Henrik Døcker. Den skrøbelige fred. Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag. Frydenlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Døcker. Den skrøbelige fred. Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag. Frydenlund"

Transkript

1

2

3 Henrik Døcker Den skrøbelige fred Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag Frydenlund

4 Den skrøbelige fred Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag 1. udgave, 1. oplag, 2012 forfatteren og bogforlaget frydenlund isbn forlagsredaktion: Vibe skytte korrektur: korwitt.dk grafisk tilrettelæggelse: Christine Meike Jensen grafisk produktion: graphycems, spanien Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Bogforlaget Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C tlf.: Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på

5 Om serien his2rie his2rie er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet, hf og hhx. Alt materiale i serien kan dog bruges tværfagligt og til AT. His2rie-bøgerne Bøgerne er korte og billige temabøger. Bøgernes tema kan være alt fra lande- og regionhistorie over begivenheder til organisationer og begreber. His2rie.dk Som supplement til seriens bøger findes hjemmesiden Her har hver bog i serien sin egen del med kildetekster, arbejdsspørgsmål, litteraturlister og links. På findes også sider om historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling, historie som fiktion med meget mere. I serien er udkommet Chile kampen for demokrati (Kai Rasmussen, 2010) Cuba en ø i Caribien (Brian Rasmussen, 2006, 2. udgave 2011) Danmark under den kolde krig småstat mellem supermagter (Michael Boas Pedersen, 2007) DDR den virkeliggjorte socialisme? (Michael Klos, 2006, 2. oplag 2011) De baltiske lande (Peter Kyhn, 2001) De muslimske broderskaber brandslukkere eller brandstiftere? (Svend Lindhardt, 2012) De røde khmerer folkemord og forsoning i Cambodia (Annette Marcher og Peter Frederiksen, 2002) Den spanske borgerkrig mellem stormagtspolitik og idealisme (Stig Pedersen, 2005, 2. oplag 2010) Det brogede Spanien (Jakob Buhl Jensen, 2007) Det moderne Grønland (Rasmus Augustesen og Krister Hansen, 2011) Fascismens Italien (Flemming Larsen, 2010, 2. oplag 2012) Forår i Prag (Jens-Peter Fage Madsen, 2004) Hellig krig i Mellemøsten (Svend Lindhardt, 2008, 2. oplag 2011) Holocaust (Jacob Halvas Bjerre, 2010, 2. oplag 2011) Irland fra påskeoprør til påskeaftale (Kai Rasmussen, 2001) Jugoslaviens sammenbrud Balkan-krigene (Anders Bjørn, 2010) Kina fra kejserdømme til kapitalisme (Mette Holm, 2001, 2. oplag 2007) Kristen zionisme mellem religion og politik (Svend Lindhardt, 2007) Nynazismen magt eller afmagt? (Ole Lindboe, 2002) Ret og vrang om menneskerettighederne (Jeppe Villadsen, 2007) Storbritannien mellem imperialisme og multikultur (Benjamin Holst, 2005) Terrorisme på tværs (Birthe Hansen, 2003, 2. udgave 2006) Thailand mellem templer og skyskrabere (Suzette Frovin og Laura Fugmann, 2003)

6

7 INDHOLD indledning 11 KAPITEL 1: Fredssagen baggrund og udvikling 13 slaget ved Solferino og Røde Kors fødsel 13 fredsliga og voldgift 15 internationale regler for krigsførelse og den første fredspris 16 KAPITEL 2: Folkeforbund og en ikke særlig fredsvenlig omverden 19 folkeforbundet 19 Urealistiske erstatningskrav til Tyskland 22 formelle fredsaftaler og hemmelig oprustning 23 Tyskland og Japan på erobringstogt 25 italien og fascismen 26 sovjetunionen og kommunismen 27 KAPITEL 3: I krigens og voldens skygge retsopgør, genopbygning og krigsfangebeskyttelse 31 Det store retsopgør efter 2. Verdenskrig 31 USA s efterkrigstidshjælp til det slagne Europa 33 røde Kors og Genèvekonventionerne 34 folkedrabskonventionen og dens tilblivelse 36 Humanitær og anden form for intervention i de senere år 37 INDHOLD 7

8 KAPITEL 4: Sikringen af freden i nyeste tid: FN s oprettelse og militæralliancerne 39 Oprettelsen af FN og dets organisation 40 fn s særorganisationer 41 Den kolde krig bryder ud 43 berlin-blokaden og de to militæralliancer 43 Cuba-krisen 45 KAPITEL 5: Folkeretten: Staternes færdselsregler 47 folkerettens rødder og nutidens skud på den 47 De fleste internationale organisationer er ikke overnationale 48 fn s formelle forbud mod at blande sig i staternes indre anliggender 49 Hvornår har man en stat? 50 De internationale aftaler 52 KAPITEL 6: Da menneskerettighederne blev internationale 53 baggrund og begrebets nærmere indhold 53 Menneskerettigheder i krydsfeltet mellem politik og jura 55 staterne har pligter, borgerne rettigheder 57 Amnesty International 58 Helsinki-slutakten og OSCE 59 nogle af de værste krænkelser 59 KAPITEL 7: Den nationale selvbestemmelse: frihed til kolonierne, selvstyre til mindretallene 61 Et produkt af 1. Verdenskrig 61 selvbestemmelse kan realiseres på flere måder 62 europæiske mindretal på barrikaderne FN s bidrag til kolonifrigørelsen 63 krige og borgerkrige kan ikke altid undgås 64 nutidig mindretalsbeskyttelse i Europa 65 KAPITEL 8 : Målrettede fredsbestræbelser: FN s fredsstyrker 67 staterne selv skal anmode om udsendelse af fredsstyrker 67 eksempler på FN-missioner 69 fn-styrker kan også være krigsforebyggende 70 KAPITEL 9 : Nationernes krige og borgerkrige i FN s levetid 73 korea-krigen 74 Vietnam- og Cambodja-krigene 74 De mellemøstlige krige 77 iraks angrebskrige 80 8 Den skrøbelige fred

9 INDHOLD KAPITEL 10 : De internationale domstole 83 retspraksis fra Den Internationale Domstol 83 straffetribunaler og internationale forbrydelser 85 eksjugoslavien-straffetribunalet 85 rwanda-straffetribunalet 86 Den Internationale Straffedomstol 89 KAPITEL 11: Fred gennem velfærd 91 generelle aspekter af bistanden til de fattige lande 91 bistanden til undervisning og en forbedring af sundheden 93 Udvikling hindres både af regeringer og befolkninger 94 KAPITEL 12: Mildere straffeforanstaltninger sanktioner 97 sanktioner omfatter både eksport- og importforbud 97 sanktioner mod lande, som ikke vil underkastes atomkontrol 98 Virkningerne af sanktion er sjældent særlig overbevisende 99 KAPITEL 13: Mennesker i særlig nød: flygtninge og statsløse 101 fn tog tidligt hånd om flygtningeproblemerne 101 Opkomsten af mange nye stater har ofte udløst flygtningestrømme 102 De statsløses særlige problemer 105 KAPITEL 14 : Den kolde krigs terrorbalance og eftertidens terror 107 De første mislyde mellem Øst og Vest 107 Da Jerntæppet gik ned mellem Øst- og Vesteuropa 108 Det øst-vestlige våbenkapløb og dets begrænsninger 109 Terrorismens karakter efter 11. september KAPITEL 15: Kan man forebygge krig? 113 Mange forskellige slags interventioner 113 De skrøbelige stater 115 frie valg ingen garanti for demokrati 116 Moderne tiders religionskrige 117 Ordliste 119 Hvis du vil læse mere 122 Anvendt litteratur 123 kildetekster 125 INDHOLD 9

10 Historiske personer: Henry Dunant 15 bertha von Suttner 16 Alfred Nobel 17 Charles G. Dawes 22 Woodrow Wilson 23 Aristide Briand 25 franklin D. Roosevelt 26 gustav Stresemann 28 raphael Lemkin 36 Winston S. Churchill 42 Mohamed Anwar El Sadat 76 Menachem Begin 77 fridtjof Nansen Den skrøbelige fred

11 INDLEDNING»Skal vi tale om det eller skal vi slås?«. Dette usynlige valg ligger bag alverdens konflikter, lige fra dem i skolegården mellem to elever til dem mellem stater. Mange generationers historieundervisning har været fyldt af fyrsters felttog og alle de sejre, de brystede sig af. Denne bog tager sit udgangspunkt i den periode i 1800-tallet, hvor tanker om fredelige løsninger af staternes indbyrdes modsætninger modnedes nogenlunde samtidig med at Røde Kors-bevægelsen kom til verden. Det er beretningen om, hvordan folkelige rørelser vandt indpas i staternes officielle politik, hvordan tanker der kan sammenfattes under betegnelsen internationalismen greb om sig fra omkring år 1900 og så at sige snublede i begyndelsesfasen, idet mange nationale opgør, ikke mindst i Europa, trængte sig på uden hensyn til fredstanker og kulminerede i 1. Verdenskrig. Herefter spirede fredstanken for alvor og gav stødet til Folkeforbundet, og ideer om fred ved ret skød frem dette blev endog gjort til motto for den daværende danske Folkeforbundsforening. Troen på, at fred som sådan kunne sikres gennem *traktater skulle dog hurtigt lide et knæk og vise sig skrøbelig. Det er derfor blevet denne bogs titel. Undertitlen handler om internationalisme og *retsstaten. Disse to begreber er i nyeste tid blevet finpolerede: At freden skal sikres gennem internationale aftaler. Aftaler, der bør opfattes som lige så bindende som nationale love. Det er dét, som kaldes *folkeret, altså fletværket af 1) traktater, 2) afgørelser fra internationale domstole og 3) såkaldt sædvaneret. Folkeretten er imidlertid ikke reelt så bindende som de nationale love, men den udgør vigtige færdselsregler for staterne. Med oprettelsen af FN udvikledes et mangeartet organisationssystem, der på talrige måder har sigtet på at forebygge konflikter, bl.a. gennem støtte til nye, vakkelvorne stater, ikke mindst efter at et væld af europæiske magters kolonier blev frigjort og sprang ud som selvstændige stater. Forinden havde stormagterne gennemført retsopgør mod de værste krigsforbrydere fra 2. Verdenskrig. I slutningen af det 20. århundrede rystedes verden af flere folkedrab gennemført under forfærdende borgerkrige eller massemyrderier og næret af oppisket etnisk funderet had. Folkeretten skød nye INDLEDNING 11

12 skud: Internationale straffetribunaler blev nedsat, og nutidens hovedansvarlige dømt. Verden er endog blevet forsynet med en permanent international straffedomstol, som skal/kan benyttes, når de enkelte stater ikke er i stand til eller villige til at dømme ansvarlige for alvorlige krænkelser af folkeretten. De store idealistiske tanker, de mange organisationer internationale som regionale afspejler ikke altid den nationale og internationale politik, som vi kan læse om i aviserne. En del befolkninger og stater er fortsat krigerisk indstillet, de er uvillige til at tale om det. Det kniber gevaldigt med tolerancen mange steder i verden. Etniske spændinger, religiøse modsætninger, svælget mellem rig og fattig alt dette spænder hyppigt ben for de aftaler og traktater, der er indgået netop for at forebygge kampe for ikke at sige krige. Som en underliggende strøm har menneskerettighederne udviklet sig enormt i de seneste godt 50 år og forbedret en del befolkningers vilkår. Selv om der oftest berettes om disse rettigheders overtrædelse, kan der dog henvises til regionale beskyttelsesmekanismer, særlig i Europa, som dels giver krænkede borgere kompensation ved overtrædelser, dels presser stater til at forbedre deres retlige garantier til borgerne på dette punkt. Menneskerettighedernes udvikling kan ses som et led i udbredelsen af retsstatsideen: at staterne i videst muligt omfang forsynes med love og institutioner, som sikrer borgernes liv og frihed. Væsentlige forudsætninger også for fredens sikkerhed. Det har ikke været muligt helt at forbyde krig, ligesom f.eks. dødsstraf opretholdes i en del stater. Forløbet af de seneste ca. 110 års krige gennemgås i denne bog kun på en overordnet, perifer måde, fordi det netop er fredens svære vilkår, der er i fokus. Derfor har bogen også fået titlen Den skrøbelige fred. Men det har været muligt igennem de seneste ca. 150 år at bringe mange humanitære principper ind i staternes liv. Og det har været en gevinst af internationalismen, at antallet af krige mellem staterne notorisk er blevet reduceret. FN s principper har dermed præget verden og folkeretten på afgørende vis. Det fortæller denne bog om. 12 Den skrøbelige fred

13 KAPITEL 1 Fredssagen baggrund og udvikling Tanker om en form for regulering af staternes adfærd i fred som i krig går mange århundreder tilbage. Men indledningsvis skal der her blændes op for et begivenhedsforløb, hvor en enkeltperson som civil tilskuer til en blodig krig blev så påvirket af, hvad han så og oplevede, at han gik over i historien og blev en glødende fredsforkæmper. Der er tale om schweizeren Henry Dunant, en forretningsmand fra Genève, der i midten af 1800-tallet havde erhvervet noget land i Algeriet, dengang en fransk koloni. Han ville udvikle de algeriske landområder, bl.a. bygge kornmøller, men han havde brug for større arealer. Den franske koloniforvaltning var umedgørlig, og så besluttede den dengang 31-årige mand personlig at opsøge den franske kejser Napoleon III. Klædt i hvidt og med tropehjelm begav han sig til Norditalien, fordi her befandt kejseren sig. Man forestiller sig måske en selvoptaget mand i en teatralsk selviscenesættelse, men Dunant var en særpræget blanding af en målbevidst forretningsmand med visioner for kolonifolkene og en idealist i svøb, en mand med store tanker for Europas og verdens fremtid. Slaget ved den italienske by Solferino, som gav inspiration til oprettelsen af Røde Kors. Maleri af Carlo Bossoli. Hvad lavede kejseren i Italien? Han var såmænd på felttog! Napoleon III havde besluttet at befri Italien fra Østrig, som havde haft magten over de norditalienske regioner Piemonte og Lombardiet siden begyndelsen af 1800-tallet. Det var tæt på det samlede Italiens fødsel, og her ville Napoleon III gerne give kong Victor Emanuel III af Sardinien en hjælpende hånd. Slaget ved Solferino og Røde Kors fødsel Dunant hyrede en hestevogn med kusk ikke uden besvær, for akkurat som nu er det Fredssagen baggrund og udvikling 13 Den skrøbelige fred

Det brogede Spanien. Spaniens historie fra Franco til i dag

Det brogede Spanien. Spaniens historie fra Franco til i dag Det brogede Spanien Spaniens historie fra Franco til i dag Jakob Buhl Jensen Det brogede Spanien Spaniens historie fra Franco til i dag 2. udgave his2rie FRYDENLUND DET BROGEDE SPANIEN Spaniens historie

Læs mere

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 Historie Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788761610492 Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede i

Læs mere

Menneskeret i Europa

Menneskeret i Europa Menneskeret i Europa Beskyttelsessystemet i Strasbourg Henrik Døcker Menneskeret i Europa Beskyttelsessystemet i Strasbourg 2. 2003, 2. udgave Det Danske Center for Menneskerettigheder og forfatteren Fotografisk,

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indledning: 3. Problemformulering: 4. Metode: 5. Historisk legitimering af krig: 6. Teori: 10. Realisme: 10. Pacifisme: 12. Retfærdig krig teori: 14. Jus ad bellum: 15. Retfærdig grund:

Læs mere

KINA FRA KEJSERDØMME TIL KAPITALISME

KINA FRA KEJSERDØMME TIL KAPITALISME METTE HOLM KINA FRA KEJSERDØMME TIL KAPITALISME DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND KINA Fra kejserdømme til kapitalisme Frydenlund og forfatteren,2001 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø. TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen

Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø. TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen NATO som globo-cop? Kristian Søby Kristensen og Jens Ringsmose EU s umulige grænsekontrol Thomas Gammeltoft-Hansen Venstre

Læs mere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere Denne bog dækker de fleste artikler, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især rettighederne

Læs mere

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter 3 Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter D A N S K U D E N R I G S P O L I T I S K I N S T I T U T 1 9 9 9 4 København 1999 Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) Danish Institute of International

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

alles ansvar konsulentnetværket - networking consultants B E S K Y T T E L S E A F C I V I L E UNDER VÆBNEDE KONFLIKTER

alles ansvar konsulentnetværket - networking consultants B E S K Y T T E L S E A F C I V I L E UNDER VÆBNEDE KONFLIKTER konsulentnetværket - networking consultants B E S K Y T T E L S E A F C I V I L E UNDER VÆBNEDE KONFLIKTER alles ansvar Man skulle have troet, at Hitlers Holocaust én gang for alle fjernede opfattelsen

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund Mette Bjørn Lynspeciale sådan gør du! Frydenlund Lynspeciale sådan gør du! 1. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund ISBN 978-87-7118-066-4 Forlagsredaktion: Vibe Skytte Korrektur:

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn

Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Shakhawan Shorash Saddams etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Shakhawan Shorash 1. udgave, 1. oplag 2003 Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden

Læs mere

Menneskerettigheder og staternes suverænitet

Menneskerettigheder og staternes suverænitet Menneskerettigheder og staternes suverænitet Samfundsfagligt Basisstudie 2011 3. semester hus 22.1 Simone Sophie Wittstrøm Selsbæk Vejleder: Thomas Theis Nielsen Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1. Indledning..2

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien nr. 191 december 2011 tema: Brug og misbrug af historien 1 Anmeldelser Noter 191 december 2011 Klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen! Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden fortid,

Læs mere

den humanitære folkeret og danmark

den humanitære folkeret og danmark den humanitære folkeret o g danmark den humanitære folkeret o g danmark Dansk Røde Kors dansk røde kors folkeretsudval g københavn 2006 Den Humanitære Folkeret og Danmark Udgivet af: Dansk Røde Kors Publikationen

Læs mere

En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law

En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law Lærervejledning når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser d+ En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser DEN INTERNATIONALE RØDE KORS KOMITÉ

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt?

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt? Det militære EU et freds- eller stormagtsprojekt? 13 påstande og svar om EU s militære udvikling og et bonusudsagn, som EU-tilhængerne aldrig ville komme med. Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL

Læs mere