ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. NR. 115 Januar ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 115 Januar 2012 30. ÅRGANG"

Transkript

1 ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN NR. 115 Januar ÅRGANG

2 Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm, Foldby og Tinning. Oplag: 560 stk. 4 gange årligt. Varmeservice ApS Salg og Service - Døgnvagt Varmeanlæg store og små Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr Tlf REDAKTION: Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, Foldby, 8382 Hinnerup Tlf (ansvarshavende) Untitled :13 Foldby Murerforretning NÆSTE NUMMER AF KIFFEN UDKOMMER ULTIMO april 2012 Stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest den 12/ EFTERLYSNING: Vi mangler stadigvæk kreative mennesker, som vil være med til at skrive i KIFFEN. Har du lyst til at være med, så henvend dig til Jens. Tilbygning Ombygning Reparation Murermester Hans Peter Andersen Fusagervej 30, Foldby 8382 Hinnerup Telefon: / Alt malerarbejde udføres af MALERFIRMAET Réne Mikkelsen Tinningvej 17, Foldby 8382 Hinnerup Tlf /

3 KIF Årsberetning 2011 Så er endnu et år gået, og tiden for en ny generalforsamling nærmer sig. Det har som altid været et begivenhedsrigt år i Korsholm Idrætsforening, der også i år er udfordret af den økonomiske krise med vanskelige arbejdsbetingelser for vort sponsorudvalg. Ikke desto mindre er flere af vores traditionelle arrangementer så som håndboldskole, sommerfest mm. blevet afviklet på meget tilfredsstillende vis, og vores øvrige aktiviteter og tilbud kan stadig opretholdes på samme niveau som i de foregående sæsoner, hvilket er særdeles positivt. Fodbold I fodbold har KIF spillerne som nogle af de få i kommunen haft fast grund under fødderne i en våd sommer. Banerne har trods den megen regn været gode at spille på. Også for bænkevarmerne har forholdene været gode i år, da Nordea Fonden har sponsoreret to nye overdækkede udskiftningsbænke. På ungdomssiden har det været et godt år, uden problemer med at fastholde medlemmer, ligesom det har været problemfrit at skaffe trænere til holdende. Som noget nyt, er det lykkedes at starte et rent pigehold op for U 11 pigerne, hvilket forhåbentligt kan tiltrække endnu flere piger til klubben. Seniorafdelingen har derimod haft et lidt mere turbulent år. Efter en flot oprykning til serie 3 sidste år, bød foråret på en resultatmæssig deroute. Dette resulterede desværre i et stort mandefald samtidig med, at træner Allan Asp bebudede sin afgang. Man var på den baggrund tvunget til at trække holdet fra turneringen, hvilket naturligvis er meget ærgerligt. Med Dennis Jacobsen (tidl. spillende assistenttræner) som ny træner, har klubbens serie 6 hold imidlertid oplevet en flot medlemstilgang, der hovedsagligt er lokalt forankret, og fremtiden ser derfor nu atter fornuftig ud for seniorerne. Old Boys holdende er noget mere stabilt kørende, men kunne dog godt bruge nogle ekstra spillere, så man ikke er så sårbare i forhold til afbud og skader. Håndbold Fourstars senior damer kan i denne sæson stille med 3 hold, herunder et hold i serie 1. Også Fourstars U 14 drenge havde ved sæsonstart stor tilslutning, der dog sidenhen er skrumpet en smule, men kan dog stadig stille med 2 hold. Drengene træner af og til med Hammel. Træningssamarbejdet med andre klubber har også været aktuelt for hhv. U 12 drengene, der også træner med Hammel og U 12 pigerne, der har indledt et samarbejde med Grundfør. U 10 drenge og piger samt årgangene er alle godt besat med såvel børn som trænere. Den årlige håndboldskole i juni var som sædvanlig en succes med 74 tilmeldte børn i alderen 7-11 år fra 5 forskellige klubber. Bag succesen stod 35 frivillige unge og voksne, der har lagt et stort arbejde i både planlægning og 3

4 afvikling af håndboldskolen. En stor tak til dem og vejrguderne, der var noget mildere stemt i år end tidligere. Badminton U 11 og U 13 holdende har haft en mindre udskiftning, men er på samme medlemstal som sidste sæson. Det har i efteråret været vanskeligt at komme af sted til stævner, da der enten ikke været for få tilmeldinger fra spillere, eller fordi stævnerne er blevet aflyst. Dette tegner dog noget lysere her i foråret. U 15 spillerne har derimod oplevet en medlemstilbagegang, og har samtidig ikke været til nogle stævner. Der arbejdes på at rette op på disse forhold. Klubben i øvrigt Sommerfesten i august fik med et fint sensommervejr et bedre afsæt end ved sidste års monsunregn. Det økonomiske resultat var en smule under gennemsnittet, idet overskuddet i år beløb sig til ca kr., hvilket bl.a. kan tilskrives ekstraordinære udgifter til køb af en container til opbevaring. Til gengæld skete afviklingen meget tilfredsstilende, da der var øget tilgang af frivillige til bl.a. teltopsætning og nedtagning. Festudvalget blev således aflastet bedre i år end tidligere. Blandt de ting der skal arbejdes på at forbedre til næste år kan nævnes organiseringen af gadefodboldturneringen, der blev aflyst pga. manglende tilmelding. Det sammen gjorde sig gældende for Bank Cup en og seniorfodboldkampen. Sponsorcykelløbet i år havde deltagelse af 39 børn. Der var som altid præmier til de 3 første placeringer, samt lodtrækning af præmier til de øvrige deltagere. Som noget nyt har de fleste medlemmer i år stiftet bekendtskab med Klubmodulet. Det viste sig at være en relativ ukompliceret fødsel med efterfølgende få børnesygdomme. Efter en indkøringsperiode har systemet allerede lettet arbejdet i forbindelse med opkrævning af kontingenter, holdtilmeldinger, mailkorrespondance mm. Der er således generel tilfredshed med det nye system. Angående klubhuset sker der løbende vedligeholdelse og småforbedringer. Det overvejes at anskaffe et tv-abonnement, så man kan mødes og se fodboldkampe, eller andet tv, i klubhuset. Der er i år anskaffet en hjertestarter, der vil blive hængt op i klubhuset. Den er sponseret af 1. maj Fonden. Nærmere information herom følger. Der har i det forgangne år været en del snak om halharmonisering i Favrskov Kommune. Der har i den anledning været holdt flere møder med den kommunale forvaltning, der dog stadig ikke er i stand til at kunne redegøre tilstrækkeligt fyldestgørende for konsekvenserne af den omtalte halharmonisering. KIF har derfor sammen med GUI, HGS, HOG og SGF afgivet et høringssvar til Favrskov Kommune, hvori klubberne påpeger, at kommunens harmoniseringsmodel endnu er alt for utilstrækkelig til at vi kan bakke op om forslaget. Det slingrende forløb har dog allerede givet udfordringer i håndboldafdelingen, hvor der forståeligt nok hersker tvivl om, hvorvidt der i budgettet skal afsættes midler til dækning af de varslede gebyrer for halleje. Man må med stor sandsynlighed forvente, 4

5 at halharmoniseringen gennemføres, men den nuværende model lader dog meget tilbage at ønske. Med hensyn til harmonisering har det både i KIF s bestyrelse samt i vores naboklubber været til diskussion, om tiden er moden til en styrkelse af klubbernes samarbejde, herunder om en egentlig klubsammenlægning kunne komme på tale. Dette er naturligvis en diskussion, der kommer til at løbe over længere tid. Indtil videre er spørgsmålet stadig uafklaret. I KIF s fodboldafdeling har man tilkendegivet, at interessen nok er begrænset pt. idet man mener at Fourstars samarbejdet er tilstrækkeligt for nuværende. I håndboldafdelingen er man umiddelbart mere positiv stemt overfor et styrket samarbejde. Som sagt er det en debat, der vil fortsætte ind i det nye år, og bestyrelsen vil løbende holde medlemmerne orienteret via vores hjemmeside/kiffen. Slutteligt skal der rettes en stor tak til alle dem, der gør det muligt, at vi i KIF stadig kan tilbyde nogle gode idrætsoplevelser til vores medlemmer. Dette havde ikke været muligt uden hjælp fra alle vores dygtige og engagerede ledere, trænere og øvrige frivillige kræfter, der giver en hånd med ved udvalgsarbejde, sommerfest mm. Og endelig en tak til KIF s Støttevenner og sponsorerne, der bidrager til den anstrengte økonomi. /Martin Thomsen A/S Omega 1, Søften Hinnerup Fax Lej forsamlingshuset til fester og lignende på tlf Der åbnet for at at blive medlem for sognets beboere ved at købe et andelsbevis a, kr 100,00 om året. Henvendelse kan ske til formanden Erik Nielsen tlf Husk vi har banko hver torsdag kl bestyrelsen 5

6 Blomstrer Blomtsrer bare længere... Queen MoreFlowers Paris Evergreen U.S. Patent No. 7,453,032(granted) & Patent No. 7,847,150 (granted) Knud Jepsen a/s Skanderborgvej 193 DK-8382 Hinnerup I/S Foldby Vandværk Formand Niels Peter Jensen Tlf.: Mobil: Kasserer Søren Pedersen Tlf.: Mobil: Thomas Eriksen tlf: Steen Billes Gade 7B, 1. tv Aarhus N fax:

7 Nyt fra fodboldafdelingen Fodboldafdelingen er mere eller mindre i vinterdvale, bortset fra Oldboys. Senior fodbold har, grundet de gode spilleforhold her i vinter, valgt at træne en gang om ugen, hvilket de gør sammen med de unge oldboys, til gavn for begge parter, de gamle får pulsen lidt højere op og de unge kan forhåbentlig nyde godt af de gamle s erfaring. Der er Nytårsappel for senior den 18. februar 2012, hold øje med hjemmesiden for nærmere tidspunkt. Old boys holder spillermøde mandag den 30. januar med træning kl. 19 og spillermøde kl. 21. Hos Four Stars 8382 er U18 pigerne stadig i gang, mens U17 og U19 drengene holder en lille vinterpause inden de starter i februar. Som mange måske har hørt eller læst om, så er vi startet på at bruge et nyt administrationssystem, hvor spillere skal tilmelde sig via hjemmesiden og samtidig betale. Håndbold og badminton har taget det i brug, med succes så turen kommer til fodbold, når vi starter i foråret. Der vil komme mere info om hvordan og hvorledes når tiden nærmer sig. Vi ses til foråret, til en ny og spændende sæson, hvor vi regner med at se alle tilbage på banerne og gerne lidt flere, så tag jeres kammerater og veninder med. Husk at holde øje med hjemmesiden for nærmere oplysning om starttidspunkt for sæsonen. Venlig hilsen Dan Gripping Fodboldformand FODBOLD/NYTÅRSAPPEL Seniorherrer starter sæsonen Lørdag den 18. februar 2012 Se tidspunkt på Vi mødes omklædt på banerne i Norring. Efter en let gang træning serveres varm suppe i klubhuset og træner Dennis Jacobsen vil herefter fortælle om forberedelser og forventninger til sæsonen. Fodboldudvalget 7

8 OLD BOYS fodbold Vi er 14 fodboldspillere, der spiller i 55 års rækken, det kræver stort set, at vi alle skal med hver gang. Det hænder jo, at der er nogen, der er skadet eller ikke kan af andre grunde og så er vi på den. Er du over 50 (vi må have 4 spillere med mellem 50 og 55) og har lyst til at spille fodbold, så find støvlerne frem og kom til træning mandag aften kl. 19. Du er velkommen til at kontakte undertegnede og høre nærmere. Vi spiller udendørs også om vinteren sne er ingen hindring, det gør det kun sjovere. Den yngste spiller er først i halvtredserne og den ældste, der spiller kamp er 72, herudover er der et par over 70, der træner med om vinteren og i sommerpausen. Godt Nytår U11 drenge Hos U11 drengene deltager vi ikke i stævner eller lignende i vinterhalvåret. Drengene har også travlt på håndboldfronten. I år starter vi igen op lige efter Påske med første træning torsdag den 12. april kl. 17 til 18. I år træner vi også 2 gange om ugen nemlig tirsdag og torsdag fra kl. 17 til 18. Aktivitetsniveauet for kommende sæson er, at vi spiller kamp ca. hver anden uge. Vi ses til første træning. Med venlig hilsen Jacob, Steven og Gunner Jens Toftum Old boys Fodbold Spillermøde Mandag den 30. januar 2012 Kl Træning Kl Spillermøde i klubhuset Herefter er klubben vært ved en gang suppe. Vi fortsætter træningen hver mandag kl Såvel gamle som nye spillere er velkomne. Bestyrelsen 8

9 Kom til Generalforsamling i KIF Onsdag d. 22. februar kl i Klubhuset i Norring Aftenen starter med generalforsamling i støttevennerne kl og derefter generalforsamling i Korsholm Idrætsforening. Man kan roligt møde op uden frygt for, at man bliver valgt ind i bestyrelsen, hvis man ikke er interesseret. Men vi håber fra bestyrelsens side, at det kommer mange med gode ideer til, hvordan vi kan gøre tingene bedre i fremtiden. Der vil være kaffe og brød til sidst. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det foreløbne år til godkendelse. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af forslag til ændring af vedtægterne. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt valg af udvalg. 11. Eventuelt. Venlig hilsen Korsholm IF KIF s Støttevenner 9

10 Håndbold efterår I skrivende stund er vi halvvejs gennem sæsonen og flere hold skal til stævner i dagene mellem jul og nytår. Det hele er på skinner og toget køre helt frem til april hvor forårssæsonen slutter. Vi står over for et år 2012, som kan blive afgørende for hvordan KIF organiserer håndbold mange år ud i fremtiden. Allerede i januar sætter de 4 idrætsklubber, under post nummer 8382, sig sammen. Dette for at diskutere, hvordan et øget samarbejde kan medvirke til positive synergier på både banen og i klubbernes administration. Hvorfor skal vi nu øge vores samarbejde med de andre klubber? Det spørgsmål er diskuteret med håndboldtrænere, i bestyrelsen og argumenterne er mange. Starter vi med at kigge tilbage på de sidste 4 år, så har vi haft flere forskellige sammensætninger af holdsamarbejde med andre klubber. FourStars klubberne, SGF, HOG og GUI har været de primære samarbejdsparter, men også Skovbakken, AGF, Hammel og Lerbjerg-Laurbjerg har deltaget i forskellige holdsamarbejdsaftaler. Enten direkte med KIF eller via FourStars. Argumenterne for alle disse samarbejdsaftaler har været nuanceret, men de har alle et fælles træk. Nemlig at vi har været for få spillere til selv at kunne stille et hold, eller at vi har haft et antal spillere som var for mange til et hold og for få til to. Nuancerne har været de sportslige målsætninger. Et hold samarbejde kræver en del arbejde i starten, med at få sat alt på benene. Efter at de praktiske detaljer er faldet på plads, skal de indgåede aftaler administreres. Klubberne skal dele alle udgifter, så alt efter hvilken klub der har udgiften, så sendes der regninger mellem klubberne. I sagens natur er der en del arbejde uden for Senior fællesspisning i Foldby Forsamlingshus Tirsdag den 31. januar 2012 Kl Traktement: Gule ærter, samt kaffe/the og småkager Pris kr Tilmelding i GOon senest fredag den 27.januar Evt. på tlf.: eller Eller på Med venlig hilsen Foreningsfællesskabet 10

11 banen, for at styre et holdsamarbejde. Et arbejde der i klubberne bliver færre og færre frivillige til at bestride. Arbejdet med at starte og vedligeholde et holdsamarbejde er absolut det hele værd. Det drejer sig jo i bund og grund om at få spillerne ud og spille så meget håndbold som muligt. Når det hele så alligevel kan blive for meget, så skyldes det at fleksibiliteten i samarbejdet hæmmes af, at to eller som i FourStars samarbejdet fire klubbers administrative regelsæt skal ind over alle beslutninger, der tages. Det kan til tider virke umuligt at skabe rammer, som har fokus i holdenes behov, frem for hensynet til klubbernes regelsæt. Min konklusion er, at vi nu og i fremtiden har brug for at samarbejde med andre klubber for at kunne få holdene til at hænge sammen. Men vi har brug for en model der modsat den nuværende ikke har de samme komplekse bindinger i flere klubbers regelsæt. Med andre ord tror jeg, at sammenlægning af alle håndbold aktiviteter i de fire FourStars klubber er den rigtige løsning, hvis vi vil skabe rammer der fokuserer på sporten frem for på administrative regelsæt. Kun opgaven med at opretholde det lokale engagement, som sikrer at vi når helt ind i stuerne i børnehaverne og helt ind i klasselokalerne i skolerne, kan komme i risiko for mindre fokus. Men jeg tror på, at det stadigt kan lade sig gøre, selvom at organisationen bliver større og skal rumme alle nuværende klubber. Hinnerup gymnastiksamvirke er et godt eksempel på at det kan lade sig gøre. De er de eneste udbydere af gymnastik i 8382 og når ud i alle gymnastiksale og haller. Der er vigtigt, at man ikke træffer sine beslutninger på baggrund af historikken alene. Vurderingen af om vores beslutninger fremadrettet er de bedste for KIF og medlemmerne skal måles op imod de muligheder og udfordringer vi har nu. Vi har de sidste år set en meget begrænset interesse for, at lave frivilligt arbejde i KIF s bestyrelse og flere udvalg. Det medførte sidste år, at der på grund af manglende kandidater, skulle en vedtægtsændring til for at generalforsamlingen kunne godkendes. Vi starter processen med de andre klubber i januar Har du en mening, så høre vi gerne fra dig!! Jeppe Andersen Håndboldformand Ring Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 - Vitten Hinnerup - Al vognmandskørsel - Affaldscontainere Sand - Sten - Grus - Krankørsel - Distribution Tlf Navervej 7, 8382 Hinnerup Claus Bil

12 Korsholm U10 piger. Efterårssæsonen Så er vi halvvejs i sæsonen. U10 pigerne er i alt 19. spillere. Så vi har haft to hold med i turneringen. Et B1 og et B3 hold. Vi har været heldige at få sponsor til begge hold: B1 erne har haft en lang række spændende kampe. Det er godt nok blevet til 6 nederlag. Men ingen kamp er tabt med mere end 4 mål og 2 kampe er sluttet uafgjort. Så det har været nervepirrende at følge pigerne fra sidelinjen. Pigerne giver sig altid fuldt ud til kampene. Nu skal vi lige have fundet opskriften til at vinde lidt flere af de tætte kampe. B3 holdet tabte 5 af de 6 første kampe. Men så kom fremgangen. De sluttede af med at vinde 3 af de sidste fire kampe. Den ene modstander tabte vi 11-3 til i første runde, mens vi sluttede af med at vinde 10-7 over dem i den sidste kamp på hjemmebane. Det siger alt om den flotte fremgang der er sket. Det er dejligt at se, at alle byder mere og mere ind. Både i forsvar og angreb. Derudover er det også dejligt at se, at der virkelig er kommet vilje og motivation på i kampene. Vi afholdt juleafslutning fredag den Først med træning. Derefter hurtig omklædning hvorefter, at der blev sat gang i pakke spillet. Til sidst hyggede vi os, med lidt hente pizza. Tak for efterårssæsonen På træner teamets vegne René Skanderborgvej 202, Norring, 8382 Hinnerup www. refshoejgaard.dk telefon Birgit Bak:

13 U12 piger til Skjern Cup Den 28. og 29. december var der Skjern Cup i håndbold. Vi havde tilmeldt et hold bestående af Grundfør og Korsholm spillere. Vi har i det daglige et rigtig godt træningssamarbejde og da Korsholm manglede nogle spillere til et langt stævne, så var denne løsning oplagt. Vi tog afsted den 28. om morgenen kl. 7 fra Korsholm skole. Pigerne var nærmest overfriske oven på julen og glædede sig meget til at komme i gang med noget håndbold. Vi var i pulje med Skjern2, Ikast og Hedensted. Vi spillede den første kamp kl mod Skjern. Den blev vundet sikkert og vi skulle nu først spille igen kl Her skulle vi møde turnerings senere vindere fra Ikast. Og det var da også en for stor en opgave. 2. halvleg blev dog kun tabt med 2 mål. I den sidste kamp tabte vi en tæt kamp til Hedensted. Vi blev derfor nr. 3 af 4 hold i puljen og skulle derfor spille B-Finaler den 29. Skuffelsen var forholdsvis stor. Men efter lidt aftensmad kom det gode humør hurtigt tilbage. Der var arrangeret diskotek. Men langt de fleste ville hellere til klasselokalet, hvor vi skulle overnatte. Her blev der hygget med diverse spil. På andendagen vandt vi kvartfinalen sikkert. I de to næste kampe (semi- o g finale) blev super spillet og gejsten virkelig fundet frem. Vi spillede to meget flotte kampe, hvor der virkelig blev gået til den og der blev vist flot udstråling på banen. Flot gået piger. Slutresultatet blev derfor en guldmedalje i B-Finalen med tilhørende pokal og medaljer. Flot! I finalen var der en flot opbakning til holdet. Rigtig mange forældre havde taget turen til Skjern og samtidig var der en flok AGF pigere, som heppede på os. Tak for det. Så tak til alle for et par dejlige dage i Skjern. På træner teamet s vegne. René Parallelvej Trige Tel

14 Håndboldskole 2012 Kære håndboldspillere i 1., 2., 3. og 4. klasse Til sommer er der igen håndboldskole for alle håndboldspillere i klasse. Håndboldskolen finder sted de første 4 dage i sommerferien, hvor vi spiller håndbold i Præstemarkhallen lørdag, søndag og mandag. Mandag overnatter vi i hallen og tirsdag formiddag siger vi farvel og god ferie. Håndboldskolen er for spillere både fra KIF og de andre klubber i Hinnerup og omegn. Der kan være ca. 80 deltagere på håndboldskolen. Der kommer invitation med mere information sidst i februar måned - men sæt allerede nu fire store krydser i kalenderen fra lørdag d. 30. juni til tirsdag d. 3. juli. Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer til Berit og Charlotte, der står for den praktiske planlægning af håndboldskole eller 14 Korsholm U10 piger vandt stævne i Skovbakken Den 27. december stod vi tidligt op, da vi skulle spille første kamp kl. 08:24 i Vejlby Risskov Centeret. Vi stillede med 2 hold. Der var rigtig meget energi i pigerne. Nu havde der jo også været håndbold pause i over en uge pga. julen. Det ene hold vandt sin pulje stort, mens det andet hold vandt sine to første kampe og skulle spille puljefinale mod Skovbakken, der også vandt sine to første kampe. Desværre blev det til et nederlag på et enkelt mål, efter at vi ellers havde ført med 1 mål et par min. før tid. Dermed skulle det andet hold møde i Skovbakken i finalen. Det blev en super spændende finale. Der var efterhånden en stor Korsholm gruppe i hallen, det skabte en rigtig god stemning. Efter en træg start på kampen kom der fuld gejst på, men den ordinære kamp sluttede uafgjort. I den forlængede spilletid var vi stærkest og vandt med 2 mål. En super flot indsats af pigerne, der fortjent fik guld medaljerne om halsen. Efterfølgende var der arrangeret hygge i privaten afsluttende med aftensmad og film. Herefter var der afhentning af en flok trætte piger. Det var en rigtig god afslutning på første halvdel af sæsonen.

15 Bestyrelsen: Formand Martin B. Thomsen,Damsbrovej Sekretær Søren Schou, Riisbakken dk Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej Jeppe Andersen, Fusagervej Carina Bjerregaard, Engholmen Dan Gripping, Damsbrovej Lisbeth K. Mortensen, Riisbakken Rene Jensen, Mølagervej Fodboldudvalg: Dan Gripping, Damsbrovej 49(formand) Martin B. Thomsen,Damsbrovej Jan Frier, Postvej 6 (Materiel) Heinrich Vesterholm, Riisbakken 1 (Ungdom) Heinrich Jacobsen, Postvej 36(Kampfordeler) Mikael Hansen, Fusagervej 9(Klubhus) Fredrik Schrøder, Rødtjørnvej 15,Sabro (Senior) Håndboldudvalg: Jeppe Andersen, Fusagervej 17(formand) Søren Mortensen, Hindhøjen 110(Four Stars) Frands Nørgaard Jensen, Tinningvej Karin Jensen, Toftegårdsvej Marlene Trinderup, Postvej Kirsten Schmidt, Båstrupvej Henrik Vammen(kampfordeler), Engholmen Jacob Brinch Nielsen, Riisbakken Rene Jensen, Mølagervej Badmintonudvalg: Carina Bjerregaard, Engholmen Per Pedersen, Tinningvej Sponsorudvalg: Lisbeth K. Mortensen, Riisbakken Henrik Møller-Jensen, Fusagervej Festudvalg: Jens Toftum, Toftegårdsvej Heinrich Jacobsen, Postvej Dennis Jacobsen, Søftenvej 11,8200 Århus N Heidi og Karsten Kristensen, Solkærvej Susanne og Jan Poulsen, Tovhøjvej 6,8381 Tilst Henning Christensen, Damsbrovej Klubhus i Norring

16 Hinnerup Samsøvej 13, bag falck Tlf.: Bundgaard Revision Hinnerup Registrerede Revisorer FRR Registreret Revisionsaktieselskab Samsøvej Hinnerup Telefon Fax Registrerede Revisorer Lene Noes Bruno Pilgård Finn Boe Nielsen Jørgen Aaquist Nielsen Torben Bruun Madsen Tage Bundgaard Foldby VVS & Smedeforretning Boligafkalker v/ aut. gas- og vandmester Tonni E Jensen Postvej 39B Anoder Tlf Bil Naturgas service-eftersyn Vand - Varme - Sanitet Oliefyr - Blikkenslagerarbejde Få lavet om fra elvarme til naturgas Vi kører også naturgasservice og årligt eftersyn

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 124 Maj 2014 32. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 124 Maj 2014 32. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 124 Maj 2014 32. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 128 Maj 2015 33. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 128 Maj 2015 33. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 128 Maj 2015 33. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 116 April 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 116 April 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 116 April 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 131 Januar 2016 34. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 131 Januar 2016 34. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 131 Januar 2016 34. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 127 Januar 2015 33. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 127 Januar 2015 33. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 127 Januar 2015 33. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 119 Januar 2013 31. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 119 Januar 2013 31. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 119 Januar 2013 31. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 126 November 2014 32. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 126 November 2014 32. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 126 November 2014 32. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

KIFFEN. Sportsfest. 22. 23. 24. august ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING. www.korsholm-if.dk NR. 121 August 2013 31. ÅRGANG

KIFFEN. Sportsfest. 22. 23. 24. august ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING. www.korsholm-if.dk NR. 121 August 2013 31. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN Sportsfest 22. 23. 24. august www.korsholm-if.dk NR. 121 August 2013 31. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

KIFFEN. Reception. 25. maj kl. 13-17 ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING. www.korsholm-if.dk NR. 120 Maj 2013 31. ÅRGANG

KIFFEN. Reception. 25. maj kl. 13-17 ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING. www.korsholm-if.dk NR. 120 Maj 2013 31. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN Reception 25. maj kl. 13-17 www.korsholm-if.dk NR. 120 Maj 2013 31. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. NR. 136 Maj ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN.  NR. 136 Maj ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 136 Maj 2017 35. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 130 November 2015 33. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 130 November 2015 33. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 130 November 2015 33. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. NR. 132 Maj ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN.  NR. 132 Maj ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 132 Maj 2016 34. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller.

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller. Nyhedsbrev september 2017 Kære medlemmer, Så er her igen nyheder fra klubben. Alle hold er i gang: seniorerne starter turneringen i denne måned, hvor ungdommen deltager i niveaustævner og Næstved Cup.

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Velkommen til Ålholm IF

Velkommen til Ålholm IF Velkommen til Ålholm IF Sponsor katalog Sæsonen 2015/16 Hvem er Ålholm IF - Håndbold? Å.I.F. Håndbold er en afdeling af Ålholm Idrætsforening, som oprindeligt blev stiftet under navnet Tjæreby Idrætsforening

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. NR. 111 Januar ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN.  NR. 111 Januar ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 111 Januar 2011 29. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 125 August 2014 32. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 125 August 2014 32. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 125 August 2014 32. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012

Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012 Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012 Efter at have været til GØTEBORG CUP i Sverige eet par gange havde pigerne ønsket en større udlandstur til de sydlige himmelstrøg og det har vi arbejdet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen til IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen til IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen til IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Indhold Hvem er vi? Side 3 Kontingent Side 3 Træningstider Side 3 Hvad forventer vi af dig og din familie? Side 4

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere