Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009"

Transkript

1 ISSN Nr Tema: Teams at bygge holdbart Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Gennem nogle år har det stor plusord været: teams! Og sandt er det, at der ligger meget guld og venter i at få teams til at fungere optimalt. Men jeg må tilstå, at gennem mit rådgivningsarbejde rundt i hele landet og i alle slags organisationer er min samlede konklusion: de fleste steder er der lang vej hjem! Dog ikke længere end at det i høj grad betaler sig at sætte alt ind på at få defineret teamets rammer, retning og roller, så man kan begynde at skimte guldet. Så begynder det at blive andet og mere end hyggelige teams det hele transformeres til også at blive velfungerende, effektive og fagligt udviklende teams. Det skal vi se på i dette nummer. God læselyst! 25 solister eller et sangkor på 25? Der er en verden til forskel på at synge som solist og synge flerstemmigt i et sangkor. Den tidligere Beatle, sir Paul McCartney ved, hvad han taler om, når han tankevækkende siger: Jeg elsker at høre et sangkor. Jeg elsker den menneskelighed at se virkelige menneskers ansigter dybt dedikeret til et stykke musik. Jeg elsker teamwork. Det giver mig optimisme på vegne af menneskeheden, når jeg ser mennesker samarbejde på denne måde Et rigtig godt sangkor har fokus på flere kompetencer Den enkelte stemme skal beherske stemme og klang for egen del Den enkelte stemme skal også beherske samklang med andre fra samme stemme Den enkelte stemme skal endvidere afstemmes med de andre stemmer og helheden både i styrke og karakter Og endelig skal alle være meget opmærksomme på timingen, så korets helhed får den rette total-klang. Det er forståeligt, at Paul McCartney her tænker og taler om teamwork. Gruppe eller team? Der er både forskelle på og ligheder mellem en gruppe og et team. En gruppe er sat sammen med fælles interesse og fælles sigte. Det kan være klubber, bestyrelser, terapigrupper o.l. Mens grupper kan være op til 100 personer, så fungerer teams bedst ved 5-10 personer. Og definitionen på et team kan være sådan: Et team består af en forskelligartet mindre gruppe af mennesker, der ved at udnytte forskelligheden arbejder godt sammen mod fælles mål og fælles løsning af en given problemstilling Flere ting er her vigtige ved teams: Opdateret Lederskab, Nr. 2/2009 Side 1 af 5

2 ISSN forskelligartede mennesker og det forskellige er en vigtig pointe her! teamet virkeliggør målet ved netop at udnytte forskelligheden teamet styres af fælles mål. Særkende ved teams Teams adskiller sig fra grupper på i hvert fald følgende områder: defineret opgave som at skifte dæk, påfylde brændstof, vaske visir og frontspejl osv. Når bilen kommer i pit, véd alle hvor de skal placere sig for selv at kunne udføre deres arbejde, og sådan at de andre i teamet kan udføre deres. Inden hvert pitstop taler teamet sammen om, hvilke opgaver der har førsteprioritet, og hvordan det udføres hurtigt og mest effektivt. Metaforen er som Michael Schumacher, da han var i storform i Formel 1: størrelse/antal udvælgelsen af medlemmer lederskab stil indstilling/dedikation og nogle holdningsmæssige forhold. I et velafbalanceret og modent! - team er der delt lederskab, som skifter i forhold til den opgave, som teamet står overfor. Den i teamet med mest ekspertise og knowhow vedrørende den specifikke pågældende opgave lige nu går foran, mens de andre træder til, hvor deres ekspertise og kompetencer er nyttige. For at et team kan fungere optimalt, er det essentielt, at medlemmerne har en stærk fælles opfattelse af deres formål og deres opgave, og at de alle er overbeviste om, at de opnår mere gennem samarbejde end ved individuelt arbejde. To typer af teams Peter Speck opererer med to typer af teams et multidisciplinært team og et interdisciplinært team. 1. Et multidisciplinært team er eksempelvis et mekanikerteam ved et Formel 1- løb. Den enkelte mekaniker har en tydelig 2. Et interdisciplinært team er kendetegnet ved at teamets identitet sættes over det individuelle medlems identitet. Al information deles, og der arbejdes sammen med en afhængighed af hinanden for at løse opgaven. Lederskabet deles mellem medlemmerne alt efter hvilken opgave de står overfor. Interaktion mellem medlemmerne er vital for at opnå succes i teamarbejdet. De enkelte medlemmer må gerne overlappe på hinandens ekspertiser, så f.eks. en læge godt kan svare på patientens eller de pårørendes eksistentielle spørgsmål, men i det øjeblik samtalen bevæger sig et sted hen, hvor lægen ikke længere føler sig i stand til at give tilstrækkeligt svar, indhenter han personen med ekspertisen på området: præsten, psykologen eller socialrådgiveren. Altså Opdateret Lederskab, Nr. 2/2009 Side 2 af 5

3 ISSN er team-medlemmernes kendskab til egne evner og grænser utrolig vigtig i teamsamarbejdet. Kommunikation, dokumentation, ansvarlighed, tillid og klarhed er nøgleord i forhold til at bevare det fælles fokus på den primære opgave i teamet. Metaforen er her en schweizerkniv, hvor alle dele er en del af en enhed med hver deres spidskompetence, men kan bruges til flere ting. I fællesskab kan de løse store opgaver hurtigt, godt og effektivt. Der er ingen ventetid alle er nær. I teamet er alle de relevante kompetencer samlet om bordet. Teamets formalia - essentielle Lederen må ikke tage let på at lægge opgaver ud i et team. Det er en meget vigtig ledelsesopgave, som også handler om at motivere og inspirere medarbejdere til at tage ansvar og derved få del i en personlig vækst i kompetence og modenhed. Skal det ske, så må lederen være opmærksom på de teamets 5 R er: Rammer Retning Roller Regler Relationer Ledelsens ansvar Rammer De organisatoriske rammer for teamet. Hvad er dets beføjelser, og i hvilken sammenhæng skal de arbejde Retning Målene, som teamet har for sit arbejde Roller Fordeling af opgaver, som skal etableres i teamet Regler Teamets grundregler for samspil Relationer De indbyrdes relationer og den kommunikation, som teamet ønsker at have sammen Teamets ansvar Rammer Retning Roller har lederen ansvar for, og Relationer Regler Roller har teamet ansvar for. Bemærk overlappene: Her må ledelsen og teamet nå til en gensidig forståelse i et samvirke: Ledelsen lidt ned i roller teamet lidt op i retning. Det vil sige, at ledelsen naturligvis skal sætte rammen for teamarbejdet. Det er ledelsens ansvar. Ledelsen skal også sætte ledestjernen, retningen for teamet, men her er det afgørende, at teamet inddrages på et tidligt tidspunkt, så teamet får med-ejerskab til retningen, for ellers kan jeg garantere, at der i teamets levetid vil blive slugt mange generende ærgelsestimer netop her! På den anden side må teamet også interessere sig for retningen, så man sikrer, hvilken destination man bevæger sig imod! Det er teamets ansvar at drøfte de enkelte teammedlemmers roller i teamet også med ledelsen, fordi der kan ligge dele af et ledelsesansvar heri. Og endelig må teamet sætte klare standarder for sig selv om, hvordan man vil kommunikere både i form, stil og holdning. Og de relationer, man vil søge at opbygge for at nå de fælles mål i teamet. Opdateret Lederskab, Nr. 2/2009 Side 3 af 5

4 ISSN Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Nogle teams er sammensat men har ikke for alvor fået defineret og nået til fælles afklaring om teamets 5 R er. Så går teamet i stå og bliver enten straks opløst eller udvikler sig til et hyggeligt team uden fremdrift. Michael A. West arbejder med de to dimensioner i teams: Opgave fokus og Socialfokus: Social-fokus Høj Lav Høj Type A: Velfungerende team: Høj opgave-effektivitet God psykisk trivsel Lang levetid Type D: Koldt, effektivt team: Høj opgave-effektivitet Gennemsn. eller dårlig psykisk trivsel Kort levetid Opgave-fokus Lav Type B: Hyggeligt team: Lav opgave-effektivitet Gennemsnitlig psykisk trivsel Kort levetid Type C: Dårligt fungerende team: Lav opgave-effektivitet Dårlig psykisk trivsel Meget kort levetid. Teamets kommunikation Enhver leder må arbejde meget og bevidst med sin egen kommunikation og det samme må ethvert medlem af et team. Spørgsmål som: Hvordan træffer vi beslutninger? og Hvordan opmunteres man til i givet fald også at modsige lederen? må være levende i enhver organisation. Og debat herom må ske efter tilskyndelse fra lederen! Robert E. Kelley har forsket meget i dette tema og givet os denne figur til overvejelse: Followership-style: Passiv Distance Uafhængig, kritisk tænkning Pragmatiske Eksemplariske Aktiv Michael A. West: Teamwork, Psykologisk Forlag, 2002 Guldet ligger i den rette kombination af dem. Team-effektivitetet består nemlig af flg. væsentlige elementer: Teamets evne til at nå sine opgaverelaterede mål Psykisk trivsel teamets velbefindende, vækst og udvikling Teamets levedygtighed dets fortsatte eksistens og funktion. Og der er en indre sammenhæng de tre imellem. Det er således en delt opgave mellem ledelsen og teamet, at man har ret fokus på det hele. Først da fungerer teamet rigtigt og yder den bedste performance. Passive Konforme Afhængig, ukritisk tænkning Robert E. Kelley: The Power of Followership Hvad ønsker du som leder? Og hvad ønsker teamet? At folk klapper hælene i og siger Javel! eller at folk tør og vil komme med spørgsmål og alternativer, turde være djævelens advokat? Det første er det letteste og med hurtige beslutninger til følge, for de træffes af chefen! Det sidste er det meget besværlige men med langt bedre kvalitet og holdbarhed i konklusionerne samt ejerskab i hele organisationen til følge! Opdateret Lederskab, Nr. 2/2009 Side 4 af 5

5 ISSN Og så skal det da nævnes, at der naturligvis er en tid til at drøfte, brainstorme og være uenige og en tid til konklusion og målrettet satsning efter de fælles beslutninger, som alle så er loyale imod. Men i figuren er de eksemplariske efterfølgere oppe i øverste højre hjørne: De aktive og selvstændigt kritisk tænkende, som også tør ytre deres tænkning på rette sted og til rette tid! Hvad med din organisation? Prøv at spejle din egen organisation og dine egne teams i denne figur: Hvor mange medarbejdere har du i de enkelte kvadranter?? Og det næste: Som leder hvor mange ønsker du så, at du havde i de enkelte kvadranter? Gør dit MUS værdiskabende! Her er hjælp til at give MUS et løft og bidrage til at MUS bliver et genialt ledelses-redskab grafiske oversigter som indikatorer på trivsel og ledelsesevaluering konkret hjælp til opfølgning og overblik. Litteratur Bøger, som kan give en god portion inspiration til temaet fra dette temanummer er bl.a.: Michael A. West: Teamwork metoder til effektivt samarbejde (Psykologisk Forlag 2002) Peter Speck: Teamwork in Palliative Care (Oxford University Press 2006) Robert E. Kelley: The Power og Followership (Bantam Dell Pub Group, USA 1992) Barbara Kellermann: Followership (Harvard Business Press, 2008) Hjælp til leder-udvikling og medarbejder-udvikling L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld, har stor erfaring og særlig kompetence i leder-udvikling og tilbyder: hjælp, inspiration, coaching for den enkelte leder sparring og inspiration til at udvikle egen organisation og medarbejdere kurser og processer i udvikling, samspil og kommunikation og motivation en lang række unikke redskaber til de vitale processer med medarbejderne! for bedre lederskab Næste nummer af Opdateret Lederskab udkommer medio marts Opdateret Lederskab, Nr. 2/2009 Side 5 af 5

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab.

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab. ISSN 1901- Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab Menneske først leder så Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv flytter sig stadig for mange medarbejdere. Det har positive følger for mange og negative

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere