Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012"

Transkript

1 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2011/2012

2 En bæredygtig værdikæde Ambitionen er, at ansvarlighed skal integreres i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den skadebehandling, som vi tilbyder vores kunder, når skaden er sket. Produkter & risikovurdering Salg & marketing Distribution Skadebehandling Kundeservice

3 02 Ansvarlighed helt ud til kunden 04 Kunder, kerneforretning og kreativ kommunikation 06 Indsatsområder, mål og status 08 Highlights Vores interessenter og prioriteringer 12 Klima 16 Sikkerhed 20 Sundhed 24 Ansvarlige og engagerede medarbejdere 26 Om Codan 27 Corporate Governance 28 Revisorerklæring 30 Data 32 GRI index

4 2 Codan Ansvarlighed helt ud til kunden 2011 blev året, hvor vores kunder kom endnu højere op på dagsordenen inden for vores arbejde med ansvarlighed. Kunderne kunne for alvor mærke konsekvenserne af klimaforandringerne med skybruddet i København og Sydsverige og vi fik sat sikkerhed markant på den eksterne dagsorden. I august 2011 lancerede vi vores nye forretningsstrategi, som sætter kunden i fokus i alt, hvad vi foretager os. Strategien hjælper os med hele tiden at spørge os selv, hvad koblingen til kunden er? Det gælder både de medarbejdere, der er i direkte og indirekte kontakt med vores kunder. Som et led i vores nye forretningsstrategi har vi bl.a. valgt at igangsætte et omfattende kundeserviceprogram. I første fase har vi fokuseret meget på at kortlægge kundernes servicebehov. Dette gjorde vi ved at spørge kunderne selv og ved at involvere de medarbejdere, som er tættest på kunderne. Dernæst har vi iværksat en systematisk måling af vores serviceniveau og kundernes vurdering heraf med henblik på at drive de nødvendige forbedringer. De første resultater er allerede på vej fx i form af bedre tilgængelighed i vores call centre. Vi har også iværksat et projekt til forbedring af den skriftlige kommunikation i Sverige, ligesom vi er tilgængelige alle ugens dage via digitale kanaler. Ansvarlighed og forretningsstrategien Vores strategi for ansvarlighed har et direkte link til vores forretningsstrategi. Strategien for ansvarlighed frem til 2013 har fokus på temaerne klima, sikkerhed og sundhed, og ambitionen er at målrette vores aktiviteter endnu mere mod kunderne. Det har vi bl.a. gjort ved at integrere ansvarlighed endnu mere i vores forretning. På sundhedsområdet tilbyder vi bl.a. unikke rehabiliteringsprogrammer i Sverige og finansierer sundhedsophold på højskoler for udviklingshæmmede i Danmark. Sikkerhed på den eksterne dagsorden I 2011 lancerede vi Årets Refleksdag i Danmark sammen med Børneulykkesfonden. Frivillige medarbejdere gik på gaden i fire store byer og delte gratis reflekser ud til danskerne. Samtidigt har vi delt reflekser ud til vores kundemøder og på en række store erhvervsmesser. Ambitionen har været at forebygge skader i trafikken i den mørke vintertid og involvere kunder og potentielle kunder endnu mere i vores ansvarlighedsarbejde. Vi er rigtig stolte over, at kampagnen det første år nåede ca. 1,2 millioner danskere. I Sverige har vi gennem årene doneret omkring redningskranse til havne og strande. Men en del af redningskransene er så gamle og slidte, at de ikke længere vil kunne bruges til at redde liv. Derfor lancerede vi i forsommeren 2011 en Facebook-kampagne, som opfordrede svenskerne

5 Ansvarlighed helt ud til kunden 3 Strategien for ansvarlighed frem til 2013 har fokus på temaerne klima, sikkerhed og sundhed, og ambitionen er at målrette vores aktiviteter endnu mere mod kunderne. Mike Holliday-Williams CEO til at bruge deres smartphones til at tage billeder af redningskransene. Efter to måneders intensiv jagt blev billeder af næsten redningskranse lagt ud på Facebook. Ud af dem var ca. 300 redningskranse ødelagte og vil blive udskiftet. Klimaforandringerne ramte os hårdt Det historisk voldsomme skybrud, som ramte København og Sydsverige den 2. juli 2011, har haft enorme konsekvenser for de kunder, som blev berørt. Vores skadeorganisation viste i den forbindelse sit værd, og hele organisationen har klaret udfordringerne fantastisk gennem en vedvarende og brændende indsats over for kunderne, da de behøvede det mest. Vi vil hjælpe kunderne Vi vil gerne fokusere yderligere på at forebygge skader og dermed undgå de mange ubehagelige konsekvenser, som ekstremt vejr har for vores kunder. I første kvartal af 2012 har vi lanceret en ny gratis SMS-varsling i Danmark, som alle danskere kan tilmelde sig. Desuden har vi lanceret en række webfilm, der viser danskerne, hvordan de kan forebygge skader på deres bolig ved skybrud. Vi vil bruge disse erfaringer til lignende tiltag i resten af vores skandinaviske organisation. De ekstreme vejrsituationer havde naturligvis indflydelse på årets resultat, men vores nordiske organisation har endnu en gang bevist, at vi kan skabe lønsomme resultater, når vi løfter i flok. Med vores nye strategi, og det fornyede fokus på kunderne, er jeg overbevist om, at de positive resultater vil fortsætte i de kommende år. Mike Holliday-Williams CEO

6 4 Codan Kunder, kerneforretning og kreativ kommunikation Vi definerer ansvarlighed som vores arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretning og i vores interaktion med vores interessenter. I 2011 tog vi hul på arbejdet med vores nye ansvarlighedsstrategi, som er en fortsættelse af vores første strategi, som vi lancerede tilbage i I den forbindelse begyndte vi sidste år at arbejde efter visionen Vi forsikrer en bæredygtig fremtid med de tre strategiske temaer: klima, sikkerhed og sundhed. Udover de strategiske temaer arbejder vi med en række indsatsområder: kunder, medarbejdere, samfund, miljø og leverandører. Det gør vi for at sikre, at vi favner bredt i vores ansvarlighedsarbejde og involverer de rigtige interessenter. Du kan få et overblik over vores vision, indsatsområder og mål på side 6. Med den nye ansvarlighedsstrategi fokuserer vi endnu mere på vores kunder og på at integrere bæredygtige løsninger i vores kerneforretning. Vi er også begyndt at eksperimentere med nye kreative måder at få kommunikeret vores budskaber ud eksternt, herunder film, sociale medier, konkurrencer, mobilløsninger osv. Det kan du læse mere om, når vi gennemgår vores tre strategiske områder fra side 12. En bæredygtig værdikæde Vores ambition er at integrere ansvarlighedsarbejdet i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den skadebehandling, vi tilbyder vores kunder, når skaden er sket. Det er et arbejde, vi er i fuld gang med, og som vil fortsætte i de kommende år. Det er vejen frem, hvis vi skal skabe størst mulig værdi for vores interessenter og vores forretning. Forankring både lokalt og globalt Som en del af en af verdens største forsikringskoncerner, RSA, er vores ansvarlighedsarbejde også globalt forankret. Koncernens CEO, Simon Lee, har det overordnede ansvar for, at hele koncernen prioriterer og arbejder struktureret med En bæredygtig værdikæde Produkter & risikovurdering Salg & marketing Distribution Skadebehandling Kundeservice POLITIKKER OG PRINCIPPER MÅL, RAPPORTERING OG INDSATSOMRÅDER PARTNERSKABER MEDARBEJDERENGAGEMENT Eksempelvis vores skadestopprodukt, hvor vi forebygger ulykker hos transportvirksomheder og dermed reducerer både menneskelige og økonomiske omkostninger. Eksempelvis WWF s Earth Hour kampagne, hvor vi som hovedsponsor var med til at få klimabudskaberne ud via bl.a. sociale medier, film i S-toge og biografer samt stor cykel event i København. Eksempelvis i Sverige hvor vi tilbyder de fleste kunder at få tilsendt deres policer og fakturaer online og dermed reducerer vores papirforbrug. Eksempelvis når en kunde får et stenslag på sin bilrude, arbejder vores leverandører på i størst mulig udstrækning at reparere selve stenslaget i stedet for at skifte hele ruden, hvilket reducerer CO 2-udslippet ved skadebehandlingen. Eksempelvis vores gratis SMS-service, hvor vi varsler vores danske kunder mod skybrud og storm. Dermed kan de nå at sikre værdifulde og personlige genstande inden en eventuel oversvømmelse af kælderen.

7 Kunder, kerneforretning og kreativ kommunikation 5 I 2011 begyndte vi for alvor at fokusere endnu mere på vores kunder og integrere bæredygtige løsninger i vores kerneforretning. Jeanette Fangel Løgstrup Director Communications, CSR & Customer Ansvarlige politikker På codan.dk/csr kan du læse mere om politikkerne på ansvarlighedsområdet, som vores bestyrelse og CEO har godkendt og udstukket. Politikkerne fungerer som overordnede retningslinjer for vores ansvarlighedsarbejde, herunder vores tilgang til menneskerettigheder, miljø, donationer og frivilligt arbejde. På sitet kan du også læse om vores værdier og forretningsprincipper, der er med til at styrke arbejdet med ansvarlighed i hele organisationen. ansvarlighed. Hele koncernen anvender et web baseret rapporteringssystem. Fire gange årligt rapporterer vi på alle vores miljømål, så vi internt kan måle udviklingen og dermed følge op på, om vi er på rette vej i forhold til at opfylde målene. Alle øvrige data rapporteres én gang årligt i for bindelse med koncernens og vores egen årlige ansvarlighedsrapport. Herudover er der også en lang række andre fordele ved at være en del af en stor, global organisation fx globale velgøren hedsprogrammer til medarbejderne og mulighed for at dele erfaringer med vores søsterselskaber i andre lande. Gennem RSA har vi desuden været tilsluttet Global Compact siden 2007 et initiativ, der inddrager private virksomheder i løsningen af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. RSA awards RSA har høstet en del anerkendelse for sit ansvarlighedsarbejde i Strategisk fokus Øget fokus på kunder, kerneforretning og kreativ kommunikation Stærkt fokus på medarbejder engagement og interne processer Definition af strategi. Læs mere om priserne på

8 6 Codan Indsatsområder, mål og status I 2011 har vi arbejdet med vores indsatsområder, som skal være implementeret senest i Der er en række områder, hvor vi allerede er nået langt, men der er også områder, hvor vi fortsat har et stykke arbejde foran os. Her kan du få en status på vores indsatsområder og strategiske mål. INDSATSOMRÅDER Kunder MÅL Udvikle og implementere ny kunde strategi, der skal indeholde øget dialog om ansvarlighed STATUS n Som en del af vores nye forretningsstrategi har vi lanceret et nyt kundeprogram, hvor vi stiller skarpt på, hvordan vi kan forbedre vores service over for kunderne. Udvikle klimavenlige kundeløsninger og kommunikationsmetoder via vores interne Green Team n I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle kunder med en glasskade på boligen får tilbud om en miljørapport ved udskiftning af deres vinduer. medarbejdere MÅL Øge medarbejderengagement gennem udviklingsprogrammer bl.a. vores Global Capability Framework, der sætter fokus på personlig udvikling status n I 2011 øgede vi de danske medarbejderes engagement med 11,5 procent i forhold til I Sverige var dette tal 15 procent. blive blandt de tre mest foretrukne arbejdsgivere i forsikringsbranchen nn En undersøgelse blandt business-studerende viser, at vi i Danmark er den anden mest attraktive arbejdsplads i forsikringsbranchen. I Sverige kom vi ikke i top 100 og ved derfor ikke hvilken placering, vi har. Samfund mål Uddele donationer til velgørenhed inden for de tre strategiske temaer klima, sikkerhed og sundhed igangsætte medarbejderindsamlinger i forbindelse med naturkatastrofer Udvikle nye ansvarlige retningslinjer for investeringer n Vi har etableret en intern tværfaglig projektgruppe, som arbejder med at udarbejde ansvarlige retningslinjer for investeringer. udvikle og implementere en ny holistisk medarbejderpolitik samt øge diversiteten blandt medarbejderne og rummeligheden på arbejdspladsen nn I 2012 og 2013 vil vi arbejde på at udvikle og implementere en holistisk medarbejderpolitik. Antallet af kvindelige ledere er steget i Danmark og Sverige, mens det er faldet i Norge. I Danmark har vi oprettet et sælgerteam bestående af seniorer i alderen år. Arbejde på at reducere antallet af børneulykker via Børneulykkesfondene i Danmark og Sverige status n Vi har bl.a. doneret penge til Børnecancerfonden, Julemærkefonden og Danmarksindsamlingen. n Vi har bl.a. indsamlet penge til jordskælvsofrene i Japan og til ofrene for tørken i Østafrika. n I Danmark har Børneulykkesfonden stået bag flere end 10 kampagner med fokus på sikkerhed. Sammen arrangerer vi Årets Refleksdag, der finder sted, lige inden vi skifter til den mørke vintertid. miljø mål Blive det markedsledende forsikringsselskab inden for vedvarende energi og dele vores viden til fordel for kunderne på dette område lancere en ny ekstern klimaportal med gode råd til at forebygge skader som følge af mere ekstremt vejr Øge forskningssamarbejde og kommunikation omkring oversvømmelser målrettet politikere, medier og kunder status n Vi er lige nu det markedsledende forsikringsselskab inden for vedvarende energi og forsikrer i dag 60 procent af den installerede kapacitet på offshore vindmøller i hele verden. n I Danmark har vi lanceret et forebyggelses site med gode råd til, hvordan boligejere kan gardere sig mod skybrud. På sitet kan man bl.a. se fore byggelsesvideoer og tilmelde sig vores gratis SMS-varsling. n Vi er involveret i en række projekter med fokus på klimatilpasning herunder et nordisk forskningsprojekt og projekt med den danske tænketank CONCITO. leverandører mål Implementere Code of Conduct for leverandører og samarbejdspartnere indgå i dialog om ansvarlighed med vores største leverandører i samarbejde med leverandører skal vi i udbud og forhandlinger arbejde på at identificere klimavenlige tilbud og løsninger for at mindske miljøpåvirkningen og CO 2 -udslippet status n I slutningen af 2011 var vores Code of Conduct til leverandører implementeret i 55 procent af vores samlede indkøb. n Vi har en aktiv dialog med mange leverandører for at reducere ressourceforbruget og miljøpåvirkningen. Denne dialog er blevet mere omfattende i 2011, og vi ønsker fortsat at øge indsatsen. n I 2012 og 2013 vil vi arbejde på at identificere klimavenlige løsninger i udbud og forhandlinger med leverandører. I 2011 har vi haft fokus på at implementere Code of Conduct i vores aftaler med leverandørerne. strategiske mål Med indsats områderne har vi opstillet seks strategiske mål. Inden 2013 vil vi: mål udvikle mindst tre nye bæredygtige produkter til vores kunder Forbedre vores omdømme i forhold til samfundsansvar til 59 i Sverige (fra 57 i 2009) og 57 i Danmark (fra 54 i 2009) i Reputation Institutes omdømmeanalyse Være blandt de tre foretrukne arbejdspladser inden for forsikringsbranchen i Norden Status n I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle kunder med en glasskade på boligen får tilbud om en miljø rapport ved udskiftning af deres vinduer. n Analyser fra foråret 2011 illustrerede, at vi fortsat kan gøre meget mere for at ændre på vores omdømme i forhold til samfunds ansvar. Det samlede indeks blev 57 i Sverige og 50 i Danmark. nn En undersøgelse blandt business-studerende viser, at vi i Danmark er den anden mest attraktive arbejdsplads i forsikringsbranchen. I Sverige kom vi ikke i top 100 og ved derfor ikke hvilken placering, vi har. I 2011 viste vores medarbejdertilfredshedsmåling, at et stigende antal medarbejdere vil anbefale virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.

9 vision Klima Indsatsområder, mål og status 7 SIKKERHED Vi forsikrer en bæredygtig fremtid sundhed FARVEKODER: n På rette vej n Mangler et stykke endnu 4. udvikle en ny strategi for skadefore byggelse n Vi arbejder løbende på at udvikle vores strategi for skadeforebyggelse. Vi tilbyder fx gratis SMSvarsling i Danmark og har lanceret Facebookkampagne med fokus på redningskranse i Sverige Fortsætte med at udvikle vores sundhedsaktiviteter for medarbejderne med det formål at reducere sygefravær engagere vores medarbejdere via en årlig klimauge, sundhedsuge og frivillighedsuge implementere nyt globalt samfunds program med fokus på donationer og frivilligt arbejde nn Fra 2010 til 2011 er antallet af sygedage faldet hos de danske medarbejdere. I samme periode er antallet af sygedage steget i Sverige og Norge. n I 2011 afholdt vi klimauge, sundhedsuge og frivillighedsuge for medarbejderne. n Vi har bl.a. lanceret et nyt velgørenheds program, hvor medarbejderne i 1-3 måneder har mulighed for at blive udstationeret hos en NGO eller lignende Fortsætte vores frivillige arbejde med fokus på klima, sikkerhed og sundhed Dele vores viden om skadeforebyggelse bredt i samfundet n Ca. 600 medarbejdere har bidraget med frivilligt arbejde i 2011 til fordel for WWF, Børneulykkesfonden, Myrorna og Røde Kors. n Vi har oprettet særlige sider på vores hjemmesider i Danmark og Sverige med gode råd til at fore bygge skader fx på boligen, i trafikken og på ferien Arbejde på at minimere vores CO 2 -udslip herunder en ny intern klimahandlingsplan og en ny ansvarlig bilpolitik Fortsætte med at udvikle vores partnerskab med WWF med fokus på forskning, uddannelse og klimavenlige løsninger Udvikle partnerskaber med DONG Energy, leverandører og samarbejdspartnere for at reducere vores og kundernes CO 2 -udslip n I 2011 har vi reduceret vores CO 2 -udslip med to procent i Danmark og Sverige i forhold til Vi har desuden lanceret en ny, miljøvenlig firmabilpolitik i Danmark. n I 2011 har vi udviklet vores partnerskab med WWF til også at omfatte sponsering af Earth Hour i Danmark og Sverige. Herudover samarbejder vi bl.a. om udvikling af klimavenlige forsikringsløsninger til vores kunder. n I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle kunder med en glasskade på boligen får tilbud om en miljørapport ved udskiftning af deres vinduer Identificere nye bæredygtige metoder til skadebehandling i samarbejde med leverandører n I 2011 har vi fx samarbejdet med leverandører om at reparere glasskader på biler i stedet for at skifte hele ruden. Det har betydet en reduktion i CO 2 -udslippet med mere end ton Deltage i frivilligt arbejde med mindst medarbejdere Reducere vores CO 2 -udslip med fem procent fra indgå i dialog med vores største leverandører og sikre, at alle leverandører har underskrevet vores Code of Conduct n I 2011 deltog ca. 600 medarbejdere i frivilligt arbejde. n I 2011 reducerede vi vores CO 2 -udslip med to procent i Danmark og Sverige i forhold til n I slutningen af 2011 var vores Code of Conduct til leverandører implementeret i 55 procent af vores samlede indkøb.

10 8 Codan 10 highlights fra 2011 Flere end 10 kampagner med fokus på sikkerhed i børnehøjde lanceres af Børneulykkesfonden i Danmark. 3 procent stigning i medarbejder engagementet i forhold til Over 250 medarbejdere deler næsten gratis reflekser ud til Årets Refleksdag i Danmark og i en række byer i Sverige svenskere downloader vores nye første hjælpsapplikation til smartphones efter den lanceres i Danmark og Sverige. ver 300 redningso kranse vil blive udskiftet i de svenske havne på baggrund af Facebookkampagne.

11 Highlights temauger med fokus på klima, sundhed og frivilligt arbejde engagerer vores medarbejdere i ansvarlighedsarbejdet. kr. koster det vores 0 danske kunder med glasskader på deres bolig at få gennemført et gratis vinduestjek og få en miljørapport via Glarmesterens Døgnvagt. 62 danske kommuner slukkede lyset under Earth Hour, som vi var hovedsponsor for i Danmark. 600 medarbejdere gennemfører frivilligt arbejde. 55 procent af vores samlede indkøb er omfattet af vores Code of Conduct.

12 10 Codan vores interessenter og prioriteringer Vi oplever gang på gang, at det er igennem stakeholder management og partnerskaber, at vi skaber de største resultater med vores ansvarlighedsarbejde. Derfor arbejder vi på at styrke forholdet til vores partnere og interessenter ved at indgå i projekter, som skaber værdi for vores forretning, samarbejdspartnere, kunder og samfundet. I dialogen med vores interessenter prioriterer vi dem, som har størst indflydelse på og gavn af vores ansvarlighedsarbejde. I 2011 har særligt kunder, leverandører og NGO er spillet en betydelig rolle, men også medarbejdere og samfundet har helt naturligt været medvirkende til, at vi er godt på vej til at nå vores mål. Kunder Med vores nye forretningsstrategi fik vi for alvor sat fokus på kunderne i Strategien har fokus på, at alt hvad vi gør er med kunden i centrum. I forbindelse med strategien har vi søsat en lang række strategiske initiativer, bl.a. et omfattende program, der skal gøre os i stand til hele tiden at måle kundernes forventninger og sørge for at leve op til dem. Men det er ikke nyt for os at måle kundernes tilfredshed. Det gør vi hele tiden, og de samlede tal for Danmark i 2011 viste et meget tilfredsstillende resultat på 86 procent på erhvervskunder og 83 procent på privatkunder. Medarbejdere Vi gennemfører årlige tilfredsheds og engagementsmålinger blandt medarbejderne, hvor de kan give deres syn på arbejdspladsen. Medarbejderne har også mulighed for at give deres mening til kende over for ledelsen ved at deltage aktivt i de faglige organisationer, samarbejdsudvalg og tage kontakt til bestyrelsens medarbejderrepræsentanter. Brancheforeninger Vi er en aktiv del af vores brancheorganisationer Forsikring & Pension i Danmark og Svensk Försäkring i Sverige. Leverandører Vores Code of Conduct, som blev udarbejdet i slutningen af 2010, var pr. 31. december 2011 implementeret i mere end 55 procent af vores samlede indkøb, og det øges i takt med genforhandlinger og udbud. Alle nye kontrakter skal indeholde Code of Conduct, og vi har en god dialog med både nuværende og nye leverandører. Vores Code of Conduct stiller krav til alle vores leverandører i forhold til bl.a. klima og menneskerettigheder. NGO er Vi har tætte partnerskaber med en række NGO er og interesseorganisationer, som har stor værdi for vores ansvarlighedsarbejde. I 2011 arbejdede vi bl.a. sammen med WWF Verdensnaturfonden om Earth Hour i både Danmark og Sverige og med Børneulykkesfonden i Danmark om Årets Refleksdag. I Norge har vi et partnerskab med Norsk Luftambulance, og i Sverige har vi tætte relationer til bl.a. Røde Kors og Skolpolisen. Via vores strategiske partnere som bl.a. Ældre Sagen og Landsforeningen LEV (landsforeningen for udviklingshæmmede) i Danmark arbejder vi sammen om at tilbyde forsikringer til foreningernes medlemmer, og vi sponserer en lang række ansvarlige arrangementer og projekter fx bilkurser for ældre bilister. Samfund Vi ønsker at være en aktiv del af samfundet og deltager i en lang række aktiviteter som for eksempel forskningsprojekter og frivilligt arbejde. Vi samarbejder med Miljøforvaltningen i Stockholm og deltager i nordiske forskningsprojekter via NordForsk et organ under Nordisk Ministerråd. Hvert år støtter vi også velgørende formål gennem Codan Fonden. I 2011 støttede fonden bl.a. organisationer som Børns Vilkår og Børn og Unge i Voldsramte Familier. Politikere Vi støtter ikke politiske partier, men vi deltager i politiske diskussioner, som har relevans for vores forretning. Eksempelvis blev vi i 2011 en del af en følgegruppe om klimatilpasning i den grønne tænketank CONCITO i Danmark. Vi deltager også på Almedalsveckan, som er Sveriges største politiske mødeplads, hvor vi bl.a. har afholdt seminar og deltaget som gæstetalere på andre seminarer. I marts 2011 var vi desuden vært for en konference om klimatilpasning i samarbejde med Københavns Kommune. Investorer Vi investerer primært i nordiske stats- og realkreditobligationer. Vores investeringer i aktier og virksomhedsobligationer udgør en mindre del af den samlede investeringsportefølje. Bliver vi bekendt med, at vi har investeringer i et selskab, vi af etiske årsager ikke ønsker at have investeringer i, vil vi igangsætte en dialog med selskabet, direkte eller via vores forvalter, med det formål at få selskabet til at ændre adfærd eller frasælge investeringen.

13 Vores interessenter og prioriteringer 11 Kunder Investorer Brancheforeninger Leverandører Medarbejdere Samfund Politikere NGO er Væsentlighed og prioritering I 2010 gennemførte vi en lang række interviews med flere af vores store kunder, forskere, eksperter og de samfundsaktører, som vi samarbejder med. Vi gennemførte også en medarbejderundersøgelse, hvor alle kunne komme med input til deres syn på virksomhedens ansvarlighedsarbejde og afholdt dialogmøder med udvalgte nøglepersoner i hele organisationen. Endelig spurgte vi over kunder og potentielle kunder inden for både privat- og erhvervssegmentet om deres holdning til, hvilke samfundsmæssige udfordringer vi, som forsikringsselskab, bør være med til at løse. Vi kører ikke den omfattende undersøgelse hvert år, men i starten af 2012 gennemførte vi en række interne CSR-analyser blandt alle medarbejdere for at sikre, at vores strategiske temaer fortsat er relevante for vores forretning. Vores interessenter mener, at det hovedsageligt er udfordringer inden for trafiksikkerhed, børneulykker, klimaforandringer og sundhed, som vi bør bidrage til at løse. På den baggrund har vi identificeret tre strategiske temaer, som dækker disse områder: klima, sikkerhed og sundhed. Fattigdom, uddannelse, dyrevelfærd og arbejdsløshed har mindst indflydelse på vores forretning, og vores interessenter vurderer heller ikke, at disse områder har stor indflydelse. Derfor er de ikke inkluderet i vores strategi. På de næste sider vil vi gennemgå vores tre strategiske temaer. Vi vil vise aktiviteter og initiativer fra 2011 men også fra 2012 for at vise, hvor vi er på vej hen. Væsentligheds- og prioriteringsmodel Indflydelse på interessenter Dyrevelværd Fattigdom Transparente forsikringsløsninger Uddannelse Arbejdsløshed Naturkatastrofer God selskabsledelse Forretningsetik Kriminalitet Trafiksikkerhed Børneulykker Klimaforandringer Sundhed Leverandører Miljø Korruption Energisikkerhed Lovændringer Kunder Medarbejdere Investeringer Indflydelse på Codans forretning

14 12 Codan Klima Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i Danmark i perioden 1. juni til 15. september (både privat og erhverv)* (DKK) 2011 / 4,9 mia. Udfordringen Skybrud, orkaner, snestorme, ekstrem kulde og tøbrud er blot nogle af de alvorlige konsekvenser, som klimaforandringerne kan have for vores samfund. Ekstreme vejrsituationer er kommet for at blive, og det betyder en stigning i antallet af vejrrelaterede skader hos vores kunder både i privat- og erhvervssegmentet. Skybruddet i København og Sydsverige i juli 2011 var for eksempel det værste i over 55 år. Derfor vil vi vise, hvordan vi arbejder med at integrere klimahensyn i vores værdikæde, så vi på både kort og lang sigt kan bidrage til kampen mod klimaforandringerne / 367 mio / 881 mio / 135 mio / 193 mio. *) Tal fra Forsikring & Pension 2010 / 997 mio. Forsikring af vindmøller Som et særligt indsatsområde i vores strategi vil vi være det markedsledende forsikringsselskab inden for vedvarende energi. Vi har været med på forsikringsmarkedet inden for vindmøller siden begyndelsen af 1980'erne. Det betyder, at vi i dag besidder en unik kompetence, der er efterspurgt globalt. Vi forsikrer i dag 60 procent af den installerede kapacitet på offshore vindmøller i hele verden. På den måde spiller vi en rolle i den nødvendige omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Kreativ kommunikation Da vi i 2011 var hovedsponsor på Earth Hour, var det første gang, at vi aktivt deltog i kampagneplanlægningen med bl.a. Facebook-kampagne, plakater, PR og gratis koncert på Rådhuspladsen i København. Med kampagnen i 2012 har vi taget skridtet videre og bl.a. lanceret kampagnefilm i S-toge og biografer. Online kontakt med kunderne Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan identificere nye bæredygtige metoder til at formidle og distribuere vores forsikringsprodukter til kunderne. I Sverige tilbyder vi de fleste af vores kunder at få tilsendt deres policer og fakturaer online, og fremadrettet vil lignende initiativer blive rullet ud i Danmark. Skadebehandling Når vi hjælper vores kunder med at udbedre deres skader, gør vi det med størst mulig om

15 Klima 13 En bæredygtig værdikæde Produkter & risikovurdering Salg & marketing Distribution Skadebehandling Kundeservice tanke for miljøet og klimaet. Det stiller krav til os, men ikke mindst også til vores leverandører, som er i direkte dialog med vores kunder, fx når et stenslag i bilruden skal repareres. I 2011 har vi bl.a. fokuseret på følgende klimavenlige tiltag på leverandørområdet: Vi tilbyder vores privatkunder i Danmark en gratis miljørapport, hvis de skal have repareret en glasskade på et vindue i boligen. Rapporten, som laves af en af vores leverandører, viser, hvor meget energi de kan spare, hvis de udskifter alle deres vinduer med energiruder. Vi stiller krav til vores leverandører om at forsøge at anvende brugte reservedele ved reparation af bilskader. De førende værksteder lykkedes med at finde og bruge genanvendelige dele i 20 procent af tilfældene. Det betyder en mindre miljøpåvirkning. Vi stiller krav til vores leverandører i byggebranchen om at udfase farlige kemikalier i fx maling og lim. I Sverige accepterer vi kun materialer, som er registreret i Basta systemet over ufarlige materialer. I Danmark stiller vi lignendene krav med udgangspunkt i REACH-ordningen og dansk lovgivning. Når en kunde får et stenslag på sin bilrude, arbejder vores leverandører på i størst mulig udstrækning at reparere selve stenslaget i stedet for at skifte hele ruden. En del af vores leverandører i Sverige tilbyder udlån af miljøvenlige biler og el-cykler i reparationstiden. Forebyggelse af klimaskader At forebygge skader som følge af klimaforandringerne og de ekstreme vejrsituationer er afgørende for vores forretning og vores kunder. Derfor er vi gået aktivt ind i arbejdet med klimatilpasning og har et tæt samarbejde med kommuner i de udsatte områder. Det er vigtigt, at vi ikke blot bruger vores ressourcer på at udbedre skaderne men også sørger for på tværs af sektorer at tænke i forebyggelse og i den nødvendige tilpasning af infrastruktur mv. Derfor gik vi i starten af 2012 sammen med den grønne tænketank CONCITO i Danmark for at give vores bidrag til at forebygge de klimarelaterede skader, vi kan møde i fremtiden. I Sverige deltager vi i et stort anlagt forskningsprojekt om kortlægning af tendenser og udvikling i Østersøen. I 2012 sætter vi endnu mere fokus på forebyggelse af skader fra ekstreme vejrsituationer. I første kvartal af 2012 lancerede vi en SMS-service til vores danske kunder og andre interesserede, hvor de har mulighed for gratis at modtage varsel om ekstremt vejr på SMS. På den måde kan de nå at tage de nødvendige forholdsregler på deres bolig. Mål 2013 Blive det markedsledende forsikringsselskab inden for vedvarende energi og dele vores viden til fordel for kunderne i denne sektor Lancere en ny ekstern klimaportal med gode råd til at forebygge skader efter ekstremt vejr Arbejde på at minimere vores CO 2-udslip her under udvikle en ny intern klimahandlingsplan og en ny ansvarlig bilpolitik Fortsætte med at udvikle vores partnerskab med WWF Verdensnaturfonden med fokus på forskning, uddannelse og bæredygtige løsninger Udvikle partnerskaber med DONG Energy, leverandører og samarbejdspartnere for at reducere vores og kundernes CO 2-udslip Arbejde på at identificere klimavenlige tilbud og løsninger for at mindske miljøpåvirkningen og CO 2-udslippet i udbud og forhandlinger og i samarbejde med leverandører

16 14 Codan Klima Stenslag med klimafordele CASE: Ved at reparere stenslag og andre glasskader på biler i stedet for at skifte hele ruden har vi i samarbejde med vores leverandører reduceret CO2-udslippet med mere end 1000 ton. En af de mest forekommende forsikringsska der er glasskader og stenslag på biler. Antallet af skader løber hvert år op i ca , og det er en energikrævende proces at udskifte vin duer pga. produktion, transport og montering. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores le verandører for at reducere den negative klima påvirkning. I Sverige nåede vi i 2011 en reparationsgrad på 32 procent en fremgang i forhold til året før, hvor tallet var 27 procent. Mikael Hedström, som er Strategic Sourcing & SRM Manager for klarer: Den hårde vinter i starten af 2011 betød, at der var flere skader på bilruder generelt pga. hård frost. Det gjorde det sværere at reparere skaderne i stedet for at skifte hele ruden, men vi er tilfredse med, hvor langt vi er kommet. Det beviser, at det tætte samarbejde med vores le verandører er en oplagt måde at skabe konkre te resultater inden for klimaet. Den høje reparationsgrad i Sverige har bety det en reducering af CO2-udslippet på 875 ton og en reducering af affaldsmængden på 347 ton. På nordisk plan har vi reduceret CO2-udslip pet med mere end 1000 ton. Udover de klima fordele som det medfører, er det også en fordel for kunden, fordi det går væsentligt hurtigere og omkostningerne er lavere. Klimavenlige biler og el-lånecykler Vi har et tæt samarbejde med tre store leveran dører inden for reparation af glasskader. En af dem er svenske Ryds Glas, som tilbyder lånebil eller el-lånecykel under reparationstiden. Over halvdelen af deres bilpark består i dag af klima venlige biler. Vi ser det som en god indsats for klimaet at lade kunderne prøve vores klimavenlige biler, men også vores el-lånecykler er meget populæ re hos kunderne, fortæller Jerry Lundh, som er Miljø- og kvalitetsudvikler hos Ryds Glas. Reduceret energiforbrug Hos CarGlass, som er en af de andre store le verandører på området, har de også fokus på klimaet, og de arbejder bl.a. med at reducere deres energiforbrug i reparationerne. Et af initi ativerne er bl.a. at reducere energiforbruget ved at sætte timer på de trykluftkompressorer, som man bruger til at reparere skaderne og øge an tallet af lækagekontroller. Alle de leverandører, som udbedrer glasskader, har gennem ISO-certificering forbedret arbejdsmiljøet for deres medarbejdere, reduce ret brugen af kemikalier markant og sat fokus på affaldshåndtering. SÅ MEGET SPARER VI Der findes to klimamæssige fordele ved at reparere glasruden i stedet for at udskifte hele ruden. CO2 udslip Det samlede CO2-udslip når en rude udskiftes er 39,1 kg CO2 inkl. produktion, transport og montering. Ved reparation af et stenslag i stedet for at udskifte hele ruden er CO2udslippet kun en tiendedel svarende til ca. 4 kg. CO2. Affald Ved udskiftning af en bilrude genereres ca. 13,9 kg. affald. En reparation genererer kun 0,002 kg. affald. Kilde: Belron & KPMG risk and sustainability study 2008

17 Klima 15 Klimakamp i øjenhøjde CASE: Vores strategiske partnerskab med WWF Verdensnaturfonden har med sine tre år på bagen vist, hvor stor en forskel et godt partnerskab kan gøre i arbejdet med at begrænse klimaforandringerne. Siden klimatopmødet i København i 2009 har WWF Verdensnaturfonden og vores moder selskab RSA haft et globalt strategisk partner skab, som også er implementeret lokalt i Dan mark og Sverige. I Sverige har vi bl.a. været hovedsponsor på Cli mate Solvers, som støtter udviklingen af innovati ve klimaløsninger og årligt anerkender fem klima iværksættere på en stor konference.vi har også opstartet et samarbejde omkring et børne- og ungeprojekt i forbindelse med Earth Hour, hvor vi bl.a. sætter fokus på dialog om klimaforandrin ger i familier. Endelig deltager vi i et stort anlagt forskningsprojekt om kortlægning af tendenser og udvikling i Østersøen. I Danmark sidder WWF bl.a. med i vores inter ne Green Team, som udvikler bæredygtige pro dukter, og vi har siden 2011 været hovedspon sor på det årligt tilbagevendende Earth Hour arrangementet, hvor flere hundredetusinde danskere slukker lyset i en time. Mere end et samarbejde Partnerskabet er en måde, hvorpå vi kan gøre kunderne og samfundet mere opmærksomme på de alvorlige konsekvenser, klimaforandringer ne fører med sig, bl.a. ekstreme vejrsituationer. WWF ser også store fordele i samarbejdet. Codan kan være med til at bringe vores klima budskab ned i øjenhøjde. Det står i dag klart for langt de fleste, at kampen for klimaet ikke blot er en ideologi, men at det er en situation, som verdenssamfundet må forholde sig til. Klimapro blematikken er dog stadig meget abstrakt for den menige dansker, og her kan Codan bringe det ned i øjenhøjde fx.med følgerne af skybruddet i København i juli 2011, forklarer Gitte Seeberg, der er Generalsekretær hos WWF i Danmark. Folkelig kampagne I forbindelse med Earth Hour 2012 lancerede vi sammen med WWF en kampagnefilm, der blev vist i S-toge og biografer i hele landet, og det var med til at gøre kampagnen mere synlig. Gitte Seeberg siger: Gennem samarbejdet omkring Earth Hour er Codan med til at støtte en af vores stør ste folkelige kampagner. Her har vi mulighed for at nå bredt ud og gøre opmærksom på, at der fortsat er brug for seriøs handling for at forhin dre de værste følger af klimaforandringerne. Under Earth Hour kampagnen lancerede vi også en række skybrudsfilm med gode råd til, hvordan danskerne kan sikre deres bolig og en gratis SMS-service, som alle danskere kan til melde sig, hvis de ønsker at blive varslet mod storm, orkan eller skybrud. Fortsat fokus på CO2 I 2011 fik vi i Sverige for alvor gang i CO2 arbejdet. På vores hovedkontor startede vi arbejdet med at opnå et Green Building Certificate. De første tiltag i 2011 indebar forbedret tids styring af energiforbruget, så vi fx nu skruer ned for varmen om natten og i weekenden. Det har resulteret i en reduktion af varmeforbruget på 36 procent. Samlet set har vi sænket vores CO2-udslip i Skandinavien med to procent i 2011 i forhold til Selvom 2011 har budt på gode CO2resultater, har vi fortsat en række udfordringer. På trods af vores fokus på at øge antallet af videomøder for at nedbringe flyve aktiviteten, er antallet af rejste kilometer i både Danmark, Norge og Sverige steget. Derfor kommer der stor fokus på, hvordan vi kan reducere vores flyrejser i Fremadrettet er der en række andre tiltag, der skal medvirke til, at vi når målet om at reducere vores CO2 med fem procent i perioden 2011 til I starten af 2012 introducerede vi eksempelvis en ny bilpolitik i Danmark, som giver tilskud til medarbejdere med firmabil, hvis de vælger en miljøvenlig bil. I 2011 fortsatte vi også vores klimapartnerskab med DONG Energy i Danmark, som leverer vindenergi til vores danske hovedkontor. Læs mere på side 31.

18 16 Codan SIKKERHED Udfordringen Alle ulykker, hvad enten de sker i hjemmet, på arbejdet, i trafikken eller på ferien, er en ubehagelig oplevelse som dem, det går ud over helst vil være foruden. Det samme gælder os som forsikringsselskab. Derfor ligger det i kernen af vores virksomhed at hjælpe med at forebygge, at ulykker sker. Her vil vi vise, hvordan vi forsøger at tænke sikkerhed ind i vores værdikæde. Skadestop i hele Skandinavien Vi tilbyder vores unikke Skadestop produkter til en lang række forskellige erhvervskunder fx kommuner, boligejendomme og særligt transportvirksomheder. Skadestop er et tidsbegrænset forløb, der tager udgangspunkt i en virksomheds skadeshistorik, frekvens, gentagelse af skader mm. Erfaringen viser, at et typisk Skadestop-forløb mindsker skaderne med op til 30 procent pr år. Skadestop er et produkt, som indeholder både skadeforebyggelse og skadebehandling og går derfor igen i flere dele af vores værdikæde. Særligt transportvirksomheder har stor effekt af Skadestop, og i 2011 blev det populære koncept Chaufførprofil lanceret i Danmark og Sverige, imens et pilotprojekt er i gang i Norge. Selve Skadestop-konceptet har i en årrække været en stor succes og til gavn for de transportvirksomheder, der benytter sig af det. Via Skadestop analyserer vi ulykkerne med vores erhvervskunder for at definere, hvordan og hvorfor skaden kunne ske, og hvordan man bedst muligt undgår, at det sker igen. Efter en ulykke gennemgår og identificerer vi en række indsatsområder, som kan højne sikkerheden. Seneste skud på stammen er bl.a. en sort boks, som kan hjælpe med at kortlægge ulykker i trafikken, ligesom man kender det fra flyulykker. På codan.dk kan du læse mere om Skadestop-konceptet og Chaufførprofil, der er udviklet sammen med Cranfield University i England. Kreative kampagner I 2011 gennemførte vi to omfattende og landsdækkende kampagner med fokus på sikkerhed. I Sverige indledte vi Jagten på redningskranse og i Danmark lancerede vi Årets Refleksdag. Læs mere om begge initiativer på side Krav til leverandører I vores Code of Conduct stiller vi fx krav til leverandører om, at alle medarbejdere skal have adgang til og anvende passende sikkerhedsudstyr samt være informeret om sundhedsrisici. Derudover skal kemikalier håndteres på en forsvarlig måde for både mennesker og miljø. Undgå skader Når vi deler gratis reflekser ud, rådgiver om rigtig kørsel i sne på vores hjemmeside eller opfordrer vores kunder til at binde deres trampolin fast i haven på vores Facebook-side, er det alt sammen med til at forebygge skader og ulykker. Sikkerhedspartnere Vi når også ud til rigtig mange kunder via vores strategiske partnere, hvor vi fx i Danmark har et tæt samarbejde med Ældre Sagen. I 2011 sponsorerede vi bl.a. teoribøger til ældre bilister, der er på opfriskningskursus, og vi har doneret refleksveste til alle foreningens medlemmer. I Sverige er vi sikkerhedspartner på Skistar i Åre og Sälen og rådgiver om sikkerhed på pisten. Vi er også en del af Samverkan mot brott i Sverige, der har til formål at skabe tryghed i hverdagen og undgå fx indbrud via et tæt samarbejde i nærmiljøet. I Norge har vi et partnerskab med Norsk Luftambulanse, der har fokus på forebyggelse og oplæring i førstehjælp.

19 Sikkerhed 17 En bæredygtig værdikæde Produkter & risikovurdering Salg & marketing Distribution Skadebehandling Kundeservice Børn og sikkerhed danske børn under 15 år kommer hvert år på skadestuen efter en ulykke. Sammen med Børneulykkesfonden arbejder vi for øget børnesikkerhed og færre børneulykker i Danmark. I 2007 stiftede vi Børneulykkesfonden i Sverige i samarbejde med Astrid Lindgrens Børnehospital, og i 2008 stiftede vi så Børneulykkesfonden i Danmark i samarbejde med H.C. Andersen Børnehospital var det år, hvor Børneulykkesfonden for alvor fik markeret sig på Danmarkskortet. På kun 12 måneder lancerede fonden mere end 10 forebyggende kampagner og aktiviteter, der alle havde børnesikkerhed og forebyggelse i børnehøjde som fællesnævner. Som eksempel kan nævnes trampolinkampagnen Hop med hovedet, svømmekampagnen Som en fisk i vandet og tandkampagnen Pas på tandskaden var også året, hvor Børneulykkesfonden markerede sig på den europæiske scene. I maj 2011 blev fonden optaget i det europæiske råd for børnesikkerhed, European Child Safety Alliance (ECSA). Læs mere på borneulykkesfonden.dk Mål 2013 Udvikle en ny strategi for skadeforebyggelse Uddele donationer til velgørenhed inden for sikkerhed Arbejde på at mindske børneulykker via børneulykkesfondene i Sverige og Danmark Dele vores viden om skadeforebyggelse bredt i samfundet Deltage i frivilligt arbejde med fokus på sikkerhed Så mange danske børn under 15 år kommer hvert år på skadestuen efter en ulykke

20 18 Codan SIKKERHED Hver femte svensker kommer til skade på løjpen CASE: Siden 2007 har vi været sikkerhedspartner med SkiStar i de svenske fjelde i Åre og Sälen. På fjeldene uddeler vi via vores farverige Trygge-dyr-univers skadeforebyggende råd og almen information til børnefamilierne på løjperne. Og nye tal viser, at det er nødvendigt, at vi er der. 17 procent af de svenskere, som dyrker alpint skiløb, har nemlig prøvet at komme til skade på løjpen. På trods af dette viste en undersøgelse, som vi gennemførte i september 2011, at kun en tredjedel af de voksne anvender hjelm, og kun hver femte tjekker bindingerne inden sæsonen starter. Der er mange, som kommer til skade på løjpen, men det kan undgås. Et godt sted at starte er at være et godt forbillede på løjpen og anvende hjelm og ikke mindst at tjekke sit eget og børnenes udstyr, inden sæsonen starter, forklarer Eva-Lotta Göthe, som er ansvarlig for sikkerhedssamarbejdet med SkiStar Ved at tilbyde hjælp og information til familierne på løjperne og samtidig tilbyde gratis børneulykkesforsikring til børn, som deltager på skiskolen, er vi med til at forebygge mange af de skader, der ofte sker på løjperne. Vi hjælper bl.a. med at tjekke, om børnenes bindinger er indstillet korrekt, og om rygskjold og hjelm sidder, som de skal. Jagten på redningskranse CASE: Facebook-kampagne har resulteret i, at ca. 300 slidte redningskranse i de svenske havne bliver udskiftet. I Sverige har vi omkring redningskranse rundt omkring i forskellige havne og på strande, men nogle er efterhånden så gamle og slidte, at de ikke længere vil kunne bruges til at redde liv. Derfor tog vi i forsommeren 2011 nye metoder i brug for at finde frem til de slidte redningskranse. Inden badesæsonen for alvor satte ind blev Jagten på redningskranse sat i gang en Facebook-kampagne som opfordrede det svenske folk til at bruge deres smartphones til at tage billeder af de klassiske rød/hvide redningskranse og dele det på Facebook check-ins Efter to måneders intensiv jagt blev næsten redningskranse checket ind i hele Sverige, og ud af dem blev ca. 300 registreret som ødelagte og vil nu blive udskiftet. Med kampagnen ønskede vi at øge fokus på sikkerhed i vandet og samtidig sikre, at vores redningskranse fungerer, hvis uheldet er ude. Det ønske blev opfyldt, og vi er meget tilfredse med med den succes, som jagten har fået. Vi vil fortsætte initiativerne i de kommende år, siger Johan Eriksson, som er ansvarlig for sociale medier i Sverige. For hver redningskrans, der blev delt på Facebook, donerede vi 2 SEK til projektet Lær at redde liv, som i alt har modtaget SEK. Redningskransene er doneret af os, men ejes og forvaltes af de kommuner og bådklubber, som bestiller dem for at øge sikkerheden i deres havne. De første redningskranse blev sat op i 1954, og siden har vi doneret mere end

21 Sikkerhed 19 CSR og sociale medier I 2011 brugte vi aktivt de sociale medier til at kommunikere vores ansvarlige initiativer og inddrage vores kunder i vores ansvarlighedsarbejde fx i forbindelse med Årets Refleksdag, Earth Hour og Jagten på Redningskranse.Via en afstemning på Facebook kunne vores kunder også stemme om, hvilken organisation der skulle have årets juledonation. Der kom i alt stemmer via det sociale netværk, som blev lagt sammen med medarbejdernes interne stemmer. I 2011 lancerede vi også vores førstehjælpsapplikation til smartphones i både Danmark og Sverige. Den svenske applikation bliver fortsat downloadet mere end gange om måneden og er i alt downloadet over gange. Ud af dem er der ca aktive brugere af applikationen. Hent applikationen her. Årets Refleksdag nåede 1,2 mio. danskere CASE: Årets Refleksdag løb af stablen for første gang den 27. oktober 2011 i samarbejde med Børneulykkesfonden. Formålet med kampagnen, som nåede 1,2 mio. danskere, var at minde om de vigtige reflekser, som kan redde liv i trafikken. I den mørke tid skal vi være ekstra påpasselige i trafikken især når vi hopper op på cyklen el ler bevæger os ud som fodgængere. Men selvom cyklister med reflekser har 70 procent lavere risi ko for at blive overset i trafikken, er de glimtende brikker stadig ikke specielt populære. En under søgelse fra YouGov foretaget på vegne af os og Børneulykkesfonden i efteråret 2011 viste, at 65 procent af voksne danskere ikke bruger reflekser, når de færdes i trafikken. Det var netop årsagen til, at vi sammen etablerede Årets Refleksdag. Med Årets Refleksdag starter vi en ny tradition, der skal sætte fokus på vigtigheden af at være synlig i trafikken. Det er vigtigt for os at arbejde sammen med en partner som Codan, der også har trafiksikkerhed højt på agendaen, og som har en masse viden om forebyggelse af ulykker bl.a. i trafikken, siger Henriette Madsen, der er leder af Børneulykkesfonden. Frivillige på gaden Første udgave af Årets Refleksdag løb af stablen den 27. oktober 2011 og blev markeret med flere forskellige aktiviteter. For eksempel kun ne man flere steder i landet møde institutions børn, der agerede refleksbetjente og tjekke de de voksnes brug af reflekser. Man kunne også møde vores frivillige medarbejdere, som var på gaden for at dele reflekser ud til cyklister og fod gængere. Det var dog ikke kun på gaden, at man kunne få øje på reflekserne. I ugerne før og ef ter Årets Refleksdag kørte omfattende kam pagnefilm med bl.a. kampagnevideo i S-togene, biografer, OBS og skadestuer samt annonce ring, Facebook-kampagne og PR. Det var en ny måde at fortælle andre om vores ansvarligheds arbejde. Som en del af vores ansvarlighedsstrategi har vi i valgt at fokusere på kunder, kernefor retning og kommunikation. I den forbindelse er Årets Refleksdag et godt eksempel på, hvordan vi kommer hele vejen rundt. Reflekserne fore bygger ulykker hos vores kunder, færre ulykker har indflydelse på vores forretning og selve ar rangementet blev kommunikeret på en ny og kreativ måde, hvor vi nåede ud til 1,2 mio. dan skere, forklarer Jeanette Fangel Løgstrup, Di rector Communications, CSR & Customer. Ca. 250 medarbejdere har i løbet af 2011 delt over gratis reflekser ud i Skandinavien.

22 20 Codan SUNDHED Udfordringen Sygdom og langvarige sygemelding har uforudsigelige konsekvenser for den enkelte, for virksomheder og for sundhedsvæsnet. Via vores sundhedsforsikringer forsøger vi at hjælpe både privat- og erhvervskunder med at få det bedst mulige ud af en sygdomssituation. Vi er både med til at forebygge skader og dermed undgå belastningen på samfundet, men vi er også med til at behandle skader og hjælpe vores kunder tilbage til en normal hverdag. Vi ser det som en vigtig samfundsmæssig opgave, hvad enten vi hjælper privatpersoner eller en virksomhed, der skal indsluse en medarbejder, der har været sygemeldt. Her kan du se, hvordan vi arbejder med at integrere sundhed i vores værdikæde. Nye skatteregler i Danmark Selv om fradragsmuligheden fra 1. januar 2012 blev fjernet på firmabetalte sundhedsordninger i Danmark, har vi en forventning om, at de fleste vil beholde deres sundhedsforsikringer. 25 procent af vores kunder bruger nemlig deres forsikring hvert år.vi tror på, at behovet for hurtigere behandling, og dermed sundhedsforsikringer, vil stige med den nye offentlige behandlingsgaranti, der kun vil dække de mest kritiske sygdomme. Sund arbejdsplads Først og fremmest har vi et ansvar for at skabe sunde ram mer for vores egne medarbej dere. I 2011 gennemførte vi en sundhedsundersøgelse blandt medarbejderne. Den skal være med til at styrke vores sundheds indsats. Læs mere på side 22. Supplement til det offentlige Som det første danske forsikringsselskab lancerede vi i februar 2011 en selvstændig diagnoseforsikring, som sørger for, at man kan få foretaget en undersøgelse hos en speciallæge inden for ti arbejdsdage og derfor ikke skal vente i op til tre måneder på at få stillet en diagnose. Produktet tilbydes til erhvervskunder, som på den måde kan få deres medarbejdere hurtigere gennem sundhedssystemet. I Sverige tilbyder vi unikke rehabiliteringsprogrammer, som kan hjælpe med at få medarbejdere, der har været sygemeldte i over 90 dage, indsluset på arbejdsmarkedet. Læs mere på side 23. Hjælp til skadebehandling Som en del af vores sundhedsforsikringer tilbyder vi vores kunder hjælp til behandling samt tilskud og dispensation, når de har været udsat for sygdom eller en ulykke.vores almindelige sundhedsforsikringer dækker bl.a. fysioterapi, psykolog og kiropraktor. Behandlinger der i nogle tilfælde ikke dækkes 100 procent økonomisk af det offentlige. Forbliv Rask De bedste sygeforløb er dem, der slet ikke opstår. Derfor indgår skadeforebyggelse som en del af flere af vores sundhedsforsikringer.vi tilbyder bl.a. vores Forbliv Rask koncept i Danmark som et tilkøb til sundhedsforsikringen, hvorigennem man kan få regelmæssige helbredsundersøgelser og ved særligt belastende situationer mulighed for psykologisk, juridisk eller social rådgivning. Sundhed på den politiske dagsorden Hvert år igennem de sidste 40 år har politiske aktører i Sverige mødtes til den årlige Almedalsveckan Sveriges største politiske mødeplads. For os er det et oplagt sted at dele vores viden på sundhedsområdet. Derfor deltager vi hvert

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør for Kommunikation og CSR CODAN NORDENS TREDJESTØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 Vi tror på, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet, når vi integrerer ansvarlighed i vores forretning. 04 TÆT PÅ KUNDERNE 06

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Ansvarlighedsrapport 2009/2010

Sammen kan vi gøre en forskel. Ansvarlighedsrapport 2009/2010 Sammen kan vi gøre en forskel Ansvarlighedsrapport 2009/2010 I Codan har vi valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed. Vores vision er: Vi agerer ansvarligt som individer og som selskab. Det gælder

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012.

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012. 2012 Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET. Ansvarlighedsrapport 2008/09

VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET. Ansvarlighedsrapport 2008/09 VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET Ansvarlighedsrapport 2008/09 Indledning 3 indhold Indholdsfortegnelse 4 Et ansvarligt valg 6 Om Codan 7 Nordisk strategi for ansvarlighed 8 Vores tilgang til ansvarlighedsarbejdet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30 Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk lyset Foto: Kim Vadskær Earth Hour er verdens største klimakampagne, hvor mennesker over hele kloden står sammen, viser deres

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007 Vores fælles ansvar Ansvarlighedsrapport 2007 2 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 3 Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og denne rapport. Kommentarer

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

verdens bedste nyheder

verdens bedste nyheder Idekatalog for verdens bedste nyheder Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HØJDEPUNKTER 2013 WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 I H&M har vi givet os selv den udfordring at ville gøre mode bæredygtig og bæredygtighed moderigtig. Vi vil gerne hjælpe

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING VI HAR FIRE FOKUSOMRÅDER INDEN FOR SAMFUNDSANSVAR FORRETNING ansvarlig investering, långivning og leverandørstyring MEDARBEJDERE arbejdsforhold, stressfore

Læs mere

Strategi for CONCITO 2012-2015

Strategi for CONCITO 2012-2015 Strategi for CONCITO 2012-2015 Formål og mål Af vedtægterne fremgår det: Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Velkommen til 2010 på den grønne bro

Velkommen til 2010 på den grønne bro Velkommen til 2010 på den grønne bro Drivhusgasser som CO 2 repræsenterer en af de største trusler mod verdens klima og ikke mindst vores eget land, der som bekendt ikke ligger særlig højt over vandet.

Læs mere