Årsrapport Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

2 Milepæle januar: Grundfos overtager den tyske doseringspumpekoncern Alldos. 1. januar: Grundfos overtager den italienske producent af motorer til dykpumper Tesla. 4. januar: Grundfos-koncernen donerer 4 mio. kroner til de ramte områder i Asien efter tsunami-katastrofen og 1 mio. kroner til Dansk Røde Kors. 6. februar: Grundfos indgår et internationalt toårigt sponsorat med Dansk Badminton Forbund. 14. marts: Grundfos og Europump lancerer energimærkning af cirkulationspumper. 15. marts: Grundfos præsenterer verdens første A-mærkede cirkulationspumpe Alpha Pro samt verdens første B-mærkede standard cirkulationspumpe. 25. marts: Indvielse af ny fabrik i Chennai, Indien. 2. maj: Grundfos markerer sit 60-års jubilæum for medarbejderne i hele koncernen og forretningsforbindelser i Danmark maj: Næsten 700 medarbejdere fra 50 lande konkurrerer ved Grundfos OL i Danmark. 26. maj: Indvielse af ny fabrik i Rusland. 6. juni: Det franske firma Nexans Winding Wires hædres med Grundfos leverandørpris. 1. juli: Åbning af salgsselskab i Johannesburg i Sydafrika. 1. september: Udvidelse af fabrikken i Ungarn tages i brug. 23. september: Indvielse af nyt salgsselskab med mulighed for montage i udkanten af Istanbul, Tyrkiet. 8. oktober: Alle danske medarbejdere med ledsagere inviteres til jubilæumskoncert. 25. oktober: Indvielse af nyt distributionscenter i Frankrig. 1. november: Grundfos overtager den sydafrikanske pumpeproducent Brisan Turbo (Pty) Ltd. 21. november: Indvielse af ny fabrik i Suzhou, Kina december: Grundfos er hovedsponsor for VM i håndbold for kvinder i Skt. Petersborg, Rusland.

3 Hoved- og nøgletal for Grundfos-koncernen Beløb i mio. DKK Resultatopgørelse H O V E D - O G N Ø G L E T A L Nettoomsætning Primært resultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster (43) (49) (9) (177) (177) Resultat før skat Koncernens resultat efter skat Årets resultat (ekskl. minoriteter) Balance Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Antal medarbejdere ultimo Anlægsinvesteringer, materielle Udviklingsomkostninger, inkl. aktiverede Rentebærende nettogæld Resultat før skat i pct. af nettoomsætningen 9,3 % 10,1 % 9,7 % 6,8 % 6,1 % Egenkapitalens forrentning 12,7 % 14,2 % 13,3 % 9,4 % 8,9 % Soliditet 52,0 % 49,9 % 49,3 % 47,4 % 44,9 % Fra og med 2002 indregnes udviklingsprojekter i balancen, og med virkning fra 2004 er der foretaget ændring af anvendt regnskabspraksis for indregning af ydelsesbaserede pensionsordninger. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for tidligere år vedr. disse forhold. Definition af nøgletal: Egenkapitalens forrentning: Koncernens resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Soliditet: Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo i pct. af samlede aktiver.

4 Nettoomsætning % årlig vækstrate Resultat før skat % årlig nettoomsætning mio. DKK mio. DKK ,8 % ,3 % ,2 % ,3 % 9,0 % ,7 % Egenkapital og minoritetsinteresser Egenkapitalens forrentning i % 9,4 % 8,9 % 14,2 % 10,4 % mio. DKK ,3 % 10,1 % 9,7 % 6,8 % 6,1 % ,4 % Udviklingsomkostninger % af nettoomsætningen ,5 % 4,2 % 4,2 % 4,5 % mio. DKK Anlægsinvesteringer, materielle Antal medarbejdere mio. DKK

5 Selskabsoversigt Danmark Poul Due Jensen s Fond Schweiz Grundfos Holding AG Danmark Grundfos Management A/S Schweiz Grundfos Insurance Management AG Danmark Grundfos Finance A/S Salgsselskaber Danmark Grundfos DK A/S England Grundfos Pumps Ltd. England Grundfos Euro Pump UK Irland Grundfos (Ireland) Ltd. Sverige Grundfos AB Sverige JL Pump AB Norge Grundfos Pumper A/S Finland OY Grundfos Pumput AB Sydafrika Grundfos Pty. ltd. Sydafrika Brisan Turbo Pty. Ltd. Tyskland Grundfos GmbH Polen Grundfos Pompy Sp.z.o.o. De Baltiske lande Grundfos Pumps UAB Østrig Grundfos Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Tjekkiet Grundfos spol. s.r.o. Tyrkiet Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Sti. Belgien N.V. Grundfos Bellux S.A. Holland Grundfos Nederland B.V. Schweiz Grundfos Pumpen AG Rusland Grundfos Russia OOO Italien Grundfos Pompe Italia S.r.l. Frankrig Pompes Grundfos Distribution S.A. Grækenland Grundfos Hellas A.E.B.E. Portugal Bombas Grundfos (Portugal) Lda. Spanien Bombas Grundfos España S.A. Forenede Arabiske Emirater Grundfos Gulf Distribution Indien Grundfos Pumps India Private Limited USA Grundfos Pumps Corporation Canada Grundfos Canada Inc. Mexico Bombas Grundfos de Mexico S.A. de C.V. Australien Grundfos Pumps Pty. Ltd. New Zealand Grundfos Pumps NZ Ltd. Kina Grundfos Pumps (Shanghai) Co. Ltd. Kina Grundfos Pumps (Hong Kong) Ltd. Korea Grundfos Pumps Korea Ltd. Taiwan Grundfos Pumps (Taiwan) Ltd. Japan Grundfos Pumps K.K. Indonesien PT Grundfos Pompa Malaysia Grundfos Pumps Sdn Bhd Singapore Grundfos (Singapore) Pte. Ltd. Thailand Grundfos (Thailand) Ltd. Produktionsselskaber Danmark Grundfos A/S Danmark Sintex A/S England Grundfos Manufacturing Ltd. Finland OY Grundfos Environment Finland AB U.S.A. Grundfos Pumps Manufacturing Corporation Kina Grundfos Pumps (Suzhou) Co. Ltd. Taiwan Grundfos Taiwan Manufacturing Co. Ltd. Italien Grundfos Submersible Motors Srl. Rusland Grundfos Istra LLC Frankrig Pompes Grundfos S.A. Ikke Grundfos Brand-selskaber Tyskland Philipp Hilge GmbH & Co. KG Tyskland Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Tyskland Alldos Schweiz Biral AG Schweiz Arnold AG Italien DAB Pumps S.p.A. Italien Leader Pumps Group S.p.A. Italien Tesla Ungarn Grundfos Hungária Kft. Brasilien Mark Grundfos Ltda. Tyskland Grundfos Pumpenfabrik GmbH Korea Chung Suk Co. Ltd. Ukraine Grundfos Ukraine Argentina Bombas Grundfos de Argentina S.A. Ungarn Grundfos Hungary Manufacturing Ltd.

6 Ejerskabsstruktur Poul Due Jensen s Fond med hjemsted i Bjerringbro, Danmark, er moderselskab i Grundfos-koncernen. Poul Due Jensen s Fond ejer 85,1 % af kapitalen i Grundfos Holding AG, Schweiz, mens grundlæggerens familie ejer 12,0 %, og medarbejderne ejer 2,9 %. Grundfos Holding AG, Schweiz, ejer direkte eller indirekte hele aktiekapitalen i datterselskaberne, dog undtaget: Grundfos A/S, Danmark - 99,7 % Grundfos Pumps Pty. Ltd., Australien - 70 % PT Grundfos Pompa, Indonesien - 98 % Grundfos (Thailand) Ltd., Thailand - 74 % Philipp Hilge International GmbH & Co. KG, Tyskland - 94 % Associerede virksomheder: Bjerringbro Savværk Holding A/S, Danmark - 30 % Staring Miljø A/S, Danmark - 40 %

7 Historiske milepæle for Grundfos-koncernen 1945 Poul Due Jensen stifter Grundfos Lanceringen af den første cirkulationspumpe starter en helt ny æra Med etableringen af en pumpefabrik i Tyskland åbner Grundfos for første gang et selskab uden for Danmark Med en årlig produktion på pumper får Poul Due Jensen opfyldt sin vision om masseproduktion Poul Due Jensen overdrager sit ejerskab i Grundfos-koncernen til Poul Due Jensen s Fond Poul Due Jensen dør, og Niels Due Jensen overtager posten som bestyrelsesformand Første koncerndirektion med Niels Due Jensen som koncernchef Grundfos-koncernen tæller 15 selskaber med i alt medarbejdere. Årsomsætningen runder 2 mia. kroner Grundfos indvier sit Teknologicenter, hvor der forskes i nye materialer og processer samt konstrueres og fremstilles nye maskiner og værktøjer Grundfos indvier sit Udviklingscenter The Poul Due Jensen Academy indvies. Dermed får koncernens store investeringer i produktudvikling og branding en helhjertet opbakning i form af investering i uddannelse i bl.a. salg/marketing og service Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen Grundfos præsenterer verdens første A-mærkede cirkulationspumpe Alpha Pro samt verdens første B- mærkede standard cirkulationspumpe.

8 Indledning Beretning 4 Til alle med interesse i virksomheden 8 Økonomi 10 Forretningsområder 16 Organisation og lederskab 20 Miljø 24 Mål og fokusområder 26 Ledelsesstruktur Global 32 Grundfos - den globale pumpeproducent Økonomiske forhold 36 Regnskabsberetning 37 Finansielle oplysninger 38 Anvendt regnskabspraksis 44 Ledelsespåtegning 45 Revisionspåtegning 47 Resultatopgørelse 48 Balance 50 Egenkapitalopgørelse 51 Pengestrømsopgørelse 52 Noter til regnskab 60 Resultatopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 61 Balance for Poul Due Jensen s Fond 62 Egenkapitalopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 63 Noter til regnskab for Poul Due Jensen s Fond 65 Resultatopgørelse i euro 66 Grundfos kort fortalt

9 INDLEDNING Niels Due Jensen, koncernbestyrelsesformand Til alle med interesse i virksomheden Grundfos-koncernen opnåede i sit 60-års jubilæumsår 2005 det hidtil største nominelle overskud før skat på i alt mio. DKK, og året blev dermed på trods af relativt høje materialepriser og en svag US dollar det tredje i rækken med rekordindtjening. Det gode resultat skyldes primært en stærk salgsvækst kombineret med en fokuseret omkostnings- og investeringsstyring. Omsætningen steg med 10,4 pct. til i alt 13,42 mia. DKK. Hermed er det lykkedes at få koncernens salgsvækst op i et højere gear, samtidig med at indtjeningen er fastholdt på et højt niveau svarende til 9,3 pct. af omsætningen. Vi glæder os over, at Grundfos således er kommet styrket ud af 2005 og igen har vundet markedsandele på det globale pumpemarked. Hovedelementerne i Grundfos vækststrategi er en betydelig og fokuseret investering i forskning og udvikling, en accelerering af globaliseringen af koncernens produktion og en fortsat udbygning af Grundfos globale salgsnetværk specielt i nye markeder som Østeuropa og Fjernøsten, men også i mere etablerede markeder som USA og Vesteuropa. De langsigtede investeringer havde høj prioritet også i Omkostningerne til forskning og produktudvikling blev således på 590 mio. DKK, og de samlede anlægsinvesteringer nåede i 2005 igen op på mere end 1 mia. DKK. En stor del af disse investeringer blev brugt til at etablere nye fabrikker i Kina, Indien og Rusland med i alt m 2 nyt produktionsareal. Et tilfredsstillende cashflow på mio. DKK muliggjorde selvfinansiering af både anlægsinvesteringer og de strategisk vigtige tilkøb Alldos (Tyskland), Tesla (Italien) og Brisan Turbo (Sydafrika). De gode resultater bekræfter, at vores strategier for fortsat profitabel organisk vækst suppleret med strategiske tilkøb fungerer godt. Det forudses, at en stigende del af jordens befolkning i de kommende årtier vil komme til at mangle rent vand, dels fordi befolkningstilvæksten får vandforbruget til at stige, dels fordi den økonomiske vækst i sig selv fører til større vandforbrug og dermed også stigende mængder af spildevand. Denne udvikling øger behovet for nye teknologiske løsninger og pumpesystemer til eksempelvis afsaltning af havvand og rensning og genbrug af spildevand.

10 INDLEDNING Jens Jørgen Madsen, koncernchef Grundfos har som mål i de kommende år at styrke udviklingen af banebrydende teknologier og trendsættende pumpeløsninger, der på bæredygtig vis kan bidrage til at formindske klodens energiforbrug og afhjælpe verdens voksende problemer med at skaffe rent vand. Men innovation er ikke kun begrænset til produkterne. Vi vil styrke en virksomhedskultur, hvor der i alle dele af organisationen lægges stadig større vægt på innovation. Medarbejdere på alle niveauer og i alle funktioner skal blive endnu dygtigere til at sætte spørgsmålstegn ved velkendte rutiner og have mod på at gå nye veje for at finde nye og bedre måder at arbejde på. Ansvarlighed og etik er et af hovedelementerne i Grundfos værdisæt, og som en naturlig følge heraf tilsluttede Grundfos sig i 2002 FN s Global Compact. Vi bestræber os vedvarende på at efterleve vores forpligtelser ved at have fokus på bæredygtighed i alle koncernens aktiviteter verden over. Den konkrete indsats i 2005 er rapporteret til FN og kan læses på koncernens og FN s hjemmesider. bekæmpet korruption, hvor vi måtte møde den, og i 2005 blev denne indsats yderligere intensiveret. Koncernens Code of Conduct, som alle selskabsdirektører skriver under på én gang om året, er yderligere styrket og præciseret, og koncernens controllerfunktion har sat endnu større fokus på dette emne i alle Grundfos-selskaber. Grundfos-koncernen stræber således efter på såvel de forretningsmæssige som etiske områder at være klar til at møde fremtidens udfordringer. Vi vil slutte med at rette en stor tak til alle, som har bidraget positivt til årets gode resultater det gælder først og fremmest vores kunder og leverandører, men ikke mindst vores dygtige og motiverede medarbejdere overalt i koncernen. En særlig tak til vores forretningsforbindelser, som benyttede markeringen af Grundfos 60-års jubilæum til at yde et flot økonomisk bidrag til realisering af et bæredygtigt vandforsyningsprojekt i Kenya i samarbejde med UNICEF og UNDP. I løbet af 2005 blev begrebet korruption diskuteret i medier verden over i forbindelse med FN s humanitære Oil for Food-program for Irak. Grundfos har i mange år aktivt Niels Due Jensen Koncernbestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen Koncernchef

11

12 BERETN I NG

13 ØKONOMI Økonomi Grundfos-koncernen fik i finansåret 2005 optimal fordel af den positive internationale konjunkturudvikling og opnåede sit hidtil største overskud før skat. Mens omsætningsudviklingen i de traditionelt største vesteuropæiske markeder som ventet var relativt svag, dog bortset fra England, koncentrerede koncernen sine ressourcer om at drage langsigtet fordel af de betydelige vækstmuligheder, som andre dele af verden bød på. Koncernens nettoomsætning steg med mio. DKK til mio. DKK, hvilket udgør en vækst på 10,4 pct. Den organiske vækst udgjorde 7 pct., mens tilkøb af virksomheder bidrog til omsætningen med 3,2 pct. Udsving i valutakurserne havde i 2005 mindre indflydelse på omsætningsudviklingen. Efter en relativt svag organisk vækst i første halvår på 4 pct. tog denne fart i andet halvår, hvor den udgjorde 10 pct. Koncernens totale vækst udgjorde knap 7 pct. i første halvår, men steg til ca. 14 pct. i andet halvår. Resultatet før skat blev bedre end budgetteret og nåede det rekordhøje niveau af mio. DKK mod mio. DKK året før. Resultatet, der må betegnes som tilfredsstillende, skal dels ses på baggrund af høje og fortsat stigende materialepriser, dels på baggrund af betydelige planlagte produktudviklingsomkostninger. Mens koncernens omkostningsudvikling i de modne markeder inden for såvel produktions- som salgsområdet var meget begrænset, betød den øgede globalisering af produktionen samt den ekspansive indsats i udviklingen af nye markedsområder en relativt set kraftigere vækst i disse omkostninger.

14 Resultatet før skat blev bedre end budgetteret og nåede det rekordhøje niveau af 1.2 mio. DKK. I de seneste to år har Grundfos opkøbt fire velfungerende virksomheder med en omsætning på i alt 650 mio. DKK. Disse opkøb har alle udviklet sig tilfredsstillende og har dermed bidraget positivt til koncernens overskud. Mod slutningen af året blev forhandlingerne om køb af to virksomheder inden for forretningsområdet Commercial Building Services tilendebragt, nemlig PACO i USA samt det tilknyttede selskab Wuxi Ltd. i Kina. Disse selskaber overtages endeligt primo det nye år, og vil derfor først indgå i koncernens 2006-rapport. Høj indtjening kombineret med en effektiv styring af arbejdskapitalen betød, at koncernens cash-flow udviklede sig særdeles positivt og resulterede i, at den netto-rentebærende gæld faldt med 172 mio. DKK til 843 mio. DKK. Grundfos var således i stand til selv at finansiere de rekordhøje anlægsinvesteringer på mio. DKK samt opkøb af virksomheder for 293 mio. DKK. Soliditetsgraden udviklede sig positivt, idet den steg fra 49,9 pct. til 52,0 pct. Trods det højere aktivitetsniveau øgedes lagerbeholdningerne kun beskedent takket være løbende effektiviseringer af distribution og logistik, mens den høje salgsvækst i årets sidste måneder bevirkede, at udestående fordringer steg procentuelt mere end omsætningen. 9

15 ALPHA Pro understreger Grundfos position som pumpeindustriens førende innovationsvirksomhed. Forretningsområder Markedsandelen vokser Det globale behov for at skaffe rent vand og bortskaffe spildevand vokser år for år. Det samme gør behovet for energibesparende cirkulation af vand til opvarmning eller køling af bygninger og behovet for at flytte væsker i industrielle anlæg. Pumper og pumpesystemer til disse formål er Grundfos kerneforretning, og i 2005 voksede dette pumpemarked med 4-5 pct. Koncernens samlede omsætning voksede samtidig med 10,4 pct., hvilket er markant over den generelle vækst i markedet, og Grundfos vandt dermed nye markedsandele i Koncernen har således styrket sin position som en af branchens absolut førende virksomheder en udvikling, der må betegnes som tilfredsstillende. Væksten varierede fra region til region med høje vækstrater i nye markeder som Østeuropa, Rusland og Asien, mens Vesteuropa var præget af en mere moderat udvikling. Salgsvæksten i Østeuropa blev på 20 pct., i Rusland over 40 pct., og Asien præsterede samlet set en vækst på 16 pct. Grundfos-koncernen fokuserede i 2005 målrettet på det nordamerikanske marked og realiserede en vækst på ca. 13 pct. Ved udgangen af 2005 afsluttede vi forhandlingerne om købet af den amerikanske pumpevirksomhed PACO. Hermed kom det sidste element i den firstrengede accelerationsstrategi for det nordamerikanske marked på plads. Strategien blev vedtaget i slutningen af 2004, og der blev gennem hele 2005 brugt megen energi og mange ressourcer på at realisere den. De tre andre elementer er en forøgelse af vores salgsstyrker i USA, etablering af en fabrik i Mexico og opbygning af en produktudviklingsfunktion i USA, som i tæt samspil med den centrale R&D-funktion i Danmark skal accelerere produktudviklingen til det amerikanske marked. Den kommende fabrik i Mexico skal producere konkurrencedygtigt til det amerikanske marked og dermed reducere koncernens sårbarhed over for de senere års markante udsving i dollarkursen. Forretningsområde Building Services vækst på 7 pct. Grundfos-koncernens største og vigtigste forretningsområde Building Services udviklede sig positivt med en vækst på 7 pct., godt hjulpet af en forøget markedsføringsindsats over for grossister og VVS-installatører. Elbesparelser i fokus Grundfos søsatte i 2005 en omfattende kampagne under betegnelsen The Energy Project. Den markedsfører Grundfos nye, energieffektive cirkulationspumper, samtidig med at den sætter fokus på den nye europæiske energimærkning af cirkulationspumper. En ordning, som 10

16 FORRETNINGSOMRÅDER Grundfos tog initiativ til, og som det efter flere års intensivt arbejde lykkedes at sikre enighed om i den europæiske brancheorganisation. Det nye energimærke følger de kendte principper for mærkning af elpærer og husholdningsmaskiner med klassificering fra A for de mest energirigtige pumper til G for de mere energiforbrugende. Det er ofte overset, at en standard cirkulationspumpe årligt bruger mere elektricitet end et køleskab eller en vaskemaskine. Banebrydende produktudvikling Den trendsættende nyudviklede elektronisk regulerede cirkulationspumpe Grundfos Alpha Pro blev lanceret på årets vigtigste udstilling for branchen, ISH i Frankfurt. Her præsenteredes også en anden vigtig produktnyhed, Grundfos Magna-cirkulationspumpe, til små og mellemstore varmeanlæg. Disse markante produktintroduktioner var medvirkende til at skabe vækst i salget af cirkulationspumper i veletablerede markeder. Grundfos Alpha Pro blev som markedets første cirkulationspumpe, der har opnået A-mærket, årets store produktnyhed en nyhed, der styrkede Grundfos position som pumpeindustriens førende innovationsvirksomhed. Alpha Pro har et hidtil uset lavt elforbrug på ned til 5W, hvilket er en reduktion på op til 80 pct. i forhold til markedsgennemsnittet for cirkulationspumper. De velkendte og manuelt regulerede Grundfos UP-cirkulationspumper, som er solgt i mere end 150 millioner eksemplarer, blev samtidig opgraderet. Den nye version bruger 30 pct. mindre energi og lever dermed op til B-mærket, hvor den hidtidige version svarede til et D-mærke. Grundfos omfattende markedsføringskampagne for disse trendsættende produkter indeholder velkendte elementer som brochurer, annoncer, pressemeddelelser samt en særlig Grundfos-hjemmeside på Internettet. Men som et supplement tager den også mere utraditionelle midler i brug fx har i alt europæiske installatører deltaget i særlige Grundfos-events i biografer i deres respektive lande. Fælles for alle aktiviteter er, at de skal inspirere og informere, samtidig med at de skal styrke kundernes præferencer for de mest energioptimale Grundfos-pumper. Kampagnen understreger, at valget af cirkulationspumpe har stor betydning for både den enkelte forbruger som for samfundet som helhed. En typisk europæisk husholdning kan spare op til 15 pct. af sit samlede energiforbrug ved at skifte til den nye energioptimale cirkulationspumpe. 11

17 FORRETNINGSOMRÅDER De Grundfos-cirkulationspumper, der er solgt i 2005, har medført en besparelse i elforbruget svarende til husstandes årlige forbrug. Der er imidlertid et langt større potentiale, idet den realiserede besparelse kun udgør 1 pct. af, hvad der er muligt, hvis alle cirkulationspumper i EU blev udskiftet med energieffektive varianter med energimærket A. Ved at udskifte ældre energiforbrugende cirkulationspumper med nye, kunne Europa komme opfyldelsen af Kyotoaftalens reduktionsmål for udledning af CO 2 et stort skridt nærmere. Et andet af årets tiltag i Building Services var at øge udbuddet af komplette løsninger med et udvidet produktprogram. Hermed styrkede Grundfos sin position over for grossister og installatører. Et stærkt spildevandsprogram til store bygninger har samtidig gjort det muligt for Grundfos at markere sig som en seriøs udbyder i dette voksende marked. På kedel-oem-markedet fastholdt Grundfos sin position med høje markedsandele, men væksten var jævn oven på en stærk fremgang i de to foregående år. Også her fokuseres i stigende grad på produkter med lavt energiforbrug og komplette hydrauliske systemløsninger de såkaldte IWC (Integrated Water Circuits). Forretningsområde industri vækst på 14 pct. Konjunkturerne i det industrielle marked var positive i 2005 med en fortsat vækst i investeringer i industrielt produktionsudstyr og faciliteter. Forretningsområdet nåede i 2005 en vækst på 14 pct. Specielt skal fremhæves Japan, Asien, Nordamerika og Østeuropa, hvor der blev realiseret høje tocifrede vækstrater. Grundfos position over for industrielle slutbrugere blev styrket væsentligt med den fortsatte udvidelse af produktløsninger. Det gjaldt ikke mindst den industrielle CR-række og den strategiske indsats over for fødevare- og medicinalindustrien med det nye program af hygiejniske pumper fra den tilkøbte Hilge-koncern i Tyskland. En yderligere udbygning af Grundfos industrielle OEM-kundeforretning skete gennem målrettede, kundetilpassede løsninger og en markedskommunikation, der henvendte sig bredt til alle industrielle markeder. I 2005 deltog således over 6000 industrikunder i Grundfos Industrial Solutionudstilling og -event. Salget til OEM-kunder steg med 13 pct. herunder også salget af pumper til brug i værktøjsmaskiner. Specielt i Japan ses en markant udvikling, hvor Grundfos er hovedleverandør af køle- og smørepumper til alle store maskinproducenter. 12

18 Den industrielle CR pumperække blev styrket væsentligt med den fortsatte udvidelse af produktløsninger. Forretningsområde dosering vækst på pct. Med en organisk vækst over 30 pct. oplevede forretningsområdet dosering igen i 2005 en markant omsætningsfremgang. Væksten blev registreret i alle markeder og regioner. Dog kan Østeuropa og Asien fremhæves som særligt spændende markeder, hvor efterspørgslen efter rent vand og behandling af spildevand vedvarende stiger. Grundfos strategier og aktiviteter inden for dosering af kemikalier baserer sig primært på Grundfos Digital Dosingkoncept. Med dette koncept har Grundfos etableret sig som trendsætteren i markedet for membranpumper, og Digital Dosing er således for alvor blevet anerkendt som den nye standard i industrien. For at styrke positionen yderligere på markedet for doseringspumper overtog Grundfos 1. januar 2005 den veletablerede og anerkendte tyske doseringspumpe-koncern Alldos. Købet af Alldos gav Grundfos en god base for yderligere vækst på området i kraft af et bredere produktprogram. Derudover fik koncernen øget applikationsviden og adgang til Alldos veletablerede salgsnetværk. Da Alldos ligesom Grundfos prioriterer produktudvikling højt og har egen udviklingsafdeling med mange års erfaring inden for dosering, er det besluttet at samle koncernens hovedaktiviteter omkring doseringspumper i et kompetencecenter hos Alldos og dermed for første gang placere et større center for produktudvikling uden for Danmark. Forretningsområde vandforsyning vækst på pct. Den samlede vækst i dette forretningsområde på kun 4 pct. levede ikke op til koncernens normale vækstkrav. Specielt i Vesteuropa var væksten for lav, mens udviklingen var bedre uden for Europa, og specielt i USA realiserede vi en fornuftig vækst. Væksten i USA skyldes i høj grad, at Grundfos nu udelukkende sælger vores egne dykmotorer også i USA. Tidligere har Grundfos sourcet dykmotorer til det vigtige amerikanske marked, men i løbet af 2005 er dette ændret, så det nu er et komplet Grundfos-produkt, der sælges på det amerikanske dykpumpemarked. Dette er ét af flere strategiske tiltag, der skal styrke Grundfos position på det globale dykmotormarked. Et andet er tilkøbet af den italienske dykmotorleverandør Tesla. Trods en relativt beskeden vækst for vandforsyning som helhed har der været en meget markant fremgang på 35 pct. for salget af SQFlex det miljøvenlige og vedligeholdelsesfri vandforsyningssystem, der har indbragt Grundfos flere designpriser, og som i 2005 blev udstillet på Museum of Modern Art i New York. 1

19 Afsætningen af spildevandsprodukter i 200 viste stærk fremgang med en vækst på 20 procent. Med købet af sydafrikanske Brisan Turbo (Pty) Ltd. i november fik Grundfos et godt udgangspunkt for yderligere at styrke sine muligheder på det afrikanske kontinent inden for pumper til vandforsyning. Fokus på spildevandsområdet vækst på 20 pct. Styrket fokus på spildevandsområdet resulterede i, at afsætningen af spildevandsprodukter i 2005 viste stærk fremgang med en vækst på 20 pct. Fremgangen var drevet af øget projektsalg til spildevandsanlæg samt introduktion af de nye SE-produkter, der fik en god start med en omsætningsudvikling over det planlagte. De nye spildevandspumper, SEV- og SE1-programmet, i rustfrit stål opnåede efter lanceringen i 2004 stor anerkendelse blandt andet fordi konstruktionen er så solid, at pumperne kan fungere meget længe uden service. I 2005 blev programmet udvidet, så de i forvejen teknologisk avancerede pumper nu også leveres i versioner med indbyggede sensorer. Fordelen for kunderne er, at vedligeholdelsen kan planlægges, fordi brugeren løbende kan få information om pumpens tilstand. Den schweiziske virksomhed Arnold AG s store ekspertise i udvikling og fremstilling af mixere og strømdannere til spildevandsanlæg er efter Grundfos overtagelse af virksomheden nu integreret i koncernens produktprogram. I 2005 blev dette program udvidet med Grundfos første recirkulationspumpe og en række supplerende produkter til det veletablerede program af mixere. Serien af mindre spildevandspumper i støbejern blev i 2005 opgraderet med nye versioner, hvor især motorerne påkaldte sig opmærksomhed, fordi de har samme unikke egenskaber som kendes fra Grundfos meget roste SEGgrinder pumps. Trendsættende innovation Mange Grundfos-produkter består af pumpe, motor og elektronik, bygget sammen i integrerede enheder. For at skabe den bedst mulige helhed er det vigtigt, at hver enkelt del optimeres med hensyn til driftsikkerhed, økonomi og ydeevne. Derfor råder Forsknings- og Teknologicentret ved hovedkvarteret i Bjerringbro over udviklingskompetencer inden for alle relevante teknologiområder. Og i bestræbelserne på at komme endnu tættere på idealpumpen tager udviklingsingeniørerne løbende nye værktøjer i anvendelse. Eksempelvis benyttes computer-simuleringer af væskestrømninger i pumpen, der blandt andet gør det muligt at beregne ydelse og energiforbrug præcist, før en ny pumpe er konstrueret. 1

20 FORRETNINGSOMRÅDER På grund af den komplekse geometri i en pumpes indre kan det være svært for en udviklingsingeniør at overskue resultatet blot ved at kigge på en PC-skærm. Derfor har Grundfos nu i samarbejde med et universitet udviklet et virtual reality-system, som giver ingeniøren en oplevelse af at gå rundt inde i pumpen, hvor han kan udforske de mest vanskeligt tilgængelige områder netop dér, hvor man ofte finder turbulenser, som det er vigtigt at reducere for at gøre pumpen mere effektiv. Forsknings- og Teknologicentret arbejder i stigende grad med konceptstudier, hvor helt nye pumpeprincipper og radikalt anderledes materialer studeres indgående primært med henblik på at finde nye og innovative løsninger. med en kapacitet, der passer præcist til kundens behov. En af de store fordele ved renseanlægget er, at kunden kan udvide det gradvist og tage det med sig, hvis virksomheden flytter. BioBooster er foreløbig testet på mejerier, og perspektiverne for dets anvendelse rækker langt ind i andre brancher. Et eksempel på et andet New Business-projekt er en mikrosensor, der i kraft af en særlig coating kan indsættes direkte i en væskestrøm, hvor den blandt andet kan registrere trykog temperaturforskelle. Og et tredje eksempel er det såkaldte NoNox-projekt et doseringssystem, som fjerner de miljøskadelige gasser i udstødningen fra dieselmotorer. New Business Koncernens udviklingsaktiviteter fokuserer dog ikke udelukkende på pumper. Der sættes løbende initiativer i gang, som fører til udvikling af andre produkter eller komplette anlæg, hvori der indgår pumper. Det sker under betegnelsen New Business. Et af disse New Business-projekter nåede i 2005 produktstadiet. Det er et mobilt biologisk renseanlæg, som har fået navnet Grundfos BioBooster. Det vil fremover kunne leveres til kunden i 20-fods containere klar til at blive taget i brug 15

21 ORGANISATION OG LEDERSKAB Organisation og lederskab Social og etisk ansvarlighed er nøgleord i den måde, som Grundfos driver forretning på, fordi vi vil kendes som en ansvarlig virksomhed hos vores kunder, vores medarbejdere og i det omgivende samfund. Etisk og social ansvarlighed I naturlig forlængelse af Grundfos værdisæt og koncernpolitikker underskrev vi allerede i 2002 FN s Global Compact Initiative, der omfatter de fire hovedområder: menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder miljø antikorruption. Grundfos arbejder aktivt med at implementere Global Compact-principperne i sine forretningsgange. Indsatsen i forhold til miljøet har længe været en fast og integreret del af forretningsgangen, og i 2005 satte vi øget fokus på nogle af de øvrige principper, hvor de vigtigste initiativer har været: bæredygtighed i leverandørkæden menneskerettigheder i form af et pilotprojekt med Human Rights Compliance Assessment øget fokus på bekæmpelse af korruption. Human Rights Compliance Assessment (HRCA) Quick Check er et online evalueringsværktøj udviklet af det danske Institut for Menneskerettigheder. Grundfos har i et pilotprojekt brugt værktøjet til at afdække mulige dilemmaer omkring menneskerettigheder i vores produktionsselskaber. Det er under overvejelse, hvorvidt dette eller et tilsvarende evalueringsværktøj på sigt skal udbredes til alle koncernens selskaber. Grundfos i Danmark er medlem af Amnesty Business Forum, der er ramme om en dialog med Amnesty International om menneskerettigheder, og som også tjener som netværk for virksomheder med fokus på området. I løbet af 2005 blev begrebet korruption diskuteret i medier verden over i forbindelse med FN s humanitære Oil for Food-program for Irak. Grundfos har i mange år aktivt bekæmpet korruption, hvor vi måtte møde den, og i

22 I alt 90 kursister fra hele verden og ikke kun koncernens ledere deltog i 200 i uddannelsesaktiviteter på The Poul Due Jensen Academy. blev denne indsats yderligere intensiveret. Koncernens Code of Conduct, som alle selskabsdirektører skriver under på én gang om året, er styrket og præciseret yderligere, og koncernens controllerfunktion har sat endnu større fokus på dette emne i alle Grundfos-selskaber. I forhold til dette emne oplever vi, at forskellige kulturer har en meget varieret opfattelse af begrebet korruption ofte meget forskelligt fra den generelle danske opfattelse. Derfor arbejder vi på at skabe en fælles opfattelse af og holdning til korruption. Det sikres blandt andet ved uddannelse af udvalgte medarbejdere overalt i hele koncernen. Grundfos rapporterede i 2005 til FN om vores indsats på Global Compact s 10 områder. I rapporteringen fokuserede vi på udvalgte handlinger inden for de fire hovedområder og gav en status i forhold til de 10 principper. Rapporten kan læses på samt på FN s hjemmeside (se under COP > Communication on Progress) Et rummeligt arbejdsmarked Ud fra ønsket om at være en ansvarlig samfundsborger og være med til at yde et bidrag til et rummeligt arbejdsmarked har vi det mål, at 3 pct. af koncernens arbejdspladser er forbeholdt mennesker med nedsat erhvervsevne eller medarbejdere, der tilhører andre udsatte grupper, fx etniske minoriteter, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er glædeligt, at vi i 2005 nåede målet, idet denne gruppe nu udgør 3,3 pct. af koncernens samlede arbejdsstyrke. Grundfos i Danmark er medlem af Foreningen Nydansker. Den globale indsats for social ansvarlighed eller Corporate Social Responsibility (CSR) omfatter andet og mere end ansatte på særlige vilkår. CSR i koncernens selskaber afspejler store forskelle i kultur, normer og lovgivning fra land til land og fra kontinent til kontinent. Vi har bedt alle selskaber fortælle om eksempler på, hvordan de praktiserer social ansvarlighed. Det er samlet set en fortælling, der både er lærerig og tankevækkende og frem for alt positiv og livsbekræftende. 17

23 En væsentlig del af Grundfos ledere rekrutteres internt. Derfor er jagten på og plejen af talenter væsentlig for virksomheden. Organisationsudvikling gennem fokusering og prioritering Ordene organisationsudvikling gennem fokusering og prioritering har været retningsgivende for vores indsatsområder i de seneste år og således også for udvikling af lederskabskompetencer. Ved hjælp af systematisk anvendelse af velfungerende værktøjer til feedback og evaluering opnår hver enkelt leder i koncernen god forståelse af, hvor han eller hun kan styrke sin lederadfærd. Der fokuseres på de lederskabskompetencer, som koncernen har prioriteret højest: People Management Change Management Business Development Customer Focus. I 2005 implementerede vi efter en testkørsel i 2004 vores nye interne lederudviklingsprogram, der består af tre separate kursusforløb. Kurserne sigter primært på at øge vores toplederes niveau inden for de nævnte kompetencer, men tilfører samtidig deltagerne en bredere vifte af viden, som bidrager til at styrke kvaliteten af den daglige ledelsesindsats. 123 kursister har indtil nu gennemført forløbet. Fra centralt hold udvælges endvidere et antal topledere, som yderligere kvalificeres på den internationalt anerkendte managementskole IMD i Lausanne, Schweiz. Her fire år efter indvielsen af det interne uddannelsesakademi, The Poul Due Jensen Academy, er aktiviteterne gået ind i en fase, hvor fokus er rettet mod vedligeholdelse og udbredelse af kompetencer. I alt 980 kursister fra hele verden og ikke kun koncernens ledere deltog i 2005 i uddannelsesaktiviteter på akademiet. Det er det hidtil største antal i et enkelt år. Disse uddannelser fokuserer primært på salgsorganisationerne med kurser inden for salg og service, key account management og produkt- og applikationstræning. 1

24 ORGANISATION OG LEDERSKAB Under overskriften Globalising the Academy er vi nu klar til at åbne den første satellit af akademiet i Kina og i slutningen af 2005 introducerede vi et program for vores salgsselskabers kundetræning. I 2005 begyndte et hold med 15 deltagere fra 10 forskellige nationer, og det er planen at starte et nyt hold hvert af de kommende år. Foruden de centrale uddannelsestilbud gennemføres en række lokale tilbud, idet såvel regioner som lokale selskaber står for aktiviteter, der opkvalificerer deres medarbejdere. Her kan blandt andet nævnes sprogtræning, teknisk træning og kommerciel træning. Talent Management En væsentlig del af Grundfos ledere rekrutteres internt. Derfor er jagten på og plejen af talenter væsentlig for virksomheden. Efter et pilotprojekt i 2004 blev et talentprogram under overskriften Management Trainee Programme implementeret. Programmet henvender sig til talenter, der vurderes at have potentiale til at påbegynde en lederkarriere senest to år efter de har gennemført programmet, som løber over to år med uddannelse samt projektarbejde. 19

25 MILJØ Miljø Certificeret miljøledelse efter den internationale standard, ISO 14001, er det værktøj, vi bruger til at sikre, at alle Grundfos produktionsselskaber lever op til høje og ensartede miljønormer. Målsætninger Hvert år evaluerer koncernledelsen målsætningerne på miljøområdet. Målsætningerne gælder for virksomhedens miljøpåvirkning på det omgivende samfund, arbejdsmiljøet og produkternes miljøbelastning, og for hvert hovedområde fastsættes nye mål. Det gælder blandt andet for disse områder: arbejdsulykker ulykkesbetinget fravær kemikalieforbrug elforbrug vandforbrug affald transport produkters energi- og materialeforbrug. Produktorienteret miljøindsats I Grundfos-koncernen fokuserer vi blandt andet på en produktorienteret miljøindsats. Det vil sige, at vi klarlægger de væsentligste miljøforhold for en Grundfos-pumpe i pumpens livscyklus, hvor brugsfasen repræsenterer den relativt største miljøbelastning. Livscyklusberegningen viser, hvor meget mindre miljøbelastningen er af en nyudviklet pumpe i forhold til den tidligere model. En livscyklusberegning omfatter fem faser. Eksemplet til højre viser de enkelte faser. Det er i selve udviklingsfasen, at pumpens elvirkningsgrad fastlægges. Elvirkningsgraden er udtryk for pumpens ydelse i forhold til dens elforbrug. Men én ting er at udvikle energieffektive pumper, noget andet er at realisere den energibesparelse, som den forbedrede elvirkningsgrad giver mulighed for. Vi har anslået den realiserede årlige globale energibesparelse for disse pumper på baggrund af vores faktiske salg af energisparepumper. 20

26 SQFlex udtrykker kerneelementerne i Grundfos værdigrundlag, nemlig ansvarlighed, fremsynethed og innovation. Livscykluscirklen % miljøpåvirkning Produktudvikling Produktion 6,4 % Grafen på side 23 illustrerer de globale energibesparelser, der de seneste år er realiseret på baggrund af det faktiske salg af Grundfos-energisparepumper. Estimatet bygger på de faktiske salgstal for hvert år samt antagelser om, hvilke tidligere modeller de solgte pumper erstatter. Bortskaffelse 4,1 % Transport 1,6 % Besparelsen måles i antal tusinde husstandes årlige elforbrug. Her antages, at en gennemsnitlig husstand bruger kwh årligt. Brug 87,9 % 21

27 Vi arbejder miljømæssigt ansvarligt, når vi producerer. Et team på tværs af koncernen auditerer produktionsstedernes miljøledelsessystem. Fokus på arbejdsmiljø og nedbringelse af antal ulykker De fleste af koncernens produktionsselskaber har, ud over ISO 14001, implementeret arbejdsmiljøledelse efter standarden OHSAS Det betyder, at der proaktivt arbejdes med forbedringer af arbejdsmiljøet og med minimering af antallet af arbejdsulykker. Det er lykkedes at nedbringe antallet af arbejdsulykker i kraft af en målrettet forebyggelse, der består i at registrere og følge op på nærved- og næsten-ulykker. Det er glædeligt, at vi bliver bedre og bedre til at erkende farlige situationer, der kunne udvikle sig til ulykker. Miljøhensyn i produktionen For det omgivende samfund er det væsentligt, at vi arbejder miljømæssigt ansvarligt, når vi producerer. Indsatsen fokuserer primært på at nedbringe forbruget af elektricitet, vand og kemikalier samt at reducere mængden af affald fra produktionen. Et team på tværs af koncernen auditerer produktionsstedernes miljøledelsessystem. En anden væsentlig rolle for teamet er at udbrede Best Practice på miljøområdet mellem koncernens produktionssteder. 22

28 MILJØ Globale energibesparelser Arbejdsulykker Realiseret besparelse Ulykkesfrekvens Antal tusinde husstandes årlige elforbrug Mål Indeks Mål , , , , , ,0 30,3 25,6 20,1 19,5 17, , ,

29 Koncernens fokus på forskning og produktudvikling styrkes yderligere i 2006 et klart signal om, at Grundfos vil fastholde sin position som trendsættende virksomhed. Mål og fokusområder 2006 Med et godt andet halvår 2005 som udgangspunkt ser vi med optimisme på 2006 og budgetterer med en organisk salgsvækst på omkring 8 pct. For at nå denne salgsvækst skal vi sælge pumper for ca. 100 mio. DKK mere hver måned i 2006 end i Koncernledelsen lægger stor vægt på, at alle Grundfosselskaber er i konstant vækst, og derfor har vi også for 2006 budgetteret med, at alle salgsselskaber bidrager til at holde den organiske salgsvækst på et højt niveau. I 2006 forventes de største vækstprocenter igen i Østeuropa og Fjernøsten, hvor henholdsvis Rusland og Kina er de stærkeste vækstlokomotiver. Ser man på væksten i beløb, er det fortsat de gamle markeder i Vesteuropa, hvor Grundfos har en god markedsandel, der forventes at bidrage mest. Næsten halvdelen af væksten på 1,2 mia. DKK ventes at komme fra disse markeder. Den betydelige omsætningsvækst, som vi har opnået i den amerikanske region de seneste to år, vil blive yderligere accelereret i 2006, dels med købet af PACO, der omsætter for ca. 45 mio. USD, dels i kraft af en tocifret organisk vækst. Koncernens stærke fokus på forskning og produktudvikling styrkes yderligere i 2006, hvor budgettet på dette område stiger med 11 pct. et klart signal om, at Grundfos vil fastholde sin position som den trendsættende virksomhed i pumpemarkedet. Derfor har vi også valgt at kalde 2006 for et Innovationsår, hvor vi skal blive endnu bedre til fornyelse og nytænkning overalt i koncernen i vores forretningsprocesser, i måden vi organiserer os på, i vores markedsføring og i alt hvad vi gør. Innovation skal foregå på tværs af organisationen, i alle Grundfos-selskaber og funktioner og hos alle vores medarbejdere med det formål at skabe værdi for kunderne og forbedre vores forretningsresultater. 2

30 MÅL OG FOKUSOMRÅDER Globaliseringen af Grundfos produktionsfaciliteter fortsætter i 2006 med etablering af nye fabrikker i Ungarn og Mexico. Når disse forventeligt står klar til produktion i slutningen af 2006, har koncernen på tre år etableret ca m 2 nyt produktionsareal uden for Danmark. Det sker for at understøtte den kraftige salgsvækst i de nye markeder og for at øge konkurrencekraften ved at producere i lande med et lavere omkostningsniveau. Grundfos-koncernens salgsvækst har altid været og vil også fremover primært være organisk, men i de senere år har vi med succes suppleret den organiske vækst med strategisk vigtige tilkøb, som skaber synergier produkt-, salgs- og markedsmæssigt og derved passer godt ind i den samlede vækststrategi. Sådan vil det også være i de kommende år, hvor vi systematisk vil afsøge pumpemarkedet for veldrevne virksomheder, der passer ind i vores strategier. Vi vil igen i 2006 bestræbe os på at fastholde koncernens indtjening på et højt niveau og budgetterer med et overskud før skat på ca. 1,2 mia. DKK. Vores investeringsbudget for 2006 på mere end 1,1 mia. DKK er udtryk for, at vi igen i 2006 har mange tiltag, som påvirker bundlinjen negativt på kort sigt, men som er med til at sikre koncernens langsigtede profitable vækst. I denne balancegang mellem optimering af den kortsigtede indtjening og den langsigtede forretningsudvikling har vi som målsætning, at koncernens overskud før skat skal ligge i intervallet 8 til 10 pct. 25

31 LEDELSESSTRUKTUR Koncernchef Jens Jørgen Madsen, Grundfos Koncernbestyrelse og -direktion Vicekoncernchef Carsten Bjerg, Grundfos Koncernchef Christine Bosse, Tryg Vesta 26

32 Professor Niels Christian Nielsen, CBS Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos LEDELSESSTRUKTUR Direktør Thomas Lund, Dansk Teknologi Bestyrelsesformand Lars Kolind, Poul Due Jensen s Fond Koncerndirektør Carlo Prola, Grundfos Koncerndirektør Søren Ø. Sørensen, Grundfos 27

33 LEDELSESSTRUKTUR Ledelsesstruktur Danmark Poul Due Jensen s Fond Bestyrelsen for Poul Due Jensen s Fond Bestyrelsesformand Lars Kolind Bestyrelsesmedlem Poul Due Jensen Bestyrelsesmedlem Ingermarie Due Nielsen Bestyrelsesmedlem Thomas Lund Næstformand Niels Due Jensen Bestyrelsesmedlem Estrid Due Hesselholt Bestyrelsesmedlem Niels Christian Nielsen Bestyrelsesmedlem Christine Bosse Schweiz Grundfos Holding AG Schweiz Grundfos Insurance Management AG Danmark Grundfos Management A/S Danmark Grundfos Finance A/S Koncernbestyrelse Grundfos Management A/S Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen Bestyrelsesmedlem Professor Niels Christian Nielsen Bestyrelsesmedlem Koncernchef Christine Bosse Næstformand Direktør Lars Kolind Bestyrelsesmedlem Direktør Thomas Lund 28

34 Selskabsoversigt Koncerndirektion - Grundfos Management A/S Koncernchef Jens Jørgen Madsen Vicekoncernchef Carsten Bjerg Koncerndirektør Carlo Prola Koncerndirektør Søren Ø. Sørensen Koncernfunktioner Arkitekter Branding Controller/økonomi Finans Indkøb IT/eBusiness Juridisk afdeling Kommunikation Kvalitet New Business Personale (HR) The Poul Due Jensen Academy Produktion SCM/logistik Service Business Development Centre Salgsregioner Koncernproduktion Business Unit Building Services Business Unit Industri, Spildevand og Vandforsyning Business Unit Dosering Udvikling og Teknologi R&T Nordeuropa Tyskland Østeuropa Sydeuropa Nordamerika Sydamerika Australien og New Zealand Asien og Stillehavet Japan Brasilien Danmark England Finland Frankrig Indien Italien Kina Rusland Schweiz Taiwan Tyskland Ungarn USA 29

35

36 GLOBAL

37 INDLEDNING GLOBAL Den første Grundfos-fabrik i Rusland blev indviet 26. maj under stor lokal bevågenhed. Grundfos den globale pumpeproducent Aldrig tidligere har Grundfos gennemført så mange aktiviteter inden for globalisering af produktionen som i Koncernen åbnede i løbet af året nye fabrikker i Indien, Rusland og Kina samt et salgsselskab med mulighed for montage i Tyrkiet. I Kina opførte Grundfos sin hidtil største enkeltfabrik nogensinde og flyttede hele produktionen hertil fra den gamle kinesiske fabrik. Samtidig blev der investeret kraftigt i lokal produktion af den komplette række af end-suction og inline pumperne NB, NK og TP på den nye fabrik. I Ungarn blev motorfabrikken udvidet med 50 pct. for at give plads til, at produktionen af MS-dykmotorer kunne udflyttes fra Danmark. Første fase i denne udflytning omfattende 60 arbejdspladser blev gennemført i 2005, og de to resterende faser følger i sidste halvdel af 2006 og i Også placeringen af kommende Grundfos-fabrikker i Mexico og Ungarn blev fastlagt i 2005, og jordkøb blev foretaget begge steder. Foruden produktionen kan også distributionsfaciliteter medvirke til at forbedre leveringsevnen. For at gøre Grundfos-produkter mere tilgængelige for kunder på veletablerede europæiske markeder blev koncernens hidtil største distributionscenter i 2005 etableret ved Lyon i Frankrig. Globaliseringen er ikke et mål i sig selv, men primært et spørgsmål om at understøtte vækst i nye markeder. Det vigtigste er, at produktionen kommer tæt på de markeder, vi vil betjene så vi bedre kan forstå markederne og dermed opfylde kundernes behov, blandt andet hvad angår leveringstider. En ny Grundfos-fabrik fungerer i løbet af et par år fuldt på linje med enhver anden fabrik i koncernen. Produktiviteten og kvaliteten er den samme, og senest tre år efter etableringen skal en ny fabrik leve op til de samme høje miljøstandarder som koncernens øvrige fabrikker. Det afgørende er, at kunden på intet tidspunkt behøver at bekymre sig om, hvor Grundfos-pumpen er fremstillet. 32

38 GLOBAL Grundfos største enkeltfabrik hidtil blev opført i Kina. I Indien tog Grundfos et nybyggeri i brug for at indlede lokal produktion efter otte års positiv udvikling i markedet. Den hurtige og effektive etablering af nye arbejdspladser er et resultat af, at Grundfos efterhånden har opbygget stor ekspertise i at overvinde de vanskeligheder, der traditionelt er forbundet med at starte produktion i et nyt land. Grundfos begyndte tidligt at høste erfaring på området, da den første fase af globaliseringsprocessen startede i 60 erne med etablering af produktion i Tyskland. Og det fortsatte, da der efterfølgende blev bygget produktionsselskaber i England, Frankrig og USA. I 90 erne tog globaliseringen til i styrke med en ny og mere omfattende fase, og i takt med at Grundfos har høstet flere og flere erfaringer, er de mange nødvendige kompetencer løbende blevet udviklet og skærpet, så etablering af ny produktion nu foregår yderst effektivt. Dermed er selve ekspertisen i globalisering blevet en vigtig konkurrencefordel for Grundfos. 33

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond ÅRSRAPPORT 2008 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio. Resultatopgørelse 2008 2007 2006 2005 2004 Nettoomsætning 19.019 16.814 15.376 13.422 12.153 Primært resultat

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Endnu et godt år for ECCO 2007 blev endnu et tilfredsstillende

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer

Læs mere

ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S

ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S INDHOLD Beretning........................................ 2 Refrigeration & Air Conditioning.................... 8 Heating & Water................................. 12 ÅRSRAPPORT

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak datter af Birte og Karl Toosbuy er i dag hovedaktionær

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Årsrapport Årsrapport

Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2004/05 Indhold 3 Ledelsesberetning 6 Forretningsresultater 9 Forventninger 10 Strategi og målsætning 11 Forretningsområder 20 Geografiske markeder 23 Risikostyring 24 Selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

I Auriga ønsker vi gennem effektiv og ansvarlig plantepleje at bidrage til den globale forsyning af fødevarer - behovet er stærkt stigende: om 50 år

I Auriga ønsker vi gennem effektiv og ansvarlig plantepleje at bidrage til den globale forsyning af fødevarer - behovet er stærkt stigende: om 50 år Auriga Årsrapport 2002 I Auriga ønsker vi gennem effektiv og ansvarlig plantepleje at bidrage til den globale forsyning af fødevarer - behovet er stærkt stigende: om 50 år er vi 1 1 /2 gange så mange

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg. 43.088 nr. 43.088 CVR-nr. CVR-nr. 45 3445 9934 18 99 18 Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni

Læs mere

Årsrapport 2004 LEGO Koncernen

Årsrapport 2004 LEGO Koncernen Årsrapport 2004 LEGO Koncernen LEGO Koncernen i tre generationer 1932: Ole Kirk Christiansen grundlægger legetøjsfabrik under mottoet Det bedste er ikke for godt 1935: Virksomhedens første trækonstruktionslegetøj

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk 6 10 18 22 28 32 36 LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere