Der er så dejligt ude på landet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er så dejligt ude på landet"

Transkript

1 Der er så dejligt ude på landet Sjælen med på rejsen rundt i ildsjæle-land 29 lokalsamfund i Hedensted kommune

2 Landsbyerne, det kit der samler fortællingen - Borgerne har fået det, de gerne vil have, siger borgmesteren Hedensted er en vækstorienteret landkommune, hvis udvikling bygger på de særlige muligheder, som de enkelte lokalsamfund har. Sådan hed det i dåbsattesten, da den nye storkommune fusionen mellem Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum blev født tilbage i I dag kan vi se, at stregerne blev trukket rigtigt. Der var tale om tre ligeværdige kommuner, der gik sammen. Tre parter med de samme værdier, hvor det store folkelige engagement i den demokratiske proces altid har været en bærende kraft, siger borgmester Kirsten Terkilsen. Devisen for den nye kommune blev derfor, at borgerne skulle være tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service. - Det koncept synes jeg, vi er lykkedes med. Organiseringen af vores landdistriktspolitik med opbygningen af lokalråd i de enkelte landsbyer og paraplyerne i form af LAG og Det Fælles Landdistriktsråd har gjort, at frygten for at nærdemokratiet skulle lide skade, er blevet gjort til skamme, tilføjer borgmesteren. Flere uafhængige analyser viser da også, at Hedensted Kommune har fat i den lange ende, når det f.eks. gælder bosætning, levevilkår og det erhvervsliv, som borgerne skal leve af. I 2011 lavede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Ugebrevet A4 en undersøgelse blandt landets 98 kommuner. Målt på en bred vifte af indikatorer som f.eks. huspriser og skat, børnepasning, uddannelse, ældrepleje, sundhed, kultur og fritid, arbejdsmarked og kommunal økonomi scorede Hedensted en 6. plads, men var samtidig på 1. pladsen i provinsen. Og da Dansk Industri i september 2012 blandt sine medlemmer skulle kåre årets bedste erhvervskommune, kom Hedensted for andet år i træk ind på en fornem 3. plads. - De placeringer er vi utroligt stolte af. Det giver genlyd langt ud over kommunegrænsen og kan forhåbentlig på sigt også medvirke til, at flere borgere vil flytte til Hedensted kommune og derved bidrage til at styrke det skatteindtægtsgrundlag, vi skal leve af, forklarer borgmesteren. Overskriften på forsiden af dette tematillæg om de 29 lokalsamfund - Der er så dejlig ude på landet bliver, ifølge kommunens førstedame, iklædt kød og blod, når man læser om alle de ildsjæle, foreninger og frivillige, der har vist både lyst og vilje til at tage ansvar og bidrage til fællesskabet. Ca. halvdelen af landsbyerne har allerede på nuværende tidspunkt fået udarbejdet deres respektive udviklingsplan eller har søsat et større projekt. - Et af vore bedste kendetegn er det rige foreningsliv, der foregår rundt om i hallerne, gymnastiksalene og forsamlingshusene. Det er jo med til at skabe værdi ikke kun for den enkelte men også for helheden. Og det er da fantastisk, når man f.eks. i et lille samfund som Aale kan lave udsolgte koncerter med en sanger som Johnny Madsen, tilføjer Kirsten Terkilsen. Hun fremhæver den gode dialog, kommunen har med lokalrådene, som en altafgørende forudsætning for, at opgaven med at fremme vi-følelsen i en langstrakt kommune fra Bjørnsknude i øst til Hammer i vest, er lykkedes så godt. Præcis midtvejs mellem de to nabokøbstæder Horsens og Vejle tårner Hedensted sig op som den decentrale landkommune, der ifølge borgmester Kirsten Terkilsen (V) gerne vil gøre en ekstraordinær indsats for udviklingen i landdistrikterne. HAMMER AALE-HJORTSVANG TØRRING ØLHOLM ULDUM SINDBJERG RASK MØLLE ØSTER SNEDE FLEMMING KORNING LØSNING HEDENSTED ERIKNAUR ØLSTED DALBY STENDERUP BJERRE URLEVHORNSYLD-BRÅSKOV RÅRUP GLUD AS HJARNØ SNAPTUN - Alt i alt er vi godt på vej, og jeg tror, at vore borgere langt hen ad vejen har fået det, som de gerne vil have det. Landsbyernes værdier med nærhed, sammenhold, fællesskab osv. er det kit, der binder fortællingen sammen. De markerede byer på kortet over Hedensted kommune er bysamfund, der har valgt et lokalråd og dermed er medlem af Det Fælles Landdistriktsråd. Center-byerne Hedensted og Juelsminde har p.t. ikke noget lokalråd, men i Juelsminde er ét på vej. DAUGÅRD ØRUM STOUBY VRIGSTED BARRIT JUELSMINDE Hedensted Kommune Side 2

3 Afstanden til rådhuset er blevet reduceret Lokalråd, LAG-Hedensted og midler til udvikling har betydet landsbysucces Den lokale oldermand, Bent Sørensen, der i dag både er formand for Øster Snede Lokalråd og for Det Fælles Landdistriktsråd (DFL), ses her på Tingstedet i Kragelund, hvor stenkredsen under den store Kastanje på Karl Thomsens Plads minder om det antal gårde, der i sin tid udgjorde Kragelund. Langt tilbage i historien blev landsbyens affærer klaret på tingstedet, når byens vise mænd med oldermanden i spidsen mødtes for at diskutere fællesskabets problemer. Senere kom der sogneråd og byråd eller kommunalbestyrelser alt sammen tiltag, der øgede afstanden mellem systemet og brugerne i lokalsamfundene. Da den nye storkommune blev født var én af de store ambitioner imidlertid, at afstandsbarrieren skulle mindskes for nærdemokratiets skyld. Og til den opgave blev Den decentrale landkommune defineret. - Den første store opgave i den nye kommune var derfor at få etableret et fælles talerør, så der kunne skabes dialog mellem landdistrikterne og politikerne på rådhuset i Hedensted. Det var vel at mærke en dialog, der ikke måtte gå ud over de enkelte områders særkende, fortæller Bent Sørensen fra Kragelund. Midlet til den forstærkede nærkontakt blev etableringen af Det Fælles Landdistriktsråd, og efterfølgende etablerede man Lokale Aktions Grupper (LAG), der skulle formidle penge fra EU og Staten til landdistriktsudvikling i kommunerne. Som lokal ildsjæl i Øster Snede sogn satte Bent Sørensen sig i spidsen for arbejdet ved at påtage sig formandsrollen for både lokalråd, Det Fælles Landdistriktsråd og LAG-Hedensted. - Det var vigtigt i den proces, at ingen af lokalområderne fik en skabelon trukket ned over hovedet. Tværtimod har hver landsby fået lov til at udvikle sig i sit eget tempo og på den måde, der bedst kunne skabe lokal forankring. Det handlede populært sagt om, at de lokale borgere skulle føle ejerskab for udviklingen, siger Bent Sørensen. Fem år efter starten på den nye politik har ca. halvdelen af lokalrådene allerede med stort folkeligt engagement fået lavet udviklingsplaner, som har til formål at skabe nyt liv, ny begejstring og gerne også ny bosætning i levende landsbymiljøer. Ifølge Bent Sørensen har LAG-Hedensted, som katalysator for landdistrikterne, i løbet af fem år fra 2007 til i dag bevilget ca. 7 mill. støttekroner til diverse projekter. - Men samtidig, understreger han, er der via værdiansættelse af borgernes egen frivillige arbejdskraft og eksterne tilskud skaffet næsten det tredobbelte beløb. Landdistriktsarbejdet har givet masser af livskvalitet i lokalsamfundene og givet både gamle og nye borgere lyst til at bo i landsbyerne, slutter Bent Sørensen. Side 3

4 AS Palsgaard, der gennem århundreder har haft stor betydning for området. Palsgaard er kendt som områdets største virksomhed og desuden for det årlige Palsgaard Sommerspil i slotshaven. As Friskole, der i 1996 afløste den gamle kommunale forskole, er i dag sognets livsnerve. Foran skolen er et gammelt træ omdannet til en skulptur, der forestiller guden Odin med de to ravne Hugin og Munin (Tanken og Mindet) fra den nordiske mytologi. As Sogn er ikke bare landsbyen As med friskole, sportsplads, kirke og forsamlingshus. Det er også lokaliteterne As Hede, As Hoved, As Ore, As Strandby, As Vig og As Løkke. Også ferielandskabet med de mange sommerhuse i Hosby, Kirkholm, Overby, Palsgaard og Sandbjerg Vig hører med. På As Sogns Lokalarkiv fra 1976 findes der masser af fotos og historisk materiale om det spændende område. Godset Palsgaard (1275) har f.eks. været hovedsæde for adskillige slægter, som havde fæstebønder i de omliggende landsbyer. Siden 1972 har Palsgaard Sommerspil i slotshaven været et yndet udflugtsmål. I Sandbjerg Vig opførte FDF i 1914 lejrbygningen Daneborg, og i 1922 opførte DUI, Horsens feriekolonien Horsnæsbo i As Vig. Kendte personer fra As er bl.a. Mr. As alias Børge Hede, skuespilleren Henrik Løkkegaard samt ekshåndboldlandsholdsspilleren Christina Roslyng. Forsamlingshuset fra 1901 er i dag stadig et moderne samlingssted for asserne, som de gæve folk fra As og omegn kaldes. Kært barn har mange navne, siger man. Sådan er det også med As. Her ses lokalrådsformand Tommy Due ved sognestenen, der fortæller historien om, hvordan stednavnet gennem årene har ændret sig fra Ask via Asknæs og Assens til slet og ret As. As er sådan lidt over det hele Friskolen og forsamlingshuset er livsnerven Hvad kan vi hjælpe dig med? Nej, der er ikke tale om, at Sydbank med sit kendte slogan har etableret en ny filial i byen. Derimod er det As Lokalråd, der stiller spørgsmålet til områdets borgere. For i sognet, hvor der ikke rigtig er nogen hovedby As er sådan lidt over det hele : Citat Børge Hede, er der nemlig en lang og rig tradition for, at man løfter i flok, når problemer skal løses. Sådan var det f.eks., da Juelsminde Kommune tilbage i 1996 besluttede sig for at nedlægge den gamle forskole, fordi den med sine omkring 40 elever var blevet for lille. - Det ville asserne ikke finde sig i, og på rekordtid lykkedes det at samle penge ind i området, så vi kunne købe bygningerne af kommunen og i stedet etablere en friskole. Med sine langt over 100 elever er den i dag blevet en kæmpe succes, fortæller lokalrådets formand, Tommy Due, hvis fire børn selv har gået eller går på friskolen. I dag er friskolen ved siden af det smukke stadion, der er omkranset af høje træer, selve livsnerven i As sammen med det over 100 år gamle forsamlingshus fra På trods af den høje alder er der masser af liv i det gamle forsamlingshus lige fra traditionerne med de årlige juletræsfester og kjørmesgilder over onsdagsmøderne for Sognets våbenføre mænd til nyskabelsen med den årlige oktoberfest, hvor man må stå på venteliste for at komme ind i varmen, siger Tommy Due. I As har borgerne ifølge formanden ikke brug for nogen forkromet udviklingsplan. Men det betyder ikke, at man ikke har ambitioner om at skabe bedre rammer for områdets befolkning. Ved friskolen er der allerede blevet etableret en stor legeplads til over kr. bl.a. for midler, som lokalrådet skaffede hjem. Og ved stranden har man ved hjælp af frivillig arbejdskraft bl.a. fået renset området for hybenbuske og etableret en stor P-plads. Helt aktuelt arbejder rådet med tre vigtige pinde : - Vi ønsker at få kommunen til at færdiggøre cykelstien på Gludvej en strækning på ca meter fra krydset ved Femvejen til Hosby. Vi ved godt, at riget fattes penge, men for os at se er der tale om pebernødder sammenlignet med, hvad et liv er værd. Og som forholdene er i dag med hundredvis af lastbiler bl.a. til og fra Palsgaard, der kører på strækningen, er der ingen skolebørn, der tør cykle på vejen, tilføjer Tommy Due. - På samme vis ønsker lokalrådet at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Overbyvej ved As Friskole. Ikke nødvendigvis bump eller chikaner men i det mindste nogle skilte med påbud om en maksimal hastighed på 40 km/t, siger formanden. - For det tredje ønsker lokalrådet at få etableret et offentligt toilet på As strand. Som det er i dag, lukkes det mobile toiletskur, der er opstillet om sommeren, nemlig pr. 1. september. - Men også efter denne dato er der masser af mennesker på stranden. Det gælder ikke mindst kajakroere, der savner et sted at kunne forrette deres nødtøft. Stranden ved As Vig, hvor beboerforeningen siden 1999 hvert år den 5. juni har afviklet grundlovsfest, er i det hele taget et aktiv, som både kommunen og også Juelsminde Turistforening, ifølge As Lokalråd, bør prioritere højt for at fremme turismen i den smukke lagune. Side 4

5 AALE - HJORTSVANG Aale/Hjortsvang Minihal, der bruges flittigt af både skolen og områdets borgere til både sport og kultur, er et strålende eksempel på det store frivillige engagement, der findes i lokalsamfundet. Indtil kommunalreformen i 1970 hørte to-sogns-pastoratet Aale og Hjortsvang begge med til Vrads Herred, der ligger i det daværende Skanderborg Amt. Fra 1970 til den nye kommunalreform i 2007 hørte byerne til Tørring-Uldum Kommune og Vejle Amt, og er nu med i Hedensted Kommune i Region Midtjylland. Aale menes allerede at have eksisteret som boplads for jægere og fiskere ved Gudenåen for over 5000 år siden. Kirken sognets ældste bygning stammer fra ca I dag er det dog Aale Hjortsvang Minihal, der er byens absolutte omdrejningspunkt for de mange foreninger. Seneste skud på foreningshimlen er Aale Musiksjak, der arrangerer koncerter i hallen. I Hjortsvang er det landsbymuseet Hjortsvang Museum bygget op omkring Vroldgård, der blev skænket til den daværende Tørring-Uldum Kommune i 1983 af gårdejer Anders Markussen - der er midtpunkt. Også forsamlingshuset fra 1925, der drives af Samvirket Hjortsvang, som bl.a. gennem 25 år har holdt fællesspisning for borgerne, er byens DNA. Per Heller fra Aale, Hjortsvang og Hammer Lokalråd, ses her ved den naturgenoprettede Linnerup Mose. Via frivillig arbejdskraft er der blevet etableret stier rundt om de i alt fem vandhuller i området. Man når langt ved fælles hjælp Parti fra Hjortsvang Museum, der blev indviet i 1985, efter at gårdejer Anders Markussen to år forinden havde skænket Vroldgård og en stor samling af både mark- og husholdningsredskaber fra og 1900-tallet til Tørring-Uldum Kommune. Aaale Gymnastik- og Forsamlingshus blev opført i I 1924 blev det nyopført efter tegninger fra Horsensarkitekten H.G. Jensen og indgår p.t. i Realdanias og Kulturarvstyrelsens initiativ og konkurrence Steder med sjæl i din kommune. Har udviklet en model, der giver store resultater - Vi forlanger ikke at få hverken omfartsveje eller skihopbakker stillet til rådighed her i Udkants-Hedensted. Men via princippet hjælp til selvhjælp, hvor borgere og kommunen lægger kræfterne sammen, når vi alligevel et stykke vej. Sådan lyder det fra Per Heller fra Aale-Hjortsvang og Hammer Lokalråd, når han skal forsøge at sætte ord på de store landvindinger området, med i alt 1200 sjæle, har gjort i de senere år. Aale/Hjortsvang var efter kommunalreformen i 2007 ét af de første landområder, der tog hul på den nye model med lokalråd. Og med udviklingsplanen En bæredygtig fremtid som styreredskab blev mange nye skibe sat i søen. - På det tidspunkt var vi jo allerede i træning, eftersom borgerne i Aale/Hjortsvang via frivillige fra begge byer og med støtte fra kommunen og lokale erhvervsdrivende havde fået minihallen nabo til skolen op at stå, fortæller Per Heller. Det kombinerede idræts- og kulturcenter i Aale har været en enorm løftestang for hele området, og har givet appetit på mere. I begge byer er der fostret flere store projekter, som enten er ført ud i livet eller godt på vej til at blive det. Undervejs har borgerne i kommunens nordvestlige hjørne også taget utraditionelle metoder i brug. - Da vi f.eks. argumenterede for, at vi ønskede en stordagpleje i Hjortsvang, havde vi lidt svært ved at overbevise politikerne om, at behovet var reelt. Men da vi så inviterede byrådet til en lille happening, hvor en stribe gravide mødre flere af dem med småbørn ved hånden mødte op, ja, så kunne de folkevalgte ved selvsyn konstatere, at vi havde argumenterne i orden, forklarer Per Heller og tilføjer: - For os handlede det i bund og grund om, at vi ikke ville have fødekæden til Aale/ Hjortsvang skole skåret over ved, at børnefamilierne blev vænnet til at aflevere deres poder i Tørring. I samme boldgade er det lykkedes borgerne i området at få politikerne til at afsætte i alt 4,6 mill. kr. i budgetårene 2012 og 2013 til en ny kombineret børnehave og skolefritidsordning ved skolen. Og med i aftalen er så, at borgerne selv skal svinge skovle og spader, når en ny aktivitetsplads i Aale skal etableres. Ifølge Per Heller er velviljen i både Aale og Hjortsvang stor, når fælles opgaver kræver frivillige mandetimer. - På den konto har vi f.eks. fået flere stiprojekter op at stå i området. Fra begge byer er der etableret cykelstier til naturområdet Uldum Kær. Der er også etableret en cykelsti fra Sønderkærvej til centrum af Aale, hvor vi fik kommunen til at donere grus til projektet, hvis vi selv ville udføre arbejdet. Samme model er brugt i endnu et cykelstiprojekt, hvor der gennem Rask Skov etableres en sti, som elever i overbygningen på Rask Mølle Skole kan cykle ad i stedet for på den stærkt befærdede Brædstrupvej. - I dette tilfælde er det skovejeren på Mattrup Gods, vi har haft et godt samarbejde med, siger Per Heller. Apropos sikker skolevej er det også lykkedes for lokalrådet og skolen i samarbejde at få udvirket en fartdæmpning på samme Brædstrupvej ud for skole og minihal, hvor bilerne nu kun må køre 60 km/t. Borgerne i Hjortsvang har via bl.a. en pengeindsamling i sognet og et sponsorcykelløb skaffet midler, så byens gamle forsamlingshus fra 1925 er blevet forsynet med en ny velfærdsknast til en halv mill. kr. en toiletbygning, der skal afløse de nedslidte og utidssvarende toiletfaciliteter fra 1957 i bygningens kælder. Side 5

6 BARRIT Virksomheden Årstiderne på Barritskov gods er i dag én af områdets største virksomheder. Men også maskinfabrikkerne Stenhøj A/S og Anders Petersen A/S samt Haco A/S er med til at skabe mange jobs i området. Med udviklingsplanen Barrit Univers på bordet ses her fra venstre Jonas Johansen, Michael Holmgaard Kristensen, Lars Poulsen og Renata Carlsen. Barrit bedst i længden hed byens gamle slogan, som nu er afløst af Barrit den levende landsby.. Byen får sin egen 2020-plan Barrit Kultur og Idrætscenter (BKI) er i dag selve livsnerven i den aktive landsby. Barrit bedst i længden hed byens motto i mange år med henvisning til Barrit Langgade, der med sine ca. 4 km er én af Danmarks længste landsbygader. Men det er fortid, så i dag er det Barrit den levende landsby, der skal markedsføre byen med det righoldige foreningsliv, der foregår med Barrit Kultur- og Idrætscenter fusionen af Barrithus og sognegården som dynamisk omdrejningspunkt. Stednavne som Barrit Station, Barrithule, Barritlund, Barritskov og Barritlykke vidner om, at mange små lokalsamfund indgår i helheden. Og naturperler som Staksrode Skov med røverborgen Staksevold og den betagende Stenhøj strand med bøgeskoven helt ud i vandkanten gør indtryk. I årevis var Barrit Kro med bl.a. de hyppige kroballer en del af identiteten. I dag er det bl.a. Barrit Open Air og det folkelige liv omkring BKI og lejrfaciliteterne ved Barrit Kirkeskov, der giver genlyd ud over bygrænsen. Godset Barritskov med den landskendte virksomhed Årstiderne, der er bygget op over de senere år, er et PR-kapitel helt for sig selv. Projekt Barrit Univers er det ambitiøse mål Det er ikke kun landets største politiske partier, der har travlt med at offentliggøre ambitiøse 2020-planer for, hvordan Danmark skal se ud år I landsbyen Barrit har man således med lokalrådet som drivkraft nedsat en arbejdsgruppe, der siden 2011 har arbejdet med projekt Barrit Univers. - Universet, der er et udbygget samarbejde mellem Barrit Kultur- og Idrætscenter (BKI), Barrit Skole og Børnehaven Tjørnebo, er vores 2020-plan. Ambitiøs, ja, men ikke urealistisk, fortæller Renata Carlsen fra arbejdsgruppen, det lokale byrådsmedlem Lars Poulsen (V) samt Michael Holmgaard Kristensen og Jonas Johansen fra den fusionerede skole- og børnehavebestyrelse. Formålet med Barrit Univers, som Pluskontoret Arkitekter har slået stregerne til, er at få lavet et tidssvarende center, der som byens livsnerve kan danne rammen om et moderne fritidsliv, hvor borgere i alle aldre kan mødes til samvær og aktiviteter. Fællesskab, leg og læring samt bevægelse er en central del af visionen. - Meningen er, at visionen skal kombineres med en konkret plan for renovering af bygningsmassen i skole, sognegård, børnehave og BKI. Det oprindelige projekt med bl.a. opførelsen af en ny børnehave blev anslået til 26 mill. kr., fortæller kvartetten. Siden da er børnehaveprojektet, som er Hedensted Kommunes andel af planen, dog blevet beskåret fra 13 mill. til 8,8 mill. kr., fordi man nu vil inkludere børnehaven i den bestående bygningsmasse. - Vi havde håbet på at få børnehaven med i budgettet for 2013, men eftersom riget fattes penge, er det udskudt til 2014, forklarer Lars Poulsen. Resten af Barrit Univers skal ifølge Renata Carlsen finansieres med tilskud fra Lokale & Anlægsfonden, der har vist stor interesse for det banebrydende koncept, samt midler fra andre fonde. Idéen med at forene alle gode kræfter fra både byens institutioner og frivillige i det fællesskab, der er det bærende i universtanken, tiltaler Michael H. Kristensen og Jonas Johansen fra skole- og børnehavebestyrelsen. Begge to flyttede for fem år siden til Barrit fra henholdsvis Skive og Horsens. - Da vi var på jagt efter en bolig, der lå et sted mellem Odense, hvor min kone arbejder og Horsens, hvor jeg arbejder, faldt valget på Barrit. Med sin skønne natur tæt på skov og strand, med gode busforbindelser, med mulighed for at købe dagligvarer samt gode institutioner og et godt foreningsliv, havde byen jo alt, vi skulle bruge, siger Michael H. Kristensen. - Det kan vi helt tilslutte os. Det var de samme begrundelser, der fik os til at flytte til Barrit, tilføjer Jonas Johansen og Renata Carlsen. De to ungersvende Michael og Jonas deltager for øvrigt hver torsdag aften i aktiviteten Multiidræt for mænd i BKI. - Ja, den store fordel ved byen er, at vi har gode tilbud til folk i alle aldre. I fredagsklubben for børn, der i år kan fejre 20 års jubilæum, havde vi i starten af november 150 udklædte børn til en stor halloweenfest, siger Lars Poulsen. Fra første færd da de nye lokalråd blev dannet efter kommunefusionen, har Barrit været fremme i skoene. Med det såkaldte Kirkeskovprojekt, som skole, børnehave og menighedsrådet arbejdede sammen om, blev der med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen lavet stisystemer og naturgenopretning til den store landsbymedalje. Og glæden blev ikke mindre, da det var det lokale folketingsmedlem, Troels Lund Poulsen, som på det tidspunkt var miljøminister, der forestod indvielsen af pladsen med shelter, bålhytte osv., som i dag er et yndet udflugtsmål for borgerne. Byens nye slogan Barrit den levende landsby bliver dagligt bekræftet af de mange ildsjæle, der leverer brændstoffet til de mange aktiviteter. Side 6

7 BJERRE Bjerre Kirke fra begyndelsen af 1200-tallet, der er bygget af frådsten i romansk stil. Bakkerne ved Bjerre eller Bjerge som området oprindelig hed er kendt helt fra middelalderen. Ifølge overlevering fortælles det, at hekse og trolde Valborgaften satte hinanden stævne på knolden Purhøj, der ligger 121 m over havet. Også Bjerrelide med sin galgebakke er berømt. Den sidste halshugning på stedet foregik i 1856, da gårdskarlen Søren Bundgård Rasmussen måtte af med hovedet tre år efter at have myrdet Maren Abrahamsdatter. Bjerre er også kendt for sin kirke fra 1200-tallet bygget af frådsten i romansk stil, for det mere end 200 år gamle gæstgiveri (Bjerre Kro), for sin mølle fra 1860, der i dag er Danmarks eneste tegldækkede mølle, samt for sit tidligere tinghus og arrest fra 1846, der var et anneks til Horsens Tugthus. I de senere år er Bjerre Engsø og den nye mountainbikebane begge i Bjerre Skov kommet til som attraktioner. Også BGI Akademiet med sine 400 efterskoleelever er med til at sætte Bjerre på landkortet. Formanden for lokalrådet og Bjerre Lokalarkiv, Jan Simris, ses her i arkivets lokaler i Bjerre Borgerhus, hvor områdets historie bl.a. er fortalt via et righoldigt billedmateriale. Bjerre kommer man ikke uden om Bjerre arrest fra Ruinen er i dag overtaget af Ejstrup Tømmerhandel. Bjerre Engsø set fra fugletårnet i Bjerre Skov. Kombination af smuk natur og en spændende historie Bjerre kommer man ikke uden om. Sådan lyder overskriften på den bog om Bjerre sogn, som Gerda Jakobsen p.t. er i færd med at skrive om landsbyen for foden af Purhøj. - Og sandt er det, at Bjerre ikke blot er et bump på vejen mellem Horsens og Juelsminde, men tvært imod det stednavn, der har lagt navn til hele Bjerre Herred. Med sin rige historie, der bl.a. indeholder fortællingen om fortidens galgebakke og det tidligere tinghus og arresthus, har forfatteren et righoldigt materiale at øse af. Også hundredvis af gamle fotos i byens lokalarkiv, der er indrettet i Bjerre Borgerhus i byens nedlagte skoles bibliotek vidner om, at Bjerre i svundne tider har været et livligt lokalmiljø. - Men vi lever bestemt ikke kun på minderne, siger Jan Simris, der på én og samme tid er formand for lokalarkivet og for byens lokalråd. Beviser på det udsagn er der flere af. For selv om Bjerre ikke som mange andre landsbyer i kommunen har lavet en forkromet udviklingsplan, så har man med en stribe konkrete projekter vist, at der i høj grad er liv i kludene. - Det største projekt, vi har gennemført, er anlæggelsen af den 9,2 km lange mountainbike-bane i Bjerre Skov. Banen har vi lavet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Hedensted Cykelklub, Bjerre Gymnastik og Idrætsefterskole og MTB 7130 i Juelsminde, fortæller Jan Simris. Optællinger har vist, at op mod 250 ryttere i hver uge bruger den nye bane i skoven, som er omtalt på Naturstyrelsens hjemmeside, og derfor trækker brugere til fra det meste af Jylland. En anden nyskabelse i Bjerre er projekt Spor i landskabet, der ud over stisystemer bl.a. indeholder en 150 m 2 stor borgerplads ved foden af galgebakken, hvor lokalrådet hvert år på Valborgsaften den 30. april arrangerer bålfest. Lokalrådet havde også planer om at gå ind i arbejdet med at restaurere byens gamle arrest, som ud over cellerne bl.a. også rummer et par lejligheder, der kunne anvendes til mange formål. - Der var nedsat en borgergruppe på ca. 25 personer til at arbejde med dette projekt, men en privat køber, nemlig Ejstrup Tømmerhandel i Malling, kom os i forkøbet og fik skøde på arresten. Så nu håber vi i byen på, at vi i stedet kan få et frugtbart samarbejde i stand med ejeren om, hvad den fredede bygning kan anvendes til, beretter Jan Simris. Lokalrådet er langt fra alene om at tegne billedet af et særdeles aktivt lokalsamfund. En række foreninger med idrætsklubben Bjerre Millennium 2000 og Bjerre Borgerforening i spidsen sørger for masser af tilbud til byens ca. 700 beboere. Idrætsforeningen har ud over de sportslige tilbud bl.a. etableret en stor aktivitetsplads til glæde for byens børn. Og borgerforeningen arrangerer ud over årstidsfester som f.eks. kjørmesgilde for mænd og Fruentimmeraften i borgerhuset med jævne mellemrum også fællesspisninger. - Det øgede fokus på landdistriktsarbejdet i kommunen har været et absolut hit. Vi laver alt det, vi synes er sjovt, og tilsyneladende kan alt lade sig gøre, som da vi f.eks. her i foråret fik tilskud til en udsmykning af byen, så vi også blev en del af det store cykeletapeløb Giro d Italia, der satte Horsens og omegn i fokus, slutter Jan Simris. Side 7

8 DAUGÅRD Én af de absolutte særkender for Daugård-området er den smukke natur med skov og strand. Her et motiv fra Skiftholt Bakke på vej ned mod Daugård Strand, hvor der for 100 år siden bl.a. lå et teglværk. Daugårds sjæl Med sin naturskønne beliggenhed tæt ved skov og strand er Daugård i de senere år blevet et stadig mere attraktivt sted for tilflyttere at bosætte sig. Tilbage i historien er det godset Williamsborg fra 1655 skråt overfor kirken, der har tegnet byen. Og senere var den nu nedlagte Daugård Station med til at bringe udvikling til området, der bl.a. havde et teglværk ved stranden. Også Vejlefjordskolen med bl.a. ét af kommunens to gymnasier har i høj grad præget området. Områdets Blå Flag-strand og Vejle Fjord Camping trækker også mange turister til. I dag er byen nok mest kendt for sit multicenter, der er dynamo for både kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter, Allan Hansen Automobiler, der er én af landets største brugtvognsforhandlere, samt bofællesskabet Seniorbo af onde tunger kaldet Rynkeby. Også den tidligere danske landsholdsspiller i fodbold, Thomas Gravesen, har bidraget til byens berømmelse. Godset Williamsborg midt i byen, fra hvis jorder en stor del af byen er udstykket, blev oprettet som såkaldt hovedgård i 1655 under navnet Bryskesborg. Navnet Williamsborg stammer fra Daugård kirke, der i århundreder var under Williamsborg, stammer formentlig fra slutningen af 1100-tallet eller starten af 1200-tallet. Arne Kyster, der har været aktiv gymnast i over 50 år og næsten lige så længe frivillig instruktør og leder, ses her i Ørum-Daugård Multicenter, hvor han selv står i spidsen for to hold hver mandag. Daglig glæde at komme i centret Arne Kyster - Mr. Gymnastik er en af byens mange ildsjæle - Det gi r mere end det ta r at være frivillig leder Sådan siger Daugårds Mr. Gymnastik Arne Kyster (56) som siden han flyttede til byen i slutningen af 70 erne har været én af de uundværlige ildsjæle, der får ting til at ske. Allerede fra omkring 7-års alderen hjemme i Karstoft ved Sdr. Omme, hvor han stammer fra, var han vant til at dyrke gymnastik i forsamlingshuset. - I Daugård foregik det i starten i skolens gymnastiksal. Så det var en stor landvinding, da vi i 1981 efter en storstilet pengeindsamling i byen kunne indvie Ørum-Daugård Hallen, fortæller Arne Kyster. Endnu bedre blev rammerne, da Multicentret nabo til skole og idrætshal i 2006 stod færdig, efter at borgerne nok engang havde vist offervilje og selv skaffet knap én mill. kr. ud af anlægssummen på godt 10 millioner. - Centret har været en kæmpe gevinst for både kulturen og idrætslivet i Daugård. Det gælder ikke mindst for gymnastikken, hvor vi med ca. 350 aktive medlemmer nok er kommunens største i den idrætsgren, siger Arne Kyster. De gode rammer har bevirket, at gymnaster fra både Engum, Bredal, Stouby og såmænd også Hedensted strømmer til Multicentret i Daugård, hvor 34 gymnastikledere står klar. Gymnastik er kun én ud af mange grene under Daugård IF, hvor Arne i årevis har været med i det såkaldte hovedudvalg. - Men der skal ikke være tvivl om, at gymnastikken er mit hjertebarn, tilføjer han. Også hustruen Kirsten og døtrene Karina (22) og Mikala (20) er gymnaster. Ved siden af arbejdet i DIF har Arne Kyster også sæde i byens lokalråd. - Kommunens landdistriktsarbejde med speciel fokus på at ville gøre noget for de små lokalsamfund har været et hit. I dag er jeg glad for, at vi ikke blev en del af Horsens eller Vejle Kommune. Vore landsbyer oplever langt større opbakning end i købstæderne, siger han og tilføjer: - Nej, foreningslivet her lider ingen nød, og i Hedensted Kommune har vi en fornuftig støtteordning. Jeg er ikke meget for at sige det, men vi har det næsten for godt, selv om det ofte er Tordenskjolds soldater, der skal gøre arbejdet. - For mig er det en daglig glæde at komme i centret. Og så længe, jeg kan sige, at jeg er mere glad, når jeg går hjem, end da jeg kom, har jeg tænkt mig at fortsætte med det frivillige arbejde, slutter Arne Kyster. Side 8

9 ERIKNAUER Her bor vi pas på os, lyder beskeden fra børnene på dette skilt ved indkørslen til landsbyen Eriknauer. En venlig henstilling til bilisterne, om at sætte farten ned for at undgå ulykker. De to medlemmer af Eriknauer Lokalråd, Mette Jacobsen og Erling Andreasen, ses her på fællesarealet, der er landsbyens festplads, der bl.a. bruges til den årlige sankthansfest. Gården Annasminde er én af de store gårde i landsbyen, der har betydet meget for det lille samfund. I dag hedder hovedgaden i Eriknauer således Annasmindevej. Eriknauer eller Jereknauer, som var det oprindelige navn bestod som selvstændigt sogn med egen kirke frem til 1560, hvor kirken blev sløjfet. Efter den tid blev Eriknauer en del af Hatting sogn og den daværende Hatting-Torsted Kommune. Men ved grænsedragningen ved kommunalreformen i 1970 kom Eriknauer med til Hedensted Kommune, mens Hatting gik til Horsens. Gennem tiderne har Eriknauer mest bestået af en række større eller mindre gårde, hvoraf mange var under enten Bygholm gods eller Merringgård, hvorfra de blev frikøbt fra fæsteforpligtelsen op gennem 1800-tallet. Kendte gårde i Eriknauer er bl.a. Lykkensgård, Annasminde, Offersminde og Annexgården. Nok så kendt var imidlertid Frederikslyst Skovkro fra midten af 1800-tallet, der var et yndet traktørsted og danseetablissement for både lokale og folk i Horsens-området. I 1957 anlagde Horsens Motor Sportsklub en speedwaybane på Frederikslyst, som først blev nedlagt i 1996, efter at den nuværende ejer havde købt Frederikslyst til privat beboelse og kursusejendom. Et stykke landsbyidyl i Eriknauer, der ved kommunalreformen i 1970 blev udskilt fra Hatting-Torsted Kommune og i stedet blev en del af Hedensted Kommune. Forkert sogn og postnummer Men bortset fra det føler Eriknauer sig hjemme i Hedensted Ved kommunalreformen tilbage i 1970 blev landsbyen Eriknauer ved grænsedragningen flyttet fra den daværende Hatting-Torsted Kommune til Hedensted Kommune. - Men vi forblev dog i Hatting Sogn, som vi havde hørt til, siden Eriknauer kirke og sogn blev sløjfet tilbage i 1500-tallet. Og vi forblev også under Horsens Postdistrikt og har derfor postnummer 8700, Horsens, fortæller Mette Jacobsen og Erling Andreasen fra lokalrådet. Trods disse forhindringer føler borgerene i Eriknauer sig dog både efter reformen i 1970 og den nye reform i 2007 særdeles godt tilpas i Hedensted Kommune. - Sammenholdet i landsbyen er stort, og vi er ikke bange for at lade vores stemme høre, når det gælder fællesskabets ønsker, tilføjer Mette Jacobsen og Erling Andreasen. Allerede i den gamle Hedensted Kommune gennemførte borgerne f.eks. en kampagne, hvis formål var at få bilisterne til at dæmpe farten, når de kørte gennem byen. - Vi fik penge af kommunen til projektet, og i starten gik det over forventning, fordi bilisterne lige skulle se fotoet af Eriknauer-børnene, når de kørte forbi byskiltet. Men desværre er nyhedens værdi aftaget, og bilerne kører igen gennem byen med km/t, hvor den lovlige hastighed er 50 km/t. Jeg har selv prøvet at miste en hund på den konto og kan kun prise mig lykkelig over, at ingen børn hidtil er kommet til skade. Så vi håber på, at noget bliver gjort, før det ender med en ulykke, siger Mette Jacobsen. - Vi har også hidtil forgæves - forsøgt at få den smalle Rævebjergvej/Skovhusevej fra Løsning til Eriknauer lukket for tung trafik, fordi den er skolevej og for farlig at cykle på for bløde trafikanter. På samme måde har vi kæmpet op ad bakke for at få kommunen til at etablere gadelys, tilføjer Erling Andreasen. Et andet problem i landsbyen er, at der bortset fra skolebussen til Løsning skole ikke længere er nogen busforbindelse til og fra Eriknauer, efter at rute 108 i fjor blev nedlagt. Det betyder bl.a., at ældre borgere må flytte til nabobyerne, fordi de uden egen bil ingen mulighed har for at gøre dagligvareindkøb. Til gengæld er landsbyen glad for at man, med økonomisk støtte, har fået etableret et fællesareal med boldbane, legeredskaber, bål- og grillplads, hvor borgerne kan mødes til f.eks. den årlige sankthansfest. For år tilbage, da virksomheden E.T. Vinduer og Døre sta- dig eksisterede i byen, havde borgerne mulighed for at låne et festlokale at samles i, hvis vejret var dårligt. - På den vis kan man godt sige, at vi mangler et forsamlingshus i byen. Men omvendt har gavmilde sponsorer til gengæld skænket borde og bænke til fællesarealet. Det vi er glade for. - Og vi skal nok også fremover sørge for at være fremme i skoene, så vi kan få del i nogle af de EU-penge, der i disse år med, mild hånd, drysses ud over landdistrikterne, siger Mette Jacobsen og Erling Andreasen. Rævebjerg/Skovhusvej Side 9

10 FLEMMING Her et relief på muren ved Flemming Efterskole, der bl.a. fortæller historien om, at fysisk aktivitet med vægten på bl.a. spring og rytmisk gymnastik, er en stor del af hverdagen for de 190 elever i 9. og 10. klasse. Da landdistriktarbejdet blev sat i søen, blev det daværende Hvirring-Hornborg Lokalråd oprettet. Men mens de to sogne Hvirring og Hornborg begge har trukket sig ud af arbejdet, kører Flemming Lokalråd nu videre alene. Andre stednavne i området, der indgår i de to kirkesogne, er Kalhave, Honum og Haurum. For år tilbage udgjorde Flemming med en købmandsforretning, en Brugs, en bødker, damefrisør, cykelforretning, en mekaniker og hele tre tømrermestre samt foderstoffen med det store tårn, der stadig rager op midt i byen, et meget aktivt landsbymiljø. I dag er Flemming næsten udelukkende kendt for sin efterskole, der kalder sig en boglig gymnastikefterskole for 9. og 10. klasse med i alt 190 elever. Ud over de boglige fag er det tilvalgsfag som spring, rytmisk gymnastik, musik, fodbold og håndbold, der lokker eleverne til. Med lukningen af byens sidste dagligvarebutik og med stilstand i salget af byggegrunde kan optimismen i Flemming efterhånden være på et lille sted. Hvor skal vi hen du? En sand skilteskov i krydset Hvirringvej/ Honum Skovvej viser, at trafikanter har rige muligheder, når de vil på rundtur i Flemming City. Formanden for Flemming Lokalråd, Hans Kurt Mortensen, er på den nyetablerede aktivitetsplads midt i byen med bl.a. bålplads- og grillfaciliteter, der samler byens borgere til diverse fester. - Vi kæmper en ulige kamp Flemming ramt af butiksdød og den økonomiske krise Der er langt mellem snapsene i Flemming i bogstaveligste forstand. For siden købmanden, der var landsbyens eneste dagligvarebutik lukkede og slukkede i 2009, har man hverken kunnet købe snaps, mælk og brød, eller for den sags skyld, slik i Flemming. - Det sidste er det værste for de 190 elever på efterskolen. For nu må de i stedet cykle de tre km til Rask Mølle, hvis de skal handle søde sager, siger formanden for Flemming Lokalråd, Hans Kurt Mortensen. Han var selv formand gennem over 20 år for den daværende selvstændige brugsforening. Men efter en skandalesag, hvor en ny uddeler i byen var kommet til at spille lotto for nogle af brugsens penge, blev butikken lukket og sat til salg. - På det tidspunkt gav forretningen et underskud på ca kr. pr. måned, og det kunne selvsagt ikke blive ved med at gå, fortæller Hans Kurt Mortensen. Det endte i stedet med, at en Spar-købmand lejede sig ind i bygningerne. Og til at begynde med gik det strygende. En årlig omsætning på 2,7 mill. kr. blev mere end fordoblet til ca. syv mill. kr. - Men da den kvindelige forpagter sideløbende begyndte at drive forretning i andre byer, og ansatte en substitut i Flemming, gik det galt, hvorefter forretningen endte på tvangsauktion, beretter Hans Kurt Mortensen. Fonden, der blev oprettet med de godt kr. fra den gamle brugs i grundkapital, har stadigvæk pant i købmandsbutikken, der netop for fjerde gang er sendt på tvangsauktion. Og et muligt senarie er, at man mister alle de penge, som ellers skulle være med til at forsøde dagligdagen for Flemmingborgerne. Heldigvis har man dog nået at bruge nogle af pengene til at etablere en aktivitetsplads med bl.a. overdækket terrasse, bålplads og petanquebane på den borgergrund, der er anlagt på hjørnet af Honum Skovvej og Skovglimt, hvor der før i tiden lå en mergelgrav. På det tidspunkt var der stadig liv i Flemming. - Vi var ét af de første landsbysamfund i kommunen, der fik lavet en udviklingsplan af NIRAS-konsulenterne, som har lavet tilsvarende idékataloger for mange andre lokalområder, siger rådsformanden. Én af idéerne var, at Flemming skulle vokse i kraft af en ny boligudstykning med plads til seks parceller. Den økonomiske krise har imidlertid sat al efterspørgsel efter byggegrunde i Flemming i stå. Og nu frygter man i byen, at det skal gå som med den seneste udstykning fra 1972, hvor den sidste grund først blev solgt knap 40 år efter i Det er vel meget forståeligt i den nuværende situation, at kommunen, på grund af økonomien, ikke p.t. vil byggemodne i Flemming. Til gengæld havde vi håbet på, at man ville bevilge nogle penge til de fartdæmpende foranstaltninger på Hvirringvej, vi længe har ønsket os. Næsten ingen bløde trafikanter tør færdes her, hvor bilerne kører langt hurtigere end de tilladte 50 km/t, siger Hans Kurt Mortensen. Lidt lys midt i håbløsheden er der dog tændt. Dels har Flemming Efterskole nemlig tilbudt at betale for etableringen af et bump på Honum Skovvej, hvor skolens elever skal krydse vejen for at komme over til den nyanlagte boldbane overfor skolen. Og dels har lokalrådet netop via landdistriktsmidlerne fået bevilget kr. til etablering af fire byporte ved byens indfaldsveje. Side 10

11 GLUD Hildesheim, der blev opført af Glud Museums stifter, Søren Knudsen, knejser flot ved indkørslen til Glud, når man kommer fra Horsenssiden. Siger man Glud, siger man også Jensgård og Glud Museum. Godset Jensgård på i dag 306 hektar nævnes første gang i historien omkring år Af dens mange ejere er provst Poul Glud ( ), efter hvem landsbyen har taget navn, nok den mest berømte. Glud-familien ejede Jensgård indtil 1997, hvor den nuværende ejer Niels Skou overtog den. Glud Museum, der blev grundlagt den 5. maj 1912 af malermester Søren Knudsen, er i dag, hvor det netop har fejret 100 års jubilæum, et statsanerkendt historisk museum bestående af bl.a. 14 historiske bygninger fra Østjylland. Selv boede Søren Knudsen, der var en ildsjæl, idealist og provokatør, i huset Hildesheim, som han havde opført i Det indgår i dag i museet. Glud er også kendt for sit traktormuseum i Stourup, for de berømte oste fra Glud Mejeri og for Brugsen ved indkørslen til byen, der er nyopført efter en brand i Vejen mellem Glud og Snaptun er så smal, at to lastbiler næppe kan passere hinanden. Af hensyn til de bløde trafikanter ønsker vi os en cykelsti, siger Preben Kidmose. Succeshistorie: 100 nye borgere på få år Medlemmer af LAG Hedensteds bestyrelse, der bevilgede støttekroner til den nye aktivitetsplads for børn og voksne ved Glud skole, er her på inspektionstur for, ved selvsyn, at se hvad man har fået for pengene. Her den statelige hovedbygning på Jensgård, hvor Glud-familien, der har betydet meget for områdets udvikling, i mange årtier reciderede. Sammen med Snaptun og Hjarnø har Glud appetit på mere En fælles fremtid. Sådan lød overskriften på den udviklingsplan for det attraktive beboelses- og turistområde, som trekløveret Glud, Snaptun og Hjarnø allerede tidligt i den nye storkommunes historie spillede ud med. Siden søsættelsen af projektet i 2008 har ikke mindst Gludområdet udviklet sig til noget af en succeshistorie. - Vi har været inde i en rivende udvikling med et stigende indbyggertal på ca. 100 personer, og i samme periode er Glud skoles elevtal vokset fra 140 til 180 elever, siger formanden for Glud og Omegns Borgerforening og lokalråd, Preben Kidmose. Selv er han ikke i tvivl om, at det er den nære beliggenhed kun ca. otte km fra bygrænsen til nabokøbstaden Horsens, der er årsagen. - Med sin unikke og smukke natur, kulturelle tilbud, velfungerende institutioner og stærke foreningsliv er landsbylivet i Glud, tæt ved skov og strand, blevet et fremragende alternativ til livet i byen. Fra Glud er der ikke længere til centrum i Horsens end f.eks. fra forstæderne Hatting eller Torsted. Derfor tror jeg vælger mange ressourcestærke familier at bosætte sig hos os, forklarer Preben Kidmose. Den udvikling ser han gerne fortsætte. - Men det kræver, tilføjer han, at Glud-området i den kommende kommuneplan, der skal revideres i 2013, bliver tilgodeset med f.eks. etablering af nye kommunale udstykninger af boligparceller, en tiltrængt renovering af skolen og idrætshallen samt ikke mindst en forbedring af den trafikale infrastruktur. - Vi ved, at vi har meget at byde ind med i området Glud, Snaptun og Hjarnø, og vi ønsker fortsat at være et stort aktiv for kommunen. Derfor forventer vi også, at vi vil blive tilgodeset, når kommunen skal prioritere udviklingen, tilføjer formanden. I den forløbne periode er flere af emnerne i En fælles fremtid allerede realiseret. Det gælder bl.a. anlæggelse af den store aktivitets- og legeplads, nabo til skolen til ca. 2 mill. kr., der blev lavet med støtte fra bl.a. LAG, Lokale og Anlægsfonden og en lang række sponsorer. - Pladsen er blevet et tilløbsstykke for folk fra nær og fjern, og har klart bidraget til at løfte byen. Men vi hviler ikke på laurbærrene her i Glud, siger Preben Kidmose. Ambitionerne går derfor i retning af, at der ved skolen opføres et Glud Kulturhus, så der kan skabes et fremtidssikret værested for alle brugere. Og mindst lige så vigtigt er det, at der snarest kan skaffes de ca. 3 mill. kr. en ny cykelsti fra Glud til Snaptun vurderes at koste. Ifølge formanden er forarbejdet til cykelsti projektet allerede lavet kun finansieringen mangler. - Vi ved godt, at kommunen fattes penge. Men som det er i dag, vil folk ikke bosætte sig i Snaptun, fordi de ikke tør lade deres børn cykle til skole ad den befærdede vej, hvor to lastbiler næsten ikke kan køre forbi hinanden. - Politikerne i teknisk udvalg har pænt lyttet til os. Men pæne ord er desværre ikke nok der skal handling til, siger Preben Kidmose og henviser til kommunens egne ord om livet i landdistrikterne: Et attraktivt liv i de mange lokalsamfund kræver et stort engagement fra borgerne. - Dét engagement har vi allerede vist. Men når kommunen vil udvikling, kan det ikke være meningen, at vi herude selv skal betale for det hele, slutter Preben Kidmose. Side 11

12 HAMMER I starten af 1930 erne anlagde ejeren af Tinnetgård, Sofus Clausen, fem murede vandbassiner på én af gårdens marker. Med lidt god vilje kan det betegnes som Danmarks første vandland. Som det ses her er der stadig spor efter bassinerne i landskabet. Hærvejens Lejrskole i Hammer, der er beliggende i smuk natur tæt ved Gudenåens og Skjern å s udspring i Tinnet Krat, har fået egen aktivitetsplads. Her er det familien Helene og Martin Thing med børnene Sander (4) og Sebastian (2), der er på besøg. Tinnet Krat, der er beliggende i nærheden af Hærvejen, byder på noget af Danmarks smukkeste natur Landsbyens sjæl Området Åle Hjortsvang og Hammer, der har fælles lokalråd, er hver især et levende eksempel på en levende og bæredygtig landsbykultur. Hammer sogn, der har ca. 170 borgere, består af bebyggelserne Hammer, Sandvad og Hage samt bebyggelserne Klovtrup og Møllevad. Indtil kommunalreformen i 1970 var Hammer beliggende i det daværende Vrads Herred i Skanderborg Amt og hørte i kirkemæssigt sammenhæng til Århus stift. Ved den nye grænsedragning i 1970 kom Hammer imidlertid med til den nye Tørring-Uldum Kommune og skiftede samtidig over til Haderslev stift. Og endelig blev Hammer så ved den seneste kommunalreform i 2007 en del af Hedensted Kommune. Hammer er bl.a. kendt for Tinnet Krat, hvor Danmarks to største åer Gudenåen og Skjern å har deres udspring. Og det var også her ved Gudenåen, at ejeren af Tinnetgård, Sofus Clausen, i 1930 erne opførte de fem murede bassiner, der siden er kaldt for Danmarks første vandland. Denne kampesten i Tinnet Krat er rejst for at fortælle, hvor Gudenåen Danmarks største å har sit udspring, i det der betegnes som vandskællet på Den jyske Højderyg. Også Skjern å begynder sit lange løb mod Vesterhavet fra samme område. Det er Hammer-fedt på højderyggen Lejrskole og ny aktivitetsplads har styrket fællesskabet Den folkekære entertainer Jacob Haugårds landeplageslager Det hammer hammer fedt jeg kysser dig om lidt passer som fod i hose til udviklingen i Hammer sogn. På højderyggen i det smukke landskab omkring Gudenåen og Skjern å s udspring ved Tinnet Krat kan borgerne nemlig passende kysse hinanden i begejstring over de resultater, man har nået i de senere år. - Jo, landdistrikternes udvikling er også nået ud til os bl.a. takket være samarbejdet i det fælles lokalråd for Åle, Hjortsvang og Hammer, fortæller Helene Thing fra Hammer. Til hverdag er hun sekretær i Hammer Ungdoms og Idrætsforening, der er gået foran i arbejdet med at skabe folkelig opbakning til etablering af en ny aktivitetsplads; nabo til Hærvejens Lejrskole. - Efter et besøg af Hedensted Kommunes kultur- og fritidskonsulent, Frans T. Andersen, sporede vi os ind på, hvad der kunne være med til at løfte lokalsamfundet. Og bl.a. med støtte fra LAG-midlerne skaffede vi herefter de ca kr., det kostede at etablere pladsen med gynger, legetårne osv., forklarer Helene Thing. Og den nye plads er ikke det eneste, som ildsjælene i Hammer har på samvittigheden. - Kommunen overvejede at sætte den gamle Hammer Lejrskole til salg, fordi driften ikke kunne hænge sammen. Men i stedet overtog borgerne i Hammer selv driften og ændrede samtidig navnet til Hærvejens Lejrskole. Det har været en knippel idé, siger Lene Thing. Støttegruppen Lejrskolens Venner har arbejdet med at markedsføre lejrskolen som et godt tilbud til skoleklasser, institutioner og andre, der gerne vil have en god naturoplevelse. Og det er der gode muligheder for på stedet, der ligger lige op til Det store vandskel og Hærvejen. - Lejrskolens størrelse med ca. 50 sengepladser, en gymnastiksal og en lille sal gør den perfekt til mange formål. Og med weekend-udlejninger langt ud i fremtiden, går det allerede meget bedre med økonomien, mener Helene Thing. Langt hen ad vejen er det i Hammer som i andre landsbyer Tordenskjolds soldater der får tingene til at ske. - Men under alle omstændigheder føler vi ikke bare i idrætsforeningen men også i lejrskolens styregruppe, at den folkelige forankring er til stede. Udfordringen bliver at få nogle flere med i arbejdet. Gennem flere år har menighedsrådet i Hammer hver sommer arrangeret en friluftsgudstjeneste ved bredden af Gudenåen, og man har også et par gange forsøgt sig med et tilbud om Jazz i sommernatten samme sted. Også kulturhistoriske minder som den gamle studedriverkro Koutrupgård, den gamle stampemølle Hammer Mølle og 1900-tallets formentlig første danske vandland i nærheden af Gudenåen og Skjern å s kilder er seværdigheder, som bør kunne skabe lejrskoleturisme på Højderyggen. Her får en lille flok kreaturer sig et hvil i de grønne omgivelser. Side 12

13 HEDENSTED Anlæggelsen af Hedensted Golfklubs 18 hullers bane og klubhus i skøn natur i Torup Bakker er byens nye brand. Her er det Jørgen Falstie og Ove Lyse, der er på vej ud at spille 9 huller. Hedensted Stadion i folkemunde også kaldet Mosen er rammen om både kommunens største fodboldklub Hedensted IF og den berømte årlige Majfest. Byen med sving i en dobbelttydig hentydning til både borgernes aktivitetsniveau og den fysiske fremtoning med den gamle hovedlandevej A10, der snoede sig gennem Hedensted - er en del af Hedensteds DNA. Også den perfekte geografiske beliggenhed mellem to købstæder og ved den jernbane, der nu har fået et nyt togstop, har i bogstaveligste forstand sat sig spor i byens historie. Etableringen af de to store virksomheder og følgende mange arbejdspladser - Brødrene Michaelsen (Dungs) og Hüttel Emballage (Glud & Marstrand) er også en vigtig del af fortællingen. I det moderne Hedensted har, ikke mindst, idrætslivet med bl.a. etableringen af Hedensted Centret og Hedensted IF, som en af Jyllands største klubber i medlemsmæssig forstand, også spillet en stor rolle. Det samme har etableringen af den helt nye bydel i Torup-området, hvor desuden Hedensted Golfklub er blevet et stort aktiv for byen. Et blomstrende foreningsliv, handelsliv og ditto kirkeliv kan også skrives på pluskontoen. Hedensted Centret på Gesagervej, der bl.a. rummer idrætshaller, svømmehal, bowlighal og fittnesfaciliteter er med sin suveræne beliggenhed tæt ved motorvejen velegnet til både store idræts- og kulturarrangementer og til afvikling af messer. Ægteparret Eva og Kjell Laursen ses her foran det nye parcelhus på Æblevænget, hvor de flyttede ind i Hermed kom de tættere på al det frivillige arbejde, der altid har været en del af identiteten. Der var så dejligt derude på landet Men nu er Eva og Kjell Laursen blevet byboere i Hedensted City Vandringen fra land til by er ikke noget, der kun hører det forrige århundrede til. Det faktum er Eva og Kjell Laursen fra Hedensted det bedst tænkelige bevis på. Efter at de i 2009 forpagtede deres ejendom Søkærgård i Hedensted Skov ud, flyttede de nemlig ind i det nye parcelhus på Æblevænget. - Så i dag kan vi med rette sige: Der var så dejligt derude på landet, siger ægteparret, mens den nu forhenværende landhusmor, jordbæravler, byrådsmedlem med mere, Eva Laursen, skænker en kop kaffe ved spisebordet i det rummelige køkken. Både Eva og Kjell er selv vokset op på landet. Husbonden er således født på Søkærgård. Og de er ikke i tvivl om, at de med sig i flyttebagagen har taget mange af landlivets kvaliteter til den nye tilværelse i Hedensted City. Begge fortæller de om, hvordan de i deres respektive barndomshjem blev opdraget til at tage ansvar for egne handlinger. - Man kan ikke kritisere andre, hvis man ikke selv er parat til at tage et ansvar og sætte handling bag ordene, lyder det fra Kjell Palmelund Laursen, der ligesom hustruen gennem årene har stukket næsen frem i forskellige sammenhænge. - Min mor sad i sin tid i det lokale sogneråd, og det var måske årsagen til, at jeg en dag gik samme vej, og gennem 9 år var valgt til Hedensted Byråd, fortæller Eva Laursen. Også for Kjells vedkommende smittede forfædrenes levende interesse for at blande sig i fællesskabets anliggender af. - Min oldefar var i sin tid med til at starte Hedensted Andelsmejeri, og min morfar Rasmus Palmelund var i 1913 med til at grundlægge Hedensted Brugs, og blev oven i købet dens første formand, supplerer Kjell. Når brugsen til næste år kan fejre 100 års jubilæum, er det atter en Palmelund, der har formandskasketten på. Siden 1984 og siden år 2000 som formand er det nemlig Kjell, der har stået i spidsen for Hedensteds, i særklasse, største dagligvarebutik. Også byens kirkelige liv, der fylder meget i byen, har Keld sat sine tydelige fingeraftryk på. I 20 år har han siddet i menighedsrådet og endda været formand for rådet, og som han her i november netop er genvalgt til. For Evas vedkommende er arbejde i menigheds- og byråd i dag byttet ud med andre roller i det frivillige arbejde. Hun er formand for Ældre Sagens store lokale afdeling, og er også med i bestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse. At der i Hedensted ikke som i kommunens landområder findes et lokalråd, betyder ifølge ægtefællerne intet for borgernes engagement. - Det er den samme ægte vilje til at gøre en frivillig indsats for fællesskabet, der råder her. Forskellen er blot, at det i Hedensted er interesseorganisationer og foreningslivet, der varetager opgaverne, siger Eva og Keld Laursen. Én markant forskel på land og by har Kjell dog observeret. - Men det har måske mere med tiden at gøre, end at der nødvendigvis er forskel på de to størrelser: Ude på landet har vi altid lært at sige vi, men i byen hedder det i langt højere grad jeg og mig altså først og fremmest én selv forud for fællesskabet. Landlivets mange glæder til trods har det dog altid stået højt på parrets ønskeseddel, at de en dag skulle flytte ind til byen, hvor de var nærmere på butikkerne, foreningslivet, kirken, osv. alt det der altid har været en stor del af deres liv. - Jeg har set mange ældre landmænd, der ikke kom væk fra gården i tide. Deres identitet var i den grad bundet op på den arbejdsmæssige rolle, så de ikke formåede at skifte spor. Den situation var vi enige om, vi ikke ville havne i. Især da ingen af vore to sønner ønskede at overtage Søkærgård, siger Kjell Laursen. I stedet blev gården forpagtet ud, og i dag nyder Eva og Kjell Laursen, at de som efterlønnere har god tid til ikke alene at pleje formandskasketterne men også de fire børnebørn, de er blevet aktive bedsteforældre til. Side 13

14 HJARNØ Den flagsmykkede Hjarnø Færge her på vej ind i færgelejet på Hjarnø på sin 25 års fødselsdag. Øens sjæl Øen den eneste i Hedensted Kommune har taget navn efter Kong Hjarne, der ifølge historieskriveren Saxo flygtede til Hjarnø efter stridigheder om kongemagten. Senere blev Hjarne dræbt og efter sigende begravet ved skibssætningen Kalvestederne. I dag er Hjarnø med sine ca. 100 indbyggere en bæredygtig helårs-ø. Det tager kun godt fem minutter at sejle mellem øen og Snaptun på fastlandet med færgen MS Hjarnø. Forsamlingshuset er livsnerven på øen og midtpunkt for et rigt foreningsliv og diverse årstidsfester. Med både campingplads, kursuscenter og café i byens gamle smedje er der gode muligheder for turisme på øen, som har et rigt fugleliv og gode badestrande ved Odden. De fleste øboer arbejder på fastlandet, men der findes dog erhverv på øen, hvor bl.a. 11 beboere i fællesskab dyrker en vinmark med plads til 1200 vinstokke. Preben Henriksen her foran Forsamlingshuset, der er bygget sammen med det gamle mejeri, der i dag er hans bolig. Enten øboer af fødsel eller også på tålt ophold Café den Gamle Smedie, som i sommerhalvåret er et yndet spise- og traktørsted på øen. Hjarnø Kirke efter sigende den næst mindste i Danmark er sandsynligvis opført i 1500-tallet. Oprindelig var kirken uden tårn, der først blev bygget på i Alle mand af huse, da Hjarnø Færgen fyldte 25 år Ø-sjæl eller ildsjæl. På Hjarnø kan det næsten være hip som hap. For alle det lille samfunds godt 100 sjæle går nemlig med liv og sjæl op i alle sognets affærer stort som småt. Så da Hjarnø Færgen, der i folkemunde bliver kaldt for øens livsnerve, den 17. oktober holdt 25-års jubilæum for indvielsen i 1987, drog alle mand af huse for at deltage i festen, der foregik i Forsamlingshuset. Dvs., for en enkelt Hjarnø-boer Preben Henriksen (69) var der faktisk tale om et 50- års jubilæum. - Det er da næsten alt for meget, at I flager sådan for mig i dag, sagde Preben Henriksen til færgefører Jens Andersen, da han i Snaptun kørte sin bil om bord på færgen. - Jo, forklarede Preben til journalisten, der fik et lift med til forsamlingshuset: I dag for 25 år siden kom jeg nemlig for første gang til Hjarnø for at besøge en ven. Det endte med, at jeg blev så begejstret for stedet, at jeg købte gården Hvidkilde med henblik på, at jeg ville bruge den til en feriekoloni for unge mennesker. I amtet og hos alle relevante myndigheder fik jeg ja. Men øboerne sagde nej og vendte ryggen til os, og derfor solgte jeg ejendommen igen. Preben Henriksen var dog ikke færdig med Hjarnø, som han havde tabt sit hjerte til. En halv snes år senere købte han øens gamle mejeri af Flemming Sørensen og kom herefter, som han selv siger det, på tålt ophold. - I dag er jeg mere eller mindre med til alle festerne i forsamlingshuset, for det er nemlig fysisk sammenbygget med mit hus, forklarede han. Et par andre, der altid er med til ø-festerne, er gårdejer Gunnar Jensen (58) og Emmy Hansen, der med sine 83 år er Hjarnøs ældste beboer. De er nemlig nogle af de ganske få, der er født på øen og har boet der livet igennem. Gunnar, der driver fødegården Lodsgård, er Hjarnøs Mr. Ildsjæl. I over 30 år var han formand for Hjarnø Færgefart, ligesom han i dag har sæde i både menighedsrådet og beboerforeningen, der er identisk med lokalrådet. På spørgsmålet om, hvad færgen betyder for Hjarnø, siger Gunnar Jensen kort og præcist: - Den betyder alt. - Ja, næsten alt. For forsamlingshuset med alle årstidsfesterne og omsorgseftermiddagene betyder altså også meget, tilføjede Emmy, der for øvrigt er husets æresmedlem, fordi hun forærede jorden til husets P-plads. Men tilbage til færgen, der var omdrejningspunktet for jubilæet: - Med sine i dag 31 daglige afgange plus det løse har færgen på de 25 år sejlet ca sømil, hvilket svarer til, at den har sejlet 11 gange rundt om jorden, sagde færgefartens næstformand, Kim Hallgreen bl.a. i sin hyldesttale. Også Gunnar Jensen og Hjarnø Færgefarts leder, Johnny Sørensen, holdt pæne taler til ære for færgen. Og for at understrege pointen om Én gang Hjarnø altid Hjarnø lige denne lille anekdote fra den tidligere øbo gennem syv år, Jesper Johansen, der var gæst ved jubilæet: - Da jeg boede på Hjarnø, var jeg en overgang billettør på færgen. En dag solgte jeg en billet til et hold tyske turister. Senere på dagen mødte jeg dem igen på kirkegården, hvor jeg var i gang med arbejdet som ringer og graver. Og det blev alle gode gange tre, da jeg også mødte dem på café Den Gamle Smedie, hvor jeg serverede. - Men fordi man sådan deltager i livet på Hjarnø, vokser træerne jo ikke ind i himlen. Det siges, at det tager tre generationer at blive Hjarnøbo, sluttede Jesper Johansen. Side 14

15 HORNSYLD Hornsyld Apotek, der blev grundlagt i 1860, har siden starten været det eneste apotek i Bjerre Herred og har således sammen med de andre centerfunktioner i den gamle stationsby været af stor betydning for livet på Juelsminde-halvøen. Hornsyld er reelt en sammenvoksning af tre bydele: Hornsyld (Søndergade) med bl.a. et teglværk, et sygehus, en kro, et bryggeri og et apotek, Nebsager med kirken fra ca tallet samt stationsbyen, der voksede op omkring jernbanen, der blev indviet i Som i andre stationsbyer i Bjerre Herred blomstrede udviklingen med anlæggelse af Horsens-Juelsminde banen. I 1887 blev Hornsyld Købmandsgård startet og året efter Bjørnkjær Andelsmejeri. Også i Bråskov skabte banen udvikling. Her blev Statsopdragelsesanstalten Bråskovgård startet i 1907 og Postgården i I Hornsyld fik man bryggeri i 1897, andelsmølle i 1901, elværk i 1908 og et nyt tidssvarende sygehus i I dag er sygehusgrunden med institutionerne Sønderparken og Kildevældet omdannet til psykiatrisk regionsplejehjem. Godt 100 år efter den første udviklingsbølge er Hornsyld- Bråskov, som beskrevet i artiklen, inde i en ny stor blomstringsfase. Og nu er det foreningslivet med de mange ildsjæle, der sørger for fremskridtet. Formanden for Hornsyld-Bråskov Lokalråd, Torsten Sonne Petersen, ses her ved Ulrik Schreibers kunstværk ved indgangen til Hornsyld Idrætscenter. Inskriptionen Løftet i flok symboliserer meget godt alt det frivillige foreningsarbejde, der gøres i området. Her løfter ildsjælene i flok Multicenter binder de to gamle stationsbyer Hornsyld og Bråskov sammen Fra ca og op til 1800-tallet var Bråskovgård to store fæstegårde under Boller Gods. Fra 1907 oprettedes Statsopdragelsesanstalten Bråskovgård, som efter en brand i 1912 blev genopført med den nuværende pompøse hovedbygning. I 1981 solgte staten ejendommen, og siden 1983 har der været drevet efterskole på stedet. Skolen I Midten. I forbindelse med projekt Under åben himmel i Hornsyld giver nogle af byens unge opvisning i parkour, hvor det gælder om at passere de forhindringer, man møder. Løftet i flok Sådan lyder inskriptionen på Ulrik Schreibers kampestenskunstværk ved indgangen til multicentret på Nørremarksvej, der i dag binder de to gamle stationsbyer Hornsyld og Bråskov sammen. Og er der noget, de kan i Hornsyld og omegn, så er det at stå sammen om at løfte en fælles opgave som f.eks. Udviklingsplan 2020, der blev vedtaget i 2009 med bl.a. visionen om at skabe et nyt boligområde på Vestergårdsmarken mellem byerne med tilhørende stisystemer. - Dvs., da den nye storkommune blev dannet, var vi allerede godt på vej, eftersom Koordinationsudvalget for Hornsyld og Omegn blev stiftet allerede i Vi var klar over, at vi skulle tale med én tunge overfor myndighederne, hvis vi skulle skabe resultater. Derfor kom udvalget også til at spille en afgørende rolle for etablering af idrætshallen i 2004, fortæller Torsten Sonne Petersen, formand for Hornsyld-Bråskov lokalråd. Hallen ved siden af stadion med svømmehal, cafeteria, mødelokaler osv. var kun starten til det mekka for foreningslivet, der i dag er kommet op at stå. Siden landdistriktsarbejdet er kommet op i fart, er der blevet bygget på i form af den fælles overbygningsskole Skolen i Midten - for Hornsyld, Stouby, Rårup, Bjerre og Stenderup, der også indeholder bibliotek, lokalarkiv, ungdomsklub og en petanquebane for de lidt ældre brugere. For meningen er, at man gerne vil gøre centret til et mødested for alle aldersgrupper. Ét er ifølge lokalrådsformanden, at man med det udbyggede center nu har fået de bedst mulige faciliteter til et godt liv i centerbyen mellem de to metropoler Hedensted og Juelsminde. - Men nu handler det meget om at få de indre værdier med, tilføjer han. Under mottoet Lidt lettere i Hornsyld skabte man i samarbejde med Chris McDonald en sundhedskampagne med bl.a. fælles vejninger af borgerne på en brovægt. Man etablerede projekt Under åben himmel, hvor der blev skabt uderum på arealerne mellem skolen og hallen. Og man lavede de såkaldte Tværs-aktiviteter, hvor foreninger og institutioner i fællesskab har planlagt og markedsført en række aktiviteter som f.eks. fællesspisning og Syng-sammen, diverse koncerter med kendte bands, Hornsyld danser, pigeparty, Lokalhistorisk Byvandring, osv., osv. Også i bydelen Bråskov har man via et planlagt projekt på Stationsgrunden fået sat gang i et kulturprojekt, nemlig en lille oase til aktiviteter, som kommunen har skænket til beboerforeningen. Alt i alt har man via LAG-midlerne, fra Lokale og Anlægsfonden og andre fonde skaffet godt 2 mill. kr. til byudvikling i området, og lokalrådet har ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene. Senest har ildsjælene i Hornsyld etableret et såkaldt kløversti-projekt i form af fire stier på henholdsvis 2,5 km, 5 km, 7,5 km og over 10 km, som med udgangspunkt ved det nye torv ved idrætscentret på henholdsvis en rød, en blå, en grøn og en sort rute fører ud i omegnens skønne natur. I forbindelse med udviklingen af den grønne natur, der sammen med Smedebækken skærer sig tværs gennem både Hornsyld og Bråskov, er der planer om, at bækken i et naturgenopretningsprojekt skal genslynges. - Borgerne bakker op om det hele og leverer tusindvis af frivillige arbejdstimer. Og i Hornsyld har vi aldrig prøvet at måtte indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en foreningsbestyrelse, slutter Torsten Sonne Petersen. Side 15

16 JUELSMINDE Lystbådehavnen er én af de helt store attraktioner i Juelsminde. Efter de seneste udbygninger er Juelsminde Hallerne Aktivitetscenter blevet det helt store tilløbsstykke for Juelsmindeborgerne. Med den gode beliggenhed på Juelsmindehalvøen er byen med et stort potentiale, som turistmekka med gode badestrande, ofte blevet kaldt for Østjyllands Skagen. I forvejen er der i dag 2500 sommerhuse i området, og i disse år arbejdes der hårdt på på den nuværende campingplads og vandrehjemmets grund, nabo til lystbådehavnen at opføre en ny ferieby incl. et vandkulturhus, der kan forlænge sæsonen. Tidligere var Juelsminde kendt som både stations- og færgeby. Juelsmindebanen åbnede i 1884 og det sidste tog kørte i september Allerede omkring 1500-tallet var der færgeforbindelse mellem Bogense og Klakring, og i 1962 åbnede en rute til Kalundborg med først de berømte færger Julle og Kalle og senere Mercandiarederiets færger. Driften blev endelig indstillet i Ellers er byen kendt for at have været hjemsted for Fregatten Jylland, som frem til 1960 var opankret i Juelsmindebugten. I dag er fregattens anker byens vartegn. Også Hotel Juelsminde Strand (Færgegården), Hellebjerg Idrætsefterskole, Pottemagerhuset, den traditionsrige havnefest og Juelsminde Hallerne hører til byens DNA. Hotel Juelsminde Strand, der oprindelig var kendt som Færgegården, er p.t. lejet af Røde Kors til asylcenter. I byen håber man på, at hotellet en dag atter må blive brugt til sit oprindelige formål. Juelsminde Turistforenings formand, Max Jepsen, ses her ved ankeret fra Fregatten Jylland, der ligger på havnemolen. Ankeret har gennem årtier været kystbyens vartegn. Juelsminde nu med i koret Turistformand: Vi har brug for den folkelige opbakning Hedensted Kommunes turistby nummer ét med den unikke beliggenhed ved skov og strand Juelsminde melder sig nu også i koret af byer, der vil være en del af den ambitiøse landdistriktudvikling. - Samarbejdsudvalget Juelsminde Halvøens Udvikling (JHU), der blev dannet efter kommunesammenlægningen i 2007, har mere eller mindre udspillet sin rolle. Derfor er vi nødt til at tænke nyt, siger formanden for Juelsminde Turistforening, Max Jepsen. I fællesskab med grundejerforeningen, handelsstandsforeningen, borgerforeningen, Juelsminde Havn og Juelsminde Erhvervsforening har turistforeningen derfor indledt en proces frem mod at blive optaget i Det Fælles Landdistriktsråd (DFL). - Vi har jo bl.a. set, tilføjer Max Jepsen, hvordan lokalrådene i kommunens landsbyer har været gode til at få fat på de puljemidler, der fra EU via LAG bliver kanaliseret ud til større og mindre projekter rundt om i kommunen. Disse penge kunne vi også bruge nogen af i Juelsminde, og samtidig kunne et lokalråd være et godt organ, når det gælder om at koordinere vore mange foreninger og organisationers interesser, siger Max Jepsen. Som eksempel nævner han, hvordan mangel på koordination bl.a. betød, at den kendte foredragsholder tidligere chefpolitiinspektør i København, Per Larsen to gange i løbet af 14 dage var i Juelsminde for at holde det samme foredrag. Max Jepsen understreger, at Juelsminde jo ikke er nogen landsby og derfor også har andre interesser end de fleste af DFL s medlemmer. - Men når det f.eks. handler om at få anlagt stisystemer, der kommer både de fastboende og turisterne til gode, så er ambitionerne jo de samme. Og i turistforeningen kunne vi f.eks. godt tænke os, at Kyststien fra Snaptun til Juelsminde i fremtiden blev videreført, på den anden side af byen, frem mod Stouby og Daugård. Alt andet lige så er det selvfølgelig den unikke beliggenhed, der er Juelsmindes varemærke nummer et. I kystbyen håber man på, at der på et tidspunkt på ny må komme skub i Hotel Juelsminde Strand, der p.t. er udlejet til Dansk Røde Kors, som bruger bygningen til at huse asylansøgere. - Det er måske ikke realistisk at forestille sig hoteldrift som i gamle dage. Men der kunne måske være en mulighed for, at man under én eller anden form kunne kombinere hotel og vandrerhjem, siger Max Jepsen med tanke på, at Juelsminde Hallerne Aktivitetscenter ligger lige i nærheden. Her indgangen til Juelsminde Idrætsefterskole, der for generationer af unge har betydet en god start på ungdoms- og voksenlivet. Side 16

17 KORNING Ussinggård Gods har gennem årtier bl.a. som arbejdsplads for omegnens bønder haft stor betydning for både liv og udvikling i Korning. Korning kirke med den karakteristiske løgkuppel, som Horsenskøbmanden de Lichtenberg forsynede flere af omegnens kirker med. Landsbyens sjæl Det rige foreningsliv i Korning, der bl.a. tæller Idrætsforeningen, KIF s Venner, Borgerforeningen, Lokalhistorisk Forening, Korningblomsten, Indre Mission, Tennisklubben og Lokalrådet, er bærende. Flere af de nævnte arrangerer i fællesskab den årlige ugelange byfest. Også børneinstitutionerne omkring skolen og et rigt mål af frivilligt arbejde bl.a. i kirkeligt regi er et særkende i byen, der bl.a. hvert år den 4. maj fejrer Danmarks Befrielse ved mindestenen foran skolen. Ved 60-års jubilæet for befrielsen i 2005 udgav bysbarnet Knud Madsen en bog om Korning under besættelsen fra 1940 til Trods en svær tid blev den nuværende skole i byen opført i Korning er rig på historie, hvilket bl.a. de to godser Ussinggård og Merringgård har en stor del af æren for. Korning skole - byens livsnerve - der blev bygget under besættelsen, er i dag centrum for mange foreningsaktiviteter i landsbyen. Det nyrenoverede gadekær i Korning, som formanden for lokalrådet, Martin Fritzner, her ses ved, er blevet et symbol på det stærke fællesskab i landsbyen, som kom til udtryk, da borgerne via hundredvis af frivillige hænder bidrog til at gennemføre projektet. Gadekær og festival har styrket Kornings ry Landsbyen med den stærke historie vil være forstad til både Århus og Billund Historien om Hans Nielsen Smed, der var vækkelsesbevægelsen De Stærke Jyders pionér, lever stadig i Korning. Men i dag er det nye stærke historier om et usædvanligt landsbysammenhold, der sætter byen på landkortet. Den seneste kioskbasker i byen ved det berømte gadekær er, at Korning nu vil være forstad til ikke bare Horsens og Vejle men også Billund og Århus, der via gode vejforbindelser ligger i kort køreafstand. - Jo tættere man er på naturen, desto bedre burde mulighederne være for at trække nye bosættere til byen. Så med både å, skov og marker lige uden for bygrænsen og kort afstand til storbyens faciliteter, ligger vi i et smørhul, siger formanden for lokalrådet, Martin Fritzner. Selv er han ikke indfødt Korningborger men har kun ejet et hus i byen siden Men heldigvis er det let at blive integreret i landsbyen, og derfor håber vi også på, at udviklingsplanen, der blev lavet i 2009, vil give et afkast i form af flere nybyggede huse. I årevis kæmpede Korningborgerne for at få lov til at bevare skolen landsbyens livsnerve. - Da byrådet lovede os at frede skolestrukturen, satte det nye kræfter fri. De kræfter er blevet brugt til med støtte af bl.a. LAG-midler og tusindvis af frivillige arbejdstimer at renovere gadekæret og til at etablere den store fortællefestival, der gav genlyd langt ud over både by- og kommunegrænse, tilføjer Martin Fritzner. Han mener, at landdistriktsarbejdet har været et boost for demokratiet i Hedensted kommune. - I dag er der jo næsten en indbyrdes konkurrence mellem områderne om at lave de bedste projekter, siger han. De næste idéer, der skal realiseres i landsbyen, er Natursti Korning for motion og for- nøjelse samt forhåbentligt skabelsen af et aktivitetshus for byens unge medborgere. I årevis er det skolen Landsbyens livsnerve Korning Kro med en ny fløj med værelser og det nu forhenværende plejecenter Vestervang, der har været omdrejningspunkt i byen. Mindestenen for De stærke Jyders pionér, Hans Nielsen Smed, kan ses i Korning Gammelby skråt overfor byens nyrenoverede gadekær. Side 17

18 Her går kultur og natur hånd i hånd På smuk efterårsdag valfartede folk til Hammer, Løsning og Daugård strand Det er ikke forkromet finkultur med store budgetter, Hedensted er kendt for uden for kommunegrænsen. Men når det gælder den landsby-kultur, hvor foreningslivet med frivillige ildsjæle og en skøn natur lige uden for døren er parametrene, så placerer vi os højt på popularitetsbarometret over, hvor folk helst vil bosætte sig. I en landsundersøgelse i 2011 lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Ugebrevet A4 scorede Hedensted blandt de 98 danske kommuner en 6. plads, men var samtidig på 1.pladsen i provinsen. Rundturen til 30 lokalsamfund i denne temaavis for at lodde stemningen om den landdistriktspolitik, den nye fusionskommune har vedtaget, giver et næsten enslydende svar på borgernes tilfredshed med at bo i Den decentrale landkommune mellem Horsens og Vejle. - Noget for noget også kaldet for hjælp til selvhjælp er et godt princip. Kommunen giver os rammerne for det gode liv, og vi fylder dem ud, lyder svaret igen og igen. På den første lørdag i efterårsferien drog journalisten og fotografen i marken for at finde eksempler på, hvordan kulturen og naturen går hånd i hånd. Fra morgenstunden besøgte vi aktivitetspladsen ved Hærvejens Lejrskole i Hammer. Her fandt vi bl.a. familien Helene og Martin Thing med drengene Sander (4) og Sebastian (2), der svingede sig i redskaberne på legepladsen og plukkede brombær i et levende hegn. Sammen med sin mor smager Sander her ved brombærhegnet på nogle af naturens søde sager. I skovens dybe, stille ro Tæt ved vandet finder man Vejlefjord. Centret tilbyder bl.a. behandling, træning og rekonvalescens for folk, der har været gennem et sygdomsforløb og trænger til at genvinde kræfterne. Den smukke bøgeskov med efterårets gyldne farver er balsam for sjælen. Side 18

19 Turen gik videre til Løsning, hvor ca. 100 borgere var mødt op til lokalrådets indvielse af Skærven for alle - en stykke unikt bynær natur med en spændende historie. Frans T. Andersen kommunens Kultur- & Fritidskonsulent holdt indvielsestalen. - Hver gang en ny borger ser dagens lys, så tænk på hvor privilegeret man er, fra man tager det første åndedræt, og til man som gammel drager det sidste: Her i Løsning har man gratis medlemskort til denne perle Skærven vil altid kunne charmere vi mennesker, og hver gang jeg kommer her, vil jeg tænke med taknemmelighed på det team af frivillige, der så mulighederne, og også havde kræfter og evner til at føre dem ud i livet, sagde han bl.a. Hedensted Kommunes Kultur- & Fritidskonsulent, Frans T. Andersen (med ryggen til), holdt indvielsestalen, da det unikke, bynære naturprojekt Skærven for alle blev holdt over dåben Den lille kultur-/naturrundtur sluttede ved Daugård strand, hvor De grønne Spejdere i spejderlejren Æbleskoven arrangerede den årlige æbledag. Med udsigt til Vejle Fjord gik dusinvis af borgere på æblerov og fyldte plasticposer med modne røde æbler. Mange valgte på stedet at lade æblerne presse til perlende most i spejdernes store pressemaskine, mens andre tog æblerne med sig hjem for måske at forvandle dem til æblekage eller lun æbleflæsk. I ét hjørne af spejderlejren blev der afviklet kagebagekonkurrence, og i et andet blev der bagt pandekager over bål. Kun fantasien satte grænser for, hvordan de gratis kulturglæder kunne fornøje Hedenstedborgerne ved skov og strand på denne dag, hvor regnen blev fortrængt af en varm sol fra en blå himmel. Side 19

20 LØSNING Da Skærvefabrikken lukkede sidst i 1950 erne var Løsning den fattigste kommune i det daværende Vejle Amt. Men sognerådet drog til Christiansborg og fik tildelt egnsudviklingsstøtte. Som resultat heraf kom virksomhederne Glud & Marstrand og A/S Boligbeton til byen omkring først i 60 erne og har siden været de største arbejdspladser. Fra 1922 og frem til lukningen i 1960 var Skærvefabrikken byens største virksomhed. Det var nærmest en katastrofe for den lille stationsby, da flere hundrede arbejdspladser dermed gik tabt. Men et forudseende sogneråd med formanden, Arne Møller, i spidsen drog til Christiansborg og fik udvirket, at Løsning kunne få egnsudviklingsstøtte. Herefter flyttede to nye store virksomheder A/S Boligbeton og Glud & Marstrand til byen og har haft stor betydning frem til i dag. Ellers er Løsning også kendt for Daka, samt et stort kirkeligt engagement som senest har betydet opførelsen af en ny kirke 50 m fra den gamle kirke. Også foreningslivet herunder den årlige ringriderfest, der har fundet sted i over 40 år er noget af byens DNA. Skærven for alle - byens nye image Oasen med natur og historie har givet genlyd I en lang årrække blev bynavnet Løsning næsten udelukkende forbundet med miljøvirksomheden Daka. Og det var ikke altid just rosende bemærkninger, der faldt i den forbindelse. Det nye og netop indviede projekt Skærven for alle, som Løsning Lokalråd over de sidste fire år har fået op at stå med tilskud fra bl.a. LAG, Hedensted Kommune, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Nogle af deltagerne ved indvielsen på Skærven får sig her en håndbajer og en pølse, der var ristet over bål i det nye kombinerede shelter og bålhus, der er en del af den nye aktivitetsplads. Formanden for Løsning Lokalråd, Karin Iversen, ses her ved den nye bålhytte på Skærven. Det samlede projekt Skærven for alle står i ca. 1,4 mill. kr., som er skaffet hjem via tilskud fra bl.a. LAG og diverse fonde og sponsorer. en række lokale sponsorer, er godt på vej til at give byen et nyt image. Det tegner stort. Det er et projekt, som kommer til at indgå i Naturstyrelsens nye koncept med Naturrum, som vi i disse år opretter over hele landet, sagde konsulent Anita Moen fra Friluftsrådet, da hun besøgte os, fortæller lokalrådsformand Karin Iversen. Karin Iversen var én af de Løsningborgere, der meldte sig frivilligt, da Skærven for alle for fire år siden blev født ved et borgermøde på skolen. Arbejdsgruppen, der blev nedsat ved den lejlighed med henblik på at skabe en bynær oase med en unik natur, blev siden omdannet til Løsning Lokalråd. Skærven har i mange år været et yndet rekreativt område for byens borgere. Derfor var det også afgørende, da planerne om en renovering og udbygning af området for samlet 1,4 mill. kr. blev vedtaget, at vi ikke ville lave det om til et tivoli, fortæller Karin Iversen. I respekt for områdets særegne natur og i respekt for historien om Løsning s gamle skærvefabrik, der har lagt navn til området, ville man med gamle og nye stisystemer, etableringen af shelters og bålhytte, en ny aktivitetsplads og et udkigstårn på Sandtippen lave et naturparadis for store og små. Sådan er det blevet. Spejdere, orienteringsløbere, skoleelever og motionister af enhver tænkelig slags har for alvor taget Skærven til sig. Med en ny skolesti fra udstykningen Skærvetoften ind gennem området og med etableringen af den nye børnehave Tippen i udkanten af området, er Skærven også blevet en del af mange menneskers hverdag. Projektet har for alvor givet os blod på tanden. Og nu håber vi på, at vi sammen med alle de frivillige, der har givet en hånd med, kan kaste os ud i nye eventyr til gavn for borgerne i Løsning, slutter Karin Iversen. Side 20

Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter

Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter Nyd de fire årstider forår - sommer - efterår - vinter BJERRE kommer man ikke uden om INDHOLD Forord Historisk tilbageblik Et tidsbilled af Bjerre Bjerre i dag Bjerre Kredsen Tilbud i Bjerre og omegn Foreninger

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

KURVEKNÆKKERNE. Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve

KURVEKNÆKKERNE. Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve KURVEKNÆKKERNE Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve MP-Analyse Januar 2007 1 belyse muligheder og trusler i forbindelse med kommunalreformen og udviklingen på arbejdsog

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi 2007 Landsbyplan 1 Faster, Astrup og Ejstrup Indhold Forord Forord 2 Indledning 3 Lokalområdet set udefra 4 Områdets

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Landsbynyt. Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen)

Landsbynyt. Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen) September 2008 Landsforeningen af Landsbysamfund 18. årgang nr. 4 Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen) I 1992 samlede borgerne i Herrup 210,000 kr. ind og herved stiftedes Herrup Invest med

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12:

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JUBILÆUM 2011 1 JYLLINGEHALLENS BESTYRELSE Lars Lindskov Formand (andelshaverne) Ole Gylling Hansen Næstformand (JGI) Anne-Marie Kristensen Kasserer (andelshaverne) Lene Lindberg Nielsen

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen,

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 21 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 6: Kværndrup Fjernvarme Amba SIDE 9: Kværndrups byporte SIDE 10: Forretning på fin facon - Ryslinge Krukkemarked SIDE 13: Pebersvend fyldt med energi - FIMA, Byg og

Læs mere

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for LEJRE LIVET for 18 bud på Lejre LEJRE LIVET for Interviews produceret i fra august 2014 til april 2015 Redaktion og fotografi: Palle Bruselius 18 bud på Lejre Som en del af Lejre Kommunes kampagne LEJ-

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

LOKAL. for Vrejlev-Hæstrup sogne. 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net. Nytår over Poulstrup

LOKAL. for Vrejlev-Hæstrup sogne. 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net. Nytår over Poulstrup for Vrejlev-Hæstrup sogne 1 Nytår over Poulstrup 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vi vil i de kommende numre af Lokal forsøge at lave en ARRANGEMENTSKALENDER Kalenderen vil løbe

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND ET ANTROPOLOGISK BLIK PÅ LANDDISTRIKTSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE BILAG TIL PROJEKTRAPPORT Indhold MED ANDRE ØJNE...3 TILFLYTTERE OG BARNEFØDTE...5 FORENINGSFÆNGSLET...7

Læs mere