Nr. 22 februar 2015 HERNING. Frivillig Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 22 februar 2015 HERNING. Frivillig Center"

Transkript

1 Nr. 22 februar 2015 HERNING Frivillig Center

2 Nyhedsposten nr. 22 medio feb., marts, april, maj, juni, juli og medio aug. Dette nummer af Nyhedsposten udkommer kun elektronisk og bliver sendt til medlemsforeninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune. Linket er: under fanebladet NYHEDSPOSTEN. Nyhedsposten nr. 23 udkommer aug Indlæg sendes til Herning Frivillig Center. Herning Frivillig Center forbeholder sig ret til at redigere, ændre eller udelade indkomne indlæg. Deadline: fredag den 19. juni Deadline SKAL overholdes. Nyt materiale og rettelser til Nyhedsposten, som ikke er modtaget til tiden, vil ikke komme med. Praktiske ting Kursuskataloget fra Center for Frivillig Socialt Arbejde er kommet. Det indeholder tilbud om temadage, kurser og netværkstilbud for foråret Aktiviteterne er et gratis tilbud til dig, som er frivillig på det sociale og sundhedsmæssige område. Kørselsudgifter betaler man selv. Du kan læse om kurserne og tilmelde dig via Center For Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside på adressen: Kataloget kan afhentes hos: Herning Frivillig Center, bestilles på tlf eller på adressen: Bestyrelsen i Herning Frivillig Center Formand: Mariane Ravnholt (Hjælp til Selvhjælp) Supp.: Leif Særkjær (Dansk Handicap Forbund) Best.medlem: Liss Meldgaard (Røde Kors) Supp.: Edel Skovborg (Ud og Oplev) Best.medlem: Henry Jeppesen (Ældre Sagen, lokalafd. Herning) Supp.: Birgit Jonassen (Gigtforeningen) Best.medlem: Hanne Sandgaard (Natteravnene) Supp.: Arulanantharajah Thillainadarasa (Multikulturel Samarbejdsgruppe) Best.medlem: Kaj Jensen (Lungeforeningen LungePatient.dk) Supp.: Magny Kristensen (Diabetesforeningen) Best.medlem: Bruno Kjeldgaard (Blå Kors beskyttede pensionat) Supp.: Susanne Damgaard (PTU) Best.medlem: Leo Mathiasen (Ældre Sagen, lokalafd. Herning) Supp.: Ole Madsen (Høreforeningen Herning Afd.) Ekstern Revisor: Partner Revision Intern Revisor: Ole Madsen (Høreforeningen Herning Afd.) Redaktionen / Indholdfortegnelse Redaktion: Fredensgade 14, 7400 Herning Tlf Nyhedsposten er udgivet af Herning Frivillig Center Ansvarlig: Bibi Sandegaard Høeg, Centerleder Layout/Opsætning: Torben Dalsgaard Redaktionsudvalget: Bibi Sandegaard Høeg Herning Frivillig Center Torben Dalsgaard Herning Frivillig Center Indholdsfortegnelse Nyhedsposten nr. 22 februar Redaktionen / Indholdsfortegnelse Repræsentantskabet Ledere Herning Frivillig Center Områder for frivilligt socialt arbejde Besøgstjenester Humanitære Organisationer Ældreorganisationer Kirkelige Organisationer Væresteder Patientforeninger og handicaporganisationer Aulum-Haderup, Trehøje og Aaskov Herning Frivillig Center Selvhjælp Herning Herning Frivillig Center Herning Frivillig Center

3 Repræsentantskabet ADHD-foreningen Afdeling Vest Alzheimerforeningen, Lokalforening MidtVest Alhuset Brugerforening Assing Blå Kors Kibæk Autisme og Asperger Foreningen for voksne Baunekirkens Besøgstjeneste Blå Kors beskyttede pensionat Blå Kors Varmestue Bosnisk-Dansk Venskabsforening Børns Voksenvenner Café Hjørnestenen Café Kilden Colitis Crohn Foreningen Dansk-Afghansk Venskabsforening Dansk Blindesamfund Dansk Epilepsiforening MidtVestjylland 45 Dansk Fibromyalgi Forening Dansk Flygtninge Hjælp Dansk Folkehjælp Dansk forening for Neurofi bromatosis Recklinghausen Dansk Handicap Forbund Dansk-Kurdisk Venskabsforening Dansk landsforening for Laryngectomerede Lokalforening Midt/Vest Dansk-Tamilsk Venskabsforening Dansk-Tamilsk Infocenter Dansk Vandrelaug, Herning afdeling.. 17 Dantam IF Den Blå Mølle Den Irakiske Forening i Jylland De9 Foreningen for pårørende til psykisk syge Depressions Foreningen Det Danske Spejderkorps 1. Hede Det Danske Spejderkorps Tjørring Det Sociale Gullestrup DH Herning Diabetesforeningen Engholms Venner Ethiopian Somali Relief Association European Tamil Culture Forening (ETC Ass.) FAKS F.I.F.S. Foreningen Idræt for Sindslidende FBU Forældrelandsforeningen Foren. Danske Døvblinde, (FDDB) Synshørehæmmede Foreningen Far Foren. af Kurdere fra Syrien i Herning Fred og Forsoning Fristedet Fritidsgården Lindholm FUHEM Fundamentet Mandecentret Gigtforeningen Lokalgruppe Herning og Vestjylland kreds Gjellerup Kirkes Besøgstjeneste Godcares Sdr. Bork Nødhjælp Gullestrup Kirkes Besøgstjeneste HANDILEJR Herning Filatelistklub Herning KFUM og KFUK Herning Kirkes Besøgstjeneste HjerneSagen i Herning og Ikast-Brande Hjerneskadeforeningen Midt/Vestjylland Hjerteforeningen, lokalkomité Herning 41 HSP Lokalafdeling Herning Huset Hybermobile og HMS i Region 2 Høreforeningen, Herning Afd INSAM JOB Bank Jyske Multikulturelle Kvinder Kenyas Venner Kirkens Korshær , 34, 47 Klub 2005 Klub 98 Vestjyden Kræftens Bekæmpelse, Lokalafdeling Herning Kvinder, der hjælper børn og voksne Landsforeningen for Bedre Psykiatri, Lokalforening Herning Ikast - Brande Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød Landsorganisationen KRIS LEV Herning og Ringkøbing-Skjern. 41 Lokalforeningen, Ligeværd Lungeforeningen Lungepatient.dk Lyngblomsten Lænken ME/CFS Klubben Midtjylland Menighedsplejen i Aulum Hodsager Haderup Feldborg Sogne Multi Aktiv Forening Multikulturel Samarbejdsgruppe Natteravnene , 22 Nyreforeningen Offerrådgivningen , 21 Ordblinde/Dysleksi Foreningen Vestjylland Osteoporose Foreningen, Afdeling Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing og Holstebro Parkinsonforeningen P.T.U. MidtVestJylland Projekt U-Landshjælp til selvhjælp Propa PS Landsforeningen Red Barnet Herning Røde Kors , 15, 16 Røde Kors Aulum-Haderup Afdeling Scleroseforeningen Lokalafd. i Herning Sct. Johannes Kirkes Menighedsarbejde Sind-Klubben, Herning Senior Erhverv Midtjylland Selvhjælp Herning Slægthistorisk forening Herning Snejbjerg Kirkes Besøgstjeneste Somali Dansk Venskabsforening SOS Børnebyerne Spastikerforeningen Vestjylland Støtteforeningen for Hospice Midt Sudanesisk Venskabsforening Tamilsk-Dansk Venskabsforening Ud og Oplev Upgrade Ventilen Danmark Whiplashforeningen X-pect Pinsekirken Ældre Sagen, Lokalkomité for Aulum Haderup og Trehøje Ældre Sagen, Lokalkomité for Åskov. 47 Ældre Sagen, Lokalkomité for Herning , 24, 25 Øjenforeningen Værn om Synet, Afd. for Vestjylland Herning Frivillig Center 3

4 Leder fra formanden Kvalitet i frivilligcentrene Af Mariane Ravnholt Formand for Herning Frivillig Center De første frivilligcentre i Danmark blev etableret i 1989, og i dag findes der 65 frivilligcentre fordelt på 60 kommuner. Frivilligcentrene er til for det lokale foreningsliv og er selvstændige foreninger med lokale medlemmer og egen bestyrelse, som bestemmer, hvilke aktiviteter og tilbud, der er vigtige lokalt. Frivilligcentrene spiller hver især en vigtig rolle i udviklingen af den frivillige indsats i Danmark og udgør sammen med landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) et stærkt fællesskab, som påtager sig et medansvar for udvikling af frivilligheden, foreningslivet og borgernes mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde. Gennem en involverende proces og i et samarbejde i landsorganisationen FriSe er der aftalt fælles vision, formål og mål for frivilligcentrene, og med baggrund heri er der udarbejdet et nyt fælles kvalitetsgrundlag for frivilligcentrene. Et medlemskab af FriSe forpligter et frivilligcenter til at arbejde efter det aftalte kvalitetsgrundlag, men hvert frivilligcenter definerer selvstændigt, hvordan man bedst muligt udnytter sine ressourcer og herudfra lever op til den fælles vision og de fælles formål og mål uden at gå på kompromis med værdier og kvalitet. Frivilligcentrenes vision Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. Uddrag af frivilligcentrenes kvalitetsgrundlag Et frivilligcenter støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde og arbejder for at forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats. Det skal være let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og det skal være let at hente hjælp og støtte i civilsamfundet. Frivilligcentrene formidler frivillige og borgere til foreninger, synliggør den frivillige indsats og yder rådgivning og konsulentbistand til lokale foreninger og frivillige initiativer. Frivilligcentrene samler relevante aktører til dialog, erfaringsudveksling og samarbejde for at skabe nye initiativer, udvikling samt et stærkt og mangfoldigt foreningsliv og lokalsamfund. Herning Frivillig Center er som medlem af FriSe selvfølgelig også forpligtet til at arbejde efter det aftalte kvalitetsgrundlag, og vi vil bestræbe os på at søge et bredt samarbejde med mange forskellige foreninger og initiativer, at lytte til vores medlemmers behov og ønsker og give borgere, foreninger og frivillige initiativer adgang til indflydelse på Herning Frivillig Centers udvikling via medlemskab og deltagelse i møder og aktiviteter. Kvalitetsgrundlaget kan læses i sin helhed på Kilde:»Fælles om kvalitet«udgivet af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, november Herning Frivillig Center

5 Leder fra centerlederen»al begyndelse er svær«og»øvelse gør mester«af Bibi Sandegaard Høeg Ny Centerleder ved Herning Frivillig Center pr. 1. februar 2015 Jeg vil i dette nummer af Nyhedsposten zoome ind på, hvilke motiver der er til frivilligt arbejde, og hvad der kan være altafgørende for fastholdelsen af den frivillige. fakta At føle sig udvalgt Jeg startede selv som frivillig i sin tid i en juniorklub (børneklub) i min lokale barndomskirke. Den lokale præst inviterede mig gentagende gange til at blive leder i klubben, og da han fortsatte plageriet og gentagende gange formulerede, at de ikke kunne undvære mig længere i børneklubben, så tog jeg udfordringen op. Det viste sig at være et godt afsæt for mit voksne arbejdsliv, men dengang var mit fokus på, at det var et meningsfyldt arbejde. Jeg tror, der er en pointe i det hvervningsforløb, jeg var igennem, der er værd at tage med i arbejdet med frivillige. Det er vigtigt at føle sig udvalgt. Den rigtige opgave Det er af stor vigtighed, at opgaven er den rigtige for en frivillig. Hvis en frivillig ikke trives, er det vigtigt, at en projektleder eller en forening tør tage fat om problemet. Ofte skal der bare en lille forandring til, eller der er måske andre opgaver i projektet eller foreningen, der matcher den frivillige bedre. Her kan Herning Frivillig Center (HFC) være et godt sted at starte for den, der ønsker at være frivillig. Det er en Bibi Sandegaard Høeg er uddannet cand.mag. i dramaturgi og dansk fra Aarhus Universitet i Foreningsudvikler hos KFUK og KFUM i Odense Menighedskoordinator og daglig leder i Møllevangskirken i Aarhus. del af mit arbejde at tilbyde en kommende frivillig en samtale, hvor den frivillige bliver sporet ind på, hvilken forening eller organisation de frivillige timer bedst investeres i. Den frivilliges kompetencer, værdier og motivation skal gerne gå op i en højere enhed. En succesfuld og fleksibel frivillig opgave I FriSes i Årsrapport fra 2013 kan man læse om et succesfuldt projekt fra Odense kaldet»hjælpende hænder«, hvor en flok frivillig rykker ud og hjælper f.eks. ældre mennesker, der ikke selv kan pynte op til jul eller ikke har de kræfter, der skal til for at afrime fryseren etc. Det jeg hæfter mig særligt ved i artiklen er, at de frivillig primært er en gruppe, der ellers ikke er engageret i frivilligt arbejde. At arbejdsområdet er veldefineret, det er formentlig en af årsagerne til, at projektet rammer en ny målgruppe af frivillige. Det er små opgaver af stor værdi, udtaler lederen af projektet. Og netop snakken om værdi hos både den frivillige og den, der får hjælp, er essentiel. Projekt»Hjælpende hænder«er en attraktiv frivillig opgave, da der er stor fleksibilitet i organiseringen af, hvornår opgaverne skal udføres. En fryser skal jo ikke afrimes hver uge! Motiver til frivilligt arbejde Tidligere som ulønnet klubleder var jeg motiveret af følelsen af, at jeg var en nødvendig del af en lederflok og af tanken om, at jeg Herning Frivillig Center 5

6 Leder fra centerlederen, fortsat fortsat fra side 5 var med til at skabe rammerne for et godt fællesskab og store som små oplevelser for de børn, der kom i klubben. I bogen»frivilligkoordinering hvorfor og hvordan?«ii skitseres otte motiver til frivilligt arbejde: værdier, læring, identitet, sociale forventninger, indflydelse/magt, karriere, kammeratskab og den bestemte sag. Trods fordomme viser undersøgelser, at de unges motiver ligesom de ældres ofte balancerer mellem uselviske motiver, som at gøre en forskel for andre, og selviske motiver, som faglig dygtiggørelse og fællesskab. For de fleste er det en forudsætning for at træde ind i rollen som frivillig, at én eller flere af de ovenstående motiver går hånd i hånd med opgaven. Motiverende tiltag og fastholdelse i praksis Ét er at slynge om sig med teorier og noget andet er at skabe rammerne for det frivillige arbejde i praksis. Forfatterne bag ovennævnte bog omtaler to faktorer, som foreninger og organisationer skal lære at skelne skarpt imellem:»motiverende strukturer og motivation i praksis«iii.»motiverende tiltag«, som jeg vælger at forsimple udtrykket til, kræver organisering og kan f.eks. være en årlig fest for de frivillige, kurser eller gruppesamtaler. Planlagte arrangementer, der motiverer de frivillige. Hvorimod»motivation i praksis«handler om, at lederen af det frivillige arbejde lærer at anerkende den frivilliges indsats, at vise den frivillige tillid samt at involvere den frivillige i resultaterne og i visionerne for arbejdet. Én væsentlig pointe i bogen er, at de foreninger og organisationer, der formår både»at motivere«og»at skabe motivation«hos den frivillige, viser sig at have en bedre fastholdelse af de frivillige end de foreninger, der ikke skelner herimellem.»al begyndelse er svær«, som man siger, men vi må minde hinanden om:»at øvelse gør mester«. Vi kan blive bedre til at gøre mere af det, der virker, når vi deler de gode historier og succeser i det frivillige sociale arbejde med hinanden. iii FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer. iii Frederik C. Boll, Nana G. Alsted og Jakob M. Hald,»Frivillig Koordinering hvorfor og hvordan?«, 2012 iii Ibid Bibi Sandegaard Høeg Centerleder Hvis I ikke allerede har en annonce i bladet, kan I henvende jer i Herning Frivillig Center HERNING Frivillig Center 6 Herning Frivillig Center

7 Herning Frivillig Center Udstillere i Herning Frivillig Center forår 2015 Kom og se kunst hos: Herning Frivillig Center Fredensgade Herning Tlf Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 09:00-16:00 Fredag kl. 09:00-14:00 Marts og April Edna Bjerre Thusing Gullestrup, 7400 Herning Tlf Maj og Juni Kunstgruppen»Saali«Anni Uhrskov Fischer Mobil Anni Maabjerg Lisa Iversen Inge Kjærgaard Sommerferie i ugerne 29, 30 og 31 Optagelse af nye medlemmer i Repræsentantskabet Som medlemmer kan optages foreninger/organisationer, der arbejder med frivilligt socialt og humanitært arbejde i Herning Kommune Henvendelse herom kan ske til Herning Frivillig Center eller på tlf Medlemskab er gratis og giver stemmeret til repræsentantskabsmødet Besøg vores hjemmeside på adressen Her kan du finde mange nyttige oplysninger om Herning Frivillig Center og de foreninger/organisationer, som er medlem af repræsentantskabet for Herning Frivillig Center Parkering ved Herning Frivillig Center Dagskort skal være udfyldt med dato og stempel. Kortet gælder for den dato, som er skrevet på kortet. Dagskort skal bruges alle ugens dage fra kl. 00:00-24:00. Kom ind i receptionen ved Herning Frivillig Center og få udleveret et Dagskort. Nogle parkeringpladser er»betalingspladser«, skiltene dér er sorte med hvid skrift. Betalingsstanderen findes på P-pladsen. I receptionen kan du få anvist, hvor du må parkere med gyldig Dagskort, skiltene dér, er hvide med sort skrift. Herning Frivillig Center påtager sig intet ansvar for manglende P-tilladelse og forkert parkering. Husk P-tilladelse Herning Frivillig Center 7

8 Herning Frivillig Center HERNING Frivillig Center Repræsentantskabsmøde i Herning Frivillig Center onsdag den 15. april 2015 kl. 19:00 Tilmelding senest den 8. april 2015 til: eller Brug din forenings stemme Mød op til repræsentantskabsmødet i Herning Frivillig Center 8 Herning Frivillig Center

9 Herning Frivillig Center Kan vi hjælpe dig? Bisiddertjenesten i Ældre Sagen og Røde Kors har besluttet at indgå i et samarbejde, så de 2 organisationer kan benytte hinandens frivillige bisiddere. Hvad kan en bisidder hjælpe med? En bisidder er en neutral person, som er med dig ved samtaler med offentlig myndighed, retsvæsen, hospital, læge, bank eller lignende. En bisidders opgave er: at være et par ekstra ører at hjælpe med at tilrettelægge samtalen at huske, hvad der er blevet sagt/aftalt En bisidder skal forholde sig neutral og objektiv til de ting, bisidderen får kendskab til. En bisidder har tavshedspligt. Hvem kan bruge en bisidder? Alle borgere i Herning kommune. Brug os, hvis du ønsker en ledsager. Hvad koster hjælpen? Det koster ikke noget at have en bisidder med. Dog kan der være udgifter til kørsel/transport. Hvordan får jeg kontakt med en bisidder? Røde Kors kontakt bedst mellem kl. 12:00 og 13:00 Ældre Sagen kontakt Børnehjørnet Bethaniagade 18, Herning 7400 Herning Børnehjørnet er Kirkens Korshærs genbrugsbutik for børn og børnefamilier. Der sælges tøj, babyudstyr, legetøj, bøger og ventetøj. Derudover fungerer butikken som mødested. Hver tirsdag og torsdag er der mellem kl mulighed for en samtale med en fast medarbejder til hjælp og støtte i hverdagen. Der er mulighed for at få hjælp i forbindelse med kontakt/ møder med kommunen/sociale instanser eller lignende. Der er tilbud om at deltage i forskellige arrangemen ter som fx udfl ugter og sociale hyggestunder. Desuden vil det være muligt at deltage i en forældre gruppe. Endvidere er der altid mulighed for en snak over en kop kaffe/te med de frivillige i butikkens åbningstid. Butikken er åben mandag-fredag fra kl. 10:00-17:30. Vi har behov for mange frivillige. Udover at være en almindelig genbrugsbutik (med opgaver som sortering, vask, strygning, oprydning og kundebetjening), forventes der også af de frivillige, at de deltager aktivt i de sociale tiltag. Vi har en god fl ok frivillige, men vi kan sagtens være fl ere til at løfte opgaven med hænder, øjne, ører og lyst til at engagere sig. Kontakt Kirkens Korshær på tlf eller Vi mangler frivillige Kom ind i Herning Frivillig Center, hvis du har lyst til at bruge nogle timer om ugen på frivilligt arbejde. Vi har forskellige opgaver, som mangler en hjælpende hånd. Du skal tale med Centerleder Bibi Sandegaard Høeg. Vores adresse, tlf. og mail finder du på bagsiden HERNING Frivillig Center Herning Frivillig Center 9

10 Områder for frivilligt social arbejde Formidling af frivilligt socialt arbejde Besøgsven En besøgsven besøger et medmenneske 1-2 timer ugentligt. En besøgsven lytter, samtaler, går ture, læser m. m. En besøgsven er ikke en erstatning for en hjemmehjælper. Organisationer: Røde Kors Besøgstjeneste tlf Folkekirkernes Besøgstjeneste tlf og Kirkens Korshærs Besøgstjeneste tlf Ældre Sagens Besøgstjenester tlf og Menighedsplejens Aflastnings- og besøgstjeneste Aulum Hodsager Haderup Feldborg tlf Frivillig på Herning Krisecenter for voldsramte kvinder Den frivillige tager en vagt af varierende længde en eller flere gange om måneden. Er rummelig og lyttende i forhold til kvinderne og deres børns sorger og glæder. Løser forskellige opgaver. Organisation: Herning Krisecenter for voldsramte kvinder tlf Natteravn Natteravnene går på gaden i Herning i de sene nattetimer fredag og lørdag nat, samt på Holtbjerg efter behov. Du kan vælge at gå fra 1 gang om måneden til 1 gang om året. Natteravnene går altid i grupper på mindst tre iført deres karakteristiske gule jakker. Organisation: Natteravnene tlf eller Herning Frivillig Center tlf Din indsats gør en forskel! Igangsættere af Selvhjælpsgrupper Nye frivillige søges Har du mod på nye udfordringer og evner til at udvise empati og til at lytte? Har du lyst til at udvikle dine kompetencer og gøre et stykke meningsfyldt arbejde? Synes du at gruppeprocessen er spændende? Så skal du måske overveje at blive frivillig igangsætter i Selvhjælp Herning, Herning. Selvhjælp Selvhjælpsgrupperne spænder vidt i emnerne fx sorg, ADHD, selvværd og skilsmisse. De etableres løbende ud fra behov og efterspørgsel. Selvhjælpsgrupperne består af mennesker som ønsker at mødes med andre ligestillede. Selvhjælp er ikke et behandlingstilbud. Som igangsætter vil du blive klædt på til din opgave på vores obligatoriske igangsætterkursus. Vi forventer: du har lyst til at udføre frivilligt arbejde er i balance med dig selv kan lytte og udvise empati at du er stabil i forhold til gruppen og kan mødes ca. 2 timer hver 14. dag. Vi tilbyder: igangsætterkursus løbende supervision gode kolleger udviklende samvær adgang til spændende kurser Er du interesseret så kontakt leder Anette Würtz på telefon i telefontiden, mandagtorsdag kl. 10:00-14:00. Eller på Selvhjælp Herning 10 Herning Frivillig Center

11 Områder for frivilligt social arbejde Frivillig på værested for misbrugere Den frivillige tager en vagt af varierende længde en eller flere gange om måneden. Deltager i hyggeligt samvær med brugerne. Er rummelig og lyttende i forhold til brugernes sorger og glæder. Løser forskellige opgaver. Organisationer: Assing Blå Kors, Kibæk tlf Blå Kors Varmestue tlf Café Hjørnestenen tlf Café Kilden tlf Den Blå Mølle, Kibæk tlf Kirkens Korshær Fruehøj tlf Kirkens Korshær Lyngblomsten tlf Lænken tlf Huset tlf Fred og Forsoning, Arnborg tlf Frelsens Hær tlf Samaritter Samaritterne yder førstehjælp ved messer, fodbold, speedway, idræt, koncerter, festivaler m. m. Organisationer: Røde Kors tlf Dansk Folkehjælp tlf Bliv mentor for en ung? En lille indsats der gør en STOR forskel En mentor er en uddannet frivillig voksen som støtter op omkring den unges liv og tanker omkring uddannelse. Du er mentor for den unge, så længe I begge ønsker det. En mentor er ikke behandler og blander sig ikke i den unges privatliv. Kontakt Centerleder, Bibi Sandegaard Høeg, Offerrådgivningen Offerrådgiverne skal kunne sætte sig ind i de reaktioner, mennesker i krise viser, og være med i en vagtordning. Organisation: Offerrådgivningen tlf Oplæser til Lydavisen Oplæserne indlæser lydavisen til blinde og svagtseende. Lydavisen produceres i ugens løb og udsendes til brugerne hver fredag. Organisationer: Herning Frivillig Center tlf Frivillig i Genbrugsbutik Den frivillige passer butikken og hjælper ved sorteringsarbejde. Vagterne er af varierende længde en eller flere gange om måneden. Organisationer: Blå Kors Møbelgenbrug tlf Blå Kors Genbrug Tøj tlf Danmission Genbrug tlf Røde Kors Genbrugsbutik tlf IGEN Kræftens Bekæmpelses Genbrug tlf Kirkens Korshærs Genbrug tlf KFUM og KFUK Genbrug tlf Mission Afrika Genbrug tlf og Desuden indgår frivillige i bestyrelsesarbejde, rådgivning, vejledning og som ungdomsledere m.m. Indsamlere Til humanitære formål bruges frivillige indsamlere ca. en gang årligt. Organisationer: Røde Kors tlf Kræftens Bekæmpelse tlf Folkekirkens Nødhjælp tlf Herning Frivillig Center 11

12 Besøgstjenester Gullestrup Kirke Besøgstjenesten Besøgstjenesten Vil du gerne have besøg eller være besøgsven, kan henvendelse ske til: Kontaktperson: Gerda Mølgaard tlf Kontaktpersoner: Sognepræst Kirsten Thyssen Tlf Hanne Ottow, Lyngblomsten Tlf Menighedsplejens Aflastningsog Besøgstjeneste Aulum Hodsager Haderup og Feldborg Sogne Formidling af kontakt mellem besøgsvenner og besøgsmodtagere. Herning Kirke Besøgstjenesten En gren af Herning Kirkes menighedsarbejde En besøgsven er én, der har tid og lyst til at være sammen med et medmenneske 1-2 timer om ugen At få en besøgsven giver nye muligheder og kontakter Henvendelse til: Ragna Kjær Nielsen.. tlf Linda Bakbo Laursen.. tlf Lilly Hedegaard tlf Kontaktperson: Frauke Meldgård tlf Hedeagerkirkens Besøgstjeneste Kontaktperson: Margit Busk tlf En del af Hedeagerkirkens menighedsarbejde. At blive besøgsvært eller være besøgsven giver mange oplevelser og venskaber. Gjellerup Kirke Besøgstjenesten en meningsfyldt opgave, hvor der er brug for dig Hvis man ønsker at være besøgsven eller besøgsvært, kan henvendelse ske til: Kontaktperson: Lis Rahbek Tlf / Herning Frivillig Center

13 Besøgstjenester Sct. Johannes Kirke Besøgstjenesten Baunekirkens Besøgstjeneste GIV LIDT FÅ MEGET! Besøgstjenesten formidler kontakt mellem besøgsven og besøgsvært. Besøgsvennen bliver en del af et større fællesskab. Besøgsvennen får tilbudt inspirationssamvær. Kontaktperson: Sognemedhjælper Tove B. Jessen Fredhøj Allé, 7400 Herning Tlf (Tirsdage mellem 9-10) Mail: Et frivilligt arbejde, hvor mennesker besøger mennesker, der har behov for fællesskab. Besøgene foregår hver fjortende dag. Besøgsven og -vært aftaler tidsrum og indhold. Der er samlinger for besøgsvennerne nogle gange om året. Kontaktperson: Krista Lejbølle Eskesen Tlf Humanitære Organisationer Senior Erhverv Midtjylland Kvalificerede medarbejdere til det danske arbejdsmarked Gratis jobformidling gennem Senior Erhverv Midtjylland Din nye medarbejder er måske her? Netværk for jobsøgende seniorer 50 + Kom ind og vær en del af fællesskabet Bredgade 30, 7400 Herning Tlf Herning Frivillig Center 13

14 Humanitære Organisationer Natteravnene i Herning Natteravnene i Herning kan i december 2015 fejre 15-års-jubilæum som en af de første Natteravneforeninger i Danmark. Vi gik den første tur december 2000, så det er blevet til mange kilometer i Hernings natteliv. Vi er til stede i byens natteliv fredag og lørdag nat, dog ikke i industriferien og en del af januar, hvor der ikke er særlig mange unge i byen. Vi går for det meste på strøget, hvor der er værtshuse, diskoteker m. v. Det er her de fl este unge befi nder sig. Vi besøger også banegården og går ofte rundt i sidegaderne til Strøget. Natteravnene har 5 gyldne regler. Vi skal være synlige i gadebilledet, dog uden at fylde for meget. Vi går ikke ind på værtshuse og diskoteker, men er udelukkende på gadeplan. Vi går altid 3 og 3 og helst en blanding af kvinder og mænd. Vi snakker meget med de unge og på de unges initiativ. Vi moraliserer ikke, men hjælper de unge, hvis de har brug for det. Der er p.t. 36 aktive Natteravne i Herning. Når man ønsker at blive Natteravn, skal man med på et par ture sammen med en Natteravn fra bestyrelsen, før man bliver godkendt som Natteravn. I Herning har vi den regel, at man skal være mindst 25 år for at blive Natteravn. Som Natteravn bestemmer man selv, hvor mange gange, man vil gå i en periode. Der er Natteravne, der går ca. hver 14. dag, andre måske kun engang om måneden eller kun en enkelt gang i en 3 måneders periode. NATTE RAVNENE Multi Aktiv Forening I vores forening er medlemmerne enten over 50 år, førtidspensionister eller pensionister. Vi mødes til hyggeligt samvær, sund madlavning, svømning i DGI huset, fi sketur og foredrag. Har du lyst til at møde nye mennesker og lære forskellige nationaliteter at kende, er du velkommen til at kontakte os. Henvendelse: Punitha Theva Tlf Mail: 14 Herning Frivillig Center

15 Humanitære Organisationer DANSK L P F O L K E H J Æ Hjælp os at hjælpe andre Fritidsgården Lindholm Kollundvej 35, Lind Kontaktperson: Bruno Jespersen Mail: Gå en søndags- eller aftentur og nyd synet af høns gæs kaniner i voliererne gå en tur og se på kolonihaverne og se jernalderhuse, der er bygget af Lindholm Historiske Værksted. Er du interesseret i: Trædrejning Amatørteater Træsløjd Dukketeater Metalsløjd Skakspil Musik Blomsterbinding Eller måske er I en gruppe, der har andre ideer? Henvend jer til et af bestyrelsesmedlemmerne på Lindholm eller ring til Dansk Folkehjælp er en frivillig humanitær organisation, stiftet i Vi arbejder med førstehjælpsuddannelser, samarittervagter, socialt arbejde, handicaparbejde, ungdomsarbejde samt internationalt hjælpearbejde og indsamling til katastrofer. Medlemskab: Du kan for kr. 140,- om året blive medlem af DANSK FOLKEHJÆLP. Du forpligter dig ikke til at yde et stykke arbejde, men du får tilbud om at få nogle spændende oplevelser sammen med andre frivillige. Kontaktperson: Dansk Folkehjælp, Herning afdeling Bodil Kjær Markmøller tlf Bliv Røde Kors samarit Røde Kors samaritterne er dem, du ser til sportsstævner, koncerter og i Messecentret. De er altid parate til at håndtere alt lige fra et plaster på en lille skramme til et evt. hjertestop. Vi er en fl ok glade personer, der efter at have gennemgået et 12 timers førstehjælpskursus, har fået interesse for at vedligeholde og udbygge vores viden om førstehjælp. Man er altid velkommen til at besøge vagten, hvis man er til et arrangement, hvor der er en Røde Kors samaritervagt. Ud over vagter mødes vi en gang om ugen i vore lokaler på Knuthenborgvej 19 i Tjørring. Her dygtiggør vi os ved undervisning og øvelser. Øvelserne kan være alt fra små til større øvelser, hvor vi bruger området omkring lokalerne fx radio øvelser eller øvelser med fi guranter. Samariterarbejdet startede allerede så småt i 1883 og har siden gennemgået en stor udvikling. I dag er der i hele landet ca Røde Kors samaritter fordelt på 75 afdelinger. For at uddanne dig til samarit skal du først have et 12 timers førstehjælpskursus. Herefter skal du deltage på vagter som aspirant, således at både du og afdelingen kan fi nde frem til, om du egner dig til at blive samarit. Desuden skal du deltage i et 3 timers kursus, der informerer dig om Røde Kors som organisation. Herefter vil du blive tilbudt uddannelse som teamsamarit med inkluderet hjertestarter kursus 51 timer. Du kan efterfølgende uddanne dig til Teamleder, Vagtleder eller Regionsinstruktør. Du skal være MEGET velkommen til at møde os på onsdage i lige uger kl. 19:00-22:00 på Knuthenborgvej 19, Tjørring. Hvis du har lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte vores aktivitetsleder: Vivian Nielsen på tlf Herning Frivillig Center 15

16 Humanitære Organisationer Røde Kors Herning kommunekreds Formand for Røde Kors, Herning kommune- kreds: Gerda Højgaard tlf / Du kan gøre en forskel ved at melde dig som frivillig til en af Røde Kors mange aktiviteter. Bliv en del af det frivillige fællesskab. Herning kommunekreds består af: Aulum-Haderup afd.: Ketty Rolighed, tlf Herning afd.: Gerda Højgaard, tlf / Trehøje afd.: Thilde Brunsgaard, tlf / Åskov afd.: Hanne Nielsen, tlf / Herning afdeling I Herning afdelingen har vi mange aktiviteter, som vi kan tilbyde dig at deltage i. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde den aktivitet, som netop du interesserer dig for. Ring til formanden, hvis du er i tvivl, ellers kan du direkte kontakte aktivitetslederen for den aktivitet, du ønsker at være med i. Afdelingsformand: Gerda Højgaard tlf / Besøgstjenesten: Liss Meldgaard tlf / Sygehusbesøgstjenesten: Metha Simmelsgaard tlf Thea Madsen / Bisiddernetværk: Leif Pedersen Nørklegruppen: Solvejg Iversen tlf Samariterafdelingen: Vivian Nielsen Vågetjenesten: Ruth Vonge tlf / Kursuskoordinator Førstehjælp: Thea Madsen tlf / Integrationsgruppen: Gerda Højgaard tlf / Skoletjenesten: Erik Kristensen tlf Skoletjenesten - Genève konventionerne Gunvald Mygdam tlf Venskabsprojekter: Gunvald Mygdam tlf Røde Kors butikken: H.P.Hansens Vej 50 Tlf Butikken er åben: Mandag-fredag kl. 10:00-17:00 Lørdag kl. 10:00-13:00 Leder af butikken: Birthe Christensen tlf / Røde Kors udlejningsbutik: Knuthenborgvej 19 (ved Lundgårdcentrets P-plads) Tlf i åbningstiden Udlejningsbutikken er åben: Onsdag kl. 14:00-17:30 Fredag kl. 14:00-17:00 Leder af udlejningsbutikken: Gudde Moeslund Landsindsamling: Arne Borbjerg tlf Keld Guldmann tlf Medlemskab: Du kan for kroner om året blive medlem af Røde Kors. Et medlemskab forpligter ikke til at yde frivilligt ar- bejde, men du er med dit medlemskab med til at styrke afdelingens arbejde. Vi byder dig velkommen i et godt fællesskab. Vær med til at anvende din erfaring, viden og net- værk til gavn for andre du får meget igen. Gerda Højgaard Læs om os på vores hjemmeside: 16 Herning Frivillig Center

17 Humanitære Organisationer Herning og Ikast-Brande Kommuner Offerrådgivningen tilbyder råd og vejledning til ofre, pårørende og vidner, som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke. Tlf Mandag-fredag kl. 10:00-19:00 Personligt møde kan aftales. Vi tilbyder: Hjælp, støtte og vejledning Forståelse for din situation Medmenneskelig kontakt Anonym henvendelse Tavshedspligt hos rådgiver Herning afdeling Dansk Vandrelaugs afdeling i Herning arrangerer vandreture i Region Midt-Vest området. Vi har længere ture på km på søndage en gang om måneden og hver anden tirsdag lidt kortere ture på ca km. Vi bestræber os på at arrangere gode og spændende vandreture, hvor vi kommer lidt længere ind i områderne, end man normalt gør, hvis man færdes alene, samtidig med at vi nyder det sociale samvær på turene. Har du lyst til at prøve, kan du få nærmere oplysning på tlf Du kan også finde vores programfoldere på biblioteket og endelig kan du finde os på internettet på adressen: Her kan du se både programmer og billeder fra vores ture. Herning Filatelistklub Mød op i vores klub, og deltag i vores snak om frimærker. Vi holder byttemøde, kursus og kigger motivsamlinger og mærker. Opstart i efteråret er: Onsdag den 2. september Lørdag den 14. marts er det»frimærkets dag«. I samarbejde med Post Danmark og Danmarks Filatelistiske Forbund arrangerer din lokale Frimærkeklub en stand på det nye Hovedbibliotek, med salg af nye frimærker samt oplysning om værdien af et medlemskab. Formand Henning Pedersen Bøgens Kvarter Herning Telefon Mobil Herning Frivillig Center 17

18 Humanitære Organisationer Singleklubben UD og OPLEV Vi er en velfungerende klub med hjemsted i Herning. Klubbens formål er at samle enlige m/k ere til socialt samvær som f. eks. vandreture, udfl ugter, bowling, mad, fest, teater, koncerter, kunst og biografture. Klubben har eksisteret siden Medlemstallet ligger på ca Nye medlemmer er altid velkomne. Oplysning på: Formand: Leo Mathiasen, tlf Sekretær: Inger Clausen, tlf Kenyas Venner Kenyas Venner er Dansk / Kenyansk frivillig forening til støtte for Mellemfolkelig forståelse og udviklings arbejdet for bedre sundhed og vækst i Kenya. Foreningen arbejder uafhængig af politiske og religi øse interesser, men alene ud fra et humanistisk grundsyn. Vi støtter bl. a. børn og kvindeprojekter og skoler m.m. ud fra princippet hjælp til selvhjælp. Vi støtter udviklingsprojekter i samarbejde med lokalbefolkningen, vores søsterforening i Kenya. Udgangspunktet er Landsbyen Tigoi som er beliggende 17 km Nord for Kisum, som er Kenyas 3. største by. Mit kendskab til Tigoi stammer fra, at jeg var U- landsfrivillig på Tigoi Girls High School fra og har siden holdt kontakten til landsbyen. Min datter var på dette tidspunkt 5 år og gik i den lokale primary school (folkeskole fra 0-8 klasse). Medlemskaber: Pensionister/studerende kr. Personlig kr. Familie kr. Virksomhed kr. Medlemsskab betales 1 årligt Kontonr.: Foreningen er stiftet Hjælp os med at hjælpe i Kenya Evt. spørgsmål rettes til: Formand Merete Glud Ebbesen Tlf eller på mail 18 Herning Frivillig Center

19 Humanitære Organisationer Hjælp stille og ensomme unge Som frivillig i mødestedet Ventilen Herning hjælper du stille og ensomme unge samtidig med, at du får unikke oplevelser, der udvikler dig fagligt og personligt. Du er med til at forebygge unges ensomhed gennem hjælp-til-selvhjælp og oplysningsarbejde. Det er vigtigt, at du er god til at lytte og kan støtte de unge ligeværdigt og engageret. Du skal være mellem 18 og 29 år og afsætte 20 timer om måneden til Ventilen Herning. Som frivillig bliver du en del af et attrak - tivt miljø, der lægger vægt på hele tiden at udvikle og bevare høj kvalitet i det frivillige arbejde. Derfor bliver du tilbudt spændende kurser i blandt andet samtaleteknik, PR og konfliktløsning, som er gratis at deltage i. Ventilen Herning arbejder også for at udbrede kendskabet til ensomhedsproblemer blandt unge. Derfor kan du også hjælpe til med PR, skoleforedrag og organisatoriske opgaver. Ventilen Herning er en selvstændig del af Ventilen Danmark, og det betyder, at du som frivillig har stor indflydelse på projektet. Har du ideer til aktiviteter, happenings og nye initiativer, så er der meget kort vej til at få dem gennemført. Den lokale Ventil kan altid få råd og støtte hos Ventilen Danmark. Ventilen har eksisteret siden 1993 og har mødesteder for ensomme unge mellem 15 og 25 år i ti danske byer. Vi har ingen tilknytning til religion, partipolitik eller lignende. Se mere på: Sdr. Bork Nødhjælp Sdr. Bork Nødhjælp er en selvstændig, kristen nødhjælpsorganisation, der har eksisteret siden Hovedformålet er at støtte velfungerende nødhjælpsorganisationer i Rumænien, Estland og Litauen, der på bedste måde modtager, organiserer og fordeler nødhjælp til de rette hænder mennesker i nød! Vi har et tæt samarbejde med organisationerne»the Good Samaritan«i Orca Mures i Rumænien og»levictus«i Litauen samt organisationer i Estland, der bygger på hjælp til selvhjælp. Alle medarbejdere i Sdr. Bork Nødhjælp er frivillige og ulønnede. Det økonomiske grundlag bygger på gaver fra private, institutioner, virksomheder og fonde. Sdr. Bork Nødhjælp: Nødhjælpsterminalen Frijsenborgvej Herning Haunstrup Pakkehal: v/dorte og Søren Kibsgård Fjeltervangvej 24, Haunstrup 7400 Herning Tlf Åben tirsdag fra kl. 13:00-21:00 Giro Sydbank Nr. Nebel afdeling Reg. Nr Konto nr Mennesker i nød er afhængig af jeres hjælp Vær med til at hjælpe børnene de er Østeuropas fremtid! Kontakt Ventilen Danmark på eller skriv til Herning Frivillig Center 19

20 Humanitære Organisationer Børns Voksenvenner Herning Vil du være med l at gøre små smil større? Børns Voksenvenner Herning etablerer venskaber mellem ressourcestærke voksne og børn, der kan have glæde af en ekstra voksen i deres lværelse. Som forælder kan du kontakte Børns Voksenvenner Herning og få at vide, hvordan dit barn kan få en voksenven. Som interesseret voksen kan du kontakte Børns Voksenvenner Herning og få at vide, hvad det indebærer at være voksenven. Hvem er vi? Bestyrelsen består af: Herdis Callesen Tenna Sørensen Lars Ejbye Mikkelsen Karsten Matzen Tove Fynbo Enhver henvendelse behandles fortroligt, og der sker intet, som du ikke er fuldt orienteret om! Hvem kender os? Nedenstående anbefaler foreningens arbejde: Lisbet Hauge leder af Herning Billedskole Bjarne Rosendal v. SSP-konsulent i Herning Torben Henriksen v. erhvervsdirektør, Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande Anders Pyndt leder af Børnehuset Stjernen Skolelederforeningen i Herning Herningegnens Lærerforening Se mere på 20 Herning Frivillig Center

21 Humanitære Organisationer Offerrådgivningen Vi er her for dig Et medmenneske at tale med i en svær situation Jeg er offer Har du været udsat for overfald, vold, voldtægt, tyveri eller en ulykke? Så kan det være godt at tale med nogen om, hvordan du har det, og hvad du har været igennem. Måske skal du have hjælp til at fi nde en psykolog eller en advokat. Måske skal du have hjælp med anmeldelse eller erstatning. Eller måske har du bare brug for en, der hører dig og forstår dig. Offerrådgivningen støtter dig og hjælper dig godt på vej. Når du ringer til Offerrådgivningen, får du et medmenneske i røret. Vi er frivillige i alle aldre både mænd og kvinder som kan hjælpe på alle tider af døgnet. Hos os er du i sikre hænder. Vi har tavshedspligt, og du kan være helt anonym. Jeg er vidne Det kan være en meget tung oplevelse at være vidne. Hvad skal jeg gøre? Hvem kan jeg tale med? Hvor skal jeg gøre af mine følelser? Ofte er situationen svær: Du kan føle dig splittet mellem pligtfølelsen og frygten for måske at skulle vidne. Ring til Offerrådgivningen. Vi kan hjælpe dig med at bearbejde det, du har set. Og vi kan råde dig og støtte dig i at komme videre. Jeg er pårørende Som pårørende tænker du måske, at du skal være stærk. Men uanset hvad du føler, så behøver du aldrig at sidde alene med det. Det er vigtigt, at du får talt med nogen om, hvordan du har det eller hvad du skal gøre. Når du ringer til Offerrådgivningen, får du et medmenneske i røret. En der hører dig og forstår din situation. En der kan give dig konkrete og brugbare råd. Om Offerrådgivningen Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende ved voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafi kuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd, læger og sagsbehandlere i alle landets politikredse. Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis. Offerrådgivning er ikke behandling eller terapi, men vigtig mental førstehjælp og en hjælp til at komme videre. Vi har eksisteret siden 1998 som et lovfastsat tilbud fi nansieret med midler fra Justitsministeriet og fl ere kommuner. Offerrådgiverne Alle offerrådgivere er frivillige, som har tid til at lytte, være nærværende og vejlede. De er udvalgt på baggrund af personlige egenskaber og kvalifi kationer. Alle offerrådgivere har fået kurser i psykologi, jura og sociallovgivning og politiets sagsbehandling, og er under løbende uddannelse. En offerrådgiver kan yde megen konkret og praktisk hjælp: Ikke kun i den første kritiske fase men også længere henne i et forløb. Vi er her klar til at hjælpe Offerrådgivning tilbydes i alle landets politikredse. Vi kan kontaktes hele døgnet. Offerrådgivningen er uafhængig af myndigheder, politiske og religiøse retninger. Rådgiverne er frivillige og ulønnede. Offerrådgivningen tilbyder anonymitet og rådgiverne har tavshedspligt. Offerrådgivningen i Herning Ikast-Brande Tlf Træffetider: mandag-fredag kl. 10:00-19:00 herefter omstilling til landstelefonen. Kontaktperson Birgit Hesselvig Nielsen tlf. privat Herning Frivillig Center 21

22 Humanitære Organisationer Slægtshistorisk Forening Herning Foreningens medlemmer har en fælles interesse: Slægtsforskning Formål Foreningens formål er: at samle slægtshistorisk interesserede for - ved fælles indsats, - oplysende foredrag, - ekskursioner og lignende at øge kendskabet til og skabe interesse for slægts- og lokalhistorisk forskning Møder Foreningen afholder normalt møder den 3. mandag i måneden fra september til og med april måned. Alle møder starter kl. 19:00 i Kantinen, Herning Frivillig Center. Interesse i Slægtsforskning Har du interesse i at høre mere om Slægtsforskning, kan du kontakte formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Nyt medlem Ønsker du at blive medlem af foreningen, eller vil du høre mere om foreningens arbejde, kan du kontakte kassereren eller formanden. Kontingent kr. 200,- årligt. Foreningen tilbyder Som medlem har du gratis adgang til foreningens foredrag og andre aktiviteter i en sæson. Herudover dækker kontingentet abonnement på»slægten«, der udkommer 2 gange om året. Bestyrelsen Formand Tage Andersen Tlf Næstformand Svend Eriksen Tlf Kasserer Bjarne Eg Tlf Bestyrelsesmedlem Finn Larsen Tlf fi berpost.dk Bestyrelsesmedlem Henny Wedel Tlf Suppleant Erling Agesen Tlf Suppleant Else Marie Kibsgaard Tlf Kunne du tænke dig at være Natteravn? NATTE RAVNENE Så kontakt: Natteravnene på tlf eller Herning Frivillig Center på tlf Din indsats gør en forskel 22 Herning Frivillig Center

23 Humanitære Organisationer JMK Jyske Multikulturelle Kvinder Vi er kvinder fra mange lande, men vi bor alle i Danmark. Vi vil gerne lære hinandens kulturer at kende. Vi vil forstå hinanden bedre. Vi vil skabe nye venskaber. Vi vil opnå større viden om danske samfundsforhold. Aktiviteter som er gratis for medlemmer: Svømning i DGI huset: Tirsdag fra kl. 18:30 til 19:30. Sport på Brændgårdskolen: Lørdag fra kl. 18:00 til 19:00. Zumba på Brændgårdskolen: Søndag fra kl. 16:30 til 17:30. Sy-lørdage med syning og hygge. Dato: 14/2, 21/3, 18/4, 16/5 og 13/6 fra kl. 10:30 til 14:30 i Herning Frivillig Center. Du skal selv tage sytøj med. Du skal være medlem af JMK for at deltage. Det koster kun 10 kr. i måneden at være medlem. Andre aktiviteter: Loppemarked, foredrag, fisketur, udflugt, madlavning, make-up-aften, julehygge og meget andet. Følg os på /JMK Kontaktpersoner: Formand: Ratha Srivarathan mobil Næstformand: Alexandra Agerbo mobil Syning: Inger Sørensen mobil Punitha Thevachandran mobil , Noraini Mobarak mobil Medlemmer skal være fyldt 12 år. Medlemskontingent for et år er 120 kr. Kontingentet betales ved indmeldelse i foreningen. Husk at skrive dit navn på indbetalingen. Vi har kontonr: Herning Frivillig Center 23

24 Humanitære Organisationer fbu Foreningen Far er en forening for anbragte børns forældre Har din familie problemer? Skal dit barn anbringes? Har du et barn, der er anbragt? Vil du mødes med andre forældre og være med til forskellige aktiviteter, så kontakt FBU, hvor vi tilbyder dig støtte og bisidderhjælp. Kontaktperson FBU s landsformand: Alice Sørensen Palle Fløes Vej 22 Hammerum 7400 Herning Mobil: Mail: Hjemmeside: Vi tilbyder familiemedlemmer, der har været igennem et ægteskabsbrud eller samlivsbrud rådgiverhjælp til at komme videre med livet. Efter et familiebrud kommer ofte en svær tid både for børn og forældre. Foreningen Far giver rådgivning i fl ere af landets frivilligcentre. Vi svarer gerne på spørgsmål om forældreansvarsloven samt kommer med råd til delebørns-familier. Læs mere på vores hjemmeside: samt rådgivningstider i Herning. Bliv frivillig det gi r mening... Ældreorganisationer Vil du med som bruger i en af vore telefonstjerner? Så vil du blive ringet op hver morgen mellem 08:30 og 09:00 af en af vore opringere. Ældre Sagens Social-humanitære arbejde Besøgsvenner søges til ensomme ældre! Kan du afse et par timer om ugen til en snak eller spadseretur, kontakt da: Kirsten Klitgaard, tlf Ældre Sagen har nu oprettet 3 telefonstjerner! Du kan kontakte vor kontaktperson Ragna Kristiansen tlf eller vort kontor tlf i kontortiden mandage og torsdage kl. 13:00-15:00 for at få en aftale i stand. Vi vil også gerne have fl ere frivillige opringere, hvis du har lyst til at være med i dette frivillige arbejde, kan du også kontakte Ragna Kristiansen eller henvende dig på kontoret i kontortiden. 24 Herning Frivillig Center

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune Hjælp til selvhjælp For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune 1 2 Forord Kataloget er udviklet på tværs af de faglige organisationer i Ringkøbing- Skjern Kommune, og i samarbejde

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 René Vinding Christensen er en af de frivillige ved mandecentret Aalborg. 1 Månedens frivillig-portræt: Navn/forening: René Vinding Christensen, mandecentret

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 Camilla Rønn Jensen er frivillig i FriRummet, som er en klub for psykisk sårbare unge. Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Camilla fortæller om hendes frivillige

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 Informationsaften for nye frivillige Tirsdag 15. november 2011 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus 43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde,

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009 De Frivilliges Hus fejrer FN's Internationale Frivillighedsdag 2009 Fredag 4. december kl. 14-16 i Julemandens Hus på Gammel Torv i Aalborg International Frivillighedsdag

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011 Det Store Frivilligmarked 2011 Lørdag den 27. august kl. 11-15 på Gammel Torv i Aalborg Frivilligmarked i Aalborg Hvert år den sidste lørdag i august

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr. Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.: 00146 Frivilligrådet 01.01.14 31.12.17 Kontaktperson Frivilligrådet

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Kontaktperson Frivilligrådet Gerda Eskesen, HUSET frivilligcenter Østergade 2 6600 Vejen Telefon: 75365230 Mail: frivillig@huset-vejen.dk Ældre Ældre Sagen, Vejen Jette

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Oktober 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Oktober 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Oktober 2011 Informationsmøder for nye frivillige Onsdag 12. oktober kl. 10.30-13.30 eller torsdag 27. oktober kl. 17.00-20.00 43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Inspirationskurser NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Marts 2006 Inspirationskurser foråret 2006 i De Frivilliges Hus Hvis du har lyst til at løse frivillige sociale opgaver Uge 12: onsdag torsdag d. 22. 23.

Læs mere

Omsorgsudvalgets. rapport 2009

Omsorgsudvalgets. rapport 2009 Omsorgsudvalgets rapport 2009 + tilføjelser Udvalg nedsat af Menighedsrådet ved Sct. Pauls kirke i Århus 2 Indhold Side Forord 3 Sognets nuværende befolkningssammensætning 4 Statistiske udviklinger vedrørende

Læs mere