MESTRENE Hvem er de? Hvem var de?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MESTRENE Hvem er de? Hvem var de?"

Transkript

1 1

2 MESTRENE Hvem er de? Hvem var de? - en alfabetisk præsentation af mestrene Kompileret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2

3 MESTRENE Hvem er de? Hvem var de? - en alfabetisk præsentation af mestrene Kompileret og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Ordet mester er en betegnelse for de mennesker, der er nået længere i udvikling end den almindelige menneskehed. Mestrene har gennemgået hele evolutionen i menneskeriget det 4. naturrige og er nået så langt i evolutionen, at de ikke længere er bundet til reinkarnation i den fysiske verden. De mestrer menneskelivet, og de tilhører det 5. naturrige det overmenneskelige rige, som befinder sig hinsides det fysiske eksistensplan. Man har altid kendt til mestrene, og i de gamle kulturer hører vi, at guderne vandrede blandt mennesker, for mestrene blev betragtet som guder og var dengang fysisk til stede blandt mennesker. Disse højtstående menneskelige væsener, der på sanskrit kaldes mahatmaer ( store sjæle ), udgør et broderskab, der er dannet tilbage i tidernes morgen. Selvom de på deres niveau også befinder sig på forskellige udviklingstrin, har de alle opnået mahatmaskab eller mesterskab, og det er deres opgave at lede menneskehedens åndelige, intellektuelle, psykiske og moralske bevidsthedsudvikling. Af og til viser mestrene eller deres højt indviede disciple sig i den fysiske verden for at inspirere menneskeheden. Inden for bestemte grænser er det menneskeheden selv, der kontrollerer den guddommelige plan for planeten, men det er det åndelige hierarki, der leder den. 3

4 Selvom de faktisk underviser masserne, udfører de deres egentlige mission på den men neskelige bevidstheds område, hvor de opvækker og stimulerer spe cielt det mentale aspekt. De forsøger ikke alene at få folk til at tænke, men også til at fremskynde deres åndelige udvikling, så de selv kan kontakte abstrakte og åndelige begreber og når de har fået kontakt med dem forstå dem til bunds. Mestrene arbejder med at få mennesker til at tænke over de åndelige begreber (eller arketyper), der ligger til grund for alle fænomener. Mestrene giver impulser til forståelse af naturens og menneskets indre liv. Og de forsøger at åbne for hidtil uopdagede områder af viden for menneskets in tellekt og at få det til at udforske disse områder. Menneskeheden som helhed ænser ikke mestrenes vejledning, og størstedelen er helt upåvirket, fordi de fleste er indelukket i deres selvskabte fængsel af begær efter fornøjelser og materielle goder til gavn for den nuværende personlighed på nuværende tidspunkt. Denne holdning gør i det store og hele mennesker uinteresserede i bå de fortiden og fremtiden, for de er opslugt af den umiddelbare nutid. Derfor forbliver flertallet af nutidens mennesker uoplyste nøjagtig som i fortiden. Inspirerer grupper på sjælsplan Det er vigtigt at understrege, at mestrene ikke kontakter inkarnerede enkeltpersoner i deres personlighed. De inspirerer grupper af sjæle på sjælsplan, og det er de inkarnerede personligheders opgave at kontakte deres egen sjæl og modtage inspirationen herfra. Det medfører desuden, at det kun er fremskredne sjæle, der er i stand til at modtage råd og vejledning fra mestrene. I virkeligheden er det logisk. Ligesom professorer og andre højtuddannede lærere normalt ikke underviser elever i folkeskolernes laveste klasser, på samme måde kontakter mestrene kun menneskets verden udelukkende for at åbenbare den hemmelige visdom. Som en slags katalysatorer søger de i modtagelige sind at vække evnen til intuitivt at fatte esoteriske og åndelige sandheder. Og det kræver selvsagt et højt udviklingsniveau hos menneskene for at kunne modtage disse impulser. Da den nuværende race er den 5. rodraces 5. underrace, er der et meget stort arbejdspres på 5. stråles mentale princip, og processen kontrolleres af mesteren Rakoczy. Mestrene bærer en tung byrde, og meget af deres arbejde med at undervise disciple er blevet overdraget til indviede og fremskredne disciple. Desuden har nogle af mestrene på 1. og 2. stråle midlertidigt overtaget elever fra Rakoczys afdeling. Forståelse af kendsgerninger om mestrene og deres arbejde i nutid og fremtid vil være til gavn for deres arbejde. Derfor præsenteres en række mestre, der er mere eller mindre kendte fra den esoteriske litteratur. Mestrene præsenteres i alfabetisk orden, og udtalelserne og kilderne til informationerne er desuden angivet ved de enkelte mestre. Hensigten er at øge kendskabet til og erkendelse af den indre verdensstyrelse af oplyste mestre ikke at opfordre til tilbedelse af dem, for det frabeder de sig. 4

5 Visdommens mestre fra A-Z AGASTIA Rishi Agastia er leder af den åndelige udvikling i Indien. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. Arundale ALBAN, SANKT (Se også mesteren Rakoczy) Sankt Alban er skytshelgen for mange kristne kirker (blandt andet den engelske kirke i København). Han stod i meget nær forbindelse med England, med Kirken og med frimureriet. Sankt Alban var af adelig romersk familie, født i byen Verulam i England, der nu efter ham kaldes St. Albans. Frimurere har sikkert hørt om Watson-håndskriftet af Her siges der en hel del om Sct. Albans arbejde for Ordenen. Han led martyrdøden under kejser Diocletians store forfølgelse, der begyndte i år 303. Hans disciple balsamerede hans lig, og det kan endnu ses i abbediet i St. Albans. Kilde: C.W. Leadbeater: The Hidden Side of Christian Festivals Sct. Alban er den første kendte inkarnation af mesteren Rakoczy. Kilde: A.T. Kapel 5

6 APOLLONIUS AF TYANA (Se også mesteren Jesus). Apollonius af Tyana er den første af mesteren Jesu inkarnationer efter livet i Judæa. Kilde: A.T. Kapel Apollonius af Tyana er den tyanesiske magiker fra det første århundrede e.kr. Kilde: Theosophist, februar 1922, s. 48 J.L. Davidge 6

7 ARYASANGHA (Se også mesteren Djwhal Khul eller D.K.) Bogen Stilhedens Stemme består i virkeligheden af tre taler af den víse lærer Aryasangha, der nu kendes som mesteren Djwhal Khul. Den blev senere nedskrevet efter hukommelsen af hans elv Alcyone. 7 Kilde: Lys på Vejen, s. 8-9 Den víse buddhistiske lærer og reformator, der almindeligvis kendes som Aryasangha, grundlagde et kloster i den kristne tids første århundreder. Han havde i et tidligere liv som Dharmayoti været en af Herren Buddhas nærmeste tilhængere, og derefter under navnet Kleineas en af mesteren Koot Hoomis første disciple i denne mesters liv som Pythagoras. Århundreder senere inkarnerede han i Peshawur der dengang hed Purusha Pura under navnet Vasubandhu Kaushika. Da han blev optaget i munkeordenen, tog han navnet Asanga, manden uden hindring, og senere i livet ændrede hans beundrende tilhængere dette navn til Aryasangha. Under dette navn var han hovedsageligt kendt som forfatter og fortolker. Man siger, at han levede til en meget høj alder næsten 150 år hvis traditionen taler sandt og at han døde i Rajagriha. Han var grundlæggeren af Yogacharya Skolen indenfor Buddhismen. Han rejste meget og var en mægtig kraft ved buddhismens reformering. Hans ry nåede så langt, at hans navn nævnes sammen med Nagarjunas og Aryadevas, og disse skikkelser er blevet kaldt buddhismens tre sole. Den tid, da Aryasangha levede, angives til ca år efter Herren Buddha. Der er imidlertid usikkerhed om, hvornår han levede, men ingen angiver noget senere tidspunkt end det 7. århundrede e.kr. Nutidens åndsvidenskab kender ham som mesteren Djwhal Khul eller D.K. Mesteren Djwhal Khul indtager en enestående stilling, fordi han endnu ikke havde taget det skridt, som er målet for menneskelig evolution Asekha indvielsen. Han var mesteren Koot Hoomis første elev. Det faktum, at han som Aryasangha indførte buddhismen i Tibet, kan være grunden til, at han i dette liv har valgt at benytte et tibetansk legeme. Der kan have været karmiske forbindelser eller forhold, som han har ønsket at få fjernet, inden han tog den endelige indvielse som mester. Kilde: Stilhedens Stemme, s ASANGA (Se mesteren Djwhal Khul eller D.K.) Asanga er det navn, som Aryasangha antog, da han blev optaget i munkeordenen.

8 ATHENA Der var to brødre Thomas og Henry Vaughan. Thomas Vaughan er den af brødrene, der har nået mesterindvielse. Han kaldes den engelske mester, og han var kendt under forfatter-pseudonymet Eugenias Philaletes. Kilde: Adyar Bulletin, december Annie Besant Mesteren Athena har et engelsk legeme og var Thomas Vaughan. Kilde: Messenger, juli l921 Esoterikeren Thomas Vaughan er bedre kendt under navnet Elias Philaletes. Kilde: Theosophist, februar 1922 Blandt elever af den víse Venetianer, hvoraf nogle er mestre, er Thomas Vaughan. Kilde: Theosophist, januar 1923 Weller van Hook 8

9 BACON, FRANCIS (Se mesteren Rakoczy) I 1561 blev han født som Francis Bacon. Han var søn af dronning Elisabeth, der giftede sig med sir Robert Dudley, mens de begge var fanger i Tower. Kilde: C.W. Leadbeater: The hidden Side of Christian Festivals Francis Bacon dronning Elisabeths minister (og i andre inkarnationer) har som mesteren Rakoczy spillet en enestående rolle i Europas historiske liv. Kilde: Theosophist, februar

10 BACON, ROGER (Se mesteren Rakoczy). Rakoczy inkarnerer igen i året 1211, og i dette liv var han Roger Bacon, en franciskanermunk, der var reformator af både sin samtids teologi og dens videnskab. Han var en engageret eksperimentator. Kilde: C.W. Leadbeater: The Hidden Side of Christian Festivals 10

11 BODHISATTVA (Embede) 3. rodraces bodhisattva, som blev Buddha i 4. rodrace, var Herren Kashyapa Buddha. 4. rodraces bodhisattva, som blev Buddha i 5. rodrace, var Herren Gautama Buddha. 5. rodraces bodhisattva, som vil blive Buddha i 6. rodrace, er Herren Maitreya. Han vil blive efterfulgt af 6. rodraces kommende bodhisattva, mesteren Koot Hoomi, som vil blive Buddha i 7. rodrace. Kilde: Messenger, juli 1921 Lederen af undervisningsdepartementet (se Hvide Loge) er bodhisattvaen, som i rang står nærmest efter en Buddha. Da den foregående bodhisattva, Gautama, opnåede buddhaskab, blev hans nærmeste medarbejder, Kristus, bodhisattva. I tider, hvor nøden er størst, kommer lederen selv i inkarnation og med ham en hel del af hans medhjælpere. Han bliver ikke sendt, men kommer frivilligt og tid og sted bestemmer han selv. De forskellige religioner ledes af bodhisattvaen samt af mestre og disciple under ham. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. 11

12 BUDDHA (Embede) Dipankara Buddha Den første Buddha, der kendes her på Jorden i 3. rodrace, var Herren Dipankara Buddha. Han efterfulgtes i det ansvarsfulde embede som Buddha af jordkædens Buddhaer: Herren Kashyapa Buddha i 4. rodrace, og Herren Gautama Buddha i 5. rodrace, som var den første, der opnåede buddhaskab i denne menneskehed. Kilde: A.T. Kapel Buddha vil blive efterfulgt af Herren Maitreya i 6. rodrace og mesteren Koot Hoomi i 7. rodrace. Kilde: Messenger, juli 1921 Arundale 12

13 CAGLIOSTRO Blandt andre elever af den víse mester, Venetianeren, var mesteren Cagliostro (se mesteren Rakoczy). Kilde: Theosophist, januar 1923, p. 399 Weller van Hook Blandt andre medlemmer af mesteren Venetianerens skole særlig de to engelske mestre var mesteren Cagliostro og mesteren John Tauler. Kilde: Theosophist, januar 1923, s. 407 Weller van Hook Grev Cagliostro blev fængslet af inkvisitionens embedsmænd i Rom for sin praksis, som primært omfattede spejlskuen. Den slags fordømmelse er fortsat helt ind i nutiden. Ifølge en pressemeddelelse i 1979 blev to kvinder udvist fra en baptistkirke i Independence, Missouri, fordi de spåede i en krystalkugle. 13

14 CONFUCIUS (Se mesteren Kon-fu-tze). 14

15 DHARMAJYCTI En af mesteren Djwhal Khuls inkarnationer som en af Herren Buddhas nærmeste disciple. DIPANKARA BUDDHA Herren Dipankara Buddha kom fra Venus-systemets 4. kæde. Han var et af medlemmerne af den stab, som kan sendes til en hvilken som helst kæde, der har behov for hjælp. (Læg mærke til at rodmanuen Vaivasvata kom fra samme kæde.) Herren Dipankara Buddha efterfulgtes i det ansvarsfulde embede som Buddha af jordkædens buddhaer (se Buddha). 15 Kilde: Messenger, juli 1921

16 DJWHAL KHUL Mesteren Djwhal Khul eller mesteren D.K., som han ofte kaldes er mester på 2. stråle for kærlighed-visdom. Han har taget indvielse som den sidste af mestrene, for han tog 5. indvielse i 1875, og derfor benytter han det samme legeme, som ved indvielsen. De fleste af de andre mestre har taget 5. indvielse i et tidligere legeme. Mesteren Djwhal Khul er tibetaner, og han benytter ikke et ungt legeme. Han er mesteren Koot Hoomi meget hengiven, og han bor i et lille hus ikke langt fra mesterens større hus. På grund af Djwhal Khuls villighed til at tjene og til at gøre hvad som helst, der er nødvendigt, kaldes han mestrenes budbringer. Djwhal Khul har ufattelig stor indsigt og kender mere til strålerne og de planetariske hierarkier i solsystemet end nogen anden i mestrenes rækker. Han arbejder med dem, der praktiserer healing, og samarbejder ukendt og usynligt med de, der søger efter sandhed i verdens laboratorier, med alle de, der har seriøse hensigter i deres forsøg på at bringe healing og håb til verden, samt med de filantropiske verdensomspændende bevægelser som for eksempel Røde Kors. Han underviser adskillige af de andre mestres elever, som kan have gavn af hans undervisning, og inden for de sidste ti år har han aflastet både mesteren Morya og mesteren Koot Hoomi for en hel del af deres undervisningsarbejde. Han har overtaget nogle af deres elever og disciple i en bestemt periode. Mesteren Djwhal 16

17 Khul arbejder desuden i stor udstrækning med bestemte grupper af æternes devaer, med healingsdevaerne, der samarbejder med ham for at helbrede nogle af menneskehedens fysiske lidelser. Det var ham, der dikterede en stor del af den meget vigtige bog, Den hemmelige lære, og som viste H.P. Blavatsky mange af illustrationerne og gav hende mange af de data, der findes i dette værk. 17 Kilde: Indvielse Alice A. Bailey Alle mestrene har et smukt udseende. Mesteren Djwhal Khul har et ædelt ansigt, men man vil måske snarere kalde det et lidt groftskåret ansigt end ét, der har smukke træk. Men der er ingen tvivl om, at når dette legeme er lagt til side, vil det næste blive virkelig smukt. Kilde: Adyar Bulletin, april 1913 Annie Besant Den víse lærer Aryasangha kendes nu som mesteren Djwhal Khul. Mens jeg sad på gulvet ved H.P. Blavatskys fødder og sorterede nogle papirer for hende, blev jeg forskrækket over at se en skikkelse, der stod imellem os, og som ikke var kommet ind ad døren. Det var ham, som nu er mesteren Djwhal Khul, selvom han på det tidspunkt ikke havde taget den grad, der gjorde ham til mester. Kilde: The Inner Life, II, s. 565 C.W. Leadbeater Den víse buddhistiske lærer og reformator, der sædvanligvis er kendt som Aryasangha, grundlagde et kloster i den kristne tids første århundreder. Han havde i et tidligere liv som Dharmayoti været en af Herren Buddhas nærmeste tilhængere, og derefter under navnet Kleineas en af mesteren Koot Hoomis første disciple i dennes liv som Pythagoras. Århundreder senere tog Djwhal Khul fødsel i Peshawur, der dengang hed Purusha pura, under navnet Vasubandhu Kaushika. Da han blev optaget i munkeordenen, tog han navnet Asanga, manden uden hindring, og senere i livet ændrede hans beundrende tilhængere dette navn til Aryasangha. Under dette navn var han hovedsageligt kendt som forfatter og fortolker. Man siger, at han levede til en meget høj alder næsten 150 år hvis traditionen taler sandt og at han døde i Rajagriha. Han var grundlæggeren af Yogacharya Skolen indenfor Buddhismen. Han rejste meget og havde stor indflydelse på buddhismens reformering. Hans ry nåede så langt, at hans navn nævnes sammen med Nagarjunas og Aryadevas, og disse skikkelser er blevet kaldt buddhismens tre sole. Den tid, da Aryasangha levede, angives til ca år efter Herren Buddha. Der er imidlertid usikkerhed om, hvornår han levede, men ingen angiver noget senere tidspunkt end det 7. århundrede e.kr. Nutidens åndsvidenskab kender ham som mesteren Djwhal Khul eller D.K. Mesteren Djwhal Khul indtager en enestående stilling, fordi han endnu ikke har taget det skridt, som er målet for menneskelig evolution Asekha indvielsen. Han var mesteren Koot Hoomis første elev. Det faktum, at han som Aryasangha indførte buddhismen i Tibet, kan være grunden til, at han i dette liv har valgt at benytte et tibetansk legeme. Der kan have været karmiske forbindelser eller forhold, som han har ønsket at få fjernet, inden han tog den endelige indvielse som mester. Kilde: Stilhedens Stemme, s

18 ENGELSKE MESTRE Der kan kun siges lidt om de to engelske mestre. Ingen af dem tager elever på samme måde som mesteren Koot Hoomi eller mesteren Morya. En af de engelske mestre bor i England, og han har ansvaret for en bestemt ledelse af det engelske folk, for han arbejder med planerne for landets fremtidige udvikling og evolution. Han står bag arbejderbevægelsen overalt i verden, for det er ham, der er ansvarlig for den og styrer den. Demokratiets opsving i nutiden skyldes hans ledelse. Ud af de demokratiske konflikter og det nuværende oprør og kaos vil den fremtidige verdens tilstand opstå, og grundtonen vil være samarbejde og ikke konkurrence, fordeling og ikke centralisering. Kilde: Indvielse Alice A. Bailey 18

19 GAUTAMA BUDDHA Herren Gautama er den 4. rodraces bodhisattva (Vyasa, Tehuti, Thoth, Hermes, Zarathustra og Orfeus), som opnåede buddhaskab i den 5. rodrace. 19 Kilde: Messenger, juli 1921 Gautama var Vyasa, Hermes, Zoroaster, Orfeus og i den sidste inkarnation var han Buddha. Han var den første i menneskeheden, der nåede buddhaskab og oven i købet ved en speciel anstrengelse. Han og Herren Maitreya tog 1. indvielse på Månekæden, og det siges, at de mødte hinanden på en tidligere klode. Kilde: Adyar Bulletin, august 1913 Annie Besant Dengang den foregående bodhisattva, Gautama, opnåede buddhaskabet og dermed den 9. indvielse, ophørte hans direkte kontakt med den fysiske verden, og hans nærmeste medarbejder, Kristus, blev bodhisattva. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. Arundale

20 HERMES TRISMEGISTOS Hermes Trismegistos eller den tre gange store Hermes er den græske betegnelse for den egyptiske visdomsgud Tehuti, som grækerne kaldte Thoth eller Thoth- Hermes. 20

21 HILARION Hilarion er mester for 5. stråle for konkret viden eller videnskab, og i en tidligere inkarnation var han Paulus fra Tarsus. Han har et kretensisk legeme, men tilbringer en stor del af sin tid i Egypten. Det var ham, der gav verden den åndsvidenskabelige afhandling Lys på Vejen, og hans arbejde er især interessant for det brede publikum i den nuværende krise, for han arbejder med de, der udvikler intuition. Han kontrollerer og transmuterer de store bevægelser, som har til formål at fjerne sløret til usynlige eksistensplaner. Det er hans energi, som gennem hans disciple stimulerer grupperne for åndelig forskning overalt, og det var ham, der gennem sine forskellige elever indstiftede den spiritistiske bevægelse. Han overvåger alle, der har højere psykiske evner, og han hjælper dem med at udvikle deres evner til gavn for deres grupper. For mennesker, der søger efter sandheden, arbejder han sammen med bestemte devaer på astralplanet, for at åbne adgangen til den subjektive verden, der ligger bag den tætte stoflige. 21 Kilde: Indvielse Alice A. Bailey

22 Mesteren Hilarion bor i Egypten, og han har et kretensisk legeme. Kilde: Messenger, juli 1921 Omkring år 330 e.kr. gjorde en anden af Plotins disciple en stor indsats for at dæmme op for den voksende fare for eklesiastisk overherredømme. Det var autoriteten den víse Iamblichus. Iamblichus er i dag kendt under navnet Hilarion. Kilde: Theosophist, oktober 1919, s. 20 T.H. Martyn Lys på Vejen blev i sin nuværende udgave nedskrevet af mediet Mabel Collins efter mesteren Hilarions diktat. Mesteren Hilarion modtog den selv fra en af sine egne lærere den víse lærer, der kaldes Venetianeren. Men selv han er kun forfatter til en del af den. Den venetianske mester oversatte den fra sanskrit til græsk til brug for sine elever i Alexandria. En af disse elever var mesteren Hilarion i inkarnationen som Iamblichus. Senere oversatte mesteren Hilarion den fra græsk til engelsk og dikterede den i den nuværende udgave. Kilde: Lys på Vejen, side 5-7 Den spiritistiske bevægelse opmuntres af den mester, der kaldes Hilarion, som er specielt interesseret i litterært arbejde. Det var ham, der dikterede Lys på Vejen. Kilde: Theosophist, februar 1922 p. 482 J.L. Davidge 22

23 HOMPESCH, FERDINAND de Baron (Se mesteren Rakoczy) Greven af Sct. Germain har sandsynligvis også kamufleret sig som Baron Hompesch, der var den sidste af Johanniter-ridderne fra Malta den mand, der sørgede for overgivelsen af Malta til englænderne. Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals C.W. Leadbeater Som greve Ferdinand de Hompesch, den sidste stormester for Johanniterne ridderne på Malta overgav han øen til Napoleon, og fra Napoleon overgik øen til britisk besiddelse i Kilde: Theosophist, februar 1922 p. 482 ff. J.L. Davidge 23

24 HUNYADI JANOS (Johan Huniady) (Se mesteren Rakoczy) Præsidenten for Det Teosofiske Samfund har fortalt, at han igen lod sig føde ca. 50 år senere (efter Chr. Rosenkreuz) eller måske lidt senere end det som John Huniady, en enestående ungarsk kriger og anfører Ungarns berømte frihedshelt, der kæmpede mod tyrkerne. Kilde: A.T. Kabel Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals C.W. Leadbeater 24

25 HVIDE LOGE En del af de 105 Venus-herrer har nu forladt Jorden, men i stedet er nogle væsener, der tilhører Jordens evolution, blevet optaget i deres kreds Den Hvide Loge som nu består af ca. 250 medlemmer. Sanat Kumara og hans tre nærmeste medhjælpere har den højeste ledelse af Jorden, og dette ansvar ligger i Kumaraernes og Den Hvide Loges hænder. Den Hvide Loges organisationsform er idealformen for menneskelig ledelse ledelsesdepartementet. Ingen af de nævnte manuer antager disciple med undtagelse af mesteren Morya. I øvrigt gælder uden undtagelser den regel, at intet medlem af Den Hvide Loge, der ikke har opnået 5. indvielse, antager elever i ordets egentlige betydning. Den Hvide Loges ledelse er verdens reelle regering, og nationernes regeringer er kun skygger af denne ledelse. Ganske vist får de stor frihed, men hvis den misbruges udover fastsatte grænser, griber ledelsesdepartementet ind. Men i alle tilfælde bliver planen for udviklingen altid gennemført. Lederen af undervisningsdepartementet er bodhisattvaen. Fra dette departement kommer de víse lærere, som med passende mellemrum giver verden en ny religion eller er årsagen til, at en gammel religion genopstår. En undtagelse udgjorde dog Shri Shankaracharya. Han tilhørte ledelsesdepartementet. I tider med stor nød kommer lederen selv og med ham en hel del af hans medhjælpere. Menneskeheden kan i store træk grupperes under de forskellige departementer. På denne måde hører f.eks. lærere, jurister, læger og forskere under undervisningsdepartementet. Dette departement har specielt med de unge at gøre. For øjeblikket arbejdes der med feberagtig hast i dette departement for at forberede hans (bodhisattvaens) ankomst. Der findes mange disciple navnlig blandt de unge. Organisationsdepartementet ledes af Mahachohanen. Dette departement har at gøre med naturkræfterne og har ansvaret for det ene naturriges forhold til de andre. Det arbejder meget med rytmer og ceremonier, og derfor hører frimurerne og andre hemmelige ordener under dette departement. Når ledelsesdepartementet arbejder ved hjælp af viljen, og undervisningsdepartementet ved hjælp af intuitionen, så arbejder organisationsdepartementet i kraft af harmoni. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. Arundale Det Store Hvide Broderskab er en organisation, der ikke kan sammenlignes med nogen anden i verden, og derfor er Det Store Hvide Broderskab ofte blevet misforstået. Det kaldes af og til Det himalayiske Broderskab eller Det tibetanske Broderskab. Kilde: Stilhedens Stemme, s. 84 C.W. Leadbeater 25

26 IAMBLICHUS (Se mesteren Hilarion) Omkring år 330 e.kr. gjorde en anden af Plotins disciple en stor indsats for at dæmme op for den voksende fare for eklesiastisk overherredømme. Det var autoriteten den víse Iamblichus. Iamblichus kendes nu under et andet navn, som en af visdommens mestre. Mesteren Hilarion i sin inkarnation som Iamblichus. Kilde: Theosophist, oktober 1919, p 20 T.H. Martyn Kilde: Lys på Vejen, s. 6 C.W. Leadbeater 26

27 JESUS Mesteren Jesus, der er brændpunktet for den energi, der strømmer igennem de forskellige kristne kirker, lever for tiden i et syrisk legeme, og han opholder sig i en bestemt del af det hellige land. Han rejser meget og tilbringer en stor del af sin tid i forskellige dele af Europa. Han arbejder især med masserne frem for med det enkelte menneske, selvom han har samlet en temmelig stor skare af elever omkring sig. Han er mester for 6. stråle for hengivenhed eller abstrakt idealisme, og hans elever er ofte kendetegnet ved den fanatisme og hengivenhed, der kom til udtryk blandt martyrer i de tidlige kristne tider. Selv har han nærmest et martialsk udseende, og han er realiseringen af disciplin med stærk myndighed og jernvilje. Mesteren Jesus er høj og mager med et ret langt og smalt ansigt, sort hår, bleg og med gennemtrængende blå øjne. Hans arbejde i denne periode er meget ansvarsfuldt, for han har fået til opgave, at skulle lede Vestens tænkning ud af dens nuværende urolige tilstand og ind i fredfyldte områder, hvor der er vished og viden. I Europa og Amerika skal han forberede Verdenslærerens endelige genkomst. 27

28 Han er kendt fra Bibelen, hvor han første gang omtales som Josua, Nuns søn, og derefter igen på Ezras tid som Jesus, der tager 3. indvielse. I Zakariahs Bog er han omtalt som Josua, og i evangeliet er han kendt for de to store ofre det ene, hvor han overlader sit fysiske legeme til Kristus, og det andet, som er den store forsagelse, der er kendetegnet for 4. indvielse. Som Apollonius af Tyana tog han 5. indvielse og blev mester. Siden den tid har han arbejdet med den kristne kirke, hvor han har stimuleret spiren til det ægte åndelige liv, der findes blandt medlemmer af alle sekter og trosretninger. Han neutraliserer så vidt muligt præsternes og teologernes fejltrin og misforståelser. Han er afgjort den víse leder generalen og den vise overordnede, og i kirkelige anliggender har han et nært samarbejde med Kristus, som han aflaster meget ved at fungere som hans mellemmand, hvor som helst det er muligt. Ingen forstår Vestens problemer så godt som ham, og ingen anden er så nært forbundet med de mennesker, der står for det bedste i den kristne lære, og ingen anden er så bevidst om nutidens behov. Nogle intelligente prælater inden for den anglikanske og katolske kirke er hans kloge repræsentanter. Kilde: Indvielse Alice A. Bailey Mesteren Jesus er inkarneret nu og lever i Syrien i et syrisk legeme. Jeg har ofte set ham. Han har et syrisk legeme og bor i Libanon i bjergene. Kilde: Adyar Bulletin, februar 1914, p. 77 Annie Besant Kilde: Messenger, juli l921 På samme måde som Herren Maitreya er alle religioners overhoved, er Jesus, den mester, som bor i Libanons bjerge, leder af den kristne kirke. Han er Apollonius, den tyanesiske magiker fra det 1. århundrede e.kr., Ramanujacharya og andre. Kilde: Theosophist, februar 1922 J.L. Davidge 28

29 JUPITER I den første store gruppe, hvor Manuen er overhovedet, findes der to mestre mesteren Jupiter og mesteren Morya. Begge har taget mere end 5. indvielse, og mesteren Jupiter, som også er Indiens overhoved, har stor respekt hos alle mestre. Han er den ældste af dem. Han opholder sig i Nilgiribjergene i det sydlige Indien, og han er ikke en af de mestre, der sædvanligvis tager elever, for blandt sine disciple er der indviede af højere grader og et ret stort antal mestre. I hans hænder ligger ledelsen af Indien, herunder en stor del af grænseområdet mod nord, og han har fået overdraget den vanskelige opgave til sidst at føre Indien ud af nationens nuværende kaos og uro og at sammensmelte de forskellige folkeslag i en syntese. Kilde: Indvielse - Alice A. Bailey Navnet Jupiter stammer fra Alcyones Liv. Han er den mester, der nu bor i Nilgiribjergene, og som derfor også kaldes Nilgiri-mesteren. Han var mesteren Moryas lærer og mester og er højt respekteret. Han bor i Indien ca. 80 mil fra Adyar. Kilde: Messenger, juli l921 KASHYAPA BUDDHA Herren Kashyapa Buddha er den 3. rodraces bodhisattva, som opnåede buddhaskab i den 4. rodrace. Kilde: Messenger, juli l921 29

30 KLEINEAS (Se mesteren Djwhal Khul) Kleineas er en af mesteren Djwhal Khuls inkarnationer, som en af mesteren Koot Hoomis første disciple i Koot Hoomis liv som Pythagoras. Efter Pythagoras død grundlagde Kleineas en skole for studiet af Pythagoras filosofi i Athen. KON-FU-TZE Mesteren Kon-fu-tze. Den latinske form for Kon-fu-tze navn er Confucius. Den østlige asiatiske skole (for mestre) blev ledet af de to víse mestre, som en gang var Lao Tze Confucius. Kilde: Theosophist, januar l923 Weller van Hook 30

31 KOOT HOOMI Mesteren Koot Hoomi som også er ret kendt i Vesten og har mange elever overalt stammer fra Kashmir, selvom familien oprindeligt kom fra Indien. Han er en indviet på højt niveau og er mester for 2. stråle for kærlighed-visdom. Han er en mand med et ædelt udseende høj, selvom han er noget spinklere bygget end mesteren Morya. Han har en lys hudfarve med gyldent-brunt hår og skæg. Øjnene, som er smukt dybblå, ser ud som om de udstråler tidsaldrenes kærlighed og visdom. Mesteren Koot Hoomi har stor erfaring og en omfattende uddannelse, for han er oprindeligt uddannet på et af de engelske universiteter, og han taler flydende engelsk. Han er enormt belæst, og al seriøs litteratur på forskellige sprog findes i hans arbejdsværelse i Himalaya. Han beskæftiger sig i stor udstrækning med at belive bestemte af de væsentlige filosofiske retninger, og han interesserer sig for en række filantropiske virksomheder. Han har fået overdraget den opgave hovedsageligt at stimulere manifestationen af den kærlighed, som ligger latent i alle menneskers hjerter, og at vække forståelsen af, at broderskab er en fundamental kendsgerning i menneskehedens bevidsthed. 31

32 Specielt i denne periode er mesteren Morya, mesteren Koot Hoomi og mesteren Jesus stærkt fokuseret på arbejdet med så vidt muligt at forene østerlandsk og vesterlandsk tænkning, sådan at Østens toneangivende religioner og den senere udvikling af den kristne tro med alle dens mange forgreninger kan hjælpe og støtte hinanden. Det er et håb, at der derved til sidst vil opstå en universel kirke. Kilde: Indvielse Alice A. Bailey I Ved Mesterens Fødder gentager han (Alcyone) den undervisning, han fik af mesteren Koot Hoomi. Kilde: Lys på Vejen, side 9 C.W. Leadbeater Han er en Kashmir-bramin, han har et indisk legeme, og han bor i Tibet. Kilde: Messenger, juli l921 I l875 grundlagde mestrene Morya og Koot Hoomi Det Teosofiske Samfund. Koot Hoomi er Pythagoras, den græske vismand fra det 6. århundrede f.kr. Nagarjuna var en af de tre víse buddhistiske lærere fra den kristne tids første århundreder. Man mener, at han døde år 180 e.kr. Han er nu kendt som mesteren Koot Hoomi. Kilde: Stilhedens Stemme, s. 94 C.W. Leadbeater Mesteren Koot Hoomi er den 6. rodraces kommende bodhisattva, og han vil opnå buddhaskab i den 7. rodrace. Kilde: Messenger, juli 1921 Mesteren Koot Hoomi er Kashmir-bramin. Kilde: Breve fra Visdommens Mestre, note 33 Kilde: Theosophist, februar 1922 J.L. Davidge 32

33 KRISHNA Der er to måske tre krishnaer. Den ene er avataren Shri Krishna, der omtales i Mahabharata (Bhagavad Gita). Den anden er barnet Shri Krishna. (Se også Shri Krishna). 33

34 KRISTUS Herren Maitreyas anden fremtræden som bodhisattva for den 5. rodrace. Herren Maitreya viste sig første gang manifesteret i den fysiske verden som bodhisattva i skikkelse af barnet Shri Krishna og derefter som Kristus. 34 Kilde: Adyar Bulletin, august 1913 p. 327 I sine malerier har mesteren Venetianeren som Paolo Veronese, skabt to meget smukke portrætter af Kristus. Et, som Kristus så ud, da han levede i det legeme, som Jesus af Nazareth havde forberedt, og et andet, der afbilder ham i det legeme, som han stadig benytter, og som han også benyttede for århundreder siden i den blomstrende fysiske periode, da billedet blev malet. Kilde: Theosophist, december 1921 Weller van Hook

35 Den nuværende indehaver af dette høje embede leder af religion i Den Hvide Loge er Herren Maitreya, som kaldes Kristus i Vesten, og som tog disciplen Jesu legeme i de sidste tre år af Jesu liv på det fysiske plan. Kilde: Stilhedens Stemme, s. 87 C.W. Leadbeater Da den foregående bodhisattva, Gautama, opnåede buddhaskabet, blev hans nærmeste medarbejder, Kristus, bodhisattva. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. Arundale 35

36 LAO TZE Kaldes i Alcyones Liv mesteren Lyra. Den østlige asiatiske skole (for mestre) ledes af de to víse mestre, som en gang var Lao Tze og Confucius. Kilde: Theosophist, januar 1923 Weller van Hook 36

37 LYTTON Den mester, der var lord Lytton, var sammen med andre elever af den same víse mester (Venetianeren). 37

38 MAHACHOHANEN Mahachohanen er den víse mester for hvis indre syn fremtiden ligger som en åben bog. Kilde: Breve fra Visdommens Mestre, note 1 Overhovedet for den vestlige asiatiske skole (for mestre) er Mahachohanen. Kilde: Theosophist, januar 1923 Weller van Hook Organisationsdepartementet (se Hvide Loge) ledes af Mahachohanen, der har samme rang som Manuen og bodhisattvaen. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. Arundale 38

39 MAITREYA Han, Herren Gautama, og Herren Maitreya tog 1. indvielse på Månekædens klode G, og de har også været sammen på en endnu tidligere klode. Herren Maitreya viste sig første gang manifesteret i den fysiske verden som bodhisattva i skikkelse af barnet Shri Krishna og derefter som Kristus. Den ariske races bodhisattva, Herren Maitreya, er ypperstepræst og lærer for hele verden. Vaivasvata Manus víse broder Herren Maitreya er kærlighedens og visdommens mester. Desuden er Herren Maitreya alle religioners overhoved. Kilde: Theosophist, februar 1922 J.L. Davidge 39

40 Bodhisattvaen rejste til Indien som en ung mand, og det samme gjorde Manuen, og de to bor nu side om side der. Og i sine malerier har mesteren Venetianeren som Paolo Veronese, skabt to meget smukke portrætter af Kristus. Et, som Kristus så ud, da han levede i det legeme, som Jesus af Nazareth havde forberedt, og et andet, der afbilder ham i det legeme, han stadig benytter, men sådan som han var for århundreder siden i den blomstrende fysiske periode, da billedet blev malet. Kilde: Theosophist, december 1921 Den nuværende indehaver af dette høje embede leder af religion i Den Hvide Loge er Herren Maitreya, som kaldes Kristus i Vesten, og som tog disciplen Jesu legeme i de sidste tre år af Jesu liv på det fysiske plan. Kilde: Stilhedens Stemme, s. 87 C.W. Leadbeater Herren Maitreya er den 5. rodraces Vidgusattvam, som vil opnå buddhaskab i 6. rodrace. Kilde: Messenger, juli 1921 Da den foregående bodhisattva, Gautama, opnåede buddhaskab, blev hans nærmeste medarbejder, Kristus, bodhisattva. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. Arundale 40

41 MANU (embede) Vaivasvata Manu Bortset fra de højeste kumaraer er manuerne de øverste ledere af ledelsesdepartementet med Vaivasvata Manu, lederen af den 5. rodrace, den ariske race, og manuen for den 4. rodrace, den mongolske race som de rangmæssigt højststående. Manuerne for og 3. rodrace er gået videre og har forladt Jorden. Den 6. rodraces manu er Vaivasvata Manus nærmeste medhjælper. Under disse manuer findes manuer for forskellige dele af planeten. På denne måde er der f.eks. en leder for Vesteuropa samt USA og Canada, en for Østeuropa, og Rishi Agastia er Indiens leder. Ingen af de nævnte manuer antager disciple med undtagelse af mesteren Morya. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. Arundale 41

42 MORE, THOMAS (Se mesteren Vulcan). Hans navn staves ofte fejlagtigt Moore. 42

43 MORYA Mesteren Morya, som er den mest kendte af de orientalske mestre, og som blandt sine elever har et stort antal europæere og amerikanere, er en Rajput-fyrste, og gennem mange årtier har han haft en autoritativ post inden for Indiens anliggender. Han har et nært samarbejde med Manuen og vil selv engang blive indehaver af embedet som Manuen over 6. rodrace. Han opholder sig ligesom sin broder, mesteren Koot Hoomi i Shigatse i Himalaya og er en kendt skikkelse blandt indbyggerne i denne fjerntliggende landsby. Han er høj og har et myndigt væsen. Han har mørkt hår og skæg og mørke øjne. Han kan opleves som streng, hvis ikke det var for udtrykket i hans øjne. Han og hans broder mesteren Koot Hoomi arbejder næsten som en enhed. Det har de gjort i mange århundreder, og det vil de fortsætte med i fremtiden, for mesteren Koot Hoomi er indstillet til embedet som Verdenslærer, når 6. rodrace skal udvikles. Det sker, når den nuværende indehaver af dette embede forlader det for at påtage sig et højere ansvar. Deres huse ligger i 43

44 nærheden af hinanden, og meget af deres tid tilbringer de sammen. Da mesteren Morya er på 1. stråle strålen for vilje eller kraft beskæftiger han sig hovedsagelig med at føre den nuværende manus planer ud i livet. Han fungerer som inspirator for verdens statsmænd. Gennem Mahachohanen håndterer han kræfter, som vil skabe de ønskede tilstande, der kan stimulere menneskehedens evolution. På det fysiske plan bliver de intelligente nationale ledere, som har langtrækkende visioner og internationale idealer, påvirket af ham, og med ham samarbejder nogle af de store devaer fra mentalplanet. Tre store grupper af devaer arbejder sammen med ham på mentale niveauer i forbindelse med de lavere devaer, som beliver tankeformer, og derved holdes der liv i de tankeformer, der udgår fra menneskehedens ledere til gavn for hele menneskeheden. Mesteren Morya har en stor gruppe af elever, som han vejleder, og han arbejder sammen med mange åndelige organisationer såvel som gennem politikere og statsmænd i verden. Kilde: Indvielse Alice A. Bailey Mesteren Morya taler som regel i korte, vægtige sætninger. Han gav afkald på sin plads i verden og blev om end ikke netop asket så i hvert fald én, der dedikerer hele sit liv udelukkende til åndeligt arbejde. Han var konge i Indien og befalingsmand over tropper, og derfor vant til at udtrykke nøjagtigt, hvad han ønskede i kraftige, korte, militære sætninger. Det gør han stadig. Kilde: Theosophist, november 1915 C.W. Leadbeater Han er en Rajput-fyrste. Han har et indisk legeme og bor i Tibet. Kilde: Messenger, juli

45 MOHAMMED De forskellige religioner ledes af bodhisattvaen samt af mestre og disciple under ham. Eksempelvis er Mohammed islams leder. Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 G.S. Arundale NAGARJUNA (Se mesteren Koot Hoomi) Aryasanghas ry nåede sådanne højder, at hans navn nævnes sammen med Nagarjunas og Aryadevas, og disse åndelige skikkelser, har man kaldt buddhismens tre sole. Nagarjuna var som tidligere nævnt en af de tre víse buddhistiske lærere fra den kristne tids første århundreder. Man mener, at han døde i år 1890 e.kr. Han kendes nu som mesteren Koot Hoomi. Kilde: Stilhedens Stemme, s. 73 og 94 C.W. Leadbeater NILGIRI (Se mesteren Jupiter). ORFEUS (Herren Gautama) Herren Gautama Buddhas 4. genkomst som 4. rodraces bodhisattva, hvor han lærte menneskeheden harmonien at kende, var den sidste inkarnation før inkarnationen som Gautama Buddha. Kilde: A.T. Kapel 45

46 P Mesteren P. arbejder under mesteren Rakoczy i Nordamerika. Det er ham, der rent esoterisk har beskæftiget sig med de forskellige mentale videnskaber som for eksempel Christian Science og New Thought, der begge er forsøg fra logens side på at forsøge at lære menneskeheden virkeligheden af det ikke-synlige samt tankens skabende kraft. Denne mester har et irsk legeme, og han er på 4. stråle. Hans opholdssted må ikke afsløres. Meget af mesteren Serapis arbejde blev overtaget af ham, da Serapis skulle arbejde med devaevolutionen. Kilde: Indvielse Alice A. Bailey PANCHASHIKHA KUMARA (Se Verdens Herre). PHILALETES, EUGENIAS (Se mesteren Athena) Forfatternavn for Thomas Vaughan. PROCLUS DIADOCHUS (Se mesteren Rakoczy) Mesteren Rakoczy havde en vigtig inkarnation, da han fødtes i Konstantinopel i år 411 e.kr. og fik navnet Proclus det navn, som han senere i livet gjorde berømt. Han var en af de sidste ivrige forkæmpere for Neoplatonismen. Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals C.W. Leadbeater 46

47 PYTHAGORAS (Se mesteren Koot Hoomi) Koot Hoomi var Pythagoras, den græske vismand fra det 6. århundrede f.kr. Kilde: Theosophist, februar 1922 J.L. Davidge Mesteren Djwhal Khul under navnet Kleineas var en af mesteren Koot Hoomis første disciple i dennes liv som Pythagoras. Kilde: Stilhedens Stemme, s. 72 C.W. Leadbeater 47

48 RAKOCZY Den mester, som især beskæftiger sig med den fremtidige udvikling af nationernes forhold i Europa og med det mentale udbytte af udviklingen i USA og Australien, er mesteren Rakoczy. Han er ungarer og har sit hjem i Karpaterne. Han var engang en kendt skikkelse ved det ungarske hof. Han omtales mange steder i de gamle historiebøger. Han var især i offentlighedens søgelys, da han var greven af Skt. Germain og endnu tidligere, da han både var Roger Bacon og senere Francis Bacon. Det er interessant at lægge mærke til, at mens mesteren Rakoczy på de indre planer beskæftiger sig med Europas forhold, kommer hans navn som Francis Bacon i offentlighedens søgelys i Bacon-Shakespeare kontroversen. Han er en temmelig lille og mager mand med stort fipskæg og glat sort hår, og han tager ikke lige så mange elever, som de tidligere omtalte mestre. For tiden leder han de fleste af 3. stråle eleverne i Vesten sammen med mesteren Hilarion. Mesteren Rakoczy er på 7. stråle strålen for ceremoniel orden eller magi og han arbejder igennem esoteriske ritualer og ceremonier og er levende interesseret i de hidtil ukendte 48

49 virkninger af frimurernes og de forskellige broderskabers og kirkers ceremonier overalt. I logen kaldes han sædvanligvis for greven, og han optræder i USA og Europa praktisk talt som den øverste leder med hensyn til at udføre de planer, der lægges af logens ledende råd. Omkring de tre víse mestre danner nogle af mestrene en indre gruppe, som mødes jævnligt i rådet. Kilde: Indvielse Alice A. Bailey Mesteren Rakoczy er et navn, som er overleveret gennem århundrederne, indfiltret i en masse kendsgerninger og opspind, misforståelser og forkert fremstilling. Det er et navn, som straks leder tanken hen på mystik og magi. Af sine samtidige blev han kaldt alkymist og charlatan, mester og troldmand, vismand og gøgler. Han var kongers og fyrsters ven. Hans rigdom gjorde det muligt for ham at leve kongeligt, hans privatliv var højt hævet over ros og kritik, mens hans imponerende intelligens og hans tankers dybde satte alle, som han kom i berøring med, i skyggen. Hans tilstedeværelse ved en sammenkomst medførte altid lidt mystik, for der var en gådefuld atmosfære af storhed, der omgav ham, som kun kunne misforstås. Mesteren Rakoczy var i det 18. århundrede kendt som greven af Saint Germain. Men der var meget andet hos ham, som skabte endnu større undren og respekt. Selvom han så ud til at være ca. 50 år gammel, levede der dengang han viste sig i Frankrig folk, som havde set ham 50 år før ved et fremmed hof, og på dette tidspunkt han havde haft nøjagtigt det samme udseende. Desuden indrømmede greven af Saint Germain at være så gammel og endda ældre, for med et øjenvidnes troværdighed beskrev han begivenheder, der var sket 200 år før. Der eksisterer beretninger om, at han er blevet set fra 1710 til 1822, og at hans udseende overhovedet ikke forandrede sig i løbet af dette tidsrum han blev ikke alene ikke ældre, men bevarede sit udseende som en kraftig, midaldrende mand. (En mere fuldstændig beretning gives i Cooper-Oakleys bog: The Comte de St. Germain). Greven af Saint Germain var søn af fyrst Rakoczy, en adelsmand med store godser i Ungarn. Jeg ved ikke, om der fra troværdig side er sagt, at greven af Saint Germain den dag i dag benytter det samme legeme, som han benyttede den gang, men det er vigtigt, at Anni Besant har oplyst, at greven af Saint Germain har afsluttet sin udvikling som menneske, og at han stadig bor og rejser rundt i Europa og arbejder for menneskeheden. Og i Det Store Hvide Broderskab er han kendt som mesteren Rakoczy. Kilde: Theosophist, december 1919 J. Henry Orme Sankt Alban er skytshelgen for mange kristne kirker, (blandt andet den engelske kirke i København). Han stod i meget nær forbindelse med England, med Kirken og med frimureriet. Han var af adelig romersk familie, født i byen Verulam i England, som efter ham nu kaldes St. Albans. Frimurere har sikkert hørt om Watson-håndskriftet fra Her siges der en hel del om St. Albans arbejde for Ordenen. Han led martyrdøden under Kejser Diocletians forfølgelse, der begyndte i år 303. Hans disciple balsamerede hans lig, og det kan endnu ses i abbediet i St. Albans. Kort efter havde han en anden vigtig inkarnation. Han blev født i Konstantinopel i år 411 og fik navnet Proclus det navn, som han senere i livet skulle gøre berømt. Han var en af de sidste ivrige forkæmpere for Neoplatonismen. 49

50 Derefter er der et hul i historien, hvor man i øjeblikket intet ved om ham. Han inkarnerede igen i år 1211, og i dette liv var han Roger Bacon, en franciskanermunk, som var reformator af både sin samtids teologi og af dens videnskab. Han var en engageret eksperimentator. I 1375 blev han født som Christian Rosenkreuz. Det var også et liv af stor vigtighed, for i denne inkarnation grundlagde han Rosenkreuzernes hemmelige orden. Forskellige organisationer benytter dens navn og nogle af dens lærdomme. Det oprindelige samfund eksisterer endnu, men er absolut hemmeligt. Imidlertid er Rosenkreuzernes kundskab stadig kendt, men i en noget anderledes form, for eksempel i teosofien og i frimureriet, selvom læren i frimureriet er skjult i symboler og allegorier. Det siges, at han igen lod sig føde ca. 50 år senere eller måske lidt senere end det som Hunyadi Janos (Johan H.), en fremtrædende ungarsk kriger og leder. Det siges, at han omkring år 1500 levede som munken Robertus et eller andet sted i Mellemeuropa. Man ved stort set intet om dette liv, og hvad han foretog sig. Efter dette liv kommer en af de største af han inkarnationer. Den begyndte i år 1561, hvor han blev født som Francis Bacon. Han var søn af dronning Elisabeth I, som giftede sig med sir Robert Dudley senere Jarl af Leicester mens de begge sad som fanger i Tower. Det siges, at han 100 år senere lod sig føde som Ivan Rakoczy, en transsylvansk fyrste. Han omtales i leksika, men der gives ikke mange oplysninger om ham. Han benytter endnu af og til dette navn. Efter alt dette er hans færden omgivet af en hel del mystik. Han rejste tilsyneladende rundt i Europa, hvor han dukkede op med mellemrum, men man har kun få bestemte oplysninger om ham. Han var grev de Saint Germain på den franske revolutions tid. Greven af Sct. Germain har sandsynligvis også kamufleret sig som Baron Hompesch, der var den sidste af Johanniter-ridderne fra Malta den mand, der sørgede for overgivelsen af Malta til englænderne. Han lever endnu, og hans nuværende legeme ser ikke ud til at være ret gammelt. Han er den mester, der er overhoved for 7. stråle, som nu begynder at herske over verden i stedet for 6. stråle, hvis primære egenskab var hengivenhed. 50 Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals Det var Kong James oversættere af Bibelen, der var de virkeligt inspirerede, og ham, man nu kalder grev de Saint Germain, havde indflydelse på denne oversættelse. Kilde: Theosophist, november 1915 C.W. Leadbeater Mesteren Rakoczy er født i Ungarn og bor der, selvom han rejser meget. Kilde: Messenger, juli 1921 Den ungarske mester er frimurerordenens indre overhoved. Som Francis Bacon var han dronning Elisabeth I s minister. Som den mystiske grev de Saint Germain var han Ludvig d. XV s ven. Som grev Ferdinand de Hompesch var han den sidste stormester for Johanniter-ridderne på Malta, der overgav øen til Napoleon, og senere kom øen i britisk besiddelse i 1814 for kun at nævne nogle få af hans inkarnationer. Han har spillet en betydelig rolle i Europas historiske liv i hundreder af år, og hans indflydelse er meget stærk i øjeblikket Proclus, Roger Bacon og andre. Kilde: Theosophist, februar 1922 J.L. Davidge

51 Som esoteriker skal man huske, at det er mesteren Rakoczy Venetianerens tidligere elev og nu hans broder der har gjort virkelig meget for i praksis at udforme nutidens form for naturvidenskab. Sammen med andre elever af den samme víse mester eksempelvis som den mester, der var lord Lytton, og den mester, der var Cagliostro har han anvist veje til at gøre den nuværende, regelbundne naturvidenskabelige kundskab praktisk og nyttig den videnskab, som han i sin inkarnation som Francis Bacon gjorde en så stor indsats for at givet en fysisk forklaring. Kilde: Theosophist, januar 1923 Weller van Hook Den vestlige halvkugles udvikling har Venetianeren for de lavere planers vedkommende for en stor del overgivet til sin víse broder og tidligere elev, mesteren Rakoczy. Hans mange inkarnationer i og for Europa har forberedt ham til denne ledende stilling og dette arbejde. Som grev de Saint Germain bar han det meste af karmaen ved overførslen af europæisk liv til Amerika, samt en stor del af karmaen for Europas liv. Kilde: Theosophist, januar 1923 Weller van Hook 51

52 RAMANUJACHARYA (Se mesteren Jesus) ROBERTUS, munken (Se mesteren Rakoczy) Det siges, at han omkring år 1500 havde et liv som munken Robertus et eller andet sted i Mellemeuropa. Man ved praktisk talt intet om denne inkarnation, eller hvad han foretog sig. Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals C.W. Leadbeater SANAKA KUMARA SANANDA KUMARA SANAT KUMARA SANATANA KUMARA (Se Verdens Herre). 52

53 SERAPIS En anden mester skal her kort omtales, mesteren Serapis, som ofte kaldes egypteren. Han er mester på 4. stråle og for de store kunstretninger i verden. Udviklingen inden for musik, malerkunst og dramatik modtager en livgivende impuls fra ham. For tiden er hans tid og opmærksomhed dedikeret til arbejdet med devaevolutionen, indtil deres indflydelse åbner mulighed for den store åbenbaring i musikkens og malerkunstens verden en åbenbaring, der er umiddelbart forestående. Mere kan der ikke siges om ham, og hans opholdssted kan heller ikke afsløres. 53 Kilde: Indvielse Alice A. Bailey Mesteren Serapis ved man ikke ret meget om. Hans ansigt har et meget asketisk udseende. Ansigtstypen er den samme som afdøde kardinal Mannings, med meget fine træk meget asketisk. Håret hænger helt ned på begge skuldre, og der er meget af det. Mesteren Serapis har et egyptisk legeme. Kilde: Adyar Bulletin, december 1913 Annie Besant Kilde: Messenger, juli 1921

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Visdommens MESTRE. - position og funktion i Hierarkiet. Erik Ansvang.

Visdommens MESTRE. - position og funktion i Hierarkiet. Erik Ansvang. 1 Visdommens MESTRE - position og funktion i Hierarkiet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Visdommens Mestre - position og funktion i Hierarkiet Af Erik Ansvang Hvad er det? Hvad gør det? I den åndsvidenskabelige

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Manuen, Kristus Rakoczy Mester Jupiter -

Manuen, Kristus Rakoczy Mester Jupiter - Vejledning til portrætterne af det Spirituelle Hierarki Det er småt med pålidelig information om de væsener og mestre, der har ofret sig for udvikling af bevidsthed i alle Jordens skabninger. I forbindelse

Læs mere

FRIMURERI og det gamle Egypten

FRIMURERI og det gamle Egypten 1 FRIMURERI og det gamle Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRIMURERI og det gamle Egypten Af Erik Ansvang Frimureriet stammer fra Egypten Nogle frimurere afviser, at frimureriets ritualer og

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

StjernePorten. 1. Stråle.

StjernePorten. 1. Stråle. 1. Stråle. Vilje og kraft. El Moroya er en af de mest kendte af Østens adepter. Han har en lang række disciple i Europa og USA, og udøver mest mulig indflydelse i international politik, på en ikke-voldelig

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Mahatmaer. N. Sri Ram.

Mahatmaer. N. Sri Ram. 1 Mahatmaer N. Sri Ram www.visdomsnettet.dk 2 MAHATMAER Af N. Sri Ram Fra The Universal Flame (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) A.P. Sinnett, der engang var redaktør af Indiens

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 Charles Webster Leadbeater tænker og pioner Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Charles Webster Leadbeater (1854-1934) Af Hardy Bennis 1854: Født i Stockport i England Charles Webster Leadbeater blev

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2008 - januar 2009 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret d Matt.11,25-30.

Sidste søndag i kirkeåret d Matt.11,25-30. Sidste søndag i kirkeåret d.21.11.10. Matt.11,25-30. 1 Med denne søndag slutter vi et kirkeår. Og i det år, der nu er gået, har vi gennem evangelierne fået fortalt historien om Jesus. Vi har hørt om hans

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Alice Ann Bailey. tænker og pioner. Erik Ansvang.

Alice Ann Bailey. tænker og pioner. Erik Ansvang. 1 Alice Ann Bailey tænker og pioner Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Alice Ann Bailey (1880-1949) Af Erik Ansvang Inden for åndsvidenskaben er der et menneske, som mere end nogen anden har markeret

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Gandhi - en frontløber

Gandhi - en frontløber 1 Gandhi - en frontløber John March www.visdomsnettet.dk 2 Gandhi - en frontløber Af John March Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forfatteren bruger betegnelsen forerunner

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016

Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016 Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (kap. 18, v. 31-43): Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Annie Besant. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

Annie Besant. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 Annie Besant tænker og pioner Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Annie Besant (1847-1933) Af Hardy Bennis Navnet Annie Besant siger ikke nutidens mennesker ret meget, men går man tilbage til slutningen

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse Af Hardy Bennis Den uendelige historie At beskrive den esoteriske læres

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008 Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Februar - juli 2008 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730.

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. 1 12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere