PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE."

Transkript

1 PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2014 Praktikperioden ved STB Byg gav mig mere indsigt og lærdom end de forrige 5 semestre på skolen havde givet mig. Modsat mange andre firmaer, så blev jeg ikke sat til at udføre det arbejde som byggelederen ikke orkede Citat: Kristian Lundfold (Blev efterfølgende ansat i STB Byg A/S pr. 1. august 2012 ) Jeg fik lov til at køre nogle af entrepriserne på egen hånd, så jeg blev ikke bare sat til at lave KS eller tilsyn, jeg fik noget ansvar og det var meget lærerigt Citat Henrik: Tang Pedersen (Blev efterfølgende ansat i STB Byg A/S pr. 1. juni 2013)... man fik opbakning og anderkendelse for ens arbejde. Hos STB Byg får man virkelig lov til at være med helt fremme i forreste række Citat: Nicolaj Beier (Blev efterfølgende ansat i STB Byg A/S pr. 1 juli 2013) STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE

2 FIRMABESKRIVELSE STB Byg A/S Cvr: Andkærvej Vejle Tlf.: Fax: Kontakt: Jens Winther Mobil nr.: Mail adr.: STB BYG A/S blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed, men har gennem årene udviklet sig til en vidtfavnende byggevirksomhed, der udfører total-, hoved- og fagentrepriser for, såvel offentlige som private bygherrer i hele Danmark. I dag beskæftiges ca. 90 ansatte, hvor af de ca. 60 er håndværkere og der uddannes årligt 4-6 lærlinge. Firmaet er velkonsolideret og præget af professionalisme, engagerede medarbejdere og et godt uformelt arbejdsmiljø. Erfaringen spænder vidt og omfatter nybyggeri såvel som, om- og tilbygning til leje- andels- og ejerboliger, børnehaver, undervisningsinstitutioner, butiks-, restaurations og erhvervsbyggeri samt sygehuse, pleje- og ældrecentre. Større private som offentlige projekter bliver løbende evalueret af Byggeriets Evaluerings Center, for konstant at kunne måle vores evne til at løse opgaverne og dermed sikre den bedst mulige kvalitet og sikkerhed. Som eksempler på nogle af de større byggeopgaver, kan nævnes: TOTALENTREPRISER Renovering af klimaskærm på 144 almennyttige boliger i Billund, renovering af Helsingør Ferieby samt til- og ombygninger af: Campus Silkeborg, plejecentret Gedved Hus, Mammen Mejeri, Drøsbro Mejeri, nyt firmadomicil for Jelling Stålservice, ny superdaginstitution i Langeskov for Kerteminde Kommune, Nyt Rådhus i Varde for Varde Kommune og 36 boliger til borgere med udviklingshæmning for Århus Kommune. HOVEDENTREPRISER Opførelse af 31 nye plejeboliger i Lejre, til- og ombygninger af: Psykiatrisk hospital i Esbjerg, plejecentrene Rosenvang og Elmevang i Århus, opførelse af ny bæredygtig daginstution i Lund for Horsens Kommune, renovering af Varbergparken i Haderslev for HAB samt om- og tilbygning af missionshuset i Odense. FAG- OG STORENTREPISER Udvidelsen af Aabenraa Sygehus til akutsygehus, opførelse af 115 almene boliger i energiklasse 2015 i Århus, ombygning af 2 boligblokke med i alt 48 lejligheder for Kolstrup Boligforening, opførelse af 183 ungdomsboliger i Risskov, multimediehuset Dok1 på Århus Havn, Nyt Psykiatrisk Sygehus Åbenrå fase 2 samt til- og ombygning af Campus Vejle VUC. LAVENERGI HUSE STB Byg opfører desuden nye ejerboliger med lavenergikrav i samarbejde med arkitekter i hele Danmark. Således er både vore projektledere og tilknyttede underentreprenører samt egne timelønnede, konstant opdateret på de seneste tiltag på energifronten, som indføres i dagens byggerier. STB BYG TØMRER OG VÆRKSTED Vi har fastholdt en stor egenproduktion med egne timelønnede, som vi udnytter ved udførelsen af opgaver, der er placeret logistisk fornuftigt ift. Vejle. Værkstedet udfører primært specialproduktioner af snedkerpartier. Herunder brandpartier, specialvinduer, skillevægge og lignende byggeelementer, som ikke typisk seriefremstilles. STB BYG MURER Horne Murerne A/S er indtrådt i koncernen i 2008 efter mange års tæt samarbejde med STB Byg. Opgaverne omfatter vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, nybyg, opførelse af nye moderne staldbygninger, boligog ferieboligprojekter, i hoved- eller fagentreprise. Som eksempler på murerforretningens større arbejder, kan nævnes: opførelse af 24 nye plejeboliger for Varde Kommune, den nye retsbygning i Herning, ombygning af den tidligere Nimbus fabrik på Frederiksberg til luksuslejligheder samt opførelsen af vikingehytterne i Ribe, der er bygget efter gamle håndværksmæssige traditioner. Virksomheden beskæftiger i dag, ca. 30 murere og betonfolk. SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdet med kunder såvel som leverandører, prioriteres højt. STB s byggeledere forestår- og har god erfaring, med den samlede koordinering af byggesagernes parter. Ved byggeopgaver på større afstand fra Vejle bruger vi et solidt og fast netværk af underentreprenører, som arbejder efter de samme målsætninger og det samme engagement som STB, således at aftalte tidsmæssige og økonomiske rammer kan overholdes. KS & MILJØ STB Byg har udviklet sit eget sagsrelaterede kvalitetssikrings-, sikkerheds- og sundhedssystem, der også er gældende for vore underentreprenører og leverandører. Dermed sikres, at alle love og retningslinjer for miljøet overholdes. ORGANISATION STB Byg Holding ApS er moderselskab for entrepriseafdelingen samt tømrer/snedker og murerforretningerne. Selskabet råder over en meget bred faglig ekspertise, som forvaltes af kompetente og erfarne pladsformænd og byggeledere. Der beskæftiges pt. ca. 90 medarbejdere. Den daglige ledelse forestås, af Jan Olesen og Jens Winther, der ligeligt ejer holdingselskabet.

3 SELSKABSDIAGRAM STB BYG HOLDING ApS cvr-nr % 100 % 100 % 100 % STB BYG A/S cvr-nr STB BYG TØMRER cvr-nr STB BYG VÆRKSTED cvr-nr Horne murerne A/S cvr-nr Driftselskab med ca. 25 medarbejdere. Omsætning 2014 ca. kr. 250 mio Driftsselskab med ca. 25 medarbejdere. Omsætning 2014 ca. kr. 35 mio Driftsselskab med 4 medarbejdere. Omsætning 2014 ca. kr. 5 mio Driftsselskab med ca. 25 medarbejdere. Omsætning 2014 ca. kr. 35 mio

4 ORGANISATION OG ANSVAR DIREKTION Jens winther Jan Olesen SALG & MARKETING ØKONOMI ADM. & IT HR & PERSONALE JURA FORRETNINGSUDVIKLING HÅNDVÆRKER FORRETNING PQ TILBUD & PROJEKTERING INDKØB & KONTRAHERING PRODUKTION 1/5 ÅRS GENNEMGANG KS & MILJØ Tømrer Nord Nord Nord Murer Syd Syd Syd Snedkeri LEDERGRUPPE: ANSVARSOMRÅDER Adm. direktør: Direktør: Økonomichef: Udviklings- & strategichef: Projektchef: Tilbuds- & projekteringsleder: Jens Winther Jan Olesen Jens Gordon Michael Nielsen Lasse Lindkvist Hansen Torben Larsen Salg, marketing HR & personale, forretningsudvikling, økonomi, administration, IT, jura, PQ, tilbud og projektering Jura, indkøb & kontrahering, 1/5 års gennemgang, KS & Miljø projektstyring og produktion SYD Økonomi, administration & IT Udvikling & strategi samt håndværkerafdelinger Projektstyring og produktion NORD Tilbud & projektering

5 BYGGELEDELSE OG PRAKTIKANTER Nøglemedarbejdere Aktuelt har koncernen 16 byggeledere, som har erfaring med gennemførelsen af såvel total-, hoved- som fagentrepriser. Uddannelsesmæssigt har vore byggeledere typisk en håndværksmæssig baggrund, suppleret med enten arkitekt-, ingeniør- eller konstruktøruddannelsen. Byggelederne opdaterer løbende deres faglige niveau gennem deltagelse i kurser og relevante konferencer, og der sker en løbende erfaringsudveksling blandt byggelederne gennem månedlige erfadage, hvor alle byggeledere og ledelsen besøger og gennemgår de aktuelle byggepladser, med tilknyttede problemstillinger og nye landvindinger. Hvert år har STB BYG praktikaftaler med nye studerende, aktuelt har vi 5 praktikanter, fra BTH tilknyttet følgende byggepladser: Totalentreprisen for Varde Rådhus, Åbenrå Sygehus fase 1 og fase 2 samt DOKK1 i Århus. Vi har gennem årene fået tilrettelagt et praktikforløb, hvor de unge tilbydes et struktureret og professionelt forløb. Hvor den faglige bredde og dybde udbygges, samtidig med at frihedsgrader og ansvar udfordres i samråd med -og i respekt for den enkelte. De mange ressourcer der bliver investeret i praktikforløb er givet godt ud, og er til gavn for både praktikant og STB BYG. Det er vores erfaring at såvel praktikant som virksomhed står med et klart billede af, hvorvidt der efter praktikforløbet er tale om et match, er det tilfældet er der ofte mulighed for ansættelse. Selvom ansættelse ikke skulle være en mulighed, har praktikanterne fået et individuelt tilpasset forløb med masser af læring. Ethvert praktikforløb afsluttes med en officiel udtalelse fra ledelsen

6 PRAKTIKANTUDTALELSE Kristian Lundfold Bygningskonstruktør BTH Jeg startede min praktikperiode hos STB Byg i juni måned 2012, og forløbet som kun skulle vare 20 uger endte op i cirka 25 uger. Praktikperioden ved STB Byg gav mig mere indsigt og lærdom end de forrige 5 semestre på skolen havde givet mig. Jeg blev fuldt ud implementeret i firmaets hverdag, og de tøvede ikke med at give mig et ansvar for det projekt som jeg skulle sidde med. Modsat mange andre firmaer, så blev jeg ikke sat til at udføre det arbejde som byggelederen ikke orkede. Jeg fik lov til at prøve kræfter med alle de forskellige sider af arbejdet som byggeleder så ugerne gik hurtigt, alt for hurtigt. Jeg har nu været fast ansat ved STB Byg i 2 år, og kunne pt. ikke forestille mig at arbejde andre steder. STB Byg er et firma med de helt rigtige værdier for de, som er nystartede bygningskonstruktører, idet at der er et stort bagland samt gode kollegaer man altid kan sparre med.

7 PRAKTIKANTUDTALELSE Henrik Tang Pedersen Byggeteknikker VIA Horsens Mit praktik ophold hos STB BYG var meget spændende. Jeg var med til energirenoveringen af Varbergparken blok 15 på 4 etager i Haderslev. En hovedentreprise, omfattende 36 familieboliger, der blev ombygget og renoveret til 32 boliger. I alt ca m² + altangange, servicearealer og kælder. Dette var et meget spændende projekt for mig, da den byggeleder som kørte sagen ( Martin Fogh ) brugte mig som en ligeværdig kollega. Der var faktisk ikke noget jeg ikke måtte, jeg havde kontakt til håndværkerne, entreprenør, bygherrerådgivere (arkitekter og Ingeniør) og til sidst bygherre selv. Jeg fik lov til at køre nogle af entrepriserne på egen hånd, så jeg blev ikke bare sat til at lave KS eller tilsyn, jeg fik noget ansvar og det var meget lærerigt. Jeg var meget glad for mit ophold hos STB, så glad at jeg søgte job hos dem efterfølgende, og blev ansat som byggeleder i STB Byg A/S pr. 1 juni Så tag chancen, søg ind som praktikant hos STB og bliv udfordret.

8 PRAKTIKANTUDTALELSE Nicolaj Beier Bygningskonstruktør BTH Forud for mit praktikophold havde jeg opsat en række kriterier for den type virksomhed som jeg søgte, hvor STB Byg A/S vandt min interesse. Jeg startede mit praktikophold på virksomhedens hovedkontor i Vejle, hvor jeg blev introduceret for alle medarbejderne på kontoret. Samme dag gennemgik firmaets økonomi & IT mand, firmaets sammensætning, økonomi, mappestruktur og jeg fik udleveret alle de nødvendige værktøjer. Man følte sig virkelig velkommen. På pladsen blev jeg ligeledes taget godt imod af byggelederen Kasper, som nøje satte mig ind i sagen: Renoveringen af Billundforening afd. 14, 15 & 16. Under hele mit praktikophold arbejdede jeg på lige fod med byggelederen og man følte virkelig at man fik opbakning og anderkendelse for ens arbejde. Hos STB Byg får man virkelig lov til at være med helt fremme i forreste række. Mine opgaver bestod af følgende: Planlægning og styring. Fagtilsyn. Kontrakter. Kalkulere og udregne tilbud, samt indhentning af tilbud. Økonomistyring. Kvalitetskontrol & Sikkerheds koordinering. Til sidst skal det selvfølgelig nævnes, at det meget tilfredsstillende praktikophold resulterede i en ansættelse efter endt uddannelse.

9 BOLIGER TIL UDVIKLINGSHÆMMEDE I ELEV 36 boliger til borgere med udviklingshæmning LE2015 Bygherre: Århus Kommune KPF HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S LANDSKAB: TERRA NOVA 36 boliger til borgere med udviklingshæmning samt tilhørende fællesarealer, servicearealer, udearealer og fælleshus. Total brutto etageareal ca m². Lavenergiklasse 2015 Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: VARDE RÅDHUS Om- og tilbygning af rådhus Bygherre: Varde Kommune Regnbuen A/S og Kontur ApS COWI Rådhuset ombygges til kontorhus med tilhørende kantinefaciliteter, mødelokaler, personalefaciliteter, arkiver og en multisal. Det nye rådhus bygges på soklen af det eksistende, der rives ned. I alt ca m² Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: DAGINSTITUTION_LANGESKOV Ny Daginstitution-Energiklasse 2015 Bygherre: Kerteminde Kommune RUM Arkitekter A/S Oluf Jørgensen A/S Arbejdet omfatter en ny daginstitution til 254 børn fordelt på 220 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn, 10 gæstedagplejebørn, multifunktionelt fællesrum samt personale og servicefaciliteter. På grunden er beliggende en eksisterende daginstitution, som skal kunne fungere under opførelsen af den nye daginstitution. I alt ca m² Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År:

10 144 ALMENNYTTIGE BOLIGER_ BILLUND Renovering samt genopretning Bygherre: Billund Boligforening KPF Arkitekter A/S Landskab: ByMUNCH Tækker Rådgivende Ingeniører A/S Renovering af klimaskærm for 144 almennyttige boliger samt opgradering af udearealer på Hybenvej og Kærvej i Billund. Boligerne er beliggende på et grundareal på ca m². Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: DRØSBRO MEJERI Emne: Om- og tilbygning af Drøsbro mejeri Bygherre: Mammen Mejeri Vejle arkitekter ApS Drias A/S Om- og tilbygning af mejeri, herunder udskiftningt af tag på hovedbygning. Senest tilbygning af m² produktionshal. Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: 2009 GEDVEDHUS Bygherre: Nyt ældrecenter Horsens kommune Arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S Tækker rådgivende ingeniører A/S Udvidelse/ombygning og energirenovering af gl. rådhus til ældrecenter, bestående af 24 boliger og m² Service - arealer. I alt m², heraf udgør ombygning m² og nybyg m². Desuden etablering af udearealer. Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: 2010

11 CAMPUS SILKEBORG Ombygning af undervisningsinstitution Bygherre: VIA University College Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær A/S og KONTUR Arkitekter ApS Tækker rådgivende ingeniører A/S Til- og ombygning/energirenovering af undervisningslo kaler og administrationsafsnit, herunder kontorer, auditorier, multifunktionelle fællesrum, kantine og hovedindgang. Opgradering af udearealer, I alt m² heraf m² nybyggeri Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: kr År: HELSINGØR FERIEBY Renovering af 41 feriehuse samt fælleshus Bygherre: DFF- Fonden, FolkeFerie.dk Donorfonde: Realdania og A. P. Møller Fonden Varmings Tegnestue ApS J.J. Byg rådgivende ingeniørfirma ApS Istandsættelse og opdatering af feriebyen, for psykisk og fysisk mindrebemidlede, støttet af Realdania og A. P. Møller Fonden. Renoveringen respekterer bebyggelsens særlige og tidstypiske kvaliteter og er desuden opgraderet med nye bade- og køkkenfaciliteter. I alt m² Entreprise: Totalentreprise Entreprisesum: Kr År: KIWI BUTIK STENSBALLE Ombygning til butik Bygherre: KIWI Danmark A/S SuperGros A/S Søren Jensen A/S Nedbrydning, kloakarbejde, betonarbejde, murerarbejde, tømrer- og snedkerarbejde, malerarbejde, glasfacader og skydedøre, VVS-arbejde, ventilationsarbejde, ELarbejde, ståldøre mm. I alt ca m². Entreprisesum: Kr År: 2013

12 ROSENVANG PLEJECENTER_ÅRHUS 42 nye plejeboliger Bygherre: Århus Kommune Sahl Arkitekter A/S Rambøll A/S 70 eksisterende boliger ombygges til 42 nye plejeboliger med service- og fællesarealer. Bygning i 3 plan med delvis parterre, opført som terrassehus. I alt m² heraf m² ombygning. 240 m² nybyg. Lavenergiklasse 2 byggeri. Entreprisesum: Kr År: VANDDRÅBEN SAMT BJERGGÅRDSLØKKEN SEDEN Privatfinansieret andelsboligbebyggelse Bygherre: Investeringsselskabet Andelspartneren Søholm arkitekterne Aps Keld Nørgaard F.R.I. 46 boliger med integreret carport og udhus. I alt m² beboelse. Lavenergiklasse 2 byggeri. Entreprisesum: Kr År: 2009 VARBERGPARKEN_HADERSLEV Ombygning totalrenovering af blok 15 på 4 etager Bygherre: Haderslev Andelsboligforening C. F. Møller A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Totalrenovering og ombygning af blok 15 på 4 etager med et brutto areal på ca m² + altangange/kælder. Entreprisesum: Kr År:

13 NY DAGINSTITUTION I LUND, HORSENS Ny bæredygtig daginstitution Bygherre: Horsens Kommune Totalentreprenør: CASA Entreprise A/S SKALA Arkitekter A/S Oluf Jørgensen A/S Opførelse af energimæssigt bæredygtigt byggeri med særlig fokus på nedbringelse af CO2 udledning. Samlet bygningsareal på ca m² til integreret daginstitution med op til 160 børn og 30 personaler. Endvidere etableres nødvendige skure i terræn, ankomstvej og parkering, anlæg af ude/legearealer, hegn mv. Entreprisesum: Kr År: MISSIONSHUSET ODENSE Renovering og udvidelse af missionshus Bygherre: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Arkitektfirmaet Mortensen Renovering og udvidelse af missionshuset inkl.: betonarbejdet, murerarbejdet, tømrerarbejdet, inventararbejdet blikkenslagerarbejdet, VVS-arbejdet ventilationsarbejdet el-arbejdet, malerarbejdet, gulvarbejdet, foldevægsarbejdet samt elevatorarbejde. I alt ca m² heraf 547,5 m² nybyggeri. Entreprisesum: Kr År: LAVENERGIHUSE I HORSENS_HERNING_ÅRHUS_BAGSVÆRD Lavenergiboliger BR 2015/2020 Bygherre: Private Lundhilds Tegnestue ApS Areal: m² pr. bolig. 5 lavenergiboliger i lav energiklasse 2015 og Lokation: 2 huse opført i Horsens, 1 hus i Bagsværd, 1 hus i Århus og 1 hus i Herning. Entreprisesum: Kr År: 2012

14 KRAFTVARMEVÆRK_TØRRING Til- og ombygning af kraftvarmeværk Bygherre: Tørring Kraftvarmeværk Lundhilds Tegnestue ApS Rambøll A/S Etablering af en biomassefyret varmecentral med absorptionskølemaskine samt ombygning af eksisterende administrationsbygning. I alt ca.191 m² Entreprisesum: Kr År: ELMEVANG PLEJECENTER_SOLBJERG 39 plejeboliger BR 2015 Bygherre: Århus Kommune Skala Arkitekter A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Om- og tilbygning af plejeboliger. I alt 39 boliger med service- og fællesarealer. Delvis i 2 plan. I alt m² m² ombygning m² nybygning i 2 etager. Lavenergiklasse 2 byggeri. Entreprisesum: Kr År: PSYKIATRISK HOSPITAL_ESBJERG Ombygning og renovering af hospital Bygherre: Region Syddanmark Arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S Stokvad & Kerstens A/S Renovering og ombygning af psykiatrisk hospital i Esbjerg. I alt m² Entreprisesum: År:

15 ÅBENRÅ SYGEHUS_ÅBENRÅ Nyt akut Sygehus BR 2015 Bygherre: Region Syddanmark Creo Arkitekter A/S og aarhus arkitekterne a/s. Oluf Jørgensen A/S Fælles akutmodtagelse og lægevagt. Sengeafdeling for fælles akutmodtagelse. Kardiologisk ambulatorium og laboratorium. Køkken og mindre restaurant. Familiehus med bl.a. sengestuer, undersøgelsesrum, fødestuer og ambulatorium. Varemodtagelse. Kælder og tunnelarealer. Areal ca m² Entreprise: Kompletteringsentreprise Entreprisesum: Kr År: PLEJEBOLIGER I LEJRE Nybyggeri af 31 nye plejeboliger Bygherre: Lejre Kommune Kullegaard Arkitekter AS, ISC Ingeniører A/S Byggeriet omfatter 31 plejeboliger på i alt m². Lavenergiklasse 1 byggeri Entreprisesum: Kr År: ÅBENRÅ SYGEHUS FASE 2 Opførelse af psykiatrisk sygehus Bygherre: Region Syddanmark White Arkitekter A/S og Deve Architecture Wessberg A/S Murerentreprisen, tømrerentreprisen, snedkerentreprisen og gulventreprisen. Byggeriet integreres i en terras seret struktur i landskabet, der skråner 12 m ned i nordlig retning fra det eksisterende sygehus. I alt ca m² Entreprise: Kompletteringsentreprise Entreprisesum: Kr År:

16 DOKK1_ÅRHUS Nyt multimediehus Bygherre: Århus Kommune & Realdania byg Schmidt, Hammer og Lassen A/S Rambøll A/S Multimediehuset indeholdende Hovedbibliotek, Borgerservice og udlejningsarealer. Inkl. levering og montering af ca: m 2 vægge m 2 standardsystemlofter. 700 stk. indvendige døre, herunder klassificerede og uklassifice rede døre. 100 m 2 lette skeletdæk m 2 indvendige glaspartier Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: 2013 CAMPUS VEJLE VUC Til- og ombygning af undervisningsinstitution Bygherre: Campus Vejle Cubo Arkitekter A/S Midtconsult A/S Undervisnings-, administrations- og kantinelokaler samt forbindelsesgang til eksisterende byggeri. Tømrer-, sned ker-, inventar-, facadebeklædnings- og fugearbejdet i nybygning M og ved ombygning af bygning N og O. I alt ca m 2 Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: kr År: FUGLEKÆRVÆNGET OG ELEVPARKEN_ÅRHUS 115 almene boliger i energiklasse 2015 Bygherre: Boligforeningen Arhus Omegn Ariktekt: Århus Arkitekterne A/S Viggo Madsen A/S Opførelse af ca 115 boliger samt 2 teknikhuse i Hasselager og Elev. I alt m². Omfattende levering og montering af lette facader inkl. vinduer og døre. Snedkerarbejder herunder lofter, indvendige døre, strøgulve, gulve, glaspartier, inventar, garderobe, køkken og skabe og tagarbjde. Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År:

17 SKEJBYGÅRDSVEJ 19-21_ RISSKOV Opførelse af 183 ungdomsboliger Bygherre: Kollegiekontoret SAHL A/S TRI-CONSULT A/S 183 ungdomsboliger. Tømrer-, snedker-, og blikkenslagerarbejdet, vindues/alufacadearbejdet, gulvbelægningsarbejde, tagdækningsarbejdet samt inventararbejdet. Samlet areal ca m² og ca m² kælder, fordelt på 4 blokke i 3 etager og 4 blokke i 2 etager. Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: KOLSTRUP BOLIGFORENING_AABENRAA Ombygning af 2 boligblokke Bygherre: Kolstrup boligforening Sahl Arkitekter A/S d.a.i. ingeniører a/s Ombygning af 2 boligblokke med i alt 48 lejligheder. Energi- og facaderenovering, ombygning af boliger, samt udskiftning af køkkener og badeværelser I alt m² Entreprise: Storentreprise Entreprisesum: Kr År: NETTO ODENSE Ny dagligvarebutk Bygherre: Inovater Århus Arkitekt : Hans Jørgen Jensen A/S Opførelse af ny butik på ca 1000 m 2 Entreprise: Storentreprise Entreprisesum Kr År: 2011

18 HAVERNE I JELLING Privatfinansieret boligbebyggelse Bygherre: Ejendomsselskabet Haverne ApS Schmidt Hammer Lassen K/S Tækker rådgivende ingeniører A/S Etape 1 af 75 boliger Entreprise: Murerentreprise Entreprisesum: Kr År: TISTRUP PLEJECENTER Opførelse af 24 boliger Bygherre: Varde Kommune H. Lindquist Arkitekter og Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S Grontmij A/S Opførelse af nyt plejecenter, iht. energikrav BR-20, med 24 boliger og fællesfaciliteter. I alt m 2 Entreprise: Jord / kloak / beton- samt murerentreprisen Entreprisesum: kr År: RETSBYGNING_HERNING Opførelse af ny retsbygning. Bygherre: A. Enggaard A/S Arkitema K/S Bascon A/S km 2 bygning i 2-3 etager med 8 retssale. Inkl. Sokkelarbejder. Flisearbejder. Slidlags arbejder. Diverse reparationsarbejder Entreprise: Murerentreprise Entreprisesum: kr År:

19 KOLDING SYGEHUS Tagdækning blok 4+9 Bygherre: Region Syddanmark Rådgiver: NIRAS CREO BALSLEV Levering og montering af ny tagdækning på sengebygnin gen samt hovedindgang. Under entreprisen henhører lige ledes midlertidige membrantætninger i sengebygningen samt reetablering mod eksisterende tagflade omkring nye gennembrydende bygningsdele. I alt ca. 700 m 2 Entreprise: Tagdækning Entreprisesum: Kr År: 2014 KOLDING HF OG VUC Ny undervisningsbygning. Lavenergiklasse Bygherre: Kolding HF og VUC RUM og KONTUR ARKITEKTER Søren Jensen A/S Murerentreprisen: Afretningsgulve. Flisearbejder. I alt ca m 2 cementbaseret undergulv 580 m 2 gasbetonvægge og 150 m 2 vægfliser. Tagentreprisen: Tagdækningsarbejdet udføres med trykfast isolering, incl. ca. 870 m 2 terrasser og altangange på flisefødder, suppleret med ca. 420 m 2 mos sedum bede. Resterende regulært tagareal afsluttes med tagpapdækning. I alt ca m 2 Entreprise: Fagentreprise Entreprisesum: Kr År: 2014 RØDDING HØJSKOLE Modernisering og ombygning Bygherre: Rødding Højskole Maali & Lalanda A/S BALSLEV A/S Den gamle lade med tidligere siloer, høloft og maskinrum omdannes til kreative og behagelige undervisningsmiljøer. Tømrerarbejder, inkl. gulvbelægning, blik- og tagdækning. Areal: m² Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: 2013

20 HANDELSHØJSKOLEN_AARHUS Renovering af tag Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen Cubo Arkitekter A/S Søren Jensen Tag arbejde. Inkl. ståltrapezplader til tagopbygning, tagisolering, tagpapdækning, membran over P-kælder og rampe Entreprise: Tagentreprise Entreprisesum: Kr År: LUNGHOLM GODS_RØDBY Restaurering af godset Bygherre: Godsejer, Erik R. baron Bertouch-Lehn Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen Aps Rådgiver: Søren Schødt A/S Snedkerarbejde og montering af forsatsrammer, samt montering af specialkøkken og ombygning til handicapvenlig bolig Entreprise: Snedkerentreprise Entreprisesum: ,- År: 2008 LØSNING KIRKE Nyt kirkecenter Bygherre: Løsning Menighedsråd Totalrådgiver: Arkitektfirmaet Mortensen Arkitektgruppen Regnbuen Opførelse af nyt kirkecenter. Areal: 520 m 2 Entreprise: Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr ,- År: 2008

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE.

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE. PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2015 Jeg er lige fra dag 1, gennem min praktikperiode, blevet modtaget som en kollega, fremfor en praktikant og har til hver en tid, følt at jeg kunne spørge og få svar. Citat:

Læs mere

FIRMABESKRIVELSE. STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk

FIRMABESKRIVELSE. STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk TØMRER PRÆSENTATION FIRMABESKRIVELSE STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk STB BYG A/S blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed,

Læs mere

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21 INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21 FIRMABESKRIVELSE STB Entreprise Andkærvej 24 7100 Vejle. STB Håndværk Skovbøllingvej 17 7300 Jelling

Læs mere

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

ATTRAKTIV ERHVERVSJORD TIL SALG

ATTRAKTIV ERHVERVSJORD TIL SALG Til samtlige kontorer og butikker august 2009 Erhvervsforum Vejle Vestegn Kunsten i hverdagen 01 Et samarbejde mellem kunsten og erhvervslivet har sat Give på det kulturelle landkort. Med 49 skulpturer

Læs mere

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE INDHOLD B. NYGAARD-SØRENSEN 4 BNS-ånd i nye hænder 6 Renovering af beboede lejligheder 6 Byggeri skal forebygge selvmord 8 Energioptimering 11 Murerarbejde uden mangler 12 En fremtidsløsning 3 Troværdighed

Læs mere

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet Ny i EKJ FAKTA OM EKJ EKJ er i dag en organisation med to sektorer en bygge- og en anlægssektor - og datterselskabet Broconsult knyttet til anlægssektoren. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult

Læs mere

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien Nr. 6 august 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Stort tema om renovering: Milliardpotentiale

Læs mere

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Praktikophold som byggeteknikker Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Ellen Agger BTH NÆSTVED 20.10.2014 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 ugers praktikophold i 4. semester af byggeteknikkeruddannelsen.

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

En symfoni i træ, glas og aluminium

En symfoni i træ, glas og aluminium En symfoni i træ, glas og aluminium Næstved Kommune stod for et par år siden i den situation, at to eksisterende plejecentre var forældede rent arbejdsmiljømæssigt. Beregninger viste hurtigt, at det var

Læs mere

InnoBYG case-samling fra udviklingsprojektet. Bæredygtige Forretningsmodeller

InnoBYG case-samling fra udviklingsprojektet. Bæredygtige Forretningsmodeller InnoBYG case-samling fra udviklingsprojektet Bæredygtige Forretningsmodeller Denne casesamling er en del af InnoBYGs udviklingsprojekt Bæredygtige forretningsmodeller i byggeriet. Projektpartnere er projektchef

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 50, juni 2014 Hanse og Jens Jørgen i gravesamarbejde Novo NN-1R, Bagsværd C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i

Læs mere

Søren Kristiansen har efterhånden godt 18 års Fra 3 etager under jorden og op i 10 etagers højde rejser DGI Parken med tilhørende hotel

Søren Kristiansen har efterhånden godt 18 års Fra 3 etager under jorden og op i 10 etagers højde rejser DGI Parken med tilhørende hotel Kulturhus, mediehus, lejligheder med udsigt og hotel med luksus og velvære skyder op i hjertet af Og så har DGI Parken meget mere end vand at tilbyde. Det nye byggeri i Østergade er også base for DGI,

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

SJÆLLAND. Kunderne i kongestol. FN driver udvikling af ny bydel. Vejen til Kina går gennem klynger. Fokus på regionerne: Helsingør & Roskilde

SJÆLLAND. Kunderne i kongestol. FN driver udvikling af ny bydel. Vejen til Kina går gennem klynger. Fokus på regionerne: Helsingør & Roskilde MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 5 juni 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Kunderne i kongestol FN driver udvikling af ny bydel Vejen til Kina går gennem

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Præfabrikeret modulbyggeri

Præfabrikeret modulbyggeri Præfabrikeret modulbyggeri 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen på Via University College Århus, den 04-04-2014 Udarbejdet af: René Udby Erichsen Vejleder: Jan Uwe Wolff TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Region Syd. Focus på Faaborg Midtfyn. Target-People Side 9. Region Syddanmark. A-Z Tagteknik Din garanti for kvalitet Side 4-5.

Region Syd. Focus på Faaborg Midtfyn. Target-People Side 9. Region Syddanmark. A-Z Tagteknik Din garanti for kvalitet Side 4-5. www.erhverv-fyn.dk NR. 3 29. ÅRGANG 2010 Region Syd Sparvath Side 7 Kontor Syd Side 11 A-Z Tagteknik Din garanti for kvalitet Side 4-5 Lykra Skilte Side 13 Focus på Faaborg Midtfyn Niels Theil Side 23

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere