Indretning af Kultur- og formidlingscenter i Herskabs stalden til Gurrehus, Gurre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indretning af Kultur- og formidlingscenter i Herskabs stalden til Gurrehus, Gurre"

Transkript

1 1 Projekt forslag (03. oktober 2006 udgave nr. 05) Herskabsstalden set fra Gurrehus Gurre sø set fra parken Indretning af Kultur- og formidlingscenter i Herskabs stalden til Gurrehus, Gurre Gurrehus Venner har udarbejdet et forslag til ombygning og indretning af den tidligere herskabsstald incl. garage Kultur- og formidlingscentrets indhold Kort fortalt skal Kultur- og formidlingscentret indrettes, så det kan fortælle og formidle områdets spændende historie bl.a. om Gurrehus slotsruin og de mange arkæologiske fund i området De mange kunstnere og forfattere, der har beskrevet dette stykke danmarkshistorie Det græske og danske kongefamilies tilknytning til Gurrehus Egnens særprægede natur og Gurre sø Indgå som et af flere formidlingscentre tilknyttet den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland Gurrehus gruppen har beskrevet hvilke aktiviteter et center på Gurrehus kan indeholde i et uddybende projektforslag. Projektforslaget, udstillingsplancher og andre tiltag kan ses på gruppens Hjemmeside Interesserede kan endvidere rette henvendelse til Gurrehus venners sekretariat for supplerende spørgsmål, medlemskab eller evt. sponsorstøtte Staldbygningens muligheder for kultur og formidlingscenter Kultur og formidlingscentret skal indrettes i staldbygningens underetage i nogle få forholdsvis store og lyse rum. På første sal indrettes et møderum/foredragslokale, kontor og arkiv. I garagebygningen indrettes små vandreudstillinger og en mindre cafe, hvor man kan sidde og nyde udsigten over det åbne landskab gennem de store portpartier med glas. På sydsiden ud for cafeen etableres en mindre plads for udeservering. Herskabsstaldens udvendige arkitektur skal kun ændres lidt, hvorimod den indvendige udformning, indretning og interiør skal tilpasses nutidens smag og krav om formidling af kultur, historie og natur Eksisterende bygning Staldbygningen er opført i 1 etage med udnyttet tagetage og har et samlet areal på ca. 230 m2. Garagen er på ca. 80 m2 og bygget på staldbygningens sydlige facade.

2 2 Selve staldbygningen er opført i røde hårdtbrændte teglsten med en del murdetaljer og enkelte vinduer med reference til historicismen fra begyndelsen af det 19. århundrede. Taget har ca. 45 graders hanebåndspær tækket med skiffer. Inde i bygningen er allerede et forholdsvis stort rum med en pæn trappe op til en svalegang, der fører til de forskellige værelser på første sal. Garagen er mod syd domineret af store porte af træ. Taget har ca. 10 graders taghældning og er belagt med tagpap Staldbygningens sokkel, mur og tag er af rimelig god standard, men trænger til almindelig vedligeholdelse. Garagens tag skal ombygges i forbindelse med supplerende isolering og ny belægning. De store porte skal udskiftes med porte med energiglas, så man indefra bygningen får udsyn over markerne. Der er allerede etableret en større flisebelagt parkeringsplads 4.00 Anlægsbudget incl. moms Købspris for Staldbygning incl. garage Køb forudsat der ikke gives tilladelse til boligprojekt, anslået ca ,- Købsomkostninger ca. 2 % ,- I alt anslået købspris ,- Ombygning af staldbygning incl. garage 230 m2 x , ,- 80 m2 x , ,- 4. Anlægsarbejde (P-areal forefindes) Parkanlæg og p-areal ca ,- I alt bygge- og anlægsudgifter anslået ca ,- 6. Projekteringsomkostninger, byggestyring m.m. Anslået ca. 10 % af bygge- og anlægsprisen , ,- Uforudsete udgifter ,- I alt omkostninger excl. byggerenter ,- Bemærkninger til priser: De anslåede m2 udgifter er baseret på en sund ombygning og istandsættelse af ejendommen uden specielle luksuøse tiltag. Priser er excl. inventar direkte knyttet til udstillingsområdet såsom montre, visuelt udstyr m.m. Prisindeks juni Turisme og økonomi Da Projektet ikke kun har lokal og turistmæssig interesse, men er et projekt af national interesse, må man forvente, at både stat og kommune bidrager med økonomiske midler. Ligeledes må man forvente, at en del fonde vil støtte projektet, da det indeholder værdifulde nationale aspekter. Et Kultur og oplevelsescenter ved siden af Gurre Slotsruin er heldigvis ikke kun udgifter, men også indtægter f.eks. i form af arbejdspladser, forbedret skoleundervisning samt ikke mindst øgede indtægter fra både indenlandsk og udenlandsk turisme. Desuden vil skabelsen af Centeret skabe positiv omtale af regionen, hvilket erfaringsmæssigt medfører følgeindtægter inden for andre sektorer.

3 3 Turisme er på europæisk plan en stadig voksende industri, hvorimod Danmark og blandt andet Helsingør Kommune har svært ved at fastholde turisterne. Et Gurrehus med oplevelse og formidling kunne positivt bidrage til at vende denne udvikling. Nærværende projekt incl. indretning af et center har været forelagt Wonderful Copenhagen, der har skrevet, at man har læst om projektet med interesse og At skabe og udvikle offentlige kulturelle frirum er ikke blot vigtigt for turismen, men også for lokalsamfundet og regionen. Derfor er Wonderful Copenhagen positiv over at se jeres engagement i projektet. Vi håbe derfor, at I får succes med jeres forehavende, således at Gurrehus kan komme til gavn for mange mennesker fra lokalområdet, såvel som regionen og resten af landet. 6.0 Overordnet idé. 6.1 Nationalparker er ikke kun natur, men også formidling og oplevelse. Det er vigtigt at der fra starten udpeges nogle forskellige steder, hvor turister og besøgende kan få formidling af skovenes plante-, fugle-, fiske- og dyreliv samt de mange kulturspor landskabet og bygninger gemmer. Gurrehus bør være et af disse oplevelses- og formidlingssteder samt danne udgangspunkt for gå- eller cykelture i omegnen. Staldbygningen til Gurrehus ligger centralt i regionen og er velegnet til udstillinger, foredrag, skoleundervisning, spisehus med meget mere. Som et af vore mål ser vi en lille Nordsjællandsk pendant til det tidligere kongeslot Sofiero ved Helsingborg. Gurrehus og den omgivende natur kan bare meget mere blandt andet fortælle historier om: Natur og dyreliv på landjorden Skovsøen og EU-habitatområde. Middelalder og arkæologi Kongernes Nordsjælland Digternes Nordsjælland Gurrehus og egnens historie 6.2 Natur og dyreliv. Lige udenfor Gurrehus og Herskabsstalden ligger Gurre Sø og de våde og sumpede engområder i den geologiske formation kaldet Alnarpdalen, hvorfor man her har en enestående muligheder for formidling af netop dette specielle landskab, fauna, fugle- og dyreliv, bæredygtig natur og Nationalparken Kongernes Nordsjælland Samtidig vil Herskabsstalden og dens cafe være et glimrende udgangspunkt for vandreture i landskabet 6.3 Skovsøen og EU-habitatområde. Gurre Sø ligger med sine 200 ha markant i landskabet omgivet mod nord og vest af ca ha sammenhængende skovområde (Gurrre Vang, Horserød Hegn og nordvest for disse Risby Vang og Klosterris Hegn) Området inviterer til smukke vandringer. Fiskeriet er forpagtet og der har været bådudlejning. Friluftsaktiviteter og stisystemer bør udbygges. Gurre Sø nævnes i 1600-tallet blandt kongens fiskesøer, men i 1742 blev brugsretten til søen henlagt under Kronborg Geværfabrik i Hellebæk. Fra 1869 overtog staten atter brugsretten til søen og søbredden hele vejen rundt. Søen får sit tilløb fra mange kilder og grøfter og afløbet finder sted mod vest gennem Gurre Å, hvor der i over 100 år har været stemmeværk. Gurre Søs vandspejl har været reguleret mange gange og dermed også kystlinierne og øerne og holmene ude i søen.

4 4 Gurre Sø er udpeget som EU habitatområde. Det betyder at søen i særlig grad skal beskyttes mod aktiviteter, der kan forringe søens tilstand. Om alt dette og mere til, kan man udstille og fortælle i Gurrehus, så besøgende kan få en bedre forståelse for søens liv og kredsløb. 6.4 Middelalder og arkæologi Som nærmeste nabo til Gurrehus mod øst ligger Gurre Slotsruin, hvorfor Gurrehus er et velegnet sted for et Arkæologisk Center med fokus på de omfattende udgravninger omkring Gurre Slotsruin, hvor man har fundet flere store bygninger, kongeligt møntværksted, en bro, flotte vejanlæg og en teglovn samt resterne af en kirke, kaldet Sankt Jacobs Kapel. På Gurrehus kan middelalderen således ses lige uden for døren og samme historie kan fortælles og udbygges inde i bygningen med foredrag, skoleundervisning, drama og meget mere. 6.5 Kongernes Nordsjælland. Formidling om kongerne i Nordsjælland hører også naturligt hjemme på Gurrehus, da det var her, at man i begyndelsen af 1100-tallet - for ca. 900 år siden - opførte et solitært borgtårn. Det var denne borg som Valdemar Atterdag udbyggede i 1300-tallet og som udviklede sig til, at blive en af landets vigtigste kongeborge og magtcentre i over 150 år. Det var også her hans datter dronning Margrete den Første lagde spiren til den visionære Kalmar-union. 6.6 Digternes Nordsjælland. Få områder af Danmarks natur og fortid er så smukt og rigt beskrevet, som området omkring Gurre. Af forfattere og digtere skal blot nævens nogle få. H.C. Andersen, Søren Kirkegaard, Holger Drachmann, I.P. Jacobsen og Halfdan Rasmussen. Turister og besøgende kan vandre rundt i det smukke område og efterfølgende se skiftende særudstillinger om disse forfattere og baggrunden for, hvorfor netop Gurre var så omsværmet. Mange af vores vigtigste nationale sagn og myter knytter sig da også til området. Mest kendt er nok sagnet om kong Valdemar, mordet på hans elskede frille Tove og ringen, der blev kastet i søen, da kongen kastede sin kærlighed til den, der havde ringen. 6.7 Gurrehus og egnens historie. Selve bygningen Gurrehus har også sin spændende historie, som naturligvis bedst kan fortælles i selve bygningen via skiftende særudstillinger og tilhørende aktiviteter. Gurrehus har sine rødder tilbage til 1500-tallet, da selve slottet blev afløst af Krogen i Helsingør det senere Kronborg, mens driften af landbruget blev flyttet til en ladegård kaldet Gurre Vangehus og Natstalden, der lå nogenlunde hvor Herskabsstalden nu ligger. Omkring 1720 ændredes navnet til Gurrehus og var sæde for skovrideren til 1774, hvor Kongen stadig ejede ejendommen. Fra 1774 har en række forskellige ejere, hver med sin spændende historie, ejet Gurrehus. Frederik Tutein overtog ejendommen i 1880 og opførte det nye Gurrehus i hollandsk renæssance. Da Prins Georg af Grækenland overtog ejendommen i 1914 blev bygningen udvidet og ombygget. Seneste ændring skete omkring 1966, da forsvaret føjede en uheldig tilbygning til hovedbygningen. Under Anden Verdenskrig holdt tyskerne til på Gurrehus og efter krigen Røde Kors og senere indrettede Forsvarsministeriet kursusejendom på ejendommen.

5 Alle disse historier sket i selve området - skal naturligvis formidles og indgå i et aktivt undervisningsforløb, ligesom historierne om landsbyen, skovene og omegnen naturligt kan indgå heri. Ligeledes vil det være et oplagt sted at vise -og skabe overblik- over Nordsjællands historiske borge og slotte. I Gurrehus kan der således opstilles modeller af Gurre Slot, Asserbo Slot, Søborg Slot, Frederiksborg Slot, Fredensborg slot og Kronborg Slot. 7.0 Gurrehus skal samarbejde med andre. Det er ikke tanken, at Gurrehus skal være det eneste center, men skal samarbejde med f.eks. Esrum Kloster. Hvor Gurre fortæller kongernes, malerens og digternes historie fortæller Esrum Kloster munkenes og den religiøse historie før reformationen. De to steder er også omgivet af forskellige naturtyper, hvorfor vandreture, undervisning og naturudstillinger også vil være forskellige og derfor supplerer hinanden. Kort sagt, man skal konkurrere på den sunde måde, så der skabes synergi. Flere andre steder kan også indgå som spise- og formidlingssteder. I Nationalparkens østlige landskabskorridor kan udover Gurrehus f.eks. nævnes Naturcentret Nyruphus, Hellebæk Kohave, Flynderupgård og Hammermøllen, der alle har hver sin funktion og sit speciale. 5

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 EN GLORVÆRDIG FORTID HAR DEN EN FREMTID? Vi er allerede godt på vej... INTRODUKTION Fredensborg Store Kro har en lang og spændende historie bag sig lige siden dets opførelse

Læs mere

Ryegaard & Trudsholm Godser

Ryegaard & Trudsholm Godser Ryegaard & Trudsholm Godser Kontor: Munkholmvej 380, Rye 4060 Kirke Såby Tlf.: 46 40 60 32 www.ryegaard.dk E-mail: godskontor@ryegaard.dk Synergien mellem Langtved Ny Færgekro og Ryegaard og Trudsholm

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø

Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø Støberihallerne i Præstø Et kunstprojekt, støttet af Jakob Helles, Præstø Lokalråd, Præstø Kunstforening og Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Øverst: Støberihallerne

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen 2014 4 Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere

Læs mere

ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler

ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler Indhold Johannes Larsen Museet 3 Vikingemuseet Ladby 7 Nyborg Slot Farvergården 5 Borgmestergården 19 Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Johannes Larsen

Læs mere

AGGER HAVN MASTERPLAN

AGGER HAVN MASTERPLAN AGGER HAVN MASTERPLAN Masterplan for Agger Havn Udarbejdet af: Jeanette Lund Kommunikation og Ideaz Fotos: Hans Erik Nørgaard og Ida Borgen Tryk: Udgivet marts 2012 Gruppen omkring Agger Havn består af:

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Herberger for vandreturister, pilgrimme, cyklister og ryttere

Herberger for vandreturister, pilgrimme, cyklister og ryttere Herberger for vandreturister, pilgrimme, cyklister og ryttere Andreas Blinkenberg, arkitekt maa i samarbejde med Jørgen Toft Jessen, arkitekt maa 1 2 Indledning Dette mit idé-forslag projekt er om en herberger,

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad der skulle med i Helsingør Kulturkanon.

I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad der skulle med i Helsingør Kulturkanon. Stemmerne er talt op, og denne bog viser de 27 mest værdsatte bud på, hvad der gør kulturlivet i Helsingør Kommune til noget ganske særligt. Helsingør Kulturkanon I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad

Læs mere

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007 Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger Januar 2007 Indhold Forord 5 1 Markedspotentialet for nostalgi og kulturarv 7 1.1 Turisterne går efter kulturarven 7 1.2 Vor tids forbruger

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

BESØGSSTEDER VED STEVNS KLINT - STATUS OG FREMTIDSPERSPEKTIVER

BESØGSSTEDER VED STEVNS KLINT - STATUS OG FREMTIDSPERSPEKTIVER BESØGSSTEDER VED STEVNS KLINT - STATUS OG FREMTIDSPERSPEKTIVER Denne publikation er udarbejdet af Stevns Kommune i samarbejde med Projektgruppen under Verdensarv Stevns Klint, med assistance fra Büchert

Læs mere

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39) Naturpark Tolne (se større kort s. 39) Forprojekt om Naturpark Tolne Udarbejdet af: Jakob Kofoed På vegne af: Initiativgruppen December 2013 Initiativgruppe: Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet, (Kontakt

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i 2020... 4 Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere