Nyt fra din grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra din grundejerforening"

Transkript

1 Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til tider kan være rift om dem. Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen Depot A Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m Kloakrenser, lille skovlskål Depot B Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m Kloakrenser, stor skovlskål Depot A+B Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m Lille letmetalstige, 6 m Tagstige m. hjul 6 m Kloakrensebånd, evt. med støtterør Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed. Nordlige Bydel Depot A Gert Krogsøe Harald Kiddes Vej 51 Tlf Sydlige bydel - Depot B Henrik Rønbjerg H. C. Andersens Vej 2 Tlf Leje af vejskilte - henvendelse til formanden Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 24. årgang - april 2013

2 FORMANDenS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Antal: Trykt i 370 ekspl. Ansvarshavende redaktør: Preben Sørensen Aabyhøj Grundejerforening Foreningen er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj. Etableringsår 1924 Kontakt: Personlig henvendelse: Hjemmeside: Formand/Redaktør Preben Sørensen J. L. Heibergs Vej 29 A Tlf Næstformand Ib René Prebensen Jønhøjvej 12 Tlf Kasserer Annette Boye J.L. Heibergs Vej 27 Sekretær Leif Gjerlev Pedersen Gammelgårdsvej 4 Artikler i bladet: Rettes til Formanden Aabyhøj Grundejerforenings bestyrelse: Bestyrelsesmedlem Kurt Dam Jensen Tousvej 8 A Bestyrelsessuppleant Birgit Thomsen Fenrisvej 21 Revisorer Svend Molberg Chr. Winthers Vej 36 Niels Hansen Chr. Winthers Vej 39 Revisorsuppleant Brit Degn Allégårdsvej 12. Formandens indlæg side 3 Generalforsamling 26. marts side 4 Arrangement: En aften på Besættelsesmuseet side 9 Rema 1000 den anderledes discountbutik side 10 Glødepæren er væk hvad nu? side 13 Stort og småt side 14 2 Årets vigtigste begivenhed indtil nu har som sædvanlig været afholdelse af den årlige generalforsamling, som fandt sted tirsdag, den 26. marts Andetsteds i bladet er der en fyldig omtale af Generalforsamlingen. På trods af et relativt dårligt tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse ugen op til påskeferien - var ca. 40 mødt frem for at deltage i generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne vil vi takke for den store interesse for foreningens ve og vel. I samarbejde med Åbyhøj Fællesråd, arbejdsgruppen Kulturhusgruppen arbejder vi intenst på at få omdannet det gamle elværk til et kulturelt og aktivitetsmæssigt samlingspunkt i Åbyhøj. Der skal nu nedsættes et byggeudvalg, der som opdrag får, at få det omfattende renoveringsprojekt hensigtsmæssigt i gang. Dette udvalg vil komme til at bestå af lokale repræsentanter fra Åbyhøj, samt repræsentanter udpeget af Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg. Bolden ligger nu hos Sundhed og Omsorg, idet vi har udpeget de personer, vi vil sætte ind i dette udvalg. Under parolen fjernvarmegrunden tilbage til Åby Park har vi i samarbejde med Åbyhøj Fællesråd forsøgt at forhindre, at det store kommunalt ejede areal, der huser den gamle fjernvarmebygning + tilstødende arealer blev solgt til en privat bygherre. Denne kamp stod på i over et halvt år, og endte desværre med, at vi tabte kampen. Den 5. december 2012 besluttede et overvældende flertal i byrådet, at den tidligere fjernvarmegrund skulle sælges til en privat investor for 7,5 mio. Vi må konstatere, at et overvældende flertal i byrådet vægtede det højere at få styrket AffaldVarmes likviditet end at tilgodese relevante, lokale interesser. Vi er nu blevet stillet i udsigt, at der vil blive udarbejdet en lokalplan for området inden byggeriet går i gang. Det bliver ganske spændende at følge, om vi denne gang kan fæste lid til politikernes løfter. En mere detaljeret oversigt over sagen, kan ses i vort medlemsblad fra november 2012, siderne Endnu et stort byggeprojekt er på vej i centrum af Åbyhøj. Det drejer sig her om den noget forfaldne bygning, hvor Åbyhøj Forsamlingshus tidligere havde til huse. Konkret på hjørnet af Odinsvej og Silkeborgvej. Planerne er her, at rive de nuværende bygninger ned, og opføre en helt ny boligkarré. En visualisering af dette projekt kan ses på: silkeborgvej-abyhoj/ På vores hjemmeside, under nyheder, er der et direkte link til ovenstående adresse. Der har været flere indsigelser mod projektet: Grimt, arkitektonisk ikke i samklang med det omkringliggende miljø, for højt og for tæt. Vi vil gerne også høre din mening. Åbyhøj Fællesråd har som indsigelse mod byggeriet fremhævet den uhensigtsmæssige og utilpassede arkitektur, der præger projektet. Derudover er det blevet påpeget, at bebyggelsesgraden er uacceptabel høj noget nær den sædvanlige Åbyhøjproblematik Det bliver spændende at se, hvilken betydning disse indsigelser vil få for projektets videre udvikling. Jeg ser frem til at møde mange af jer til vores maj arrangement. God sommerferie! Af Preben Sørensen, Formand 3

3 GENERALFORSAMLING 26. MARTS 2013 GENERALFORSAMLING 26. MARTS 2013 Uddrag af de væsentligste punkter på Aabyhøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, tirsdag den 26. marts 2013: FORMALIA Leif Gjerlev Pedersen blev valgt som dirigent, og kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. FORMANDSBERETNING 2012/2013 Siden den seneste generalforsamling har Grundejerforeningen stået som arrangør af en række arrangementer. Blandt andet kan nævnes: 1) Havebesøg hos Pia Haslund Henriksen og Svend Molberg på Chr Winthers Vej. Efter flere års pause stod havebesøg igen på programmet. Arrangementet fandt sted den 23. maj 2012, og blev en stor succes. Vejret viste sig netop denne dag fra sin allerbedste side - dejlig lunt, og solen skinnede fra en skyfri himmel. Pia & Svends have fremstod (som altid, men måske nok især denne dag) utrolig flot. Traktementet, der bestod af øl, vin + grillpølser passede fint til stemningen. På grund af det store fremmøde - ca var det lige før indkøbschefen havde forregnet sig m.h.t. indkøb af grillpølser. 2) I begyndelsen af juni indbød vi til et besøg hos Nykredit. Der blev ved dette besøg mulighed for at få en introduktion til Nykredit, og måske især Nykredit Bank. Derudover fik vi en historisk gennemgang af bygningen, samt blev taget med på en rundvisning i den flotte og særprægede bygning - den tidligere Nationalbank. Ca. 30 af vore medlemmer deltog i dette arrangement 3) En aften hos Dansk Supermarked i 4 Logistikparken i Årslev På programmet for denne aften i november var en præsentation af et af Danmark største og mest velfungerende centrallagre. Vi fik en grundig introduktion til lagerets opbygning og virkemåde, og blev på overbevisende måde belært om, at optimeringen af et stort og komplekst lager med mange forskellige produkter hverken er en simpel eller en kedelig sag at beskæftige sig med. Sideløbende med afholdelsen af disse arrangementer har vi været engageret i flere store sager. Der skal her gives en kort opdatering: Fjernvarmegrunden Under parolen fjernvarmegrunden tilbage til Åby Park har vi i samarbejde med Åbyhøj Fællesråd forsøgt at forhindre, at det store kommunalt ejede areal, der huser den gamle fjernvarmebygning + tilstødende arealer blev solgt uden betingelser til en privat bygherre. Denne kamp stod på i over et halvt år, og endte desværre med, at vi tabte kampen. Den 5. december 2012 besluttede et overvældende flertal i byrådet, at den tidligere fjernvarmegrund skulle sælges til en privat investor for 7,5 mio. Efter at have fået en række positive tilbagemeldinger fra flere rådmænd, mange byrådsmedlemmer, samt fået positive udsagn efter vore utallige møder med teknisk udvalg (foretræde hedder det på teknokratsprog) var det naturligvis en kolossal skuffelse at kunne konstatere, at vore intense bestræbelser for at få skabt et endnu bedre fungerende åndehul i hjertet af Åbyhøj viste sig at være forgæves. Fra flere sider er jeg blevet spurgt om, hvad der gik galt, siden vi ikke kunne få den nødvendige opbakning fra politisk side. Hertil er der blot at sige, at politikerne har fundet det vigtigere at få penge i kassen end at tilgodese lokale ønsker. Ønskes en mere detaljeret oversigt over sagen, ret blot henvendelse til mig. Det tidligere elværk som medborger-/kulturhus Det lykkedes! Drømmen er blevet til virkelighed. Stædighed kombineret med gode argumenter har sikret Åbyhøj et nyt kulturelt og folkeligt samlingssted! Takket være Sundhed og Omsorg er det lykkedes at skaffe midlerne til at etablere Åbyhøj Elværk medborger-/kulturhus som et samlingssted med direkte relationer til Sifsgård. Onsdag, den 14. november 2012 sanktionerede byrådet i Århus, at Sundhed og Omsorg får overdraget rådigheden over bygningen fra Teknik og Miljø. De mere detaljerede planer for projektet kan nu sættes i værk i et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg og lokalsamfundet i Åbyhøj. Første skridt på vejen bliver at få etableret en styringsgruppe for projektet en gruppe, der både skal kunne fungere som et byggeudvalg og som idégenerator. Der er grund til at rose det store flertal i byrådet for at kunne se perspektiverne i dette projekt. Lidt historik: I slutningen af marts 2010 blæste Åby Biblioteks Venner i samarbejde med Aabyhøj Grundejerforening og Åbyhøj Fællesråd til kamp for at få omdannet Elværket (det tidligere elværk) til et nyt kulturhus/medborgerhus/forsamlingshus i Åbyhøj. Der blev ved denne lejlighed etableret en arbejdsgruppe, der fik som fornemste opgave at få drømmen om et nyt samlingssted realiseret hurtigst muligt. Dette mål er nu nået, og arbejdet med planlægningen af bygge-/renoveringsprojektet kan nu gå i gang, med medlemmerne af omtalte arbejdsgruppe som aktive i styringsgruppen. Det ulovlige rækkehusbyggeri på Åby Bækgårdsvej De fleste Åbyhøj borgere har sikkert et ret godt kendskab til denne sag, og jeg skal derfor ikke trætte jer med en masse detaljer, blot kort komme ind på sagens substans, og grundejerforeningens rolle. De 5 rækkehuse på toppen af Åby Bækgårdsvej blev færdiggjort uden bygherren havde fået byggetilladelse, og i klar modsætning til en på grunden værende deklaration fra 1948, der slog fast, at der ikke måtte bygges andet end villabygninger i området, med mindre der blev givet særlig tilladelse. Derudover overskred byggeriet den tilladte byggeprocent (51 mod de tilladte 40). Derudover ignorerede bygherren en henvendelse fra Århus Kommune (4. juni 2012) om at stille byggeriet i bero. Sammen med engagerede beboere på Åby Bækgårdsvej har vi haft foretræde for Teknisk Udvalg, hvor vi har fremført vores synspunkter: En afstandtagen fra at give tilladelse til byggeriet På trods af de klokkeklare overtrædelser af reglerne for det pågældende byggeri beslutfortsættes på side 7 5

4 GENERALFORSAMLING 26. MARTS 2013 Aabyhøj Autoservice Brian Jensen Vibyvej 34 Tlf fortsat fra side 5 tede byrådet at dispensere fra byggereglerne og den omhandlede deklaration og lovliggøre de 5 rækkehuse. Argumentet herfor var, at det var synd for de købere, der uforvarende var kommet i klemme. Fra fredag, den 11, januar 2013 kunne de pågældende købere så i princippet tage deres nye bolig i brug. Aabyhøj Grundejerforening har plæderet for, at det ulovlige byggeri blev revet ned vi kan ikke acceptere, at man tillader ulovligheder fordi det er synd for nogle. Hensynet til borgernes retsopfattelse samt hensynet til naboerne burde veje tungt. Det er bemærkelsesværdigt, at hensynet til de kommende ejere helt kan overtrumfe de klare lovovertrædelser i sagen. Grundejerforeningen har derudover haft en anden vigtig ting at skulle forfølge, nemlig at forhindre at denne sag ville danne præcedens, således at nye entreprenører blot ved at henvise til denne sag kunne opnå dispensation fra reglerne. Det ser ud til vi på dette punkt har opnået, at politikerne har lyttet til vores argumenter. Et projekt med 6 rækkehuse lige over for de omtalte 5 rækkehuse, hvor der tidligere var givet forhåndsgodkendelse er nu ændret markant, idet godkendelse er trukket tilbage. Byggeriet skal nu overholde de retningslinjer, som deklarationen fra 1948 angiver. Jeg vil ønske beboerne på vejen tillykke med den delvise sejr, og samtidig sige: hold nu fortsat øje med, hvad der sker. I småtingsafdelingen kan nævnes, at vi i forbindelse med planerne om at oprette en stor festival-/koncertplads ved Eskelund, af Viby Grundejerforening er blevet spurgt om, hvordan vi stiller os hertil. Da vi ikke har registreret nogle henvendelser desangående ved en tidligere koncert, samt at vores egen Northside Festival tilsyneladende forløber problemfrit er vi i princippet positiv over for de kommunale planer vedrørende denne koncertplads. Den faktiske etablering af koncertpladsen ligger dog vist en del år ude i fremtiden, da anlægsinvesteringerne hertil løber op i et temmelig stort tocifret mio. beløb. El-Ka bygningen planlægges revet ned og erstattet af et ambitiøst boligprojekt. Fællesrådet har under høringsfasen for dette projekt opfordret til, at reglerne overholdes, og at der ikke blot pr. automatik gives dispensation fra bebyggelsesgraden. Som den sidste mindre ting, kan det nævnes, at vi ikke mere tilbyder vore medlemmer, at de kan leje en cementblandemaskine. Jeg vil som jeg plejer slutte af med en opfordring til at være mere aktiv i relation til jeres forening. Brug vores hjemmeside, svar på vore udsendte mails, hvis der er noget i ikke finder hensigtsmæssigt og/eller har forslag til en anden måde at gøre tingene på. Husk på, at Aabyhøj Grundejerforenings aktivitet og virke fastlægges af jer medlemmerne. Da vi er en frivillig grundejerforening har vi ingen fastlagte krav vi skal leve op til, og kan derfor i stor udstrækning foretage os det, medlemmerne ønsker. Brug denne mulighed!! fortsættes på side 19 7

5 Estate mæglerne Ole Rasmussen statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj Tlf Fax VIRKSOMHEDSBESØG Vi inviterer vore medlemmer til at tilbringe en spændende eftermiddag på Besættelsesmuseet i Århus DanBolig Åbyhøj-Hasle DANBOLIG ALLAN BANTE DanBolig Åbyhøj-Hasle SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ DANBOLIG ALLAN BANTE RING: FAX SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ RING: FAX W W W.D A N B O L I G.D K DELIZIOSO DanBolig DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA SAMARBEJDER MED NORDEA I vil ved denne lejlighed få en enestående mulighed for at få et fyldestgørende indblik i forholdene i Århus under besættelsen Herudover har museet en særudstilling om Hvidsten-gruppen, samt om sagen Grethe Bartram. Der er arrangeret rundvisning, og som afslutning på dagen serveres der kaffe og dertil hørende kage i Kvindemuseets café. Italienske delikatesser Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj Tlf Folkekirkens Nødhjælp Vi afhenter møbler, ting og sager, samt hele dødsboer. Silkeborgvej 285 Åbyhøj Mandag - fredag Lørdag Tlf Haslevej 10, 8230 Åbyhøj Tlf Århus Nord afdeling Åbogade 1a 8200 Århus N tlf Onsdag, den 15. maj 2013, kl udenfor Besættelsesmuseet Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Århus C Program: 15.45: Velkomst ved Preben Sørensen, Formand for Aabyhøj Grundejerforening 15.50: Guidet rundvisning på museet : Kaffe og kage i Kvindemuseets cafë : Forventet sluttidspunkt home Åbyhøj/Århus V Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj Tlf ÅBYHØJ AFDELING Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj Tlf Pris: kr. 30,- for medlemmer Deltagerantallet er begrænset, så hurtig tilmelding anbefales. Seneste tilmelding til formanden fredag, den 10. maj Ved telefonisk henvendelse, ring til Velkommen til dette spændende arrangement! 9

6 REMA 1000 REMA 1000 Åbyhøj har fået endnu en dagligvarebutik placeret i centrum af Åbyhøj. Som et led i sin fortsatte ekspansion i Danmark har den norsk baserede dagligvarekæde Rema 1000 nu også fået fodfæste i Åbyhøj. Torsdag 15. november 2012 åbnede en ny, lokal Rema 1000 på Silkeborgvej 261 i Åbyhøj. I spidsen for den nye butik var købmand Flemming Frank klar til at byde kunderne indenfor i butikken, som ifølge hans eget udsagn bugnede med kvalitetsvarer til discountpriser og god service. Flemming Frank kom til Rema 1000 med mere end 20 års erfaring i dagligvarebranchen. I hele perioden op til starten som selvstændig med Rema 1000 butikken, har han bestredet en række forskellige stillinger inden for Dansk Supermarked gruppen (Føtex, Bilka, Netto), senest som varehuschef for Føtex i Viby. Pr. 9. april 2013 har butikken i Åbyhøj nu fået ny indehaver, idet købmand Søren Vestergaard overtager ejerskabet. Søren Vestergaard er 35 år, gift og har 3 børn. Som ballast medbringer Søren Vestergaard erfaring fra 12 års virke i dansk og udenlandsk detailhandel. Rema 1000 i Åbyhøj er unik derved, at butikken er den første Rema 1000-butik i landet, som har et rullende fortov. Det er lavet, så butikkens kunder nemt og bekvemt kan komme til og fra den store parkeringsplads på den skrånende grund. Der er også installeret en almindelig elevator til de kunder, der ønsker at benytte den i stedet. Organisation Rema 1000 er en del af den norske Reitan Gruppe, der udover Rema 1000 omfatter 7-eleven i Skandinavien Uno- X i Danmark og Norge Narvesen i Norge Pressbyrån i Sverige. Reitan Eiendom Reitan Gruppen er en af Skandinaviens største virksomheder inden for detail-/ servicehandel. Reitan Gruppen beskæftiger i dag ca medarbejdere, og har en omsætning på lidt over 60 mia. norske kroner. Historie Eventyret begyndte for Reitan Gruppen i 1948, hvor ægteparret Margit og Ole Reitan etablerede familiens første købmandsbutik i Trondheim. Det blev dog sønnen, Odd Reitan, der for alvor satte gang i opbygningen af Reitan imperiet, idet han meget tidligt kunne se mulighederne og stordriftsfordelene ved at opbygge en hel kæde af købmandsbutikker. I 1972 havde købmandssønnen åbnet sin egen og første butik, AS Sjokkpris, i Trondheim, og de næste par år kom der yderligere fem dagligvarebutikker til verden med Odd Reitan som ejer. En ny kæde var født. Under et besøg i Tyskland i 1977 stiftede Odd Reitan bekendtskab med Aldi-kæden og dens forretningsfilosofi. Odd Reitan blev stærkt påvirket af discount tankegangen og den på det tidspunkt meget moderne og skelsættende måde at drive dagligvarebutik på. Det tyske discount-eventyr oversatte Odd Reitan til norsk, og i 1979 startede han REMA en sammentrækning af Reitan og mat (mad). Det oprindelige vareprogram i REMA butikkerne var på varenumre samme antal som Aldi opererede med oprindeligt. Af konkurrencemæssige årsager, samt for at kunne leve op til kundernes behov, valgte man hurtigt, at sortimentet skulle være endnu bredere. I 1980 voksede vareprogrammet derfor til 1000 varenumre, hvilket så førte med sig, at dagligvarekæden fik det navn, som den kendes på i dag REMA I 1994 åbnede den første REMA 1000 butik i Danmark. I dag er mere end 200 danske REMA 1000 butikker. og målet er, at der inden for en kortere årrække skal være mindst 300 REMA 1000 butikker i Danmark Forretningskoncept for Rema 1000 Rema 1000 butikkerne drives som franchising. Det betyder, at den enkelte REMA 1000 butik er ejet af købmanden (franchisetager) selv, som hermed vil være personligt engageret i butikkens drift. Som franchisegiver tilbyder Rema 1000/ Reitan Gruppen at stå for markedsføring, sortimentssammensætning, butiksindretning m.m. For at påtage sig denne opgave modtager franchisegiveren en royalty eller licensafgift. Forholdet mellem franchisegivers og franchisetagers rettigheder og pligter aftales i en kontrakt, som parterne indgår. Ved valget af franchisemodellen adskiller REMA 1000 sig fra de andre discountkæder Aldi, Netto, Fakta - der alle er kapitalkæder, hvor ejerskabet er placeret hos hovedkontoret, og hvor den enkelte butiksleder er ansat af kæden. Netop medejerskabet anser Odd Reitan som den helt afgørende faktor, når REMA 1000 skal ekspandere på bekostning af de øvrige discountkæder i Danmark. Forespurgt, hvordan han opdagede franchisemodellens fortræffeligheder, siger Odd Reitan: Vi satte en Franchisetager ind i en nærbutik. Han havde aldrig drevet butik før. Han kom fra ingeniørhøjskolen, men ville hellere være købmand. Og hvad skete der? Svindet forsvandt, omsætningen røg i vejret, og nettoindtjeningen steg. Sådan fungerer vi mennesker. * *Citat fra artikel om Odd Reitan i Berlingske Nyhedsmagasin, nr. 37. Kilder:www.rema1000.dk, Århus Onsdag Vest, 7. november 2012, Berlingske Nyhedsmagasin, nr. 37 af onsdag den , Berlingske Business, nr. 08 af torsdag den Meget mere af det hele!: Folder om REMA 1000, eget materiale

7 DELACOUR DANIA Fast Ejendom Stefan von Fintel DELACOUR DANIA Lille Torv Aarhus C T Advokatpartnerselskab v/anton Nygaard Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj Tlf Glødepæren er væk hvordan er alternativet? to talværdier naturligvis ikke direkte kan sammenlignes, for watt udtrykker pærens energiforbrug, mens lumen indikerer den lysmængde, som pæren udsender. Jeg har fundet en lille watt/lumen omregner hos Bolius, som evt. kan klippes ud: WATT- LUMEN 15 watt 140 lumen 25 watt 250 lumen 40 watt 470 lumen 60 watt 800 lumen 75 watt 1050 lumen 100 watt 1520 lumen Arkitekt MAA/PAR BJARNE LUNDGAARD HUSEFTERSYN Tilstandsrapport Energimærke Arkitekt Hjælp ARKITEKT M.A.A og FOTOGRAF ANNETTE NIEMANN Restaurering Om-og tilbygning Rådgivning Bevaringsvurdering (SAVE) Fotografering on location: Portræt Bryllup Konfirmation Reportage Haslevej 49, 8230 Åbyhøj Tlf Mob Tømrer- og snedkermester EIGIL ANKER & SØN Åby Bækgårdsvej 12, 8230 Åbyhøj Tlf TVIS-MODULIA KØKKENCENTER ÅRHUS v/ole KAMP Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj Tlf SINCE 1986 Silkeborgvej Åbyhøj Engang skulle man bare huske på, om fatningen var stor eller lille, og om man skulle købe 60 watt eller kun 40 watt, når elpæren var gået i sort. Nu er det blevet lidt mere indviklet, men man kan lige så godt lære det - først som sidst. For det er helt sikkert, at man på et eller andet tidspunkt får brug for sin viden. I stedet for de nævnte 2 ting at huske, er der nu - som i et Kinderæg - 3 ting, nemlig Lumen, Kelvin og Ra. Talværdierne for disse tre ting skulle gerne kunne findes på pærens indpakning. Lumen er blevet døbt: Det Nye Watt, selv om de kelvin udtrykker derimod lysets farve, jo højere farvetemperatur, jo koldere er lyset K udtrykker et meget varmt lys med gulligt skær, hvorimod K i den anden ende af skalaen giver et særdeles koldt lys med et blåligt skær. Til sammenligning svarer lyset fra en gammeldags glødepære til K, mens sollys ligger på ca kelvin. Ra-indekset angiver farvegengivelsen og ligger mellem 0 og 100. Glødepæren og halogen-glødepæren har et Ra-indeks mellem , hvilket udtrykker en særdeles høj evne til farvegengivelse, da dagslys har et indeks på 100. A-pærerne har kun et Ra-indeks på 80-85, medens LED-lyskilderne kan komme op over 90. Sammenfattende kan man sige, at Ra 100 betyder perfekt farvegengivelse, Ra er lig med en fin farvegengivelse, medens Ra under 80 svarer til dårlig farvegengivelse, hvor farverne kan virke blege. fortsættes på side 17 13

8 Stort og småt Stort og småt Annoncørnyt ArosByg Aps Vi byder ArosByg velkommen som ny annoncør i vores blad. ArosByg er et tømrer- og snedkerfirma, og har til huse på Elkjærvej 27. Firmaets daglige ledelse varetages af Chris Danielsen Annette Niemann Annette Niemann bydes ligeledes velkommen som ny annoncør i vores blad. Annette Niemann er såvel arkitekt som fotograf, og tilbyder bl.a. Fotografering on location i forbindelse med bryllup, konfirmation m.m., samt konsulentbistand vedrørende restaureringer, om- og tilbygninger. Medlemsfordele Indehaveren af LAMASO-DATA, Georg Oraha, afsluttede sit foredrag på grundejerforeningens generalforsamling med at bekendtgøre, at medlemmer af Aabyhøj Grundejerforening vil få 10% rabat på opgaver, hans firma bliver sat til at løse. Rabatten gælder dog kun for den tilknyttede arbejdsløn. Herudover er det værd at nævne, at vore medlemmer generelt får 12% rabat ved at handle hos Aabyhøj Tapet og farve, v/ malermester Holger Pedersen. Denne rabatsats vil dog for resten af kalenderåret blive sat op til 20% Derudover opnår vore medlemmer en rabat på 10% ved at handle hos C.F. Andersen og Søn VVS A/S. at den temmelig store grund blev solgt på auktion til højestbydende byggefirma. Der kan her henvises til siderne i omtalte medlemsblad. Kampen for at fjernvarmegrundens areal skulle tilbage til Åby Park, hvorfra det oprindelig var taget fra, stod på i over et halvt år, og endte desværre med, at vi tabte kampen. Den 5. december 2012 besluttede et overvældende flertal i byrådet, at den tidligere fjernvarmegrund skulle sælges til en privat investor for 7,5 mio. Efter at have fået en række positive tilbagemeldinger fra flere rådmænd, mange byrådsmedlemmer, samt fået positive udsagn efter vore utallige møder med teknisk udvalg (foretræde hedder det på teknokratsprog) var det naturligvis en kolossal skuffelse at kunne konstatere, at vore intense bestræbelser for at få skabt et endnu bedre fungerende åndehul i hjertet af Åbyhøj viste sig at være forgæves. Hvad gik der galt, siden vi ikke kunne få den nødvendige opbakning fra politisk side? Det korte svar herpå er blot, at politikerne i byrådet har fundet det vigtigere at få penge i kassen end at tilgodese lokale ønsker! Ifølge pressemeddelelsen, der blev udsendt i forbindelse med byrådsbeslutningen, skal der udarbejdes en lokalplan for området: En forudsætning for salg af grunden til den private investor er, at der bliver udarbejdet en lokalplan for arealet. Lokalplanlægningen vil konkret tage stilling til området. De hensyn lokalområdets beboere har rejst vil blive inddraget i lokalplanarbejdet, hvor dette er muligt. Vi får se, i hvor høj grad dette udsagn står til troende. Ønskes en mere detaljeret oversigt over sagen, Det gamle Elværk som medborger- og kulturhus Drømmen er nu blevet til virkelighed stædighed kombineret med gode argumenter har sikret Åbyhøj et nyt kulturelt- og folkeligt samlingssted.!! Onsdag, den 14. november 2012 sanktionerede byrådet i Århus, at Sundhed og Omsorg kunne overtage bygningen fra Teknik og Miljø. De mere detaljerede planer for projektet kan nu sættes i værk i et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg og lokalsamfundet i Åbyhøj. Første skridt på vejen bliver at få etableret en styringsgruppe for projektet en gruppe, der både skal kunne fungere som et byggeudvalg og som idégenerator. El-KA/Åbyhøj Forsamlingshus/Landsbyen Et nyt stort byggeprojekt er på vej midt i Åbyhøj. Bygningerne, der rummer det gamle forsamlingshus, Åbyhøj Kiosk, Danske Bank, m.m. er planlagt at skulle rives ned, og erstattet af nyopførte lejlighede. Se nærmere herom på: silkeborgvej-abyhoj/ Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Nybolig Århus Vest Fjernvarmegrunden tilbage til borgerne i Åbyhøj I vort medlemsblad fra november 2012, blev Silkeborgvej Nybolig 244 Århus Vest der givet en ret detaljeret gennemgang af, 8230 Åbyhøj Silkeborgvej 244 hvad der fra forskellige foreninger/organisationer var blevet gjort for at forhindre ret blot henvendelse til foreningens formand. Tlf Åbyhøj Tlf Nybolig Århus Vest

9 Malerfirmaet KNUD ANDREASEN Engparken 19, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 224 Åbyhøj Tlf Malerfirmaet OVE LAURSEN & SØN Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj Tlf new style salon frisør Åbyhøj v. DINO Silkeborgvej Åbyhøj ELEKTRIKEREN I AABYHØJ ApS v/aut. EL-installatør Carsten Nielsen Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj Tlf sigtigepriser.dk sigtigepriser.dk Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk Frisør Jens & Gitte Hos os ingen tidsbestilling Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj Tlf TØMRER og ARKITEKTFIRMA M.A.A. PREBEN HANSEN Restaurering Renovering Om-og tilbygning Rådgivning Bevaringsvurdering (SAVE) Haslevej 49, 8230 Åbyhøj Tlf Mob AABYHØJ TØMRERFIRMA Alt tømrerarbejde udføres Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej Åbyhøj Afdeling Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk Gør det muligt AGør det muligt A Glødepæren er væk hvordan er alternativet? fortsat fra side 13 Hvad kan man købe af pærer, når glødepæren nu er fjernet fra hylderne? Der findes selvfølgelig A- pæren, sparepæren, som vi allerede har kendt i mere end 20 år. Den har stadig mange tilhængere, selv om dens farveegenskaber som nævnt ovenfor ikke er så gode som lyset fra en glødepære. Den kan dog stadig bruges på steder, hvor farverne ikke spiller så stor en rolle. Så lad endelig være med at bruge den over køkken- og spisebordet eller som lyskilde til aktiviteter, hvor farver er væsentlige. Den er, som navnet antyder, billig i brug, er med til at redde klimaet fra et unødvendigt CO2-forbrug, og den skal sjældent skiftes. De bedste (og dyreste) LEDpærer har en væsentligt bedre lys- og farvekvalitet end sparepærerne og bliver sandsynligvis fremtidens vindere på markedet. Men husk, at de dårligste (og billigste) ofte er ringere end en sparepære. Må vi ikke nok få et pejlemærke at huske på? Når man skal købe en elpære, er det naturligvis en fordel at have nogle tal med i baghovedet af noget kendt til at sammenligne med. Hvis du før gik hen for at købe en 60 watt glødepære, skal du nu vælge en pære med lumen på ca. 800 samt 2700 kelvin, som giver et nogenlunde varmt, neutralt lys, da neutralområdet ligger mellem kelvin. For allerede ved 5000 kelvin og derover bliver lysets farve nemlig koldere. Det er efter glødepærens bortgang blevet meget svært at finde noget med Ra-indeks på ca.100, men mindre kan som regel også gøre det. Pærer til indendørs brug bør imidlertid helst have et Ra-indeks på min.80. Så de tre pejlemærker, man kan have i baghovedet (svarende til en 60 watts glødepære), må være: 800/2700/80 Hvordan med priserne på det nye de er vel meget højere? I indkøb er de forskellige lavenergipærer selvfølgelig meget dyrere end den 10`er, man skulle slippe for en almindelig glødepære. En dyr LED-pære koster over 300 kr., men holder op til timer, dvs. ca. 10 kr. pr timer, hvorimod en billig A-sparepære koster ca. 60 kr. og lyser måske timer. Så priserne pr timer er næsten ens for de to typer, hvorimod lysets kvalitet er væsentligt bedre hos LED-pærerne. Hovedkilder: Bolius, samt Energistyrelsen, - behandlet af Leif Gjerlev 17

10 Buchtrup og Duet Service udlejning Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj tlf svaneglas Silkeborgvej Åbyhøj - tlf Elite svaneglas Park Park & & Have Have ApS ApS Finderupvej Århus C Tlf. 86 Finderupvej Fax Århus C Glarmester Glarmester Tlf Fax Når ruden er knust og skaden er Når ruden er knust og skaden sket. - Ellerer når den gamle termorude Tomsagervej sket. Eller når den gamle er punkteret. 14, 8230 termorude Åbyhøj er punkteret. Tlf sket. Når ruden Eller når er knust Når den gamle ruden og skaden termorude knust og skaden er Special glasløsninger til indendørs sket. er punkteret. Eller når den gamle termorude brug til indretning og design i pri- sket. Eller når den gamle termorude Special glasløsninger til indendørs er punkteret. vate boliger eller til erhvervsbyggeri er punkteret. Interiørglas og spejle Glas og alufacader brug til indretning og design i Special glasløsninger til indendørs svaneglas Voldbjergvej Glas Egen 22 afdeling 8240 og Risskov alufacader med kompetencer Glas og alufacader svaneglas Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Egen indenfor afdeling fremstilling med kompetencer og brug montage til af indretning og design i pri- indenfor løsninger fremstilling inden for glas- og Egen afdeling vate montage og alufacader. boliger af med kompetencer eller til erhvervsbyggeri. løsninger inden for glas- og alufacader. indenfor fremstilling og montage af Interiørglas løsninger og spejle inden for glas- og alufacader. Voldbjergvej Risskov Randers Interiørglas Special Tlf. glasløsninger og til Århus spejle indendørs Tlf Ebeltoft Tlf Voldbjergvej 22 Grenaa 8240 Tlf. 86 Risskov Bjerringbro Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Tlf Special brug til glasløsninger indretning og til indendørs design i pri- brug vate boliger til indretning eller til erhvervsbyggeri. Tlf Interiørglas og design i pri- og spejle Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Special glasløsninger til indendørs Voldbjergvej Risskov Randers Tlf Århus Tlf brug 00 Ebeltoft til Tlf. indretning og design i pri- Tlf. 86 Voldbjergvej Risskov Randers Tlf. Grenaa Tlf Århus Tlf. Bjerringbro vate 00 Tlf. Ebeltoft boliger Tlf eller til erhvervsbyggeri. Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Voldbjergvej Risskov Tlf svaneglas Glas og alufacader Egen afdeling med kompetencer Glas og alufacader indenfor fremstilling og montage af løsninger inden for glas- og alufacader. Egen afdeling med kompetencer Glarmester indenfor fremstilling og montage af Glarmester Når ruden er knust Glarmester og skaden løsninger inden for glas- Interiørglas og alufacader. og spejle aabyhøj tapet og farve v/malermester HOLGER PEDERSEN Silkeborgvej 230 Kld Åbyhøj Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Glarmester Når ruden er knust og skaden er sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. GENERALFORSAMLING 26. MARTS 2013 Glas og fortsat alufacader fra side 7 Egen afdeling Jeg ser med frem kompetencer til for foreningen fremgangsrigt år med og ny medlemsfremgang, montage af og med indenfor fremstilling løsninger inden endnu for glas- stærkere og alufacader. opbakning bag vore arrangementer. Interiørglas og spejle FORENINGENS REGNSKAB FOR Foreningen har i 2012 haft pri-et overskud på vate boliger kr. eller 2.890,26. til erhvervsbyggeri. Der var ikke noget særligt at bemærke vedrørende regnskabets enkelte poster. Foreningens likvide midler var ved udgangen af 2012 på ,77. Der budgetteres med et overskud på kr ,00 for Regnskabet blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2014 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at kontingentet for 2014 fastsættes til kr. 100,00 pr. år. Uændret i forhold til 2011, 2012 og VALG TIL BESTYRELSE M.M. Som en konsekvens af de nye vedtægter, der blev vedtaget sidste år, skulle formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Preben Sørensen blev her genvalgt som formand for de næste 2 år. Brit Degn og Anton Nygaard, der begge var på valg ønskede ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlemmer. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Annette Boye og Kurt Dam Jensen valgt. Birgit Thomsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.. Revisor John Thorup ønskede ikke genvalgt. Som ny revisor blev Svend Molberg valgt. Brit Degn blev valgt som revisorsuppleant. EVENTUELT Der blev her fremsat et forslag om, at den information vedrørende projekt: El-Ka bygningen, der forefindes, blev sendt ud til de medlemmer, der er medtaget på foreningens mailing liste. Det blev ligeledes foreslået, at samme information blev lagt ud på vores hjemmeside. Formanden fandt forslagene gode, og lovede at det ville blive gjort snarest belejligt. EFTER GENERALFORSAMLINGEN Efter generalforsamlingens formelle afslutning kom Georg Oraha fra LAMASO-DATA på besøg for at redegøre for, hvordan netop hans firma vil kunne hjælpe, når der opstår IT problemer hos os almindelige PC-brugere. Der var stor spørgelyst, og der var især stor interesse for at få at vide, hvordan man får en problemfri og sikker adgang til nettet, og hvad man skal gøre, hvis uheldet alligevel er ude. LAMASO-DATA kunne her tilbyde en standardiseret Pc-Service med priser fra kr. 349,00 for opgaver som fjernelse af virus, fejlfinding og data back-up til den professionelle løsning til kr. 529,00. LAMASO-DATA har udarbejdet en prisliste over de forskellige opgaver, og vi vil derfor henvise hertil. Særlig interessant for vore medlemmer var meddelelsen om, at medlemmer af Aabyhøj Grundejerforening ville få 10% rabat på alle priser, der vedrører arbejdsløn!! 19

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - april/maj 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - november 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Åbyhøj

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 19. årgang - april 2008 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel www.budi.dk Forsidebillede m. fl. :

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis (= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 42 November 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 42 November 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 42 November 2009 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktionen Nyt design Vi - det vil sige kolofonen - med billeder af redaktionen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Januar 2004-16. årgang - nr. 53 fødderne i himlen rejseberetning fra cambodia Hanne Ziebe lagde fødder til et interview med den nyeste forretning

Læs mere

4750 Avisen. Bus mellem. Lundby og Præstø. Kom og oplev pigerne i rockbandet Pistacie. De får grusgrav i deres baghave. 20 skåninger besøger Lundby

4750 Avisen. Bus mellem. Lundby og Præstø. Kom og oplev pigerne i rockbandet Pistacie. De får grusgrav i deres baghave. 20 skåninger besøger Lundby 5. årgang Syv Nr. Sogne 45 - Februar 2008 Avisen til alle i 4750 Avisen Beldringe - Bårse - Hammer - Køng - Lundby - Svinø - Sværdborg - Udby Bus mellem De får grusgrav i deres baghave Borgerne i den lille

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune Nr. 17 marts 2012 Prismodtager er allerede i gang med nye projekter... Krisen er det rigtige afsæt for et nyt center... Holbæk solgt til jyderne... Samarbejde mellem konkurrenter... Jagten på uniqueness...

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere