Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er:"

Transkript

1 151 mio. børn verden over har mistet en eller begge forældre. Antallet af børn, der vokser op på gaden, på institutioner eller på flugt uden deres mor og far er væsentlig højere. I Afrika har AIDS alene efterladt over 17 mio. børn forældreløse, mens Centralasien og Østeuropa har verdensrekord i at sende børn på institution. På verdensplan er mødredødelighed den største årsag til, at børn bliver forældreløse. Hvert år dør op mod kvinder af komplikationer forbundet med fødslen. 99 pct. af dem kommer fra udviklingslandene. Når mor mangler, er konsekvenserne ekstra store, både for det lille spædbarns første møde med livet og for hele resten af barnets liv. I udviklingslandene og særligt de ekstremt fattige lande i Sydasien og Afrika syd for Sahara er det oftest moderen der sikrer, at børnene får mad, medicin og tager en uddannelse. Hendes omsorg og indsats er grundlaget for hele familiens basale levevilkår. Derfor sætter Danmarks Indsamling 2014 fokus på når mor mangler med 12 konkrete projekter i 12 lande fordelt på tre kontinenter, der bl.a. skal forebygge hiv og aids blandt kvinder, bekæmpe mødredødelighed i forbindelse med graviditet og fødsler, og hjælpe forældreløse børn til en fremtid. Tilsammen vil de 12 projekter betyde en enorm indsats der, hvor behovet er størst. Om Danmarks Indsamling 2014: Danmarks Indsamling 2014 er en fælles indsamling til fordel for udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika, som DR og 12 af Danmarks største humanitære organisationer står bag. Organisationerne arbejder for at hjælpe landene ud af fattigdom, hjælpe de mest udsatte mennesker til en fremtid og fremme FN s 2015-mål. Indsamlingen løber i hele januar måned og kulminerer med et tv-show på DR1 den 1. februar Siden Danmarks Indsamling blev afholdt første gang i februar 2007, har danskerne bidraget med mere end 500 millioner kroner, der har hjulpet mere end fem millioner mennesker til en bedre tilværelse og fremtid. I 2013 blev det til 76 mio. kroner. De 12 deltagende organisationer er: Røde Kors, BØRNEfonden, Red Barnet, UNICEF, Læger uden Grænser, ADRA Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, CARE DANMARK, IBIS, SOS Børnebyerne, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp.

2 Fra 2014 kan 10 pct. af det indsamlede beløb søges af mindre organisationer til langsigtede udviklingsprojekter, der lever op til indsamlingens kriterier. Læs mere om Danmarks Indsamling 2014 på: eller

3 Hvad går pengene til? De 12 humanitære organisationer, der står bag Danmarks Indsamling 2014, har hver især udvalgt et konkret projekt, som med hjælp fra danskerne vil kunne gøre en stor forskel dér, hvor behovet er størst. 12 stærke projekter, som organisationerne har stor erfaring med, og som de ved nytter: ADRA Malawi: Når mor selv er barn Med over 50 pct. af befolkningen der lever under fattigdomsgrænsen, er Malawi blandt de fattigste lande i verden. Et stort antal af de børn, der kommer til verden, bliver født af helt unge mødre; piger der ofte ikke har de nødvendige færdigheder, ressourcer og støtte til at opfostre deres børn. Gennem uddannelse af forandringsagenter vil ADRA sikre træning af de unge mødre i de færdigheder, der er nødvendige for at opfostre et barn, ligesom dialogsessioner og mediekampagner skal sætte fokus på de unge forældres ansvar overfor børnene og på børns rettigheder og rådgivning om basal viden indenfor børns sundhed. BØRNEfonden Benin: En tryg opvækst med eller uden mor. Børn har krav på at vokse op i trygge kår. Hvert år fødes omkring 50 millioner børn i verden uden kvalificeret hjælp. Med midler fra Danmarks Indsamlingen vil BØRNEfonden give flere gravide kvinder i Benin mulighed for at få hjælp før under og efter fødslen. Projektet vil desuden styrke indsatsen overfor familier, som tager sig af børn, hvis mødre ikke er til stede enten fordi de er døde eller fordi de er rejst langt bort for at søge arbejde. CARE Danmark Nepal: Sund graviditet og sikker fødsel for Nepals fattigste kvinder I Nepal dør 380 ud af kvinder ved fødslen, og 28 ud af spædbørn dør indenfor de første 28 dage, herunder to tredjedele indenfor den første uge. I den vestlige del af Nepal er problemet endnu større, da kvinderne har ringe adgang til sundhedsklinikker, og generelt ikke har viden om, hvordan man sikrer en sund graviditet. 86 pct. af kvinderne føder derhjemme uden professional assistance. Projektet vil forbedre kvindernes adgang til fødselsassistance og sørge for at fødselshjælperne er bedre uddannede, og har de nødvendige fornødenheder til at sikre en god og sikker fødsel. Dansk Flygtningehjælp Myanmar: Støtte til internt fordrevne kvindeledede familier i Rakhine, Myanmar

4 I delstaten Rakhine blussede etnisk vold op mellem Rakhine og muslimske befolkningsgrupper i juni 2012 og startede en spiral af vold som resulterede i, at der i dag et år efter, er mere end mennesker fordrevet i området. Mange af familierne, hvor kvinden er eneforsørger har særlige beskyttelsesbehov eller brug for støtte til at komme videre med deres liv. Igennem projektet vil Dansk Flygtningehjælp give støtte til at fordrevne familier hvor moderen som er eneforsørger, kan få en bedre dagligdag og dermed mulighed for at børnene kan få et bedre liv. Folkekirkens Nødhjælp Zambia: Beskyttelse af børn ved forbedrede levevilkår og forbedret ernæring Zambia har en af verdens største mødre dødeligheder. I landlige områder betyder det, at mange børn overlades til deres udvidede familie, der skal tage sig af dem. Familierne er i forvejen ofte hårdt spændt for, hvilket går ud over børnene som risikerer at efterlade børnene underernærede, da det traditionelt er moderen, som sørger for at skaffe og tilberede mad til børnene. Projektet fokuserer på ernæring ved at oplyse mødre og værger om rigtig ernæring for børn. De vil få træning i at dyrke grøntsager i små køkkenhaver, så især børn kan få en mere næringsrig kost. Projektet vil også træne lokale frivillige i beskyttelse af børn og vejledning af værger. IBIS Guatemala: Forebyggelse af ungdomsgraviditeter i Guatemala Guatemala er det land i verden, som har det højeste antal graviditeter blandt unge piger og alene fra januar til maj i 2013 blev der registreret graviditeter hos piger mellem 10 og 18 år. Majoriteten af disse unge piger tilhører landets oprindelige folk mayaerne, som udgør 60 pct. af Guatemalas 13 million indbyggere. Projektet vil sikre de unge mayapiger og kvinders retten til at bestemme over egen krop og dermed mindske antallet at unge mødre samt børneantallet i de enkelte familier. Projektet vil desuden integrere de traditionelle jordmødre i arbejdet med at sikre de unge piger og kvinder adgang til basal sundhed samt viden om reproduktion og prævention. Læger uden Grænser Afghanistan: Humanitær medicinsk indsats til at bekæmpe mødredødelighed i Afghanistan Mødredødeligheden i Afghanistan er blandt verdens absolut højeste. Én ud af elleve kvinder kan forvente at dø under deres graviditet eller i forbindelse med fødselsrelaterede komplikationer. For midlerne fra Danmarks Indsamling vil Læger uden Grænser etablere en større mor-barn-afdeling, der kan håndtere et stigende antal kvinder, der har brug for akut lægehjælp i forbindelse med en fødsel. Hospitalet har i længere tid ydet hjælp til gravide og fødende kvinder, men behovet for hjælp er stærkt stigende. Derfor er det nødvendigt at Læger uden Grænser vil kunne tilbyde professionel og diskret hjælp til op mod kvinder om måneden.

5 Mellemfolkeligt Samvirke Mozambique: Mødresundhed i Mozambique I Mozambique dør 11 kvinder i barselssengen hver dag, hvilket svarer til at omkring fem kvinder dør for hver levendefødte børn. Langt flere kvinder dør på landet end i byerne og i Chibuto-distriktet, i Mozambiques sydlige region, står det slemt til. Sundhedspersonalet er underkvalificeret, der mangler adgang til grundlæggende ydelser som ventehuse, senge og medicin til fødende kvinder, og der er ringe transportmuligheder, så kvinderne skal tilbagelægge lange distancer mellem hjem og fødeklinik. Gennem oplysningsarbejde, styrkelse af civilsamfundsplatformen og træning af lokale kvinder i at identificere og analysere egne sundhedsbehov ønsker Mellemfolkeligt Samvirke at styrke mødresundheden i distriktet. Red Barnet Etiopien: Beskyttelse af børn uden forældreomsorg Mange børn i Etiopien vokser op uden forældreomsorg og beskyttelse, fordi forældrene enten er døde, syge, migrerede eller ikke har råd til at have børnene boende. Det skønnes at hver femte familie i Etiopien har et forældreløst barn boende som følge af de ovennævnte faktorer, samt at mindst børn lever i børnehusholdninger, hvor husholdet og forsørgelsen varetages af en ældre søskende på under der 18 år. Projektet handler derfor om at skabe trygge rammer for denne gruppe af udsatte børn både i hjemmet, i skolen og i landbysamfundet samt at forbedre deres muligheder for skolegang og adgang til sundhed og andre offentlige ydelser. Røde Kors Laos: Forebyggelse af mødredødelighed og forbedret sundhed for mødre og små børn i Laos Mødredødeligheden i Laos er blandt de højeste i Asien, der sammen med Afrika står for 90 procent af den halve million mødre, der hvert år dør i forbindelse med graviditet eller fødsel. I Laos dør fire ud af mødre i forbindelse med graviditet eller fødsel. De fleste kvinder dør som følge af kraftige blødninger, infektioner og konsekvenserne af usikre aborter. Formålet med dette projekt er at forebygge mødredødelighed i mindst 25 fjerntliggende lokalsamfund i det nordlige Laos. Aktiviteterne fokuserer særligt på kvinder i den reproduktive alder og børn under fem år. Projektet er baseret på afprøvede og dokumenterede løsninger, som tilpasses de lokale problemstillinger og ressourcer. SOS Børnebyerne Somaliland: Forebyggelse af moderdødelighed og støtte til børn, unge og familier, der har mistet deres mor Somaliland er blandt de fattigste og mest underudviklede lande i verden Og et af de områder, hvor moderdødeligheden er højest. Somalia og dermed også Somaliland rangerer nr. 2 i verden med den kedelige rekord, og ud af kvinder dør som følge af deres graviditet. I Somaliland efterlades

6 stadigt flere børn ved fødslen på grund af fattigdom eller vanære, der følger med når børn fødes uden for ægteskabet. Disse børn vokser op uden hverken mor eller far. Projektet vil derfor styrke forebyggelsen af moderdødelighed, øge sundhedsarbejdet og oplyse om sundhed, hygiejne og hiv og aids, der er stigende i det somaliske samfund. Udover det præventive arbejde vil projektet støtte udsatte og forældreløse børn, der har mistet deres mor og far. UNICEF Cambodia: Livreddende hjælp til gravide og fødende kvinder i Cambodia Hver eneste dag dør gennemsnitligt to cambodianske kvinder som følge af graviditet eller fødsel. Selvom det er let at forhindre, må tusindvis af børn vokse op uden deres mor. UNICEFs projekt går ud på at forhindre, at mødre dør i forbindelse med graviditet eller fødsel. De skal have adgang til helt basal sundhedshjælp under graviditeten (graviditetstjek, fødselsforberedelse, praktisk hjælp) og have adgang til professionel sundhedshjælp under og efter selve fødslen.

7 For 150 kroner... Man kan komme lang for små penge. Organisationerne beskriver her, hvad de kan gøre for 150 kroner. ADRA For 150 kr. kan ADRA hjælpe en ung mor med at opstarte en lille forretning, hvor hun fx kan bage og sælge kager, så hun kan forsørge og støtte sit barn. For 150 kr. kan ADRA købe blyanter og papir og træne mindst fem unge mødre i forældrefærdigheder samt i, hvordan de kan undgå uønskede graviditeter. For 150 kr. kan ADRA afholde mindst to dialogmøder med mindst 10 traditionelle ledere om, hvordan de kan støtte unge mødre i deres lokalsamfund. Børnefonden For 150 kr. kan BØRNEfonden give to forældreløse børn en sundhedsforsikring. Det kan betyde forskellen på liv eller død for et barn. CARE Danmark For 150 kr. kan CARE Danmark sikre et standard-kit med nødvendigt udstyr til at assistere en fødsel (sakse, skåle, klemmer til navlestreng m.v.) eller to lamper drevet på solceller og batteri som kan oplyse fødselsklinikkerne aften og nat, de steder, hvor der ikke er strøm. Dansk Flygtningehjælp For 150 kroner kan Dansk Flygtningehjælp købe en hygiejnepakke til en hel familie i Myanmar med fem stk. badesæbe, fem stk. vaskesæbe til tøj, fire tuber tandpasta, fem tandbørster, fem bomuldsbleer, seks sæt baby/børnetøj, en kam, en taske, seks par underbukser, seks hygiejne-tørklæder, en plastikkande og en negleklipper. Folkekirkens Nødhjælp For 150 kroner kan en fattig familie ude på landet i Zambia få en ged, lære om dyreopdræt og brug af gedens gødning. Geden er både familiens opsparing, fordi familien kan sælge gedekid, når det er trange tider eller et barn skal i skole. Samtidig giver geden nærende gødning til de afgrøder, som familien dyrker i køkkenhave eller på marken. Det er også muligt at sikre en fattig landfamilie i Zambia landbrugstræning, såsæd og nye unge musangutræer til at plante på deres jord. Musangu-træet, der er udbredt i det meste af Afrika, er en slags acacietræ, som kan blive op til 30 meter højt. Det er et godt nyttetræ; træets krone giver skygge til afgrøder, træets rødder binder kvæstof i jorden, dets blade forvandles til næringsrig muld, træets frø kan bruges til dyrefoder eller til mel, barken kan bruges til medicin, og endeligt kan træet give brænde til en familie.

8 IBIS For 150 kroner kan IBIS give en indiansk teenage-pige (12 år og derover) fra Guatemala et sundhedstjek, seksualvejledning og råd om prævention på hendes eget sprog. Et sundhedstjek omfatter en helbredsundersøgelse, sygdomsdiagnosticering inklusive råd om hvordan hun kan bruge naturlige lægemidler og/eller få medicin hos en jordemoder eller den lokale læge. Pigen får også et hæfte med tip til, hvordan hun kan tage vare på sin krop, bruge prævention og om hendes ret til en ikke-voldelig tilværelse. Det er også muligt for 150 kroner at give en indiansk jordemoder et "barselskit" som indeholder vandtætte poser, klemmeringe, en Rochester-operationssaks, flydende sæbe til hænderne, ansigtsmaske, alkohol, sterilt gazebind, engangshandsker, en aluminiumsbalje (40 cm i diameter) og en lommelygte. Læger uden Grænser (MSF) For 150 kr. kan Læger uden Grænser sikre otte obstetriske stetoskoper som er det mest simple redskab til at følge hjertelyden fra fosteret fire timers løn til en kirurg eller jordmoder, eller en pakke med sytråd til kejsersnit og navlestrengstråd samt en times jordemoderløn. Mellemfolkeligt Samvirke For 150 kr. kan MS bl.a. sikre Clorofox til at behandle og rense liter vand til gravide i forbindelse med fødsel, otte pakker sterile handsker til brug i forbindelse med fødselshjælp til 400 kvinder. Dette vil mindske risikoen for infektion eller malariamedicin til 160 gravide kvinder. Desuden er det muligt for 150 kr. at dække transportudgifter for to sygeplejersker i forbindelse med opkvalificerende træning til bedre fødselshjælp på Provinshospitalet i Xai Xai, Mozambique. Red Barnet For 150 kroner kan man sikre basal pleje for et forældreløst barn i form af fx et års skolegang på en offentlig skole inkl. registreringsafgift, skoleuniform og undervisningsmateriale, tre måltider om dagen i 20 dage, som kan bidrage til en sund vækst og udvikling af barnet (indirekte: gennem en forbedret husstandsindkomst) eller et års husleje i en statslig, etværelses lejebolig barnet (indirekte: gennem en forbedret husstandsindkomst). Røde Kors For 150 kroner kan Røde Kors give en lokal fødselshjælper en pakke med udstyr, der fremmer sikker fødsel og dermed forebygger mødredødelighed. Pakken indeholder blandt andet sterile handsker, vat, gaze og desinfektionsmiddel.

9 SOS Børnebyerne For 150 kr. kan SOS Børnebyerne give to forældreløse eller udsatte børn mulighed for at komme i skole ved at give dem en skoleuniform. Selv om det er gratis at gå i grundskole i Somaliland, afholder udgiften til skoleuniform mange udsatte familier fra at kunne sende deres børn i skole. 51 procent af landets børn kommer aldrig i skole det svarer til, at hvert andet barn i Danmark (0-15 år) ikke gik i skole. Det er også muligt at give en gravid kvinde en mere sikker hjemmefødsel med en barselspakke. Pakken indeholder et varmt tæppe til at svøbe spædbarnet i, et rent bomuldslagen, sterilt barberblad til at skære navlestrengen over med, desinfektionsmiddel og sæbe. Infektionsrisikoen ved hjemmefødsler er høj, derfor er god hygiejne afgørende for både mor og barns sundhed. UNICEF Danmark For 150 kr. kan UNICEF sørge for 650 stivkrampevacciner, som beskytter mødre mod den frygtelige sygdom, der ofte rammer kvinder i forbindelse med fødslen eller 45 sæt til test af små børn for malaria. Testen giver resultatet med det samme, så barnet kan komme i hurtig behandling. For 150 kr. er det også muligt for UNICEF at sikre vacciner og engangskanyler til vaccination af 125 børn mod mæslinger, en taske med førstehjælpsudstyr, som lokale sundhedsarbejdere kan bruge til at behandle mindre skader hos børn og deres mødre eller doser A-vitamin-tilskud, som styrker små børns immunforsvar, så de bliver mere modstandsdygtige overfor sygdomme.

Nyhedsjournalen. Når babyer koster liv

Nyhedsjournalen. Når babyer koster liv Nr. 53 maj 2004 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Foto: Karsten Bidstrup Nyhedsjournalen I den fattige del af verden kan det være livsfarligt at være gravid og at føde. Det kræver hvert

Læs mere

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE F I V E Havdrup Skole 7.b - oktober 2010 FORURENET VAND GØR FOLK SYGE ALLE VED, AT DET ER USUNDT AT DRIKKE URENT VAND. MEN I ULANDENE HAR MAN OFTE IKKE ADGANG TIL ANDET. SIDE 5 Mærker der støtter en god

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Psykolog i MOZAMBIQUE

Psykolog i MOZAMBIQUE UDSTATIONERET AF ELSEBETH ALLER Psykolog i MOZAMBIQUE FOTOS: ELSEBETH ALLER Da Maria Christensen flyttede med sin familie til Mozambique blev hun hurtigt psykolog for de mange udlændinge i landet. Snart

Læs mere

Mission ØST. Afghanistan er verdens værste sted at være kvinde og barn. Hjælp til ofrene for jordskælvet i Haiti se side 15

Mission ØST. Afghanistan er verdens værste sted at være kvinde og barn. Hjælp til ofrene for jordskælvet i Haiti se side 15 Mission ØST NR. 1 / FEBRUAR 2010 / 19. ÅRGANG 9 12 Armenien Kristina hjælper andre ud af den skam, der næsten slog hende ihjel Rumænien Fra rask til forkrøblet på et splitsekund Hjælp til ofrene for jordskælvet

Læs mere

Bliver det jul i år. LIVET UNDER GRÆNSEN Tingagerskolen 8.a - november 2010. Ringes tanker går til Afrika. DF ligeglad med dårligt stillede

Bliver det jul i år. LIVET UNDER GRÆNSEN Tingagerskolen 8.a - november 2010. Ringes tanker går til Afrika. DF ligeglad med dårligt stillede LIVET UNDER GRÆNSEN Tingagerskolen 8.a - november 2010 DF ligeglad med dårligt stillede Bliver det jul i år DF byrådsmedlem i Ringe: "staten kan ikke hjælpe de fattige" For mange danskere er julen ikke

Læs mere

KAMPEN FOR EN BEDRE VERDEN. Høng Skole 8.z - november 2010. Børnearbejde Fattigdom 2015 målene. Indsæt fritekst her...

KAMPEN FOR EN BEDRE VERDEN. Høng Skole 8.z - november 2010. Børnearbejde Fattigdom 2015 målene. Indsæt fritekst her... KAMPEN FOR EN BEDRE VERDEN Høng Skole 8.z - november 2010 Børnearbejde Fattigdom 2015 målene Indsæt fritekst her... PENGE TIL NØDHJÆLP Byline: Morten og Nadja Hvert fjerde sekund dør et barn under fem

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP Et kærligt hjem til alle børn Foto: Lars Just DU OG DIN LOKALGRUPPE KAN GIVE UDSATTE BØRN I LAOS OG CAMBODJA ET BEDRE LIV Kongedømmet Cambodja er den mindre

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Globalt børnearbejde

Globalt børnearbejde Globalt børnearbejde Hvad er børnearbejde? Hvor mange børn arbejder og med hvad? Hvilke regler findes der for børnearbejde? Hvilke problemer giver børnearbejde? Hvad er årsagerne til børnearbejde? Hvad

Læs mere

FIC. FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya

FIC. FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya FIC FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya FIC Fagligt Internationalt Center Lygten 18,1 2400 København NV Tlf: 33 25 38 54 Fax: 33 25 56 10 fic@fic.dk www.fic.dk Projekterne foregår i et samarbejde

Læs mere

årsberetning 2010 for UNICEF Danmark

årsberetning 2010 for UNICEF Danmark årsberetning 2010 for UNICEF Danmark STØT UNICEFS ARBEJDE: ring 90 56 56 16 og støt med 150 kr. sms unicef til 1231 og støt med 150 kr. giro (bidrag): 9541-3420000 www.unicef.dk www.verdensgaver.dk unicef

Læs mere

Alle har ret til mad. Aktiviteter for: Seniorvæbnere og seniorer. FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Alle har ret til mad. Aktiviteter for: Seniorvæbnere og seniorer. FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Seniorvæbnere og seniorer FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk

Læs mere

Årsberetning. Alle børn har ret til en barndom. sammen bygger vi

Årsberetning. Alle børn har ret til en barndom. sammen bygger vi Årsberetning 2012 Alle børn har ret til en barndom sammen bygger vi TRYGGE familier 2 SOS BØRNEBYERNE ÅRSBERETNING 2012 4 Direktørens introduktion 6 Alle børn har rettigheder også i en krisetid AKTIVITETER

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Journalen. Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 88 December 2011

Journalen. Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 88 December 2011 Journalen Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 88 December 2011 1 Indhold Et tog snegler sig igennem slumområdet Kibera i Kenyas hovedstad Nairobi. Halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer,

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE KVINDER FÅR HJÆLP TIL AT BLIVE HØRT Tvangsægteskaber. Børneægteskaber. Vold. Sex uden samtykke. Uønsket graviditet. Mangel på adgang til prævention og sikre aborter.

Læs mere

En verden i fattigdom

En verden i fattigdom En verden i fattigdom Danmarksgades Skole 6.a - november 2010 5 skarpe til viceborgmesteren SEX MED BØRN Børn tvunget i krig Børn går glip af skolen. Interview af en hjemløs Frivillig i Honduras. Kronik

Læs mere

Nyhedsjournalen. Afghanistan: Arbejdet nytter Kort info Ny bestyrelse

Nyhedsjournalen. Afghanistan: Arbejdet nytter Kort info Ny bestyrelse Nr. 44 okt. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Foto: Olivier Bonnet Nyhedsjournalen Malaria Malaria er en af verdens store oversete sygdomme. Op til 500 millioner mennesker bliver hvert

Læs mere

Barnelandet. En pille fuld af håb. Nyt fra. + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder

Barnelandet. En pille fuld af håb. Nyt fra. + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder Nyt fra Barnelandet EN FREMTID FOR FORÆLDRELØSE BØRN / MARTS 2010 d+ En pille fuld af håb + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder Husk morgenmaden!

Læs mere

Mission ØST. Hvorfor er det vigtigt at lære landsbyboere i Afghanistan at vaske hænder?

Mission ØST. Hvorfor er det vigtigt at lære landsbyboere i Afghanistan at vaske hænder? Mission ØST NR 2 / marts 2008 / 17. årgang 10 12 Rumænien Et liv efter mineulykken Armenien Nyt center giver handicappede den rette behandling f o k u s Hvorfor er det vigtigt at lære landsbyboere i Afghanistan

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Miniprojekter 2012-2013

Miniprojekter 2012-2013 Miniprojekter 2012-2013 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia TAEPO, Håndværkerskolen i Ckochis side 6 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side

Læs mere

Millioner af spædbørn kan reddes. Hvert år dør syv millioner børn under graviditet, fødsel eller inden de er en måned gamle.

Millioner af spædbørn kan reddes. Hvert år dør syv millioner børn under graviditet, fødsel eller inden de er en måned gamle. Nr. 80 nov. 2009NYHEDSJOURNALEN N Y H E D S B R E V F R A L Æ G E R U D E N G R Æ N S E R / M S F I D A N M A R K Foto: Mikkel Dalum/MSF Millioner af spædbørn kan reddes Hvert år dør syv millioner børn

Læs mere

Skoletræt - aldrig i livet! Der er penge i skidtet - genbrug styrter frem. To børn dør hvert minut af malaria

Skoletræt - aldrig i livet! Der er penge i skidtet - genbrug styrter frem. To børn dør hvert minut af malaria Der er penge i skidtet - genbrug styrter frem Nøvling Skole 6ab - oktober 2010 To børn dør hvert minut af malaria Skoletræt - aldrig i livet! Hiv/AIDS dræber millioner i Afrika, fordi mange ikke har råd

Læs mere

Kamp for vand lykkes i Kenya

Kamp for vand lykkes i Kenya #4 2011 www.ms.dk s.1 Grasia lever livet farligt Et rustent barberblad var Susans redning Nyd kaffen mens du har råd til den MS-resultater 2011 Kamp for vand lykkes i Kenya #4 2011 s.2 actionmagazine udgives

Læs mere