Juli - august - september - oktober 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juli - august - september - oktober 2015"

Transkript

1 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015

2 Fællessider og så forventer vi at præsten skal nå alle i sognet! Overskriften er som skåret ud af et stillingsopslag for X-købing sogn, som søger ny præst. Forståelsen er ligetil, måske endda banal, for den italesætter den selvfølgelighed, at præsten som det naturligste kan og vil alle mennesker i sognet. Ja og amen! til det. Men hvad med kirken? Kunne man omskrive udsagnet, så det siger noget i retning med: Og så vil vi at kirken skal nå alle i sognet! Javist siger vi. Det er også selvfølgeligt. I hvert tilfælde når vi taler med ord. For den nyeste tyske menighedsforskning viser, at vi er længere fra målet end vi gik og troede. I to studier 1 foretaget hhvs. i 2001 og gentaget i 2010 som kortlægger miljøer i nutidens samfund, påviser Professor Dr. Teol. Michael Herbst, at man forskningsmæssigt kan opdele befolkningen i hhvs. 10 forskellige miljøer i 2001 og 13 forskellige miljøer i 2010, inddelt efter social status (højere, mellem og lav), smag, traditioner, musik, litteratur osv. Når han foretager den inddeling i miljøer, finder han, at selvom den kirkelige medlemsbestand omfatter mennesker fra alle 10/13 miljøer, så tiltaler den udbudte kristne forkyndelse og de specifikke tilbud, som kirken udbyder, kun et fåtal af medlemmerne, og det endda primært fra enkelte miljøer. Han er temmelig klar, når han forstår det så- 1 Her refereres til et foredrag afholdt i Erfurt d. 25. januar Teksten er læst på internettet den 3. juni 2015 kl : de/fileadmin/mediapool/ieeg/dokumente/vortraege/ieeg_-_download_-_ MH_-_LKG_-_Gnadauer-Zukunftskongress_2013_-_Menschen_und_Milieus. pdf dan at kirken har mere end svært ved at nå ud til de fleste miljøer. Selvsagt er der forskel på Tyskland og Danmark. Alligevel er det tankevækkende. Går vi og siger, at vi er kirke for alle, når virkeligheden påviser noget andet? Det får professor Herbst til at komme med yderligere udsagn, hvor han påpeger, at de kristne menigheder har deres stærkeste bagland i få og for det meste traditionelt orienterede, men aldrende og tydeligt skrumpende miljøer. Er det i virkeligheden sådan, som Professor Herbst anfægtende anfører, at vore rødder er så dybe i vort eget miljø, at det falder os svært af acceptere, at den reelt eksisterende kirke, ikke er for alle. Die Sinus-Milieus in Deutschland 2015 Soziale Lage und Grundorientierung Sinus B1 Oberschicht / Liberal-intellektuelles Sinus C1 Obere 1 Sinus AB12 Mittelschicht Milieu Milieu der Konservativetabliertes 7% Performer Sinus C12 7% Milieu Sinus B12 Expeditives 10% Sozialökologisches Milieu Sinus C2 Milieu 7% Mittlere Adaptivpragmatisches Mittelschicht 2 7% Milieu Sinus B23 Sinus AB23 Bürgerliche Mitte 9% Traditionelles Milieu 14% 14% Sinus BC23 Hedonistisches Untere Milieu Mittelschicht / 3 Sinus B3 Unterschicht 15% Prekäres Milieu 9% SINUS 2015 Soziale A B Lage Multioptionalität, C Exploration, Traditionsverwurzelung Tradition Status, Besitz Emanzipation, Authentizität Pragmatismus neue Synthesen Modernisierte Lebensstandard, Selbstverwirklichung, Beschleunigung, Refokussierung, Grundorientierung "Festhalten" "Bewahren" "Haben & Genießen" "Sein & Verändern" "Machen & Erleben" "Grenzen überwinden" Tradition Modernisierung / Individualisierung Neuorientierung Det må anfægte, uanset om man er Missionsmand, Grundtvigianer, Tidehvervsmand, KFUM og K eller noget helt syvende, for vi befinder os indenfor det samme miljøsegment, selvom vi ser forskelligt på forskellige ting. Kirkebladet som du sidder med i hån- 1 2 Næste kirkeblad. Næste nummer af kirkebladet udkommer i begyndelsen af november måned. Stof og indlæg til næste blad es til Lars Lyngberg Larsen, .: senest onsdag den 23. september. Forside: Aggersborg Kirke (foto: Julia Adsersen) Redaktør af dette nummer af kirkebladet er Torben Haahr, Skarp Salling.

3 den er et statement. Det siger noget om, hvordan vi bygger kirke nu og her på nogle specifikke steder i Vesthimmerland. Det er menighedsråds og præsters forslag til, hvordan du kan møde kirken i de kommende måneder. Og bladrer man det igennem, får man mange skønne tilbud. Torben Haahr, Sognepræst. Den 16. september går det løs igen! Atter i år vil arbejdsgruppen for mere samarbejde og fællesskab mellem sognene og præsterne her i Vesthimmerland få det gennemprøvede stjerneløb med rollespilds indslag Luthers Nøgle her til Vesthimmerland. Meningen er, at alle Vesthimmerlands børn i 7. klasse skal møde og fornemme reformationstidens mangesidige trosliv alt fra overtro, sygdomsforståelse over gammel romers-katolsk tro til evangelisk luthersk tro. Spillet har som sidste år titlen Luthers Nøgle, og er i al væsentlighed det samme spil som sidste år. Titlen Luthers Nøgle spiller på, at Martin Luther i 1500 tallets første halvdel opstillede en ny og anden forståelse af forholdet mellem Gud, mennesker og frelse end den, der var den almindelige i Kirken på hans tid, og der med fremstod også en anden og ny forståelse af, hvad Himmerigets nøgle er. I 2014 var vi så heldige, at der var henved 100 frivillige mennesker her i Vesthimmerland, der gav projektet deres arbejdsindsats, så tids-, tros- og overtroslommerne kunne få liv, ligesom mange gav en dag med omsorg og praktik omkring spillet. Den opbakning og det engagement var vi alle omkring spillet utroligt glade for. (ellers var spillet ikke blevet til noget) Derfor håber vi, der nu prøver at gentage succesen, at rigtig mange igen i år vil komme og være skuespillere, statister, praktikere og omsorgspersoner på og om spillet. Har du tid og lyst, uanset om du var med sidste år eller ej. Så ring og hør, hvilke roller og opgaver der er og få den information, som du har brug for. Den 15. september om eftermiddagen og aften er der prøver på opgaverne. Den 16. september spilles spillet med/ for 7. klasserne én gang om formiddagen og én gang om eftermiddagen. Kontakt: Pernille Vigsø Bagge, eller På styregruppens vegne Lars Lyngberg-Larsen Ny præst i Løgstør- Aggersborg-Kornum-Løgsted En stor tak til menighedsrådene i Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted for valget af mig som ny sognepræst i de fire sogne. Det er en ære, og jeg skal gøre alt, hvad der står i min magt, for at leve op til tilliden. Jeg er 40 år og uddannet teolog fra Aarhus Universitet i Min mand, Michael, er 50 år, arbejder i Sparekassen Thy i Thisted og sammen har vi Anna, som går i 5. klasse og Freja, som går i 2. klasse på Vilsted Friskole. Vi bor i Løgstør, hvor jeg også er vokset op. Jeg holder meget af naturen og fjorden og mener, at vi bor på verdens smukkeste sted. Her på egnen har folk en ganske særlig humor og en særlig måde at kæmpe på, når vi ikke vil fin- Fællessider 3

4 Fællessider de os i, at andre trækker ting ned over hovedet på os. Det ser jeg som en stor styrke. I mine øjne er folkekirken et af vores samfunds vigtigste fællesskaber, og det sted man kan komme uanset om livet er en fest, eller om livet gør ondt. Sådan har jeg selv oplevet og gjort brug af de fire kirker i vores område, og altid følt mig velkommen til gudstjenester, koncerter, sognearrangementer og rammen om de store begivenheder i livet: dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Flere sider af præstens virke er vigtige: Forkyndelsen, undervisningen, sjælesorgen, det folkelige fællesskab i sognenes hverdag men også diakonien, Program for Indre Mission i Løgstør fordi kirken kan gøre en forskel, når tilværelsen slår knuder. Det er vigtigt, at alle føler sig velkomne i kirkerne, uanset om de kommer hver uge, eller om de ikke har været forbi i flere år. Og selv om jeg holder meget af højmessen som det centrale samlingssted for menighedens fællesskab, er det vigtigt at andre typer af gudstjenester også er en fast del af kirkens liv. På den måde kan det glædelige budskab bredes ud og vi kan sammen holde kirke på tværs af alder, interesser og forudsætninger. Det kan for eksempel familie-, musik-, skumrings-, single- eller ungdomsgudstjenester være med til at sikre, ligesom fællesspisning, foredrag og folkeoplysning er med til at sikre 4 AUGUST 13. Opstart med fællesspisning kl Missionær Søren Skovenborg, Hobro, medvirker. 20. Møde v. Missionær Preben Hansen, Aalborg 27. Samtalemøde hos Ingrid Frederiksen, Ranum. SEPTEMBER 3. Møde v. past.em. Bent Hedemand, Frejlev Efterårsstævne på Lejrgården i Dollerup 10. Høst- og fødselsdagsfest v. Reg. leder Niels Jørgen Larsen, Skødstrup 17. Soldatermissionens efterårsmøde v. Soldaterhjemsleder Per Anderson, Skive 24. Samtalemøde hos Else Madsen, Løgstør OKTOBER 1. Kreds-temaaften i Farsø Missionshus v. Chr. Poulsen, Herning 8. Møde v. pastor Iver Viftrup, Aalborg 15. Møde v. Bent Kjær Andersen, Hjørring 22. Kreds efterårsmøde i Aalestrup kirke og Missionshus v. pastor Brian Christensen, Holstebro 29. Samtalemøde hos Inger Christiansen, Løgstør Møderække:

5 højt til loftet og en lav dørtærskel ind til kirkerne. I efteråret 2014 har jeg fulgt undervisningen på Pastoralseminariet i Aarhus. Jeg har været i praktik i kirkerne i Nørresundby og Lindholm, og det har været både sjovt, spændende og lærerigt. Jeg har de sidste ti år været medlem af Folketinget, valgt for SF, men stiller ikke op til det folketingsvalg, som i skrivende stund er lige på trapperne. Jeg er medlem af kommunalbestyrelsen i Vesthimmerland, og fortsætter her, indtil perioden udløber i Jeg har ikke tænkt mig at slæbe Christiansborg med på prædikestolen. Forkyndelsen af evangeliet er for alt for vigtig til at skulle spændes for en partipolitisk vogn. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med gode kolleger, som allerede har taget fantastisk godt imod mig. Jeg glæder mig til det hele, og håber at vi sammen kan holde kirke, til glæde og gavn for alle der vil være med. Med venlig hilsen og på gensyn! Pernille Vigsø Bagge Plejehjemsgudstjenester Fællessider Vestervang 26. august Lars Lyngberg Larsen 30. september Lars Lyngberg Larsen 28. oktober Lars Lyngberg Larsen Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffebord. Bøgely 30. juni Lars Lyngberg Larsen 14. juli Lars Lyngberg Larsen A 11. august Torben Haahr A 25. august Pernille Vigsø Bagge 8. september Pernille Vigsø Bagge A 22. september Torben Haahr 6. oktober Lars Lyngberg Larsen A 20. oktober Pernille Vigsø Bagge 3. november Torben Haahr A Gudstjenesterne begynder kl Kaffe og kage til 10. kr efterfølgende. A betyder at der er altergang ved gudstjenesten. Røde Kors Hjemmet 30. juli Pernille Vigsø Bagge 27. august Torben Haahr 24. september Pernille Vigsø Bagge 29. oktober Torben Haahr Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffebord. Der er altergang hver gang. Kærbo 6. august John Vestergaard 20. august John Vestergaard 3. september Inge Frandsen 17. september John Vestergaard 1. oktober Inge Frandsen 29. oktober John Vestergaard Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffe. 5

6 Fællessider Overlade OVERLADE MENIGHEDSRÅD ORIENTERER Restaurering af Overlade Kirke I sidste kirkeblad skrev vi, at kirken skulle lukkes i slutningen af august pga. restaureringen i forbindelse med kirkens 100 års jubilæum. Desværre går tingene ikke helt så hurtigt og nemt, som vi har havde håbet på, så nu lukker vi først Overlade Kirke i begyndelsen eller i midten af november. I hører nærmere, når vi ved noget mere. Altervin I øjeblikket bruger vi i Overlade Kirke altervin med alkohol. Det er ikke helt ukompliceret i forhold til børn og mennesker med alkohol problemer. Så når den sidste altervin med alkohol er blevet drukket, går vi over til altervin uden alkohol. Overlade Menighedsråd Niels Christian Andersen, Rådhusgade, Løgstør. SOGNEUDFLUGT 2015 VENØ! 6 SOGNENYT Døbte i Overlade Kirke Liva Hinz-Berg Johannsen, datter af Jeanette Hinz-Berg Johannsen og Jacob Hinz-Berg Johannsen, Bjørnsholmvej 54. Sofus Ravn Andersen, søn af Maria Beyer Ravn og Rune Fruergaard Andersen, Frejlev. Døde i Overlade Sogn begravede/ bisat fra Overlade Kirke eller på Overlade Kirkegård Betty Amalie Lausten, Østermarken Plejehjem, Aars. Kaj Pedersen, Padkærvej 16. Knud Erik Nielsen, Gerdasvej, Trend. Peder Henning Mikkelsen, Bjørnsholmvej 33. Jørgen Jørgensen Torp, Munksjørupvej 89. Anna-Birthe Pedersen, Norgesvej, Løgstør. Søndag den 30. august inviteres alle interesserede med på en dejlig udflugt til Venø. Vi starter med en kort gudstjeneste i Overlade Kirke kl Derefter kører vi i bus til Venø (undervejs i bussen får vi et stykke frugt). Frokosten spiser vi på Venø Kro, hvor vi skal have Venø Bøffer. Efter en rundvisning på øen er det tid til kaffe og kage forhåbentlig i det fri da vi jo håber på godt vejr. Vi regner med at være tilbage i Overlade ca. kl. 17,30. Pris: Voksne: 200 kr. Børn under 12 år

7 100 kr. Prisen er inkl. transport, frokost (- drikkevarer), kaffe og kage. Betalingen ordner vi i bussen. Tilmelding til turen: SENEST FREDAG DEN 14. AUGUST - hos: Egon Nielsen i forbindelse med pensionistforeningens torsdags møder eller Dorthe Bang: MINI-KONFIRMANDER BØRN I 3. KLASSE Når børnene går i 3. klasse på Overlade Skole, plejer de at blive tilbudt minikonfirmandundervisning. Det bliver de også i år. Men i år gør vi det på en lidt anderledes måde: vi mødes de 4 torsdage i november måned (d d d d. 26. ) oppe på Overlade skole i tidsrummet Vi får lidt at spise og drikke, vi taler om kristendommen og så øver vi krybbespillet, som vi skal opføre 1. søndag i advent enten i Overlade kirke eller på scenen i hallen på Overlade skole. Hele forløbet sluttes af med en tur til Viborg i begyndelsen af december sammen med 4. klasse hvor vi ser Viborg Domkirke og går på pizzaria. Selvom de ydre omstændigheder altså bliver lidt anderledes, håber jeg meget, at der forsat er nogle børn i 3. klasse, der har lyst til at gå til mini-konfirmand og hjælpe med at lave et fint krybbespil til jul?! I - forældre og børn i 3. klasse hører fra mig i begyndelsen af det nye skoleår. Dorthe Bang HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 20. september er der høstgudstjeneste i Overlade Kirke kl Høstgudstjenesten i år bliver en gudstjeneste for alle: lidt for de voksne og lidt for børnene. Vi synger alle de gamle og smukke høstsalmer og så er der altergang. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en let høstbrunch i konfirmandhuset ved præstegården, hvor alle naturligvis er velkomne til at deltage. Mens formand for menighedsrådet Preben Vadsholt orienterer de voksne om menighedsrådets arbejde ( bla. om restaureringen af Overlade kirke) er der gamle høstlege for børnene på plænen foran præstegården. Alle er meget velkomne. Arrangementet er gratis. I år har menighedsrådet valgt, at der ikke skal være offergang. I stedet kommer vi vores evt. pengegave i indsamlingsbøsserne ved døren. Ønsker du, at dit bidrag skal gå til et bestemt formål, bedes du komme din høstgave i en kuvert, hvorpå du har skrevet dit ønske og efterfølgende vil dit ønske naturligvis blive efterkommet af menighedsrådet. SANGAFTEN I KONFIRMANDHUSET Tirsdag d. 29. september kl. 19,30 er der sangaften i konfirmandhuset ved præstegården. Marianne Jæger ( Borremose Erhvervs Efterskole) og Jacob Højlund ( tidligere Borremose Erhvervs Efterskole) kommer og synger kendte og mindre sange og salmer fra Højskolens Sangbog med os. Menighedsrådet er vært for kaffen. Alle er velkomne. KONCERT MED STRÅMÆNDENE Onsdag den 21. oktober kl er der koncert med Stråmændene fra Løgstør. Stråmændene synger og spiller og Fællessider Overlade 7

8 Fællessider Overlade 8 der bliver også plads til et par fællessalmer. Efter koncerten/gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en lille forfriskning. Alle er velkomne. Gratis entre. Arbejdsgruppen for voksne udviklingshæmmede i Vesthimmerlands Provsti og Overlade Menighedsråd SPAGHETTTI- GUDSTJENESTE/ BUSK- GUDSTJENESTE BUSK står for: børn, unge, sogn og kirke. BUSK er indført af folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Den sidste søndag i oktober er den officielle BUSK dag i Danmark. I Overlade markerer vi dagen med en kombineret BUSK-gudstjeneste og spaghetti-gudstjeneste: MANDAG DEN 26. OKTOBER KL Vi starter i kirken kl med en gudstjeneste og derefter er der spisning for alle i konfirmandhuset. FDF medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne: børn, unge og ældre. Tilmelding er ikke nødvendig. Alle spiser gratis. Menu: pasta + kødsauce + brød + grønt + saftevand. Overlade Menighedsråd. FORMIDDAGSCAFE Tirsdag den 18. august kl er der formiddagscafe i konfirmandstuen. Vi får besøg af vores forhenværende provst: Hans-Aage Mink, der holder foredraget: Sønderjylland set ovenfra og indefra. Mink fortæller dels om de historiske fakta men sætter også fokus på, hvordan den almindelige sønderjyde oplevede fremmedherredømmet. Mink kommer med både lune, hårrejsende og gribende eksempler fortalt af sønderjyder. Vi starter kl. 10 med kaffe og rundstykker. Alle er velkomne. Gratis arrangement. Tirsdag den 3. november kl er der formiddagscafe i konfirmandstuen. Conni og Edgar Jensen fortæller om deres spændende tur til USA/ De vestindiske øer. Vi starter kl. 10 med kaffe og rundstykker. Alle er velkomne. Gratis arrangement. INDSAMLINGER I denne kirkeblads periode er der ingen indsamlinger i Overlade Kirke. ALLE HELGEN Søndag den 1. november 2015 er det Alle Helgens Dag. Denne søndag er der gudstjeneste kl. 16 og sædvanen tro mindes vi denne dag vore døde i Overlade Kirke. Vi mindes dem, som har været en del af vort liv dem, som vi har været forbundet med dem, som vi elsker og holder af, men som vi nu desværre har mistet.

9 Navnene på dem, der siden sidste Alle Helgen er døde i Overlade Sogn eller er bisat/begravede fra Overlade Kirke vil blive nævnt. Dorthe Bang FDF-OVERLADE I FDF Overlade har vi hen over foråret været afsted på flere store oplevelser, specielt for børnene fra 8,5 år og opefter. Først var næsten hele holdet afsted på en tur til København. Turen startede ud fredag aften, hvor vi lånte FDF huset i Hobro til overnatning. Lørdag morgen stod vi op kl. 5 og kort efter gik vi til banegården. I toget spiste vi morgenmad og der blev quizzet om forskellige spørgsmål, der var relateret til København. Vi ankom til Københavns hovedbanegård omkring kl og herfra gik turen gennem de små gader til Amalienborg, hvor vi overværede vagtskiftet. Vi indtog vores middagsmad inde på slotspladsen, men først efter at nogle flinke betjente havde fortalt os, at vi ikke måtte sidde på trappen ind til slottet. Fra Amalienborg gik turen til Nyhavn, hvorfra vi tog med rundt på en kanalrundfart. Fra Nyhavn gik vi til Christiansborg, hvor vi gik rundt og kiggede på borgen, gården og ridebanen. Herfra gik vi langs Strøget videre til Rundetårn. Fra toppen af Rundetårn fik vi god lejlighed til at nyde den flotte udsigt over København. Fra Rundetårn var det retur til Hovedbanegården. Her satte vi os og spiste til aften inden turen igen gik tilbage til Fællessider Overlade Kirkelig vejviser for Overlade Sogn Sognepræst: Dorthe Bang, Bjørnsholmvej 160, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Mandag er ugentlig fridag. Ved ferie og fri-weekender henviser telefonsvareren til afløser. Graver: Jacob Dalgaard, Majsmarken 10, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Gravermedhjælper: Birgit Dalgaard, Sønderkærsvej 44, 9670 Løgstør. Tlf: eller Dorthe Bang Gravermedhjælper: Lilli Märcher Larsen, Ullerupvej 38, 9670 Løgstør. Tlf.: Mail: Kirkesanger: Marianne Hansen, Padkærvej 95, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Organist: Kaj Hyldgaard, Kirkevej 13, Oudrup, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Overlade Menighedsråd Formand: Preben Vadsholt, Bjørnsholmvej 204, 9670 Løgstør. Tlf: eller: Mail: Kirkeværge: Grethe Jensen, Mosevej 6, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Kasserer: intern kasserer: Conni Jensen, Mosevej 2, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Ekstern kasserer: Niels Jørn Støvring. Mosevang 12, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: 9

10 Fællessider Overlade Hobro. Vi nåede næsten kun at komme uden til København før regnen begyndte at sile med, så heldige med vejret var vi. Vel tilbage i Hobro gik vi tilbage til kredshuset og overnattede til søndag, hvor vi atter drog tilbage til Overlade. I midten af maj var Væbnere og Seniorvæbnere atter engang i København til væbnermesterskabet. VM er en landsdækkende konkurrence hvor man i flere måneder inden finalen i København dyster via internettet og mobiltelefoner. Det kulminerer i Kristi Himmelfartsferien, hvor alle mødes til forskellige konkurrencer i København. I uge 28 er hele kredsen på sommerlejr i Søhytten tæt ved Nr. Vorupør, hvor der skal laves forskellige FDF aktiviteter og den skønne natur i området skal nydes og bruges. Tommy Rump Andersen FDF Overlade. OVERLADE PENSIONISTFORENING: Overlade Pensionistforening holder møde hver torsdag kl ca. kl i Den Gamle Skole. Alle pensionister er velkomne. Overlade Pensionistforening Årets konfirmander OVERLADE

11 Gudstjenester Dato Søn- og helligdag Tidspunkt JULI 5. 5.s.e.trin s.e.trin. ingen s.e.trin. ingen s.e.trin AUGUST 2. 9.s.e.trin. ingen s.e.trin. ingen s.e.trin s.e.trin. ingen s.e.trin. - Sogneudflugt til Venø 9.00 SEPTEMBER s.e.trin s.e.trin. ingen s.e.trin - Høstgudstjeneste s.e.trin. ingen OKTOBER s.e.trin s.e.trin. ingen s.e.trin s.e.trin. ingen 26. B:U.S.K. / spaghetti-gudstjeneste NOVEMBER 1. Alle Helgens Dag Fællessider Overlade Hjemmeside - Overlade Tast: sogn.dk - Overlade og I kan se gudstjenestelisten og læse om de forskelllige arrangementer, som foregår i Overlade. Menighedsrådet stiller kirkebil til rådighed GRATIS! Ring til Preben Vadsholt og aftal nærmere på telefon: eller

12 RENOVERING AF VILSTED KIRKE HØSTGUDSTJENESTER Ranum-Malle-Vilsted Fællessider Vilsted kirke er blevet renoveret indvendigt. Al den gamle kalk blev skrabet af, og i den forbindelse dukkede der nogle små stykker af gammelt kalkmaleri frem. Det blev besluttet at lade disse forblive ukalkede, og følgende kan man i dag se de flotte gamle udsmykninger. De to smukke lysekroner er blevet pudset op, og i den forbindelse blev indskriften på en af dem tydelig. Der står: Skænket af Niels Jensens enke I bogen Vesthimmerlandske sognehistorier kan man om lysekronerne læse følgende: Den ene blev skaffet til veje i 1913 ved en indsamling i sognet og den anden er skænket til kirken 1924 af fru Maren Sørensen, Janumgård. En forklaring på de uens efternavne kendes ikke i skrivende stund. Årets høstgudstjenester finder i år sted på følgende søndage: Søndag 6. september, 9.30 i Ranum, med efterfølgende kirkekaffe og søndag 13. september, 9.30 i Vilsted og i Malle. MORGENANDAGT VED SØFESTEN I VILSTED Der er som vanligt morgenandagt ved årets søfest. Det foregår som vanligt ved klubhuset, kl Det er i år lørdag 22. august. Menighedsrådet serverer rundstykker mv. STORMEN PÅ SØEN 12 Fotograf: Morten Kappel. INDSAMLING 8. marts blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp i Vilsted og Vindblæs sogne. Der blev indsamlet 1809,50.

13 I anledning af søfesten i Vilsted og byfesten i Ranum kommer Frk. Sonne fra Tante Andantes Hus i Lemvig på besøg. Søndag 23. august kl i Ranum kirke vil hun gennem sang, musik, fortælling og sjove aktiviteter tage børn og voksne med i historien om dengang Jesus sov og stormen rasede på Genesaret sø. SOGNEAFTEN Torsdag 8. oktober kl er der sogneaften i sognehuset i Ranum. Vi får besøg af Else Hedelund fra Løgstør. Hun vil fortælle om kvindernes liv i midten af 1800-tallet. Hun tager udgangspunkt i sin tipoldemor Else Marie Jensdatter og hendes livshistorie. Blandt andet vil hun fortælle om tipoldemorens uægte børn, og hvilke konsekvenser det fik for hende dengang, samt om hvilke tanker det kan vække i nutiden. "JULEKOR" Onsdag den 21. oktober kl starter vi øvning til årets julekor i sognehuset i Ranum. Vi vil øve i alt 6 gange og slutte af med at medvirke til to musikgudstjenester 1. søndag i advent. Alle, der har lyst til at få rørt sangermusklerne, er velkomne. Vi ses, venlig hilsen organist Cecilie Wennerlin. og indholdet er et fødselsdagsportræt af komponisten, musikeren og mennesket Carl Nielsen, i anledning af, at det 9. juni 2015 er 150 år siden han blev født. Med udgangspunkt i sangene og med afsæt i Carl Nielsens breve og artikler, tegnes et portræt af komponisten, musikeren, samfundsdebattøren, musikskribenten og mennesket Carl Nielsen, der fik så stor betydning, ikke mindst for den danske, folkelige fællessang. SANGAFTENER Efterårets sangaftener er placeret på følgende datoer. Alle er velkomne. Onsdag 26. august, 29. september i Malle kirke og 4. november på Kærbo. Bemærk; sangaftenerne er ændret til at ligge forskellige dage på ugen, så de, der har faste planer om tirsdagen, også har mulighed for at deltage. MUSIKGUDSTJENESTE I MALLE KIRKE Malle kirkes orgel er under renovering, og vi er spændte på hvordan det bliver at få det tilbage. I anledning af at orglet bliver renoveret afholdes der en musikgudstjeneste med ekstra fokus på orgelmusikken, torsdag 13. august kl Ranum-Malle-Vilsted Fællessider SANGAFTEN OM CARL NIELSEN Tirsdag den 29. september kommer Anette Kjær og holder en sangaften i Malle kirke kl Overskriften er Til lykke, Carl Nielsen!, KIRKELIGE HANDLINGER Dåb Ranum Laurits Valentin Gosvig Vilje Ellen Rimmer Iversen Welling Alberte Gosvig Thorstensen Jeanelle Tingskov Eszter Henrietta Michelsen Alma Sona Støttrup Fahnbulleh 13

14 Ranum-Malle-Vilsted Fællessider Vielser Ranum Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen og Troels Bjarup Nielsen Begravelser og bisættelser Ranum John Møller Johannes Christian Mortensen Aage Villiam Pedersen Ib Espensen Ulla Tørring Jørgen Torp Niels Krogh KÆRBOS VENNER 18/8: Udflugt, kl ca /9: Underholdning i anledning af den internationale Alzheimer dag, ønskekoncert ved Ejner Sønder. Kaffe og kage kan købes, overskuddet går til Alzheimer foreningen. Kl /10: Bankospil, kl Besøgsdage tirsdage i ulige uger, hvor vi besøger eller går / cykler ture med beboerne, synger nogle sange og hygger os sammen. RANUM PENSIONISTFORENING Onsdage kl er der petanque ved multihuset, juli og august. Øvrigt program kommer senere. RANUM

15 RANUM 2015 Ranum-Malle-Vilsted Fællessider VILSTED

16 Ranum-Malle-Vilsted Fællessider KIRKELIG VEJVISER Sognepræst John Vestergaard, Seminarievej 25, 9681 Ranum, tlf e-post: Fridag fredag. Organist: Cecilie Vestergaard Wennerlin Tlf Mail: Sognehus og hjemmeside: Kirkevej 9, 9681 Ranum, indkørsel til P-plads fra Solbakkevej. Tlf RANUM Formand: Ulrik Holm, Kærgårdsvej 16. Tlf Kirkeværge: Erik Knudsen, Seminarievej 6. Tlf Graver: Inger Holmgaard, Sjørupvej 15. Tlf / MALLE John Vestergaard Kirkeværge: Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61 Graver: Se under Ranum Organist: Se under Ranum. Kasserer: Se under Ranum. Gravermedhjæper: Peter Jensen, Sigsvej 91 Tlf Kasserer: Ingrid Jensen, Kærgårdsvej 20. Tlf Formand: Ingeborg Nielsen, Ranumvej 21. Tlf VILSTED Graver: Ole Svenstrup. Tlf Kirkeværge: Ingelis Søgård Jensen, Hobrovej 193 Tlf Organist: Se under Ranum 16

17 Gudstjenester Dato Søn- og helligdag Ranum Malle Vilsted JULI 5 5. søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis AUGUST 2 9. søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis Musikgudstjeneste søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis SEPTEMBER søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, kirkekaffe søndag efter trinitatis, høstgudstjenester søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis OKTOBER søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis NOVEMBER 1 Alle helgens dag Ranum-Malle-Vilsted Fællessider KIRKEBIL Ranum og Malle: Du er velkommen til at bestille kirkebilen til at hente og bringe dig til gudstjenester i kirkerne og på Kærbo og til møderne i sognehuset. Du kan ringe på senest dagen før, inden kl Vilsted: Du er velkommen til at bestille kirkebilen til at hente og bringe dig til gudstjenester i kirken og til møderne i sognehuset. Du kan ringe på

18 Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs Fællessider 18 KONFIRMATIONER FREMOVER Konfirmationerne 2015 er vel overstået. For mange familier er det nu tid til at planlægge kommende konfirmationer. Hovedreglen er: Altid første weekend i maj. Om lørdagen er der konfirmation i Vindblæs og Næsborg og om søndagen er der konfirmation i Salling. Der har ikke tidligere været tradition for konfirmation i Oudrup kirke. Det tilbyder vi fremover, som en del af konfirmations-weekenden. Derfor vil der fremover være mulighed for konfirmation i Oudrup kirke den første søndag i maj kl Skulle det ske at en søndag falder på 1. maj, vil der stadig være konfirmation dagen før, også selvom det vil være i april, som i Næsborg kirke lørdag d. 30. april kl Vindblæs kirke lørdag d. 30. april kl Salling kirke søndag d. 1. maj kl Oudrup kirke søndag d. 1. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 6. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 6. maj kl Salling kirke søndag d. 7. maj kl Oudrup kirke søndag d. 7. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 5. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 5. maj kl Salling kirke søndag d. 6. maj kl Oudrup kirke søndag d. 6. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 4. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 4. maj kl. 9:30 Salling kirke søndag d. 5. maj kl Oudrup kirke søndag d. 5. maj kl Er man i tvivl, eller har man yderligere spørgsmål om konfirmationerne, må man meget gerne kontakte sognepræsten. MØLLEGUDSTJENESTE Også i år vil vi afholde gudstjeneste i det fri ved Vindblæs Mølle. Det kommer til at foregå søndag den 30. august kl Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være værter for en kop kaffe. Husk noget at sidde på. EFTERÅRSSANG Onsdag den 16. september kl arrangerer kirkesanger Inge kristensen efterårssang i Oudrup kirke. Her vil der være fokus på efterårets smukke høstog årstidsange og salmer. Kom og vær med til en stemningsfuld oplevelse. Arrangementet er gratis og enhver er velkommen.

19 VARMEPROJEKT I SALLING KIRKE i det nordlige sideskib er taget op. Og udenfor skal den gamle olietank graves op og fjernes fra kirkegården. Projektet skrider fremad. Salling kirke er for tiden lukket for gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi er i gang med at installere et nyt varmeanlæg, og forventer at kunne invitere til en renoveret kirke i september. I øjeblikket arbejdes der med at nedtage det gamle rørsystem til det vandfremførte varmeanlæg, samt etablere ledningsnettet til el opvarmningen af kirken. Trægulvet i midterskibet samt KONFIRMAND 2015 AUTOMATISK RINGNING I NÆSBORG KIRKE I Næsborg kirke kan man nu igen lytte til en klokke som klinger. Der er etableret automatisk ringning, så graveren kan ringe, selvom han er fraværende. Samtidig er der kommet en ny indgangsdør i kirken. Den gamle havde svært ved at slutte tæt, og med den nye får vi mulighed for at kunne åbne og lukke kirken uden fysisk at være til stede ved kirken. Kom forbi, lyt til kirkeklokke og tag den nye dør i øjensyn. Fællessider Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 19

20 KONFIRMAND 2015 Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs Fællessider KONFIRMAND

21 Simon Brandt Cortsen i Salling kirke Oliver Ejlerskov Jensen i Vindblæs kirke NY BELÆGNING PÅ VINDBLÆS KIRKEGÅRD Vindblæs menighedsråd har igennem de sidste år arbejdet med en ny belægning på sydsiden af kirken. De gamle fliser har udtjent sig selv og hækkeplanterne foran kirken har også længe været klar til at blive udskiftet. Det arbejde begynder nu. Flisegangen fra den store låge og op til kirken bliver lagt om. Flisegangen fra den lille låge lækkes om. Pladsen foran den store låge lægges om, så handicappede kan køre til. Pladsen foran kirkedøren lægges om. Og samtidig skifter vi de tilbageværende hække syd for kirken. Kirken vil som sådan ikke være lukket i ombygningsperioden. Men kigger man i kirkebladet, vil man se, at næste gudstjeneste i kirken er programsat til den 4. oktober kl. 11:00. Her vil menighedsrådet også være værter for en bid brød efter gudstjenesten. Gudstjenesten den 4. oktober vil samtidig være årets høstgudstjeneste. SIDEN SIDST Dåb: Oscar Hjorth Tvergaard i Næsborg kirke Herman Rytterholm i Salling kirke Begravede: Kathrine Marie Andersen fra Næsborg kirke Preben Carl Svenning Rosenkilde fra Næsborg kirke. Frede Larsen fra Salling kirke Viggo Jensen fra Salling kirke Ella Bro fra Vindblæs kirke Egon Pedersen fra Østre Kapel, Aalborg Vibeke Franciska Christensen fra Vindblæs kirke HØSTGUDSTJENESTER I år holder vi høstgudstjenester den 13. september kl. 9:30 i Oudrup. Søndag den 20. september holder vi høstgudstjeneste i Salling kirke ved kirkegenåbningen kl. 11:00. Og søndag den 4. oktober holder vi høstgudstjeneste i Vindblæs ved gudstjenesten, hvor vi samtidig tager den nye belægning på kirkegården i øjesyn. SALLING MENIGHEDSRÅD Salling menighedsråd har bevilget Jan Storgaard orlov, til at drifte Hotel Du Nord i Løgstør. I hans sted er suppleant Finn Svenstrup indtrådt. Det betyder samtidig nogle rokeringer Finn er blevet kasserer. Liselotte er kommet i præstegårdsudvalget, og Alice er blevet næstformand i menighedsrådet. ET KURSUS OM GUD OG TRO OG MEGET MERE Kristendom er ikke så vanskeligt, men helt enkelt er det alligevel ikke. I hvert fald savner mange at få mere styr på hvad kirken og kristendommen står for, eller blot at få deres viden opfrisket. Derfor afholder Café SOL i efteråret 2015 et kursus om de grundlæggende Fællessider Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 21

22 Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs Fællessider 22 spørgsmål i kristendommen. Det er tilrettelagt sådan, at både dem med god indsigt i Bibelen og kristendommen kan få glæde af det, sammen med dem, hvor det er mere eller mindre ukendt område. Kurset strækker sig over 10 samlinger og vil blive afviklet i en uhøjtidelig og afslappet atmosfære, hvor der er god tid til at stille spørgsmål og komme med egne meninger om de emner, der behandles. Undervisningen bygger både på videoklip og spændende PowerPoints. Kurset hedder Kristendomskursus.dk og bruges flere steder rundt i landet, ikke mindst af folkekirkepræster. En tidligere deltager i Kristendomskursus.dk siger: Jeg kan blot sige, at det har været en dejlig oplevelse, som har givet mig svar på mange spørgsmål. Kurset foregik i et varmt og kærligt miljø uden krav om bestemte holdninger, og hvor vi turde komme frem med vores spørgsmål og tvivl. Kurset tilbydes som et formiddagskursus fra kl til Vi samles hver anden onsdag, første gang den19. august og sidste gang den 10. februar. Kurset er gratis og der er ingen tilmelding. Det afholdes, sådan som Café SOL altid har gjort det, på skift i Løgstør Missionshus og konfirmandstuen i Skarp Salling, Nærmere oplysninger får man hos Eva Mejdahl eller Tina Mejdahl Man kan skrive følgende datoer i kalenderen: d. 19. august i Salling; 2. september i Løgstør. 16. september i Salling; 30. September i Løgstør; 14. oktober i Salling: 28. oktober i Løgstør; 11. november i Salling og 25. november i Løgstør. GENÅBNING AF SALLING KIRKE Søndag den 20. september står Salling kirke genåbnet efter renovationen af varmeanlægget. Det fejrer vi med en festlig genåbningsgudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være værter for en kirkefrokost i konfirmandstuen. Gudstjenesten vil samtidig være høstgudstjeneste. VIL DU MED I KIRKE SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER 2015? Der er mange, der er tilbageholdende med at gå i kirke, men som gerne kommer, hvis der foreligger en invitation. De fleste mennesker kan godt lide at komme til en gudstjeneste der er salmesang og musik, der er bøn og stilhed, der er tekstlæsning og prædiken, som kan inspirere eller trøste. Der er nadver, hvor vi henter tilgivelse og styrke. Vi, der kommer i kirken, kan sagtens gøre en større indsats for at få ikke så kirkevante med i kirke. I vore dage er det meget nødvendigt, at vi vedkender os vor kristne arv og værner om de kristne værdier, som er enestående ved at fritage mennesket fra dets selvcentrering. Så gå ud på gader og stræder og in-

23 viter mennesker ind i Guds hus, så de kan opleve gudstjenestens skønhed og menighedens fællesskab. Vær med til at fylde Danmarks kirker den sidste søndag i september. Det er nemt og ganske gratis. God gudstjeneste. Thomas Felter, Vesthimmerlands provstis ambassadør for projekt Fyld Danmarks kirker Næsborg - Salling - Oudrup Børneklub mødes hver mandag kl i konfirmandstuen i Salling Præstegård Aldersgruppe: 4-10 år Kontaktperson: Lone Haahr tlf Kontaktperson: Tina Mejdahl tlf TRE STJERNER Overskriften kunne have været en overskrift over et rockband, nogle skuespillere eller andre kendisser. Så ville andagten handle om, hvor godt disse tre havde gjort det og hvordan de har dannet karriere og imponeret. Men det er ikke det andagten skal handle om. Den kunne også have været en beskrivelse af en ny opdagelse på himmelen af tre nye stjerner. Så ville det være en andagt med fokus på, hvor langt vi er nået med videnskaben, hvor dygtigt vi som menneske formår at agere i stjernevidenskaben. Men det er ikke det andagten skal handle om. Andagten skal handle om tre stjerner, som vi i gudstjenesten møder igen og igen. De er stjerner, fordi de igennem hele kirkens historie har båret kirken og båret troen og båret Kristus ud til os mennesker. De tre stjerner jeg tænker på er hhvs. dåben, nadveren og ordet. De er ikke stjerner som rockstjerner er det. I virkeligheden fremviser de ikke sig selv. De har deres ønske i at fremvise Jesus for den gudstjenestefejrende menighed. For det er ham de bærer. I, under og ved dåben, nadveren og ordet er Kristus til stede. Og det gør en verden til forskel for et lille menneske, at han igen og igen kan møde Kristus ved gudstjenesten, når vandet fra dåben møder barnet, når brødet og vinen brydes og deles ud til det enkelte menneske, og når ordene som en gang blev rakt fra Jesus selv, nu bliver rakt videre til os. Alle tre er netop stjerner i den sammenhæng. Og hvor vi derfor lader dåben tale til os, lader nadveren tale til os og lader ordene møde os, så glimter stjernerne som var de evangelister selv, der lader os møde Jesus Kristus. De rækker os den nåde, som Kristus købte til os. Og troen vokser i os. Fællessider Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 23

24 KIRKELIG VEJVISER Sognepræst: Torben Haahr, Skarp Salling, tlf.: : Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs Fællessider Næsborg kirke: Formand: Leila Gøte, Digevej, Tlf.: Kirkeværge: Britta Steffensen, Tolstrup. Tlf.: Graver: Ole Valsted. Tlf: Salling kirke: Formand: Lisbeth Gjerløv Holm, Brøndum. Tlf.: Kirkeværge: Alice Rokkedahl. Mobil.: Graver: Hanne Jørgensen. Tlf.: Mobil.: Oudrup kirke: Formand: Axel Holger Petersen, Brårup Tlf.: Kirkeværge: Morten Mejdahl, Oudrup. Tlf.: Graver: Hanne Jørgensen. Tlf.: Mobil.: Vindblæs kirke: Formand: Ruth Myrup. Tlf.: Kirkeværge: Johannes Lassen. Tlf.: Graver: Jan Nielsen. Tlf.: Næsborg kirke er åben på følgende tidspunkter: I sommertiden: Tirsdag til lørdag I øvrigt efter aftale med graveren. Skarp Salling og Oudrup kirker er åbne på følgende tidspunkter: I sommertiden: mandag til lørdag ; søndag I vintertiden: tirsdag til fredag I øvrigt efter aftale med graveren. Vindblæs kirke er åben hver dag fra I øvrigt efter aftale med graveren. Torben Haahr Kirkebil Vi ønsker at alle også selvom man er flyttet til Løgstør kan komme til gudstjeneste i den kirke, man igennem et helt liv har hørt til. Vi vil gerne opfordre til at man benytter kirkebilen, hvor man ellers ikke har mulighed for at deltage i gudstjeneste. Kontakt Morten Mejdahl for gudstjenester i Oudrup på tlf.: For kirkebil til gudstjenester i Salling, Vindblæs eller Næsborg kirke ringer man dagen forinden senest kl på tlf.:

25 Gudstjenester Dato Søn- og helligdag Salling Oudrup Næsborg Vindblæs JULI s. e. trinitatis s. e. trinitatis s. e. trinitatis s. e. trinitatis 9.30(JV) AUGUST s. e. trinitatis (JV) s. e. trinitatis (JV) s. e. trinitatis s. e. trinitatis Møllegudstjeneste 14.00* SEPTEMBER s. e. trinitatis s. e. trinitatis 9.30* s. e. trinitatis 11.00* s. e. trinitatis OKTOBER s. e. trinitatis * s. e. trinitatis (JV) s. e. trinitatis s. e. trinitatis NOVEMBER 1. Allehelgen 9.30* 11.00* s. e. trinitatis Brug præsten Livet er fyldt med forskellige tanker. Nogle er overvældende, fyldte med glæde, mens andre er sorgfyldte og tynger os til jorden. Det at dele sine tanker giver i sig selv luft, både når man glæder sig eller kæmper. Derfor er det en fantastisk mulighed vi har i Danmark, at der i alle sogne er et menneske som har til arbejde at snakke med andre mennesker om alle livets forskellige sider. Send derfor gerne bud efter præsten. Kom forbi. Eller ring og aftal en tid for en snak om småt eller stort. Jeg kommer gerne forbi. Og sætter gerne tid af til at besøge dig. Hvor intet andet er anført, er det sognepræst Torben Haahr, som holder gudstjenesten. JV betyder at sognepræst John Vestergaard holder gudstjenesten. Alt betyder at der vil være altergang ved denne gudstjeneste. * betyder at gudstjenesten er omtalt andetsteds i bladet. Fællessider Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 25

26 Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted Fællessider NYT OM STABEN OMKRING VORE KIRKER Tak og farvel til Birthe Kiilerich En lang periode, hvor et præsteskifte i vores pastorat har været under udvikling, er nu ved vejs ende. Birthe har på en god og tryg måde varetaget arbejdet som sognepræst hos os - og på sin vis er det specielt at skulle sige tak og farvel. Da stiftet skulle finde en vikar til os, kom der et forslag om Birthe - og med en bemærkning om, om vi havde indvendinger imod forslaget. Vi stak fingeren i jorden og kunne kun finde positive bemærkninger. Birthe har fuldt ud levet op til de forventninger, der blev skabt - og sognene ønsker at sige en stor tak til Birthe for hendes indsats. Vi ønsker hende alt det bedste fremover, og vi kan sige til det næste sogn, der får Birthe som sognepræst, at der er godt i vente! Vi siger TAK og farvel - held og lykke fremover. På de fire menighedsråds vegne Erling Vingborg Formand for Løgstør menighedsråd VELKOMMEN TIL PASTORATET Vi har sat vores kryds... og Pernille Vigsø Bagge blev valgt! Velkommen til Pernille som vores nye sognepræst. Pernille har haft en fornem talerstol gennem de seneste 10 år - men nu er hun blevet forfremmet til at have hele 4 endnu mere fornemme talerstole - nemlig prædikestolen i vore 4 smukke kirker. Vi har glædet os til at Pernille blev ordineret i Viborg Domkirke og ligeledes glædet os til den højtidelige søndag d. 14. juni, hvor Pernille blev indsat som sognepræst i vore kirker. Foran venter et spændende arbejde for Pernille og et spændende samarbejde mellem Pernille og Lars, der i fællesskab skal være sognepræster for vore menigheder. Pernille blev indstillet til jobbet som sognepræst af de 4 menighedsråd, fordi hun ved prøveprædiken og samtale kunne overbevise os om, at hun har evne og vilje til at udføre jobbet som sognepræst på en ligefrem og spændende måde, og i samarbejde med vore dygtige medarbejdere. Vi ønsker Pernille hjertelig velkommen og Guds velsignelse i det arbejde, hun nu begynder på. 26 På de fire menighedsråds vegne Erling Vingborg Formand for Løgstør menighedsråd

27 KONFIRMANDEN 18. APRIL 2015 I KORNUM KIRKE KONFIRMANDERNE 26. APRIL 2015 I LØGSTØR KIRKE Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted Fællessider 27

28 KONFIRMANDERNE 2. MAJ 2015 I LØGSTØR KIRKE Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted Fællessider KONFIRMANDERNE 3. MAJ 2015 I AGGERSBORG KIRKE 28

29 KONFIRMANDERNE 3. MAJ 2015 I LØGSTØR KIRKE I april - maj havde vi fem konfirmationsgudstjenester - tre i Løgstør kirke, en i Aggersborg kirke og en i Kornum Kirke. Her ovenfor er billederne af konfirmanderne. KOMMENDE KONFIRMATIONER Konfirmation 2016 Løgstør Skoles 7.B. Lørdag den 30. april kl Løgstør Skoles 7.A. Søndag den 1. maj kl Hvis der er konfirmandfamilier, der ønsker konfirmation i Aggersborg, Kornum eller Løgsted kirke, så kan det aftales med præsterne. Helst straks ved indskrivningen i august. SOGNEHUSPROJEKTET Føljeton fortsat fra de sidste numre af kirkebladet fortsættes i næste nummer. I dette nummer udgår rubrikken for at give plads til andet godt nyt. SANG FOR ALLE I ALLE ALDRE Babysalmesang i Løgstør Kirke Nyt hold starter onsdag den 19. august kl Babysalmesang er for børn fra ca. to til ti måneder og (en af) deres forældre. Vi er i kirken i lidt over en halv time. Her synger vi salmer, lytter til musik, bevæger os og sanser i et roligt og fastlagt forløb. Bagefter går vi over i Sognehuset, hvor vi får lidt at spise og drikke og har tid til snak og hygge. En af onsdagene besøger vi plejehjemmet Bøgely. Det er gratis at være med til babysalmesang. Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted Fællessider 29

30 Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted Fællessider Forløbet ledes af kirkens organister. Tilmelding til com, tlf Vi mødes følgende onsdage: 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10 og slutter af med en babysalmesangsgudstjeneste med efterfølgende frokost lørdag den 10. oktober kl KORSAMARBEJDE Der er planer om at fortsætte samarbejdet mellem kirken og Løgstør skoles kor efter sommerferien. Det samme gælder samarbejdet med Limfjordsskolens kor, der både i 2013 og 2014 har givet julekoncert i Løgstør Kirke. AGGERSBORG GOSPELKOR Den nye sæson starter onsdag den 2.september kl i Aktivitetshuset i Aggersund. Nye medlemmer er også meget velkomne. Koret er for alle, der har lyst til at synge. Spørgsmål kan rettes til korleder Inger Gregersen Koret holdes løbende orienteret om alle aktiviteter via mail. MENIGHEDSKORET og SANGAFTENER Disse to gode og klassiske tilbud og aktiviteter holder pause. Lasse Jensen, der har stået for Menighedskoret og sangaftenerne, har valgt at opsige sin stilling som organist her hos os pr. 1. oktober. Når en ny organist er blevet ansat efter Lasse, skal den ny have lov at finde sin stil og sit virkeområde, før vi her i bladet kan fortælle om, hvad der kommer på programmet. Meget mere om dét i næste kirkeblad. SYNG DANSK I KORNUM Kornum Kirke kl Torsdag den 29. oktober markeres den landsdækkende Spil Dansk Dag i Kornum Kirke. Som tidligere år bliver det en aften med både fællessang og optræden samt kaffe og kage. Spil Dansk har ud over landet tradition for at præsentere udbud af musik på nye måder og i nye udformninger for at ramme så bredt så muligt, unge som gamle, musikere som kulturarrangører. Så, sæt kryds i hele uge 44 og Spil Dansk Dagen den 29. oktober Og lokalt, kom til Kornum. 30

31 FORMIDDAGSCAFÈEN Vi har Formiddagscafé den første mandag i måneden. Kl synger vi morgensang i Løgstør Kirke, og når dagen således er godt begyndt, går vi over i sognehuset og får kaffe og et rundstykke. Ca. kl og til kl et der fortælling, foredrag eller sang. Alle er hjerteligt velkomne, du må også gerne tage dine venner, familie og bekendte med. Vi mødes: Mandag den 7. september. Skolelærer Bent Gammelgaard vil øse af den righoldige samling af anekdoter om Han Herreds kendteste original, den lokale spøgefugl, Alverdens Casper, der levede fra 1864 til Mandag den 5. oktober. Kristian Haldrup (vores kordegn) vil fortælle om livet og oplevelser i og omkring Borregård. Med Blondekvæget, squaredance og meget mere. Mandag den 2. november. Mandag den 7. december. SOGNEAFTENER Torsdag den 24. september kl I Løgstør Kirke med forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum, Erik Sommer. Vi vil se, at Højskolesangbogen er en samling af værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker og folk. Erik Sommer, født 1948, er konservatorieuddannet musikpædagog og var i 16 år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium og forud herfor højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod Højskole igennem i alt 12 år. I tidsrummet har han været forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum. Sideløbende er der nu som tidligere tid til at holde foredrag, fortælle- og sangtimer og til undervisning på efteruddannelseskurser for musiklærere. Desuden er det blevet til mange korstævner for både børn og voksne. Erik Sommer har endvidere en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange sange og salmemelodier. En del er blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog. Modtog i 2015 Den Folkelige Sangs pris. SÆRLIGE GUDSTJENESTER 19. juli i Aggersund Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted Fællessider Under overskriften: Den, der synger, er aldrig alene, får vi et højskoleforedrag med sange, anekdoter og fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker. I sammenhæng med sportsugen i Aggersund afholdes der den 19. juli kl Sportsugegudstjeneste i Aggersund Nykirke (vikingehuset). Gudstjenestens varighed bliver ca minutter og efterfølgende er der kaffe og kage i aktivitetshuset. Kom glad. 31

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere