Henrik Døcker. Den skrøbelige fred. Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag. Frydenlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Døcker. Den skrøbelige fred. Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag. Frydenlund"

Transkript

1

2

3 Henrik Døcker Den skrøbelige fred Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag Frydenlund

4 Den skrøbelige fred Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag 1. udgave, 1. oplag, 2012 forfatteren og bogforlaget frydenlund isbn forlagsredaktion: Vibe skytte korrektur: korwitt.dk grafisk tilrettelæggelse: Christine Meike Jensen grafisk produktion: graphycems, spanien Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Bogforlaget Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C tlf.: Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på

5 Om serien his2rie his2rie er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet, hf og hhx. Alt materiale i serien kan dog bruges tværfagligt og til AT. His2rie-bøgerne Bøgerne er korte og billige temabøger. Bøgernes tema kan være alt fra lande- og regionhistorie over begivenheder til organisationer og begreber. His2rie.dk Som supplement til seriens bøger findes hjemmesiden Her har hver bog i serien sin egen del med kildetekster, arbejdsspørgsmål, litteraturlister og links. På findes også sider om historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling, historie som fiktion med meget mere. I serien er udkommet Chile kampen for demokrati (Kai Rasmussen, 2010) Cuba en ø i Caribien (Brian Rasmussen, 2006, 2. udgave 2011) Danmark under den kolde krig småstat mellem supermagter (Michael Boas Pedersen, 2007) DDR den virkeliggjorte socialisme? (Michael Klos, 2006, 2. oplag 2011) De baltiske lande (Peter Kyhn, 2001) De muslimske broderskaber brandslukkere eller brandstiftere? (Svend Lindhardt, 2012) De røde khmerer folkemord og forsoning i Cambodia (Annette Marcher og Peter Frederiksen, 2002) Den spanske borgerkrig mellem stormagtspolitik og idealisme (Stig Pedersen, 2005, 2. oplag 2010) Det brogede Spanien (Jakob Buhl Jensen, 2007) Det moderne Grønland (Rasmus Augustesen og Krister Hansen, 2011) Fascismens Italien (Flemming Larsen, 2010, 2. oplag 2012) Forår i Prag (Jens-Peter Fage Madsen, 2004) Hellig krig i Mellemøsten (Svend Lindhardt, 2008, 2. oplag 2011) Holocaust (Jacob Halvas Bjerre, 2010, 2. oplag 2011) Irland fra påskeoprør til påskeaftale (Kai Rasmussen, 2001) Jugoslaviens sammenbrud Balkan-krigene (Anders Bjørn, 2010) Kina fra kejserdømme til kapitalisme (Mette Holm, 2001, 2. oplag 2007) Kristen zionisme mellem religion og politik (Svend Lindhardt, 2007) Nynazismen magt eller afmagt? (Ole Lindboe, 2002) Ret og vrang om menneskerettighederne (Jeppe Villadsen, 2007) Storbritannien mellem imperialisme og multikultur (Benjamin Holst, 2005) Terrorisme på tværs (Birthe Hansen, 2003, 2. udgave 2006) Thailand mellem templer og skyskrabere (Suzette Frovin og Laura Fugmann, 2003)

6

7 INDHOLD indledning 11 KAPITEL 1: Fredssagen baggrund og udvikling 13 slaget ved Solferino og Røde Kors fødsel 13 fredsliga og voldgift 15 internationale regler for krigsførelse og den første fredspris 16 KAPITEL 2: Folkeforbund og en ikke særlig fredsvenlig omverden 19 folkeforbundet 19 Urealistiske erstatningskrav til Tyskland 22 formelle fredsaftaler og hemmelig oprustning 23 Tyskland og Japan på erobringstogt 25 italien og fascismen 26 sovjetunionen og kommunismen 27 KAPITEL 3: I krigens og voldens skygge retsopgør, genopbygning og krigsfangebeskyttelse 31 Det store retsopgør efter 2. Verdenskrig 31 USA s efterkrigstidshjælp til det slagne Europa 33 røde Kors og Genèvekonventionerne 34 folkedrabskonventionen og dens tilblivelse 36 Humanitær og anden form for intervention i de senere år 37 INDHOLD 7

8 KAPITEL 4: Sikringen af freden i nyeste tid: FN s oprettelse og militæralliancerne 39 Oprettelsen af FN og dets organisation 40 fn s særorganisationer 41 Den kolde krig bryder ud 43 berlin-blokaden og de to militæralliancer 43 Cuba-krisen 45 KAPITEL 5: Folkeretten: Staternes færdselsregler 47 folkerettens rødder og nutidens skud på den 47 De fleste internationale organisationer er ikke overnationale 48 fn s formelle forbud mod at blande sig i staternes indre anliggender 49 Hvornår har man en stat? 50 De internationale aftaler 52 KAPITEL 6: Da menneskerettighederne blev internationale 53 baggrund og begrebets nærmere indhold 53 Menneskerettigheder i krydsfeltet mellem politik og jura 55 staterne har pligter, borgerne rettigheder 57 Amnesty International 58 Helsinki-slutakten og OSCE 59 nogle af de værste krænkelser 59 KAPITEL 7: Den nationale selvbestemmelse: frihed til kolonierne, selvstyre til mindretallene 61 Et produkt af 1. Verdenskrig 61 selvbestemmelse kan realiseres på flere måder 62 europæiske mindretal på barrikaderne FN s bidrag til kolonifrigørelsen 63 krige og borgerkrige kan ikke altid undgås 64 nutidig mindretalsbeskyttelse i Europa 65 KAPITEL 8 : Målrettede fredsbestræbelser: FN s fredsstyrker 67 staterne selv skal anmode om udsendelse af fredsstyrker 67 eksempler på FN-missioner 69 fn-styrker kan også være krigsforebyggende 70 KAPITEL 9 : Nationernes krige og borgerkrige i FN s levetid 73 korea-krigen 74 Vietnam- og Cambodja-krigene 74 De mellemøstlige krige 77 iraks angrebskrige 80 8 Den skrøbelige fred

9 INDHOLD KAPITEL 10 : De internationale domstole 83 retspraksis fra Den Internationale Domstol 83 straffetribunaler og internationale forbrydelser 85 eksjugoslavien-straffetribunalet 85 rwanda-straffetribunalet 86 Den Internationale Straffedomstol 89 KAPITEL 11: Fred gennem velfærd 91 generelle aspekter af bistanden til de fattige lande 91 bistanden til undervisning og en forbedring af sundheden 93 Udvikling hindres både af regeringer og befolkninger 94 KAPITEL 12: Mildere straffeforanstaltninger sanktioner 97 sanktioner omfatter både eksport- og importforbud 97 sanktioner mod lande, som ikke vil underkastes atomkontrol 98 Virkningerne af sanktion er sjældent særlig overbevisende 99 KAPITEL 13: Mennesker i særlig nød: flygtninge og statsløse 101 fn tog tidligt hånd om flygtningeproblemerne 101 Opkomsten af mange nye stater har ofte udløst flygtningestrømme 102 De statsløses særlige problemer 105 KAPITEL 14 : Den kolde krigs terrorbalance og eftertidens terror 107 De første mislyde mellem Øst og Vest 107 Da Jerntæppet gik ned mellem Øst- og Vesteuropa 108 Det øst-vestlige våbenkapløb og dets begrænsninger 109 Terrorismens karakter efter 11. september KAPITEL 15: Kan man forebygge krig? 113 Mange forskellige slags interventioner 113 De skrøbelige stater 115 frie valg ingen garanti for demokrati 116 Moderne tiders religionskrige 117 Ordliste 119 Hvis du vil læse mere 122 Anvendt litteratur 123 kildetekster 125 INDHOLD 9

10 Historiske personer: Henry Dunant 15 bertha von Suttner 16 Alfred Nobel 17 Charles G. Dawes 22 Woodrow Wilson 23 Aristide Briand 25 franklin D. Roosevelt 26 gustav Stresemann 28 raphael Lemkin 36 Winston S. Churchill 42 Mohamed Anwar El Sadat 76 Menachem Begin 77 fridtjof Nansen Den skrøbelige fred

11 INDLEDNING»Skal vi tale om det eller skal vi slås?«. Dette usynlige valg ligger bag alverdens konflikter, lige fra dem i skolegården mellem to elever til dem mellem stater. Mange generationers historieundervisning har været fyldt af fyrsters felttog og alle de sejre, de brystede sig af. Denne bog tager sit udgangspunkt i den periode i 1800-tallet, hvor tanker om fredelige løsninger af staternes indbyrdes modsætninger modnedes nogenlunde samtidig med at Røde Kors-bevægelsen kom til verden. Det er beretningen om, hvordan folkelige rørelser vandt indpas i staternes officielle politik, hvordan tanker der kan sammenfattes under betegnelsen internationalismen greb om sig fra omkring år 1900 og så at sige snublede i begyndelsesfasen, idet mange nationale opgør, ikke mindst i Europa, trængte sig på uden hensyn til fredstanker og kulminerede i 1. Verdenskrig. Herefter spirede fredstanken for alvor og gav stødet til Folkeforbundet, og ideer om fred ved ret skød frem dette blev endog gjort til motto for den daværende danske Folkeforbundsforening. Troen på, at fred som sådan kunne sikres gennem *traktater skulle dog hurtigt lide et knæk og vise sig skrøbelig. Det er derfor blevet denne bogs titel. Undertitlen handler om internationalisme og *retsstaten. Disse to begreber er i nyeste tid blevet finpolerede: At freden skal sikres gennem internationale aftaler. Aftaler, der bør opfattes som lige så bindende som nationale love. Det er dét, som kaldes *folkeret, altså fletværket af 1) traktater, 2) afgørelser fra internationale domstole og 3) såkaldt sædvaneret. Folkeretten er imidlertid ikke reelt så bindende som de nationale love, men den udgør vigtige færdselsregler for staterne. Med oprettelsen af FN udvikledes et mangeartet organisationssystem, der på talrige måder har sigtet på at forebygge konflikter, bl.a. gennem støtte til nye, vakkelvorne stater, ikke mindst efter at et væld af europæiske magters kolonier blev frigjort og sprang ud som selvstændige stater. Forinden havde stormagterne gennemført retsopgør mod de værste krigsforbrydere fra 2. Verdenskrig. I slutningen af det 20. århundrede rystedes verden af flere folkedrab gennemført under forfærdende borgerkrige eller massemyrderier og næret af oppisket etnisk funderet had. Folkeretten skød nye INDLEDNING 11

12 skud: Internationale straffetribunaler blev nedsat, og nutidens hovedansvarlige dømt. Verden er endog blevet forsynet med en permanent international straffedomstol, som skal/kan benyttes, når de enkelte stater ikke er i stand til eller villige til at dømme ansvarlige for alvorlige krænkelser af folkeretten. De store idealistiske tanker, de mange organisationer internationale som regionale afspejler ikke altid den nationale og internationale politik, som vi kan læse om i aviserne. En del befolkninger og stater er fortsat krigerisk indstillet, de er uvillige til at tale om det. Det kniber gevaldigt med tolerancen mange steder i verden. Etniske spændinger, religiøse modsætninger, svælget mellem rig og fattig alt dette spænder hyppigt ben for de aftaler og traktater, der er indgået netop for at forebygge kampe for ikke at sige krige. Som en underliggende strøm har menneskerettighederne udviklet sig enormt i de seneste godt 50 år og forbedret en del befolkningers vilkår. Selv om der oftest berettes om disse rettigheders overtrædelse, kan der dog henvises til regionale beskyttelsesmekanismer, særlig i Europa, som dels giver krænkede borgere kompensation ved overtrædelser, dels presser stater til at forbedre deres retlige garantier til borgerne på dette punkt. Menneskerettighedernes udvikling kan ses som et led i udbredelsen af retsstatsideen: at staterne i videst muligt omfang forsynes med love og institutioner, som sikrer borgernes liv og frihed. Væsentlige forudsætninger også for fredens sikkerhed. Det har ikke været muligt helt at forbyde krig, ligesom f.eks. dødsstraf opretholdes i en del stater. Forløbet af de seneste ca. 110 års krige gennemgås i denne bog kun på en overordnet, perifer måde, fordi det netop er fredens svære vilkår, der er i fokus. Derfor har bogen også fået titlen Den skrøbelige fred. Men det har været muligt igennem de seneste ca. 150 år at bringe mange humanitære principper ind i staternes liv. Og det har været en gevinst af internationalismen, at antallet af krige mellem staterne notorisk er blevet reduceret. FN s principper har dermed præget verden og folkeretten på afgørende vis. Det fortæller denne bog om. 12 Den skrøbelige fred

13 KAPITEL 1 Fredssagen baggrund og udvikling Tanker om en form for regulering af staternes adfærd i fred som i krig går mange århundreder tilbage. Men indledningsvis skal der her blændes op for et begivenhedsforløb, hvor en enkeltperson som civil tilskuer til en blodig krig blev så påvirket af, hvad han så og oplevede, at han gik over i historien og blev en glødende fredsforkæmper. Der er tale om schweizeren Henry Dunant, en forretningsmand fra Genève, der i midten af 1800-tallet havde erhvervet noget land i Algeriet, dengang en fransk koloni. Han ville udvikle de algeriske landområder, bl.a. bygge kornmøller, men han havde brug for større arealer. Den franske koloniforvaltning var umedgørlig, og så besluttede den dengang 31-årige mand personlig at opsøge den franske kejser Napoleon III. Klædt i hvidt og med tropehjelm begav han sig til Norditalien, fordi her befandt kejseren sig. Man forestiller sig måske en selvoptaget mand i en teatralsk selviscenesættelse, men Dunant var en særpræget blanding af en målbevidst forretningsmand med visioner for kolonifolkene og en idealist i svøb, en mand med store tanker for Europas og verdens fremtid. Slaget ved den italienske by Solferino, som gav inspiration til oprettelsen af Røde Kors. Maleri af Carlo Bossoli. Hvad lavede kejseren i Italien? Han var såmænd på felttog! Napoleon III havde besluttet at befri Italien fra Østrig, som havde haft magten over de norditalienske regioner Piemonte og Lombardiet siden begyndelsen af 1800-tallet. Det var tæt på det samlede Italiens fødsel, og her ville Napoleon III gerne give kong Victor Emanuel III af Sardinien en hjælpende hånd. Slaget ved Solferino og Røde Kors fødsel Dunant hyrede en hestevogn med kusk ikke uden besvær, for akkurat som nu er det Fredssagen baggrund og udvikling 13 Den skrøbelige fred

DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION:

DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: Jeppe Villadsen Ret og vrang om menneskerettighederne DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: Vibe Skytte FRYDENLUND Ret og vrang om menneskerettighederne Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Birgitte Thomassen. 1. Verdenskrig. Frydenlund

Birgitte Thomassen. 1. Verdenskrig. Frydenlund 1. Verdenskrig Birgitte Thomassen 1. Verdenskrig Frydenlund 1. Verdenskrig 1. udgave, 1. oplag, 2013 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund isbn: 978-87-7118-258-3 Forlagsredaktion: Vibe skytte korrektur:

Læs mere

Brian Rasmussen. Cuba. en ø i Caribien HIS2RIE FRYDENLUND

Brian Rasmussen. Cuba. en ø i Caribien HIS2RIE FRYDENLUND Brian Rasmussen Cuba en ø i Caribien HIS2RIE FRYDENLUND Cuba en ø i Caribien Frydenlund og forfatteren 2. udgave, 1. oplag, 2011 Isbn : 978-87-7887-707-9 Grafisk tilrettelæggelse : Marianne Burkhardt Omslag

Læs mere

BIRTHE HANSEN TERRORISME PÅ TVÆRS 2. UDGAVE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

BIRTHE HANSEN TERRORISME PÅ TVÆRS 2. UDGAVE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND Fotos på omslaget: Øverst til venstre: World Trade Center synker i grus, 11. september 2001 Nederst til venstre: Terrorangrebet i Madrid, 11. marts 2003 Øverst til højre: Amerikansk soldat i Irak, 2004

Læs mere

De muslimske broderskaber

De muslimske broderskaber De muslimske broderskaber Svend Lindhardt De muslimske broderskaber brandslukkere eller brandstiftere? his2rie Frydenlund De muslimske broderskaber brandslukkere eller brandstiftere? 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND THAILAND mellem templer og skyskrabere Frydenlund og forfatteren

Læs mere

Flemming Larsen. Fascismens Italien FRYDENLUND

Flemming Larsen. Fascismens Italien FRYDENLUND Flemming Larsen Fascismens Italien FRYDENLUND Fascismens Italien 1. udgave, 2. oplag, 2012 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund, 2010 ISBN 978-87-7118-223-1 Forlagsredaktion: Vibe Skytte Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Deniz Berxwedan Serinci & Serdal Benli. Tyrkiet 1923-2013. fra Atatürk til Erdoğan. Frydenlund

Deniz Berxwedan Serinci & Serdal Benli. Tyrkiet 1923-2013. fra Atatürk til Erdoğan. Frydenlund Tyrkiet 1923-2013 Deniz Berxwedan Serinci & Serdal Benli Tyrkiet 1923-2013 fra Atatürk til Erdoğan Frydenlund Tyrkiet 1923-2013 fra Atatürk til Erdoğan 1. udgave, 1. oplag, 2014 Forfatterne og Bogforlaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Jacob Halvas Bjerre. Holocaust. his2rie FRYDENLUND

Jacob Halvas Bjerre. Holocaust. his2rie FRYDENLUND Jacob Halvas Bjerre Holocaust his2rie FRYDENLUND Holocaust 1.udgave, 2. oplag, 2011 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund, 2010 ISBN 978-87-7118-173-9 Forlagsredaktion: Vibe Skytte Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det brogede Spanien. Spaniens historie fra Franco til i dag

Det brogede Spanien. Spaniens historie fra Franco til i dag Det brogede Spanien Spaniens historie fra Franco til i dag Jakob Buhl Jensen Det brogede Spanien Spaniens historie fra Franco til i dag 2. udgave his2rie FRYDENLUND DET BROGEDE SPANIEN Spaniens historie

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Indhold. Forord 11 DEL I 13

Indhold. Forord 11 DEL I 13 Indhold Forord 11 DEL I 13 Kapitel 1. FN - en introduktion 15 FN's formål og grundlæggelse 15 Grundlæggende principper 17 FN's struktur 20 Generalforsamlingen 20 Sikkerhedsrådet 23 Sekretariatet 24 Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

historie samfund religion Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen

historie samfund religion Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen BE T Sy Ast VE im R e S A/ IO S N Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen Tyrkiet historie samfund religion Tyrkiet Historie, Samfund, Religion 2012 forfatterne og Systime A/S Kopiering og anden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-maj 2013 Institution Campus Vejle Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Ellen Lindhardt in memoriam

Ellen Lindhardt in memoriam Ellen Lindhardt in memoriam I serien er tidligere udkommet: Mette Holm: KINA fra kejserdømme til kapitalisme Kai Rasmussen: IRLAND fra påskeoprør til påskeaftale Peter Kyhn: DE BALTISKE LANDE Annette Marcher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni Institution Roskilde Handelsskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni Institution Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011-2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,2012 Campus

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

ANETTE MARCHER OG PETER FREDERIKSEN DE RØDE KHMERER FOLKEMORD OG FORSONING I CAMBODJA DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN

ANETTE MARCHER OG PETER FREDERIKSEN DE RØDE KHMERER FOLKEMORD OG FORSONING I CAMBODJA DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN ANETTE MARCHER OG PETER FREDERIKSEN DE RØDE KHMERER FOLKEMORD OG FORSONING I CAMBODJA DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN Frydenlund DE RØDE KHMERER Frydenlund og forfatteren 1. udgave,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2014 Institution Campus Vejle Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Jørgen

Læs mere

Polen 1918 2010 et land i forandring

Polen 1918 2010 et land i forandring Jens Jørgen Nielsen Polen 1918 2010 et land i forandring his2rie FRYDENLUND Polen 1918 2010 et land i forandring 1. udgave, 1. oplag, 2010 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund Isbn : 978-87-7887-708-6

Læs mere

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve s telefonnr. 1 Danskhed Hit med historien 9. klasse Jens Aage Poulsen 32,00-50 i bogen - Født som dansker? - Dansk på dagsordenen - Hvem og hvordan er danskerne? - Nationalisme - Sådan er danskerne! -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie B Jytte Schmidt hh3b11

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

BENJAMIN HOLST STORBRITANNIEN MELLEM IMPERIALISME OG MULTIKULTUR DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

BENJAMIN HOLST STORBRITANNIEN MELLEM IMPERIALISME OG MULTIKULTUR DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND BENJAMIN HOLST STORBRITANNIEN MELLEM IMPERIALISME OG MULTIKULTUR DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND STORBRITANNIEN MELLEM IMPERILISME OG MULTIKULTUR Frydenlund og forfatteren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Nils

Læs mere

International Business College Fredericia - Middelfart

International Business College Fredericia - Middelfart Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni International Business College Fredericia - Middelfart

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : Kildekritik 33-34 Hvordan man forholde sig kildekritisk til tekster mm Fra

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A De forenede nationer en kamp for freden Aldrig mere krig FN s historie Internationale organisationer FN blev dannet den 24. oktober 1945 (FN-dagen) som følge af Anden Verdenskrig. FN-pagten blev godkendt

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kolonier og krig (Ind i historien s. 25-37) At blive klar over motiverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December/januar

Læs mere

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV JOHN KIERULF JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Nedrustning i et folkeretligt perspektiv John Kierulf Nedrustning i et folkeretligt

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør

DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør 1 Erik André Andersen og Cecilie Felicia Stokholm Banke Internationale retsopgør I december 2008 kan man fejre 60-års jubilæum for to vigtige begivenheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Lena

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie Jørgen Møller

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Dansk i grundforløbet

Dansk i grundforløbet Dansk i grundforløbet Torben Jakobsen og Jens Jørgensen Dansk i grundforløbet lærervejledning Frydenlund Dansk i grundforløbet lærervejledning 1. udgave, 1. oplag, 2013 Forfa eren og Bogforlaget Frydenlund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Henning Sørensen Din studiekompetence: Problemer og løsninger Frydenlund Din studiekompetence: Problemer og løsninger 1. udgave, 1. oplag, 2004

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Herningsholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Tina

Læs mere

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Campus

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb. 2017 Jens Aage Poulsen http://turl.no/17hl Kontroversielle emner skal omgås med omtanke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010 Institution UCHolstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie, niveau B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud Historiefaget.dk: USA og Vesten USA og Vesten Den kolde krig i perioden 1945-1991 mellem USA og Sovjetunionen handlede ikke bare om at være den mest dominerende supermagt. Det var en kamp om ideologi og

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

KAI RASMUSSEN IRLAND FRA PÅSKEOPRØR TIL PÅSKEAFTALE

KAI RASMUSSEN IRLAND FRA PÅSKEOPRØR TIL PÅSKEAFTALE KAI RASMUSSEN IRLAND FRA PÅSKEOPRØR TIL PÅSKEAFTALE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND IRLAND»Fra Påskeoprør til Påskeaftale«Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere