Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre"

Transkript

1 Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent, herunder rykkergebyr 7. Fastsættelse af honorarer 8. Valg a. Formand Ole Bentzen, G/F Nørregård b. Næstformand Jann Larsen, G/F Nørregård c. Kasserer Aase Liljedahl, G/F Krudthusene d. Bestyrelsesmedlem Bent Jensen, G/F Ny skifte Bestyrelsesmedlem Poul Jessen, G/F Pilevang e. Bestyrelsessuppleant Ole Wolfgang, G/F Schweizerdalsparken f. Bestyrelsessuppleant Inge Cymborski, G/F Ejbyparken g. Revisor Kian Vang, G/F Koldbyvej h. Revisorsuppleant Helge K. Pedersen, G/F Nørregård 9. Beretning fra foreningerne Ad. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Claus Damtoft Nielsen, G/F Nygård. Der var ikke andre forslag, Claus Nielsen blev valgt. Claus Nielsen konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet. Ad 2. Protokol fra repræsentantskabsmødet Der var en tilføjelse til Asbjørn Hansens indlæg. Se bilag 1. Der var ingen, der ønskede protokollen oplæst. Derefter blev protokollen godkendt. Ad 3. Beretning Igen et år er gået, og traditionen tro skal bestyrelsen herved afgive sin beretning. Bestyrelsen har i året 2011 bestået af: Jann Larsen som næstformand Åse Liljedahl som kasserer Elly Jensen som sekretær Bruno Bartolomea som bestyrelsesmedlem Bent Jensen som bestyrelsesmedlem Poul Jessen som bestyrelsesmedlem og Jeg selv Ole Bendtzen som formand.

2 Indledningsvis vil jeg hermed takke bestyrelsen for godt udført arbejde og indsats i det forgangne år. I år har vi i bestyrelsen holdt 1 møde i løbet af perioden siden sidste generalforsamling, 2 i alt i løbet af året, dog er flere emner til gengæld kommenteret, koordineret og behandlet via mail.. Det første fysiske møde var i august, forinden mødet var der afviklet plantebyttedag i samarbejde med DN, og udsendt indkaldelse til møde med kommunen til vore medlemmer gennem kommunen. På mødet var flere af bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt i tvivl om berettigelsen af foreningen, idet som det blev udtrykt, vi kan jo ikke bestemme noget- og plantebyttedage kunne overlades til DN. Kommunen kan invitere til det årlige møde. Det blev dog besluttet at lade det være op til en ny bestyrelse at tage stilling til dette. Endelig blev det besluttet på mødet at indstille Mogens Brauer og Lars Rasmussen til Årets Ildsjæl i betragtning af det store arbejde disse gør i forbindelse med motorvejsstøj. Mødet med borgmesteren og kommunens embedsmænd fandt sted i september, Dette møde deltog jeg ikke selv i, da jeg var i Kina på rundrejse Så Bent afviklede mødet, jeg fik senere et referat om, at mødet havde været velbesøgt, og flere emner havde været behandlet. Herefter afviklede vi plantebyttedag, hvilket også blev velbesøgt. Den 24/11 blev vi inviteret til dialogmøde med Kommunen om nyt System til affaldsindsamling. Ordningen skulle starte 29/ Fra vor side anmodede vi om, at de præsenterede plancher og datoer blev offentliggjorte på kommunens hjemmeside. Det er vi blevet lovet. Sidenhen er vi og Kommunen blevet kritiseret kraftigt af Bent Jensen i Rødovre Lokalnyt, der mener, at mødet skulle have været indkaldt til samtlige grundejerforeninger. I oplægget stod der dialogmøde. Der skulle være et ligedant med Lejernes paraplyorganisation. Jeg mener Bent's kritik var noget overdrevet. Men ham om det. På sidste generalforsamling omtalte jeg mange nye regler såsom: Tilstandsrapport og Energimærke. Udenlandske virksomheder: (RUT-register) Ændringen af ordningen med indefrysning af ejendomsskatter. Fra 0,5 til 3,08 % Postloven Boligskatternes himmelflugt. Lejeværdiskat og grundskyld. Rentefradragsværdien med forringelse 1 % årlig Og så lovede jeg, at DET SIKKERT bliver MEGET VÆRRE Og det tegner alt til. Her tænker jeg på det utal af økonomer, politikere og erhvervsfolk, der argumenterer for en lavere skat på arbejdsindkomst kontra boligskat. Det vil især gå ud over ældre, efterlønnere og pensionister.

3 Og så er der betalingsring, med deraf følgende tværgående trafik i Rødovre, og Rødovre som parkeringsplads for pendlere. Her er bilisterne blevet lovet at spare timer årligt. Men man har glemt at informere om forlænget rejsetid som i Politiken 17/ er opgjort til timer. Altså tab af tid på 2100 timer!!!!! og den nye Lov om Privat fællesvej skal også nok give mange problemer. Se lige vor søsterorganisation i Københavns hjemmeside, og hvordan kommunen har snigløbet mange grundejerforeninger. Du finder en god forklaring på mange ting på. grundejeren.dk der er stor information og mange problemer beskrevet. Standard arbejdet for en ny bestyrelse Det er beregnet at holde 2 plantebyttedage, og selvfølgelig mødet med borgmesteren og kommunens embedsmænd. Vi vil følge med i trafikhandlingsplan for kommunen og støtte Motorvejsforanstaltninger. Formanden afgår. Og denne gang skal det ske. Som omtalt sidste år har jeg opgivet at bo i Rødovre, ja, faktisk er min søn nu som den sidste i min tid ret så store familie fraflyttet kommunen 1. februar. Jeg fik solgt mit hus i marts, ret hurtigt dog med et afslag, men det fik jeg jo også i mit køb af andelsbolig sådan er det. Tænk engang så var vi faktisk over 20 familiemedlemmer i Islev og Rødovre. Jeg befinder mig som sagt nu i en andelsbolig, der ikke en gang koster årligt, hvad jeg betalte i ejendomsskat. Så der er tid og råd til udlandsrejser og mit sommerhus, der ikke har nær så høj en ejendomsskat, hvor jeg altid har været arrig over Rødovre Kommunens overbeskatning. Med venlig hilsen Ole Bendtzen Kommentarer til beretningen. Claus Nielsen havde en kommentar vedr. ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Hvis man gerne vil have en forklaring på disse punkter, foreslog Claus, at man henvender sig til sin bank. Den nye affaldsplan. Aase Liljedahl havde deltaget i et af dialogmøderne og mente, at der var blevet givet en god orientering. Peter Hansen orientrede om, at forsøgsperioden var begyndt i februar 2012, og alle grundejere, der havde tilmeldt sig ordningen, vil blive tilbudt at deltage. Forsøgsperioden skal bruges til at indhente erfaringer, bl.a. om hvor ofte affaldsbeholderne skal tømmes, og om de er hensigtsmæssigt indrettet. Linda Jensen mente, at ordningen vil blive dyrere for grundejerne. Det vil ikke blive frivilligt at deltage i ordningen. Bent Jensen meddelte, at men kan få Thomas Jørgensen fra Teknisk Forvaltning til at deltage i generalforsamlingen i en grundejerforening. Herefter blev beretningen godkendt.

4 Ad 4. Regnskab 2011 Kassereren Aase gennemgik regnskabet. Foreningen har fået netbank, hvilket betyder, at medlemmerne kan betale deres kontingent via netbank, man skal blot huske at angive medlemsnummer eller navn. Det koster foreningen 300 kr. i årligt gebyr. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad 5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. Ad 6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr. Bestyrelsen forslog uændret kontingent og rykkergebyr. Kontingentet består af foreningskontingent på 60 kr. og et beløb på 1,35 kr. per medlem i den enkelte forening. Rykkergebyr på 50 kr. Forslaget blev godkendt. Ad 7. Fastsættelse af honorarer, Bestyrelsen foreslog uændrede honorarer. Formand: 1370 kr. Kasserer: 1050 kr. Sekretær: 560 kr. Mødeudlæg: 560 kr. Forslaget blev godkendt. Ad 8. Valg a. Formanden Ole Bentzen meddelte på sidste års repræsentantskabsmøde og igen i beretningen, at han ønskede at stoppe, men indvilligede dog i at fortsætte endnu et år til valgperioden udløber2013. Der var ikke andre forslag. Ole Bendtzens formandskab blev godkendt. b. Valg af næstformand. Jann Larsen kunne desværre ikke deltage i repræsentantskabsmødet, men havde meddelt, at han gerne ville genvælges. Jann Larsen blev genvalgt. c. Valg af kasserer. Aase Liljedahl ønskede ikke genvalg. Pia Jessen G/F Pilevang blev valgt. d. Valg af bestyrelsesmedlem. Bent Jensen ønskede ikke genvalg. Aase Liljedahl blev valgt. e. Valg af bestyrelsesmedlem. Poul Jessen ønskede ikke genvalg. Peter Hansen, G/F Nørregård, blev valgt. f. Valg af bestyrelsessuppleant. Ole Wolfgang deltog ikke i mødet, men havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Poul Jessen blev valgt som 1. bestyrelsessuppleant. g. Valg af bestyrelsessuppleant. Inge Cymborski deltog ikke i mødet. Bent Jensen blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant. h. Valg af revisor. Kian Vang deltog ikke i mødet, men havde meddelt, at han godt ville genvælges. Kian Vang blev genvalgt. i. Valg af revisorsuppleant. Jens Peter Nielsen, G/F Fortly, blev valgt. Ad 9. Beretning fra foreningerne Asbjørn Hansen foreslog, at der skal ske en ændring i det årlige møde med borgmesteren og repræsentanter fra forvaltningen. Han mente ikke, at borgmesteren skulle deltage, da der blev brugt for megen tid på det kommende års budget, som grundejerne alligevel ikke kan få nogen indflydelse på, da det allerede er vedtaget. Han ønskede, at der blev lagt mere vægt på behandling af de indkomne forslag fra medlemmerne.

5

6

7

Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen

Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Nr. 3 Marts 2012 40. årgang Hjemmeside: http:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30,

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND Referat af repræsentantskabsmøde den 20. september 2009. Formanden bød velkommen til forsamlingen samt til udvalgsformand Morten Jørgensen, udvalgsformand Jan Ferdinandsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere