150 år med professionel sygepleje Sygeplejens historie i Danmark. Af Gunilla Svensmark og Susanne Malchau Dietz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "150 år med professionel sygepleje Sygeplejens historie i Danmark. Af Gunilla Svensmark og Susanne Malchau Dietz"

Transkript

1 150 år med professionel sygepleje Sygeplejens historie i Danmark Af Gunilla Svensmark og Susanne Malchau Dietz

2 150 år med professionel sygepleje - sygeplejens historie i Danmark Af Gunilla Svensmark og Susanne Malchau Dietz Forside: De tre traditioner i dansk sygepleje: Den katolske sygeplejenonne, diakonissen, og den verdslige sygeplejerske fra Florence Nightingale-traditionen. Fra venstre: Søster Grethe Scheuer, diakonisse og forstanderinde på Århus Amtssygehus, i midten frk. Steenstrup på Bispebjerg Hospital, og til højre søster Benedicte Ramsing, Sct. Joseph-søster og forstanderinde for sygeplejerskeuddannelsen på Sct. Joseph Hospital, Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Grafisk enhed15-41 ISBN: Layout: Dansk Sygeplejeråd Copyright Dansk Sygeplejeråd 2015 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Indhold Forord 5 Sygeplejeprofessionens tradition og udvikling 6 Den katolske klostersygepleje 6 Diakonissesygeplejen 7 Nightingaleskolen 8 Den første verdslige sygeplejerskeuddannelse i Danmark 9 Dansk Sygeplejeråd bliver stiftet i 1899 og havde fra starten nogle hovedsager 10 En treårig uddannelse 11 Kampen for statsautorisation 12 Ledelse af sygeplejen 12 Sygepleje kald eller profession? 13 Kampen for en formaliseret uddannelse 16 Sygeplejeforskoler 16 Mænd i sygeplejen 18 Et gennembrud: Uddannelsesreformen Uddannelsesniveauet bliver hævet 19 Sygeplejerskeuddannelsen i Grønland og på Færøerne 21 Akademisk videreuddannelse for sygeplejersker 21 Sygeplejerskernes arbejdsvilkår 23 Otte timers arbejdsdag 23 Dansk Sygeplejeråd afviser ottetimers arbejdsdag i Sygeplejerskernes arbejdsbelastning til debat i Sygeplejerskerne kræver ottetimers arbejdsdag 24 Fornyede forhandlinger om arbejdstiden 25 Fra delt til samlet arbejdstid 25 Kost- og boligpligt 26 Begyndende modstand mod kost- og boligtvang i 1930 erne 26 Sygeplejerskerne stiller krav om egen bolig i 1940 erne 26 Kost- og boligtvangen bliver ophævet i Retten til ægteskab 28 Begyndende oprør mod ægteskabsforbuddet i 1930 erne 28 Forbuddet mod ægteskab bliver ophævet i Efterskrift 31 Referencer 32 3

4 4

5 Forord Man skal kende sit fags historie for at forstå nutiden og for at spå om fremtiden. Historien danner grundlaget for det arbejde, vi udfører i dag, og den udgør baggrunden for de beslutninger, vi træffer for fremtiden. Det sætter den nuværende udvikling i perspektiv. Der sker ikke meget i sundhedsvæsenet og i sygeplejen, hvor et historisk blik ikke vil afsløre, at vi står på skuldrene af de mange, der gennem tiden har bygget det op, vi har i dag. Inden for sygeplejen afslører det en lang række stærke, veluddannede og innovative kvinder, der vedholdende og dygtigt arbejdede på at udvikle sygeplejen som en profession. Til gavn for mange kvinder, der her fik mulighed for en uddannelse og en selvstændig karriere, og for de mange patienter, der gennem tiden har været i sundhedsvæsenets varetægt. Den historiske fortælling viser også, at sygeplejersker i forbavsende stort omfang har rejst og arbejdet i hele verden. De uddannede sig i lande, der var foran Danmark i bestræbelserne på en systematisk uddannelse, og fra begyndelsen af 1900-tallet også førte an med en akademisk videreuddannelse for sygeplejersker. Selv om kommunikationsmidlerne var begrænsede, og selv om verdenskrigene med mellemrum lukkede for samfærdslen, bygger den danske sygepleje i meget høj grad på den internationale udvikling, specielt i USA og Florence Nightingale s England. Man kan ikke vurdere datidens hændelser uden at se dem i den store samtidige kontekst. Sygeplejens historie er således ikke bare fagets historie, det er også en ubrydelig del af kvindernes historie og af sundhedsvæsenets, hospitalernes og velfærdssamfundets historie. Grete Christensen Formand for Dansk Sygeplejehistorisk Museums bestyrelse Formand for Dansk Sygeplejeråd 5

6 Sygeplejeprofessionens tradition og udvikling Der er altid blevet ydet sygepleje gennem historien. Selv om der ikke er skriftlige kilder, vidner skeletter fra yngre stenalder om, at folk har overlevet kvæstelser eller har levet med svære handicap (1). Et eksempel er de kranier, der er bevaret efter trepanation, udmejsling af et hul i kraniet, der efterfølgende er helet fint op. Det har man ikke kunnet overleve uden god pleje efter den voldsomme behandling (2). Når det gælder den faglærte sygepleje og en systematisk sygeplejerskeuddannelse, har den i Danmark rod i tre forskellige traditioner: De aktive katolske klosterordner, de protestantiske diakonissehuse og i den verdslige sygepleje, som Florence Nightingale introducerede med åbningen af den første sygeplejeskole ved St. Thomas Hospital i London i Florence Nightingale var inspireret af såvel de Barmhjertige Søstre i Frankrig og af diakonissehuset i Kaiserswerth, som hun havde besøgt og studeret grundigt. Den tradition, som Florence Nightingale grundlagde, og som ligger til grund for den verdslige sygeplejerskeuddannelse, har derfor rod i både den katolske og den protestantiske sygeplejetradition (3,4,5). Den katolske klostersygepleje Klostervæsenet i den vestlige kirke kan føres tilbage til Benedict af Nursia i Italien, der i 529 grundlagde den første munkeorden i Monte Casino i Italien. Han nedskrev Den Hellige Benedicts Regel, der foreskrev, at munke (og nogle år senere også nonner) skulle påtage sig pleje og behandling af syge og nødlidende. Efter reformationen fulgte sygeplejens såkaldte mørke periode. Udtrykket har grund i forholdene i England, hvor klostrene øjeblikkelig blev lukket, og munke og nonner fordrevet. I Danmark gik man lidt mindre radikalt til værks, og klostrene blev først lukket i takt med, at nonnerne og munkene døde (2,6). I 1600-tallets Frankrig begyndte grupper af fromme kvinder at hjælpe fattige og syge i form af pleje, medicinsk behandling og åndelig omsorg. Det blev grundlaget for de aktive sygeplejeordener, der som de første fik en systematisk uddannelse i sygepleje. Den første orden af denne art var De Barmhjertige Søstre, i Danmark kaldt Sct. Vincentsøstrene. De fik en god sygeplejeuddannelse, de etablerede sygepleje i de syges hjem, og de drev hospitaler, der udmærkede sig ved renlighed, orden, højt kvalificeret sygepleje og behandling (6). Med den danske grundlov i 1849 gav den nye religionsfrihed mulighed for en genetablering af den romersk-katolske kirke i Danmark, og i 1856 kom Sankt Josephsøstrene som den første orden til Danmark og byggede Sankt Josephs Hospital i København. De næste 25 år grundlagde ordenen yderligere syv hospitaler i provinsen, og i erne udgjorde de katolske sygehuse 10% af det samlede antal sengepladser i Danmark (7,8). Trepaneret kranie fra yngre stenalder fra jættestue ved Næs på Falster. Bemærk, hvor fint knoglekanterne er helet op. Foto: Johannes Brøndsted. Danmarks oldtid (1). En Barmhjertig Søster Foto: Vådkolloidbillede fra Bispebjerg Hospital, anvendt i undervisning om sygeplejens historie. Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 6

7 Diakonissesygeplejen I begyndelsen af 1800-tallet førte den gryende industrialisering til udbredt social nød i store dele af Europa, der samtidigt blev hærget af epidemier og krige. I Tyskland havde man set, at nonnerne havde forbedret sygeplejen, og det gjorde indtryk i protestantiske kredse. I 1836 startede pastor Theodor Fliedner og hans hustru Friederike derfor et lille hospital i Kaiserswerth ved Düsseldorf. Her kunne protestantiske kvinder træde ind i et religiøst fællesskab og lære sygepleje, og diakonisseuddannelsen begyndte at tage form. Rygtet om initiativet bredte sig, og der kom mange kvinder på besøg fra udlandet for at lære sygepleje og lære af den nye organisering. Den mest kendte er Florence Nightingale, der tog et tremåneders kursus i sygepleje i Kaiserwerth i 1851 (8,9). Den danske kronprinsesse Louise ( ) var tysk prinsesse af Hessen-Kassel, hvor hun havde hørt om diakonissehuset i Kaiserswerth, og hun besluttede at etablere en tilsvarende institution i Danmark. Hun sendte derfor den danske Louise Conring ( ) til udlandet for at studere diakonissehuse, og i 1863 blev hun indviet til diakonissegerningen i Kaiserswerth. Mens hun var i Tyskland, havde kronprinsesse Louise fået etableret grundlaget for et dansk diakonissehus, og da Louise Conring kom hjem fra Kaiserswerth i 1863, blev hun den første forstanderinde på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Dr. Arne Johannesen underviser diakonisser ved Diakonissestiftelsen ca Foto: Diakonissestiftelsen. 7

8 Efter en lidt famlende start fik hun sat en uddannelse i system, og diakonisserne fik relativt hurtigt stor indflydelse på udviklingen af den professionelle sygepleje i Danmark. Den vigtigst arbejdsmark var hjemmesygeplejen, men alt flere sygehuse specielt i provinsen fik diakonisser på lederposterne, hvor de ledede den daglige sygepleje og ikke mindst uddannelsen af sygeplejeelever. Diakonissestiftelsen fik i 1894 følgeskab af Sankt Lukas Stiftelsen, og i 1913 blev også Kolonien Filadelfia etableret som diakonissehus (10). De religiøse sygeplejeskoler på Diakonissestiftelsen, Sankt Lukas og Sct. Joseph har haft stor indflydelse på den danske sygeplejerskeuddannelse (9,10,11). Således var skoleforstanderinderne for Sct. Joseph Sygeplejeskole og Sankt Lukas Sygeplejeskole, søster Benedicte Ramsing og søster Elna Krog begge aktive i de udvalg, der dannede grundlaget for de store reformer af sygeplejerskeuddannelsen fra 1979, der trækker tråde helt op til i dag (8,12). Nightingaleskolen Den mest kendte sygeplejersketradition i den vestlige verden er uden tvivl Nightingaleskolen, der opstod i England. Florence Nightingale ( ) var født ind i den engelske overklasse, og stik i mod alle victorianske normer kæmpede hun for at få en uddannelse som sygeplejerske. Som tidligere omtalt lærte hun sygepleje hos diakonisserne og pastor Fliedner i Kaiserswerth, men hun besøgte også flere nonneordner i Italien og Frankrig. Valget af hendes livsvej var kontroversiel, fordi det højere borgerskab den gang betragtede hospitaler som en pendant til dødens forgård og de ufaglærte sygeplejersker som fordrukne og løsagtige (3,4). I 1854 sendte den engelske regering Florence Nightingale til Scutari i Tyrkiet for at rette op på de forfærdelige forhold, de sårede soldater i Krimkrigen var udsat for. Hun ankom til en enorm kaserne, Barrack Hospital, der rummede patienter. Hospitalet var overbelagt, fyldt med rotter, og ventilation og kloakering var elendige. Lagnerne var lavet af sejldug og så grove, at soldaterne bad om at beholde de tæpper, de havde fået under transporten til hospitalet. Trods militærledelsens modstand fik Florence Nightingale overblik over situationen, og som noget af det første fik hun etableret et hospitalsvaskeri. Inden for en måned havde hun forbedret afdelingerne, sørget for nyt sengetøj og tøj til soldaterne og forbedret hospitalskosten. I 1855 blev der sendt en kommission til Scutari, der blandt andet skulle gøre noget ved de sanitære forhold. Den fik gennemført radikale forbedringer af de hygiejniske forhold og skyllet kloakkerne igennem, hvorefter dødstallet begyndte at falde drastisk. Florence Nigtingale. Foto: Wikimedia 8

9 Hendes indsats gav genlyd i den engelske presse, og da hun kom hjem i 1856, var der indsamlet en folkegave til etablering af en egentlig sygeplejeskole. Gaven gjorde det muligt at etablere Nightingale Training School for Nurses, der blev indviet ved St. Thomas Hospital i London i Uddannelsen på selve skolen varede et år, men eleverne var bundet til en ansættelse på yderligere to år, så det formelt var en treårig uddannelse. Nigtingaleskolen havde et mål om at uddanne fremtidens ledere, der kunne videreføre Nightingalesystemet andre steder i landet og i resten af verden. Skolen fik derfor enorm betydning for sygeplejerskeuddannelsen i mange vestlige lande (3,4). Også i Danmark, hvor blandt andet Henny Tscherning, Dansk Sygeplejeråds formand fra 1899 til 1927, var stærkt inspireret af Nighingale s uddannelsesprincipper og ledelsesstruktur. Florence Nightingale er stadig omgærdet af myten om den opofrende sygeplejerske, der hver nat gik gennem hospitalet med sin lampe, heraf benævnelsen The Lady with the Lamp. Men myten glemmer at nævne, at hun også var en benhård administrator, en dreven politisk lobbyist og en fremragende statistiker, og den glemmer også, at hun havde andre mærkesager end sygepleje. Hun var blandt andet dybt optaget af soldaternes vilkår i den britiske hær, offentlig sundhed og hospitalsbyggeri. Den første verdslige sygeplejerskeuddannelse i Danmark I Danmark tog hospitalsbyggeriet fart i den sidste halvdel af 1800-tallet. Indtil da var der kun få hospitaler, og de blev primært brugt til at tage sig af fattige og svage borgere. Det bedre borgerskab blev behandlet og plejet i hjemmet. I provinsen blev de første sygehuse som regel drevet af en økonom og hans hustru, og på de større hospitaler var der ansat ufaglærte stuekoner, der boede bag et forhæng eller en skillevæg på sygestuen. Som nattevagter brugte man løst ansatte vågekoner, der boede ude i byen (13,14,15). Starten til den nye sygeplejerskeuddannelse opstod på Kommunehospitalet i København. Den medicinske udvikling tog fart, og lægerne fik behov for mere kvalificeret assistance end den, stuekonerne kunne give dem. Inspireret af Nightingaleskolen antog hospitalet derfor fra 1876 unge kvinder fra dannede hjem til oplæring i sygepleje. Læretiden blev fastsat til et år, men i praksis varierede den en del. Uddannelsen var i begyndelsen rent praktisk, og eleven skulle disciplineres til hospitalslivet. De nye sygeplejersker blev lært op af stuekonerne, der så blev afskediget i takt med, at sygeplejerskerne blev ansat (13). Fra midten af 1890 erne blev der indført en vis mængde teoriundervisning, som blev givet af to af hospitalets læger. Undervisningen udgjorde 80 timer og var tilrette- Florence Nightingale med den berømte lampe på sin natlige runde blandt de sårede soldater. Foto: Illustrated London News Stuekone på afdeling C. Frederiks Hospital Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum 9

10 lagt i elevernes fritid, så den ikke forstyrrede arbejdet på sygestuerne. I 1901 indførte Kommunehospitalet tre års elevtid, men det lå stadig ikke mere fast, end at instruksen lød:.. som regel vil Uddannelsen udstrække sig over et Tidsrum af tre Aar (16). I 1904 udkom den første egentlige lærebog for sygeplejeelever, Håndbog for Sygeplejersker. Den var skrevet af lægerne Holger Jacobæus og Aage Kjær på grundlag af det kompendium, de havde udarbejdet i forbindelse med undervisningen på Kommunehospitalet (17). Den blev brugt på de fleste af landets sygehuse, indtil den fik konkurrence af Dansk Sygeplejeråds Lærebog og Haandbog i Sygepleje 1926, der blev udgivet af Nyt Nordisk Forlag. Uddannelsesmodellen fra Københavns Kommunehospital bredte sig til det meste af landet, men uddannelsen varierede fra sted til sted, hvad angår længde, teoretisk indhold og alsidighed i den kliniske uddannelse. Dansk Sygeplejeråd bliver stiftet i 1899 og havde fra starten nogle hovedsager I udlandet var sygeplejerskerne begyndt at organisere sig i standsforeninger for at styrke sygeplejestandens anseelse og arbejdsvilkår. I 1880 havde de engelske sygeplejersker organiseret sig trods Florence Nightingale s misbilligelse, og de finske sygeplejersker stiftede i 1898 som det første nordiske land en national standsforening, Sjuksköterskeföreningen i Finland (18). I Danmark kontaktede en lille gruppe sygeplejersker på Københavns Kommunehospital i 1899 en af kvindesagens aktive forkæmpere, Charlotte Norrie. Hun havde taget nogle kurser i sygepleje og var stærkt interesseret i sygeplejesagen. Samme år skulle International Council of Women have kongres i London, og Charlotte Norrie skulle med som delegeret for Dansk Kvinderåd. Det fik omkring 100 sygeplejersker fra Kommunehospitalet og Frederiks Hospital i København til at rette henvendelse til hende. De ville have hende til at undersøge de engelske sygeplejerskers organisation og love med henblik på at oprette en lignende forening i Danmark (19). Lægerne Jacobæus og Kjær underviser sygeplejeelever på Københavns Kommehospital sidst 1890 erne. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. I London deltog Charlotte Norrie også i det møde, hvor sygeplejersker fra syv lande dannede International Council of Nurses (ICN). ICN er i dag en sammenslutning af over 130 sygeplejerskeorganisationer fra hele verden og har som mål at være sygeplejens talerør på verdensplan. 10

11 Således inspireret rejste hun hjem og gik straks i gang med at etablere Dansk Sygeplejeråd, hvor hun blev valgt til formand. Ved det stiftende møde deltog næsten udelukkende sygeplejersker fra Københavns Kommunehospital, og sygeplejersker fra andre hospitaler protesterede højlydt over dette københavneri. Desuden ville de ikke acceptere en formand, der ikke havde en egentlig sygeplejerskeuddannelse eller -erfaring. Det gav anledning til en strid, der nåede den offentlige presse under overskriften Når Damer fører Krig (20). Konflikten blev løst ved en ny stiftende generalforsamling i oktober samme år, hvor Henny Tscherning blev valgt som formand, efter at Charlotte Norrie havde kastet håndklædet i ringen. Den officielle forklaring var, at Norrie ikke var sygeplejerske, mens Tscherning var en fagligt anerkendt sygeplejerske og tidligere plejemoder (oversygeplejerske) fra Kommunehospitalet. Med valget af Henny Tscherning blev der lagt distance til kvindesagen, og foreningens hovedsager blev fra begyndelsen sygeplejerskernes uddannelse, statsautorisation og levevilkår (16,20,21). Henny Tscherning var Dansk Sygeplejeråds formand i 28 år. En stærk, klog og politisk dygtig kvinde, der formåede at bringe foreningen gennem de første vanskelige år. Da hun i 1927 valgte at forlade formandsposten, udtalte hendes efterfølger, Charlotte Munck, Alle vidste, at der var Høvdingen i dansk Sygepleje, der nu trak sig tilbage (16). En treårig uddannelse Den nye forening blev stiftet med det formål at varetage sygeplejerskernes interesser indadtil og udadtil. Baggrunden var blandt andet, at alle den gang kunne kalde sig sygeplejerske, hvad enten de havde uddannelsen eller ej. For den nye forening handlede det derfor om at opnå statsanerkendelse og dermed beskyttelse af titlen som sygeplejerske, og en uddannelse på tre år. For at blive medlem af Dansk Sygeplejeråd skulle sygeplejersken derfor kunne godtgøre, at hun havde tre års alsidig uddannelse. Det betød, at mange sygeplejersker, der var uddannet på sygehuse, der gav en kortere uddannelse, skulle supplere på andre hospitaler, hvis de ville være medlem af Dansk Sygeplejeråd og få det eftertragtede firkløveremblem. Medlemskab og retten til at bære emblemet udgjorde indtil 1933 i realiteten en form for uformel autorisation, der overfor patienterne garanterede, at de stod overfor en fuldt uddannet sygeplejerske (16). Landsygeplejerskerne (hjemmesygeplejerskerne) havde typisk en kortere uddannelse end hospitalssygeplejerskerne, og de fik deres uddannelse betalt af den forening, der ansatte dem. En sygeplejeforening skulle betale for landssygeplejerskens uddannelse på et hospital, hvorfor Centralforeningen (en sammenslutning stiftet i 1909 af forskellige sygeplejevirksomheder, der drev landsygepleje) ikke var interesseret i en længere uddannelse (16). Men Dansk Sygeplejeråd kunne ikke acceptere to klasser af sygeplejersker, man ønskede en samlet sygeplejerskestand. For at en kortuddannet landsygeplejerske Charlotte Norrie. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Henny Tscherning, formand for Dansk Sygeplejeråd 1899 til Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 11

12 kunne blive optaget i Dansk Sygeplejeråd, skulle hun supplere sin uddannelse på et eller flere hospitaler, hvilket for de fleste var umuligt. For at kunne repræsentere alle sygeplejersker i landet gjorde Dansk Sygeplejeråd i 1923 kort proces og gav frit lejde for de kortuddannede sygeplejersker til at blive medlemmer. En treårig uddannelse blev først en realitet med statsautorisationen i 1933 (16). Kampen for statsautorisation Dansk Sygeplejeråd forsøgte første gang at opnå statsautorisation og tre års uddannelse for sygeplejersker i I et brev til konseilspræsidenten (statsministeren) gjorde man rede for de forskelle, der var på uddannelserne fra hospital til hospital, og der blev peget på, at jordemødrene allerede havde autorisation. Der kom aldrig nogen reaktion på henvendelsen (16). Der skulle flere henvendelser til, inden det i 1933 lykkedes at opnå den ønskede statsautorisation. Det var der flere årsager til. En af grundene var, at Dansk Sygeplejeråd ikke var den eneste forening, der repræsenterede sygeplejersker. Der var flere spillere på banen, Røde Kors, Danske Menighedsplejer, Diakonissestiftelsen og Sankt Lukas Stiftelsen, samt Centralforeningen. Forslaget om statsautorisation af sygeplejersker skulle igennem tre behandlinger i Rigsdagen og flere politiske syltekrukker i form af udvalg, inden det lykkedes at opnå statsautorisation. På vejen blev der udtalt mange smukke ord om sygeplejerskernes arbejde, men der opstod en debat om, hvor vidt omsorgsarbejde skulle være en samfundsopgave, eller om det hørte til under hjemmets domæne, som staten ikke skulle blande sig i. I 1924 såede venstremedlemmet Inger Gautier Schmit tvivl om sygeplejerskernes motiver: Hidindtil har der ligget stor Idealitet og Selvopofrelse bag Sygeplejerskernes Arbejde, for dem har det ikke været et Pengespørgsmaal, for dem har det ikke været et Arbejdsspørgsmaal. Nu lever vi i en bundmaterialistisk Tid, hvor det ikke er det selvfornægtende, der er i Højsædet, hvor det ikke er Idealerne, man stræber efter, men hvor det er Tale om Arbejdstid, Løn, Maksimalpriser, Minimalpriser, Organisation og Principper, og jeg ved ikke hvad (16). Endelig, den 10. marts 1933 blev forslaget vedtaget, og fra den 1. januar 1934 kunne kun sygeplejersker med en treårig uddannelse kalde sig statsautoriserede sygeplejersker (16). Ledelse af sygeplejen Derudover var det en mærkesag at få indført det engelske Nightingale-inspirerede matronsystem, hvor det var en sygeplejerske, der ledede sygeplejen og sygeplejerskeuddannelsen. Det var en sag, der stødte på modstand i lægekredse. Henny Tschernings mand, Kommunehospitalets overkirurg E.A. Tscherning gik i pressen og udtalte: Et af de første autorisationsbeviser i I dag har Sundhedsstyrelsen oprettet et offentligt autorisationsregister, og autorisationen bliver meddelt pr

13 Dette system er for Danmarks vedkommende en Anstødssten ved meget af den religiøse Sygepleje, hvor søstrene er en anden Styrelse underlagt end Hospitalets, hvorved Plejen ofte, trods mange Søstres Kærlighed og Opofrelse, er gledet Lægerne ud af Haanden, og Systemet bliver ikke bedre ved at omplantes paa ikke religiøs Grund. Sygeplejen skal være et Instrument i Lægens Haand, og hvis en anden stærk Haand har Tag deri, løbes en stor Risiko for, at Instrumentet ved Lejlighed vrides ham af Haanden (22). Dansk Sygeplejeråds modtræk blev en dansk sygeplejerske, Charlotte Munck, der var uddannet i 1909 ved Presbyterian Hospital i New York, en højt estimeret sygeplejeskole med en stærk Nightingaletradition. Da hun kom hjem, fik hun ansættelse som almindelig sygeplejerske på Rigshospitalet, men allerede i 1913 blev hun landets første forstanderinde på det nye Bispebjerg Hospital. Henny Tscherning skrev i Tidsskrift for Sygepleje om ansættelsen af Charlotte Munck: Sygeplejerskestanden kan være i høj grad tilfreds med Valget af Frk. Munck; ikke alene har hun i sin uddannelse på et af de bedste amerikanske Hospitaler. Jeg vil ønske og haabe, at alle hendes Sygeplejersker maa hjælpe og lette hende i Arbejdet, saa at Bispebjerg Hospital maa blive det, vi alle ønsker: et Mønsterhospital for hele landet (23). Artiklen gjorde de danske sygeplejersker rasende, de følte sig tilsidesat af en amerikansk uddannet sygeplejerske (24), men Charlotte Munck kom ikke desto mindre til at sætte standarden for ledelse af sygeplejen og ikke mindst for sygeplejerskeuddannelsen i hele landet. I 1924 blev hun næstformand i Dansk Sygeplejeråd, og fra 1927 og indtil sin død i 1932 var hun foreningens højt respekterede formand. I hendes formandsperiode var mærkesagerne fortsat en forbedring af uddannelsen, kortere arbejdstid, bedre løn og pensionsforhold samt opnåelse af statsautorisation for sygeplejerskerne (16,25). Sygepleje kald eller profession? Hvordan har opfattelsen af sygepleje udviklet sig siden den første spæde start på Diakonissestiftelsen og Kommunehospitalet? Det danske og det internationale samfund har gennemgået voldsomme forandringer i de 150 år, og det har haft indflydelse på, hvordan omverdenen og vi som sygeplejersker i dag ser på sygepleje som en profession. Den tidlige sygepleje, som den blev betragtet og praktiseret fra midten af 1800-tallet og til statsautorisationen i 1933, var præget af et tydeligt kristent livssyn. I 1910 skrev blandt andre Charlotte Munck i Tidsskrift for Sygepleje, Dansk Sygeplejeråds medlemsblad, om Florence Nightingaleløftet som idealet for den sande sygeplejerske. Florence Nightingaleløftet var formuleret af en amerikansk Charlotte Munck 13

14 14 Sygeplejeløftet, også kaldet Florence Nightingaleløftet, som blev brugt Sygeplejeløftet, også kaldet Florence Nightingaleløftet, blev formuleret af Mrs. Lystra E. Gretter, der var forstanderinde på The Farrand Training School for Nurses i Detroit, Michigan. Det blev første gang brugt på Harper Hospital i Detroit i foråret Løftet er en tilpasset version af den hippokratiske ed, der bruges af læger (16). Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

15 sygeplejerske i 1893, og den danske indledning lyder: Jeg forpligter mig over for Gud og i Nærværelse af denne forsamling til at leve mit Liv i Renhed og at udøve min Gerning i Troskab. I 1913 begyndte Dansk Sygeplejeråd at bruge løftet i forbindelse med overrækkelsen af foreningens emblem, og det fungerede i praksis i mange år som sygeplejens etiske kodeks. Med autorisationen i 1933 blev sygeplejerskeuddannelsen fastlagt til tre år, men kvaliteten var fortsat meget svingende. Det åbnede for en debat om sygeplejen som et professionelt fag med et teoretisk grundlag. I erne blev der skrevet mange indlæg i Tidsskrift for Sygepleje om adgangskravene til sygeplejerskeuddannelsen. Nogle var fortalere for en realeksamen som basis for uddannelsen, andre holdt fast i, at den rette indstilling, med andre ord at kaldet var tilstrækkeligt. Det mest markante bidrag til debatten var Elna Hiort-Lorenzen lille bog, Sygepleje - kald eller erhverv, hvor hun med reference til Karl Marx argumenterede for sygepleje som et erhverv, og ikke et religiøst kald (26,27). Sygeplejeeleverne fik undervisning i etik, men ikke i den forstand vi kender i dag. Etik handlede den gang snarere om udse- ende og den rette opførsel og adfærd på hospitalet og i hierarkiet (28). Fra 1933 til 1958, hvor sygeplejerskeuddannelsen langt om længe blev lagt i faste rammer, blev sygepleje generelt betragtet som både et kald og et erhverv. Det gav sig blandt andet udtryk i, at sygeplejerskerne begyndte at kræve ottetimers arbejdsdag, fritagelse fra bopælspligten på hospitalerne og retten til at gifte sig (20). Med den nye Lov om sygeplejersker i 1956 blev Florence Nightingaleløftet erstattet af et nyt sygeplejerskeløfte, der helt havde forladt kaldstanken og i stedet afspejlede de gældende love og anordninger. Dette løfte blev brugt på skolerne frem til sidst i 1970 erne. Fra 1970 og til midten af 1990 erne blev der ikke længere talt om kald i sygeplejen. Men kaldsdiskursen dukkede op igen, da omsorgsteorierne så dagens lys. Specielt Kari Martinsen har skrevet om kaldet i sygeplejen, ikke som et kristent kald, men som en grundmenneskelig indstilling om at tjene sin næste (29). I dag kan sygeplejersker finde etisk vejledning i de Sygeplejeetiske Retningslinjer, formuleret første gang i 1992 af Sygeplejeetisk Råd, og i ICN s etiske kodeks for sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråds formand, Margrethe Koch, overrækker emblemet og sygeplejerskeløftet til de nyuddannede sygeplejersker ca Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 15

16 Kampen for en formaliseret uddannelse om, hvilke adgangskrav der skulle være til uddannelsen. De sygehuse, der ville uddanne sygeplejersker, skulle sende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen med oplysninger om Arten og Størrelsen af vedkommende Institutions Belægning af Patienter, samt Uddannelsens Omfang og Art, herunder hvem der leder den teoretiske Undervisning, hvilken Haandbog, der benyttes som Grundlag, og om Uddannelsen afsluttes med Eksamen under Medvirken af Censor (16). Eksamen på et midtjysk hospital, 1940 erne. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 110 sygehuse blev godkendt som uddannelsessteder, heraf 92 til at give en treårig uddannelse, og 18 til at give et eller to år af den treårige uddannelse (30). Der var altså fortsat flere sygeplejeelever, der skulle supplere uddannelsen på andre sygehuse. Et af formålene med autorisationen var ensartethed i uddannelsen. Men hvordan så uddannelsen ud efter 1934? I Lov om autoriserede Sygeplejersker, der blev vedtaget i 1933, og som trådte i kraft 1. januar 1934, stod der: For at erholde Bevis som autoriseret sygeplejerske, maa vedkommende gennem Attester fra de Institutioner, hvor hun har lært sygepleje, godtgøre: at hun er fundet egnet til Sygeplejegerningen, at hun på Sygehuse, der er godkendte af Sundhedsstyrelsen som Uddannelsessteder, eller i andre lignende Institutioner, der har opnaaet saadan Godkendelse, har gennemgaaet en 3-aarig Uddannelse i Sygeplejegerning og derved opnaaet fyldestgørende Dygtighed som Sygeplejerske og Kendskab til Sygeplejens Teori. Hun maa derhos godtgøre at have ført en hæderlig og sædelig vandel. Loven sagde intet om, hvordan uddannelsen skulle være struktureret, eller hvilket indhold den skal have. Heller ikke noget Først i 1958 kom der en ny lov om sygeplejersker med tilhørende detaljerede krav til uddannelsens struktur og indhold. Sygeplejeforskoler I 1939 sendte Sundhedsstyrelsen en vejledning ud med de krav, der kunne stilles til uddannelsen. Her anbefalede man, at den teoretiske undervisning i første omgang blev givet på forskolen, evt. på en sygeplejehøjskole, og derefter sideløbende med den praktiske uddannelse. 16

17 Forskolen skulle omfatte undervisning i anatomi, fysiologi, kemi og fysik, bakteriologi, hygiejne, ernæringslære, sygeplejelære med demonstrationer og øvelser og sygeplejens teori, historie og etik. For de elever, der ikke havde tilstrækkelige skolekundskaber, skulle der gives undervisning i dansk, skrivning og regning. Forskolen skulle indeholde mindst undervisningstimer. Forskolen var ikke et nyt begreb i sygeplejerskeuddannelsen. I 1913 startede Bispebjerg og Københavns Kommunehospital en tre ugers forskole, som i 1922 blev udvidet til seks uger. Den var tilrettelagt som praktisk og teoretisk skoleundervisning med nogle timers afdelingspraktik hver dag (30). Også Diakonissestiftelsen etablerede i samme tidsrum en forskole. Forstander Maren Grosen underviser i demonstrationsstuen, hvor eleverne øver sig på hinanden, Testrup Højskole i Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Selvom fordelene var indlysende, var det de færreste sygehuse, der havde mulighed for at oprette en forskole. Foreningen af Provinssygeplejersker, en afdeling under Dansk Sygeplejeråd, udarbejdede derfor et forslag om en forskole, der skulle være fælles for provinsens sygehuse. De foreslog, at den skulle organiseres efter folkehøjskolens principper. Forslaget resulterede i, at Dansk Sygeplejeråd købte Testrup Højskole i Men tiden indgik Dansk Sygeplejeråd samarbejde med i alt 10 højskoler, hvoraf den sidste, Rødkilde Højskole på Møn lukkede i 1981 (30). 17

18 De første mandlige sygeplejersker, uddannet på Rigshospitalet i Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Mænd i sygeplejen I årene efter 2. verdenskrig var der stor mangel på sygeplejersker, og et udvalg foreslog derfor i 1949, at man skulle foretage et forsøg med uddannelse af mandlige sygeplejere. Efter forhandlinger mellem Diakonhøjskolen i Århus og Rigshospitalet gik sagen videre til Indenrigsministeriet. Den 3. januar 1951 startede for første gang syv mænd på Rigshospitalet for at begynde deres uddannelse til sygeplejerske. Inden de kom, var der en del forbehold, og af deres ansættelsesbrev fremgik det: Det bemærkes, at De efter de gældende regler ikke har adgang til efter uddannelsens afslutning at opnå bevis som autoriseret sygeplejer i henhold til lov nr. 140 af 26. april Problemet var, at der i Lov om sygeplejersker stod hun om en sygeplejerske. De mandlige elever måtte derfor acceptere at gennemføre uddannelsen uden at have tilsagn om at opnå autorisation. De fik fra starten indskærpet, at de var et eksperiment, og de blev fulgt af pressen gennem hele uddannelsen. Eksperimentet lykkedes, og den 1. marts 1954 modtog de deres eksamensbevis. De fik dog først autorisationsbeviset et halvt år efter, hvor problemet var blevet løst ved, at Sundhedsstyrelsen havde streget hun over og med blæk skrevet han ovenover (31,32). I dag er ca. 3,5% af de danske sygeplejersker mænd. Et gennembrud: Uddannelsesreformen 1956 Dansk Sygeplejeråd og landets ledende sygeplejersker arbejdede målbevidst på at få en bedre sygeplejerskeuddannelse. I Tidsskrift for Sygepleje kan man i tidsrummet 1934 til 1958 finde mange artikler om forskellige tiltag om den teoretiske undervisning, om indførelse af skriftlige plejeberetninger og om eksamensformer og -spørgsmål. I 1954 udgav Indenrigsministeriet betænkningen Uddannelse af sygeplejersker m.m.. Betænkningen belyste forholdene på de over 100 uddannelsessteder og konkluderede, at uddannelsen lod meget tilbage at ønske, og der blev fremsat retningslinjer for udformningen af en ny sygeplejerskeuddannelse. Det skete med en ny lov om sygeplejersker, der blev vedtaget i 1956, og Kgl. Anordning om sygeplejerskeuddannelsen i 1957, hvor uddannelsens struktur og indhold blev beskrevet (33,34). Anordningen fastsatte et minimumsniveau for teoriundervisningen i de enkelte dele af uddannelsen, samt hvilke fag der skulle undervises i. Som noget nyt skulle teoriundervisningen foregå i arbejdstiden. Anordningen fastsatte også, på hvilke afdelinger eleven skulle i praktik. Fra 1. januar 1958 var det ikke længere det enkelte sygehus, der uddannede sygeplejersker. Med den nye ordning opstod der 34 sygeplejeskoler, der blev oprettet ved de større uddannelsessteder på centralsygehusene og hospitalerne i København (35,36). 18

19 Anordningen fastsatte ikke et bestemt uddannelsesniveau som forudsætning for optagelse på sygeplejeskolen, men ansøgeren skulle være fyldt 18 år, fremlægge attest for god vandel og tilfredsstillende vidnesbyrd om mindst et års praktisk husgerning, samt have dokumenteret gode skolekundskaber. Inden eleven kunne begynde på skolens forkursus, skulle hun bestå en prøve i fagene dansk, regning og naturlære på mellemskoleniveau, der nogenlunde svarer til 9. klasse i dag (30,38). Uddannelsesniveauet bliver hævet Sygeplejeelever planter et træ på den nye Frederiksborg Amts Sygeplejeskole den 20. september Foto: Fra jubilæumsbogen 50 år Hillerød Sygehus 37). Dansk Sygeplejeråd stillede sig ikke tilfreds med denne ændring, men holdt fast i den oprindelige målsætning om at hæve uddannelsesniveauet. I 1971 kom der en revideret anordning om sygeplejerskeuddannelsen, hvor blandt andet kravet om et år i huset var faldet væk, og fordringerne til skolekundskaber i dansk, regning og naturlære blev løftet fra det tidligere krav om mellemskoleeksamen til realeksamensniveau (38). Men sygeplejerskeuddannelsen var fortsat en lærlingeuddannelse med Sundhedsstyrelsen som tilsynsførende myndighed. Indholdsmæssigt var fordelingen 2/3 praktik og 1/3 teori. Denne fordeling blev ændret i 1979, hvor forholdet blev ændret til 55% praktik og 45% teori. Optagelseskravet til uddannelsen var nu mindst 10 års skolegang, men det var stadig en lærlingeuddannelse (38,39). Sygeplejeelever i demonstration på Strøget i København den 11. november De har rettet henvendelse til folketing, regering og organisationer om en revideret uddannelse. Foto: Tidsskrift for Sygeplejersker nr Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 19

20 Lyttende elever fra Næstved Sygeplejeskole Foto: Fra artiklen: Nyttig viden fra praktik i primær sundhedstjeneste. Tidsskrift for Sygeplejersker nr Dansk Sygeplejehistorisk Museum. I 1990 kom der så atter en ny sygeplejerskeuddannelse, der fortsat var en mellemlang erhvervsrettet generalistuddannelse. Uddannelsen var nu udformet som et studium, eleverne blev studerende, og de overgik i første omgang til vederlag på SU-niveau i de to første klinikperioder og Statens Uddannelsesstøtte (SU) i sidste klinikperiode. I 1995 blev hele uddannelsen SU-berettiget (38,40,41). I 1995 bad Undervisningsministeriet Evalueringscentret om at evaluere sygeplejerskeuddannelsen. Konklusionen i styregruppens rapport var blandt meget andet, at sygeplejersker blev uddannet meget forskelligt, afhængigt af hvilken sygeplejeskole de blev uddannet på (38,42). I 2001 blev sygeplejerskeuddannelsen så ændret til en professionsbacheloruddannelse på 3½ år. Andelen af teori udgjorde nu 58% teori og 42% praktik. Samtidigt blev sygeplejeskolerne samlet i Centre for 20

21 Videregående Uddannelser (CVU er), der rummede andre professionsbacheloruddannelser (38,43). CVU erne blev nedlagt i 2008, og i stedet blev der etableret større og færre professionshøjskoler. Samme år kom der en igen en revision af sygeplejerskeuddannelsen (44), og der blev udarbejdet en national studieordning, der skulle gøre uddannelsen mere ensartet på landsplan. Sammenfattende kan man konstatere, at det tog over 150 år fra den første famlende uddannelse på Diakonissestiftelsen til at nå frem til vore dages professionsbacheloruddannelse. Den samme udvikling ses i hele den vestlige verden, hvor kampen har gået på at udvikle sygeplejerskeuddannelsen fra først noget, der mest var præget af kald, så til et erhverv og nu til en selvstændig profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Grønland og på Færøerne Nyuddannede sygeplejersker i Nuuk Foto: Peqqissaasut Kattuffiat (PK), den grønlandske sygeplejerskeorganisation. De første grønlandske sygeplejersker blev uddannet i Danmark Det var et stort skridt for de grønlandske kvinder at rejse til Danmark for at tage en treårig uddannelse, og flere af dem valgte at blive i Danmark. I 1993 startede Center for Sundhedsuddannelser, Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk, der skulle uddanne sygeplejersker og sundhedsmedhjælpere. I dag er den grønlandske sygeplejerskeuddannelse en fireårig bacheloruddannelse på 240 ECTSpoint under det grønlandske universitet, Ilisimatusarfik i Nuuk. Til sammenligning er den danske sygeplejerskeuddannelse en professionsbacheloruddannelse på 210 ECTS. Forskellen i uddannelsens varighed beror på, at den grønlandske sygeplejerske skal kunne varetage særlige funktioner som fødselshjælp og skadebehandling (45). På Færøerne er der blevet uddannet sygeplejersker fra erne på sygehuset i Thorshavn, og der har også været en uddannelse på sygehuset i Klaksvig fra 1930 erne (46,47). Den færøske sygeplejerskeuddannelse har i det store hele fulgt den danske udvikling, og i 2002 blev den færøske sygeplejerskeuddannelse ændret til en bacheloruddannelse på 240 ECTS-point. Akademisk videreuddannelse for sygeplejersker Sammenlignet med andre vestlige lande var Danmark meget længe om at etablere en akademisk videreuddannelse for sygeplejersker. Den første danske sygeple- 21

22 jerske, der opnåede en akademisk grad, var Christiane Reimann, der fik en Master of Arts ved Teachers College i New York i Danmarks Sygeplejerskehøjskole var i mange år den eneste mulighed for videreuddannelse for sundhedsplejersker og ledende og undervisende sygeplejersker. Da loven om sundhedsplejersker blev vedtaget i 1937, skabte det et behov for uddannelse af sundhedsplejersker. Samtidigt havde der i mange år været brug for videreuddannelse af sygeplejersker til administrativt og undervisende arbejde. Aarhus Universitet indvilligede i at knytte undervisningen til universitetet, og det resulterede i 1938 i etablering Kursus ved Aarhus Universitet for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker (48). I 1969 blev der etableret en afdeling i København på Nørre Allé. Senere blev højskolen lagt ind under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og kaldes nu for Sektion for sygepleje (49). Inden 1990 var sygeplejersker nødt til at tage en fuld kandidatuddannelse fra bunden, hvis de ville have en akademisk uddannelse. Det var der flere, der gjorde, men da der ikke var en kandidatuddannelse i sygepleje, måtte de enten tage til udlandet eller læse et fag uden for sygeplejen. Studerende på Kursus ved Aarhus Universitet (senere Danmarks Sygeplejerskehøjskole) Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. I 1990 startede en kandidatuddannelse (cand.cur.-uddannelsen) i sygepleje ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, men uden at det formelle lovgrundlag reelt var på plads. Samtidigt trådte en forsøgsordning i kraft ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, der gav skolen ret til at tildele studerende et ph.d. stipendium (38). Samtidigt satte Dansk Sygeplejeråd midler af til ph.d. stipendier, et økonomisk projekt der var planlagt til at løbe i 10 år. I år 2000 blev kandidatstudiet i sygeplejevidenskab lagt under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet og fik et professorat, hvorved lovgrundlaget for de akademiske uddannelser for sygeplejersker, kandidat- og ph.d.-graden, endelig faldt på plads (38). 22

23 Sygeplejerskernes arbejdsvilkår Sengestue på Rigshospitalet ukendt år. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Otte timers arbejdsdag De første sygeplejersker havde lange arbejdsdage på timer, og de skulle bo på hospitalet ofte lige i nærheden af afdelingen, så de kunne træde til, hvis det blev nødvendigt. Lige fra Dansk Sygeplejeråds stiftelse i 1899 var arbejdstiden til debat. Charlotte Norrie, DSR s stifter, havde et stærkt ønske om, at sygeplejerskerne kunne gå fra toskiftet til treskiftevagt. Men det var hun ret ene om at mene (20). En af de første aktive sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd, Elisif Fiedler, mente ikke, at en kortere arbejdstid var nødvendig for den sygeplejerske, der med alvorlig Interesse og Evne til Gerningen søger at udfylde sin Plads. Tværtimod er det tit svært for hende at forlade sine Patienter, naar hendes Tjeneste efter den nu brugelige 12 á 14 Timers Vagt er forbi. Sygeplejen er vel et Erhverv, men ikke kun et Erhverv eller aandløst Arbejde, som det kan være tilfredsstillende for Arbejderen at lægge til side; men et Arbejde, som kun kan passes godt, naar man har Kærlighed dertil, og har man det, ønsker man ikke at slippe med en kortere Arbejdstid (50). Spørgsmålet om otte timers arbejdstid var i konflikt med kaldsidealet. Bestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd havde en pragmatisk holdning til arbejdstid, og den accepterede, at provinssygeplejerskerne i 1911 saa vidt forholdene tillod det, havde ret til daglige hviletimer (20). Det var i sig selv svært at overholde på de små sygehuse, hvor der kun var ansat én sygeplejerske med en kone eller elev til at hjælpe sig. Dansk Sygeplejeråd afviser ottetimers arbejdsdag i 1919 Efter første verdenskrig satte fagbevægelsen generelt fokus på arbejdstid. Den russiske revolution betød, at der var en ængstelse for revolutionære tilstande også i Danmark. Arbejdsgiverne var derfor medgørlige, og i 1919 blev en ottetimers arbejdsdag aftalt mellem De Samvirkende Fagforbund og Dansk Arbejdsgiverforening. 23

24 Dansk Sygeplejeråd med formand Henny Tscherning i spidsen kunne fortsat ikke gå ind for en ottetimers arbejdsdag. De så gerne en kortere arbejdstid, men treskiftet vagt var i deres øjne uforeneligt med sygeplejens idealer. Desuden var der den praktiske barriere, at der ikke var tilstrækkeligt med kvalificerede sygeplejersker og boliger til at kompensere for en kortere arbejdstid. Sygeplejerskernes arbejdstid blev altså ikke ændret, da andre faggrupper på hospitalerne gik over til ottetimers arbejdsdag (20). Sygeplejerskernes arbejdsbelastning til debat i 1928 I 1928 publicerede Dansk Sygeplejeråd en rekrutteringspjece, Hvorledes bliver jeg Sygeplejerske?, hvor der var en fortegnelse over de forskellige sygehuses arbejdsvilkår, lønninger mm. Det vakte opsigt i medierne og i kvindesagskredse. Specielt elevernes vilkår kom til debat. Dansk Sygeplejeråds formand, Charlotte Munck, skrev i Tidsskrift for Sygepleje: Naar man ser på Sygeplejerskernes tidlige Opslidthed, paa deres Kamp for at holde ud til det strænge, forcerede Arbejde, paa deres stille Fortvivlelse over næsten ikke at kunne sove om Dagen, naar de er paa Nattevagt, ja, da maa man ønske, at den Uretfærdighed, som begaas mod denne Stand, maatte kunne afskaffes, og Kaarene blive i nogenlunde Overensstemmelse med andre Fag (51). Dansk Sygeplejeråd sigtede fortsat ikke mod treskiftet vagt, men kortere arbejdstid. Specielt var nattevagten et springende punkt, for den var som regel på 12 timer uden pauser eller afløsning. Da det kom frem, at gennemsnitsalderen for statens sygeplejersker var 44 år, når de trak sig tilbage fra sygeplejen, begyndte foreningen dog at vakle i troen på den toskiftede vagt (20). Nu erklærede Dansk Sygeplejeråds formand, Charlotte Munck, at det var på tide at gøre noget ved den opslidende arbejdstid: Hidtil har Sygeplejerskerne været meget passive, de har simpelthen været alt for trætte til at tale deres egen sag; det er vist paa Tiden, at vi vågner lidt til Daad og i al stilfærdighed og seig Udholdenhed prøver at lægge sagen saa klart frem og paavise Nødvendigheden af en Forandring, saa vi bliver hørt af de Myndigheder, som vi kan stole paa ønsker at yde alle gode Arbejdere en retfærdig behandling (51). Sygeplejerskerne kræver ottetimers arbejdsdag De yngre sygeplejersker begyndte nu at forlange en arbejdsdag på otte timer på linje med andre fag, og Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse satte sagen på den politiske dagsorden. I 1934 stillede Elna Hiort-Lorenzen forslag om en ottetimers arbejdsdag, og det blev enstemmigt vedtaget af hovedbestyrelsen. Dansk Sygeplejeråd holdt derfor møder med arbejdsgiverne, der opfordrede rådet til selv at forhandle sig frem med sygehusene. Dermed blev arbejdstiden gjort til et lokalt anliggende. En stor del af arbejdstiden gik med rengøring. Sygeplejersker på Bispebjerg Hospital pudser kobbertøj i 1920erne 24

25 Dansk Sygeplejeråd diskuterede arbejdstid på medlemsmøder i hele landet. Her deltog også læger, der ikke alle var for en kortere arbejdsdag for sygeplejerskerne. I Aalborg efterlyste overlæge Thorvald S. Eiken den ideale sygeplejerske, der kunne holde døgnet rundt. I mangel på denne kunne han acceptere toskiftessystemet. En anden af deltagerne, læge Jes Axel Klindt fra Terndrup Sygehus, blev refereret for en udtalelse om, at man på hans sygehus har den ideale skabning, idet man der har 24 Timers Arbejdstid, en Ordning, som fungerer til alle Tilfredshed (?), Dr. Klindt betonede stærkt Idealismens Betydning i sygeplejen de gamle Diakonissers bløde Hænder osv. og beklagede at have bemærket, at Tilgangen til Sygeplejen de senere Aar er blevet kvalitativt ringere end tidligere. (Parentesen med spørgsmålstegnet stammer fra referenten) (20). Fornyede forhandlinger om arbejdstiden I de følgende år satte Rigshospitalet og statens hospitaler gradvist arbejdstiden ned, og i 1940 blev overenskomsten mellem Dansk Sygeplejeråd og Sygehusforeningen revideret, og den effektive arbejdstid fastsat til 8 á 9 timer. Sygehusforeningens overenskomst var imidlertid ikke bindende for sygehusene, og i begyndelsen af 1940 erne var nattevagten fortsat timer, mens dagtjenesten almindeligvis var på 9 timer og derover. Sygehusejerne argumenterede nemlig for, at sygeplejerskernes nattevagter ikke kunne betragtes som effektivt arbejde (20). Nogle steder løste man problemet med at sætte sygeplejerskernes arbejdstid ned, mens eleverne fortsat havde 12 timers nattevagt. De var ikke omfattet af overenskomsten. Først efter krigen, i 1945, kom der en ny overenskomst, der fastsatte arbejdstiden til otte timer. Fra delt til samlet arbejdstid Ud over lange arbejdsdage, var det helt almindeligt, at sygeplejersker havde delt arbejdstid, for eksempel et par fritimer om eftermiddagen. Da de boede på sygehuset, kunne de gå over på værelset for at hvile sig, men i realiteten kunne timerne ikke bruges til ret meget andet. Først sidst i 1940 erne blev der på Kommunehospitalet i København indført forsøg med samlet arbejdstid. Det viste sig, at det gav mere ro til patienterne, og de fleste sygeplejersker var tilfredse med ordningen, der gav dem mere samlet fritid. De ældre sygeplejersker havde det dog svært med at undvære et par timers hvil midt på dagen. Ordningen resulterede også i, at arbejdsrutinerne skulle lægges om i en grad, der brød med mange af de gamle sygeplejetraditioner. For eksempel blev stuegangen nogle steder lagt meget tidligere, end der tidligere havde været tradition for. Forstanderinde og diakonisse Grethe Scheuer på Aarhus Amtssygehus skrev i den anledning: Man kan ikke nå sengeredning, før morgenmaden serveres. Så sprænges planen En sygeplejerske bader sine trætte fødder på forsiden af Billedbladet i Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 25

26 fuldstændig. Det kan være svært for en sygeplejerske, der er vokset op med tradition for (og hvem er ikke det), at en sygestue skal være pudset og fin og patienterne helst ligne strygebrætter, når stuegangen kommer, at finde sig til rette med, at sengene flyder, morgenbakkerne er ikke af vejen, og overkirurgen må bane sig vej mellem sengebordene, der er stillet an midt på gulvet af hensyn til gulvvasken. Orden i den gammeldags forstand er der ikke på stuerne kl. 8.15, når stuegangen ventes. Imidlertid må sygeplejersken trøste sig med, at patienten absolut ikke er generet af forholdene. Han finder det tværtimod hjemligt (52). Kost- og boligpligt I 1876, da Kommunehospitalet begyndte at uddanne unge kvinder fra dannede hjem i sygepleje, var det nødvendigt at sikre, at de boede under betryggende forhold. Sygeplejerskernes forgængere, stuekonerne, boede på selve sygestuen bag et forhæng eller en skillevæg. Sygeplejerskernes værelser lå ofte i nær tilknytning til afdelingen, og det var almindeligt at blive kaldt til assistance på afdelingen om natten og i de sparsomme fritimer. Sygeplejerskernes kost og logi blev trukket af deres løn. Eleverne boede ofte flere på et værelse, og når de havde nattevagt, sov de i et specielt værelse, som de ikke måtte forlade i sovetiden (20). 26 Begyndende modstand mod kost- og boligtvang i 1930 erne I 1930 erne begyndte sygeplejerskerne at kræve bedre boligforhold, og de yngre sygeplejersker begyndte at kræve ret til at bosætte sig uden for sygehuset. En sygeplejerske, Nora With, skrev i Tidsskrift for Sygepleje i 1935: Vi faar tildelt et Rum i en Sygeplejerskebolig eller paa Gangen blandt Patienterne, i Kælderen eller paa Loftet, Vi har ingen entré, ikke en gang en dobbeltdør det findes der dog paa ethvert anstændigt Hotel. Derfor kan enhver Lyd trænge ind, saasom Radio, Samtaler, Skramlen af porcelæn, smækken med Døre etc. Der er intet at sige til, at Lydene er der, vi lever jo ikke i et Listesamfund, men det er uforsvarligt, umenneskeligt at give Sygeplejersker saadanne Boliger. Vi kan ikke slappe af, og maa derfor mange gange møde, trætte af at borteliminere Støj og dog kunne opnaa Hvile eller Søvn (53). Dansk Sygeplejeråd vedtog derfor i 1934 et regulativ, der krævede, at både sygeplejersker og elever skulle have eneværelse. Regulativet fastsatte også krav for boligstørrelsen til de forskellige kategorier af sygeplejersker. Det blev brugt på mange af landets sygehuse, men det var kun en rettesnor (20). Sygeplejerskerne stiller krav om egen bolig i 1940 erne De yngre sygeplejersker ønskede i stigende grad at bo uden for sygehuset. De ønskede et fristed og at kunne spise i hvert fald nogle måltider under private former. Da de statsansatte sygeplejersker skulle indgive overenskomstkrav i 1944, var kostog boligspørgsmålet et af hovedpunkterne. Man ville have en løn, der gjorde det muligt at bosætte sig uden for sygehuset. Sygeplejeelev frk. Hansen på elevværelset på Bispebjerg Hospital Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Sygeplejerskernes spisestue på Bispebjerg Hospital 1920 erne. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Piger i hvidt - sygeplejerskeuniformen. Særudstilling 2015. Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Piger i hvidt - sygeplejerskeuniformen. Særudstilling 2015. Dansk Sygeplejehistorisk Museum Piger i hvidt - sygeplejerskeuniformen Særudstilling 2015 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Uniformen har gennem tiden haft en stærk signalværdi såvel for sygeplejersken som for den danske befolkning. Den

Læs mere

Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen

Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen Dansk Sygeplejehistorisk Museum Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Kærlighed er tjeneste

Kærlighed er tjeneste Kærlighed er tjeneste Søster Benedicte Ramsing - En biografi Ph.D.-afhandling Susanne Malchau Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Danmarks Sygeplejerskehøjskole Indhold Kapitel 1: Afgrænsning,

Læs mere

SUSANNE MALCHAU DIETZ. Diakonissestiftelsens kvindefællesskab og omsorgsuddannelser 1863-1955. UNIVERSITÅTSBIBLiOTHrTK KiO.l - ZENTRALBIBUOTHEK.

SUSANNE MALCHAU DIETZ. Diakonissestiftelsens kvindefællesskab og omsorgsuddannelser 1863-1955. UNIVERSITÅTSBIBLiOTHrTK KiO.l - ZENTRALBIBUOTHEK. SUSANNE MALCHAU DIETZ,KALD 6 KOMPETENCER Diakonissestiftelsens kvindefællesskab og omsorgsuddannelser 1863-1955 UNIVERSITÅTSBIBLiOTHrTK KiO.l - ZENTRALBIBUOTHEK. - NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejebolig og sygeplejeskole De første f to forstanderinder Judith Vang & Eli Magnusson undervisning, arbejde og festlig samvær 25. November 2010 100 års jubilæum

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Betydningen af at være uddannet som sygeplejerske på Rigshospitalet som en af de første mænd i dansk sygepleje

Betydningen af at være uddannet som sygeplejerske på Rigshospitalet som en af de første mænd i dansk sygepleje Betydningen af at være uddannet som sygeplejerske på Rigshospitalet som en af de første mænd i dansk sygepleje v/ fhv. plejehjemsinspektør Axel Johannesen, Sorø Tak for velkomsten - og tak for, at jeg

Læs mere

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-92_2016 Foto: Lizette Kabré

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter løsninger og udfordringer

Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter løsninger og udfordringer Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter løsninger og udfordringer Maj 2009 Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter løsninger og udfordringer Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

En historie fra den virkelige verden.

En historie fra den virkelige verden. Forandring er svær! Selv indlysende og logiske forandringer kan være svære at få accept af hos brugerne, hvis de rokker for meget ved den eksisterende opfattelse af hvad der virker og hvorfor. En historie

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd 2005 Dansk Sygeplejeråd 2005 Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Anne Elsebet Overgaards tale ved Tom Kjærs og Kari Martinsens forelæsninger d.10. jan. 2007

Anne Elsebet Overgaards tale ved Tom Kjærs og Kari Martinsens forelæsninger d.10. jan. 2007 1 Anne Elsebet Overgaards tale ved Tom Kjærs og Kari Martinsens forelæsninger d.10. jan. 2007 Jeg har kaldt min tale Åndelig omsorg et tilbageblik. Jeg kunne også have kaldt det Et tilbageblik i taknemlighed.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Bryd ud af skallen. Sygeplejen i 2020. -En kronik om hvordan sygeplejen muligvis ser ud i 2020. Katrine Jørgensen

Bryd ud af skallen. Sygeplejen i 2020. -En kronik om hvordan sygeplejen muligvis ser ud i 2020. Katrine Jørgensen Bryd ud af skallen Sygeplejen i 2020 -En kronik om hvordan sygeplejen muligvis ser ud i 2020 Katrine Jørgensen SA 11 2 a, modul 10 Via University College Århus Efterår 2013 Katrine Jørgensen SA 11 2 a,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

deres autorisation anerkendt i Danmark

deres autorisation anerkendt i Danmark Klinisk etiske komitéer. Lægeløftet, lovgivning og sammenhæng mellem fagetiske regler. Mogens K. Skadborg, Formand, Dansk Selskab for Klinisk Etik Indledningsvis vil jeg gerne takke redaktionen for muligheden

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Etiske spørgsmål og refleksion

Etiske spørgsmål og refleksion Etiske spørgsmål og refleksion INDHOLDSFORTEGNELSE Sygeplejeetik Sygeplejeetik... 3 Etiske spørgsmål... 4 Etisk omtanke i sygeplejen... 5 En sygeplejefortælling... 6 Fra etisk dilemma til konkret valg

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Norge: Navn: Charlotte Lilbæk Meldgaard Hjem-institution: VIA University College Viborg Holdnummer: 164939 Værts-institution/Universitet: Høgskolen Gjøvik Praktikplads/Hospital:

Læs mere

1. Sygeplejersker og mennesker

1. Sygeplejersker og mennesker 1. Sygeplejersker og mennesker 2. Sygeplejersker og praksis 3. Sygeplejersker og professionen 4. Sygeplejersker og medarbejdere Forslag til brug af ICN s Etiske Kodeks for Sygeplejersker Anvendelse af

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige. Program

Introduktionsdag for frivillige. Program Introduktionsdag for frivillige. Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 16-21 På Hotel Harmonien i Haderslev Der blev diskuteret livligt, så snart der var en pause i mødet. Foto: Leif Hilker Program Velkomst og

Læs mere

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Norge Stavanger Modul 6 forår 2017 Rikke Juul Olsen Camilla le Févre Simonsen UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Hvorfor tog vi på udveksling? Vi ville begge gerne ud i verden og se en anden kultur

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet I november 2013 besøgte Malene Elrond & Minna Therkildsen Baskent Universty og Baskent Hospital i

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Layout:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Midfaste søndag For nylig kunne man se en dokumentarserie på DR under overskriften Klædt af. Fire unge mennesker havde indvilliget i at blive brugt

Midfaste søndag For nylig kunne man se en dokumentarserie på DR under overskriften Klædt af. Fire unge mennesker havde indvilliget i at blive brugt Midfaste søndag For nylig kunne man se en dokumentarserie på DR under overskriften Klædt af. Fire unge mennesker havde indvilliget i at blive brugt som forsøgspersoner i eksperimentet hvem er du uden alle

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere