MØLHOLM KIRKE OG SOGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØLHOLM KIRKE OG SOGN"

Transkript

1 kort & godt I den nat da han blev forrådt Side 2-3 Farvel og velkommen Side 4-5 Påskeudstilling Sogneudflugt Side 8-9 Side 14 Mere information på: på: MØLHOLM KIRKE OG SOGN marts til juni august nr. nr årgang

2 I den nat da han blev forrådt I et hvert menneskes liv er der dage som vi mindes med ubehag ja måske endda lige frem med gru. Det er dage, hvor vi har oplevet at blive svigtet og forrådt af andre eller hvad der er endnu værre dage hvor vi selv har svigtet eller forrådt andre. Begge former for erindringer eller minder er på en måde lige smertefulde. Men der er den væsentlige forskel at mens det ene gør os til ofre så gør det andet os skyldige. At blive svigtet og forrådt af andre gør os bitre og vrede. Vi føler os som ofre for en ond og uretfærdig skæbne. Vi får ondt af os selv og livet bliver for os til et falsk martyrium. Vor selvmedlidenhed vrede og bitterhed bliver vor identitet, som vi har svært ved at slippe. For det kunne vi jo egentligt ganske udmærket. Vejen til at kunne give slip går over tilgivelse og forsoning. Selv at være skyld i kan være lige så hårdt som at føle sig som offer. Men her vender vi tornene indad mod os selv. Vi kommer i tvivl om vores egen værdi. Vi trækker os tilbage fra andre og dermed også fra livet af frygt for igen at træde nogen over tæerne. Vi idømmer os selv isolation for at undgå at blive dømt af andre. Også her går vejen ud i friheden og tilbage til livet til fællesskabet med andre over tilgivelse og forsoning. Skærtorsdag markerer i den kristne kirke på den ene side en sådan dag med svigt og forræderi. Først forrådte Judas sin lærer Jesus, siden svigtede, flygtede og fornægtede Peter og alle de andre disciple ham. På den anden side fejrer vi på denne dag et måltidsfællesskab som bringer os videre og udover svigtet og forræderiet. I nadveren, som indstiftedes af Jesus skærtorsdag aften, og som kristne kirker siden har fejret, der skænkes vi nådens mulighed som syndernes forladelse, alt det vi har forbrudt - det heles igen, vi får en ny begyndelse, vi kan begynde forfra. Den kærlighedsløse tilværelse vi dagligt lever når vi vil herske i stedet for at tjene - den sættes på plads - kærligheden - Guds kærlighed får atter indpas i vores liv. Når det sker sættes vi på ny i stand til at elske lige som han der elskede os først. Men det er ikke nemt, der måtte en provokation til førend dybden af dette kunne gå op for os. Den egentlige provokation er temaet for morgendagens gudstjeneste - KORSET. At gå til alters er med andre ord at blive holdt fast på, at vi ikke er herrer over vores liv, men at det liv er en gave, der til stadighed skænkes os. Men at gå til alters er også at vedgå sit svigt og forræderi overfor næsten, at vedgå sin skyld og det i sig selv kan være uhyre vanskeligt. Der måtte noget voldsomt, noget grænseoverskridende, for at få mennesker til at fatte en lille flig af livets mysterium - og så kan vi endda ikke fatte det. Påskens evangelium er provokatorisk og foruroligende. Det vil rive os ud af vores selvtilstrækkelige og selvtilfredse gode selskab og genindsætte os i livets fællesskab med hinanden. Evangeliet giver os det hele på en gang det brutale og barske: forræderiet og døden. Og så opstandelsen genoprettelsen og dermed glæden, jublen og sejren. Det giver os saft og kraft til at leve midt i dette liv, der er under syndens og dødens fortegn. Evangeliet som det forkyndes i ordet, i dåben og i nadveren vil give os mod til liv Hver gang vi knæler deroppe ved alterbordet, så er de der alle sammen igen, ligesom den første og sidste aften i Jerusalem. Dér sidder Peter, som med Jesu ord ikke fattede, hvad Guds er, men kun, hvad menneskers er, og som altid havde alt for travlt med at mene noget. - Vi har vel alle sammen mere eller mindre, af sådan en Peter i os. Og dér sidder så Jakob og Johannes, som gerne ville have pladsen til højre og venstre for Jesu trone i hans rige. Dér sidder også Thomas, som nogle dage efter nægtede at tro på, at Jesus var opstået. Vi kan kende noget af dem alle sammen, hvis vi ser lidt ind i os selv. Og selvfølgelig er også Judas med. Han er måske den eneste af disciplene, som i hvert fald vidste, hvad han skulle gøre den aften. I den nat var han hovedpersonen - han skulle følges med soldaterne ud til Getsemane og udpege Jesus for dem. Hvorfor han skulle gøre det, vidste han måske knap selv. Der var ingen vej udenom - Jesus havde oven i købet selv mindet ham om det og bedt ham om at gøre det snart. Faktisk er Judas den, der mindst kan undværes. For det er jo ham, der repræsenterer alle de værste øjeblikke i vores liv. Når han er med ved bordet den aften, så er der også plads til dig og mig - så passer det virkelig, at her er der ingen forskel - her er vi alle sammen fælles om bare at være syndere, som han vil tilgive, også når vi måske ikke kan tilgive os selv. Og dér sidder så Jesus - vi kan ikke se ham deroppe ved alterbordet, men selvfølgelig er han der, ellers var det hele jo ingenting. Skærtorsdag er igen ligesom den aften. Der er ikke lang tid tilbage. Vi er alle sammen med - for han gør det jo på vores vegne - som vores stedfortræder. Når han lider, så er det for at lide sammen med os mennesker i det liv, vi ikke selv kan styre. Og når han dør, er det for at ingen længere skal dø alene og forladt af Gud. Når han bliver lagt i graven, er det for at han skal være med i din og min grav også. Og når han opstår, er det for at også vi skal opstå, når han kalder på os. Finn Illum

3 Fotograf Søren Hauge Carlsen Den ældre dame som Mølholm Menighedsråd modigt besluttede at ansætte i foråret 2001 er blevet næsten 14 år ældre, og har derfor valgt at gå på pension. Meget nyt er sket de sidste 14 år. Da jeg startede som kordegn blev kirkebøgerne skrevet i hånden. I dag føres de elektronisk. Der er kommet ny navnelov, med flere muligheder for navneændring. Registrering af fædres faderskab til et barn er flyttet fra Statsamtet til sagsbehandling og registrering på kirkekontoret. Noget af det nyeste er at borgerne selv indberetter livets ændringer, som fødsler, navngivning, faderskab, navneændringer og død (denne funktion af pårørende) digitalt på Borger.dk, disse indberetninger behandler kirkekontoret for derefter at videresendes til den elektroniske kirkebog. Der er sket en stor omlægning vedrørende kirkeregnskabet. Kirkeministeriet har forsøgt at tilnærme et kirkeregnskab et virksomhedsregnskab. Jeg har gennem årene haft dygtige og engagerede vikarer som alle har sat en stor ære i at yde god menneskelig og faglig service fra kirkekontoret, og jeg vil her benytte lejligheden til at sige dem alle tak for godt samarbejde. For mig personligt har Mølholm Sogn været et fantastisk sted. Så godt et sogn, at jeg valgte at flytte hertil da jeg blev alene. Sognet er et sted hvor beboerne har et stort socialt overskud, og det har jeg nydt godt af, jeg har et tæt netværk af dejlige mennesker, og overalt hvor jeg færdes i gadebilledet bliver jeg mødt med et smil og en venlig bemærkning - det varmer. Arbejdet på kontoret og i kirken har beriget mig med mange kontakter. Og disse kontakter har været det bærende element i mit arbejde. I hele ansættelsesforløbet har jeg fået lov til at være en del af Mølholm-borgernes liv. Nybagte forældre er kommet på kontoret for at anmelde fødsel, og hvis større søskende har været med har vi den store søskende og jeg - fået en fornuftig snak om hvor vigtigt det er for forældre at have denne større søskende som en god hjælper til at passe den lille nye. På sidelinien har jeg fulgt unge pars glæde og planlægning af deres kommende bryllup. farvel til arbejdet Familier har kontaktet mig telefonisk eller ved personlig fremmøde på kontoret kort efter et familiemedlems død. Denne henvendelse for at aftale tid for bisættelse/begravelse og måske mindesamvær. Tungt har det været når helt unge forældre er kommet for at fortælle at de har mistet et spædbarn. Sådanne samtaler har været vemodige, og har belært mig om livets skyggesider, og den smerte de unge må leve videre med. Sognets beboere og andre har ladet mig få lov til at komme tæt på jeres familieliv og dermed har jeg haft lejlighed til at dele jeres sorger og glæder. Stor tak for al den tillid der er vist mig gennem vore samtaler. Jeg har holdt meget af, at jeg som en del af mit arbejde har deltaget i søndagens gudstjenester og samtlige kirkelige handlinger, kontorets sagsbehandling er derved rundet af i kirken. Det har også været glædeligt at møde de faste kirkegængere og efter gudstjenesten få en samtale med dem om deres ve og vel. Kirkekaffen har været en god mulighed for samtalen, og desuden en lejlighed til at møde nye kirkegængere. Det har været dejligt at følge aktiviteterne i onsdagsklubben og jævnligt spise frokost med brugerne. Jeg har stor respekt for det arbejde der bliver gjort for at gøre disse formiddage hyggelige. Jeg ved at jeg siger farvel til en hverdag hvor arbejdet har fyldt rigtig meget. Samværet med kolleger og samtalerne med sognets beboere vil jeg komme til at savne, men jeg ved også at jeg har det godt med at det er mit valg at holde på arbejdsmarkedet mens jeg stadig syntes at arbejdet er sjovt. Jeg ser frem til at der bliver mere tid til at væve og arbejde med mine andre kreative interesser, møde mennesker i gadebilledet, og have tid til at tale med dem samt gå ture og cykle i Mølholms smukke natur. Tak til kolleger og skiftende menighedsråd for et godt samarbejde, og jeg vil ønske at I alle hjælper hinanden med at bevare Mølholm Kirke som en god arbejdsplads. Min efterfølger ønskes god arbejdslyst og velkommen til Mølholm. Grethe Tak for en hel fantastisk farvel søndag Tak for gaver og ord. Alt godt ønskes sognet af Grethe Fra menighedsrådet Efter mange års tjeneste som vores kordegn var tiden for Grethe kommet til, at hun ønskede at træde tilbage og gå på pension. Der skal derfor lyde et stort og velment tak til Grethe for hendes indsats gennem årene. I menighedsrådet har vi altid kunnet få en kyndig og indsigtsfuld rådgivning i forståelsen og behandlingen af kirkeregnskaberne. Endvidere har Grethe gennem alle årene udført alle de funktioner som er kordegnens opgaver som kirkebogsføring, personregistreringer med mere. Endelig har Grethe været en fast bestanddel af gudstjenesterne, hvor hendes venlige væsen har hjulpet mange kirkegængere såvel som præsterne. Vi ønsker derfor Grethe et godt otium, med mere tid til familie og hobbysysler. Frode Elkjær Jakobsen Foto fra reception d. 1. marts 2015 Ny kordegn ved Mølholm Kirke Jeg hedder Hanne Mathilde Bengaard Sørensen, er 52 år og bor i Bredballe. Jeg er født og opvokset i Egtved. Som 25-årig flyttede jeg til Vejle, hvor min administrative karriere begyndte. Min kontoruddannelse tog jeg hos DONG i Vester Torsted ved Egtved og blev senere ansat ved (Vejle Amt) Region Syddanmark på hjælpemiddelområdet. Mine primære funktioner var sekretær for ledelsen og bestyrelsen samt områdeansvarlig for det administrative område. Seneste ansættelse er i Økonomiafdelingen ved Region Syddanmark i Odense. Som menneske har jeg et lyst og positivt sind. Jeg trives ved at have mennesker omkring mig. Har et medfødt service- og arbejdsgen. Jeg har to voksne sønner og fem dejlige børnebørn. Jeg glæder mig meget til at begynde som kordegn ved Mølholm Kirke og samarbejdet med kolleger, samarbejdspartnere og med alle beboerne i Mølholm Sogn. På gensyn den 9. marts. De bedste hilsener Hanne Fotograf Søren Hauge Carlsen

4 de brød brødet og spiste sammen! Sådan fortælles det i Apostlenes Gerninger om tiden efter pinse. Mennesker mødtes, delte mad og ord med hinanden, for i fællesskab at leve livet i lyset af Jesu virke blandt dem og for dem. Dette er kirke, og det er den kirke, som har sit konkrete udtryk søndag efter søndag i Mølholm Kirke. En gudstjeneste som har meget fast rammer og traditioner, og som samtidig har udviklet sig undervejs. Vi medbringer ikke længere mad, som vi deler. Men vi spiser stadig sammen. I mange år har det rent praktisk været en opgave for kirkesangeren at hjælpe præsten med uddelingen af brød og vin. Kirkesangeren har gjort det som lægmand, som del af menigheden og som ansat i kirken. I forbindelse med kordegn og kirkesanger Grethe Lang Jakobsens ønske om at gå på velfortjent pension vil menighedsrådet gerne indbyde alle til at tænke lidt med på gudstjeneste og form. Vi vil nemlig gerne gå længere ad den vej, som vi allerede er begyndt på. Nemlig inddragelse af hinanden i den fælles gudstjeneste. At vi samles og hver især bidrager på vores måde til det fælles. Det fælles er jo mange individer, der mødes og bliver en del af det samme. Det fælles kan kun bestå, når enkelte går sammen. Og vi kan som en- kelte mennesker kun leve, når vi er del af noget andet end os selv det fælles. Derfor giver det rigtig god mening, at vi laver kaffe til hinanden, at vi beder indgangsbøn og læser første læsning for hinanden. At den enkelte bidrager til det fælles. -6- en venskabskirke og en omstrukturering Den vej vil vi gerne på forsøgsbasis i et halvt år prøve at invitere alle til at gå med på. Sådan, at også uddelingen af brød ved nadverens fællesskab indgår i dette fælles. Det er i gudstjenestelig sammenhæng en meget flot tanke og et konkret udtryk for indhold og mening. Måske det vil kræve af den enkelte en lille overvindelse eller tilvænning? Sådan kan det vel godt tænkes! Vi håber dog, at man har mod på at være åbne for, at brødets deling på den måde bliver endnu mere i tråd med indhold og ord. I den praktiske afdeling kan det nævnes, at uddeleren af brød og præsten altid vasker hænder inden altergang, og at en instruktion tillige vil finde sted. Læselauget vil være naturligt omdrejningspunkt, men man kan sagtens være med til at dele brød ud uden at være med i læselauget. Interesserede kan henvende sig til de to præster: Finn Illum og Erik Steen Nielsen og de sang sammen! Mølholm Kirkes Pigekor medvirker ved rigtig mange gudstjenester. Som en støtte for den fælles salmesang. Det skal de blive ved med, og menighedsrådet tænker, at der ved disse gudstjenester ikke er behov for en kirkesanger. Når pigekoret har fri, da vil der være behov Sácele for en kirkesanger, der kan støtte det fælles. Her ønsker vi at inddrage både medlemmer af menigheden, medlemmer af pigekoret og eksterne sangere. Interesserede kan henvende sig til de to præster: Finn Illum og Erik Steen Nielsen Siden 1997 har Mølholm Kirke og siden bistået af Vinding Kirke været venskabskirke med Den Ungarsk Lutherske kirke i Sácele. Det vil vi fortsat være! Gennem tiden har vi ud over den venskabelige kontakt tillige ydet en del hjælp til vores venner i Sácele. Ud af vores materielle velstand har vi kunnet indsamle penge og tøj, mel, konserves, computere, skolemøbler, sygehusudstyr og meget andet, og sende alt dette med lastbil derned. Det er blevet til cirka transporter, som er blevet modtaget og fordelt i åbenhed. Det vigtigste har dog været diakonihjælpen, som fordeles af Den Ungarsk Lutherske kirkes menighedsråd til 29 fattige familier. Her er blevet betalt for mad, varme og medicin for i alt kr. pr. år i en hel del år. Det er rigtig mange penge, og de har gjort en stor forskel. Så TAK for dem. Tiden har også modnet sig til overvejelser i arbejdsgruppen om fremtiden. En erkendelse af en nødvendig omstrukturering har spredt sig, og arbejdsgruppen har i samråd med menighedsrådet drøftet følgende model. 1. Den Ungarsk Lutherske Kirke er venskabskirke for Mølholm Kirke. 2. Indsamling af tøj og andre effekter stoppes. Der sendes ikke flere lastbiler. 3. Diakonihjælpen fortsættes. Den varetages af et nyt udvalg sammensat af personer, som vil gøre en indsats for at skaffe midler til en Sacele Hjælpefond som i et eller andet omfang vil fortsætte med at hjælpe i Sacele. Herunder vil diakonihjælpen få en høj prioritet. Det nye udvalg vil blive etableret under ledelse af Henrik Jeppesen, som har lovet at være primus motor i at få det nye udvalg i gang. Det nye udvalg vil have tætte forbindelser til menighedsrådene i Mølholm og Vinding 4. Er du interesseret i at give en hjælpende hånd i det nye Sáceleudvalg kan du rette henvendelse til Henrik Jeppesen, Tidseltoft 17,, mobiltlf , mail Jeg vil ønske det nye Sacele udvalg held og lykke frem over. Erik Steen -7-

5 PÅSKEUDSTILLING To internationalt anerkendte navne gæster helt unikt Mølholm Kirkes påskeudstilling ADAM JEPPESEN og JYTTE MØLLER foto og keramik Jytte Møller har base både i Fredericia og Spanien. Hendes keramik er skulpturel og rummer alt fra det tyndeste og fineste til det formfulde og rummelig. Vekselvirkningen mellem natur og kultur og forholdet mellem konstruktion og opløsning driver mit arbejde. Adam Jeppesen er kunstfotograf. Og en af det Danmarks mest kendte. I øjeblikket er Argentina hans base, men hele verden har lagt motiver til hans foto. Altid er han på jagt efter det uforudsigelige og det ukendte. Når man ikke tager billeder, forsvinder dagene bare. Åbningstider: lørdag 28. marts kl Udstilling kl følgende dage: -8- Søndag 29. marts Hele påsken april Søndag 12. april Weekenden 18. og 19. april Udstillingen er tillige åben cirka 30 minutter efter gudstjenester og koncerter i Mølholm Kirke Foto: Søren Hauge Carlsen Fernisering: -9-

6 Musik-program Søndag den 26. april kl Singet dem Herrn ein neues Lied Herlig barokmusik for sopran, violin og orgel af blandt andet Buxtehude og J. S. Bach. Det bliver et glædelig genhør med sopran Anne Mette Balling. I december havde vi fornøjelsen af at høre hende som solist I Mølholm Kirke til Händels Messias. Anne Mette Balling er meget efterspurgt som solist ved koncerter og oratorier i hele landet. Tinne Albrechtsen er uddannet violinist fra Det kgl. danske Musikonservatorium i -10- pianist Tove Lønskov opfører kendte og elskede sange af Carl Nielsen. ren, hele jorden, bryd ud i jubel og lovsang! Entré: 30 kr. / sæsonkort. Børn og unge under 18 år gratis. Fredag den 8. maj kl København og er idag meget efterspurgt barokviolinist i hele Norden. Tinne begyndte at spille violin som 5-årig. De to musikere akkompagneres på orgel af Vibeke Astner. Musikken ved denne koncert er særligt udvalgte musikalske perler fra baroktiden - herunder Singet dem Herrn ein neues Lied af Buxtehude baseret på Psalm 98, Salmernes Bog: Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere; hans højre hånd og hellige arm har skaffet ham sejr. Herren har kundgjort sin frelse, for folkenes øjne har han åbenbaret sin retfærdighed. Han har husket på sin godhed og sin trofasthed mod Israels hus. Hele den vide jord har set vor Guds frelse. Bryd ud i fryderåb for Her- Kaffekoncert Vi gentager sidste års succes. Cirka 40 minutters orgelmusik efterfulgt af en kop kaffe i våbenhuset. I år er det de store flotte og udtryksfulde orgelkoraler 18 Choräle af Johann Sebastian Bach, der spilles fordelt på tre kaffekoncerter. J. S. Bach: 18 Choräle, del I. Organist Vibeke Astner Gratis entré og kaffe. Torsdag den 21. maj kl Forårskoncert med Aarhus Universitetskor - et ambitiøst klassisk kammerkor med et bredt repertoire, men ofte med fokus på relativt ny kormusik. Ved denne koncert synger koret blandt andet dejlige sange af Carl Nielsen i anledning af hans 150 års fødselsdag. Koret har 25 medlemmer, hvoraf en stor del er eller har været studerende på Aarhus Universitet. Dirigent Søren Kinch Hansen er ansat ved Det Jyske Musik- konservatorium som docent i kor- og ensembleledelse og har ved siden af dette arbejde en omfattende free-lancevirksomhed med amatører og professionelle. Entré: 30 kr. / sæsonkort. Børn og unge under 18 år gratis. Fredag den 29. maj kl Kaffekoncert J. S. Bach: 18 Choräle, del II. Organist Vibeke Astner Gratis entré og kaffe. Fredag den 19. juni Tirsdag d. 2. juni kl Carl Nielsen 150 år Vi fejrer 150 året for Carl Nielsens fødsel med en dejlig koncert. Nogle af de smukkeste danske sange og salmer er skrevet af Carl Nielsen. Lars Thodberg Bertelsen, baryton og 20 CD er, heriblandt samtlige sange af Per Nørgård med komponisten selv ved klaveret. Ligeledes indspilninger af komponisterne Otto Mortensen, Carl Nielsen, N.W. Gade med flere i samarbejde med pianisten Tove Lønskov. Tove Lønskov har en omfattende koncertkarriere som solist, kammermusiker og akkompagnatør i ind- og udland. Hun har været solist med de fleste danske symfoniorkestre, medvirket på utallige CD-indspilninger. Hun er Ridder af Dannebrogsordenen. Vil du vide mere : org. På denne side kan du læse mere om Nielsen, høre hans musik og finde de mange begivenheder, som arrangeres for at fejre hans 150 års fødselsdag. Entré: 30 kr. / sæsonkort. Børn og unge under 18 år gratis. Lars Thodberg Bertelsen har givet en lang række lied-, oratorie- og kirkekoncerter, og således været solist med dirigenter som Gary Bertini, Richard Hickox, Peter Schreier med flere. Lars Th. Bertelsen har i dag indspillet mere end Kaffekoncert J. S. Bach: 18 Choräle, del III. Organist Vibeke Astner Gratis entré og kaffe

7 Friluftsgudstjeneste i Gryden søndag 31. maj I samarbejde med FDF Vejle 1 indbyder Mølholm Kirke til en folkefest med marked og gudstjeneste i Gryden. Vi starter med markedet fra kl Her vil der være klatrebaner i træerne, fælles lege, sjove boder, kaffe og kage. Og på markedet vil man pludselig kunne møde æslet, der kun kan skryde men som til gengæld har mødt selveste den barmhjertige samaritaner. Og manden bag æslet kan både det ene og det andet, som man helst bare skal opleve. Både på markedet og til gudstjenesten. Denne starter kl Efterfølgende er markedet åbent indtil ca Praktiske hjælpere søges! Fortæl endelig vidt og bredt om denne folkefest og gudstjeneste og tag en nabo med. Nyt fra menighedsrådet Ny formand, ny næstformand og ny kasserer. Konstitueringen af det nye menighedsråd bød på flere nye personer i de forskellige funktioner. Som formand er nu undertegnede Frode Elkjær Jakobsen, som ny næstformand Marianne Lauritzen og som kasserer Kim Brunthaler Mortensen. Vores kirkeværge er uændret Niels Nissen og som kontaktperson er det fortsat John Michael Sørensen. Alle er vi klar til de udfordringer som menighedsrådet kommer til at møde. Allerede samme dag som vi tiltrådte den første søndag i advent fik vi den første opgave, i form af et ønske fra kordegn Grethe Lang Jakobsen om at træde tilbage til en ny tilværelse som pensionist. Mere herom andetsteds. Men Grethes ønske om fratræden gav os den første opgave. Først lave ny jobbeskrivelse herefter indrykke stillingsannoncer, modtage ansøgninger, indkalde til og afvikle samtaler med udvalgte ansøgere. Som ny kordegn med tiltræden i begyndelsen af marts måned har vi ansat Hanne Mathilde Bengaard Sørensen fra Bredballe. Vi byder Hanne Mathilde velkommen ved Mølholm Kirke og ser frem til et godt samarbejde og håber at det bliver til fælles glæde for os alle. Endvidere har menighedsrådet i skrivende stund haft sit første ordinære møde, hvor vi nu afventer årsregnskabet for 2014 s afslutning og ser frem mod de kommende opgaver og udfordringer med stor arbejdslyst. Således at Mølholm Kirke og Sognehus fortsat er et rart sted at komme, kendetegnet ved et aktivt sogneliv med plads til og tilbud for alle aldre. Frode Elkjær Jakobsen Kirkeårets farver som de ses på gudstjenestelisten og på messehaglerne til gudstjenesterne GRØN: Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, liv og håb. HVID: Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. VIOLET: Den violette farve symboliserer ånd, alvor og anger. RØD: Rød er ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens farve og symboliserer endvidere lidenskab. SORT: Sort er sorgens og dødens farve og bruges udelukkende Langfredag

8 Sogneudflugt til Moesgaard Museum, Sophiendal Gods og Veng kirke lørdag d. 30. maj Kirkekontoret: Niels Skousvej 13 A Åben: Mandag-fredag kl og samt torsdag kl Tlf Kordegn: Hanne Mathilde Bengaard Sørensen Gert Stokkendal. Statsaut. ejendomsmægler Storhaven/Fredericiavej Tlf Mølholm Sognehus: Tlf køkken Kirkegårdskontor: Åben mandag til fredag Tlf Kirkegårdsleder: Anders Hansen Kinas terrakottahær tager mod os i det flotte nye museum i Moesgaard. En fantastisk bygning og en endnu mere fantastisk udstilling åbner sig for os som besøgende. Den første kejser Qin Shi Huangdi er en mytisk sagnomspunden figur. Men i 1974 gjorde fundet af Terrakottahæren hans person og bedrifter virkelige. Det blev hurtigt klart, at virkeligheden overgik myten - langt mere end man kunne forestille sig. På samme måde men 2000 år senere har Henning Larsen Architects tegnet en bygning, der allerede har fået international anerkendelse. Den er bygget for, at Vi skal fortælle historier, man kan leve sig ind i. og samtidig er den i sig selv en historie. Og udsigten og omgivelserne kalder på vores besøg! Så vi glæder os til den guidet rundvisning i mindre grupper og til tiden bagefter, hvor vi frit kan bevæge os rundt på Moesgaard Museum inde som ude. Der er trapper i museet men der er også gode muligheder for at benytte elevator. Terrakottahæren står i et lokale, hvor man ikke skal benytte trapper. Der er også elevator op til en fantastisk udsigt på toppen af museet. Derfra drager vi mod Sophiendal Gods, hvor vi skal indtage både smukke omgivelser og en lækker 2-retters middag Kaffen og lagkagen nyder vi også på Sophiendal. Og et besøg hos naboen til Sophiendal Gods - Veng kirke kalder også på os. Det er nordens ældst bevarede klosterkirke med sin helt egen udformning. Her vil sognepræst Lise Palstrøm fortælle om kirken og historien. Afslutningsvis står Erik Steen for aftensang i kirken. Hjemturen fører os over Illerup Ådal, omkring Mossø og op til Ejer Bavnehøj og den fantastiske udsigt. Der er 70 pladser i dobbeltdækkerbus med afgang 8.45 og hjemkomst ca Billetter sælges fra kirkekontoret så længe lager haves dog senest tirsdag 19. maj. Pris 275,- kr. (årskortindehavere 225,- kr., børn 100,- kr.) Prisen dækker rundstykke i bus (medbring selv kaffe), indgang med guidet rundvisning Moesgaard Museum, 2-retters middag (drikkevarer for egen regning), kaffe m. kage. Udflugten arrangeres af en arbejdsgruppe under Menighedsrådets Liv og Vækstudvalg. Gruppen består af Grete Nørlem, Margrethe Hammershaimb, Poul Baun Christensen, Frode Elkjær Jakobsen og Erik Steen. Præsterne: Erik Steen Nielsen Rønshovedvej 1, tlf Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag kl , onsdag kl , samt efter aftale. Mandag er fridag Finn Illum Gammel Bjert 27, 6091 Sønder Bjert Træffes på tlf Eller efter aftale i Mølholm Sognehus Mandag og fredag er fridage Kirketjener: Søren Koldkjær Sørensen; tlf Mandag er fridag Organist: Vibeke Astner, tlf Mandag er fridag Sogneassistent: Grete Nørlem, privat tlf.: Åben: Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag 9-13 Vindinggaard Center 13 C. Tlf Dæmningen 64,, Tlf Expert Mølholm Vindinggard Center 11. Tlf Kirkegade 21 Tlf Nørrebrogade 9 Tlf Løget Center 6,, Tlf Professionel og personlig IT-rådgivning og support til små og mellemstore virksomheder Kirsten Piils Vej 17, Tlf , CENTERFRISØREN for hele familien Mølholm Vin-Kolonial Trianglen Tlf Man.-ons tors , fre Toldbodvej 9. Tlf Tørring VVS og pejsecenter. Sønderbrogade 91, 7160 Tørring tlf Vindinggaard Center 15 D Tlf Nørrebrogade 9 Tlf Vindinggård Center 23, Tlf v/ Bente Lorenzen & Connie Langvad Grejsdalsvej 265, Tlf Skærup Gl. Brugs Motorsave Skovartikler Plæneklippere Overbyvej 12, Skærup 7080 Børkop Tlf E J E N D O M S S E L S K A B E T BERTEL NIELSEN A/S SHELL SVENDs BUSSER Bøgeparken Kiosk - Pølser - Vask Ved Bølgen 19, st. tv. Tlf Fredericiavej 151 Tlf Tlf v/ Susanne og Hans Boesen Vardevej 31 / Fredericiavej 89, Tlf Rørhaven 3. Tlf Fredericiavej 73 Tlf Fredericiavej 97. Tlf Vindinggaard Center 7a. Tlf Fax Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Døgnvagt alle ugens 7 dage. Gaver til kirkebladet kan indsættes på: Bank reg. nr konto nr

9 Marts 2015 Marts Søndag 29. Kl. 10 Palmesøndag Finn Illum Afslutning juniorkonfirmander April 2015 April Torsdag 2. Kl. 18,30 Skærtorsdag Erik Steen Nielsen Med spisning i kirken Fredag 3. Kl. 10 Langfredag Erik Steen Nielsen Lørdag 4. Kl. 22 Påskelørdag Finn Illum Søndag 5. Kl. 10 Påskedag Finn Illum KFUM og KFUK i Danmark Mandag 6. Kl påskedag Erik Steen Nielsen KFUM og KFUK i Danmark Søndag 12. Kl søndag efter påske Erik Steen Nielsen Søndag 19. Kl søndag efter påske Finn Illum Søndag 26. Kl søndag efter påske Erik Steen Nielsen Maj 2015 Gudstjenester i Mølholm Kirke Maj Fredag 1. Kl. 10 Bededag Erik Steen Nielsen FDF i Vejle Søndag 3. Kl. 10 Konfirmation 7. X Erik Steen Nielsen Søndag 10. Kl. 10 Konfirmation 7. Y Erik Steen Nielsen Torsdag 14. Kl. 10 Kristi himmelfarts dag Finn Illum Folkekirkens Mission Søndag 17. Kl søndag efter påske Finn Illum Søndag 24. Kl. 10 Pinsedag Erik Steen Nielsen Folkekirkens Nødhjælp Mandag 25. Kl pinsedag Erik Steen Nielsen Folkekirkens Nødhjælp Søndag 31. Kl. 15 Trinitatis søndag Erik Steen Nielsen Friluftsgudstjeneste. Se omtale side 12 Juni 2015 Juni Søndag 7. Kl søndag efter trinitatis Bodil Jølver Søndag 14. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen FDF s missionsarbejde Søndag 21. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Søndag 28. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Juli 2015 Juli Søndag 5. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Søndag 12. Kl søndag efter trinitatis Bodil Jølver Søndag 19. Kl søndag efter trinitatis Bodil Jølver Søndag 26. Kl søndag efter trinitatis Søren Matthiesen August 2015 August Søndag 2. Kl søndag efter trinitatis Finn Illum Søndag 9. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Søndag 16. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Søndag 23. Kl søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Jazzgudstjeneste Læs mere på:

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade

Læs mere