Kvalitetssikringshåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikringshåndbog"

Transkript

1 Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej Nykøbing M

2 Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG 5. KONTROL OG STYRING AF DOKUMENTER 6. MODTAGEKONTROL 7. PROCESKONTROL 8. SLUTKONTROL 9. UDBEDRING AF MANGLER 10. KVALITETSDOKUMENTATION 11. UDDANNELSE OG ARBEJDSINSTRUKTION/INFORMATION 12. VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMET MODTAGEKONTROL Fittings, armatur MODTAGEKONTROL Isolering MODTAGEKONTROL Sanitet MODTAGEKONTROL Tagafvanding/nedløb MODTAGEKONTROL Vand, varme og afløbsrør MODTAGEKONTROL Ventilation PROCESKONTROL SLUTKONTROL DOKUMENTATIONSKONTROL TRYKPRØVEJOURNAL Side 2 af 62

3 Jysk ApS 1. SAGSINFORMATION Udførende firma: Jysk ApS Holmgårdsvej Nykøbing M Tlf: Fax: Byggesag: Vestre Skovvej 8240 Risskov Beskrivelse : arbejde Skovparken etape 2, 9 Huse Byggeperiode : Oprettet / revideret : 1. november 2011 Side 3 af 62

4 Jysk ApS 1. SAGSINFORMATION Bygherre: Skovparken 8240 ApS Rådhusstræde 4 E 8900 Randers C Tlf: Fax: Rådgiver for byggeherre: Vognsen, Rådgivende Ingeniører A/S Udbyhøjvej Randers NØ Tlf: Fax: Fagtilsyn: Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Peter Krogh Niels Brocks Gade Randers C Tlf: Fax: Side 4 af 62

5 Jysk ApS 1. SAGSINFORMATION Arkitekter : Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Niels Brocks Gade Randers C Tlf: Fax: Side 5 af 62

6 Jysk ApS 1. SAGSINFORMATION Ingeniører : Vognsen, Rådgivende Ingeniører A/S Udbyhøjvej Randers NØ Tlf: Fax: Side 6 af 62

7 Jysk ApS 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING Virksomheden: Entrepriseleder: Stedfortræder: Jysk ApS Holmgårdsvej Nykøbing M Tlf: Fax: Ole H Olsen Vvs-montør Tlf: Mobil: Andreas Smedemark vvs-montør Tlf: Mobil: Ansvarsområder: Overmontør: Daglig ledelse, herunder ansvar for økonomi, kvalitetsstyring m.v. Udfører projektgennemgang. Ansvarlig for kvalitetsikringshåndbog. Kontakt med leverandører og underleverandører. Fordeler tegninger og udfører tegningsændringer. Deltager i byggemøder Andreas Smedemark vvs-montør Tlf: Mobil: Stedfortræder: Ansvarsområder: Casper Brandhøj Montør Tlf: Mobil: Ansvar for håndværksmæssigt korrekt udført arbejde. Leder det daglige arbejde på pladsen. Side 7 af 62

8 Jysk ApS 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET Virksomhedens kvalitetsstyring omfatter: Projektgennemgang Modtagekontrol Proceskontrol Slutkontrol Side 8 af 62

9 Jysk ApS 4. PROJEKTGENNEMGANG Vi vil umiddelbart efter, at entrepriseaftalen er indgået eller arbejdets opstart, foretage en projektgennemgang med hovedvægten lagt på: Koordinering med andre entreprenør Projektdokumenter Tegninger Der vil efter aftale med: Ole H Olsen Vvs-montør Tlf: Mobil: Blive indkaldt til projektgennemgangsmøde med deltagelse af : Peter Krogh, Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA, Vognsen, Rådgivende Ingeniører A/S Mødet dokumenteres med referat, hvoraf skal fremgå, hvilke aftaler, der er indgået samt hvem, der skal udføre aftalte aktiviteter. Side 9 af 62

10 Jysk ApS 5. KONTROL OG STYRING AF DOKUMENTER Alle arbejdstegninger samt tegningsforandringer, der udføres i firmaet sendes i 1 eksemplarer til: Vognsen, Rådgivende Ingeniører A/S Udbyhøjvej Randers NØ Tlf: Fax: Alle tegninger, der modtages til firmaet sendes i 1 eksemplarer til: Ole H Olsen Vvs-montør Tlf: Mobil: Som sørger for fordeling til vore medarbejdere på byggepladsen. Alle tegningsændringer skal markeres på tegningen og føres på tegningshoved sammen med ændringsdato og tegningsudgave. Alle ændringer i tegninger og beskrivelser skal anføres i byggemødereferater. Alt dokumentationsmateriale opbevares på byggepladsen tilgængligt for fagtilsyn. Side 10 af 62

11 Jysk ApS 6. MODTAGEKONTROL Kontrol: bilag A Alle materialer kontrolleres ved modtagelsen af: Andreas Smedemark vvs-montør Tlf: Mobil: Leverancer, som ikke kan godkendes, returneres omgående efter aftale med leverandør. Ved leverance af enkeltkomponenter foretages 100% visuel kontrol. Ved større leverancer foretages stikprøvekontrol med 30%. Kontrolpunkter: Fittings, armatur Isolering Sanitet Tagafvanding/nedløb Vand, varme og afløbsrør Ventilation Dokumentation: Kvitterede følgesedler, eventuelle certifikater og varedeklarationer samles og opbevares på byggepladsen, tilgængeligt for fagtilsyn og projektleder. Side 11 af 62

12 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrol: Bilag B Kommentar: Ingen Dokumentation: Kontrolskemaer opbevares på byggepladsen tilgængeligt for fagtilsyn og projektleder. Ansvarlig for at føre løbende kontrol med det udførte arbejde er: Ole H Olsen Vvs-montør Tlf: Mobil: Side 12 af 62

13 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 1 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 13 af 62

14 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 3 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 14 af 62

15 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 5 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 15 af 62

16 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 7 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 16 af 62

17 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 9 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 17 af 62

18 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 11 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 18 af 62

19 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 13 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 19 af 62

20 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 15 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 20 af 62

21 Jysk ApS 7. PROCESKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 17 Område: Udførelseskontrol Udførelseskontrol - Tæthed og tryk - Gennemskyldning og udluftning Side 21 af 62

22 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrol: Bilag C: Ved afslutning af entreprisen og før overdragelse til bygherre / hovedentreprenør foretages en slutkontrol af: Casper Brandhøj Montør Tlf: Mobil: Desuden foretages en kontrol ifølge beskrivelsen med fremskaffelse af særlig dokumentation, hvis byggesagen kræver dette. Særlig dokumentation: Ingen særlig dokumentation. Ved slutkontrollen overdrages aftalte dokumenter. Side 22 af 62

23 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 1 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 23 af 62

24 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 3 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 24 af 62

25 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 5 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 25 af 62

26 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 7 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 26 af 62

27 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 9 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 27 af 62

28 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 11 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 28 af 62

29 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 13 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 29 af 62

30 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 15 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 30 af 62

31 Jysk ApS 8. SLUTKONTROL Kontrolpunkter Afsnit: Hus 17 Område: Slutkontrol - Funktionsafprøvning Side 31 af 62

32 Jysk ApS 9. UDBEDRING AF MANGLER Mangler som konstateres ved egne arbejder udbedres løbende. Mangler konstateret ved andre entreprenørers arbejde, og som har indflydelse på egen entreprise rapporteres til: Jysk ApS Ole H Olsen Holmgårdsvej Nykøbing Mors Tlf: Fax: Afvigelser ved entreprisen konstateret af fagtilsynet meddeles til: Ole H Olsen Vvs-montør Tlf: Mobil: Som sørger for, at afvigelser korrigeres. Side 32 af 62

33 Jysk ApS 10. KVALITETSDOKUMENTATION Kontrol: Bilag D: Alle kontroldokumenter udarbejdes samtidig med, at kontrollen udføres og foreligger som arbejdspapirer på byggepladsen tilgænglig for fagtilsynet. Der vil ved arbejdets afslutning foreligge: Se kontrolskema, bilag D. Ønsket dokumentation leveres til bygherre i forbindelse med afleveringsforretning. Side 33 af 62

34 Jysk ApS 11. UDDANNELSE OG ARBEJDSINSTRUKTION/INFORMATION Der afholdes et informationsmøde for de pågældende ansatte/akkordholder i forbindelse med opstart af pladsen. Der ønskes deltagelse af: Casper Brandhøj Der er aftalt demonstration af: Side 34 af 62

35 Jysk ApS 12. VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMET Opfølgning af kontrolaktiviteternes udførelse og dokumentation udføres af: Ole H Olsen Vvs-montør Tlf: Mobil: Det står projektleder og fagtilsyn frit at efterprøve systemet. Der foretages ikke vedligeholdelse af kvalitetssikringssystemet, da der ikke forventes ændringer i vilkårene for arbejdets udførelse. Side 35 af 62

36 Jysk ApS MODTAGEKONTROL Fittings, armatur Andet Bilag A-1 Leverandør(er) Fittings, armatur Dato Følgeseddel Leverance Mængde Dato Sign Bemærkninger sort vinkel Altech nip. rør Bøjning indløbsrør Bøjning HTP bøj kuglehaner Vinkel muffer 20 Side 36 af 62

37 Jysk ApS MODTAGEKONTROL Isolering Andet Bilag A-2 Leverandør(er) Isolering Dato Følgeseddel Leverance Mængde Dato Sign Bemærkninger rørskåle isocar 2 Side 37 af 62

38 Jysk ApS MODTAGEKONTROL Sanitet Andet Bilag A-3 Leverandør(er) Sanitet Dato Følgeseddel Leverance Mængde Dato Sign Bemærkninger blucher ramme papirholder HV armatur hænhekloset emhætte HG Talis Talis hv armatur Postventil emhætte talis aramtur HG brusesæt Bluche 5 Side 38 af 62

39 Jysk ApS MODTAGEKONTROL Tagafvanding/nedløb Andet Bilag A-4 Leverandør(er) Tagafvanding/nedløb Dato Følgeseddel Leverance Mængde Dato Sign Bemærkninger PEH elmuffe 4 Side 39 af 62

40 Jysk ApS MODTAGEKONTROL Vand, varme og afløbsrør Andet Bilag A-5 Leverandør(er) Vand, varme og afløbsrør Dato Følgeseddel Leverance Mængde Dato Sign Bemærkninger Bøjning HTP HTP bøj HTP bøj 10 Side 40 af 62

41 Jysk ApS MODTAGEKONTROL Ventilation Andet Bilag A-6 Leverandør(er) Ventilation Dato Følgeseddel Leverance Mængde Dato Sign Bemærkninger Ventilationsrør Lyddæmper Ventilationsrør ventlationsrør lyddæmper ventilationsrør Nippel Nilan comfort Nilan comfort Ventiramme Lyddæmper Nilan Comfort ventilationsrør nilan comfort kontraventil 23 Side 41 af 62

42 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-1 Afsnit Hus 1 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 42 af 62

43 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-2 Afsnit Hus 3 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 43 af 62

44 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-3 Afsnit Hus 5 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 44 af 62

45 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-4 Afsnit Hus 7 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 45 af 62

46 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-5 Afsnit Hus 9 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 46 af 62

47 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-6 Afsnit Hus 11 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 47 af 62

48 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-7 Afsnit Hus 13 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 48 af 62

49 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-8 Afsnit Hus 15 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 49 af 62

50 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-9 Afsnit Hus 17 Hovedpunkt Udførelseskontrol Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Udførelseskontrol Tæthed og tryk CBC 100% Trykprøve Gennemskyldning og udluftning CBC 100% Vand Side 50 af 62

51 Jysk ApS PROCESKONTROL Andet Bilag B-10 Afsnit Hus 1-17 ulige nr. Hovedpunkt Dato Kontrolpunkt Udført af Omfang Metode Bemærkninger Side 51 af 62

52 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-1 Afsnit Hus 1 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 52 af 62

53 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-2 Afsnit Hus 3 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 53 af 62

54 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-3 Afsnit Hus 5 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 54 af 62

55 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-4 Afsnit Hus 7 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 55 af 62

56 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-5 Afsnit Hus 9 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 56 af 62

57 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-6 Afsnit Hus 11 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 57 af 62

58 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-7 Afsnit Hus 13 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 58 af 62

59 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-8 Afsnit Hus 15 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 59 af 62

60 Jysk ApS SLUTKONTROL Andet Bilag C-9 Afsnit Hus 17 Dato Kontrolpunkt Udført af Bemærkninger Slutkontrol Funktionsafprøvning CBC Side 60 af 62

61 Jysk ApS DOKUMENTATIONSKONTROL Andet Bilag D-1 Dato Dokument vedr. Modt. / udarb. Afl. til tilsyn Modt. fra tilsyn Side 61 af 62

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KVALITETSSIKRING Kvalitetshåndbog for LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KS-Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og opfylder Sikkerhedsstyrelsens

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere