Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september"

Transkript

1 Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Har du lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde i forbindelse med arrangementer i kirken? Ved foredrag, koncerter, kirkefrokoster osv. kan den vagthavende kirketjener godt bruge lidt hjælp. Hvis det er noget for dig, så henvend dig til kordegn Maria Friis på tlf mail: Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk Forsidebillede: Fra friluftsgudstjeneste i anlægget (Vagn Hansen) Konfirmandfotos: Jettes foto, Grindsted Billeder i bladet i øvrigt er taget af Vagn Hansen. Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 VIDSTE DU at Grene Sogn har en hjemmeside? Se selv! 2

3 Fra præsteværelset Om efterår, eftersmag og eftertanke Efteråret findes; eftersmagen og eftertanken findes; og enrummet findes; englene, enkerne og elsdyret findes, egetræet og elmetræet findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden findes, og edderfuglen og edderkoppen findes, og eddiken findes, og eftertiden, eftertiden Sådan lyder det i Inger Christensens alfabet-digt over bogstavet e. Digtet har rumsteret lidt i baghovedet på mig de sidste par dage med tanke på at vi meget snart står på tærsklen til endnu en sensommer og et efterår: efteråret findes; eftersmagen og eftertanken findes. Sensommeren og efteråret kan bruges til mange ting. Man kunne f.eks. tage en tur i skoven, f.eks. ved Frederikshåb Plantage eller ved Grene Sande. Noget af det, der kan fascinere mig her, er bl.a. at se hvilken virkning forskellige hårde storme i tidens løb har haft på små og store træer. Nogle træer er revet løs, så de nu står helt skævt, andre er knækket på midten og andre igen er nærmest blæst helt omkuld. I en eftertænksom stund kan man så spekulere lidt over, hvorfor nogen træer klarer stormene bedre end andre? Der findes utvivlsomt flere svar på det spørgsmål. Nogle af træerne er sikkert faldet, fordi de stod alene og på et alt for udsat sted. Andre har måske haft for stor en krone, så stormen rigtig kunne ruske i hele træet. Det siges nemlig, at et frisk træ er lige så forgrenet under som over jordens overflade, og at det ikke kan holde stand, hvis kronen er fyldigere og større end rødderne. Og så er der dem, der er flækket midt igennem, fordi de var ved at rådne op indefra. Der er noget her, der kan minde om menneskers skæbner. Vi mennesker kan nemlig også gå under i stormvejr. Gør vi det, kan det måske være af nogle af de samme grunde som med træerne i skoven. Det kan være, vi har stået alt for alene, eller har søgt hen til alt for udsatte steder uden beskyttelse. Livets efterårsstorme har taget mange af dem, der troede de kunne meget på egen hånd. Eller af dem, som har brugt hele deres liv på at pudse ydersiden. Alt skal se pænt og ordentligt ud, men indeni er forbindelsen til rødderne ved at rådne op. Og loven om røddernes forgrening gælder bestemt også i menneskenes verden. En høj og fyldig krone kræver et dybere og mere vidtforgrenet rodsystem. Mange af vi mennesker klarer derfor ikke livets storme, hvis rødderne ikke rækker tilsvarende dybt nok ned. Efterår og eftertanke! Det kan sådan set være en alvorlig påmindelse at tage på skovtur i sensommeren og efteråret: det kan minde os om, at det ikke er nok med en pæn facade. Det er meget vigtigere at passe på det indeni og se til, at man bruger tid på at pleje sine rødder. Et sted i Det gamle Testamente bruges der et billede af os mennesker, der minder lidt om en tur i skoven: Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke (Sl 1,1-3). Et lignende billede finder vi også af Jesus i Det nye Testamente, når han der siger: Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre (Joh 15,5). Tanken bag begge billeder er, at vi mennesker ikke har nogen egentlig livskraft og styrke i os selv. Vores vilkår er, at vi må finde den i Guds ord og Jesus Kristus. Det er så i øvrigt ikke noget dårligt sted at søge hen. For her lover evangeliet os til gengæld at der er masser af saft og kraft at finde til vores liv. Endda nok til at det også kan slå rødder i evigheden. Med håb om en god eftersmag i form af en glædelig opstandelse fra de døde. Peter Fredensborg 3

4 Nyt fra formanden BILLUND KIRKE I begyndelsen af juni måned har vi haft håndværkere i Billund Kirke. De har etableret 2 ramper og gelænder. Den ene er lavet til venstre for orglet i kirken med et gelænder på hver side og den anden i mellemgangen mellem kirken og Å-fløjen med et gelænder ind mod den eksisterende garderobe. Begge steder er der trappe-afsatser. Det har forårsaget, at nogen af de personer, der færdes her, er snublet. Da vi gerne vil undgå uheld, besluttede menighedsrådet på mødet i april måned at få lavet de nævnte foranstaltninger. Vi håber, at vi hermed har sikret, at når det er nødvendigt at benytte denne gennemgang, så kan det ske sikkert og uden besvær. GRENE KIRKEGÅRD I skrivende stund foreligger det endelige projektforslag og prisoverslag for udvidelsen af Grene Kirkegård. Projektet er sendt til godkendelse i provsti og stift og så snart vi får den, kan landskabsarkitekten gå i gang med at lave materialet klar til licitation. Det endelige prisoverslag incl. moms og jordkøb er på 4,8 mill. kr. Menighedsrådet forventer, at udvidelsen vil være afsluttet omkring oktober FORÅRSKONCERT Vi har haft mange dejlige musikalske oplevelser i Billund Kirke gennem årene. Søndag den 29. maj var ingen undtagelse. Den aften var der forårskoncert. Her oplevede vi et sprudlende børne-, ungdoms- og voksenkor synge et meget varieret program af forårssalmer og sange under ledelse af organist Anny Jespersen. Ind imellem var der fællessang med menigheden. Desuden medvirkede vores anden organist, Kristjan Piirimets, på klaver og orgel, John Skou på elbas og Søren Pedersen på trommer. Kristjan Piirimets spillede et enkelt solostykke på orgel Irish Boy af Mark Knopfler. Den aften følte vi alle, at livet er stort, og at foråret var kommet til Billund. TAK til alle de medvirkende fordi I gir os liv og gør os glade. Genbrugsgravsten på Grene Kirkegård Af Vagn Hansen Prøv en gang at gå en tur rundt på Grene Kirkegård og nyd med hvilken omhu kirkegården bliver plejet af Martin Ærbo Jacobsen og hans lille hold af hjælpere. Prøv evt. også ved næste besøg på kirkegården, at gå ned ad den tredje gang til højre (syd) for kirken. Når man kommer næsten ned for enden og ser til venstre, undrer man sig nok over, at en af gravstenene tilsyneladende er vendt forkert. Men nej, går man om til forsiden af familiegravstedet over familien Puggaard Kristensen, ser man, at der blot er tale om et genbrug af en tidligere gravsten over et familiemedlem Caroline Amalie Puggaard (f. Lausten), som døde i Stenen er blevet genbrugt i 2004 som et minde over Astrid Kristensen. Jeg kontaktede familien Puggaard for at høre lidt mere til dette genbrug, som ikke er almindeligt på vores kirkegård. Ja jeg kender faktisk ikke andre tilfælde, 4

5 hverken her eller på andre kirkegårde, men hører gerne, om nogen har gjort lignende iagttagelser. Thorkild Puggaard forklarer historien om den dobbelte gravsten således: Da der skulle bruges et stykke af vores familiegravsted til gangareal, måtte vi afstå et stykke af gravstedsarealet og dermed blev der mindre plads til de fire gravsten, som allerede var på familiegravstedet, og da Astrid Kristensen døde i 2004, var der slet ikke plads nok til en femte gravsten, hvorfor familien valgte at genbruge Caroline Amalie Puggaards gravsten fra 1944 og på den måde bevarede man et minde om et kært familiemedlem for de næste år. Måske en idé for andre! Friluftsgudstjeneste i anlægget Af Peter Fredensborg Søndag den 5. juni var der friluftsgudstjeneste i anlægget i forbindelse med Byens Fest, der strakte sig over hele weekenden. Arrangørerne kunne næsten ikke have ønsket sig bedre vejr. Der var høj solskin fra morgen til aften begge dage. Under gudstjenesten søndag medvirkede begge præster og kirkens voksenkor under ledelse af Anny Jespersen. Efterfølgende gav koret endvidere en kort minikoncert med fire stemningsfulde sange. Den sidste var i øvrigt Leonard Cohens Halleluja med assistance af et par solister fra ungdomskoret. TAK for det! Minikonfirmandundervisning Efter sommerferien tilbyder vi igen minikonfirmandundervisning til de kommende 3. klasser i Billund. Søndermarkskolens 3.A og 3.B inviteres til efteråret. Det foregår fra kl Vi ved endnu ikke hvilke dage, der bliver tale om, men I vil få brev herom i begyndelsen af det nye skoleår. Vi begynder i uge 37 og afslutter forløbet med en fælles familiegudstjeneste søndag den 11. december kl i Billund Kirke. Enggårdskolens 3.A og 3.B inviteres til foråret Særskilt information følger. Konfirmationsforberedelsen 2011/-12 Konfirmationsforberedelsen i det nye skoleår begynder med en gudstjeneste for alle de nye konfirmander og deres forældre tirsdag d. 30. august kl i Billund Kirke. Efter gudstjenesten vil der være nogle praktiske informationer, hvorefter selve indskrivningen finder sted. Selve undervisningen begynder i den efterfølgende uge. Enggårdskolens 7.A undervises på tirsdage kl af Peter Fredensborg Enggårdskolens 7.B undervises på tirsdage kl af Solvej Paabøl Andersen Søndermarkskolens 7.A undervises på onsdage kl af Peter Fredensborg Søndermarkskolens 7.B undervises på torsdage kl af Solvej Paabøl Andersen Evt. spørgsmål kan rettes til Peter Fredensborg på tlf eller Solvej Paabøl Andersen på tlf

6 Hverdagsgudstjeneste Tirsdagden 30. august kl I år vil vi invitere hele sognet til konfirmandstartsgudstjeneste. Kom og vær med til at tage imod de nye konfirmander og deres forældre i Billund Kirke ved at tage del i gudstjenesten. Der bliver mulighed for at liste ud, når selve gudstjenesten er slut medmindre man har lyst til at blive hængende og høre, hvad vi fortæller om konfirmationsforberedelsen. Peter Fredensborg og Solvej Paabøl Andersen Friluftsgudstjeneste Søndag den 4. september kl er der friluftsgudstjeneste ved Kærhuset, Kærhusvej 4. Gudstjenesten er ved Peter Fredensborg og arrangeres i samarbejde med Kærhuset s brugere. Ungdomskoret medvirker, og Klokkespil 1. august august Jeg er havren Giv mig Gud en salmetunge Danmark nu blunder den lyse nat 21. august september Svinehyrden Amazing grace Nu hviler mark og enge 11. september september I østen stiger solen op Lovsynger Herren Septembers himmel er så blå der er efterfølgende mulighed for at købe kaffe og kage. Begge fotos er fra friluftsgudstjenesten sidste år. Hverdagsgudstjeneste Onsdag den 7. september kl er der hverdagsgudstjeneste i Billund Kirke ved Solvej Paabøl Andersen. Overskriften for gudstjenesten er: Luk dig op!. Musikgudstjeneste Søndag den 18. september kl i Grene Kirke ved Solvej Paabøl Andersen. Nærmere oplysninger følger i Ugeavisen. Klokkespilskoncert Der er klokkespilskoncert ved Billund Kirke lørdag den 6. august kl Lyt til det ude i byen eller ved Billund Centret! Kirken vil også være åben Ved klokkespillet: Kristjan Piirimets Menighedsrådsmøde Tirsdag den 6. september kl Indsamlede kollekter maj 2011 Kofoeds Skole Sankt Lukas Stiftelsen Folkekirkens Ungdomskor 470,00 kr. 17,00 kr. 200,00 kr. 6

7 Menighedsrådets arrangementer Andet halvår

8 EFTERÅRET 2011 INVITERER GRENE MENIGHEDSRÅD Onsdag den 3. august kl Koncert med Lyngby-Sorgenfri Børne- og Ungdomskor i Billund Kirke Søndag den 21. august kl Gospelkoncert med New Orleans Delight og sangeren Marilyn Keller, USA i Billund Kirke Tirsdag den 30. august kl Hverdags- og konfirmandstartsgudstjeneste i Billund Kirke Søndag den 4. september kl Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset Onsdag den 7. september kl Hverdagsgudstjeneste i Billund Kirke Lørdag den 10. september Familieudflugt til Randers Regnskov afgang fra Billund Centrets P-plads kl Tirsdag den 13. september kl Sogneeftermiddag i Å-fløjen pens. skoleleder Knud Erik Jensen, Ribe Rundrejse i Vietnam Torsdag den 15. september kl Sangaften med Holger Lissner, der begynder med en lille koncert i Billund Kirke og derefter fællessang i Å-fløjen 8

9 TIL FØLGENDE ARRANGEMENTER Søndag den 18. september kl Musikgudstjeneste i Grene Kirke Søndag den 25. september kl Familie- og høstgudstjeneste i Billund Kirke og derefter høstfrokost i Å-fløjen à 50,- kr. pr. couvert efter frokosten: kl Foredrag i Å-fløjen med Niels Erik Svendsen, medforfatter til prædikensamlingen: Otteogtres Onsdag den 5. oktober kl Syng-sammen på Billund Plejecenter Indleder: Ruth Jacobsen Søndag den 9. oktober kl Koncert i Billund Kirke med domorganist Kristian Krogsøe, Århus Tirsdag den 11. oktober kl Sogneeftermiddag i Å-fløjen litteraturforsker, forfatter, cand. med. Nanna Drejer, Svendborg Selma Lagerlöfs liv og digtning Søndag den 23. oktober kl PULS-gudstjeneste i Billund Kirke Onsdag den 26. oktober kl Foredrag i Å-fløjen Anne Marie Morris, Løgumkloster Højskole Lykkelige er kun de, der har et andet mål end egen lykke 9

10 Søndag den 30. oktober kl Familie- og BUSK-gudstjeneste i Billund Kirke Søndag den 6. november kl Alle Helgens musikgudstjeneste i Grene Kirke Søndag den 13. november kl Koncert i Billund Kirke med unge musiktalenter De tre søskende Jonas, Rikke og Camilla, Børkop Rikke og Jonas er kendt fra Talent 2009 Tirsdag den 22. november kl Sogneeftermiddag i Å-fløjen Adventshygge med lotteri, oplæsning og musik Søndag den 27. november kl De 9 læsninger Kirkens kor og organister medvirker Onsdag den 30. november kl Adventsfest i Å-fløjen Aftenens taler er sognepræst Majbrit Pedersen, Give Aftenens oplæser er Maria Friis Endvidere medvirker kirkens kor under ledelse af Anny Jespersen Søndag den 4. december kl PULS-gudstjeneste i Billund Kirke Onsdag den 7. december kl Julekoncert i Billund Kirke Billund Kirkes tre kor medvirker under ledelse af Anny Jespersen Desuden deltager Billund Garden under ledelse af John Kristensen Søndag den 11. december kl Gudstjeneste med afslutning for minikonfirmanderne 10

11 Konfirmander 2011 Konfirmation i Billund Kirke 1. maj 2011 Konfirmation i Billund Kirke 8. maj 2011 Konfirmation i Billund Kirke 15. maj 2011 Konfirmation i Billund Kirke 20. maj

12 Menighedsrådet arrangerer Koncert med børnekor onsdag den 3. august kl i Billund Kirke Lyngbykirkernes Børnekor og Sorgenfri Kirkes Børnekor tager sammen på tur til Billund og omegn fra lørdag den 30. juli til torsdag den 4. august. På turen deltager 19 korsangere i alderen 9 til 14 år, 18 piger og 1 dreng. De fleste af børnene går i klasse. På turen øver koret hver dag og skal give 2-3 optrædender, men der bliver også tid til at lære egnen at kende. Søndag den 31. juli medvirker koret ved højmessen i Ansager Kirke. Tirsdag den 2. august giver koret muligvis koncert i Legoland, og onsdag den 3. august kl. 17 kan man så høre koret i Billund Kirke. Ved koncerten vil koret synge kirkemusik fra hele verden, bl.a. fra Israel, Argentina, New Zealand og USA samt nyere korsange af bla. Egil Hovland (Norge) og Merete Kuhlmann (Danmark). Koret vil også synge danske sange og salmer sammen med publikum/menigheden. Koret akkompagneres af Martin Petersen på orgel og klaver. Han er til daglig organist i Skt. Jakobs Kirke på Østerbro i København. Ved koncerten medvirker også Ib Brogaard Andersen (fra Kjelst ved Varde) på bratsch. Koret dirigeres af Vibeke Sahner Ockelmann, der til daglig er leder af både Lyngbykirkernes Børnekor og Sorgenfri Kirkes Børnekor samt organistassistent i Sorgenfri Kirke. Koret og de voksne hjælpere, der er med på turen, bliver indkvarteret på en gård i Ansager hos bedsteforældrene til én af korsangerne. Udover at bruge tid på øvning, gudstjeneste og koncerter, skal børnene på tur til Esbjerg, Vejers Strand og Kjelst ved Ho Bugt og naturligvis på sightseeing og shopping i Billund. Anny Jespersen Jazz/Gospelkoncert i Billund Kirke med New Orleans Delight New Orleans Delight har siden orkestrets start i 1996 været stærkt efterspurgt og har spillet et utal af steder i Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien, Finland, og ikke mindst på Bourbon Street i jazzens fødeby, New Orleans. Få orkestre i Europa spiller så rendyrket New Orleans jazz som New Orleans Delight. Orkestret behersker mange af de genrer der blev spillet i det gamle New Orleans lige fra Parade Music, ragtime, caribiske rytmer, dance-hall melodier, blues og boogie til medrivende hymner og spirituals. Orkestrets besætning er: Kjeld Brandt, klarinet, Erling Rasmussen, piano, Erling Lindhardt, banjo, og Claus Lindhardt, trommer, alle fra Danmark, og fra Sverige Stefan Kärfve, bas, og Bengt Hansson, trombone. Marilyn Keller gæster Skandinavien for ottende år i træk. Hun skaber en fortryllende stemning på scenen med sin næsten hypnotiske tilstedeværelse og perfekte sangstil. Alsidighed er en af hendes stærkeste sider, og det kommer til udtryk i de mange forskellige konstellationer hun optræder i. Sammen med New Orleans Delight vil hun synge gospel, hymner og spirituals som nok er hendes stærkeste side. Marilyn er den ledende sangerinde og musikalsk koordinator i Jazz/Gospel Gudstjenesterne i Augustana Lutheran Church hver søndag. Entré: 100,- kr. pr. person. 12 8

13 Familieudflugten lørdag den 10. september går i år til Randers Regnskov. Vi kører fra P-pladsen ved Billund Centret kl Undervejs får vi en kop kaffe og et rundstykke. Vi besøger først Sct. Peders Kirke i Randers, hvor vi håber at få lidt at vide og holder en mini-gudstjeneste. Derefter kører vi til regnskoven. I parken er der pladser med borde og bænke, hvor man kan spise sin madpakke den sørger man selv for at have med. Aftensmaden får vi på Bredehus på vejen hjem. Den er med i prisen. Vi forventer at være hjemme i Billund ca. kl. 21. Prisen for transport, entré og middag er 150 kr./voksen, 50 kr./barn. Børn under tre år gratis. Tilmelding efter først-til-mølle princippet senest onsdag den 31. august kl til kirkekontoret: tlf , mail: Sogneeftermiddag tirsdag den 13. september kl Kaffebord med hjemmebag, fællessang, foredrag og lidt hyggelig snak alle er velkomne! Pensioneret skoleleder, Knud Erik Jensen, Ribe: Rundrejse i Vietnam. Sangaften med Holger Lissner torsdag den 15. september kl i Billund Kirke Salmer er koncentrerede dråber af tro, erfaringer og ønsker. Her smelter et menneskes erfaringer af Gud og livets mangfoldighed sammen med de erfaringer, som de bibelske tekster rummer. Og i salmerne rækker en digter os nogle ord, vi kan gøre til vore egne, og vi taler til Gud, og Gud taler til os. Bedst er de salmer, som både er dagligdags og poesi, både er personlige og almene, så der ikke skal en masse historiske forklaringer til, for at vi kan gå ind i dem og gøre dem til vores ord. Holger Lissner vil ved salmesangsaftenen torsdag den 15. sept. kl i Billund Kirke gennemgå nogle af sine salmer, både nogle gamle fra salmebogen og nogle af sine nyeste, og fortælle, hvorfor han skrev dem, hvad der ligger bag, og lære os melodierne, så vi kan synge dem og bruge dem. Sangaftenen starter med en minikoncert i kirken, hvor kirkens ungdomskor og voksenkor vil præsentere nogle af Holger Lissners salmer i en flerstemmig version inden foredraget. Og da Lissner er en erfaren og humoristisk foredragsholder, som er vant til at holde en forsamling i ånde, skal det nok blive en god aften. Anny Jespersen Stort høstarrangement søndag den 25. september Familie- og høstgudstjeneste kl i Billund Kirke ved sognepræst Peter Fredensborg Høstfrokost i Å-fløjen Pris: 50,- kr. pr. person. Menu: hamburgerryg med kartofler og tilbehør. Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 20. september. Foredrag kl efter frokosten ved Niels Erik Svendsen: De gik i samme klasse på Rønde Kursus. De blev studenter i De begyndte at læse teologi i Århus. Ti blev præster, én blev universitetslektor. I fællesskab har de nu udgivet PRÆDIKENSAMLINGEN OTTEOGTRES Niels Erik Svendsen, én af de ti, kommer og fortæller om Rønde Kursus og studietiden der. Dernæst vil han give et indblik i bogens tilblivelse og endelig om den teologi, der skinner igennem i prædikenerne. 139

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Billund Søndagsskole Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4, kl Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf August 2011 Mandag d. 22. kl : 10 Rikke Vestergaard fortæller om sin tid med Mission Afrika 10 Rikke er uddannet sygeplejerske og har været missionær i Nigeria siden Hun har bl.a. boet i den lille landsby Dakka langt ude i bushen. Der er gratis adgang! Der serveres kaffe á 15 kr. og der vil være lejlighed til at give en gave til Mission Afrikas fortsatte arbejde i bl.a. Dakka. 10 Vel mødt! ke er uddannet sygeplejerske og har været missionær i Nigeria siden Hun har bl.a. boet i lille landsby Dakka langt ude i bushen. Onsdag d. 24. kl : Bibelkreds Mandag d. 29. kl : Kredsmøde i Gesten missionshus. er gratis adgang! serveres kaffe á 15 kr. og der vil være lejlighed til at give en gave til Mission Afrikas fortsatte jde i bl.a. Dakka. mødt! Rikke er uddannet sygeplejerske og har været missionær i Nigeria siden Hun har bl.a. boet i den lille landsby Dakka langt ude i bushen. Der er gratis adgang! Der serveres kaffe á 15 kr. og der vil være lejlighed til at give en gave til Mission Afrikas fortsatte arbejde i bl.a. Dakka. Vel mødt! Onsdag d. 24. kl : Bibelkreds dag d. 24. kl : Bibelkreds 10 September 2011 Lørdag d. 10. kl. ca. 10?: 150 års Åbent Hus dag i anledning af, at Indre Mission har været i bevægelse 150 år i Danmark. Onsdag d. 21. kl : Bibelkreds Mandag d. 26. kl : Ældreeftermiddag m/jens Peter Lundgaard, Ans. Tidligere Mørkholt Camping. Billund Y s Men s Club Kurt Tønning, Gl. Grenevej 6, 6623 Vorbasse, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf KFUM-spejderne i Billund Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 KFUM & KFUK Løvlund Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet

15 Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Grundtvigsk Forum Billund og Grundtvigsk Forum Give inviterer hermed til spændende højskoleweekend på Rønshoved Højskole fredag den 11.november 13. november 2011 Pris: På dobbeltværelse 1300 kr. for medlemmer, 1350 kr. for ikke-medlemmer. Tillæg for enkeltværelse 200 kr. Tilmelding: Inden 1. oktober 2011 til Kirsten Møller, Give, tlf. nr Adr. Gartnervænget 6, 7323 Give. Kristine Sørensen, Billund, tlf. nr Betaling: Inden 1. oktober 2011 til konto i Den Jyske Sparekasse. Indkvartering: Nyrenoverede værelser med eget bad. Håndklæder og linned er inklusive. Alle er velkomne Venlig hilsen Bestyrelserne, Billund og Give Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Løvlund Missionshus Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf August Mandag den 22. kl : Mødeaften ved Peter Wind September Fredag den 23.: Årsfest ved Peter Fredensborg Fredagsklubben Løv-ungerne Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. Bibelkredsene August 2011 Onsdag den 17. august kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 10. søndag efter trinitatis: Luk 19,41-48 I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: 1. Missionshuset, Vejlevej Ulla & Ejgil Kristoffersen 4. Vera & Søren Hansen 6. Udflugt 8. Ellen & Hans Staunkær 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Bodil Knudsen September 2011 Onsdag den 14. september kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 14. søndag efter trinitatis: Luk 17, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: 1. Missionshuset, Vejlevej Birtha Jakobsen 4. Else & Karsten Nielsen 6. Eva Madsen 8. Tove & Georg Jensen 10. Arne Søndergaard 13. Edith Christiansen 11 15

16 Gudstjenester August Billund Grene Indsamlinger Søn s. e. trinitatis 9.00 SPA SPA Søn s. e. trinitatis PF VK 9.00 PF Søn s. e. trinitatis Koncert PF VK Søn s e. trinitatis SPA UK 9.00 SPA Tirs SPA + PF Konfirmand-start September Søn s. e. trinitatis PF Kærhuset + UK SPA Ons SPA Søn s. e. trinitatis SPA Høst + VK Søn s. e. trinitatis SPA SPA Musik Søn s. e. trinitatis PF Høst + VK, 9.00 SPA Frokost og foredrag Oktober Søn s. e. trinitatis 9.00 SPA Kaffe SPA VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. Høst = Høstgudstjeneste. Musik = Musikgudstjeneste. Kaffe = Kirkekaffe efter gudstjenesten Gudstjenester på Billund Plejehjem Torsdag d. 4. august kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag d. 18. august kl Peter Fredensborg Torsdag d. 1. september kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag d. 15. september kl Solvej Paabøl Andersen Torsdag d. 6. oktober kl Solvej Paabøl Andersen, altergang I Grene sogn Døbte i Grene Sogn 1. maj til 31. maj 2011: Anneline Kjerstine Meyer Allen Døde og begravede i Grene Sogn 1. maj til 31. maj 2011: Anna Marie Christiansen Mary Iversen

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Billund og Grene. december januar 2011-12

Billund og Grene. december januar 2011-12 Kirke sogn Billund og Grene december januar 2011-12 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Israelitterne har nu efter at have været slaver i Egypten i mange, mange år, forladt landet og er

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene.

Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene. Kirke sogn Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene august september 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund

Læs mere

Billund og Grene. oktober november

Billund og Grene. oktober november Kirke sogn Billund og Grene oktober november 2010 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Billund og Grene. december januar 2012-13

Billund og Grene. december januar 2012-13 Kirke sogn Billund og Grene december januar 2012-13 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Afrikansk livsglæde med Pearl Children's Choir i Billund Kirke. Billund og Grene. juni juli

Afrikansk livsglæde med Pearl Children's Choir i Billund Kirke. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Afrikansk livsglæde med Pearl Children's Choir i Billund Kirke Billund og Grene juni juli 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni. Billund og Grene. august september. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni. Billund og Grene. august september. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. august september 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i Anlægget den 1. juni. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i Anlægget den 1. juni. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i Anlægget den 1. juni Billund og Grene august september 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Billund Kirke i forårsomgivelser. Billund og Grene. juni juli. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Billund Kirke i forårsomgivelser. Billund og Grene. juni juli. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Billund Kirke i forårsomgivelser Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. juni juli 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Billund og Grene. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet.

Billund og Grene. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. KIRKE SOGN Billund og Grene Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. August September 2006 BØRNEHJØRNET GUD HAVDE givet Josef evner til

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget,

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje (Matthæus 7.21) 1 Frelsens Hær,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Billund og Grene. Juni Juli

Billund og Grene. Juni Juli KIRKE SOGN Billund og Grene... Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst! Juni Juli 2005 GRENE

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Billund og Grene FEBRUAR MARTS

Billund og Grene FEBRUAR MARTS KIRKE SOGN Billund og Grene FEBRUAR MARTS 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

Billund og Grene JUNI JULI

Billund og Grene JUNI JULI KIRKE SOGN Billund og Grene JUNI JULI 2008 NOAS ARK I BILLUND KIRKE OMKRING 1. MAJ blev der under kyndig vejledning af kirkeværgen, Niels Kaaberbøl, hængt et stort billede op inde i Billund Kirke. Billedet

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Sognepræst ved Gadstrup Kirke Vikar: Gunder Gundersen, tlf. 23 37 79 95, mail: gg@km.dk. Træffes efter aftale, mandag fridag.

Sognepræst ved Gadstrup Kirke Vikar: Gunder Gundersen, tlf. 23 37 79 95, mail: gg@km.dk. Træffes efter aftale, mandag fridag. Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Juni Juli August Gudstjenester, foredrag, menighedsmøder, sommerudflugt, jazz, babysalmesang og rytmik, sangaftener. God sommer! 2013 Sognepræster

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Allehelgens søndag November-december 2012 Sebastian Dorset Kirkehøjskolen Skt. Nikolausvesper ved mette ladefoged Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken

Læs mere

Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8. Billund og Grene. oktober november

Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8. Billund og Grene. oktober november Kirke sogn Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8 Billund og Grene oktober november 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2018 Alle er velkommen. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2018 Alle er velkommen. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2018 Alle er velkommen Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 2 Mandag d. 8. kl. 14 16 Café Mandag d. 8. til torsdag d.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015

BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015 BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015 Aksum Kirke, Etiopien I dette nummer Gudstjenester Andre arrangementer Sæsonstart Konfirmationsforberedelse Kirkeklub Åbent Bibelstudie Kvindecafé Northern

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere