CSR rapport 2011/2012. Q8 CSR Rapport 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR rapport 2011/2012. Q8 CSR Rapport 1"

Transkript

1 CSR rapport 2011/2012 Q8 CSR Rapport 1

2 indhold Indhold fra vores CEO fra vores CEO Fra vores CEO Ansvarlighed & omtanke Kunder Medarbejdere Miljø & klima Samfund Leverandører Mål & resultater Om Q Q8 vil være anerkendt for at udvise omtanke for kunder, medarbejdere og verden omkring os. Sådan lyder vores vision. Og det er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør. Sådan har det været i mange år - længe før CSR blev et begreb. Som olieselskab har vi et særligt ansvar i forhold til udledningen af CO 2 både fra vores produkter og vores aktiviteter. Vi er opmærksomme på vores ansvar som udbyder af en knap ressource med stadig større efterspørgsel. Det er derfor grundlæggende for os, at vi arbejder for at imødekomme efterspørgslen på ansvarlig vis og med omtanke for samfund, omgivelser og miljø, indtil der er et bæredygtigt alternativ tilgængeligt for alle. Omtanke har altid været en integreret del af vores måde at drive forretning på. Det afspejler sig i vores code of conduct og vores mange adfærdsregulerende politikker, der understøtter vores mål om at være en ansvarlig virksomhed. Partnerskaber, der engagerer I de senere år har vi arbejdet systematisk med nye CSR-tiltag. Vi har bl.a. tegnet partnerskaber, der understreger vores engagement i samfundet og relaterer sig til vores forretning. Det drejer sig om Rådet for Sikker Trafik, Hold Danmark Rent, Fuldkornspartnerskabet og Dansk Røde Kors. Vi vil gerne være med til at få bilister til at sænke farten, hvilket også reducerer CO 2 -udslippet. Vi ønsker at tage et medansvar for at holde Danmark rent, da emballage og papir i vores butikker genererer henkastbart affald. Vi vil også øge salget af fuldkornsprodukter for at styrke den generelle sundhed i samfundet. Og vi vil gerne installere hjertestartere på vores mest besøgte servicestationer og i områder med tæt bebyggelse. Sikkerhed og mennesker Først og fremmest tager vi ansvar for vores medarbejderes og kunders sikkerhed. Vi arbejder struktureret med SSHE (Security, Safety, Health, Environment) og indførte i 2006 et ledelsessystem, der udstikker retningslinjer for sikkerheden i alle hjørner af organisationen. Der er konsekvent ledelsesmæssigt fokus på dette arbejde, og udviklingen i både uheldsrapporter, fraværsstatistikker og forebyggelse af røverier taler sit tydelige sprog. I 2011/12 oplevede vi eksempelvis et fald i røverier på 20 procent. Som virksomhed er vi også meget bevidste om det ansvar, vi har for at uddanne og udvikle vores medarbejdere. Vi investerer stort i både nationale og internationale interne uddannelsesprogrammer. I det forløbne år har vi lanceret et Talent Academy, en salgslederuddannelse og adskillige nye e-learning programmer. Ansvar for miljøet Vi har også konstant fokus på at nedbringe de miljømæssige konsekvenser af den måde, vi driver forretning på. Vi indretter vores servicestationer med fokus på bæredygtighed og minimering af den samlede miljøbelastning. Vi har et overordnet mål om at reducere CO 2 -udledningen fra vores aktiviteter, og vi sætter hvert år ambitiøse mål for nye energireduktioner. En stadig større del af de ca. 200 mio. DKK, som vi årligt investerer i vores danske forretning går til miljømæssige tiltag. Denne CSR-rapport beskriver en del af vores mange tiltag i det forløbne år og udgør den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabsloven 99a. Rapporten er endnu et vigtigt skridt på vejen i vores strategiske arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed. Steffen Pedersen, adm. direktør 2 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 3

3 ANSVARLIGHED & OMTANKE ANSVARLIGHED & OMTANKE 2011 blev året, hvor vi begyndte at koordinere vores ansvarlige aktiviteter og mål på tværs af organisationen og forretningsområder. ANSVARLIGHED & OMTANKE Q8 driver forretning med omtanke både i forhold til kunder, medarbejdere og omgivelserne. Det at udvise omtanke for vores omverden og det samfund, vi er en del af, har altid ligget i vores DNA og virksomhedsdrift og har igennem årene udmøntet sig i en lang række aktiviteter, der primært har taget udgangspunkt i ansvarlighed og omtanke for mennesker og omgivelser. I 2009 begyndte vi for alvor at arbejde med CSR som en egentlig disciplin, og 2011 blev året, hvor vi begyndte at koordinere vores CSR-aktiviteter og mål på tværs af organisationen og forretningsområder. På den måde kan vi sikre, at vores CSRindsats er integreret i hele forretningen. Denne rapport er et vigtigt skridt i den udvikling, vi nu har sat i gang. At ansvarlighed og omtanke altid har været en del af vores virksomhed, viser sig i vores vision: Q8 vil være anerkendt for at udvise omtanke for kunder, medarbejdere og verden omkring os. Arbejde på flere niveauer Vi har i mange år arbejdet med Safety, Health & Environment (SHE) og har et veletableret system til at opstille mål, udarbejde handlingsplaner, evaluere, udføre audits og sikre dokumentationen. For at forankre vores fokus på CSR nedsatte vi i 2011 en gruppe med ansvar for den overordnede strategi inden for Safety, Health, Environment og Social Responsibility (SHE-SR). Gruppen refererer til direktionen, og det daglige arbejde foregår i tre taktiske undergrupper: mennesker, samfund og klima. Politikker I løbet af de sidste par år har vi udarbejdet og implementeret en række politikker, som understøtter vores CSR-arbejde. Derfor har vi valgt ikke at udarbejde en egentlig CSR-politik. De relevante politikker, som vi har i dag, er: SHE-SR gruppen er ansvarlig for de overordnede mål i relation til vores interessenter og forretningen og for den årlige evaluering af resultaterne. Gruppen havde sit første møde i juli 2011, hvor den evaluerede status og identificerede hovedmål og aktiviteter for de kommende år. Global CSR-forankring Via vores moderselskab Kuwait Petroleum International er vi en del af en stor global organisation. Den danske del af forretningen har i 2011 bidraget til at udarbejde en international CSR-politik og mission. Det har været vigtigt for os at sætte et aftryk på dette arbejde, som også vil få indflydelse på vores egen indsats. Der vil blive nedsat en international gruppe til erfaringsudveksling, da de fleste CSR-aktiviteter vil finde sted lokalt. I Danmark har vi på baggrund af de internationale rammer valgt at arbejde ud fra følgende mission: Vi vil give vores kunder relevant rådgivning og service og udbyde produkter, der både har fokus på miljø og sundhed. Vi vil være gode naboer og bidrage positivt i de lokalsamfund, hvor vi opererer. Vi vil have sikre og sunde forhold for vores medarbejdere og sikre, at de ved uddannelse og udvikling forbliver attraktive på arbejdsmarkedet. Vi har opdelt vores ansvarlige indsats på fem områder, som alle vores aktiviteter vil tage afsæt i: Kunder Omtanke kommer ikke af sig selv. Det kræver aktiv handling. Handling, som munder ud i konkrete løsninger af højere kvalitet. Og oplevelser, der viser kunderne, at der er omtanke bag det, Q8 gør. Vi arbejder derfor for at sikre en intern kultur, der afspejler vores grundværdier: omtanke, ansvarlighed, engagement, innovation og ambitioner. Vi fremmer løbende en adfærd, der lever op til værdierne, gennem kommunikation, uddannelse, anerkendelse, belønning og konsekvens. Code of Conduct Politik for Anti-trust og Konkurrenceret SHE-politik Personalepolitik Sundheds- og Socialpolitik Indkøbspolitik Retningslinjer for Compliance* *) Ud fra et væsentlighedskriterie vil vi ikke komme ind på disse retningslinjer i denne rapport. Leverandører Samfund CSR Medarbejdere Miljø & Klima 4 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 5

4 Kunder Kunder Vi stræber efter, at vores kunder betragter os som en virksomhed, som både har de rigtige tilbud og produkter, og som udviser etisk og ansvarlig adfærd både i forhold til samfundet, medarbejderne og miljøet. Kunderne udgør vores vigtigste og bredeste kontakt med samfundet omkring os. Det er dem, der giver os omgående og kontant feedback og stiller krav til vores forretning. Både på vores servicestationer og via vores kundecenter er vi i daglig kontakt med mange kunder, hvilket giver os god mulighed for dialog om vores prioriterede CSRområder. En tæt kontakt med vores kunder er altafgørende for vores fortsatte bæredygtighed som virksomhed. Vi stræber efter, at vores kunder betragter os som en virksomhed, som både har de rigtige tilbud og produkter, og som udviser etisk og ansvarlig adfærd både i forhold til samfundet, medarbejderne og miljøet. På den baggrund har vi altid kunden i fokus i de aktiviteter, vi gennemfører. Vision Omtanke Vi har en kundevision som lyder: Vi har tænkt os om til gavn for dig. Omtanke kommer ikke af sig selv. Det kræver aktiv handling. Handling, som munder ud i konkrete løsninger af højere kvalitet. Og oplevelser, der minder kunden om, at der er omtanke bag det, Q8 gør. Vi udviser omtanke: Ved at have fokus på sikkerhed, sundhed og miljø Ved at levere gennemtænkte produkter, koncepter og services I måden, vi leverer varen på I attituden, når vi møder og kommunikerer med kunden Formålet med visionen er at kunne rådgive vores kunder om de rigtige produkter og den korrekte anvendelse. Vinteren 2010/11 var eksempelvis meget kold, og der var et øget behov for fyringsolie. I sådan en situation er det nødvendigt, at vi rådgiver vores kunder om, hvordan de opvarmer boligen med mindst mulig belastning af miljøet. Herudover giver vi kunderne gode råd om: Optimering af brændstofforbrug i kampagner med Rådet for Sikker Trafik Tilskudsordninger til energibesparende tiltag Anvendelse af biobrændstof Korrekt valg og brug af smøreolier Vores rådgivning favner dog bredere end olie og brændstof. På side 8 kan du fx læse mere om vores samarbejde med Fuldkornspartnerskabet, som har øget vores salg af fuldkornsprodukter på servicestationerne. Herudover er vi for nylig i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse blevet inviteret til at deltage i udarbejdelsen af et kommissorium, som skal formulere udkast til en frivillig aftale for kalorier på menutavlen (caféer, restauranter og servicestationer). Formålet med den frivillige aftale er at give kunderne oplysning om kalorieindholdet i mad- og drikkevarer i købsøjeblikket. Sundhedskøler Danmark er en nation af snackere, og de oplagte alternativer er ikke altid lige sunde. Derfor har vi bevidst markedsført og eksponeret rugsnacks og skåret frugt som et sundt og godt alternativ til fx chokolade og slik. Vi har indført sundhedskølere på samtlige servicestationer, som gør det nemmere for vores kunder at træffe et sundt valgt. I løbet af 2011/12 er Q8s salg af hele fuldkornsbrød vokset med 90% 6 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 7

5 Kunder Fuld fart på fuldkorn Kunder Q8 har med stor succes og i samarbejde med Fuldkornspartnerskabet udvidet sortimentet af sunde fuldkornsprodukter. Målet er at hjælpe kunderne til sundere kostvaner. Glem pølserne og det hvide brød. Det er i voksende grad fuldkornsbrød, der stiller sulten hos Q8-kunder. Tendensen har været tiltagende igennem 2011, hvor vi har satset stærkt på at tilbyde et sundt alternativ til brødflove danske bilister. Ved udgangen af 2010 indgik Q8 et samarbejde med Fuldkornspartnerskabet, der arbejder for at få mere fuldkorn på de danske spiseborde. Fuldkornspartnerskabet er et samarbejde mellem erhvervslivet, myndighederne og sundhedsorganisationer, som blev etableret i 2008 med det formål at fremme danskernes forbrug af fuldkorn. Hos Fuldkornspartnerskabet var der stor glæde over at få Q8 som samarbejdspartner: Det nye samarbejde øger tilgængeligheden af fuldkorn, og det er meget positivt. Vi håber, at vi på Q8s servicestationer kan få fat i nogle af de målgrupper, som vi ellers har svært ved at ramme, siger Rikke Iben Nees, Kampagneleder for Fuldkornspartnerskabet. Et sundere sortiment Som del af det nye partnerskab har Q8s mange butikker i 2011 udvidet deres udbud af fuldkornsprodukter, så udvalget i dag udgør procent. For at leve op til Fuldkornspartnerskabets skrappe krav til brødtyperne, besluttede vi os for at gå direkte ind i udviklingen af de nye produkter. Det har resulteret i et støt voksende sundt sortiment, som bærer fuldkornslogoet Fuldkornspartnerskabets mærke, der gør det nemt for den danske forbruger at vælge det sunde alternativ. Fuldkornssnack i hælene på hotdogs Efter et år med fokus på fuldkornsprodukterne viste en undersøgelse i starten af 2012, at satsningen havde givet pote. Et lille fuldkornsbrød er nu på tredjepladsen over danskernes mest populære snacks, kun slået på målstregen af favoritterne hotdogs og pølsebrød. Undersøgelsen, som blev foretaget af YouGov og Q8, viser desuden, at udviklingen mod et højere forbrug af fuldkornsprodukter også kan ses i danskernes generelle forbrug. Over halvdelen af de adspurgte spiste mere fuldkorn end for 2-3 år siden, og hos unge familier var det hele 63 procent, som havde forbedret deres kostvaner. Q8s fuldkornsprodukter omfatter nu blandt andet to slags fuldkornsbrød, müsliboller af fuldkorn samt et fuldkorns hotdog- og pølsebrød. Det bredere ansvar Ambitionen om at hjælpe kunderne med at vedligeholde sundere kostvaner bunder i Q8s mission, som afspejler sig i alle selskabets aktiviteter over for kunder, medarbejdere og det bredere samfund. Afdelingschef Maria Gervig fra Q8 forklarer: Fakta om fuldkorn Fuldkornspartnerskabet anslår, at 94 procent af danskerne ikke får nok fuldkorn i deres daglige kost. Flertallet af befolkningen får under halvt så meget fuldkorn, som Fødevarestyrelsen anbefaler. Især hos unge er det et stort problem. Fuldkorn er et vigtigt element i vores daglige kost. Vi har tusinder af kunder i vores butikker hver dag, både trafikanter og folk fra lokalområdet, og vi vil gerne gøre vores til, at de og alle andre danskere har mulighed for at spise sundere, siger hun. Fødevarestyrelsen anbefaler, at voksne og unge spiser 75 gram fuldkorn hver dag, mens børn mellem fire og ti år bør spise 40 til 60 gram fuldkorn dagligt. 8 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 9

6 2,0 Arbejdsskader med fravær pr arbejdstimer MEDARBEJDERE MEDARBEJDERE 1,5 1,0 0,5 0,0 2009/ / /12 Se flere medarbejderdata på side Vores engagerede og dygtige medarbejdere i hele landet er afgørende for, at vi kan leve op til at være den ansvarlige virksomhed, som vi ønsker at være. Uden medarbejdernes opbakning kunne vi sætte nok så mange rammer og mål for os som en ansvarlig virksomhed, men ville få svært ved at nå dem. Derfor er medarbejderne en af vores vigtigste interessenter i ansvarlighedsarbejdet. Vores Code of Conduct formidler retningslinier for alle medarbejderes optræden ved forretningsmæssige og professionelle aktiviteter og i 2010 lancerede vi vores første Sundheds- og Socialpolitik. Politikken skal sikre, at vi har de rette værktøjer og rammer for, at vores medarbejderes adfærd stemmer overens med den adfærd, som vi ønsker at udvise som virksomhed. Politikken tager udgangspunkt i den trivselspolitik, som vi udarbejdede i 2009 på baggrund af en kraftig stigning i antallet af stresstilfælde. I 2011 begyndte vi at høste fordelene ved politikken ved et fald i antallet af stresstilfælde på over 85 procent. Trivsel og balance Via vores Arbejdspladsvurdering (APV) og risikovurderinger sikrer vi, at der hele tiden er fokus på arbejdsforholdene for vores medarbejdere. Det er bl.a. på baggrund af disse vurderinger, at vi har indført en lang række trivselstiltag: Forebyggende uddannelse inden for trivsel Førstehjælpskurser Personlig udvikling og livsstil Kursus i håndtering af røveri Konflikthåndtering Kost- og sundhedstjek Rygestopkurser og sundhedsforsikring Rygepolitik, alkoholpolitik, trafikpolitik og bilpolitik Safety, Health & Environment (SHE) Selv om vores første Sundheds- og Socialpolitik først blev lanceret i 2010, har vi altid arbejdet struktureret med sikkerhed, sundhed og miljø via vores SHE ledelsessystem, som vi lancerede i Siden har vi løbende udarbejdet femårsplaner med input fra SHE styregruppen, vores ejere og medarbejdere. Arbejdet med femårsplaner og tilhørende aktiviteter og mål har synliggjort vores arbejde og påvirket adfærden positivt i organisationen. I marts 2011 blev der gennemført en ekstern audit over fire dage, som gav anledning til ros fra auditørerne og med kun få anbefalinger til forbedringer. Vores konsekvente ledelsesmæssige fokus på SHE har vist sig at bære frugt. Igen i år viser vores sikkerhedsstatistik forbedringer på en række nøgleområder i forhold til året før. Således er antallet af uheld med fravær målt i forhold til antal arbejdstimer reduceret med mere end 50 procent i forhold til året før, som dengang var det laveste niveau i den tid, vi har udført målinger. Vores ekstra store fokus på forebyggelse af røverier og de tilhørende konsekvenser på vore servicestationer har resulteret i et yderligere fald i antal røverier på 20 procent i forhold til sidste år, hvor antallet i forvejen var blevet mere end halveret. Vi ønsker at sikre, at vores medarbejderes trivsel, sundhed og sikkerhed er på plads, og at der er sat de rette rammer for, at vores medarbejdere kan forblive aktive på arbejdsmarkedet. Vi tror på, at medarbejdere, der trives og er i balance, perfomer bedre og medvirker til at skabe bedre resultater for virksomheden. Siden 2008 har vi arbejdet målrettet på at sikre balance både i forhold til jobbets krav og ved at tilbyde rammer, der også sikrer balance mellem arbejde og fritid. Vi måler årligt på vores medarbejderes tilfredshed og ved seneste måling i 2011 blev resultatet 3,03. Det er en stigning i forhold til 2010, hvor resultatet var 2,9 (4 er max). En rummelig arbejdsplads Vi ønsker at tilbyde vores medarbejdere gode ansættelsespakker. Vores grundtanke omkring trivsel og omtanke for den enkelte og dennes livssituation har skabt en rummelig arbejdsplads med plads til alle. Det har udmøntet sig i en lav fraværsprocent i 2011/12 på 2,3 procent og en forholdsvis lav og faldende medarbejderomsætning på 17,9 procent i 2011/12 for både butikker og kontorer. Derudover kan vi konstatere, at vores rummelighed har medført en næsten ligelig fordeling af kvindelige og mandlige ansatte, og at vi har succes med at få kvinder i lederjob. Eksempelvis udgjorde kvindelige ledere 47,5 procent i 2011/ Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 11

7 Fra langtidsledig til en del af holdet MEDARBEJDERE Uddannelse Vi anerkender vores ansvar for at uddanne og videreudvikle vores medarbejdere og har i det forgangne år lanceret et Talent Academy, en meritgivende salgslederuddannelse og en række nye e-learning programmer. Vi har bl.a. gennemført vores klimaskole og et kursus i ergonomi, hvor rigtige arbejdsindstillinger af bl.a. borde og stole vises med billeder. I 2011 havde vi et lovpligtigt og obligatorisk e-learningkursus i konkurrenceret, som 98 procent af vores medarbejdere gennemførte. Kurset er en del af vores politik for Anti-trust og konkurrenceret, som sikrer, at vores medarbejdere efterleve konkurrencelovgivningen i de områder, hvor vi driver forretning og ikke engagere sig i aktiviteter, der strider mod lovgivningen. Kenneth Wyrwik kom til Q8 i en praktikordning i sommeren Forud var gået halvandet år som ledig. Nu er han fuldtidsansat, har fundet glæden ved at arbejde og sat nye mål for sig selv. Som en del af sit rekrutteringsarbejde giver Q8 unge, der er langtidsledige, mulighed for at komme i praktik på selskabets servicestationer i seks uger. Da Kenneth Wyrwik kom til servicestationen på Artillerivej i København i sommeren 2011, havde han været ledig i halvandet år og allerede prøvet forskellige praktikordninger. Men hos Q8 var tingene anderledes, fortæller han: Jeg følte mig velkommen og som en del af både holdet og Q8 fra dag et. Man kunne tale om tingene og stille spørgsmål. På nogle andre praktiksteder følte jeg nærmest, at jeg var til gene for de ansatte. Sådan var det slet ikke her. Ansat efter to uger Det var ikke kun Kenneth Wyrwik, som var glad for praktikforløbet. Efter blot to af de seks ugers praktik blev han kaldt ind på chefens kontor, hvor han fik tilbudt en ansættelseskontrakt. Han har nu været ansat på servicestationen i lidt over ni måneder. Jobbet har betydet meget mere end bare en lønseddel for ham. Det har givet mig min glæde og mit mod tilbage på at være den, jeg er. Før var jeg hjemmebums, men nu er jeg professionel Q8 er. Det er skønt, at tingene er vendt på den måde. Et job med indhold Før Kenneth Wyrwik startede i praktikken hos Q8, havde han forestillet sig, at det var et job med relativt begrænsede udfordringer. Men det skulle vise sig, at jobbet indeholdt meget mere end at sælge benzin og vende pølser. Jeg var ikke klar over, hvor meget salg og service, der ligger i jobbet. Jeg troede, folk kom ind i forretningen og vidste, hvad de skulle have. Men det er ofte os, der med vores baggrundsviden skal guide kunderne i for eksempel deres valg af olie eller betjening af vores automater. Der ligger en masse bag ved servicen, som jeg ikke var klar over, fortæller han. Arbejdsglæde og ambitioner Glæden ved arbejdet hos Q8 har givet Kenneth Wyrwik blod på tanden. Nu håber han på sigt at kunne arbejde sig op til en souschef-position. Jeg er blevet så fascineret af konceptet her, og jeg kan lide at have et personligt ansvar. Jeg føler også, at jeg er god til at administrere de ansvarsområder, som jeg har fået. Så nu handler det bare om at få noget mere erfaring, men også gerne kombinere med noget uddannelse, siger han. Hos Q8 har medarbejdere som Kenneth Wyrwik både mulighed for at tage opkvalificerende kurser, få betalt materialer og gebyrer til uddannelse i fritiden og søge om at deltage i Q8s eget interne uddannelsesprogram. Q8 12 CSR Q8 CSR Rapport Rapport 12 Q8 CSR Rapport 13

8 MILJØ & KLIMA MILJØ & KLIMA Allerede få måneder efter åbningen af vores første klimarigtige servicestation kunne vi dokumentere en besparelse på 36% Det globale samfunds stigende forbrug af de fossile brændstoffer har gjort dem til en knap ressource. Det stiller krav til alle i samfundet og ikke mindst til os som et førende olieselskab. Derfor står miljø og klima højt på vores dagsorden både hvad angår vores virksomheds energiforbrug og CO 2 -udslip, men også når det kommer til at rådgive vores kunder om bedre udnyttelse af energien. Vi har løbende fokus på at udvikle og implementere nye produkter med mindre miljøbelastning, og vi ønsker at dele vores store viden på området for at skabe et mere bæredygtigt samfund. Fokus på andengenerations biodiesel Danmark har forpligtet sig til, at 5,75 procent af brændstoffet i transportsektoren skal være baseret på biobrændsel ved udgangen af Det mål ønsker vi at hjælpe med at nå, og vi vurderer løbende, hvordan vi kan bidrage til øget anvendelse af biobrændstoffer. I dag tilsætter vi fem procent bioethanol til al benzin og syv procent bioprodukt til al dieselolie, som sælges til transportformål fra vores servicestationer og automatanlæg. Fra var vi eksempelvis med i et projekt, hvor vi i samarbejde med Daka Biodiesel tilsatte andengenerationsbiodiesel til dieselolien på servicestationerne i Aarhus-området. I 2010 gik vi ind i et projekt i Aalborg, hvor vi leverer diesel iblandet andengenerations biodiesel til Post Danmarks distributionsbiler i området. I projektperioden leverer vi diesel med procent bioprodukt, som kommer fra Danmarks eneste producent af andengenerations biodiesel, der fremstilles af animalske rest- og affaldsprodukter fra bl.a. slagterier. Klimaskole og klimawalks Vi gør også en indsats på andre fronter. Vores egne medarbejdere spiller en stor rolle i at nedbringe vores CO 2 -udslip. I slutningen af 2010 lancerede vi vores online Klimaskole, som er obligatorisk for alle medarbejdere. Herudover har vi indført kvartalsvise klimawalks, hvor medarbejderne lærer at bruge udstyret på vores servicestationer på en energimæssig korrekt måde. I kalenderåret 2011 gennemførte vi 220 klimawalks, og i regnskabsåret 2011/12 gik vi mere end 500 klimawalks på servicestationer landet over. Reduceret forbrug Vi reducerer vores eget brændstofforbrug ved at motivere vores medarbejdere til CO 2 -besparende kørsel og samkørsel og ved at opfordre medarbejdere med firmabil til at vælge så brændstoføkonomisk og miljørigtig en bil som muligt. Reduktion af energiforbrug i kwh i 2011/12 Servicestationer (Q8 + F24): 8,3% Q8 Direct: 13,8% Q8 Hovedkvarter: 2,1% Samlet besparelse: 8,5% Se flere miljø- og klimadata på side Desuden anbefaler vi at bruge videokonferencer i stedet for flyrejser. Vi samarbejder også med de transportfirmaer, der distribuerer vores brændstoffer om at minimere brændstofforbrug og CO 2 - udledning i distributionen af vores produkter. Vi ønsker derudover at minimere brændstofforbruget i transporten af varer til vores butikker. Klimarigtige servicestationer I 2009 åbnede vi vores første klimarigtige servicestation. Målet var at opnå en besparelse på omkring ti procent i energiforbruget i forhold til en almindelig servicestation. Men allerede få måneder efter åbningen kunne vi dokumentere en besparelse på 36 procent. Det gav os blod på tanden til at gøre en indsats på eksisterende servicestationer. Derfor har vi i regnskabsåret 2010/11 igangsat en række tiltag til at reducere energiforbruget på vores servicestationer. Tiltagene har hovedsageligt koncentreret sig om at nedbringe energiforbruget til belysning og køling. Vi har udskiftet energitung butiksbelysning til LED lysarmaturer, og vi indledte også montering af låger på vores kølereoler og fik i den forbindelse udskiftet belysningen i kølerne til LED lysrør. Dette projekt forventer vi at være færdige med i løbet af 2012/13. Vi forventer, at disse tiltag vil betyde en besparelse på ca. 40 procent i kølerne forhold til det hidtidige forbrug. Det giver os dog også en række udfordringer. Det er eksempelvis svært at indføre ensartede tiltag, da vores mange servicestationer er opført på forskellige tidspunkter og med forskellig indretning og derfor kræver tilpassede tiltag. Det er også en konstant udfordring, at driften af vores services og produkter kræver et vist energiforbrug. Fx vil vores vand- og elforbrug stige, når vores salg af bilvaske stiger. 14 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 15 9

9 Q8 holdt Danmark rent i 2011 MILJØ & KLIMA Som et led i vores fokus på miljø og klima indgik Q8 i 2011 et samarbejde med organisationen Hold Danmark Rent. Formålet med samarbejdet var at stoppe den dyre tilsvining af de danske veje. Når man er på farten, kan det godt være fristende at skille sig af med papkruset eller slikposen igennem bilvinduet. Og den nemme løsning frister desværre alt for mange danskere. Hele 59 procent bruger vejkanten som skraldespand, viser en undersøgelse fra organisationen Hold Danmark Rent. Derfor indgik Q8 et partnerskab med organisationen om kampagnen Rene Veje Nu, som har skabt opmærksomhed omkring problemet for de danske bilister. Et renere Danmark Direktør Anne Holm Hansen fra Hold Danmark Rent fortæller, at Rene Veje Nu -kampagnen har været særdeles effektiv. Kampagnen har fået en stor procentdel af bilisterne til at genoverveje deres adfærd og holde op med at smide skrald ud af vinduet, siger hun. Anne Holm Hansen glæder sig også over et stærkt samarbejde med Q8: Q8 har været en god partner for os. De har rigtig mange kunder, som er lige i den målgruppe af bilister, vi prøver at nå. Og samtidig har det været et rigtig godt samarbejde. Der er ingen tvivl om, at Q8 har været med til at gøre en indsats for et renere Danmark i Kampagner på servicestationer og Facebook Kampagnen blev skudt i gang med en event på Q8s servicestation Kildebjerg på Fyn. Her uddelte Anne Holm Hansen og flere folketingsmedlemmer morgenbrød og indpakkede æbler til bilisterne men også skraldeposer, som det gode alternativ til at smide skraldet langs vejen. Eventen på Kildebjerg var startskuddet til kampagneaktiviteter på Q8 servicestationer rundt om i hele landet med uddeling af lommeaskebægre og lommeskraldeposer. Derudover kørte kampagnen massivt på Facebook, hvor besøgende kunne konkurrere om at skrive den morsomste talebobletekst til billeder af brugte kaffebægre og andet skrald, der lå og råbte langs landevejene. Skrald på de danske veje Hvert år bruger Vejdirektoratet 22 millioner kroner på at samle skrald op langs de km danske veje. Det svarer rundt regnet til kr. per kilometer vej i Danmark. Yngre bilister mellem 18 og 35 år og langtidsbilister, der kører over km om året, er især slemme til at bruge bilvinduet som skraldespand. Folk, der sviner langs vejene, peger på manglen af en affaldsløsning i bilen som den primære årsag. Derfor fokuserede Rene Veje Nu i 2011 på transportable løsninger til bilisterne. Q8 16 CSR Q8 CSR Rapport Rapport 16 Q8 CSR Rapport 17

10 Samfund Samfund Hjertestartere Samfund på servicestationer Samfund Det har altid ligget naturligt for os at deltage aktivt i de nærmiljøer, hvor vores servicestationer er placeret, men med vores CSR-indsats ønsker vi også at spille en rolle i samfundets større udfordringer og opgaver. Vi når ud til rigtig mange danskere på vores servicestationer, og det forpligter. Vi har i mange år støttet en lang række forskellige tiltag og aktiviteter spredt over vidt forskellige temaer og områder. Siden vi begyndte at arbejde mere strategisk med ansvarlighed, er vi dog blevet opmærksomme på den værdi, det giver os at støtte de formål, som relaterer sig til vores strategiske temaer. Derfor ligger der i dag mange tanker bag de partnerskaber, som vi går ind i. Eksempler er samarbejdet med Dansk Røde Kors og Rådet for Sikker Trafik, som begge hjælper med at løse et samfundsmæssigt problem. Integrerede kampagner De to kampagner med Rådet for Sikker Trafik og Dansk Røde Kors, som du kan læse mere om på de kommende sider, har begge fokus på at redde liv. Vi vil i 2012/13 undersøge mulighederne for at integrere kampagnerne. I første omgang vil vi sikre, at der opsættes min. 20 hjertestartere på placeringer, hvor der er adgang til dem 24 timer i døgnet året rundt. Vi vil også uddanne yderligere 100 medarbejdere i førstehjælp. Hvert år rammes danskere af hjertestop. Flere hjertestartere på Q8s servicestationer skal nu komme de ramte til undsætning. I 2010 indgik Q8 et partnerskab med Dansk Røde Kors, hvor ti fodboldklubber fik betalt en hjertestarter og et førstehjælpskursus for 10 medlemmer. Samarbejdet blev så stor en succes, at vi i 2011 begyndte at installere professionelle hjertestartere på udvalgte servicestationer og anlæg landet over. Samtidig bliver medarbejderne på de pågældende servicestationer tilbudt uddannelse i både brugen af hjertestarteren og førstehjælp generelt. I alt 120 medarbejdere på servicestationerne og 80 på hovedkontoret var på førstehjælpskursus i Mange af hjertestarterne er placeret på institutioner og arbejdspladser, hvor ikke alle har adgang, eller hvor der er lukket uden for normal arbejdstid. Vi vil placere hjertestarterne på døgnåbne Q8- stationer, hvor alle kan komme hurtigt til og fra, forklarer HR-chef Berit Jebjerg fra Q8. Langt til behandling I første omgang vil hjertestarterne blive placeret på stationer, hvor der ikke er andre offentligt tilgængelige hjertestartere i nærheden. Det kan også være på stationer, hvor der enten er langt til behandlingsmuligheder for hjertepatienter, eller hvor der bor så mange mennesker i nærheden, at der statistisk set må ske en del hjertestop. Hjælp på flere fronter Q8 samarbejder også med Dansk Røde Kors på andre fronter end hjertestarterne. Således indsamler vi gamle mobiltelefoner til Røde Kors blandt vores ca medarbejdere landet over. Desuden stemte Q8 medarbejdere dørklokker for Dansk Røde Kors Landsindsamling i oktober og flere servicestationer tog sagen i egen hånd for at indsamle penge. I Tjørring tilbød medarbejderne eksempelvis at vaske kundernes biler gratis, hvis de donerede 50 kr. til Dansk Røde Kors. Også på internationalt plan er Q8 med til at gøre en forskel. Selskabet er ejet af den kuwaitiske stat, og Kuwait markerede sig ved at være på femtepladsen over bidragsydere til nødhjælp i forbindelse med sultkatastrofen i Afrika. Det var foran lande som USA, Canada, Frankrig, Tyskland og England. Sammen med Rådet for Sikker Trafik stod vi i bag kampagnen Ta 10 af farten. 18 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 19

11 Q8 arbejder for mere sikker trafik Samfund Som et velkendt brand langs de danske veje tager Q8 sin del af ansvaret for sikkerhed på vejene ved at støtte Rådet for Sikker Trafiks arbejde. Blandt årets indsatsområder har været et øget fokus på at få trafikanterne til at overholde hastighedsgrænserne. Hvis bilisterne på de danske landeveje blev bedre til at overholde fartgrænserne, kunne 75 dødsfald hvert år undgås. Den skræmmende statistik fik i 2011 Rådet for Sikker Trafik til at iværksætte en kampagne med støtte fra Q8. Med kampagnen Din Fart Mit Hjem blev der stillet skarpt på sikkerheden for beboerne langs landevejene. På Q8s tankstationer kunne kunderne derfor få udleveret kampagnemateriale og høre mere om problemet fra både politiet og de udsatte beboere selv. Muligheden for at møde trafikanterne er vigtig, forklarer kampagneleder Michelle Lykke Laviolette. Q8 har med deres tankstationer givet os en rigtig god platform til denne kampagne. Det er vigtigt, at vi møder danskerne i trafikken, hvis vi skal fastholde opmærksomheden på trafiksikkerhed, og det har Q8 gjort en stor indsats for. Et stærkt og varigt samarbejde Det er fjerde år i træk, at Q8 aktivt har støttet op om sikkerhed i trafikken. Hos samarbejdspartneren i Rådet for Sikker Trafik er der stor tilfredshed med den indsats, Q8 gør på området, og den viden selskabet bidrager med. Samarbejdet med Q8 fungerer godt. Det er altid sundt for en organisation at få friske perspektiver på det trafiksikkerhedsmæssige arbejde. I den sammenhæng er Q8 en oplagt samarbejdspartner, fordi de har daglig berøring med de trafikanter, som vi forsøger at nå med vores budskaber, fortæller Michelle Lykke Laviolette. Internt fokus på trafiksikkerhed Udover at bidrage til konkrete kampagner er trafiksikkerhed også et centralt emne internt i Q8, og alle medarbejdere skal gennemgå et e-learningkursus i trafiksikkerhed. Dette er vigtigt, fordi en stor del af medarbejderne er unge mennesker, og især unge mænd er stærkt overrepræsenteret i uheldsstatistikkerne. 20 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 21

12 Leverandører Leverandører Mange af vores servicestationer er drevet af selvstændige forhandlere eller forpagtere, og en stor del af vores distribution foretages af selvstændige vognmænd uden direkte tilknytning til Q8. Men de optræder alle under Q8 brandet og opfattes af vores kunder, medarbejdere og samfundet som en del af os. Derfor stiller vi krav til dem om, at de også skal opføre sig sådan. Vi har altid haft fokus på sikkerhed og miljø hos vores leverandører og samarbejdspartnere, og vi sætter SHE-mål for de leverandører, der udfører risikobetonet arbejde i lighed med målene for vores egne ansatte. Vi kræver bl.a., at der: Gennemføres sikkerheds- og miljømæssig uddannelse Rapportering omkring tæt-på hændelser og ulykker Fremlæggelse af dokumentation for indberetning af A-indkomst og A-skat Fremlæggelse af gyldig serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen I 2011/12 har vi bl.a. strammet op på vores leverandøraftale på rengøringsområdet for at sikre, at der ikke anvendes sort eller ulovlig arbejdskraft. Dette vil vi også have fokus på i de kommende år. Vores leverandører har desuden pligt til at indberette korruption eller bestikkelsesforhold til vores juridiske afdeling. Foretages safetywalks af forhandlere og forpagtere, hvor man gennemgår risikoområder Rapporteres om ulykker, spild og tæt-på hændelser Dette skal ske i samme omfang og med samme dokumentation som for vores egne medarbejdere. Se rapporteringen for denne dokumentation på side Vi stiller også en række krav til øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som udfører risikobetonet arbejde, hvilket fremgår af vores udbudsmateriale og en eventuel senere kontrakt. Dette omfatter blandt andet krav om: Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsuddannelse Udfordringer En del af de varer, vi sælger på vores servicestationer, er produceret og leveret af mange forskellige leverandører særligt vores non-fuel produkter. Det er en udfordring, at vi har begrænsede muligheder for at kontrollere de mange underleverandører, som vi ikke selv har kontakt til. Det er et område, som vi løbende vil forsøge at forbedre. Vi har altid haft fokus på sikkerhed og miljø hos vores leverandører og samarbejdspartnere, og vi sætter SHE-mål for de leverandører, der udfører risikobetonet arbejde i lighed med målene for vores egne ansatte. 22 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 23

13 Miljø - egne aktiviteter Målepunkt 2009/ / /12 Mål 2011/12 Mål 2012/13 Kommentar Mål & RESULTATER Mål & resultater Spild (antal liter spildt pr. 1 mio m 3 gennemløb) Blandinger Klimawalks Vandforbrug (baseline etableret i marts 2011 = indeks 100) Elforbrug kontorer (marts 2009 = indeks 100) Elforbrug servicestationer (marts 2011 = indeks 100) , Antal fejleveringer Introduceret i 2011 Vandforbruget stiger med vask, så målet er at nedsætte vandforbruget i driften samt pr. bilvask Sammenlignet med eksisterende netværk for 2011 var besparelsen 9,1 % Mål & RESULTATER Firmainfo og socialt bidrag Målepunkt 2009/ / /12 Mål 2011/12 Mål 2012/13 Kommentar Antal ansatte (omregnet til fuldtidsstillinger) Investeringer i mio kr. Resultat i mio kr / / / / / Målet for 2013 afhænger af effekten af vores Joint Venture projekt med svenske OKQ8 Andel af firmabiler i energiklasse A og B Safety Walks (antal) Tæt på rapportering (near miss - antal) Fødevarehygiegne kurser (antal gennemførte) 31,3% ,6% ,6% % % Systemet effektiviseres med elektronisk rapportering og færre walks. Hver fjerde safety walks erstattes af Klimawalk (Antal nyansatte + opdatering) Produkter Målepunkt 2009/ / /12 Mål 2011/12 Mål 2012/13 Kommentar Samfund (leverandører, partnerskaber) Målepunkt 2009/ / /12 Mål 2011/12 Mål 2012/13 Kommentar Elitesmiley som andel af stationer Antal stationer med sur smiley 74% 79% 100% 100% 0 Registrering i 2012 Antal hjertestartere opsat på stationer og i klubber Sikkerhedsuddannelse, timer pr. medarbejder Flexjobbere (der er fastansat og ikke længere i jobprøvning) 0 8, , Medarbejdere Målepunkt 2009/ / /12 Mål 2011/12 Mål 2012/13 Kommentar Compliance Arbejdsskader Målepunkt 2009/ / /12 Mål 2011/12 Mål 2012/13 Kommentar Arbejdsskader m. fravær Arbejdsskader pga. røveri Overordnede sikkerheds- og miljømål for lederteam som andel af bonusrammen i kr 10% 7% 12% 10% 10% Inkluderer ikke individuelle måll Arbejdsskader m. fravær pr arbejdstimer 1,54 1,11 0,47 1,08 Industrial Disabling Injuries Revision 1st and 2nd party Ved introduktion af systemet i 2009 gennemførtes der ekstra audits Fravær pga. sygdom Uddannelse (dage pr. funktionær) 2,9% 2,3% 2,8 3,01% 4,3 3 3% 4 Andel af medarbejdere der gennemfører kurset Konkurrenceret 93% 100% 100% Nyt e-learning kursus introduceret i 2011/12 for at sikre tracking af deltagelse Medarbejderomsætning fuldtidsansatte 23,5% 17,9% 18,9% 15% 15% For fuldtidsansatte uden for stationer er procentsatsen 4 Alle vores data rapporteres årligt i forbindelse med vores årsregnskab 1. april. Medarbejderomsætning deltidsansatte Tilfredshed 55,7% 2,9 45,3% 3,03 43,7% 45% 3,2 40% 3,2 Max. er 4 Vores mål fastsættes dels lokalt og dels fra vores ejere på koncernniveau. Sidstnævnte betyder, at vi særligt på SHE området, har en række mål, hvor vi allerede i år eller tidligere år har præsteret bedre end målene for 2012/13. Målene for 2012/13 kan derfor virke mindre ambitiøse, som f.eks. på antallet af SafetyWalks. På trods af dette arbejder vi på konstant at forbedre os i forhold til sidste år, hvilket også er vores interne mål for det kommende år. Kvinder i medarbejderstyrken 44,8% 45% 46% 50% 50% Derudover har vi en række mål, hvor vi for 2012/13 har taget højde for et nyt Joint Venture projekt med vores svenske søsterselskab, som kan være medvirkende til en række mindre afvigelser fx på medarbejderomsætning og sygefravær. Kvinder i lederstillinger 47,7% 47,5% 45,6% 50% 50% Andelen af kvindelige ledere er faldet en smule på stationerne med steget på hovedkontoret Vi vil i 2013 arbejde på at opsætte mere klare klimamål samt på at synliggøre de lokale mål, som vi arbejder efter internt på baggrund af de internationale mål og rammer. 24 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 25

14 Om q8 Om q8 Q8 har igennem næsten tre årtier etableret sig som et af Danmark og Europas førende olieselskaber. Vi sælger olieprodukter enten med direkte levering til kunden eller gennem selskabets netværk af 150 servicestationer, hvoraf 95 er ubemandede F24- anlæg, samt de 32 IDS anlæg til lastbiler og busser rundt omkring i landet. Bag navnet Q8 ligger Kuwait Petroleum (Danmark) A/S. Selskabet blev oprettet i 1981 og er et dansk aktieselskab ejet af den kuwaitiske stat. Det var dog først den 4. september 1986, at det kendte Q8 navn og logo blev rullet ud over hele landet. Q8 er i dag blandt de 100 største selskaber i Danmark. Forretningsområder Vores primære forretningsområde er salg og distribution af forskellige olieprodukter til både brændstof og smøremidler. De olieprodukter, som vi bruger til brændstof, køber vi på det åbne marked og langt størstedelen af dem stammer fra Nordsøen. Vores smøremidler er derimod fremstillet af kuwaitisk olie, som på grund af sit høje indhold af paraffiner er særlig velegnet til smøreolier. Udover olieprodukter sælger vi også mad- og drikkevarer samt almindelige dagligvareprodukter på vores servicestationer, hvoraf 100 allerede er konverteret til butikskonceptet Qvik To Go. Medarbejdere og organisation Vi har ca medarbejdere i Danmark, som primært arbejder på de mange servicestationer rundt omkring i landet og på hovedkontoret i Birkerød. På servicestationerne håndterer medarbejderne en lang række opgaver, som kredser om salg og service, men også omfatter varedisponering og implementering af koncepter. På hovedkontoret håndteres alle typer moderne salgsopgaver inklusive marketing, markedsanalyse og distribution, men også andre supporterende opgaver såsom kundeservice og generel administration. I 2011 havde vi en omsætning på DKK 5,5 mia., og årets resultat blev på DKK 219 mio. Redaktion: Berit Jebjerg. Tekst og design: KommunikationsKompagniet. Foto: Q8, KommunikationsKompagniet og Dreamstime 26 Q8 CSR Rapport Q8 CSR Rapport 27

15 Q8 - Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Banevænget Birkerød Telefon Hvis du har spørgsmål vedr. CSR i Q8, kan du kontakte HR-Chef Berit Jebjerg på 28 Q8 CSR Rapport

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED

TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED FAKTA 90 pct. af alle ulykker skyldes menneskelige fejl. Hver fjerde arbejdsulykke med døden til følge sker i trafikken. En sælger kører i gennemsnit 50.000 km om året. Ca. 1/4

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Q8 vil være anerkendt for at udvise omtanke for kunder, medarbejdere og verden omkring os.

Q8 vil være anerkendt for at udvise omtanke for kunder, medarbejdere og verden omkring os. CSR rapport indhold & Forord Indhold Fra vores CEO Fra vores CEO Ansvarlighed og omtanke Kunder Samfund & sundhed Medarbejdere Leverandører Miljø & klima & resultater Om Q8 2 3 4 6 9 14 16 19 21 Q8 vil

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Q8 CSR Rapport 2010/11

Q8 CSR Rapport 2010/11 Q8 CSR Rapport 2010/11 Vores forretning og CSR KPD CSR RAPPORTERING 2010/11 Det er vores overbevisning, at vi som virksomhed har en rolle, der går langt ud over det at drive og udvikle vores forretning.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013-14 De aktiviteter, Brunata International a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S

VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S CSR POLITIK 2016 VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed mulighed for at bidrage

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

Med Statoil. hele vejen

Med Statoil. hele vejen Med Statoil hele vejen Leverandør til dansk erhvervsliv Statoil A/S leverer i dag en bred vifte af energiløsninger til danske virksomheder inden for landbrug, transport, industri, entreprenør, marine,

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Med Statoil. hele vejen

Med Statoil. hele vejen Med Statoil hele vejen Leverandør til dansk erhvervsliv Statoil A/S leverer i dag en bred vifte af energiløsninger til danske virksomheder inden for landbrug, transport, industri, entreprenør, marine,

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd tekstilbutikker i Vanløse Kommuner kan i samarbejde med den lokale detailhandel få formidlet

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere