PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE."

Transkript

1 PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2014 Praktikperioden ved STB Byg gav mig mere indsigt og lærdom end de forrige 5 semestre på skolen havde givet mig. Modsat mange andre firmaer, så blev jeg ikke sat til at udføre det arbejde som byggelederen ikke orkede Citat: Kristian Lundfold (Blev efterfølgende ansat i STB Byg A/S pr. 1. august 2012 ) Jeg fik lov til at køre nogle af entrepriserne på egen hånd, så jeg blev ikke bare sat til at lave KS eller tilsyn, jeg fik noget ansvar og det var meget lærerigt Citat Henrik: Tang Pedersen (Blev efterfølgende ansat i STB Byg A/S pr. 1. juni 2013)... man fik opbakning og anderkendelse for ens arbejde. Hos STB Byg får man virkelig lov til at være med helt fremme i forreste række Citat: Nicolaj Beier (Blev efterfølgende ansat i STB Byg A/S pr. 1 juli 2013) STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE

2 FIRMABESKRIVELSE STB Byg A/S Cvr: Andkærvej Vejle Tlf.: Fax: Kontakt: Jens Winther Mobil nr.: Mail adr.: STB BYG A/S blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed, men har gennem årene udviklet sig til en vidtfavnende byggevirksomhed, der udfører total-, hoved- og fagentrepriser for, såvel offentlige som private bygherrer i hele Danmark. I dag beskæftiges ca. 90 ansatte, hvor af de ca. 60 er håndværkere og der uddannes årligt 4-6 lærlinge. Firmaet er velkonsolideret og præget af professionalisme, engagerede medarbejdere og et godt uformelt arbejdsmiljø. Erfaringen spænder vidt og omfatter nybyggeri såvel som, om- og tilbygning til leje- andels- og ejerboliger, børnehaver, undervisningsinstitutioner, butiks-, restaurations og erhvervsbyggeri samt sygehuse, pleje- og ældrecentre. Større private som offentlige projekter bliver løbende evalueret af Byggeriets Evaluerings Center, for konstant at kunne måle vores evne til at løse opgaverne og dermed sikre den bedst mulige kvalitet og sikkerhed. Som eksempler på nogle af de større byggeopgaver, kan nævnes: TOTALENTREPRISER Renovering af klimaskærm på 144 almennyttige boliger i Billund, renovering af Helsingør Ferieby samt til- og ombygninger af: Campus Silkeborg, plejecentret Gedved Hus, Mammen Mejeri, Drøsbro Mejeri, nyt firmadomicil for Jelling Stålservice, ny superdaginstitution i Langeskov for Kerteminde Kommune, Nyt Rådhus i Varde for Varde Kommune og 36 boliger til borgere med udviklingshæmning for Århus Kommune. HOVEDENTREPRISER Opførelse af 31 nye plejeboliger i Lejre, til- og ombygninger af: Psykiatrisk hospital i Esbjerg, plejecentrene Rosenvang og Elmevang i Århus, opførelse af ny bæredygtig daginstution i Lund for Horsens Kommune, renovering af Varbergparken i Haderslev for HAB samt om- og tilbygning af missionshuset i Odense. FAG- OG STORENTREPISER Udvidelsen af Aabenraa Sygehus til akutsygehus, opførelse af 115 almene boliger i energiklasse 2015 i Århus, ombygning af 2 boligblokke med i alt 48 lejligheder for Kolstrup Boligforening, opførelse af 183 ungdomsboliger i Risskov, multimediehuset Dok1 på Århus Havn, Nyt Psykiatrisk Sygehus Åbenrå fase 2 samt til- og ombygning af Campus Vejle VUC. LAVENERGI HUSE STB Byg opfører desuden nye ejerboliger med lavenergikrav i samarbejde med arkitekter i hele Danmark. Således er både vore projektledere og tilknyttede underentreprenører samt egne timelønnede, konstant opdateret på de seneste tiltag på energifronten, som indføres i dagens byggerier. STB BYG TØMRER OG VÆRKSTED Vi har fastholdt en stor egenproduktion med egne timelønnede, som vi udnytter ved udførelsen af opgaver, der er placeret logistisk fornuftigt ift. Vejle. Værkstedet udfører primært specialproduktioner af snedkerpartier. Herunder brandpartier, specialvinduer, skillevægge og lignende byggeelementer, som ikke typisk seriefremstilles. STB BYG MURER Horne Murerne A/S er indtrådt i koncernen i 2008 efter mange års tæt samarbejde med STB Byg. Opgaverne omfatter vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, nybyg, opførelse af nye moderne staldbygninger, boligog ferieboligprojekter, i hoved- eller fagentreprise. Som eksempler på murerforretningens større arbejder, kan nævnes: opførelse af 24 nye plejeboliger for Varde Kommune, den nye retsbygning i Herning, ombygning af den tidligere Nimbus fabrik på Frederiksberg til luksuslejligheder samt opførelsen af vikingehytterne i Ribe, der er bygget efter gamle håndværksmæssige traditioner. Virksomheden beskæftiger i dag, ca. 30 murere og betonfolk. SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdet med kunder såvel som leverandører, prioriteres højt. STB s byggeledere forestår- og har god erfaring, med den samlede koordinering af byggesagernes parter. Ved byggeopgaver på større afstand fra Vejle bruger vi et solidt og fast netværk af underentreprenører, som arbejder efter de samme målsætninger og det samme engagement som STB, således at aftalte tidsmæssige og økonomiske rammer kan overholdes. KS & MILJØ STB Byg har udviklet sit eget sagsrelaterede kvalitetssikrings-, sikkerheds- og sundhedssystem, der også er gældende for vore underentreprenører og leverandører. Dermed sikres, at alle love og retningslinjer for miljøet overholdes. ORGANISATION STB Byg Holding ApS er moderselskab for entrepriseafdelingen samt tømrer/snedker og murerforretningerne. Selskabet råder over en meget bred faglig ekspertise, som forvaltes af kompetente og erfarne pladsformænd og byggeledere. Der beskæftiges pt. ca. 90 medarbejdere. Den daglige ledelse forestås, af Jan Olesen og Jens Winther, der ligeligt ejer holdingselskabet.

3 SELSKABSDIAGRAM STB BYG HOLDING ApS cvr-nr % 100 % 100 % 100 % STB BYG A/S cvr-nr STB BYG TØMRER cvr-nr STB BYG VÆRKSTED cvr-nr Horne murerne A/S cvr-nr Driftselskab med ca. 25 medarbejdere. Omsætning 2014 ca. kr. 250 mio Driftsselskab med ca. 25 medarbejdere. Omsætning 2014 ca. kr. 35 mio Driftsselskab med 4 medarbejdere. Omsætning 2014 ca. kr. 5 mio Driftsselskab med ca. 25 medarbejdere. Omsætning 2014 ca. kr. 35 mio

4 ORGANISATION OG ANSVAR DIREKTION Jens winther Jan Olesen SALG & MARKETING ØKONOMI ADM. & IT HR & PERSONALE JURA FORRETNINGSUDVIKLING HÅNDVÆRKER FORRETNING PQ TILBUD & PROJEKTERING INDKØB & KONTRAHERING PRODUKTION 1/5 ÅRS GENNEMGANG KS & MILJØ Tømrer Nord Nord Nord Murer Syd Syd Syd Snedkeri LEDERGRUPPE: ANSVARSOMRÅDER Adm. direktør: Direktør: Økonomichef: Udviklings- & strategichef: Projektchef: Tilbuds- & projekteringsleder: Jens Winther Jan Olesen Jens Gordon Michael Nielsen Lasse Lindkvist Hansen Torben Larsen Salg, marketing HR & personale, forretningsudvikling, økonomi, administration, IT, jura, PQ, tilbud og projektering Jura, indkøb & kontrahering, 1/5 års gennemgang, KS & Miljø projektstyring og produktion SYD Økonomi, administration & IT Udvikling & strategi samt håndværkerafdelinger Projektstyring og produktion NORD Tilbud & projektering

5 BYGGELEDELSE OG PRAKTIKANTER Nøglemedarbejdere Aktuelt har koncernen 16 byggeledere, som har erfaring med gennemførelsen af såvel total-, hoved- som fagentrepriser. Uddannelsesmæssigt har vore byggeledere typisk en håndværksmæssig baggrund, suppleret med enten arkitekt-, ingeniør- eller konstruktøruddannelsen. Byggelederne opdaterer løbende deres faglige niveau gennem deltagelse i kurser og relevante konferencer, og der sker en løbende erfaringsudveksling blandt byggelederne gennem månedlige erfadage, hvor alle byggeledere og ledelsen besøger og gennemgår de aktuelle byggepladser, med tilknyttede problemstillinger og nye landvindinger. Hvert år har STB BYG praktikaftaler med nye studerende, aktuelt har vi 5 praktikanter, fra BTH tilknyttet følgende byggepladser: Totalentreprisen for Varde Rådhus, Åbenrå Sygehus fase 1 og fase 2 samt DOKK1 i Århus. Vi har gennem årene fået tilrettelagt et praktikforløb, hvor de unge tilbydes et struktureret og professionelt forløb. Hvor den faglige bredde og dybde udbygges, samtidig med at frihedsgrader og ansvar udfordres i samråd med -og i respekt for den enkelte. De mange ressourcer der bliver investeret i praktikforløb er givet godt ud, og er til gavn for både praktikant og STB BYG. Det er vores erfaring at såvel praktikant som virksomhed står med et klart billede af, hvorvidt der efter praktikforløbet er tale om et match, er det tilfældet er der ofte mulighed for ansættelse. Selvom ansættelse ikke skulle være en mulighed, har praktikanterne fået et individuelt tilpasset forløb med masser af læring. Ethvert praktikforløb afsluttes med en officiel udtalelse fra ledelsen

6 PRAKTIKANTUDTALELSE Kristian Lundfold Bygningskonstruktør BTH Jeg startede min praktikperiode hos STB Byg i juni måned 2012, og forløbet som kun skulle vare 20 uger endte op i cirka 25 uger. Praktikperioden ved STB Byg gav mig mere indsigt og lærdom end de forrige 5 semestre på skolen havde givet mig. Jeg blev fuldt ud implementeret i firmaets hverdag, og de tøvede ikke med at give mig et ansvar for det projekt som jeg skulle sidde med. Modsat mange andre firmaer, så blev jeg ikke sat til at udføre det arbejde som byggelederen ikke orkede. Jeg fik lov til at prøve kræfter med alle de forskellige sider af arbejdet som byggeleder så ugerne gik hurtigt, alt for hurtigt. Jeg har nu været fast ansat ved STB Byg i 2 år, og kunne pt. ikke forestille mig at arbejde andre steder. STB Byg er et firma med de helt rigtige værdier for de, som er nystartede bygningskonstruktører, idet at der er et stort bagland samt gode kollegaer man altid kan sparre med.

7 PRAKTIKANTUDTALELSE Henrik Tang Pedersen Byggeteknikker VIA Horsens Mit praktik ophold hos STB BYG var meget spændende. Jeg var med til energirenoveringen af Varbergparken blok 15 på 4 etager i Haderslev. En hovedentreprise, omfattende 36 familieboliger, der blev ombygget og renoveret til 32 boliger. I alt ca m² + altangange, servicearealer og kælder. Dette var et meget spændende projekt for mig, da den byggeleder som kørte sagen ( Martin Fogh ) brugte mig som en ligeværdig kollega. Der var faktisk ikke noget jeg ikke måtte, jeg havde kontakt til håndværkerne, entreprenør, bygherrerådgivere (arkitekter og Ingeniør) og til sidst bygherre selv. Jeg fik lov til at køre nogle af entrepriserne på egen hånd, så jeg blev ikke bare sat til at lave KS eller tilsyn, jeg fik noget ansvar og det var meget lærerigt. Jeg var meget glad for mit ophold hos STB, så glad at jeg søgte job hos dem efterfølgende, og blev ansat som byggeleder i STB Byg A/S pr. 1 juni Så tag chancen, søg ind som praktikant hos STB og bliv udfordret.

8 PRAKTIKANTUDTALELSE Nicolaj Beier Bygningskonstruktør BTH Forud for mit praktikophold havde jeg opsat en række kriterier for den type virksomhed som jeg søgte, hvor STB Byg A/S vandt min interesse. Jeg startede mit praktikophold på virksomhedens hovedkontor i Vejle, hvor jeg blev introduceret for alle medarbejderne på kontoret. Samme dag gennemgik firmaets økonomi & IT mand, firmaets sammensætning, økonomi, mappestruktur og jeg fik udleveret alle de nødvendige værktøjer. Man følte sig virkelig velkommen. På pladsen blev jeg ligeledes taget godt imod af byggelederen Kasper, som nøje satte mig ind i sagen: Renoveringen af Billundforening afd. 14, 15 & 16. Under hele mit praktikophold arbejdede jeg på lige fod med byggelederen og man følte virkelig at man fik opbakning og anderkendelse for ens arbejde. Hos STB Byg får man virkelig lov til at være med helt fremme i forreste række. Mine opgaver bestod af følgende: Planlægning og styring. Fagtilsyn. Kontrakter. Kalkulere og udregne tilbud, samt indhentning af tilbud. Økonomistyring. Kvalitetskontrol & Sikkerheds koordinering. Til sidst skal det selvfølgelig nævnes, at det meget tilfredsstillende praktikophold resulterede i en ansættelse efter endt uddannelse.

9 BOLIGER TIL UDVIKLINGSHÆMMEDE I ELEV 36 boliger til borgere med udviklingshæmning LE2015 Bygherre: Århus Kommune KPF HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S LANDSKAB: TERRA NOVA 36 boliger til borgere med udviklingshæmning samt tilhørende fællesarealer, servicearealer, udearealer og fælleshus. Total brutto etageareal ca m². Lavenergiklasse 2015 Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: VARDE RÅDHUS Om- og tilbygning af rådhus Bygherre: Varde Kommune Regnbuen A/S og Kontur ApS COWI Rådhuset ombygges til kontorhus med tilhørende kantinefaciliteter, mødelokaler, personalefaciliteter, arkiver og en multisal. Det nye rådhus bygges på soklen af det eksistende, der rives ned. I alt ca m² Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: DAGINSTITUTION_LANGESKOV Ny Daginstitution-Energiklasse 2015 Bygherre: Kerteminde Kommune RUM Arkitekter A/S Oluf Jørgensen A/S Arbejdet omfatter en ny daginstitution til 254 børn fordelt på 220 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn, 10 gæstedagplejebørn, multifunktionelt fællesrum samt personale og servicefaciliteter. På grunden er beliggende en eksisterende daginstitution, som skal kunne fungere under opførelsen af den nye daginstitution. I alt ca m² Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År:

10 144 ALMENNYTTIGE BOLIGER_ BILLUND Renovering samt genopretning Bygherre: Billund Boligforening KPF Arkitekter A/S Landskab: ByMUNCH Tækker Rådgivende Ingeniører A/S Renovering af klimaskærm for 144 almennyttige boliger samt opgradering af udearealer på Hybenvej og Kærvej i Billund. Boligerne er beliggende på et grundareal på ca m². Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: DRØSBRO MEJERI Emne: Om- og tilbygning af Drøsbro mejeri Bygherre: Mammen Mejeri Vejle arkitekter ApS Drias A/S Om- og tilbygning af mejeri, herunder udskiftningt af tag på hovedbygning. Senest tilbygning af m² produktionshal. Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: 2009 GEDVEDHUS Bygherre: Nyt ældrecenter Horsens kommune Arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S Tækker rådgivende ingeniører A/S Udvidelse/ombygning og energirenovering af gl. rådhus til ældrecenter, bestående af 24 boliger og m² Service - arealer. I alt m², heraf udgør ombygning m² og nybyg m². Desuden etablering af udearealer. Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: 2010

11 CAMPUS SILKEBORG Ombygning af undervisningsinstitution Bygherre: VIA University College Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær A/S og KONTUR Arkitekter ApS Tækker rådgivende ingeniører A/S Til- og ombygning/energirenovering af undervisningslo kaler og administrationsafsnit, herunder kontorer, auditorier, multifunktionelle fællesrum, kantine og hovedindgang. Opgradering af udearealer, I alt m² heraf m² nybyggeri Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: kr År: HELSINGØR FERIEBY Renovering af 41 feriehuse samt fælleshus Bygherre: DFF- Fonden, FolkeFerie.dk Donorfonde: Realdania og A. P. Møller Fonden Varmings Tegnestue ApS J.J. Byg rådgivende ingeniørfirma ApS Istandsættelse og opdatering af feriebyen, for psykisk og fysisk mindrebemidlede, støttet af Realdania og A. P. Møller Fonden. Renoveringen respekterer bebyggelsens særlige og tidstypiske kvaliteter og er desuden opgraderet med nye bade- og køkkenfaciliteter. I alt m² Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: KIWI BUTIK STENSBALLE Ombygning til butik Bygherre: KIWI Danmark A/S SuperGros A/S Søren Jensen A/S Nedbrydning, kloakarbejde, betonarbejde, murerarbejde, tømrer- og snedkerarbejde, malerarbejde, glasfacader og skydedøre, VVS-arbejde, ventilationsarbejde, ELarbejde, ståldøre mm. I alt ca m². Entreprisesum: Kr År: 2013

12 ROSENVANG PLEJECENTER_ÅRHUS 42 nye plejeboliger Bygherre: Århus Kommune Sahl Arkitekter A/S Rambøll A/S 70 eksisterende boliger ombygges til 42 nye plejeboliger med service- og fællesarealer. Bygning i 3 plan med delvis parterre, opført som terrassehus. I alt m² heraf m² ombygning. 240 m² nybyg. Lavenergiklasse 2 byggeri. Entreprisesum: Kr År: VANDDRÅBEN SAMT BJERGGÅRDSLØKKEN SEDEN Privatfinansieret andelsboligbebyggelse Bygherre: Investeringsselskabet Andelspartneren Søholm arkitekterne Aps Keld Nørgaard F.R.I. 46 boliger med integreret carport og udhus. I alt m² beboelse. Lavenergiklasse 2 byggeri. Entreprisesum: Kr År: 2009 VARBERGPARKEN_HADERSLEV Ombygning totalrenovering af blok 15 på 4 etager Bygherre: Haderslev Andelsboligforening C. F. Møller A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Totalrenovering og ombygning af blok 15 på 4 etager med et brutto areal på ca m² + altangange/kælder. Entreprisesum: Kr År:

13 NY DAGINSTITUTION I LUND, HORSENS Ny bæredygtig daginstitution Bygherre: Horsens Kommune Totalentreprenør: CASA Entreprise A/S SKALA Arkitekter A/S Oluf Jørgensen A/S Opførelse af energimæssigt bæredygtigt byggeri med særlig fokus på nedbringelse af CO2 udledning. Samlet bygningsareal på ca m² til integreret daginstitution med op til 160 børn og 30 personaler. Endvidere etableres nødvendige skure i terræn, ankomstvej og parkering, anlæg af ude/legearealer, hegn mv. Entreprisesum: Kr År: MISSIONSHUSET ODENSE Renovering og udvidelse af missionshus Bygherre: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Arkitektfirmaet Mortensen Renovering og udvidelse af missionshuset inkl.: betonarbejdet, murerarbejdet, tømrerarbejdet, inventararbejdet blikkenslagerarbejdet, VVS-arbejdet ventilationsarbejdet el-arbejdet, malerarbejdet, gulvarbejdet, foldevægsarbejdet samt elevatorarbejde. I alt ca m² heraf 547,5 m² nybyggeri. Entreprisesum: Kr År: LAVENERGIHUSE I HORSENS_HERNING_ÅRHUS_BAGSVÆRD Lavenergiboliger BR 2015/2020 Bygherre: Private Lundhilds Tegnestue ApS Areal: m² pr. bolig. 5 lavenergiboliger i lav energiklasse 2015 og Lokation: 2 huse opført i Horsens, 1 hus i Bagsværd, 1 hus i Århus og 1 hus i Herning. Entreprisesum: Kr År: 2012

14 KRAFTVARMEVÆRK_TØRRING Til- og ombygning af kraftvarmeværk Bygherre: Tørring Kraftvarmeværk Lundhilds Tegnestue ApS Rambøll A/S Etablering af en biomassefyret varmecentral med absorptionskølemaskine samt ombygning af eksisterende administrationsbygning. I alt ca.191 m² Entreprisesum: Kr År: ELMEVANG PLEJECENTER_SOLBJERG 39 plejeboliger BR 2015 Bygherre: Århus Kommune Skala Arkitekter A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Om- og tilbygning af plejeboliger. I alt 39 boliger med service- og fællesarealer. Delvis i 2 plan. I alt m² m² ombygning m² nybygning i 2 etager. Lavenergiklasse 2 byggeri. Entreprisesum: Kr År: PSYKIATRISK HOSPITAL_ESBJERG Ombygning og renovering af hospital Bygherre: Region Syddanmark Arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S Stokvad & Kerstens A/S Renovering og ombygning af psykiatrisk hospital i Esbjerg. I alt m² Entreprisesum: År:

15 ÅBENRÅ SYGEHUS_ÅBENRÅ Nyt akut Sygehus BR 2015 Bygherre: Region Syddanmark Creo Arkitekter A/S og aarhus arkitekterne a/s. Oluf Jørgensen A/S Fælles akutmodtagelse og lægevagt. Sengeafdeling for fælles akutmodtagelse. Kardiologisk ambulatorium og laboratorium. Køkken og mindre restaurant. Familiehus med bl.a. sengestuer, undersøgelsesrum, fødestuer og ambulatorium. Varemodtagelse. Kælder og tunnelarealer. Areal ca m² Entreprise: Kompletteringsentreprise Entreprisesum: Kr År: PLEJEBOLIGER I LEJRE Nybyggeri af 31 nye plejeboliger Bygherre: Lejre Kommune Kullegaard Arkitekter AS, ISC Ingeniører A/S Byggeriet omfatter 31 plejeboliger på i alt m². Lavenergiklasse 1 byggeri Entreprisesum: Kr År: ÅBENRÅ SYGEHUS FASE 2 Opførelse af psykiatrisk sygehus Bygherre: Region Syddanmark White Arkitekter A/S og Deve Architecture Wessberg A/S Murerentreprisen, tømrerentreprisen, snedkerentreprisen og gulventreprisen. Byggeriet integreres i en terras seret struktur i landskabet, der skråner 12 m ned i nordlig retning fra det eksisterende sygehus. I alt ca m² Entreprise: Kompletteringsentreprise Entreprisesum: Kr År:

16 DOKK1_ÅRHUS Nyt multimediehus Bygherre: Århus Kommune & Realdania byg Schmidt, Hammer og Lassen A/S Rambøll A/S Multimediehuset indeholdende Hovedbibliotek, Borgerservice og udlejningsarealer. Inkl. levering og montering af ca: m 2 vægge m 2 standardsystemlofter. 700 stk. indvendige døre, herunder klassificerede og uklassifice rede døre. 100 m 2 lette skeletdæk m 2 indvendige glaspartier Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: 2013 CAMPUS VEJLE VUC Til- og ombygning af undervisningsinstitution Bygherre: Campus Vejle Cubo Arkitekter A/S Midtconsult A/S Undervisnings-, administrations- og kantinelokaler samt forbindelsesgang til eksisterende byggeri. Tømrer-, sned ker-, inventar-, facadebeklædnings- og fugearbejdet i nybygning M og ved ombygning af bygning N og O. I alt ca m 2 Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: kr År: FUGLEKÆRVÆNGET OG ELEVPARKEN_ÅRHUS 115 almene boliger i energiklasse 2015 Bygherre: Boligforeningen Arhus Omegn Ariktekt: Århus Arkitekterne A/S Viggo Madsen A/S Opførelse af ca 115 boliger samt 2 teknikhuse i Hasselager og Elev. I alt m². Omfattende levering og montering af lette facader inkl. vinduer og døre. Snedkerarbejder herunder lofter, indvendige døre, strøgulve, gulve, glaspartier, inventar, garderobe, køkken og skabe og tagarbjde. Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År:

17 SKEJBYGÅRDSVEJ 19-21_ RISSKOV Opførelse af 183 ungdomsboliger Bygherre: Kollegiekontoret SAHL A/S TRI-CONSULT A/S 183 ungdomsboliger. Tømrer-, snedker-, og blikkenslagerarbejdet, vindues/alufacadearbejdet, gulvbelægningsarbejde, tagdækningsarbejdet samt inventararbejdet. Samlet areal ca m² og ca m² kælder, fordelt på 4 blokke i 3 etager og 4 blokke i 2 etager. Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: KOLSTRUP BOLIGFORENING_AABENRAA Ombygning af 2 boligblokke Bygherre: Kolstrup boligforening Sahl Arkitekter A/S d.a.i. ingeniører a/s Ombygning af 2 boligblokke med i alt 48 lejligheder. Energi- og facaderenovering, ombygning af boliger, samt udskiftning af køkkener og badeværelser I alt m² Entreprise: Storentreprise Entreprisesum: Kr År: NETTO ODENSE Ny dagligvarebutk Bygherre: Inovater Århus Arkitekt : Hans Jørgen Jensen A/S Opførelse af ny butik på ca 1000 m 2 Entreprise: Storentreprise Entreprisesum Kr År: 2011

18 HAVERNE I JELLING Privatfinansieret boligbebyggelse Bygherre: Ejendomsselskabet Haverne ApS Schmidt Hammer Lassen K/S Tækker rådgivende ingeniører A/S Etape 1 af 75 boliger Entreprise: Murerentreprise Entreprisesum: Kr År: TISTRUP PLEJECENTER Opførelse af 24 boliger Bygherre: Varde Kommune H. Lindquist Arkitekter og Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S Grontmij A/S Opførelse af nyt plejecenter, iht. energikrav BR-20, med 24 boliger og fællesfaciliteter. I alt m 2 Entreprise: Jord / kloak / beton- samt murerentreprisen Entreprisesum: kr År: RETSBYGNING_HERNING Opførelse af ny retsbygning. Bygherre: A. Enggaard A/S Arkitema K/S Bascon A/S km 2 bygning i 2-3 etager med 8 retssale. Inkl. Sokkelarbejder. Flisearbejder. Slidlags arbejder. Diverse reparationsarbejder Entreprise: Murerentreprise Entreprisesum: kr År:

19 KOLDING SYGEHUS Tagdækning blok 4+9 Bygherre: Region Syddanmark Rådgiver: NIRAS CREO BALSLEV Levering og montering af ny tagdækning på sengebygnin gen samt hovedindgang. Under entreprisen henhører lige ledes midlertidige membrantætninger i sengebygningen samt reetablering mod eksisterende tagflade omkring nye gennembrydende bygningsdele. I alt ca. 700 m 2 Entreprise: Tagdækning Entreprisesum: Kr År: 2014 KOLDING HF OG VUC Ny undervisningsbygning. Lavenergiklasse Bygherre: Kolding HF og VUC RUM og KONTUR ARKITEKTER Søren Jensen A/S Murerentreprisen: Afretningsgulve. Flisearbejder. I alt ca m 2 cementbaseret undergulv 580 m 2 gasbetonvægge og 150 m 2 vægfliser. Tagentreprisen: Tagdækningsarbejdet udføres med trykfast isolering, incl. ca. 870 m 2 terrasser og altangange på flisefødder, suppleret med ca. 420 m 2 mos sedum bede. Resterende regulært tagareal afsluttes med tagpapdækning. I alt ca m 2 Entreprise: Fagentreprise Entreprisesum: Kr År: 2014 RØDDING HØJSKOLE Modernisering og ombygning Bygherre: Rødding Højskole Maali & Lalanda A/S BALSLEV A/S Den gamle lade med tidligere siloer, høloft og maskinrum omdannes til kreative og behagelige undervisningsmiljøer. Tømrerarbejder, inkl. gulvbelægning, blik- og tagdækning. Areal: m² Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: 2013

20 HANDELSHØJSKOLEN_AARHUS Renovering af tag Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen Cubo Arkitekter A/S Søren Jensen Tag arbejde. Inkl. ståltrapezplader til tagopbygning, tagisolering, tagpapdækning, membran over P-kælder og rampe Entreprise: Tagentreprise Entreprisesum: Kr År: LUNGHOLM GODS_RØDBY Restaurering af godset Bygherre: Godsejer, Erik R. baron Bertouch-Lehn Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen Aps Rådgiver: Søren Schødt A/S Snedkerarbejde og montering af forsatsrammer, samt montering af specialkøkken og ombygning til handicapvenlig bolig Entreprise: Snedkerentreprise Entreprisesum: ,- År: 2008 LØSNING KIRKE Nyt kirkecenter Bygherre: Løsning Menighedsråd Totalrådgiver: Arkitektfirmaet Mortensen Arkitektgruppen Regnbuen Opførelse af nyt kirkecenter. Areal: 520 m 2 Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr ,- År: 2008

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE.

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE. PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2015 Jeg er lige fra dag 1, gennem min praktikperiode, blevet modtaget som en kollega, fremfor en praktikant og har til hver en tid, følt at jeg kunne spørge og få svar. Citat:

Læs mere

PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2015

PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2015 PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2015 Jeg er lige fra dag 1, gennem min praktikperiode, blevet modtaget som en kollega, fremfor en praktikant og har til hver en tid, følt at jeg kunne spørge og få svar. Citat:

Læs mere

FIRMABESKRIVELSE. STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk

FIRMABESKRIVELSE. STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk TØMRER PRÆSENTATION FIRMABESKRIVELSE STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk STB BYG A/S blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed,

Læs mere

og multimediehus Dok1 på Århus Havn LAVENERGI HUSE STB Byg opfører desuden nye ejerboliger med lavenergikrav i samarbejde

og multimediehus Dok1 på Århus Havn LAVENERGI HUSE STB Byg opfører desuden nye ejerboliger med lavenergikrav i samarbejde TØMRER PRÆSENTATION FIRMABESKRIVELSE STB BYG A/S blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed, men har gennem årene udviklet sig til en vidtfavnende byggevirksomhed, der udfører total-, hoved-

Læs mere

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21 INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21 FIRMABESKRIVELSE STB Entreprise Andkærvej 24 7100 Vejle. STB Håndværk Skovbøllingvej 17 7300 Jelling

Læs mere

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. VALBY. BILLUND. FREDERICIA. NÆSTVED. ÅRHUS. VARDE. ODENSE. HOLBÆK.

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. VALBY. BILLUND. FREDERICIA. NÆSTVED. ÅRHUS. VARDE. ODENSE. HOLBÆK. PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2016 På byggesagen blev der ikke tøvet med at uddele ansvar, og læringen sparkede røv fra første dag. Citat: Jesper Stjernholm Olesen (Blev efterfølgende ansat i STB BYG A/S

Læs mere

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21 INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21 FIRMABESKRIVELSE STB Entreprise Andkærvej 24 7100 Vejle. STB Håndværk Skovbøllingvej 17 7300 Jelling

Læs mere

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry Prækvalifikation Fællesskabets Hus, Ry 4. april 2017 Ansøgere 4. april 2017 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Entreprenør Arkitekt Landskabs arkitekt Ingeniør Byggefirmaet Knudsgaard Skive Byggefirmaet

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 13 SNEDKERI 19

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 13 SNEDKERI 19 INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 13 SNEDKERI 19 2 FIRMAPRÆSENTATION STB BYG A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75 87 17 67 Fax:

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN 16-08-2017 2 IGANGVÆRENDE PROJEKTER ENGSKOVSKOLEN HOLBÆK SVENDBORG FRIPLEJEHJEM UCL CAMPUS ODENSE 25 BOLIGER JERNBANEVEJ TØLLØSE KONGENS PUNKT FREDERICIA VALBY FRIPLEJEHJEM

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret Totalentreprenør Restaurering af kirke 3,0 Mio.Kr Region hovedstaden

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK 13.09.17 DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Uddrag af nogle af vores igangværende

Læs mere

REFERENCER. Referencer boligbyggeri og boligrenovering

REFERENCER. Referencer boligbyggeri og boligrenovering REFERENCER Referencer boligbyggeri og boligrenovering Boligforeningen VIBO, Afd. 106 Vognvænget Totalrenovering af boligblokke i København N Totalrenovering; beton- og byggeskaderenovering, af boligblokke

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet.

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet. Vejle Arkitekter ApS Andkærvej 19D, 7100 Vejle Tlf.: 30302509 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej 16 7100 Vejle Vejle d. 23.04.2015 Vedr: Udtalelse i projekt Bredballe Sognegaard om og tilbygning.

Læs mere

Kvalitetsstyring - Program for sessionen

Kvalitetsstyring - Program for sessionen Kvalitetsstyring - Program for sessionen 11.40 11.50 Indledning og baggrund 11.50 12.05 Et eksempel - Totaløkonomi 12.05 12.10 Hvor findes værktøjerne? 12.10 12.30 Evaluering af 5 store byggeprojekter

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 6. MAJ 2015 BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Eksempler på nye

Læs mere

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG 25.08.2017 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - 25.08.2017 1 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPVENLIGE

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Byggeri til tiden. Industrivej 5 6640 Lunderskov Tlf.: 7558 6022 www.lunderskov-nybyg.dk mail: ap@lunderskov-nybyg.dk

Byggeri til tiden. Industrivej 5 6640 Lunderskov Tlf.: 7558 6022 www.lunderskov-nybyg.dk mail: ap@lunderskov-nybyg.dk Byggeri til tiden Industrivej 5 6640 Lunderskov Tlf.: 7558 6022 www.lunderskov-nybyg.dk mail: ap@lunderskov-nybyg.dk faktaboks Sådan er du sikret med Byg Garanti Lunderskov Nybyg er medlem af Dansk Byggeri

Læs mere

Kvalitet fra grunden. ak@ antonknudsen.dk. www.antonknudsen.dk. ak@antonknudsen.dk. www.antonknudsen.dk. jord, kloak, beton & anlæg

Kvalitet fra grunden. ak@ antonknudsen.dk. www.antonknudsen.dk. ak@antonknudsen.dk. www.antonknudsen.dk. jord, kloak, beton & anlæg Telefon Fax 7555 1999 7555 2590 jord, kloak, beton & anlæg ak@antonknudsen.dk www.antonknudsen.dk Telefon Fax 7555 1999 7555 2590 Miljøanlæg & transportledning ak@ antonknudsen.dk www.antonknudsen.dk offentligt

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri REFERENCER Referencer bæredygtigt byggeri Bogense Plejecenter - Møllehaven Nyt plejecenter med 50 boliger og en lille centerdel. Plejecenter opført i ny udstykning tæt ved Harritslev ved Bogense. OBH Rådg.

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015 Opførelse af administration og laboratorier Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt Totalentreprise 40200 650 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af kraftvarmeværk Hovedstaden Licitationsresultat

Læs mere

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Praktikophold som byggeteknikker Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Ellen Agger BTH NÆSTVED 20.10.2014 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 ugers praktikophold i 4. semester af byggeteknikkeruddannelsen.

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Præsentation af nye projekter Præsentation

Læs mere

Arpe & Kjeldsholm A/S

Arpe & Kjeldsholm A/S Præsentation af Arpe & Kjeldsholm A/S: Arpe & Kjeldsholm A/S blev stiftet i august 2003 af Allan Arpe og Tim Kjeldsholm. Firmaet har siden beskæftiget sig med at udføre r og Bygherrerådgivning på byggerier

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

VI BYGGER PÅ TILLID 2

VI BYGGER PÅ TILLID 2 BYGGER PÅ TILLID VI BYGGER PÅ TILLID 2 DIN PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNER MED MERE END 35 ÅRS ERFARING Kom indenfor hos en erfaren virksomhed, der blev grundlagt allerede i 1974 i Aalborg. Vi har udviklet

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Opførelse af broer. 30,0 Mio.Kr Etablering af hjælpemiddeldepot 4,0 Mio.Kr Tilbygning til skole

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udvidelse af universitet 65,0 Mio.Kr Region syddanmark Opførelse af botilbud Ansl. 18 mio.

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udvidelse af universitet 65,0 Mio.Kr Region syddanmark Opførelse af botilbud Ansl. 18 mio. Projekt beskrivelse Budget Region navn Udvidelse af universitet 65,0 Mio.Kr Opførelse af botilbud Ansl. 18 mio. kr Byudvikling/helhedsplan Oplyses ikke Revonering af skole 22,0 Mio.Kr Udvidelse af vandværk

Læs mere

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller Skou Gruppen A/S 120 års resultater tæller Vi udfører solidt tømrer- og snedkerarbejde, der bygger på mange års stolte traditioner, klar nytænkning samt kompetente og kreative løsninger. Skou Gruppen arbejder

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK PROFESSIONELT HÅNDVÆRK Tlf. 70 22 66 70 www.tsjp.dk Historien EN HOLDBAR VISION Virksomheden Tømrer- og Snedkermester Jacob Pedersen A/S har udviklet sig i en rivende fart siden opstart i 2001. Visionen

Læs mere

Gregersen & Olsson A/S Rådgivende ingeniørvirksomhed F.R.I Kolding-Vejen

Gregersen & Olsson A/S Rådgivende ingeniørvirksomhed F.R.I Kolding-Vejen REFERENCER - Nedennævnte referencer omtaler en del byggerier inden for området skoler, igangværende eller nylig afsluttet, som G&O har medvirket til gennemførelse af: Munkensdam Gymnasium Om- og tilbygning

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS us ivh Pass bet i k S i jle e V ed v Et hus b ygget af Murer- o g Entrep renørfirm a W. Buc h Anders en ApS KO O F M U R TH T E S Komforthuset 150x297_8 sidet.indd 1 W. Buch Andersen ApS 12-09-2008 15:20:46

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk www.byggeinformation.dk Telefon: Projekt beskrivelse Budget Areal (m2) Kommune Region navn

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Udvalgte referencer 2013

Udvalgte referencer 2013 Udvalgte referencer 2013 Solrød Center NØ Solrød Strand Konceptudvikling, budgetsætning, strategi og gennemførelse af ny lokalplan nyt projekt på ca. 4.200 m2, indeholdende 26 luksusboliger samt fødevarebutik

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

B1: Statisk projekteringsrapport

B1: Statisk projekteringsrapport OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 Fax 70 21 72 41 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk B1: Statisk projekteringsrapport Sag: Familie- og ungdomsboliger

Læs mere

www.jtbyg.dk Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler

www.jtbyg.dk Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Bornholms Plastværft er en afdeling af JT Byg ApS. Værftet udfører alle former for arbejder på erhvervsfartøjer samt på private lystbåde. Vi påtager os traditionelle bådebyggeropgaver

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

EN AARHUS- HISTORIE BLEV NATIONAL KVALITET, DER VIL MERE

EN AARHUS- HISTORIE BLEV NATIONAL KVALITET, DER VIL MERE KVALITET TIL TIDEN 2-3 HUSTØMRERNE er et landsdækkende tømrer- og snedkerfirma med stolte håndværksmæssige traditioner. SDU, Kolding KVALITET, DER VIL MERE For HUSTØMRERNE betyder kvalitet mere end blot

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Bornholmer Boxen. Et bornholmsk produceret arkitekttegnet byggemodul designet af. BORNHOLMS BYGGEFORRETNING ApS Olesvej 2, Lobbæk, 3720 Aakirkeby

Bornholmer Boxen. Et bornholmsk produceret arkitekttegnet byggemodul designet af. BORNHOLMS BYGGEFORRETNING ApS Olesvej 2, Lobbæk, 3720 Aakirkeby Bornholmer Boxen Et bornholmsk produceret arkitekttegnet byggemodul designet af BORNHOLMS BYGGEFORRETNING ApS Olesvej 2, Lobbæk, 3720 Aakirkeby Bornholms Byggeforretning ApS er en moderne byggevirksomhed,

Læs mere

ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa. Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088. www.zeni.dk

ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa. Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088. www.zeni.dk ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088 www.zeni.dk ZENI arkitekter A/S (tidligere Aaskov & Østergård A/S) ZENI arkitekter udfører arkitekt- og totalrådgivningsopgaver

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 406 10. september 2015 Velkomst ved afdelingsformand Tonny Jensen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Bent Laursen, Boligkontoret

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning REFERENCER Referencer forskning og undervisning Farmaceutisk Fakultet Laboratorier Ombygning af undervisnings- og forskningsfaciliteter Modernisering af administration, undervisning og laboratorier på

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Præsentation BARSLUND GROUP A/S

Præsentation BARSLUND GROUP A/S Præsentation BARSLUND GROUP A/S v.14.1 Profil Grundlagt i 1980 Hovedkontor, Kvistgård, Danmark Regionalkontor, Fredericia, Danmark Barslund AB, Arlöv, Sverige Udfører fag-, hoved- og totalentrepriser.

Læs mere

BYGGEPIPELINE - hele landet

BYGGEPIPELINE - hele landet Opførelse af boliger og erhverv Hovedstaden Licitationsresultat Nybyg P Underhåndsbud Totalentreprise 18600 220 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af hotel Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt

Læs mere

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg De Danske Spritfabrikker i Aalborg Projektindhold: Undersøgelse og registrering af bygninger og anlægs særlige arkitektur- og kulturhistoriske kvaliteter og en vurdering af fabriksområdets genanvendelses-potentialer

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere