Velkommen i Fortegården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Fortegården"

Transkript

1 Velkommen i Fortegården Denne mappe tjener bl.a. to formål. Det første er, at den præciserer de samværsregler, der nu engang er nødvendige, når et samvirke skal fungere godt og gnidningsfrit. Det andet er, at den også er tænkt som en praktisk hjælp i det daglige. Vi har samlet nogle oplysninger, som det er rart at have samlet ét sted. I Praktisk mappe beskrives der ikke egentlige brugsmønstre. Vi går ud fra, at f.eks. opgangsfællesskaber eller lignende bedst tager højde for den slags. Fortegården er opdelt i 5 afdelinger på følgende måde: Afd. I: Ellebjergvej 14-20, Femmøllervej 2-6 Afd. II: Sletterhagevej Afd. III: Tirstrupvej 1-15, Sletterhagevej Afd. IV: Tirstrupvej Afd. V: Ellebjergvej 12A-H Vi skal opfordre til, at man selv medvirker til den optimale brug af mappen ved at sørge for udskiftning af ikke aktuelle sider med de nye sider. (som kan afhentes i receptionen) Gode ideer til videreudvikling af Praktisk mappe modtages gerne af undertegnede. Velkommen i Fortegården! Fortegården april 2015 Georg Aatorp Formand for Beboerforeningen Karin Short Direktør Fortegården

2 Praktisk mappe side 2 af 24 Indholdsfortegnelse Gældende fra Indholdsfortegnelse: Velkomst side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Nyttige numre side 3 Ejendomsadministration side 4 Fortegårdens Administration side 5 Ordensregler side 6 Lejlighedens vedligeholdelse side 7 Vask-, kælder- og cykelrum side 7 Affaldshåndtering side 9 Akut og uopsættelig skade side 10 Gæsteværelser side 11 Café side 12 Caféens åbningstider side 13 Nærområde / Butikker side 14 Kirketjeneste side 15 Center uden Grænser side 16 CuG side 17 Beboerforeningens formål og bestyrelse side 18 Beboerforeningens aktiviteter og udvalg side 19 Boligforeningens årsmøde og økonomi side 20 Beboerforeningens vedtægter side 21 FortegårdsNyt og hjemmeside ide 22 Fortegårdens bestyrelse side 23 Mappens vedligeholdelse side 24 Diverse bilag: Vedtægter for Beboerforeningen, Kort over Fortegården, Datastuen, oversigt over TV-kanaler og fryseransøgning.

3 Praktisk mappe side 3 af 24 Nyttige numre Gældende fra Alarmcentralen Aarhus Politi Falck Aarhus Taxa DanTaxi Fortegårdens Ejendomsadministration Teknisk Afdeling Fortegårdens Plejecenter Ellevang Kirke Århus Kommune Café Hørblomsten, Lokalcenter Hørgården Lokalcenter Hørgården Egne numre Egne numre Egne numre

4 Praktisk mappe side 4 af 24 Ejendomsadministration Gældende fra Ejendomsadministration: Direktør Karin Short Telefon: lokal 222 Teknisk Inspektør Henrik de Linde Telefon: Teknisk Afdeling: Telefon: Kontortid alle hverdage kl Varmemester Niels Steengaard Vicevært Torben Gamborg Andersen Vicevært Alex Schouby

5 Praktisk mappe side 5 af 24 Fortegårdens Administration Gældende fra Receptionen: Telefon: Fax: Mail: Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredage kl Administrativ leder Mona Dyrup Telefon: lokal 214 Receptionist Eggert von Cappeln Telefon: lokal 9 Spørgsmål vedrørende Ejendommen: Annie Breinholt Telefon: lokal 205 Bogholder/lønmedarbejder Susanne Lauridsen Telefon: lokal 215

6 Praktisk mappe side 6 af 24 Ordensregler Gældende fra Almindelige ordensregler: Det er ikke tilladt at ryste gulvtæpper og lignende ud over altanerne. Tørring og luftning af tøj på altanerne skal ske under brystningshøjde. Fejl og mangler ved bygningernes indretning eller installationer, herunder dryppende vandhaner og løbende cisterner skal anmeldes til Teknisk Afdeling i træffetiden. Der må ikke fodres fugle via fodrebræt eller kastes brød ud fra vinduer / altaner pga. gener fra rotter og måger. Husdyr: Det er ikke tilladt at holde hund eller kat i lejligheden.

7 Praktisk mappe side 7 af 24 Lejlighedens vedligeholdelse Gældende fra Indflytning: Ved indflytning overtages lejligheden nyistandsat med maling, hvidtning, standard tapet, mv. Til hver lejlighed udleveres der minimum 3 stk. systemnøgler. Ekstra nøgler skal mod betaling rekvireres i Ejendomsadministrationen eller Teknisk Afdeling. En nummereret vaskelås udleveres til visse afdelinger. Denne Praktisk mappe udleveres ligeledes ved indflytning. Vedligeholdelse: I lejeperioden sker vedligeholdelse af lejligheden og indvendig side af altanen, for lejers regning og skal foretages således, at lejligheden til enhver tid er i god stand. Råderetten: Som lejer i Fortegårdens udlejningsboliger, er det muligt at benytte sig af råderetten til at lave forbedringer, forandringer og installationer. Ønsker man dette, skal der fremsendes ansøgning til godkendelse af Fortegården, inden det/de ønskede arbejder kan påbegyndes. Folder der beskriver råderetten kan fås i Fortegårdens administration. Udstyr: Lejlighederne er udstyret med el-komfur og køleskab. Vedligeholdelse heraf og eventuel udskiftning sker for Fortegårdens regning. Fællesantenne: Alle lejligheder er tilsluttet STOFA-fællesantenneanlæg. Se folder i mappen. Markise: Det er tilladt at opsætte markise på altanen. Farven skal være blå. Alle udgifter i forbindelse hermed påhviler lejeren. Fraflytning: Ved fraflytning foretages en besigtigelse af lejligheden med henblik på en aftale om lejlighedens istandsættelse med maling, hvidtning, tapet og gulv-afslibning samt evt. maling af altanen indvendig. Flyttefolder udleveres ved opsigelse af lejligheden. Du har ret til at have en beboerrepræsentant med ved synet. Dette planlægges, når du aftaler dato for synet. Aflevering af nøgler: Ved syn af lejligheden, i forbindelse med fraflytning, skal det udleverede antal systemnøgler samt postkassenøgle afleveres til Fortegården. Hvis nøgler er bortkommet, skal fraflytter betale for omlægning af låsecylindre, samt 3 nye nøgler. Er der udleveret vaskelås, skal denne også afleveres til Fortegården.

8 Praktisk mappe side 8 af 24 Vask, kælder- og cykelrum Gældende fra Trappevask: Samtlige trappeopgange bliver vasket én gang ugentlig. Kældergange, vaskerier og toiletter vaskes én gang om måneden. Vaskefaciliteter: Med undtagelse af afdeling V, er der i de øvrige afdelinger indrettet vaske-, stryge- og tørrerum til fri afbenyttelse. I afdeling V findes kun vaskerum til fri afbenyttelse. Det forudsættes, at vaskemaskiner og strygeruller alene benyttes til lejerens egen vask, ligesom det forventes, at vaskemaskine, tørretumbler og centrifuge efterlades i rengjort stand. Tørretumblerens luftfilter aftørres efter brug. Brugerne skal selv sørge for renholdelse af vaskerummet, feje gulve og aftørre rør og vindueskarme for støv. Én gang om måneden rengøres vaskehuset og gangen af trappevaskeren. Vaskehuset kan frit benyttes fra mandag lørdag, men ikke på søn- og helligdage. Vasketider fremgår af opslaget i vaskehuset. Kælderrum: Til hver lejlighed hører et kælderrum. Herudover er det i et vist omfang muligt at leje ledige kælderrum. Cykelrum: Der findes cykelrum i alle afdelinger.

9 Praktisk mappe side 9 af 24 Affaldshåndtering Gældende fra Nedstyrtningsskakter: Disse må udelukkende anvendes til almindeligt køkkenaffald, aldrig til glas. Alt affald skal i skraldeposer, der lukkes forsvarligt, inden de bortskaffes gennem skakten. Skraldeposer kan købes i receptionen, Ellebjergvej 14 K. Receptionens åbningstid: mandag torsdag kl , fredag kl Brugte glas og flasker: Flaskerne skal være uden propper. Og glas skal være rengjorte og uden låg. Disse skal anbringes i de ved afdelingerne opstillede containere. Brugte aviser og blade: Disse skal anbringes i de ved afdelingerne opstillede containere. Storskrald: Fortegården har en aftale med MiljøTeam Aarhus om afhentning af storskrald. Kontakt Teknisk afdeling for oplysninger om: Hvornår der afhentes storskrald. Hvor man skal stille storskrald. Generelle regler for storskrald.

10 Praktisk mappe side 10 af 24 Akut og uopsættelig skade Gældende fra Ved akut og uopsættelig skade i lejligheden/bygningen udenfor normal arbejdstid, dvs. om aftenen og i weekender/helligdage ringes direkte til VVSfirma eller Elektriker-firma. Telefonliste: VVS: Elektriker: Låsesmed: OBS: Vurderes det, at skaden ikke var uopsættelig, vil lejeren, der rekvirerer en håndværker udenfor normal arbejdstid, selv komme til at betale regningen. Akut og uopsættelig skade kan i forbindelse med VVS f. eks være Sprunget vandrør. Tilstoppet håndvask i en sådan grad, at vandet stiger i vasken, når andre beboere i opgangen bruger vand. Hvis varmen udebliver på alle radiatorer i lejligheden. En dryppende vandhane, et løbende toilet, en lettere tilstoppet håndvask, luft i en radiator eller en enkelt kold radiator er ikke en uopsættelig skade. Akut og uopsættelig skade i forbindelse med elektricitet kan f. eks. være Udfald af strøm i hele lejligheden Hfi-relæ kan ikke slås til igen Der er ikke tale om en uopsættelig skade, hvis en sprungen sikring skal skiftes eller en pære skal skiftes. Har en lejer været så uheldig at miste sin nøgle, så man ikke kan komme ind sin lejlighed, kan en låsesmed kontaktes. Lejeren afholder selv udgiften. (Det kan anbefales, at man laver en aftale med en nabo om opbevaring af en ekstra nøgle.) Problemer med vaskemaskiner og tørretumblere er ikke akut og uopsættelig skade. Akut skade kan i normal arbejdstid meldes til Teknisk afdeling på hverdage fra 8-9. Derudover til administrationen i dennes åbningstid.

11 Praktisk mappe side 11 af 24 Gæsteværelser Gældende fra Fortegården råder over 6 gæsteværelser på Tirstrupvej 1, 3 og 5. Værelserne kan fortrinsvis lejes af beboerne. Værelserne lejes ved henvendelse til Fortegårdens kontor. Vær. 1A Dobbeltværelse fælles bad med 1B Vær. 1B Enkeltværelse fælles bad med vær. 1A Vær. 3 Dobbeltværelse med eget bad. Vær. 5 Dobbeltværelse med eget bad. Vær. 5A Dobbeltværelse bad fælles med 5B Vær. 5B Enkeltværelse bad fælles med 5A. Alle værelser har mulighed for en ekstra opredning. Priser for lejere og pårørende på Fortegården og Plejecentret: Bookning højest to måneder frem. Dobbeltværelse kr. 350,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 200,00 Enkeltværelse kr. 225,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 150,00 Ekstra seng kr. 110,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 75,00 Priser for lejere udefra: Bookning højest én måned frem. Dobbeltværelse kr. 400,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 375,00 Enkeltværelse kr. 300,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 275,00 Ekstra seng kr. 110,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 75,00 Priserne er inkl. opredning og håndklæder. Hverken rygning eller dyr på værelserne - overholdes dette ikke opkræves kr. 500,00 for ekstra rengøring. Bookning sker ved henvendelse til receptionen på tlf. nr mandag-torsdag kl , fredag kl eller pr. mail : Bookninger er bindende fra 3 dage før den bookede dato.

12 Praktisk mappe side 12 af 24 Café Fortegården Gældende fra Café Fortegården, Ellebjergvej 14 K: Café Fortegården byder velkommen i lyse venlige omgivelser med adgang til C.u.G.-lokalerne, hvor de frivillige afvikler forskellige aktiviteter. I Café området er også en lille internet Café, hvor man i åbningstiden frit kan benytte denne. Caféen danner ramme om et fælles spisested, hvor man kan mødes til hyggeligt og kammeratligt samvær, samtidig med at man nyder sin mad. Caféen tilbyder på hverdage en varm middagsret, og i weekenden en forret eller dessert til rimelige priser. Månedens menu-plan findes i seneste udgave af FortegårdsNyt og på Fortegaarden.dk. Opslag er også i caféen kopi kan købes i receptionen. Ligeledes kan der købes smørrebrød, dagens hjemmebagte kage og kaffe. Der er altid koldt vand til maden mulighed for at købe sodavand, øl og vin også til rimelige priser. Mad ud af huset er også en mulighed. Vi vil pakke det, så det er nemt selv at fragte. Er der behov for speciel mad - eller lægeordineret diætmad, er vi også behjælpelige med det. (bestilles i forvejen). Vi har kostfagligt uddannet personale, der med glæde vil lytte og give gode råd omkring kost.

13 Praktisk mappe side 13 af 24 Café Fortegården Gældende fra CAFÉ FORTEGÅRDENS ÅBNINGSTIDER : Hverdage: kl Der serveres varm mad, smørrebrød m.v. fra kl På lørdage, søn- og helligdage åbent fra kl Priser: Hovedret 52,- kr. og biret kr. 20. Bi-retten er på hverdage en portion grød eller is. SELSKABER OG ARRANGEMENTER EFTER AFTALE. Kontakt os og få et tilbud. Venlige hilsner Café-teamet

14 Praktisk mappe side 14 af 24 Nærområde / Butikker Gældende fra Lokalområdets butikker: I lokalområdet nær Fortegården, er der gode indkøbsmuligheder. Der findes butikker med næsten alt til brug i dagligdagen. På butikstorvet ved Ellebjergvej er der et udvalg af butikker, der bl.a. tilbyder fødevarer så som frugt og grønt, slagtervarer, kolonial, ost, pizza og fisk. Ligeledes forefindes forretninger for hårpleje (damefrisør / herrefrisør) og fodterapi. På Nordre Strandvej (ca. 500 meter fra Fortegården) er der forretninger, som tilbyder bl.a. kolonialvarer, beklædningsgenstande, bagerforretning, kiosk, damefrisør, fiskehandler (lejlighedsvis), benzinforhandler. Der er også restauranter.

15 Praktisk mappe side 15 af 24 Kirketjeneste Gældende fra Fortegården er beliggende i Ellevang sogn. Sognets kirke Ellevang Kirke på adressen: Jellebakken 42, 8240 Risskov. Kirkekontoret tlf.: Sognepræster: Søren Jensen tlf Mail: Pia Elisabeth Pedersen tlf Mail: Anita Fabricius tlf Mail: Gudstjeneste med kirkekaffe hver 3. torsdag kl i Fortegårdens Store Sal, Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov alle er velkomne. Gudstjenesterne annonceres i FortegårdsNyt. Kirkebil kan rekvireres på vanlig vis. Har du behov for en samtale med en af sognepræsterne, er du velkommen til at benytte ovenstående telefonnumre.

16 Praktisk mappe side 16 af 24 Center uden Grænser Gældende fra Hvad er Center uden Grænser? Fortegårdens Center uden Grænser (CuG) er den bygningsmæssige ramme om en lang række aktiviteter, som sættes i gang og drives af selvstyrende grupper blandt Fortegårdens beboere og andre seniorer, som måtte ønske at være med. Information: Information om CuG s aktiviteter kan fås på Fortegårdens Ejendomskontor, Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov tlf , eller hos Centerrådets kontaktperson Jørgen Munch, Tirstrupvej 24, 2.th. Informationer udsendes regelmæssigt gennem en streamer med program, som vil være fremlagt i Receptionen og andre offentlige steder i lokalområdet. Der vil også løbende blive bragt program i FortegårdsNyt, som uddeles til alle Fortegårdens beboere 10 måneder om året. Brug af CuG s lokaler: Aftale om brug/leje af CuG's lokaler træffes i Receptionen, Ellebjergvej 14K. Priser for leje: et formiddagsarrangement (kl ) et eftermiddagsarrangement (kl ) et aftenarrangement (kl ) Store Sal (max 60 personer) kr. 475,-. lille sal (max 40 personer) kr. 325,-. Møderum 1 & 2 (12-14 personer) kr. 125,-. Café (uden for normal åbningstid) kr. 300,-. Flygel kr. 200,- Ønskes heldagsarrangement ( ) fordobles prisen, og ved heldagsarrangement + aften tredobles prisen. Festarrangementer kan arrangeres efter aftale. Ved servering skal Fortegårdens café benyttes. Værdigrundlag Centerets aktiviteter koordineres af Centerrådet, som påser, at de sker med udgangspunkt i følgende menneskelige værdier:

17 Praktisk mappe side 17 af 24 Center uden Grænser Gældende fra Det enkelte menneskes værdi: I alt, hvad der foregår i CuG, er det vigtigt at fastholde, at det enkelte menneske er værdifuldt uanset alder, køn, social status og politisk eller religiøs orientering. Det enkelte menneske bør accepteres, som det er netop nu, og mødes med respekt. Åbenhed: Centeret er principielt åbnet for alle seniorer, som har lyst til at deltage i de allerede eksisterende aktiviteter eller ønsker at tage initiativ til nye aktiviteter. Mangfoldighed: Kun brugernes fantasi og den gensidige respekt sætter grænser for, hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang i C.u.G. Det er vigtigt, at udbuddet af aktiviteter er så varieret og mangfoldigt som muligt. Fællesskab: Hensigten med CuG s aktiviteter er at skabe og nære fællesskab mellem brugerne gennem samarbejde om fælles opgaver, gennem fælles oplevelser og samvær. Det er vigtigt, at aktive brugere forsøger at inddrage dem, som gerne vil være med, men som måske har brug for inspiration for at blive en del af CuG s fællesskab. Engagement: CuG s aktiviteter forudsætter brugernes engagement. Alle aktiviteter bygger på brugernes indsats og medansvar for deres gennemførelse. Alle aktiviteter forudsætter derfor frivillig deltagelse og holdes kun i gang, så længe en gruppe frivillige tager ansvar for dem. Omsorg: Hensigten med oprettelsen af CuG er også at fremme den gensidige omsorg, som er nødvendig i et center præget af mange ældre brugere. CuG vil kunne fremme integration af svagere og stærkere brugere ved at skabe netværk af forskellig art. Det kan fremme den nærhed, tryghed, stabilitet og genkendelighed, som er vigtige elementer i mange, især ældre menneskers liv. Centerrådet: Centerrådet er nedsat af den Selvejende Institutions bestyrelse. Centerrådet består af: 2 medlemmer udpeget af Beboerforeningen: Jørgen Munck, Tirstrupvej, 24, 2.th Risskov, Bodil Birn, Sletterhagevej 63, 2. tv Risskov, medlem udpeget af Plejecenterets Beboer-pårørende Råd: Inger Iversen, Ahornvej 8, 8240 Risskov, 2 interesserede medlemmer udefra udpeget af Fortegårdens bestyrelse Lise Andersen, Klintevej 13A, 8240 Risskov, Anita Valente Mortensen, Brobjerg Parkvej 43, 2. tv Egå,

18 Praktisk mappe side 18 af 24 Beboerforeningens formål og bestyrelse Gældende fra Formål: Fortegårdens beboere har valgt en beboerforening, som har til formål at varetage beboernes interesser i overensstemmelse med lejelovens regler herom. Beboerforeningen er beboernes talerør over for udlejeren, Den Selvejende Institution Fortegården (DSI). Fortegårdens beboere kan derfor kontakte beboerforeningens medlemmer om beboeranliggender. Beboerforeningen har bl.a. ret til at drøfte ethvert spørgsmål af betydning for Fortegårdens drift med Fortegårdens øverste ledelse, f.eks.: Varsling af huslejeforhøjelse, vedligeholdelse og forbedringer af ejendommene, husorden. Beboerforeningens øverste myndighed er Årsmødet. Bestyrelse Georg Aatorp, formand Sletterhagevej Kurt Holst, næstformand Tirstrupvej 24, st. tv Karen Poulsen, repræsentant Tirstrupvej Ovenstående udgør Fortegårdens Beboerrepræsentation Ove Holm, medlem Tirstrupvej 15, st. tv suppleant Lis Jensen, medlem Sletterhagevej 37, st. th suppleant Else-Marie Nielsen, sekretær Sletterhagevej 35, st. tv suppleant Orla Jensen, medlem Sletterhagevej 39, 2. th suppleant

19 Praktisk mappe side 19 af 24 Beboerforeningens aktiviteter og udvalg Gældende fra Aktivitet Kontaktperson Telefon Sommerudflugt Orla Jensen Julefest Orla Jensen Billard Leo Kjær Værksted 14 Grethe Jensen Petanque Christian Jordansen Billedværksted Kjeld Nielsen Udvalg Kontaktperson Telefon Elevatorudvalg Georg Aatorp Karen Poulsen Ove Holm Redaktionsudvalg Georg Aatorp Grønt udvalg Orla Jensen Hjemmesideudvalg Else-Marie Nielsen Velkomstudvalg Afdeling I & V Vibeke Kjær Afdeling II Karin Larsen Afdeling III Merete Stubbe-Teglbjærg Afdeling IV Erik Stubbe-Teglbjærg

20 Praktisk mappe side 20 af 24 Beboerforeningens Årsmøde & økonomi Gældende fra Årsmøde: Årsmøde for Fortegårdens beboere afholdes hvert år i marts. Årsmødet indkaldes jf. vedtægterne med mindst 3 ugers varsel og afvikles efter mindst denne dagsorden: a. Valg af dirigent og stemmetællere b. Bestyrelsens beretning og fremtidige virke c. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for det forløbne år samt eventuelt fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved Beboerforeningens drift d. Indkomne forslag. Skriftligt formulerede forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet e. Valg af formand samt øvrig beboerrepræsentation og bestyrelse f. Valg af revisor g. Eventuelt Økonomi: Beboerforeningens drift finansieres gennem tilskud fra beboerne. Det månedlige tilskud er i 2015 kr. 28,25 i henhold til Lejelovens regler.

21 Praktisk mappe side 21 af 24 Beboerforeningens Vedtægter Gældende fra Beboerforeningens vedtægter findes som et særskilt bilag i Praktisk mappe, Et aktuelt eksemplar kan rekvireres i receptionen.

22 Praktisk mappe side 22 af 24 FortegårdsNYT/hjemmeside Gældende fra Beboerbladet FortegårdsNYT: Den Selvejende Institution omdeler 10 gange årligt beboerbladet FortegårdsNYT Bladet omdeles til den enkelte lejer ca. d. 1.i måneden. Det bestræbes, via FortegårdsNYT, at give beboerne det bedst mulige kendskab til projekter og lignende. Bladet annoncerer også aktivitets tilbud koordineret af C.u.G., Beboerforeningen og den selvejende Institution. Redaktionen er sammensat af ledelsen af Fortegården SI, bestyrelsen, beboerrepræsentanter, C.u.G. og Pårørenderådet i Institutionen. I bladet og på Fortegårdens hjemmeside kan du finde navnene på redaktionens medlemmer. Alle er velkommen til at komme med indlæg til bladet. Deadline for fremsendelse af indlæg er d. 15. i måneden. Redaktionen forbeholder sig retten til at vurdere det fremsendte i forhold til indholdets nyhedsværdi og afgøre om indlægget trykkes i bladet. Indlæg kan sendes via mail: eller afleveres i receptionen, Ellebjergvej 14K. Hjemmeside: Fortegårdens hjemmeside blev i 2010 revideret og fik nyt layout. Du kan på hjemmesiden finde nyttige informationer om organisationen, ejendomsafdelingen og de enkelte lejligheder, gæsteværelser m.m. På siden AKTUELT finder du nyheder om aktuelle ting på Fortegården.

23 Praktisk mappe side 23 af 24 Fortegårdens bestyrelse Gældende fra s bestyrelse: Formand: Helge Tindal Lindevangsvej Risskov Tlf.: Mail: Næstformand: Ole Maltesen Udsigten Brabrand Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlemmer: Leif Marcussen Elyriavej 9A 8240 Risskov Tlf.: Mail: Kjeld Bjerg Bygmarken Lystrup Tlf.: Mail: Pia Elisabeth Pedersen Elmsager Risskov Tlf.: Bedst tirs-fredag kl Mail:

24 Praktisk mappe side 24 af 24 Mappens vedligeholdelse Gældende fra Vedligeholdelse af Praktisk mappe : Denne mappe indeholder oplysninger, der af hensyn til udskiftning af personer, adresser, telefonnumre og andet må vedligeholdes gennem løbende udskiftning af siderne. Ændringer vil blive annonceret i FortegårdsNyt. Rettelsesblade kan afhentes i receptionen. Praktisk mappe er også at finde på vores hjemmeside: Det er vigtigt, at man sørger for, at holde sin mappe ajour. Rettelsesblade vil altid skulle udskiftes med den / de sider, der har samme sidenummer, som rettelsesbladet, der også er forsynet med ny dato i feltet: Gældende fra Spørgsmål om mappens indhold rettes til Fortegårdens kontor eller Beboerforeningen.

Velkommen i Fortegården

Velkommen i Fortegården Velkommen i Fortegården Denne mappe tjener bl.a. to formål. Det første er, at den præciserer de samværsregler, der nu engang er nødvendige, når et samvirke skal fungere godt og gnidningsfrit. Det andet

Læs mere

Den Selvejende Institution Fortegården

Den Selvejende Institution Fortegården Bestyrelsen Gældende fra 01.08.10.. Fortegårdens Bestyrelse: Formand: Leif Marcussen Elyriavej 9A, 86 17 32 10 8240 Risskov Næstformand: Grethe Bager F. Vestergaards Gade 28,2 86 12 44 73 8000 Århus C,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Fortegården hvem er vi

Fortegården hvem er vi Fortegården hvem er vi Fortegården er en selvejende institution med aftale med Århus Kommune om drift af 50 plejeboliger. Vi er en udlejningsvirksomhed med 192 lejligheder, hvor man skal være fyldt 62

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Velkommen til. Rytterparken. AAB s afd. 14

Velkommen til. Rytterparken. AAB s afd. 14 Velkommen til Rytterparken AAB s afd. 14 HVORFOR DENNE VELKOMSTPJECE? Efter de ca. 60 år, som afdelingen har eksisteret i, har vi erfaring for, at et godt klima er meget værd, og at en afdeling som RYTTERPARKEN

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 29 Prinsessevænget 60-68 December 2014 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder og foreningens

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen som beboer i Den Selvejende Institution Ældreboligerne Dommerparken Vesterparken 15 2630 Taastrup

Velkommen som beboer i Den Selvejende Institution Ældreboligerne Dommerparken Vesterparken 15 2630 Taastrup Velkommen som beboer i Den Selvejende Institution Ældreboligerne Dommerparken Vesterparken 15 2630 Taastrup Denne folder indeholder en række praktiske oplysninger. 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund / historie...

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial»

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v.

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1 Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen Ordensregler Afdeling 13 - Ørehøj Afdelingsbestyrelsen 2015 Forord Afd. 13, Ørehøj, er opført i årene 1953-1955. bebyggelsen består af boligblokke med 40 lejemål. Disse ordensregler og praktiske råd er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Juni 2015 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN Velkommen i vores afdeling Afdelingsbestyrelsen byder velkommen i afdelingen og håber du må blive glad for at bo her. Vi arbejder for at skabe en

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 20. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Værelse- og lejlighedsadministrationen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FM-enheden Bygning 30, 1.sal september 2014 Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57. Plejehjemmet "Lykkevang", Bautastenen 50

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57. Plejehjemmet Lykkevang, Bautastenen 50 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57 Plejehjemmet "Lykkevang", Bautastenen 50 Velkommen i vores afdeling Til beboere og pårørende. Afdelingen har status af plejeboliger/plejehjem, hvorved de fleste

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

December Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen

December Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen December 2017 Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 3. Henning Smiths Vej /Poul Buaas Vej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 3. Henning Smiths Vej /Poul Buaas Vej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 3 Henning Smiths Vej /Poul Buaas Vej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Februar Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen

Februar Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen Februar 2016 Velkommen til afdeling 76 Tiendeladen Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til

Læs mere

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle.

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Når I / du flytter ind i en bolig, ønsker I / du naturligvis, at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt.

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57. Plejehjemmet "Lykkevang", Bautastenen 50

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57. Plejehjemmet Lykkevang, Bautastenen 50 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57 Plejehjemmet "Lykkevang", Bautastenen 50 Velkommen i vores afdeling Til beboere og pårørende. Afdelingen har status af plejeboliger/plejehjem, hvorved de fleste

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere