Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet

2 Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer 630 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer 659 Offentliggørelse af udskilte registreringer _ Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger 660 Registreringer i henhold til varemærkeloven 1959 _ Tilførsler til registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold 661 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning 667 Mærkeændringer 668 Licens _ Pant og udlæg _ Fornyede registreringer 669 Udslettede registreringer 670 Nationalt ansøgte og registrerede fællesmærker Offentliggørelse af registreringer _ Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer _ Offentliggørelse af udskilte registreringer _ Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger _ Registreringer i henhold til fællesmærkeloven af 1959 _ Tilførsler til registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold _ Klasser og varefortegnelse efter begrænsning samt _ ændringer vedrørende bestemmelser om benyttelsen _ Mærkeændringer _ Fornyede registreringer _ Udslettede registreringer 671 Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer 672 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer _ Ugyldiggjort efter indsigelse _ Delvis ugyldiggjort efter indsigelse _ Licens _ Pant og Udlæg _ Kommunevåben Navnestempler Statsemblemer og mellemstatlige organisationers navn og emblem m.v. Rettelser Andre meddelelser _ Dansk Varemærketidende udkommer hver uge. Nationalt ansøgte og registrerede vare- og fællesmærker: Tidende indeholder oplysninger om tilbagetagne og afslåede ansøgninger og oplysninger om registreringer, herunder også om fornyelser, udslettelser og ændringer. Begrænsning af registreringer efter indsigelse, efter administrativ omprøvning eller i forbindelse med fornyelse er optaget under rubrikken Tilførsler Ændringer af indehaver-og/eller fuldmagtsforhold publiceres under ét i registreringsnummerrækkefølge. Kun de aktuelle oplysninger publiceres. Internationale registreringer: Afsnittet angår de internationale registreringer i henhold til Madridarrangementet og Protokollen hertil, hvori Danmark er designeret. Yderligere oplysninger, fx om varefortegnelse fås ved henvendelse til direktoratet eller i det nummer af WIPO Gazette of International Marks, hvortil der henvises for den enkelte registrering. Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn ISSN

3 29. april 1998 Dansk Varemærketidende 630 Varemærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 23 nov 1994 Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 19 okt 1992 (730) Indehaver: Miles Handelsgesellschaft International mbh & Co., Lagerstrasse 30, D-W-2000 Hamburg 36, Tyskland (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder sportsbeklædningsgenstande. (730) Indehaver: Speedo Holdings B. V., Ebbingeweg 5, 2116 EJ Bentveld, (511) Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotions, tandplejemidler, shampoo, hårbalsam og hårkure, styling præparater, kosmetiske badepræparater, kosmetiske fugtighedspræparater, kosmetiske hånd- og krops lotions, cremer og olier, midler mod transpiration (toiletmidler), deodoranter, kosmetiske solbrunende præparater kosmetiske sollotions, -cremer og -olier. (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater, salver mod solforbrænding, farmaceutiske præparater mod solforbrænding, famaceutiske præparater der forhindrer solens skadelige stråler i at trænge ind i huden, vitaminpræparater, energierstatningspræparater (kosttilskud) i fast, flydende og/eller pulverform til brug for sportsfolk og atleter efter fysiske udfoldelser, diætetiske præparater i fast, flydende og/eller pulverform til medicinsk brug til sportsfolk. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 16 dec 1994 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 11 okt 1994 (730) Indehaver: Medo Industries, Inc., a corporation of the State of New York, 660 White Plains Road, Tarrytown, New York , USA (511) Klasse 5: Luftforfriskningsmidler. (730) Indehaver: Von Roll Holding AG, 4563 Gerlafingen, Schweiz (511) Klasse 9: Installationer og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til kontrollering af brand indenfor industrien, særlig i lager- og opmaganiseringsrum, herunder affaldssiloer; dele og tilbehør til brandkontrolleringsinstallationer og -udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), herunder også advarsels- og alarminstallationer, infrarøde kameraer, brandalarmer, sprinklere, gas-, røg-, flamme- og temperaturdetektorer. (511) Klasse 37: Installering og igangsætning af installationer og udstyr til kontrollering af brand indenfor industrien samt af dele og tilbehør hertil. 25 jul / Schweiz (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 16 nov 1994 SOLUGARD (730) Indehaver: B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-Braun-Strasse 1, D Melsungen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære instrumenter, apparater og redskaber, kirurgiske implantater, kirurgiske transplantater.

4 631 Dansk Varemærketidende 29. april 1998 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 30 jan 1995 ESCALA (730) Indehaver: BULL S. A., 68, route de Versailles, Louveciennes, Frankrig (511) Klasse 9: Apparater til optagelse, overførsel og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske optagemedier, akustiske disks; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, nemlig computere, multiprocessorer, netværk, systemkonstruktioner, ydre instrumenter og apparater samt terminaler, nemlig læseenheder, tastaturer, printere, billedskærme, skærm- og tastaturindretninger, lagerenheder, især magnetiske, optiske og integreret kredsløbslagersystemer og -controllere; apparater og instrumenter til optisk læsning af kodede data; datatransmissionsudstyr og telekommunikationsudstyr; datasorteringsog sammenligningsapparater og -instrumenter; optagne computersoftware; alle elektroniske og magnetiske bærbare enheder, nemlig smart cards, magnetkort og indretninger til brug herfor; lydmedier. (Ingen af de ovennævnte varer til brug inden for sundhedssektoren). (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed og databehandlingsvirksomhed, nemlig programmeringsvirksomhed, opdatering af computerprogrammer, vedligeholdelse af computerprogrammer, rådgivningsvirksomhed vedrørende datamaskiner. (Ingen af ovennævnte tjenesteydelser inden for sundhedssektoren). 05 aug Frankrig (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 17 feb 1995 PRESTOPRINT (730) Indehaver: FotoKnudsen AS, Hjalmar Brantings vei 2, 5033 Fyllingsdalen, Norge (511) Klasse 1: Fotografiske film (ubelyste), fotografisk papir, fotografiske plader (lysfølsomme), kemiske produkter til fotografiske formål. (511) Klasse 9: Eksponeret film, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter, også til fremkaldelse, kopiering og forstørrelse; fotografiske og kinematografiske kameraer; fotografiske filtre, afstandsmålere og eksponeringstabeller; fotografiske lukkere og lukkerudløsere; fotografiske blændere; stativer til fotografiapparater; fotografiske søgere, blitzlamper, hurtighedsmålere, lysmålere; fotografiske objektiver og linser; magnetiske bærere i form af bånd, plader og tråd til optagelse og gengivelse af lyd og billeder, samt kassetter og patroner til sådanne bærere, dele af de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Fotografier, farvefotografier; fotoalbums, stativer og underlag til fotografier; bøger, tidsskrifter og tryksager vedrørende fotografier og fotografering. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhe; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning af kinematografiske film; fremkaldelse af film og fotografier; kopiering af film og fotografier; behandling og forarbejdning af papir. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; udlej ning af kinematografiske apparater og tilbehør; udlejning af videoapparater og tilbehør; filmproduktion; filmproduktion af videobånd; udlejning af kinematografiske film; udlejning af videobånd. (511) Klasse 42: Fotografisk virksomhed, trykkerivirksomhed, teknisk konsulentvirksomhed; materialeprøvning; kemiske analyser og undersøgelser; faglig rådgivning og konsulentvirksomhed (ikke i forbindelse med forretningsdrift) vedrørende fotografering og kopiering, fotografisk reportage. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 06 sep 1995 SUPERSHOP (730) Indehaver: Quantum International Limited, Manor House, 21 Soho Square, London W1V 6HN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: MARKMENT, Bernstorffsgade 33, 1577 København V (511) Klasse 7: Elektriske husholdningsmaskiner til rengøring; støvsugere. (511) Klasse 9: Lydoptagelser i form af fonografiske plader, disketter og bånd; videooptagelser i form af disketter og bånd; disketter og bånd alle til optagelse af lyd og/eller billeder; kassetter og kassetter med endeløst bånd, alle til brug ved eller indeholdende optagelser af billeder og lyd; kinematografiske film; optagne TV film, -programmer og -reklamer; optagne informerende reklamer; apparater og instrumenter til afspilning, forstærkning, optagelse og transmission af lyd og/eller billeder; videnskabelige, elektriske, elektroniske, fotografiske, optiske og undervisningsapparater og instrumenter; computer, computer software, hardware og firmware; CD-romer; apparater til spil, kun til brug med fjernsynsapparater; computer programmer; elektroniske datamaskiner; regnemaskiner; tøj til beskyttelse mod solforbrænding, ulykker, beståling og ild; apparater og instrumenter til telekommunikation; alarmer; tyverialarmindretninger; elektriske overvågningsapparater; detektorer til registrering af bevægelse, lyd og røg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de ovennævnte varer. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 07 sep 1995 MOVICOL (730) Indehaver: Edra AG, Hinterbergstrasse 17, CH-6330 Cham, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Medicinske præparater imod forstoppelse. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 11 sep 1995 (730) Indehaver: Bear U. S. A., Inc., a corporation of the State of New Jersey, 276-A Blanch Avenue, Harrington Park, NJ 07640, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner & Grønborg, Esplanaden 34, 1263 København K (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 28 sep 1995 (730) Indehaver: Kaj Schow Agenturer ApS, Gøngehusvej 252, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 25.

5 29. april 1998 Dansk Varemærketidende 632 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 06 okt 1995 TRITAB (730) Indehaver: Therapeutic Antibodies Inc., a corporation of the State of Delaware, st Avenue South, Suite 310, Nashville, Tennessee 37212, USA (511) Klasse 5: Præparater til behandling af tricyklisk antidepressivum-toksicitet. 31 jul / USA (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 09 okt 1995 LIDAKOL (730) Indehaver: Lidak Pharmaceuticals, a corporation of the State of California, North Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037, USA (511) Klasse 5: Medicinalvarer, nemlig topiske præparater mod betændelse og virus. 11 apr /660,971 USA (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 12 okt 1995 EVANA (730) Indehaver: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, D Ingelheim am Rhein, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater, præparater til sundhedspleje, herunder kosttilskudspræparater i form af planteekstrakter; diætetiske præparater til medicinsk brug. (Registreringen omfatter ikke graviditets- og frugtbarhedstests). (511) Klasse 30: Tilsætninger til næringsmidler i form af planteekstrakter til human brug og til ikke-medicinske formål. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 26 jan 1996 ECCO ETERNAL (730) Indehaver: A/S Eccolet Sko, 6261 Bredebro, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 02 feb 1996 MONSTER (730) Indehaver: DUCATI MOTOR S. p. A, Via A. Cavalieri Ducati, 3, I Bologna, Italien (511) Klasse 7: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 25: Sportsbeklædning (ikke indeholdt i andre klasser) til motorcyklister. 04 aug 1995 MI95C Italien (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 13 feb 1996 KONIT (730) Indehaver: TALURIT A/B, A. Jönssons Gata 29, Västra Frölunda, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød (511) Klasse 6: Metalpresselåse til splejsning af stålwirer. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 11 mar 1996 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 12 okt 1995 EVASIL (730) Indehaver: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, D Ingelheim am Rhein, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater, præparater til sundhedspleje, herunder kosttilskudspræparater i form af planteekstrakter; diætetiske præparater til medicinsk brug. (Registreringen omfatter ikke graviditets- og frugtbarhedstests). (511) Klasse 30: Tilsætninger til næringsmidler i form af planteekstrakter til human brug og ikke-medicinske formål. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 08 nov 1995 NIKOS (730) Indehaver: Nikos GmbH, Ludwig-Bertram-Str. 8+10, D Ludwigshafen, Tyskland (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker og horologiske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og slippers. (730) Indehaver: Mirato Nuova S. p. A., Strada Provinciale Est Sesia, Landiona, Novara, Italien (511) Klasse 3. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

6 633 Dansk Varemærketidende 29. april 1998 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 03 apr 1996 FCB (730) Indehaver: FC Bayern München e. V., Säbener Strasse 51, München, Tyskland (511) Klasse 3: Kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje, parfumerivarer. (511) Klasse 6: Automobilplaketter, bilnøglemedaljoner. (511) Klasse 8: Lommeknive; barberknive. (511) Klasse 9: Telefonkort, apparater til audio- og videooptagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder, indspillede videobånd, compactdisks, kassettebånd, brilleetuier. (511) Klasse 11: Lommelygter og -lamper. (511) Klasse 12: Rat til befordringsmidler, bilmåtter (specielt udformede). (511) Klasse 14: Kronometriske indstrumenter, juvelerarbejder, medaljer og mønter. (511) Klasse 16: Tryksager, spillekort, papirposer og -tasker, kalendere, samlealbum, kuglepenne, postkort, papirvisirer og -solskærme, selvklæbende mærkesedler. (511) Klasse 18: Sports- og rejsetasker og kufferter, rejsesæt og toilettasker, beauty bokse, rygsække, paraplyer, parasoller, spadserestokke. (511) Klasse 20: Puder og hynder. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenartikler af glas, porcelæn, lertøj og fajancevarer, ølglas og -krus, ølflaskebakker, ølkrus fremstillet af porcelæn, kunststof, pap eller emaljeret metal, dekorationsplatter fremstillet af porcelæn, kunststof eller tin. (511) Klasse 24: Senge- og bordlinned, -lagner og -dækkeservietter, sengeog bordtæpper, håndklæder og badehåndklæder; vimpler, små flag, flag og bannere - alt ikke af papir; broderede og vævede sportsemblemer. (511) Klasse 25: Sportsbeklædning, udendørstøj og undertøj, tørklæder, halstørklæder, huer og kasketter, strømper og strømpebukser, slips, solhatte. (511) Klasse 26: Pins, klubemblemer, klubpins, nøglemedaljoner; alle de førnævnte varer ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed. (511) Klasse 27. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); spil, legetøj. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (undtagen øl). (511) Klasse 34: Porcelæn-, kunststof- eller tinaskebægre, tændstikker, lightere. (511) Klasse 41: Tilrettelæggelse og gennemførelse af sportsbegivenheder og gymnastik og gymnastikkurser, organisering af instruktions- og træningstimer. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 02 jul 1996 COLOCALM (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 5: Gastro-intestinale præparater. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 23 jul 1996 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 21 aug 1996 (730) Indehaver: LORIS AZZARO B. V., Laan van Westenenk 64, NL-7336 AZ Apeldoorn, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 3: Parfumer, eau de parfume, eau de toilette (lotioner til toiletbrug), eau de Cologne, kosmetiske præparater til toiletbrug; kosmetiske badepræparater; toiletpræparater og deodoranter til personlig brug; parfumeret sæbe, parfumeret talkum pudder til toiletbrug, parfumerede kosmetiske cremer, lotioner og geler til hudpleje; sæbe; parfumerivarer; æteriske olier; kosmetiske præparater, hårvand. 26 feb Beneluxlandene (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 21 aug 1996 MEDISKIN (730) Indehaver: BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Unnastrasse 48, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 3: Kosmetiske præparater. (511) Klasse 5: Medicinske hudrense- og plejemidler (i fast og flydende form, som lotion, creme, salve, shampoo), kemiske præparater til sundhedspleje. (730) Indehaver: EF Colleges Ltd., Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 9: Optagne computerprogrammer, dokumentation optaget på elektroniske medier til computerprogrammer, de nævnte varer solgt separat og som en enhed; disks, bånd, chips (integrerede kredsløb), kort og andre maskinlæsbare medier.

7 29. april 1998 Dansk Varemærketidende 634 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 10 sep 1996 hansgrohe METROPOL (730) Indehaver: Hans Grohe GmbH & Co. KG, Auestrasse 9, Schiltach, Tyskland (511) Klasse 9: Termostater, apparater og instrumenter til regulering og styring, programmer, navnlig til betjening og styring af vandledningsapparater og -indretninger og sanitære installationer, af solvarmeanlæg, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 10: Massageapparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsintallationer og -anlæg, vandvarmeinstallationer og -apparater, vandbehandlings- og rensningsanlæg, blandingsventiler, manuelt og automatisk styrede armaturer til vandtilførsel og - afløb, sanitære installationer i form af blandingsbatterier og batterier til vaskekummer, til bidets og til opvaskeborde, bade- og brusebatterier, brusere og brusekabiner, armaturer til brusere, brusekombinationer, hovedbrusere, sidebrusere, sanitære slanger, sprøjte stykker, bruseholdere; tilførsels- og afløbsarmaturer til WC-kummer, til vaskekummer, til opvaskeborde, til bidets, til badekar og til badekar og til brusekar; vandlåse, sanitære tilførsels- og afløbsrør; belysningslegemer og lamper som sanitære installationsdele; dele og tilbehør til (ikke indeholdt i andre klasser) forannævnte varer. (511) Klasse 17: Propper af gummi, kæder, rosetter af gummi eller plastik (ikke i form af besætningsartikler), bruser- og armaturtilslutningsslanger (ikke af metal), tætninger, pakninger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 19: Byggematerialer og -elementer, rør til bygningsbrug, rørforbindelser og rørforbindelsesdele ikke af metal, huse, beklædningsmaterialer, hovedsageligt ikke af metal til bygningsbrug, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 20: Barberspejle og spejle, konsoller, ventiler (af plastik til vandledninger), spejlskabe og små møbler til badeværelser; stikkoblinger (af plastik til vandledninger); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (Registreringen omfatter ikke kontormøbler). (511) Klasse 21: Sæbeskåle og -holdere, bægre, tandkrus, håndklædeholdere, vægstænger, WC-papirholdere, WC-børsteholdere, WC-børster, tandbørsteholdere, holdere og konsoller til bade- og toiletsager, apparater til mundvask, -skylning og -rensning. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 13 sep 1996 ARTWORK (730) Indehaver: Dormaël Vrijetijdsmode B. V., Sterrenbergweg 44, 3769 BT Soesterberg, (511) Klasse 25. Registreringen omfatter ikke strømper. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 15 okt 1996 BENEFIX (730) Indehaver: GENETICS INSTITUTE, INC., a corporation of the State of Delaware, 76 CambridgePark Drive, Cambridge, Massachusetts, USA (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til fremme af væksten af blodceller hos hæmofile. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 21 okt 1996 (730) Indehaver: Pernille Burton, Villagade 8, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 25. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 21 okt 1996 PULSAVAC (730) Indehaver: Zimmer, Inc., a corporation of the State of Delaware, 727 North Detroit Street, Warsaw, Indiana 46580, USA (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter til debridement og udskylning. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 24 okt 1996 ACTIVERT (730) Indehaver: KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT, Knollstrasse, D Ludwigshafen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Desinfektionsmidler i form af aktive stoffer med desinficerende egenskaber, antimikrobielle og antibakterielle stoffer, fungicider; alle forannævnte varer af halvfabrikata til kontrol af bakterier, gær og skimmel til brug i industrier der vedrører sundheds- og personpleje samt til industriel biocid anvendelse. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 28 okt 1996 OPTICROP (730) Indehaver: Norsk Hydro ASA, N-0240 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 1: Mineralsk gødning.

8 635 Dansk Varemærketidende 29. april 1998 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 19 nov 1996 MOBILINE (730) Indehaver: BD Consult Electronic Engineering A/S, Sjællandsvej 11, 9500 Hobro, Danmark Ryesgade 3, Postboks 367, 8100 Aarhus C (511) Klasse 9: Elektriske apparater og instrumenter til signalering, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, databehandlingsudstyr. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 13 dec 1996 CENTENARIO (730) Indehaver: Tequila Cuervo, S. A. de C. V., 24 de Enero No. 73, Tequila, Jalisco, C. P , Mexico (511) Klasse 33: Tequila, tequila cocktails, alkoholholdige drikke indeholdende tequila. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 20 jan 1997 MEDOSAN (730) Indehaver: HHS Handels AG (HHS Trading Ltd. ), Ringstrasse 2, 8603 Schwerzenbach, Schweiz (511) Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotioner, tandplejemidler. (511) Klasse 29: Kød, kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; gelé, syltetøj, frugtsaucer; æg, mælk, spiselige olier og spisefedt; suppe, oksekød; kartoffelsuppe; aspargessuppe; celerisaft med mælkeserum; artiskok bitter-apero; grøntsagssuppe; alpint vallepulver, alle de forannævnte varer i form af diætetiske præparater til ikke-medicinsk brug. (511) Klasse 30: Kaffe, theblade og thebladebaserede drikkevarer, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler fremstillet af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis og flødeis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer, krydderier, pollensirup, hyldebærblomstsirup, hyben acerola sirup, mochadrikke, muesli, chokoladedrikke, limeblomst-pebermyntesirup, figensirup, æbledrops, pulvermelissathe, pebermynte-grønthedrops, guaranadrops, jordbærdrops, ananasdrops, alle de forannævnte varer i form af diætetiske præparater til ikke-medicinsk brug. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 29 jan 1997 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 16 dec 1996 ALSONS (730) Indehaver: ALSONS CORPORATION, a corporation of the State of Michigan, 42 Union Street, Hillsdale, Michigan 49242, USA (511) Klasse 11: Brusehoveder, håndbrusere, haner, haner til badekar, vandledningskoblinger, monteringsbeslag (ikke indeholdt i andre klasser) til brusehoveder. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 23 dec 1996 COLOFURAN (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 5: Gastro-intestinale præparater. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 13 jan 1997 METSÄ TIMBER (730) Indehaver: OY METSÄ TIMBER LTD., Revontulentie 8 C, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 19: Bygningstømmer, forarbejdet tømmer, savet tømmer, tildannet tømmer, varer fremstillet af tømmer til bygningsformål. (730) Indehaver: Victoria s Secret Stores, Inc., a corporation of the State of Delaware, Four Limited Parkway East, Reynoldsburg, Ohio 43068, USA (511) Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklæding. (511) Klasse 39: Postordreforsendelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivninsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) i forbindelse med detailbeklædningsmagasiner.

9 29. april 1998 Dansk Varemærketidende 636 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 07 feb 1997 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 07 feb 1997 (730) Indehaver: TRANS CONTINENTAL ENTERTAINMENT, INC., a corporation of the State of Florida, c/o 7380 Sand Lake Road, Suite 200, Orlando, Florida 32819, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 9: Indspillede grammofonplader, compact disks, lydbånd, videobånd og kombineret lyd- og videobånd. (511) Klasse 16: Adressebøger, album, herunder fotografialbum og skrapbøger, forlovelseskort, svarblanketter, klistermærker af papir, dagbøger, poser af papir og/eller plastik til emballage, ringbind til løsblade, bogomslag (papirhandlervarer), bogstøttere, bogbind, materialer til bogbinding, bogmærker af papir, bøger, musikbøger, klistermærker af plastik til kofangere, visitkort, trykte forretningsformularer, borddagbøger, kalendere, æsker til spillekort, udstillingsenheder af pap til salg og marketing, paprør til forsendelser, karton af træmasse, malebøger, tegneserier i aviser, artikler til brug for kunstnere, farveblyanter, overføringsbilleder, herunder til ikke-permanente tatoveringer, skriveblokke, tegneblyanter, kort til undervisningsbrug, papirshatte (til fest), etiketter (ikke af tekstil), tuscher, nodeblade, navneskilte af papir, servietter af papir, rundskrivelser, aviser, spalter og tidsskrifter, aviser til almen cirkulation, avispapir, notebøger, emballage (plastik og papir), blokke (papirvarer), malerpensler, malerartikler til brug for kunstnere og hobbyister, festsortimentsposer, festdekorationer af papir, festhatte (papir), penneæsker og holdere, penalhuse, blyantsholdere og -æsker, blyantsspidsere, blyanter, penne, fotografiske aftryk, fotografier, billedtryk, kartoner til indramning af billeder, billedpapir, billeder, spillekort, postkort, plakater, prissedler, trykte præmier (og emblemer), trykte fonts, tryktyper, graveringer, tegninger, sangbøger, stempelpuder, stempelmærker af gummi, papirhandlervarer, selvklæbende etiketter af pair, bordduge af papir, paplinned af papir, bordskånere af papir, bordservietter af papir, papirbånd og -kort til optagelse af computerprogrammer, papir til optagemaskiner, skriveunderlag. (511) Klasse 25: Tørklæder, herunder bandannaer, hovedbånd, ærmebånd og svedebånd, badebukser, boxer shorts, trusser, ørevarmere, handsker (beklædning), gymnastik shorts, hatte, hovedbeklædning, jakker, muffedisser, natkjoler, natskjorter, pyjamas, benklæder, skiftetøj, chemiser, skjorter, shorts, joggingbukser, sweat shirts, træningsshorts, træningsdragter, sweaters og trøjer, T-shirts, skjorte uden ærme, undertøj. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder koncerter med levende musik samt play back koncerter, oplysninger om tourneer og biografiske beskeder pr. telefon. (730) Indehaver: LOUIS J. PEARLMAN, c/o 7380 Sand Lake Road, Suite 200, Orlando, Florida 32819, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 9: Indspillede grammofonplader, compact disks, lydbånd, videobånd og kombineret lyd- og videobånd. (511) Klasse 16: Adressebøger, album, herunder fotografialbum og skrapbøger, forlovelseskort, svarblanketter, klistermærker af papir, dagbøger, poser af papir og/eller plastik til emballage, ringbind til løsblade, bogomslag (papirhandlervarer), bogstøttere, bogbind, materialer til bogbinding, bogmærker af papir, bøger, musikbøger, klistermærker af plastik til kofangere, visitkort, trykte forretningsformularer, borddagbøger, kalendere, æsker til spillekort, udstillingsenheder af pap til salg og marketing, paprør til forsendelser, karton af træmasse, malebøger, tegneserier i aviser, artikler til brug for kunstnere, farveblyanter, overføringsbilleder, herunder til ikke-permanente tatoveringer, skriveblokke, tegneblyanter, kort til undervisningsbrug, papirshatte (til fest), etiketter (ikke af tekstil),tuscher, nodeblade, navneskilte af papir, servietter af papir, rundskrivelser, aviser, spalter og tidsskrifter, aviser til almen cirkulation, avispapir, notebøger, emballage (plastik og papir), blokke (papirvarer), malerpensler, malerartikler til brug for kunstnere og hobbyister, festsortimentsposer, festdekorationer af papir, festhatte (papir), penneæsker og holdere, penalhuse, blyantsholdere og -æsker, blyantsspidsere, blyanter, penne, fotografiske aftryk, fotografier, billedtryk, kartoner til indramning af billeder, billedpapir, billeder, spillekort, postkort, plakater, prissedler, trykte præmier (og emblemer), trykte fonts, tryktyper, graveringer, tegninger, sangbøger, stempelpuder, stempelmærker af gummi, papirhandlervarer, selvklæbende etiketter af pair, bordduge af papir, paplinned af papir, bordskånere af papir, bordservietter af papir, papirbånd og -kort til optagelse af computerprogrammer, papir til optagemaskiner, skriveunderlag. (511) Klasse 25: Tørklæder, herunder bandannaer, hovedbånd, ærmebånd og svedebånd, badebukser, boxer shorts, trusser, ørevarmere, handsker (beklædning), gymnastik shorts, hatte, hovedbeklædning, jakker, muffedisser, natkjoler, natskjorter, pyjamas, benklæder, skiftetøj, chemiser, skjorter, shorts, joggingbukser, sweat shirts, træningsshorts, træningsdragter, sweaters og trøjer, T-shirts, skjorte uden ærme, undertøj. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder koncerter med levende musik samt play back koncerter, oplysninger om tourneer og biografiske beskeder pr. telefon. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 12 feb 1997 CLOMICALM (730) Indehaver: Novartis AG, 4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til veterinærmedicinsk brug. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 19 feb 1997 ADVIA (730) Indehaver: BAYER CORPORATION, a corporation of the State of Indiana, 1884 Miles Avenue, Elkhart, Indiana , USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Diagnostiske reagenser til analysering af kropsvæsker. (511) Klasse 10: Diagnostiske instrumenter til medicinsk brug, nemlig automatiserede kliniske analysatorer.

10 637 Dansk Varemærketidende 29. april 1998 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 19 feb 1997 NIMBUS (730) Indehaver: KONINKLIJKE PPT NEDERLAND NV, Stationsweg 10, NL-9726 AC Groningen, (511) Klasse 9: Elektriske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser); apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billeder; magnetiske databærere; databehandlingsudstyr; optagne computerprogrammer. (De forannævnte varer alene til brug i forbindelse med telekommunikation). (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 38: Telekommunikation. (511) Klasse 42: Programmering af computere. 19 aug Beneluxlandene (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 29 apr 1997 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 03 mar 1997 MALADOL (730) Indehaver: A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK, Holger Danskes Vej 89, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 21 mar 1997 PM-Regulator (730) Indehaver: Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Redan A/S, Att.: Jens Faurschou, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov (511) Klasse 11: VVS-artikler i form af indretninger til regulering af brugsvandsvekslere. (730) Indehaver: Scribona AB, P. O. Box 1374, S Solna, Sverige (511) Klasse 16: Papir, pap, papvarer, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirvarer (skrive- og kontormateriale), klister og lim til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, malerpensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plastikmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser) i form af folier, film og/eller poser, spillekort, tryktyper, klicheer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsundersøgelser, bistand ved varetagelse af forretningsvirksomhed, statistisk information og statistisk bearbejdelse, måling af besøgsfrekvensen i elektroniske medier og styresystemer samt kontrol af og information om aktuelle data, indførelse, bearbejdelse, kontrol, lagring og/eller fremdragelse af oplysninger i databaser; bearbejdelse af computerstyret information, computerstyret datahåndtering, filhåndtering og registerhåndtering, computerstyret lagring og fremdragelse af forretningsinformationer, rådgivning i forbindelse med analyser af markeds- og opinionsundersøgelser. (511) Klasse 42: Overvågning af den trykte og elektroniske presse samt af ætermedier, nemlig søgning, tilvejebringelse og analyse af politisk materiale og information af varieret karakter, der er formidlet via den trykte og elektroniske presse samt æteren, juridisk forskning, juridisk bistand, tekniske undersøgelser og forskning, rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware, computersystemanalyser, programmering af computere, udformning, vedligeholdelse og opdatering af computersoftware, leasing og overdragelse af brugsret og tilgangstid til databaser, udlejning af computerhardware, presseklippevirksomhed, interview- og reportagevirksomhed samt fotoreportagevirksomhed.

11 29. april 1998 Dansk Varemærketidende 638 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 01 maj 1997 PIER 1 (730) Indehaver: Pier 1 Licensing, Inc., a corporation of the State of Delaware, 301 Commerce Street, Suite 600, Forth Worth, Texas 76161, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 20: Linnedskabe, kurve (ikke af metal), skranker, senge, bogreoler, plastic- eller trækasser, diske, skabe, rulleborde, stole, chaiselonger, kasser (ikke af metal), konsoller (møbel), dørforhæng (til dekoration), gardinkroge, hynder (møbel) til at sidde på, læne sig mod og knæle på, skriveborde, kommoder, hylder til fjernsyn, videoapparater, stereoanlæg og CD-afspillere, etagerer, hånd- og loftsvifter til personlig brug (ikke elektriske), futoner (senge og sovesofaer), store kurve (tøjkurve), endestykker (hovedgærder), chiffonierer (møbel), skabe med hylder, sladresofaer, spejle, ottomaner, piedestaler, billedrammer, puder, laugbænke, skærmbrætter (møbler), gips-, voks- og træskulpturer, sofaer, hylder, skænke, sovesofaer, reoler, fodskamler (ikke af metal), taburetter, borde af enhver art, bordsokler, bordplader, bakker (ikke af metal), dragkister, paraplystativer, toiletborde, klædeskabe, reoler (møbler), klokkeuroer (dekorationer). (511) Klasse 21: Bageforme, kurve til husholdningsbrug (ikke af ædle metaller), fuglefoderautomater, fuglebure, skåle, lysestager (ikke af ædle metaller), flaskebakker til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, kageudstikkere til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, køkkenredskaber til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, kopper, bestikbakker til husholdningsformål, ikke af ædle metaller, skærebrætter til køkkenbrug, dispensere til sirup, marmelade, sukker, ost og til andre fødevarer, drikkeglas, fjerstøvekoste, porcelæns-, terracotta- eller glasfigurer, blomsterpotter, drikkebægre, isterningebakker, krukker (ikke af ædle metaller), servietholdere (ikke af ædle metaller), pander, papirtallerkener, peberkværne (hånddrevne), kander, potteskjulere (ikke af papir), tallerkenholdere (ikke af ædle metaller), tallerkener (ikke af ædle metaller), gryder, saltog peberbøsser (ikke af ædle metaller), underkopper, stegespid, sæbeskåle, sigter, krus, bakker til husholdningsformål, ikke af ædle metaller, trefødder (bordredskaber), urner (ikke af ædle metaller), vaser, (ikke af ædle metaller). (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 23 maj 1997 (730) Indehaver: Pam AS, Strandgt. 119B, N-4300 Sandnes, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompot, frugtsauce; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Pizzaer; dejvarer; postejer; kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; caféer; catering; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; faglig konsultation og rådgivning; kvalitetskontrol. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 14 maj 1997 LINOSAN (730) Indehaver: A/S Linds Fabrikker, Lægårdvej 92, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk (511) Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og resning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter i husholdningen, shampoo. (511) Klasse 5: Præparater til sundhedspleje, præparater til udryddelse af skadedyr og ukrudsdræbende midler. (Registreringen omfatter ikke desinfektionsmidler). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, klæbemidler til papirvarer og til husholningsbrug, toiletpapir, køkkenruller, aftørringspapir i rulleform til vandsugende henholdsvis fedtsugende brug, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 20 maj 1997 EXELGYN (730) Indehaver: ROUSSEL UCLAF, 102, Route de Noisy, F Romainville Cédex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater og præparater til sundhedspleje.

12 639 Dansk Varemærketidende 29. april 1998 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 26 maj 1997 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 04 jun 1997 PRIMACAST (730) Indehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Company, a corporation of the State of Delaware, 2501 Hudson Road, Saint Paul, Minnesota 55144, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, tape til gipsbandager, ben- og armskinner, polstringer til gipsbandager, bind til ben- og armskinner, støttestrømper og støttebind, alle de nævnte varer til ortopædiske formål. 05 dec /208,662 USA (730) Indehaver: TV3 Broadcasting Group Ltd., Horton Road, West Drayton, Middlesex UB7 8JD, Storbritannien (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder radio- og tvreklamevirksomhed; produktion af radio- og tv-reklamer; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved forretningsvirksomhed; forretningsinformation; markeds- og opinionsundersøgelser; avisabonnementer; pasning af telefoner, betjening af omstillingsborde, telefonsvareservice. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, herunder elektronisk overførsel af pengemidler; finansiel rådgivningsvirksomhed og information. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder overførsel af meddelelser og billeder via computer, fjernsyns- og radioudsendelser; information om telekommunikation. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed, herunder fjernsynsunderholdning, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, filmproduktion; information om forlystelses-, underholdnings- og uddannelsesvirksomhed, udlejning af spillefilm, videobånd og -optagelser, videogrammer samt af radio- og fjernsynsprogrammer; organisering af lotterier. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 02 jun 1997 PREMIER GOLD (730) Indehaver: THE TOPPS COMPANY INC., a corporation of the State of New York, 1 Whitehall Street, New York, N. Y , USA (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. 02 dec Storbritannien (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 03 jun 1997 AQUILA CROSS BORDER (730) Indehaver: GENERALE DE BANQUE, société anonyme, 3 Montagne du Parc, 1000 Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, især bankvirksomhed, elektronisk overførsel af penge. 04 dec Beneluxlandene (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 11 jun 1997 GUNGAN (730) Indehaver: Lucasfilm Ltd., a corporation of the State of California, 5858 Lucas Valley Road, Nicasio, California 94946, USA (511) Klasse 28: Spil og legetøj, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), spil (apparater til elektroniske-) ikke til brug ved fjernsynsapparater, møntstyrede elektroniske spil, ikke til brug med fjernsynsapparater, fiskegrej, puslespil, legetøjs-aktionfigurer og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), legetøjskøretøjer, plyslegetøj, dukker, rulleskøjter, skøjter, in-line skøjter, karnevalsmasker (ikke indeholdt i andre klasser), juletræspynt, fastelavnslegetøjssæt. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 12 jun 1997 ALATRAN (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 5: Et antibiotisk præparet. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 16 jun 1997 MILJØMÆRKNING ecolabelling. dk (730) Indehaver: dk-teknik ENERGI & MILJØ, Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hans H. Haraldsted Ingeniør- og Handelsfirma ApS, Ellegaardspark 19, Postbox 107, 3520 Farum (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder relaterende til miljø som kvalitetsgodkendelse og styring. (511) Klasse 42: Højteknologisk rådgivning specielt i relation til energi og miljø. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 18 jun 1997 NEOCEP (730) Indehaver: American Home Products Corporation, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (511) Klasse 5: Antiinflammatoriske famaceutiske præparater.

13 29. april 1998 Dansk Varemærketidende 640 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 30 jun 1997 BYEBAC (730) Indehaver: Australian Bodycare Continental A/S, Trævænget 14, 5492 Vissenbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, herunder servietter imprægnerede med kosmetiske cremer og olier, skintonic, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder naturmedicinske produkter, servietter imprægnerede med farmaceutiske cremer og olier, desinfektionsmidler til hygiejnisk og personlig brug, præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 02 jul 1997 (730) Indehaver: Andelsselskabet Galten Elværk, Smedeskovvej 55, 8464 Galten, Danmark (511) Klasse 39: Distrubution af elektricitet. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 01 jul 1997 (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 08 jul 1997 DPE-ALCON (730) Indehaver: Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 5: Ophthalmiske farmaceutiske præparater. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 10 jul 1997 (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 29: Sild samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) i form af tilberedte grøntsager hertil. (511) Klasse 30: Sildelage bestående af salt, sennep, eddike saucer (krydrede), mayonnaise, krydderier. (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn AB, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til urologisk og gynækologisk brug. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR (151) Reg. dato: 03 apr 1998 (210) Ans. nr.: VA (220) Ans. dato: 01 jul 1997 ANTRA (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til human brug.

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 03. 120. årgang. 1999-01-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 77 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 122. årgang. 2001-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1087 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 23. 120. årgang. 1999-06-09 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1163 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 8. 122. årgang. 2001-02-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 471 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 123. årgang. 2002-07-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2867 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 35. 122. årgang. 2001-09-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2803 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 126. årgang. 2005-01-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 126. årgang. 2005-01-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 126. årgang. 2005-01-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 107 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 17. 123. årgang. 2002-04-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1523 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 123. årgang. 2002-03-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 985 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1035 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere