Medarbejderrepræsentant Henrik Ravn, Seminarievej 39, tlf ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderrepræsentant Henrik Ravn, Seminarievej 39, tlf. 24 27 60 11, hr@hravn.dk"

Transkript

1 December 2014 og Januar Februar 2015

2 Adresser Ribe Domsogns Menighedsråd. Valgte medlemmer Per Dalgaard, Grydergade 11, tlf , Poul Karstensen, Tøndervej 36, tlf , Tage Rosenstand, Engdraget 43, tlf , Karsten Eskildsen, Sct. Laurentii Gade 4, tlf , Henning Kruse, Østerfenner 8, tlf , Henrik Noer, Gravsgade 26, tlf , Henrik Præstholm, Nørrelundparken 1b, tlf , Dagmar Warming, Nørrelundparken 7c, tlf , Medarbejderrepræsentant Henrik Ravn, Seminarievej 39, tlf , Ribe Domkirke Torvet, 6760 Ribe, tlf , fax , 1. kirketjener Henrik Ravn, Seminarievej 39, tlf , 2. kirketjener Folmer Iversen, Gredstedvej 7, 6771 Gredstedbro, tlf , Åbningstider November - marts kl ; april kl ; maj - september kl ; oktober kl ; i skolernes efterårs- og vinterferie kl Bemærk, at kirken på søn- og helligdage først åbnes for turistbesøg kl Guidede ture kan arrangeres igennem turistbureauet, tlf Der tages alle dage forbehold for kirkelige handlinger. Præster Domprovst Jens Torkild Bak, Albert Skeels Gade 11, tlf (bolig), (provstikontoret Gravsgade 50, 1.sal), Sognepræst Torben Bramming, Puggaardsgade 3, tlf , Sognepræst Signe von Oettingen (barselsorlov), Garvergade 14, 6240 Løgumkloster, tlf , Sognepræst Marie Høgh (barselsvikar), Sønderportsgade 12, 1.tv., tlf , Organister Domorganist Birgitte Ebert, tlf / , Domkantor, organistassistent Lotte Bille Glæsel, tlf , Kordegnekontoret Gravsgade 50, tlf , Kontortid: man. - fre , tors. tillige Kordegn Anne Marie Sørensen, Kordegn Susanne Severin Poulsen, Fødsler og dødsfald skal anmeldes til kordegnekontoret. Henvendelse vedr. kirkelige handlinger (dåb, vielse, begravelse) kan ske enten til kordegnekontoret eller til en af kirkens præster. Ribe Kirkegårde (kontor) Gravsgade 50, tlf ; fax Kontortid: man. - tors. kl , tors. tillige kl Kirkegårdsleder Hanne Gerken, Udgiver Oplag Trykkeri Ribe Domsogns Menighedsråd stk. Grafisk Produktion ApS Fotos Folmer Iversen Layout Lars Hammer/Grafisk Produktion ApS Deadline for næste blad: 15. februar 2015

3 Måske ikke just et julebillede, men med det nye kirkeår begyndte omsider opførelsen af Kannikegården. Kære læsere Af Jens Torkild Bak Med dette nummer af kirkebladet på én gang det sidste i 2014 og det første i et nyt kirkeår ønskes alle en glædelig adventstid, en velsignet jul og et godt nytår. Julen er en festlig tid for de fleste og en rigtig svær tid for nogle! Henrik Noer skriver om kirkens forpligtelse på medmenneskelig omsorg, diakoni. Per Dalgaard fortsætter rækken af interviews med de mennesker, der arbejder i kirken, denne gang biskop Elof Westergaard og domorganist Birgitte Ebert. Knud Jensen fortæller om årets sognetur, der gik til Harzen-området. Selv tager jeg ordet i en prædiken (holdt ved årets stiftsgudstjeneste), der mest handler om det pres, der hviler på individet i det moderne samfund. Sidst, men ikke mindst finder man i bladet foruden gudstjenester og koncerter omtalt en række arrangementer, som de kommende måneder byder på. Ikke alle vil interessere sig for alt, men håbet er, at alle vil kunne finde et eller andet, som taler netop til dem. God fornøjelse med læsningen! Jens Torkild Bak domprovst 3

4 Diakoni medmenneskelig omsorg med mange aktører Af Henrik Noer Det kristne budskab forkynder, at vi finder meningen med livet i forholdet til vores medmenneske. Troen sætter mennesker til at tage sig af hinanden. Troen på, at alle er skabt af Gud, betyder også, at ethvert menneske er værd at hjælpe. Det kristne menneskesyn er forbillede for kirkens sociale arbejde. Jesus viste, at menneskelivet leves udsat, sårbart og afhængigt af andres omsorg og kærlighed. Kirkens diakoni går ud fra alle menneskers værdighed og ligeværd, både den, som hjælper og den, som har brug for støtte. Ordet diakoni kommer fra græsk diakonìa, der betyder tjeneste, og anvendes som betegnelse for kristen tjeneste og omsorg for medmennesker, særligt svage og syge. I Folkekirken bruges både ordet diakoni Henrik Noer. og den mere nutidige betegnelse,»medmenneskelig omsorg«. Ordene dækker præstens forpligtelse til at øve sjælesorg og kirkens sociale arbejde i øvrigt. Herunder fokus på lokale behov i samvirke med såvel enkeltpersoner som organisationer. Iflg. Ribe Stift skal diakoni primært vokse op nedefra, men kan med fordel støttes og anspores ovenfra. Udenfor kirken bruger man ikke ordet diakoni, men mange andre betegnelser for den medmenneskelige omsorg, der udfoldes. Kært barn har mange navne. I Domsognets menighedsråd har vi drøftet området og dets bredde. Og nedsat et lille udvalg, bestående af sognepræst Marie Høgh, kirkeværge Henrik Præstholm og undertegnede. I Domsognet har diakoni i de seneste mange år haft fokus på julehjælp og konfirmandstøtte til trængende børnefamilier. Julehjælpen varetager vi i samråd med Sct. Catharinæ sogn. Den hjælp, der gives, kommer fra midler, som besøgende i domkirken har lagt i de to store, gamle kirkebøsser ved kirkens hovedindgang med påskriften:»til sognets trængende«. Opgaverne er mange, og der er naturligvis også andre former for diakoni eller hjælp til svage, som vi i Domsognet har drøftet. Hjælp på andre måder til trængende familier og hjælp til ældre med vanskeligheder, svækkelser og sygdomme. Besøgstjeneste, familietjeneste, netværk for ensomme, aflastning for pårørende til alvorligt syge, sorggrupper, ferieophold for socialt udsatte. Der er mange områder at prioritere og målrette den lokale indsats ud fra. Og apropos talemåden»kært barn har mange navne«, så har udvalget haft en positiv dialog med andre lokale organisa- 4

5 tioner såsom Røde Kors og Ældresagen og taget ad notam, at der her i Ribe er et godt organiseret og målrettet netværk med aktiviteter og medmenneskelig omsorg. Og det er»ikk så ring «, som det hedder på vestjysk, når noget faktisk er rigtig godt. Menighedsrådet har ikke noget ønske om at konkurrere med andre hjælpeorganisationers aktiviteter, men vil gerne fremadrettet samarbejde om disse vigtige anliggender og løbende have kontakt til de forskellige aktører om dette. Vi vil gerne være med til yderligere at styrke det frivillige arbejde og bidrage til, at endnu flere interesserede melder sig og tager aktivt del i de forskellige organisationers hjælpearbejde. For hele kommunen er der en organisation ved navn Aflastningstjenesten. Den har hidtil taget sig af opgaver som at stille patienthjælpere til rådighed for plejehjem og hospice. Mange frivillige deltager i dette vigtige arbejde. Aflastningstjenesten er startet i den gamle Esbjerg kommune, men har også nogle aktiviteter i den gamle Varde kommune. Tjenesten har nu også rettet henvendelse til sognene i Ribe om at være med til at støtte aktiviteterne. Aktørerne er mange. Ja betydeligt flere end omtalt her i artiklen. Tænk bare på den fantastiske landsdækkende organisation,»natteravnene«, som også lokalt her i Ribe yder en værdifuld og synlig indsats for vore unge. Forleden kunne man i JydskeVestkysten læse følgende overskrift:»fond giver 400 julepakker til udsatte«claus Sørensens Fond i Esbjerg markerer sit 50 års jubilæum med de 400 julepakker til hjemløse og socialt udsatte i kommunen. Uddelingen sker i samarbejde med Den katolske Kirke, Frelsens Hær og Kirkens Korshær. Ribe Rotary Klub arrangerer en julemesse-tombola til fordel for flygtningebørn i lokalområdet og Ribe Soroptimist Klub markerer 100 året for kvinders valgret med udgivelse af en 2015 kalender med udvalgte kvinder med tilknytning til Ribe, hvor overskuddet går ubeskåret til kvinder og børn i lokalområdet. Dette og meget mere er eksempler på de mange bække små, som tilsammen udgør en stor å, og som ikke mindst her ved juletide risler flittigt gennem landskabet og skaber en positiv glæde og næstekærlighed hos både giver og modtager. Der sker meget og mange gør meget. Og det er vigtigt. Ikke hvad vi kalder det. 5

6 Af og for folket Ribe Stift har som bekendt fået ny biskop. Kirkebladet har talt med ham for at finde ud af, hvem han egentlig er. Af Per Dalgård Elof Westergaard. Folkelig og helt nede på jorden. Ingen overflødige formaliteter, ikke noget med storhed, pomp og pragt. Det er det første indtryk, der rammer mig ved mødet med vores nye biskop på hovedsædet i Korsbrødregade i Ribe. Pomp og pragt var der ellers nok af, da Elof Westergaard 1. juni i år blev indsat i embedet i domkirken under opsyn af dronningen og den samlede danske verdenspresse. De næste tanker, der dukker op i baghovedet, er ydmyg og klog, mens vi sætter os i det endnu ikke helt ommøblerede kontor. Op ad væggen står et smukt stenhuggerarbejde, som forestiller»gud, Jesus og Jomfru Maria«, lavet af Elof Westergaards bedstefar i Lemvig. Der er noget ortodokst, nærmest ikonagtigt over værket, som den nye biskop af den statsautoriserede danske folkekirke agter at få hængt helt op på væggen her i arbejdsværelset. Er du faldet godt til her i løbet af de første måneder i jobbet og i byen?»ja, det synes jeg. Jeg har selvfølgelig ikke nået at lære byen helt at kende, for jeg har haft travlt med at rejse rundt i det jo ret så vidtstrakte stift for at få en god snak med provsterne, høre fra dem, hvad udfordringerne er og hvilke problemer, der er. Og så skal jeg jo lige sætte mig ind i, hvad jobbet egentlig består i. Det er meget spændende og grundlæggende er jeg meget glad og fornøjet over det, især fordi vi har så mange dygtige medarbejdere. Kærnen i jobbet er jo at understøtte menighederne og provstierne, og der ligger nogle beslutningsopgaver, hvor man som biskop er nødt til at overveje mange ting, inden beslutningerne tages. Det handler jo om at komme om ved det «. Elof Westergaard er først lige nu flyttet ind i den nyrenoverede bispebolig med sin kone Kirsten, som er teolog og nu seminarielærer i Esbjerg og Haderslev, og den yngste datter Anna på 14, der er begyndt på Vittenberg Skolen. De to ældste Elias og Clara er for længst rejst hjemmefra og studerer henholdsvis økonomi og arabisk i København. Folkekirken er jo i virkeligheden en mærkelig konstruktion: En kirkeminister, der ikke har nogen beføjelser, biskopper, som ikke bestemmer meget, provster, som heller ikke bestemmer meget, menighedsråd, som administrerer, og så nogle præster, som i virkeligheden kan gå meget vidt og som kun kan fyres, hvis de går alt for vidt?»ja, det er kringlet. Præster har mange 6

7 skal-opgaver og mange kan-opgaver, men det, det egentlig handler om, er jo forkyndelsen, og godt nok er det menighedsrådene, der ansætter præsten, men når det derefter ligger under kirkeministeriet, så er det jo for at sikre forkyndelsesfriheden. Hvis der så kommer klager, så havner det ikke i menighedsrådet, men på mit bord. Jeg går ind for størst mulig frihed, især når menighedsråd og præst er enige, men der hvor jeg kommer ind, er for eksempel, når man gerne vil lave om på tid og sted for gudstjenester. F.eks. gudstjenester i det fri. Så vil jeg gerne vide, hvad det betyder for forkyndelsen. Jeg siger i princippet ja til gudstjenester i det fri, og jeg holder meget af, at det er muligt inden for vores fælles folkekirke. Og der skal tages hensyn til både tradition og nye ønsker«. Er du traditionalist eller aktivist?»skellet mellem de to er falskt eller skævt. Jeg er traditionalist i den forstand, at jeg tager udgangspunkt i tekster, der er 2000 år gamle, jeg holder af kirkebygningerne, jeg synes, det er en lykke i kirken, at det ikke er noget, man skal opfinde selv, der er ord, der er givet og som man er sat til at forkynde. Men jeg er også meget optaget af, at den, der prædiker og den, der kommer i kirken, jo er et menneske, der lever i vores tid, at kirken fungerer i vores tid. Tag det, at Carl-Henning Pedersen trods modstand satte det 20. århundredes spor i domkirken. Jeg er er selv ud af det grundtvigske, men jeg jeg holder af kirken i dens mangfoldighed«. Er du optimist med hensyn til Folkekirken eksisterer den om 25 år eller har muslimerne og ateisterne overtaget forkyndelsen inden da?»jeg kan slet ikke forestille mig, at den ikke fortsætter med at eksistere. Og jeg er ikke bange for islam. Jeg har selv gode muslimske venner, kommer ofte i Istanbul. Jeg er fuldt enig med grundlovens ord om, at vi i Danmark skal have religionsfrihed«. Folkekirken er den nu også så folkelig?»det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Men min erfaring er, at selv der, hvor der i modsætning til Ribe ikke er kampvalg, der er de de fleste steder gode til at udpege repræsentanter for alle holdninger og retninger til menighedsrådene«. Demokratisk? Folkeligt?»Menighedsrådene er plaget af meget bureaukrati og mange møder. Menighedsrådene er underkastet en lang række bureaukratiske systemer, som betyder et stort arbejde. Det tror jeg, skræmmer folk væk fra menighedsrådsarbejdet«. Du er velbelæst i litteraturen, også den russiske, og kender Lev Tolstojs værk»gud er inde i dig«, hvor han siger, at vi ikke har brug for kirkernes og præstevældets pomp og pragt, for det er inde i dig selv det foregår og ikke inde i kirken. Har Tolstoj ikke ret?»nej Gud er ikke kun inde i dig. Hvis du siger det, så glemmer du, at menneskets bestemmelse også er udadvendt. Kirkens rolle er jo netop at understrege, at troen ikke kun er en privat sag, men også et fællesskab med andre. Det understreger jo netop de ting, der foregår i kirken, ting, der peger ud over dig selv«. Men kirken er jo præget af pomp og pragt og herlighed, som netop var temaet for din første prædiken som biskop i domkirken (bragt her i bladet, red.), men det var vel ikke den ydre herlighed, du talte om?»nej, men dog sådan at de to ting ikke står i modsætning til hinanden. Vi kan bestemt ikke nøjes med æstetikken og skønheden og det storslåede, som har 7

8 sine klare begrænsninger. Hvis vi ser på domkirken kan vi jo blive forundrede over, at folk for hundreder af år siden kunne bygge noget, som i skønhed og pragt var langt større end dem selv, til Guds ære. På den anden side, så er man jo nu om dage klar over, at der er brug for folkeligt fællesskab. Det er vel også derfor, at I nu bygger Kannikegården til fællesskabets behov, samvær og fællesskab. Kirke og en slags forsamlingshus til brug for fællesskab og et sted, hvor du søger Vor Herre, og et sted, hvor du er sammen med dine medmennesker, et sted, hvor vi ser hinanden«. Hvordan vil du beskrive din tro?»den er meget enkel og naiv. Det er en simpel historie, jeg er blevet troen givet, jeg kommer fra det her stenhuggeri i Lemvig, hvor der blev arbejdet meget med kristne symboler, en farfar, som lærte mig trosbekendelsen. Jeg læste teologi i mange år og har været meget glad for det, studeret litterær teologi, teoretisk teologi og meget andet, men egentlig, så er kernen i det, at det er noget, der har været med i mit liv fra starten af. En del af min barndom og opvækst. Jeg husker præcist, hvor min farfar og farmor sad i kirken hver søndag. Troen er for mig ikke en intellektuel ting, det er en tro, ikke noget som skal bevises videnskabeligt. Det er en tillid til, at der er tid nok, selvom livet hurtigt kan få en ende og selvom vores fællesskaber hurtigt kan slutte. Det mysterium, kristendommen rummer, det under, at Guds søn blev menneske, at han giver sig til kende i det skrøbelige, at han vil mennesket, at det ikke bare ender med menneskets uddrivelse af paradiset. Der er noget der, som jeg slet ikke betvivler, slet ikke anfægter. Jeg tror. Jeg tror ikke bogstaveligt på, at Gud skabte verden på syv dage, men jeg tror på, at Gud skabte livet. Hvad det betyder for os helt grundlæggende er, at livet er en gave. 8

9 Domkirkens rum er altafgørende Kirkebladet fortsætter serien med små portrætter af Domkirkens medarbejdere. Denne gang domorganist Birgitte Ebert. Af Per Dalgård Birgitte Ebert i gang med at stemme orglet. Du ser hende sjældent, men du hører hende altid. Her på billedet kan du se hende i al sin magt og vælde den magt og vælde, der med voldsom styrke bruser ud i domkirkerummet under gudstjenesterne og koncerterne og som har gjort Birgitte Ebert til en af landets mest kendte domorganister og orgelsolister. 53 år ung, med en baggrund i en præstefamlie fra Næstved-egnen, uddannelse på Institut for Musikvidenskab ved Københavns Universitet, derefter Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, studieophold i Paris og Lübeck, organistassistent ved Helsingør Domkirke og organist ved Hellerup Kirke i 10 år. I januar 2000 indtog hun orglet i Ribe Domkirke. Hvorfor?»Jeg er vokset op på landet. Ribe var som at komme tilbage til landet. Og rummet, orglet og akustikken i Ribe Domkirke betyder alt for mig. Vores orgel klinger 100 gange bedre end Hellerups. Domkirkerummet er helt, helt anderledes og betyder meget for alle os, der arbejder i domkirken. Vi elsker det, uanset at det trækker og er koldt. Og akustikken er fantastisk, men vanskelig. Folk har nogle gange svært ved at følge orglet under salmesangen«, fortæller Birgitte, som har spillet klaver, siden hun var 10, og orgel, siden hun var 15. Hun fortæller videre om kirkens rum:»vi putter alt ind i det rum, alle former for musik, og vi forsøger at få det til at fungere. Det er bygget til renaissancemusik og fungerer bedst, når vi spiller eller synger den slags. Når jeg sidder oppe ved orglet, kan jeg skue ud over et helt fantastisk rum, pyntet med Carl-Henning Pedersens kunst. Ok synes jeg, at hans 9

10 kunst er noget ensformig, men på den anden side er det imponerende, at vi her har en COBRA-manifestation ud over alle grænser det 20. århundredes spor i den gamle kirke, ligesom alle tidligere århundreder har sat deres spor«. Er det på grund af det, at du taler om, at du får kicks ved at spille i domkirken?»nej ikke kun. Helt ærligt, så får jeg mine kicks, når jeg får lov til at øve mig et par timer om morgenen, det er en slags meditation for mig. Når det lykkes, så har jeg fået en god start på dagen. Det bedste ved det hele er dog selve gudstjenesten. Den har været omdrejningspunktet i mit liv, siden jeg var barn. Jeg er kirkegænger, mens jeg spiller. Det er mest fantastisk, når alt fungerer, når musikken hænger sammen med salmesangen, når menigheden synger med, så selv jeg kan høre det«. Birgitte Ebert øver sig ikke kun om morgenen. Det sker også ofte, at man kan gå forbi domkirken om aftenen og nyde hendes brusende orgelmusik ude på den nye domkirkeplads. Det kan være, at hun sidder og øver sig på den kommende søndags præ- eller postludium, som hun selv udvælger med omhu salmerne vælges derimod af præsten.»du må gerne betone, at jeg er imod det tyranni, som gør, at folk føler sig tvungen til at blive siddende under postludiet. Jeg synes, at folk skal forlade kirken, når det passer dem, også selvom organisten har øvet sig på postludiet«. Når hun sidder deroppe og lader orglet tone så højt, at det også kan nydes uden for domkirkens tykke mure, så indøver hun måske også en af de koncerter, som hun flere gange årligt giver med stor succes både i ind og udland. Næste år skal hun forhåbentlig bl.a. til Finland, Tyskland og Belgien.»Jeg har en lille solokarriere ved siden af jobbet, og jeg nyder det, det er dejligt. Til gengæld underviser jeg næsten ikke, jeg har simpelthen ikke energi nok til det. Men koncerterne giver gode oplevelser«. Og du får gode anmeldelser, alle i miljøet kender dig?»jo, jeg prøver da at øve mig på forhånd«, svarer Birgitte beskedent og med et glimt i øjet. Du er ikke mindst blevet kendt for din store indsats for at fremme kendskabet til din forgænger i jobbet her ved kirken, Rued Langgaard. Går du i hans fodspor, skriver du selv musik?»nej!«, lyder det resolut fra Birgitte,»det gør jeg ikke, jeg ville ikke ane, hvordan det skulle lyde! Jeg har heller ikke tålmodighed til det, men har det fint med at skulle løfte arven efter en anden, især når den anden er Rued Langgaard, som skrev smuk musik, selvom man lige først skal vænne sig til den«. Birgitte Ebert bor i Høm i et almindeligt parcelhus, og er glad for det, bortset fra, som hun siger,»at jeg får for lidt motion, jeg er simpelthen for doven en rad til at køre på cykel til arbejde. Jeg tager bilen til orglet hver dag«. Birgitte Ebert får af filialchef i Sydbank, Stephan Madsen, overrakt Månedens Skulderklap for sit arbejde med Langgaard Festivalen. De store voldsomme armbevægelser ved tastaturet og bensparkene på bastangenterne må gøre det ud for Danmarks første kvindelige domorganists fitnesscenter. 10

11 Med Drübeck Kloster som udgangspunkt På harzrejse med Domsognet i Af Knud Jensen (fotos: Henning Pedersen) Få km inde i det tidligere DDR på hovedvejen mellem Goslar og Wernigerode ligger det tidligere benediktiner-kloster»kloster Drübeck«i landsbyen af samme navn. Klostret blev grundlagt allerede i 900-tallet som nonnekloster med plads til 50 nonner. Ved reformationen i 1500-tallet blev klostret omdannet til en damestiftelse ejet af greverne af Stolberg- Wernigerode. Som sådan eksisterede det indtil 1955, hvor den sidste abbedisse døde. Efter»Die Wende«i 1989 gennemgik klostret en gennemgribende restaurering og genåbnedes i 1996 under navnet»evangelisches Zentrum Kloster Drübeck«, en kombination af refugium, pastoralkollegium og pædagogisk-teologisk institut. Drübeck Kloster, der ligger smukt ved den nordlige Harz-rand, råder over 76 gæsteværelser, der også kan lejes af private feriegæster. 44 medlemmer af Ribe Domsogns menighed tilbragte 6 herlige augustdage på denne skønne plet med udflugter til mange af Østtysklands seværdigheder. Første stop på turen til Harzen var landsbyen Lutter am Barenberge et halvt hundrede km nordvest for Drübeck. Her udkæmpede Christian IV den 27. august 1626 et stort slag i 30-årskrigen mod den tysk-romerske kejsers general, grev Tilly, og tabte. 30-årskrigen var et opgør mellem de sydtyske katolikker og de nordtyske protestanter. I deres kvide havde pro- Slagmarken ved Lutter am Barenberge. 11

12 havde f.eks. troet, at man havde samlet i tusindvis af tøjstykker fra personer, der havde været til afhøring og derefter anbragt disse tøjstykker i glaskrukker, så hunde ved hjælp af lugten i påkommende tilfælde kunne lugte sig frem til personerne igen? Den store bygning bidrog i sig selv i allerhøjeste grad til stedets trøstesløshed: Ingen af de utallige kontorer havde vinduer og dermed dagslys! Kaffe ved Lutter am Barenberge. testanterne henvendt sig til den danske konge om hjælp. Christian IVs nederlag, der vist ikke er særlig kendt i den almene danske befolkning, fik stor betydning for Danmarks fremtid. Nederlaget blev begyndelsen til enden for Danmark som stormagt med 1864 som det slutpunkt, der gjorde Danmark til den småstat, landet er i dag. Turens anden dag, der var en søndag, begyndte med, at vi deltog i den evangeliske gudstjeneste i Marienkirche i Ilsenburg, hvor vi havde måttet overnatte den første nat på grund af kapacitetsproblemer i Drübeck Kloster. Også Ilsenburg har et 1000-årigt gammelt kloster. Efter gudstjenesten vandrede selskabet ad Harzens skovklædte stier de 3½ km fra Ilsenburg Kloster til Drübeck Kloster, hvor den endelige indkvartering kunne finde sted. Turens første store udflugt gik til Leipzig, hvor især Stasimuseet gjorde et dybt indtryk. De store mandags-demonstrationer i Leipzig i efteråret 1989 var en af hovedårsagerne til DDRs sammenbrud. Stasimuseet står i dag fuldstændigt, som da Stasi forlod bygningen. Det blev et forstemmende, men lærerigt besøg gennemført med kompetente guider. Mange af os blev nok overraskede over, hvor gemene metoder Stasi brugte for at holde befolkningen i et jerngreb. Hvem Vi besøgte naturligvis også»völkerschlachtdenkmal«, rejst til minde om folkeslaget ved Leipzig i 1813, hvor en koalition bestående af de fleste af Europas stater besejrede Napoleon i løbet af tre dage. Et andet vigtigt besøg i Leipzig var i Thomaskirken, hvor J. S. Bach virkede og ligger begravet. Aftensmaden blev indtaget i den verdensberømte Auerbachkeller, kendt fra Goethes»Faust«. En anden dag var vi på udflugt til Eisleben og Halle. I Eisleben besøgtes Martin Luthers fødehus, og i Halle gjaldt det Franckes Stiftelser. Stiftelserne er grundlagt af Herman Francke i 1695 som pædagogiske og sociale anstalter i pietistisk ånd og med udbredelsen af kristendommen til hele verden som et mål. Et mål lige så forstemmende som besøget i stasimuseet var nazisternes raketfabrik i Kohnsteinbjerget uden for Nordhausen ved Harzens sydrand. Da englænderne i august 1943 fandt nazisternes forsøgsstation i Peenemünde ved Østersøen og bombede den, besluttedes det at flytte fabrikationen ind i et udhulet bjerg i Sydharzen. Her oprettede man en kz-lejr, Mittelbau-Dora, hvis fanger blev tvunget til at arbejde i et underjordisk kompleks bestående af to 1800 m lange tunneller forbundet med 46 tværtunneller. I de knap 2 år, hvor fabrikationen fandt sted, arbejdede i alt kz-fanger med at fremstille de berygtede terrorvå- 12

13 ben V1 og V af fangerne menes omkommet under slavelignede forhold. Fra Mittelbau-Dora gik turen atter nordpå til den gamle konge- og kejserstad Quedlinburg. Her besøgtes den imponerende stiftskirke, i hvilken den første tyske konge, Heinrich I, ligger begravet. Fra 1937 til 1945 var kirken og krypten kultsted for Heinrich Himmlers SS og»ahnenerbe«, en pseudovidenskabelig organisation, gennem hvilken han forsøgte at bevise den germanske races overlegenhed. Den sidste dag på turen benyttedes til en udflugt til toppen af Harzens højeste bjerg, Brocken, eller på dansk: Bloksbjerg. Harzen har Europas sidste større sammengængende smalsporede jernbanenet på ikke mindre end 144 km. Og så er det endda delvist dampdrevet! I løbet af 1½ time lykkedes det damptoget at bringe os fra Wernigerode til toppen af Brocken. Det var en imponerende tur, hvor damplokomotivet med røg og damp og kraftige dampslag, der gav genlyd i de skovklædte bjerge, bragte os til toppen af det 1142 m høje bjerg. Vi havde reserveret hele spisevognen, så vi kunne nyde en lettere frokost undervejs. Efter en times ophold på toppen med en fantastisk udsigt i det gode vejr, var det atter tid til at tage tilbage til Wernigerode. Halvdelen af selskabet valgte at gå de 8-10 km tilbage til kurbyen Schierke, hvor der ventede et velfortjent kaffebord og vores bus til den sidste del af turen tilbage til Wernigerode. Efter 6 oplevelsesrige dage i herligt sommervejr var turen slut, og kun hjemrejsen ventede. I spisevognen mod Brocken. 13

14 Mennesket, et individ Prædiken ved stiftsmødet 2. oktober 2014 over Matthæus 6,24-34 Af Jens Torkild Bak Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke Men hvorfor ikke?»fordi jeres himmelske fader ved, at I behøver alt dette. Han vil sørge for, at I får, hvad I har brug for«, siger Jesus.»Han er jo den, hvis vilje opholder alle ting«som det hedder i den sidste salme, vi skal synge i aften.»himlens fugle hverken sår eller høster, men jeres fader i Himmelen giver dem føden! Er I ikke meget mere værd end de? Så vær da ikke bekymrede!«man skulle tro, det er den til dumhed grænsende enfoldighed, der får lov til at føre ordet her. Det er det imidlertid ikke. Vi er et helt andet sted. For hvad er det, der sker i denne tale? Der sker det, at der ved hjælp af gudsforholdet skubber sig en åndelig dimension ind imellem mennesket og dets daglige fornødenheder. Gudsforholdet kalder mennesket tilbage til sig selv; erindrer det om, at det altid har et valg; erindrer det om dets frihed og selvstændighed. Dets suverænitet i verden. Mennesket har behov, en masse behov, ja, men mennesket er andet og mere end sine behov. Det er et selv, et individ. I kan ikke tjene både Gud og mammon, siger Jesus. Man skal passe på, at man ikke misforstår den modsætning, der her opstilles. Det er ikke en modsætning mellem det evige og det timelige, det åndelige og det verdslige. Det er derimod modsætningen mellem at være et frit individ og at være slave af sig selv og verden. Teksten har i vores tid har fået sin egen dystre aktualitet. Det hænger sammen med det biologiske menneskesyn, der mere og mere vinder indpas. Af frygt for ikke at være verdslige, dennesidige og kropslige nok er vi hen over de sidste hundrede år i stedet blevet tilbøjelige til udelukkende og kun at se på os selv som biologiske væsener, hvilket i sin umiddelbare konsekvens vil sige: Behovsstyrede væsener. Eller baby-monstre, om man vil. Og er det måske ikke lige sådan, vi foretrækker at se os selv, er det i det mindste sådan, de kulturelt dominerende naturvidenskaber og samfundsvidenskaber, hvorfra det politiske liv i dag henter sine handlingsmotiver, ser os. Bortset fra den sociale omsorg i bredeste forstand, der er den positive følge heraf, er der en risiko for, at dette menneskesyn truer den menneskelige værdighed. På to måder: For det første lurer offerrollen lige om hjørnet, hvis behovene ikke tilfredsstilles eller tilfredsstilles forkert eller utilstrækkeligt. Og der er jo altid et eller andet, der halter. For det andet er det en risiko, at der hos den enkelte skabes en grundstemning af afmagt og i hvert fald af total afhængighed i forhold til den omverden, der skal tilfredsstille behovene. Det sig selv, at den enkeltes afmagt eller afhængighed til gengæld er en motorvej både for politikere og for producenter af varer og tjenesteydelser, for markedskræfter og socialentrepenører, der ser det som et kald at tilbyde snart den ene, snart den anden løsning på menneskets som det samtidig synes stadigt mere omfattende behov. 14

15 Meget tyder faktisk på, at dette indsnævrede menneskesyn har resulteret i en grundstemning af afmagt i forhold til omverdenen i almindelighed og til udviklingen i særdeleshed, og det er i grunden meget mærkeligt. For næppe tidligere i den vestlige kultur har der vel været talt så meget, og så selvbevidst, om menneskets frihed og selvstændighed, herunder om folkestyret og den selvbestemmelsesret, der tilkommer individet i kraft af dets stadig flere lovfæstede rettigheder. Ikke desto mindre tyder meget på, at det samme vestlige menneske er ved at miste sig selv til et fremmedherredømme, der består i de anonyme kræfter, der styrer konkurrencesamfundet og den stadigt hastigere teknologiske udvikling. Det er i hvert fald pointen eksempelvis i den tyske sociolog Helmut Rosas dystre samtidsanalyse, der nu er udkommet på dansk under den sigende titel»fremmedgørelse og acceleration«(hans Reitzels Forlag). Helmut Rosa peger blandt andet på den nærmest tvangsmæssige måde, vi begrunder vore handlinger på: Kun i den vestlige modernitet, skriver han, er hverdagens handlinger så konsekvent motiveret gennem en retorik baseret på må og skal :»Vi legitimerer altid det, vi foretager os, over for andre og over for os selv, med reference til et eller andet ydre krav: Jeg er nødt til at tage på arbejde nu, jeg er nødt til at lave min selvangivelse, jeg må lære et fremmedsprog, jeg må se at komme i bedre form, jeg skal have opdateret min software, jeg er nødt til at følge med i nyhederne. Listen på må og skal 15

16 er uendelig lang, og i sidste ende er vi også virkelig nødt til at gøre noget for at få slappet af og hvilet ud og stresset af. Ellers risikerer vi at få en blodprop, en depression eller blive udbrændt. Hverdagen er blevet et altopslugende hav af krav«. Hvor er menneskets gudgivne værdighed blevet af i denne retorik? Hvor er mennesket selv hjemme? Ja, selvet er blevet væk, kan man sige, det er i hvert fald blevet fremmedgjort for sig selv. Rosa går så vidt som til at sige, at konkurrencesamfundet med dets stadigt mere omfattende krav og især det stadigt større tidspres, der følger i kølvandet, har antaget karakter af et totalitært regime.»man må da bestemt, skriver han, kalde et regime totalitært, når det får mennesker til at vågne op midt om natten grebet af stor angst og voldsom åndedrætsbesvær, badet i sved og med hjertebanken, fordi de tror, at de skal dø i næste nu«. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen? Nej, det er rigtigt. Hver dag har nok i sin plage. Men ligesom det er vigtigt (som Michael Bøss har påpeget) at have historien med sig, ville det nu heller ikke skade med et lidt længere rækkende livsperspektiv og et sæt dertil hørende værdier, som den enkelte kunne støtte sig til og orientere sig efter. Det er der imidlertid slet ikke plads til i øjeblikket. Hvorfor ikke? Fordi vi ifølge Rosa bruger al vores energi på at trimme krop, psyke, liv og ægteskab på måder, der gør os i stand til at kunne fortsætte ræset og bevare konkurrenceevnen, så vi undgår at falde ud af hamsterhjulet. Det siger sig selv, at vi også som kirke både fristes og presses til at springe på hamsterhjulet for ikke at blive hægtet af»udviklingen«. Det pres eller den fristelse må vi så forsøge at håndtere så klogt som muligt. Der gives ingen enkle svar på udfordringen. Ingen kan tjene to herrer. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Hvis Luther havde forudset udviklingstendenserne i det moderne samfund og særligt dets menneskesyn, havde han måske af rent taktiske grunde stået knapt så stejlt på menneskets trælbundne vilje i sit opgør med Erasmus Men det kan vi blandt mange andre emner passende diskutere i forbindelse med det tilstundende reformationsjubilæum i Hvorom alting er: Pointen i udsagnet»i kan ikke tjene både Gud og mammon«er, at gudsforholdet kalder mennesket tilbage til sig selv. Gudsforholdet er jegets katedral, der i Jesus Kristus skærmer dets værdighed, dets frihed og selvstændighed i verden: Mennesket er ingen slave, solgt til verden og sig selv. Det er oprejst, frigjort og myndiggjort i Kristus. Sådan skal vi som kristne se os selv. I mandags udgav den ålborgensiske psykologiprofessor Svend Brinkmann bogen»stå fast«. I forbindelse med udgivelsen siger han i et interview til Dagbladet Politiken bl.a. følgende:»nu har jeg skrevet en bog om, at man skal stå fast, og det skal man netop i en tid, hvor alting hele tiden forandrer sig. Jeg ser forandringen som et vilkår, men jeg mener så, at vi kan indbygge nogle øer af træghed og eftertanke. Selvfølgelig er der alternativer til tidens mangel på stilstand«. Mon ikke det i øjeblikket er her, vi skal være som kirke og menighed. Som øer for træghed og eftertanke. Hvor vi kan kaldes tilbage til at være mennesker sammen og hver for sig, selvstændiggjorte myndiggjorte i Kristus. Amen. 16

17 17

18 Arrangementer Senioreftermiddage Onsdag den 14. januar Præst for den danske menighed i Berlin, Iben Vinther Nordestgaard, fortæller om menighedens historie igennem et århundrede og om de udfordringer, kirken har stået og står overfor i Tysklands hovedstad. Hun kalder sit foredrag»100 år i krig og fred. Skæbneglimt fra den danske menighed i Berlin«. Onsdag den 4. februar Biskop Elof Westergaard fortæller om dansk kirkegårdskultur. Om sit foredrag siger han:»kirkegården er et helt særligt sted. Det er stedet, hvor vi begraver vores døde. Og det er samtidig et spejl af det samfund, vi lever i. Hvad viser spejlet så i dag? Hvad kendetegner dansk kirkegårdskultur i dag? Hvad er særligt bevaringsværdigt i vores tradition, og hvordan tegner udviklingen sig«? Elof Westergaard er udover at være biskop over Ribe Stift formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og har skrevet en lang række artikler om emnet foruden en bog om gravminder,»sten over muld«. Onsdag den 18. februar Under overskriften»middelalderbispens milde stemme«fortæller sognepræst Torben Bramming om ribebispen Radulf ( ). Hans prædiken, som for nylig blev fundet i Halle, for nonnerne i Seem om åndelig vækst, mildhed og barmhjertighed, er en sjælden stemme fra tidlig middelalder, som taler gennem tiden.»jeg vil fortælle om denne prædiken og Radulfs spændende liv som Valdemar den Stores kansler og bisp«, siger Torben Bramming. Onsdag den 25. marts Fhv. ambassadør Knud Erik Tygesen, der igennem en lang karriere besatte en række af dansk udenrigstjenestes betydeligste poster, herunder som ambassadør i Bonn, Washington og Dublin, stiller under overskriften»danmark i verden«spørgsmålet, hvordan et land som Danmark skal gebærde sig i dagens verden. Knud Erik Tygesen er i dag bosat i Ribe, hvorfra han i sin tid blev student. 18

19 Lørdagsuniversitetet i Processionsgangen Bemærk venligst: Af hensyn til den praktiske gennemførelse (frokostsandwichen m.m.) bedes man tilmelde sig det enkelte arrangement i Lørdagsuniversitetet senest en uge før afholdelsen ved henvendelse til kordegnekontoret, tlf , eller Lørdag den 28. februar »Selvet«ved domprovst Jens Torkild Bak. Jens Torkild Bak siger om sit foredrag:»et paradoks har slået mig Vi har næppe tidligere i historien beskæftiget os så meget med individet og især den angiveligt stadigt mere»individualistiske«kultur. Men samtidig synes det samme individ at have mistet suverænitet i forhold til såvel det naturvidenskabeligt dominerede menneskesyn (med kun begrænset, hvis overhovedet nogen plads til et jeg /en særlig subjekt-bevidsthed) som markedets fangearme, for slet ikke at tale om det senmoderne demokratis stadigt mere indgribende styringsteknologier (som endda har fået historikere, eks. Michael Bøss, og sociologer, eks. Ulrich Beck, til at tale om civilsamfundets erodering). Har vi i dag for meget individ eller har vi i virkeligheden for lidt? Reserver allerede nu plads i kalenderen til de efterfølgende arrangementer i Lørdagsuniversitetet: Lørdag den 7. marts »Menneskesyn til eftersyn«ved Jacob Birkler, lektor og formand for Det Etiske Råd. Lørdag den 21. marts »Selvet hos Luther og Kierkegaard«ved Eberhard Harbsmeier, fhv. rektor for Præstehøjskolen i Løgumkloster. Filmklubben Hvor vi på skift inviterer forskellige filmelskere til at vise og diskutere (en af) deres yndlingsfilm i Processionsgangen. Der er en entré på 10 kr. pr. film, dog 30 kr. til forevisningen den 28. januar, idet der i en pause bydes på pizza. Onsdag den 10. december kl Kunstneren Ole Videbæk viser Luis Bunuels»Frihedens spøgelse«. Onsdag den 28. januar kl Journalist, forfatter Per Dalgaard viser Andrej Tarkovskijs»Den yderste dom«. Filmen, der varer knap 3 timer, handler om den berømte russiske ikonmaler Andrej Rubljov og hans kamp for kunsten og troen. Grundet filmens tema blev den kun vist få gange for lukkede forsamlinger i det ateistiske Sovjet. Andrej Tarkovskij er, udtaler Per Dalgaard, nok Ruslands berømteste instruktør siden Sergei Eisenstein, og»den yderste dom«hans absolutte mesterværk. 19

20 Koncerter i Domkirken Lørdag den 6. december kl Ribe Kammerkors julekoncert Inga Lindmark, orgel Birgitte Ebert, direktion Ribe Kammerkor har i år inviteret orgelsolisten Inga Lindmark med som gæst ved koncerten, der præsenterer dansk og engelsk julemusik. Næste år fejrer Kammerkoret 40-års jubilæum, men det er så velsyngende som nogensinde, især efter en aktiv sæson, der både har budt på en tv-transmitteret bispevielse og uropførelse af en nyt requiem i anledning af Brorson-året. Inga Lindmark er noget så sjældent som en freelance orgelsolist. Hun var mange år ansat som organist ved Haderslev Domkirke, men helliger sig nu tiden som orgelspiller af højeste kvalitet. Entré 50 kr. ved indgangen. Søndag den 14. december kl Peters Juls julekoncert Julekoncerten i år er med Jette Torp Trio, som består af Jette Torp, Jan Kaspersen og Kristian Fogh, der hver mestrer flere instrumenter. Trioen tager publikum med på en smuk og stemningsfuld julerejse rundt blandt salmer, sange og spirituals, der hører julen og vinteren til. Køb din billet på Ribe Turistbureau eller på Entré 185 kr. / 160 kr. Lørdag den 31. januar kl Hjerting Orgelbog Mikkel Andreassen, orgel Med sin Hjerting Orgelbog har Mikkel Andreassen ladet Robert Jacobsens fremragende, fortællende alterudsmykning i Hjerting Kirke danne grundlag for et orgelværk af en times varighed. Værket tager udgangspunkt i udsmykningens opbygning og fortællende elementer. Udsmykningen består af mange enkeltdele, der er samlet i en bueform, med en fornem balance mellem de betydningsbærende og de mere ornamentale elementer. Denne form, der er meget»musikalsk«, har indflydelse på musikkens overordnede opbygning. I udsmykningens billedlige og betydningsmæssige centrum har Robert Jacobsen placeret en meget udtryksfuld Kristusfigur, der med sit uudgrundelige blik rummer såvel den lidende, den sejrende som den opstandne Kristus. Denne Kristusfigur danner i den musikalske bearbejdning grundlag for den midterakse, hvorfra værket er formet. En bærende idé i udsmykningen er forvandlingen fra skrot til kunst. Robert Jacobsen benyttede således gamle skrotdele, som han forvandlede til kirkeudsmykning. På samme måde arbejder musikken med at omdanne musikalsk skrot hårdt prøvede melodier, forslidte musikalske fraser og andre former for genbrugsmaterialer til kirkemusik. Fri entré. 20

21 Fredag den 27. februar kl Casper Mikkelsen: EREMIT EREMIT er en soloforestilling for trommesæt, lydkollage og filmkunst. Casper Mikkelsen er uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium i 2009, han underviser på MGK Syd i Esbjerg og er desuden initiativtager til en lang række musikalske samarbejder med inddragelse af billedkunst, dans og skuespil. Koncerten er afslutningen på en debataften om kultur og publikum i Vadehavsregionen, som Ribe Musikhøjskole arrangerer. Entré 50 kr. Reserver allerede nu plads i kalenderen til: Søndag den 15. marts 2015 kl W.A. Mozart: Requiem Medvirkende: Esbjerg Koncertkor, Løgumkloster Vokalensemble og studerende fra Esbjerg gymnasium Archi Ensemble med blæsere Dirigent: Lotte Bille Glæsel Solister: Anne Mette Balling (sopran), Rikke Lender (alt), Simon Mott (tenor) og Jens Søndergaard (bas) Entré 120 kr. Billetter købes på billetten.dk eller ved indgangen ½ time før. Det odenseanske»baggårdsband«ved en musikgudstjeneste i Domkirken 17. september 2014 med temaet diakoni. 21

22 Sangaftner i Processionsgangen Onsdag den 4. februar Karsten Eskildsen indleder (Carl Nielsen 150 år) Onsdag den 4. marts NOF (Niels Ole Frederiksen) indleder Onsdag den 8. april Dan Møller indleder (OBS! ikke 1. april) Morgensang i Domkirken Morgensang i Ribe Domkirke kl ved sognepræst Marie Høgh. Efterfølgende kaffe og boller i processionsgangen. Tirsdag den 9. december Der er noget i luften adventstidens salmer og sange Tirsdag den 13. januar Bliv lys og gør dig rede! stedet og evangeliet hos salmedigteren K.L. Aastrup Tirsdag den 10. februar Luk øjne op, al kristenhed N.F.S. Grundtvigs kristne poetik Det er muligt at rekvirere en kirkebil. Henvendelse til Mona Bernbom på tlf senest kl dagen før. De ni læsninger De ni læsninger i Ribe Domkirke torsdag den 11. december kl er en liturgisk gudstjeneste med læsninger og sang efter anglikansk forbillede, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, forjættelsen og frelsen. Medvirkende: Konfirmander fra Ribe Domsogn Ribe Domkirkes pigekor under ledelse af domkantor Lotte Bille Glæsel Domorganist Birgitte Ebert Sognepræst Marie Høgh, liturg Efterfølgende gløgg, æbleskiver og luciabrød i processionsgangen. Alle er velkomne Fra Domkirkens kantor Julesang den 24. december kl Juleaftensdag er der skøn julesang i Domkirken fra kl og frem til den første gudstjeneste kl Det er Børne- og Pigekoret, der lægger stemningen til juleaftengudstjenesten, mens menigheden kommer til kirken. 22

23 Søndag den 15. marts kl Mozarts Requiem med Esbjerg Koncertkor, Løgumkloster Vokalensemble og Archi Ensemble + blæsere. Solister: Anne Mette Balling, sopran, Rikke Lender, alt, Simon Mott, tenor, Jens Søndergaard, bas Dirigent: Lotte Bille Glæsel Allerede nu kan man glæde sig til marts, hvor Mozarts vidunderlige toner vil lyde under Domkirkens hvælvinger. Esbjerg Koncertkors 25-års jubilæum markeres med opførelsen af Requiem under ledelse af korets faste dirigent, domkantor Lotte Bille Glæsel. Smukt syngende professionelle solister, et entusiastisk orkester og engagerede korsangere vil gøre deres til at fremføre musikken på allerbedste vis. Entré 120 kr. Domkirkens Børne- og Pigekor December er som altid en travl tid for korsangere. Torsdag den 11. december kl synger korene i Domkirken til»de 9 læsninger«lørdag den 13. december optræder korsangerne med Luciaoptog i byens gader med start fra Domkirken kl Søndag den 14. december synger Domkirkens Pigekor i Obbekjær kirke og Juleaften kan korene høres i Domkirken fra kl De medvirker desuden ved den første gudstjeneste juleaften kl Efter nytår starter en ny sæson torsdag den 15. januar. Børnekor kl i Processionsgangen (alle fra klasse kan deltage) Pigekor kl (fra 7. klasse - 3.g). Optagelse sker på vilkår af en kort stemmeprøve) Nye medlemmer er velkomne. Mød op eller ring til domkantor Lotte Bille Glæsel, ! Rued Langgaard Festival

24 Gudstjenester i Ribe Domkirke December Søndag den 7. december (2.s. i advent) kl Torben Bramming. Kirkekaffe Torsdag den 11. december kl »De ni læsninger«. Marie Høgh med konfirmander samt Børne- og Pigekoret Søndag den 14. december (3.s. i advent) kl Marie Høgh Søndag den 21. december (4.s. i advent) kl Jens Torkild Bak Juleaften kl Marie Høgh Juleaften kl Jens Torkild Bak Juledag kl Elof Vestergaard 2. juledag kl Jens Torkild Bak Søndag den 28. december (Julesøndag) kl Torben Bramming Nytårsaftensdag kl Jens Torkild Bak Nytårsdag kl Torben Bramming Januar Søndag den 4. januar (Helligtrekonger) kl Jens Torkild Bak Søndag den 11. januar (1.s.e. H3K) kl Marie Høgh Søndag den 18. januar (2.s.e. H3K) kl Torben Bramming. Kirkekaffe Søndag den 25. januar (Sidste s.e. H3K) kl Jens Torkild Bak Februar Søndag den 1. februar (Septuagesima) kl Jens Torkild Bak Søndag den 8. februar (Seksagesima) kl Jens Torkild Bak Søndag den 15. februar (Fastelavn) kl Marie Høgh. Kirkekaffe Søndag den 22. februar (1.s. i fasten) kl Torben Bramming Marts Søndag den 1. marts (2.s. i fasten) kl Torben Bramming Søndag den 8. marts (3.s. i fasten) kl Jens Torkild Bak Søndag den 15. marts (midfaste) kl Signe von Oettingen. Kirkekaffe Søndag den 22. marts (Mariæ bebudelsesdag) kl Torben Bramming Søndag den 29. marts (Palmesøndag) kl Jens Torkild Bak Morgenandagter I forbindelse med konfirmandundervisningen holdes hver onsdag og torsdag morgen kl morgenandagt i lige uger i Ribe Domkirke og i ulige uger i Sct. Catharinæ Kirke. Liturgien varetages af stedets præster. Alle er velkomne. Det er muligt at rekvirere en kirkebil. Henvendelse til Mona Bernbom på tlf senest kl dagen før. Gudstjenester i Ribe Domsogn 24

25 Gudstjenester i Seem kirke December Onsdag den 3. december kl »De ni læsninger«under medvirken af konfirmanderne. NB! Efterfølgende spisning i Skallebækhuset. Søndag den 7. december (2.s. i advent) kl Marie Høgh Søndag den 14. december (3.s. i advent). Se Domkirken Søndag den 21. december (4.s. i advent). Se Domkirken Juleaften kl Torben Bramming Juledag kl Torben Bramming 2. juledag. Se Domkirken Søndag den 28. december (Julesøndag) kl Marie Høgh Nytårsdag kl Marie Høgh Januar Søndag den 4. januar (Helligtrekonger). Se Domkirken Søndag den 11. januar (1.s.e. H3K) kl Torben Bramming Søndag den 18. januar (2.s.e. H3K). Se Domkirken Søndag den 25. januar (Sidste s.e. H3K) kl Marie Høgh Februar Søndag den 1. februar (Septuagesima) kl Torben Bramming Søndag den 8. februar (Seksagesima) kl Marie Høgh Søndag den 15. februar (Fastelavn). Se Domkirken Søndag den 22. februar (1.s. i fasten). Se Domkirken Marts Søndag den 1. marts (2.s. i fasten) kl Jens Torkild Bak Søndag den 8. marts (3.s. i fasten). Se Domkirken Søndag den 15. marts (midfaste kl ). Se Domkirken Søndag den 22. marts (Mariæ bebudelsesdag) kl Signe von Oettingen Søndag den 29. marts (Palmesøndag) kl Torben Bramming Gudstjenester i Seem sogn 25

26 Luthersk Missionsforening (LM) er en fri organisation i den danske folkekirke med kredse ud over hele landet - heriblandt Ribe. Vi ønsker at række Bibelens frigørende budskab til alle. LMU Luthersk Missionsforenings Ungdom er en ungdomskreds til Luthersk Missionsforening. Hvem: Unge mellem 13 og 30 år. Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor vi studerer Biblen på kryds og tværs. Får kaffe, kage og hygge. Hvor: I forskellige private hjem. Hvornår: Hver torsdag kl Yderligere information: Christian F. Vølkers Engdraget 39, Ø. Vedsted, 6760 Ribe, tlf Vi glæder os til at møde dig! MISSION AFRIKA GENBRUG Rosen Allé 2, 6760 Ribe. Tlf Leder: Aage Jacobsen Vi modtager gerne ting, tøj og møbler. Møbler afhentes og udbringes tirsdag og fredag eftermiddag. Åbningstid: Mandag-fredag kl , lørdag kl FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GENBRUGSBUTIK V. Støckens Plads Ribe Henv. til kontaktperson: Hanne Steinmeier, tlf Vi modtager gerne tøj, ting og bøger»kirkens KORSHÆR«Nørremarkens Genbrug Industrivej 22, Ribe. Tlf Vi afhenter møbler m.m. tirsdag eftermiddag eller efter aftale, tlf eller Butikken er åben: Mandag-fredag kl Lørdag kl din hjælp gør forskellen Tillæg

27 Øster Vedsted Kreds Vi mødes i kredshytten Molyk, Degnestien 6, Øster Vedsted. Kredsen tilbyder FDF for alle børn i klasse. Mødetidspunkt for alle børn er onsdag kl Nogle aftener vil børnene være delt i to hold. Opdelingen vil være klasse og klasse. Kredsleder: Susanne Have Feddersen, Engdraget 71, Tlf (tilknyttet kl.) Ledere: Niels Christian Lausen Tlf / (tilknyttet kl.) Lene Lassen Tlf / (tilknyttet kl.) Tina Rasmussen Tlf / (tilknyttet kl.) Jacob Lund Jørgensen Tlf / (tilknyttet kl.) Flemming Vestergaard Tlf (tilknyttet kl.) Ribe-Hviding Gruppe Gruppeleder Jens Steinmeier Grydergade 9B 6760 Ribe Tlf Kasserer Jens Kr. Kristensen Kløvertoft Ribe Tlf Bæverflok Anita Nielsen Ternevænget Ribe Tlf Møde mandag kl , Engvej Ulveflokken Wardha H. C. Debel Jedsted Klostervej Gredstedbro Tlf Møde onsdag kl , Engvej Juniortroppen Perganga Jane Skovmand Thingholm Kløvertoft Ribe Tlf Møde tirsdag kl , Engvej Spejdertroppen Valdemar Sejrs Trop Rasmus Klindt Dr. Dagmars Vej 19 st Ribe Tlf Møde mandag kl , Engvej Seniortroppen Riberhusridderne Morten Maskov Rønnevej Ribe Tlf Møde tirsdag kl , Engvej Tillæg

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Bliv hos thi det går mod aften se dagen hælder allerede!

Bliv hos thi det går mod aften se dagen hælder allerede! PRÆDIKEN ONSDAG DEN 12.OKTOBER - (17.SETRIN) VESTER AABY KIRKE KL. 17.00 FYRAFTENSGUDSTJENESTE Tekster: Sl. 19,2-7; Ef.4,1-6; Luk.14,1-11 Salmer: 14,392,785,787 Bliv hos thi det går mod aften se dagen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1 8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1. Til et familieselskab fornylig udspandt sig en samtale om folkekirken. Den er næsten obligatorisk,

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 Zakæus var nok blevet mobbet, fordi han var lille og sky. Nu hævned han sig gennem jobbet; som tolder i Jeriko by. Sådan lyder det første

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere