September 2014 nr. 58. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Velkommen tæ ajventsgudstjenest i Hasle føst synda i ajvent!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2014 nr. 58. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Velkommen tæ ajventsgudstjenest i Hasle føst synda i ajvent!"

Transkript

1 September 2014 nr. 58 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Velkommen tæ ajventsgudstjenest i Hasle føst synda i ajvent!

2 Fra æ bestyrels: Den annen daw høje æ i æ radio, at dæ æ richte manne gruppe o di sosjal mediæ, dæ gæ in få bevarels a fåskælle ting å sache, de ka veæ bevarels a æ jul i decembe ælle bevarels a den grøen alpeost. Æ Synnejysk Forening ve gærn bevare synnejysk språch å kultue. Å så kom æ te å tænk o, våfå æ æt vichte å bevare di ting? Språch å kultue høer sammen, å æ troe de gie vos en identitet. Vi kænne vå jæmstavn å føl vos tæt knøttet te æn. Æ må gåt nok indrøm, æ æ tefløtte, men min forælle vå synnejye, å vå galt stolt a æt, så sjal om æ æ vejst op o Tåsinge, føl æ mæ mæje som synnejy end som tøsing. Vi snakket oltin synnejysk jæm, så de æ mit modersmål. Å no æ æ så gammel, at æ å ha boej længer ti i Synnejylland æn naue anne stej. Synnejylland ha haj sin helt ejn historie, som manne i æ ræst a Danmark it kænne ret møj te. Defå har Synnejylland å sit ejt sproch å sin ejn traditione. Så snar æn komme æve æ Kongeå, ka æn mærk fåskel, å æ troe, de æ vichte få jæns udvikling, at man kenne sin bachegruen, væje vå æn komme fra, så ka æn beæ klar ny omstillinge. Vi ve i vært fold fortsæt mæ å arbæ o å bevare Synnejysk Språch å Kultue. O mæ di oe væ æ ønsk Je ol sammel en richte goi jul o godt ny åe! Vi håfe o se richte manne af Jet æ æ aiventsgustjenest å tæ æ arrangsjemenge i 2015 Ann. Indlæg til Æ Blaj gern å dialekt sendes tæ æ redaktøe: Peder Luckmann Synnegae 28 B 6520 Tautlund Tlf mail: 2... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

3 Fuglene flyver mod syd Mursejlerne svalerne og duerne er fløjet mod syd hvor de venter på foråret komme på ny vejen er lang og besværlig Mange farer lurer på dem inden de kommer frem Duehøgen finder deres vej for de kan også lide en due steg Jægeren elsker også en due steg han skyder dem når han ser dem og de krydser hans vej når jagten er gået ind for dem Traditionen tro kender de vejen år efter år er de fløjet igennem regn og torden storm og kulde for at finde dertil hvor de skulle Når foråret kommer er de her igen måske har de fundet en ven som de gerne vil have med de ved og finde det samme sted igen Æ mursejlæ svale å æ duer æ fløjn syå hæ vinde di å æ fårå ska kømmæ æ gjæn æ væj æ lang å bæsværle få dæm manne fåhindringe luræ å dæm innen di æ væ væjs æn æ duehøch finne ue å des vej di væl å gjærn ha æn duestech æ jejæ væl å gjærn ha æn duestech ham skyrre dæm vå næ han seæ dæm å di krysse hans vej vå næ æ javt æ stade å dæm æ tradisjon tro kænnæ di æ vej å ærre å æ di fløjn ægjømmel ræn å tårn stårm å kullæ få å fin dæn vej di ska vå næ æ fårå kømmæ tæ bach æ gjæn måske hæ di fånnen æn væn såm di gjærn væl ha mæ di veæ å fin dæ sam stej ægjæn. Svend Aage Hansen Haslæ, Oktober stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 3

4 Gudstjenest i Hasle Domkirk! Haus det er Synda d. 30. novembe at dæ æ gudstjenest i Hasle Domkirk! æ klok 2. Æ præst æ Krista Hansen. Bagette ska vi om å Haslehus å ha æfelskiver å gløg, men fo at i it fare vil, vil to væchte følg vos derom! Her vil dæ osse væe usalg af vors bøche o CDer. En opløj sjangse for å køf goi juelgave! Parkering ka ske om æ bach væ Haslehus å væ æ Jomfrusti. Glæj jæ! Det blive galt godt! Æ pris for gløgg o æfelskive er 75 kr. Tilmelling til Ann å telfon elle mail Vedr. parkering se æ bykort å næste sie. Kort om æ Domkirk: Den føst kirk va en trækirk. Senere blev der opføe en Romersk kvaderstenskirke å æ bak. Den fik lov tæ å stå i ca. 100 åe. Da æ kamp mel Valdema Sejrs sønne Erik og Abel blusset op, blev æ by i 1247 loi i aske. Men da æ kri va forbi, bygynt from munk å byg en ny kirk. Syd fo æ fjoe anloi man et teglværk, hvo man gravt lee tæ æ mursten. Det blev en 3 skifs kirk bygget i æ øvegang fra Romerst tæ Gotisk stil. Æ domkirk er me sin 22 mete fra gol tæ laut o mæ de 16 mete høje vinne i æ koe jen af norens støst kirke. Oprindle va æ kirk 20 m længe, den gik ud tæ æ gae, hvo æ trap æ i daw. Men unne den stoe bran i 1827 bræn æ kirk igen o dæ stoe tårn styrtet nee o øjloj en dejl af æ kirk-rum. Dæ va inne pæng tæ o opføe dæ dæ va ojloj so man sat kun en brædde-væg op. Senere kom den mue bygget op, som vi see i daw. Det jenest dæ æ tæbach fra den katolsk ti af æ kirks inventa e æ døf-font. Den var lich ve o bliv sent tæ Tynne for o bliw smeltet om til en kanon under Chr. d.4. Vi ve jo wo moi han va i krig! Unne den føest verdenskrig blew de 4 kirkklokke taun nee af æ tyskere o smeltet om tæ kanonkugle. Føst ette æ genforening blew dæ samlet pæeng in tæ 4 nye kirk-klokke som blev støft i Ålborg o derette sat op ægen. Ingrid. Haus å betal æ kontingent i februar 2015 når æ opkrævning komme for Je dæ it ha melt et tæ å Betalingsservice eno! I ska mel et tæ å Nets, så dæ gæe automatisk! Så spare æ forening pæng tæ æ porto! Venle helsen, Æ kasserer! 4... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

5 Haderslevhus Tlf Hovedindgangen Slotsgade 33, 6100 Haderslev har også indgang fra Jomfrustien mellem hus nummer 20 og 22. Her er der gode parkeringsmuligheder. Æ Domkirk Haderslevhus... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 5

6 Årets sønderjyske bog Årets sønderjyske bog blev udgivet den 1. november Sprogforeningen markerer på denne måde 150-året for det blodige slag på Dybbøl i Bogen kan bestilles på Prisen er 175 kr., til prisen kommer forsendelsesomkostninger. EN NEGER Æ DA SORT! Da a passet kiosk i æ Fjelstrup hall, I wee da snakket di et så møj om å diskriminee. A handlet mæ zuluer, negepæeng å negekys å dæefå føeld a mæ da et som et stoe drys Få i Sillerup skoel haej vi engang besøg a en nege, en sort vi keeg ham i hans haend, føeld o hans håe som wa stiw å kort å vi tøt da bae det wa spændend å møe ham som wa lidt andeleeers, det wa da et næwe mæ skam. Han wa et sort minnesk å vi wa jo snae wie å æ indianee koldt vi få røhuje såen i di tie. En amerikaner som wa nee i vort fåsamlingshus en gang fåtoeld en historie om en sejltue te Japan, wo dæe i hans øre klang No må vi hold sammel moe di små guel satane, han wæend sæj om dæe staj en sort negertamp å gloej lisse dom. Jammen a fåståe slet et at a skuld wæe racist næe a fålange et NEGERKYS, såen hæe å pist A tøss faktisk a mitt liw bliwe hiel tombe kort næe en slet må snak om wæe wiee helle sort. ( Vagn a Fjelstrup) 6... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

7 Syngettemeje mæ Synnejysk kaffeboe Vi holt d.7 septembe Syngettemeje mæ Synnejysk kaffeboe, sum vi gør hvert åe. I syndes va vi å Trøjborg, och bachette tænt a å, at de va syn for åll dem, sum it va mæ tæ æ kaffeboe, och it minst æ unneholning - Femtetten fra Gram. Sum sævanle haed vi fåt Andreas Lautrup tæ och syng for, och Eddi tæ och spil tæ. Så det mæ och syng det gik bare fint i åe fik vi osse sunget nojen a di sang å vos dialekt, sum it æ helt let, men vi foe dem nok læe mæ æ ti. Æ kaffeboe Johanne s æ bare uovetruffen. Så selv um de den synde va annoncee 4 anne kaffeboe i Synnejylland, så troe a it di ka føl mæ Trøjborg s. Det va ol slaus fløeskumskache och laukache och brøtort och richte boller och fløeboller och och och, och så va det nok a dem ol. Och så tæ æ unneholning: 5-tetten fra Gram. De ka it beskrives de ska uplevjes. Fem gæve gutter och jen pich å tæsammen knap femhundrede år, och det ku it mærkes. Di haed bare krut i æ røv och syng ku di sanle osse. Men det a best hause, æ dæs udstyrstykker, sum piche fra Mandalay, elle sum dykkerturist i Ægypten, elle sum Hansi Hintersee i Tyrol, elle sum moj meé. Så det bleu en richte fin ettemeje å Trøjborg, for ol dem sum kom och så syn for dem sum it hae ti tæ och delta. Se flee bilde å æ hjemmesie! Mikkel... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7

8 Virksomhedsbesøg å LINAK Wonsda den 27. august 2014 va dæ godt haltres a æ forenings mælemmer dæ va o virksomhedsbesøg o LINAK i Guderup. Dæ va mæ stoe spænding vi kom tæ LINAK, o vi blæv it skuffet, dæ blæv en rigte glant auden. Vi blæv motaun a Birgit Spek dæ fortol, at vi føst sku hø lidt om æ firmas historie o dæette en rundvisning i den rund fabriksbygning. Dæ va Linaks ejer, Bent Jensen dæ fortol om æ virksomhed, da han haj høe at Æ Synnejusk Forening kom o besøg vil han selv væ mæ, o dæ ska han da ha en stoe tak for. Dæ va begynt i 1907, da hans bedstefar begynt mæ en lille virksomhed mæ 7 man ansotten. Æ virksomhed blev sene ovetaun a hans far. I 1976 da han ævertau æ virksomhe ætte sin far vad dæ fladremsskive, kileremsskive, kornkværne o esser tæ smedier, de lauet. Han sat sæ dæ mål, at han in 5 år sku rasjonalise den produktion di lauet o uvikel et nyt produkt, dæ ku mævirk tæ æ virksomheds vækst fremæve. Dæ blæv tæ en lineære atuator, en simpel ting som han fortål, dæ va en gevinstang o en viske motor der æ sat sammel i et hylste. De føst blev sol tæ Tårup, hvo de blev anven tæ o drej æ tud o æ grønhøste. Dæ vist sæ, at den ku bruches tæ manne forskelle ting. Først blev den sol tæ æ landbrugssektor. Dæ va kun æ begynnels. I dau betyæe den lineære aktuator ærgonomiske forbedringer inden fo arbejdsområde så forskelle som kontore, hospitale, møble, landbrug o industri. LINAK hæ væt i en goj vækst sin æ lancering a æ aktuatore i I 1986 blev æ virksomhed uvie mæ en elektronikafdeling fo o ku fremstil kontrolbokse tæ aktuatore. Æ vækst hæ fortsat i Europa, vie tæ dæ amerikanske marked o senere o tæ Fjernøsten mæ faciliteter i Kina, Indien o Japan. Æ dau æ LINAK en international virksomhed, o æ jen a di bæst i æ værden inden fo design o produktion a elektriske lineære aktuatorløsninge. LINAK er repræsentæe i manne lan ove æ hele værden, enten gennem datterselskabe ælle distributøre, o di øge stadig dæs marked. Bent Jensen ku godt hæ begynt mæ: Dæ va en gang ----, sån begynne et æventyr normalt, o Linaks udvikling er da o lidt a et æventyr, o det æ it slut ennu, men fortsætte forhåbentlig manne år ennu. Ætte æ historie om æ virksomhed va dæ rundvisning i den ron fabrikshal. Da vad dæ Birgit Spek dæ fortol o vist rundt, o dæ gøe hun godt. Vi så o den usmykning a æ tunel fra den gammel fabrik syd fo Vesterled tæ æ bygninge o den annen sie a æ vej. Dæ æ en fødselsdausgav Bent Jensen fik, da han blev 60 å, som gav fra de ansat ønske han pæng o fik en pæn sum, men måt selv spej lidt tæ den 8... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

9 æventyrle usmykning dæ va mal o æ tunels vægge. Æ motiv va fra Alice i æventyrlan, den haj han set manne gang sammel mæ sin børn da di va små, o dæ va en film han rigte godt ku li. Så fik vi kaffe o en kach, men it nok mæ dæ, Bent Jensen fik fat i en violin o hans mæmusikant en hamonikai. De spel normalt sammen i æ okeste, De Nørherred Spillemænd. De underholdt os mæ goj musik i knap en stun. Dæ gøj de richte godt. Bent jensen fotol, at han nye o spil i æ okeste, når han hæ æ violin i sin hænder slappe han a, så æ dæ kun æ musik han tænke o, o musik er nu en nydelse man it ka bliv træt a. En goj auden va forbi, tusin tak til LINAK, Birgit Spek, hamonikaspilleren o Bent Jensen. Tage... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 9

10 Vos bidrag tæ markering af 150-år for 1864 och 100-år for 1914 v/ JØRGEN E. POULSEN tidligere Generalsekretær for Dansk Røde Kors Onsde d. 22/10 holt vi etteårsmøe å Folkehjem i Aabenraa. Vi haed fon Jørgen Poulsen tæ å kum och fortæl um Røde Kors historie. Det hele begynt mæ at Henri Dunant en Schweizsisk forretningsmand så æ slagmark i Solferino, mæ dræbt och såret soldater, dæe va it forretninger dæ sku tæ dæ va humanitær bistand. Den 2. Schlesviske Krig i 1864 va den føst krich vo Røde Kors haed repræsentanter usent å beche sie - både den dansk och den tysk, for å observere och raportere um æ krich. Å den dansk sie va det æ hollænder Charles van der Velde, som da han føst gang kom ind å et feltlazaret neje væ Alssund besvimet væ och se ol de amputerede ben och arme - smit hen i æ hjørn - sum æ feltkiruger støj och sovet a ol de såret soldate, sum kom neje fra æ skanser o Dybbel Banke. Det va ham som føst gang brucht æ benævnels Slagtebænk Dybbel. Røde Kors va osse mæ i 1866 i den Tysk/ Østrigske krich, da di bleu ujens um va dæ sku ske mæ Synnejylland. Och i 1870 i den Tysk/Franske krich. Och såen hae det væt lich sin, tæ i dau, vo det æ 25 krich samtidig runt umkring i Verden. Jørgen Poulsen fortål osse um 1. verdenskrich 1914/1918, it minst fordi hans far och onkler hae væt mæ. Hans far va mæ i æ hele krich å æ Vestfront, hans onkel å æ Østfront, vo han bleu taun tæ fange, och kom i russisk fangelejr. Den bleu drevn a Røde Kors i Rusland, som haed den danskfødte prinsesse Dagmar dengang Zarina, givt mæ Zar Nikolaj II som protektor. Så de synnejyske krigsfanger haed et bærre end ol di anne. Røde Kors hae oltien staun for Humanitær indsats i stoe och småt: Flygtningelejre hospitaler plejehjem ambulancer nødtelefone och ol di anne staje, hvo man kan se Røde Kors mærke. Så Henri Dunants kongstanke um en Humanitær indsats, æ bleun en verdensum-spænnende organisation unne Røde Kors Røde Halvmåne Røde Løve med den opgående Sol Røde Diamant. En virkle dejle auten mæ Jørgen Poulsen å æ Folkehjem nå nej, a glemt æ brøtort (elle va de fløskumstort?) Mikkel stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

11 Kommende arrangementer Synda d. 30/11 kl Føst synda i ajvent Ajvents gudstjenest i Hasle Domkirk Præst, Krista Hansen. Gløgg o æfelskive å Haderslevhus (Tidligere Æ Borgerforening) Freda d. 20. februa 2015 Pers Awten Bål væ Emmerlev Klev Kaffe og farisæ å Hohenwarte Wonsda d. 4. marts 2015 Generalfosamling å Acheskau Kro Tæmælling tæ æ arrangemenge Ann å telfon elle mail Æ Synnejysk Forening indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 4. marts 2015 kl på Agerskov Kro. DAGSORDEN: - Valg af dirigent. - Bestyrelsens beretning. - Regnskabsaflæggelse. - Indkomne forslag. - Valg af bestyrelse. - Valg af bestyrelsessuppleant. - Valg af Revisor eller revisorfirma. - Valg af revisorsuppleant. - Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. januar stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 11

12 Næste uegau af Æ Blaj komme i februa 2015 Næste uegau af Æ Blaj komme i maj 2013 Æ Synnejysk Forening Æ Synnejysk Forening Forman: Forman: Tage Lametsch Kjeld Søvang Andresen 3, Ulkebøl Nørregade 6400 Synneborre 8, Acheskau mail: Næstforman: Næstforman: Kjeld Andresen Acheskau. Tlf Tage Lametsch, Ulkebøl. Tlf Øvrich bestyrels: Øvrich Ann Posselt, bestyrels: Røjekro. Tlf , Ann mail: Posselt, Røjekro. Tlf , mail: Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge. Ingrid Pedersen, Gram. Tlf Ingrid H.C. Clausen, Pedersen, Affenraa. Gram. Tlf. Tlf / 55 mob H.C. Carl Clausen, E. Michelsen, Affenraa. Tynne. Tlf. Tlf Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf Peder Luckmann, Tautlund. Tlf , Peder mail: Luckmann, Tautlund. Tlf , mail: Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj Ny indmeldelse sendes tæ æ forman Tage Lametsch Ny indmeldelse sendes tæ æ forman Kjeld Andresen. Kontingente for 2015: 100 kr. som privatperson 150 kr. pr. husstand (par m.m.) Kontingente for 2013: 60 kr. hvis man æ unne 20 åe 150 kr. pr. husstand 100 kr. som privatperson. i æ 150 ueland kr. pr. husstand (par m.m.) kr. kr. hvis for man firmaer æ unne 20 åe. (inkl. 150 annonce kr. pr. husstand på æ i jemmesie) æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce på æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Æ beløb Synnejysk ka indbetales Forening å kontonummer Mælemsbevis 2014 Mælemsbevis 2013 ID-nr ID-nr Afsender: Afsender: Æ Synnejysk Forening Æ Att. Synnejysk Tage Lametsch Forening att. Søvang Kjeld 3, Andresen Ulkebøl Nørregade 6400 Sønderborg Agerskov

juni 2014 nr. 56 Æ Blaj ...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August

juni 2014 nr. 56 Æ Blaj ...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August juni 2014 nr. 56 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August Nyt fra æ bestyrels Den 5. marts 2014 va vi 140 mællemme samlet o Acheskau Kro tæ generalforsamling i Æ Synnejysk

Læs mere

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue August 2010 nr. 41 Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ formanns jørn Ette en varm somme og mæ masse møer tøs æ at vi har fån styer å manne ting. Vi æ næsten

Læs mere

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu

Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2013 nr. 51 Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu Nyt fra æ bestyrels Så æ vi kommen in i februar måned. Den opmærksom

Læs mere

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Decembe 2011 nr. 46 Glælig jul å gåt nytåe Nyt fra æ bestyrels Æ sommeti æ fobi o æ auslutning a æ å nærme sæ haste, 2012 stæ fo æ dør. Vå sidst arangemang i æ

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. "Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af. De føst 700 bøche æ sål inden Synnejysk Historie æ trykt!

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Æ Blaj blyve inløjst å lybånd af. De føst 700 bøche æ sål inden Synnejysk Historie æ trykt! Returpost til: Æ Synnejysk Forening Att.: Karin Kaasgaard Bjerggade 4 C 6200 Aabenraa Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue oktobe 2005 nr. 21 Næste uegau af Æ Blaj komme i januar 2006 "Æ Blaj" blyve

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Byvandring i Affenrå. "Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Byvandring i Affenrå. Æ Blaj blyve inløjst å lybånd af. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue Returpost til: Sønderjyllands Erhvervscenter Att.: Karin Kaasgaard Bjerggade 4 C 6200 Aabenraa Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue februar 2004 nr. 14 Næste uegau af Æ Blaj komme i juli månt. Indlæg

Læs mere

Æ Blaj. Frodes historier. Ny afdeling i København. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. ...stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

Æ Blaj. Frodes historier. Ny afdeling i København. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. ...stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue maj 2002 nr. 6 Frodes historier Frode Kristoffersen ha netop laut en TV-serie mæ spændende historier fra æ grænseland. Frode ha sien helt egen måe å fortæl historier

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue januar 2008 nr. 31 Tryllerier i Alsion Æ formands jørn Erik Haase, formand, Braue Ætte et helt åes skrivelse fra voss to mælemme Arne Ohlsen å Fred Thiesen, ha

Læs mere

25. februar 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

25. februar 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 25. februar 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk

Læs mere

Februar 2003 Nr.1 /27.årgang. Spejdernes nytårsparade 2003. Indlevering til næste nr...senest den 20. feb. 2003

Februar 2003 Nr.1 /27.årgang. Spejdernes nytårsparade 2003. Indlevering til næste nr...senest den 20. feb. 2003 Februar 2003 Nr.1 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Forsamlingshuset Edith & Eva s tilbud 3 Hjortspringskolen Kunsttyveri 4 Skolestruktur 4 Indskrivning 4 Ferieplan 5 Skolebestyrelsen

Læs mere

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig 12 fortællinger om Sønderjyderne og Den Store Krig Sønderjylland august 1914 1. Skildring fra Kær og fra Haderslev Propaganda

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke 17. årgang Nr. 3 september 2013 Sommer i Stokkemarke 2 // Sommer arrangement i Stokkemarke 10. august Sommer arrangement.. lørdag d. 10. august... læs mere på side 10 Foto: Lønning Nr. 3 september 2013

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

Nr. 18 15. januar 1996

Nr. 18 15. januar 1996 Nr. 18 15. januar 1996 -- LEDEREN. Hvor møj ska' vi gi'? Hvor møj er det værd? Overskriften er fra revyen 1991 Grønbjerg, hvor det drejede sig om indsamlinger til forskellige fester og mærkedage. Den er

Læs mere

Nattergalen med de tolv stemmer

Nattergalen med de tolv stemmer HELNÆSPOSTEN 5 maj 2009 4. årgang nr. 5 Løssalg 15,00 kr. Foto: Thyge Mortensen Røvere og soldater før kamp Side 12 Foto: gb Fernisering i præstegården med prominent besøg Side 16 Nattergalen med de tolv

Læs mere

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 28. årgang år 2013/14

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 28. årgang år 2013/14 FARRE fælles NYT Nr. 4 28. årgang år 2013/14 december januar februar Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther,

Læs mere

Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015. Nytårsgåtur 2015 1

Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015. Nytårsgåtur 2015 1 Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015 Nytårsgåtur 2015 1 Foto øverst: Stavgangsholdets julefrokost Foto nederst: Skål for det nye år 2 Foto Reinhardt/DK Indkaldelse til Generalforsamling fredag den 13. marts

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014

Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014 Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014 Hjertestarteren er nu ophængt på Skjød Forsamlingshus. I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Hjertestarter i Skjød Generalforsamlinger Hyggeaften

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere