Velkommen i Fortegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Fortegården"

Transkript

1 Velkommen i Fortegården Denne mappe tjener bl.a. to formål. Det første er, at den præciserer de samværsregler, der nu engang er nødvendige, når et samvirke skal fungere godt og gnidningsfrit. Det andet er, at den også er tænkt som en praktisk hjælp i det daglige. Vi har samlet nogle oplysninger, som det er rart at have samlet ét sted. I Praktisk mappe beskrives der ikke egentlige brugsmønstre. Vi går ud fra, at f.eks. opgangsfællesskaber eller lignende bedst tager højde for den slags. Fortegården er opdelt i 5 afdelinger på følgende måde: Afd. I: Ellebjergvej 14-20, Femmøllervej 2-6 Afd. II: Sletterhagevej Afd. III: Tirstrupvej 1-15, Sletterhagevej Afd. IV: Tirstrupvej Afd. V: Ellebjergvej 12A-H Vi skal opfordre til, at man selv medvirker til den optimale brug af mappen ved at sørge for udskiftning af ikke aktuelle sider med de nye sider. (som kan afhentes i receptionen) Gode ideer til videreudvikling af Praktisk mappe modtages gerne af undertegnede. Velkommen i Fortegården! Fortegården april 2015 Georg Aatorp Formand for Beboerforeningen Karin Short Direktør Fortegården

2 Praktisk mappe side 2 af 24 Indholdsfortegnelse Gældende fra Indholdsfortegnelse: Velkomst side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Nyttige numre side 3 Ejendomsadministration side 4 Fortegårdens Administration side 5 Ordensregler side 6 Lejlighedens vedligeholdelse side 7 Vask-, kælder- og cykelrum side 7 Affaldshåndtering side 9 Akut og uopsættelig skade side 10 Gæsteværelser side 11 Café side 12 Caféens åbningstider side 13 Nærområde / Butikker side 14 Kirketjeneste side 15 Center uden Grænser side 16 CuG side 17 Beboerforeningens formål og bestyrelse side 18 Beboerforeningens aktiviteter og udvalg side 19 Boligforeningens årsmøde og økonomi side 20 Beboerforeningens vedtægter side 21 FortegårdsNyt og hjemmeside ide 22 Fortegårdens bestyrelse side 23 Mappens vedligeholdelse side 24 Diverse bilag: Vedtægter for Beboerforeningen, Kort over Fortegården, Datastuen, oversigt over TV-kanaler og fryseransøgning.

3 Praktisk mappe side 3 af 24 Nyttige numre Gældende fra Alarmcentralen Aarhus Politi Falck Aarhus Taxa DanTaxi Fortegårdens Ejendomsadministration Teknisk Afdeling Fortegårdens Plejecenter Ellevang Kirke Århus Kommune Café Hørblomsten, Lokalcenter Hørgården Lokalcenter Hørgården Egne numre Egne numre Egne numre

4 Praktisk mappe side 4 af 24 Ejendomsadministration Gældende fra Ejendomsadministration: Direktør Karin Short Telefon: lokal 222 Teknisk Inspektør Henrik de Linde Telefon: Teknisk Afdeling: Telefon: Kontortid alle hverdage kl Varmemester Niels Steengaard Vicevært Torben Gamborg Andersen Vicevært Alex Schouby

5 Praktisk mappe side 5 af 24 Fortegårdens Administration Gældende fra Receptionen: Telefon: Fax: Mail: Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredage kl Administrativ leder Mona Dyrup Telefon: lokal 214 Receptionist Eggert von Cappeln Telefon: lokal 9 Spørgsmål vedrørende Ejendommen: Annie Breinholt Telefon: lokal 205 Bogholder/lønmedarbejder Susanne Lauridsen Telefon: lokal 215

6 Praktisk mappe side 6 af 24 Ordensregler Gældende fra Almindelige ordensregler: Det er ikke tilladt at ryste gulvtæpper og lignende ud over altanerne. Tørring og luftning af tøj på altanerne skal ske under brystningshøjde. Fejl og mangler ved bygningernes indretning eller installationer, herunder dryppende vandhaner og løbende cisterner skal anmeldes til Teknisk Afdeling i træffetiden. Der må ikke fodres fugle via fodrebræt eller kastes brød ud fra vinduer / altaner pga. gener fra rotter og måger. Husdyr: Det er ikke tilladt at holde hund eller kat i lejligheden.

7 Praktisk mappe side 7 af 24 Lejlighedens vedligeholdelse Gældende fra Indflytning: Ved indflytning overtages lejligheden nyistandsat med maling, hvidtning, standard tapet, mv. Til hver lejlighed udleveres der minimum 3 stk. systemnøgler. Ekstra nøgler skal mod betaling rekvireres i Ejendomsadministrationen eller Teknisk Afdeling. En nummereret vaskelås udleveres til visse afdelinger. Denne Praktisk mappe udleveres ligeledes ved indflytning. Vedligeholdelse: I lejeperioden sker vedligeholdelse af lejligheden og indvendig side af altanen, for lejers regning og skal foretages således, at lejligheden til enhver tid er i god stand. Råderetten: Som lejer i Fortegårdens udlejningsboliger, er det muligt at benytte sig af råderetten til at lave forbedringer, forandringer og installationer. Ønsker man dette, skal der fremsendes ansøgning til godkendelse af Fortegården, inden det/de ønskede arbejder kan påbegyndes. Folder der beskriver råderetten kan fås i Fortegårdens administration. Udstyr: Lejlighederne er udstyret med el-komfur og køleskab. Vedligeholdelse heraf og eventuel udskiftning sker for Fortegårdens regning. Fællesantenne: Alle lejligheder er tilsluttet STOFA-fællesantenneanlæg. Se folder i mappen. Markise: Det er tilladt at opsætte markise på altanen. Farven skal være blå. Alle udgifter i forbindelse hermed påhviler lejeren. Fraflytning: Ved fraflytning foretages en besigtigelse af lejligheden med henblik på en aftale om lejlighedens istandsættelse med maling, hvidtning, tapet og gulv-afslibning samt evt. maling af altanen indvendig. Flyttefolder udleveres ved opsigelse af lejligheden. Du har ret til at have en beboerrepræsentant med ved synet. Dette planlægges, når du aftaler dato for synet. Aflevering af nøgler: Ved syn af lejligheden, i forbindelse med fraflytning, skal det udleverede antal systemnøgler samt postkassenøgle afleveres til Fortegården. Hvis nøgler er bortkommet, skal fraflytter betale for omlægning af låsecylindre, samt 3 nye nøgler. Er der udleveret vaskelås, skal denne også afleveres til Fortegården.

8 Praktisk mappe side 8 af 24 Vask, kælder- og cykelrum Gældende fra Trappevask: Samtlige trappeopgange bliver vasket én gang ugentlig. Kældergange, vaskerier og toiletter vaskes én gang om måneden. Vaskefaciliteter: Med undtagelse af afdeling V, er der i de øvrige afdelinger indrettet vaske-, stryge- og tørrerum til fri afbenyttelse. I afdeling V findes kun vaskerum til fri afbenyttelse. Det forudsættes, at vaskemaskiner og strygeruller alene benyttes til lejerens egen vask, ligesom det forventes, at vaskemaskine, tørretumbler og centrifuge efterlades i rengjort stand. Tørretumblerens luftfilter aftørres efter brug. Brugerne skal selv sørge for renholdelse af vaskerummet, feje gulve og aftørre rør og vindueskarme for støv. Én gang om måneden rengøres vaskehuset og gangen af trappevaskeren. Vaskehuset kan frit benyttes fra mandag lørdag, men ikke på søn- og helligdage. Vasketider fremgår af opslaget i vaskehuset. Kælderrum: Til hver lejlighed hører et kælderrum. Herudover er det i et vist omfang muligt at leje ledige kælderrum. Cykelrum: Der findes cykelrum i alle afdelinger.

9 Praktisk mappe side 9 af 24 Affaldshåndtering Gældende fra Nedstyrtningsskakter: Disse må udelukkende anvendes til almindeligt køkkenaffald, aldrig til glas. Alt affald skal i skraldeposer, der lukkes forsvarligt, inden de bortskaffes gennem skakten. Skraldeposer kan købes i receptionen, Ellebjergvej 14 K. Receptionens åbningstid: mandag torsdag kl , fredag kl Brugte glas og flasker: Flaskerne skal være uden propper. Og glas skal være rengjorte og uden låg. Disse skal anbringes i de ved afdelingerne opstillede containere. Brugte aviser og blade: Disse skal anbringes i de ved afdelingerne opstillede containere. Storskrald: Fortegården har en aftale med MiljøTeam Aarhus om afhentning af storskrald. Kontakt Teknisk afdeling for oplysninger om: Hvornår der afhentes storskrald. Hvor man skal stille storskrald. Generelle regler for storskrald.

10 Praktisk mappe side 10 af 24 Akut og uopsættelig skade Gældende fra Ved akut og uopsættelig skade i lejligheden/bygningen udenfor normal arbejdstid, dvs. om aftenen og i weekender/helligdage ringes direkte til VVSfirma eller Elektriker-firma. Telefonliste: VVS: Elektriker: Låsesmed: OBS: Vurderes det, at skaden ikke var uopsættelig, vil lejeren, der rekvirerer en håndværker udenfor normal arbejdstid, selv komme til at betale regningen. Akut og uopsættelig skade kan i forbindelse med VVS f. eks være Sprunget vandrør. Tilstoppet håndvask i en sådan grad, at vandet stiger i vasken, når andre beboere i opgangen bruger vand. Hvis varmen udebliver på alle radiatorer i lejligheden. En dryppende vandhane, et løbende toilet, en lettere tilstoppet håndvask, luft i en radiator eller en enkelt kold radiator er ikke en uopsættelig skade. Akut og uopsættelig skade i forbindelse med elektricitet kan f. eks. være Udfald af strøm i hele lejligheden Hfi-relæ kan ikke slås til igen Der er ikke tale om en uopsættelig skade, hvis en sprungen sikring skal skiftes eller en pære skal skiftes. Har en lejer været så uheldig at miste sin nøgle, så man ikke kan komme ind sin lejlighed, kan en låsesmed kontaktes. Lejeren afholder selv udgiften. (Det kan anbefales, at man laver en aftale med en nabo om opbevaring af en ekstra nøgle.) Problemer med vaskemaskiner og tørretumblere er ikke akut og uopsættelig skade. Akut skade kan i normal arbejdstid meldes til Teknisk afdeling på hverdage fra 8-9. Derudover til administrationen i dennes åbningstid.

11 Praktisk mappe side 11 af 24 Gæsteværelser Gældende fra Fortegården råder over 6 gæsteværelser på Tirstrupvej 1, 3 og 5. Værelserne kan fortrinsvis lejes af beboerne. Værelserne lejes ved henvendelse til Fortegårdens kontor. Vær. 1A Dobbeltværelse fælles bad med 1B Vær. 1B Enkeltværelse fælles bad med vær. 1A Vær. 3 Dobbeltværelse med eget bad. Vær. 5 Dobbeltværelse med eget bad. Vær. 5A Dobbeltværelse bad fælles med 5B Vær. 5B Enkeltværelse bad fælles med 5A. Alle værelser har mulighed for en ekstra opredning. Priser for lejere og pårørende på Fortegården og Plejecentret: Bookning højest to måneder frem. Dobbeltværelse kr. 350,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 200,00 Enkeltværelse kr. 225,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 150,00 Ekstra seng kr. 110,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 75,00 Priser for lejere udefra: Bookning højest én måned frem. Dobbeltværelse kr. 400,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 375,00 Enkeltværelse kr. 300,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 275,00 Ekstra seng kr. 110,00 1. døgn efterfølgende døgn kr. 75,00 Priserne er inkl. opredning og håndklæder. Hverken rygning eller dyr på værelserne - overholdes dette ikke opkræves kr. 500,00 for ekstra rengøring. Bookning sker ved henvendelse til receptionen på tlf. nr mandag-torsdag kl , fredag kl eller pr. mail : Bookninger er bindende fra 3 dage før den bookede dato.

12 Praktisk mappe side 12 af 24 Café Fortegården Gældende fra Café Fortegården, Ellebjergvej 14 K: Café Fortegården byder velkommen i lyse venlige omgivelser med adgang til C.u.G.-lokalerne, hvor de frivillige afvikler forskellige aktiviteter. I Café området er også en lille internet Café, hvor man i åbningstiden frit kan benytte denne. Caféen danner ramme om et fælles spisested, hvor man kan mødes til hyggeligt og kammeratligt samvær, samtidig med at man nyder sin mad. Caféen tilbyder på hverdage en varm middagsret, og i weekenden en forret eller dessert til rimelige priser. Månedens menu-plan findes i seneste udgave af FortegårdsNyt og på Fortegaarden.dk. Opslag er også i caféen kopi kan købes i receptionen. Ligeledes kan der købes smørrebrød, dagens hjemmebagte kage og kaffe. Der er altid koldt vand til maden mulighed for at købe sodavand, øl og vin også til rimelige priser. Mad ud af huset er også en mulighed. Vi vil pakke det, så det er nemt selv at fragte. Er der behov for speciel mad - eller lægeordineret diætmad, er vi også behjælpelige med det. (bestilles i forvejen). Vi har kostfagligt uddannet personale, der med glæde vil lytte og give gode råd omkring kost.

13 Praktisk mappe side 13 af 24 Café Fortegården Gældende fra CAFÉ FORTEGÅRDENS ÅBNINGSTIDER : Hverdage: kl Der serveres varm mad, smørrebrød m.v. fra kl På lørdage, søn- og helligdage åbent fra kl Priser: Hovedret 52,- kr. og biret kr. 20. Bi-retten er på hverdage en portion grød eller is. SELSKABER OG ARRANGEMENTER EFTER AFTALE. Kontakt os og få et tilbud. Venlige hilsner Café-teamet

14 Praktisk mappe side 14 af 24 Nærområde / Butikker Gældende fra Lokalområdets butikker: I lokalområdet nær Fortegården, er der gode indkøbsmuligheder. Der findes butikker med næsten alt til brug i dagligdagen. På butikstorvet ved Ellebjergvej er der et udvalg af butikker, der bl.a. tilbyder fødevarer så som frugt og grønt, slagtervarer, kolonial, ost, pizza og fisk. Ligeledes forefindes forretninger for hårpleje (damefrisør / herrefrisør) og fodterapi. På Nordre Strandvej (ca. 500 meter fra Fortegården) er der forretninger, som tilbyder bl.a. kolonialvarer, beklædningsgenstande, bagerforretning, kiosk, damefrisør, fiskehandler (lejlighedsvis), benzinforhandler. Der er også restauranter.

15 Praktisk mappe side 15 af 24 Kirketjeneste Gældende fra Fortegården er beliggende i Ellevang sogn. Sognets kirke Ellevang Kirke på adressen: Jellebakken 42, 8240 Risskov. Kirkekontoret tlf.: Sognepræster: Søren Jensen tlf Mail: Pia Elisabeth Pedersen tlf Mail: Anita Fabricius tlf Mail: Gudstjeneste med kirkekaffe hver 3. torsdag kl i Fortegårdens Store Sal, Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov alle er velkomne. Gudstjenesterne annonceres i FortegårdsNyt. Kirkebil kan rekvireres på vanlig vis. Har du behov for en samtale med en af sognepræsterne, er du velkommen til at benytte ovenstående telefonnumre.

16 Praktisk mappe side 16 af 24 Center uden Grænser Gældende fra Hvad er Center uden Grænser? Fortegårdens Center uden Grænser (CuG) er den bygningsmæssige ramme om en lang række aktiviteter, som sættes i gang og drives af selvstyrende grupper blandt Fortegårdens beboere og andre seniorer, som måtte ønske at være med. Information: Information om CuG s aktiviteter kan fås på Fortegårdens Ejendomskontor, Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov tlf , eller hos Centerrådets kontaktperson Jørgen Munch, Tirstrupvej 24, 2.th. Informationer udsendes regelmæssigt gennem en streamer med program, som vil være fremlagt i Receptionen og andre offentlige steder i lokalområdet. Der vil også løbende blive bragt program i FortegårdsNyt, som uddeles til alle Fortegårdens beboere 10 måneder om året. Brug af CuG s lokaler: Aftale om brug/leje af CuG's lokaler træffes i Receptionen, Ellebjergvej 14K. Priser for leje: et formiddagsarrangement (kl ) et eftermiddagsarrangement (kl ) et aftenarrangement (kl ) Store Sal (max 60 personer) kr. 475,-. lille sal (max 40 personer) kr. 325,-. Møderum 1 & 2 (12-14 personer) kr. 125,-. Café (uden for normal åbningstid) kr. 300,-. Flygel kr. 200,- Ønskes heldagsarrangement ( ) fordobles prisen, og ved heldagsarrangement + aften tredobles prisen. Festarrangementer kan arrangeres efter aftale. Ved servering skal Fortegårdens café benyttes. Værdigrundlag Centerets aktiviteter koordineres af Centerrådet, som påser, at de sker med udgangspunkt i følgende menneskelige værdier:

17 Praktisk mappe side 17 af 24 Center uden Grænser Gældende fra Det enkelte menneskes værdi: I alt, hvad der foregår i CuG, er det vigtigt at fastholde, at det enkelte menneske er værdifuldt uanset alder, køn, social status og politisk eller religiøs orientering. Det enkelte menneske bør accepteres, som det er netop nu, og mødes med respekt. Åbenhed: Centeret er principielt åbnet for alle seniorer, som har lyst til at deltage i de allerede eksisterende aktiviteter eller ønsker at tage initiativ til nye aktiviteter. Mangfoldighed: Kun brugernes fantasi og den gensidige respekt sætter grænser for, hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang i C.u.G. Det er vigtigt, at udbuddet af aktiviteter er så varieret og mangfoldigt som muligt. Fællesskab: Hensigten med CuG s aktiviteter er at skabe og nære fællesskab mellem brugerne gennem samarbejde om fælles opgaver, gennem fælles oplevelser og samvær. Det er vigtigt, at aktive brugere forsøger at inddrage dem, som gerne vil være med, men som måske har brug for inspiration for at blive en del af CuG s fællesskab. Engagement: CuG s aktiviteter forudsætter brugernes engagement. Alle aktiviteter bygger på brugernes indsats og medansvar for deres gennemførelse. Alle aktiviteter forudsætter derfor frivillig deltagelse og holdes kun i gang, så længe en gruppe frivillige tager ansvar for dem. Omsorg: Hensigten med oprettelsen af CuG er også at fremme den gensidige omsorg, som er nødvendig i et center præget af mange ældre brugere. CuG vil kunne fremme integration af svagere og stærkere brugere ved at skabe netværk af forskellig art. Det kan fremme den nærhed, tryghed, stabilitet og genkendelighed, som er vigtige elementer i mange, især ældre menneskers liv. Centerrådet: Centerrådet er nedsat af den Selvejende Institutions bestyrelse. Centerrådet består af: 2 medlemmer udpeget af Beboerforeningen: Jørgen Munck, Tirstrupvej, 24, 2.th Risskov, Bodil Birn, Sletterhagevej 63, 2. tv Risskov, medlem udpeget af Plejecenterets Beboer-pårørende Råd: Inger Iversen, Ahornvej 8, 8240 Risskov, 2 interesserede medlemmer udefra udpeget af Fortegårdens bestyrelse Lise Andersen, Klintevej 13A, 8240 Risskov, Anita Valente Mortensen, Brobjerg Parkvej 43, 2. tv Egå,

18 Praktisk mappe side 18 af 24 Beboerforeningens formål og bestyrelse Gældende fra Formål: Fortegårdens beboere har valgt en beboerforening, som har til formål at varetage beboernes interesser i overensstemmelse med lejelovens regler herom. Beboerforeningen er beboernes talerør over for udlejeren, Den Selvejende Institution Fortegården (DSI). Fortegårdens beboere kan derfor kontakte beboerforeningens medlemmer om beboeranliggender. Beboerforeningen har bl.a. ret til at drøfte ethvert spørgsmål af betydning for Fortegårdens drift med Fortegårdens øverste ledelse, f.eks.: Varsling af huslejeforhøjelse, vedligeholdelse og forbedringer af ejendommene, husorden. Beboerforeningens øverste myndighed er Årsmødet. Bestyrelse Georg Aatorp, formand Sletterhagevej Kurt Holst, næstformand Tirstrupvej 24, st. tv Karen Poulsen, repræsentant Tirstrupvej Ovenstående udgør Fortegårdens Beboerrepræsentation Ove Holm, medlem Tirstrupvej 15, st. tv suppleant Lis Jensen, medlem Sletterhagevej 37, st. th suppleant Else-Marie Nielsen, sekretær Sletterhagevej 35, st. tv suppleant Orla Jensen, medlem Sletterhagevej 39, 2. th suppleant

19 Praktisk mappe side 19 af 24 Beboerforeningens aktiviteter og udvalg Gældende fra Aktivitet Kontaktperson Telefon Sommerudflugt Orla Jensen Julefest Orla Jensen Billard Leo Kjær Værksted 14 Grethe Jensen Petanque Christian Jordansen Billedværksted Kjeld Nielsen Udvalg Kontaktperson Telefon Elevatorudvalg Georg Aatorp Karen Poulsen Ove Holm Redaktionsudvalg Georg Aatorp Grønt udvalg Orla Jensen Hjemmesideudvalg Else-Marie Nielsen Velkomstudvalg Afdeling I & V Vibeke Kjær Afdeling II Karin Larsen Afdeling III Merete Stubbe-Teglbjærg Afdeling IV Erik Stubbe-Teglbjærg

20 Praktisk mappe side 20 af 24 Beboerforeningens Årsmøde & økonomi Gældende fra Årsmøde: Årsmøde for Fortegårdens beboere afholdes hvert år i marts. Årsmødet indkaldes jf. vedtægterne med mindst 3 ugers varsel og afvikles efter mindst denne dagsorden: a. Valg af dirigent og stemmetællere b. Bestyrelsens beretning og fremtidige virke c. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for det forløbne år samt eventuelt fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved Beboerforeningens drift d. Indkomne forslag. Skriftligt formulerede forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet e. Valg af formand samt øvrig beboerrepræsentation og bestyrelse f. Valg af revisor g. Eventuelt Økonomi: Beboerforeningens drift finansieres gennem tilskud fra beboerne. Det månedlige tilskud er i 2015 kr. 28,25 i henhold til Lejelovens regler.

21 Praktisk mappe side 21 af 24 Beboerforeningens Vedtægter Gældende fra Beboerforeningens vedtægter findes som et særskilt bilag i Praktisk mappe, Et aktuelt eksemplar kan rekvireres i receptionen.

22 Praktisk mappe side 22 af 24 FortegårdsNYT/hjemmeside Gældende fra Beboerbladet FortegårdsNYT: Den Selvejende Institution omdeler 10 gange årligt beboerbladet FortegårdsNYT Bladet omdeles til den enkelte lejer ca. d. 1.i måneden. Det bestræbes, via FortegårdsNYT, at give beboerne det bedst mulige kendskab til projekter og lignende. Bladet annoncerer også aktivitets tilbud koordineret af C.u.G., Beboerforeningen og den selvejende Institution. Redaktionen er sammensat af ledelsen af Fortegården SI, bestyrelsen, beboerrepræsentanter, C.u.G. og Pårørenderådet i Institutionen. I bladet og på Fortegårdens hjemmeside kan du finde navnene på redaktionens medlemmer. Alle er velkommen til at komme med indlæg til bladet. Deadline for fremsendelse af indlæg er d. 15. i måneden. Redaktionen forbeholder sig retten til at vurdere det fremsendte i forhold til indholdets nyhedsværdi og afgøre om indlægget trykkes i bladet. Indlæg kan sendes via mail: eller afleveres i receptionen, Ellebjergvej 14K. Hjemmeside: Fortegårdens hjemmeside blev i 2010 revideret og fik nyt layout. Du kan på hjemmesiden finde nyttige informationer om organisationen, ejendomsafdelingen og de enkelte lejligheder, gæsteværelser m.m. På siden AKTUELT finder du nyheder om aktuelle ting på Fortegården.

23 Praktisk mappe side 23 af 24 Fortegårdens bestyrelse Gældende fra s bestyrelse: Formand: Helge Tindal Lindevangsvej Risskov Tlf.: Mail: Næstformand: Ole Maltesen Udsigten Brabrand Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlemmer: Leif Marcussen Elyriavej 9A 8240 Risskov Tlf.: Mail: Kjeld Bjerg Bygmarken Lystrup Tlf.: Mail: Pia Elisabeth Pedersen Elmsager Risskov Tlf.: Bedst tirs-fredag kl Mail:

24 Praktisk mappe side 24 af 24 Mappens vedligeholdelse Gældende fra Vedligeholdelse af Praktisk mappe : Denne mappe indeholder oplysninger, der af hensyn til udskiftning af personer, adresser, telefonnumre og andet må vedligeholdes gennem løbende udskiftning af siderne. Ændringer vil blive annonceret i FortegårdsNyt. Rettelsesblade kan afhentes i receptionen. Praktisk mappe er også at finde på vores hjemmeside: Det er vigtigt, at man sørger for, at holde sin mappe ajour. Rettelsesblade vil altid skulle udskiftes med den / de sider, der har samme sidenummer, som rettelsesbladet, der også er forsynet med ny dato i feltet: Gældende fra Spørgsmål om mappens indhold rettes til Fortegårdens kontor eller Beboerforeningen.

Den Selvejende Institution Fortegården

Den Selvejende Institution Fortegården Bestyrelsen Gældende fra 01.08.10.. Fortegårdens Bestyrelse: Formand: Leif Marcussen Elyriavej 9A, 86 17 32 10 8240 Risskov Næstformand: Grethe Bager F. Vestergaards Gade 28,2 86 12 44 73 8000 Århus C,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Beboerinformation Juni 2011

Beboerinformation Juni 2011 Besøg også vores webside www.noeddehegnet.com Bestyrelsen har kontortid den første mandag I hver måned kl. 19:00 20:00. I Nøddehegnet nr. 62.. Dog ikke I juli og august. I tilfælde af ALVORLIGE problemer

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 06 - Kodammen boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 07 - Skanseparken boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 Tlf. nr. 55 72 39 16 - Fax nr.

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

BETANIAHJEMMET. Velkomstmappe til beboere. KONG GEORGS VEJ 3-2000 FREDERIKSBERG - TLF. 38 86 78 04 www.betaniahjemmet.dk

BETANIAHJEMMET. Velkomstmappe til beboere. KONG GEORGS VEJ 3-2000 FREDERIKSBERG - TLF. 38 86 78 04 www.betaniahjemmet.dk BETANIAHJEMMET Velkomstmappe til beboere KONG GEORGS VEJ 3-2000 FREDERIKSBERG - TLF. 38 86 78 04 www.betaniahjemmet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN... 3 Mødet 4 BETANIAHJEMMET... 6 Deres bolig 7 Plan

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere