Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen samt kristen bøn og meditation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen samt kristen bøn og meditation"

Transkript

1 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - au g u s t - n o v e m b e r 2007 Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen samt kristen bøn og meditation Højskoleeftermiddage se side 5 Arne Melchior, Røde Kors og renæssancedans Kirkekoncerter se side 9 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 1 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

2 Menighedsrådsmøde Menighedsrådets møder holdes i kirkens Lille Sal på følgende datoer: Torsdag den 6. september kl Kirkekaffe Følgende søndage vil der efter gudstjenesten være kirkekaffe. En rar lille times tid med kaffebord og et par sange fra højskolesangbogen. Søndag den 19. august 11. søndag efter trinitatis kl Søndag den 16. september 15. søndag efter trinitatis kl Søndag den 14. oktober 19. søndag efter trinitatis kl Søndag den 11. november 23. søndag efter trinitatis kl Kirkebil for Østervold sogn Hvis man er gangbesværet eller af anden grund har svært ved at komme til kirke, kan vi tilbyde kørsel. Ring til kirkens kontor på tlf senest torsdag inden kl Aftensang Aftensang er en kort gudstjeneste en afslutning på en travl dag, hvor man i ro kan samle tankerne. Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde et glas vin eller en kop kaffe inden vi går hjem, når kirkeklokkerne ringer kl. 18. Torsdag den 20. september kl Torsdag den 18. oktober kl Torsdag den 15. november kl Torsdagsmorgensang Hver torsdag kl. 10 i kirkens Lille Sal er der mulighed for at deltage i morgensang. Efter morgensang og læsning er der formiddagskaffe med franskbrød o.l. Det er et rart mødested og vi håber, at endnu flere vil møde op de kommende torsdage. Alle er velkomne Elektronisk kirkeblad Kirkebladet kan også læses på Esajas kirkes hjemmeside: Adventsfest Tirsdag den 11. december kl Sæt allerede nu kryds i kalenderen og reserver eftermiddagen til vores traditionelle adventsfest. Esajas i DR Den 1. søndag i advent vil Danmarks Radio radiotransmitere gudstjenesten fra Esajas kirke. k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 2 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

3 Trinitatis Første halvdel af kirkeåret, fra første søndag i advent til og med pinse, kalder vi festhalvåret. Tiden fra Trinitatis søndag eller Hellig Trefoldighedsfest, søndagen efter pinse, og til advent kalder vi trinitatis-tiden. Søndagene i denne periode tælles efter Trinitatis og der kan være mellem 22 og 27 søndage. I denne del af kirkeåret falder der ingen større kirkelige festdage. Man kan selvfølgelig godt sige, at hver søndag er en festdag, for søndag er Herrens dag og derfor holder vi gudstjeneste om søndagen. Søndagen er kirkelivets omdrejningspunkt, for søndagen er opstandelsesdagen. Trinitatis betyder tre-enighed, altså enheden af Faderen, Sønnen og Helligånden. Gud er én, og alligevel optræder han i disse tre skikkelser. Evangelieteksterne til søndagene i trinitatis-tiden fortæller os noget om, hvad det vil sige at leve menneskelivet under den forudsætning, at den treenige Gud Fader, Søn og Helligånd er vor Herre. I trinitatis-tiden føjes der søndag efter søndag en ny side til, så evangeliet fremtræder for os i hele sin rigdom. Kristenliv er ikke en én gang for alle afsluttet størrelse, men er dét at høre ordet om Guds nåde og barmhjertighed igen og igen til tro - og tro kommer kun af det, der høres. Der er ingen indre sammenhæng mellem de enkelte søndage i trinitatis-tiden. Hver søndag møder vi Jesus i en ny situation. Han underviser, fortæller lignelser, helbreder eller hjælper mennesker på anden måde. Alle disse begivenheder finder sted før hans død og opstandelse. Når vi hører dem i dag, hører vi dem på baggrund af hele Jesu gerning for os. Det er Kristus, der, ved Helligånden nu retter de ord til os - og Helligånd er, at Gud giver ordet liv og mening. Lignelsen om den fortabte søn og lignelsen om den gældbundne tjener viser os tydeligt, hvad vi møder i trinitatis-tiden: Guds kærlighed til os i Jesus Kristus. Så kan vi spørge os selv, hvem Gud egentlig har i tankerne? Som de små mennesker vi er, har vi det med at sætte grænser. Der er nogen, vi ikke bryder os om, og nogen bryder sig måske ikke om os - der er nogen, der lever på tilværelsens skyggeside osv. Alle disse mennesker møder vi netop i evangelierne i trinitatis-tiden. De tør ikke rigtig tro på noget de tør ikke tro, at Gud bryder sig om dem. De har erfaret, at andre mennesker i hvert fald ikke gør det. De trænger til Guds omsorg og til fællesskab med andre. Jesus tager netop imod dem, og giver dem dermed tilbage til livet. Det betyder, at Guds kærlighed gælder alle, også den der kun kan se sig selv som en slubbert. Der er intet sted, hvor han siger: Nu er grænsen nået. Guds nåde er ren gave. Når vi får givet en så stor gave, dukker spørgsmålet op: Hvad skal vi så give til gengæld? For vi ved alt for godt, at intet er gratis. Denne menneskelige erfaring bruger vi så over for Gud. Hvad skal vi give ham? - Noget må det da koste os. - Men hvad kan vi give Gud? I egentlig forstand kan vi intet give ham. Vi kan selvfølgelig lovprise og takke ham, og vi kan synge til hans ære og pris. Og gør vi det, da henviser han os til vor næste til vore medmennesker. For uløseligt knyttet til Jesu forkyndelse er vort medmenneske. Det er gavens pris. Ikke forstået således, at vi alene får gaven, hvis vi gør dét og dét for vore medmennesker. Nej, det skal forstås således, at vi ikke kan lade være med at gøre dét og dét for vore medmennesker, når vi har modtaget gaven. Og det er noget helt andet. Forkyndelsen i trinitatis-tiden, ja, evangeliet til alle tider, vil sige os, at vi skylder Gud hele vort liv. Han kræver det gennem vor næste. Vi har fået, og får stadig, livet af nåde. Vi har ikke andet liv end det, vi får af nåde fra Gud gennem vor næste. God hverdag og god trinitatistid k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 3 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

4 Legatuddeling: Et antal legatportioner vil ved årets slutning være til rådighed fra Østervold Sogns Legat til Minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om Fru Ingeborg Hansen Legatet har som formål: At yde huslejehjælp til værdige og trængende enlige personer, fortrinsvis kvinder boende i byggeforeningshuse i Esajas Sogn (Østervold Sogn). Findes der ikke længere ansøgere nok af nævnte kategori, kan der ydes støtte til velgørende formål af anden art til værdige og trængende enlige personer, fortrinsvis kvinder, boende i Esajas Sogn (Østervold Sogn). At yde understøttelse til værdige og trængende enlige mennesker og/eller ægtepar, fortrinsvis med bopæl i Østervold Sogn. Ansøgning om at komme i betragtning ved uddelingen indsendes til Esajas Kirkes Menighedsråd, Kirkekontoret, Stockholmsgade 23, 2100 København Ø. Ansøgningen skal være kirkekontoret i hænde senest torsdag den 1. november Ansøgningsskema kan rekvireres på kirkekontoret. På grundlag af indstilling fra kirkens præster beslutter menighedsrådet, hvilke ansøgninger der vil blive imødekommet. Indskrivning til konfirmation Konfirmationen år 2008 foregår St. Bededag den 18. april kl Tilmelding foretages til sognepræst eller til Kirkekontoret, Stockholmsgade 23. Indskrivning inden udgangen af august. Der optages kun elever fra 8. klassetrin. Undervisningen, til hvilken der er mødepligt, begynder den 27. september. Hvis konfirmanden ikke er døbt, skal der på et tidspunkt, i god tid inden konfirmationen, aftales dåb. Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl i Esajas kirkens kælderlokaler. Kirke-Bio København En række kirker i København - med Holmens Provsti og Garnisonskirken i spidsen begynder til efteråret at vise film i samarbejde med Park Bio på Østerbrogade. Initiativet hedder Kirke-Bio København, og formålet er at vise forskellige typer kvalitetsfilm med etiske, eksistentielle og/ eller religiøse temaer, som vækker til eftertanke og debat. Det er meningen, at alle film skal have en kort introduktion, og at filmvisningen efterfølges af en drøftelse in plenum. Hver film vil blive vist to gange, nemlig fredag kl og lørdag kl Der vil blive seks filmvisninger i en sæson. Datoerne for den første sæsons filmvisninger: okt. 2007, nov. 2007, 30. nov.-1. dec. 2007, jan. 2008, feb og marts Der skal tegnes abonnement à 300 kr. for en sæson, dvs. en pris på 50 kr. pr. film. Abonnement tegnes ved henvendelse og betaling til Garnisonskirkens kontor, kordegneassistent Bo Torp Pedersen, Sct. Annæ Plads 4, tlf , Hver abonnent får et medlemskort og seks kuponer, som i biografen indløses til billetter. Den første sæsons filmprogram er i skrivende stund endnu ikke helt klart, men så snart det foreligger, vil det blive lagt ud på vores hjemmeside og som folder i kirken. k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 4 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

5 HØJSKOLEEFTERMIDDAGE arbejder ( ) samt for kommunikation og turisme ( ) og MF. Han er født i 1924 på Frederiksberg som søn af overrabbiner Marcus Melchior. Røde kors i krig og katastrofe Claes Amundsen Tirsdag d. 6. november kl forny sig for at skabe opbakning til hjælpearbejdet, og desuden om den helt aktuelle kampagne mod klyngebomber, som er et af vor tids værste våben. Claes Amundsen er 43 år, uddannet journalist og har været hos Dansk Røde Kors i godt 10 år, heraf fire år i Etiopien, Bosnien, Argentina og Mellemamerika. Retten til at være anderledes Arne Melchior Tirsdag d. 4. september kl Retten til at være anderledes vil vi vel gerne alle have. Men er vi også friske og åbne nok til at indrømme andre den samme ret? Og hvor anderledes må man være? Hvem er egentlig ikke anderledes? Er det de normale? Det normale bør have vide grænser. Vi mennesker er hurtige til at pege fingre ad dem, der adskiller sig fra normen. Flertal er selvsagt en vigtig faktor i demokratiet, for flertallet kan jo regere. Men hvordan er så mindretallenes situation? Og den enkeltes. Hvad med de nye danskere? Hvor dansk er egentlig den danske kultur og livsform? Der er nok at bore i og diskutere. Arne Melchior er dansk politiker, MF for Centrumsdemokraterne i 1973, fhv. minister for offentlige Kommunikationschef Claes Amund sen fortæller om nødhjælpsarbejdet, indsamlingerne, kampagnerne og holdningerne i Dansk Røde Kors. Det er snart 150 år siden, den humanitære organisation blev født midt på slagmarken, men der er mere brug for Røde Kors' indsats end nogensinde før. Krige og konflikter fylder stadig meget i hjælpearbejdet, og det samme gør de store naturkatastrofer. De er sjældent så voldsomme som tsunamien for to år siden. Men hver eneste dag, er der mennesker, som mister hjem og alt, hvad de ejer, til en orkan, et jordskælv eller en oversvømmelse. Claes Amundsen vil fortælle om, hvordan Røde Kors hele tiden må Renæssancedans med Contrapasso Søndag d. 18. november kl. 16 Dansetruppen Contrapasso har specialiseret sig i renæssancedans fra årene Dansene er baseret på samtidige italienske dokumenter, og de flotte kostumer, som danserne har gjort meget ud af at lave, er ligeledes genskabelser fra samme periode. Denne novembereftermiddag skal vi se nogle af disse danse samt høre dansemester Anne-Marie Sjørman fortælle om renæssancen og dens skikke. Det vil også blive muligt selv at træde dansen! k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 5 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

6 Det sker i Østervold Sogn August 2007 On 1 To 2 Morgensang kl Fr 3 Lø 4 Sø 5 9. søndag efter trinitatis Ma 6 Ti 7 On 8 To 9 Morgensang kl Fr 10 Lø 11 Sø søndag efter trinitatis Ma 13 Ti 14 On 15 To 16 Morgensang kl Fr 17 Lø 18 Sø søndag efter trinitatis Kirkekaffe efter gudstjenesten Ma 20 Ti 21 On 22 Spirekor kl To 23 Morgensang kl Fr 24 Lø 25 Sø søndag efter trinitatis Ma 27 Ti 28 On 29 Spirekor kl To 30 Morgensang kl Fr 31 September 2007 Lø 1 Sø søndag efter trinitatis. Prædikant: Gitte Buch-Hansen Ma 3 Ti 4 Højskoleeftermiddag kl On 5 Spirekor kl To 6 Morgensang kl Menighedsrådsmøde kl Fr 7 Musikalsk Legestue kl Lø 8 Lørdagsmesse kl Sø søndag efter trinitatis Ma 10 Ti 11 On 12 Spirekor kl To 13 Morgensang kl Fr 14 Musikalsk Legestue kl Lø 15 Sø søndag efter trinitatis Kirkekaffe efter gudstjenesten Koncert kl Ma 17 Ti 18 On 19 Spirekor kl Kristendom for voksne kl To 20 Morgensang kl Aftensang kl Fr 21 Musikalsk Legestue kl Lø 22 Sø søndag efter trinitatis Ma 24 Ti 25 On 26 Spirekor kl To 27 Morgensang kl Fr 28 Børnegudstjeneste kl Lø 29 Sø søndag efter trinitatis k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 6 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

7 Oktober 2007 Marts November Ma 1 Ti 2 On 3 Spirekor kl Kristendom for voksne kl To 4 Morgensang kl Fr 5 Lø 6 Sø søndag efter trinitatis Koncert kl Ma 8 Ti 9 On 10 Spirekor kl To 11 Morgensang kl Fr 12 Lø 13 Lørdagsmesse kl Sø søndag efter trinitatis Kirkekaffe efter gudstjenesten Ma 15 Ti 16 On 17 To 18 Morgensang kl Aftensang kl Fr 19 Lø 20 Sø søndag efter trinitatis Ma 22 Ti 23 On 24 Spirekor kl To 25 Morgensang kl Fr 26 Musikalsk Legestue kl Lø 27 Sø søndag efter trinitatis Koncert kl Ma 29 Ti 30 On 31 Spirekor kl To 1 Morgensang kl Fr 2 Musikalsk Legestue kl Lø 3 Lørdagsmesse kl Sø 4 Alle Helgens dag Ma 5 Ti 6 Højskoleeftermiddag kl On 7 Spirekor kl To 8 Morgensang kl Fr 9 Musikalsk Legestue kl Lø 10 Sø søndag efter trinitatis Kirkekaffe efter gudstjenesten Koncert kl Ma 12 Ti 13 On 14 Spirekor kl To 15 Morgensang kl Aftensang kl Fr 16 Musikalsk Legestue kl Lø 17 Sø søndag efter trinitatis. Renessancedans kl Ma 19 Ti 20 On 21 Spirekor kl To 22 Morgensang kl Kristendom for voksne kl Fr 23 Musikalsk Legestue kl Lø 24 Sø 25 Sidste søndag i kirkeåret Ma 26 Ti 27 On 28 Spirekor kl To 29 Morgensang kl Fr 30 Børnegudstjeneste kl k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 7 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

8 Kristendom for voksne Her i foråret har man både i medierne og på Betty Nansen teatret kunnet støde på en genopstanden religionskritisk debat. For protestantisk kristendom har religionskritikken historisk set D e t været både vigtig og sund. Ikke desto er i mindre kan man ofte fortsat møde å r det synspunkt, at tro og viden gen- udelukker hinanden - at man 100-sidigt å r e t med andre ord ikke kan være troende f o r og moderne, videnskabeligt tænkende d e n på én gang. Vi har derfor bedt vores dan-menighedsrådsformans k e Larsen om at stille og besvare nogle Peder Olesen reli-spørgsmål om forholdet mellem kristendom og naturvidenskab. Det er ikke bare religionskritikken, der er vendt tilbage det er også interessen for det, der før i tiden kaldtes kristne fromhedsformer. Lis Olesen Larsen vil sammen med Anne Vig Skoven tage fat på kristen bøn og meditation. Poesien har altid været en uundværlig del af kirkens liv. Her blander gammelt sig med nyt, og salmerne i vores salmebog afspejler mange århundreders stemmer, sprogbrug og stilarter. Blandt de mest yndede nye salmedigtere er den norske Svein Ellingsen, som i foråret har kunnet ses i Før Søndagen på DR 1. Vi har den glæde at kunne byde ham velkommen her til Esajas kirke, hvor han vil indvie os i salmedigtningens svære kunst. Kristendom og naturvidenskab Ved Peder Olesen Larsen Onsdag d. 19. september kl Har kristendom og naturvidenskab noget med hinanden at gøre? Kan kristendom og naturvidenskab leve i god forståelse med hinanden? Skal der være plads til dem begge to? Er der brug for en dialog mellem kristendom og naturvidenskab? Udelukker naturvidenskaben kristendom? Udelukker kristendommen naturvidenskab? Har naturvidenskaben et bud og i så fald hvilket? Kan naturvidenskaben forklare kristendommen? Eller er naturvidenskaben en del af Guds skabte verden? Hvem er jeg, som tør stille disse spørgs mål og give svar på dem? Mere end 50 års arbejde i naturvidenskab og anden videnskab. Men først og fremmest et almindeligt menneske, døbt ind i Esajas kirkes menighed den 1. januar Peder Olesen Larsen Peder Olesen Larsen er dr. phil. et scient. h.c., fhv. professor i kemi ved Landbohøjskolen og fhv. direktør for Danmarks Grundforskningsfond. Han er tillige menighedsrådsformand i Østervold sogn og søn af en af det 20. århundredes mest markante teologiske profiler, K. Olesen Larsen, som var præst ved Esajas kirke fra Hvorfor og hvordan skrive salmer i dag? Ved Svein Ellingsen Onsdag 3. oktober kl Den norske salmedigter Svein Ellingsen har 11 salmer med i Den danske Salmebog fra 2002, og de er hurtigt blevet udbredt i de danske kirker. Det skyldes ikke mindst, at Ellingsens salmer både er klassisk bibelske og samtidig moderne, erfaringsnære udtryk for kristendommen, hvor sorg, tab og fortvivlelse kontrasteres af håb og glæde. Han er også blevet kaldt sjælesørgeren blandt de nye salmedigtere. Svein Ellingsen er født på Kongsberg i 1929 og oprindeligt uddannet som billedkunstner ved Statens Kunstakademi i Oslo. Sin salmeskrivning begyndte han som 25 årig. Vi har inviteret Svein Ellingsen til Esajas kirke for at delagtiggøre os i sine overvejelser over salmedigtningen samt om tilblivelsen af nogle af sine salmer, som vi naturligvis også skal synge! Ved klaveret sidder organist Eileen Kay Vandermark. Kristen bøn og meditation Ved Lis Olesen Larsen og Anne Vig Skoven Torsdag d. 22. november kl Bøn er i kristen sammenhæng menneskets henvendelse til Gud. Me ditation er i kristen sammenhæng menneskets åbenhed overfor Gud og hans ord. Begge dele er klassisk kristen praksis og kan udøves både i gudstjenesten og i hverdagen. Det siges for eksempel om Martin Luther, at han mediterede en time hver dag, undtagen når han havde meget travlt så mediterede han tre! Denne aften vil vi fortælle om og samtale om kristen bøn og meditation. Lis Olesen Larsen har gennem 17 år ledet en bibelkreds og de sidste to år desuden en kreds, der samtaler om kristne emner. Som inspiration til disse kredse tjener 8 års deltagelse i en kreds, hvor der forud for en bibeltime mediteredes i en kirke. Lis Olesen Larsen har desuden som universitetslektor undervist i fysiologien bag meditative bevidsthedstilstande. er sognepræst ved Esajas kirke. k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 8 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

9 Foto Hubert Helmersen Kirkekoncerter Fløjte og orgel Søndag den 16. september kl. 16 Denne søndag byder kirken velkommen til to dygtige musikere på fløjte og orgel. Fløjtenist Mogens Friis, mangeårig solist og kammermusiker, og Københavns domorganist, Flemming Dreisig, fremfører et program bestående af både kendte ørehængere og spændende sjældent hørt musik. Blandt de kendte komponistnavne vil man kunne finde Bach, Händel, Vivaldi og Carl Nielsen. Der er gratis adgang. Sange og Romancer af Emma Hartmann ( ) Søndag den 28. oktober kl. 16 Emma Hartmann, J.P.E. Hartmanns hustru og N. W. Gades svigermor, måtte udgive sine kompositioner under pseudonymet Frederik Palmer. Ved koncerten den 28. oktober sørger sopran Iben Vestergård og pianist Cathrine Penderup for at udbrede kendskabet til denne kvindelige guldalderkomponist, der i sin samtid stod i skyggen af mændene. For nylig udsendte de to musikere, som de første, en cd med Emma Hartmanns samtlige værker. Koncerten den 28. oktober indeholder sange og romancer, som alle får en mundtlig introduktion, samt små klaverstykker af Emma Hartmann. Der er gratis adgang. Foto Margit Schæffer Kammerkoret Musica Søndag den 7. oktober kl. 16 Under ledelse af Roland Haraldson synger Kammerkoret Musica et varieret program, der spænder over romantiske, senromantiske og moderne værker fra Verdi over Elgar til Pärt. Det bliver en koncert, hvor der ikke er langt til de store følelser. I kontrast til de meditative religiøse værker af bl.a. Arvo Pärt og Urmas Sisask, står de ekspressive verdslige værker af komponister som Jonas Tamulionis og Benjamin Britten. Der er gratis adgang. Foto Thorkild Ruby Sankt Annæ Gymnasiums Kammerkor Søndag den 11. november kl. 16 SAGs Kammerkor har siden sommeren 2006 fungeret som et selvstændigt kor uafhængigt af det store gymnasiekor. Koret arbejder fortrinsvis med det sværere klassiske a cappella repertoire, men også rytmisk musik og moderne kompositioner dukker op på kammerkorets repertoire. På trods af, at koret er en forholdsvis ny konstellation, modtog det 1. prisen i ungdomskorkategorien ved Sangerdyst fra Kyst til Kyst sidste år. Under ledelse af Flemming Windekilde, korets faste dirigent, synger kammerkoret værker af bl.a. Fauré, Britten, Lindberg, Saint- Saëns og Carl Nielsen. Der er gratis adgang. Husk! - sæt kryds i kalenderen Søndag den 2. december kl. 16 er der julekoncert med Kammerkoret Camerata. Mere herom i næste kirkeblad. Søndag den 9. december kl. 16 afholdes endnu en julekoncert, denne gang med Gentofte Gospel. Nærmere omtale i næste kirkeblad. Foto Carsten Clausen k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 9 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

10 Mest for børn musik og leg Musikalsk Legestue - NY DAG! Musikalsk Legestue har fået en ny dag og tid. Denne sæson møder vi fredag kl I efteråret møder vi følgende dage: Den 7., 14. og 21. september Den 26. oktober Den 2., 9., 16. og 23. november I Musikalsk Legestue, som er for de 3-6 årige med forældre, bruger vi sang, bevægelse, leg, instrumenter og sjove rekvisitter til at blive fortrolig med den danske salmeskat og med musikkens grundelementer. Alle er velkommen. Man behøver ikke at kunne komme hver gang for at få noget ud af det, men man bedes tilmelde sig (både nye og gamle deltagere) hos Edith Code per telefon, , eller mail: Bemærk at den 28. september og den 30. november vil der være børne- og familiegudstjeneste kl For børn over 6 år, se vores nye børnekor tilbud.. Børnekor Se lige her, alle sangglade børn (og ikke mindst forældrene!) Den 22. august begynder en ny sæson for børnekor ved Esajas Kirke. Hver onsdag træner vi stemmerne flittigt, lærer en masse salmer og sjove sange og lærer at læse noder og rytmer. Der bliver ingen fare for, at vi kommer til at kede os, for vi skal synge ved kirkens børnegudstjenester og forhåbentlig også deltage i et korstævne sammen med en masse andre børn. Vi ses den 22. august - og husk endelig at tage jeres venner med. Indgang: døren ud til Upsalagade. onsdage kl for de 7-9 årige: Spirekor onsdage kl for de 9-13 årige: Børnekor Indtil den nye korleders ansættelse falder på plads, sker tilmelding til: Organisten Eileen Kay Vandermark Tlf.: eller k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 10 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

11 Mest for børn musik og leg Børne- og familiegudstjeneste Alle børnefamilier og andre interesserede er velkomne til børnegudstjeneste. Gudstjenesterne tilrettelægges i samarbejde med Edith Code, leder af Musikalsk Legestue og Musikalsk Værksted. Høstgudstjeneste - alle gode gaver de kommer ovenned, Fredag den 28. september kl Vi takker og taler om Guds gode gaver om høsten. Efter gudstjenesten hygger vi os med at spise nogle af de gode gaver. Adventsgudstjeneste - i morgen lukkes første låge op i julekalenderen vi glæder os og venter på Jesusbarnet. Fredag den 30. november kl Efter gudstjenesten spiser vi frugt og kage sammen. Lørdagsgudstjeneste Der har i længere tid været udtrykt et ønske, fra dele af menigheden, om muligheden for at gå til gudstjeneste om lørdagen. Vores livsmønster har ændret sig, derfor vil der forsøgsvis blive afholdt gudstjeneste en lørdag hver måned. Dette imødekommer tillige et stigende ønske om dåb på lørdage, derfor vil der ved disse gudstjenester naturligvis også være mulighed for dåb, ligesom der vil være altergang. Lørdagsgudstjenesten eller lørdagsmessen bliver i en lidt kortere form, men ellers vil den forløbe som en ganske almindelig søndagsgudstjeneste med bøn, læsning og prædiken. Jeg håber mange vil benytte sig af denne udvidelse af gudstjenestetilbudet i Esajas kirke. Efter gudstjenesten er der mulighed for at drikke en kop kaffe sammen i kælderen, inden man igen bevæger sig ud til weekendens gøremål. Lørdag den 8. september kl. 10 Lørdag den 3. november kl. 10 Lørdag den 13. oktober kl. 10 Lørdag den 1. december kl. 10 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 11 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

12 Adresser og træffetider: Sognepræst Jørgen (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Upsalagade 23, 2100 København Ø. Træffes hverdage, undtagen mandag. kl eller efter aftale. Telefon: Sognepræst Viggo Rothes Vej 35, 2920 Charlottenlund. Telefontræffetid: torsdag kl Kontortræffetid: mandag kl og onsdag kl i Upsalagade 6, st.th. Telefon: Kordegn Kenneth Frans Ladegaard Kirkekontoret, Stockholmsgade 23. Ekspeditionstid: mandag til torsdag kl Torsdag tillige kl Telefon: Organist Eileen Kay Vandermark Norgesmindevej 2, 2., 2900 Hellerup. Telefon: Kirketjener Christian Albrecht-Beste Træffes normalt i kirkens åbningstid, mandag til torsdag kl Fredag er kirken lukket. Telefon: Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Line Bjørnbøl, ad+b Grafisk design, Tryk: Green Graphic. Menighedsrådets formand: Peder Olesen Larsen Marievej 10 A, 2., 2900 Hellerup. Telefon: Kirkens fælles Esajas Kirke Malmøgade København Ø Kirkekontor Stockholmsgade 23 Tlf Kirkens hjemmeside k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 12 ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - a u g u s t n o v e m b e r 2007

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009 Sommerudflugt til Skåne se side 3 Højskoleeftermiddag om Galapagos-øerne se side 3 Koncerter se side 6-7 k i r k e b l a d f o r e s

Læs mere

Velkommen til ny præst se side 4 Højskoleeftermiddage se side 4 Kristendom for voksne se side 8 Koncerter se side 9 Børnekor se side 10

Velkommen til ny præst se side 4 Højskoleeftermiddage se side 4 Kristendom for voksne se side 8 Koncerter se side 9 Børnekor se side 10 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2013 Velkommen til ny præst se side 4 Højskoleeftermiddage se side 4 Kristendom for voksne se side 8 Koncerter se side 9 Børnekor se

Læs mere

Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side 4 har medvirket til de nyeste oversættelser af Dødehavsteksterne

Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side 4 har medvirket til de nyeste oversættelser af Dødehavsteksterne k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e ø s t e r v o l d s o g n n r. 2 - a p r i l - j u l i 2008 Kirke i krypten se side 3 Det har vi gjort før Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kristendom for voksne Det Gamle Testamente ved Kirsten Nielsen, Bent Lexner og Søren Holst se side 4

Kristendom for voksne Det Gamle Testamente ved Kirsten Nielsen, Bent Lexner og Søren Holst se side 4 KIRKEBLAD FOR ESAJAS KIRKE Ø S T E R V O L D S O G N NR. 3 - AUGUST - NOVEMBER 2006 På sporet af Renæssancen og andre koncerter se side 9 Kristendom for voksne Det Gamle Testamente ved Kirsten Nielsen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10

Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2010 Fotograf: Mette Kramer Kristensen Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10

Læs mere

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2009

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2009 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2009 Højskoleeftermiddage se side 4 Kristendom for voksne se side 8 Børnekor se side 10 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e

Læs mere

2 Nr. 1-2003. eller ofte ude i naturen under feltforhold. døbefond. Den er lavet

2 Nr. 1-2003. eller ofte ude i naturen under feltforhold. døbefond. Den er lavet December 2002 - Januar - Februar - Marts 2003 2 Nr. 1-2003 SOGNEPRÆST I UDLÅN Da jeg en gang i foråret fik beskeden om, at jeg skulle udsendes for de danske fredsbevarende styrker i Kosovo, blev jeg både

Læs mere

Tirsdag 27. april kl. 19.00 Tirsdag 25. maj kl. 19.00 Tirsdag 31. august kl. 19.00 Tirsdag 19. oktober kl. 19.00 Tirsdag 16. november kl. 19.

Tirsdag 27. april kl. 19.00 Tirsdag 25. maj kl. 19.00 Tirsdag 31. august kl. 19.00 Tirsdag 19. oktober kl. 19.00 Tirsdag 16. november kl. 19. K I R K E B L A D F O R E S A J A S K I R K E Ø S T E R V O L D S O G N N R. 2 - A P R I L - J U L I 2004 K I R K E B L A D F O R E S A J A S K I R K E 1 Ø S T E R V O L D S O G N N R. 2 - A P R I L -

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2010 Fotograf: Kirstine Mengel

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2010 Fotograf: Kirstine Mengel kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2010 Fotograf: Kirstine Mengel Højskoleeftermiddage Steno: Darwin, Sangeftermiddag se side 4 Kristendom for voksne Niels Henrik Gregersen,

Læs mere

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET August - September - Oktober - November 2003 2 Nr. 3-2003 LYS I MØRKET Når lyset vender tilbage efter en lang vinter, og aftenerne bliver varme og lyse, så overvældes man af glæde. Vi kan synge om lykke

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Menighedsrådsvalg 2012 se side 3 Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Kristendom for voksne se side 9

Menighedsrådsvalg 2012 se side 3 Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Kristendom for voksne se side 9 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2012 Menighedsrådsvalg 2012 se side 3 Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Kristendom for voksne se side 9 Børnekor se

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kristendom for voksne se side 5. Højskoleeftermiddage se side 8. Kirkekoncerter se side 8-9 Mest for børn se side 10-11

Kristendom for voksne se side 5. Højskoleeftermiddage se side 8. Kirkekoncerter se side 8-9 Mest for børn se side 10-11 KIRKEBLAD FOR ESAJAS KIRKE ØSTERVOLD SOGN NR. 1 - DECEMBER - MARTS 2008 Kristendom for voksne se side 5 Gud og menneske Skaberen og det skabte Højskoleeftermiddage se side 8 Sang i den mørke tid, Marie

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Allehelgens søndag November-december 2012 Sebastian Dorset Kirkehøjskolen Skt. Nikolausvesper ved mette ladefoged Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Sognehøjskolen for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Program 2016-2017 Sindal Sognehøjskole Hvornår: Kl. 17.00-20.00 Kl. 14.00 - den 28. august 2016 og

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE 2015 26.-27. sep. VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE EN DEL AF NOGET STØRRE Det er for os, der holder af fællesskab på kryds og tværs. Program lørdag 9.30-10.00 Morgenkaffe m. check in. 10.00-10.30 Morgensang

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere