Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært Møde Dato 23. maj 2012 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskab Frederikshavn Kommune Overførsel af over-/underskud fra 2011 til Opstart og behandling af udviklingspuljen for årene Økonomisk status pr. 30. april Frederikshavn Kommune Regulering af provisionsprocent ved kommunale garantistillelser Ansøgning om kommunegaranti - Dybvad Varmeværk A.m.b.a Valg af 1 medlem fra Økonomiudvalget til Initiativforum for Erhverv Valg af 1 medlem fra Økonomiudvalget til Initiativforum for Turisme og Handel Forslag til Lokalplan SKA.C Skagens Museum og forslag til kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan SAE.B Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B Anneks til Dommergården, Gl. Skagen Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B og kommuneplantillæg nr Boligområde ved Sættravej, Sæby Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E Erhvervsområde, Falkevej, Dybvad Offentliggørelse af forslag til Frederikshavn Kommunes vand- og naturhandleplaner Politik og program for beredskabsplanlægning Ansøgning om godkendelse af låneomlægning - Frederikshavn Boligforenings afdeling Ansøgning om godkendelse af låneomlægning - Boligforeningen Vesterports afdeling til Landsbyggefonden - foreløbig helhedsplan for Skagen Boligforening afdeling Påbud om gennemførelse af skimmelsvampeundersøgelser i Cloosparken Forprojekt til eventuel ansøgning DGI Landsstævne Årsregnskab 2011 for Skagen Havn Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 2 af 54

3 22. Ansøgning om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen Ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks Ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfri periode på lån - Frederikshavn Produktionsskole Årligt driftstilskud - Skagen Byfond Ansøgning om tilskud til fortsættelse og synliggørelse af Nordjyllands Sports College Ansøgning om støtte til udvikling - Sæby Jazzfestival "Jazz&Fisk" Ansøgning om brugsret til Hedeboskolens værkstedsafdeling i 3 år - Initiativgruppe "Socialøkonomisk Virksomhed i Skagen" Henvendelse fra Socialdemokraterne - Nye borgere til Frederikshavn Kommune Accept af salg af fast ejendom uden dækning af kommunalt tilgodehavende Stillingtagen til accept af salg af andelsbolig uden dækning til kommunalt tilgodehavende Ansøgning om tilskud til 20 års jubilæumsbesøg af EM holdet fra 1992, i Skagen sommer Rekruttering af ny Kommunaldirektør Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 3 af 54

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Bilag 1 - Kort gennemgang af regnskabsresultatet /12 Åben Bilag 2 - Direktionens regnskabsnotat /12 Åben Bilag 3 - Årsberetning /12 Åben Bilag 4 - Bilag til årsberetning /12 Åben Bilag 1 - Samlet opgørelse over over-/underskud for 2011 som indstillet af udvalgene /12 Åben Bilag 2 - Ændrede regler for bankbogsprincippet i forbindelse med overførslerne fra 2011 til 2012 efter reglerne om Økonomisk decentralisering /12 Åben Bilag 3 - Oversigt over fagudvalgenes beslutninger om overførsel af over-/underskud i /12 Åben Fordeling af besparelser på centre vedr. Udviklingspuljen - Økonomiudvalget /12 Åben Økonomisk status pr /12 Åben Dybvad Varmeværk Amba - Ansøgning om kommunegaranti.pdf /12 Åben Bilag 1 - LPforslagSKA.C e /12 Åben Bilag 2 - Referat - Resultatet af foroffentlighedsfasen og igangsætning af udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Skagens Museum /12 Åben SAE.B /12 Åben LPendeligSKA.B pdf /12 Åben Bilag 1 - Endelig Lokalplan, SAE.B /12 Åben Bilag 2 - Endelig Kommuneplantillæg /12 Åben Bilag 3 - Indsigelsesnotat /12 Åben Bilag 1 - Lp SAE.E /12 Åben Bilag 2 - KP-tillæg /12 Åben Bilag 3- Indsigelsesnotat, lp.sae.e /12 Åben Bilag 1 - Beredskabsprogram (maj2012) /12 Åben Bilag 2 - Beredskabspolitik (maj2012) /12 Åben Bilag 3 - Baggrund - bilag /12 Åben Kortbilag, luftfoto 2010.pdf /12 Åben Notat om skimmelproblemer Cloosparken /12 Åben SG notat om konsekvenser ved at stille påbud i bero /11 Åben Bilag 1 - Referat - Statusorientering vedrørende DGI Landsstævne beslutning om igangsætning af foranslyse for ansøgning /12 Åben Bilag 2 - DGI-forprojekt - for DGI Landsstævne /12 Åben Bilag 3 - Supplerende materiale DGI-forprojekt - indtægter /12 Åben Årsrapport Skagen Havn /12 Åben Bilag 1 - Ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfri periode til 25. april /12 Åben Bilag 2 - Gældsbrev kr. - Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 4 af 54

5 /12 Åben Bilag 1 - Ansøgning - Nordjyllands Sports College /12 Åben Bilag 2 - Budget for Sports College /12 Åben Ansøgning om økonomist støtte til udvikling af Sæby Jazzfestival /12 Åben Ansøgning om brugsret til Hedeboskolens værkstedsafdeling i 3 år.pdf Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 5 af 54

6 1. Regnskab Frederikshavn Kommune Direktion sender årsberetning og bilag til årsberetning for regnskab 2011 til byrådet med henblik på afgivelse af regnskabet til revision inden den 1. juni Sagsnr: 12/3905 Forvaltning: ØKC Sbh: HAJE Besl. komp: ØU/BR Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen i bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendelser og regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder. I regnskabsårets løb har bevillingerne løbende været tilrettet, således at de samlede tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget. Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i forbindelse med byrådet behandling. Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet inden den 15. august Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2012 indsende regnskabet til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen. Regnskabet er kommenteret i de bilag, der er vedlagt sagen, som er Årsberetning 2011, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og bemærkninger til regnskabsresultatet Bilag til Årsberetning 2011, som er et supplement til selve årsberetningen, der indeholder uddybende specialoversigter Direktionens regnskabsnotat, som er direktionens overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet REGNSKABSOPGØRELSE, Udgiftsbaseret Beløb i kr. Positive tal angiver udgifter Regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse Forventet Negative tal angiver indtægter 2011 budget 2011 budget 2011 (1) regnskab 30/9 Skatter og generelle tilskud Driftsudgifter i alt Renter m.v Resultat af ordn. virksomh overskud overskud overskud (2) overskud Anlæg i alt Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 6 af 54

7 Resultat af det skattefi Resultat af underskud underskud underskud (2) underskud forsyningsvirksomheder Resultat i alt underskud underskud underskud (2) underskud Primo beholdning Positiv behold. Positiv behold. Negativ behold. Positiv behold. Optagne lån Øvrige balanceforskydning Tilgang i alt Årets resultat Afdrag på lån Anvendelse i alt Opsparing/forbrug af likvide akt Kursregulering Forbrug Forbrug Forbrug Forbedring Forbrug Ultimo beholdning Negativ behold. Negativ behold. (1) Afvigelsen er i forhold til det korrigeret budget 2011 (2) Pos. tal=merudg./mindreindt. Neg. tal=mindreudg./merindt. Negativ behold. Negativ behold. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes 2. regnskabet overgives til revision Anbefales. Bilag Bilag 1 - Kort gennemgang af regnskabsresultatet 2011 (dok.nr.48242/12) Bilag 2 - Direktionens regnskabsnotat 2011 (dok.nr.48204/12) Bilag 3 - Årsberetning 2011 (dok.nr.48205/12) Bilag 4 - Bilag til årsberetning 2011 (dok.nr.48207/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 7 af 54

8 2. Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering, skal over-/underskud for drifts og anlægsområdet samt enkelte navngivne puljer (indskud i landsbyggefonden, intern leasingspulje samt pulje vedrørende lån til misbrugsforebyggelse) overføres fra 2011 til Sagsnr: 12/3946 Forvaltning: ØKC Sbh: HAJE Besl. komp: ØU/BR Byrådet behandler i henhold til planen for regnskabsafslutningen - overførelserne på møde i maj. Økonomiudvalget og fagudvalgene har forinden behandlet overførslerne på eget område. I vedhæftede bilag til sagen er der et skema, der viser de beregnede over/underskud for drift, anlæg og puljer der er indstillet af udvalgene. I forhold til regelsættet er der følgende indstillinger fra udvalgene om at fravige dette: Tværgående fællespuljer, var der et merforbrug på 7,2 mio. kr. der dækkes med overskud fra Økonomiudvalget med 3,8 mio. kr. restbeløbet på 3,4 mio. kr. søges efterladt i Socialudvalget, indstiller at der efterlades 0,3 mio. kr. vedr. manglende indtægt fra pensioniscenter i Ravnshøj. Økonomiudvalget anlæg, der indstilles at underskud vedr. sammenlægning af administrative funktioner på 5,1 mio. kr. efterlades. På Børne- og Ungdomsudvalget område for anlæg, oplyses der i sagsfremstillingen, at der ønskes overført 58,6 mio. kr. vedr. anlægsprojekter til anlæg. Ud over dette beløb, fremgår det af bilagsmaterialet til udvalgsbehandlingen at de resterende midler på 2,8 mio. kr. af de overførte midler fra driften til anlæg i 2011, søges ført tilbage til driften i Dette er ikke medtaget i udvalgets indstilling og er derfor taget med i denne sag. Vedrørende opgørelse af de enkelte omkostningssteders over-/underskud, skal der understreges, at tillægsbevillingen, som følge af sagen Tilretning af budget 2011, som blev givet på byrådets møde den 21. december 2011 (pkt. 29) til de forventede merforbrug til 5 bevillinger, ikke er medtaget i beregningen. Den samlede indstilling om overførsel efter udvalgsbehandlingen udgør et netto overskud på 90,207 mio. kr. (inkl. puljer). Heraf udgør driftsområdet et underskud på 22,337 mio. kr., anlægsområdet et overskud på 100,751 mio. kr. og puljer et overskud på 11,793 mio. kr. Som følge af at en række anlægsprojekter (bl.a. leasing og mindre anlægsprojekter fra omkostningsstederne) finansieres af midler overført fra driftsbudgetterne, skal der for de projekter, der er afsluttet i 2011 ske en regulering for over-/underskud på driften. Derudover har Plan- og Miljøudvalget indstillet at det samlede overskud på Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 8 af 54

9 1,576 mio. kr. overføres til anlæg. I forhold til opgørelse af over-/underskud på drifts- og anlægsområderne, indstilles det fra udvalgene at der samlet til driftsområdet overføres et underskud på 25,117 mio. kr., et overskud til anlægsområdet på 103,531 og et overskud på 11,793 mio. kr. vedr. puljer. Finansiering af overførselsbeløbene sker ved yderligere lånoptagelse på 29,326 mio. kr. og et yderligere nettoforbrug af de likvide midler på 60,881 mio. kr. Vedrørende overførselssagen sidste år blev bankbogsprincippet indført, hvor alle over-/underskud blev sat ind på en bankbog og kunne kun frigives hvis der blev flyttet midler til anlæg, eller hvis et af omkostningsstederne med underskud ville matche et tilsvarende forbrug med overskud. Den indførte ordning med bankbøgerne fjernede en del af fokus omkring de overførte beløb og tiltroen til regelsættet om økonomisk decentralisering har været vigende. Som følge af serviceudgiftsrammen for 2012, kan der ikke i Frederikshavn Kommunes situation, hvor der er begrænset råderum, fuldt ud overføres alle midler til fri disposition i På baggrund af det begrænsede råderum og ønske om at genskabe tilliden til regelsættet, har Direktionen udarbejdet et forslag til lempelse af sidste års indførelse af regelsættet med oprettelse af bankbøger og regler for frigivelse, for at sikre den fortsatte tillid til overførselsreglerne. Lempelsen er, at der indføres en minimumsgrænse på kr. både vedr. over-/underskud, således at alle omkostningssteder får overført op til kr. af deres resultat. Dette er nærmere beskrevet i bilag der er vedhæftet sagen. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at 1. overførslerne, som indstillet af udvalgene godkendes, herunder at der efterlades et underskud på 3,42 mio. kr. vedr. tværgående fællespuljer, at der efterlades en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. fra socialudvalget, at der efterlades et underskud på 5,13 mio. kr. vedrørende økonomiudvalgets anlæg samt at der overføres yderligere 2,824 mio. kr. vedrørende anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område 2. der gives overførselsbevilling på 25,117 kr. vedrørende drift (formindskelse af forbrugsmulighederne i 2012) 3. der optages rådighedsbeløb på 3,676 mio. kr. vedrørende anlæg (opsparede driftsmidler der bruges til anlægsinvesteringer) (Forøgelse af forbrugsmulighederne i 2012) 4. der gives anlægsbevilling på 3,676 mio. kr. vedrørende ovennævnte 5. der optages rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlæg (Overførsel fra anlæg i 2011)(Forøget forbrugsmulighed i 2012) 6. der gives overførselsbevilling på 11,793 mio. kr. vedrørende puljer (forøget forbrugsmulighed i 2012) 7. den samlede overførsel på 90,207 mio. kr. finansieres ved yderligere låneoptagelse på 29,326 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 9 af 54

10 midler på 60,881 mio. kr. 8. der indføres en minimumsgrænse på kr. pr. omkostningssted, inden der sker overførsel af over-/underskud til bankbøgerne på driftsområdet Anbefales. Bilag Bilag 1 - Samlet opgørelse over over-/underskud for 2011 som indstillet af udvalgene (dok.nr.47871/12) Bilag 2 - Ændrede regler for bankbogsprincippet i forbindelse med overførslerne fra 2011 til 2012 efter reglerne om Økonomisk decentralisering (dok.nr.48026/12) Bilag 3 - Oversigt over fagudvalgenes beslutninger om overførsel af over-/underskud i 2012 (dok.nr.48109/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 10 af 54

11 3. Opstart og behandling af udviklingspuljen for årene I forbindelse med godkendelse af de foreløbige budgetrammer for besluttede Økonomiudvalget den 21. marts 2012, at der skal reserveres 1 % af rammen til skattefinansieret drift til en udviklingspulje. Sagsnr: 12/256 Forvaltning: ØKC Sbh: boch Besl. komp: ØU På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev udmøntning, procedure samt tidsplan besluttet for gennemførelse af tiltag til etablering af udviklingspuljen. Direktionen afholder budgetseminar 22. og 23. maj 2012, hvor de foreløbige fremsendte reduktionsforslag til oprettelse af udviklingspuljen fra de enkelte centerområder behandles. Det drøftes i udvalget, hvorledes bidragene til udviklingspuljen kan findes inden for udvalgets budgetområde. Herunder om der er områder, der specielt skal indgå eller om der er områder, der særligt skal friholdes. Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget sætter direktionen i gang med at finde bidrag til udviklingspuljen på Økonomiudvalgets område. Godkendt. Direktionen skal udarbejde katalog der anviser i alt 2 %. Bilag Fordeling af besparelser på centre vedr. Udviklingspuljen - Økonomiudvalget (dok.nr.47692/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 11 af 54

12 4. Økonomisk status pr. 30. april Frederikshavn Kommune Hermed fremlægges økonomisk status pr. 30. april 2012 for Frederikshavn Kommune. Sagsnr: 11/9948 Forvaltning: ØKC Sbh: HAVE Besl. komp: ØU Kommunaldirektøren indstiller, at den økonomiske status tages til efterretning. Til efterretning. Bilag Økonomisk status pr (dok.nr.47834/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 12 af 54

13 5. Regulering af provisionsprocent ved kommunale garantistillelser Frederikshavn Byråd vedtog 30. marts 2011, at der skal opkræves en årlig garantiprovision for de garantier for lån, som Frederikshavn Kommune stiller for forsyningsselskaberne. Sagsnr: 10/9274 Forvaltning: ØKC Sbh: HAVE Besl. komp: ØU Garantiprocenten blev på daværende tidspunkt fastsat til 1,0 % af restgælden ultimo året og det blev samtidig besluttet, at det skulle sikres, at garantier gives på markedsmæssige vilkår. Stiger prisen for garantier i markedet, skal garantiprocenten også hæves i Frederikshavn Kommune og omvendt. Økonomicentret har haft kontaktet de samarbejdspartnere, som Frederikshavn Kommune normalvis benytter på det finansielle marked, herunder Frederikshavn Kommunes pengeinstitut, for at skabe afklaring over, om der kan fastsættes en målestok, som garantiprocenten kan følge. Prisen på en garanti beror på individuelle vurderinger, så der findes ikke én specifik procentsats, som kan følges. Det er Økonomicenterets vurdering på baggrund af markedssonderinger, at der bør ske en justering af garantiprovisionssatsen, således at den sænkes til 0,75 %. Det foreslås, at det fremover pålægges Økonomicentret at holde øje med om prisniveauet/prisintervallet for garantier er stigende eller faldende og efterfølgende fremlægge for Økonomiudvalget, om kommunens garantiprovisionsprocent bør ændres på baggrund af udviklingen i markedet. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at 1. garantiprovisionsprocenten fastsættes til 0,75 % gældende fra 1. januar Økonomicentret pålægges, at følge udviklingen i prisniveauet/prisintervallet for garantier og efterfølgende fremlægge for Økonomiudvalget, om kommunens garantiprovisionsprocent bør ændres på baggrund af udviklingen i markedet Godkendt. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 13 af 54

14 6. Ansøgning om kommunegaranti - Dybvad Varmeværk A.m.b.a. Dybvad Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af 2. maj 2012 anmodet Frederikshavn Byråd om en kommunegaranti til lån i KommuneKredit på op til kr. til investering i udskiftning af alle forbrugsmålere i Dybvad (ca. 330 stk.). Sagsnr: 12/4180 Forvaltning: ØKC Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. 10 stk. 1 og 2. Det skal anføres, at der blandt andet i 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån, at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på10 år. Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Hvis der ikke er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på. I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der er automatisk låneadgang til. Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske udgifter til projektet. I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011, skal der opkræves en løbende årlig provision på p.t. 1 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne. Økonomiske konsekvenser Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til kr. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til kr. til Dybvad Varmeværk A.m.b.a. til udskiftning af alle forbrugsmålere i Dybvad Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 14 af 54

15 2. der opkræves den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision af restgælden ultimo året Anbefales. Bilag Dybvad Varmeværk Amba - Ansøgning om kommunegaranti.pdf (dok.nr.47603/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 15 af 54

16 7. Valg af 1 medlem fra Økonomiudvalget til Initiativforum for Erhverv Økonomiudvalget har tidligere udpeget Lars Møller og Erik Sørensen som medlemmer fra Økonomiudvalget til Initiativforum for Erhverv. Sagsnr: 10/1488 Forvaltning: LS Sbh: ANAE Besl. komp: ØU Socialdemokraterne har imidlertid meddelt, at Birgit Hansen indtræder i Initiativforum for Erhverv i stedet for Erik Sørensen. Borgmesteren indstiller, at meddelelsen tages til efterretning. Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 16 af 54

17 8. Valg af 1 medlem fra Økonomiudvalget til Initiativforum for Turisme og Handel Økonomiudvalget har tidligere udpeget Lars Møller og Erik Sørensen som medlemmer fra Økonomiudvalget til Initiativforum for Turisme og Handel. Sagsnr: 10/1488 Forvaltning: LS Sbh: BECR Besl. komp: ØU Socialdemokraterne har imidlertid meddelt, at Birgit Hansen indtræder i Initiativforum for Turisme og Handel i stedet for Erik Sørensen. Borgmesteren indstiller, at meddelelsen tages til efterretning. Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 17 af 54

18 9. Forslag til Lokalplan SKA.C Skagens Museum og forslag til kommuneplantillæg I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2012 foreligger der nu et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for renovering og udvidelse af Skagens Museum. Sagsnr: 12/1168 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanforslaget omfatter området omkring Skagens Museum og muliggør at museet kan renoveres og udvides i overensstemmelse med det i foroffentlighedsfasen præsenterede projektforslag model 1. Der er sideløbende med lokalplanudarbejdelsen arbejdet med, hvordan parkerings- tilkørsels- og trafikafviklingsforholdene omkring museet kan foreslås løst. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår etageantal, tagform og tag- og facademateriale, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med betegnelse Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.C udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012 Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan kun tiltræde model 1 under forudsætning af, at tilbygningen mest muligt tilpasser sig det oprindelige arkitektoniske udtryk i Plesnerbygningen. På næste møde optages særskilt sag vedr. Parkerings-, tilkørsels- og trafikafviklingsforholdene. Udvalget anbefaler, at debatperioden udvides til 12 uger. Fraværende: Erik Sørensen. Et flertal anbefaler indstillingen, dog således at debatperioden sættes til 9 uger. Søren Visti tilslutter sig Paul Rode Andersens bemærkning fra Plan- og Miljøudvalget 8. maj Bilag Bilag 1 - LPforslagSKA.C e (dok.nr.43829/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 18 af 54

19 Bilag 2 - Referat - Resultatet af foroffentlighedsfasen og igangsætning af udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Skagens Museum (dok.nr.22903/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 19 af 54

20 10. Forslag til Lokalplan SAE.B Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby Frederikshavn Kommune solgte primo 2011 ejendommen Niels Juels Vej 47, Sæby, til bygherre. Af købsaftalen fremgår, at ny lokalplan for området udarbejdes af Frederikshavn Kommune. Sagsnr: 12/3840 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Ejendommen henligger i dag med græs og er bebygget med tidligere staldbygning og diverse udhuse, og udgør et grundareal på m 2, og har et bebygget areal på ca. 300 m 2. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af en mindre campingplads. Mod nord og syd/vest afgrænses området af Niels Juels Vej, og mod nord/vest af Arenfeldtsvej. På modsatte side af Niels Juels Vej ligger et parcelhusområde, og på modsatte side af Arenfeldtsvej et grønt areal tilhørende det bagvedliggende boligforeningsbyggeri. Ejendommen har senest været anvendt til blandt andet hesteafgræsning, og er i kommuneplanen udlagt til boligformål. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr som muliggør opførelse af etageboliger i maks. 2 etager. Grunden er en hjørnegrund ved Niels Juels Vej / Arenfeldtsvej, og adskiller sig fra omgivelserne ved at ligge som en trekant i et meget retningsbestemt villakvarter. Længehuset (staldbygningen) ved det sydlige hjørne ønsker bygherre at bevare, og er retningsbestemmende for den nye bebyggelse. For at udnytte grundens facon placeres punkthusene i hver sit hjørne og giver dermed plads til friareal og parkering mellem husene. Grundens nuværende indkørsel fra Niels Juels Vej fastholdes, og forlænges op langs skellet mod øst til parkeringsarealet. Center for Teknik og Miljø har godkendt et projekt bestående af 15 boliger i 2 etager som grundlag for lokalplanen. Boligerne fordeler sig i tre punkthuse med fladt tag, og med en bygningshøjde på ca. 6 meter. Energimæssigt opfylder husene mindst lavenergiklasse 2015-kravene. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.B Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby samt Kommuneplantillæg nr udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012 en tiltrædes. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 20 af 54

21 Fraværende: Erik Sørensen Anbefales. Bilag SAE.B (dok.nr.43477/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 21 af 54

22 11. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B Anneks til Dommergården, Gl. Skagen Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig debat i perioden fra den 15. februar til den 11. april 2012, hvilket ikke har givet anledning til indsigelser mod lokalplanforslaget. Sagsnr: 11/11909 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanen omfatter alene ejendommen Chr. Møllers Vej 6 i Gl. Skagen. Lokalplanen muliggør at bygningen kan anvendes til boligformål, og har i øvrigt til formål, at bevare den eksisterende bygning i form og ydre fremtræden. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.B vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012 en tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen Anbefales. Bilag LPendeligSKA.B pdf (dok.nr.38109/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 22 af 54

23 12. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B og kommuneplantillæg nr Boligområde ved Sættravej, Sæby Sagsnr: 11/11438 Forvaltning: CTM Sbh: laly Besl. komp: PMU/ØU/BR Forslag til de omhandlede planer har i perioden fra den 1. februar til den 28. marts 2012 været fremlagt til offentlig debat. Der er kun indkommet en enkelt bemærkning til planforslagene som er kommenteret i bemærkningsnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag. Den offentlige debat har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Miljømæssige konsekvenser Der er ikke indkommet påklage over centerets afgørelse om ikke at miljøvurdere planforslagene. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.B og det tilhørende kommuneplantillæg nr vedtages. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012 en tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen Anbefales. Bilag Bilag 1 - Endelig Lokalplan, SAE.B (dok.nr.48092/12) Bilag 2 - Endelig Kommuneplantillæg (dok.nr.48096/12) Bilag 3 - Indsigelsesnotat (dok.nr.48089/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 23 af 54

24 13. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E Erhvervsområde, Falkevej, Dybvad Lokalplanforslag SAE.E for er erhvervsområde, Falkevej, Dybvad, har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 15. februar til den 11. april Sagsnr: 11/8779 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanområdet, der er ca m 2, er beliggende i byzone i den nordlige del af Dybvad i et område udlagt til erhverv. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Badskærvej og et boligområde. Mod øst og nord afgrænses lokalplanområdet af Falkevej og erhvervsvirksomheder. Øst for lokalplanområdet ligger byggecenteret XL-BYG og landbrugsselskabet DLG, mens virksomhederne K. M. Fish og Machindey A/S samt vognmandsfirmaet Evald Poulsen ligger nord for lokalplanområdet. Sammen med vognmandsfirmaet ligger der desuden en privatbolig. Vest for lokalplanområdet ligger et par parcelhuse samt et autoværksted. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 11 meters højde. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 byggeri. Bebyggelsesprocenten er i lokalplanforslaget hævet til maks. 70 % fra de tidligere maks. 50 %. Derudover nedlægges del af kommunevejen Falkevej som offentlig vej i medfør af gældende lovgivning. De nedlagte vejarealer udgår som færdselsareal, og kan i stedet tilbydes de tilliggende grunde. Lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr , som Blandt andet fastfætter bebyggelsesprocenten til maks. 70 %, kravet til udendørsopholdsareal til 5 % af etagearealet og parkeringskravet opgøres pr. ansatte i stedet for pr. m 2. Der er indsendt 3 indsigelser/bemærkninger til planforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat fa 26. april Indsigelserne omhandler hovedsageligt tilkørsels- og parkeringsforhold. Indsigelserne har ikke givet anledning til ændringer i planen i forhold til det fremlagte planforslag. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan SAE.E for et erhvervsområde på Falkevej i Dybvad og kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012 en tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 24 af 54

25 Anbefales. Bilag Bilag 1 - Lp SAE.E (dok.nr.44229/12) Bilag 2 - KP-tillæg (dok.nr.44228/12) Bilag 3- Indsigelsesnotat, lp.sae.e (dok.nr.44226/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 25 af 54

26 14. Offentliggørelse af forslag til Frederikshavn Kommunes vand- og naturhandleplaner Center for Teknik og Miljø har på baggrund af de statslige vand- og naturplaner, som er offentliggjort december 2011, udarbejdet forslag til kommunens handleplaner. Den kommunale vandhandleplan og de 8 kommunale naturhandleplaner indeholder blandt andet en række indsatser, som kommunen skal gennemføre indenfor planperioden Sagsnr: 11/12841 Forvaltning: CTM Sbh: kihm Besl. komp: PMU/ØU/BR Frederikshavn Kommune skal senest 8. juni 2012 offentliggøre forslag til kommunens naturhandleplaner. Senest 22. juni 2012 skal kommunens forslag til kommunal vandhandleplan være offentliggjort. De kommunale handleplaner skal i offentlig høring i mindst 8 uger og skal være endelig vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen. Plan- og Miljøudvalget er orienteret om processen omkring udarbejdelse af de kommunale vand- og naturhandleplaner på mødet 10. januar Udvalget er 6. marts 2012 præsenteret for de overordnede kriterier, som kommunen lægger til grund for prioritering af indsatserne i planerne. Forslag til planerne foreligger i digitale udgaver. Kan ses på henholdsvis: og Adgang sker med brugernavn: politiker og password: De digitale planer indeholder interaktive kort, hvor detaljer omkring planernes indsatser kan ses. Planerne findes tillige i en pdf-udgave, som kan ses på intranettets politikerportal. Handleplanerne indeholder programmer for hvorledes de statslige planers foreskrevne indsatser forventes gennemført i planperioden. Vandplanen indeholder endvidere en række generelle retningslinjer for vandforvaltningen i Danmark. Idet vand- og naturplanerne er statslige sektorplaner, må kommunens øvrige planlægning ikke være i strid med vand- og naturplanerne. Vandplanen indeholder en redegørelse for planens betydning for kommunens nuværende planlægning. Vandhandleplanens indsatser er fastlagt i Statens vandplan. Kommunen har kun indflydelse på, i hvilken rækkefølge indsatserne kan iværksættes. Statens vandplan samt den kommunale handleplan vil få betydning for visse borgere og virksomheder. Indsatserne medfører tiltag i forhold til spildevandsafledning i det åbne land samt ændret forløb og vedligehold af en række vandløb, hvor det ikke kan udelukkes, at omkringliggende arealer påvirkes. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 26 af 54

27 Herudover vil vandplanens generelle retningslinjer have betydning for kommunens fremtidige planlægning, fx i forhold til byudvikling. I forhold til naturplanerne er målene for naturområdernes tilstand fastlagt i Statens naturplaner. Kommunen skal i handleplanen beskrive de indsatser, der skal til for at målene i statens planer nås. Naturplanerne indeholder en udpegning af rammeområder, indenfor hvilke indsatserne skal gennemføres i samarbejde med lodsejerne. På kommunale og fredede arealer indenfor Natura 2000-områder er kommunen ansvarlig for at gennemføre de nødvendige indsatser. På øvrige private arealer udbydes en række ordninger fra statslig side, hvor lodsejerne kan indgå frivillige aftaler. Udarbejdelse af planerne Forslag til de kommunale vand- og naturhandleplaner er udarbejdet efter paradigmer, lavet i samarbejde mellem KL, kommunerne og Naturstyrelsen. Det er anbefalet kommunerne at anvende paradigmerne for at sikre en effektiv intern udarbejdelse af planerne, en vis grad af ensartethed overfor borgerne og et lettere samarbejde mellem nabokommuner. I naturhandleplanerne har der været en koordinering af indsatsen i forhold til at skabe nye naturområder. I den forbindelse har der været behov for at koordinere med Naturstyrelsen, nabokommuner, forsvaret, fængselsvæsenet og farvandsvæsenet. I vandhandleplanen er der lavet koordinering af indsatser med Hjørring og Brønderslev Kommuner på områder, hvor effekten af indsatserne har betydning for vandområder over kommunegrænserne. Det er aftalt med de øvrige kommuner, der er omfattet af Statens Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak, at kommunerne af hensyn til planlægningen bør have samme afslutningsdato for høringsperioden for planerne, 1. september Det Grønne Råd i Frederikshavn Kommune er den 24. januar 2012 præsenteret for de prioriteringskriterier, der er anvendt for gennemførelse af indsatserne i planerne. På møde den 2. maj er de endelige forslag til planerne præsenteret. Rådets eventuelle bemærkninger vil blive fremlagt mundtligt ved sagsfremstillingen. Offentliggørelse Forslagene offentliggøres på d. 8. juni 1. september Der vil i høringsperioden blive mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til planerne via kommunens hjemmeside. Økonomi For vandplanerne gælder, at indsatsen til fjernelse af spærringer mv. forventes Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 27 af 54

28 dækket 100 % ved statslig finansiering. KL og staten forhandler pt. DUT-kompensation for myndigheds- og sagsbehandling i forbindelse med gennemførelse af vandplanerne. Centret laver sagsfremstilling omkring planernes økonomi når den statslige kompensation er kendt. På naturområdet er kommunen forpligtet til at gennemføre indsatserne på de kommunale og fredede arealer. En del af disse midler kan findes ved prioritering af kommunens pleje og naturforvaltningsmidler, en del finansieres ved tilskudsordninger som kommunen kan indgå i. Der vil dog være behov for yderligere midler i en periode frem til 2015 hvis planernes indsatser gennemføres og der skal være målopfyldelse. Teknisk Udvalg forelægges sag omkring frigivelse af midler til drift og pleje af kommunale arealer. Centret vurderer, at der, for at nå målopfyldelse i naturplanerne, er behov for en ekstra kommunal indsats i form af rådgivning og vejledning af private lodsejere, fx omkring offentlige tilskudsordninger. Økonomi heromkring fremlægges senere. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. Forslag til kommunale vand- og naturhandleplaner videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling om godkendelse 2. Planerne offentliggøres i perioden 8. juni til 1. september 2012 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012 en tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen Et flertal anbefaler indstillingen. Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen på det foreliggende grundlag. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 28 af 54

29 15. Politik og program for beredskabsplanlægning Frederikshavn Kommune skal udarbejde en beredskabspolitik. Sagsnr: 12/26 Forvaltning: BRC Sbh: elol Besl. komp: BRK/ØU/BR Formålet med beredskabspolitikken er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunens eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses. Samtidig med at det ansvar, der påhviler centre og relevante aktører, tydeliggøres. Beredskabsprogrammet fastlægger, hvordan mål og prioriteringer fra Frederikshavn Kommunes beredskabspolitik føres ud i livet. Økonomiske konsekvenser Det forudsættes, at de enkelte centre og decentrale afdelinger hver især varetager de udgifter, der kan være forbundet med beredskabsprogrammet. Beredskabschefen indstiller at Beredskabskommissionen anbefaler politik og program for beredskabsplanlægning til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning Beredskabskommissionen den 26. april 2012 Tiltrådt med rettelser. Anbefales. Bilag Bilag 1 - Beredskabsprogram (maj2012) (dok.nr.46478/12) Bilag 2 - Beredskabspolitik (maj2012) (dok.nr.46477/12) Bilag 3 - Baggrund - bilag (dok.nr.48640/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 29 af 54

30 16. Ansøgning om godkendelse af låneomlægning - Frederikshavn Boligforenings afdeling 12 på vegne Frederikshavn Boligforening Ansøgning fra BRFkredit om tilladelse til konvertering af eksisterende lån i boligselskabets ejendomme matr. nr. 187 fz og 187 fx, Bangsbo, Frederikshavn jorder, beliggende Højrupsvej 52 og Koktvedvej 41, Frederikshavn. Sagsnr: 12/4046 Forvaltning: ØKC Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Konverteringen omfatter 2 lån i BRFkredit på henholdsvis stort oprindeligt kr. og stort oprindeligt kr. Lånene ønskes konverteret til nye kontantlån på henholdsvis kr. og kr. De nye lån får samme løbetid som de eksisterende låns restløbetid, henholdsvis 5 år og 6 måneder samt 5 år og 3 måneder. Konverteringen medfører en samlet årlig besparelse på ca kr. De eksisterende lån er kontantlån med fast rente og afvikling. De nye lån er kontantlån med rentetilpasning. Imidlertid er både ydelse og løbetid lagt fast, hvorfor det nye lån i praksis er fastforrentet. BRFkredit anmoder i samme forbindelse om vedståelse af eventuelle tidligere stillede garantier og regarantier for efterstående lån. Lånekonverteringen er frivillig og opfylder betingelserne i 5 i By- og Boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. I henhold til bekendtgørelsens 10 meddeles tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse med konvertering af lån på låntagers eget initiativ af kommunalbestyrelsen. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der, i henhold til praksis, meddeles godkendelse af lånekonvertering og vedståelse af tidligere ydede garantier og regarantier som ansøgt. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 30 af 54

31 17. Ansøgning om godkendelse af låneomlægning - Boligforeningen Vesterports afdeling 1 Boligforeningen Vesterport søger om godkendelse af konvertering af eksisterende lån i boligselskabets afdeling 1, matr. nr. 20 dx m.fl., Flade, Frederikshavn jorder, beliggende Stenbakkevej m.fl.. Frederikshavn. Sagsnr: 12/3693 Forvaltning: ØKC Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Konverteringen omfatter et 20-årigt 4 % kontantlån fra 2010 med obligationsrestgæld pr. 7. januar 2012 på kr. Det nye lån er et 18-årigt 3 % kontantlån med hovedstol på kr. Konverteringen medfører en årlig besparelse på ca kr. Lånekonverteringen er frivillig og opfylder betingelserne i 5 i By- og Boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. I henhold til 10 i ovennævnte bekendtgørelse meddeles tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse med konvertering af lån på låntagers eget initiativ af kommunalbestyrelsen. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at frivillig lånekonvertering som ansøgt godkendes. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 31 af 54

32 18. til Landsbyggefonden - foreløbig helhedsplan for Skagen Boligforening afdeling 1 Den almene boligorganisation Skagen Boligforening anmoder om, at byrådet foretager indstilling til Landsbyggefonden om, at der ydes støtte i henhold til almenboliglovens regler om renovering/ombygning af afdeling 1, beliggende Skagavej, Danevej, Mosegårdsvej, Corasvej og Rimmervej. Sagsnr: 12/3288 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Boligorganisationen oplyser, at afdelingen består af 292 familieboliger, hvoraf 284 er etageboliger og 8 boliger er tæt/lav boliger. Bebyggelsen er opført i perioden som 14 boligblokke i 2 og 3 etager, samt med kælder eller krybekælder. Der er ikke et beboerhus i afdelingen. Den foreløbige helhedsplan går ud på, at der nedrives en enkelt blok (blok 2) og at skabe åbninger i eller gennem de lange blokke ved partiel gennembrydning eller nedbrydning, hvilket omfatter blok 5, blok 8 og blok 10. Fremtidig forventes 243 etageboliger. Der skal ske en sammenkædning af området via en gennemgående oplevelsesrig, velbelyst og tryg hovedsti eller et aktivitetsstrøg gennem bydelsparken på tværs af hele bebyggelsen. Der skal etableres pladsdannelser og attraktive skærmede opholdsafsnit. For så vidt angår boligerne skal der skabes et varieret udbud af gennemlyste, moderne, varierede og sunde boliger. Der etableres ny tagdækning, og der etableres elevatorer og funktionel indretning, der lever op til gældende krav om pladsforhold, faciliteter og tilgængelighed for ældre og handicappede. Der laves ny klimaskærm i form af velisolerede facader og ny tagdækning. Facadeudtryk varieres og der etableres tilgængelighed via niveaufri stisystemer for ældre og gangbesværede. Der opføres et fælleshus til brug for alle boligforeningens afdelinger og i sammenhæng med dette en ny administrationsfløj også med faciliteter for ejendomsfunktionærer. De samlede udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er anslået til kr. Heraf udgør støttede arbejder (opretning, miljø, ombygning/sammenlægning og tilgængelighed) kr. og ustøttede arbejder (forbedring/modernisering og vedligeholdelse) kr. Center for Teknik og Miljøs bemærkninger Kommunen skal overfor Landsbyggefonden fremkomme med indstilling om, hvorvidt den foreløbige helhedsplan kan anbefales. Der er ikke heri et tilsagn om i Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 32 af 54

33 givet fald at deltage i kapitaltilførsel, såfremt Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte til gennemførelse af projektet. Det må dog forventes, at der dels vil blive stillet krav om deltagelse i kapitaltilførsel (efter den sædvanlige model, hvor kapitaltilførslen fremkommer ved, at Landsbyggefonden bidrager med 2/5, og boligorganisationen, realkreditinstitut og kommune bidrager med hver 1/5 i form af et rente- og afdragsfrit lån) og dels, at der vil kunne forventes krav om garantistillelse for realkreditlån. I det foreliggende projekt er der påtænkt nye altaner på stolper, hvilket ikke er tilladt efter kommuneplanen. Dette skal optages til drøftelse med henblik på eventuel senere politisk stillingtagen. Ombygning af offentlige veje kræver kommunal godkendelse. Økonomiske konsekvenser Der foreligger ikke p.t. beregning af eventuel kommunal deltagelse i kapitaltilførsel. Der forefindes midler på kontoen for indskud i landsbyggefonden til eventuel finansiering af kapitaltilførsel. En eventuel garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at den foreløbige helhedsplan godkendes, idet bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til eventuel kommunal deltagelse i kapitaltilførsel eller garantistillelse, ligesom de konkrete projektmæssige forhold skal afklares nærmere med kommunen. Anbefales. Bilag Kortbilag, luftfoto 2010.pdf (dok.nr.47745/12) Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 33 af 54

34 19. Påbud om gennemførelse af skimmelsvampeundersøgelser i Cloosparken Afd. 4, Cloosparken, Frederikshavn Boligforening, består af 24 fritliggende enfamiliehuse opført i af husene har stået tomme i flere år på grund af sætningsskader mv. På grund af husenes tilstand i øvrigt har boligforeningen fået udarbejdet en tilstandsrapport for bebyggelsen i foråret I rapporten konkluderer ingeniørfirmaet blandt andet, at de anbefaler, at 9 af husene nedrives (er beliggende på gyngende grund). Der er udtaget stikvise prøver for skimmelsvamp. I enkelte huse er der foretaget supplerende prøveudtagning. Prøverne viser meget kraftig vækst af skimmelsvamp. Anslået udgifter til renovering ca. 30 mio. kr. Tilstandsrapporten skulle danne grundlag for en helhedsplan, dog har beboerne ikke kunnet godkende helhedsplanen. Sagsnr: 11/5178 Forvaltning: CTM Sbh: orpe Besl. komp: ØU Boligkommissionen drøftede sagen på mødet den 28. november Der blev ikke truffet en formel beslutning på mødet, men kommissionen skønnede, at der er et sundhedsfarligt skimmelsvampeangreb i bebyggelsen. Det blev noteret, at der nu foretages en uvildig undersøgelse af 4 boliger, og at Frederikshavn Boligforening vil overholde BL s retningslinjer for skimmelsager. Teknologisk Institut (TI) foretog undersøgelserne af de 4 boliger. Der blev konstateret skimmelsvamp i sundhedsfarlige mængder. I 1 bolig (er fraflyttet) var der nærliggende sundhedsfare og i 3 boliger var der ikke nærliggende sundhedsfare. Tilsyneladende er TI s konklusioner blevet fejlfortolket af boligforeningen og afdelingen, således at begrebet ikke nærliggende sundhedsfare er blevet forstået som ikke sundhedsfare. Det fremgår meget klart, at der er generelle problemer med især tagkonstruktioner og kældre, hvor forkert udført efterisolering og manglende ventilation af konstruktionerne har medført omfattende skimmelsvampeangreb. Der er overordentligt sandsynligt, at der kan konstateres tilsvarende problemer i de boliger, der endnu ikke er undersøgt. Partshøring og svar fra boligforeningen Der har den 9. marts 2012 været gennemført partshøring i relation til et påbud om gennemførelse af skimmelsvampeundersøgelser. Fristen for at komme med udtalelse udløb den 29. marts Ved mail af 18. april 2012 har boligforeningen meddelt, at der efter boligforeningens opfattelse ikke var hjemmel til at gennemføre de påtænkte undersøgelser, hvor lejerne ikke frivilligt ville give adgang. Boligforeningens bestyrelses opfattelse er, at den ikke på nuværende grundlag kan tvinge beboerne til at åbne op for undersøgelserne. Bestyrelsen er tilfreds med, at der nu sker rensning og renovering for skimmelsvamp er der beboere, der ønsker det, kan de få undersøgt deres bolig. På det Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 34 af 54

35 afholdte beboermøde blev det blandt andet pointeret, at hvis beboerne er det mindst utrygge, skal de tage imod tilbuddet om undersøgelse. På samme møde blev det besluttet, at der blandt beboerne skulle foretages en spørgeskemaundersøgelse vedrørende boligen Det er Center for Teknik og Miljøs opfattelse, at boligforeningen i medfør af almenlejelovens 32 har ret til adgang i boligerne, når foreningen skønner det nødvendigt. Afdelingsbestyrelse og de enkelte beboere kan ikke indklage dette for administrative myndigheder eller for Boligretten. Det må på nuværende tidspunkt konkluderes, at mulighederne for at få boligforeningen til at gennemføre de fornødne undersøgelser efter aftale med afdelingsbestyrelse og beboere ikke er til stede. Boligkommissionens undersøgelses- og handlepligt Boligkommissionen har med baggrund i de konstaterede forhold i bebyggelsen jf. byfornyelseslovens 75 pligt til at sikre, at der undersøges for skimmelsvampeangreb i de boliger, der endnu ikke er undersøgt tage de fornødne skridt til at sikre, at de sundhedsfarlige forhold fjernes, og at der tages skridt til at sikre, at sundhedsfaren ikke kommer igen Der er foretaget undersøgelse af 12 boliger. I 11 af boligerne er der konstateret skimmelsvampeangreb, der ligger væsentligt ud over de sædvanlige grænseværdier, og som dermed kan karakteriseres som sundhedsfarligt, jf. vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for skimmelsvamp i boliger og opholdsrum. I 3 af boligerne er der konstateret nærliggende sundhedsfare, og disse boliger er fraflyttet. De alvorlige skimmelangreb i boligerne har allerede medført, at 5 boliger ikke kan udlejes. Såfremt der kommer ledige boliger fremover, hvor der er skimmel, vil disse ligeledes ikke kunne genudlejes uden en meget bekostelig renovering af boligen. Det må derfor konkluderes, at skimmelsvampeproblemerne i meget høj grad er en trussel mod den fortsatte drift af afdelingen, og betingelserne for at udstede påbud efter almenboliglovens 165 er derfor til stede. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller med henvisning til Boligkommissionens undersøgelses- og handlepligt, at kommissionen over for Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles Frederikshavn Boligforening påbud, jf. almenboliglovens 165 om, at 1. gennemføre skimmelsvampeundersøgelser i følgende boliger: Bülows Vej 2, 4, 5, 9, 10, 11, Konsul Cloos Vej 1, 3, 5 og Mette Billes Vej 2, 4, 8 med frist for fremsendelse af rapporterne til 31. august Skimmelundersøgelserne skal gennemføres af et anerkendt skimmelfirma, og skal være af et omfang og en kvalitet, svarende til de rapporter, der er udarbejdet af Teknologisk Institut 2. som konsekvens af de påbudte besigtigelser skal boligforeningen udarbejde og fremsende en handlingsplan for en samlet udbedring af de sundhedsfarlige forhold i hele bebyggelsen inklusive tidsplan samt en model Økonomiudvalget - Referat maj 2012 Side 35 af 54

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. november 2013. Tid 11:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 18. november 2013. Tid 11:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. november 2013 Tid 11:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 22. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinær møde Dato 8. maj 2012 Tid 13:00 Sted NB. Fraværende Fasanvej 1, udvalgslokalet Kl.13:00 - pkt.1. møde med Landbo Nord Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 5. maj 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V) Erik Kyed Trolle

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere