UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER Indledning Velkmst Generelle frhld Ordregiver: Kntaktpersner Prcedure fr elektrnisk tilbudsafgivelse: Tidsplan Udbudsmateriale Udbudsmaterialets indhld Spørgsmål til udbudsmaterialet Besigtigelse g infrmatinsmøde Rettelsesblad Den udbudte rengøringspgave Rengøringspgaven Optiner Delbud Alternative tilbud Kntrakten Kntraktens løbetid Kntrltilbud Udarbejdelse/indhld af tilbud Sprg g tilbudspriser Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbuddets udfrmning Identifikatin af tilbudsgiver mv Pris Metde- g kvalitetsbeskrivelse Beskrivelse af leverandørens rganisering Frpligtelser Tilbudsgivers mkstninger Frtrlighed g ejendmsret Aflevering af tilbud Aflevering Tildeling Tildelingskriterier Orientering Servicemægleren A/S har til enhver tid phavs- g brugsretten til nærværende materiale. Cpyright Servicemægleren A/S Side 1

3 1. Indledning 1.1 Velkmst Vibrg Kmmune (i det følgende benævnt Ordregiver) byder herved velkmmen til deltagelse i udbud af rengøring af en række adresser i Vibrg Kmmune. Udbuddet gennemføres sm et begrænset udbud efter EU s udbudsdirektiv. Dette betyder, at udbudsprceduren er underlagt en række frmelle regler g krav. Særligt skal det fremhæves, at Ordregiver kan være frpligtet til at afvise tilbud, der indehlder frbehld (afvigelser) ver fr udbudsmaterialets krav g betingelser, jf. pkt ikke er vedlagt den dkumentatin, der er efterspurgt i udbudsmaterialet, jf. pkt. 5. ikke er mdtaget krrekt, jf. pkt Tilbudsgiverne pfrdres derfr til at sætte sig nøje ind i udbudsmaterialets bestemmelser g frister g i øvrigt stille spørgsmål, hvis der er frhld, der giver anledning til tvivl. Udbudsbekendtgørelsen er ffentliggjrt i Supplement til Den Eurpæiske Unins Tidende den 3. maj 2012 under ID: 2012/S Generelle frhld 2.1 Ordregiver: Vibrg Kmmune Prinsens Allé 5, 8800 Vibrg Fr en nærmere beskrivelse af Ordregiver henvises i øvrigt til Ordregivers hjemmeside Kntaktpersner Alle henvendelser frud fr tilbudsafgivelsen m yderligere plysninger, dkumentatin mv. skal rettes til Servicemægleren A/S igennem udbudsværktøjet Mercell Surcing Service: Mercell Danmark A/S, eller ring på Det er ikke muligt at kntakte Ordregiver eller Servicemægleren A/S på anden måde end via vennævnte kntaktplysninger. Kntaktpersn ved Servicemægleren A/S er Hans-Henrik Jahn Nielsen. Svar på henvendelser, besvarelser af spørgsmål, rettelsesblade samt øvrige meddelelser under udbudsfrretningen vil blive gjrt tilgængelige via Mercell Surcing Service. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2 vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet. Cpyright Servicemægleren A/S Side 2

4 2.3 Prcedure fr elektrnisk tilbudsafgivelse: 2.4 Tidsplan Du kan via systemet stille spørgsmål mkring pgaven til Ordregiver samt afgive tilbud g uplade tilbudsdkumenter. Spørgsmål skal stilles i systemet under fanen "Kmmunikatin". Svar fra Ordregiver afgives i annymiseret frm g kan ses under fanen "Ekstra Inf", efter at der er publiceret svar. Alle dkumenter i tilbuddet til Ordregiver skal uplades g sendes igennem Mercell Surcing Service inden tidsfristen udløber g er mkstningsfrit fr leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur/nemid. Hvis du ikke har digital signatur/nemid, kntakt da 3 dage før tilbudsfristen udløber, vil du mdtage en påmindelse mkring pgaven på din e- mail. Spørgsmål mkring funktinaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kmmunikatin med Ordregiver skal fregå igennem udbudsværktøjet Mercell Surcing Service. Udbudsprceduren kan frventes at følge nedenstående tidsplan: Tidspunkt Begivenhed 7. nvember 2012 Udbudsmaterialet tilgængeliggøres 13. nvember 2012 Frist fr tilmelding til besigtigelse Uge 47 g 48, 2012 Besigtigelse g infrmatinsmøde 14. december 2012 kl Frist fr aflevering af spørgsmål 3. januar 2012 Referat fra infrmatinsmøde tilgængeliggøres 17. januar 2013 kl Frist fr aflevering af tilbud Uge 4, 2013 Eventuel teknisk afklaring Uge 12, 2013 Frventet rientering m tildeling af kntrakt Cpyright Servicemægleren A/S Side 3

5 3. Udbudsmateriale 3.1 Udbudsmaterialets indhld Udbudsmaterialet består ud ver nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag af følgende dkumenter: Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Bilag G Udkast til kntrakt Kravspecifikatin Tegninger g lkalefrtegnelse Tilbudslister Erklæring vedrørende skatter g afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser m beskyttelse på arbejdspladsen g arbejdsfrhld i øvrigt Oversigt ver enheder Medarbejderplysninger i relatin til virksmhedsverdragelse Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell Surcing Service sm PDFdkument, mens Bilag D er tilgængeligt sm Excel-dkument. 3.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiverne har mulighed fr at stille spørgsmål til udbudsmaterialet eller anmde m yderligere plysninger vedrørende den udbudte rengøringspgave. Af hensyn til en ensartet behandling af eventuelle spørgsmål skal sådanne spørgsmål fremsendes via Mercell Surcing Service. Ved spørgsmål til systemet kntaktes Mercell Danmark A/S, eller ring på , jf. pkt Samtlige ikke systemrelaterede mundtlige henvendelser vil, af hensyn til Ordregivers frpligtelse til at behandle tilbudsgiverne ligeligt, blive afvist. Alle spørgsmål g svar vil via Mercell Surcing Service blive gjrt tilgængelige fr samtlige tilbudsgivere i annymiseret frm. Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet g/eller den udbudte pgave skal være stillet inden fredag den 14. december 2012 kl Henvendelser, sm mdtages inden venstående tidsfrist, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, sm fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare disse senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Henvendelser, sm mdtages senere end 6 dage fr tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Cpyright Servicemægleren A/S Side 4

6 3.3 Besigtigelse g infrmatinsmøde Fr at etablere den bedst mulige infrmatin g det bedste grundlag fr afgivelse af tilbud afhlder Ordregiver et infrmatinsmøde, hvr der rienteres m den udbudte pgave samt besigtigelse af de berørte enheder. Tilbudsgiverne pfrdres til at deltage i infrmatinsmøde g besigtigelse. Det frudsættes, at tilbudsgiverne har gjrt sig bekendt med bygningerne g det er alene tilbudsgivernes ansvar, hvilke m²-antal, der lægges til grund fr beregningen af tilbuddet. Infrmatinsmødet afhldes mandag den 19. nvember 2012 kl på adressen: Prinsens Allé 5, 8800 Vibrg Mødested: M.5, 5. Sal Umiddelbart efter infrmatinsmødet starter besigtigelsen af de enkelte enheder. Besigtigelsen kmmer til at fregå efter en nærmere tilrettelagt plan g frventes at strække sig ver uge 47 g 48, Tilmelding til besigtigelsen er nødvendig g skal fretages via kmmunikatinsmdulet i Mercell Surcing Service senest den 13. nvember Der må maksimalt deltage t persner fra hver tilbudsgiver. Referat fra infrmatinsmødet samt besigtigelse, herunder svar på eventuelle indkmne spørgsmål, frventes ffentliggjrt trsdag den 3. januar Rettelsesblad I tilfælde af, at Ordregiver finder det nødvendigt at fretage ændringer i udbudsmaterialet, vil meddelelse herm blive givet skriftligt via Mercell Surcing Service til samtlige tilbudsgivere g herefter vil rettelserne være tilgængelige i systemet i frm af rettelsesblade. Rettelsesblade nummereres frtløbende g indgår i udbudsmaterialet. 4. Den udbudte rengøringspgave 4.1. Rengøringspgaven Den udbudte pgave mfatter rengøring af en række adresser hs Ordregiver, hvilke er nærmere defineret i Bilag F, B samt i Bilag C. 4.2 Optiner Kravene til rengøringens kvalitet, hyppighed g mfang er nærmere beskrevet i bilagene nævnt under pkt. 3.1 Der henvises til Bilag B, pkt.8. Cpyright Servicemægleren A/S Side 5

7 4.3 Delbud Opgaven udbydes i 8 delaftaler g der kan afgives tilbud på en eller flere af disse i det mfang tilbudsgiveren er prækvalificeret hertil. Delaftalerne kan skitseres sm følger: 1. Udførelse af rengøring på udvalgte enheder i Vibrg by - Nrd 2. Udførelse af rengøring på udvalgte enheder i Vibrg by - Vest 3. Udførelse af rengøring på udvalgte enheder i Vibrg by - Syd 4. Udførelse af rengøring på udvalgte enheder i Vibrg by - Øst 5. Udførelse af rengøring på udvalgte enheder i Vibrg Kmmune - Sydvest 6. Udførelse af rengøring på udvalgte enheder i Vibrg Kmmune - Vest 7. Udførelse af rengøring på udvalgte enheder i Vibrg Kmmune - Nrdøst 8. Udførelse af rengøring på udvalgte enheder i Vibrg Kmmune - Sydøst 4.4 Alternative tilbud Der mdtages ikke alternative tilbud. 4.5 Kntrakten Rengøringsaftalen skal indgås på grundlag af det kntraktudkast, der er vedlagt udbudsmaterialet sm Bilag A. Den endelige kntrakt vil blive tilrettet i verensstemmelse med det vindende tilbud. Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at Ordregiver har ret til at afvise ethvert tilbud med frbehld verfr kntraktens bestemmelser g vil være frpligtet til at afvise tilbud med frbehld ver fr grundlæggende elementer i kntrakten. Tilbudsgiver pfrdres derfr til at sætte sig nøje ind i kntraktens bestemmelser inden afgivelse af tilbud. 4.6 Kntraktens løbetid Kntrakten indgås pr. 1. august 2013 fr en 3-års peride g phører uden yderligere varsel den 31. juli Der er ptin fr frlængelse af Kntrakten på uændrede vilkår i 2 x 1 år. Frlænges kntrakten ikke, udløber den uden yderligere meddelelse. Frlængelse vil blive varslet med 4 måneders varsel inden kntraktens udløb. 4.7 Kntrltilbud Ordregiver afgiver kntrlbud. Cpyright Servicemægleren A/S Side 6

8 5. Udarbejdelse/indhld af tilbud 5.1. Sprg g tilbudspriser Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk g beløbsangivelser skal være i danske krner (DKK) ekskl. mms, men inklusiv alle øvrige afgifter Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiver er frpligtet til at vedstå sit tilbud i 9 måneder efter tilbudsfristen, til g med den 17. ktber Ordregiver anser ikke en kntrakt fr indgået g udbudsfrretningen fr afsluttet, før kntrakten er underskrevet ubetinget af begge parter. 5.3 Tilbuddets udfrmning Tilbuddet skal indehlde samtlige de i udbudsmaterialet angivne ydelser inkl. alle nødvendige biydelser. Tilbuddet skal vedhæftes alle relevante plysninger, sm er nødvendige fr en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet g i den frbindelse fastlæggelse af ydelsens mfang. Tilbuddet skal indehlde følgende: Identifikatin af tilbudsgiver mv Pris Oplysning m tilbudsgivers navn, adresse g CVR-nummer samt navn, telefnnummer g adresse på kntaktpersner. Pris skal afgives i verensstemmelse med det i punkt 7.1 anførte vedrørende tilbudspris Metde- g kvalitetsbeskrivelse Metde- g kvalitetsbeskrivelse skal afgives i verensstemmelse med det i punkt 7.1 anførte vedrørende kvalitet Beskrivelse af leverandørens rganisering Beskrivelse af tilbudsgivers samarbejdsrganisatin skal afgives i verensstemmelse med det i punkt 7.1 anførte vedrørende rganisering. Cpyright Servicemægleren A/S Side 7

9 5.3.5 Frpligtelser I tilbuddet skal angives, at tilbudsgiver har taget hensyn til de i lvgivningen gældende frpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen g m arbejdsfrhld i øvrigt. Tilbudsgiver har mulighed fr at indhente de relevante plysninger m natinale eller reginale frpligtelser vedrørende skatter g afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser m beskyttelse på arbejdspladsen g arbejdsfrhld i øvrigt på følgende adresser: Kntaktdata vedrørende skatter: Skat, Hvedcentret Østbanegade 123 DK-2100 København Ø Tlf Internet: Kntaktdata vedrørende miljøbeskyttelse: Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Tlf Internet: Kntaktdata vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen g arbejdsvilkår: Arbejdstilsynet Landskrnagade 33 DK-2100 København Ø Tlf Internet: Ovennævnte plysninger skal afgives ved at udfylde, underskrive, indscanne g vedhæfte den sm Bilag E vedlagte erklæring vedrørende skatter g afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser m beskyttelse på arbejdspladsen g arbejdsfrhld i øvrigt. 5.4 Tilbudsgivers mkstninger Tilbudsgivers mkstninger i frbindelse med udbudsfrretningen er Ordregiver uvedkmmende g kan ikke kræves refunderet. Der ydes således ikke betaling fr deltagelse i udbudsfrretningen. Cpyright Servicemægleren A/S Side 8

10 5.5 Frtrlighed g ejendmsret Frtrlighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers persnale g rådgivere mv., er frpligtet til at iagttage ubetinget tavshed g frtrlighed ver fr tredjemand med hensyn til enhver plysning m Ordregiver, sm måtte kmme til tilbudsgivers kundskab i frbindelse med udbudsfrretningen, g sm efter sin karakter må betragtes sm værende frtrlig Ejendmsret Det udleverede udbudsmateriale g de heri indehldte infrmatiner er Ordregivers ejendm g skal behandles frtrligt, jf. venfr nævnte pkt Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end nærværende udbudsfrretning uden frudgående skriftligt samtykke fra Ordregiver. Det afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiver. 6. Aflevering af tilbud 6.1. Aflevering Tilbuddet skal afgives elektrnisk via Mercell Surcing Service senest trsdag den 17. januar 2013 kl g skal indehlde følgende: Tilbudslisterne (hele Bilag D i sin fulde længde) i udfyldt, dateret, underskrevet g indscannet frm fr hver enkelt delaftale. Tilbudslisterne (hele Bilag D i sin fulde længde) sm Excel-dkument i udfyldt frm fr hver enkelt delaftale. Metde- g kvalitetsbeskrivelse jf. pkt. 7.1 Beskrivelse af tilbudsgivers samarbejdsrganisatin, jf. pkt Bilag E i udfyldt, dateret, underskrevet g indscannet frm sm dkumentatin fr, at tilbudsgiver har taget hensyn til de i lvgivningen gældende frpligtelser, jf. pkt Tilbudsgivere har ikke adgang til at vervære åbningen af tilbuddene. Efter udløb af tilbudsfristen, sm den fremgår af Mercell Surcing Service, er der ikke længere mulighed fr at redigere/fremsende tilbud. Cpyright Servicemægleren A/S Side 9

11 7. Tildeling 7.1. Tildelingskriterier Kntrakten vil blive tildelt det øknmisk mest frdelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende delkriterier: Tilbudspris (Vægtning 65 %) Kvalitet (Vægtning 25 %) Organisering (Vægtning 10 %) Ordregiver vil ved vurderingen af delkriterierne lægge vægt på nedenstående underkriterier sm angivet under hvert delkriterium: Tilbudspris Ved vurderingen af "tilbudspris" vil Ordregiver lægge vægt på; det tilbudte årlige vederlag fr den udbudte rengøringspgave inklusiv eventuelle rabatter (90 %) samt de tilbudte ptinspriser (10 %) Eventuelle rabatter på det tilbudte årlige vederlag skal afgives i hele prcenter g kan gives i henhld til følgende 3 intervaller: Såfremt leverandøren vinder mellem 2 g 4 delaftaler gives der x % rabat på alle de vundne delaftaler Såfremt leverandøren vinder 5 eller 6 delaftaler gives der x % rabat på alle de vundne delaftaler Såfremt leverandøren vinder 7 eller 8 delaftaler gives der x % rabat på alle de vundne delaftaler I det mfang der ydes rabatter i verensstemmelse med venstående, skal der ydes den samme prcentmæssige rabat pr. interval på alle delaftaler. I tilfælde af at der alligevel er frskel i rabatprcenterne fr intervallerne i de enkelte delaftaler, vil rabatprcenten blive fastsat til den højest angivne rabatprcent. Tilbuddet skal afgives ved at udfylde den sm Bilag D vedlagte tilbudsliste (Exceldkumentet). Alle pster på tilbudslisten skal udfyldes. Alle pster på tilbudslisten vedrørende timer skal udfyldes med psitive tal. Kvalitet Ved vurderingen af "kvalitet" vil Ordregiver fretage en samlet helhedsvurdering af; det tilbudte årlige timetal (80 %) samt tilbudsgivers udførelse af pgaven metdemæssigt g kvalitetsmæssigt (20 %) Cpyright Servicemægleren A/S Side 10

12 Til brug fr vurderingen anvendes de af tilbudsgiver i tilbudslisten anførte timetal samt tilbudsgivers metde- g kvalitetsbeskrivelse. Metde- g kvalitetsbeskrivelsen må maksimalt fylde 8 A4-sider g skal beskrive nedenstående punkter, der vurderes ud fra en samlet helhedsvurdering: brug af eventuelle kmbinatinsgulvvaskemaskiner, der vil blive anvendt ved udførelsen af den aktuelle rengøringspgave. Herunder ønskes beskrevet, hvr mange årlige maskintimer, der vil blive anvendt, hvr stre arealer, maskinerne anvendes til samt hvilke enheder, maskinerne påtænkes anvendt på. Brug af sådanne kmbinatinsgulvvaskemaskiner må ikke medføre en frringelse i frhld til den i udbudsmaterialet beskrevne g krævede rengøringsstandard. leverandørens egenkntrl af det udførte arbejde udver det sm minimum krævede, jf. Bilag B, pkt. 1.1, 3.2 g 3.5. leverandørens planlagte instruktin af medarbejdere frud fr pgavestart samt ved udskiftning af persnale. hvrledes leverandøren vil sikre Ordregiver, at den i udbudsmaterialet beskrevne kvalitet leveres samt at de i tilbudslisterne anførte timetal anvendes på de enkelte enheder. Såfremt beskrivelsen fylder mere end 8 A4-sider, vil tilbuddet blive betragtet sm værende ikke knditinsmæssigt. Organisering Organisering vurderes på baggrund af den beskrevne rganisering g Ordregivers bedømmelse af mfang g kvalitet i denne. Til brug fr vurderingen af dette anvendes den af tilbudsgiver fremsendte beskrivelse. Beskrivelsen af tilbudsgivers rganisering må maksimalt fylde 8 A4-sider g skal beskrive nedenstående punkter, der vurderes ud fra en samlet helhedsvurdering: Organisatinsdiagram fr den påtænkte rganisering af pgaven. Prcedure fr udskiftning af kntaktpersner hs leverandøren. Prcedure fr afløsning i frbindelse med ferie g sygdm.s.v. Prcedure fr håndtering af verdraget persnale fra enheder i Vibrg Kmmune. Såfremt beskrivelsen fylder mere end 8 A4-sider, vil tilbuddet blive betragtet sm værende ikke knditinsmæssigt. Cpyright Servicemægleren A/S Side 11

13 7.2. Orientering Samtlige tilbudsgivere vil via Mercell Surcing Service hurtigst muligt g samtidig blive rienteret m resultatet af udbudsfrretningen. Resultatet frventes ffentliggjrt i uge 12, Da pgaven er udbudt sm delaftaler, vælges den fr Ordregiver samlet set øknmisk mest frdelagtige løsning, hvilket kan indebære, at der vælges flere leverandører. En tilbudsgiver kan få tildelt flere delaftaler. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver m, at tilbudsgivers tilbud er identificeret sm det øknmisk mest frdelagtige tilbud, er ikke et løfte m at ville indgå kntrakt med tilbudsgiver. Endelig g bindende aftale anses således ikke fr indgået, før Kntrakten er underskrevet ubetinget af begge parter. Cpyright Servicemægleren A/S Side 12

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud med frhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4. Tilbud... 9 5.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag Rettelsesblad 1 + 2 + 3 + 4 1 Rettelse 1 - Fejl g ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag g kntraktbilag Udbudsbetingelser pkt. 1.15 Vareprøver Leveringssted fr vareprøver De 2 første punkter under

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE

UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE Københavns Kmmune Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE DATO: 02. NOVEMBER 2017 Udbudsbetingelser fr danskuddannelse fr

Læs mere

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune Annncering vedrørende fritvalgsmrådet i Rudersdal Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering mfatter praktisk hjælp g persnlig pleje efter 83, 83a g 84 i servicelven g delegeret grundlæggende sygepleje

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema Bilag 1 Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Tilbudsskema Alle priser skal oplyses i DKK og ekskl. moms. Priserne skal indeholde alle med ydelsen forbundne

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

ALBERTSLUND KANALGADEN

ALBERTSLUND KANALGADEN Marts 2016, Revisin 0 ALBERTSLUND KANALGADEN Bestemmelser m udbud g tilbud (BUT) PROJEKT Bestemmelser m udbud g tilbud (BUT) Prjekt nr. 217239 Dkument nr. 1216238910 Udarbejdet af KBV/LIDH Kntrlleret af

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af Hjemmeplejebiler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud med forhandling af RIS/PACS-løsning til Region Syddanmark. (i det følgende kaldet RIPA-Syd)

UDBUDSBETINGELSER. Udbud med forhandling af RIS/PACS-løsning til Region Syddanmark. (i det følgende kaldet RIPA-Syd) UDBUDSBETINGELSER Udbud med frhandling af RIS/PACS-løsning til Regin Syddanmark (i det følgende kaldet RIPA-Syd) EU-udbud nr.: 2017/S [xxx-xxxxxx] Offentliggjrt i EU-tidende den [xx. december 2017] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere