Lokalhistorisk kalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistorisk kalender"

Transkript

1 2011 HJEMKOMSTEN Maleri af Poul Steffensen forestillende Siim gl. skole i Lokalhistorisk kalender Kalenderen er udgivet af Ry Lokalarkiv Pris kr. 40,-

2 Siim gl. skole, Siim Bygade 123, 2010 Maleri af Poul Steffensen Maleriet af studenten, der kommer hjem til forældrene i Siim, er malet af Poul Steffensen ( ) Ry Stationsbys æresborger. Han er kendt for sine bogillustrationer ikke mindst til Ingemanns historiske romaner og Carit Etlars Gøngehøvdingen. Poul Steffensen boede i Ry til sin død i Poul Steffensensvej i Ry er opkaldt efter ham. Blandt meget andet har han malet altertavlen i Ry Kirke. Siim voksede sig større efter stationsbyen Rys opståen. I 1875 fandt tre driftige gårdmænd fra Siim og omegn, at der måtte findes en anden skoleløsning. Nærmeste skole var Fiirgaarde skole, hvortil børnene måtte gå i al slags vejr. Man købte derfor et stråtækt hus ud mod heden i vest (huset er opført o. år 1800) og fik det indrettet med skolestue og lærerbolig. Skolen fungerede til ca. 1897, hvorefter ejendommen blev solgt til Hans Nielsen. Den er siden da anvendt til privat beboelse

3 Thorsminde, Skovsrodvej 41 Foto antagelig fra omkring Thorsminde er en afbyggergård fra Kalbygård (En afbyggergård er et landbrug udskilt fra en større ejendom). Den ældre Langes fornavn var Thor, deraf navnet. Thorsminde købtes på auktion i 1884 for kr. af kasserer Jespersen, Århus, som siden solgte den for kr. Siden århundredskiftet 1900 har den skiftet ejer flere gange, og jord er skilt fra bl.a. til 5 statshusmandsbrug. Derfor bliver vejen i folkemunde kaldt Statsgaden. Blandt ejerne var Sam Eide i Han købte senere Resenbro Kro, som han drev i mange år og senere solgte til FDM, der nedlagde kroen. Januar

4 Mariemundebroen, vejen mellem Alling og Ry o Ry Håndværker- og Borgerforening har haft stor betydning for udviklingen i Ry. Etableringen af vejen mellem Ry og Alling og broen ved Mariemunde skete således på initiativ af RHBF. Bedre transportforhold mellem stationsbyen og oplandet kunne fremme handelen og dermed udviklingen i området. Den første plan var at lave en gangsti langs banen hen over jernbanebroen. Men hurtigt opstod tanken om en rigtig kørevej med egen vejbro. Finansieringen kom på plads efter noget tovtrækkeri mellem Alling-Tulstrup Sogneråd, Dover Sogneråd, Amtet og Statsbanerne. En privat indsamling satte skub i sagerne. I 1906 blev der i Alling indsamlet 1800,- og i Ry 2200,-. Sognerådene var mere sparsommelige. Hvert sogneråd bevilgede 700,- til foretagendet. Alling forærede jorden til projektet gratis. I 1909 gik arbejdet i gang. RHBF havde markeret sig som en lokalpolitisk kraft. Februar

5 Elevbillede fra Emborg Skole, Munkevej 14, o Det lille indsatte billede er fra skolens sydside og elevbilledet er taget med det indvendige hjørne til venstre som baggrund. Elevbilledet bagerste række fra venstre nr. 1, 3 og 5, Ole Andersen, Henry Bloch og Søren Andersen. Rk. 2 nr. 3, 4, 5, og 7, Erling Jensen, Gunnar Jensen, Børge Pedersen og Ejnar Bloch. Rk. 3 nr. 3 og 6, Astrid Pedersen og Lis Elling. Rk. 4 nr. 1, 2, 3 og 4 Johan Linnebjerg, Richard Bloch, Halvor Jensen og Vagn Jensen. Til højre bagerst lærer Helveg Elling, foran ham hustruen Marie Elling. Helveg Elling blev ansat som enelærer i 1914 og besad stillingen til langt hen i 1940`erne, han efterfulgtes af Hans Jensen. I 1947 lukkede skolen og eleverne flyttet til den nye Gl. Rye Centralskole. Bygningen blev overtaget af Kristian Kudsk, der startede Klosterkroen i Emborg, skolestuen var indrettet til krostue, i 1958 solgte han til Nana og Erik Sørensen og i 1992 afhændede de Kroen til Gerda og Jens Pedersen, som ombyggede ejendommen, udseendet blev ændret, men flere indvendige indretninger blev bibeholdt og navnet blev ændret til Emborg Gæstgiveri. I 2004 overtog Birgitte og Allan Nygaard gæstgiveriet. Marts

6 Ry Biograf/Ry Teater, Kyhnsvej 4, o Ry Biograf - eller rettere Ry Teater - blev bygget i efter tegninger af Kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann, som også har tegnet Rye Nørskov Gods. Det var da også den daværende godsejer, Henrik Nørgaard, der tog initiativ til opførelse af Ry Teater. Dengang som nu skulle der bevilling til at drive biograf, hvilket godsejer Nørgaard fik med premiere i juli Lige siden har der været drevet biograf i Ry Teater. Der har været foretaget ombygninger flere gange, men byggestilen er forsøgt bevaret. I 1985 overgik biografen fra at være privat ejet til at blive foreningsejet. I dag er biografen en tip top moderne biograf med alt det nyeste udstyr indenfor lys og lyd, herunder visning af 3-dimensionale billeder. Ry Biograf fejrer d. 20. april sit 25 års jubilæum som foreningsbiograf. April

7 Krogården i Gl. Rye, Nyvej 1, o På luftfotoet ses den tidligere krogård i Gl. Rye, der i begyndelsen af 1940 erne blev erhvervet af det daværende sogneråd i Gl. Rye. Hensigten var at bygge en ny skole og dermed leve op til den nye skolelov af Udhusene blev revet ned og stuehuset, der er fra 1880, er den eneste bevarede bygning af krogården. Ved skolens indvielse, der på grund af krigen først skete d. 15. nov. 1947, blev bygningen anvendt til 3 lærerboliger og en pedelbolig. I dag anvendes bygningen til skolens SFO. Maj

8 Vandrerhjemmet Knudhule, Randersvej 88, 1936 Den 28. juni 1936 indviedes Tulstrup Ungdomsherberg som et af de første i Danmark af pastor Wienberg, Tulstrup. Ungdomsherberget døbtes senere Knudhule Vandrerhjem. Wienberg havde set ideen ved rejser i Tyskland og havde nu sammen med skotøjshandler Hauge fået indsamlet kr. til at bygge for. Vandrerhjemmet blev flittigt brugt af unge mennesker til fods eller på cykel. Under krigen blev Vandrerhjemmet beslaglagt af tyskerne. Først af de tyske flyvere, der var på Gl. Rye flyveplads, senere af en transportkolonne. Ved krigens slutning husede det flygtninge fra de Baltiske Lande samt Polen og Rusland nu under Røde Kors. I dag er Knudhule fint restaureret og drives som Ferie- og Kongrescenter, hvor der kan afholdes fester med god mad og overnatning. Juni

9 Hjejlen 1907 D. 14. februar 1861 var der stiftende generalforsamling i Hjejleselskabet på Hotel Dania i Silkeborg. Med Michael Drewsen som primus motor havde man allerede entréret med Baumgarten & Burmeisters Skibsbyggeri om levering af et dampskib til sejlads på søerne. Visionerne var store:.at hidlokke endnu flere Reisende end hidtil, men også at blive et Forbindelsesmiddel imellem de i communical Henseende afskaarne Beboere af Alling, Thulstrup, tildeels Dover og Ry Sogne. I starten sejlede Hjejlen helt til Rye Mølle. Dette ophørte dog senere. Billetprisen var 3 Mark. Der gik 6 Mark på en Rigsdaler 24. juni 1861 sejlede Hjejlen sin jomfrurejse med Kong Frederik VII og grevinde Danner ombord. I år fejrer den 150 års jubilæum. Hjejlen sejler stadig i bedste velgående og er i dag verdens ældste originale hjuldamper i drift. Juli

10 Holmsbæk, Tulstrupvej 114, o Gården Holmsbæk nævnes første gang i Den var dengang beliggende mellem Bakkegården og Skovriddergård ved bygaden i Jaungyde og beboedes da af en, der kaldtes lille Niels Jensen frikøber fæster Jesper Christensen gården af fru Woyda på Sofiendal. I 1881 kommer den i nuværende families eje, idet den købes af Laurs Peder Sørensen fra Bomholt. Han blev gift med Petra Kirstine Pedersen og de fik 6 børn, hvoraf de 3 døde af tuberkulose. Da L. P. Sørensen mente, at det fugtige stuehus var årsagen, byggedes i 1911 et nyt stuehus (se billedet) samt en ejendom nærmere Tulstrup som aftægtsbolig. Gården overtages af sønnen Peder Sørensen, og i 1972 af dennes søn og nuværende ejer Bent og Else Sørensen. I dag er besætningen solgt og jorden lejet ud. August

11 Allinggård, Søvej 10, tegning o Allinggård hørte i 1554 under Øm Kloster. I løbet af 1600-tallet overgik den til selveje. Men da amtmand Woyda på Sofiendal i 1767 (på auktion!) købte hele Alling by fulgte Allinggård - trods sin selvejerstatus - mærkelig nok med i handelen. I 1792 købte Jørgen Rasmussen gården tilbage af fru Woyda på Sofiendal. Frem til landboreformerne 1788 lå gårdene samlet inde i landsbyen, og jorden lå som spredte jordlodder fordelt over hele sognet. Ved udskiftningen blev de enkelte gårdes jord samlet. I Alling foregik udskiftningen ved en stjerneudstykning. Dvs. at jorden strålede fra gårdene inde i landsbyen og ud i det omgivende land. Dette er stadig tydeligt på gamle kort. Gårdene kom på denne måde til at ligge i udkanten af jorden. Mange gårde forblev i landsbyen, men Allinggård blev i 1882 flyttet til sin nuværende beliggenhed mere centralt på jorden. Før udflytningen lå Allinggård på hjørnet Ringvej 33/Søvej. Hækken følger næsten lademuren, og stenen på hjørnet er efter sigende ladens hjørnesten. Huset på Ringvej 33 er det gamle stuehus til Allinggård. September

12 Ved Dammen i Svejstrup o I 1932 flyttede Karen Hansen som 5-årig sammen med sine forældre, Kathrine og Karl Madsen, og søskende ind i dette hus ved dammen i Svejstrup. Det var en lykke, at der var indlagt vand. Vandhanen var placeret midt i køkkenet, og det havde de aldrig prøvet før. Der havde tidligere været elektricitet i huset, men de tidligere ejere kunne ikke betale for strømmen, så der var lukket og kablerne klippet over. Der blev ikke i deres tid installeret elektricitet igen, så de klarede sig med petroleumslamper. Det var et lille mørkt hus med et lille mørkt køkken, en stue og et soveværelse, hvor der var plads til 2 senge, forældrenes og børnenes. Forældrene lagde selv nyt stråtag på huset, for det trængte til fornyelse. I dag er huset nedrevet og et helt nyt hus opført på stedet. Oktober

13 Flensted Brønd, for enden af Skovvej, Låsby Flensted har et lille stykke skov kaldet Flensted Brønd, som ligger mellem Skovbrynet og Kirkevej. På det gamle bykort fra 1796 ser man, at Flensted Krat er næsten sammenhængende med Flensted Brønd. A. Kaae beretter i sin bog om Låsby Sogn, at der ved Flensted Brønd findes nogle gamle bøgestumper og underskov af birk og el. Desuden er der et stykke skov en fjerding vej i omkreds (o. 2 km.) kaldet Flensted Krat, hvor der undertiden fandtes storvildt og rådyr. Hele området er i dag ungskov. Dog står der i området mange gamle flotte bøge og egetræer. Området kaldes i daglig tale for Ingvar Jensens Skov. November

14 Kalbygård, Hovedvejen 24 o Første gang man hører om Kalbygård er i 1457, da ejeren var væbner Mads Nielsen. Senere overtog Øm Kloster godset. Det nævnes i klostrets jordebog i Blandt de store slægter, der har haft mest tilknytning og betydning for Kalbygårds historie, er slægten Lange. Denne slægt førte godset over i nyere tid og var ejere i årene Mest kendt er digteren Thor Neve Lange, der levede sin mandomstid i Rusland. Thor Lange tilbragte mange af sine ferier på Kalbygård, der ejedes af hans bedstefar. Hovedgården blev opført i 1878, og den nedbrændte i I dag drives gården med planteavl, og store arealer er udlagt som grusgrav. Skellet mellem Flensted og Kalbygård er markeret med et stendige ind til herregårdshaven. Billedet er af den gamle hovedbygning, der nedbrændte. December

15 STØTTEFORENINGEN FOR Ry Lokalarkiv Foreningens formål er at støtte Lokalarkivets arbejde gennem indsamling af arkivalier, udklip, billeder, film og andet materiale af interesse for det lokalhistoriske arbejde i arkivets område. Desuden er der udadvendte aktiviteter såsom ture, foredrag og udstillinger m.m. der udbreder kendskabet til den lokale historie. Støtteforeningen udgiver hvert år i samarbejde med Lokalarkivet denne kalender. Henvendelse vedr. medlemskab til bestyrelsen, eller Søren Chr. Sørensen tlf På foreningens hjemmeside viser vi bl.a. billeder vi mangler oplysninger om. Ry Lokalarkiv Gudrunsvej Ry. Tlf (Ry Bibliotek ) Lokalarkivet blev oprettet i 1969 og har en spændende samling af lokalhistoriske bøger, forenings-protokoller, fotografier, film, kirkebogkopier, folketællingslister og arkivalier vedrørende lokale anliggender og personer. Materialerne kan benyttes i arkivet efter de samme tilgængelighedsregler som på landsarkiverne. Daglig leder af Lokalarkivet er Leif Juul Pedersen. Lokalarkivets åbningstider: Mandag: 10:00 12:00 Tirsdag: 14:00 16:00 Husk at kontakte Lokalarkivet inden du kasserer gamle billeder, film, papirer, protokoller m.v. af lokal interesse.

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Øboernes kontakt med omverdenen:

Øboernes kontakt med omverdenen: Erhverv på Drejø historisk set. Samlet til Drejø Arkiv af Else Hjort Nielsen. Jan. 2010 Øboernes kontakt med omverdenen: Indtil 1883, hvor Drejø fik den første dampdrevne passager- og fragtbåd, foregik

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

Nejede. NoMus 25. Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer

Nejede. NoMus 25. Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer NoMus 25 Nejede Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer Landsbyen Nejede ligger smukt i et bakket landskab ved østsiden af Arresø. Landsbyen ligger omtrent midt på sine jorder knapt 1 km fra søen. Den grænser

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

BRAMSNÆSVIG. etableret 1962

BRAMSNÆSVIG. etableret 1962 BRAMSNÆSVIG etableret 1962 2007 1 2 Formanden for Grundejerforeningen Bramsnæsvig: Igen er der gået et år med megen travlhed, ikke mindst i forbindelse med kommune sammenlægningen, hvor vi har fået mange

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie

Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie Jubilæumsskrift December 2006 Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie Kære Ejby IF Tillykke med de 100 år - og velkommen til Køge kommune Vi glæder os til samarbejdet. Læs Køges idrætspolitiske

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN udgives af Fællesvirke Vest udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 1 januar 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 1 januar 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 1 januar 2015 Lejerbo skaber rum for liv Så blev det 2015 med ønsker til at I alle er kommet godt ind i det

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2009 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv og forfatterne Redaktion: Bente Rytter Peter Mouritsen

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

SogneBladet. Nr. 2 APRIL MAJ JUNI 2009

SogneBladet. Nr. 2 APRIL MAJ JUNI 2009 SogneBladet ENGUM BREDAL ASSENDRUP Nr. 2 APRIL MAJ JUNI 2009 De talentfulde U9 drenge fra Engum UI har i et nytårsstævne Nordea Cup i Give vundet U9 rækken ved at besejre samtlige tilmeldte hold. Holdet

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

Stationsbyen på Ulvemosen

Stationsbyen på Ulvemosen Stationsbyen på Ulvemosen Den nye bys første år 1800-1920 Af Bent Hartvig Petersen 23. april 2013 Med denne artikel skal skildres, hvorledes en mindre stationsby på Sjælland opstod og ændrede en hidtidig

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

Minder fra en skoletid

Minder fra en skoletid Minder fra en skoletid 100 års jubilæumsskrift 19122012 TITEL PÅ HISTORIE af navn navnesen Minder fra vores skoletid Ikast Vestre Skole 19122012 Udgivet af Ikast Vestre Skole Grafiske design og produktion:

Læs mere

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge Fotograf: Per Madsen 2 0 1 0 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1 2 En glædelig begivenhed! A. S. Augsburg For mange år siden, mens vor borgmester hed Holger Waage,

Læs mere