54. årgang Nr. 5 Juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "54. årgang Nr. 5 Juni 2011"

Transkript

1 54. årgang Nr. 5 Juni 2011 TPI fik en dan ansk mes este ter ve d DMU i Ve jen, Kir irst stin ine Hi ndse Motion

2 2 Læs TPI Nyt på

3 MINDEORD af hovedformand Steen Wandrup Jørgensen i Tarup-Paarup Idrætsforening. Jens Peder Reggelsen, Odense NV 79 år. Det er med stor sorg, at vi har fået meddelelse om Jens Peder Reggelsens bortgang den 21. april Hermed har Tarup-Paarup Idrætsforening mistet en af sine store personligheder. Jens Peder Reggelsen var et kendt ansigt i Paarup, og han var i mange år træner og leder i TPI s fodboldafdeling. Jens Peder var i fodboldkredse kendt som en målfarlig centerforward. Han startede sin karriere i Langaa Boldklub og sluttede af i B1909 med hvem han blev danmarksmester i Jens Peder var ikke kun en dygtig spiller på klubhold. Han nåede således at spille 1 A-landskamp, 4 B-landskampe og 1 U-landskamp, og han scorede i dem alle. I mange år har Jens Peder Reggelsen passet udsalget ved 1. holdets kampe, men det er ikke kun fodboldafdelingen, der har nydt godt af Jens Peders arbejdskraft. Han var således fast mand ved foreningens store loppemarked i en årrække. For sin store arbejdsindsats blev han i en alder af 75 år kåret som årets TPIér. Ved Jens Peder Reggelsens bortgang har foreningen mistet et utroligt engageret menneske, og vi er mange, for hvem det vil være et stort savn ikke længere at have Jens Peder iblandt os. Æret være Jens Peders minde. 3

4 4

5 PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR 2011 I hovedbestyrelsen vil vi forsat arbejde for at give vore brugere så optimale betingelser som muligt, når de skal dyrke deres idræt. Derfor er det vigtigt, at vi som idrætsforening følger den udvikling som vore brugere ønsker. Det er derfor spændende, hvad vores arkitekt får ud af de ønsker, som de enkelte afdelinger har formuleret. Tegningerne til en udvidelse af bygningskomplekset kan forhåbentlig offentliggøres i sensommeren. Herudover er det spændende, hvor mange midler fodboldafdelingen er i stand til at tilvejebringe i løbet af 2011 til en ny kunststofbane. Vi skulle gerne i gang med denne senest i Fra håndboldafdelingen er der ønsker om etablering af en strandhåndboldbane. I øjeblikket afventer vi en tilladelse fra Park og Anlæg under Odense Kommune til en sådan bane. Park og Anlæg skal sige god for banen, ligesom de skal godkende placeringen på anlægget. I 2010 skal vi igennem selvstyret have foretaget en del hegnsreparationer på vores anlæg, ligesom etablering af bedre parkeringsfaciliteter ved vores tennisanlæg er et stort ønske fra mange brugere. I øjeblikket er vi i dialog med Odense Kommune om forbedringer. Vi har for ikke ret længe siden afholdt det 26. loppemarked i Paarup-Hallerne. Det var som sædvanlig en dejlig dag i samvær med glade TPIére. Resultatet forventes at blive bedre end sidste år, idet omsætningen var ca kroner større end sidste år. Det er ligeledes vores plan at fortsætte vores juletræsarrangement, så længe der er deltagere nok. Da det er et meget stort arbejde at stable dette arrangement på bordet, kræver det, at der er en stor opbakning i medlemskredsen, ellers vil vi se os nødsaget til at droppe arrangementet. Herudover vil der opstå mange andre opgaver hen ad vejen. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal få dem løst, når blot vi alle går til arbejdet i den sædvanlige positive TPI-ånd. Steen W. Jørgensen, Hovedformand 5

6 Læs TPI Nyt på Duggede termoruder? Tilbud gives på udskiftning af punkterede termoruder evt. til lav-energi termoruder. (GRATIS OPMÅLING) Døgnservice Alt glarmesterarbejde udføres Kontakt den faguddannede glarmester Erik Vester privat:

7 SÅ ER DER KOMMET GANG I CYKLINGEN! Den 13. april havde undertegnede indkaldt til opstartsmøde i cykelmotion. Der deltog 9 personer i mødet. Alle var enige om, at cykling skulle det prøves i TPI. En række spørgsmål blev diskuteret på mødet, så som: Hvor ofte skal vi køre? På hvilket tidspunkt passer det bedst? Hvor langt skal der køres? Hvor stærkt skal der køres? Skal vi lave flere hold? Hvilke ruter skal vi køre? Vi blev enige om, at begynde med et hold bestående af cyklister på racercykler og et hold bestående af cyklister på almindelige tourcykler. Cyklisterne på racercykler kører til at begynde med mandag og torsdag kl fra Paarup-Hallen. Tourcyklister cykler om tirsdagen kl fra Paarup-Hallen. Mandag den 18. april 2011 var 7 motionister mødt op ved Paarup-hallens hovedindgang. Vi var blevet enige om en rute over Ejlstrup til Langesø og videre ud igennem Allesø og derpå tilbage til Paarup-Hallen. Det var en tur på ca. 26 km. I skrivende stund har vi kørt 6 gange af forskellige ruter. Tilslutningen har ikke været prangende, men vi forventer, at det kun er et spørgsmål om tid før, der dukker endnu flere op. Tirsdagsholdet er ikke rigtig kommet i gang endnu, men det er nok også kun et spørgsmål om tid. Find nu cyklerne frem, og se at komme i gang. Det er en utrolig god form for motion, og så bor vi jo i et område præget af smuk natur. Dersom nogen påtænker at investere i nye cykler, så lad mig det vide, idet jeg har mulighed for at formidle nogle gode aftaler. Steen Wandrup Jørgensen, Hovedformand 7

8 Læs TPI Nyt på Printstation Bolbro v/erik Th. Clemmensen Hauges Plads Middelfartvej 84 Bolbro 5200 Odense V Tlf Mobil Det er os med de billige blækpatroner - prøv os "Spar penge - tjen penge!" Tjen penge til din klub!" Prinstation Bolbro tilbyder en række tjenesteydelser indenfor genopfyldning af blækpatroner, samt toner til laserprintere, salg af forbrugsvarer og god servicering omkring hjemmets og kontorets printere! Printstation Bolbro yder rabat på genopfyldning af blækpatroner til printere og toner til laserprintere, klubbens medlemmer får 15% af den i forvejen lave pris og 10% overføres ubeskåret til klubben. Altså: Alt i alt en rabat på 25% 8

9 TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2011 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår 4. Indkomne forslag 5. Budget og plan for det kommende år 6. Valg til bestyrelse og revision 7. Eventuelt Der var 29 fremmødte til hovedgeneralforsamlingen. Foreningen har netop i påsken mistet et mangeårigt medlem. Jens Peter Reggelsen er gået bort. Han har i rigtig mange år været medlem af fodboldafdelingen. Jens Peter Reggelsen blev 79 år. Generalforsamlingen startede med at mindes Jens Peter Reggelsen Der bliver sat et stykke i TPI-NYT til minde om Jens Peter. 1. Valg af dirigent Per Rønn Bertelsen blev valgt til dirigent.. 2. Beretning for det forløbne år Steen W. Jørgensen aflægger beretning for Beretningen er, i sin helhed, trykt i juninummeret af TPI-Nyt. Beretningen blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab Kurt Larsen fremlagde foreningens regnskaber. Leg & Bevægelse Overskud på 642 kr. Messeudvalget Der har ikke været afholdt messer, men der er en renteindtægt på 61 kr. Loppemarked Overskud på kr. TPI-Nyt Underskud på kr. Årsag manglende annonceindtægter og stigende portoudg. Hovedafdelingen Overskud på kr. Der var følgende bemærkninger til regnskabet for NYT: Der var forslag om, at der på hjemmesiden var en knap man kunne melde fra på, 9

10 AFFALDSCONTAINERE LEVERING AF GRUS OG STEN SÆTTEVOGNE/TRÆKKERE/TRAILERE NEDBYGGEDE UDTRÆKSTRAILERE KRANVOGNE INDTIL 115 TM FLYTTE- OG BJERGNINGSOPGAVER SIKKERHEDSMAKULERING TLF Preben Din TøjMand Tarup Center 5210 Odense NV Tlf Murermester Peter Atke Alt murerarbejde udføres - fast tilbud... Ågade Odense N Tlf Mobil REVISIONSFIRMAET F. BØGH JØRGENSEN APS VINKELVEJ 16 TLF ODENSE S REGISTREREDE REVISORER FL. BØGH JØRGENSEN, H.D. BEATE DALSKOV 10

11 hvis man ikke ville have bladet men kun læse det på nettet. Svar det kan ikke lade sig gøre. Der var også forslag om, at bladene kunne deles ud på holdene. Der var følgende bemærkninger til regnskaberne som helhed: Bør foreningen ikke sørge for at få en bedre forrentning af de penge vi har stående. Kurt svarer at det arbejdes der på. Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag Under dette punkt blev der uddelt pokaler og udnævnt æresmedlemmer. Albanipokalen blev i år uddelt til Lars Halbye fra Tennisafdelingen. Pårup skoles jubilæumspokal blev i år uddelt til Tina Rask fra Håndboldafdelingen. Begge er blevet rost for at yde en stor indsats i de respektive afdelinger. Uddrag af motivation samt billeder er vist i TPI-NYT juninummeret samt på vores hjemmeside Derudover var det en stor ære at vi på dette års generalforsamling kunne udnævne ikke mindre end to nye æresmedlemmer. Det blev Annelise Overby fra Motionsafdelingen og Rudolf Heck fra Gymnastikafdelingen. Indstillingerne af de udnævnte æresmedlemmer samt billeder er vist i TPI-NYT juninummeret samt på vores hjemmeside 5. Budget og plan for det kommende år Kurt Larsen fremlagde budget for TPI-Nyt samt hovedafdelingen for Steen W. Jørgensen fremlagde planerne for det kommende år. Planer er trykt i juninummeret af TPI-Nyt. 6. Valg til bestyrelse og revision: Valg af hovedkasserer: Kurt Larsen blev genvalgt Valg af hovedsekretær: Bente Pedersen blev genvalgt Valg af bestyrelsessuppleant: Per Rønn Bertelsen blev valgt Valg af revisor: Mogens Guldmann blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Poul Guldbrandt Jensen blev valgt 7. Eventuelt: Generalforsamlingen slutter med et længe leve for TPI. Referent, Bente Pedersen 11

12 12 Carsten Knold Dalsvinget Odense N Mobil Tlf Fax

13 BERETNING FOR 2010 Som jeg ved en tidligere lejlighed har bemærket, oplever mange idrætsforeninger et fald i medlemstallet. Flere og flere vælger holdidrætten fra, for i stedet at få den daglige motion i fitnesscentre, løbe- og cykleklubber. Dette viser sig bl.a. ved, at mange foreninger er nødsaget til at lave holdfællesskaber med andre klubber for at kunne stille hold. Det gælder især på seniorplan, men også på junior- og ynglingeplan. I TPI konstaterede vi for første gang i mange år en medlemsfremgang på ca. 100 medlemmer fra 2008 til Denne fremgang er fortsat i 2010, idet vi i løbet af året har fået 140 nye medlemmer. Medlemsfremgangen har specielt været stor i gymnastikafdelingen, hvorimod badmintonafdelingen har konstateret en tilbagegang på ca. 25 %. En fremgang på ca. 250 medlemmer over to år, stiller større krav til vore faciliteter, og med udbygningen i Paaruphave og Villestoftekvarteret vil vi kunne forvente en endnu større søgning til foreningen. Derfor er det på høje tid, at vi får færdiggjort en plan for udbygningen af vore idrætsfaciliteter. Fodboldafdelingen har i lang tid arbejdet på etablering af en kunststofbane, og man har allerede fået tilsagn om en del midler til projektet. I hovedforeningen er man ved at få udarbejdet tegninger til en udbygning af bygningskomplekset. Man arbejder på et projekt, hvor en tredje træningshal og et større fitnesscenter indgår som en del af ønskerne. Løbende sker der dog også forandringer på vores dejlige anlæg. Motionsafdelingen kunne således efter sommerferien tage fire nye petanquebaner i brug. Fodboldafdelingen har udvidet deres boldrum til næsten det dobbelte, og tennisafdelingen har netop færdiggjort en modernisering af deres klubhus, så det i højere grad lever op til den standard, men må forvente, når der kommer spillere udefra. Sidste år forsøgte vi at koble løb og cykling på programmet i motionsafdelingen. Efterspørgslen er stor, men det kniber tilsyneladende at finde de personer, der vil hjælpe til med opstarten. 13

14 Jeg selv forsøger endnu engang at starte cykling op, og vi har været ude på den første cykeltur. Foreløbig har vi lavet to hold. Et hold der cykler mandag og torsdag på racercykler, og et hold, der cykler tirsdag på almindelige cykler. Som en del nok har bemærket, så modtog vi i efteråret en hjertestarter fra Trygfonden. En del ledere og det faste personale har allerede været på kursus i brugen af hjertestarteren. Meningen er, at vi i 2011 vil etablere førstehjælpskurser for vore trænere, hjælpere og instruktører, hvor også brugen af hjertestarteren indgår. Selvstyret med Paarup-Hallen lever stadig op til vore forventninger, skønt lukningen af Infra Service har medført, at vore ansatte må udføre en stadig større del af arbejdet på udendørsarealerne. Det har bl.a. betydet, at vores maskinpark bliver større og større. Vi har derfor fundet det nødvendigt, at udvide vores maskinhus, således, at det også rummer et værksted. Desværre har vi været plaget af flere indbrud samt hærværk i Det har betydet, at vi har etableret videoovervågning i området omkring hallerne. De opsatte kameraer optager så snart der er bevægelser i området. Sådanne tiltag ville vi ikke under nogen omstændigheder være i stand til at gennemføre, hvis ikke vi havde selvstyret. Selvstyret giver en masse arbejde, men det giver også mange muligheder. Annekshallen er kommet ud af 2010 med et pænt overskud, der er resultatet af en god og stabil udlejning. I løbet af året har vi renoveret brusesystemerne i baderummene, således at de er identiske med de nye systemer i Paarup-Hallen. Den gode økonomi har betydet, at vi også i 2011, vil kunne tilbagebetale afdelingerne det tillæg vi påfører udlejningsfakturaerne ud over den egentlige leje. TPI-Nyt er i 2010 udkommet 10 gange. Vi har i hovedbestyrelsen drøftet, hvorvidt vi ikke længere skal udsende Nyt, idet medlemmer har mulighed for at læse bladet på TPI s hjemmeside. Indtil videre er det blevet besluttet fortsat at udsende bladet, idet ikke alle vore medlemmer har adgang til internettet (specielt den ældre generation). 14

15 Vælger vi på et tidspunkt ikke længere at udsende Nyt vil det uden tvivl medføre en del spørgsmål. Vil medlemmerne læse Nyt, når det ligger på nettet? Vil vore annoncører stadig finde det attraktivt at annoncere i Nyt, når det ligger på nettet? Bladet vil ikke længere blive udsendt til sponsorer, annoncører og samarbejdspartnere hvad siger de til det? Om vi helt skal indstille udsendelsen af bladet eller eventuelt begrænse udsendelsen til 6 gange om året må tiden vise. Indtil videre udsendes bladet 10 gang om året som det plejer. Loppemarkedet i 2010 var lidt bedre end i 2009 rent omsætningsmæssigt, men da resultatet blev gjort op, var indtjeningen på niveau med sidste år. Det er imidlertid ikke indtjeningen alene, der bestemmer, om vi skal fortsætte med loppemarkedet. Loppemarkedet er en fest, hvor det sociale spiller en stor rolle. Det er et arrangement, hvor vi har lejlighed til at være sammen med medlemmer vi ikke ser så tit, og så er det et arrangement hvor vi arbejder på tværs af afdelingerne, og hvor vi har et fælles mål, at skaffe penge til fornyelser i de enkelte afdelinger. Sportsligt har 2010 været et godt år med mange fine resultater i de enkelte afdelinger. Jeg plejer ikke at fremhæve enkelte afdelinger. Det vil jeg heller ikke gøre i år, men blot konstatere, at det er blevet til adskillige mesterskaber og oprykninger. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i hovedbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i Tak til alle, som har ydet en indsats for vores forening. Tak til vore annoncører, sponsorer, Odense Kommune og andre, der har støttet vores forening økonomisk eller på anden måde. Steen Wandrup Jørgensen, Hovedformand 15

16 ÆRESMEDLEMMER På årets hovedgeneralforsamling blev der udnævnt 2 nye æresmedlemmer. Annelise Overby blev udnævnt til nyt æresmedlem efter indstilling fra Motionsafdelingen og Rudolf Heck blev udnævnt til nyt æresmedlem efter indstilling fra Gymnastikafdelingen I motiveringen for Annelise Overby står bl.a.: Atletik startede som en del af gymnastikafdelingen i Annelise blev hurtigt en stor støtte for atletikudøverne. Ved atletikstævner for unge deltagere var Annelise med som holdleder og som en god støtte når ens mor ikke var i nærheden. I maj 1982 tog Annelise initiativ til at oprette en støtteforening for atletikafdelingen og hun blev valgt som bestyrelsesmedlem, en post hun havde i 9 år. Annelise har også hjulpet til med alkoholfri diskoteker for unge under 13 år, to store stævner for skoleungdommen og handicappede børn. Begge stævner krævede et stort overblik. Annelise har i mange år fungeret som dommer ved DGI s stævner. I 1998 blev Annelise valgt som formand for støtteforeningen og det er hun heldigvis stadig. Hun gør et stort arbejde for afdelingen. På loppemarkedet hjælper Annelise stadig med bespisning til hjælperne. Hun er en ægte TPI er. I motiveringen for Rudolf Heck står bl.a.: Som 25 årige startede Rudolf Heck som træner i fodboldafdelingen i TPI, han trænede forskellige drengehold i alle aldre i 25 år. Herefter blev han instruktør for motionsmændene i gymnastikafdelingen. Det hold har Rudolf ledet i over 30 år. Holdet har i alle årene haft følgende motto: Få dellerne væk, gå til gymnastik hos Heck! 16

17 Udover sin store indsats i gymnastikafdelingen, er Rudolf også aktiv når det årlige loppemarked skal afholdes. Han har i mange år været fast inventar i buret i Tarup Centret, når de forskellige effekter blev afleveret. Salg af legetøj har været Rudolfs helt store lidenskab, men de sidste år har han i stedet solgt værktøj. På trods af sine nu 80 år, er Rudolf i den grad still going strong. Han gør morgengymnastik og styrketræner hver dag. ALBANIPOKALEN Tennisafdelingen har indstillet Lars Halbye til at modtage Albani Pokalen bl.a. med følgende begrundelse: Lars har været bestyrelsesmedlem i Tennisafdelingen i 12 år. Og har været med i diverse aktivitets- og festudvalg. Udover bestyrelsesarbejdet har Lars været træner for klubbens voksne motionister gennem mange år samt holdleder for et af klubbens veteranhold. Lars er også hjælpetræner på de årlige tennisskoler. Som om det ikke var opgaver nok har Lars påtaget sig yderligere opgaver som fx fast medhjælper ved foreningens loppemarked og juletræsfest. Han er også opsynsmand på klubbens baner på Rugårdsvej. Samt stævneleder og speaker på klubbens årlige Nytårscup i minitennis i Paaruphallen. Ovennævnte frivillige bedrifter sammenholdt med store menneskelige egenskaber og omgængelighed gjorde valget nemt for tennisafdelingen. PAARUP SKOLES JUBILÆUMSPOKAL Håndboldafdelingen har indstillet Tina Rask til at modtage Paarup skoles jubilæumspokal bl.a. med følgende begrundelse: Tina Rask har været en særdeles aktiv håndboldspiller i TPI og har spillet på alle hold lige fra ungdomshold til oldie. Hun er 17

18 også en af dem der har spillet flest førsteholds- og divisionskampe i klubben. Hun har siddet i bestyrelsen i 10 år og gjort et kæmpe arbejde som sekretær. Ingen opgaver er for store eller små. Det kan være alt fra dommerbordsvager til vores årlige julestævne. I bestyrelsen er Tina meget konstruktiv. Når hun har påtaget sig en opgave bliver den også løst til alles tilfredshed og det er jo dejligt at vide, at man ikke behøver at kontrollere om alt nu er i orden. Også ved julestævnet er Tina med, der hvor der mangler folk, hvad enten det er dommerbordsvagter, turneringsvagter eller i køkkenet.det er en rigtigt TPI er,som valget er faldet på og hun er et kæmpe aktiv for klubben og ikke mindst bestyrelsen. TPI FIK EN DANSK MESTER VED DMU I VEJEN Ved de Danske Mesterskaber for Ungdom (DMU) som blev afholdt i Vejen 29. april til 1. maj fik TPI Badminton en dansk mester. Kirstine Hindse vandt i mix double i U15 mesterrækken sammen med sin makker Nickolaj, som til daglig spiller i Fjordager. STORT TILLYKKE til Kirstine, som også fornylig er rykket op i den absolut bedste række, nemlig Elite rækken. TRÆNINGSTIDER, SÆSON 2011/2012 Sæsonen start mandag i uge 33, dvs. den 15 august Mandag : U9, U11 (nybegyndere og let øvede) Pia Vester, Anne Lundbech : U11, U13, U15 (let øvede) Christina Hansen, Mette Lundbech : U13, U15, U17 (øvede) Brian Brøndahl, Lars Hansen Onsdag : U11, U13, U15 (let øvede) Christina Hansen, Anne Stenner : U13, U15, U17 (øvede) Brian Brøndahl, Lars Hansen Fredag : U9, U11 (nybegynder) Mads Nordland, Kirstine Hindse : U13, U15, U17 (øvede og let øvede) Rasmus Poulsen, Mads Norland 18

19 Vel mødt. Ungdomsudvalget Husk!! Følg med på vores hjemme som altid indeholder seneste nyt. Klik ind på vælg Badminton i menuen foroven og så Ungdom i menuen til venstre. KLUBMESTERSKAB Lørdag den 16. april 2011 blev der afholdt klubmesterskab for alle ungdomsspillere, helt fra U9 og til U17 rækkerne. I alt var der 38 spillere som dyste i både single, double og mix, og det blev til en masse gode kampe. Det blev til en hyggelig dag som sluttede med fællesspisning i cafeteriaet. Tillykke til de nye klubmestre. U9 - Herresingle 1. Simon Risskov Kristensen U11 - Damesingle 1. Julie Atke Hansen 2. Cecilie Vester 3. Natasja Rosford Tranberg U11 - Damedouble 1. Cille Edal Jacoby/Julie Atke Hansen 2. Cecilie Dørler/Line Yde Knudsen 3. Josephine Jensen/Natasja Rosford Tranberg U11 - Herresingle 1. Nicklas Risskov Kristensen U13 - Herresingle 1. Alexander Svenstrup 2. Kasper Bom U13 - Herredouble 1. Alexander Svenstrup/ Jonas Tvede Larsson 2. Peter Bom/Kasper Bom 3. Nicklas Risskov Kristensen/ Rasmus Christian Brylle U13 - Damesingle 1. Alberte Brodersen 2. Amalie Petersen 3. Sandra Bom Jørgensen U13 - Mixdouble 1. Alexander Svenstrup/ Amalie Petersen 2. Kasper Bom/Alberte Brodersen U15 - Herresingle 1. Casper Nielsen 2. Lasse Skou Hansen U15 - Herredouble 1. Casper Nielsen/William Nymark 2. Mathias Larsson/ Lasse Skou Hansen 3. Kasper Åholt Jensen/ Jacob Skipper Schmidt U15 - Damesingle 1. Louise Kejser 2. Kirstine Hindse 3. Anne Skipper Schmidt U15 - Damedouble 19

20 MALERMESTER Arne Rosenløv Laursen TLF BILTLF Bøger. Papir. Festartikler TARUP CENTRETS BOGHANDEL Henning Jensen Tlf PAULICK COIFFURE SMART HÅR - for ham og hende Spangsvej 51, 5210 Odense NV Lukket mandag M.G. REVISION ApS Charlotte Schmidt Registreret Revisor F.R.R Den lokale revisor Rugårdsvej Odense NV Slagter: Kolonial:

21 1. Anne Skipper Schmidt/ Louise Kejser 2. Ann-Sofie Jørgensen/ Christina Thorslund 3. Kirstine Hindse/Sofie Rothmann U15 - Mixdouble 1. Casper Nielsen/Louise Kejser 2. William Nymark/ Anne Skipper Schmidt 3. Lasse Skou Hansen/ Kirstine Hindse U17 - Herresingle 1. Jakob Skipper Schmidt 2. Alexander Petersen U17 - Damesingle 1. Ann-Sofie Jørgensen U17 - Mixdouble 1. Jakob Skipper Schmidt/ Ann-Sofie Jørgensen Alle resultater kan ses på TPI Badminton hjemmesiden. 21

22 STOR TAK TIL BENT Efter næsten 40 års medlemskab i vores gymnastikforening, har Bent Larsen valgt at at slutte som instruktør hos TPI gymnastik. Bent der selv er en dygtig og smidig gymnast, siger nu farvel til det store ældrehold torsdag formiddag, samt det nyoprettede Ældre sommer gymnastik. Så også her på det sidste har Bent virkelig givet de ældre gymnaster en ekstra god gang træning, hvilket vi siger mange tak for. En stor tak skal lyde fra bestyrelsen samt gymnaster, for alle de gode timer med dig som træner i gymnastiksalen. TAK BENT! IDRÆTSMÆRKET ER I FULD GANG Ja, så har Idrætsmærkeudøverne udført deres først og anden prøve i denne sæson, og det foregik ved de indendørs aktiviteter den 26. april for herrerne og 2. maj for damer og mænd. Her var det arm-, mave- rygbøjere, knæ, hofte, armstræk samt hurtighed, og den hyggelige snakken gik og alle kom igennem. Tirsdag den 3. og mandag den 9. maj var det udholdenhedsprøverne som var på spil, og her blev 8 km udført i kvik gang samt 20 km cykling udført, og det i det flotteste vejr med næsten ingen vind det vil sige, når de raske gangfolk og cykeludøvere havde fart på rundt i lokalområdet, så kommer der en god gang vind efter dem. For øjeblikket er der gang i den grønne plæne tirsdag aften ved Tarup skole, for her skal der trænes i kuglestød, slyngbold, spydkast, længdespring, højdespring eller en hurtig gang 60 eller 100 meters spurt på banen. Så vi håber også, at vejret vil være med os ved de kommende prøver midt i juni. SOMMERGYMNASTIK FOR MICRO OG MINI PIGER Nu er sommergymnastikken for micro og mini piger endelig begyndt! Onsdag den 27. april mødte 45 friske og glade micro og mini piger op til sommergymnastik i Paarup hal- 22

23 len, hvor de 5 spændte instruktører, Theresa, Nicoline, Camilla, Signe og Mette stod klar til at tage imod pigerne. Det var dejligt at se så mange nye og gamle ansigter, og træningen startede med en navnerunde i en stor rundkreds. Sommergymnastik er fyldt med en masse sjove oplevelser, hvor man har muligheden for at lære en masse nye veninder at kende samt lære, hvad grandprix-gymnastik handler om. Man starter altid med at varme kroppen op ved hjælp af sving, hop og smidighedsøvelser. Derefter lærer man at springe, lave smidighed, hoppe, balancere, lave serier og lege med næste sæsons redskab, som er bold. Udover at lære, hvordan man laver grandprix-gymnastik, bliver der også leget og fjollet til den helt store guldmedalje. HEMMELIGT BRYLLUP I MAJ Der sker mangt og meget i Gymnastikafdelingsbestyrelse, og denne gang er det et hemmeligt bryllup Vores Formand Mette Find Andersen blev den 7. maj 2011 gift på Odense Rådhus med Claus Back og vi bringer de to et stort TILLYKKE fra bestyrelsen med god vind i mange år i fremtiden. KOMMENDE GYMNASTIK SÆSON Så er gymnastikprogrammet for den kommende sæson 2011/2012 ved at blive gjort klar, og de forskellige instruktører er ved at blive sat på plads i hal og sale. Men vi kan jo altid bruge nogle flere instruktører med gode ideer omkring nye hold og andre spændende tiltag. Så læs mere på hjemmesiden Odense.dk Gymnastik og se, om vi har brug for lige netop dig Lige nu efterlyser vi følgende instruktører: Pilates, Latino-mix, Ældre i bevægelse (blandet formiddagshold for damer og mænd), Munter Motonsmix, og Mini-Mix (børn i alderen 3-4 år). Hold øje med postkassen i weekenden uge 32, hvor programmet bliver uddelt i lokalområdet Tarup og Paarup, for allerede mandag den 15. august starter Grand Prix holdene op. Alle vores andre spændende hold starter i uge 36. Som noget nyt i år, kan/skal du og din familie gå ind på hjemmesiden 23

24 og tilmelde dig elektronisk på det ønskede hold før start, så kører det hele af sig selv og skulle være en hjælpende hånd for alle. Tilmeldingen er åben fra uge 33. Så følg med på hjemmesiden under Gymnastik NYHEDER Bestyrelsen GOD SOMMER! Gymnastikafdelingen ønsker hermed alle sine medlemmer en rigtig dejlig sommer. Vi håber, at rigtig mange er klar til vores sæsonopstart til september rundt om i haller og sale. Vi er i fuld gang med planlægningen af den kommende sæson og glæder os allerede til sommeren er ovre og vi igen skal mødes på vores mange forskellige hold. HUSK at holde godt øje med vores hjemmeside hvor programmet for den kommende sæson ligger klar primo/medio juli måned. Og HUSK at vi overgår til betaling ved tilmelding via vores hjemmeside. På bestyrelsens vegne Mette Find Andersen GRAND PRIX DM 1. RUNDE I SILKEBORG. Lørdag d. 29/1 var det stadig meget mørkt udenfor, og de fleste godtfolk sov trygt under dynerne. Men ved Pårup hallen var en masse friske grand prix piger klar til afgang med bussen kl Turen gik til Silkeborg, og her skulle vi deltage i DM 1. runde for mini-, junior- og seniorrækken. DM 1. runde er et spørgsmål om, hvilken række man kvalificerer sig til at deltage i, når DM 2. runde løber af staben. Der var konkurrence både lørdag og søndag, så altså en hel weekend med en masse flot gymnastik begge dage. Minirækken kvalificerede sig med et hold i både 1. og et i 2. række. Juniorrækken kvalificerede sig til at deltage i 1.række. Og endelig kvalificerede seniorrækken sig med et hold i både 1., 2., og 3. række. Vi kan være meget stolte af den gymnastik, som TPI repræsenterede denne weekend. Alle hold ønskes held og lykke i de videre konkurrencer. Udover en masse gymnastik var weekenden også præget af hyggeligt og sjovt socialt samvær. Gymnaster og forældre hyggede sig på tværs af alder og hold på Sølyst skolen ved siden af hallen. Enkelte forældre valgte at bruge hele weekenden i gymnastikkens tegn med overnatning. Og både lørdag og søndag valfartede forældre fra Fyn til Silkeborg for at bakke vores dygtige gymnaster op. Endnu en gang har vi haft en dejlig weekend med gymnastikken i centrum. En sådan weekend er kun så 24

25 vellykket, fordi alle vil at det skal være sådan. Så tak til alle gymnasterne for jeres altid åbne indstilling til tingene. Tak til instruktørerne for det kæmpe arbejde I lægger i både gymnastikken men også i det sociale. Og tak til de forældre som ofrede hele deres weekend, og slæbte bagage, satte hår, lavede mad og meget mere. Og selvfølgelig også tak til alle de forældre og andre, som tog turen til Silkeborg. Fedt at vi kan "fylde" så meget i en hal! Jeg kan da kun glæde mig til de kommende mesterskaber med og uden overnatning.(med eller uden varme og varmt vand - I ved hvad jeg mener!). Lone (Mor) En flok stolte og super glade B-holds drenge der efter MANGE tætte kampe mod Sanderum i denne sæson sluttede af med at vise hvem der bestemmer i TPI hallen. (den der ler sidst ler bedst) Vi vandt første kamp mod Sanderum1, 9-4 og 2. kamp mod Sanderum2, blev 7-7. Drengene spillede fantastisk og viste alle forældrene på sidelinien hvad det er de har lært i år. Det var super flot og vi er 2 meget stolte trænere. mvh Lars og Tina JYSKE PÅSKE CUP APRIL 2011 I påsken var vi til stævne i Vejle, hvor vi havde ikke mindre end 8 hold med. 3 U-14 pige hold, et U-14 25

26 26 drenge hold, et U-16 pige og drenge hold, og sidst men ikke mindst U-18 piger og U18-drenge. Torsdag i påsken vendte vi alle hold hovederne mod Vejle. Vi må sige, vi havde vejret med os, solen stod højt på himlen og de havde lovet godt vejr alle dagene Vi skulle i år alle bo på gymnasiet, og det må vi sige var både sjovt og hyggeligt. Det var dejligt, vi alle var samlet og boede næsten lige op og ned ad hinanden. I år var der dog heller ikke så langt over til hallerne, skønt også at prøve det. Der blev lagt hårdt ud af alle hold, og de kæmpede sig alle igennem torsdagen, med det program der var lagt for dem. Alle hold spillede tre kampe om, hvilken række de skulle i om fredagen. Fredag var alle hold igen klar til at spille. Igen i dag skulle deres spilles tre kampe. Det var bare om at klø på og kæmpe lige til det sidste. For denne dag skulle vise, om alle vores hold ville komme videre i finalen, der skulle spilles lørdag. Lørdag morgen skulle alle spillerne igen være klar til at spille deres sidste kamp til Vejle Cup U-14 pigers første hold startede dagen med en kamp om, at komme i finalen. De vandt, og senere på dagen spillede de A-finale i den store hal. Alle spillerne var dog trætte efter den sidste kamp. Vi har haft det rigtig sjovt og hyggeligt alle tre dage. Store som små. Tak for i år piger, det har været rigtig hyggeligt at være sammen med jer. Jeg stopper jo nu, så jeg vil lige sige tak for alle de sjove og hyggelige timer, som vi nu har haft sammen. U-16 piger, det har været rigtig dejligt at slutte en god sæson af sammen, med et godt stævne. En stor tak til Tina Mølborg, Henrik, Mette, Helle og Sonja, fordi I ville hjælpe os til Vejle Cup. God sommer til jer alle sammen. Ann Ravn. U-14 piger U-16 drenge

27 U-14 drenge U-18 piger U-18 drenge U-16 piger 27

28 28 Vejle Cup

29

30 Adresseliste (hvor intet andet er anført, er postdistriktet: 5210 Odense NV) Hovedformand: Steen W. Jørgensen, Thorsteinvænget 6, tlf Hovedsekretær og næstformand: Bente Pedersen, Saxovej 127, tlf Hovedkasserer: Kurt Larsen, Rewentlowsvej 49, st.tv, 5000 Odense C, tlf Motions-afd.: Formand: Margrethe Lauritsen, Zakarias Nielsens vænget 1, Tlf Kasserer: Grethe Christensen, Rørsangervænget 3 Tlf Sekretær: Lillian Kirkegaard, Turkisvej 45 Tlf Motions-vennerne: (Støtteforening) Formand: Annelise Overby, Solgaardsvej 100, Tlf Kasserer: Vagn Thure Jensen, Roers Allé 12, Tlf Badminton-afd.: Formand: Søren Drengsgaard, Askevænget 6, 5471 Søndersø, tlf Kasserer: Hanne Stenner, Spangsvej 4, Tlf Sekretær: Gitte Langgaard, Sømarksvej 164, 5471 Søndersø, tlf Ungdom: Christian Svenstrup, Jakob Knudsens Vej 25, Tlf Senior- Kent Baden, Morelvej 5 formand: 5250 Odense SV, Tlf Bane- Poul Jørgensen, Spurvevænget 9, reservation: Tlf , Fodbold-afd.: Formand: Michael Max Hansen, Myntevej 41, 5270 Odense N, Tlf Næstformand: Mia Bjergskov, Stadionvej 79, st. th Odense V, Tlf , Kasserer Ulrik Sandgaard Hansen, Høgevænget 19, Tlf , Ungdoms- Thomas Eriksen, Uraniavænget 2 formand: Tlf / Fodbold/Old-Boys-afd.: Formand: Preben Giversen, Villestoftemarken 40, Tlf , Kasserer: Lars Ole Hansen, Morelvej 55, 5250 Odense SV, tlf Sekretær: Preben Thomsen, Hjejlebakken 142, Tlf , Fodbold-Venner: (Støtteforening) Formand: Rasmus Ravn, Rydsåvej 35, Tlf / mobil , Kasserer: Gorm Max Guldmann, Pilevangen 13, Tlf / , Sekretær: Uffe Strunk, Bakkevej 48, tlf , Gymnastik-afd.: Formand: Mette Find Andersen, Lundsgårdsvænget 7, Tlf , Næstformand/ Lone Vandborg Pedersen, Rydsåvej 10, Grand Prix: Tlf , Sekretær: Lone Vandborg Pedersen, Rydsåvej 10. Tlf , Kasserer og Annie Østergaard, Bygmarksvej 20. kartoteksfører: Tlf , Webmaster: Randi Willum Nielsen, Jupitervænget 22, Tlf , Håndbold-afd.: Formand: Allan Thestesen, Rosenvænget 68, 5250 Odense SV, tlf / Kasserer: Charlotte Grønbek, Spangsvej 10, mobil , Sekretær: Tina Rask, Skolevej 32, Tlf , mob /arb , Børn/Ungd.: Ane Sandal Fuglebakken 116, Tlf , mob Webmaster: Middelfartvej Odense V, tlf / Mathias Rettig, Jernbanevej 37 Tlf / Herre Senior/ Carsten Simonsen Suppleant Vejrupvænge 7, 5491 Blommenslyst Tlf , mob , Tennis-afd.: Formand: Ib Grünfeld, Spangsvej 2, Tlf , Kasserer: Frank Noer, Vesterløkken 22, Tlf , Sekretær: Andy Boye, Engsvinget 12, 5250 SV Tlf , Senior- Kenneth Aaskov Jørgensen leder Bjerggårdsløkken 46, 5240 Odense NØ Tlf , Ungdoms- Maibritt Skipper,Vesterløkken 25, leder: Tlf , Motions- Kristian Svendsen leder Haveløkken 4, 5210 Odense NV Tlf , Aktivitetsudv.: Lene Borup, Tlf , Lars Halbye Nielsen Tlf , Webmaster: Thomas Sønderskov Kanslergade 33, st.tv Odense C, Tlf Paarup-Hallerne: Paarupvej 21 Inspektør: Tlf , Mobil Cafeteria: Tlf TPI-Sekretariatet: Tlf , Fax Adressekartotek: TPI Odense, Forretningsudvalget Bladudvalg NYT: TPI Odense, Forretningsudvalget Mogens Augustinus-Jensen, Kochsgade 5, 5000 Odense C, tlf / Ansvarshavende redaktør: Kirsten Pedersen, Tarupvej 88, tlf

31 Tryk DTP Repro Design Idé HelmerTryk ApS Kochsgade 5-7 DK-5000 Odense C Telefon Fax Tømrerfirma Gert Fogt Pedersmindevej 15 Tlf./Fax Skamby Biltlf Netbank konto-kik tjek din konto, og send gratis sms er. Rugårdsvej 191, 5210 Odense NV, tlf Støt annoncørerne de støtter TPI OLE NIELSEN Aut. VVS installatør Alt i vand, varme og sanitet udføres SPANGSVEJ 53 TLF

32 Od06605 Tarup-Paarup Idrætsforening Paarupvej Odense NV Brevpost 32

58. årgang Nr. 3 April, maj 2015. Forældre/barn-holdet. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

58. årgang Nr. 3 April, maj 2015. Forældre/barn-holdet. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 58. årgang Nr. 3 April, maj 2015 Forældre/barn-holdet Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 MINDEORD Tidligere sekretær og næstformand i Tarup-Paarup Idrætsforening

Læs mere

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion 57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014 Forårsopvisning Motion TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2014 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed

Læs mere

Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI

Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI 55. årgang Nr. 10 December 2012 Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI Motion 2 NYTÅRSMARCH! Som noget helt nyt arrangerer Gymnastikafdelingen

Læs mere

54. årgang Nr. 9 November 2011. Rope Skipping. Motion

54. årgang Nr. 9 November 2011. Rope Skipping. Motion 54. årgang Nr. 9 November 2011 Rope Skipping Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk i Paarup-Hallen Indbydelse til årets juletræsfest, der afholdes Søndag den 4. december 2011 kl. 13-15.30. Eftermiddagen

Læs mere

55. årgang Nr. 8 Oktober 2012. oprydningsdag i Odense Idrætshal. Motion

55. årgang Nr. 8 Oktober 2012. oprydningsdag i Odense Idrætshal. Motion 55. årgang Nr. 8 Oktober 2012 oprydningsdag i Odense Idrætshal Motion 2 3 4 INVITATION TIL FODBOLDENS ÅRSFEST I UNGDOMSAFD. PÅRUPHALLEN LØRDAG DEN 27. OKTOBER 2012 KL. 18.00 22.30 Aftenens program: Kl.

Læs mere

53. årgang Nr. 1 Januar/februar 2010

53. årgang Nr. 1 Januar/februar 2010 53. årgang Nr. 1 Januar/februar 2010 Juletræsfest 2009 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk Nytår 2009 Så er der atter gået et år. For første gang i flere år ser det igen ud til at medlemstallet i vores forening

Læs mere

57. årgang Nr. 6 December 2014. Opvisning i Tarup Centret. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

57. årgang Nr. 6 December 2014. Opvisning i Tarup Centret. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 57. årgang Nr. 6 December 2014 Opvisning i Tarup Centret Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 3 4 JULETRÆSFEST 2014. Jeg glæder mig i denne tid; nu falder julesneen hvid,

Læs mere

58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015. Fastelavn 2015. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015. Fastelavn 2015. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015 Fastelavn 2015 Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 HOVEDGENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling Tirsdag den 28. april 2015 kl.19.30

Læs mere

57. årgang Nr. 5 November, december 2014. Deltagere til Sponsor cykelløbet. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

57. årgang Nr. 5 November, december 2014. Deltagere til Sponsor cykelløbet. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 57. årgang Nr. 5 November, december 2014 Deltagere til Sponsor cykelløbet Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 3 4 5 Printstation Bolbro v/erik Th. Clemmensen Hauges Plads

Læs mere

58. årgang Nr. 4 August, september 2015. Cirkus gymnastikskole. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

58. årgang Nr. 4 August, september 2015. Cirkus gymnastikskole. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 58. årgang Nr. 4 August, september 2015 Cirkus gymnastikskole Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 Forandringer i sommerferien Sommerferien er for de fleste overstået

Læs mere

52. årgang Nr. 2 Marts 2009

52. årgang Nr. 2 Marts 2009 52. årgang Nr. 2 Marts 2009 Martin Køhler fra danseinstitut OSF (Odense Sportsdanser Forening) viser damerne trinene Mindeord af hovedformand Steen Wandrup Jørgensen i Tarup-Paarup Idrætsforening. Håndbold-legenden

Læs mere

53. årgang Nr. 8 Oktober 2010. Det kræver koncentration at steppe. Motion

53. årgang Nr. 8 Oktober 2010. Det kræver koncentration at steppe. Motion 53. årgang Nr. 8 Oktober 2010 Det kræver koncentration at steppe Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk INDVIELSEN AF DE FIRE NYANLAGTE PETANQUEBANER. På en dejlig sensommeraften mandag den 30. august

Læs mere

56. årgang Nr. 6 December 2013. Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest. Motion

56. årgang Nr. 6 December 2013. Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest. Motion 56. årgang Nr. 6 December 2013 Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest Motion 2 3 4 JULETRÆSFEST 2013 Så er årets juletræsfest lige på trapperne. Den afholdes i Paarup-hallen Søndag

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere