Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 1 April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 1 April 2010"

Transkript

1 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 1 April 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus på vej Læs om forventningerne side 10

2 Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7 DK-8240 Risskov Sekretariatet: Telefon Telefax Charlie Herbst (forretningsførr) Åbningstider Sommer (1/4-31/10): Mandag-torsdag...kl Fredage...kl Vinter (1/11-31/3): Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Januar måned: Mandag-torsdag...kl Green-keeper Ulrik Sørensen Pro-shop Søren Rolner Kennett Sørensen Restaurant The 19th Hole Restauratør Søren Møller-Jensen Formand Jørgen Østergaard Nielsen Næstformand/Husudvalget Jørgen Winther Kasserer Torben Thomasen Baneudvalget Henrik Vinther Vidste du... at Trivselsudvalget samler på idéer og forslag til trivselsfremmende aktiviteter. Kik ind på hjemmesiden. at det sparer tid, hvis honnøren slår ud inden, der skrives på scorekortet. Èt sparet minut på hvert hul reducerer den samlede spilletid med hele 18 minutter! Informations- og trivselsudvalget Niels Eilif Hansen Turnerings-/begynder- og HCP-udvalget Marianne Maegaard Eliteudvalget Bjarne Svensson Juniorudvalget Hans Chr. Bech Thøgersen at GolfBox og Dansk Golf Union er gået sammen om en ny fælles hjemmeside, 2 MOLLERUP GOLF CLUB

3 L M M O L L E Mollerup Golf Club Mollerupvej 7 DK-8240 Risskov Molligans redaktion Niels Eilif Hansen, tlf H.C. Ralking, tlf Julie Andersen, tlf Kim Haugaard, tlf Charlie Herbst, tlf Alf Lund, tlf Tryk og layout: Grafisk Hus Løgstør, tlf Oplag: stk. Udsendes til 928 husstande R U P G Skriv til os: Redaktionen modtager gerne artikler og artikelforslag. Vi forbeholder os dog ret til at forkorte og redigere i det redaktionelle stof. Sendes til: Annoncepriser (pr. indrykning) 1/1 side...kr /2 side...kr /4 side...kr. 375 Bagsiden...kr Bestil indrykning i 3 numre og få 15% rabat Annoncer sendes til Mollerup Golf Clubs sekretariat: Deadline for næste nummer er 1. august Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Fotogengivelse kun efter aftale. B U L O C F LLIGAN Indhold Leder af formanden...5 Generalforsamling...7 Klubhusprojektet...10 Århus Golf Club på Mollerups bane...14 Turneringskalender...17 Erhvervsklubben...20 Baneudvalget...21 Medlemsadfærd...22 Eliteudvalget...26 Torsdagsherrerne...29 Seniorklubben...31 Sponsorer og annoncører...32 Juniorudvalget...34 Velkommen til nye medlemmer...35 Rettelse Oversigten i Molligan, december 2009 over medlemmer, der i 2009 præsterede Hole-in-one var desværre mangelfuld. Molligan beklager og iler med at ønske til lykke til: Grete Stenberg 23. april 2009 på hul 7 Jens Gertsen 26. juni 2009 på hul 7 Morten Grønbæk 2. august 2009 på hul 11 MOLLERUP GOLF CLUB 3

4 GOLFGLAS VED KØB AF NYE BRILLER FÅR DU ET SÆT GRATIS ENKELTSTYRKEGLAS TIL DINE GOLFBRILLER Skift til Handelsbanken Jeg hedder Esben og er direktør i Handelsbanken i Århus. Her kan vi rigtig godt lide kunder, faktisk så godt, at alle kunder - både nuværende og nye - altid er velkomne hos os på Åboulevarden. Vi stiller gerne op, når og hvor det passer dig bedst. Selvfølgelig også tidligere eller senere end det, der skiltes med på døren. Hjemme hos dig, på din arbejdsplads eller hos os i banken. På hverdage eller i weekenden. Du kan også tage fat i mig, når vi ses i klubben eller kontakte mig på mail: eller telefon Vi støtter selvfølgelig Mollerup Golf Club. Velkommen i Handelsbanken. Åboulevarden / 8000 Århus C / tlf JESSEN BRILLER SKT CLEMENS STRÆDE ÅRHUS C TLF JESSEN BELLEVUE NDR. STRANDVEJ RISSKOV TLF MOLLERUP GOLF CLUB

5 LEDER AF FORMANDEN Nye tider for golfsporten Af Jørgen Østergaard Nielsen, klubformand De gyldne år med en voldsom stigning i tilgangen af nye udøvere af vor dejlige sport og anlæggelse af mange nye golfbaner, både klubbaserede og privatejede, er ovre. For mange af de nye klubber, som ikke har nået at etablere sig med det nødvendige medlemsgrundlag, begynder nu en hård kamp for overlevelse. Da den største udgift på driften er baneplejen, kan dette meget nemt resultere i en ringere banestandard. De ramte klubber vil naturligvis hellere gøre det modsatte, nemlig at forøge indtægterne. Derfor vil vi i den kommende tid opleve aggressiv markedsføring fra mange klubber. Vi kender alle tilbuddene om gratis prøvemedlemskab, kontingentfrihed i en første periode, reduceret indskud eller ingen indskud. Udbuddet er mangfoldigt. En DGU-undersøgelse viser, at udnyttelsen af vore golfbaner ligger på %. Til sammenligning er udnyttelsen i Sverige med ca. dobbelt så mange golfbaner på over 50 %. I Dubai udnyttes banerne over 90 %. Altså er kapaciteten på danske golfbaner for stor til det nuværende antal spillere. Prisen for at spille bliver følgelig relativt høj, og det ligger derfor lige for at forsøge at udnytte banekapaciteten bedre ved at få flere til at spille golf. DGU vurderer, at der er et potentiale på i aldersgruppen 20 til 45 år, især børnefamilier, studerende og erhvervsaktive, som vil melde sig til sporten, såfremt der indføres specielle medlemskaber, der tilgodeser deres særlige behov blandt andet begrundet i begrænset tid til fritidsaktiviteter. Gruppen har selvfølgelig adgang til Pay & Play banerne, men disse er for få og for spredte til at dække behovet. På DGU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2010 blev der derfor vedtaget nye regler, så klubberne efter behov og muligheder kan tilbyde andre medlemskaber end dem, vi kender i dag. Flere klubber har allerede indført særlige medlemskaber, fx hverdagsmedlemmer, PAR-3 medlemmer, ægteskabsrabat mm. Fremover vil nogle klubber måske tilbyde medlemskaber med reduceret kontingent mod til gengæld at betale pr. runde. Mulighederne er mange, men det, der passer godt i konceptet for den ene klub, er måske helt umuligt at gennemføre i andre. Resultatet af ændringerne vil blandt andet være, at der fremover udstedes 2 slags DGU-kort. Et kort for fuldtidsmedlemmer med ubegrænsede muligheder for at spille og et DGU-kort med begrænset medlemskab. Gensidighedsprincippet ophæves, så den enkelte bane eksempelvis kan afvise en spiller, der har et DGU-kort med begrænset medlemskab. Der indføres samtidig et maksimum for antal medlemmer i den enkelte klub, idet der maksimalt må være 100 medlemmer pr. hul. Endvidere vil klubber med 9 huller og en samlet længde på m. mod hidtil m. kunne optages som fuldgyldigt medlem af DGU. Samtidig med at de nye regler indføres Fortsættes på side 6 MOLLERUP GOLF CLUB 5

6 LEDER AF FORMANDEN fra 1. januar 2011, ophæves Green Pass ordningen. Det er vigtigt at notere sig, at den enkelte klub suverænt afgør egne regler for medlemskaber og greenfeeordninger. For klubbernes økonomi er det nødvendigt, at der er et fast indtægtsgrundlag fra fuldtidsmedlemmer. Kun herved kan der opnås et sikkert fundament for drift og udvikling. Det bliver spændende at se, hvilken betydning ændringerne får for udviklingen. En ting synes uundgåeligt: Hvis ikke nettotilgangen til sporten øges væsentligt, vil mange klubber opleve tilbagegang og nogle vil dø. Glimt fra byggeriet af det nye klubhus. - din professionelle VVS-partner VVS BLIK VENTILATION BADEVÆRELSE NYBYG RENOVERING 6 MOLLERUP GOLF CLUB

7 GENERALFORSAMLING Et spændende klubår Af Niels Eilif Hansen Efter et travlt foreningsår 2009 med tre generalforsamlinger var 145 medlemmer, heraf 9 ved fuldmagt, repræsenteret på klubbens ordinære generalforsamling den 10. marts Et ganske flot fremmøde, men der var rigeligt plads til flere i auditoriet hos Pædagoguddannelsen på Skejbyvej. En alt for lang vinter Mogens Birkebæk styrede som dirigent forsamlingen igennem den udsendte dagsorden. I sin beretning omtalte klubformand Jørgen Østergaard Nielsen især bestyrelsens største arbejdsopgave i det forløbne år: klubhusprojektet. Efter vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2009 blev der ført kontraktforhandlinger med den lavestbydende entreprenør, og i begyndelsen af november kunne kontrakten underskrives. Arbejdet gik i gang, men forskellige forhold spændte ben for tidsplanen. Vi løb blandt andet ind i en olieforureningssag, idet der blev fundet spor af olie ved stemmeværket før udløbet i Egå Engsø. Natur og Miljø sporede udslippet til et afløbsrør, der løb ud i Egåen ud for den gamle hovedbygning, men det har ikke været muligt at finde frem til årsagen og en eventuel ansvarlig for udslippet. Klubben hænger derfor som lodsejer på ansvaret, herunder også omkostningerne til undersøgelser, oprensning mv. Næste overraskelse viste sig i det eksisterende klubhus. Underlaget under gulvet bestod af blandet fyldmateriale uden tilstrækkelig bæreevne for de nye vægge mv. Selvom bygningen har stået i næsten 100 år, viste geotekniske undersøgelser og beregninger, at der skulle udføres pælefundering under fundamenterne for de nye vægge. Dette arbejde måtte naturligvis udføres med største forsigtighed for at undgå skader på bygningen. Byggesagsbehandlingen har også taget usædvanlig lang tid, hvilket er overraskende i en periode med lav byggeaktivitet. Endelig har vi på trods af løfterne om global opvarmning haft den koldeste og mest langvarige vinter i mange år. Dette er vor største udfordring lige nu, sagde formanden og fortsatte: En udfordring, som vi desværre er afmægtige overfor, og som vil påvirke os væsentligt i den kommende sæson. Det var oprindeligt planen, at ombygningen af eksisterende bygning og anlæggelsen af P-pladsen skulle være færdig inden den forventede sæsonstart primo april, og at det nye hus skulle være færdigt til indvielse medio juni. Sådan kommer det selvsagt ikke til at gå. Nu håber vi, vi kan får P-pladsen samt proshop og ankomstområde klar til brug ca. 1. maj, endelig færdiggørelse af eksisterende MOLLERUP GOLF CLUB 7

8 GENERALFORSAMLING klubhus medio juni og indvielse af det nye klubhus ultimo juli. At vores klub således bliver byggeplads en stor del af sæsonen, giver naturligvis en del udfordringer, som kræver tilpasning. Et stort telt på den eksisterende terrasse skal sammen med et mobilt køkken og toiletskuret give tålelige forhold for både ophold og servering. Vi beder til, at vi får en lang, varm og tør sommer. Men vi må indstille os på lidt spejderagtige forhold. Jeg er sikker på medlemmerne nok skal vise forståelse for dette. - Er det ikke i modvind, et folk viser sin sammenhængskraft? spurgte formanden. Med Århus kommune er der forhandlet om fornyelse af areallejeaftalen, afklaring af problemer med adgangsvej til en kommunal jordlod på nordsiden af Egåen ud for hul 2 og mulighederne for at indlemme Mollerupvej 26. Forhandlingerne med Århus kommune har været positive og imødekommende over for Mollerup Golf Club. Formanden omtalte den krise, som flere golfbaner oplever, specielt de forretningsbaserede, og sagde blandt andet: Vi er i bestyrelsen af den opfattelse, at det rigtige for udviklingen og levedygtigheden for golfsporten i Danmark er foreningsbaserede golfklubber, der alene drives for medlemmernes skyld og ikke af profitmæssige hensyn. Kun på det grundlag kan golf fortsat være en folkesport og hvad der også er meget vigtigt - være landsdækkende. Derfor vil vi stemme imod DGU s forslag om såkaldte fleksible medlemskaber, der åbner op for, at golfspillere uden egentlig klubtilhørsforhold med fast kontingent kan spille mod betaling af greenfee - også i egen klub. Driftsmæssigt har det forløbne år været præget af stor aktivitet i alle udvalg og klubber i klubben. Mange nye medlemmer er indsluset, og på konkurrenceområdet har klubbens spillere opnået gode resultater. Formanden rettede en tak til sekretariatet, der har ydet en stor indsats under de lidt vanskelige vilkår på grund af klubhusprojektet, og til greenkeeperne, der beredvilligt har taget en ekstra tørn, når der har været behov for det. Tilfredsstillende regnskab Klubbens kasserer Torben Thomasen gennemgik regnskabet for Med et resultat på kr var det muligt at overføre kr til byggeprojektet og dermed leve op til finansieringsforudsætningerne for klubhusprojektet. Regnskabet viste nedgang i greenfee- og sponsorindtægter, - et resultat af den almindelige økonomiske udvikling, og et forhold, der påvirker budgettet for 2010 og forventningerne til Trods det vil Mollerup Golf Club dog også i de kommende år være den golfklub i Århus-området, der tilbyder sine medlemmer de laveste kontingenter og indskud. Formanden fortsætter Klubformand Jørgen Østergaard Nielsen var på valg og blev genvalgt med akklamation. Generalforsamlingen genvalgte også Marianne Maegaard, Henrik Vinther og Niels Eilif Hansen til bestyrelsen og Alf Lund som revisor. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at ønske medlemmerne en god sæson og opfordrede til tålmodighed og overbærenhed i den usædvanlige situation på grund af byggeriet, - men med tolerance og et smil skal det nok gå. Belønningen vil være værd at vente på. 8 MOLLERUP GOLF CLUB

9 Kammeratskabspokalen Jørgen Østergaard motiverede tildelingen af Kammeratskabspokalen til Ernst Hamann og sagde bl.a.: Modtageren af årets kammeratskabspokal er en person, vi alle kender, eller i hvert fald næsten alle. En person, der gennem de seneste 10 år har ydet en stor indsats i begynderregi, som prøvesagkyndig og som kaptajn i onsdagsturneringerne. Hans positive og rolige væsen smitter af på nye golfere, så det at skulle til prøve bliver a piece of cake eller i hvert fald næsten. Det er ikke alene i begynderregi, vi kender årets prismodtager. Vi møder ham også i turneringssammenhænge som en af turneringslederne, og så får han derudover tid til selv at spille golf på et plan, der vinder pokaler. Ernst Hamann deltog ikke i generalforsamlingen, men fi k pokalen overrakt et par dage senere. GENERALFORSAMLING Præstationspokalen Jørgen Østergaard motiverede tildelingen af Præstationspokalen til Arne Hansen og sagde bl.a.: Vi har i klubben et medlem, som man kan møde næsten dagligt året rundt. Han kommer gerne tidligt om morgenen. Ikke for at spille golf, men for at udføre forskelligt arbejde. Noget, som de fleste betragter som noget, der bare bliver gjort, men som er af stor betydning for klubomgivelserne og dermed for den oplevelse, vi har ved at komme her. Han træffes ofte med en kost, en skovl, en rive, et lugejern, en skruetrækker, en hammer eller hvad der nu lige er behov for. Kort sagt: en person, som med sit virke er med til at give os andre større glæde ved at komme her. MOLLERUP GOLF CLUB 9

10 KLUBHUSPROJEKTET Nyt klubhus - det bliver fantastisk! Af Bent Kjeldsen Vi er midt i et klubhusbyggeri. Det ser lidt broget ud p.t., men det skal jo som bekendt være skidt, før det bliver godt. Vi gengav sidste gang nogle menige medlemmers holdning til denne markante milepæl i Mollerup Golf Clubs historie. Denne gang har vi bedt nogle af de aktører, som har deres daglige gang i og omkring klubben og det nye klubhus, om at fortælle om deres forventninger til de helt nye rammer for deres daglige arbejde. Det drejer sig om klubbens pro, restauratør, forretningsfører og klubhusudvalgsformand. Søren Rolner, pro Jeg håber, at det nye klubhus bliver mere funktionelt end det gamle var, og at man er meget omhyggelig med indretningen af diverse lokaler, så man bevarer den hygge, som er kendetegnende for Mollerup Golf Club. Ligeledes glæder jeg mig meget til et nyt parkeringsområde. Jeg forventer, at vi i den nye pro-shop kan præsentere varerne på en pænere måde og i en shop, som er lysere og mere præsentabel. Vi håber selvfølgelig også, at medlemmerne vil støtte op omkring shoppen, da det har været en meget lang vinter på grund af ombygningen. Pro teamet er ligeledes i år Søren Rolner & Kennett Sørensen. Vi har købt nye træningsbolde mrk. Srixon, en supergod rangebold. De kommer ud, når vejret tillader det. Alle medlemmer ønskes en god sæson. Charlie Herbst, forretningsfører Klubhusbyggeriet betyder, at Mollerup Golf Club kommer i selskab med de allerbedste i Østjylland. Medlemmer, gæster og ansatte, ja alle får vi optimale betingelser i de nye rammer. Derfor er det ekstra bittert, at vejret har spillet os et puds, men lad os bevare humøret og hjælpe hinanden igennem den kommende sæsons trængsler. Andre har været igennem det samme, og lad os minde hinanden om, at der er lys et sted derude i horisonten. Vi bliver garanteret glade og stolte af vores nye og moderne Mollerup Golf Club, men rammerne alene gør det ikke. Det er medlemmerne, der skaber klublivet og klubånden. Lad os alle hjælpe med til, at Mollerup Golf Club i endnu højere grad kan pryde sig med mottoet Danmarks hyggeligste golfklub. Vi i sekretariatet er måske dem, der glæder sig allermest til den nye fagre verden. I tre år har vi lagt øre til medlemmernes meninger for og imod et nyt klubhus. Nu er beslutningen truffet, diskussionerne er forstummet, - og vi kan koncentrere vores arbejde om i endnu højere grad at servicere medlemmer og gæster. Sekretariatet forbliver på 1. sal i den gamle længe, men i totalt renoverede lokaler. Jeg får selv separat kontor, så jeg har mulighed for at føre samtaler og holde småmøder uden at forstyrre mine kolleger og besøgende i sekretariatet. Vi er glade for beliggenheden på 1. sal. Det giver mere arbejdsro, end hvis vi befandt os i stueplan i ankomstområdet, og medlemmerne har bevist, at de nok skal bevæge sig op ad trappen, når de har brug for os. Åbningstiderne bliver som nu. Vi er lovet indflytning ultimo april, hvor hele det nye ankomstområde ta- 10 MOLLERUP GOLF CLUB

11 KLUBHUSPROJEKTET ges i brug. I ankomstområdet bliver der selvbetjening for greenfee-spillere. Der opsættes to helt nye touch-skærme samt et stort TV med informationer af aktuel karakter, reklamer og GolfBox. Den nye proshop med store vinduespartier ud mod ankomstområdet åbner ligeledes ultimo april. Nogle medlemmer har udtrykt en vis frygt for, at klubhusbyggeriet ville betyde en medlemsflugt. Den frygt har heldigvis vist sig ubegrundet. Antallet af udmeldelser med begrundelse i klubhusbyggeriet er så beskedent som seks, som er erstattet af personer fra ventelisten. 10 medlemmer er udtrådt på grund af restance i forbindelse med kontingentindbetalingen pr. den 1. januar. Det svarer til det normale, og også denne afgang er fyldt op fra ventelisten. Endvidere har vi fyldt op fra ventelisten for de medlemmer, der af andre årsager har meldt sig ud pr. 31. december Der har også været en vis nervøsitet for fremtiden på baggrund af de økonomiske problemer i mange golfklubber, hvor ventelister er afløst af behov for nye medlemmer. Jeg deler ikke denne nervøsitet. Alle undersøgelser viser, at golfklubber beliggende tæt op til storbyer hører til de mest efterspurgte, så jeg er overbevist om, at vi fortsat vil kunne tiltrække nye medlemmer i det nødvendige omfang. Når denne sæsons trængsler er godt overstået, åbner der sig et væld af nye muligheder for udbredelse af kendskabet til Mollerup Golf Club og for nye indtægter. Greenfeespillernes antal vil vokse, restauranten kan blive et tilløbsstykke for andre end golfere, company days kan øges, lokalerne kan sælges til møder og småkonferencer for det lokale erhvervsliv osv. osv. Men det nye klubhus skal først og fremmest være medlemmernes mekka. Det skal danne rammen om et blomstrende klubliv. Spiren er lagt. Lad den vokse og gro! Søren Møller, restauratør Kalenderbladet fortæller, at det er onsdag den 17. marts. Når man kigger ud af vinduet her i skurvognen, møder der én et trøstesløst syn. Det er svært at forestille sig, at det her bliver til en af Danmarks flotteste golfklubber - men det bliver den. Lige nu er vi, restaurationsteamet, dog ramt af lidt humørsyge. Allerede nu kan vi slå fast, at denne sæson er tabt på gulvet. Vintervejret, som hverken bestyrelsen eller nogen andre skal gøres ansvarlig for, har betydet en forsinkelse af klubhusbyggeriet, som får mærkbare følger for os alle. Vi mister omsætning og indtjening, og medlemmer og greenfeegæster må leve med kummerlige forhold, når det gælder klubhusliv og bespisningsmuligheder. Den manglende indtjening håber jeg bestyrelsen vil hjælpe med til at kompensere for på den ene eller anden måde. Med hensyn til medlemmerne vil jeg og alle på restaurationsholdet gøre alt, hvad vi kan for, at der alligevel bliver adgang til at få dækket tørsten og den værste sult. Vi må stå sammen og få det bedst mulige ud af en umulig situation. Den nuværende skurvogn med plads til et par håndfulde golfere vil blive suppleret med et større telt, så vi kan huse deltagerne i de forskellige matcher. Hvad vi kan tilbyde af menu står endnu hen i det uvisse, idet vi på nuværende tidspunkt ikke kender myndighedernes MOLLERUP GOLF CLUB 11

12 KLUBHUSPROJEKTET holdning til vore interimistiske køkkenfaciliteter. Vi håber det bedste! Hvis jeg så lægger de mørke briller til side og erstatter dem med den lysere udgave, så vil jeg gerne sige, at fremtiden tegner fantastisk. De kommende faciliteter for medlemmer og gæster og også for os køkkenskrivere kan næppe blive bedre. Det er tæt på den optimale løsning. Ikke noget D Angleterre, men noget af toppen blandt danske golfklubhuse. Jeg lægger megen vægt på, at Mollerup Golf Club kan bibeholde sin position som Danmarks hyggeligste golfklub, og af samme grund havde jeg gerne set noget af atmosfæren fra det gamle klubhus ført med over i det nye. Jeg savner umiddelbart hyggebaren. Det arbejder klubhusudvalget med i det omfang, som det kan passes ind. Jeg glæder mig imidlertid rigtig meget til at betjene gæsterne i en moderne restauration, og så bliver det et scoop med gårdhavemiljøet og den nye terrasse, som begge vil indbyde til megen hygge omkring den åbne grill. Vi vil markere indflytningen i de nye lokaliteter ved en kæmpe fest for at lære lokalerne og de nye medlemmer at kende og sammen se og høre, hvordan den fremtidige gastronomi bliver. Åbningstiderne forbliver formentligt de samme som nu. Vi tror, at vi med vor beliggenhed tæt på byen, kan blive et attraktivt spisested for mange erhvervsfolk, der gerne vil indtage en lille forretningsfrokost i indbydende omgivelser i det grønne, og så vil vi tilbyde de indbydende og charmerende lokaliteter til selskaber og håber, at rigtig mange medlemmer vil benytte sig af dette tilbud. Company days vil også blive prioriteret højt. Medlemmerne udgør fundamentet i restaurationsdriften, men selskaber og company days, diner transportable m.v. er af helt afgørende betydning for, at vi kan få økonomien til at hænge sammen. Det nye klubhus indbyder også til lidt mere fest og farver omkring klubbens matcher. Åbningsmatchen, 19. hole matchen og afslutningsmatchen bør efter min mening være tre markante højdepunkter i klublivet til fremme af det sociale aspekt. Jeg har ladet mig fortælle, at trivselsudvalget har planer om at arrangere forskellige events i det nye klubhus til fremme af klublivet og klubånden. Det er en strålende idé, og jeg går meget gerne med i et konstruktivt samarbejde om sådanne tiltag. 12 MOLLERUP GOLF CLUB

13 KLUBHUSPROJEKTET Jeg har i det sidste års tid været skydeskive for en hel del kritik. En del af den mener jeg er skudt over målet, men en anden del af kritikken har givetvis været berettiget. Jeg kan bedst lide at tackle kritik ved at mødes ansigt til ansigt med den eller de pågældende kritikere og få snakket tingene igennem og løst et eventuelt problem. Jeg håber ligeledes, at indflytningen i det nye klubhus kan aflive Bodega -snakken. Man må huske på, at der er mange medlemmer, som har deres daglige gang i baren the19th hole både før og efter en runde golf. Den hygge vil jeg bibeholde, så længe jeg er restauratør. Man bør også vide at the19th hole er en selvstændig forretning i klubben, som har samme forpligtigelser som andre selvstændige. Det gør selvfølgelig, at priserne ikke kan blive som i diverse nærliggende kantiner. Dette kan selvfølgelig lade sig gøre ved et større kontingent, men den tror jeg ikke på. Hjertelig velkommen i the 19hole anno 2010! Vi glæder os! Brug os og få et godt tilbud Jørgen Winther, klubhusudvalgsformand Vort nye klubhus vil give os nogle dejlige rammer for medlemmerne i form af ny restaurant, ny cafe samt nye udendørs områder både i gården samt ned mod 1. teested. Der bliver ligeledes mulighed for både oplagring og parkering af vore clubcars i vores nye kælderområde, så disse nu kan placeres under sikre og tørre forhold. Ombygningen af det gamle klubhus giver vore greenfee gæster og medlemmer et helt nyt ankomstområde med skærme til GolfBox, diverse opslagsmuligheder og direkte adgang til en nyrenoveret Proshop. Derudover bliver der nyrenoverede omklædningsrum med tidssvarende badefaciliteter, samt et ombygget sekretariat. Det er mit håb og min forventning, at alle disse ting giver os mulighed for at give både vore gæster og medlemmer en endnu bedre oplevelse, når de besøger MGC. Derfor forventer jeg også, at vi kan tiltrække flere golfarrangementer, som yderligere vil sætte MGC på landkortet samtidig med, at vi meget gerne skal have endnu mere gang i klublivet, da der bliver flere muligheder for at nyde livet i og omkring klubben både før og efter golfrunden. Vi får derudover mulighed for at leje mødelokaler samt se fjernsyn i vort nye hus, hvor vi ligeledes kan nyde den pragtfulde udsigt mod nord ud over ådalen, så vi får et fantastisk nærmiljø omkring bygningerne. MOLLERUP GOLF CLUB 13

14 MOLLERUP GOLF CLUBS HISTORIE Århus Golf Club på Mollerups bane Af H.C. Ralking Det var i 1968, Århus Golf Club kunne indvi det nye 9 hullers baneanlæg på Mollerupgårds jord. Kommunen havde stillet ca. 50 tdr. land til rådighed. Banen bestod af vores nuværende hul 1, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5 og 9 (i den rækkefølge). Banen kostede kr. at anlægge! (Til sammenligning kostede det nye teested på hul 1 godt kr. - og det lavede vi selv). Staldlængerne blev sat i stand for ca kr., og her blev indrettet omklædningsrum og hyggelige opholdsfaciliteter. I maj 1973 gør klubben sit første egentlige propagandafremstød. Aarhus Stiftstidende skriver den 18. maj: Alle interesserede kan på banen ved Mollerupgård nær Skejby få lejlighed til at forsøge sig i spillet under kyndig vejledning. Desuden vil klubbens professionelle træner Børge Fransson spille en opvisningsmatch mod 2 af Danmarks bedste amatører. Golf er ikke nogen snobsport - længere, mener klubbens kasserer, guldsmed Poul Anton Rasmussen. Da jeg begyndte i 1951 på den Mesterskabsskiltet kan ses i Aarhus Golf Clubs klubhus. daværende bane i Skåde bakker, bestod klubben faktisk kun af et par kliker, der var meget svære at bryde. I 1973 er kontingentet kr. 800 pr. år for seniorer. Klubben har 240 medlemmer og håber at nå 300. Medlemstallet skulle ligge omkring 600, ifølge Dansk Golf Unions prognoser. Klubbens årlige driftsudgifter er Der er i alt 36 golfbaner i Danmark på det tidspunkt. En måneds tid senere har Stiften igen en artikel fra golfbanen i Skejby. Træner Børge Fransson har startet et kursus for juniorer i alderen 8-18 år, og Stiften bringer et billede af en niårig Søren, der træner. Ham skulle man komme til at høre mere om i klubben. Med sin fjerde sejr sikrede Søren Rolner sig Martini-pokalen til ejendom. En stor begivenhed i en årrække var Martini Cup en som blev spillet første gang i Matchen bestod af 36 hullers slagspil (dvs. fire runder på banen). I 1977 kan Stiften berette, at det samlede danske damelandshold har meldt sig til Martini-matchen til stor begejstring i klubben. Den kun 14-årige Søren Rolner er kommet med som yngste deltager. Stiften skriver om vilkårene for 14 MOLLERUP GOLF CLUB

15 MOLLERUP GOLF CLUBS HISTORIE matchen Banen i Mollerup er uden beplantning, bortset fra højspændingsmasterne, og de giver ikke meget læ. De 9 huller vil da være en virkelig udfordring, også for gode spillere. Søren vandt senere Martini Cup en i 1980, 1983, 1984 og sikrede sig pokalen til ejendom i Og det er jo egentlig ikke så dårligt af en spiller, som Stiften (maj 1983) omtaler som Spilleren med det akavede greb, Søren Rolner Familien Rolner gjorde sig også stærkt gældende ved andre turneringer, f.eks. i 1980 da far, Erik Rolner, og søn, Søren, begge blev klubmestre i henholdsvis Old Boys og herremesterskabet. En anden af klubbens dygtige unge spillere var Lotta Schmidt, der i 1978 som 16-årig vandt DM for damer. Såvel Lotta som Søren bliver senere udtaget til landsholdet. Stemningen i klubben John Hartwig (medlemsnummer 627) begyndte at spille golf i Mollerup i 1977 og er dermed et af de medlemmer i klubben, som har spillet længst. Han husker tiden sådan: Banen var god, men den havde ikke den standard, den har i dag. Der var meget rough, og vi brugte meget tid på at lede efter bolde. De bolde, vi skød over på den anden siden af åen, samlede smeden i Terp op, og han havde et stort udsalg af søbolde, flere skuffer fulde. Martinimatchen og ølmatchen, var de store og populære matcher. Ølmatchen var lokal, og her var gratis udskænkning. Vi var vel ca som spillede torsdagsherrer. Det var oprindeligt kun ni huller, men jeg var sammen med Guldbrandsen med til at få indført, at det blev 18 huller. Det var der en del, som ikke brød sig om. De ville hellere spil og druk. Der blev spillet en hel del om penge, ikke mindst blandt en række af byens kendte spidser. Det hele kørte på en afslappet facon. Der var et godt klubliv, men der var kliker. Det gik i det hele taget meget festligt til. Til tider livligt og hårdt. Det var bestemt ikke hængemuler, der kom i baren. Vores eneste opholdslokale var jo den lille bar. En dag jeg kom ud i klubben, fandt jeg en rullepølsemad siddende fast oppe på loftet! Ind imellem var der også slagsmål, som resulterede i, at en eller flere blev forvist fra klubben. Vi havde en markant formand i Nold, som var med til at formidle den gode, joviale stemning. Jeg lavede hole-in-one på hul 10 (hul 1, anden runde) en lørdag middag i august engang i begyndelsen af firserne. Det blev dyrt. Men jeg kan huske, Nold holdt tale for mig i klubhuset. John Hartwig: Det hele kørte på en afslappet facon. Århus Golfklubs 50-års jubilæum I januar 1981 fyldte Århus Golf Club 50 år. Det blev fejret i august med en række matcher, kulminerende med Martini Cup. Lotta Schmidt, der havde vundet 3 år i træk, måtte nøjes med en 2. plads. Stiften skriver om begivenheden: Ingen golfbane i verden er plaget af så mange elmaster som Århus-klubben på Mollerupgård. Men også den rekord bliver slået. Der skal rejses nye master på banen. - Efterhånden kan vi blot smile lidt af det, siger Torben Bech fra Århus Golf Club. Men det er noget deprimerende at drive idræt på den fa- MOLLERUP GOLF CLUB 15

16 MOLLERUP GOLF CLUBS HISTORIE con. Vi kan godt få en følelse af chikane fra elselskabernes side. Heldigvis har vi den nye bane at se frem til. Eller tror jeg mange ville sige stop. Jubilæet blev også fejret med en stor fest i et telt på golfbanen. Foreningens formand var Arnold Bundegaard, som nogle måske vil huske for Nolds daglige i Aarhus Stiftstidende. Klubben uddelte hædersnåle til civilingeniør Jørgen Hoffmann og civilingeniør Poul Madsen, som begge var medvirkende til, at banen i Mollerup blev etableret. Klubben har på det tidspunkt 462 medlemmer og har betydelig medlemsfremgang. Det skyldes ikke mindst et initiativ i skoleferien, hvor børn under 12 år har kunnet spille gratis. Denne ordning fortsætter året ud. Den nye bane, der er planlagt ved Moesgård, ventes indviet Pris: 6 mio kr. Da banen på Moesgård blev indviet i 1986, blev det andre tider i Mollerup. Anlægget i Mollerup var stadig en del af Århus Golf Club, men skal fungere som indskolingsbane. Hvordan det udvikler sig, vender vi tilbage til i et senere nummer af Molligan. Alt i smedearbejde - tyverisikring - altaner - trapper - gelændre - porte - specialopgaver Metallic-Line, Arresøvej 8 DK-8240 Risskov Telefon: Se mere på: 16 MOLLERUP GOLF CLUB

17 KLUBMESTERSKABER 2009 Turneringskalender 2010 Sneen er endelig smeltet og foråret på vej. Brikkerne til den kommende sæsons turneringskalender er lige så stille faldet på plads. Det bliver på mange måder et anderledes år. Der er fuld gang i byggeriet, og huset står ikke klart til sæsonstart. Det har nu heller ikke været meningen. Der kalkuleres med engang i juni, og det er i skrivende stund blevet udskudt 1-2 måneder på grund af vinteren, og derfor kommer specielt forårssæsonen til at se anderledes ud, end vi har været vant til tidligere år. Forårsmånederne april, maj og juni er sædvanligvis de travle måneder med en del store klubturneringer. Det bliver noget anderledes i år. Sponsorerne vil - for de flestes vedkommende - helst vente til huset står klar, og det kan man ikke fortænke dem i. Det kan nu engang ikke lade sig gøre at skubbe alle turneringer til efter sommerferien. August og september er vanligvis optaget af andre ting, så vi har en udfordring i sæson Det står klart. På nuværende tidspunkt ligger følgende fast: Åbningsturnering NORDEA søndag den 25. april PLANTORAMA søndag den 9. maj St. Hans turnering onsdag den 23. juni TERMINALEN søndag den 22. august Afslutningsturneringen FISCHER GARDINER er igen henlagt til sidste lørdag i oktober lørdag den 30. oktober Klubmesterskaber afvikles i weekenderne: august og september ny sponsor er Handelsbanken (tidl. sponsor: Danske Bank har meldt fra). Sponsor-udvalgsturnering lørdag den 18. september Pro-AM er foreløbig aflyst i år (kan eventuelt programsættes en fredag i august/september) Løbende hulspil holder pause Søren 19. hul har meldt fra som sponsor for en selvstændig turnering i år. Handelsbanken har givet tilsagn om at deltage i fejringen af vores nye hus, og det kunne måske tænkes, at nogle af vores andre faste turneringssponsorer: Carlsberg, Hotel Royal og Rowi også ville deltage under en eller anden form. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet nogen endelig aftale herom. Venlig hilsen og på snarligt gensyn på golfbanen! Marianne Maegaard Turneringsansvarlig SuperBest v. Søren Schjødt Tornebakken Risskov kun et langt drive fra Mollerup Golf Club MOLLERUP GOLF CLUB 17

18 Turneringskalender i Mollerup Golf Club 2010 Dato Kl. Deltagere Antal Turnering/sponsor Turneringsform Søndag 25/ A-B-C-D/E 100 Åbningsturnering NORDEA Søndag 9/ A-B-C-D/E 100 PLANTORAMA Tirsdag 1/ Damer Lørdag 5/ Søndag 6/ div. herrer + DK-serie damer div. herrer + DK-serie damer Tirsdag 8/ Damer Onsdag 23/ Åben turnering (alle) Torsdag 24/ Herrer Tirsdag 29/6 Seniorer juniorer Tirsdag 3/ Venskabsturnering mod Århus Ådal DGU DK 3 (4 hold) DGU DK 4 (4 hold) Venskabsturnering mod Hammel 18 huller stableford 4 lige store rækker 18 huller Greensome 2 lige store rækker 18 huller hulspil foursome/singler 18 huller hulspil foursome/singler 2 x 48 SKT. HANS turnering 9 huller holdturnering på for-9 og bag-9 Venskabsturnering mod Århus MGC Senior juniorturnering Rasmus Klump (damer mod herrer) Turneringsledere Kaj Aage Hoffmann Ernst Hamann Niels Halleløv Eva Løsmar HC Ralking Tirsdagsdamerne Lis Pedersen Lis Pedersen Tirsdagsdamerne Birthe Højfeldt Preben Højfeldt Marianne Maegaard Torsdagsherrerne Seniorklubben Hulspil Tirsdagsdamerne august Juniorer Juniorlejr Juniorudvalget Lørdag 7/ div. herrer + DK-serie damer DGU DK 5 (3 hold) 18 huller x 2 hulspil foursome/singler Søndag 8/ div. Herrer DGU DK 6 (1 hold) 18 huller hulspil Tirsdag 10/ Seniorer 100 Torsdag 12/ Herrer Venskabsturnering mod Randers Fjord Venskabsturnering mod Skanderborg & Ådalen Lis Pedersen Seniorklubben Torsdagsherrrerne Fredag 13/ Lukket turnering 80 ERHVERVSKLUBBEN Henrik Vinther Søndag 15/ Juniorer 110 Junior Distrikt Tour Søndag 22/ A-B-C + juniorrække 100 TERMINALEN Lørdag-søndag 28+29/8 Lørdag-søndag 4+5/ < handicap < handicap 36 Klubmesterskaber (Handelsbanken) Klubmesterskaber 18 huller spilleform oplyses senere 18 huller x 2 Slagspil/ scratch aldersinddelt 36 huller x 2 Slagspil/ scratch damer/herrer Distrikt II + Juniorudvalget Eva Løsmar Niels Halleløv Ernst Hamann Henrik Vinther Merete Grønvold m.fl. Henrik Vinther Merete Grønvold m.fl. Bemærkninger Standerhejsning og derefter gunstart Gunstart baglæns gunstart (note I) Gunstart spil på banen til tee lukket i perioden tee lukket i perioden Gunstart spil på banen til Gunstart Gunstart spil på banen til Gunstart spil på banen til Blokering af 1. tee i en periode hver dag 1. tee lukket i perioden tee lukket i perioden Gunstart Banelukning Gunstart spil på banen til Gunstart tee lukket tee lukket i perioden til ½ time e/ sidste start Gunstart baglæns gunstart (note I) 1. tee lukket fra banen lukket fra kl til ½ time efter sidste start 1. tee lukket fra banen lukket fra kl til ½ time efter

19 Tirsdag 7/ Seniorer 100 Torsdag 9/ Herrer (Handelsbanken) Venskabsturnering mod Norddjurs Venskabsturnering mod Kalø Lørdag 18/ Lukket turnering SPONSOR-UDVALG Lørdag 25/ Deltagere fra sæsonens onsdagsturnering Tirsdag 28/ Seniorer 110 Afslutning begyndere Venskabsturnering mod Grenå 18 huller stableford holdspil Seniorklubben Torsdagsherrerne Sponsor + turneringsudvalget huller stableford Begynderudvalget Seniorklubben sidste start Gunstart banelukning 9-14 Gunstart spil på banen til Gunstart baglæns gunstart (note I) Gunstart baglæns gunstart (note I) Gunstart banelukning Lørdag 2/ Juniorer Ca. 40 Afslutning juniorer Juniorudvalget Gunstart baglæns gunstart (note I) Lørdag 30/ A-B-C-D/E (- juniorer) 100 Afslutningsturnering FISCHER GARDINER 18 huller stableford 4 lige store rækker VALG Kaj Aage Hoffmann Birthe Højfeldt Preben Højfeldt Gunstart baglæns gunstart (note I) VALG: Ved tilmelding mulighed for at vælge spillemakker / hold øvrige turneringer råder computeren ved sammensætning af holdene. Note I: Antal tilmeldte til turneringen afgør tidspunktet for åbning for spil fra 1. tee (ikke turneringsdeltagere) se GolfBox for yderligere information. Tilmelding til turnering foretages enten via GolfBox eller via opslag i klubben. Ved tilmelding af færre end 36 deltagere forbeholdes ret til at aflyse turneringen (i respekt overfor sponsor). Ret til ændringer i programmet forbeholdes! Rækkeinddeling: A-række: Hcp. < 12,4 B-række: Hcp. 12,5-20,4 C-række: Hcp. 20,5-36 D-række: Hcp E-række: Hcp Generelle turneringer i sæsonen tidsreservation vil blive foretaget i GolfBox Onsdagsturnering (inkl. begyndere) Onsdage kl (april til september) Seniorer Tirsdag formiddage hele året Damedag Tirsdag eftermiddage april okt. Herredag Torsdag eftermiddage april okt. Juniorer Udvalgte mandage i maj og juni Fredag eftermiddage 9 huller turnering bag-9 spilles sidste onsdag i måneden Gunstart (baglæns) 13/4, 27/4, 25/5, 15/6, 29/6, 31/8 og 28/9 Gunstart (baglæns) 15/4, 6/5, 3/6, 5/8, 2/9 og 7/10 DGU turnering for hold Klubturnering for begyndere Royal Unibrew (seniorer og veteraner) Udvalgte fredage i maj og juni Royal Unibrew (damer og herrer) Udvalgte mandage i maj og juni Elite Udvalgte lørdage Kvalifikationsspil Løbende turnering Weekend sidst i marts

20 ERHVERVSKLUBBEN Erhvervsklubben i Mollerup 2010 Erhvervsklubben har spillet sin første turnering i på SHARKS POOL HALL. Vi spillede St. Andrews Old Course - altid en fornøjelse, men som man kender det fra fjernsynet, er det en svær bane. Flere af spillerne var ikke i skarp træning, og der blev da også slået et par luftslag af nogle af deltagerne. Et tæt opløb mellem Jan Pape, Michael Sørensen og Michael Hviid om førstepladsen blev afgjort på meget små marginaler. Udfaldet af matchen blev, at Pape blev nummer 1, Michael Sørensen nummer 2 og Michael Hviid nummer 3. Bagefter var der burgere i Byens bedste Burgerbar, - prøv det, - det er et besøg værd, også uden at spille golf. Når dette læses, har Erhvervsklubben holdt generalforsamling, og vi har forhåbentlig haft en hyggelig aften - med smagsprøver fra Chas.E. Erhvervsklubben har fået flere nye medlemmer, så et stort velkommen til jer. Et par stykker har valgt at holde en pause - det bliver respekteret, og I er selvfølgelig velkomne tilbage, når der er mulighed for det. Nye medlemmer er lige nu: Søgaard Ejendomme, Spar Nord, BDO revision, VindeDesign og Skabertrang, - og der er plads til flere. Vi har valgt at placere vores årlige Erhvervsklubmatch den 13. august, hvor vi håber, at Søren Møller er parat i klubhuset til at lave et flot arrangement. Der vil dog være forskellige arrangementer inden denne match, bl.a. fællestræning, løbende hulspil og fælles opbakning til eliteholdene, når de spiller på hjemmebane. Hvis andre medlemmer har interesse for et medlemskab af Erhvervsklubben, er I meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne: Michael Hviid, tlf , Claus Lauenborg, tlf , Poul Erik Nielsen, tlf eller Henrik Vinther, tlf Velkommen til sæson 2010, hvor vi forventer gode arrangementer, gode kontakter med andre medlemmer i Erhvervsklubben, gode golfslag og gode oplevelser på og uden for golfbanen. Tunge maskiner hjælper til. Henrik Vinther 20 MOLLERUP GOLF CLUB

21 BANEUDVALGET Banen anno 2010 Hvad kan vi forvente af golfbanen ved Mollerup i 2010? Et spørgsmål, der kan være svært at svare på, for vi er afhængige af både vind og vejr, men vi har planer om at gennemføre et par forandringer. Mest synlige vil være ændring af teestedet ved hul 7. Teestedet flyttes lidt tilbage og hæves, således der vil være et bedre syn til greenen. Arbejdet vil vare ved et godt stykke hen i Der vil være et provisorisk teested, og hullet vil kunne spilles i en normal runde. Vi må bede om spillernes forståelse for denne ændring, der vil gøre hullet en hel del bedre at spille. På hul 14 er vi ved at udjævne arealet til højre for greenen. Dette har været et gammelt bunkerhul, som ikke har haft sit naturlige leje. Vi vil hæve det lidt for at få et mere jævnt fald på denne side af greenen. Vi vil afhængig af vejrforholdene forsøge at udvide og forbedre bunkers, særligt på bagni. Dette arbejde tager også tid, og spillerne må igen være overbærende med, at bunkerkanterne i en periode kan være områder, der ikke må spilles fra. Kanterne skal skånes, så de ikke bliver slået i stykker. De stier, der er blevet anlagt i 2009, tages i brug, så vi får et bedre areal mellem hul 11 og 12. Vi vil holde øje med vores søer, så vi kan se, om vandstanden bliver højere i år end sidste år, eller om vi skal forsøge at justere dette på andre måder. Selvfølgelig vil vi også følge udviklingen med de nye træer, vi har plantet på banen. Hvis de udvikler sig rigtigt, har vi planer om at plante flere i efteråret. På par 3 banen skal vi snarest i gang med at lave nye teesteder. Nyindkøbte kunstgræsmåtter skal graves ned. Dette vil forhåbentligt give nye spillere en følelse af, at man ikke slår banen i stykker, når man rammer jorden. Det vil også give et mere jævnt leje på teestederne på par 3 banen. Vi skal have bedre og mere ens greens på hele banen. Vi har fået en ny greenklipper fra John Deere, som er helt up to date, og nuværende greenklipper opgraderes, så vi har to helt nye maskiner, som klipper helt ens. Vi glæder os til, at klubhuset bliver færdigt. Til efteråret vil vi begynde at forme arealet nord for det nye klubhus (den gamle have) og se, hvordan det kan integreres i hul 2. Vi har også ideer om at renovere puttinggreen mellem terrassen og hul 1. Men meget skal gå op i en højere enhed, for at det hele lykkes i Vi har forventninger til, at greenkeeperstaben får gode arbejdsbetingelser på og omkring banen. Spillere bedes respektere keepernes færden på banearealet, og når der skal transporteres materialer rundt. Vi får midlertidige depoter til jord og sand ved gården, Mollerupvej 26 og vil have transport til og fra dette midlertidige depot gennem hele sæsonen. Vores forventninger er selvfølgelig, at når spillere kommer ind fra en runde golf, kan de sige, at det var en oplevelse, som de ikke kan vente med at gøre om. God sæson til alle, når banen bliver spilleklar. Henrik Vinther Aktive medlemmer pr. 1. marts 2010: Seniorer Ungdom 63 Juniorer 95 I alt MOLLERUP GOLF CLUB 21

22 MEDLEMSADFÆRD Nedslagsmærker, turf og en golfspiller i bar overkrop Af H.C. Ralking Efter en lang og sej vinter nærmer en ny sæson sig. Og iiih, hvor vi glæder os til gode runder på golfbanen. Og hvad er så en god runde på golfbanen? Nedslagsmærker, turf og en golfspiller i bar overkrop, - hvad har det med en god runde at gøre? Faktisk en hel del, for en god runde for dig og mig er afhængig af andre spilleres adfærd. Vi bliver irriterede, når greens er broderet med nedslagsmærker, som måske ødelægger et godt put. Eller bolden på fairway havner i et stort hul, hvor der Nedslagsmærker rettes op. mangler en turf. Eller at vi ikke bliver lukket igennem af de langsomme spillere foran. Eller. En god runde er ikke bare afhængig af, at greenkeeperen har gjort sit arbejde godt, men i høj grad også af andres adfærd. Medlemsundersøgelsen for godt et år siden havde et spørgsmål, der hed: Hvor tilfreds er du med klubmedlemmernes adfærd inden for følgende områder af golfspillet? Det fremgår af figuren, at kun ca. 50 % er tilfredse med Rette nedslagsmærker op og Lægge turf på plads. Ca. 54 % er tilfreds med Opsamling af brugte tee s, ca. 60 % er tilfreds med Lukke igennem og ca % er tilfredse med Råbe fore, Regel og etikette kendskab og Overholdelse af dresscode. Der er spurgt til tilfredshed. Spejlvender man tallene, kan man med nogen rette slutte, at ca. hver anden er utilfreds med medspillernes vilje til at rette nedslagsmærker op og lægge turf på plads. Og ca. en tredjedel er utilfreds med regel og etikette kendskab og overholdelse af dresscode. Som DGU konkluderer: Der er plads til forbedringer. Hvordan opnår vi så det, så alle får en god runde? Er det manglende kendskab til etikettereglerne, - eller er det manglende vilje? Skrækkelige Olfert Ud fra undersøgelsen er det rimeligt at antage, at kendskabet til etikettereglerne ikke er tilstrækkeligt. Der er sikkert nogen, som ikke kender reglerne godt nok. Så er der nogen, som lider af periodisk hukommelsestab. Og så er der Skrækkelige Olfert. Skrækkelige Olfert findes nok desværre i alle sportsklubber. Skrækkelige Olfert handler egoistisk og blæser på, om handlingerne har konsekvenser for andre. Skrækkelige Olferts opførsel på en runde kan se nogenlunde sådan her ud: Retter ikke nedslagsmærker op Lægger ikke turf på plads River ikke efter sig i bunkeren Efterlader eget affald på banen (knækkede tees, ølflasker, cigaretskod osv.) Lukker ikke igennem, - selvom der er plads foran Presser gerne dem foran og spiller tæt på Taler højt i mobiltelefon Blæser på dresscode 22 MOLLERUP GOLF CLUB

23 MEDLEMSADFÆRD Godt, han ikke hører til den nærmeste familie. Men desværre træffer vi ham på golfbanen engang imellem. Og så er en del af fornøjelsen ved den runde væk. Hvordan arbejder vi med forbedringer? Niels Eilif Hansen var drivkraft bag medlemsundersøgelsen og har arbejdet med at følge op på den. Molligan har spurgt Niels Eilif om, hvad vi kan gøre i klubben for at blive bedre til at holde etikettereglerne. Sp.: En af kommentarerne til undersøgelsen lød: Jeg synes, der efterhånden er mange, der har lavet deres egne regler og ser stort på regler, etikette og dress code. Er du enig i det? NEH: Jeg håber og tror, der kun er tale om et lille mindretal. Det er svært at sætte tal på, men det er heller ikke så vigtigt. Det vigtige er, hvordan vi får arbejdet med problemstillingen. Vi skal alle være opmærksomme på, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi opfører os på MOLLERUP GOLF CLUB 23

24 MEDLEMSADFÆRD Niels Eilif Hansen: Vi skal huske, at golf er et gentleman spil. golfbanen, så vi få r en større generel tilfredshed med de her ting. Sp.: Er det manglende kendskab til etikettereglerne, der er årsag til situationen? NEH: Til en vis grad, men nok også kun til en vis grad. Der er heldigvis mange spillere i klubben, der respekterer etikettereglerne. Vi skal huske, at golf er et gentleman spil. Man snyder ikke - helst heller ikke ubevidst. Derfor er det vigtigt at forstå reglerne - og der er mange regler. - Der er sikkert nogen, som ikke kender dem godt nok. Dem må vi prøve at hjælpe på vej. Her kan klubberne i klubben og begynderudvalget gøre en indsats ved at gøre opmærksom på reglerne i forbindelse med de ugentlige turneringer. - Så er der golfspillere, som ind imellem hopper over, hvor gærdet er lavest, f.eks. lige undlader at rette nedslagsmærker op. Der må vi hver især minde vores medspillere om, hvordan man bør opføre sig på en golfbane. - Endelig er der nok nogle få, som har en egoistisk adfærd og blæser på alle etiketteregler. De sidste er vanskelige at nå, - er måske helt uden for pædagogisk rækkevidde. Men de ødelægger nok mange gode runder for andre. Sp: Skal baneservice være mere aktiv med at tjekke, at spillerne overholder etikettereglerne, f.eks. ved at tjekke at alle har pitchfork og bruger den osv. NEH: Det kan være en mulighed, og vores baneservice gør allerede et godt stykke arbejde her. Men de kan ikke være over alt, og vi hverken kan eller skal kontrollere os ud af det. Baneservice skal ikke have en politifunktion. I bund og grund er det et spørgsmål om holdninger. Etikettereglerne er jo ikke lavet for at genere nogen. Tværtimod. Regler skal være med til at sikre, at alle kan få en god runde. Derfor bør man som golfspiller selvfølgelig have den holdning, at man respekterer dem. Er man uenig i indholdet, må man arbejde for at få dem ændret. Ikke ved, at man bare tilsidesætter etikettereglerne. Jeg vil godt tilføje, at god adfærd er mange ting. Det er for eksempel også god adfærd, når en 2-bold inviterer ventende spillere med til en 4-bold, når der er trængsel ved hul 1. Selvtest Lad os slutte denne artikel med en selvtest. Golfspillere er jo deres egne dommere. Riven lægges i bunkeren i spilleretningen med tænderne nedad. 24 MOLLERUP GOLF CLUB

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 16. juni 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 16. juni 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. juni 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 30. april 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 30. april 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt.

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: møde # 3 efter GF 2016 Mødedato & sted: onsdag den 18. maj 2016 Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB)

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015 Bestyrelses- og managerrapport Odense Golfklub Juli 2015 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN 09.08.2004 AFHOLDT I KLUBHUSET KL. 19.00 Deltagere: Henning Christiansen Frede Nicolaisen Svend Erik Boysen Jan Carstensen Dennis Zanchetta. Afbud : Marie

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 7. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 7. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 7. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 7. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

LLIGAN. Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side 13-15. Medlemsblad for MOLLERUP. 19. årgang Nr. 1 April 2011 B U C F L E O G

LLIGAN. Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side 13-15. Medlemsblad for MOLLERUP. 19. årgang Nr. 1 April 2011 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 1 April 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side 13-15 Bestyrelsen/udvalg Mollerup

Læs mere

Nyt fra formanden - april 2014

Nyt fra formanden - april 2014 Kære medlem. Har du i år endnu ikke spillet 18- huls banen, har du en oplevelse af de helt store til gode. Banen står utrolig flot i al sin pragt med forårets lysegrønne løv, super fairways og greens,

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/ Dato: 4. april 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/ Dato: 4. april 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/4-17.00 Dato: 4. april 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne.

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Kalø Golf Club Club Golf Kalø N y h e d s b r e v A p r i l 2 0 1 0 N r. 2 Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Alle damer i klubben kan allerede nu sætte kryds

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Dato og tid: Mandag den 3. oktober 2016 kl. 17.30 Sted: I klubhuset Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen Leif Bo

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser, jeg havde nær sagt, som sædvanlig fornuftig ud. Vi kommer ud med et mindre overskud. Medlemstal Medlemstallet er

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere