Helvægge og dæk af letbeton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helvægge og dæk af letbeton"

Transkript

1 Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN LetbetonELEMENTgruppen - BIH

2 Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter og materialeleverandører samarbejder i fælles interesse. Formålet er at udbygge og udnytte den bedste faglige viden om elementer af letbeton og stille denne ekspertise til rådighed for såvel projekterende, som udførende. Samarbejdet har gennem årene resulteret i forskellige hæfter vedr. bæreevne, stabilitet, lydisolering m.v. I dag er disse informationer tilgængelige på BIH s hjemmeside, www. bih.dk, hvor også BIH s hæfter kan bestilles/downloades. Desuden ligger der på hjemmesiden CAD-detaljer, som kan downloades til direkte brug i dit projekt Forside: Svanesøparken, Nyborg 1. Eksklusivt enfamiliehus, Aabenrå 2 2

3 Helvægge og dæk af letbeton 2 Helvægge og dæk af letbeton danner tilsammen et komplet byggesystem til råhuset. Systemet giver friheden til helt individuelt byggeri, kort byggetid og god økonomi. Samtidig opnås en solid og miljørigtig løsning med sikkerhed for et godt indeklima. Derfor er helvægge og dæk af letbeton vigtige elementer - også i fremtidens byggeri. Ved at kombinere letbetonstyrker og armering er det muligt at fremstille elementer med udformning, udsparinger og gennembrydninger præcist efter den enkelte opgave. Byggesystemet anvendes til såvel traditionelt byggeri som til det mere specielle, og kan projekteres med næsten ethvert konstruktivt byggeprincip Kontorbygning, Kolding 3. Havnepromenaden, Middelfart

4 Naturlige materialer Suveræne egenskaber Et råhus med elementer af letbeton opfylder på bedste vis kravene til et bæredygtigt byggeri, der er sundt, sikkert og solidt: Rene naturmaterialer Frost-, råd- og brandsikkert Varme- og lydisolerende Diffusionsåbent og fugtregulerende Uorganisk, kemisk neutralt Varmeakkumulerende Let at overfladebehandle Let at forankre i Behageligt indeklima Fleksibelt og individuelt Valgfrit facadeudtryk Rationelt og økonomisk Helvægge og dæk af letbeton fremstilles af letklinker, cement og sand. Letklinker er små kugler af hårdtbrændt ler lette og porøse og med et utal af små luftfyldte celler. Letklinkerne brændes ved ºC, og resultatet bliver et kemisk neutralt produkt med stor styrke og god varmeisoleringsevne. Denne letbetontype betegnes også letklinkerbeton. Den tekniske betegnelse for letbetontypen er LAC (Light weight aggregate concrete). Høj kvalitetskontrol Elementer af letbeton produceres overalt i Danmark på fabrikker med højt automatiserede produktionsanlæg. Produktionen er underlagt en effektiv og certificeret kvalitetskontrol, der sikrer en konstant høj kvalitet og sørger for, at enhver ydelse leveres som aftalt. Lav CO2 påvirkning Byggeri med elementer af letbeton udleder mindre CO2 til atmosfæren end tilsvarende byggeri opført i lettere byggematerialer. Årsagen er primært tunge byggematerialers evne til varmeakkumulering, som bevirker, at byggeri af letbeton bruger 12 % mindre energi end byggeri med lette materialer Filmhøjskolen i Ebeltoft 5. Kontorbygning, Grafisk Arbejdsgiverforening, Odense

5 Elementer til hele råhuset D C 5 Et stærkt byggesystem Helvægge og dæk af letbeton udgør et samlet byggesystem til hele råhuset. De forskellige elementer skræddersyes ikke kun i form, men også i egenskaber til den konkrete anvendelse, hvor forskellige krav til styrke, lyd og brand m.v. skal opfyldes. B A A. Kælderydervægge B. Etageadskillelser C. Bagmure D. Skillevægge Vægge Helvægge af letbeton leveres til både bagmure, skillevægge, lejlighedsskel og kældervægge. Elementerne anvendes i alle sikkerhedsklasser som bærende og ikke bærende vægge - også over 5 etager. Vægelementerne fremstilles i størrelser op til ca. 3 7,5 m, og elementerne kan vendes således, at højden kan være de 7,5 m. Elementerne leveres i forskellige styrker og densiteter afhængig af anvendelse. Dæk Dækelementer af letbeton fremstilles til både tagdæk og etageadskillelser, og leveres i forskellige typer afhængig af lydkrav, spændvidde og bæreevne. Elementbredden er 0,6 og 1,2 m. Lyddæk er homogene dæk med høj densitet. Lyddæk anvendes til etageadskillelser, hvor der stilles særlige lydkrav. Letdæk fremstilles som 3-lags sandwichdæk med et porøst og varmeisolerende lag i midten. Letdæk anvendes til tagdæk og til etageadskillelser, hvor der ikke stilles særlige lydkrav. 5

6 Arkitektonisk frihed Helvægge og dæk af letbeton giver arkitektonisk og konstruktionsmæssig frihed til at skabe spændende, bæredygtigt og rationelt byggeri med kort byggetid og god økonomi. Skræddersyet efter individuelle ønsker og med mulighed for både tunge og lette facader efter eget valg. Og muligheden for valgfrit byggeprincip gør elementer af letbeton anvendelige til enhver type byggeri - stort som småt, højt som lavt Skræddersyede elementer Hvert enkelt element fremstilles individuelt - skræddersyet til det konkrete projekt. Elementleverandørens specialister sørger for, at kundens projektplaner omsættes til et perfekt og rationelt råhus, hvor også styrke, brand- og lydisolering m.v. for hvert element er tilpasset den specifikke anvendelse. 9 Valgfri facadeløsning Råhuset sikrer den bærende stabilitet og styrke, og giver fuld frihed til facadernes udformning og materialevalg: skalmur eller div. lette beklædninger af enhver art (træ, eternit, stål m.v.). Alene eller i spændende kombinationer. Vælges skalmur, leveres elementerne med indstøbte rustfrie murbindere. 6. Almennyttige boliger, Harlev ved Århus 7. Boliger på Østhavnen, Lemvig 8. Boligbebyggelsen Solsikkehaven, Vonsild ved Kolding 10. Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg 9. Lundagerskolen, Horsens 11. Menighedshus, Sct. Lucas kirke, Århus 10 6

7 Rationelt og stabilt Valgfrit byggeprincip Krav til rumstørrelser, frihøjder og antallet af etager vil normalt bestemme det byggeprincip, som er bedst til opgaven: A B A. Gitterkonstruktion Til småhuse o.lign. med en tagkonstruktion af gitterspær. Elementerne anvendes til både de bærende og ikke-bærende vægge. B. Rammekonstruktion Til bygninger med større arealer og store frihøjder er bærende rammer almindelige. Elementerne anvendes her som ikke bærende udfyldningsog skillevægge samt som dæk- og tagelementer. C D C. Søjle-/bjælkekonstruktion Til de helt store arealer og loftshøjder anvendes ofte en bærende søjle-/ bjælkekonstruktion. Elementerne anvendes her som ikke-bærende udfyldnings- og skillevægge samt som dæk- og tagelementer. D. Etagehuskonstruktion Til kontor- og boligbyggeri m.v. anvendes elementerne til bærende og ikke-bærende vægge samt som dækog tagelementer. De bærende vægge kan anvendes i alle sikkerhedsklasser - også over 5 etager. Indstøbning og udsparring Elementer af letbeton kan leveres med indstøbte eldåser, rør, inserts, beslag, murbindere m.v., og der kan fra fabrik være lavet alle de nødvendige huller og udsparinger i elementerne. 11 7

8 Få et godt tilbud Et gennemarbejdet projektmateriale udgør fundamentet i enhver elementleverance og sikkerheden for den rette kvalitet. Projektmaterialet, der ligger til grund for tilbudet, skal omfatte: Beskrivelse Belastninger Krav til overflader Plantegninger Snittegninger Facadetegninger Dæk- og spærplaner Detaljetegninger Byggeadresse Tidsplan Krav til leverandørens kvalitetsdokumentation. Af projektmaterialet skal det fremgå hvilke vægge, der er bærende og hvilke belastninger, der skal optages. Endvidere skal det fremgå, om der skal foretages indstøbning af stigbøjler, murbindere, elrør og -dåser samt udføres udsparinger for VVS eller ventilation. Ydelsesfordeling Den principielle fordeling af ydelser for det enkelte byggeprojekt baseres på anvisningerne i bips A113. Denne er inddelt i forskellige modeller, hvori der er beskrevet, hvem der skal yde hvad til projektet. Allerede i tilbudsfasen vælges modellen, så alle ved, hvad de skal regne med at levere af ydelser. Nedenstående viser model 4L, som anvendes meget i den sammenhæng. Aktør Proces Aktivitet Dokumenter Rådgiver Projektgrundlag - bygværk Bygværksprojektering Risikospecifikation - montage Projektgrundlag - elementer Krav bygningsdetaljer Krav samlingsdetaljer Projektgrundlag - bygværk Oversigtstegninger - arkitekt Statiske beregninger - bygværk Oversigtstegninger - konstruktion Oversigtstegninger - el Hulplaner Fugearmeringsplaner Arbejdsbeskrivelse - leverance inkl. bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelse - montage inkl. bygningsdelsbeskrivelser Ved afgrænsning af projekteringsydelserne mellem rådgiver, leverandør og montageentreprenør benyttes anvisningerne i bips A113 Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton, som er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for rådgivere, elementleverandører og montageentreprenører. Leverandør Elementinddeling Risikospecifikation - elementer Elementprojektering Bygningsdelsspecifikationer Samlingsdetaljer Bygningsdelstegninger (udføres kun efter leverandørens behov) Statiske beregninger - elementer Elementlister Nummerplaner Bygningsdelsdetaljer Arbejdstegninger Fremstilling og leverance Indstøbninger for løft, montage, afstivning og understøtning Leverandørbrugsanvisning Montageentreprenør Montage Montageplanlægning Montageforholds indflydelse på projektering Plan for montage Planlægning og projektering af afstivninger og understøtninger Planlægning og projektering af fastgørelser 8

9 ... med elementer af letbeton M2 typehus (CEBRA Delta house), Hinnerup 13. Boliger, Fuglsang Næs ved Herning 14. M2 typehus (CEBRA Delta house), Hinnerup 15. Rækkehuse, Åkrogen, Århus 9 15

10 Produktdata Helvægge Helvægge af letbeton leveres som etagehøje elementer i tykkelser fra mm og i længder op til 7500 mm. Ved etagehøjde over 3000 mm leveres elementerne som vendeelementer. Dæk Dæk af letbeton fremstilles som letdæk med tre lag letbeton i tværsnittet og som lyddæk med ens letbeton i hele tværsnittet. Længde Højde op til 7500 mm op til 3000 mm Tykkelser 100, 120, 150, 175, 200, 220, 240 mm Trykstyrker 6, 8, 10, 15 MPa Middeldensiteter 1200, 1350, 1550, 1850, 2000 kg/m³ Fugtindhold ved levering % Svind 0,8 Overflader Vedrørende nøjere beskrivelse af overflader henvises til Dansk Byggeri: Hvor går grænsen? - Elementer af letklinkerbeton. - Finkornet - Grov/tæt - Grov/åben Tolerancer for den enkelte helvæg Vedrørende brug af tolerancer henvises til Dansk Byggeri: Hvor går grænsen? - Elementer af letklinkerbeton. Tykkelse Længde Højde Planhed Afvigelse fra ret vinkel Udsparring, døre/vinduer Placering af døre/vinduer Placering af udpegede indstøbningsdele Øvrige indstøbningsdele Placering af el-dåser, lodret/vandret Eldåser uden plan Eldåser afviger fra lod over 150 mm Tomt el-rør uden dåse, vandret placering +/- 5 mm +/- 8 mm +/- 8 mm 3 mm/1 m, jævnt stigende/ faldende, max 1:100 2 mm/0,5 mm +/- 10 mm +/- 10 mm +/- 10 mm +/- 15 mm +/- 15 mm max 5 mm max 5 mm +/- 20 mm Længde Bredde op til 7200 mm 600, 1200 mm Tykkelse 180, 200, 220, 240, 260, 280 mm Trykstyrke Middeldensitet Overflader Vedrørende nøjere beskrivelse af overflader henvises til Dansk Byggeri: Hvor går grænsen? - Elementer af letklinkerbeton. 18 MPa 1750, 2000 kg/m³ Finkornet Grov/tæt Tolerancer for det enkelte dæk Vedrørende brug af tolerancer henvises til Dansk Byggeri: Hvor går grænsen? - Elementer af letklinkerbeton. Tykkelse Længde Bredde Bredde, paselementer Planhed på underside, max Planhed på overside Afvigelse fra ret vinkel Udsparringsmål Placering af udsparringer Placering af el-dåser +/- 5 mm +/- 8 mm +/- 2 mm +/- 10 mm 3 mm/1 m, jævnt stigende/ faldende, max 1:100 +/- 10 mm/1 m 2 mm/0,5 mm +/- 10 mm +/- 20 mm +/- 15 mm Se i øvrigt branchevejledning, april 2006: El-indstøbning i element af beton og letklinkerbeton. Se i øvrigt branchevejledning, april 2006: El-indstøbning i element af beton og letklinkerbeton. 10

11 Projektering og montage Konstruktive forhold Der kan være mange årsager til, at der opstår revner i en bygning, fx temperatur- og fugtbevægelser, rystelser fra trafik, svind i materialer og sætninger. Alle disse årsager er karakteriseret ved at forårsage små bevægelser i konstruktionen. Dette kan delvis forebygges, hvis der tages hensyn hertil ved bygningens konstruktion. Det er derfor vigtigt, at der allerede i projekteringsfasen hos arkitekt og ingeniør vælges de rigtige konstruktive løsninger. Eksempelvis, at der tages hensyn til: Dilatationsfuger i lange huse Dilatationsfuger i lange vægge Sætning i underlaget Utilsigtet lastgang I vejledningen Forebyggelse af revner, som frit kan downloades på findes anbefalinger til, hvorledes risikoen for revnedannelse kan mindskes i byggeriets forskellige faser. Dimensionering Dimensionering af elementer af letbeton gennemføres i henhold til Dansk Standard: DS 420 Letbetonkonstruktioner* DS/EN 1520 Præfabrikerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur. *) DS 420 bliver i sommeren 2008 afløst af et nationalt anneks, som er et tillæg til DS/EN Standarderne angiver konstruktionsregler og regler for beregning af bæreevne ved forskellige lastkombinationer. Bæreevneberegningerne gennemføres på baggrund af deklarerede materialeegenskaber, som kan oplyses af den enkelte producent. Styrker for vægge Letbeton type Trykstyrke MPa LAC 6 6,0 2,00 LAC 8 8,0 2,12 LAC 10 10,0 2,25 LAC 15 15,0 2,50 Helvægge i LAC 6 anvendes normalt til skillevægge og til vægge med begrænset last. Øvrige letbetontyper anvendes, hvor bæreevnen skal være større, f.eks. til huse med udsat beliggenhed eller med flere etager og til elementer med store udsparinger. Slankhedsforhold for bærende vægge Vægtykkelse mm *) Beregnet efter DS 420 Let betonkonstruktioner. Ved bestemmelse af et elements bæreevne skal der tages hensyn til, at den resulterende belastning normalt er placeret forskudt eller excentrisk i forhold til elementets lodrette centerlinie. Styrker for dæk Letbeton type Trykstyrke MPa Bøjningstrækstyrke MPa Maksimal højde* mm Lyddæk 18,0 1,9 Letdæk, 15,0 - toplag, bundlag Letdæk, mellemlag 2,0 0,5 Bøjningstrækstyrke MPa Bærende armering i elementunderside er ribbestål med styrke på 500 eller 550 MPa. Ved dimensionering af slapt armerede dæk af letbeton er langtidsnedbøjningen i mange tilfælde dimensionsgivende. Brand Letbeton er ubrændbart og udvikler ikke sundhedsskadelige røggasser ved brandpåvirkning. I det nye europæiske klassifikationssystem svarer dette til materialeklasse A1. Med udgangspunkt i Brandteknisk vejledning nr. 30 fra Dansk Brandteknisk Institut (DBI) kan nedenstående vejledende eksempler på lodret adskillende bygningsdele opstilles: Bygningsdel klasse REI 120 A2 - s1, d0 (BS - bygningsdel 120): 150 mm bærende vægelement af letbeton i højde op til 3,8 m. Bygningsdel klasse REI 60 A2 - s1, d0 (BS - bygningsdel 60): 100 mm bærende vægelement af letbeton i højde op til 2,6 m. Bygningsdel klasse EI 60 A2 - s1, d0 (BS - bygningsdel 60): 100 mm ikke bærende vægelement af letbeton i højde op til 3,0 m. 75 mm ville have været tilstrækkeligt, men af produktions- og transportmæssige hensyn leveres væggene i min. 100 mm tykkelse. Af hensyn til elementudformning eller belastninger kan det være nødvendigt at udføre en brandteknisk beregning. For væg- og dækelementer af letbeton er der gennemført brandtekniske prøvninger. Resultatet af prøvningerne fastlægger armeringens temperatur og dermed styrkeegenskaber efter 60 minutters standardbrandpåvirkning. Hvor dækelementerne kræves indbygget som mindst bygningsdel klasse R 60 A2 - s1, d0 (BS - Bygningsdel 60), dimensioneres disse til at kunne bære den dertil svarende belastning efter DS 409, lastkombination 3.3, brand. Kontakt producenterne for nøjere oplysninger om bæreevnen. 11

12 Projektering og montage Lyd Valg af materialer og samlingsdetaljer samt arbejdets udførelse på byggepladsen er vigtige faktorer for opfyldelse af kravene til lydisolering. Elementer af letbeton har gode lydmæssige egenskaber, og det er sjældent et problem at vælge de rigtige tykkelser og densiteter. Erfaringsgrundlaget i branchen er stort, og der findes dokumenterede løsninger på en lang række områder. Information om lydforhold kan findes i BIH s hæfte 3 Lydisolering eller indhentes hos producenten. Normalt vil lydkravene i etageboligbyggeri, lydklasse C (R w > 55 db, L n,w < 53 db) kunne opfyldes med: Lejlighedsskillevægge: 220 mm LAC-væg, rumvægt 2000 kg/m³ og 240 mm LAC-væg, rumvægt 1850 kg/m³ Interne skillevægge: 100 mm LAC-væg, rumvægt 1350 kg/m³ Bærende bagmure: 100 mm LAC-væg, rumvægt 1850 kg/m³ Etageadskillelse: 220 mm LAC-dæk, rumvægt 2000 kg/m³ + 22 mm Junchers parket på strøer opklodset med Knudsen-kiler, type Kombi Max. Energi Letbeton har særdeles gode energitekniske egenskaber. Elementerne bidrager i sig selv til varmeisoleringen af de enkelte bygningsdele. Evnen til at akkumulere varme i perioder ved varmeoverskud er betydningsfuld og kan ofte medføre op til 12 % mindre energiforbrug end i et lettere hus med tilsvarende isoleringsgrad. Ved beregning af U-værdier anvendes letbetonens middeldensitet til at bestemme væggens varmeledningstal, λ-værdien: Betontype λd W/mK Linietab for forskellige konstruktionsløsninger fremgår af detaljerne på BIH s hjemmeside. Ved beregning af bygningens samlede energibalance kategoriseres huse med vægge og dæk af letbeton som middel tung konstruktion svarende til en varmekapacitet på 120 Wh/Km² i henhold til By og Byg Anvisning 208, Beregning af bygningers varmebehov. Montage Elementerne leveres på byggepladsen med alle ønskede indstøbninger og udsparinger. Leveringen sker med lastvogn, som har en totalvægt på op til 50 t. Det kræver en fast og bæredygtig kørebane på byggepladsen i en bredde på mindst 5 m - fra vej og op langs den ene side af bygningen. Forudsætningen for en sikker montage er, at fundamenter og gulve er tilstrækkeligt afhærdede, således at opklodsning og midlertidige afstivninger kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette kræver normalt, at der er opnået en betonstyrke på mindst 10 MPa. Montagetolerancer for helvægge Placering i planet Koter til underside af væg Afvigelse fra lod Afvigelse af vægplacering over/under etageadskillelse i forhold til det projekterede 0,42 0,49 0,61 0,88 1,04 +/- 10 mm +/- 5 mm Max 2 mm / 1 m Max 10 mm Vedr. brug af tolerancer henvises til Dansk Byggeri, Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Montagetolerancer for dæk Placering i planet Koter til underside af dæk i vederlag +/- 10 mm +/- 5 mm Vedr. brug af tolerancer henvises til Dansk Byggeri, Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Montagen skal udføres sikkerhedsmæssigt forsvarlig se Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer., (www. bar-ba.dk eller Fugt og udtørring De fleste byggematerialer svinder under udtørring og risikerer derfor at slå revner. Dette gælder også elementer af letbeton. For at forebygge skader i den færdige behandling af overfladerne skal der foretages en styret og tilstrækkelig udtørring, før maler- og flisearbejdet påbegyndes. Elementer af letbeton svinder op til 0,8 fra produktion til boligtør tilstand. Før maler- og flisearbejdet kan påbegyndes, skal udtørringssvindet normalt være halveret, hvilket vil være sket, når væggene udtørres til de nedenfor anførte maksimale fugtighedsindhold. Følges disse retningslinier, er der minimal risiko for skader i den behandlede overflade. Densitet kg/m³ Anbefalet max fugtindhold ,0 % vægt ,0 % vægt ,0 % vægt ,0 % vægt ,0 % vægt Vedr. udtørringsmetoder og måling af fugt henvises til Dansk Byggeri, Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Ovenstående retningslinier vil samtidig sikre, at også fugtforholdene i det ibrugtagningsklare byggeri normalt vil være tilfredsstillende. Der henvises i øvrigt til vejledningen: Forebyggelse af revner (www.bih.dk). 12

13 Projektering og montage Malerarbejde Malerarbejdet påbegyndes tidligst, når væggens fugtindhold er nedbragt til de anbefalede fugtprocenter. Overfladebehandling udføres i henhold til Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK. Når den ønskede overflade er valgt, fastlægges fremgangsmåden for malerbehandlingen ud fra overfladekarakteristik på elementerne og påvirkningerne i brug. I lange vægge indlægges lodrette dilatationsfuger med en afstand pâ 8-10 m. Dilatationsfugen udføres som markeret fuge med elastisk fugemasse. Øvrige stød- og hjørnesamlinger i vægge armeres med 100 mm brede strimler af glasvæv. Strimlerne opsættes i en egnet armeringsklæber. Ved behandlinger, som afsluttes med plastvægmaling, kan glasvæv undlades over indadgående hjørnesamlingerne, såfremt beklædningen stødes sammen i hjørnet og der efterfølgende fuges med en akrylfuge. Fliseopsætning Fliseopsætning påbegyndes tidligst, når væggens fugtindhold er nedbragt til de anbefalede fugtprocenter. Vandtæt lag i vådzoner udføres efter entreprisebeskrivelse og tegninger. SBi anvisning nr. 200 Vådrum viser eksempler på projektering, udførelse og materialevalg for vådrum. Som fliseklæb bør anvendes elastisk klæb, som kan modstå mindre differensbevægelser. Fliseklæben anvendes efter leverandørens anvisninger. Temperaturen i materialer og vægge skal være over 6 C i ca. en uge før og efter fliseopsætning og fugning. Fliser og vægge skal være fri for støv. Det kan være nødvendigt at forvande meget vandsugende fliser for at opnå tilstrækkelig vedhæftning. Elastisk fugemasse anvendes omkring rørgennemføringer, sanitære installationer, samlinger i underlaget samt i hjørner og overgange mellem væg og gulv. Fliser opsættes således, at hele flisebagsiden er dækket med fliseklæb. Der må ikke påføres klæb på større arealer, end der kan sættes fliser på, før klæben danner hud. 13

14 Råd og vejledning Mange byggeprojekter kan med stor fordel realiseres med helvægge og dæk af letbeton. Kontakt derfor en af elementproducenterne for råd og vejledning på et tidligt stadie i projektet, så du får den bedste løsning til dit byggeri. Elementproducenten kan desuden udregne et tilbud på baggrund af et konkret tilbudsgrundlag (se side 8). En oversigt over de forskellige elementproducenter finder du her til højre samt på BIH s hjemmeside Bassinhusene, Islands Brygge, København 17. Havnepromenaden, Middelfart 17 14

15 Virksomhederne bag BIH SEKRETARIAT Dansk Beton Letbetonelementgruppen - BIH Postboks København K Telefon: Telefax: Info om BIH - se side 2. ELEMENTPRODUCENTER Betonelement A/S Vestergade 25, Postboks Viby Sj. Telefon: Telefax: EXPAN A/S Skomagervej 11 C 7100 Vejle Telefon: Telefax: EXPAN A/S Ribevej Brørup Telefon: Telefax: EXPAN A/S Askhøjvej 6, Linå 8600 Silkeborg Telefon: Telefax: EXPAN A/S Fiskbækvej 1, Fiskbæk, 6920 Videbæk Telefon: Telefax: EXPAN A/S Snavevej Søndersø Telefon: Telefax: Fårup Betonindustri A/S Kærvej Fårup Telefon: Telefax: Gandrup Element A/S Teglværksvej Gandrup Telefon: Telefax: Gandrup Element A/S Kærmindevej Vamdrup Telefon: Telefax: Give Element A/S Hjortsvangen Give Telefon: Telefax: Leth Beton A/S Rishøjvej Bedsted Thy Telefon: Telefax: Præfa-Byg v/o.j. Beton A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon: Telefax: Niss Sørensen & Søn A/S Drosselvej 9, Postboks Spøttrup Telefon: Telefax: Tinglev Elementfabrik A/S Mads Clausensvej Tinglev Telefon: Telefax: SAMARBEJDSPARTNERE maxit a.s. Børglumvej Risskov Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: INTERESSEMEDLEMMER fibo intercon A/S Herningvej Videbæk Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: Convi ApS Louisevænget Odense N Telefon: Telefax:

16 Bæredygtig letbeton Letbeton består af naturlige materialer, der findes overalt på jordkloden: sand, grus, kalk, ler og vand. Det betyder, at letbeton kan produceres lokalt, hvilket er en miljømæssig fordel, da transportomkostningerne, og dermed energiforbruget, derved kan holdes nede. Yderligere er letbetonens gode varmeakkumuleringsevne og CO2 absorberende egenskaber med til at gøre byggeriet energi- og miljørigtigt. I Danmark genbruges omkring 95 % af letbetonen fra nedrivningsaffald. Det betyder, at meget lidt letbeton ender på fyldpladser. Nedknust letbeton anvendes primært til vejbygning, hvor det er et eftertragtet materiale. I det perspektiv er letbeton også et miljørigtigt valg. Letbeton giver desuden betydelige fordele med hensyn til sikkerhed, sundhed og indeklima. Letbeton er et uorganisk, robust og langtidsholdbart materiale, som ikke bidrager til råd og svamp. Samtidig beskytter letbeton effektivt mod brand. Det betyder, at letbeton holder til mange generationers brug, hvilket også er en vigtig parameter for ansvarligt og bæredygtigt byggeri. Med letbeton kan der ganske enkelt skabes sundt og miljørigtigt byggeri for både mennesker, klima og fremtiden. Dansk Beton Letbetonelementgruppen - BIH Postboks København K Tlf.:

Eksemplet er fra Rådgivergruppen DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Eksemplet er fra Rådgivergruppen DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Bilag 1 Eksempel på grænsefladeskema for lys/klima 2 Eksempel på snitflader ved Projek tering og montage af betonelementer Eksempel 1 grænsefladeskema for lys/klima Eksemplet er fra Rådgivergruppen DNU,

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. 8 JAN. 2008. Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. 8 JAN. 2008. Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer HÆFTE NR. 8 JAN. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning....

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong understøtter moderne arkitektur med rene linier Enkelt og fleksibelt byggeri med massive ydervægge Nye, skærpede krav

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 VÆGGE FACADER DÆK EXPAN Ribevej 45 6650 Brørup 7637 7000 www.expan.dk www.expanvilla.dk Side 1 af 10 EXPAN Leverandørbrugsanvisning 2010 Gyldighedsområde Leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS LETKLINKERBETON Frequently Asked Questions Dette notat har til formål, at svare på generelle tekniske spørgsmål fra rådgivere og entreprenører, i forhold til Hiltis anker portefølje,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GIVE STÅLSPÆR A/S GSY BJÆLKEN 1 GSY BJÆLKEN 3 2 TEKNISK DATA 4 2.1 BÆREEVNE 4 2.2 KOMFORTFORHOLD 9 2.3 BRAND......................................

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

SL-DÆK D A T A B L A D

SL-DÆK D A T A B L A D SLDÆK DATABLAD OM SLDÆKKET SLdækket er et forspændt betondæk som normalt kan anvendes til enkeltspændte etageadskillelser i boliger, erhversbyggeri, industribyggeri, Phuse mv. Dækket består af en kombination

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

Højisolerede betonelementer

Højisolerede betonelementer Højisolerede betonelementer En ny måde at opnå lavenergi på Generelt Da 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, ventilation og elektricitet i vore boliger, bliver kravene stadig større fra de

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk Det skalmurede en-familiehus er danskernes foretrukne bolig Ytong forener alle krav fra myndigheder, bygherre, håndværker og boligejer Porebeton

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Ophæng - eksempler: D401 Ophæng i ståltrapezplade-lofter (lette ophæng). side 1 D402 Ophæng i SkanDek-bjælker (tunge installationer). side 2 D403 Ophæng med

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Materialevalg i en energimæssig strategi

Materialevalg i en energimæssig strategi Materialevalg i en energimæssig strategi Mette Glavind, Teknologisk Institut Varmeakkumulering i byggematerialer Eksempler på betydningen af varmeakkumulering for energibehovet Livscyklusbetragtninger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere 2015 PRISBOG Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere Vær med i en verdensomspændende succes og oplev forskellen VELKOMMEN TIL YTONG Vi håber, at du vil bruge lidt

Læs mere