Børne- og Ungdomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Hanne Bøgsted (O) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Ida Skov (Ø) Brian Kjær (A) Bahram Dehghan (A) Bent H. Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Handicaprådet Budgetlægning 2015 og overslagsårene Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde Ændring af navn og vedtægt for selvejende børnehave Overdragelse af Strandby Fritidscenter til Strandby Skole og Frederikshavn Kommune Maj Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi...16 Underskrifter: Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 2 af 16

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem.pdf /14 Åben Forslag til et bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune.pdf /14 Åben Befolkningsprognose 0-16 år, COWI BUU pdf /14 Åben Idekatalog 2015 BUU pdf /14 Åben PowerPoint vedr. et bæredygtigt børneområde.pdf Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 3 af 16

4 1. Dialogmøde med Handicaprådet Sagsfremstilling Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2015 afvikles dialogmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/5859 Forvaltning: BK Sbh: hahe Besl. komp: BUU Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde den 8. maj 2014 kl Fra Handicaprådet deltager: Aksel Jensen, formand Betina Hansen Nynne Fabricius, handicapkonsulent Handicaprådet har fremsendt følgende spørgsmål til dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget: 1. Hvordan sikres det i fremtiden, at Pengene følger barnet. Der har været håndfaste løfter om at de penge, der var afsat til et barn i specialklasse, ville følge barnet over i inklusionssituationen. Derved ville der være garanti for at der var økonomiske muligheder for at tilføre støttepædagogisk hjælp i klassen 2. Hvorledes forholder dette løfte sig til virkeligheden nu efter ca. ét års erfaring? 3. Hvilke pædagogiske hjælpelærere anvendes indtil nu. Her tænkes på faglig baggrund og uddannelse til hjælpelærere? 4. Hvordan tilsikres det i fremtiden, at de økonomiske løfter fortsat kan overholdes? Her tænkes på visitationsregler i fremtiden, hvor der jo ikke vil være specialklasser på samme niveau som i dag. 5. Hvordan er det sikret, at inkluderede børn kan få hjælp til at tage nødvendig medicin på de ordinerede tidspunkter? Hvem får ansvaret? Hvordan sikres medicinhjælpen ved den ansvarshavendes fravær sygdom, ferier osv.? 6. Hvordan forventes heldagsskolen at påvirke børnene med særlige behov, der er inkluderet i en almindelig klasse? Der er særlige behov, der kan betyde, at barnet ikke kan koncentrere sig i så lange skoledage. Eller har behov for flere pauser eller ro i perioder. Hvordan tages disse hensyn, uden at barnet isoleres, og dermed fortsat ikke er inkluderet? 7. Har skolerne oplevet problemer for de børn med særlige behov, ved dårlig akustik i klasselokalerne? De fysiske rammer er måske vigtige for især denne del af børn? 8. Med heldagsskolen, er der tilsyneladende forslag om at frivillige organisationer og foreninger, skal være aktivitetsaktive. Hvorledes forestilles det, at de frivillige har Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 4 af 16

5 de kompetencer der kræves for at kunne inkludere de børn der har et særligt behov? Giver skolerne særlige kurser til disse personer, eller forventes det at en spejdertropsfører automatisk har den viden og kompetence, der kræves for at varetage aktivering af alle børn? 9. Hvorledes forventes det at børn med fysiske handicap, inkluderes når der i heldagsskolen, skal være fysisk aktivitet hver dag? Den blinde pige får nok ikke så meget inklusion af at spille rundbold eller løbe en tur i naturen? Ligeledes kan det være svært for kørestolsbrugeren at gå med på botaniktur i naturen? 10. Hvordan vurderes den foreløbige inklusion at være forløbet? Er der oplevelser der har givet ændringer i målsætninger og handlingsplaner? 11. Hvordan går det med de børn der ikke inkluderes? Er der mulighed for at det lavere antal børn i specialklasser, giver bedre tid til de resterende elever? 12. Hvordan er resultaterne af Unge Team? Har man opnået de forventede mål med teamet? Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget gennemfører dialogmøde med Handicaprådet. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Dialogmødet blev gennemført. Fra Handicaprådet deltog Aksel Jensen, formand og Betina Hansen, medlem. Svar på spørgsmålene: 1. Skolerne får i skoleåret 13/ kr. pr barn i normalområdet. Hvis man som skole visiterer elever til et specialklassetilbud i Frederikshavn Kommune betaler man den takst, det er beregnet til at koste. Disse penge er beregnet ud fra, at de midler der er brugt på området tidligere, fortsat er til stede (dog reguleret med demografien.) 2. Skolerne kan bruge midlerne til at inkludere på egen skole, hvis dette passer bedre med barnets tarv pædagogisk som socialt mv. Hvordan midlerne anvendes er forskelligt det afhænger af det enkelte barns behov. Det vil sige at der for nogen er pædagogisk støtte til barnet i klassen, at børnene kan være samlet på mindre hold eller andre løsninger der passer det enkelte barn. 3. Det er forskelligt. Der er brugt både lærere og pædagoger med forskellige efter- og videreuddannelser inden for specialområdet. I tilfælde hvor der er tale om praktisk hjælp er det ofte pædagogmedhjælpere. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 5 af 16

6 4. Der er ikke lagt op til en besparelse på området. Visitationsreglerne er ikke ændret, det sker efter samme system som før. I det samlede billede sker der dog færre visitationer, hvilket også var udgangspunktet for den strategi der er vedtaget i forhold til inklusion. 5. Ansvaret for dette er den enkelte skoles og dermed er det skolelederen der i sidste ende er ansvarlig. Det har været vendt i ledergruppen at den enkelte skole skal sørge for at have retningslinjer for området. 6. Tilrettelæggelsen af dagligdagen sker med udgangspunkt i de enkelte børnegruppers behov, og tilrettelæggelsen sker af de medarbejdere der er tættest på børnene og dermed kender de forskellige behov. Har man brug for en ekstra pause, får man det. Det sker også i dag, uden at barnet isoleres eller ekskluderes. Børn kan sagtens rumme forskelligheden nogle har brug for ekstra pauser, nogle for at tage en løbetur, nogle har brug for at få en ekstra forklaring på noget fagligt stof mv. 7. Ikke os bekendt. 8. Det er aldrig de frivilliges eller foreningernes ansvar at inkludere børn. Når man som skole indgår et samarbejde med foreninger eller lignende vil der selvfølgelig ske en vurdering af hvilke børn der læringsmæssigt kan profitere af tilbuddet, om der skal kendte voksne med, hvilken information foreningerne skal tilgå inden samarbejdet mv. 9. Her er det igen en vurdering. Folkeskolereformen har netop sit udgangspunkt i, at læringen sker med udgangspunkt i den enkelte. 10. Vurderingen er at det indtil nu er at det overordnet er gået godt. Vi har ikke foretaget nogle ændringer i målsætningerne og handleplanerne endnu. 11. De meget specialiserede tilbud fortsætter som de plejer. I forhold til de mindre specialiserede tilbud opleves der et fald i elevtal. Det betyder, at deres ressourcer samlet set bliver færre, da de tildeles ressourcer pr. barn. Så tiden til den enkelte er det samme som altid. 12. I forbindelse med etableringen af Ungeenheden (nu Centerfor Unge) blev der overflyttet en del opgaver vedrørende årige handicappede borgere fra andre af kommunens centre fra primært Center for Handicap og Psykiatri, Center for Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 6 af 16

7 familie og Center for Social og Sundhedsmyndighed til Center for Unge. Center for Unge startede 1. oktober 2013 og er i øjeblikket ved at udvikle værktøjer til effektmålinger og vil desuden blive underkastet en mere omfattende evaluering efter et år fra opstarten. Det er således ikke i øjeblikket muligt at give et evident svar baseret på facts og talmateriale, men det er Center for Unges opfattelse, at de handicappede årige borgere er blevet vel integreret i det nye Center, og at de profiterer af den tværfaglige tilgang, som Center for Unge er i stand til at tilbyde herunder ikke mindst det organisatorisk tætte samarbejde der nu er etableret mellem de vejledere, rådgivere og udførere. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 7 af 16

8 2. Budgetlægning 2015 og overslagsårene Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Udgangspunktet for budgetlægningen er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale puljer. Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: BK Sbh: sskr Besl. komp: BUU Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for (Bilag eftersendes inden mødet). Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 Sagen genoptages den 18. marts Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 Drøftet. Udvalget beslutter, at direktøren skal sikre budgetoverholdelse i 2014, herunder at en del af reduktionerne for 2014 realiseres decentralt og en del via stillingsvurderinger. Arbejdet med budget 2015 igangsættes og genoptages på maj mødet. Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte Flemming Rasmussen (O) Supplerende sagsfremstilling Der er udarbejdet et idekatalog for budget for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 8 af 16

9 Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Drøftet. Sagen genoptages den 14. maj Bilag Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem.pdf (dok.nr.80137/14) Forslag til et bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.79521/14) Befolkningsprognose 0-16 år, COWI BUU pdf (dok.nr.79661/14) Idekatalog 2015 BUU pdf (dok.nr.79770/14) PowerPoint vedr. et bæredygtigt børneområde.pdf (dok.nr.85174/14) Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 9 af 16

10 3. Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde Sagsfremstilling Folkeskolereformen, der træder i kraft den 1. august 2014, indebærer at eleverne skal have flere timer i skolen, og derved tilbringe mindre tid i SFO og Fritidscentre. Åben sag Sagsnr: 13/2133 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: BUU/ØU/BR På den baggrund ændres taksterne for SFO og Fritidscentre som følge af en nedsat åbningstid i SFO og Fritidscentre. Når taksterne ændres midt i et budgetår er det er ikke lovpligtigt, men god forvaltningsskik, at informere forældre om takstændringer 3 måneder før de nye takster træder i kraft. Taksterne pr. den 1. august 2014 for SFO og Fritidscentre er følgende: Budget 2014 ( ) Nye takster ( ) Skolefritidsordning (SFO) Fra 0 3 klasse (SFO I): - Morgenplads pr. måned 430,00 300,00 - Eftermiddagsplads pr. måned 1.360,00 945,00 - Fuldtidsplads pr. måned 1.790, ,00 Fra 4. klasse (SFO II): - Morgenplads pr. måned 260,00 150,00 - Eftermiddagsplads pr. måned 650,00 360,00 - Fuldtidsplads pr. måned 910,00 510,00 Fritidshjem/klubber (ændres til SFO I pr ) - Morgenplads (0. 3. klasse) 200,00 Ændres til SFO I - Eftermiddagsplads (0. 3. klasse) 635,00 Ændres til SFO I - Fuldtidsplads (0. 3. klasse) 835,00 Ændres til SFO I Fritidshjem/klubber (ændres til SFO II pr ) - Morgenplads (4. 6. klasse) 200,00 Ændres til SFO II - Eftermiddagsplads (4. 6. klasse) 500,00 Ændres til SFO II - Fuldtidsplads ( klasse) 700,00 Ændres til SFO II Fritidscentre - Klubpladser (fra 4. klasse) 500,00 360,00 Ålbæk eftermiddagsklub (ændres til SFO II pr ) 30,00 Ændres til SFO II Indstilling Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 10 af 16

11 Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende nye takster for SFO og Fritidscentre pr Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 Godkendt. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages i Børne- og Ungdomsudvalget Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at sagen drøftes. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Sagen blev drøftet. Udvalget henviser sagen til budgetforhandlingerne for 2015, dog således at taksten kronemæssigt fastholdes på niveau med takster for skoleåret Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 11 af 16

12 4. Ændring af navn og vedtægt for selvejende børnehave Sagsfremstilling Røde Kors Børnehave i Frederikshavn har indsendt ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget om, at få godkendt ændringer af deres vedtægt. Åben sag Sagsnr: 14/5477 Forvaltning: BK Sbh: piso Besl. komp: BUU Bestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. november 2013 enstemmigt vedtaget, at der ikke længere skal være repræsentation af Røde Kors Lokalafdeling i børnehavens bestyrelse, og at Røde Kors Børnehave i Frederikshavn fremover skal hedde Den lille børnehave. Bestyrelsen har i samme forbindelse vedtaget en ændring af deres forretningsorden, som de i øvrigt selv fastsætter. Ændringen reducerer bestyrelsesmedlemmernes antal til 5, mod tidligere 7 medlemmer. Ellers er den nye vedtægt sammenfaldende med tidligere vedtægt, som byrådet i Frederikshavn Kommune godkendte den 2. juni Bestyrelser i selvejende daginstitutioner fastsætter selv deres vedtægt, som dog skal godkendes i kommunen. Kommunen skal sørge for at vedtægten er udformet i overensstemmelse med reglerne på området. Røde Kors Børnehaves nye vedtægt lever fortsat op til dagtilbudslovens krav om, at de forældrevalgte medlemmer i bestyrelsen skal have flertal og er dermed i overensstemmelse med gældende regler. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Børnehavens driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune af 4. oktober 2007 fortsætter trods vedtægtsændringen. Indstilling Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at 1. vedtægtsændringen godkendes 2. navneændringen godkendes Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj Godkendt. 2. Godkendt. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 12 af 16

13 5. Overdragelse af Strandby Fritidscenter til Strandby Skole og Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Strandby Fritidscenter har foreslået Frederikshavn Kommune, at deres fritidscenter i forbindelse med ændringerne i folkeskolereformen, overgår til at blive en SFO I og SFO II samt en aftenklub på Strandby Skole. Åben sag Sagsnr: 14/6120 Forvaltning: Sbh: piso Besl. komp: BUU Strandby Fritidscenter ser fordele i, at børn og medarbejdere kan blive en aktiv del af skoledagen, og vil arbejde for vilkår, så børnene og de unge fremadrettet oplever helhed omkring deres skole og fritid i Strandby. Strandby Fritidscenter har haft et tæt samarbejde med Strandby Skole om de foreslåede ændringer. Strandby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune har drøftet mulighederne og har nu lavet en aftale om, hvordan aktiviteterne i Strandby Fritidscenter formelt kan overdrages. Strandby Fritidscenter er et selvejende fritidstilbud efter dagtilbudsloven. Aftalen er udformet så driftsoverenskomsten mellem fritidscenteret og Frederikshavn Kommune efter gensidig aftale ophører pr. 1. juni Alle aktiver og passiver overdrages derefter til Frederikshavn Kommune, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne i driftsoverenskomst og vedtægt for det selvejende fritidscenter. Fritidstilbuddet i dagtimerne bliver til SFO I og SFO II på Strandby Skole, mens aftenklubtilbuddet bliver en lokal afdeling af en af kommunens øvrige klubber med tilsvarende aftenklubpladser. Strandby Skole forpligtes i aftalen til at stille lokaler til rådighed for et aftenklubtilbud i Strandby. Strandby Fritidscenters lokaler ejes af Frederikshavn Kommune, og der er derfor ikke behov for særlige aftaler og fx tinglysning i relation til det bygningsmæssige. Overdragelsesaftalen ligger underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i Strandby Fritidscenter inden Børne- og Ungdomsudvalgets møde. Som en følge af at det selvejende fritidscenter nedlægges sker en række administrative og organisatoriske ændringer. Ændringerne iværksættes pr. 1. juni eller hurtigst muligt derefter. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser, idet de beskrevne ændringer ligger inden for den ramme, som allerede er afsat til drift af fritidstilbud og folkeskolereformens indførelse. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 13 af 16

14 Indstilling Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller at, Børne-og ungdomsudvalget godkender aftalen om overdragelse. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Godkendt. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 14 af 16

15 6. Maj Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi Sagsfremstilling Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi. Åben sag Sagsnr: 13/25358 Forvaltning: BK Sbh: hahe Besl. komp: BUU Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Orienteringen blev taget til efterretning. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 15 af 16

16 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Christina Lykke Eriksen Pia Karlsen Hanne Bøgsted Kristina Lilly Frandsen Mette Hardam Ida Skov Brian Kjær Bahram Dehghan Bent H. Pedersen Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 16 af 16

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 9. april 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Pia Karlsen (V) Kristina Lilly Frandsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 7. maj 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Pia Karlsen (V) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 10. januar 2013 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. november 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 3. april 2014 Tid 15:00 Sted Nordstjerneskolen, Rimmens Alle 75, Frederikshavn NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Hanne Bøgsted Flemming Rasmussen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 17:45 Sted Mødelokale 5, Kattegatsiloen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 9. januar 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Pia Karlsen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) Pia Karlsen (V)

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Børne- og Ungdomsudvalget Extraordinært møde Dato 1. december 2015 Tid 14:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ingen Ingen Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Hanne Bøgsted Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Hanne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. maj 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 6. november 2014 Tid 15:00 Sted TUBA, Danmarksgade 16,1, Frederikshavn NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Flemming Rasmussen Lars Oldager (O) Christina

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. august 2014 Tid 16:30 Sted Østervrå Kultur- og Fritidscenter NB. Fraværende Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A) Henrik

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 7. november 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Paul Rode Andersen og Jette Fabricius Toft deltog i pkt. 3-6 Jørgen Tousgaard deltog i

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2014 Tid 15:00 Sted Center for Unge, Hånbækvej 32A, Frederikshavn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen

Læs mere

R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl i mødelokale 188

R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl i mødelokale 188 R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl. 13.00 i mødelokale 188 ÅBEN, GENEREL DEL: 1. Orientering om deltagelse i tværkommunal projektansøgning

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. september 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Flemming Klougart deltog ikke i behandling af punkterne 1,2,3 og 5. Peter E. Nielsen deltog ikke i behandling

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Ordinært møde. Dato 7. april Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB.

Ordinært møde. Dato 7. april Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. april 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Knud Hjørnholm fratrådte kl. 16.40 og deltog ikke i behandling

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere