Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune"

Transkript

1 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm CVR: Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde, Skjern v. Lise Lotte Fogde Lauridsen CVR: formand: Poul Ivan Madsen, Skjern Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern - Frivilligdag v. Claus Brotkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern - Get Together v. Helle Brunner CVR: til Aktivitet: tilskud til at dække de udgifter der er ved at drive besøgstjenesten for ensomme og enlige. Deltagere: personer. Udgifter: Kørsel kr., kursus kr., kontorartikler 600, hilsener besøgsvenner/værter kr. Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: 4 ture ud af huset for brugere af huset. Deltagere: deltager Ansøger: Forskel mellem udgifter kr(transport, entre og forplejning) og indtægter fra deltagerbetaling kr. Økonomi: Deltagerbetaling ca.100 kr. pr. tur. Formue: ca kr., hvoraf kr er øremærket det 3- årige gældsrådgivningsprojekt. Andet: Der er driftsaftale med RKSK. Aktivitet: Afholdelse af frivilligdag i Ringkøbing august og i to andre byer i foråret - for at synliggøre det frivilligt sociale arbejde. Deltagere: alle frivillige sociale foreninger og borgere inviteres. Ansøger: til dækning af teltleje kr, annoncering kr og andet kr. ( Økonomi: Deltagende foreninger har kun mindre udgifter. Der er søgt mindre sponsor. Formue: Ikke oplyst. Andet: Der er indgået driftsaftale med RKSK. Aktivitet: 5 velkomstarr. I centerbyerne og 5 udflugter rundt i kommunen. Deltagere: Ca nytilflyttere årligt, heraf forventes kontakt til ca tilflyttere er allerede registreret i netværket. Ansøger: Til velkomstarr kr., udflugter kr, kørsel og tryk kr. Økonomi: En mindre deltagerbetaling ved velkomstarr. f.eks. 10 kr til kaffe/kage. Egenbetaling ved udflugter kr. Formue: 0 - faciliteres af Frivilligcentret Andet: Get Together startede i 2014 og har til formål at styrke integration og personlig velkomst til nytilflyttere i RKSK. Har en facebookside. Tilskuddet fastlagt i forhold til en overvejelse over bl.a. støttens karakter af direkte deltagertilskud til sociale aktiviteter, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. Tilskuddet fastlagt ud fra ud fra overvejelser vedr. puljens samlede størrelse samt, at Frivilligrådet oplever, at effekten af de tradionelle friivllige dage ikke er stor nok for deltagende foreninger. De ønsker PRarrangementerne nytænkt - gerne ud af boksen, således af deltagerne/det frivillige arbejde kommer ud af teltet og bliver synligt f.eks. på messer. Et godt formål. Frivilligrådet ønsker, at drøfte emnet på fællesmødet med Socialog Sundhedsudvalget. Lizzy Bøggild undersøger videre om emnet til næste Frivilligrådsmøde. 1/23

2 Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern - Lydavis v. Claus Brotkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern v. Hanne Gade CVR: formand: Hans Pinderup Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern v. Hanne Gade CVR: formand: Hans Pinderup Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern v. Hanne Gade CVR: formand: Hans Pinderup oplyst Netværket Borger hjælper Borger v/anette Stokholm CVR: Kommunens CVR: Frivilligcentret til Aktivitet: Fagligt foredrag ved Agnete Odgård, som er blind til årsmøde. Ringkøbing-Skjern Lydavis er vært ved afholdelse af De Private Lydavisers årsmøde den Indhold: generalforsamling, fremvisning af lokaliteter i kommunen og festmiddag med velkomsttale og underholdning. Deltagere: Fra RKSK ca 16 personer samt øvrige kommuners deltagere. Ansøger: Foredragsudgifter kr. Budget i alt kr. Økonomi: Der er søgt sponsorstøtte på kr. Formue: Ikke Aktivitet: Temadag med Trine A.Jensen "Livskvalitet og stjernestynder på livets sidste rejse". Deltagere: kommunens Frivillige inviteres Ansøger: Honorar, kørsel og lokaleleje Økonomi: Egenbetaling på 100 kr. Formue: Ikke oplyst Andet: Kurset efterlyst af frivillige, som oplever at det kan være svært at være frivillig for en ældre, som har mistet livslysten. Der forelægger samarbejdsaftale. Aktivitet: Foredrag i Medborgerhuset ved Flemming Rishøj - om bekymringer. Deltagere: Åben til RKSK's borgere Udgifter: Til foredraget 3000kr. Øvrigt dækket via egenbetaling. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. Formue: Ikke oplyst. Andet: I samarbejde med Medborgerhuset. Anerkendelse af frivillige. Aktivitet: Temadag med Lena Bjørn - om at lære "historiefortælling", som et redskab til at motivere andre og få sin foreningstilbud omtalt (PR) Deltagere: frivillige socialt arbejdende - budget opgjort med 20 stks. Ansøger: til foredraget og lokale/forplejning 200 kr. pr. deltager. Økonomi: Egenbetaling 100kr. Formue: ikke oplyst. Andet: Aktivitet: frivillige, der hjælper med info om IT mv., løbende aktiviter over året Deltagere: Deltagere bosat i kommunen, 5-30 ved enkeltarr på messer. Udgifter: Diverse annoncering/opslag/pjecer, materialer/forplejning mv. Økonomi: Ingen deltager betaling.formue: 0 De tre ansøgninger tildelse tilsammen kr. Frivilligcentret fordeler selv pengene mellem projekterne. ansøgere 2/23

3 Optimisterne, Videbæk V/ Kristian Knudsen CVR: til Aktivitet: En gruppe førtidspensionister, som mødes i Frivillighuset 2 x ugentlig. Indhold : socialt samvær, udflugter Deltagere: 33 Udgifter: Ree Dyrepark3900 kr. Den gamle by, kr. Jesperhus kr. Tysklandstur kr. Økonomi: Kontingent 50 kr. Formue: ca kr Beløbet er nedsat, blandt andet fordi der søges til et overskud Røde Kors Ringkøbing - Caféen v.inge Merete Pedersen Formand: Thorkild Slot Pedersen CVR: Røde Kors Samaritter, RKSK v: Jørgen Chr. Pedersen Nygade 43b, 6900 Skjern CVR: Formand: Margit Hansen oplyst Røde Kors, Egvad Afd. - besøgsvenner v. Mette Højlund CVR: formand: Hanne Hahr Røde Kors, Videbæk afd. v. Birthe Degnboel CVR: Aktivitet:Feriekur til Ebeltoft samt endagstur. Deltagere: Socialt udsatte og ensomme. Mennesker af anden etnisk baggrund samt misbrugere kommer i caféen. Udgifter:Transport 3000kr, Husleje,Bus og lokaler 4400kr, Forplejing 5600kr Økonomi: ingen oplysninger om egenbetaling Formue: Ikke oplyst. Aktivitet: Uddanner nye samaritter Deltagere: Nye samaritter Ansøger: Udd. af 3 nye samaritter kr Udd. af 4 nye sminkører 8000 kr Opfølgningskursus for 4 samaritter 1200 kr Transport, 3780 kr Årlig husleje, Bredgade 13, Skjern kr Økonomi: Forventet underskud i kr. Formue: Ikke Aktivitet: Besøg hos enlige, ensomme personer. Deltagere: Besøgsvenner og brugere pt. 60 Udgifter:Dækning af transportudgifter Økonomi: Ingen medlemsbetaling. Formue: 0 Afslag. Samaritterne gør et stort frivilligt arbejde. Som Frivilligrådet ser det, er der ikke tale om socialt arbejde i klassisk forstand på gr. af målgruppen og formålet. Aktiviteter: Besøgstjeneste, Vågetjeneste, nørklegrupper, Cafe i Grønbjerg, Ældrelejr og sorg-samtale/gruppe. Deltagere: 42 besøgsvenner, 8 i vågetjenesten, 119 i nørklegruppen, 5 deltagere på ældrelejr, 25 brugere af cafe Grønbjerg, 1 sorgsamtale Udgifter: Til frivilligpleje såsom foredrag, udflugt, adventsfest (37.500kr), kørsel for ledere af besøgs- og vågetjenesten(4.000), generalforsamling og diverse (12.000), ældrelejr (2.500kr) Økonomi: Kontingent 125 kr.. Deltagerbetaling ved adventsfest og udflugt (samlet indtægt kr.). Formue: kr. 3/23

4 Værestedet på Sømandscafeen (del af Indenlands Sømandsmission) v. Iver Poulsen, Ringkøbing CVR: Saldo grp Hjælp til handicap, sygdom, patienter og pårørende m.v. ADHD-foreningen, afd. Midtvest v. Anne Mette Skaarup, Silkeborg CVR: (landsforeningens) Formand: Susanne Dall Alzheimerforeningen Midt- Vest v. Aase Jonassen, Spjald m CVR: Gitte Kærgaard til Aktivitet: Efter sømandshjemmets salg er der oprettet et værested i en del af lokalerne på lejebasis. Fast åben formiddag og eftermiddag. Drives af 1 ansat og 20 frivillige. Der foreligger driftsaftale med RKSK derom. Denne ansøgning gælder frivillige aktiviteter udover den faste åbningstid f.eks. om aftenen. Aktiviteter kan være spis-sammen-aftner, udflugter eller juleaften Deltagere ældre, enlige, ensomme, misbrugere og socialt dårligt stillede Ansøger: til lokalleje kr, udflugter og forplejning mv , løn til ansat kr. Økonomi: Ingen kontingent. Indtægt -3000kr. Formue - 0 kr. Aktivitet: 1 lokalt foredrag i Medborgerhuset, Ringkøbing om inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Deltagere: primært forældre til børn med ADHD. 45 medlemmer i RKSK. Ansøger: Udgifter kr - foredragsholder og forplejning Økonomi: medlemmers egenbetaling via kontingent, andre betaling Egen formue: kr. Andet: Foreningen dækker den vestlige del af Region Midt. Se mere: Aktivitet: Foredag på Fjordparken den om juridiske spørgsmål forbundet med demens ved advokat Lotte Bliddal. Deltagere:Målgruppen er demensramte og deres familier. Forventer ca deltagere. Har samlet 350 medlemmer de 6 kommuner, som dækkes. Udgifter: foredrag kr, lokale kr. og annoncering kr. Økonomi: kontingentindtægt til hovedforening, deltagerbetaling for kaffen. Formue: kr. Det der gives stemmer overens med de udgifter, der er angivet til arrangementet /23

5 Anker Fjord Hospice - Foreningen for de frivilliges aktiviteter, Hvide Sande v. Jens Korsholm Meldskiftet Ringkøbing CVR: Arbejdsskadeforeningen Ringkøbing-Skjern v. Inga Lund, Ansager, CVR: Formand: Sigvald Henriksen Astma-Allergi-foreningen Fyn Dalumvej 75, gården 5250 Odense SV v.ine Møller Hansen CVR, Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Lokalafd. Ringkøbing-Skjern V/ Hanne Nielsen CVR: bopæl i RKSK til Aktiviteter: Koordination af frivillige, kurser for frivillige, frivilligpleje. Deltagere: 88 frivillige tilknyttet Hospice. heraf 65 fra RKSK Udgifter:Udgifter til Frivillig Forum, Ekskursion til Kræftes Bekæmpelse i Kbh, Temadag, Temadøgn, Kørselsgodtgørelse til frivillige. Økonomi: Formue kr. Andet: Der er ikke søgt om et konkret - påført udfra budget Obs: Af 132 patienter i de første tre kvartaler i 2014 havde 35 Aktivitet: Foreningens formål er bl.a.at fungere som samlingssted for arbejdsskadede og hjælpe den arbejdsskadede. Der tilbydes bisidderre og oplevelsesaktiviteter såsom ture ud i det blå, foredragsaften, bowlingtur. Deltagere: 14 medl bosiddende i RKSK Udgifter:2xture + julefrokost/bowling, , kontingent til landsfore Egenbetaling for delt. i landsdækkende aktiviteter 1.000, Kørsel Forsikringer 1.000, Kontingent PR 600 PR annoncering/kontorart/bestyrelsesmøder Økonomi: Kontingent 150 for enlige, 250 for husstandsmedlemmer, 300 for støtteforeninger. Formue: 3.000kr Aktivitet: Luftballonen et landsdækkende tilbud under Astma- Allergi fore. 12 dags sommerophold med terapeutisk og socialt formål Der indgår fysioterapi og astmaskole samt kostvejledningskursus. Deltagere: unge mellem 9-17 år med astma, allergi eller eksem. Ansøger: budget vedhæftet Økonomi: Egenbetaling på 1500 kr. Budget vedhæftet Formue: kendes ikke Aktivitet: Afholdelse åbne informations- og oplysningsaftener, samtalegrupper for pårørende og bisidder-funktion. Deltagere: 126 medlemmer, deltagere pr. arr., 3 samtalegrupper/pårørendegrp med hver 8 deltagere. Udgifter: Informationsaftener kr, samtalegrupper kr, bisidder 5.000kr. Økonomi: Der betales kontingent, men ikke oplyst hvor meget - samlet indtægt derfra ca kr. Formue: kr. Andet: Lokalafd. startet i 2012 Støtten er fastlagt i forhold til antal patienter fra RKSK samt overvejelser over puljens samlede størrelse og øvrige Afslag. Landsforening med landsarrangement, hvor det ikke angives, hvor mange borgere der deltager fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Det anerkendes at foreningen arbejder for et rigtig godt formål. Støtten er reduceret på grund af antallet af ansøgere og puljens størrelse samt muligheden for egenbetaling for forplejning. 5/23

6 Dansk Blindesamfund Kreds Midt- og Vestjylland v/ Anette Astrup CVR: Diabetesforeningen - Lokalforening Ringkøbing- Skjern v. Susanne B. Udengaard susanne.bareather.udengaar CVR: Ferierejser for bevægelseshæmmede og Raske V/Rasmus Jensen CVR: Foreningen Danske Døvblinde v. Anette Stente, Taastrup CVR: formand:bjarne Hvidsten GIGT-gruppen Ringkøbing- Skjern V/ Gurli Snitgaard CVR: formand: Jonna Nygaard Poulsen til Aktivitet: Fortsat drift af omsorgsklub med aktiviteter, som foredrag, sommerafslutning, juleafslutning mv. Deltagere: 62 medlemmer, hvor deltager pr. gang. Udgifter:Foredrag 3738 kr, sommerafslutning 2232 kr, Banko 3440 kr, Taxakørsel kr, Juleafslutning 3032 kr. Økonomi:Ingen kontingent. Der betales 40 kr. til taxakørsel ved arrangementer. Formue: kr. i banken og en kapitalplejeordninge på kr kr Aktivitet: møder og sociale arrangementer med oplysende og støttende indhold f.eks. diætistforedrag og motivationagrupper Deltagere: varierer fra 5-50 Udgifter: husleje 4.500kr, foredrag 5.500kr, Arr + messer m.m 4000kr, kontorhold 500kr. Økonomi: Oftest ikke deltageretaling. Formue: kr Aktivitet: Sydlandsk rejse for ældre og bevægelseshæmmede. Tilskud til dækning af 12 frivillige billetter. Deltagere: Ca 70, heraf handicappede kørestols- og rollatorbrugere, mere eller mindre selvhjulpne og raske ægtefæller samt 12 frivillige Udgifter: Billetter á kr. til 12 frivillige hjælpere + forsikring kr. Økonomi: Ingen kontingent. Man betaler selv rejsen. Formue: Aktivitet: mdl. ERFA-møder for døvblinde i Herning. Frivillige ERFA-grp. ledere, som selv er døvblinde. Deltagere: 12, heraf 4 fra RKSK Udgifter: Der søges 1/3 af de samlede udgifter; herunder bl.a.kørsel kr, møder 6.000kr, adm. og annnoncering 4.400kr Økonomi: Ingen deltagerbetaling. Formue: Ikke lokalt Aktivitet: Mødes 1 x mdl. i Medborgerhuset, foredrag, gymnastik, udflugter, julehygge, julefrokost. Deltagere: 60 medlemmer - der deltager Udgifter: Der søges differencen ml. udgifter såsom pjecer, kontorhold, kørsel, julefrokost og møder og indtægter fra deltagerbetaling /4950kr. Økonomi: Deltagerbetaling for medlemmer/ikke-medlemmer 35/40 kr. Formue: 6000kr. Beløbet er nedsat fordi der er mulighed for øget brugerbetaling. Husk fremover at påføre indtægter på budgettet. Støtten fastlagt i forhold til, at der ydes et tilskud på kr pr. frivillig deltager. ansøgere samt antallet af deltagere fra Ringkøbing-Skjern Kommune. 6/23

7 Grønbjerghjemmets venner v. Anette Hansen, Tarm (formandens) CVR: formand: Bente Færge Pedersen, Grønbjerg Hjernesagen i Ringkøbing- Skjern Kommune v. Asger Lauridsen, Ringkøbing CVR: Hjerteforeningen Ringkøbing lokalkomite v. Irma Hvistendahl, Ringkøbing CVR: formand: Birger Lykke Hansen Hjerteforeningen Skjern, Tarm og Videbæk lokalkomite V/ Verner Jensen CVR: Formue:5.500 kr. Hjerteforeningen, Ringkøbing Lokalkomite v. Irma Hvistendahl CVR: formand: Birger Lykke Hansen til Aktivitet: ugentlige arr, udflugter, ferietur, fester og aktiviteter såsom bagning mm for de fysisk og psykisk handicappede beboerne på hjemmet Deltagere: 16 beboere - fysisk og psykisk handicappede, således de kræver hjælp 1 til 1 eller 1 til 2 beboere. 130 medlemmer. Udgifter: udflugter, ferietur og materale Økonomi: Ingen deltagerbetaling, kontingent enlig/familie 60/100kr. Formue kr. Aktivitet: 2 mdl. akt.for senhjerneskadede og pårørende. Mødes ofte i Medborgerhuset. Deltagere: 60 medlemmer, heraf 20 faste deltagere i Ansøger: et generelt tilskud. Udgifter til f.eks. leje af handicapbus(7.500kr), lokaleleje(3.000kr) og møder og arrangementer(15.500kr) Økonomi: Kontingent enlig/par 195/265 kr. til landsforeningen. Egenbetaling for forplejning og ture. Forventet indtægt via tilskud fra landsforening og egenbetaling kr. Formue kr. Aktivitet: 5 oplysende arrangementer om hjertesygdomme, kost, medicin mv. samt 4 arrangerede gåture på hjertestierne. Deltagere: pr. aktivitet. 545 medlemmer. Udgifter: Foredragsholdere mv kr. Økonomi: Kontingent til landskontor. Ingen deltagerbetaling. Der er søgt kr. fra Hjerteforeningen centralt. Formue kr. Aktivitet: Hjertevenlig gymnastik, julehygge, børneklub Deltagere: Hjertepatienter og pensionister Udgifter: Gymnastik kr, julehygge kr, annoncer+porto kr. Oplysning og foredrag om børneklub kr Økonomi:Kontingent, der indbetales til hovedforeningen. Aktivitet: Indvielse af ny hjertesti i Hvide Sande april Deltagere: borgere i RKSK, medlemstal 540, sædvanlig deltagerantal til arrangementer ca. 60. Ansøger: tilskud til udgifter forbundet med indvielsen. Økonomi: Der er søgt ved Hjerteforeningens Landskontor. Formue: 8.500kr. 7/23

8 Hypermobile & HMS i Region II v. Anette Hansen, Vejlevej 13, 6880 Tarm CVR: formand: Anita Kjær Høreforeningen Ringkøbing- Skjern Lokalafdeling v. Ole Matthesen, Ringkøbing CVR: til Aktivitet: Afholdelse af arr, nyhedsbreve/mails, annoncering, ny hjemmeside, Deltagere: 690 medlemmer, heraf 61 fra RKSK. Arrangementer er åbne for alle. Udgifter: kr - overvejende til foredragsholdere, men også til trykning og administration. Økonomi: Der er ikke kontingent, men deltagerbetaling medlemmer kr. pr. arr. Formue: kr Klittens Rejseforening (Ferierejse for bevægelseshæmmede og ældre) v. Esther Blichfeldt- Christensen, Hvide Sande. CVR: Middagsselskaber for demensramte ægtepar v. Aase Jonassen og Gitte Kærgaard m CVR: Aktivitet: 6 arrangementer i 2015 inkl. 2 høredage. Deltagere:116 medlemmer. Varierende deltagerantal, især medlemmer, men også enkelte ikke-medlemmer. Ansøger: Til difference mellem indtægter fra især kontingent og sponsorer og lidt deltagerbetaling og udgifter til arrangementerne (12.000kr), annoncering, blad og bestyrelsesarbejde. Økonomi: Kontingentstørrelse ikke oplyst. 30% refusion af kontingent fra Hovedforening. Deltagere betaler kaffe og evt. et mindre deltagergebyr. Formue: kr. Andet: Aktiviteter: 8 dages charterferie til Kreta el. lign. Frivillige følger en gruppe bevægelseshæmmede og ældre på ferie. Deltagere: deltagere fortrinsvis fra RKSK og 6 hjælpere. Ansøger: Tilskud til dækning af 6 hjælpers rejseudgifter og forsikring pr stk kr.søges skaffet via andre sponsorer Økonomi: Formue kr. Hver deltager betaler egne rejseudgifter 6.500kr. Aktivitet: Frivillige afholder 4-5 middagsselskaber for dementramte ægtepar på kommunens aktivits- og ældrecentre. Deltagere: 5-7 par pr. gang. Èn frivillig pr. par til at hjælpe den demente, så ægtefælles aflastes. Udgifter: kørsel til frivillige 3.000kr, pynt og papir mv kr. Økonomi: Deltagerbetaling pr. gang 250kr. Formue: 215 kr. 8/23

9 Netværksgruppen - arrangør af ferietilbud til voksne handicappede i Å-Centret, Skjern v. Lillian Bjerg CVR: Osteoporoseforeningen afd. Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast- Brande v. Helle Nielsen, Herning CVR: formand: Vinnie Nielsen, Herning PTU Midtvest Jylland v/ Poul Ipsen CVR: formand: Orla Bredgaard Ringkøbing Parkinsonklub V/ Frank Eilertsen CVR: Formand: Karen Christensen Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hanne Hvas, Tarm CVR: formand: Hans M.G. Pinderup til Aktivitet: ferie og udflugter for de udviklingshæmmede borgere tilknyttet Å-Center Syd: 1) 5 dg. på Feriecenter Slette Strand, 2) 4 dg. bustur i Skagen og Læse, 3) 1 dg til festival i Mariehaven, Ansager. Deltagere: 1) 7 brugere og 2 frivillige, 2)11 brugere og 3 frivillige, 3) 20 brugere og 4 frivillige Ansøger: til dækning af de frivillige ledsageres udgifter forbundet med turene 1) 7.000kr, 2) kr, 3) kr. Økonomi: Deltagerne betaler egne udgifter Formue: Andet: de frivillige er tidl. medarbejdere ved Centret Aktivitet: 1 foredrag om osteoporose og forebyggelse ved overlæge og endnu ukendt foredragsholder. Deltagere: personer Ansøger: Et generelt tilskud til foredragsholdere kr og PR kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. - dækker forplejning. Formue: kr. Andet: Knogleskørhed er et af landets 8 store folkesygdomme. Efterlyser billigere lokaler end hotel (50kr. for kaffe og kage) Aktivitet: Tur med naturbussen til Mols, for dem som har svært ved at komme ud. Deltagere: PTU medlemmer, ca. 25 deltagere fra RKSK. Udgifter: Naturbussen og naturvejleder kr. Økonomi: Egenbet.100 kr. Formue: kr Aktivitet: Diverse aktiviteter, udflugter, teater, koncert, honorar til underholdere på klubmøder m.v. Deltagere: 15 medlemmer Udgifter: udflugter, teater, koncert, honorar til underholder. Økonomi: kontingent 400 kr. årligt (dækker klubmøder, ophold kaffe. Formue: kr Aktivitet: Besøg i Jyllands Park Zoo Deltagere: deltagere Ansøger: Tilskud til entreudgifter; pr. barn 95 kr, pr. voksen 90 kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr pr. voksen. Formue: kr. Støtten gives som et generelt tilskud til udgifter til frivillige i forbindelse med udflugter og ferier. Vedr. forespørgsel om lokaler, det foreslås at foreningen kan bruge medborgerhus eller kommunale lokaler over puljens samlede størrelse, øvrige ansøgere samt manglende poster i budgettet. Der gives et samlet tilskud til Scleroseforeningens lokalafdeling i Ringkøbing-Skjern Kommune 9/23

10 Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hanne Hvas, Tarm CVR: formand: Hans M.G. Pinderup Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hanne Hvas, Tarm CVR: formand: Hans M.G. Pinderup Selvhjælp Ringkøbing-Skjern v. Asta Jørgensen CVR: formand: Gerd Holten Selvhjælpsgruppen for apoplesiramte af 2004, Tarm V/ Søren Madsen Møllevej 5E, 6880 Tarm CVR: Formand: Birgitte Mamsen Saldo grp 2 3. Flytninge- og indvandrearbejdet Frivilligcentret til Aktivitet: Foredrag ved socialrådgiver med nyt på scleroseområdet Deltagere: deltagere Udgifter: Lokaler(600kr.), forplejning(900kr.) og foredrag (200kr.) Økonomi: Egenbetaling 10 kr. Formue: kr Aktivitet: Tur til TV Midtvest m. fælleskørsel Deltagere: 50 personer Udgifter: billetter a 100kr og samlet medlemskab 250kr - i alt 3250 kr. Økonomi: Egenbetaling 30 kr - indtægter i alt 900kr Formue: kr. Aktivitet: temaeftermiddag i Medborgerhuset om særligt sensitive mennesker ved Susanne Møberg. Deltagere: alle i RKSK er velkommen Ansøger: primært til foredraget 8750 kr. samt annoncering 2000kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. Formue: Andet: 20% opgives til at være særligt sensitive. Der er oprettet selvhjælpsgruppe derom. Fælles arr. med Medborgerhuset og Aktivitet: Der søges tilskud til udflugter, som er en del af gruppens aktiviteter for senhjerneskadede og pårørende. Deltagere: 10 medl. 7-9 delt. pr. arr. Udgifter:Skjern Bowling 1000, Koncert i Skjern 3100, Tur i det blå 1700, Julefrokost 1600 Økonomi: Ingen kontingent, 50 kr. i betaling ved ture. Formue: 4.983,46kr Beløbet gives som et opstartstilskud. 10/23

11 Middag på tværs V/ Magda Lundby CVR: Multikulturelforening / Flygtningevenner, Skjern v. Svend Nissen Hansen CVR: Røde Kors Ringkøbing afd v. Anne Marie Thorup CVR: Formand, Thorkild Sloth Sport på Tværs, Luthersk Mission V/ Gunnar Fuglsang Christensen CVR: formand: Henrik Jakobsen Udvalget for indvandrearbejde under Luthers Mission, Videbæk V/Michael Olesen CVR: formand: Trine Hjøllund som har måttet forlade alt kr. til Aktivitet: 10 middage på tværs, studietur/udflugt, sommerlejr, papir mv. Deltagere: Middag på tværs deltagere personer; 30 venskabsfamilier. 25 modtagere af lektiehjælp Udgifter: 10 middage på tværs, studietur kr. Sommerlejr kr. Økonomi: Ingen kontingent. Mindre egenbetaling på udflugt/studietur. Formue: 2.147,67 kr. Obs: Synes det er forkert at kræve egenbetaling af flygtninge, Aktivitet: madlørdage, fisketure, bowling, pentaque, Grill, svømmehallen, Jeperhus osv. Deltagere: 148 voksne og 61 børn. Udgifter: forplejning, entreer, transport, administration. Økonomi: Ingen fast kontingent. Deltager betaling til nogle aktiviter. De frivillig betaler 100 kr. årligt i kontingent. Formue: Aktivitet: 2 møder for kontaktpers.(mad+transport), Heldagstur til Vadehavet eller Mosgaard (bus+guide) Deltagere: Flygtninge samt sårbare familier ca 20 delt. Udgifter:Mad, transport til opl.holdere, Økonomi:Egenbetaling 50 kr pr arr Formue: ikke oplyst Aktivitet: Sport og oplevelser på tværs med mange nationaliteter. kutter-fisketure, lektiehjælp. Deltagere: 60 deltager i sport på tværs, 22 lektiehjælpsmodtagere Udgifter: Leje af lokaler kr kr. Køb af bolde kr. fisketur kr. transport 1500x 2= kr. Økonomi: Man skal selv sørge for udstyr, ingen kontingent, da de "svageste" så falder fra. Formue: -90 kr. Aktivitet:Venskabscafe med bankospil, pakkeleg, sport mv. Venskabsmiddag, fastelavsfest og julefrokost. Udflugter med bespisning og entrebilletter og busleje Deltagere: Målgruppen er nydanskere, enlige og ældre. Cafeaftener: deltager. Cafemiddage: 60 deltagere, heraf 25 nydanskere. Udgifter: Madvarer kr. aktiviteter kr. entre kr. leje af bus kr. husleje kr. kontor 500 kr. Økonomi: Ingen kontingent. Egenbetaling 50 kr. ved årligt udflugt. Formue: 500 kr. Beløbet er reduceret ud fra at det er muligt at indføre en begrænset egenbetaling Beløbet gives som en støtte til kontaktfamiliearbejdet. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art, hvor der især søges til oplevelser og forplejning for deltagerne, hvoraf en stor del er danskere og en del af nydanskerne har været i DK gennem flere år og fået fodfæste. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i et måltid og en oplevelse bør være en form for egenbetaling af hængig af deltagernes formåen. * OBS formandsindstilling, da ansøgningen på gr. af hjemmesideproblemer ikke blev rettidigt modtaget til frivilligrådets 11/23

12 saldo grp Børn, unge familiearbejde. Børns Vilkår v/ Hans Christian Niebuhr, Valby CVR: formand: Morten Permin Børns Voksenvenner i Ringkøbing V/Jytte Hansson CVR: Børns Voksenvenner, Tarm v. Conni Hejlskov, Tarm CVR: børnetelefonen til Aktivitet: landsdækkende forening hjemmehørende i lokaler i Valby. Frivillige giver anonym rådgivning af børn og unge via bl.a. Børnetelefonen (åben alle dage 11-23), Børnechatten, Børnebrevkassen samt Forældretelefonen til forældre. Deltagere: rådgivninger i Forventer ca. 220 henvendelser fra børn og forældre i RKSK i Ca. 80 medlemmer i RKSK Udgifter: tilskud til de udgifter der vedrører fremdrifte, udvikling og kvalificeringen af den frivillige del af foreningens arbejde. Økonomi: Bevillinger fra Trygfonden, Finansloven og Socialministeriet. Endvidere søges 18-midler og private fonde. Formue: kr. Andet: 84% af alle børn kender Aktivitet: Samvær med børn, som har brug for voksenkontakt Deltagere: ca 55 medlemmer. 9 match, 2 venter på voksenven og 5 voksne venter på godkendelse. Udgifter:Annoncering og anden markedsføring, administrationsudgifter, mødeudgifter, arrangementer m.m. Økonomi: Der opkræves ikke kontingent, da de frivillige voksne selv afholder udgifterne. Formue: kr. Aktivitet: videreudvikling af arbejdet og herunder hyggearr. og udflugt for vennepar, erfa-møder, matchkurser for nye bestyrelsesmedlemmer og PR-kampagne. Deltagere: Ansøger:Jævnt fordelte mellem aktiviteterne. Økonomi: ikke deltagerbetaling, ikke kontingent. Formue: ikke oplyst. Andet: 8 børn på venteliste. Støtten er fastlagt i forhold til at det er et landstilbud. Det støttes dog ud fra, at tilbuddet et kendt som en god støtte til udsatte børn og unge, hvilket er en af 18- puljens fokusområder i /23

13 G-faktor /G-house v/ Lene Laugesen CVR: Formand: Jette Rose Red Barnet Ringkøbing- Skjern - oplevelsesklubben v/ Jens Ole Koch CVR: Formand: Ursula Bækkegaard Red Barnet Ringkøbing- Skjern, Genbrugsbutik og Oplevelsesklub v. Kirsten Steenberg Formand: Ursula Bækkegaard CVR: Røde Kors, Familienetværket, Skjern v. Anne Marie Hauge, Skjern CVR: formand: Margit Hansen til Aktivitet: G-faktor/G-House, drift af genbrugsbutik/ værested for unge Deltagere: Unge mellem 13 og 25 år. De enkelte aktiviteter har forsk. målgrupper. Alle unge fra år er velkomne. Udgifter: Netværksgrupper piger 5000 Netværksgrupper drenge 5000 Oplevelser og studieture Motions-gruppe 2000 Sund Kost og fællesspisning 2000 Forebyggelse unge med stress 4500 PC og printer 6000 Diverse omkostninger PR, plakater m.m. 800 Økonomi: Muligt at blive medlem 75 kr. for år og 125 kr. for dem over. Egenbetaling på kr. Formue: Aktivitet: 5-6 årlige udflugter/arrangementer, fiskepar, tur i det blå, Sandskulpturfesttivalg, kørsel, entré og mad. Deltagere: (8 familier) Udgifter: 3 arrangementer á kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: kr. Aktivitet: Julefrokost i november 2015 Deltagere: 40 frivillige (28 fra genbrugsbutik og 12 fra oplevelsesklub) Udgifter: mad, drikkevarer og lokaleleje Økonomi: Ingen kontingent. Formue: Ikke oplyst. Aktivitet: afholder fast månedligt hyggeeftermiddag med aktiviteter, udflugter og sommerophold for familier. Deltagere: 5-10 sårbare familier med børn; 8-15 børn og 5-14 voksne. Ansøger: Mdl. møder 2.000kr, 2 udflugter , julearr kr Økonomi: Ingen kontingent, familierne medbringer selv mad. Formue: DRK Skjern kr. Andet: en af to ansøgninger Det er Frivilligrådets opfattelse, at der bør søges en mere permanent ordning på G-faktors økonomiske fundering. Der gives afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutikken selv har mulighed for at finansierer friivlligplejen. Der gives et samlet støtte til familienetværket. 13/23

14 Saldo grp.4 5. Hjælp til ældre Røde Kors, Familienetværket, Skjern v. Anne Marie Hauge, Skjern CVR: formand: Margit Hansen Røde Kors, Ringkøbing afd. - børnelejr og nørklere v. Anne Brodersen, Ringkøbing CVR: formand: Thorkild Sloth Pedersen Røde Kors, Ringkøbing Afd. Familielejr v. Susanne Rystok CVR: Formand: Thorkild Slot Pedersen Røde Kors, Ringkøbing Afd. Familienetværk v. Susanne Rystok CVR: Formand: Thorkild Slot Pedersen Ungdommens Rødekors Påruplejeren Kontaktpers. Ane Katrine tlf, nr v/formand Kasper Oksen Jacobsen CVR: til Aktivitet: sommerlejr i spejderhytte eller Jesperhus.. Deltagere: Ca.7 familier og 3 frivillige. Udgifter: Ophold , bus eller anden transport 6.000kr, tilskud til fællesspisning kr. Økonomi: Ingen deltagerbetaling, dog bidrager familierne selv til maden. Formue: DRK Skjern kr. Andet: en af to ansøgninger. Aktiviteter og deltagere: 2 aktiviteter: 1. Sommerlejr for 8 socialt udsatte børn i gl. Ringkøbing kommune. 2. Årsmøde for 30 besøgsvenner og nørklere Ansøger: 1) 8 x 2.250kr, 2) 30 x 175 kr. Økonomi: ingen deltagerbetaling til børnelejr, drikkevarer betales til årsmøde. Formue: ikke oplyst. Andet: RKSK hjælper med at udvælge børnene. Aktivitet: Familielejr for familier med eller uden børn med særlige behov, sårbare familier og sårbare flygtningefamilier Deltagere:? Udgifter: Husleje kr. forplejning kr. aktiviteter kr. diverse kr. transport frivillige kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: Ikke oplyst Aktivitet: Netværk for sårbare familier og enlige som deltager i Røde Kors øvrige aktiviteter. Der planlægges 4 aktiviteter i 2015 Deltagere: Sårbare familier og enlige Udgifter: Forplejning 5000, Indgangsbetaling ved aktiviteter 5000 Transport til frivillige 2000 Økonomi: Lille egenbetaling. Formue: Ikke oplyst Aktivitet: Landsdækkende tilbud om ferielejr, Påruplejeren uge 29 Deltagere: 70 børn og 30 frivillige. Udgifter: Aktiviteter ud af huset fx Legoland, svømmehal, matearialer til aktiviteter, Økonomi: Deltagerbetaling pr. barn kr. - dækkes som egenbetaling, af lokal Røde Kors eller kommune. Formue: kr. Midlerne skal prioriteres brugt på børneområdet. Der gives en samlet støtte til de to ansøgninger. Beløbet er nedat på grund af puljens størrelse og antallet af ansøgere, samt fordi det vurderes, at det er muligt med en mindre egenbetaling. Beløbet er reduceret da der er tale om et landsdækkende tiltag 14/23

15 Aflastningstjenesten i Skjern, Ældre Sagen v. Mette Sjælland Præstegaardsvej Skjern CVR: Den lokale aflastningstjeneste i Ringkøbing og Omegn v. Birthe Borch, Ringkøbing CVR: formand: Birgit Beiter Røde Kors - RKSK Kommunekredsen, en sammenslutningen af de 5 lokalafdelinger v. Ingrid Nørholm, Hoven CVR: Røde Kors Skjern Afdeling - Besøgsvenner v. Edith Kjær Kristensen cvr: formand: Margit Hansen Røde Kors, Ringkøbing - Vågetjenesten v. Mette Nørgaard CVR: til Aktiviteter: Aflastning af pårørende i hjem og på ældrecentre, hvor der er døende, demente eller kronisk syge. Deltagere: 12 aflastere. Udgifter: Telefon, kontor, møder, kurser, kørsel. Økonomi: Formue kr. Aktivitet: Aflastning af pårørende ved alvorligt syge og døende. Deltagere: frivillige aflastere. Udgifter: kørsel til aflastere (5000kr.), møder og administration. Økonomi: Ingen indtægter, Formue: 2000kr. Andet: Sidst søgt i Aktivitet: 5 dages ferieophold på Axelgård inkl. dagsudflugt til ensomme eller sårbare ældre. Deltagere: 25 Ældre og frivillige. Ansøger: Leje af Akselgården kr, leje af bus kr, udflugt inkl. forplejning kr. Økonomi: Egenbetaling på 700 kr. Formue: Ingen selvstændig økonomi. De 5 lokalkredse støtter med ialt Aktivitet:Besøg hos ældre, ensomme borgere bosat i den gl. skjern Kommune Deltagere:70 besøgsmodtagere Ansøger:Adm udg. Kørsel, kurser, fødselsdagsbuketter, lokaleleje, 2 årl. Arr. Økonomi: ingen kontingent Formue: Røde Kors, Skejrn afd kr Aktivitet: Der våges ved ensomme døende i de sidste dage/timer af deres liv. Normalt kører de i egen bil, taxa benyttes, hvis frivillig ikke har egen bil. Deltagere: 9 frivillige Udgifter: Taxikørsel, hvis det er nødvendigt for at komme frem. Økonomi: Formue 0 - under Røde Kors, Ringkøbing Det er Frivilligrådets holdning, at der kan øges i egenbetalingen, således at det f.eks.minimum dækker forplejningen /23

16 Saldo grp Aktiviteter til ældre Ældre Sagen Skjern-Tarm v. Gunnar Linding CVR: P.: formand: Tinne Andreasen Ældre Sagen, Ringkøbing- Holmsland v/ Vibeke Kastner Ks.Ringkoebing- n.dk CVR: Formand: Jens Kr. Øllegaard Ældre Sagen, Videbæk v. Paul Henriksen Irisallé 57, 6920 Videbæk dk CVR: Formand: Birthe Clemmesen til Aktiviteter: 1) Motionsvenner, 2)søndagscafe på Seniorcentret Beløbet fastlagt i forhold til at der kan Skjern hver søndag og Søndermarken Tarm hver anden søndag, indføres mere brugerbetaling på nogle af 3) hjertestarterkursus for frivillige, 4) færdelslære-kursus for ældre aktiviteterne. Deltagere: 2600 medlemmer, 2) pr. sted, 4 og 5) ca. 20 deltagere pr. hold. Ansøger: 1) kørselsudgifter kr, 2) husleje kr. (obs. ved lokaler på seniorcentret, pt. gratis på Enghaven) og aktivitetstilskud kr, 3) undervisningssalær 1.500kr, 4) annoncering og underviser kr. Økonomi: Deltagerbetaling til søndagscafeer ca. 25 kr. Brugerbetaling 50% på trafikkurser. Formue ca kr. Andet: Aktivitet: 1 Tryghedsopkald, 2 Bisidder, 3 Besøgsven, 4 Motionsven, 5 Trafikkursus Deltagere: 3300 medlemmer Udgifter: 1. Telefon og transport kr. 2. Annoncering og transport kr. 3.Besøgsven og transport kr. 4. Motionsven, transport, ann. og telefongodt kr. 5. Trafikkursus kr. Økonomi: Egenbetaling: 1-4) ingen, 5) halvdelen betales. Kontingent 115 kr. for enlige og 190 kr. for par. Indtægt: på kr. Formue: kr Aktivitet: Motionsvenner, Handyman(hjælpen er nær), søndagscafé, suppeaftner for enlige, 1. hjælpskurser/trafikkurser, mv. Deltagere: 1344 medl. ca. 25 delt pr arr. (ca 40 frivillige) Udgifter: Motionsvenner kørsel+tlf kr., Handiman kørsel+tlf 8.000, Suppeaftner 4.500, søndagscafé 4.000, 1. hjælpskursus 8.000, Div udg. frivillige 4.000, Div kurser og erfaringsudveksling frivillig kr. Div arrangementer kr. Økonomi: årskontigent + brugerbetaling på arr. Formue: kr. Beløbet er reduceret på grund af formue og puljens størrelse 16/23

17 Bakkelys Plejehjem, Videbæk - Vennekredsen v. Mads Erik Poulsen, Videbæk CVR: formand: Karin Højland,Videbæk Bølling Aktivklub v. Benedikte Hindbo, Bølling Mail: CVR: Faster Sogns Højskole v. Helga Hansen m CVR: Finderup Pensionistforening v. Niels Toft Sørensen, CVR: formand: Gunhild Holck Fiskbæk Omsorgsklub v. Edmund A. Sørensen, Fiskbæk CVR: Fjelstervang Hyggeklub v. Søren N. Pedersen, Fjelstervang CVR: formand: Poul Aagaard Andersen, Fjelstervang til Aktivitet: Afholdelse af brunch for beboere og deres besøgsvenner, ferieophold for beboere, koncert for beboere og pårørende Deltagere: 38 beboere på plejehjemmet mv. 160 medlemmer. Udgifter: Brunch 9000kr., ferieophold 3.500kr, koncert kr. Økonomi: kontingentindtægter 100kr pr. medlem. Kontingentindtægter anvendes især til udgivelse af venneblad, beboers deltagelse i aktiviteter er gratis. Formue samt hensat til bus Aktivitet: 14 dags møder med petanque, sang, litteratur, spil, og socialt samvær Deltagere: ældre i sognet Udgifter: Lokaleleje, udflugter mm kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. årligt. Formue 100 kr. Aktivitet: Foredrag, ekskursioner, besøg på efter- og højskoler. Deltagere: 50 Udgifter: Foredragsholdere kr. Kaffe kr. Økonomi: 20 kr. pr. møde. Forventede indtægter kr. Formue: kr. Aktivitet: 8 aktiviteter i vinterhalvåret i Forsamlinghuset Deltagere: Ansøger: der søges til husleje Økonomi: ikke kontingent. Formue: kr. Aktivitet: Spil, foredrag, oplæsning, sang og socialt samvær i Fiskbæk Missionshus Deltagere: 12 Udgifter: Husleje kr, aktiviteter kr.. Økonomi: Kontingent 100 kr. Formue: 500 Aktivitet: Netværksskabende aktiviteter for ældre såsom foredrag, petanque, bowling og julefrokost Deltagere: Ansøger: Udgifter kr. (især udflugt og foredrag)r minus deltagerbetaling 2.000k.. Økonomi: Ikke kontingent, men deltagerbetaling pr. gang. Formue: 1100 kr. 17/23

18 Fredagscafeen v. Vibeke Pedersen, Tarm CVR: Guldalderklubben for Skjern og Omegn v. Elly Madsen, Skjern CVR: Formue: 0 Hemmet Plejehjems Venner v. Tove Steffensen Ryttervænget Nr. Nebel CVR: Holmbohjemmet/Fjordglimt Vennelaug v. Preben Juul Sørensen mail.com CVR: Hoven Hyggeklub v. Hanne Nielsen, Ølgod CVR: formand: Nanna Johnsen, Hoven Hover Pensionistforening v. Grethe Stevnshoved, Spjald CVR: til Aktivitet: Fredagscafe med socialt samvær, oplæsning, diskussion mv, 1 årlig udflugt Deltagere: personer Udgifter: Et generelt driftstilskud til materialer, kørsel mv. Økonomi: Ikke kontingent, men deltagerbetaling pr. gang. Aktiviteter: Mødes hveranden uge i Enghavens Cafeteria, ca.18 foredrag og 1 udflugt Deltagere: 49 medlemmer deltagere pr gang. Ansøger: differencen mellem udgifter til foredrag, kaffe og udflugt og kontingent og deltagerbetaling /22.500kr. Økonomi: Formue kr. Medlemskontingent 60 kr. Deltagerbetaling 25 kr. for medlemmer og 30 kr. for ikke medlemmer. Aktivitet: Decemberarr. med Villy Egemose Deltagere: Beboere, pårørende, ældre i sognet. 100 medlemmer - ca. 60 til arrangementet Udgifter: 1500 kr til Villy Egemose Økonomi: Kontingent 50 kr. 30 kr for kaffe Formue kr. Aktivitet: Eftermiddags og aftensarrangementer med sang, musk og foredrag på de to plejehjem. Deltagere: beboere og ældre i sognene. 160 medlemmer. Udgifter:Sang og musik, kr, Årskalender kr, Blomster kr. Økonomi: Kontingent 75 kr. Formue: kr. Aktiviteter: Foredrag, sang, musik, rejsebeskrivelser. Deltagere: Pensionister ca deltagere. Udgifter: Husleje i Hoven Hallens cafeteria. Økonomi: Formue kr. Deltagerbetaling pr møde 15 kr. Formue: kr. Aktivitet: Oplysende foredrag, underholdning, socialt samvær, udflugter og virksomhedsbesøg Deltagere: 39 medl. Ca 25 deltagere pr. gang. Udgifter: Foredrag kr, husleje kr, kørsel kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. Formue: kr. 18/23

19 Højmark Guldalderklub v. Jørn Grimstrup, Lem CVR: formand: Kurt Johansen Klub 08 Stauning v. Ingrid Østergaard CVR: til Aktivitet: Foredrag, sang, musik i Højmark Forsamlingshus, årlig udflugt. Deltagere: Ca 35. Ansøger: forskel mellem indtægter fra kontingent kr og udgifter kr(lokaleleje 1.000kr, foredrag kr, udflugt kr, administration 500 kr) Økonomi: Kontingent pr. år 200 kr. Egenbetaling 45 kr. for kaffe. Egenbetaling 250 kr. til udflugter. Formue: kr Andet: Tidl. kaldet Lem Guldalderklub. Aktivitet: Socialt mødested, hvor der er bob, billard, dart, kortspil, håndarbejde og fremfor alt hyggeligt samvær Deltagere: personer hver gag. Udgifter:Husleje kr., sommerudflugt kr. Økonomi: kaffebetaling 10 kr. Formue: ca kr. Ved evt. fremtidige ansøgninger ønskes indtægter medtaget i budgettet Lem Ældreklub v. Jens Kr. Øllgaard Jensen CVR: Lyne Vennekreds v.. Leif Sørensen (formands) CVR: formand: Søren Nielsen Aktivitet: Foredrag, generalforsamling, efterårsfest, udflugt Deltagere: 40 Udgifter:Entre og kaffe, annonce, Foredrag Aministration, generalforsamling, Udflugt Økonomi: Kontingent 150 kr. Egenbetaling ved arrangementer kr. + betaling for udflugt. Formue: kr Andet: Morgengry, sangkor i Tarm v. Astrid Hammer Kongensgårdsvej 4, 6880 Tarm CVR: formand: Hilda Bøgebjerg No Aktivitetshus v/ Jørn Lauridsen CVR: Formand: German Albertsen Aktivitet:Månedlige foredrag og musikaftner, to ugentlige hobbyaktiviter. Deltagere: 150 medl, ca 50 delt pr arrangement Udgifter: Et generelt tilskud til foreningens udgifter, især foredragsholdere og underholdning. Økonomi: Kontingent 50 kr. Formue: kr Aktivitet: Sangkor med ugentlig møde på Seniorgården. Giver koncerter på plejehjem mv. Deltagere: 75 pensionister Økonomi: Husleje 140 kr. pr. gang -i alt 5.000kr. Kontingent 300 kr. årligt, formue kr. Aktivitet: Drift af huset, der bruges til højskoledage, torsdagsmøder, gymnastik, litteratur, malerhold, Deltagere: 45 Udgifter: udgifter lokale, porto mv. Økonomi: 100 kr. i medlemskontingent. Formue: kr. Beløbet er reduceret, da det indsendte budget er ufuldstændigt. Der gives et tilskud til ældreklubbens aktiviteter. 19/23

20 Plejehjemmets Venner v. Tim Plejehjem v. Anna Grethe Pedersen, Tim (kasseren) CVR: Ringkøbing og Omegns Pensionistforening v. Peder Morre Pedersen, Ringkøbing CVR: formand: Henning Juhl Jensen Rosenlunden, Lem - Beboervennerne V /Irma Andersen CVR: Røde Kors, Skjern - nørklerne v. Birgit Hostrup, Skjern CVR: formand: Margit Hansen til Aktivitet: Musikalsk underholdning, pladespil og busture for beboere. Deltagere: ca. 45 deltagere pr. arr medlemmer og 27 beboere på hjemmet. Ansøger: Jævnt fordelt på aktiviteterne. Økonomi: kontingent 50 kr. Deltagerbetaling til flere af aktiviteterne. Formue: kr. Aktiviteter: Foredrag, sang, dans, musik, rejsebeskrivelser, banko m.m. Deltagere: Pensionister med ægtefælle/samlever. Ca. 34 medlemmer. Udgifter: Husleje på Fjordparken kr. Økonomi: Formue ca kr. Medlemskontingent 100 kr. Deltagerbetaling pr. arrangement 40 kr. Aktivitet: Underholdning, undervisning i dans, ture ud i det blå, (afholdelse af 60 års jubilæum aug. 2014) Deltagere: 200 medlemmer deltager pr. gang Udgifter: Underholdning kr. Ture ud i det blå, kr. Jubilæumsfest kr. Økonomi: Kontingent - enlige 80 kr. par 130 kr. Ved arrangementer kr Formue: kr Røde Kors, Skjern afd. Strandbygård akt. V. Kirsten Reuss Damgaard CVR: formand: Margit Hansen Aktivitet: Udflugt og julefrokost for frivilllige, som mødes hver anden uge i Røde Kors lokaler på Skjern Station. De fremstiller nørkletøj til u-landene og bamser til børn af fængselsindsatte Deltagere: nørklere, fortrinsvis pensionister Udgifter: busudflugt , julefrokost kr, husleje for Røde Kors-lokaler på Stationen kr. Økonomi: ingen deltagerbetaling. Formue: for Røde Kors, Skjern kr. Aktivitet: Socialt samvær 12 gange årligt. Deltagere: beboere i Strandbygård ældreboligerne ved Enghaven plejehjem. Udgifter:12. arrangementer á 200 kr. Økonomi: Ingen deltagerbetaling. Formue: 0 kr., Røde Kors Skjern kr. Normalt støttes afholdelse af jubilæumsfester ikke. Der gives et tilskud til foreningens aktiviteter Der gives et anerkendende tilskud til foreningens virke, som et socialt forum for deltagerne. Tilskud skal være til gavn for borgere i RKSK, hvorfor selve formålet ikke er støttet. 20/23

21 Røde Kors, Skjern afdelingen, Nørgaardsparken akt. v Karin Clausen; Skjern CVR: formand: Margit Hansen Sdr. Bork - Dataklub, Sdr. Bork Forsamlingshus V/Lili Kjeldsen Pedersen CVR: Sdr. Bork Seniorklub, Sdr. Bork Forsamlingshus v. Lili Kjeldsen Pedersen CVR: Seniorfisketure v. Vibeke Pedersen, Tarm CVR: Skjern og Omegns Pensionistforening v. Erik Nielsen Vejlen Skjern CVR: Spjald Plejehjem/Brugerråd v.bent Jensen CVR: Formand Esther Mortensen Formue: til Aktivitet: Socialt samvær 10 gange årligt. De ældre hentes og køres til Nørgårdsparkens fælleshus. Deltagere: beboere i Nørgårdsparken. Udgifter: 200kr. pr. gang.sammenkomst kr. Økonomi:Ingen deltager betaling. Formue: Nørgaardsparken-akt. 0 kr, Røde Kors Skjern kr. Aktivitet: Dataklub - hjælp til brug af edb mv. Deltagere: 10 Udgifter: lokaleleje kr., papir mm. 500 kr., Annoncer kr. Økonomi: Kontigent 300 kr. Formue: 0 kr. Aktivitet: Glad motion og kaffebord Deltagere: 30 medlemmer. Udgifter: Lokaleleje kr, kaffe kr., annoncer kr. Økonomi: Kontingent 100 kr kr. pr. gang man deltager. Formue: 0 kr. Aktivitet: 8 fisketure for + 60 årige. Deltagere: ca deltagere hver gang. Udgifter: Kørselsudgifter for koordinator, telefon, porto og kopiering. Økonomi: Ingen kontingent, men deltagerbetaling pr. gang. Aktivitet: 1 mdl arr. p.t. i Lejerbo's lokaler og 1 udflugt. Deltagere: deltagere. 319 medlemmer. Udgifter: busudgift, husleje og underholdning mm kr. Økonomi: Kontingent 70 kr. Betaling ved foredrag/underholdning 40 kr. Formue kr. Aktivitet:Sangeftermiddag med Louise Espersen Deltagere: ca. 115, Beboere og pårørende samt pensionister fra byen. Udgifter: honorar til Louise Espersen kr Økonomi: ca 50 betalende gæster Formue: kr. Et generelt tilskud fastlagt i forhold til overvejelser over puljens samlede størrelse og øvrige 21/23

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1 2014-116 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com 27182259 2 2014-88 3 2014-96 4 2014-95 5 2013-44 Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen vaerestedet.skjern@kfumsoc.dk

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr. Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.: 00146 Frivilligrådet 01.01.14 31.12.17 Kontaktperson Frivilligrådet

Læs mere

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Kontaktperson Frivilligrådet Gerda Eskesen, HUSET frivilligcenter Østergade 2 6600 Vejen Telefon: 75365230 Mail: frivillig@huset-vejen.dk Ældre Ældre Sagen, Vejen Jette

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune 2009 Frivilligvejviseren 2009 I 1 Indholdsfortegnelse Foreninger på børn og unge området Indre Missions Børnearbejde 12 Loproc Computerforening

Læs mere

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION AKTIVITETS KATALOG 15/16 FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE AKTIVITETSKATALOG 2015-16 Aktivitets kontoret Kære pensionist

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret 20. årgang juli 2006 Kontakten mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune 3 Aktivitetskatalog og tilbud fra Turkontoret Kontakten er Helsingør Kommunes blad til borgere over 60 år og

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune Hjælp til selvhjælp For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune 1 2 Forord Kataloget er udviklet på tværs af de faglige organisationer i Ringkøbing- Skjern Kommune, og i samarbejde

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 2 humanitære foreninger og aktiviteter Forord 3 Kort over det frivillige arbejde i Ballerup 2011 Serviceloven forpligter

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune

Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune Information om Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune samt Oversigt over foreninger Udgivet af Frivilligrådet i Norddjurs Kommune juli 2009 (senest revideret november 2012) Forord Hvor kan jeg

Læs mere

Omsorgsudvalgets. rapport 2009

Omsorgsudvalgets. rapport 2009 Omsorgsudvalgets rapport 2009 + tilføjelser Udvalg nedsat af Menighedsrådet ved Sct. Pauls kirke i Århus 2 Indhold Side Forord 3 Sognets nuværende befolkningssammensætning 4 Statistiske udviklinger vedrørende

Læs mere

Ældre-info. Pårørende til demente tilbydes netværk. Næste Ældre-info. September 2012. Hverdagsrehabilitering: Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer

Ældre-info. Pårørende til demente tilbydes netværk. Næste Ældre-info. September 2012. Hverdagsrehabilitering: Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer Ældre-info Information til ældre i Sønderborg Kommune Tag indstikket ud og sæt det op på din opslagstavle. Pårørende til demente tilbydes netværk Sønderborg Kommunes demens caféer, som åbnede tidligere

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009 De Frivilliges Hus fejrer FN's Internationale Frivillighedsdag 2009 Fredag 4. december kl. 14-16 i Julemandens Hus på Gammel Torv i Aalborg International Frivillighedsdag

Læs mere

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen!

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen! Børskatalog 2015 Firma/forening/frivillig/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER/MATERIALER Cafe Værestedet, Skjern Udlån af lokaler til f.eks. flygtninge eller foreninger Varmestuestrik.dk Varmestuestrik.dk

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere