Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet."

Transkript

1 BUDGETAFTALE 2016 Dato: 25. september 2015 Budgetaftale 2016 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 17. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt er der indarbejdet en driftsreduktion på 35,0 mio. kr. og en anlægsramme på 80,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 13,0 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 36,168 mio. kr. i En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2015 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 19,0 mio. kr. Afdrag på lån med 43,6 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 27,5 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 20,4 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 83,4 mio. kr. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 2,292 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Tel

2 Aftalens resultatbudget: Resultatbudget Hele kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud Forhøjelse af aktivitetsbestemt medfinansiering Skatter Tilbageførsel af sk attenedsættelse Indtægter Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget, forhøjelse aktivitetsbestemt medfin Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønfremskrivning Råderum Driftsudvidelser Bidrag til omstillingspuljen (1% af serviceudgifterne) Yderligere reduk tion - budget i balance Afbalancering af budgetbalance Driftsudgifter Renter Yderligere renter Renter Skattefinansieret driftsoverskud Driftsudgifter Anlæg Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budgetaftale 2016 Side 2

3 Hele kr. FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg Finansiering via Renovest RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Balanceforskydninger Grundkapitalindskud ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra Økonomiudvalgets 1. beh Neutralisering af råderum Neutralisering af tilbagekøb Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Lån, automatisk låneadgang Lån, kvalitetsfond Lån i h. t. økonomisk politik Lånegarantier, Messecenter, Idrætscenter Østermarken, Farsø Svømmehal Renter, lån mere end 18,995 mio.kr Afdrag, lån mere end 18,995 mio.kr Tilbageførsel af skattenedsættelse Resultat i forhold til aftalen For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. Budgetaftale 2016 Side 3

4 Driftsreduktioner: ØKrå-001 Væksthus og Messecenter Vesthimmerland ØKrå-002 Porto, print og papir ØKrå-003 Serverdrift iht. udbud ØKrå-004 Omstillingspuljen ØKrå-005 Sundhedsordning ØKrå-006 Administrationsbidrag til forsyning ØKrå-007 Forøgelse af investeringspulje ØKrå-008 Udbud på forsikringer ØKrå-009 Andel af udbud på tolkebistand ØKrå-010 Personalereduktion m.v Økonomiudvalget i alt SOCrå001 Regnskabserfaring socialpædagogiske fripladser SOCrå002 Regnskabserfaring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Socialudvalget i alt SUNrå001 Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse SUNrå001 Nedlæggelse af tilbuddet "Aktiv i naturen" SUNrå002 Brugerbetaling af driftsudgifter til GPS SUNrå002 Ophæv kommunalt tilskud til "Motion og samvær" SUNrå002 Brugerbetaling badebænke og greb SUNrå003 Effektivisering i genoptræningsafdelingen SUNrå003 Effektivisering af adm. arbejdsgange sammenlægning af afdelinger SUNrå004 Reduktion til bevilling af støtte til bil - SEL SUNrå005 Ledsagelse under ferie SUNrå006 Nedlæggelse af Bofællesskabet Højvej SUNrå006 Driftsudgifter Værestedet Granlyvej SUNrå007 Omlægning/effektivisering af arbejdsgange SUNrå008 Reduktion i nattevagt på Løgstørtilbuddene SUNrå009 SUNrå010 Nedlæggelse af nattevagtfunktion på Østre Boulevard Strukturændring vedrørende Botilbuddene i Aalestrup Budgetaftale 2016 Side 4

5 SUNrå011 Ændret konteringspraksis på botilbuddene SUNrå012 Salg af Granlyvej SUNrå014 S1 Luk Kærbo, Søndervang og Ulstruplund SUNrå015 S2 Luk Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors Hjem SUNrå016 S3 Luk Søndervang og Ulstruplund SUNrå017 SUNrå018 S4a Region luk enkeltstående somatiske plejeboliger S4b Land luk enkeltstående somatiske plejeboliger SUNrå019 S5a Region lukning af somatiske boenheder SUNrå020 S5a Land lukning af somatiske boenheder SUNrå021 Ny indkøbsmodel SUNrå023 Ændring af afregningsmetode til plejecentrene SUNrå024 Budg. overskud på servicearealer på plejecentrene SUNrå025 Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund SUNrå026 Rammebesparelse - Røde Kors SUNrå027 Kørsel til dagcentre Røde Kors SUNrå027 Aktivitetscentre - uvisiteret tilbud for borgere +60 år SUNrå027 Pensionistforeninger SUNrå027 Leaseplan SUNrå027 Konsulentydelser SUNrå027 Central uddannelsespulje SUNrå028 Budgetregulering Nedlukning af Ulstruplund Sundhedsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 5

6 BESrå-001 Ledighedsydelse BESrå-002 Forsikrede ledige BESrå-003 Førtidspensioner Beskæftigelsesudvalget i alt BSrå001 Reduktion af familiestuer/-klasser BSrå002 Reduktion af SFO BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning BSrå005 Ledelsestid på skolerne BSrå006 Regnskabserfaring - specialkørsel BSrå007 Regnskabserfaring - demografi BSrå008 Demografi dagtilbud og øv. regnskabserfaringer BSrå011 Samdrift UU, 10. kl og Ungdomsskolen BSrå012 Samdrift af BIB og CPP (tidligere PPR) BSrå013 Specialområdet BSrå018 Nye fødselstal BSrå019 Rammebesparelse Børne- og Skoleudvalget i alt KFrå-001 Knabergården KFrå-002 Haller KFrå-004 Folkebiblioteker KFrå-006 Aars Teater Bio KFrå-007 Vesthimmerlands Kulturskole KFrå-008 Gardere KFrå-011 Gislum-Nyrup Husflidsskole KFrå-012 Forskellige kulturelle aktiviteter KFrå-013 Vesthimmerlands Kulturråd KFrå-014 Gundestrup Spillene KFrå-015 Folkeoplysende voksenundervisning KFrå-017 Medlemstilskud KFrå-018 Lokaletilskud Kultur- og Fritidsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 6

7 TMrå001 Opsigelse af aftaler med Leaseplan i Park & Vej TMrå002 Vintertjeneste, afskaffelse af 3. plov på A-ruterne TMrå003 Græsklipning tilpasses faktisk brug TMrå004 Fastansættelse af teknisk tegner, tjen.yd. spares TMrå005 Vedligehold overdrages til grundejerforeninger TMrå006 Køb af Evaholmvej 8, driftsbesparelse TMrå007 Reduktion af service på drift park, vej og havne TMrå008 Tilbudsindhentning og projektbeskrivelse TMrå009 Bistand til myndighedsopgaver vand og natur TMrå010 Brugerbetaling i.f.m. miljøtilsyn og -godkendelser TMrå011 Drift af byggesagsarkiv TMrå012 Udvendig vedligeholdelse af bygninger Teknik- og Miljøudvalget i alt Driftsudvidelser: ØKdr-001 Arkivalier ØKdr-002 Udbetaling Danmark Økonomiudvalget i alt SOCdr001 Forventet tilgang af anbringelser SOCdr002 Psykologhjælp til unge SOCdr003 "Sverigesmodellen" - nye arbejdsmodel til familieområdet Socialudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 7

8 SUNdr001 SUNdr002 Styrkelse af visitation ift. Revisitation jf. SEL 83a Udvid Myndighed Psykiatri/Handicap med 1 sagsbeh SUNdr003 Minibusser til botilbuddene SUNdr004 Ændret efterspørgsel vedr. plejehjemspladser, herunder friplejehjemmet Hesselvang SUNdr005 Ældremilliarden SUNdr006 Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsudvalget i alt BESdr-002 Borgerserviceydelser Beskæftigelsesudvalget i alt BSdr001 Psykologhjælp til unge BSdr002 Garantinormering LBO Strandby Skole BSdr003 Ungemiljø i Aars Børne- og Skoleudvalget i alt KFdr-100 Naturvejledning, "Det gode liv" KFdr-101 Farsø Svømmehal, serviceringstilskud KFdr-102 Vesthimmerlands Museum, øget driftstilskud KFdr-103 Limfjordsmuseet, øget driftstilskud KFdr-104 Folkeoplysning, materialetilskudspulje KFdr-105 Folkeoplysning, medlemstilskud årige KFdr-106 Boldbaner KFdr-107 Drift af lokalebookingsystem KFdr-108 Idrætscenter Østermarken, serviceringstilskud Kultur- og Fritidsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 8

9 TMdr001 Vejafvandingsbidrag TMdr002 Drift og vedligehold af nye faciliteter TMdr003 Revision af vandløbsregulativer TMdr004 Offentlige toiletter - forøget rengøring Teknik- og Miljøudvalget i alt Bemærkninger til aftaler om driften: SUNrå Strukturændringer vedrørende botilbuddene i Aalestrup Sundhedsudvalget skal arbejde med at optimere driften i forbindelse med strukturændringer i botilbuddene i Aalestrup, således at der kan realiseres et rationale i budget 2017 og årene fremefter. SUN - Nedlukning af Ulstruplund - Rationale plejeboliganalyse (erstatter SUNrå14 - SUNrå20) Den nødvendige reduktion af plejeboliger sker via nedlukning af Plejecenter Ulstruplund. Der vil blive set positivt på muligheder for at omdanne Plejecenteret til anden form for bofællesskab for ældre eller til andre formål. KFrå Folkebiblioteker Udmøntningen af besparelsen skal ikke ske på de kulturelle arrangementer. KFrå Gundestrup Spillene Gundestrup Spillene ligestilles med andre kulturelle aktiviteter, og kan fremover søge om tilskud under puljen til Forskellige kulturelle aktiviteter. Dermed sikres samme dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget om udvikling af aktiviteten, som andre tilsvarende aktiviteter. SOCdr002 og BSdr001 - Psykologhjælp til unge Der iværksættes et forsøgsprojekt i en periode på 3 år, hvor unge kan tilbydes gratis psykologhjælp. Projektet iværksættes af de 2 udvalg efter udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse, hvor der inddrages erfaringer fra lign. tilbud i andre kommuner. Tilbuddet skal supplere kommunens eksisterende tilbud til unge. BS - Drift af et Ungemiljø Der afsættes et budget til drift af et ungemiljø i Miljøet er ikke defineret, og den fysiske placering er ikke kendt. Men med midlerne tilkendegives, at der vil blive ydet støtte til driften et sådan fælles ungemiljø i Vesthimmerland. Udviklingen af ungemiljøet skal ske i dialog mellem Ungerådet, andre unge og Børne- og Skoleudvalget. KFdr102 - og KFdr103 - Vesthimmerlands Museum, øget driftstilskud og Limfjordsmuseet, øget driftstilskud Byrådet ønsker, at museerne fremmer deres samarbejde. Det øgede driftstilskud skal stimulere samarbejdet, bl. a. på skoletjenesteområdet. Særlig bemærkning vedr. bygningsvedligeholdelse Budgetter og ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og Økonomiforvaltningen. Udmøntning sker altid i dialog med brugerne. Budgetaftale 2016 Side 9

10 Anlægsprojekter: ØKan-001 Byfornyelse ØKan-002 Områdefornyelse ØKan-003 Indsatspulje ØKan-004 Grundkap.l/Indsk. Landsbyggefond ØKan-005 IT-bredbånd Økan-006 Tilbygning jobcenter ØKan-007 Nedrivning af Løgstør hallerne ØKan-008 Retablering af Christiansminde ØKan-009 Renovering af Rideklubbens arealer ØKan-010 Parkeringspladser jobcenter ØKan-011 Socialøkonomisk køkken - tilbygn. Jobc Økan-012 Messecenter Vesthimmerland Økan-012 Messecenter Vesthimmerland Økonomiudvalget i alt SUNan001 Udbygning og renovering af bygning på Dalgårdsvej SUNan002 Sundhedens hus SUNan003 Socialpsykiatriens hus SUNan004 Vedligholdelse på plejecentrene SUNan005 Ændring aktivitetslok. Klubben Løgstør samt elevator SUNan006 IT SUNan007 Velfærdsteknologi - Forebyggelse og Myndighed SUNan008 El-cykler SUNan009 Velfærdsteknologi i Hjemme og sygeplejen SUNan010 Udbygning af fællesarealet - Østre Boulevard SUNan011 Udskiftning af køretøjer - BV Vesthimmerland SUNan012 Velfærdsteknologi - ansk. af toilet-badestole Sundhedsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 10

11 BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene BSan002 Vestermarkskolen - PCB BSan003 Pulje til AT-påbud BSan004 Løgstør Skole - renovering BSan004 Løgstør Skole - renovering energi BSan005 Hornum Hallen - tilbygning af minisal BSan006 Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst BSan007 Børnehave Aars BSan008 Hornum Børnehave - etablering/renovering BSan009 V. Hornum Skole - udv. beklædning af lærervær BSan010 V. Hornum Skole - renovering af musikhuset BSan011 V. Hornum Skole - vinduer i skolekælder BSan012 Toppedalskolen - forbedring af tag BSan013 Løgstør Skole - udskiftning af vinduer BSan014 Farsø Skole - nyt tag på fællessalen BSan015 Farsø Skole - overdækning af atriumgården BSan016 Bh. Bakgården - vedligehold BSan017 V. Hornum Skole - isolering af ydervæg BSan018 Toppedalskolen - renovering BSan019 Toppedalskolen - ny gulvbelægning BSan020 Blære Skole - renovering sløjd/billedkunst lokale BSan021 Blære Skole - ny gulvbelægn./fjernelse af podie BSan022 Blære Skole - renovering musik-/samlingslokale BSan023 Aars Skole - etablering af elevator BSan024 Aars Skole - gulvbelægning BSan025 Integr. Inst. Højgården - renovering BSan026 Bh. Troldehøjen - gulvbelægning BSan027 LBO V. Hornum Skole - ventilation BSan028 Toppedalskolen - ventilation BSan029 Farsø Skole - lydisolering BSan030 Blære Skole - ventilation BSan003 Pulje til AT-påbud BSan031 V. Hornum Skole - udvidelse af p-areal BSan032 V. Hornum Skole - legeplads etape BSan033 V. Hornum Skole - ny belægning ved indgang BSan034 V. Hornum Skole - støttemur ved musikhuset Budgetaftale 2016 Side 11

12 BSan035 SFO Aars Skole - bålhytte BSan036 Blære Skole - lys med bevægelsessensorere BSan037 Løgstør Skole - nedrivning af gymnastiksale BSan038 Løgstør Skole - nedrivning af "Muldvarpen" BSan039 Lyngvej 6, Gedsted - nedrivning BSan040 Masterplan BSan041 Udvikling af børne- og skoleområdet BSan042 Ungemiljø i Aars Børne- og Skoleudvalget i alt KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-514 Aars Vest KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland KFan-600 Knabergården, bygningsvedligehold KFan-601 Haller, udarbejdelse af tilstandsrapport KFan-602 Farsø Svømmehal, hygiejnekrav KFan-603 Blære Multicenter,nyt udendørs idrætsanlæg KFan-604 Ranum Multikulturhus, vedligehold samt springgrav KFan-605 Stenaldercenter Ertebølle, konsulentrapport KFan-606 Vesthimmerlands Museum, kontorbygning KFan-607 Johannes V. Jensen Museet - nyt tag KFan-608 Lanternen - boldbaner og atletikfaciliteter KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti Kultur- og Fritidsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 12

13 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr TMan006 Kloaksepareringer i Aalestrup TMan007 Aars Messecenter hal 2 - tagrenovering (Se ØKan- 012) TMan008 Køb af Evaholmvej TMan009 Energioptimering, belysning i bygninger TMan010 Etablering af offentligt toilet v/østerbrogade TMan021 Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning TMan022 Springvand Store Torv, Farsø nedlæg. og erstattes TMan023 Baneparken i Løgstør - etablering TMan024 Bevægelsespark i.f.m. Lanternen TMan025 Omfartsvej syd om Aars TMan030 Vejrenovering i f. m. kloakarbejder TMan033 Vejrenovering i f. m. div. ledningsarbejder TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje TMan043 Trafikafvikling omkring Farsø Skole TMan044 Udvidelse af vejbane/cykelsti, Sdr. Ringvej/Tinghøj TMan045 Cykelsti mellem Farsø og Hornum TMan052 Støjværn Danmarksvej TMan053 Trafiksaneringer i.f.m. landsby><landbrugproblematik TMan054 Vejforløb Hobrovej/Sdr. Boulevard ændres TMan056 Cykelsti, Ullits-Hvalpsund TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres TMan073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder TMan074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm TMan076 Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse TMan077 Materielhus Rønbjerg Havn TMan078 Ny bølgeskærm ved mastekran, Løgstør Havn TMan090 Ny genbrugsplads i Farsø TMan090 Ny genbrugsplads i Farsø finansieres via Renovest TMan091 Ny genbrugsplads i kommunens sydlige opland Teknik- og Miljøudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 13

14 Bemærkninger til aftaler om anlæg: ØKan Messecenter Vesthimmerland I forbindelse med beslutningen om en ny hal 2 i Messecenter Vesthimmerland skal der arbejdes hen imod, at Messecenter Vesthimmerland overtager bygningerne i regi af en selvejende institution. Finansieringen af projektet vil i givet fald ske via en kommunal lånegaranti til finansiering i Kommunekredit. SUNan Sundhedens Hus Der blev i Budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til formålet. Disse midler står fortsat klar til at igangsætte samarbejdet. Såfremt samarbejdspartnerne - Region Nordjylland m. fl. - kan igangsætte projektet i 2016, så vil midlerne afsat i 2017 blive fremrykket til brug i 2016 gennem bevillingssag i Byrådet, da Vesthimmerlands Kommune har fokus på at fastholde praksistilbud i Farsø. BSan Børnehave Aars Der skal arbejdes på at etablere en ny børnehave i Aars. Der ønskes ikke en storinstitution - det vil sige udgangspunktet er en børnehave på ca. 120 børn. Placeringen er ikke fastlagt. Inden byggeri og placering af ny børnehave, udarbejdes en daginstitutionsanalyse, hvor behov, ønsker og udvikling, herunder byens udvikling/ bosætning beskrives. BSan008 - Hornum Børnehave Der afsættes midler svarende til en ny børnehave på skolen, således at der kan opnås det beskrevne driftsrationale. Den endelige løsning/ placering af ny børnehave fastlægges i Børne- og Skoleudvalget inden for den afsatte ramme. KFan Kunstgræsbaner i Vesthimmerland Beløbet til kunstgræsbaner kan først frigives, når Aars IK har beskrevet et projekt, der kan indeholdes inden for rammen. Der skal være sikkerhed for, at udgifter til jordbundsforhold og øvrige følgeudgifter kan dækkes af det afsatte beløb. Projektet kan eventuelt gennemføres som kommunalt anlægsprojekt. Dette skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. KFan Lanternen - boldbaner og atletikfaciliteter Såfremt der vises interesse for en privat udstykning af de eksisterende boldbaner, og der kan realiseres salgsindtægter på boldbaner og Løgstør-Hallerne, vil der i budgettets overslagsår blive set positivt på etablering af nye boldbaner ved Lanternen. Det eksisterende klubhus forventes overdraget som led i finansieringen. TMan Trafiksikkerhedsprojekter, pulje I forbindelse med puljen udarbejdes et projekt, der beskriver, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres på Gislumvej mellem Østrup og Aars. Projektet skal derefter indgå i prioriteringsdrøftelserne for budgettets overslagsår. TMan Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse Forvaltningen skal udarbejde en vurdering af behovet for at fremrykke undersøgelsen og dermed afgive en indstilling i forhold til bevillingstidspunkt i budgettets overslagsår. Budgetaftale 2016 Side 14

15 Låneadgang i 2016: Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger: ØKan-002 Områdefornyelse ØKan-003 Indsatspulje SUNan003 Socialpsykiatriens hus BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene BSan002 Vestermarkskolen - PCB BSan003 Pulje til AT-påbud BSan004 Løgstør Skole - renovering BSan004 Løgstør Skole - renovering energi BSan006 Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst BSan007 Børnehave Aars BSan008 Hornum Børnehave - etablering/renovering BSan040 Masterplan KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland KFan-607 Johannes V. Jensen Museet - nyt tag KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres I alt Lånegarantier til Idrætscenter Østermarken og Farsø Svømmehal i 2016 og Messecenter Vesthimmerland i 2017 og Lån fratrukket lånegarantier Vedr. det igangsatte arbejde om udvikling på børne- og skoleområdet - forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet Budgetparterne er enige om, at der efter høringsperioden vedr. de foreslåede skolelukninger træffes afgørelse i Byrådet om den fremtidige skolestruktur. Budgetparterne er enige om et skoleforlig indeholdende en reduktion af skolebudgettet på 12 mio. kr. (ved helårseffekt i 2017). Derudover er budgetparterne enige om, at et skoleforlig kan indeholde omprioriteringer på ca. 5 mio. kr.. Midlerne kan også tilgå øvrige udvalg. Disse midler er ikke en del af reduktionen på de 12 mio. kr.. Det skabte råderum fra et skoleforlig indgår som en del af det råderum, som Børne- og Skoleudvalget skal bidrage med til budgetlægningen i overslagsårene. Budgetaftale 2016 Side 15

16 Anlægsbevillinger: Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen: BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene BSan002 Vestermarkskolen - PCB BSan003 Pulje til AT-påbud BSan040 Masterplan KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr TMan006 Kloaksepareringer i Aalestrup TMan030 Vejrenovering i f. m. kloakarbejder TMan033 Vejrenovering i f. m. div. ledningsarbejder TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje TMan052 Støjværn Danmarksvej TMan053 Trafiksaneringer i.f.m. landsby><landbrug-problematik TMan056 Cykelsti, Ullits-Hvalpsund TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres I alt Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. Finansiering: Der vælges Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for Budgetaftale 2016 Side 16

17 Den 25. september 2015 Knud Kristensen Det Konservative Folkeparti Per Bach Laursen Venstre Pia Buus Pinstrup Det Konservative Folkeparti Palle Jensen Socialdemokratiet Niels Heebøll Socialistisk Folkeparti Brian Christensen Dansk Folkeparti Ninni Lodahl Gjessing Det Radikale Venstre Budgetaftale 2016 Side 17

Budget 2016-2019. Beretning

Budget 2016-2019. Beretning Budget 2016-2019 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 36 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. BUDGETAFTALE 2017 Dato: 30. september 2016 Budgetaftale 2017 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. BUDGETAFTALE 2015 Dato: 26. september 2014 Budgetaftale 2015 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1.

Læs mere

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. BUDGETAFTALE 2018 Dato: 28. september 2017 Budgetaftale 2018 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Politisk drejebog for. Budgetlægningen

Politisk drejebog for. Budgetlægningen Politisk drejebog for Budgetlægningen 2017-2020 April 2016 1 Forord godkendte i mødet den 10. februar 2016 en økonomisk politik for budgetperioden 2017-2020. Den økonomiske politik blev godkendt med følgende

Læs mere

Økonomisk Politik Budget og Regnskab Januar 2016

Økonomisk Politik Budget og Regnskab Januar 2016 Økonomisk Politik 2017-2020 Budget og Regnskab Januar 2016 Godkendt af Økonomiudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kommunens overordnede målsætninger... 4 2.1 Strategiske

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomisk Politik

Økonomisk Politik Økonomisk Politik 2018-2021 Oplæg Juni måned 2017 Til Økonomiudvalgets behandling Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Pejlemærker... 3 1.2 Strategiske indsatsområder... 3 2 Økonomisk politik og budget 2018

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende institution(er) Aalestrup Realskole indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation med 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsmiljøleder via MED- Forvaltningsudvalg for Børn og Skole. Børn og

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser

Læs mere