RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012"

Transkript

1 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Krav til vvs-måleudstyr Jørgen T. Jepsen og Bjarne Spiegelhauer Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2012

3 Titel : Krav til vvs-måleudstyr Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Jørgen T. Jepsen og Bjarne Spiegelhauer Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\736\38 Krav til VVs måleudstyr\rapport_final.docx Sagsnavn : Krav til vvs-måleudstyr ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Formål og baggrund Formål Baggrund Instrumentoversigt Forslag til krav for måleinstrumenter Kontrol af udstyr til emissionsmåling Økonomi Kalibrering og selvkontrol af måleudstyr har en omkostning Omkostninger for montørerne ved selvkontrollen Bilag Bilag 1 Eksempler på kalibreringscertifikater Bilag 2 Data fra vvs-indreguleringskursus Bilag 3 Leverandørliste Bilag 4 Vejledning nr. 13

5 DGC-rapport 2 1 Formål og baggrund 1.1 Formål At definere tolerancer og kalibreringsintervaller for måleapparater anvendt til indregulering af gaskedler. At foreslå krav til tolerancer og kalibreringsintervaller, som kan anvendes i Gasreglementet. 1.2 Baggrund DGC og gasselskaberne har gennem 2010 og 2011 afholdt en række kurser for vvs-montører. Formålet har været at introducere nye procedurer for indregulering af små gaskedler. De nye procedurer er en konsekvens af den varierende gaskvalitet, som gasimporten fra Nordtyskland har medført. Ved kurserne havde montørerne medbragt deres måleinstrumenter, så de kunne anvendes i undervisningen. Ved at måle på atmosfærisk luft og en testgas med 2 % ilt i nitrogen kunne man observere de aktuelle afvigelser på instrumenterne. Der blev også målt på en testgas med 300 ppm CO i nitrogen. Resultatet af målingerne kan ses i Tabel 1 til 4. Tabel 1 viser målingerne på atmosfærisk luft. Cirka 16 % af måleinstrumenterne viser sig at have en absolut afvigelse på mere end ±0,1 %. Tabel 2 viser målingerne på testgassen. Cirka 19 % af måleinstrumenterne har her en absolut afvigelse på mere end ±0,1 %. For CO målingerne, som ses i Tabel 3, er tolerancen sat til 20 ppm. Her overstiger 28 % af måleinstrumenterne denne grænse. Ved beregningen er kun medtaget de instrumenter, hvor der er opgivet en måleværdi. Tabel 4 viser de anvendte måleinstrumenter opdelt efter sidste kalibreringsdato.

6 DGC-rapport 3 Tabel 1 Måling af luft 21 % ilt Målt O 2 21,0 % Antal Ikke angivet 77 Mindre end 20, ,9-21, ,2 og op 9 I alt 570 Tabel 2 Måling af ilt 2 % Målt O2 2,0 % Antal Ikke angivet 14 Mindre end 1,9 53 1,9-2, ,1 og op 52 I alt 570 Tabel 3 Måling af CO 300 ppm CO målt 300 ppm Antal Ikke angivet 15 Mindre end og op 70 I alt 570 Tabel 4 Sidste kalibreringsdato Dato for sidste kalibrering Antal Ikke angivet og før I alt 570

7 DGC-rapport 4 I Figur 1 og 2 er resultaterne vist grafisk. Figur 1 viser de målte værdier på testgassen. Kun målinger relateret til de instrumenter, som ligger uden for den fastsatte tolerance på ±0,1 %, er medtaget. Figur 2 viser de målte værdier for de samme instrumenter, men nu for de værdier, som er målt på atmosfærisk luft. Ud fra de to figurer kan det ses, at der ikke er nogen sammenhæng mellem afvigelserne på testgas og luft. Et instrument kan altså godt vise god nøjagtighed ved 21 % ilt, men afvige markant ved 2 % ilt, og omvendt. I Bilag 2 er vist alle data for måleværdi, kalibreringsdato og kontrolværdi målt på luft. Heraf fremgår det, at kalibreringsintervallet ikke nødvendigvis er en parameter for nøjagtigheden af målingen. En regelmæssig kalibrering og en kontrol på atmosfærisk luft er således ingen garanti for en korrekt måling. Det er derfor vigtigt, at måleinstrumentet kontrolleres jævnligt, ikke alene på atmosfærisk luft, men også på en testgas, som ligger i det måleområde, hvor instrumentet normalt anvendes.

8 Målt ilt procent Målt ilt procent DGC-rapport Testgas 2.0% ilt Værdi < 1.9 Værdi > Atal målinger Figur 1 Grafisk fremstilling af de målte værdier på testgas. Grafisk fremstilling af de målte værdier på testgas. Kun de instrumenter, som måler under 1,9 % eller over 2,1 % er medtaget. Alle målingerne ligger derfor uden for den fastsatte tolerance på 0,1 %. Atmosfærisk luft Værdi < 1.9 Værdi > Antal målinger Figur 2 Grafisk fremstilling af de målte værdier på atmosfærisk luft. Målingerne er foretaget med de samme instrumenter, som er anvendt til målingerne i Figur 1.

9 DGC-rapport 6 2 Instrumentoversigt For bedre at kunne vurdere de aktuelle data blev det besluttet at lave en oversigt over de eksisterende måleapparater på markedet. Der blev primært fokuseret på ilt- og CO-målingerne samt de tolerancer, som producenterne opgiver for disse målinger. På de fleste af de nævnte måleinstrumenter eksisterer eller kan tilvælges yderligere målte eller beregnede værdier (NO, CO 2, T-røg lambda, etc.). ECOM instrumenter forhandles af Gastech-Energi. Der er opgivet en tolerance på ±0,1 % for ilt og 16 ppm for CO. Måleområderne er henholdsvis fra 0 til 25 % for ilt og fra 0 til ppm for CO. ECOM CN ECOM EN 2 ECOM CL O 2 0 til 25 % 0 til 25 % 0 til 25 % Tolerance rel/abs 2 % / ±0,1 % rel/abs 2 % / ±0,1 % rel/abs 2 % / ±0,1 % CO 0 til ppm 0 til ppm 0 til ppm Tolerance rel/abs 5 % / 200 ppm rel/abs 5 % / 200 ppm rel/abs 5 % / 200 ppm ECOM J2KN ECOM JN ECOM KD O 2 0 til 25 % 0 til 25 % 0 til 25 % Tolerance rel/abs 2 % / ±0,1 % rel/abs 2 % / ±0,1% rel/abs 2% / ±0,1% CO 0 til ppm 0 til ppm 0 til ppm Tolerance rel/abs 5 % / 200 ppm rel/abs 5 % / 200 ppm rel/abs 5 % / 200 ppm

10 DGC-rapport 7 Bacharach instrumenter forhandles af Electro Oil INT A/S. Der er opgivet en absolut tolerance på ±0,3 % for ilt og 200 ppm for CO. Måleområderne er henholdsvis 0 til 20.9 % for ilt og 0 til 2.000/4.000 ppm for CO. Electro Oil oplyser, at det kræves et for røggas typisk indhold af CO 2 i den aktuelle testgas for at give et retvisende billede af iltmængden. Instrumenter kalibreret for ilt på en kalibreringsgas, som ikke indeholder CO 2, vil typisk vise en højere iltværdi ved måling på en røggas. Test foretaget af Electro Oil viser, at målinger omkring 5 % ilt giver en markant højere nøjagtighed, når testgassen indeholder CO 2. PCA 2 Fyrite Insight O 2 0 til 20.9 % 0 til 20.9 % Tolerance ±0,3 %* absolut ±0,3 %* absolut CO 0 til ppm 0 til ppm Tolerance ±5 % af værdi eller 10 ppm ±5 % af værdi eller 10 ppm I området 0 to ppm i området 0 to ppm ±10 % i området 2001 to ppm *Med CO 2 svarende til en typisk røggas. For eksempel 9 % CO 2 svarende til 5 % ilt Det er imidlertid ikke os bekendt, om en sådan gas anvendes ved kalibreringen.

11 DGC-rapport 8 Elma instrumenter oplyser, at alle modeller har en relativ tolerance på ±0,2 % for ilt i intervallet 0 til 25 %. For CO er tolerancen 5 ppm i intervallet fra 0 til 50 ppm og 5 % i intervallet 51 til ppm. Eurolyzer ST Basic Eurolyser Ste*** Multilyzer NG O 2 CO Maxilyzer NG O 2 0 til 25 % 0 til 25 % 0 til 21 % 0 til 21 % Tolerance ±0,2 % absolut ±0,2 % absolut ±0,2 % absolut ±0,2 % absolut CO 0 til 50 ppm 0 til 50 ppm 0 til 50 ppm 0 til 20 ppm Tolerance ±5 ppm ±5 ppm ±5 ppm ±3 ppm 51 til ppm 51 til ppm 51 til ppm 21 til ppm ±5 % ±5 % ±5 % ±5 % Testo instrumenter forhandles af Buhl og Bønsøe. De oplyste tolerancer er ±0,2 % for ilt i området fra 0 til 21 %. Tolerancerne for CO er afhængig af, hvilken model som anvendes, og i hvilket interval der måles. Måleintervallerne går fra 0 til henholdsvis ppm, ppm eller ppm. Testo LL Testo 327 Testo 350-XL O 2 0 til 21 % 0 til 21 % 0 til 21 % Tolerance ±0,2 % absolut ±0,2 % absolut ±0,2 % absolut CO 0 til 200 ppm 0 til 400 ppm 0 til 99 ppm Tolerance ±10ppm eller ±2 % ±20ppm ±5 ppm 201 til ppm 401 til ppm 100 til ±20ppm eller ±5 % ±5 % ±5 % 2001 til ppm 1001 til ppm 2001 til ppm ±10 % ±10 % ±10 % I Figur 3 er vist en grafisk sammenligning af de oplyste tolerancer for en iltprocent på 5.

12 DGC-rapport 9 ECOM Bacharach Eurolyzer Testo 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 Figur 3 Grafisk sammenligning af de oplyste tolerancer for en iltprocent på 5

13 DGC-rapport 10 3 Forslag til krav for måleinstrumenter Ved de omtalte kurser blev tolerancerne sat til ±0,1 % for ilt og ±20 ppm for CO. De fleste af de måleinstrumenter, som vi har set på, har opgivet en ilttolerance på ±0,2 % og en CO-tolerance på ±5 %. Hvis vi ser på det væsentlige måleområde for ilt som er 1 % til 5 % - vil de tolerancer, som er opgivet af leverandøren, ikke kunne leve op til de mål, som blev sat ved vvs-kurserne. Det blev dog samtidig observeret, at for tre ud af fire instrumenter lå de målte værdier inden for en tolerance på ±0,1 %. Der er altså generelt en god overensstemmelse mellem de målte værdier og de sande værdier. For at sikre en ensartet og nøjagtig måling for alle instrumenter vil en regelmæssig kontrol dog være nødvendig. Vi foreslår derfor en regelmæssig kontrol, for eksempel en gang om måneden, med en testgas på 2 % ilt. Bliver der observeret fejl på udstyret, skal det sendes til reparation. Nedenfor er beskrevet en simpel metode til kontrol af emissionsværdier for ilt og CO. Der findes allerede i dag prøvestande hos gasselskaberne, hvor montørerne kan teste deres udstyr på en testgas. Vi foreslår også, at måleudstyret kalibreres i henhold til leverandørens anvisning.

14 DGC-rapport 11 4 Kontrol af udstyr til emissionsmåling En simpel måde at kontrollere sit instrument på er at anvende en opstilling, som er vist i Figur 4. Det kræver, at vvs-installatøren har den nødvendige testgas til rådighed: En testgas med 300 ppm CO i nitrogen og en med 2 % ilt i nitrogen. Ved atmosfærisk luft bør røggasmåleren vise tæt på 21 %. Figur 4

15 DGC-rapport 12 Flasken forsynes med en regulator/reduktionsventil, der via et T-stykke leder gassen til røggasmåleudstyrets udtagssonde (sugestuds). På T-stykkets sidegren anbringes en ballon eller et kugleflowmeter. Ved kontrol af måleudstyret åbnes flaskens regulator så meget, at ballonen netop pustes op, eller flowmeterets kugle netop løfter sig. Dette skal sikre, at måleudstyrets indbyggede pumpe ikke sættes under tryk, men at der stadig er tilstrækkeligt med gas til røggasmåleudstyret. Det anbefales, at denne test udføres minimum hver anden måned. Metoden er beskrevet i DGC vejledning nr. 13

16 DGC-rapport 13 5 Økonomi 5.1 Kalibrering og selvkontrol af måleudstyr har en omkostning Kalibrering af måleudstyr koster mellem 775 og kr. ekskl. moms i henhold til de priser, vi har fået oplyst. Kalibrering på et akkrediteret laboratorium ligger mellem 840 og kr. og på et ikke-akkrediteret laboratorium, som har en sporbar kalibreringsydelse, ligger priserne mellem 775 og 890 kr. Priserne kan indeholde varierende serviceydelser som afhentning og levering, rensning og justering mv. Nogle vvs-installatører har en aftale om reparation og udskiftning af måleceller efter behov. Dette samt reservedele faktureres særskilt. Generelt ligger prisen for en kalibrering på et akkrediteret laboratorium mellem og kr. Udstyret til selvkontrol af måleudstyret hver anden måned andrager en investering på mellem og kr. ekskl. moms. Da det vil være de store servicevirksomheder og tekniske skoler, der selv vil anskaffe udstyret, har gasselskaberne opstillet testudstyr på deres domiciler: DONG Energy, Vejen og Stenlille HMN Naturgas, Viborg og Gladsaxe NGF, Odense Herudover overvejer gasselskaberne via FAU GI at opstille testfaciliteter på Ålborg Gasforsyning samt enkelte større grossister, hvor montørerne har deres gang. 5.2 Omkostninger for montørerne ved selvkontrollen Fuldtidsmontør - antal årlige målinger 750 (meromkostningen fordeles på hovedeftersyn) Hver egenkontrol skønnes at koste 1,5 montørtime á 650 kr. (montøren skal forbi værksted, gasselskab el. lign.) Egenkontrollen kan gennemføres gratis hos gasselskab el. lign.

17 DGC-rapport 14 Meromkostninger Årligt: Egenkontrol 6x1,5x650 kr Pr. hovedeftersyn: Kr /750 kr. 7,80 Hertil skal lægges den pris for kalibrering af måleudstyret, som leverandøren foreskriver. (kilde: DEBRA)

18 DGC-rapport 15 Bilag 1 Eksempler på kalibreringscertifikater

19 DGC-rapport 16

20 DGC-rapport 17

21 DGC-rapport 18

22 DGC-rapport 19

23 DGC-rapport 20

24 DGC-rapport 21 Bilag 2: Data fra vvs-indreguleringskursus Oplysninger fra vvs-kurser 2010 og 2011 Målt O 2 21 % Antal Målt O 2 2 % Antal Ikke angivet 77 Ikke angivet 14 Mindre end 20,9 70 Mindre end 1, ,9-21, ,9-2, ,2 og op 9 2,1 og op 52 I alt 570 I alt 570 CO målt * Antal Dato Antal Ikke angivet 15 Ikke angivet 65 Mindre end og før og op I alt I alt 570 O 2 -målinger kalibreringsdato før 2009 Sorteret efter kalibreringsdato

25 DGC-rapport 22 O 2 -målinger mindre end 1,9 med dato og kalibrering Sorteret efter kalibreringsdato Måling O 2 Dato Kalibrering

26 DGC-rapport 23 O 2 -målinger mindre end 1,9 med dato og kalibrering Sorteret efter kalibreringsdato Måling O 2 Dato Kalibrering

27 DGC-rapport 24 O 2 -målinger over 2,1 med dato og kalibrering Sorteret efter kalibreringsdato Måling O 2 Dato Kalibrering

28 DGC-rapport 25 O 2 -målinger over 2,1 med dato og kalibrering Sorteret efter kalibreringsdato Måling O 2 Dato Kalibrering

29 DGC-rapport 26 Bilag 3: Leverandørliste Gastech Energi Sindalsvej Risskov Electro Oil INT A/S Birkedam 10 C Hal Kolding Elma Instruments A/S Ryttermarken Farum Buhl og Bønsøe A/S Hassellunden 11 A 2765 Smørum

30 DGC-rapport 27 Bilag 4: DGC vejledning 13

31 DGC-rapport 28

32 DGC-rapport 29

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Projektrapport September 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Marius Kildsig/Hanne Frederiksen Dansk

Læs mere

RAPPORT. Myndighedsbehandling af store gasinstallationer. Projektrapport Juli 2014

RAPPORT. Myndighedsbehandling af store gasinstallationer. Projektrapport Juli 2014 Myndighedsbehandling af store gasinstallationer Grænseflader mellem myndigheder samt pligter og krav til sagsbehandling og dokumentation Projektrapport Juli 2014 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr.

Læs mere

Energibranchen.dk. Sikkerhedsstyrelsen 4 147 virksomheder politianmeldt

Energibranchen.dk. Sikkerhedsstyrelsen 4 147 virksomheder politianmeldt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 4 December 2009 Sikkerhedsstyrelsen 4 147 virksomheder politianmeldt Nyt fra Erhvervs- og byggestyrelsen 8 Regler for aftræk

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Nr. 5 november 2004 93. årgang Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Sikkerhedsstyrelsen på plads i Esbjerg > - det danske tidsskrift for gasinformation

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne Liberaliseringen af bilsynsmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning og konklusion 3 2 Indledning og afgrænsning 5

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 113470 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 101-536386-011 Adresse ATP-Ejendomme A/S, Nicolai Eigtveds Gade 12-32 og 38 Udarbejdet

Læs mere

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE Journal nr. 3/1120-0100-0895/kl/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører,

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Energibranchen.dk. Kritik af renoveringspuljen. I løbet af 2010 8 25.000 nedgravede olietanke skal sløjfes

Energibranchen.dk. Kritik af renoveringspuljen. I løbet af 2010 8 25.000 nedgravede olietanke skal sløjfes Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2009 DEBRA-generalforsamling 6 Kritik af renoveringspuljen I løbet af 2010 8 25.000 nedgravede olietanke skal sløjfes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere