72. ÅRG. NR. 1 JANUAR-MARTS. Vinternat ved Nazarethkirken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "72. ÅRG. NR. 1 JANUAR-MARTS. Vinternat ved Nazarethkirken. www.ryslingefrimenighed.dk"

Transkript

1 ÅRG. NR. 1 JANUAR-MARTS Vinternat ved Nazarethkirken.

2 Det sted, hvor du ikke er. Prædiken holdt i Nazarethkirken Alle helgens dag, søndag den 4. november Jesus sagde:»i er jordens salt. I er verdens lys.«matt 5,13-16 Hvert år på den dato der tilfældigvis blev din fødselsdag tager vi toget til Århus for at besøge din grav som nu engang er det sted her i verden hvor du ikke er. Sådan skriver digteren Søren Ulrich Thomsen i sin seneste digtsamling, Rystet Spejl. Flere af digtene kredser om døden og er tydeligvis inspireret af hændelser i digterens eget liv. Men som med al god kunst forbliver det private ikke privat det er ikke den københavnske digters sorg over tabet, der står i centrum. Derimod omskaber han i kunsten sine private erfaringer til noget genkendeligt; til noget alment og forståeligt for os andre. Og det er da bestemt også noget alment, der beskrives i dette digt. At man på den afdødes fødselsdag nærmest helt rituelt bevæger sig mod gravstedet. At man der mindes og bliver bevidst om både nærvær og tab. Jo ældre man bliver, jo flere af den slags steder får man jo. Nærmest som en slags tabets topografi, hvor landkortet med tiden får flere og flere røde knappenåle, der hver især markerer en grav for en, vi holdt af. Urnefællesgraven på kirkegården.

3 Hvis livet ikke tidligere har været fyldt af paradokser, bliver det det utvivlsomt, når man mister et menneske, man holdt af. Ja, selve begrebet at miste bliver i sig selv tvetydigt. For godt nok har vi ikke længere de døde iblandt os, men i deres fravær kan de så sandelig være yderst nærværende. Vi slipper ikke af med dem, og gudskelov for det. I digtet omtales afdøde da heller ikke i tredje person som han eller hun, men i anden person i direkte tiltale, som et du:»hvert år på den dag, der tilfældigvis blev din fødselsdag, tager vi toget til Århus for at besøge din grav.«på den måde er de døde stadig iblandt os. Vi taler stadig med dem, måske ikke direkte, men i hvert fald i indre dialoger. Vi rådfører os med dem, tænker på, hvad de ville have gjort. Har dem med i vores sorger og vores glæder. Og det er så sandelig et paradoks. For de er her vitterlig ikke, og dog er de i deres fravær umiskendeligt nærværende. Søren Ulrich Thomsens rammer i sit digt et andet paradoks fabelagtig præcist. Jeg tror det er noget, vi alle kender fra vores gang på en kirkegård. At det sted gravstedet der jo er det sted, vi opsøger for i mindet at nærme os den døde, samtidig bliver det sted, hvor fraværet kan synes størst. Bogstaverne på stenen ser vi som navnet på ham eller hende, som jo netop ikke er mere. Det hele kan virke så abstrakt, og vi kan blive helt flove over bare at tænke på den tomhed, som vokser inden i os netop på dette sted. Som digteren skriver:» din grav, som nu engang er det sted her i verden, hvor du ikke er.«bedre kan det vist ikke siges. Det er i dag Alle helgens søndag, den dag i kirkeåret, hvor vi mindes vore døde. En dag, der er præget af både fravær og nærvær. Og netop en dag som i dag minder os om, hvor sære skabninger vi mennesker egentlig er. Trækfuglene samles for at flyve sydpå uden hverken blik eller tanke for det, de efterlod nordpå denne sommer. Det samme med ræven, grævlingen, pindsvinet, hesten og den enlige ulv i klitterne i Thy. Ingen af de skabninger har begreb skabt om tab og savn. Ingen af dem begraver deres døde; ingen af dem har et gravsted at vende tilbage til, og ingen af dem retter blomster pænt an og river efter sig. Udefra set er vores gravskikke da også noget af det mest besynderlige. Hvorfor overhovedet gøre sig umage med at vælge en pæn sten, den rette skrift og passende beplantning. Og så tilmed opsøge gravstedet i tide og i utide for at rive, fjerne blade, luge og vande. For gravstedet er jo med digterens ord det sted her i verden, hvor du ikke er. Så hvorfor ikke bare lade være? Er det ikke meningsløst? Til det er der blot at sige, at det jo netop for os mennesker er de ting, der udefra set tangerer det meningsløse, der oftest er det mest meningsfulde overhovedet. På samme måde når vi forældre om aftenen før sengetid lige skal ind og se vores sovende børn. Det er jo ikke for at kontrollere, om de nu ligger i deres senge, for det ved vi jo godt de gør. Vi ved også godt, at de sover, for det har de jo gjort alle de andre nætter, vi har set til dem. Der er ingen mening i det, ud over naturligvis den mest meningsfulde: at vi gør det af kærlighed, slet og ret, fordi vi må gøre det. Og på samme måde når vi om lidt bærer en lille pige over dåben. Det er ikke en

4 handling der hverken bidrager til bruttonationalproduktet, nedbringer arbejdsløsheden eller andet, der er til at tage og føle på. Det er en handling, der i sig selv er så ubetydelig, men som netop derfor må åbne vores øjne for, at her er der virkelig noget på spil; noget som man både kan leve på og dø på: nemlig Guds kærlighed til mennesker. At insistere på kærlighedens mening. Er det ikke præcis det, Jesus mener med sine ord om, at vi skal være jordens salt og verdens lys? Er det ikke netop en befaling til os om at blive ved med at insistere på kærligheden; på at blive ved med at gøre alt det, der umiddelbart ser meningsløst ud, overflødigt ud. Se til børnene før vi går i seng, rive vores grave, døbe vores børn. Det er at være jordens salt og verdens lys. For på den måde kan vi med evangeliets salt være med til at give verden smag af andet, end den fade materialisme, der kun har blik for, hvad der kan måles og vejes. Kristendommen er på den måde et stædigt forsvar for meget af det i tilværelsen, der med et overfladisk blik ikke umiddelbart giver mening. Hvor tåbeligt, siger alverdens kloge hoveder: En fortælling om en ung, ugift pige, der føder Guds søn. En fortælling om manden på korset, der midt i sine lidelser viser os et billede af Guds sande kærlighed. En fortælling om den tomme grav påskemorgen, der for fornuften må synes at være den største tåbelighed, men som for troen er al tings alfa og omega: at kærligheden har vist sig at være stærkere end døden, også for dig og mig. At kærligheden er stærkere end døden må også være budskabet på en dag som Detalje fra kirkegårdslågen.

5 i dag, alle helgens søndag. For er der noget, der binder os sammen med vore døde, er det jo kristendommens budskab om, at vi alle er omsluttet af Guds kærlighed. Vi kan ikke falde ud af den, ja, vi kan ikke engang vende den ryggen, for den hænger sammen med den pagt, som Gud sluttede med hver enkelt af os i dåben. I dag, på alle helgens søndag, handler det måske nok i høj grad om døden, tabet og sorgen. Men det ville så sandelig ikke være en kristen helligdag, hvis ikke budskabet om opstandelsen fik det sidste ord. Her igen fra et digt af Søren Ulrich Thomsen: Som jeg sidder her ved gate27 og ser ud på flyet i den romantiske tåge blir det klart at jeg allerede er et andet sted. Et sted, hvor hverdagen er mere end rigelig og det er så mærkeligt at vi virkelig skal dø... men tanken om opstandelsen er ikke mærkeligere end at vi virkelig findes. Nyt fra bestyrelsen På bestyrelsesmødet den 29. oktober, orienterede Mikkel Crone Nielsen om et efteruddannelsesforløb på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, som han påbegynder i januar Undervisningsforløbet vil foregå på hverdage, så det får ingen umiddelbar indflydelse på søndagstjenesterne. Der er i alt tre moduler af fem dage, hvert modul med et halvt års mellemrum. Italiensrejsen oktober blev meget vellykket. Der deltog i alt 54 personer fra henholdsvis Holstebro Valgmenighed, Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed. Børnekoret under ledelse af Anna Margrethe Christoffersen er kommet godt i gang. Det havde sin debut ved gudstjenesterne i Nazarethkirken 1. søndag i advent. Ryslinge Frimenighed og Valgmenighed kan i 2015 fejre 150 års jubilæum. Nazarethkirken kan derudover i 2016 fejre 150 års jubilæum. Der arbejdes i begge bestyrelser og i fællesudvalget med, hvordan fejringen skal ske. Bestyrelserne for Valgmenigheden og Frimenigheden er blevet enige om fremover at afholde et fællesarrangement 2. pinsedag. Menighederne indbyder på skift til gudstjeneste og efterfølgende samvær i præstegårdshaven med medbragt mad og drikke i det forhåbentligt gode vejr. Der arbejdes for tiden med forslag til isolering af kapel og andet til nedsættelse af strømudgifterne fra kapel og graverhus. Ryslinge Frimenighed på Facebook Som noget nyt har Frimenigheden fået en profil på Facebook. Jeg vil gerne opfordre de medlemmer, der allerede er på Facebook, til at gå ind på www. facebook.com/ryslingefrimenighed og trykke»synes godt om«. På den måde kan man løbende få informationer om arrangementer og andet. Facebooksiden

6 Ryslinge Frimenighed på Facebook. er ikke ment som erstatning for hverken kirkeblad eller vores hjemmeside, men er derimod et godt supplement for kontakten mellem menigheden og dens medlemmer. Nu er koret kommet godt fra start og har medvirket i de første gudstjenester i Nazarethkirken. Koret øver hver mandag eftermiddag og deltager ved gudstjenester 6-7 gange om året. Det er gratis at deltage, og kormedlemmer får løn for medvirken ved gudstjenester. Kontakt Anna Margrethe Christoffersen (tlf ) for at få mere at vide. Aflysning af studiekreds Af forskellige årsager bliver den annoncerede studiekreds om oldkirken i januar måned ikke til noget. Vi vender tilbage på et senere tidspunkt. Nazarethkirkens børne- og ungdomskor Nye salmebøger Første søndag i advent, den 2. december 2012, kunne vi tage 85 nye kirkesalmebøger i brug. Pengene til indkøbet har vi fået fra Sydfyns Frimenighed, der i efteråret måtte indstille sin virksomhed efter 20 års menighedsvirke. Vi takker for gaven. Koret øver.

7 Ud-af-husetgudstjeneste I de fynske valg- og frimenigheder er vi blevet enige om at mødes til gudstjeneste og efterfølgende samvær en gang imellem på skift hos hinanden. Det kan være til god inspiration at besøge andre medlemmer af den grundtvigske familie og se, hvordan de griber tingene an de forskellige steder. Odense Valgmenighed er vært ved første Ud-af-husetgudstjeneste. Efter gudstjenesten spiser man den medbragte frokost, og efter at have spist og snakket ved bordene, byder værtsmenigheden på underholdning, musik eller et kort foredrag ca. en halv times tid. Vi slutter senest kl Angående transporten: Vi aftaler fordeling og kører sammen i private biler. Tid: Søndag den 3. marts kl Sted: Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1, Odense. Vintermøde Johannes Værge. Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom I Johannes Værges seneste bog med samme titel som foredraget søger han en forklaring på, hvorfor kristendommen af mange opfattes som en»mørk«tro, en byrde, præget af skyld og trusler om fortabelse. Svaret finder han i det skifte, der skete i oldkirken, da kirkens sprog skiftede fra græsk til latin og fra plastisk billedsprog til stift læresystem. Opfattelsen af Gud som dommer trådte i forgrunden på bekostning af erfaringen af Gud som far og Kristus som den, der vil helbrede det beskadigede menneske, og et dystert menneskesyn fik indpas. Men der er i den kristne tradition også en mere oprindelig og mere positiv forståelse af mennesket som Guds dyrebare betroede. Johannes Værge er teolog og tidligere præst ved Københavns Domkirke. Gennem årene har han skrevet flere bøger om kristendommen, blandt andet»efter døden«(2008) og prædikensamlingerne»lysvæld«(1998) og»alt det som er«(2009). Tid: Søndag den 3. februar kl Sted: Vi begynder med gudstjeneste i Nazarethkirken, derefter foredrag i salen Sangaften ved Anette Kjær: Den danske sang i det 21. århundrede sangens betydning i en fragmentarisk tid. I Højskolesangbogen mødes sange af i går og sange, der dugfriskt skildrer verden af i dag.

8 Anette Kjær. I spændet mellem arv og fornyelse tages pulsen på den danske sang. Hvordan tolkes vor tid i ord og sange? Synger den danske sang på sidste vers? Hvordan forenes stoltheden over kulturarven med det vide udsyn? Anette Kjær har holdt flere hundrede foredrag og sangaftner landet over. Hun har skrevet en række artikler til»sanghåndbogen«, der udkom i 2006 sammen med den nye højskolesangbog og udgav i oktober 2007 cd en»så syng da, Danmark, lad hjertet tale...«sammen med komponist og organist Erling Lindgren. Desuden er hun diplomuddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og arbejder som organist ved to kirker i Himmerland. Tid: Onsdag den 27. februar kl Sted: Frimenighedens sal Generalforsamling Ifølge vores vedtægter skal årets generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Det bliver i år den søndag den 17. marts, og vi begynder som vi har gjort det de senere år efter gudstjenesten kl Man bedes selv medbringe brød til kaffen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen ved dens formand senest den 1. februar. Fyraftenssang optakt til påsken Som optakt til påskeugen holdes en fyraftensstund i kirken, hvor kirkens præster og organist medvirker. Der vil

9 Den Korsfæstede Kristus. Detalje fra glasmaleri i Nazarethkirkens kor. blive spillet og fortalt om musik og tekster, der hører til denne højtid. Vi synger fællessalmer, som også vil få et ord med på vejen. Tid: Onsdag den 20. marts 2013 kl Sted: Nazarethkirken Luthers nøgle Konfirmandholdet skal lørdag den 23. marts deltage i et stort rollespil sammen med mange andre konfirmander på Midtfyn. Rollespillet hedder»luthers nøgle«og bliver en dag med pilgrimme, afladshandlere, munke, djævle, biskopper, pestramte, riddere, katolske og protestantiske præster. Det bliver uden tvivl en sjov og spændende oplevelse, der også vil kræve en del frivillige hænder. Konfirmanderne vil høre nærmere i det nye år. Filmaftener Gennem nogle år har der i frimenigheden været filmforevisninger om formiddagen. Det tidspunkt har passet nogle godt, andre mindre godt. Når vi i

10 februar og marts skal se to danske, historiske film, vil det være om aftenen, nærmere bestemt onsdag kl »En kongelig affære«er et romantisk periodedrama om en dramatisk del af danmarkshistorien. Filmen foregår i starten af 1770erne. Med udgangspunkt i det pikante og livsfarlige trekantsdrama mellem den stadigt mere sindssyge Kong Christian VII, kongens livlæge og oplysningsmanden Johann Struensee, og den unge, men stærke Dronning Caroline Mathilde, er»en kongelig affære«den gribende fortælling om et passioneret, forbudt kærlighedsforhold, som forandrede en hel nation, men også et drama om modige idealister, der risikerede alt for at bane vejen for frihed til et helt folk. En Kongelig Affære vandt to Sølvbjørne ved årets filmfestival i Berlin for bedste originale manuskript og helt enestående for bedste mandlige hovedrolle til debutanten Mikkel Boe Følsgaard. Tid: Onsdag den 13. februar kl Sted: Frimenighedens sal»hvidstengruppen«er et historisk krigsdrama om den berømte modstandsgruppe under 2. Verdenskrig. Tyskerne har i april 1940 besat landet, og den danske regering forsøger at tale sit folk fra at gøre oprør eller bedrive modstandskamp. Tre år senere bliver kroejer Marius Fiil kontaktet af modstandskæmpere, der ønsker, at han tager del i deres ulovlige virke. Familien Fiil og deres nærmeste venner danner Hvidstengruppen, der modtager våben, ammunition og sprængstof nedkastet fra engelske fly. Men da regeringen træder af, og tyskerne indfører dødsstraf for sabotage og modstandsarbejde, bliver det virkelig alvor for gruppen.»hvidstengruppen«er Anne-Grethe Bjarup Riis debut som spillefilmsinstruktør. Tid: Onsdag den 13. marts kl Sted: Frimenighedens sal. Skærtorsdag om aftenen er der traditionen tro gudstjeneste kl Efter gudstjenesten fortsætter vi i Kirkely og ønsker hinanden god påske over et glas vin og et par sange fra højskolesangbogen. Alle er naturligvis velkomne! Torsdag den 28. marts kl Kalender 3. februar: Vintermøde med Johannes Værge 13. februar: Film: En kongelig afffære 27. februar: Sangaften med Anette Kjær 3. marts: Ud-af-huset-gudstjeneste i Odense 13. marts: Film: Hvidstensgruppen 17. marts: Generalforsamling 20. marts: Fyraftenssang i Nazarethkirken 23. marts: Luthers nøgle 28. marts: Komsammen i Kirkely.

11 Ferie og friweekender Jeg holder vinterferie i dagene februar, samt fri i weekenderne januar og april. Derudover er jeg på kursus i dagene januar. Embedet passes da af valgmenighedspræst Michael Nielsen, Ryslinge, tlf Mikkel Crone Nielsen Ansatte Præst: Mikkel Crone Nielsen Gråbjergvej 4, 5856 Ryslinge Tlf.: mail: Graver: Lone Holmegaard, Tlf.: mail: Henvendelse om begravelse og grav sted. Kirketjenere: Jakob Rasmussen Sandagervej 7a, 5854 Gislev Tlf.: Frimenighedens sal Ved begravelser eller bisættelser kan man låne salen til efterfølgende sammen komst. Henvendelse skal ske til To ve Frandsen (tlf ) eller Ka ren Bisgaard (tlf ). Kirkebil: Alex s taxi, Espe, tlf.: Kirkebil bestilles senest dagen før kl NB! Kirkebilen kan benyttes til samtlige gudstjenester og arrangementer. Anna Kløvgaard Stavenuiter Sandagervej 4, 5854 Gislev Tlf.: André Toft Jensen Kapelvej 1a, 5750 Ringe Tlf.: Organist: Thyra Rasmussen, tlf Kirkesangere: Maike Pedersen, tlf Mads Bisgaard, tlf Frimenighedens bestyrelse Søren Ellegaard, Bymarksvej 15, Katterød 5600 Faaborg, , formand Mail: Svend Otto Knudsen, Skovrevlgyden 4, 5792 Årslev, næstformand Flemming Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe, , kasserer Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe Gerda Bjørn Andersen, Strandhuse 70, 5700 Svendborg Margrethe Voigt, Nordskovvej 61, 5750 Ringe Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe

12 B GUDSTJENESTER Januar Tirsdag 1. januar kl Nytårsdag Søndag 6. januar kl Helligtrekongers søndag Søndag 13. januar søndag efter helligtrekonger Kirkekaffe Søndag 20. januar kl Sidste søndag efter helligtrekonger Michael Nielsen Søndag 27. januar kl Septuagesima søndag Koret medvirker Februar Søndag 3. februar kl Seksagesima søndag Vintermøde Søndag 10. februar kl Fastelavn søndag. Kirkekaffe Søndag 17. februar kl søndag i fasten Søndag 24. februar kl søndag i fasten Michael Nielsen Marts Søndag 3. marts Ingen»Ud af huset gudstjeneste«i Odense Valgmenighed Søndag 10. marts kl Midfaste søndag Kirkekaffe Søndag 17. marts kl Mariæ bebudelses dag Generalforsamling efter gudstjenesten Onsdag 20. marts kl Fyraftenssang i kirken Optakt til påsken Søndag 24. marts kl Palmesøndag Koret medvirker Torsdag 28. marts kl Skærtorsdag Komsammen i Kirkely Fredag 29. marts kl Langfredag Søndag 31. marts kl Påskedag April Mandag 1. april kl Anden påskedag Søndag 7. april 1. søndag efter påske Se dagspressen MARK & STORM GRAFISK A/S

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER 2013 Prædiken fra Nazarethkirken Påskedag, 31.03.13 kl. 11.00 (Markus 16, 1 8). I den sidste uges tid har mange af os sikkert en del gange hørt eller sagt ordene»god påske«eller»glædelig

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Maja Lisa Engelhardts smukke altertavle fra Frederiks Kirke (2004)

Maja Lisa Engelhardts smukke altertavle fra Frederiks Kirke (2004) Nr. 84 1. november 2008 1. marts 2009 27. årgang Maja Lisa Engelhardts smukke altertavle fra Frederiks Kirke (2004) Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Valgmenighedskirken, Skolegade 29, 7500 Holstebro

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2013 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt Side 3: Skal præsten være troende? Side 4-7: Arrangementer i Osted

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011

Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011 Til samtlige hustande Gudstjenesten fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Skibet Sogne og kirkenyt September- november 2011 Overskriften skitserer et dilemma: Skal gudstjenesten stå som en gammel,

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere