newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet"

Transkript

1 newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag FEBRUAR 2011.indd 7 08/02/

2 Februar 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stilstanden på markedet er brudt 1 Ejendomme med sikkert cash flow er i dagens marked ganske letomsættelige 1 Øget interesse for value-added ejendomme 2 Forbavsende lavt udbud af distressed assets 2 Aktiviteten på investeringsmarkedet forventes at stige yderligere 3 Priserne på investeringsejendomme holdt sig konstante i Totalafkastet af ejendomsinvesteringer var i 2010 positivt med 5,6% 4 Prisudviklingen er vendt 5 Finansieringsmulighederne er på vej mod normalisering 6 Det er fortsat vanskeligt at opnå byggefinansiering 7 ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET 7 Tomgangen for kontor falder nu svagt 7 En del nybyggerier kom på markedet i 2010, men i 2011 og 2012 vil antallet af færdiggjorte kontorbyggerier være lavt 8 Markedet for butiksudlejning er i klar bedring 9 Øget differentiering mellem gode og mindre gode butiksområder 11 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 11 Gældskrisen i Sydeuropa har flyttet investorernes fokus 11 Tomgangen for kontorer i de store tyske byer ligger nogenlunde stabilt 12 Investeringsaktiviteten er steget markant fra 2009 til Nettostartafkastkravene viser en faldende tendens 14 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, ÅRHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Århus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Stilstanden på markedet er brudt Efter en meget beskeden omsætning på markedet for investeringsejendomme i mere end 2 år er stilstanden nu brudt. Est. transaktionsvolumen af investeringsejendomme i Danmark (i mia. DKK) Kilde: Sadolin & Albæk Ejendomme med sikkert cash flow er i dagens marked ganske letomsættelige Op mod og umiddelbart efter årsskiftet har der været et pænt antal ganske store transaktioner, overvejende med institutionelle investorer og kapitalstærke ejendomsselskaber som investorer. Det er imidlertid ganske tankevækkende, at der i de fleste tilfælde ikke har været tale om salg under tvangsmæssige omstændigheder. Sælgerne har typisk valgt at afhænde deres ejendomme af mere investeringsstrategiske årsager, f.eks. med henblik på balancenedbringelse og/eller frigivelse af likviditet til nye investeringer. De finansielle virksomheder, som har overtaget ganske store ejendomsporteføljer, har således ikke benyttet den fornyede investorinteresse til at søge at reducere deres eksponering. Køberne har primært efterspurgt velbeliggende ejendomme med et sikkert cash flow, og investeringsinteressen er utvivlsomt i betydeligt omfang rentedrevet. Selv om den lange rente siden lavpunktet i efteråret 2010 er steget med omkring 100 bp, er det direkte afkast af ejendomsinvesteringer fortsat væsentligt højere end renten på en 10- årig statsobligation. Hertil kommer, at frygten for deflation fuldstændig er forsvundet, og at forventningen i dagens marked snarere er en stigende inflation, som vil udhule værdien af ikke-indekserede cash flows. Ved en markedskonform prisfastsættelse er der således i dag en ganske betydelig efterspørgsel efter velbeliggende ejendomme med lange lejekontrakter eller høj udlejningssikkerhed i øvrigt. In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 Startafkastkrav på ejendomsinvesteringer og den lange rente 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Førsteklasses kontorejendom 10-årig statsobligation Gennemsnitlig god kontorejendom Kilder: Danmarks Nationalbank og Sadolin & Albæk Øget interesse for value- added - ejendomme Det er glædeligt at konstatere, at der nu er investorer til ikke bare de mest velbeliggende ejendomme med sikkert cash flow. Også ejendomme med en lidt mere udpræget risikoprofil tiltrækker i dagens marked investorinteresse. Med en sund fremgang i økonomien og en stabilisering af beskæftigelsen er enkelte ejendomsselskaber og private investorer, men i høj grad også udenlandske investorer, igen i markedet efter såkaldt value-added -ejendomme med et mere usikkert cash flow, men samtidig med et potentiale for værdiudvikling gennem aktivt management. Interessen koncentrerer sig her naturligt nok om de mere velbeliggende ejendomme, hvor udlejningsmulighederne er rimeligt gode. Dette gælder ikke mindst for investeringsejendomme i det centrale København. For de mere sekundært beliggende ejendomme er markedet forsat svagt, idet risikoen for en længerevarende tomgang her anses for betydeligt større. Dette gælder i særdeleshed for ejendomme inden for industrisegmentet, hvor et stigende antal ejendomme er præget af funktionel forældelse. Sådanne ejendomme vil derfor selv i en forbedret konjunktursituation have vanskeligt ved at tiltrække lejere. Forbavsende lavt udbud af distressed assets Blandt både inden- og udenlandske investorer er der en pæn efterspørgsel efter såkaldte distressed assets investeringsejendomme, hvor ofte både vedligeholdelse og administration halter som følge af ejerens økonomiske problemer, eller hvor aktiverne er overtaget af et finansieringsinstitut. 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 Uvist af hvilken grund er det en overordentligt almindelig attitude i den finansielle sektor, at man gerne taler med investorer, som henvender sig med et konkret tilbud på en given ejendom eller portefølje, mens der er en ulogisk aversion mod at foretage et struktureret udbud i markedet, baseret på et fuldstændigt dokumentationsgrundlag og et professionelt salgsmateriale. Det er imidlertid Sadolin & Albæks erfaring, at et velstruktureret udbud på baggrund at et professionelt udarbejdet salgsmateriale både udvider antallet af potentielle købere og sikrer et højere provenu. En række at de store transaktioner, som har fundet sted i de seneste måneder, var utvivlsomt ikke blevet eksekveret, hvis ikke de pågældende investeringsmuligheder var blevet præsenteret og aktivt markedsført overfor investorer, som helt berettiget forventer, at en potentiel sælger er i stand til at stille et gennemarbejdet salgsmateriale og et struktureret datagrundlag til rådighed. Aktiviteten på investeringsmarkedet forventes at stige yderligere Med en årlig omsætning af investeringsejendomme på omkring DKK 17 mia. i 2010 er der langt op til niveauet fra årene , hvor markedet var præget af en ekstraordinær høj likviditet og en meget høj transaktionshastighed. Det vil antagelig vare adskillige år, før vi igen vil se en så ekstremt høj transaktionsaktivitet som i årene 2006 og 2007, hvor der årligt blev omsat for DKK 60 mia. eller mere. På den anden side er der grund til at antage, at markedet inden for et par år normaliseres, således at den årlige omsætning af investeringsejendomme vil komme tilbage på det niveau omkring DKK 30 mia., der kunne registreres tilbage i 2001 til Transaktionsvolumen for erhvervs- og investeringsejendomme (i mia. DKK) Danmark Storkøbenhavn Kilder: Danmarks Statistik og Sadolin & Albæk In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 Priserne på investeringsejendomme holdt sig konstante i 2010 Sadolin & Albæks prisindeks for erhvervsejendomme i Storkøbenhavn viser, at den gennemsnitlige prisudvikling fra 2009 til 2010 var minus 0,5%. Det var det tredje år i træk med en negativ prisudvikling, men trods alt en forbedring i forhold til 2008 og 2009, hvor prisfaldet var henholdsvis 4,7% og 8,4%. Sadolin & Albæks prisindeks for erhvervsejendomme (index 100 = 1984) Kilde: Sadolin & Albæk Nominelle værdier Deflaterede værdier Udviklingen i 2010 dækker over forskelligrettede underliggende tendenser: For førsteklasses investeringsejendomme har startafkastkravene været svagt faldende, mens lejepriserne har været stabile. Tomgangen har også været nogenlunde stabil, og priserne på sådanne ejendomme har derfor gennemsnitligt vist en meget svag, opadgående tendens. For ejendomme på mere sekundære beliggenheder og af mere sekundær kvalitet har startafkastkravene været stabile. Til gengæld har lejeniveauerne her fortsat været under pres som følge af en høj og i et vist omfang stigende tomgang. Den stigende tomgang og de svagt faldende nyudlejningspriser har bevirket, at det gennemsnitlige løbende cash flow for sådanne ejendomme har været svagt faldende. Dette har naturligt nok ført til et mindre prisfald. Totalafkastet af ejendomsinvesteringer var i 2010 positivt med 5,6% Det årlige totalafkast af en ejendomsinvestering defineres som summen af det løbende driftsoverskud og værdiudviklingen. Med et gennemsnitligt direkte afkast på 6,1% og en negativ værdiudvikling på 0,5% var totalafkastet af ejendomsinvesteringer i Hovedstadsområdet i 2010 på 5,6%. 4 In alliance with Jones Lang LaSalle

7 Det er en væsentlig forbedring i forhold til 2008 og 2009, men fortsat som følge af den negative værdiudvikling under det langsigtede gennemsnit, som for perioden 1990 til 2010 andrager 8,9%. Afkast på ejendomsinvesteringer (i %) Kilde: Sadolin & Albæk Totalafkast Løbende afkast Værdiudvikling Prisudviklingen er vendt Baseret på de seneste makroøkonomiske tendenser samt den øgede investeringsinteresse for fast ejendom er det Sadolin & Albæks vurdering, at vi i 2011 vil se stigende priser. Set i et længere perspektiv er ejendomsinvesteringer på trods af den svage udvikling på markedet i 2010 ganske lukrative. Totalafkast på forskellige aktivklasser (index 100 = 2000) MSCI Danmark Totalafkastindeks aktier Nordea Benchmark 7-årige obligationer Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn Kilder: MSCI Barra, Nordea og Sadolin & Albæk In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 Som det fremgår af nedenstående figur, faldt nyudlånet i realkreditsektoren fra et niveau omkring DKK mia. i kvartalet til og med 3. kvartal 2009 til herefter at andrage omkring DKK mia. i kvartalet. Finansieringsmulighederne er på vej mod normalisering Af figuren nederst på side 5 ses, hvorledes en krone investeret i aktiemarkedet, obligationsmarkedet og ejendomsmarkedet i år 2000 har udviklet sig. Selv om en sådan figur altid skal studeres med det forbehold, at det har meget stor betydning, hvilket år en sådan analyse starter aktie-markedet var f.eks. steget pænt indtil år 2000 synes ejendomsinve-steringer fortsat at være konkurrencedygtige i forhold til andre inve-steringer. Såfremt forventningen om en stigende inflation indfries, vil renten utvivlsomt stige. Dette vil have en betydelig negativ effekt på totalafkastet af lange obligationer, og det er således ikke uden grund, at flere betydende institutionelle og andre investorer i øjeblikket overvejer at justere deres aktivsammensætning, således at fast ejendom og infrastrukturinvesteringer med inflationssikrede afkast vægtes op i forhold til obligationer. Det er glædeligt at konstatere, at både de førende realkreditinstitutter og de store banker viser stigende vilje til at finansiere ejendomsinvesteringer for seriøse og solide investorer. I 2008 og 2009 blev udlånsvæksten i realkreditsektoren i høj grad drevet af refinansieringsaktiviteter i forbindelse med, at bankerne ønskede at reducere deres udlån til fast ejendom. I 2010 aftog denne aktivitet væsentligt. Dette er dels et udtryk for, at omlægningen fra bankfinansiering til realkreditfinansiering er aftaget hvilket indikerer sundere forhold i banksektoren, dels et udtryk for et relativt svagt nyudlån som følge af den lave bygge- og transaktionsaktivitet. Nettonyudlån i realkreditsektoren (i mia. DKK) Kilde: Realkreditrådet 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 Det er således i dag relativt sjældent, at en transaktion mislykkes på grund af købers manglende evne til at skaffe finansiering om end etablering af en sådan finansiering i dag er meget tidskrævende. Det skal dog understreges, at mange mindre og mellemstore pengeinstitutter fortsat slikker sårene efter udlånseventyrene i 2005 til 2007, og oprydningen i dårlige ejendomsengagementer i denne del af finanssektoren er langt fra tilendebragt. Det er fortsat vanskeligt at opnå byggefinansiering Det er også værd at notere, at selv om udlånsvilligheden er stigende, er viljen til at finansiere byggeprojekter særdeles lav. Selv til projekter, som er 100% forhåndsudlejede, kan det være vanskeligt at opnå byggefinansiering, og der er endog registreret tilfælde, hvor et byggeprojekt, som på forhånd er videresolgt i nøglefærdig stand, ikke har kunnet opnå byggefinansiering. For investorer, som er villige til at foretage forward funding af byggeprojekter, vil der således potentielt kunne opnås et noget højere afkast end ved køb af projektet i nøglefærdig stand. ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET Tomgangen for kontor falder nu svagt I vort NewsLetter fra februar 2009 da tomgangen for kontorer i Hovedstadsregionen var omkring 5% - forudså vi, at kontorledigheden ville stige til omkring 10% i efteråret 2010, hvorefter den igen ville vise en faldende tendens. Det ser ud til, at vor prognose var ganske præcis. Tomgang for kontorer i Hovedstadsområdet 12% 10% 8% 6% 4% 2% Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 Som det fremgår af ovenstående figur, har tomgangen for kontorer i Hovedstadsområdet på det seneste glædeligvis været faldende, og antallet af ledige kontorer svarer nu til ca. 9% af bestanden. Et endnu kraftigere fald har kunnet registreres i det centrale København (CBD), hvor faldet inden for de seneste 6 måneder har været ca. 100 bp. Tomgang for kontorer i København CBD 12% 10% 8% 6% 4% 2% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Ikke mindst har en god lejeefterspørgsel fra den offentlige sektor været medvirkende til dette fald. Det er imidlertid glædeligt at konstatere, at lejeefterspørgslen fra virksomhederne på det seneste også har været stigende. En del nybyggerier kom på markedet i 2010, men i 2011 og 2012 vil antallet af færdiggjorte kontorbyggerier være lavt Som følge af finanskrisen og den økonomiske krise er nybyggeriet faldet betydeligt. Det er dog værd at bemærke, at der i 2010 blev færdiggjort i alt ca m 2 kontorbyggeri, hvilket faktisk var en betydelig stigning fra Disse byggerier er igangsat på baggrund af beslutninger, som blev truffet, før finanskrisen for alvor eskalerede i efteråret Med baggrund i analyser over igangværende byggeri må det forventes, at antallet af nye kontorarealer, som færdiggøres til indflytning i 2011 og 2012, vil være beskedent. Kombineret med en stigende økonomisk aktivitet og beskæftigelse vil dette betyde en faldende tomgang. Som det fremgår af nedenstående figur, var nettonyudlejningen af kontorer i 2010 negativ med ca m 2 dvs. at der blev lediggjort m 2 mere, end der blev nyudlejet. I 2009 var nettonyudlejningen negativ med ca m 2. Den samlede stigning i tomgangen, som kunne registreres i 2010 som følge af en kraftigt stigende kontorledighed i første halvår har derfor omtrent modsvaret det færdiggjorte nybyggeri. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 Kontornybyggeri, nettonyudlejning og tomgang % % % 6% 4% % % Nybyggeri i kvm (venstre akse) Nettonyudlejning i kvm (venstre akse) Tomgang i % (højre akse) Kilder: Oline Lokalebørs Statistikken, Skov- og Naturstyrelsen og Sadolin & Albæk Målt på kvadratmeter over de seneste 12 år nåede nybyggeriet af kontorer bunden i 2004, hvilket utvivlsomt hænger sammen med, at der fra og med 2001 kunne registreres en betydelig stigning i tomgangen, og ikke mindst efter den 11. september 2001 turde ingen virksomheder eller investorer træffe beslutning om at igangsætte nye projekter. For de investorer, som i 2002 og 2003 igangsatte nybyggerier, var belønningen imidlertid god. De fik bygget til rimelige byggepriser, før højkonjunkturen og et massivt boligbyggeri fik byggeomkostningerne til at eksplodere. I dag kan man igen kontrahere nybyggeri til rimelige priser. Og det kan på ingen måde udelukkes, at de investorer, herunder enkelte institutionelle investorer, som i 2011 igangsætter spekulativt kontorbyggeri, på tilsvarende måde rammer en fremragende timing i forhold til efterspørgslen og lejeprisudviklingen. Markedet for butiksudlejning er i klar bedring Butiksmarkedet har naturligt nok også lidt under eftervirkningerne af finanskrisen og den økonomiske krise med et faldende privatforbrug. På det seneste har privatforbruget dog igen udviklet sig positivt. Arbejdsløsheden er steget, men ligger fortsat på et lavt niveau omkring 4%, så jobsikkerheden er ganske høj. Hertil kommer, at skattelettelser har øget de disponible indkomster og den lave rente har også haft positiv indflydelse på forbrugsmulighederne. Ikke mindst på de mest attraktive adresser har dette ført til en pæn udlejningsaktivitet, hvor kapitalstærke detailhandelskæder har set en gunstig In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 mulighed for at placere sig i de bedste butiksområder til en rimelig leje og med nøglepenge, som er betydeligt lavere end niveauerne fra før krisen. Som eksempler kan nævnes nyetableringer på Strøget af Emporio Armani, LEGO og med åbning i maj 2011 Disney Store. Tomgang for butikker i det centrale København 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Tomgangen for butikker i det centrale København har faktisk efter en voldsom stigning fra ultimo 2007 til primo 2009 i de seneste knap 2 år vist en faldende tendens. Tomgang for butikker i Hovedstadsområdet uden for City 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 Uden for City toppede tomgangen først ultimo 2009, og der synes endnu ikke at kunne konstateres en klart faldende tendens. Der er flere årsager hertil: For det første registreres der efterhånden i et stigende antal butikscentre, især i mindre lokalcentre, en stigende tomgang, som for visse centre synes at antage en begyndende strukturel karakter. Denne udvikling vil fortsætte, ikke mindst for centre, hvor ejerne ikke evner at foretage de investeringer, som ofte er nødvendige for at øge centrets attraktivitet. Hertil kommer, at der i det såkaldte big box marked også er udlejningsvanskeligheder. I perioden fra 2005 til 2007 var nybyggeriet af butikker inden for dette segment massivt. Møbel- og køkkenbutikskæder ekspanderede og nød godt at den høje aktivitet på boligmarkedet. Øget differentiering mellem gode og mindre gode butiksområder Under og efter finanskrisen er boliginvesteringerne faldet betydeligt, hvilket har ramt de detailvirksomheder, hvis aktiviteter er tæt forbundet med boligmarkedet, herunder møbel- og køkkenbranchen samt DIY. Det er Sadolin & Albæks vurdering, at vi i de kommende år vil se en markant bedring af markedet i de bedste butiksområder, samtidig med, at der vil være områder, som vil blive ramt af strukturel tomgang. De bedste butiksområder og centre vinder markedsandele, og de sekundære områder og centre vil få stigende udfordringer, som på et tidspunkt vil antage strukturel karakter. Ikke mindst for butikscentre vil ejernes vilje og evne til at foretage investeringer i udvikling og opgradering af et center være afgørende for, om man også i fremtiden vil være i stand til at tilbyde det varesortiment og de faciliteter, som forbrugerne efterspørger. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Gældskrisen i Sydeuropa har flyttet investorernes fokus For få år siden, før finanskrisen, var investorernes fokus i Europa rettet mod de såkaldte vækstmarkeder i Øst- og Sydeuropa og så naturligvis Irland, den såkaldte keltiske tiger. Den fremherskende opfattelse var tilsyneladende, at såfremt et område havde et bruttonationalprodukt pr. indbygger, som lå lavt i forhold til det europæiske gennemsnit, da ville bruttonationalproduktet stige ekstraordinært højt og konvergere mod det europæiske gennemsnit. I dag ser billedet anderledes ud. Et betydeligt underskud på statsfinanserne truer med at underminere enkelte nationers mulighed for at refinansiere deres statsgæld. Kun ved at gennemføre hårde økono- In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 miske reformer med en stram finanspolitik besparelser på de offentlige budgetter og skattestramninger - kan man håbe på at bevare tilliden på de internationale finansmarkeder. En sådan kontraktiv finanspolitik vil uundgåeligt få konsekvenser for den økonomiske vækst. Det er derfor en logisk konsekvens, at investorernes fokus flyttes fra disse lande til Nordeuropa. Efter krisen har specielt Tyskland evnet at fastholde en gunstig økonomisk udvikling. En meget lav rente har været et incitament til forbrug og investeringer, og de tyske virksomheder har haft fremgang på eksportmarkederne. Samme tendens har kunnet registreres i de nordiske lande, som ligesom Tyskland har en relativt lav offentlig gæld i forhold til bruttonationalproduktet, meget lavere end landene i Sydeuropa og for den sags skyld også Storbritannien, USA og Japan. Investorer betragter derfor i et vist omfang Tyskland og de øvrige lande i Nordeuropa som investeringsmæssige safe havens, både for investeringer i statsobligationer og i fast ejendom. Tomgangen for kontorer i de store tyske byer ligger nogenlunde stabilt Som det fremgår af nedenstående figur, ligger tomgangen for kontorer i de mest betydende kontormarkeder i Tyskland nogenlunde stabil. I Berlin er tomgangen faldet svagt, mens den i de andre store kontormarkeder er steget lidt. Det bemærkes, at ledigheden er højest i Frankfurt, der formentlig er det mest volatile kontormarked blandt de største tyske byer, blandt andet som følge af, at kontormarkedet i Frankfurt er stærkt afhængig af en enkelt sektor, nemlig finanssektoren, mens markedet i de øvrige væsentlige kontormarkeder er mere diversificeret med hensyn til brancher. Tomgang for kontorer i udvalgte tyske byer 20% 16% 12% 8% 4% 0% Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Stuttgart Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk 12 In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Også lejepriserne er relativt stabile. Efterspørgslen efter førsteklasses kontorer på de bedste beliggenheder har i 2010 været ganske god, og i 4 ud af de 6 væsentligste kontorområder er lejeprisen for førsteklasses kontorlokaler med bedste beliggenhed steget fra 2009 til Toplejepriser for kontorer i udvalgte tyske byer (EUR pr. m 2 pr. måned) Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Stuttgart Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk Investeringsaktiviteten er steget markant fra 2009 til 2010 Den stabile udvikling på udlejningsmarkedet og den ganske positive udvikling i tysk økonomi generelt har ført til en væsentlig stigning i investeringsaktiviteten på ejendomsmarkedet. Omsætningen af investeringsejendomme i Tyskland (i mia. EUR) Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 Som det fremgår af ovenstående figur, er investeringsaktiviteten i Tyskland næsten fordoblet fra 2009 til 2010, og både tyske og internationale investorer er tilbage i markedet. Med et fortsat lavt renteniveau og en pæn økonomisk vækst er det forventningen, at det tyske marked også i 2011 vil udvise pæne prisstigninger, både som følge af højere lejepriser og faldende nettostartafkastkrav. Nettostartafkastkravene viser en faldende tendens Den øgede investorinteresse har betydet, at startafkastkravene har været svagt faldende gennem de seneste kvartaler. Gennemsnitligt nettostartafkast for førsteklasses kontorejendomme, Tyskland 5,75% 5,50% 5,25% 5,00% 4,75% 4,50% Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk Som det fremgår af ovenstående figur, er investorernes nettostartafkastkrav for ejendomsinvesteringer i de mest betydende kontormarkeder i Tyskland faldet kvartal for kvartal gennem det seneste år. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,9% Sekundær ,0% Århus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Århus Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 0,00 Trekantområdet Primær 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 0,00 Sekundær 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Tomgang - %-point - S torkøbenhavn 4,2 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 Å rhus Amt * 4,1 4,5 4,6 5,0 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 T rekantområdet 3,2 3,4 4,0 4,1 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 Butik Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,6% Høj ,0% Lav ,0% Århus Top ,0% Høj ,0% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75-0,25 Sekundær 5,00 5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Århus Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Trekantområdet Primær 4,25 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Tomgang - %-point - S torkøbenhavn 1,2 1,2 1,2 1,9 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 Å rhus Amt * 2,1 1,9 2,1 2,6 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 T rekantområdet 2,3 1,9 2,9 4,4 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 Lager/produktion Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,5% Sekundær ,1% Århus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 5,50 5,50 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 0,25 Århus Lang 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 0,00 Trekantområdet Lang 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 0,00 Tomgang - %-point - S torkøbenhavn 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 Å rhus Amt * 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 T rekantområdet 1,5 1,4 1,6 1,4 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26 DK-1067 København K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Århus C Tel: Fax: Web: CVR nr ISSN:

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag FEBRUAR 2012.indd 7 07/02/12 09.04 Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2011 - et uroligt år 1 Markedet

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2013.indd 7 07/10/13 11.05 Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Udenlandske investorer dominerer

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSEJENDOMSMARKEDET 1 Omsætningen af investeringsejendomme er faldet dramatisk 1 Investorerne er

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Oktober 2012.indd 7 20/09/12 08.54 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark?

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Victoria Properties Investorpræsentation

Victoria Properties Investorpræsentation Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011 Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 2. kvartal 2015 Rentefølsomheden på det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Økonomi i lavt gear ØKONOMI >. KVARTAL Den danske økonomi kører fortsat i lavt gear. Ifølge Danmarks Statistik var væksten i. kvartal på, procent, mens den i andet kvartal var

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere