Byplanlægning - for borgerne og med borgerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanlægning - for borgerne og med borgerne"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 7 - NOV. 05 Kværnens sidste nummer for 2005 indeholder som vanen tro lidt af hvert. Der er bl.a. lidt om byplanlægning og borgerne, trafik, skoler, guider, gammelt og nyt og meget mere... Byplanlægning - for borgerne og med borgerne God fornøjelse og på gensyn i 2006 Skriv til Kværnen mv. 2 Lisbjerg og borgerinddragelse 3 Dobbeltrettet cykelsti... 3 Indvielse af Lisbjerg Vestergård... 3 Lyngåskolen 4 Brug de grønne guider 5 Decoupage rekordforsøg 5 Kunstmageren i Kasted 6 - et hyggeligt sted 6 Tossernes idlæg 7 Fra det gamle Lisbjerg 8 Tag med Konen i Skoven... 9 Udgravningerne ved Lisbjerg 9 Kværnens Telefontavle 10 Kværnens kalender 11 Den usynlige bro 12 På det sidste borgermøde om planlægning af det nye Lisbjerg byområde meldte ca. 30 borgere sig til at deltage i en såkaldt ad hoc gruppe med den opgave at få et mere præcist og mere nuanceret billede af borgernes ønsker og prioiteringer, når vores lokalområde skal udvikles og vokse. Ad hoc grupper skal ses som en konkretisering og udvidelse af Århus Kommunes borgerindragelsesstrategi. Læs mere om planerne for arbejdet inde i bladet i artiklen "Lisbjerg og borgerinddragelse. Tid og sted for ad hoc gruppemøderne er endnu ikke fastlagt, men det bliver her i efteråret. Du kan endnu nå at tilmelde dig til Niels-Peter Mohr, byplanafdelingen, tlf Lars Wørts

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnen KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp og Kasted (700 ex. ) Redaktion: Telefon Lars Wørts (ansvh.) Boris Sandvad Wolfgang Weissschädel Asbjørn Munch Hansen Mark J. Jensen Annie Sørensen Layout/teknik: Waleed Y. Majeed Skriv til Kværnen Næste 2 numre af Kværnen udkommer således: Torsdag d. 6. april deadline d. 14. marts. Torsdag d. 8. juni deadline d. 16. maj. Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, så kan du henvende dig til et medlem af redaktionen eller meget gerne skrive selv. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har pr. 29. marts 2005 denne sammensætning: Lars Wørts, formand, Tlf Mail: Niels O. Laursen, næstformand, Tlf Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer, Tlf Mail: Boris Sandvad, Tlf Klaus Wölk. Tlf Mail: Suppleanter: Liselotte Randrup Jakobsen & Carsten Møller Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 Lisbjerg og borgerinddragelse Som ingeniørstuderende på Aalborg Universitet og praktikant i Århus Kommune har jeg, på dette semester, valgt at arbejde med borgerinddragelse i planlægningen. Et emne som jeg synes er utroligt spændende fordi det er centralt og på samme tid komplekst, fordi der ikke er to borgerinddragelser der er ens og fordi jeg mener, at det er en af vejene frem når der skal udvikles og planlægges. Århus Byråd behandler for tiden indstillingen til den overordnet dispositionsplan for det nye byområde i Lisbjerg. Denne dispositionsplan vedtages formentligt den 2. november 2005, hvorefter planlægningen af en mere detaljeret dispositionsplan kan gå i gang. Der er mange måder at gribe planlægning an på og jeg synes at det er spænende, at Århus Kommune, om få måneder, inddrager 30 borgere i planlægningen af Lisbjergs fremtid som en del af deres borgerinddragelsesstrategi. Disse borgerne har, på et tidligere borgermøde i forbindelse med udviklingen af Lisbjerg, meldt sig som ad hoc gruppe, og skal bidrage til konkretiseringen af den overordnede dispositionsplan for det nye byområde i Lisbjerg, samt udarbejde nogle overordnede målsætninger for den fremtidige udvikling. Som en del af min projektpraktik har det været min opgave, at komme med forslag til borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med udviklingen af Lisbjergområdet. Mit forslag omfatter 3-4 workshops, hvor der arbejdes med forslag til det kommende byområde i et tæt samarbejde med kommunale embedsmænd, konsulenter og ikke mindst LSTK Fællesråd. Arbejdet omfatter de omdiskuterede emner fra den overordnede dispositionsplan og resultaterne fra workshopforløbet indarbejdes i en kommende byrådsindstilling inden et forslag til en detaljeret dispositions plan fremlægges i offentlig høring ca. medio For at kunne opnå et godt resultat i en borgerinddragelsesproces er det efter min mening væsentligt, at alle involverede parter kender deres roller og indflydelsesområder. Ifølge Århusmodel for borgerinddragelse og grundlaget for det repræsentative demokrati har den enkelte borger ikke vetoret. Det gælder også når borgerne inddrages i planlægningen af Lisbjergområdet. Her er der dog en mulighed for, at give sine meninger til kende før planlægningens reelle beslutningstagere - byrådet behandler sagen. Det er endnu ikke for sent at tilmelde sig arbejdet i ad hoc grupperne. Har du lyst til at medvirke i udviklingen af det fremtdige Lisbjerg så kontakt Niels-Peter Mohr på Stadsarkitektens kontor i Århus Kommune på tlf Aino Takanabe Studerende på Aalborg Universitet og praktikant i Århus Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Randersvej Fællesrådet skrev i august måned til Århus Amt, Vej og trafik og gjorde opmærksom på de trafiksikkerhedsproblemer... - som forlægningen af Randersvej ved skolen har betydet særligt for cyklister - og særligt for cyklende skoleelever fra Skejby og Kasted. Fællesrådets forslag til en løsning var en dobbeltrettet cykelsti fra Lisbjerg og helt frem til Ikea rundkørslen. Amtet har 2. sept. svaret, at der vil blive anlagt en dobbeltrettet cykelsti som en del af broarbejdet. Det betyder, at vi kan forvente cykelstien etableret i efteråret Indtil da er der ikke andet at gøre end at cykle forsigtigt. Lars Wørts Indvielse af Lisbjerg Vestergård - en god dag Det var svært at finde den rigtige dag - dvs. dagen hvor både rådmand og andre officielle gæster kunne deltage. Enden på det blev altså 23. september. Dagen var en af de mange gode sensommerdage, vi har haft. En frisk blæst på bakken og sol fra en skyfri, blå septemberhimmel. En næsten færdig ombygget Vestergård fyldt ag glade og aktive børn og i løbet af dagen også mange gæster fra lokalområdet og udefra. Mange forældre havde bidraget med hjemmebag, frugt og blomster og adskillige hjalp til i løbet af dagen. Børnene havde øvet sig på forskellige musiknumre, og de sang med på fællessangene, så var både smukt og festligt. Rådmanden holdt en god indvielsestale, der som sit hovedbudskab havde, at arrangementet denne dag skulle ses som en markering af, at her tager vi fat på et institutionssamarbejde (mellem ungdomsklub, fritidsklub og skole), som er nyt og fremadrettet. Samtidig skal ibrugtagning af den nye Vestergård ses som første skridt i udviklingen af et nyt byområde kendetegnet ved at være socialt og kulturelt bæredygtigt. Det kræver gode rammer, sådan som Lisbjerg Vestergård er det, og det kræver aktive medarbejdere og borgere. Lisbjerg Vestergård ligger nok i udkanten af det eksisterende Lisbjerg, men i centrum for det nye byområde. Hvis I ikke har været der endnu, så læg vejen forbi, mens der endnu er åbent land omkring. Udsigten er byens bedste! Lars Wørts

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Lyngåskolen "På vej ned af Graham Bells Vej, du ved, vejen ned til IKEA, ILVA, Silvan, ja, der ligger vi på venstre hånd". "Nå, ja," siger de fleste, "så ved jeg godt, hvor det er." På Lyngåskolen synes vi, det er meget vigtigt at være i kontakt med lokalsamfundet, fordi en skole altid skal spejle samfundet. Derfor er vi glade for vores medlemskab af LSTK og glade for at fortælle om skolen. Skolen er opdelt i fire afdelinger: 1. En ungdomsskole for årige. 2. Et årskursus for voksne med arbejdserfaring fra et beskyttet værksted. 3. Et kulturcenter i tre mindre afdelinger, Karavana Band, Kompagni Karavana og Ateliér Karavana, alle arbejdende kunstner-værksteder. 4. Neurohuset med undervisning af sen hjerneskadede voksne, f.eks. efter trafikulykker. Hvad underviser vi eleverne i på ungdomsskolen? Arbejde - eget hjem - mobilitet. Så enkelt kan det siges: At have et arbejde. At flytte i eget hjem og få et privatliv - med de krav og udfordringer, det stiller. At blive mobil, tage et knallertkørekort med teoriundervisning og tage bussen - selv. Vi har tre år til at undervise de unge mennesker i de tre grundlæggende færdigheder, så de bliver fuldgyldige samfundsborgere. Det lykkes ret godt, fordi det på både 2. og 3. årgang foregår i et tæt samarbejde med beskyttede kollegieværelser og værksteder, hvor langt de fleste elever kommer hen efter afsluttet skolegang. Om nogle uger sender vi det første hold i praktik på værkstederne; og her oplever vore elever måske for første gang, at deres arbejde har en værdi, at der er brug for dem. Vores praktikperioder på både 2. og 3. årgang er efterhånden så veltilrettelagte, at vi også har fået overskud til at finde andre jobmuligheder for nogle ganske få af vore elever. Det hænger bl.a. sammen med, at flere unge udviklingshæmmede i dag har andre forventninger til deres liv end generationen før dem: De har lært, at de kan stille krav, og de vil ud blandt andre og have et almindeligt liv. På Lyngåskolen har vi arbejdet med de mål siden august 2002, og to elever fra dén årgang er nu i arbejde på folkebibliotek og i vuggestue. En succes, som har handlet om stædighed, konsekvens og individuel undervisning. Det er samtidig ressourcekrævende at få de rigtige kontakter til arbejdspladserne og få lavet bindende aftaler, og på dét område er vores indsats blevet understøttet af JobCenter Marselisborg og ArbejdsMarkedsNetværk i Århus Kommune. Samtidig er det en succes med en ungdomsvejleder på skolen. Erfaringen viser, at det er vigtigt, at der er én gennemgående person, som tager kontakt til virksomheden, finder jobbet, laver aftalerne omkring det, introducerer den udviklingshæmmede og fortsætter med at være kontaktperson efter behov. Vi har også i vores eget nærområde fået personlige kontakter til bl.a. driftschef Poul Erik Jensen fra Bilka Centrallager, salgschef Claus Thomsen fra Guldmann A/S og forstander Birgit Mikkelsen fra Plejehjemmet Caritas. Jo, vi er i fuld gang med at gøre det rummelige arbejdsmarked endnu mere rummeligt. Sidste år vedtog Århus Amtsråd en strategi for fremme af fysisk aktivitet, kostvaner og forebyggelse af fedme. Det resulterede i Projekt Krop, Mad og Bevægelse, forkortet KMB. Der blev afsat penge til at igangsætte initiativer, og Lyngåskolen ansøgte selvfølgelig om at være med i projektet. Vi fik bevilget kr. og ville gerne anvende nogle af pengene til Tai Chi. Denne bevægelsesform kan man se i de kinesiske parker hver morgen - og giver bedre balance og koncentration. Nu begynder vi hver morgen med Tai Chi med kinesisk og dansk instruktør, og langt de fleste elever deltager i vores nye morgengymnastik. På hjemmesiden kan man læse mere om hele projektet. Som noget nyt inviterer vi i år til julemarked for alle på skolen torsdag den 8. december fra kl med salg af hjemmelavede julegaver og julegodter - og julemad, så man ikke behøver spise aftensmad hjemmefra. Til slut skal jeg gøre opmærksom på vores nye hjemmeside, lyngaaskolen Den er rigtig god. Klik ind - og bliv klogere på skolens profil og mål for undervisningen - som er: Arbejde - eget hjem - mobilitet. Så enkelt er det. Og så svært er det. Derfor tilbyder Lyngåskolen en 3-årig ungdomsuddannelse for årige udviklingshæmmede. Derfor er vi altid klar til at give en rundvisning eller høre om en samarbejdsmulighed. Ring til os. Vi er afhængige af hinanden. Klaus Bertelsen skoleleder Lyngåskolen Graham Bells Vej 1, 8200 Århus N

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 Brug de grønne guider Der er tre grønne guider i Århus. Grønne guider er lokale miljøvejledere som samarbejder med fællesråd, grønne foreninger og andre lokale kræfter om opgaver indenfor miljøområdet. Guiderne arbejder i hver deres lokalområde i hhv. syd, midt og nord, og der er nedsat tre lokalt funderede styregrupper som har indflydelse på guidernes arbejde. Undertegnede dækker det nordlige Århus og min styre f.eks. fællesrådet i Vejlby-Risskov har gjort med stor succes. De grønne guider støttes af Århus Kommune og administreres af FO Århus. Lokalt stikort i Vejlby-Risskov viser alternative cykelruter Store mostdag på Risskov Bibliotek Grønne guider støtter bl.a. hold naturen ren-arrangementer, udarbejdelse af lokale stikort, bekæmpelse af iberiske skovsnegle, naturpatruljer, æblemostarrangementer mv. De tre guider samarbejder også med Århus Kommune omkring ressourcebesparelser i institutioner, miljøundervisning i skolerne, kampagner for hjemmekompostering, grundvandsbeskyttelse mv. gruppe er pt. uden repræsentant fra Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted fællesråd. Jeg vil hermed opfordre fællesrådet til at finder en repræsentant til styregruppen, så man kan få mere glæde af guideordningen. Det kunne f.eks. være til udarbejdelse af et lokalt stikort eller en tilbagevendende æblemostdag for området, som Se mere på guidernes hjemmeside under "Grønne guider" Venlig hilsen Grøn Guide Århus Nord Erik Stryhn Rasmussen Vejlbygade 9, 8240 Risskov Tlf Decoupage rekordforsøg i Lisbjerg Fritidsklub D. 12 oktober 2005 forsøgte medlemmerne i Lisbjerg Fritidsklub at sætte rekord i største decoupage. De fik hjælpaf Linda fra Panduro Hobby, som stillede alle materialer til rådighed, samt kyndig vejledning i hvordan et sådan billede skulle laves. Billedet bliver 4,2 meter på den ene led og 1,75 på den anden og skulle, hvis altgår vel, ende i Børnenes Rekordbog for 2007.

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN På Revelhøjvej midt mellem landsbyerne Kasted og Brendstrup møder man et skilt med indskriften "Kunstmageren.dk". Skiltet står ved en lille grusvej som, når man følger den et par hundrede meter, ender ved hvad der umiddelbart ligner enhver anden bolig i bygningerne fra et nedlagt landbrug. Dette er dog ikke sted som alle mulige andre for her holder Kunstmageren eller rettere Kunstmagerne Jøgen og Kirsten Buhl nemlig til. Og hvad er det så for et par størrelser disse Kunstmagere? Som de selv udtrykker det: "Vi er et par store legebørn, der nu har valgt at prioritere at have tiden til at beskæftige os med kreativiteten i forskellige afskygninger". Helt konkret har denne prioritering betydet at de begge har sagt farvel til deres mangeårige fuldtidsjobs - Jørgen som typograf og Kirsten som sygeplejerske. I dag har de således begge, som supplement til deres kreative aktiviteter, et halvtids job som henholdsvis pedel og handicaphjælper. Realiseringen af drømmen om en tilværelse som deltidskunstnere startede for alvor for Jørgen og Kirsten i 1996, hvor Jørgen i forbindelse med en uddannelsesorlov tog 1. og 2. semester af kunstuddannelsen på Århus Byhøjskole. Kunstmageren I Kasted Da hans arbejdsplads som typograf siden 1974 derefter blev nedlagt i 1998, valgte han så at tage springet og prioritere kunsten. Et par år senere valgte Kirsten at følge i Jørgens fodspor og forlod jobbet som sygeplejerske gennem 31 år. Siden da har de arbejdet målrettet med kunsten i det daglige arbejde og ved deltagelse i forskellige kurser. Resultatet kan i dag betragtes i deres salgsudstilling i det tilhørende anneks, hvor Jørgen udstiller malerier samt bronze og glas skulpturer, og Kirsten udstiller strik, filt og pileflet. I den senere tid er arbejdet med den permanente udstilling på Revelhøjvej blevet suppleret med udstillinger på lokalcentre og i kunstforeninger, ligesom de afholder kurser i bronzestøbning og pileflet. Udover malerier og skulpturer fylder musikken meget i Jørgens tilværelse, hvilket har resulteret i at han ofte er ude med sin akustiske guitar ved festlige lejligheder, enten med hans mangeårige makker i duoen Half and Half, eller alene hvor repertoiret primært er nye og gamle danske sange. Jørgen har således også lavet musik til en række digte af Inger-Marie Ørner, som er udgivet på CD'en "En Kærlig Omgang". I samtalen med Jørgen og Kirsten er et tilbagevendende emne deres store have, der i øvrigt blev kåret som "østjyllands hyg'ligste have" af TV-Østjylland i Haven betragtes således som det måske vigtigste "opholdsrum" på ejendommen og er en stor inspirationskilde i det daglige arbejde. Vælger man at besøge Kunstmageren er man altid velkommen til at gå på "opdagelse" i haven hvor man overalt møder finurlige skulpturer og andre små overraskelser på de snoede stier der karakteristisk for stedet altid fører videre og således ikke ender nogen steder! Er man yderligere interesseret i Jørgen og Kirstens arbejde kan man besøge hjemmesiden eller møde op på Revelhøjvej for at se det hele i virkeligheden. Passer de officielle åbningstider ikke er man altid velkommen til at ringe for en aftale, og lur mig om en og anden ikke kunne blive fristet af en af de flotte ting i udstillingen - det er jo snart jul! Lisbjerg ungdomsklub - et hyggeligt sted Mark Ungdomsklubben er et hyggeligt sted, hvor man altid kan komme op. Vi slapper af og har det sjovt sammen. Klubben har åbent tirsdag, torsdag og søndag fra kl for alle unge mellem 13 og op til 18 år. Der er et rigtig godt forhold mellem os (medlemmer) og de ansatte. Derfor er vi gode til at få tiden til at gå med alt lige fra forskellige spændende arrangementer ud af huset, til bordtennis, gocart-kørsel m. m. på klubbens egne arealer. Der er en masse faciliteter for både piger og drenge i alle aldre. Vi medlemmer, kan selv komme med ønsker, til hvad vi har lyst at lave i, eller uden for klubben. En gang om måned bliver en plan for den følgende måned sendt hjem til alle medlemmer. På den måde kan vi hjemmefra følge med i hvad der sker i klubben de individuelle dage. Hvis ikke vi har lyst at deltage i det der står på planen, kan vi frit bruge klubbens egen faciliteter. Ellers er der altid musik og hyggesnak omkring baren, der altid har åben. 3-4 gange årligt bliver der fredag aften holdt en fest i klubben. Vi må invitere vores venner med, blot klubben får oplyst deres navne, adresser osv. Det fungere for det meste godt, og festerne plejer at være sjove for alle. Klubben arrangerer hvert år to store udlandsrejser. Den ene tur er i efterårsferien til en (næsten) valgfri storby i Europa. Den anden er en skitur i vinterferien. Vi er omkring 15 medlemmer med hver gang og 3-4 ansatte. Det er en rigtig fed oplevelse, og altid vildt sjovt. Programmet for hvad der skal ske, er meget op til medlemmerne selv, og det gør det sjovt for alle. Charlotte Nielsen

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Tosserne - forandringer for 4. årgang Det er blevet november, og selvom at solen er lidt langsommere om at stå op på denne tid af året, er det ikke til at tage fejl af. Lisbjergskolen har stadig en kæmpe byggeplads som nabo. Det er ikke altid lige nemt at være nabo til en byggeplads. Der er mange ting vi savner at kunne gøre. Før de startede på motorvejsbyggeriet lå der en stor og dejlig grøn fodboldbane, den savner vi, selvom at vi på skolen har fået indrettet et idrætsområde, der ligger på den nordlige side af Lisbjergskolen. Her har SFO'en også fået flyttet Byggeren op - så egentlig har vi stadig mange af de samme muligheder, men vi savner alligevel det gamle frikvarters-område, som vi brugte meget. Man skal også lige vænne sig til, at de på byggepladsen har deres egen klokke. Det kan godt være en smule forvirrende, når vi har frikvarter, og den så ringer. Så er man ikke helt klar over, om man skal ind til time eller ej. Der er også andre ulemper ved at byggepladsen ligger så tæt op af skolen. Når man er ude i frikvartererne, kan det godt føles som lidt af et fængsel, fordi de har fået sat hegn op rundt om hele skolegården. Det kan også godt l arme lidt, når man åbner et vindue. Men, når alt kommer til alt - så glæder vi os jo til, at den nye skole står færdig - hvis de bare havde givet os vores skole først : )! Der er dog også sket gode ting, siden vi sidst skrev. Bl.a. har der været indvielse på Lisbjerg Vestergård, hvor vi nu bruger meget af vores fritid. Indvielsen kom sidst i vores Lisbjerg-uge, hvor vi havde tilbragt mange timer på Vestergården. Til indvielsen var der flere der optrådte, bl.a. med sang og musik, som var blevet øvet i løbet af ugen. Lisbjerg Vestergård er blevet meget flot. Man kan stadig se, at det har været en gammel gård, men den er blevet meget moderne med nogle rigtig gode rum at være aktive i. Mange hilsner fra Tosserne

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Fra det gamle Lisbjerg I hjertet af det gamle Lisbjerg har vi ved Elevvej byens legeplads. En kommunal legepladsen og til stor fornøjelse for byens unger, for dagplejemødre og for bedsteforældre med deres børnebørn. Men pladsen har jo ikke altid været et kommunalt anliggende. I tidligere tider var det byens gårdmænd, bymændene, der bestemte her. Legepladsen ligger i den nordlige udkant af det store åbne fællesareal der dengang lå inden for den ring af gårde og huse der udgjorde det gamle Lisbjerg. Der var i 1700 tallet 18 gårde i denne ring og det omtalte areal strakte sig fra Bymandsvej i øst til Smoven i vest. Vest for den nuværende Randersvej var det afgrænset af Ølstedvej og Smoven. Øst for den nuværende Randersvej afgrænset af Elevvej og hele Bymandsvej. Op til midten af 1800 tallet var arealet udelt, idet landevejen gik i den østlige del af byen bag den nuværende telefoncentral og langs med Bymandsvej frem til Elevvej og videre nordpå. Arealet har haft flere navne og gennem århundrede været fælleseje og været anvendt til flere formål. Det hele blev kaldt forten. En forte var gadejord og brugtes bl. a. til fædrift, altså en drivevej der førte fra byen og ud til græsgangene. Et andet navn var Hørgaden. Stedet hvor man dyrkede hør til linnedvævning. Både Forten og Hørgaden står på de gamle kort. Et tredje navn kunne være tyrejorden. Stedet hvor bymændenes fælles tyr græssede. Man må altså forestille sig at der altid var stor aktivitet på forten. Her levede man, mødtes, festede, dyrkede sine småafgrøder og færdedes mellem gårde og huse. Og ud af alt dette skabtes i udkanten af området de veje, nu gader, som vi kender i dag. Naturligvis var der også et vandhul, et branddam, i området. Det var jo på det laveste sted i området og her var der indtil 1932 en branddam. Og det er her legepladsen ligger nu. I efteråret 1927 blev der holdt møde i Lisbjerg Forsamlingshus, hvor de fleste af byens ejendomsbesiddere var til stede. Her drøftede man forskellige forhold i byen. Man ønskede at få mere styr på gadejorden og gadebelysningen. Som der står i protokollen besluttes det at man hvert år ville lade en liste gå rundt til tegning af frivillige bidrag til gadebelysningen. Man beslutter samtidig at man vil brænde lys for det indkomne bidrag og at man derefter vil lade "Mørket sænke sig over Landet" På samme møde nedsættes der et udvalg til at bestyre og "råde over al gadejord". I februar 1929 holdt udvalget møde på Gammelgård hos Arthur Jensen. Her besluttes det at man vil forhandle med dræningsmester Christensen om afvanding af gadekæret, altså branddammen. Udvalgets formand oplyser at udvalget har fået overdraget overskuddet fra forrige års dilettantforestilling, 120 kr. "som hjælp til bestridelse af udgifterne" med gadekæret. I april måned 1929 mødes udvalget med dræningsmesteren ved smedjen lige ved gadekæret. Man enedes om at dræningsmesteren for 80 kr. skal dræne fra midten af gadekæret og til amtets rørledning ved mejeriet. Samtidig forhandlede man med smeden og bageren om leje af tilstødende jordstykker. Dog uden at nå til enighed. I maj måned 1929 mødes man igen. Denne gang med de tilstødende lodsejere. Man bliver enige om at alle tilslutter sig den ny kloakledning og man enedes desuden med lodsejerne om at de hver især vil betale deres part af de ekstra udgifter. I april 1932 er alle aftaler med de omkringboende på plads. Der skal fjernes nogle skure, lejes noget jord og afgives noget jord. Ved afgivelse af jord diskuteres der hvad man skal gøre med sprøjtehuset hvor den håndbetjente brandsprøjte står. Det besluttes at lade huset ligge. Huset ligger ved den fri passage der, efter aftale, er skabt mellem den nuværende Forten og ind til det kommende anlæg, nu legepladsen. Nu kan man begynde på det som blev kaldt Lisbjerg Anlæg, eller bare anlægget. Der skal laves stensætninger, planeres og sås græs, sættes hegn op og købes planter. Og en af naboerne har forpligtet sig til at anlægge grusgange med 5 tommer grus og at plante 200 sirbuske. Det hele skal stå færdig inden 1. juli I følge regnskabet er der holdt sommerfest, idet der er købt præmier for 32 kr. og der er betalt 10 kr. for politiopsyn. I de kommende år bliver der afholdt mange festlige sammenkomster for Lisbjergs borgere. Fester med taler og foredrag, med ringridning og dyrskuer, med bueskydning og konkurrencer for børn og voksne. Og med dans og med afsluttende fyrværkeri. Også gymnastikopvisninger har der været mange af. I august 1941 holdes en stor folkefest. Der er foredrag ved højskoleforstander Rasmus Nielsen og dagen afsluttes med dans i forsamlingshuset. Under krigen dæmpes aktiviteten. I 1942 besluttes at man vil undlade af afholde anlægsfest "på grund af tidens alvor". I 1945 begynder det at knibe med at få pengene til driften af anlægget til at slå til og man beslutter at ansøge sognerådet om tilskud. Dog kæmper man videre. I 1947 tillader man sig at betale for anlæggets vedligeholdelse, altså holde plænen, stikke kanter af og holde rent. Man beder kommunen om sveller og kantsten til trappen til Elevvej. På grund af materialemangel kan man desværre ikke istandsætte vippen og gyngen. Hvor længe byen beboere selv har bestyret legepladsen vides ikke. Sidste dato i forhandlingsprotokollen er fra bestyrelsesmødet den 24 oktober Her nævnes det at Hasle-Skejby-Lisbjerg Kommune i sommerens løb har ladet opstille en vippe og en gynge og givet anlægget nye bænke. Så når du står med børnene i anlægget, så tænk på alt det der er foregået her. Hvis nogen har billeder, erindringer eller andet om anlægget, vil vi gerne høre om det. Henning Nielsen. Arkivet i Lisbjerg. Lisbjerg - Skejby - Terp lokalarkiv Den første og tredje tirsdag i måneden er der åbent i lokalarkivet fra kl , hvor vi gerne vil finde frem, fortælle, forklare. Vi modtager gerne ting, billeder - ja, alt med tilknytning til området. Formålet er, at arkivet bliver stadigt bedre til at formidle viden om vores lokalområde gennem tiden. Henning - Else - Marie - Inger Lisbjerg-Skejby-terp lokalarkiv Randersvej 384 Lisbjerg Tlf e.mail:

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 Tag med Konen i Skoven... - på "Bjergvandring" i De Lisbjerg Bjerge, bakker og høje. Har vi mon ikke den smukkeste "I østen stiger solen op" har fra vores Lisbjerg, hvorfra Mols og Samsø nogle gange vil sideindramme solopgangen. Eller hvor Molslandet kan stå i mørk silhuet et ganske kort øjeblik, hvorefter morgensolens stråler alle vil spejle sig så smukt i Århusbugtens vande. Lisbjerg ligger som bekendt ret højt, især når man er på cykel. Eller var - konens cykel står og ruster. Og lidt længere mod nord har vi de endnu højere "bjerge". Her hævede Skønsbjerg sig så stolt, lige indtil gruset blev gravet ud og anvendt til bl.a. udvidelsen af Randersvej for 50 år siden. Nu er Kongsbjerg i forgrunden, og det er det højeste punkt, ca. 90 m over havet. I en gammel beskrivelse nævnes Bliksbjerg, men hvor det er eller var, er en gåde for Konen. Følger vi skovbrynet mod nord, kommer vi til Roholm, og vest for den ligger Truelsbjerg. På Alstrupgårdens mark øst for Randersvej står en klynge træer på en lille høj. Det er Slynghøj. I min bedstefars dagbogsnotater fra 1888 (lokalarkivet har dem) fortæller han, at de var ovre at rive gangene på Slynghøj. Går vi nu ind i skoven, lå her for langt over 100 år siden Pindhøj. Rasmus Nielsen fortæller i sine efterladte optegnelser fra Lisbjerg, at her lå kong Pind begravet. Højen blev slettet i Rasmus Nielsens tidlige barndom. Selvsamme gamle Lisbjergborger fortæller også om Hugomrmehøj (Howwormhøu). I den boede hugormenes konge, en fabelsalnge. Øst for Lisbjerg Skov har der også været bjerge. Her lå Bulbjerg. Der er stadigvæk en dejlig udsigt fra det, der er tilbage på Peter Sørensens mark, og mod Elev havde vi Høgebjerg. På Terp mark ligger ravnebakken, hvis østside skråner ud i mosen, der nu snart bliver til Lystrup Engsø. Vi kender historien om røverne fra Rold, men vi har så sandelig også haft røvere her på egnen. De boede i Kongsbjerget og røvede de rejsende på Randerslandevejen. Sagnet fortæller også, at røverne overfaldt en ung pige fra Lisbjerg og slæbte hende ned i røverkulen. Om hun slap fra dem? Ja, slutningen på den historie ligger i lokalarkivet for Lisbjerg - Skejby - terp i Rasmus Nielsens efterladte optegnelser. Her er der iørigt også meget andet at læse om livet i Lisbjerg i gamle dage. Inger Holm I starten af september startede arkæologerne en større flade udgravning af områderne umiddelbart nordøst og sydøst for Lisbjerg Vestergård. Udgravningerne er stadig i gang og er fremkommet med mange spændende resultater. Nordøst for Vestergård graves en boplads fra ældre germansk jernalder. Det vil sige tiden omkring 600 e.kr. Det at der er en boplads fra germansk jernalder er i sig selv spændende, da det er sjældent at vi har haft held til at finde bopladser fra denne periode i østjylland. Set i lyset af den vikingetidige stormandsgård, som blev fundet ved Lisbjerg kirke for nogle år siden, er fundet endnu mere interessant. Germanertids bosættelsen må nemlig tolkes som forgængeren til det vikingetidige Lisbjerg, og udgravningen åbner derfor for flere spørgsmål bl.a om der muligvis allerede i 600 tallet har været en stormand i Lisbjerg. Udgravningerne ved Lisbjerg Dette vil de videre gravninger forhåbentlig kaste lys over. Vi har på bopladsen fundet spor af mindre langhuse med en længde på ca meter, derudover har vi fundet mindre værkstedshuse med en længde på mellem 5 og 10 meter. En helt kategori for sig er fundet af 6 grubehuse. Husene bliver kaldt sådan fordi de har været nedgravet - nærmest som en slags kælder med tag. Formålet med dette har været at holde huset køligt om sommeren medens det om vinteren har været frostfrit og lettere at varme op. Hvad disse huses funktion har været vidner de talrige fund fra dem. I hvert eneste hus har vi fundet spor efter vævning i form af spinderedskaber og vævevægt, som har hængt i vævens tråde for at stramme disse ud. Sydøst for vestergård er fundet en boplads fra ældre romersk jernalder (0-200 e.kr). Indtil videre er der spor efter 20 langhuse. Disse er orienteret tilnærmelsesvis øst-vest og er mellem 10 og 20 meter lange. Husene har fungeret både som stald og som almindeligt hus, således har stalden ligget i østenden medens beboelsen har været i vest. Ikke alle husene har stået på pladsen på samme tid og det bliver en af vores opgaver i de følgende udgravninger at finde ud af, hvor mange huse, der har været i funktion på samme tid. Claus Skriver

10 SIDE 10 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnens Telefontavle Erhverv Assurance Forum, forsikringsmægler, Randersvej 335, Lisbjerg tlf. nr.: ABR, byggerådgivningsfirma, Randersvej 329, Lisbjerg tlf. nr.: BK Maler v/ Janne Rasmussen, Bymandsvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: DK Benzin, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: Franske Autodele, Randersvej 256, Gl. Skejby tlf. nr.: JK Rengøring, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: BJ Biler, mekaniker, v. Bent Jonassen, Elevvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: Gert Helbo, frilandsgartner og maskinstation, Elevvej 62, Lisbjerg tlf. nr.: Carl Hansen, tømrerfirma, Nedergårdsvej 93, Gl. Skejby tlf. nr.: Jala Helsekost ApS, Nedergårdsvej 7, Gl. Skejby tlf. nr.: Clinique Velvære, fod og zone, Nedergårdsvej 40 K, Gl. Skejby tlf. nr.: Galleri Lotte Linnet, Nedergårdsvej 39, Gl. Skejby tlf. nr.: KP Autoopretning, Nedergårdsvej 49 B, Gl. Skejby tlf. nr.: Kunstmageren.dk, K. og J. Buhl, Revelhøjvej 11, Kasted tlf. nr.: Køre-Center Århus, køreskole, Nedergårdsvej 40 C, Gl. Skejby tlf. nr.: Køreskole Nord, Randersvej 325, Lisbjerg tlf. nr.: Leo Brøgger, el-installatør, Funch Thomsens Gade 1, Århus tlf. nr.: Lisbjerg Transport v. Ian Way, Elvvej 6, Lisbjerg tlf. nr.: Løbner VVS, Nedergårdsvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Rørbæk El-service ApS, el-installatør, Humlehusvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Terp Maskinudlejning v. Svend Erik Kristensen, Elstedvej 36, Terp tlf. nr.: Tømrermester Søren Birkeland, Bymandsvej 34, Lisbjerg tlf. nr.: Århus Nord Camping, Randersvej 400, Lisbjerg tlf. nr.: Institutioner Børnehuset Rønnebo, Elevvej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Caritas, plejehjem, Graham Bellsvej 2, Gl. Skejby tlf. nr.: Kasted Kirke, graver Viktor Carlsen tlf. nr.: Lisbjerg Fritids- og juniorklub, Randersvej 343, Lisbjerg tlf. nr.: Lisbjerg kirke, graver Marianne Christensen tlf. nr.: Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Lokalarkivet for Lisbjerg-Skejby-Terp, Randersvej 384, Lisbjerg tlf. nr.: SFO på Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Gl. Skejby kirke, graver Asbjørn M. Hansen, Kirkely 3, Gl. Skejby tlf. nr.: Sognegården, Randersvej 384, Lisbjerg - kontakt Peter Bjerring tlf. nr.: Sognepræst Karin Rank Gottlieb, Langeløkke 14, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Lars Lindgrav (kbf), Tilst Østervænge 1, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Torben Brink (kbf), Marie Belows Vej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Sommerlyst Børnehave, Sommerlystvej 53, Gl. Skejby tlf. nr.: Tilst-Kasted Kirkekontor, Havkærvej 9, Tilst tlf. nr.: Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst bibliotek tlf. nr.: Tilst-Kasted Ungdomsklub, Tåstumvænget 8, Tilst tlf. nr.: Ovenstående liste er en lokal telefonliste, der forhåbentlig er nyttig at have ved hånden. Ved eventuelle rettelser og tilføjelser til, eller fjernelser fra listen; bedes man henvende sig til redaktionsgruppen, se side 2 for kontakt.

11 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 11 Kværnens kalender 17. november - Torsdag Kl fødselsdagsfest på Bjørnshøjcentret. Arr.: Bjørnshøjcentret november Kl begge dage: Julemarked i Sognegården med boder, julecafe og tombola. Julemanden kommer forbi lørdag kl. 15. og søndag kl. 14. Arr.: LST beboerforening 21. november - Mandag Kl i Tilst Sognegård. Foredrag om og demonstration af slægtsforskningsprogrammet BK6 ved Chris Gade Oxholm Sørensen. Foredrag + kaffe kr. Arr.: Tilst, Kasted, Geding Lokalhistoriske Forening. 24. november - Torsdag Kl : Foredrag ved Clement Kjersgaard i Lisbjerg præstegårds konfirmandstue, under overskriften "Religionens rolle i dagens Danmark". Se Sognebladet for nærmere omtale. Gratis adgang. 1. december - Torsdag Kl. 19: Julebanko i Sognegården. Der spilles 20 spil med bl.a. ænder og stege som præmier. Arr.: LST beboerforening 4. december - Søndag Kl : "Ni Læsninger" i Lisbjerg kirke. En anderledes Gudstjeneste med fokus på oplæsning og sang. Bagefter er der juleklip, kaffe og knas i Præstegårdens konfirmandstue. Arr.: Sognepræsten. 11. december - Søndag Kl : Juletræsfest på Lisbjergskolen med julemand, julegløgg og godteposer. Arr.: Områdets foreninger 15. december - Torsdag Kl : Julekoncert i Lisbjerg kirke, Sct. Peders Koncertkor under ledelse af Karsten Blond synger "julet" musik. Sct. Peders Koncertkor, der er fra Randers, har med succes deltaget i en række internationale korkonkurrencer og festivaler. Gratis adgang 3. og 4. januar Indskrivning på Lisbjergskolen for nye elever til børnehaveklassen - hele dagen. 19. januar - Torsdag Diskotek på Lisbjergskolen for alle skolens elever. 26. januar - Torsdag Generalforsamling i Sognegården for alle medlemmer af LST Beboerforening. Tidspunkt vil fremgå af mødeindkaldelsen. Arr.: LST beboerforening. 26. februar - Søndag Fastelavnsfest med tøndeslagning i "Hullet" i Gl. Skejby. 30. marts - Torsdag Generalforsamling i Gl. Skejby Beboerforening. Tid og sted bliver oplyst senere. God jul og Godt Nytår til alle Kværnens læsere

12 SIDE 12 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Den usynlige bro På en mark mellem Terp og jernbanen står der en kran. Og nogle skurvogne. Der foregår et eller andet, men hvad. Forbipasserende naturvandrere spørger: "Hvad er de ved at lave derude på marken?" Stor bliver forbavselsen, når de får at vide, at der bygges en bro. Jamen, så er de da ikke kommet ret langt, det går da langsomt, er deres næste kommentar. Åh, nej... de er næsten færdig med broen. Sagen er nemlig den, at brodækket flugter med terrænet, og hvis I går derop kan i se, at der er et stort hul i jorden. Motorvejen skal her ligge ca. 5 meter under niveau. Bropillerne på stedet er ca. 5 meter høje. Det er bro nr. 12 i projektet. Arbejdet startede i foråret 2005 og betonarbejder, Benny Jensen, har været med fra dag et. Benny er 45 år og har arbejdet med beton i over 20 år. Men det er kun bro nummer fem, som han er med til at bygge. Han kommer fra Øster Alling og kører turen til bro nr. 12 hver dag. Arbejdet er i det store og hele forløbet perfekt, fortæller Benny, og henviser til det fantastiske vejr gennem hele sensommeren. Han fortæller videre, at sjakket ved denne bro i gennemsnit bestod af fem personer. Om samarbejdet i det sjak, siger han, at det har fungeret godt og vel et hundrede procent. Udtalelsen kommer på en sådan måde, at jeg nødvendigvis må spørge, om det kan forekomme, at det modsatte kan være tilfældet. Ja, det kan godt være noget skrammel, siger han så. Så vil jeg gerne vide, om det ikke går ud over kvaliteten af arbejdet. Men det gør det ikke, understreger Benny. Kvalitetskravene skal overholdes. Og vi får selvfølgelig tingene til at glide, og ofte finder den utilpassede kollega andet arbejde og så er problemet som oftest løst. Mange mennesker har gennem 2005 besøgt de forskellige brobyggerier i området - også børn. Bl.a. Victor, som straks fik stor trang til at eje denne traktor. < Brobisselærling Niels Baltzersen (th) sammen med den erfarne brobisse Benny Jensen Mange kilo beton Brodækket på bro nr. 12 blev støbt onsdag, den 26. oktober. Arbejdet startede kl og blev afsluttet lige omkring kl Der blev anvendt over 400 m 3 beton. Cirka hver tiende minut kom der en betonkanon. Arbejdet med at støbe et sådant betondæk skal ske i en kontinuerlig proces. Men på grund af vejret kunne de 13 mand, der var nødvendige for at udfylde alle pladser, tillade sig at holde to gange 1/2 times pause. Det kunne lade sig gøre, fordi vejret var perfekt til arbejdet; skyet til letskyet vejr, med temperaturer på mellem 10 og 14 grader. Havde arbejdet fundet sted i sommervejr, tørt og solrigt og måske 25 grader, ville man have sat yderligere 3 mand på, således at folkene på skift kunne holde pause. I den temperatur hærder betonen meget hurtigt. I processen skal der holdes øje med mange detaljer, intet må blive glemt. Efter hærdning er fortrydelse meget kostbar. Og det koster ikke kun en kvajebajer. Hver person har sit at holde øje med og ovenover alting svæver der en formand, hvis overblik og indsigt ikke må svigte. I dag er det torsdag, dagen efter støbningen. Klokken er lige om lidt og Benny står og tripper. De skal være færdige med at justere afdækningen af dækket. Han har fri i morgen som kompensation for den lange onsdag. Der er heller ikke mere at gøre her - nu skal dækket hærde, og det tager ca. en uge. På mandag begynder arbejdet med en ny bro, nemlig nr. 7, der hvor Højris og Lindegård lå. Jeg skal lige tage et par billeder, siger jeg til ham. "Ja, men du skal have vores struktørlærling med på billedet", siger han, og så stiller han sig ved siden af Niels Baltzersen, der er 20 år og på vej til at blive brobisse. Wolfgang Weissschädel

KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05

KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05 Vi har valgt at fokusere på den forgangne sommer, gammelnyt, trafikken, en forfatter,

Læs mere

Skejby sygehus og landsby

Skejby sygehus og landsby Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT. 2006 Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur,

Læs mere

370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828

370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 7. ÅRG. NR. 4 - NOVEMBER 2010 Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere årets sidste udgave af Kværnen.

Læs mere

"Godaften du gamle i Lisbjerg, hvordan står det mon til hos dig?"

Godaften du gamle i Lisbjerg, hvordan står det mon til hos dig? Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 6. ÅRG. NR. 4 - DECEMBER 2009 Årets sidste nummer er nu på gaden. Endnu engang med gode artikler om trafik

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 37 August 2008 Årgang 10. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 37 August 2008 Årgang 10. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 37 August 2008 Årgang 10 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN Fra syd til nord og fra øst til vest, i hele Skanderborg kommune, er man i gang med

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen,

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12:

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Houlkær Nyt Nr. 5 November 2011

Houlkær Nyt Nr. 5 November 2011 Houlkær Nyt Nr. 5 November 2011 I dette nummer kan du bl.a. læse om: Intet hold i de gamle skrøner Fakta-flytning trækker i langdrag Paraderne sænket på 2. sal, tv. Paradis er (ikke så) langt fra her Ny

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger Gadespejl - Sparekassefonden - Århundreder Nummer 65 maj-august

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September 2011 28. årgang

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September 2011 28. årgang HØST September 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Nyt skoleår, nye tiltag Side 4 Om Astrup Skov Side 9 Høsthøjmesse og gårdbesøg Side 11 Årets eftermiddagsmøder Side 14 Høstfest i Hadbjerg

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere