Byplanlægning - for borgerne og med borgerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanlægning - for borgerne og med borgerne"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 7 - NOV. 05 Kværnens sidste nummer for 2005 indeholder som vanen tro lidt af hvert. Der er bl.a. lidt om byplanlægning og borgerne, trafik, skoler, guider, gammelt og nyt og meget mere... Byplanlægning - for borgerne og med borgerne God fornøjelse og på gensyn i 2006 Skriv til Kværnen mv. 2 Lisbjerg og borgerinddragelse 3 Dobbeltrettet cykelsti... 3 Indvielse af Lisbjerg Vestergård... 3 Lyngåskolen 4 Brug de grønne guider 5 Decoupage rekordforsøg 5 Kunstmageren i Kasted 6 - et hyggeligt sted 6 Tossernes idlæg 7 Fra det gamle Lisbjerg 8 Tag med Konen i Skoven... 9 Udgravningerne ved Lisbjerg 9 Kværnens Telefontavle 10 Kværnens kalender 11 Den usynlige bro 12 På det sidste borgermøde om planlægning af det nye Lisbjerg byområde meldte ca. 30 borgere sig til at deltage i en såkaldt ad hoc gruppe med den opgave at få et mere præcist og mere nuanceret billede af borgernes ønsker og prioiteringer, når vores lokalområde skal udvikles og vokse. Ad hoc grupper skal ses som en konkretisering og udvidelse af Århus Kommunes borgerindragelsesstrategi. Læs mere om planerne for arbejdet inde i bladet i artiklen "Lisbjerg og borgerinddragelse. Tid og sted for ad hoc gruppemøderne er endnu ikke fastlagt, men det bliver her i efteråret. Du kan endnu nå at tilmelde dig til Niels-Peter Mohr, byplanafdelingen, tlf Lars Wørts

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnen KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp og Kasted (700 ex. ) Redaktion: Telefon Lars Wørts (ansvh.) Boris Sandvad Wolfgang Weissschädel Asbjørn Munch Hansen Mark J. Jensen Annie Sørensen Layout/teknik: Waleed Y. Majeed Skriv til Kværnen Næste 2 numre af Kværnen udkommer således: Torsdag d. 6. april deadline d. 14. marts. Torsdag d. 8. juni deadline d. 16. maj. Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, så kan du henvende dig til et medlem af redaktionen eller meget gerne skrive selv. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har pr. 29. marts 2005 denne sammensætning: Lars Wørts, formand, Tlf Mail: Niels O. Laursen, næstformand, Tlf Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer, Tlf Mail: Boris Sandvad, Tlf Klaus Wölk. Tlf Mail: Suppleanter: Liselotte Randrup Jakobsen & Carsten Møller Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 Lisbjerg og borgerinddragelse Som ingeniørstuderende på Aalborg Universitet og praktikant i Århus Kommune har jeg, på dette semester, valgt at arbejde med borgerinddragelse i planlægningen. Et emne som jeg synes er utroligt spændende fordi det er centralt og på samme tid komplekst, fordi der ikke er to borgerinddragelser der er ens og fordi jeg mener, at det er en af vejene frem når der skal udvikles og planlægges. Århus Byråd behandler for tiden indstillingen til den overordnet dispositionsplan for det nye byområde i Lisbjerg. Denne dispositionsplan vedtages formentligt den 2. november 2005, hvorefter planlægningen af en mere detaljeret dispositionsplan kan gå i gang. Der er mange måder at gribe planlægning an på og jeg synes at det er spænende, at Århus Kommune, om få måneder, inddrager 30 borgere i planlægningen af Lisbjergs fremtid som en del af deres borgerinddragelsesstrategi. Disse borgerne har, på et tidligere borgermøde i forbindelse med udviklingen af Lisbjerg, meldt sig som ad hoc gruppe, og skal bidrage til konkretiseringen af den overordnede dispositionsplan for det nye byområde i Lisbjerg, samt udarbejde nogle overordnede målsætninger for den fremtidige udvikling. Som en del af min projektpraktik har det været min opgave, at komme med forslag til borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med udviklingen af Lisbjergområdet. Mit forslag omfatter 3-4 workshops, hvor der arbejdes med forslag til det kommende byområde i et tæt samarbejde med kommunale embedsmænd, konsulenter og ikke mindst LSTK Fællesråd. Arbejdet omfatter de omdiskuterede emner fra den overordnede dispositionsplan og resultaterne fra workshopforløbet indarbejdes i en kommende byrådsindstilling inden et forslag til en detaljeret dispositions plan fremlægges i offentlig høring ca. medio For at kunne opnå et godt resultat i en borgerinddragelsesproces er det efter min mening væsentligt, at alle involverede parter kender deres roller og indflydelsesområder. Ifølge Århusmodel for borgerinddragelse og grundlaget for det repræsentative demokrati har den enkelte borger ikke vetoret. Det gælder også når borgerne inddrages i planlægningen af Lisbjergområdet. Her er der dog en mulighed for, at give sine meninger til kende før planlægningens reelle beslutningstagere - byrådet behandler sagen. Det er endnu ikke for sent at tilmelde sig arbejdet i ad hoc grupperne. Har du lyst til at medvirke i udviklingen af det fremtdige Lisbjerg så kontakt Niels-Peter Mohr på Stadsarkitektens kontor i Århus Kommune på tlf Aino Takanabe Studerende på Aalborg Universitet og praktikant i Århus Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Randersvej Fællesrådet skrev i august måned til Århus Amt, Vej og trafik og gjorde opmærksom på de trafiksikkerhedsproblemer... - som forlægningen af Randersvej ved skolen har betydet særligt for cyklister - og særligt for cyklende skoleelever fra Skejby og Kasted. Fællesrådets forslag til en løsning var en dobbeltrettet cykelsti fra Lisbjerg og helt frem til Ikea rundkørslen. Amtet har 2. sept. svaret, at der vil blive anlagt en dobbeltrettet cykelsti som en del af broarbejdet. Det betyder, at vi kan forvente cykelstien etableret i efteråret Indtil da er der ikke andet at gøre end at cykle forsigtigt. Lars Wørts Indvielse af Lisbjerg Vestergård - en god dag Det var svært at finde den rigtige dag - dvs. dagen hvor både rådmand og andre officielle gæster kunne deltage. Enden på det blev altså 23. september. Dagen var en af de mange gode sensommerdage, vi har haft. En frisk blæst på bakken og sol fra en skyfri, blå septemberhimmel. En næsten færdig ombygget Vestergård fyldt ag glade og aktive børn og i løbet af dagen også mange gæster fra lokalområdet og udefra. Mange forældre havde bidraget med hjemmebag, frugt og blomster og adskillige hjalp til i løbet af dagen. Børnene havde øvet sig på forskellige musiknumre, og de sang med på fællessangene, så var både smukt og festligt. Rådmanden holdt en god indvielsestale, der som sit hovedbudskab havde, at arrangementet denne dag skulle ses som en markering af, at her tager vi fat på et institutionssamarbejde (mellem ungdomsklub, fritidsklub og skole), som er nyt og fremadrettet. Samtidig skal ibrugtagning af den nye Vestergård ses som første skridt i udviklingen af et nyt byområde kendetegnet ved at være socialt og kulturelt bæredygtigt. Det kræver gode rammer, sådan som Lisbjerg Vestergård er det, og det kræver aktive medarbejdere og borgere. Lisbjerg Vestergård ligger nok i udkanten af det eksisterende Lisbjerg, men i centrum for det nye byområde. Hvis I ikke har været der endnu, så læg vejen forbi, mens der endnu er åbent land omkring. Udsigten er byens bedste! Lars Wørts

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Lyngåskolen "På vej ned af Graham Bells Vej, du ved, vejen ned til IKEA, ILVA, Silvan, ja, der ligger vi på venstre hånd". "Nå, ja," siger de fleste, "så ved jeg godt, hvor det er." På Lyngåskolen synes vi, det er meget vigtigt at være i kontakt med lokalsamfundet, fordi en skole altid skal spejle samfundet. Derfor er vi glade for vores medlemskab af LSTK og glade for at fortælle om skolen. Skolen er opdelt i fire afdelinger: 1. En ungdomsskole for årige. 2. Et årskursus for voksne med arbejdserfaring fra et beskyttet værksted. 3. Et kulturcenter i tre mindre afdelinger, Karavana Band, Kompagni Karavana og Ateliér Karavana, alle arbejdende kunstner-værksteder. 4. Neurohuset med undervisning af sen hjerneskadede voksne, f.eks. efter trafikulykker. Hvad underviser vi eleverne i på ungdomsskolen? Arbejde - eget hjem - mobilitet. Så enkelt kan det siges: At have et arbejde. At flytte i eget hjem og få et privatliv - med de krav og udfordringer, det stiller. At blive mobil, tage et knallertkørekort med teoriundervisning og tage bussen - selv. Vi har tre år til at undervise de unge mennesker i de tre grundlæggende færdigheder, så de bliver fuldgyldige samfundsborgere. Det lykkes ret godt, fordi det på både 2. og 3. årgang foregår i et tæt samarbejde med beskyttede kollegieværelser og værksteder, hvor langt de fleste elever kommer hen efter afsluttet skolegang. Om nogle uger sender vi det første hold i praktik på værkstederne; og her oplever vore elever måske for første gang, at deres arbejde har en værdi, at der er brug for dem. Vores praktikperioder på både 2. og 3. årgang er efterhånden så veltilrettelagte, at vi også har fået overskud til at finde andre jobmuligheder for nogle ganske få af vore elever. Det hænger bl.a. sammen med, at flere unge udviklingshæmmede i dag har andre forventninger til deres liv end generationen før dem: De har lært, at de kan stille krav, og de vil ud blandt andre og have et almindeligt liv. På Lyngåskolen har vi arbejdet med de mål siden august 2002, og to elever fra dén årgang er nu i arbejde på folkebibliotek og i vuggestue. En succes, som har handlet om stædighed, konsekvens og individuel undervisning. Det er samtidig ressourcekrævende at få de rigtige kontakter til arbejdspladserne og få lavet bindende aftaler, og på dét område er vores indsats blevet understøttet af JobCenter Marselisborg og ArbejdsMarkedsNetværk i Århus Kommune. Samtidig er det en succes med en ungdomsvejleder på skolen. Erfaringen viser, at det er vigtigt, at der er én gennemgående person, som tager kontakt til virksomheden, finder jobbet, laver aftalerne omkring det, introducerer den udviklingshæmmede og fortsætter med at være kontaktperson efter behov. Vi har også i vores eget nærområde fået personlige kontakter til bl.a. driftschef Poul Erik Jensen fra Bilka Centrallager, salgschef Claus Thomsen fra Guldmann A/S og forstander Birgit Mikkelsen fra Plejehjemmet Caritas. Jo, vi er i fuld gang med at gøre det rummelige arbejdsmarked endnu mere rummeligt. Sidste år vedtog Århus Amtsråd en strategi for fremme af fysisk aktivitet, kostvaner og forebyggelse af fedme. Det resulterede i Projekt Krop, Mad og Bevægelse, forkortet KMB. Der blev afsat penge til at igangsætte initiativer, og Lyngåskolen ansøgte selvfølgelig om at være med i projektet. Vi fik bevilget kr. og ville gerne anvende nogle af pengene til Tai Chi. Denne bevægelsesform kan man se i de kinesiske parker hver morgen - og giver bedre balance og koncentration. Nu begynder vi hver morgen med Tai Chi med kinesisk og dansk instruktør, og langt de fleste elever deltager i vores nye morgengymnastik. På hjemmesiden kan man læse mere om hele projektet. Som noget nyt inviterer vi i år til julemarked for alle på skolen torsdag den 8. december fra kl med salg af hjemmelavede julegaver og julegodter - og julemad, så man ikke behøver spise aftensmad hjemmefra. Til slut skal jeg gøre opmærksom på vores nye hjemmeside, lyngaaskolen Den er rigtig god. Klik ind - og bliv klogere på skolens profil og mål for undervisningen - som er: Arbejde - eget hjem - mobilitet. Så enkelt er det. Og så svært er det. Derfor tilbyder Lyngåskolen en 3-årig ungdomsuddannelse for årige udviklingshæmmede. Derfor er vi altid klar til at give en rundvisning eller høre om en samarbejdsmulighed. Ring til os. Vi er afhængige af hinanden. Klaus Bertelsen skoleleder Lyngåskolen Graham Bells Vej 1, 8200 Århus N

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 Brug de grønne guider Der er tre grønne guider i Århus. Grønne guider er lokale miljøvejledere som samarbejder med fællesråd, grønne foreninger og andre lokale kræfter om opgaver indenfor miljøområdet. Guiderne arbejder i hver deres lokalområde i hhv. syd, midt og nord, og der er nedsat tre lokalt funderede styregrupper som har indflydelse på guidernes arbejde. Undertegnede dækker det nordlige Århus og min styre f.eks. fællesrådet i Vejlby-Risskov har gjort med stor succes. De grønne guider støttes af Århus Kommune og administreres af FO Århus. Lokalt stikort i Vejlby-Risskov viser alternative cykelruter Store mostdag på Risskov Bibliotek Grønne guider støtter bl.a. hold naturen ren-arrangementer, udarbejdelse af lokale stikort, bekæmpelse af iberiske skovsnegle, naturpatruljer, æblemostarrangementer mv. De tre guider samarbejder også med Århus Kommune omkring ressourcebesparelser i institutioner, miljøundervisning i skolerne, kampagner for hjemmekompostering, grundvandsbeskyttelse mv. gruppe er pt. uden repræsentant fra Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted fællesråd. Jeg vil hermed opfordre fællesrådet til at finder en repræsentant til styregruppen, så man kan få mere glæde af guideordningen. Det kunne f.eks. være til udarbejdelse af et lokalt stikort eller en tilbagevendende æblemostdag for området, som Se mere på guidernes hjemmeside under "Grønne guider" Venlig hilsen Grøn Guide Århus Nord Erik Stryhn Rasmussen Vejlbygade 9, 8240 Risskov Tlf Decoupage rekordforsøg i Lisbjerg Fritidsklub D. 12 oktober 2005 forsøgte medlemmerne i Lisbjerg Fritidsklub at sætte rekord i største decoupage. De fik hjælpaf Linda fra Panduro Hobby, som stillede alle materialer til rådighed, samt kyndig vejledning i hvordan et sådan billede skulle laves. Billedet bliver 4,2 meter på den ene led og 1,75 på den anden og skulle, hvis altgår vel, ende i Børnenes Rekordbog for 2007.

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN På Revelhøjvej midt mellem landsbyerne Kasted og Brendstrup møder man et skilt med indskriften "Kunstmageren.dk". Skiltet står ved en lille grusvej som, når man følger den et par hundrede meter, ender ved hvad der umiddelbart ligner enhver anden bolig i bygningerne fra et nedlagt landbrug. Dette er dog ikke sted som alle mulige andre for her holder Kunstmageren eller rettere Kunstmagerne Jøgen og Kirsten Buhl nemlig til. Og hvad er det så for et par størrelser disse Kunstmagere? Som de selv udtrykker det: "Vi er et par store legebørn, der nu har valgt at prioritere at have tiden til at beskæftige os med kreativiteten i forskellige afskygninger". Helt konkret har denne prioritering betydet at de begge har sagt farvel til deres mangeårige fuldtidsjobs - Jørgen som typograf og Kirsten som sygeplejerske. I dag har de således begge, som supplement til deres kreative aktiviteter, et halvtids job som henholdsvis pedel og handicaphjælper. Realiseringen af drømmen om en tilværelse som deltidskunstnere startede for alvor for Jørgen og Kirsten i 1996, hvor Jørgen i forbindelse med en uddannelsesorlov tog 1. og 2. semester af kunstuddannelsen på Århus Byhøjskole. Kunstmageren I Kasted Da hans arbejdsplads som typograf siden 1974 derefter blev nedlagt i 1998, valgte han så at tage springet og prioritere kunsten. Et par år senere valgte Kirsten at følge i Jørgens fodspor og forlod jobbet som sygeplejerske gennem 31 år. Siden da har de arbejdet målrettet med kunsten i det daglige arbejde og ved deltagelse i forskellige kurser. Resultatet kan i dag betragtes i deres salgsudstilling i det tilhørende anneks, hvor Jørgen udstiller malerier samt bronze og glas skulpturer, og Kirsten udstiller strik, filt og pileflet. I den senere tid er arbejdet med den permanente udstilling på Revelhøjvej blevet suppleret med udstillinger på lokalcentre og i kunstforeninger, ligesom de afholder kurser i bronzestøbning og pileflet. Udover malerier og skulpturer fylder musikken meget i Jørgens tilværelse, hvilket har resulteret i at han ofte er ude med sin akustiske guitar ved festlige lejligheder, enten med hans mangeårige makker i duoen Half and Half, eller alene hvor repertoiret primært er nye og gamle danske sange. Jørgen har således også lavet musik til en række digte af Inger-Marie Ørner, som er udgivet på CD'en "En Kærlig Omgang". I samtalen med Jørgen og Kirsten er et tilbagevendende emne deres store have, der i øvrigt blev kåret som "østjyllands hyg'ligste have" af TV-Østjylland i Haven betragtes således som det måske vigtigste "opholdsrum" på ejendommen og er en stor inspirationskilde i det daglige arbejde. Vælger man at besøge Kunstmageren er man altid velkommen til at gå på "opdagelse" i haven hvor man overalt møder finurlige skulpturer og andre små overraskelser på de snoede stier der karakteristisk for stedet altid fører videre og således ikke ender nogen steder! Er man yderligere interesseret i Jørgen og Kirstens arbejde kan man besøge hjemmesiden eller møde op på Revelhøjvej for at se det hele i virkeligheden. Passer de officielle åbningstider ikke er man altid velkommen til at ringe for en aftale, og lur mig om en og anden ikke kunne blive fristet af en af de flotte ting i udstillingen - det er jo snart jul! Lisbjerg ungdomsklub - et hyggeligt sted Mark Ungdomsklubben er et hyggeligt sted, hvor man altid kan komme op. Vi slapper af og har det sjovt sammen. Klubben har åbent tirsdag, torsdag og søndag fra kl for alle unge mellem 13 og op til 18 år. Der er et rigtig godt forhold mellem os (medlemmer) og de ansatte. Derfor er vi gode til at få tiden til at gå med alt lige fra forskellige spændende arrangementer ud af huset, til bordtennis, gocart-kørsel m. m. på klubbens egne arealer. Der er en masse faciliteter for både piger og drenge i alle aldre. Vi medlemmer, kan selv komme med ønsker, til hvad vi har lyst at lave i, eller uden for klubben. En gang om måned bliver en plan for den følgende måned sendt hjem til alle medlemmer. På den måde kan vi hjemmefra følge med i hvad der sker i klubben de individuelle dage. Hvis ikke vi har lyst at deltage i det der står på planen, kan vi frit bruge klubbens egen faciliteter. Ellers er der altid musik og hyggesnak omkring baren, der altid har åben. 3-4 gange årligt bliver der fredag aften holdt en fest i klubben. Vi må invitere vores venner med, blot klubben får oplyst deres navne, adresser osv. Det fungere for det meste godt, og festerne plejer at være sjove for alle. Klubben arrangerer hvert år to store udlandsrejser. Den ene tur er i efterårsferien til en (næsten) valgfri storby i Europa. Den anden er en skitur i vinterferien. Vi er omkring 15 medlemmer med hver gang og 3-4 ansatte. Det er en rigtig fed oplevelse, og altid vildt sjovt. Programmet for hvad der skal ske, er meget op til medlemmerne selv, og det gør det sjovt for alle. Charlotte Nielsen

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Tosserne - forandringer for 4. årgang Det er blevet november, og selvom at solen er lidt langsommere om at stå op på denne tid af året, er det ikke til at tage fejl af. Lisbjergskolen har stadig en kæmpe byggeplads som nabo. Det er ikke altid lige nemt at være nabo til en byggeplads. Der er mange ting vi savner at kunne gøre. Før de startede på motorvejsbyggeriet lå der en stor og dejlig grøn fodboldbane, den savner vi, selvom at vi på skolen har fået indrettet et idrætsområde, der ligger på den nordlige side af Lisbjergskolen. Her har SFO'en også fået flyttet Byggeren op - så egentlig har vi stadig mange af de samme muligheder, men vi savner alligevel det gamle frikvarters-område, som vi brugte meget. Man skal også lige vænne sig til, at de på byggepladsen har deres egen klokke. Det kan godt være en smule forvirrende, når vi har frikvarter, og den så ringer. Så er man ikke helt klar over, om man skal ind til time eller ej. Der er også andre ulemper ved at byggepladsen ligger så tæt op af skolen. Når man er ude i frikvartererne, kan det godt føles som lidt af et fængsel, fordi de har fået sat hegn op rundt om hele skolegården. Det kan også godt l arme lidt, når man åbner et vindue. Men, når alt kommer til alt - så glæder vi os jo til, at den nye skole står færdig - hvis de bare havde givet os vores skole først : )! Der er dog også sket gode ting, siden vi sidst skrev. Bl.a. har der været indvielse på Lisbjerg Vestergård, hvor vi nu bruger meget af vores fritid. Indvielsen kom sidst i vores Lisbjerg-uge, hvor vi havde tilbragt mange timer på Vestergården. Til indvielsen var der flere der optrådte, bl.a. med sang og musik, som var blevet øvet i løbet af ugen. Lisbjerg Vestergård er blevet meget flot. Man kan stadig se, at det har været en gammel gård, men den er blevet meget moderne med nogle rigtig gode rum at være aktive i. Mange hilsner fra Tosserne

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Fra det gamle Lisbjerg I hjertet af det gamle Lisbjerg har vi ved Elevvej byens legeplads. En kommunal legepladsen og til stor fornøjelse for byens unger, for dagplejemødre og for bedsteforældre med deres børnebørn. Men pladsen har jo ikke altid været et kommunalt anliggende. I tidligere tider var det byens gårdmænd, bymændene, der bestemte her. Legepladsen ligger i den nordlige udkant af det store åbne fællesareal der dengang lå inden for den ring af gårde og huse der udgjorde det gamle Lisbjerg. Der var i 1700 tallet 18 gårde i denne ring og det omtalte areal strakte sig fra Bymandsvej i øst til Smoven i vest. Vest for den nuværende Randersvej var det afgrænset af Ølstedvej og Smoven. Øst for den nuværende Randersvej afgrænset af Elevvej og hele Bymandsvej. Op til midten af 1800 tallet var arealet udelt, idet landevejen gik i den østlige del af byen bag den nuværende telefoncentral og langs med Bymandsvej frem til Elevvej og videre nordpå. Arealet har haft flere navne og gennem århundrede været fælleseje og været anvendt til flere formål. Det hele blev kaldt forten. En forte var gadejord og brugtes bl. a. til fædrift, altså en drivevej der førte fra byen og ud til græsgangene. Et andet navn var Hørgaden. Stedet hvor man dyrkede hør til linnedvævning. Både Forten og Hørgaden står på de gamle kort. Et tredje navn kunne være tyrejorden. Stedet hvor bymændenes fælles tyr græssede. Man må altså forestille sig at der altid var stor aktivitet på forten. Her levede man, mødtes, festede, dyrkede sine småafgrøder og færdedes mellem gårde og huse. Og ud af alt dette skabtes i udkanten af området de veje, nu gader, som vi kender i dag. Naturligvis var der også et vandhul, et branddam, i området. Det var jo på det laveste sted i området og her var der indtil 1932 en branddam. Og det er her legepladsen ligger nu. I efteråret 1927 blev der holdt møde i Lisbjerg Forsamlingshus, hvor de fleste af byens ejendomsbesiddere var til stede. Her drøftede man forskellige forhold i byen. Man ønskede at få mere styr på gadejorden og gadebelysningen. Som der står i protokollen besluttes det at man hvert år ville lade en liste gå rundt til tegning af frivillige bidrag til gadebelysningen. Man beslutter samtidig at man vil brænde lys for det indkomne bidrag og at man derefter vil lade "Mørket sænke sig over Landet" På samme møde nedsættes der et udvalg til at bestyre og "råde over al gadejord". I februar 1929 holdt udvalget møde på Gammelgård hos Arthur Jensen. Her besluttes det at man vil forhandle med dræningsmester Christensen om afvanding af gadekæret, altså branddammen. Udvalgets formand oplyser at udvalget har fået overdraget overskuddet fra forrige års dilettantforestilling, 120 kr. "som hjælp til bestridelse af udgifterne" med gadekæret. I april måned 1929 mødes udvalget med dræningsmesteren ved smedjen lige ved gadekæret. Man enedes om at dræningsmesteren for 80 kr. skal dræne fra midten af gadekæret og til amtets rørledning ved mejeriet. Samtidig forhandlede man med smeden og bageren om leje af tilstødende jordstykker. Dog uden at nå til enighed. I maj måned 1929 mødes man igen. Denne gang med de tilstødende lodsejere. Man bliver enige om at alle tilslutter sig den ny kloakledning og man enedes desuden med lodsejerne om at de hver især vil betale deres part af de ekstra udgifter. I april 1932 er alle aftaler med de omkringboende på plads. Der skal fjernes nogle skure, lejes noget jord og afgives noget jord. Ved afgivelse af jord diskuteres der hvad man skal gøre med sprøjtehuset hvor den håndbetjente brandsprøjte står. Det besluttes at lade huset ligge. Huset ligger ved den fri passage der, efter aftale, er skabt mellem den nuværende Forten og ind til det kommende anlæg, nu legepladsen. Nu kan man begynde på det som blev kaldt Lisbjerg Anlæg, eller bare anlægget. Der skal laves stensætninger, planeres og sås græs, sættes hegn op og købes planter. Og en af naboerne har forpligtet sig til at anlægge grusgange med 5 tommer grus og at plante 200 sirbuske. Det hele skal stå færdig inden 1. juli I følge regnskabet er der holdt sommerfest, idet der er købt præmier for 32 kr. og der er betalt 10 kr. for politiopsyn. I de kommende år bliver der afholdt mange festlige sammenkomster for Lisbjergs borgere. Fester med taler og foredrag, med ringridning og dyrskuer, med bueskydning og konkurrencer for børn og voksne. Og med dans og med afsluttende fyrværkeri. Også gymnastikopvisninger har der været mange af. I august 1941 holdes en stor folkefest. Der er foredrag ved højskoleforstander Rasmus Nielsen og dagen afsluttes med dans i forsamlingshuset. Under krigen dæmpes aktiviteten. I 1942 besluttes at man vil undlade af afholde anlægsfest "på grund af tidens alvor". I 1945 begynder det at knibe med at få pengene til driften af anlægget til at slå til og man beslutter at ansøge sognerådet om tilskud. Dog kæmper man videre. I 1947 tillader man sig at betale for anlæggets vedligeholdelse, altså holde plænen, stikke kanter af og holde rent. Man beder kommunen om sveller og kantsten til trappen til Elevvej. På grund af materialemangel kan man desværre ikke istandsætte vippen og gyngen. Hvor længe byen beboere selv har bestyret legepladsen vides ikke. Sidste dato i forhandlingsprotokollen er fra bestyrelsesmødet den 24 oktober Her nævnes det at Hasle-Skejby-Lisbjerg Kommune i sommerens løb har ladet opstille en vippe og en gynge og givet anlægget nye bænke. Så når du står med børnene i anlægget, så tænk på alt det der er foregået her. Hvis nogen har billeder, erindringer eller andet om anlægget, vil vi gerne høre om det. Henning Nielsen. Arkivet i Lisbjerg. Lisbjerg - Skejby - Terp lokalarkiv Den første og tredje tirsdag i måneden er der åbent i lokalarkivet fra kl , hvor vi gerne vil finde frem, fortælle, forklare. Vi modtager gerne ting, billeder - ja, alt med tilknytning til området. Formålet er, at arkivet bliver stadigt bedre til at formidle viden om vores lokalområde gennem tiden. Henning - Else - Marie - Inger Lisbjerg-Skejby-terp lokalarkiv Randersvej 384 Lisbjerg Tlf e.mail:

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 Tag med Konen i Skoven... - på "Bjergvandring" i De Lisbjerg Bjerge, bakker og høje. Har vi mon ikke den smukkeste "I østen stiger solen op" har fra vores Lisbjerg, hvorfra Mols og Samsø nogle gange vil sideindramme solopgangen. Eller hvor Molslandet kan stå i mørk silhuet et ganske kort øjeblik, hvorefter morgensolens stråler alle vil spejle sig så smukt i Århusbugtens vande. Lisbjerg ligger som bekendt ret højt, især når man er på cykel. Eller var - konens cykel står og ruster. Og lidt længere mod nord har vi de endnu højere "bjerge". Her hævede Skønsbjerg sig så stolt, lige indtil gruset blev gravet ud og anvendt til bl.a. udvidelsen af Randersvej for 50 år siden. Nu er Kongsbjerg i forgrunden, og det er det højeste punkt, ca. 90 m over havet. I en gammel beskrivelse nævnes Bliksbjerg, men hvor det er eller var, er en gåde for Konen. Følger vi skovbrynet mod nord, kommer vi til Roholm, og vest for den ligger Truelsbjerg. På Alstrupgårdens mark øst for Randersvej står en klynge træer på en lille høj. Det er Slynghøj. I min bedstefars dagbogsnotater fra 1888 (lokalarkivet har dem) fortæller han, at de var ovre at rive gangene på Slynghøj. Går vi nu ind i skoven, lå her for langt over 100 år siden Pindhøj. Rasmus Nielsen fortæller i sine efterladte optegnelser fra Lisbjerg, at her lå kong Pind begravet. Højen blev slettet i Rasmus Nielsens tidlige barndom. Selvsamme gamle Lisbjergborger fortæller også om Hugomrmehøj (Howwormhøu). I den boede hugormenes konge, en fabelsalnge. Øst for Lisbjerg Skov har der også været bjerge. Her lå Bulbjerg. Der er stadigvæk en dejlig udsigt fra det, der er tilbage på Peter Sørensens mark, og mod Elev havde vi Høgebjerg. På Terp mark ligger ravnebakken, hvis østside skråner ud i mosen, der nu snart bliver til Lystrup Engsø. Vi kender historien om røverne fra Rold, men vi har så sandelig også haft røvere her på egnen. De boede i Kongsbjerget og røvede de rejsende på Randerslandevejen. Sagnet fortæller også, at røverne overfaldt en ung pige fra Lisbjerg og slæbte hende ned i røverkulen. Om hun slap fra dem? Ja, slutningen på den historie ligger i lokalarkivet for Lisbjerg - Skejby - terp i Rasmus Nielsens efterladte optegnelser. Her er der iørigt også meget andet at læse om livet i Lisbjerg i gamle dage. Inger Holm I starten af september startede arkæologerne en større flade udgravning af områderne umiddelbart nordøst og sydøst for Lisbjerg Vestergård. Udgravningerne er stadig i gang og er fremkommet med mange spændende resultater. Nordøst for Vestergård graves en boplads fra ældre germansk jernalder. Det vil sige tiden omkring 600 e.kr. Det at der er en boplads fra germansk jernalder er i sig selv spændende, da det er sjældent at vi har haft held til at finde bopladser fra denne periode i østjylland. Set i lyset af den vikingetidige stormandsgård, som blev fundet ved Lisbjerg kirke for nogle år siden, er fundet endnu mere interessant. Germanertids bosættelsen må nemlig tolkes som forgængeren til det vikingetidige Lisbjerg, og udgravningen åbner derfor for flere spørgsmål bl.a om der muligvis allerede i 600 tallet har været en stormand i Lisbjerg. Udgravningerne ved Lisbjerg Dette vil de videre gravninger forhåbentlig kaste lys over. Vi har på bopladsen fundet spor af mindre langhuse med en længde på ca meter, derudover har vi fundet mindre værkstedshuse med en længde på mellem 5 og 10 meter. En helt kategori for sig er fundet af 6 grubehuse. Husene bliver kaldt sådan fordi de har været nedgravet - nærmest som en slags kælder med tag. Formålet med dette har været at holde huset køligt om sommeren medens det om vinteren har været frostfrit og lettere at varme op. Hvad disse huses funktion har været vidner de talrige fund fra dem. I hvert eneste hus har vi fundet spor efter vævning i form af spinderedskaber og vævevægt, som har hængt i vævens tråde for at stramme disse ud. Sydøst for vestergård er fundet en boplads fra ældre romersk jernalder (0-200 e.kr). Indtil videre er der spor efter 20 langhuse. Disse er orienteret tilnærmelsesvis øst-vest og er mellem 10 og 20 meter lange. Husene har fungeret både som stald og som almindeligt hus, således har stalden ligget i østenden medens beboelsen har været i vest. Ikke alle husene har stået på pladsen på samme tid og det bliver en af vores opgaver i de følgende udgravninger at finde ud af, hvor mange huse, der har været i funktion på samme tid. Claus Skriver

10 SIDE 10 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnens Telefontavle Erhverv Assurance Forum, forsikringsmægler, Randersvej 335, Lisbjerg tlf. nr.: ABR, byggerådgivningsfirma, Randersvej 329, Lisbjerg tlf. nr.: BK Maler v/ Janne Rasmussen, Bymandsvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: DK Benzin, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: Franske Autodele, Randersvej 256, Gl. Skejby tlf. nr.: JK Rengøring, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: BJ Biler, mekaniker, v. Bent Jonassen, Elevvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: Gert Helbo, frilandsgartner og maskinstation, Elevvej 62, Lisbjerg tlf. nr.: Carl Hansen, tømrerfirma, Nedergårdsvej 93, Gl. Skejby tlf. nr.: Jala Helsekost ApS, Nedergårdsvej 7, Gl. Skejby tlf. nr.: Clinique Velvære, fod og zone, Nedergårdsvej 40 K, Gl. Skejby tlf. nr.: Galleri Lotte Linnet, Nedergårdsvej 39, Gl. Skejby tlf. nr.: KP Autoopretning, Nedergårdsvej 49 B, Gl. Skejby tlf. nr.: Kunstmageren.dk, K. og J. Buhl, Revelhøjvej 11, Kasted tlf. nr.: Køre-Center Århus, køreskole, Nedergårdsvej 40 C, Gl. Skejby tlf. nr.: Køreskole Nord, Randersvej 325, Lisbjerg tlf. nr.: Leo Brøgger, el-installatør, Funch Thomsens Gade 1, Århus tlf. nr.: Lisbjerg Transport v. Ian Way, Elvvej 6, Lisbjerg tlf. nr.: Løbner VVS, Nedergårdsvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Rørbæk El-service ApS, el-installatør, Humlehusvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Terp Maskinudlejning v. Svend Erik Kristensen, Elstedvej 36, Terp tlf. nr.: Tømrermester Søren Birkeland, Bymandsvej 34, Lisbjerg tlf. nr.: Århus Nord Camping, Randersvej 400, Lisbjerg tlf. nr.: Institutioner Børnehuset Rønnebo, Elevvej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Caritas, plejehjem, Graham Bellsvej 2, Gl. Skejby tlf. nr.: Kasted Kirke, graver Viktor Carlsen tlf. nr.: Lisbjerg Fritids- og juniorklub, Randersvej 343, Lisbjerg tlf. nr.: Lisbjerg kirke, graver Marianne Christensen tlf. nr.: Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Lokalarkivet for Lisbjerg-Skejby-Terp, Randersvej 384, Lisbjerg tlf. nr.: SFO på Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Gl. Skejby kirke, graver Asbjørn M. Hansen, Kirkely 3, Gl. Skejby tlf. nr.: Sognegården, Randersvej 384, Lisbjerg - kontakt Peter Bjerring tlf. nr.: Sognepræst Karin Rank Gottlieb, Langeløkke 14, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Lars Lindgrav (kbf), Tilst Østervænge 1, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Torben Brink (kbf), Marie Belows Vej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Sommerlyst Børnehave, Sommerlystvej 53, Gl. Skejby tlf. nr.: Tilst-Kasted Kirkekontor, Havkærvej 9, Tilst tlf. nr.: Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst bibliotek tlf. nr.: Tilst-Kasted Ungdomsklub, Tåstumvænget 8, Tilst tlf. nr.: Ovenstående liste er en lokal telefonliste, der forhåbentlig er nyttig at have ved hånden. Ved eventuelle rettelser og tilføjelser til, eller fjernelser fra listen; bedes man henvende sig til redaktionsgruppen, se side 2 for kontakt.

11 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 11 Kværnens kalender 17. november - Torsdag Kl fødselsdagsfest på Bjørnshøjcentret. Arr.: Bjørnshøjcentret november Kl begge dage: Julemarked i Sognegården med boder, julecafe og tombola. Julemanden kommer forbi lørdag kl. 15. og søndag kl. 14. Arr.: LST beboerforening 21. november - Mandag Kl i Tilst Sognegård. Foredrag om og demonstration af slægtsforskningsprogrammet BK6 ved Chris Gade Oxholm Sørensen. Foredrag + kaffe kr. Arr.: Tilst, Kasted, Geding Lokalhistoriske Forening. 24. november - Torsdag Kl : Foredrag ved Clement Kjersgaard i Lisbjerg præstegårds konfirmandstue, under overskriften "Religionens rolle i dagens Danmark". Se Sognebladet for nærmere omtale. Gratis adgang. 1. december - Torsdag Kl. 19: Julebanko i Sognegården. Der spilles 20 spil med bl.a. ænder og stege som præmier. Arr.: LST beboerforening 4. december - Søndag Kl : "Ni Læsninger" i Lisbjerg kirke. En anderledes Gudstjeneste med fokus på oplæsning og sang. Bagefter er der juleklip, kaffe og knas i Præstegårdens konfirmandstue. Arr.: Sognepræsten. 11. december - Søndag Kl : Juletræsfest på Lisbjergskolen med julemand, julegløgg og godteposer. Arr.: Områdets foreninger 15. december - Torsdag Kl : Julekoncert i Lisbjerg kirke, Sct. Peders Koncertkor under ledelse af Karsten Blond synger "julet" musik. Sct. Peders Koncertkor, der er fra Randers, har med succes deltaget i en række internationale korkonkurrencer og festivaler. Gratis adgang 3. og 4. januar Indskrivning på Lisbjergskolen for nye elever til børnehaveklassen - hele dagen. 19. januar - Torsdag Diskotek på Lisbjergskolen for alle skolens elever. 26. januar - Torsdag Generalforsamling i Sognegården for alle medlemmer af LST Beboerforening. Tidspunkt vil fremgå af mødeindkaldelsen. Arr.: LST beboerforening. 26. februar - Søndag Fastelavnsfest med tøndeslagning i "Hullet" i Gl. Skejby. 30. marts - Torsdag Generalforsamling i Gl. Skejby Beboerforening. Tid og sted bliver oplyst senere. God jul og Godt Nytår til alle Kværnens læsere

12 SIDE 12 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Den usynlige bro På en mark mellem Terp og jernbanen står der en kran. Og nogle skurvogne. Der foregår et eller andet, men hvad. Forbipasserende naturvandrere spørger: "Hvad er de ved at lave derude på marken?" Stor bliver forbavselsen, når de får at vide, at der bygges en bro. Jamen, så er de da ikke kommet ret langt, det går da langsomt, er deres næste kommentar. Åh, nej... de er næsten færdig med broen. Sagen er nemlig den, at brodækket flugter med terrænet, og hvis I går derop kan i se, at der er et stort hul i jorden. Motorvejen skal her ligge ca. 5 meter under niveau. Bropillerne på stedet er ca. 5 meter høje. Det er bro nr. 12 i projektet. Arbejdet startede i foråret 2005 og betonarbejder, Benny Jensen, har været med fra dag et. Benny er 45 år og har arbejdet med beton i over 20 år. Men det er kun bro nummer fem, som han er med til at bygge. Han kommer fra Øster Alling og kører turen til bro nr. 12 hver dag. Arbejdet er i det store og hele forløbet perfekt, fortæller Benny, og henviser til det fantastiske vejr gennem hele sensommeren. Han fortæller videre, at sjakket ved denne bro i gennemsnit bestod af fem personer. Om samarbejdet i det sjak, siger han, at det har fungeret godt og vel et hundrede procent. Udtalelsen kommer på en sådan måde, at jeg nødvendigvis må spørge, om det kan forekomme, at det modsatte kan være tilfældet. Ja, det kan godt være noget skrammel, siger han så. Så vil jeg gerne vide, om det ikke går ud over kvaliteten af arbejdet. Men det gør det ikke, understreger Benny. Kvalitetskravene skal overholdes. Og vi får selvfølgelig tingene til at glide, og ofte finder den utilpassede kollega andet arbejde og så er problemet som oftest løst. Mange mennesker har gennem 2005 besøgt de forskellige brobyggerier i området - også børn. Bl.a. Victor, som straks fik stor trang til at eje denne traktor. < Brobisselærling Niels Baltzersen (th) sammen med den erfarne brobisse Benny Jensen Mange kilo beton Brodækket på bro nr. 12 blev støbt onsdag, den 26. oktober. Arbejdet startede kl og blev afsluttet lige omkring kl Der blev anvendt over 400 m 3 beton. Cirka hver tiende minut kom der en betonkanon. Arbejdet med at støbe et sådant betondæk skal ske i en kontinuerlig proces. Men på grund af vejret kunne de 13 mand, der var nødvendige for at udfylde alle pladser, tillade sig at holde to gange 1/2 times pause. Det kunne lade sig gøre, fordi vejret var perfekt til arbejdet; skyet til letskyet vejr, med temperaturer på mellem 10 og 14 grader. Havde arbejdet fundet sted i sommervejr, tørt og solrigt og måske 25 grader, ville man have sat yderligere 3 mand på, således at folkene på skift kunne holde pause. I den temperatur hærder betonen meget hurtigt. I processen skal der holdes øje med mange detaljer, intet må blive glemt. Efter hærdning er fortrydelse meget kostbar. Og det koster ikke kun en kvajebajer. Hver person har sit at holde øje med og ovenover alting svæver der en formand, hvis overblik og indsigt ikke må svigte. I dag er det torsdag, dagen efter støbningen. Klokken er lige om lidt og Benny står og tripper. De skal være færdige med at justere afdækningen af dækket. Han har fri i morgen som kompensation for den lange onsdag. Der er heller ikke mere at gøre her - nu skal dækket hærde, og det tager ca. en uge. På mandag begynder arbejdet med en ny bro, nemlig nr. 7, der hvor Højris og Lindegård lå. Jeg skal lige tage et par billeder, siger jeg til ham. "Ja, men du skal have vores struktørlærling med på billedet", siger han, og så stiller han sig ved siden af Niels Baltzersen, der er 20 år og på vej til at blive brobisse. Wolfgang Weissschädel

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev september 2016

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev september 2016 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev september 2016 Centerchef Karin Juul, afdelingsleder Kunstnerhuset KARAVANA Søren Thorbøll og driftschef Voksen Handicap, Kirsten Bundgaard.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA

Kunstnerhuset KARAVANA Kunstnerhuset KARAVANA Månedsbrev april 2015 Kompagni Karavana Workshop I april måned har vi i Kompagniet afholdt vores første workshop, som var en stor succes. Vi havde deltagere fra både Lyngåskolen

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Det er alvorligt ment, når kommunen taler om borgerinddragelse.

Det er alvorligt ment, når kommunen taler om borgerinddragelse. Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD NR. 3 - NOVEMBER 04 I dette numme af Kværnen har vi blandt andet valgt at fokusere på skolen, institutioner

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev december 2017 Dette års juleshow var et samarbejde mellem band og kompagni, så der var fyldt godt op på gulvet med både gaver, juletræer, juletravlhed,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse.

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse. Til forældre og andre venner. Endnu en periode med en glad og arbejdsom atmosfære er forløbet siden sidste nyhedsbrev. Og nu er det næsten blevet sommer! Eleverne nyder de udendørs aktiviteter, og humøret

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere