Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september"

Transkript

1 Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Har du lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde i forbindelse med arrangementer i kirken? Ved foredrag, koncerter, kirkefrokoster osv. kan den vagthavende kirketjener godt bruge lidt hjælp. Hvis det er noget for dig, så henvend dig til kordegn Maria Friis på tlf mail: Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk Forsidebillede: Fra friluftsgudstjeneste i anlægget (Vagn Hansen) Konfirmandfotos: Jettes foto, Grindsted Billeder i bladet i øvrigt er taget af Vagn Hansen. Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 VIDSTE DU at Grene Sogn har en hjemmeside? Se selv! 2

3 Fra præsteværelset Om efterår, eftersmag og eftertanke Efteråret findes; eftersmagen og eftertanken findes; og enrummet findes; englene, enkerne og elsdyret findes, egetræet og elmetræet findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden findes, og edderfuglen og edderkoppen findes, og eddiken findes, og eftertiden, eftertiden Sådan lyder det i Inger Christensens alfabet-digt over bogstavet e. Digtet har rumsteret lidt i baghovedet på mig de sidste par dage med tanke på at vi meget snart står på tærsklen til endnu en sensommer og et efterår: efteråret findes; eftersmagen og eftertanken findes. Sensommeren og efteråret kan bruges til mange ting. Man kunne f.eks. tage en tur i skoven, f.eks. ved Frederikshåb Plantage eller ved Grene Sande. Noget af det, der kan fascinere mig her, er bl.a. at se hvilken virkning forskellige hårde storme i tidens løb har haft på små og store træer. Nogle træer er revet løs, så de nu står helt skævt, andre er knækket på midten og andre igen er nærmest blæst helt omkuld. I en eftertænksom stund kan man så spekulere lidt over, hvorfor nogen træer klarer stormene bedre end andre? Der findes utvivlsomt flere svar på det spørgsmål. Nogle af træerne er sikkert faldet, fordi de stod alene og på et alt for udsat sted. Andre har måske haft for stor en krone, så stormen rigtig kunne ruske i hele træet. Det siges nemlig, at et frisk træ er lige så forgrenet under som over jordens overflade, og at det ikke kan holde stand, hvis kronen er fyldigere og større end rødderne. Og så er der dem, der er flækket midt igennem, fordi de var ved at rådne op indefra. Der er noget her, der kan minde om menneskers skæbner. Vi mennesker kan nemlig også gå under i stormvejr. Gør vi det, kan det måske være af nogle af de samme grunde som med træerne i skoven. Det kan være, vi har stået alt for alene, eller har søgt hen til alt for udsatte steder uden beskyttelse. Livets efterårsstorme har taget mange af dem, der troede de kunne meget på egen hånd. Eller af dem, som har brugt hele deres liv på at pudse ydersiden. Alt skal se pænt og ordentligt ud, men indeni er forbindelsen til rødderne ved at rådne op. Og loven om røddernes forgrening gælder bestemt også i menneskenes verden. En høj og fyldig krone kræver et dybere og mere vidtforgrenet rodsystem. Mange af vi mennesker klarer derfor ikke livets storme, hvis rødderne ikke rækker tilsvarende dybt nok ned. Efterår og eftertanke! Det kan sådan set være en alvorlig påmindelse at tage på skovtur i sensommeren og efteråret: det kan minde os om, at det ikke er nok med en pæn facade. Det er meget vigtigere at passe på det indeni og se til, at man bruger tid på at pleje sine rødder. Et sted i Det gamle Testamente bruges der et billede af os mennesker, der minder lidt om en tur i skoven: Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke (Sl 1,1-3). Et lignende billede finder vi også af Jesus i Det nye Testamente, når han der siger: Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre (Joh 15,5). Tanken bag begge billeder er, at vi mennesker ikke har nogen egentlig livskraft og styrke i os selv. Vores vilkår er, at vi må finde den i Guds ord og Jesus Kristus. Det er så i øvrigt ikke noget dårligt sted at søge hen. For her lover evangeliet os til gengæld at der er masser af saft og kraft at finde til vores liv. Endda nok til at det også kan slå rødder i evigheden. Med håb om en god eftersmag i form af en glædelig opstandelse fra de døde. Peter Fredensborg 3

4 Nyt fra formanden BILLUND KIRKE I begyndelsen af juni måned har vi haft håndværkere i Billund Kirke. De har etableret 2 ramper og gelænder. Den ene er lavet til venstre for orglet i kirken med et gelænder på hver side og den anden i mellemgangen mellem kirken og Å-fløjen med et gelænder ind mod den eksisterende garderobe. Begge steder er der trappe-afsatser. Det har forårsaget, at nogen af de personer, der færdes her, er snublet. Da vi gerne vil undgå uheld, besluttede menighedsrådet på mødet i april måned at få lavet de nævnte foranstaltninger. Vi håber, at vi hermed har sikret, at når det er nødvendigt at benytte denne gennemgang, så kan det ske sikkert og uden besvær. GRENE KIRKEGÅRD I skrivende stund foreligger det endelige projektforslag og prisoverslag for udvidelsen af Grene Kirkegård. Projektet er sendt til godkendelse i provsti og stift og så snart vi får den, kan landskabsarkitekten gå i gang med at lave materialet klar til licitation. Det endelige prisoverslag incl. moms og jordkøb er på 4,8 mill. kr. Menighedsrådet forventer, at udvidelsen vil være afsluttet omkring oktober FORÅRSKONCERT Vi har haft mange dejlige musikalske oplevelser i Billund Kirke gennem årene. Søndag den 29. maj var ingen undtagelse. Den aften var der forårskoncert. Her oplevede vi et sprudlende børne-, ungdoms- og voksenkor synge et meget varieret program af forårssalmer og sange under ledelse af organist Anny Jespersen. Ind imellem var der fællessang med menigheden. Desuden medvirkede vores anden organist, Kristjan Piirimets, på klaver og orgel, John Skou på elbas og Søren Pedersen på trommer. Kristjan Piirimets spillede et enkelt solostykke på orgel Irish Boy af Mark Knopfler. Den aften følte vi alle, at livet er stort, og at foråret var kommet til Billund. TAK til alle de medvirkende fordi I gir os liv og gør os glade. Genbrugsgravsten på Grene Kirkegård Af Vagn Hansen Prøv en gang at gå en tur rundt på Grene Kirkegård og nyd med hvilken omhu kirkegården bliver plejet af Martin Ærbo Jacobsen og hans lille hold af hjælpere. Prøv evt. også ved næste besøg på kirkegården, at gå ned ad den tredje gang til højre (syd) for kirken. Når man kommer næsten ned for enden og ser til venstre, undrer man sig nok over, at en af gravstenene tilsyneladende er vendt forkert. Men nej, går man om til forsiden af familiegravstedet over familien Puggaard Kristensen, ser man, at der blot er tale om et genbrug af en tidligere gravsten over et familiemedlem Caroline Amalie Puggaard (f. Lausten), som døde i Stenen er blevet genbrugt i 2004 som et minde over Astrid Kristensen. Jeg kontaktede familien Puggaard for at høre lidt mere til dette genbrug, som ikke er almindeligt på vores kirkegård. Ja jeg kender faktisk ikke andre tilfælde, 4

5 hverken her eller på andre kirkegårde, men hører gerne, om nogen har gjort lignende iagttagelser. Thorkild Puggaard forklarer historien om den dobbelte gravsten således: Da der skulle bruges et stykke af vores familiegravsted til gangareal, måtte vi afstå et stykke af gravstedsarealet og dermed blev der mindre plads til de fire gravsten, som allerede var på familiegravstedet, og da Astrid Kristensen døde i 2004, var der slet ikke plads nok til en femte gravsten, hvorfor familien valgte at genbruge Caroline Amalie Puggaards gravsten fra 1944 og på den måde bevarede man et minde om et kært familiemedlem for de næste år. Måske en idé for andre! Friluftsgudstjeneste i anlægget Af Peter Fredensborg Søndag den 5. juni var der friluftsgudstjeneste i anlægget i forbindelse med Byens Fest, der strakte sig over hele weekenden. Arrangørerne kunne næsten ikke have ønsket sig bedre vejr. Der var høj solskin fra morgen til aften begge dage. Under gudstjenesten søndag medvirkede begge præster og kirkens voksenkor under ledelse af Anny Jespersen. Efterfølgende gav koret endvidere en kort minikoncert med fire stemningsfulde sange. Den sidste var i øvrigt Leonard Cohens Halleluja med assistance af et par solister fra ungdomskoret. TAK for det! Minikonfirmandundervisning Efter sommerferien tilbyder vi igen minikonfirmandundervisning til de kommende 3. klasser i Billund. Søndermarkskolens 3.A og 3.B inviteres til efteråret. Det foregår fra kl Vi ved endnu ikke hvilke dage, der bliver tale om, men I vil få brev herom i begyndelsen af det nye skoleår. Vi begynder i uge 37 og afslutter forløbet med en fælles familiegudstjeneste søndag den 11. december kl i Billund Kirke. Enggårdskolens 3.A og 3.B inviteres til foråret Særskilt information følger. Konfirmationsforberedelsen 2011/-12 Konfirmationsforberedelsen i det nye skoleår begynder med en gudstjeneste for alle de nye konfirmander og deres forældre tirsdag d. 30. august kl i Billund Kirke. Efter gudstjenesten vil der være nogle praktiske informationer, hvorefter selve indskrivningen finder sted. Selve undervisningen begynder i den efterfølgende uge. Enggårdskolens 7.A undervises på tirsdage kl af Peter Fredensborg Enggårdskolens 7.B undervises på tirsdage kl af Solvej Paabøl Andersen Søndermarkskolens 7.A undervises på onsdage kl af Peter Fredensborg Søndermarkskolens 7.B undervises på torsdage kl af Solvej Paabøl Andersen Evt. spørgsmål kan rettes til Peter Fredensborg på tlf eller Solvej Paabøl Andersen på tlf

6 Hverdagsgudstjeneste Tirsdagden 30. august kl I år vil vi invitere hele sognet til konfirmandstartsgudstjeneste. Kom og vær med til at tage imod de nye konfirmander og deres forældre i Billund Kirke ved at tage del i gudstjenesten. Der bliver mulighed for at liste ud, når selve gudstjenesten er slut medmindre man har lyst til at blive hængende og høre, hvad vi fortæller om konfirmationsforberedelsen. Peter Fredensborg og Solvej Paabøl Andersen Friluftsgudstjeneste Søndag den 4. september kl er der friluftsgudstjeneste ved Kærhuset, Kærhusvej 4. Gudstjenesten er ved Peter Fredensborg og arrangeres i samarbejde med Kærhuset s brugere. Ungdomskoret medvirker, og Klokkespil 1. august august Jeg er havren Giv mig Gud en salmetunge Danmark nu blunder den lyse nat 21. august september Svinehyrden Amazing grace Nu hviler mark og enge 11. september september I østen stiger solen op Lovsynger Herren Septembers himmel er så blå der er efterfølgende mulighed for at købe kaffe og kage. Begge fotos er fra friluftsgudstjenesten sidste år. Hverdagsgudstjeneste Onsdag den 7. september kl er der hverdagsgudstjeneste i Billund Kirke ved Solvej Paabøl Andersen. Overskriften for gudstjenesten er: Luk dig op!. Musikgudstjeneste Søndag den 18. september kl i Grene Kirke ved Solvej Paabøl Andersen. Nærmere oplysninger følger i Ugeavisen. Klokkespilskoncert Der er klokkespilskoncert ved Billund Kirke lørdag den 6. august kl Lyt til det ude i byen eller ved Billund Centret! Kirken vil også være åben Ved klokkespillet: Kristjan Piirimets Menighedsrådsmøde Tirsdag den 6. september kl Indsamlede kollekter maj 2011 Kofoeds Skole Sankt Lukas Stiftelsen Folkekirkens Ungdomskor 470,00 kr. 17,00 kr. 200,00 kr. 6

7 Menighedsrådets arrangementer Andet halvår

8 EFTERÅRET 2011 INVITERER GRENE MENIGHEDSRÅD Onsdag den 3. august kl Koncert med Lyngby-Sorgenfri Børne- og Ungdomskor i Billund Kirke Søndag den 21. august kl Gospelkoncert med New Orleans Delight og sangeren Marilyn Keller, USA i Billund Kirke Tirsdag den 30. august kl Hverdags- og konfirmandstartsgudstjeneste i Billund Kirke Søndag den 4. september kl Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset Onsdag den 7. september kl Hverdagsgudstjeneste i Billund Kirke Lørdag den 10. september Familieudflugt til Randers Regnskov afgang fra Billund Centrets P-plads kl Tirsdag den 13. september kl Sogneeftermiddag i Å-fløjen pens. skoleleder Knud Erik Jensen, Ribe Rundrejse i Vietnam Torsdag den 15. september kl Sangaften med Holger Lissner, der begynder med en lille koncert i Billund Kirke og derefter fællessang i Å-fløjen 8

9 TIL FØLGENDE ARRANGEMENTER Søndag den 18. september kl Musikgudstjeneste i Grene Kirke Søndag den 25. september kl Familie- og høstgudstjeneste i Billund Kirke og derefter høstfrokost i Å-fløjen à 50,- kr. pr. couvert efter frokosten: kl Foredrag i Å-fløjen med Niels Erik Svendsen, medforfatter til prædikensamlingen: Otteogtres Onsdag den 5. oktober kl Syng-sammen på Billund Plejecenter Indleder: Ruth Jacobsen Søndag den 9. oktober kl Koncert i Billund Kirke med domorganist Kristian Krogsøe, Århus Tirsdag den 11. oktober kl Sogneeftermiddag i Å-fløjen litteraturforsker, forfatter, cand. med. Nanna Drejer, Svendborg Selma Lagerlöfs liv og digtning Søndag den 23. oktober kl PULS-gudstjeneste i Billund Kirke Onsdag den 26. oktober kl Foredrag i Å-fløjen Anne Marie Morris, Løgumkloster Højskole Lykkelige er kun de, der har et andet mål end egen lykke 9

10 Søndag den 30. oktober kl Familie- og BUSK-gudstjeneste i Billund Kirke Søndag den 6. november kl Alle Helgens musikgudstjeneste i Grene Kirke Søndag den 13. november kl Koncert i Billund Kirke med unge musiktalenter De tre søskende Jonas, Rikke og Camilla, Børkop Rikke og Jonas er kendt fra Talent 2009 Tirsdag den 22. november kl Sogneeftermiddag i Å-fløjen Adventshygge med lotteri, oplæsning og musik Søndag den 27. november kl De 9 læsninger Kirkens kor og organister medvirker Onsdag den 30. november kl Adventsfest i Å-fløjen Aftenens taler er sognepræst Majbrit Pedersen, Give Aftenens oplæser er Maria Friis Endvidere medvirker kirkens kor under ledelse af Anny Jespersen Søndag den 4. december kl PULS-gudstjeneste i Billund Kirke Onsdag den 7. december kl Julekoncert i Billund Kirke Billund Kirkes tre kor medvirker under ledelse af Anny Jespersen Desuden deltager Billund Garden under ledelse af John Kristensen Søndag den 11. december kl Gudstjeneste med afslutning for minikonfirmanderne 10

11 Konfirmander 2011 Konfirmation i Billund Kirke 1. maj 2011 Konfirmation i Billund Kirke 8. maj 2011 Konfirmation i Billund Kirke 15. maj 2011 Konfirmation i Billund Kirke 20. maj

12 Menighedsrådet arrangerer Koncert med børnekor onsdag den 3. august kl i Billund Kirke Lyngbykirkernes Børnekor og Sorgenfri Kirkes Børnekor tager sammen på tur til Billund og omegn fra lørdag den 30. juli til torsdag den 4. august. På turen deltager 19 korsangere i alderen 9 til 14 år, 18 piger og 1 dreng. De fleste af børnene går i klasse. På turen øver koret hver dag og skal give 2-3 optrædender, men der bliver også tid til at lære egnen at kende. Søndag den 31. juli medvirker koret ved højmessen i Ansager Kirke. Tirsdag den 2. august giver koret muligvis koncert i Legoland, og onsdag den 3. august kl. 17 kan man så høre koret i Billund Kirke. Ved koncerten vil koret synge kirkemusik fra hele verden, bl.a. fra Israel, Argentina, New Zealand og USA samt nyere korsange af bla. Egil Hovland (Norge) og Merete Kuhlmann (Danmark). Koret vil også synge danske sange og salmer sammen med publikum/menigheden. Koret akkompagneres af Martin Petersen på orgel og klaver. Han er til daglig organist i Skt. Jakobs Kirke på Østerbro i København. Ved koncerten medvirker også Ib Brogaard Andersen (fra Kjelst ved Varde) på bratsch. Koret dirigeres af Vibeke Sahner Ockelmann, der til daglig er leder af både Lyngbykirkernes Børnekor og Sorgenfri Kirkes Børnekor samt organistassistent i Sorgenfri Kirke. Koret og de voksne hjælpere, der er med på turen, bliver indkvarteret på en gård i Ansager hos bedsteforældrene til én af korsangerne. Udover at bruge tid på øvning, gudstjeneste og koncerter, skal børnene på tur til Esbjerg, Vejers Strand og Kjelst ved Ho Bugt og naturligvis på sightseeing og shopping i Billund. Anny Jespersen Jazz/Gospelkoncert i Billund Kirke med New Orleans Delight New Orleans Delight har siden orkestrets start i 1996 været stærkt efterspurgt og har spillet et utal af steder i Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien, Finland, og ikke mindst på Bourbon Street i jazzens fødeby, New Orleans. Få orkestre i Europa spiller så rendyrket New Orleans jazz som New Orleans Delight. Orkestret behersker mange af de genrer der blev spillet i det gamle New Orleans lige fra Parade Music, ragtime, caribiske rytmer, dance-hall melodier, blues og boogie til medrivende hymner og spirituals. Orkestrets besætning er: Kjeld Brandt, klarinet, Erling Rasmussen, piano, Erling Lindhardt, banjo, og Claus Lindhardt, trommer, alle fra Danmark, og fra Sverige Stefan Kärfve, bas, og Bengt Hansson, trombone. Marilyn Keller gæster Skandinavien for ottende år i træk. Hun skaber en fortryllende stemning på scenen med sin næsten hypnotiske tilstedeværelse og perfekte sangstil. Alsidighed er en af hendes stærkeste sider, og det kommer til udtryk i de mange forskellige konstellationer hun optræder i. Sammen med New Orleans Delight vil hun synge gospel, hymner og spirituals som nok er hendes stærkeste side. Marilyn er den ledende sangerinde og musikalsk koordinator i Jazz/Gospel Gudstjenesterne i Augustana Lutheran Church hver søndag. Entré: 100,- kr. pr. person. 12 8

13 Familieudflugten lørdag den 10. september går i år til Randers Regnskov. Vi kører fra P-pladsen ved Billund Centret kl Undervejs får vi en kop kaffe og et rundstykke. Vi besøger først Sct. Peders Kirke i Randers, hvor vi håber at få lidt at vide og holder en mini-gudstjeneste. Derefter kører vi til regnskoven. I parken er der pladser med borde og bænke, hvor man kan spise sin madpakke den sørger man selv for at have med. Aftensmaden får vi på Bredehus på vejen hjem. Den er med i prisen. Vi forventer at være hjemme i Billund ca. kl. 21. Prisen for transport, entré og middag er 150 kr./voksen, 50 kr./barn. Børn under tre år gratis. Tilmelding efter først-til-mølle princippet senest onsdag den 31. august kl til kirkekontoret: tlf , mail: Sogneeftermiddag tirsdag den 13. september kl Kaffebord med hjemmebag, fællessang, foredrag og lidt hyggelig snak alle er velkomne! Pensioneret skoleleder, Knud Erik Jensen, Ribe: Rundrejse i Vietnam. Sangaften med Holger Lissner torsdag den 15. september kl i Billund Kirke Salmer er koncentrerede dråber af tro, erfaringer og ønsker. Her smelter et menneskes erfaringer af Gud og livets mangfoldighed sammen med de erfaringer, som de bibelske tekster rummer. Og i salmerne rækker en digter os nogle ord, vi kan gøre til vore egne, og vi taler til Gud, og Gud taler til os. Bedst er de salmer, som både er dagligdags og poesi, både er personlige og almene, så der ikke skal en masse historiske forklaringer til, for at vi kan gå ind i dem og gøre dem til vores ord. Holger Lissner vil ved salmesangsaftenen torsdag den 15. sept. kl i Billund Kirke gennemgå nogle af sine salmer, både nogle gamle fra salmebogen og nogle af sine nyeste, og fortælle, hvorfor han skrev dem, hvad der ligger bag, og lære os melodierne, så vi kan synge dem og bruge dem. Sangaftenen starter med en minikoncert i kirken, hvor kirkens ungdomskor og voksenkor vil præsentere nogle af Holger Lissners salmer i en flerstemmig version inden foredraget. Og da Lissner er en erfaren og humoristisk foredragsholder, som er vant til at holde en forsamling i ånde, skal det nok blive en god aften. Anny Jespersen Stort høstarrangement søndag den 25. september Familie- og høstgudstjeneste kl i Billund Kirke ved sognepræst Peter Fredensborg Høstfrokost i Å-fløjen Pris: 50,- kr. pr. person. Menu: hamburgerryg med kartofler og tilbehør. Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 20. september. Foredrag kl efter frokosten ved Niels Erik Svendsen: De gik i samme klasse på Rønde Kursus. De blev studenter i De begyndte at læse teologi i Århus. Ti blev præster, én blev universitetslektor. I fællesskab har de nu udgivet PRÆDIKENSAMLINGEN OTTEOGTRES Niels Erik Svendsen, én af de ti, kommer og fortæller om Rønde Kursus og studietiden der. Dernæst vil han give et indblik i bogens tilblivelse og endelig om den teologi, der skinner igennem i prædikenerne. 139

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Billund Søndagsskole Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4, kl Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf August 2011 Mandag d. 22. kl : 10 Rikke Vestergaard fortæller om sin tid med Mission Afrika 10 Rikke er uddannet sygeplejerske og har været missionær i Nigeria siden Hun har bl.a. boet i den lille landsby Dakka langt ude i bushen. Der er gratis adgang! Der serveres kaffe á 15 kr. og der vil være lejlighed til at give en gave til Mission Afrikas fortsatte arbejde i bl.a. Dakka. 10 Vel mødt! ke er uddannet sygeplejerske og har været missionær i Nigeria siden Hun har bl.a. boet i lille landsby Dakka langt ude i bushen. Onsdag d. 24. kl : Bibelkreds Mandag d. 29. kl : Kredsmøde i Gesten missionshus. er gratis adgang! serveres kaffe á 15 kr. og der vil være lejlighed til at give en gave til Mission Afrikas fortsatte jde i bl.a. Dakka. mødt! Rikke er uddannet sygeplejerske og har været missionær i Nigeria siden Hun har bl.a. boet i den lille landsby Dakka langt ude i bushen. Der er gratis adgang! Der serveres kaffe á 15 kr. og der vil være lejlighed til at give en gave til Mission Afrikas fortsatte arbejde i bl.a. Dakka. Vel mødt! Onsdag d. 24. kl : Bibelkreds dag d. 24. kl : Bibelkreds 10 September 2011 Lørdag d. 10. kl. ca. 10?: 150 års Åbent Hus dag i anledning af, at Indre Mission har været i bevægelse 150 år i Danmark. Onsdag d. 21. kl : Bibelkreds Mandag d. 26. kl : Ældreeftermiddag m/jens Peter Lundgaard, Ans. Tidligere Mørkholt Camping. Billund Y s Men s Club Kurt Tønning, Gl. Grenevej 6, 6623 Vorbasse, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf KFUM-spejderne i Billund Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 KFUM & KFUK Løvlund Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet

15 Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Grundtvigsk Forum Billund og Grundtvigsk Forum Give inviterer hermed til spændende højskoleweekend på Rønshoved Højskole fredag den 11.november 13. november 2011 Pris: På dobbeltværelse 1300 kr. for medlemmer, 1350 kr. for ikke-medlemmer. Tillæg for enkeltværelse 200 kr. Tilmelding: Inden 1. oktober 2011 til Kirsten Møller, Give, tlf. nr Adr. Gartnervænget 6, 7323 Give. Kristine Sørensen, Billund, tlf. nr Betaling: Inden 1. oktober 2011 til konto i Den Jyske Sparekasse. Indkvartering: Nyrenoverede værelser med eget bad. Håndklæder og linned er inklusive. Alle er velkomne Venlig hilsen Bestyrelserne, Billund og Give Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Løvlund Missionshus Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf August Mandag den 22. kl : Mødeaften ved Peter Wind September Fredag den 23.: Årsfest ved Peter Fredensborg Fredagsklubben Løv-ungerne Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. Bibelkredsene August 2011 Onsdag den 17. august kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 10. søndag efter trinitatis: Luk 19,41-48 I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: 1. Missionshuset, Vejlevej Ulla & Ejgil Kristoffersen 4. Vera & Søren Hansen 6. Udflugt 8. Ellen & Hans Staunkær 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Bodil Knudsen September 2011 Onsdag den 14. september kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 14. søndag efter trinitatis: Luk 17, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: 1. Missionshuset, Vejlevej Birtha Jakobsen 4. Else & Karsten Nielsen 6. Eva Madsen 8. Tove & Georg Jensen 10. Arne Søndergaard 13. Edith Christiansen 11 15

16 Gudstjenester August Billund Grene Indsamlinger Søn s. e. trinitatis 9.00 SPA SPA Søn s. e. trinitatis PF VK 9.00 PF Søn s. e. trinitatis Koncert PF VK Søn s e. trinitatis SPA UK 9.00 SPA Tirs SPA + PF Konfirmand-start September Søn s. e. trinitatis PF Kærhuset + UK SPA Ons SPA Søn s. e. trinitatis SPA Høst + VK Søn s. e. trinitatis SPA SPA Musik Søn s. e. trinitatis PF Høst + VK, 9.00 SPA Frokost og foredrag Oktober Søn s. e. trinitatis 9.00 SPA Kaffe SPA VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. Høst = Høstgudstjeneste. Musik = Musikgudstjeneste. Kaffe = Kirkekaffe efter gudstjenesten Gudstjenester på Billund Plejehjem Torsdag d. 4. august kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag d. 18. august kl Peter Fredensborg Torsdag d. 1. september kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag d. 15. september kl Solvej Paabøl Andersen Torsdag d. 6. oktober kl Solvej Paabøl Andersen, altergang I Grene sogn Døbte i Grene Sogn 1. maj til 31. maj 2011: Anneline Kjerstine Meyer Allen Døde og begravede i Grene Sogn 1. maj til 31. maj 2011: Anna Marie Christiansen Mary Iversen

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Gud og dermed pasta! Mette og Signe i Give Kirkes Børne- og Ungdomskor

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Gud og dermed pasta! Mette og Signe i Give Kirkes Børne- og Ungdomskor KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE Gud og dermed pasta! Mette og Signe i Give Kirkes Børne- og Ungdomskor Kulturnat i Give Kirke med dans og billeder i rødt Spotlight 09. Kulturfestival for børn og unge

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. September Oktober November 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. September Oktober November 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN September Oktober November 2008 Kirke Flinterup LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 16-2008 Stor gospelkoncert i kirke Torsdag den 4. september, kl. 19.30 i kirke

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere