MØLHOLM KIRKE OG SOGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØLHOLM KIRKE OG SOGN"

Transkript

1 kort & godt I den nat da han blev forrådt Side 2-3 Farvel og velkommen Side 4-5 Påskeudstilling Sogneudflugt Side 8-9 Side 14 Mere information på: på: MØLHOLM KIRKE OG SOGN marts til juni august nr. nr årgang

2 I den nat da han blev forrådt I et hvert menneskes liv er der dage som vi mindes med ubehag ja måske endda lige frem med gru. Det er dage, hvor vi har oplevet at blive svigtet og forrådt af andre eller hvad der er endnu værre dage hvor vi selv har svigtet eller forrådt andre. Begge former for erindringer eller minder er på en måde lige smertefulde. Men der er den væsentlige forskel at mens det ene gør os til ofre så gør det andet os skyldige. At blive svigtet og forrådt af andre gør os bitre og vrede. Vi føler os som ofre for en ond og uretfærdig skæbne. Vi får ondt af os selv og livet bliver for os til et falsk martyrium. Vor selvmedlidenhed vrede og bitterhed bliver vor identitet, som vi har svært ved at slippe. For det kunne vi jo egentligt ganske udmærket. Vejen til at kunne give slip går over tilgivelse og forsoning. Selv at være skyld i kan være lige så hårdt som at føle sig som offer. Men her vender vi tornene indad mod os selv. Vi kommer i tvivl om vores egen værdi. Vi trækker os tilbage fra andre og dermed også fra livet af frygt for igen at træde nogen over tæerne. Vi idømmer os selv isolation for at undgå at blive dømt af andre. Også her går vejen ud i friheden og tilbage til livet til fællesskabet med andre over tilgivelse og forsoning. Skærtorsdag markerer i den kristne kirke på den ene side en sådan dag med svigt og forræderi. Først forrådte Judas sin lærer Jesus, siden svigtede, flygtede og fornægtede Peter og alle de andre disciple ham. På den anden side fejrer vi på denne dag et måltidsfællesskab som bringer os videre og udover svigtet og forræderiet. I nadveren, som indstiftedes af Jesus skærtorsdag aften, og som kristne kirker siden har fejret, der skænkes vi nådens mulighed som syndernes forladelse, alt det vi har forbrudt - det heles igen, vi får en ny begyndelse, vi kan begynde forfra. Den kærlighedsløse tilværelse vi dagligt lever når vi vil herske i stedet for at tjene - den sættes på plads - kærligheden - Guds kærlighed får atter indpas i vores liv. Når det sker sættes vi på ny i stand til at elske lige som han der elskede os først. Men det er ikke nemt, der måtte en provokation til førend dybden af dette kunne gå op for os. Den egentlige provokation er temaet for morgendagens gudstjeneste - KORSET. At gå til alters er med andre ord at blive holdt fast på, at vi ikke er herrer over vores liv, men at det liv er en gave, der til stadighed skænkes os. Men at gå til alters er også at vedgå sit svigt og forræderi overfor næsten, at vedgå sin skyld og det i sig selv kan være uhyre vanskeligt. Der måtte noget voldsomt, noget grænseoverskridende, for at få mennesker til at fatte en lille flig af livets mysterium - og så kan vi endda ikke fatte det. Påskens evangelium er provokatorisk og foruroligende. Det vil rive os ud af vores selvtilstrækkelige og selvtilfredse gode selskab og genindsætte os i livets fællesskab med hinanden. Evangeliet giver os det hele på en gang det brutale og barske: forræderiet og døden. Og så opstandelsen genoprettelsen og dermed glæden, jublen og sejren. Det giver os saft og kraft til at leve midt i dette liv, der er under syndens og dødens fortegn. Evangeliet som det forkyndes i ordet, i dåben og i nadveren vil give os mod til liv Hver gang vi knæler deroppe ved alterbordet, så er de der alle sammen igen, ligesom den første og sidste aften i Jerusalem. Dér sidder Peter, som med Jesu ord ikke fattede, hvad Guds er, men kun, hvad menneskers er, og som altid havde alt for travlt med at mene noget. - Vi har vel alle sammen mere eller mindre, af sådan en Peter i os. Og dér sidder så Jakob og Johannes, som gerne ville have pladsen til højre og venstre for Jesu trone i hans rige. Dér sidder også Thomas, som nogle dage efter nægtede at tro på, at Jesus var opstået. Vi kan kende noget af dem alle sammen, hvis vi ser lidt ind i os selv. Og selvfølgelig er også Judas med. Han er måske den eneste af disciplene, som i hvert fald vidste, hvad han skulle gøre den aften. I den nat var han hovedpersonen - han skulle følges med soldaterne ud til Getsemane og udpege Jesus for dem. Hvorfor han skulle gøre det, vidste han måske knap selv. Der var ingen vej udenom - Jesus havde oven i købet selv mindet ham om det og bedt ham om at gøre det snart. Faktisk er Judas den, der mindst kan undværes. For det er jo ham, der repræsenterer alle de værste øjeblikke i vores liv. Når han er med ved bordet den aften, så er der også plads til dig og mig - så passer det virkelig, at her er der ingen forskel - her er vi alle sammen fælles om bare at være syndere, som han vil tilgive, også når vi måske ikke kan tilgive os selv. Og dér sidder så Jesus - vi kan ikke se ham deroppe ved alterbordet, men selvfølgelig er han der, ellers var det hele jo ingenting. Skærtorsdag er igen ligesom den aften. Der er ikke lang tid tilbage. Vi er alle sammen med - for han gør det jo på vores vegne - som vores stedfortræder. Når han lider, så er det for at lide sammen med os mennesker i det liv, vi ikke selv kan styre. Og når han dør, er det for at ingen længere skal dø alene og forladt af Gud. Når han bliver lagt i graven, er det for at han skal være med i din og min grav også. Og når han opstår, er det for at også vi skal opstå, når han kalder på os. Finn Illum

3 Fotograf Søren Hauge Carlsen Den ældre dame som Mølholm Menighedsråd modigt besluttede at ansætte i foråret 2001 er blevet næsten 14 år ældre, og har derfor valgt at gå på pension. Meget nyt er sket de sidste 14 år. Da jeg startede som kordegn blev kirkebøgerne skrevet i hånden. I dag føres de elektronisk. Der er kommet ny navnelov, med flere muligheder for navneændring. Registrering af fædres faderskab til et barn er flyttet fra Statsamtet til sagsbehandling og registrering på kirkekontoret. Noget af det nyeste er at borgerne selv indberetter livets ændringer, som fødsler, navngivning, faderskab, navneændringer og død (denne funktion af pårørende) digitalt på Borger.dk, disse indberetninger behandler kirkekontoret for derefter at videresendes til den elektroniske kirkebog. Der er sket en stor omlægning vedrørende kirkeregnskabet. Kirkeministeriet har forsøgt at tilnærme et kirkeregnskab et virksomhedsregnskab. Jeg har gennem årene haft dygtige og engagerede vikarer som alle har sat en stor ære i at yde god menneskelig og faglig service fra kirkekontoret, og jeg vil her benytte lejligheden til at sige dem alle tak for godt samarbejde. For mig personligt har Mølholm Sogn været et fantastisk sted. Så godt et sogn, at jeg valgte at flytte hertil da jeg blev alene. Sognet er et sted hvor beboerne har et stort socialt overskud, og det har jeg nydt godt af, jeg har et tæt netværk af dejlige mennesker, og overalt hvor jeg færdes i gadebilledet bliver jeg mødt med et smil og en venlig bemærkning - det varmer. Arbejdet på kontoret og i kirken har beriget mig med mange kontakter. Og disse kontakter har været det bærende element i mit arbejde. I hele ansættelsesforløbet har jeg fået lov til at være en del af Mølholm-borgernes liv. Nybagte forældre er kommet på kontoret for at anmelde fødsel, og hvis større søskende har været med har vi den store søskende og jeg - fået en fornuftig snak om hvor vigtigt det er for forældre at have denne større søskende som en god hjælper til at passe den lille nye. På sidelinien har jeg fulgt unge pars glæde og planlægning af deres kommende bryllup. farvel til arbejdet Familier har kontaktet mig telefonisk eller ved personlig fremmøde på kontoret kort efter et familiemedlems død. Denne henvendelse for at aftale tid for bisættelse/begravelse og måske mindesamvær. Tungt har det været når helt unge forældre er kommet for at fortælle at de har mistet et spædbarn. Sådanne samtaler har været vemodige, og har belært mig om livets skyggesider, og den smerte de unge må leve videre med. Sognets beboere og andre har ladet mig få lov til at komme tæt på jeres familieliv og dermed har jeg haft lejlighed til at dele jeres sorger og glæder. Stor tak for al den tillid der er vist mig gennem vore samtaler. Jeg har holdt meget af, at jeg som en del af mit arbejde har deltaget i søndagens gudstjenester og samtlige kirkelige handlinger, kontorets sagsbehandling er derved rundet af i kirken. Det har også været glædeligt at møde de faste kirkegængere og efter gudstjenesten få en samtale med dem om deres ve og vel. Kirkekaffen har været en god mulighed for samtalen, og desuden en lejlighed til at møde nye kirkegængere. Det har været dejligt at følge aktiviteterne i onsdagsklubben og jævnligt spise frokost med brugerne. Jeg har stor respekt for det arbejde der bliver gjort for at gøre disse formiddage hyggelige. Jeg ved at jeg siger farvel til en hverdag hvor arbejdet har fyldt rigtig meget. Samværet med kolleger og samtalerne med sognets beboere vil jeg komme til at savne, men jeg ved også at jeg har det godt med at det er mit valg at holde på arbejdsmarkedet mens jeg stadig syntes at arbejdet er sjovt. Jeg ser frem til at der bliver mere tid til at væve og arbejde med mine andre kreative interesser, møde mennesker i gadebilledet, og have tid til at tale med dem samt gå ture og cykle i Mølholms smukke natur. Tak til kolleger og skiftende menighedsråd for et godt samarbejde, og jeg vil ønske at I alle hjælper hinanden med at bevare Mølholm Kirke som en god arbejdsplads. Min efterfølger ønskes god arbejdslyst og velkommen til Mølholm. Grethe Tak for en hel fantastisk farvel søndag Tak for gaver og ord. Alt godt ønskes sognet af Grethe Fra menighedsrådet Efter mange års tjeneste som vores kordegn var tiden for Grethe kommet til, at hun ønskede at træde tilbage og gå på pension. Der skal derfor lyde et stort og velment tak til Grethe for hendes indsats gennem årene. I menighedsrådet har vi altid kunnet få en kyndig og indsigtsfuld rådgivning i forståelsen og behandlingen af kirkeregnskaberne. Endvidere har Grethe gennem alle årene udført alle de funktioner som er kordegnens opgaver som kirkebogsføring, personregistreringer med mere. Endelig har Grethe været en fast bestanddel af gudstjenesterne, hvor hendes venlige væsen har hjulpet mange kirkegængere såvel som præsterne. Vi ønsker derfor Grethe et godt otium, med mere tid til familie og hobbysysler. Frode Elkjær Jakobsen Foto fra reception d. 1. marts 2015 Ny kordegn ved Mølholm Kirke Jeg hedder Hanne Mathilde Bengaard Sørensen, er 52 år og bor i Bredballe. Jeg er født og opvokset i Egtved. Som 25-årig flyttede jeg til Vejle, hvor min administrative karriere begyndte. Min kontoruddannelse tog jeg hos DONG i Vester Torsted ved Egtved og blev senere ansat ved (Vejle Amt) Region Syddanmark på hjælpemiddelområdet. Mine primære funktioner var sekretær for ledelsen og bestyrelsen samt områdeansvarlig for det administrative område. Seneste ansættelse er i Økonomiafdelingen ved Region Syddanmark i Odense. Som menneske har jeg et lyst og positivt sind. Jeg trives ved at have mennesker omkring mig. Har et medfødt service- og arbejdsgen. Jeg har to voksne sønner og fem dejlige børnebørn. Jeg glæder mig meget til at begynde som kordegn ved Mølholm Kirke og samarbejdet med kolleger, samarbejdspartnere og med alle beboerne i Mølholm Sogn. På gensyn den 9. marts. De bedste hilsener Hanne Fotograf Søren Hauge Carlsen

4 de brød brødet og spiste sammen! Sådan fortælles det i Apostlenes Gerninger om tiden efter pinse. Mennesker mødtes, delte mad og ord med hinanden, for i fællesskab at leve livet i lyset af Jesu virke blandt dem og for dem. Dette er kirke, og det er den kirke, som har sit konkrete udtryk søndag efter søndag i Mølholm Kirke. En gudstjeneste som har meget fast rammer og traditioner, og som samtidig har udviklet sig undervejs. Vi medbringer ikke længere mad, som vi deler. Men vi spiser stadig sammen. I mange år har det rent praktisk været en opgave for kirkesangeren at hjælpe præsten med uddelingen af brød og vin. Kirkesangeren har gjort det som lægmand, som del af menigheden og som ansat i kirken. I forbindelse med kordegn og kirkesanger Grethe Lang Jakobsens ønske om at gå på velfortjent pension vil menighedsrådet gerne indbyde alle til at tænke lidt med på gudstjeneste og form. Vi vil nemlig gerne gå længere ad den vej, som vi allerede er begyndt på. Nemlig inddragelse af hinanden i den fælles gudstjeneste. At vi samles og hver især bidrager på vores måde til det fælles. Det fælles er jo mange individer, der mødes og bliver en del af det samme. Det fælles kan kun bestå, når enkelte går sammen. Og vi kan som en- kelte mennesker kun leve, når vi er del af noget andet end os selv det fælles. Derfor giver det rigtig god mening, at vi laver kaffe til hinanden, at vi beder indgangsbøn og læser første læsning for hinanden. At den enkelte bidrager til det fælles. -6- en venskabskirke og en omstrukturering Den vej vil vi gerne på forsøgsbasis i et halvt år prøve at invitere alle til at gå med på. Sådan, at også uddelingen af brød ved nadverens fællesskab indgår i dette fælles. Det er i gudstjenestelig sammenhæng en meget flot tanke og et konkret udtryk for indhold og mening. Måske det vil kræve af den enkelte en lille overvindelse eller tilvænning? Sådan kan det vel godt tænkes! Vi håber dog, at man har mod på at være åbne for, at brødets deling på den måde bliver endnu mere i tråd med indhold og ord. I den praktiske afdeling kan det nævnes, at uddeleren af brød og præsten altid vasker hænder inden altergang, og at en instruktion tillige vil finde sted. Læselauget vil være naturligt omdrejningspunkt, men man kan sagtens være med til at dele brød ud uden at være med i læselauget. Interesserede kan henvende sig til de to præster: Finn Illum og Erik Steen Nielsen og de sang sammen! Mølholm Kirkes Pigekor medvirker ved rigtig mange gudstjenester. Som en støtte for den fælles salmesang. Det skal de blive ved med, og menighedsrådet tænker, at der ved disse gudstjenester ikke er behov for en kirkesanger. Når pigekoret har fri, da vil der være behov Sácele for en kirkesanger, der kan støtte det fælles. Her ønsker vi at inddrage både medlemmer af menigheden, medlemmer af pigekoret og eksterne sangere. Interesserede kan henvende sig til de to præster: Finn Illum og Erik Steen Nielsen Siden 1997 har Mølholm Kirke og siden bistået af Vinding Kirke været venskabskirke med Den Ungarsk Lutherske kirke i Sácele. Det vil vi fortsat være! Gennem tiden har vi ud over den venskabelige kontakt tillige ydet en del hjælp til vores venner i Sácele. Ud af vores materielle velstand har vi kunnet indsamle penge og tøj, mel, konserves, computere, skolemøbler, sygehusudstyr og meget andet, og sende alt dette med lastbil derned. Det er blevet til cirka transporter, som er blevet modtaget og fordelt i åbenhed. Det vigtigste har dog været diakonihjælpen, som fordeles af Den Ungarsk Lutherske kirkes menighedsråd til 29 fattige familier. Her er blevet betalt for mad, varme og medicin for i alt kr. pr. år i en hel del år. Det er rigtig mange penge, og de har gjort en stor forskel. Så TAK for dem. Tiden har også modnet sig til overvejelser i arbejdsgruppen om fremtiden. En erkendelse af en nødvendig omstrukturering har spredt sig, og arbejdsgruppen har i samråd med menighedsrådet drøftet følgende model. 1. Den Ungarsk Lutherske Kirke er venskabskirke for Mølholm Kirke. 2. Indsamling af tøj og andre effekter stoppes. Der sendes ikke flere lastbiler. 3. Diakonihjælpen fortsættes. Den varetages af et nyt udvalg sammensat af personer, som vil gøre en indsats for at skaffe midler til en Sacele Hjælpefond som i et eller andet omfang vil fortsætte med at hjælpe i Sacele. Herunder vil diakonihjælpen få en høj prioritet. Det nye udvalg vil blive etableret under ledelse af Henrik Jeppesen, som har lovet at være primus motor i at få det nye udvalg i gang. Det nye udvalg vil have tætte forbindelser til menighedsrådene i Mølholm og Vinding 4. Er du interesseret i at give en hjælpende hånd i det nye Sáceleudvalg kan du rette henvendelse til Henrik Jeppesen, Tidseltoft 17,, mobiltlf , mail Jeg vil ønske det nye Sacele udvalg held og lykke frem over. Erik Steen -7-

5 PÅSKEUDSTILLING To internationalt anerkendte navne gæster helt unikt Mølholm Kirkes påskeudstilling ADAM JEPPESEN og JYTTE MØLLER foto og keramik Jytte Møller har base både i Fredericia og Spanien. Hendes keramik er skulpturel og rummer alt fra det tyndeste og fineste til det formfulde og rummelig. Vekselvirkningen mellem natur og kultur og forholdet mellem konstruktion og opløsning driver mit arbejde. Adam Jeppesen er kunstfotograf. Og en af det Danmarks mest kendte. I øjeblikket er Argentina hans base, men hele verden har lagt motiver til hans foto. Altid er han på jagt efter det uforudsigelige og det ukendte. Når man ikke tager billeder, forsvinder dagene bare. Åbningstider: lørdag 28. marts kl Udstilling kl følgende dage: -8- Søndag 29. marts Hele påsken april Søndag 12. april Weekenden 18. og 19. april Udstillingen er tillige åben cirka 30 minutter efter gudstjenester og koncerter i Mølholm Kirke Foto: Søren Hauge Carlsen Fernisering: -9-

6 Musik-program Søndag den 26. april kl Singet dem Herrn ein neues Lied Herlig barokmusik for sopran, violin og orgel af blandt andet Buxtehude og J. S. Bach. Det bliver et glædelig genhør med sopran Anne Mette Balling. I december havde vi fornøjelsen af at høre hende som solist I Mølholm Kirke til Händels Messias. Anne Mette Balling er meget efterspurgt som solist ved koncerter og oratorier i hele landet. Tinne Albrechtsen er uddannet violinist fra Det kgl. danske Musikonservatorium i -10- pianist Tove Lønskov opfører kendte og elskede sange af Carl Nielsen. ren, hele jorden, bryd ud i jubel og lovsang! Entré: 30 kr. / sæsonkort. Børn og unge under 18 år gratis. Fredag den 8. maj kl København og er idag meget efterspurgt barokviolinist i hele Norden. Tinne begyndte at spille violin som 5-årig. De to musikere akkompagneres på orgel af Vibeke Astner. Musikken ved denne koncert er særligt udvalgte musikalske perler fra baroktiden - herunder Singet dem Herrn ein neues Lied af Buxtehude baseret på Psalm 98, Salmernes Bog: Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere; hans højre hånd og hellige arm har skaffet ham sejr. Herren har kundgjort sin frelse, for folkenes øjne har han åbenbaret sin retfærdighed. Han har husket på sin godhed og sin trofasthed mod Israels hus. Hele den vide jord har set vor Guds frelse. Bryd ud i fryderåb for Her- Kaffekoncert Vi gentager sidste års succes. Cirka 40 minutters orgelmusik efterfulgt af en kop kaffe i våbenhuset. I år er det de store flotte og udtryksfulde orgelkoraler 18 Choräle af Johann Sebastian Bach, der spilles fordelt på tre kaffekoncerter. J. S. Bach: 18 Choräle, del I. Organist Vibeke Astner Gratis entré og kaffe. Torsdag den 21. maj kl Forårskoncert med Aarhus Universitetskor - et ambitiøst klassisk kammerkor med et bredt repertoire, men ofte med fokus på relativt ny kormusik. Ved denne koncert synger koret blandt andet dejlige sange af Carl Nielsen i anledning af hans 150 års fødselsdag. Koret har 25 medlemmer, hvoraf en stor del er eller har været studerende på Aarhus Universitet. Dirigent Søren Kinch Hansen er ansat ved Det Jyske Musik- konservatorium som docent i kor- og ensembleledelse og har ved siden af dette arbejde en omfattende free-lancevirksomhed med amatører og professionelle. Entré: 30 kr. / sæsonkort. Børn og unge under 18 år gratis. Fredag den 29. maj kl Kaffekoncert J. S. Bach: 18 Choräle, del II. Organist Vibeke Astner Gratis entré og kaffe. Fredag den 19. juni Tirsdag d. 2. juni kl Carl Nielsen 150 år Vi fejrer 150 året for Carl Nielsens fødsel med en dejlig koncert. Nogle af de smukkeste danske sange og salmer er skrevet af Carl Nielsen. Lars Thodberg Bertelsen, baryton og 20 CD er, heriblandt samtlige sange af Per Nørgård med komponisten selv ved klaveret. Ligeledes indspilninger af komponisterne Otto Mortensen, Carl Nielsen, N.W. Gade med flere i samarbejde med pianisten Tove Lønskov. Tove Lønskov har en omfattende koncertkarriere som solist, kammermusiker og akkompagnatør i ind- og udland. Hun har været solist med de fleste danske symfoniorkestre, medvirket på utallige CD-indspilninger. Hun er Ridder af Dannebrogsordenen. Vil du vide mere : org. På denne side kan du læse mere om Nielsen, høre hans musik og finde de mange begivenheder, som arrangeres for at fejre hans 150 års fødselsdag. Entré: 30 kr. / sæsonkort. Børn og unge under 18 år gratis. Lars Thodberg Bertelsen har givet en lang række lied-, oratorie- og kirkekoncerter, og således været solist med dirigenter som Gary Bertini, Richard Hickox, Peter Schreier med flere. Lars Th. Bertelsen har i dag indspillet mere end Kaffekoncert J. S. Bach: 18 Choräle, del III. Organist Vibeke Astner Gratis entré og kaffe

7 Friluftsgudstjeneste i Gryden søndag 31. maj I samarbejde med FDF Vejle 1 indbyder Mølholm Kirke til en folkefest med marked og gudstjeneste i Gryden. Vi starter med markedet fra kl Her vil der være klatrebaner i træerne, fælles lege, sjove boder, kaffe og kage. Og på markedet vil man pludselig kunne møde æslet, der kun kan skryde men som til gengæld har mødt selveste den barmhjertige samaritaner. Og manden bag æslet kan både det ene og det andet, som man helst bare skal opleve. Både på markedet og til gudstjenesten. Denne starter kl Efterfølgende er markedet åbent indtil ca Praktiske hjælpere søges! Fortæl endelig vidt og bredt om denne folkefest og gudstjeneste og tag en nabo med. Nyt fra menighedsrådet Ny formand, ny næstformand og ny kasserer. Konstitueringen af det nye menighedsråd bød på flere nye personer i de forskellige funktioner. Som formand er nu undertegnede Frode Elkjær Jakobsen, som ny næstformand Marianne Lauritzen og som kasserer Kim Brunthaler Mortensen. Vores kirkeværge er uændret Niels Nissen og som kontaktperson er det fortsat John Michael Sørensen. Alle er vi klar til de udfordringer som menighedsrådet kommer til at møde. Allerede samme dag som vi tiltrådte den første søndag i advent fik vi den første opgave, i form af et ønske fra kordegn Grethe Lang Jakobsen om at træde tilbage til en ny tilværelse som pensionist. Mere herom andetsteds. Men Grethes ønske om fratræden gav os den første opgave. Først lave ny jobbeskrivelse herefter indrykke stillingsannoncer, modtage ansøgninger, indkalde til og afvikle samtaler med udvalgte ansøgere. Som ny kordegn med tiltræden i begyndelsen af marts måned har vi ansat Hanne Mathilde Bengaard Sørensen fra Bredballe. Vi byder Hanne Mathilde velkommen ved Mølholm Kirke og ser frem til et godt samarbejde og håber at det bliver til fælles glæde for os alle. Endvidere har menighedsrådet i skrivende stund haft sit første ordinære møde, hvor vi nu afventer årsregnskabet for 2014 s afslutning og ser frem mod de kommende opgaver og udfordringer med stor arbejdslyst. Således at Mølholm Kirke og Sognehus fortsat er et rart sted at komme, kendetegnet ved et aktivt sogneliv med plads til og tilbud for alle aldre. Frode Elkjær Jakobsen Kirkeårets farver som de ses på gudstjenestelisten og på messehaglerne til gudstjenesterne GRØN: Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, liv og håb. HVID: Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. VIOLET: Den violette farve symboliserer ånd, alvor og anger. RØD: Rød er ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens farve og symboliserer endvidere lidenskab. SORT: Sort er sorgens og dødens farve og bruges udelukkende Langfredag

8 Sogneudflugt til Moesgaard Museum, Sophiendal Gods og Veng kirke lørdag d. 30. maj Kirkekontoret: Niels Skousvej 13 A Åben: Mandag-fredag kl og samt torsdag kl Tlf Kordegn: Hanne Mathilde Bengaard Sørensen Gert Stokkendal. Statsaut. ejendomsmægler Storhaven/Fredericiavej Tlf Mølholm Sognehus: Tlf køkken Kirkegårdskontor: Åben mandag til fredag Tlf Kirkegårdsleder: Anders Hansen Kinas terrakottahær tager mod os i det flotte nye museum i Moesgaard. En fantastisk bygning og en endnu mere fantastisk udstilling åbner sig for os som besøgende. Den første kejser Qin Shi Huangdi er en mytisk sagnomspunden figur. Men i 1974 gjorde fundet af Terrakottahæren hans person og bedrifter virkelige. Det blev hurtigt klart, at virkeligheden overgik myten - langt mere end man kunne forestille sig. På samme måde men 2000 år senere har Henning Larsen Architects tegnet en bygning, der allerede har fået international anerkendelse. Den er bygget for, at Vi skal fortælle historier, man kan leve sig ind i. og samtidig er den i sig selv en historie. Og udsigten og omgivelserne kalder på vores besøg! Så vi glæder os til den guidet rundvisning i mindre grupper og til tiden bagefter, hvor vi frit kan bevæge os rundt på Moesgaard Museum inde som ude. Der er trapper i museet men der er også gode muligheder for at benytte elevator. Terrakottahæren står i et lokale, hvor man ikke skal benytte trapper. Der er også elevator op til en fantastisk udsigt på toppen af museet. Derfra drager vi mod Sophiendal Gods, hvor vi skal indtage både smukke omgivelser og en lækker 2-retters middag Kaffen og lagkagen nyder vi også på Sophiendal. Og et besøg hos naboen til Sophiendal Gods - Veng kirke kalder også på os. Det er nordens ældst bevarede klosterkirke med sin helt egen udformning. Her vil sognepræst Lise Palstrøm fortælle om kirken og historien. Afslutningsvis står Erik Steen for aftensang i kirken. Hjemturen fører os over Illerup Ådal, omkring Mossø og op til Ejer Bavnehøj og den fantastiske udsigt. Der er 70 pladser i dobbeltdækkerbus med afgang 8.45 og hjemkomst ca Billetter sælges fra kirkekontoret så længe lager haves dog senest tirsdag 19. maj. Pris 275,- kr. (årskortindehavere 225,- kr., børn 100,- kr.) Prisen dækker rundstykke i bus (medbring selv kaffe), indgang med guidet rundvisning Moesgaard Museum, 2-retters middag (drikkevarer for egen regning), kaffe m. kage. Udflugten arrangeres af en arbejdsgruppe under Menighedsrådets Liv og Vækstudvalg. Gruppen består af Grete Nørlem, Margrethe Hammershaimb, Poul Baun Christensen, Frode Elkjær Jakobsen og Erik Steen. Præsterne: Erik Steen Nielsen Rønshovedvej 1, tlf Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag kl , onsdag kl , samt efter aftale. Mandag er fridag Finn Illum Gammel Bjert 27, 6091 Sønder Bjert Træffes på tlf Eller efter aftale i Mølholm Sognehus Mandag og fredag er fridage Kirketjener: Søren Koldkjær Sørensen; tlf Mandag er fridag Organist: Vibeke Astner, tlf Mandag er fridag Sogneassistent: Grete Nørlem, privat tlf.: Åben: Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag 9-13 Vindinggaard Center 13 C. Tlf Dæmningen 64,, Tlf Expert Mølholm Vindinggard Center 11. Tlf Kirkegade 21 Tlf Nørrebrogade 9 Tlf Løget Center 6,, Tlf Professionel og personlig IT-rådgivning og support til små og mellemstore virksomheder Kirsten Piils Vej 17, Tlf , CENTERFRISØREN for hele familien Mølholm Vin-Kolonial Trianglen Tlf Man.-ons tors , fre Toldbodvej 9. Tlf Tørring VVS og pejsecenter. Sønderbrogade 91, 7160 Tørring tlf Vindinggaard Center 15 D Tlf Nørrebrogade 9 Tlf Vindinggård Center 23, Tlf v/ Bente Lorenzen & Connie Langvad Grejsdalsvej 265, Tlf Skærup Gl. Brugs Motorsave Skovartikler Plæneklippere Overbyvej 12, Skærup 7080 Børkop Tlf E J E N D O M S S E L S K A B E T BERTEL NIELSEN A/S SHELL SVENDs BUSSER Bøgeparken Kiosk - Pølser - Vask Ved Bølgen 19, st. tv. Tlf Fredericiavej 151 Tlf Tlf v/ Susanne og Hans Boesen Vardevej 31 / Fredericiavej 89, Tlf Rørhaven 3. Tlf Fredericiavej 73 Tlf Fredericiavej 97. Tlf Vindinggaard Center 7a. Tlf Fax Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Døgnvagt alle ugens 7 dage. Gaver til kirkebladet kan indsættes på: Bank reg. nr konto nr

9 Marts 2015 Marts Søndag 29. Kl. 10 Palmesøndag Finn Illum Afslutning juniorkonfirmander April 2015 April Torsdag 2. Kl. 18,30 Skærtorsdag Erik Steen Nielsen Med spisning i kirken Fredag 3. Kl. 10 Langfredag Erik Steen Nielsen Lørdag 4. Kl. 22 Påskelørdag Finn Illum Søndag 5. Kl. 10 Påskedag Finn Illum KFUM og KFUK i Danmark Mandag 6. Kl påskedag Erik Steen Nielsen KFUM og KFUK i Danmark Søndag 12. Kl søndag efter påske Erik Steen Nielsen Søndag 19. Kl søndag efter påske Finn Illum Søndag 26. Kl søndag efter påske Erik Steen Nielsen Maj 2015 Gudstjenester i Mølholm Kirke Maj Fredag 1. Kl. 10 Bededag Erik Steen Nielsen FDF i Vejle Søndag 3. Kl. 10 Konfirmation 7. X Erik Steen Nielsen Søndag 10. Kl. 10 Konfirmation 7. Y Erik Steen Nielsen Torsdag 14. Kl. 10 Kristi himmelfarts dag Finn Illum Folkekirkens Mission Søndag 17. Kl søndag efter påske Finn Illum Søndag 24. Kl. 10 Pinsedag Erik Steen Nielsen Folkekirkens Nødhjælp Mandag 25. Kl pinsedag Erik Steen Nielsen Folkekirkens Nødhjælp Søndag 31. Kl. 15 Trinitatis søndag Erik Steen Nielsen Friluftsgudstjeneste. Se omtale side 12 Juni 2015 Juni Søndag 7. Kl søndag efter trinitatis Bodil Jølver Søndag 14. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen FDF s missionsarbejde Søndag 21. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Søndag 28. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Juli 2015 Juli Søndag 5. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Søndag 12. Kl søndag efter trinitatis Bodil Jølver Søndag 19. Kl søndag efter trinitatis Bodil Jølver Søndag 26. Kl søndag efter trinitatis Søren Matthiesen August 2015 August Søndag 2. Kl søndag efter trinitatis Finn Illum Søndag 9. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Søndag 16. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Søndag 23. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Jazzgudstjeneste Læs mere på:

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 2013, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken til skærtorsdag 2013, Vor Frue Kirke, København. Prædiken til skærtorsdag 2013, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Matt 26,17-30 Da jeg skulle skrive prædikenen til i dag var det nærmest umuligt at komme i gang. I tirsdags havde temperaturen endelig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Indledn før gudstj.: Skærtorsdag. Er det sådan, at et nederlag kan bære sejren i sig? = tanke, jeg

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække Salmer DDS 455: Mindes vi en fuldtro ven DDS 567: Jeg er fremmed, jeg

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Skærtorsdag. 1. tekstrække Salmer. DDS 403 Denne er dagen DDS 179 Herren god, som uden grænser DDS 68 Se, hvilket

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Hører du når der bliver banket på din dør?

Hører du når der bliver banket på din dør? Hører du når der bliver banket på din dør? Prædiken til søndag den 18. oktober 2015 også kaldet for 20.søndag efter trinitatis. Af præst Kristine S. Hestbech Teksten jeg prædiker over er: Dette hellige

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere