Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle"

Transkript

1 Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Den økonomiske situation side 3 Kreditsituationen side 4 BoligJob-ordningen side 4 Arbejdsmarked side 4 Udenlandsk arbejdskraft side 5 Klima og energi side 5 Skærpet konkurrencelov side 6 Overenskomstforhandlinger 2014 side 6 Uddannelse side 7 Arbejdsmiljø side 7 Regeringens nye strategi for byggeerhvervet side 8 Kommuneanalyse side 8 Byggeriets fremtidige udbuds- og aftalesystem side 8 Byggeriets nøgletalsystem side 8 Delautorisationer side 9 BYG garanti side 9 Dansk Byggeri i Pressen side 9 Byggeriets Ankenævn side 9 Regionssammenlægning side 10 Sektionsforhold: Præimprægnerede mursten side 10 Associeret medlemmer side 11 Temadage for det murede byggeri side 11 Danske Tegl side 11 Samarbejde med vores svenske kollegaer SPEF side 12 Murernyt side 12 Hjemmeside side 12 Uddannelsesområdet side 12 DM i Skills side 13 2

3 Velkomst Velkommen til generalforsamlingen i Dansk Byggeris Murersektion med en særlig velkomst til Dansk Byggeris næstformand Martin Skou Heidemann, sektionens tidligere formænd Hans-Ulrik Jensen og Morten Bo Petersen, Træsektionens formand Michael Lund, gæster fra SPEF, Sveriges Murer- og Pudsentreprenørforening, Roland Larsson og Lars Sandström og Dansk Byggeris direktør Peter Stenholm. Vi starter med den ordinære generalforsamling, og efter en lille stræk ben pause vil Jesper Juul Sørensen fortælle lidt om DM i Skills afholdt i Aalborg i januar måned, og Peter Stenholm vil fortælle om status på overenskomstforhandlingerne. Herefter kan vi byde velkommen til Arkitekt Kjeld Ghozati fra E+N Arkitektur, som vil fortælle os om Flex Stone og muret byggeri. Sidst på eftermiddagen vil sekretariatschef Louise Larsen og Landsdommer John Lundum fortælle os om arbejdet i Byggeriets Ankenævn. Jeg håber, at vi må få en god dag og aften sammen. Med disse ord vil jeg gå over til min beretning, som traditionen tro efterfølges af orienteringer fra 5 udvalgsformænd vedrørende henholdsvis overenskomstforhold, teknik, arbejdsmiljø, uddannelsesområdet og facadepudsgruppen. Murersektionen havde den 1. marts 2014 i alt 1540 medlemsvirksomheder, hvilket er 70 færre end sidste år ved samme tid. Jeg kan kun beklage disse udmeldelser, som i langt overvejende del skyldes virksomhedsophør eller konkurser. Den økonomiske situation Dansk økonomi har efterhånden stået stille længe. Det er derfor godt nyt, at prognosefolkene i år forventer en forbedret økonomisk vækst. I 2013 så vi naturens kræfter i frit spil. Det er noget, vi har mærket på beskæftigelsen i byggeriet, som er steget på grund af udbedringer af skader efter de kraftige storme og oversvømmelser i efteråret. Ud over BoligJob-ordningen og naturens kræfter er det politiske initiativer, der i år vil bidrage til ordrebøgerne i byggeriet. Vi vil her i 2014 se en fremgang i boligbyggeriet, især i universitetsbyerne, hvor boligmarkedet er i bedring. Renovering af almene boliger vil kunne mærkes, og det offentlige nybyggeri vil også stige takket være de store hospitalsbyggerier. Og så er der udsigt til omfattende investeringer i den trafikale infrastruktur og på forsyningsområderne. Som det ser ud nu, vil der i 2014 formentlig komme flere i arbejde i branchen end sidste år. 3

4 Kreditsituationen Den opbremsning, der har holdt godt ved i flere år, sætter stadig spor i branchen. Og selv om der er udsigt til flere opgaver, er kreditsituationen for mange virksomheder stadig stram. Det er frustrerende at se ellers sunde virksomheder gå i banken og få nej til simpel arbejdskapital til fornuftige projekter. Derfor holder Dansk Byggeri løbende møder med banker, finanssektor og de ansvarlige ministerier for at finde alternativer - både til garantistillelse og finansiering. Den vedtagne finansieringsmodel for erhvervsobligationer, som skulle føre til yderligere udlån til små og mellemstore virksomheder, ser ikke ud til at nå sit mål. For at der skal komme gang i ordningen, er det nødvendigt, at staten kommer på banen og medvirker til at delgarantere for obligationerne. Ordningen skal etableres, så den fungerer, for der er behov for kapital, hvis virksomhederne skal gøre deres for at skabe vækst og arbejdspladser. Pihl & Søn gik som bekendt konkurs sidste år. Pihl & Søn var Dansk Byggeris tredjestørste medlem og tegnede sig for 1 % af den samlede lønsum. Det vil tage i hvert fald et år, før vi kender konsekvenserne af Pihl & Søns konkurs. BoligJob-ordningen Regeringens vækstplan bød sidste år på en genindførsel af BoligJob-ordningen. Dermed lykkedes det for Dansk Byggeri at få overbevist regeringen om, at netop byggeriet har nøglen til at skabe job, ikke mindst på kort sigt. Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder. Boligejerne vil kunne benytte ordningen i både 2013 og 2014, og den er udvidet til også at omfatte sommerhuse. Arbejdsmarked Rigtig mange danskere har stadig svært ved at finde et arbejde. Det udvalg, som regeringen nedsatte sidste år for at kulegrave beskæftigelsesindsatsen, kom i februar med et bud på, hvordan flere danskere kommer i arbejde. Dansk Byggeri bakker op om den overordnede anbefaling om at få den nuværende beskæftigelsesindsats målrettet ikke bare de ledige, men også virksomhedernes behov for en professionel og effektiv jobformidling. Set med Dansk Byggeris øjne er det helt centralt, at jobcentrene holder de ledige til ilden. Reglerne for, hvornår og hvordan ledige skal være til rådighed for arbejdsmarkedet skal gøres helt klare og forståelige. Desuden skal jobcentrene have et bedre kendskab til udviklingen i bygge- og anlægsbranchen. Arbejdsmarkedet stopper ikke ved kommunegrænserne. Jobcentrene skal samarbejde og betragte Danmark som ét sammenhængende arbejdsmarked. 4

5 Udenlandsk arbejdskraft Globaliseringen betyder ikke kun, at danske industrivirksomheder flytter til udlandet. Den betyder også, at udenlandske virksomheder kommer til Danmark. Vi må derfor forholde os til, at markedet er grundlæggende forandret. Hver især må vi beslutte, hvordan vi klarer udfordringerne. Udenlandsk aktivitet i Danmark skal selvfølgelig foregå inden for rammerne af de love og regler, der gælder. Og det skal være under forhold, som overholder dansk overenskomst. Dansk Byggeri deltager løbende i 48-timersmøder sammen med fagbevægelsen. Det har vist sig, at møderne er effektive til at sikre de overenskomstmæssige forhold på byggepladserne. Globaliseringen mærkes også ude på villavejene. Dansk Byggeri støtter regeringens arbejde for at komme sort arbejde og unfair konkurrence til livs. Men vi har advaret imod skiltekravet på byggepladser, da tydelig skiltning på bilerne er tilstrækkeligt. Arbejdsklausuler er noget, vi ser komme på dagsordenen i flere og flere kommuner. Dansk Byggeri er naturligvis imod løndumping. Men kampen vindes ikke ved at anvende arbejdsklausuler og indføre kædeansvar. Vi frygter at se et kommunelandkort med 98 forskellige regelsæt for arbejdsklausuler, som virksomhederne skal sætte sig ind i. Det vil betyde, at virksomheder, der arbejder på tværs af kommunegrænserne, skal dokumentere forskelligt fra byggeri til byggeri - afhængigt af, hvilken kommune de arbejder i. Ser vi på kædeansvar, er der ingen tvivl om, at det vil afholde mange små og mellemstore virksomheder fra at kunne deltage i kommunale bygge- og anlægsopgaver. Dansk Byggeri mener, at man i stedet for at indføre kædeansvar, bør lave et samarbejde mellem kommunerne og virksomhederne, hvor fokus er på, at medarbejderne på danske bygge- og anlægsopgaver får en løn, der svarer til overenskomstens mindsteniveau. Klima og energi Det er en politisk målsætning, at al elektricitet og varme i 2035 skal være dækket af vedvarende energi. Byggeriet spiller i den sammenhæng en vigtig rolle. Dansk Byggeri har været med til at uddanne mere end energivejledere over de seneste fire år, og uddannelsen er nu udbygget med en specialisering inden for større bygninger. På samme måde skal vi fokusere på viden om energi og bæredygtighed i vores grunduddannelser. Vi skal også sørge for at få skabt nemmere løsninger til boligejerne. Regeringen har afsat 50 millioner kroner over de næste tre år til projektet Bedre Bolig besparelsen betaler. Projektet skal introducere ideen om en samlet indgang, når boligejerne skal i gang med at energirenovere. Fra starten af januar har det været muligt for virksomheder i byggeriet at uddanne deres medarbejdere til at rådgive under ordningen. 5

6 I det forgangne år har alle kommuner haft til opgave at lave en såkaldt klimatilpasningsplan. Den skal give et overblik over, hvor der er risiko for oversvømmelse. Den skal også give et bud på, hvor det er nødvendigt med nye anlægsinvesteringer. Alt sammen noget, der forhåbentlig munder ud i, at boliger og infrastruktur fremover vil være bedre rustet til at kunne modstå orkaner og stormfloder, som dem vi så i efteråret. I 2013 er Dansk Byggeris Miljøudvalg kommet op og stå. Udvalget har i særlig grad fokus på regeringens ressourcestrategi. Den handler om at se affald som ressourcer og udnytte ressourcerne bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt. Udvalget er ved at udarbejde en miljøpolitik, som forventes færdig i første halvår af Skærpet konkurrencelov Sidste år trådte de nye regler i konkurrenceloven i kraft. Det er regler, der blandt andet betyder, at kartelvirksomhed kan give fængselsstraf. Samtidig er de hidtil gældende bødestraffe blevet kraftigt skærpet. Dansk Byggeri har søsat flere initiativer, der skal udbrede kendskabet til konkurrencereglerne i byggeriet og hjælpe til at forstå, hvad man må og ikke må. Vi har også udarbejdet en bog om konkurrenceret, som er sendt ud til alle medlemmer. Bogen ridser op, hvor faldgruberne er, og hvad man skal passe på for ikke at komme på kant med loven. Uanset hvad, er det virksomhedernes eget ansvar at overholde konkurrencereglerne. Overenskomstforhandlinger 2014 Vi har overstået overenskomstforhandlingerne på byggeriets område. Det var et langstrakt forhandlingsforløb denne gang. Nu skal resultatet godkendes af både arbejdsgiverside og lønmodtagerside, og afstemningsresultatet kender vi den 11. april. På arbejdsgiversiden var vi parate til at gennemføre de ændringer, der er nødvendige. Men desværre har vi en modpart, der mangler viljen til forandring. Det er ærgerligt, for det betyder, at vi ikke for alvor vil kunne gøre en forskel for virksomhederne og deres medarbejdere. Senere i dag vil først Aage Wegener fortælle jer om resultatet på murerområdet, og senere vil Peter Stenholm fortælle om det samlede resultat i Dansk Byggeri. 6

7 Uddannelse Den netop indgåede erhvervsskolereform betyder, at der bliver indført adgangskrav til erhvervsuddannelserne. For at blive optaget, skal eleverne fremover have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 2. Det er et skridt i den rigtige retning, for det er helt afgørende, at vi i byggeriet kan tiltrække dygtige unge, der både kan bruge hovedet og hænderne. Det ser ud til, at politikerne har forstået, at alle ikke bare kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er godt. Men det er også vigtigt, at kvaliteten i undervisningen er høj for alle elever. Ikke kun for de, der vælger EUX og højniveaufag, men også for alle dem, der vælger en almindelig EUD. Retter vi blikket mod praktikpladssituationen, ser det inden for byggefagene alvorligt ud. Mere end 2300 unge leder efter en praktikplads inden for vores branche. Praktikpladspræmien er ikke længere en hjælp, da den blev afskaffet med udgangen af Men vi fortsætter indsatsen med at skabe partnerskabsaftaler. 21 af landets kommuner har nu valgt at indgå en partnerskabsaftale. Dermed har de sagt nej til at bruge tvungne sociale klausuler og i stedet indledt et lokalt forankret samarbejde for at skaffe praktikpladser. Det er kun positivt, at kommunerne viser interesse for at indgå partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri. Det er også positivt, at der i kommuneaftalen for 2014 er sket en sidestilling mellem de tvungne sociale klausuler og frivillige partnerskabsaftaler. Det betyder, at der kan findes lokale løsninger for at skabe praktikpladser. Arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren har bedt arbejdsmarkedets parter om en handleplan for, hvordan ulykkeskurven i bygge- og anlægsbranchen kan knækkes. Dansk Byggeri indgår aktivt i arbejdet, hvor fokus er på at ændre de ansattes adfærd på pladserne. Der er også fokus på, at sikkerheden kommer i orden allerede i projekteringsfasen og på, at branchens folk får styr på arbejdsmiljø - allerede mens de er på skolebænken. Mange virksomheder i byggeriet har oplevet at modtage et påbud fra Arbejdstilsynet. Dog har det vist sig, at mange påbud kunne tilbagevises. Det er tegn på, at flere virksomheder i branchen får styr på tingene. Det er også tegn på, at det godt kan betale sig at få vurderet sit påbud. Det er noget, som Dansk Byggeri gerne hjælper med. For at sikre at virksomhederne ikke står alene med hele ansvaret for arbejdsmiljøet, har Dansk Byggeri udarbejdet en vejledning om, hvad entreprenøren skal forvente sig og stille krav om til bygherrer og projekterende, når det gælder arbejdsmiljø. Også på stilladsområdet arbejdes der for, at arbejdet kan gøres mere sikkert. Efter en treårig overgangsperiode er nye, skærpede stilladsregler trådt i kraft i januar. Det betyder ikke kun noget for stilladsvirksomhederne, men også for de virksomheder, der udfører arbejde fra stillads. 7

8 Regeringens nye strategi for byggeerhvervet Byggeerhvervet skal på en gang sikre gode og sunde rammer om danskernes liv og aktiviteter og skabe en styrkeposition for det danske byggeerhverv på markederne omkring os. Regeringen har derfor besluttet, at Danmark skal have en samlet politisk strategi for byggeriet. I Dansk Byggeri hilser vi initiativet velkomment, og vi deltager aktivt i den proces, der skal føre frem til en samlet byggepolitik. Kommuneanalyse Der er ingen tvivl om, at Danmarks konkurrenceevne ville blive bedre, hvis flere kommuner var villige til at skrue op for erhvervsvenligheden. Derfor har Dansk Byggeri konstant kommunernes erhvervsvenlighed under lup. Og derfor foretager Dansk Byggeri igen i år en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Analysen har i den grad vist sig at være en succes, der blandt andet var med til at skærpe fokus på kommunernes erhvervsvenlighed op til kommunalvalget. Analysen har blandt andet vist, at der er plads til forbedring, når det gælder den kommunale byggesagsbehandling. Dansk Byggeri har foreslået, at alle kommuner bør opkræve gebyrer baseret på en timepris, og her er regeringen kommet Dansk Byggeri i møde. Der er også dialog om at samle sagsbehandlingen i tværkommunale centre. Byggeriets fremtidige udbuds- og aftalesystem Udviklingen i byggeriet går stærkt, og samarbejdsformer og processer ændrer sig. Samtidig er der nye regler på vej fra EU. Revisionen af ABR89, AB92 og ABT93 forventes påbegyndt medio 2014, og Dansk Byggeri forventer at spille en central rolle i forhandlingen af aftalerne. Regeringen har nedsat et udvalg, hvor Dansk Byggeri er repræsenteret, som skal komme med forslag til en ny udbudslov. Loven skal indeholde reglerne fra det reviderede udbudsdirektiv og forventes at træde i kraft primo Den vil komme til at betyde, at udvælgelsen af, hvem der får lov at byde på opgaverne formentlig bliver nemmere, men at tildelingen af opgaver desværre nok vil blive mindre gennemskuelig i fremtiden. Byggeriets nøgletalsystem I efteråret blev der sat gang i en evaluering af byggeriets nøgletalssystem. Nøgletallene bruges til blandt andet at udvælge entreprenører og rådgivere til opgaver i statsligt og alment byggeri. Dansk Byggeri er repræsenteret i den følgegruppe, der står for evalueringsarbejdet. Det samlede evalueringsarbejde forventes afsluttet omkring påske

9 Delautorisationer Regeringen har lagt op til en modernisering af autorisationsordningerne inden for el og VVS. Målet er, at det skal være muligt for fx en tømrer eller murer at uddanne sig til delautoriseret el- eller VVS-installatør inden for fx enfamiliehuse eller som VE- solcelleinstallatør. Dermed vil fx en tømrer- eller murervirksomhed, hvor enten mester selv eller en svend har en delautorisation inden for el, selv kunne varetage elarbejdet, når de fx har sat køkken op hos en boligejer. Dansk Byggeri håber, at politikerne får truffet en fornuftig beslutning om at åbne op for delautorisationer naturligvis uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det vil effektivisere og forenkle mange byggeprocesser i dagligdagen, blandt andet, når det gælder koordinering og ventetid. BYG Garanti Hvert år gennemfører Dansk Byggeri en landsdækkende kampagne for BYG Garanti. Kampagnen i 2013 har resulteret i, at 64 % af boligejerne nu kender BYG Garanti og hovedparten af disse foretrækker en håndværker med BYG Garanti. Det er vigtigt, at I viser, at jeres virksomheder er dækket af Byg Garanti, for det giver en værdifuld konkurrencefordel. Men forbrugerne må ikke vildledes af markedsføringen. Man må kun markedsføre sig med Byg Garanti over for private forbrugere og i forbindelse med opgaver, som er dækket af Byg Garanti. Dansk Byggeri i pressen Dansk Byggeri har i 2013 øget sin omtale i pressen betydeligt. Vi har haft mere end artikler og indslag. Det svarer til ca. 30 artikler og indslag pr. dag. Halvdelen af al omtale foregår i dag på web. Og ser vi alene på radio og tv, har Dansk Byggeri i snit haft tv-indslag pr. måned og knap 70 radioindslag. Sammenligner vi os med andre organisationer, så dominerer Dansk Industri og Dansk Erhverv som de mest omtalte organisationer, efterfulgt af Dansk Byggeri. I den anden ende finder vi Håndværksrådet og Tekniq, som genererer væsentligt mindre omtale i pressen. Byggeriets Ankenævn I 2013 var der i alt 668 sager i Byggeriets Ankenævn. Det er en stigning på 10 % i forhold til året før. Klager over tømrer- og snedkerarbejde udgør 40 % af sagerne. Mursagerne udgør 30 %, og klager over vinduer og yderdøre er med 10 % det tredjestørst repræsenterede fagområde. 9

10 Senere i dag vil Landsdommer John Lundum og sekretariatschef Louise Larsen fortælle om arbejdet i Ankenævnet. Regionssammenlægning Regionerne i Sydsjælland, Vestsjælland og Østsjælland besluttede på deres generalforsamling i november at slå sig sammen til én region for dermed at stå stærkere i regionen, som består af 15 kommuner. Det er blevet til Region Sjælland, og tømrermester Niels Moestrup blev valgt som formand for den nye region. Dermed har Dansk Byggeri en regionsstruktur med i alt 10 regioner. Præimprægnerede mursten Som det tidligere har været annonceret, indgik Dansk Byggeri i sommeren 2012 en aftale med Egernsund Tegl om at oprettet en såkaldt Task-Force, som siden har haft til opgave at besigtige beskadigede ejendomme og tilbyde parterne en forligsmæssig løsning. Heimdal-sagerne har været meget omtalt i medierne i den periode, hvor Dansk Byggeri forhandlede om Egernsund Tegl om oprettelse af Task-Force. Det stod hurtigt klart for såvel Dansk Byggeri som Egernsund Tegl, at ingen af parterne var tjent med mudderkastning i pressen, såfremt forlig skulle være muligt i nogle af sagerne. Dansk Byggeri og Egernsund Tegl indgik derfor fra starten en fortrolighedsaftale om Task-Force, og parterne var enige om, at ingen udtalte sig til pressen om sagen. Denne fortrolighed har været medvirkende årsag til, at Task-Force har kunnet gennemføres og i al beskedenhed været en succes. Task-Force har til dato gennemført 187 besigtigelser af beskadigede ejendomme. 108 af disse er endt med et forlig, mens 55 sager er afsluttede, uden at forlig har været muligt. I de resterende 24 sager foregår der på nuværende tidspunkt forhandlinger mellem parterne. En succesrate på 2/3 må siges at være tilfredsstillende, selvom vi naturligvis helst så, at alle sager kunne afsluttes forligsmæssigt efter Task-Forcemodellen. Man må i denne sammenhæng forstå, at der er 3 parter i en sag - bygherre, murermester og Egernsund, der alle skal være enige, før at et forlig kan opnås. Vi kan se en kraftig afmatning i nye sager, der anmeldes til Task-Force. Det er derfor forventningen, at der alene er et fåtal sager tilbage, som ikke allerede har været behandlet i Task-Force. Man hører fra tid til anden en kritik rejst fra Dansk Byggeris medlemmer over den andel, som de skal bidrage med i et forlig i Task-Force. Dette bygger nok på en moralsk anskuelse om, at Egernsund Tegl er ansvarlig for de opståede skader, fordi det er deres mursten. Set fra et juridisk synspunkt er sagen dog en anden. Det juridiske problem for murermesteren er det, som Dansk Byggeris jurister kalder entreprenørklemmen. Det lyder ubehageligt - og det er det også. Sagen er nemlig den, murstenene er solgt med en ansvarsbegrænsning, som er standard for næsten alle materialekøb i byggeriet. Ansvarsbegrænsningen indebærer, at leverandørens ansvar over murermesteren aldrig kan overstige fakturaværdien af de købte materialer. Murermesterens ansvar er til gengæld selv fuldt ud overfor bygherren. Et eksempel fra en retssag kan være, at afhjælpning værdisættes til kr., hvoraf materialeudgiften udgør kr. Murermesteren kommer derfor til at stå for kr., mens Egernsund Tegl skal betale de kr. Da sagen desuden 10

11 er tabt af murermesteren, skal han desuden betale sagsomkostninger til både bygherre og Teglværk - hvilket hurtigt kan beløbe sig til kr. i sig selv. Det er i det lys, man skal vurdere den forligsaftale, som Task-Force tilbyder. Af de omtalte 55 sager, som er afsluttet i Task-Force uden forlig, er en stor del gået videre i retssagssystemet. Det vurderes, at der pt. kører retssager, uden at vi har det fulde overblik, da nogle af retssagerne er kørt helt uden om Task-Force. I af disse retssager er Thomas Cornelius-Hansen fra SBI udmeldt som skønsmand. Vi afventer stadig de første skønserklæringer fra hans hånd. Sidste melding var, at 3-4 skønserklæringer skulle være færdige i denne uge. Når de første skønserklæringer fra Thomas Cornelius- Hansen kommer, er det håbet, at det kan medvirke til, at en række af retssagerne forliges. For de retssager, der føres til ende, bør en af murermesterens primære argumenter være, at der er tale om udviklingsskader. Dette begreb dækker over, at murermesteren har udført arbejdet i henhold til byggetidens viden på udførelsestidspunktet. Er dommeren enig heri, fører det til frifindelse af murermesteren. De enkelte retssager føres af murermestrenes egne advokater. Advokaten er dog altid velkommen til at kontakte Dansk Byggeri, Juridisk afdeling, så vi sikrer os, at de rigtige argumenter altid bliver bragt frem. Advokat Vibeke Asmin-Hansen fra Dahl Advokatfirma fører en række af retssagerne for murermestrene og er i løbende dialog med Dansk Byggeris juridiske afdeling. Associeret medlemmer Her i det tidlige forår har sektionens formandskab besøgt et par potentielle virksomheder for at drøfte eventuelt medlemskab i Dansk Byggeri og Murersektionen. Vi afventer tilbagemeldinger i øjeblikket. Temadage for det murede byggeri Murersektionen afholdt sammen med Strøjer Tegl A/S sidste år 3 fælles temadage for det murede byggeri. Vi planlagde møderne i Nordsjælland, Aalborg og Vejle. Specielt det sidste møde i Vejle var godt besøgt, og bestyrelsen har besluttet at afholde yderligere 3 temadage i 2014 om det murede byggeri. Af emner er der peget på totalinddækning, korrekt afdækning af murværk, blowdoortest, luftspalte i hulmur ved opmuring sluttende med et indlæg fra Byggeskadefonden. Har I andre aktuelle emner, hører vi gerne nærmere. Møderne søges planlagt på 3 af vores tekniske skoler. Danske Tegl MURO/Danske Tegls direktør Michael Østrup Møller fratrådte sin stilling sidste år. Susanne Ulrik er midlertidig blevet konstitueret som ny direktør. Der arbejdes i øjeblikket med en helt ny struktur i Danske Tegl. 11

12 Samarbejdet med vores svenske kollegaer i SPEF Vi har stadig tæt kontakt til vores kollegaer i Sverige. Vi udveksler gerne erfaringer fra de projekter, vi hver især deltager i. Senest er Murersektionen blevet inviteret til Nordbygg i Stockholm, hvor SPEF udstiller og præsenterer det arbejde, de har gjort med deres nye projekt om certificerede beton entreprenører. (CBE) Murernyt I tæt samarbejde med Danske Tegl har murernyt fået et brusch up. Et af de nye tiltag er en brevkasse, hvor der kan stilles spørgsmål eller gives gode råd til vores fag. Hjemmeside Murersektionen har fået ny hjemmeside. Der er blevet ryddet godt og grundigt op, så hjemmesiden skulle være nemmere at finde rundt i. Det var beretningen, og jeg vil slutte af med at takke sektionens bestyrelse, sektionens medlemmer i råd, nævn og udvalg og Dansk Byggeris embedsmænd for deres arbejde i Murersektionen. Uddannelsesområdet Efter vi fik fjernet flisemontøruddannelsen, har vi været i gang med at få ændret mureruddannelsen, således at den kommer til at passe til den virkelighed, som man oplever på arbejdsmarkedet. Man kan sige, at med den reform, der er kommet, er man også med til fremtidssikrer mureruddannelsen, således at eleverne vil kunne fordybe sig endnu mere og tage fag på højniveau inden for de enkelte områder. Der er kommet fem områder: 1. Murerområder, den traditionelle 2. Renovering og restaurering 3. Flise og gulv 4. Energi 5. Tagkonstruktioner Det bedste ved denne måde at vælge forskellige specialer på, er, at eleverne får den uddannelse, i de virksomheder, inden for de områder, som det drejer sig om. Og der er reelt langt bedre stillet til svendeprøven, da det fremover er 50 % af den generelle mureruddannelse, 25 % inden for det valgte valgfrie speciale og 25 %, der er valgfrit. Det vil sige, at eleverne har meget bedre mulighed for at uddybe de områder, som de har lært i virksomheden. Vi er også gået over til projektsvendeprøve, og det forventer vi os meget af. Det er selvfølgelig en ny måde at bedømme opgaverne på, da det er enkeltpræstationer. Det vi håber på, er især at fremlæggelsen fra elevens side sker i praktiklokalet, så eleven bedre kan forklare, hvad der er tænkt med projektet. Det samme gælder for struktøruddannelsen, som vi også har været med til at udvikle projektsvendeprøver til. Her vil dette samme gøre sig gældende. På struktøruddannelsen er trinnet til kloak ikke fjernet, da Undervisningsministeriet ikke har villet. 12

13 DM i Skills Det kommer Jesper Juul Sørensen ind på senere i programmet. Men jeg kan kort sige, at vi er utrolig glade for de sponsorer, vi har fået, og den opbakning fra arkitektskolen i København. SkillsDenmark har meldt sig ind i EURO-skills, således at anlægsstruktørerne kan deltage i Europamesterskabet for første gang sammen med gulvlæggerne. Størrelsen på svendeprøvegebyret har været op til diskussion, satsen blev jo blevet hævet. Men vi ser fortsat på, om vi på en eller anden måde kan komme længere ned i omkostningerne til svendeprøverne, så gebyret kan sænkes. Det er vigtigt, når vi gerne vil have virksomheder til at tage elever. Vi har også drøftet værktøjskassen problemet er, at der sker en stigning i delaftaler og korte uddannelsesaftaler. Her er det den virksomhed, der har aftalen i henhold til overenskomsten, der skal betale hele værktøjskassen, og reelt kan man risikere, at når eleven går til en ny virksomhed, så skal virksomheden stille med en ny værktøjskasse. Derfor har vi fremlagt det forslag, hvor værkskassen ejes af det faglige udvalg indtil uddannelsesaftalen udløber, og så betaler virksomhederne i de periode, de har eleverne. Det elektroniske uddannelseskort er etableret og vi er i gang, der er dog ret få, der har benyttet sig af muligheden for at få et uddannelseskort, lidt over Det er gratis for medarbejdere at få kortet i hele Med hensyn til antallet af uddannelsesaftaler må jeg desværre konstatere, at murerfaget er faldet med 13,5 %, og vi er nu nede på, at der hele sidste år kun blev indgået 551 uddannelsesaftaler, og der var 220 murelever i gang i skolepraktikordningen. Inden for struktørfaget var der i 2013 en stigning på 15 % for bygningsstruktør, mens antallet af anlægsstruktør faldt med 28 %. Der var i alt 34 struktørelever på skolepraktik. Det er vigtigt at vi se fremad og især at vi fået taget nogle flere elever, så vi ikke på et tidspunkt kommer til at stå og mangle arbejdskraft, hvilket vil resultere i et pres fra arbejdstagersiden om at hæve lønningerne. Risskov den 20. marts

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Henning Østergaard Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst lød til Dansk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn Berner Pedersen 3. Indkomne

Læs mere

Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder.

Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder. TRÆSEKTIONENS GENERALFORSAMLNG 14. MARTS 2014 FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 14. marts 2014 FORMANDENS BERETNING 2013 Jeg vil starte med en hurtig status hvor mange er vi? Ikke her i dag men hvor mange medlemmer

Læs mere

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2013/2014 3 Formandens beretning 5 Uddannelse 6 Praktikpladssituationen 7 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 4 Den økonomiske situation side 4 Politisk

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou Notat Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou 19.02 2015 Dokumentnr.: 2171921 Indledning Jeg er glad for at kunne afholde denne beretning. Vi i bestyrelsen, synes

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Randers Kommune indgik i efteråret 2012 en partnerskabsaftale med Tradium og Dansk Byggeri. Formålet med aftalen var: Flere

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Referat 23. november 2015 J-nr.: /

Referat 23. november 2015 J-nr.: / Dansk Byggeri Nordsjælland Referat 23. november 2015 J-nr.: 87005 / 2247319 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 18. november 2015 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Referat 14. november 2016 J-nr.: /

Referat 14. november 2016 J-nr.: / Referat 14. november 2016 J-nr.: 87005 / 2349043 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 9. november 2016 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen.

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen. Dansk Byggeri Hovedstaden Dokumentnr.: 379726 Referat af generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden torsdag, den 30. oktober 2014 på KolleKolle i Værløse. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture

Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture 1 Hvem er vi? > Lene Ahlmann-Ohlsen Direktør > Jan Aagaard Ythat? Rådgivende

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen.

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen. Dansk Byggeri - Kloaksektionen Formandens beretning: 2010-2011 2010 var et år hvor vinteren både startede og sluttede året, og oven i det havde vi eftervirkningen af finanskrisen, der alt i alt medførte

Læs mere

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE ØKONOMISK ANALYSE 19. juni 2017 Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Konjunkturer side 4 Ny regering side 4 Bolig-Jobplan

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Erhvervsskolerne: EUD-reformen er en blød mellemvare

Erhvervsskolerne: EUD-reformen er en blød mellemvare Erhvervsskolerne: EUD-reformen er en blød mellemvare Af Per Bang Thomsen og Camilla Kongsted 18. marts 2014 kl. 5:00 REFORM: Reformen af erhvervsuddannelserne får en lunken modtagelse fra landets erhvervsskoledirektører.

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Effekten af praktikpladspræmien

Effekten af praktikpladspræmien Effekten af praktikpladspræmien Introduktion... 1 1 Praktikpladspræmiens betydning... 2 Næsten 40 pct. indgår kortere uddannelsesaftaler...3 Årsager til at indgå en kort aftale eller delaftale...4 Bygge-

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det.

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. Virksomhedssekretariatet 19.januar 2010 Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. fag/uddannelser indenfor

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere