ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. NR. 115 Januar ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 115 Januar 2012 30. ÅRGANG"

Transkript

1 ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN NR. 115 Januar ÅRGANG

2 Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm, Foldby og Tinning. Oplag: 560 stk. 4 gange årligt. Varmeservice ApS Salg og Service - Døgnvagt Varmeanlæg store og små Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr Tlf REDAKTION: Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, Foldby, 8382 Hinnerup Tlf (ansvarshavende) Untitled :13 Foldby Murerforretning NÆSTE NUMMER AF KIFFEN UDKOMMER ULTIMO april 2012 Stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest den 12/ EFTERLYSNING: Vi mangler stadigvæk kreative mennesker, som vil være med til at skrive i KIFFEN. Har du lyst til at være med, så henvend dig til Jens. Tilbygning Ombygning Reparation Murermester Hans Peter Andersen Fusagervej 30, Foldby 8382 Hinnerup Telefon: / Alt malerarbejde udføres af MALERFIRMAET Réne Mikkelsen Tinningvej 17, Foldby 8382 Hinnerup Tlf /

3 KIF Årsberetning 2011 Så er endnu et år gået, og tiden for en ny generalforsamling nærmer sig. Det har som altid været et begivenhedsrigt år i Korsholm Idrætsforening, der også i år er udfordret af den økonomiske krise med vanskelige arbejdsbetingelser for vort sponsorudvalg. Ikke desto mindre er flere af vores traditionelle arrangementer så som håndboldskole, sommerfest mm. blevet afviklet på meget tilfredsstillende vis, og vores øvrige aktiviteter og tilbud kan stadig opretholdes på samme niveau som i de foregående sæsoner, hvilket er særdeles positivt. Fodbold I fodbold har KIF spillerne som nogle af de få i kommunen haft fast grund under fødderne i en våd sommer. Banerne har trods den megen regn været gode at spille på. Også for bænkevarmerne har forholdene været gode i år, da Nordea Fonden har sponsoreret to nye overdækkede udskiftningsbænke. På ungdomssiden har det været et godt år, uden problemer med at fastholde medlemmer, ligesom det har været problemfrit at skaffe trænere til holdende. Som noget nyt, er det lykkedes at starte et rent pigehold op for U 11 pigerne, hvilket forhåbentligt kan tiltrække endnu flere piger til klubben. Seniorafdelingen har derimod haft et lidt mere turbulent år. Efter en flot oprykning til serie 3 sidste år, bød foråret på en resultatmæssig deroute. Dette resulterede desværre i et stort mandefald samtidig med, at træner Allan Asp bebudede sin afgang. Man var på den baggrund tvunget til at trække holdet fra turneringen, hvilket naturligvis er meget ærgerligt. Med Dennis Jacobsen (tidl. spillende assistenttræner) som ny træner, har klubbens serie 6 hold imidlertid oplevet en flot medlemstilgang, der hovedsagligt er lokalt forankret, og fremtiden ser derfor nu atter fornuftig ud for seniorerne. Old Boys holdende er noget mere stabilt kørende, men kunne dog godt bruge nogle ekstra spillere, så man ikke er så sårbare i forhold til afbud og skader. Håndbold Fourstars senior damer kan i denne sæson stille med 3 hold, herunder et hold i serie 1. Også Fourstars U 14 drenge havde ved sæsonstart stor tilslutning, der dog sidenhen er skrumpet en smule, men kan dog stadig stille med 2 hold. Drengene træner af og til med Hammel. Træningssamarbejdet med andre klubber har også været aktuelt for hhv. U 12 drengene, der også træner med Hammel og U 12 pigerne, der har indledt et samarbejde med Grundfør. U 10 drenge og piger samt årgangene er alle godt besat med såvel børn som trænere. Den årlige håndboldskole i juni var som sædvanlig en succes med 74 tilmeldte børn i alderen 7-11 år fra 5 forskellige klubber. Bag succesen stod 35 frivillige unge og voksne, der har lagt et stort arbejde i både planlægning og 3

4 afvikling af håndboldskolen. En stor tak til dem og vejrguderne, der var noget mildere stemt i år end tidligere. Badminton U 11 og U 13 holdende har haft en mindre udskiftning, men er på samme medlemstal som sidste sæson. Det har i efteråret været vanskeligt at komme af sted til stævner, da der enten ikke været for få tilmeldinger fra spillere, eller fordi stævnerne er blevet aflyst. Dette tegner dog noget lysere her i foråret. U 15 spillerne har derimod oplevet en medlemstilbagegang, og har samtidig ikke været til nogle stævner. Der arbejdes på at rette op på disse forhold. Klubben i øvrigt Sommerfesten i august fik med et fint sensommervejr et bedre afsæt end ved sidste års monsunregn. Det økonomiske resultat var en smule under gennemsnittet, idet overskuddet i år beløb sig til ca kr., hvilket bl.a. kan tilskrives ekstraordinære udgifter til køb af en container til opbevaring. Til gengæld skete afviklingen meget tilfredsstilende, da der var øget tilgang af frivillige til bl.a. teltopsætning og nedtagning. Festudvalget blev således aflastet bedre i år end tidligere. Blandt de ting der skal arbejdes på at forbedre til næste år kan nævnes organiseringen af gadefodboldturneringen, der blev aflyst pga. manglende tilmelding. Det sammen gjorde sig gældende for Bank Cup en og seniorfodboldkampen. Sponsorcykelløbet i år havde deltagelse af 39 børn. Der var som altid præmier til de 3 første placeringer, samt lodtrækning af præmier til de øvrige deltagere. Som noget nyt har de fleste medlemmer i år stiftet bekendtskab med Klubmodulet. Det viste sig at være en relativ ukompliceret fødsel med efterfølgende få børnesygdomme. Efter en indkøringsperiode har systemet allerede lettet arbejdet i forbindelse med opkrævning af kontingenter, holdtilmeldinger, mailkorrespondance mm. Der er således generel tilfredshed med det nye system. Angående klubhuset sker der løbende vedligeholdelse og småforbedringer. Det overvejes at anskaffe et tv-abonnement, så man kan mødes og se fodboldkampe, eller andet tv, i klubhuset. Der er i år anskaffet en hjertestarter, der vil blive hængt op i klubhuset. Den er sponseret af 1. maj Fonden. Nærmere information herom følger. Der har i det forgangne år været en del snak om halharmonisering i Favrskov Kommune. Der har i den anledning været holdt flere møder med den kommunale forvaltning, der dog stadig ikke er i stand til at kunne redegøre tilstrækkeligt fyldestgørende for konsekvenserne af den omtalte halharmonisering. KIF har derfor sammen med GUI, HGS, HOG og SGF afgivet et høringssvar til Favrskov Kommune, hvori klubberne påpeger, at kommunens harmoniseringsmodel endnu er alt for utilstrækkelig til at vi kan bakke op om forslaget. Det slingrende forløb har dog allerede givet udfordringer i håndboldafdelingen, hvor der forståeligt nok hersker tvivl om, hvorvidt der i budgettet skal afsættes midler til dækning af de varslede gebyrer for halleje. Man må med stor sandsynlighed forvente, 4

5 at halharmoniseringen gennemføres, men den nuværende model lader dog meget tilbage at ønske. Med hensyn til harmonisering har det både i KIF s bestyrelse samt i vores naboklubber været til diskussion, om tiden er moden til en styrkelse af klubbernes samarbejde, herunder om en egentlig klubsammenlægning kunne komme på tale. Dette er naturligvis en diskussion, der kommer til at løbe over længere tid. Indtil videre er spørgsmålet stadig uafklaret. I KIF s fodboldafdeling har man tilkendegivet, at interessen nok er begrænset pt. idet man mener at Fourstars samarbejdet er tilstrækkeligt for nuværende. I håndboldafdelingen er man umiddelbart mere positiv stemt overfor et styrket samarbejde. Som sagt er det en debat, der vil fortsætte ind i det nye år, og bestyrelsen vil løbende holde medlemmerne orienteret via vores hjemmeside/kiffen. Slutteligt skal der rettes en stor tak til alle dem, der gør det muligt, at vi i KIF stadig kan tilbyde nogle gode idrætsoplevelser til vores medlemmer. Dette havde ikke været muligt uden hjælp fra alle vores dygtige og engagerede ledere, trænere og øvrige frivillige kræfter, der giver en hånd med ved udvalgsarbejde, sommerfest mm. Og endelig en tak til KIF s Støttevenner og sponsorerne, der bidrager til den anstrengte økonomi. /Martin Thomsen A/S Omega 1, Søften Hinnerup Fax Lej forsamlingshuset til fester og lignende på tlf Der åbnet for at at blive medlem for sognets beboere ved at købe et andelsbevis a, kr 100,00 om året. Henvendelse kan ske til formanden Erik Nielsen tlf Husk vi har banko hver torsdag kl bestyrelsen 5

6 Blomstrer Blomtsrer bare længere... Queen MoreFlowers Paris Evergreen U.S. Patent No. 7,453,032(granted) & Patent No. 7,847,150 (granted) Knud Jepsen a/s Skanderborgvej 193 DK-8382 Hinnerup I/S Foldby Vandværk Formand Niels Peter Jensen Tlf.: Mobil: Kasserer Søren Pedersen Tlf.: Mobil: Thomas Eriksen tlf: Steen Billes Gade 7B, 1. tv Aarhus N fax:

7 Nyt fra fodboldafdelingen Fodboldafdelingen er mere eller mindre i vinterdvale, bortset fra Oldboys. Senior fodbold har, grundet de gode spilleforhold her i vinter, valgt at træne en gang om ugen, hvilket de gør sammen med de unge oldboys, til gavn for begge parter, de gamle får pulsen lidt højere op og de unge kan forhåbentlig nyde godt af de gamle s erfaring. Der er Nytårsappel for senior den 18. februar 2012, hold øje med hjemmesiden for nærmere tidspunkt. Old boys holder spillermøde mandag den 30. januar med træning kl. 19 og spillermøde kl. 21. Hos Four Stars 8382 er U18 pigerne stadig i gang, mens U17 og U19 drengene holder en lille vinterpause inden de starter i februar. Som mange måske har hørt eller læst om, så er vi startet på at bruge et nyt administrationssystem, hvor spillere skal tilmelde sig via hjemmesiden og samtidig betale. Håndbold og badminton har taget det i brug, med succes så turen kommer til fodbold, når vi starter i foråret. Der vil komme mere info om hvordan og hvorledes når tiden nærmer sig. Vi ses til foråret, til en ny og spændende sæson, hvor vi regner med at se alle tilbage på banerne og gerne lidt flere, så tag jeres kammerater og veninder med. Husk at holde øje med hjemmesiden for nærmere oplysning om starttidspunkt for sæsonen. Venlig hilsen Dan Gripping Fodboldformand FODBOLD/NYTÅRSAPPEL Seniorherrer starter sæsonen Lørdag den 18. februar 2012 Se tidspunkt på Vi mødes omklædt på banerne i Norring. Efter en let gang træning serveres varm suppe i klubhuset og træner Dennis Jacobsen vil herefter fortælle om forberedelser og forventninger til sæsonen. Fodboldudvalget 7

8 OLD BOYS fodbold Vi er 14 fodboldspillere, der spiller i 55 års rækken, det kræver stort set, at vi alle skal med hver gang. Det hænder jo, at der er nogen, der er skadet eller ikke kan af andre grunde og så er vi på den. Er du over 50 (vi må have 4 spillere med mellem 50 og 55) og har lyst til at spille fodbold, så find støvlerne frem og kom til træning mandag aften kl. 19. Du er velkommen til at kontakte undertegnede og høre nærmere. Vi spiller udendørs også om vinteren sne er ingen hindring, det gør det kun sjovere. Den yngste spiller er først i halvtredserne og den ældste, der spiller kamp er 72, herudover er der et par over 70, der træner med om vinteren og i sommerpausen. Godt Nytår U11 drenge Hos U11 drengene deltager vi ikke i stævner eller lignende i vinterhalvåret. Drengene har også travlt på håndboldfronten. I år starter vi igen op lige efter Påske med første træning torsdag den 12. april kl. 17 til 18. I år træner vi også 2 gange om ugen nemlig tirsdag og torsdag fra kl. 17 til 18. Aktivitetsniveauet for kommende sæson er, at vi spiller kamp ca. hver anden uge. Vi ses til første træning. Med venlig hilsen Jacob, Steven og Gunner Jens Toftum Old boys Fodbold Spillermøde Mandag den 30. januar 2012 Kl Træning Kl Spillermøde i klubhuset Herefter er klubben vært ved en gang suppe. Vi fortsætter træningen hver mandag kl Såvel gamle som nye spillere er velkomne. Bestyrelsen 8

9 Kom til Generalforsamling i KIF Onsdag d. 22. februar kl i Klubhuset i Norring Aftenen starter med generalforsamling i støttevennerne kl og derefter generalforsamling i Korsholm Idrætsforening. Man kan roligt møde op uden frygt for, at man bliver valgt ind i bestyrelsen, hvis man ikke er interesseret. Men vi håber fra bestyrelsens side, at det kommer mange med gode ideer til, hvordan vi kan gøre tingene bedre i fremtiden. Der vil være kaffe og brød til sidst. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det foreløbne år til godkendelse. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af forslag til ændring af vedtægterne. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt valg af udvalg. 11. Eventuelt. Venlig hilsen Korsholm IF KIF s Støttevenner 9

10 Håndbold efterår I skrivende stund er vi halvvejs gennem sæsonen og flere hold skal til stævner i dagene mellem jul og nytår. Det hele er på skinner og toget køre helt frem til april hvor forårssæsonen slutter. Vi står over for et år 2012, som kan blive afgørende for hvordan KIF organiserer håndbold mange år ud i fremtiden. Allerede i januar sætter de 4 idrætsklubber, under post nummer 8382, sig sammen. Dette for at diskutere, hvordan et øget samarbejde kan medvirke til positive synergier på både banen og i klubbernes administration. Hvorfor skal vi nu øge vores samarbejde med de andre klubber? Det spørgsmål er diskuteret med håndboldtrænere, i bestyrelsen og argumenterne er mange. Starter vi med at kigge tilbage på de sidste 4 år, så har vi haft flere forskellige sammensætninger af holdsamarbejde med andre klubber. FourStars klubberne, SGF, HOG og GUI har været de primære samarbejdsparter, men også Skovbakken, AGF, Hammel og Lerbjerg-Laurbjerg har deltaget i forskellige holdsamarbejdsaftaler. Enten direkte med KIF eller via FourStars. Argumenterne for alle disse samarbejdsaftaler har været nuanceret, men de har alle et fælles træk. Nemlig at vi har været for få spillere til selv at kunne stille et hold, eller at vi har haft et antal spillere som var for mange til et hold og for få til to. Nuancerne har været de sportslige målsætninger. Et hold samarbejde kræver en del arbejde i starten, med at få sat alt på benene. Efter at de praktiske detaljer er faldet på plads, skal de indgåede aftaler administreres. Klubberne skal dele alle udgifter, så alt efter hvilken klub der har udgiften, så sendes der regninger mellem klubberne. I sagens natur er der en del arbejde uden for Senior fællesspisning i Foldby Forsamlingshus Tirsdag den 31. januar 2012 Kl Traktement: Gule ærter, samt kaffe/the og småkager Pris kr Tilmelding i GOon senest fredag den 27.januar Evt. på tlf.: eller Eller på Med venlig hilsen Foreningsfællesskabet 10

11 banen, for at styre et holdsamarbejde. Et arbejde der i klubberne bliver færre og færre frivillige til at bestride. Arbejdet med at starte og vedligeholde et holdsamarbejde er absolut det hele værd. Det drejer sig jo i bund og grund om at få spillerne ud og spille så meget håndbold som muligt. Når det hele så alligevel kan blive for meget, så skyldes det at fleksibiliteten i samarbejdet hæmmes af, at to eller som i FourStars samarbejdet fire klubbers administrative regelsæt skal ind over alle beslutninger, der tages. Det kan til tider virke umuligt at skabe rammer, som har fokus i holdenes behov, frem for hensynet til klubbernes regelsæt. Min konklusion er, at vi nu og i fremtiden har brug for at samarbejde med andre klubber for at kunne få holdene til at hænge sammen. Men vi har brug for en model der modsat den nuværende ikke har de samme komplekse bindinger i flere klubbers regelsæt. Med andre ord tror jeg, at sammenlægning af alle håndbold aktiviteter i de fire FourStars klubber er den rigtige løsning, hvis vi vil skabe rammer der fokuserer på sporten frem for på administrative regelsæt. Kun opgaven med at opretholde det lokale engagement, som sikrer at vi når helt ind i stuerne i børnehaverne og helt ind i klasselokalerne i skolerne, kan komme i risiko for mindre fokus. Men jeg tror på, at det stadigt kan lade sig gøre, selvom at organisationen bliver større og skal rumme alle nuværende klubber. Hinnerup gymnastiksamvirke er et godt eksempel på at det kan lade sig gøre. De er de eneste udbydere af gymnastik i 8382 og når ud i alle gymnastiksale og haller. Der er vigtigt, at man ikke træffer sine beslutninger på baggrund af historikken alene. Vurderingen af om vores beslutninger fremadrettet er de bedste for KIF og medlemmerne skal måles op imod de muligheder og udfordringer vi har nu. Vi har de sidste år set en meget begrænset interesse for, at lave frivilligt arbejde i KIF s bestyrelse og flere udvalg. Det medførte sidste år, at der på grund af manglende kandidater, skulle en vedtægtsændring til for at generalforsamlingen kunne godkendes. Vi starter processen med de andre klubber i januar Har du en mening, så høre vi gerne fra dig!! Jeppe Andersen Håndboldformand Ring Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 - Vitten Hinnerup - Al vognmandskørsel - Affaldscontainere Sand - Sten - Grus - Krankørsel - Distribution Tlf Navervej 7, 8382 Hinnerup Claus Bil

12 Korsholm U10 piger. Efterårssæsonen Så er vi halvvejs i sæsonen. U10 pigerne er i alt 19. spillere. Så vi har haft to hold med i turneringen. Et B1 og et B3 hold. Vi har været heldige at få sponsor til begge hold: B1 erne har haft en lang række spændende kampe. Det er godt nok blevet til 6 nederlag. Men ingen kamp er tabt med mere end 4 mål og 2 kampe er sluttet uafgjort. Så det har været nervepirrende at følge pigerne fra sidelinjen. Pigerne giver sig altid fuldt ud til kampene. Nu skal vi lige have fundet opskriften til at vinde lidt flere af de tætte kampe. B3 holdet tabte 5 af de 6 første kampe. Men så kom fremgangen. De sluttede af med at vinde 3 af de sidste fire kampe. Den ene modstander tabte vi 11-3 til i første runde, mens vi sluttede af med at vinde 10-7 over dem i den sidste kamp på hjemmebane. Det siger alt om den flotte fremgang der er sket. Det er dejligt at se, at alle byder mere og mere ind. Både i forsvar og angreb. Derudover er det også dejligt at se, at der virkelig er kommet vilje og motivation på i kampene. Vi afholdt juleafslutning fredag den Først med træning. Derefter hurtig omklædning hvorefter, at der blev sat gang i pakke spillet. Til sidst hyggede vi os, med lidt hente pizza. Tak for efterårssæsonen På træner teamets vegne René Skanderborgvej 202, Norring, 8382 Hinnerup www. refshoejgaard.dk telefon Birgit Bak:

13 U12 piger til Skjern Cup Den 28. og 29. december var der Skjern Cup i håndbold. Vi havde tilmeldt et hold bestående af Grundfør og Korsholm spillere. Vi har i det daglige et rigtig godt træningssamarbejde og da Korsholm manglede nogle spillere til et langt stævne, så var denne løsning oplagt. Vi tog afsted den 28. om morgenen kl. 7 fra Korsholm skole. Pigerne var nærmest overfriske oven på julen og glædede sig meget til at komme i gang med noget håndbold. Vi var i pulje med Skjern2, Ikast og Hedensted. Vi spillede den første kamp kl mod Skjern. Den blev vundet sikkert og vi skulle nu først spille igen kl Her skulle vi møde turnerings senere vindere fra Ikast. Og det var da også en for stor en opgave. 2. halvleg blev dog kun tabt med 2 mål. I den sidste kamp tabte vi en tæt kamp til Hedensted. Vi blev derfor nr. 3 af 4 hold i puljen og skulle derfor spille B-Finaler den 29. Skuffelsen var forholdsvis stor. Men efter lidt aftensmad kom det gode humør hurtigt tilbage. Der var arrangeret diskotek. Men langt de fleste ville hellere til klasselokalet, hvor vi skulle overnatte. Her blev der hygget med diverse spil. På andendagen vandt vi kvartfinalen sikkert. I de to næste kampe (semi- o g finale) blev super spillet og gejsten virkelig fundet frem. Vi spillede to meget flotte kampe, hvor der virkelig blev gået til den og der blev vist flot udstråling på banen. Flot gået piger. Slutresultatet blev derfor en guldmedalje i B-Finalen med tilhørende pokal og medaljer. Flot! I finalen var der en flot opbakning til holdet. Rigtig mange forældre havde taget turen til Skjern og samtidig var der en flok AGF pigere, som heppede på os. Tak for det. Så tak til alle for et par dejlige dage i Skjern. På træner teamet s vegne. René Parallelvej Trige Tel

14 Håndboldskole 2012 Kære håndboldspillere i 1., 2., 3. og 4. klasse Til sommer er der igen håndboldskole for alle håndboldspillere i klasse. Håndboldskolen finder sted de første 4 dage i sommerferien, hvor vi spiller håndbold i Præstemarkhallen lørdag, søndag og mandag. Mandag overnatter vi i hallen og tirsdag formiddag siger vi farvel og god ferie. Håndboldskolen er for spillere både fra KIF og de andre klubber i Hinnerup og omegn. Der kan være ca. 80 deltagere på håndboldskolen. Der kommer invitation med mere information sidst i februar måned - men sæt allerede nu fire store krydser i kalenderen fra lørdag d. 30. juni til tirsdag d. 3. juli. Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer til Berit og Charlotte, der står for den praktiske planlægning af håndboldskole eller 14 Korsholm U10 piger vandt stævne i Skovbakken Den 27. december stod vi tidligt op, da vi skulle spille første kamp kl. 08:24 i Vejlby Risskov Centeret. Vi stillede med 2 hold. Der var rigtig meget energi i pigerne. Nu havde der jo også været håndbold pause i over en uge pga. julen. Det ene hold vandt sin pulje stort, mens det andet hold vandt sine to første kampe og skulle spille puljefinale mod Skovbakken, der også vandt sine to første kampe. Desværre blev det til et nederlag på et enkelt mål, efter at vi ellers havde ført med 1 mål et par min. før tid. Dermed skulle det andet hold møde i Skovbakken i finalen. Det blev en super spændende finale. Der var efterhånden en stor Korsholm gruppe i hallen, det skabte en rigtig god stemning. Efter en træg start på kampen kom der fuld gejst på, men den ordinære kamp sluttede uafgjort. I den forlængede spilletid var vi stærkest og vandt med 2 mål. En super flot indsats af pigerne, der fortjent fik guld medaljerne om halsen. Efterfølgende var der arrangeret hygge i privaten afsluttende med aftensmad og film. Herefter var der afhentning af en flok trætte piger. Det var en rigtig god afslutning på første halvdel af sæsonen.

15 Bestyrelsen: Formand Martin B. Thomsen,Damsbrovej Sekretær Søren Schou, Riisbakken dk Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej Jeppe Andersen, Fusagervej Carina Bjerregaard, Engholmen Dan Gripping, Damsbrovej Lisbeth K. Mortensen, Riisbakken Rene Jensen, Mølagervej Fodboldudvalg: Dan Gripping, Damsbrovej 49(formand) Martin B. Thomsen,Damsbrovej Jan Frier, Postvej 6 (Materiel) Heinrich Vesterholm, Riisbakken 1 (Ungdom) Heinrich Jacobsen, Postvej 36(Kampfordeler) Mikael Hansen, Fusagervej 9(Klubhus) Fredrik Schrøder, Rødtjørnvej 15,Sabro (Senior) Håndboldudvalg: Jeppe Andersen, Fusagervej 17(formand) Søren Mortensen, Hindhøjen 110(Four Stars) Frands Nørgaard Jensen, Tinningvej Karin Jensen, Toftegårdsvej Marlene Trinderup, Postvej Kirsten Schmidt, Båstrupvej Henrik Vammen(kampfordeler), Engholmen Jacob Brinch Nielsen, Riisbakken Rene Jensen, Mølagervej Badmintonudvalg: Carina Bjerregaard, Engholmen Per Pedersen, Tinningvej Sponsorudvalg: Lisbeth K. Mortensen, Riisbakken Henrik Møller-Jensen, Fusagervej Festudvalg: Jens Toftum, Toftegårdsvej Heinrich Jacobsen, Postvej Dennis Jacobsen, Søftenvej 11,8200 Århus N Heidi og Karsten Kristensen, Solkærvej Susanne og Jan Poulsen, Tovhøjvej 6,8381 Tilst Henning Christensen, Damsbrovej Klubhus i Norring

16 Hinnerup Samsøvej 13, bag falck Tlf.: Bundgaard Revision Hinnerup Registrerede Revisorer FRR Registreret Revisionsaktieselskab Samsøvej Hinnerup Telefon Fax Registrerede Revisorer Lene Noes Bruno Pilgård Finn Boe Nielsen Jørgen Aaquist Nielsen Torben Bruun Madsen Tage Bundgaard Foldby VVS & Smedeforretning Boligafkalker v/ aut. gas- og vandmester Tonni E Jensen Postvej 39B Anoder Tlf Bil Naturgas service-eftersyn Vand - Varme - Sanitet Oliefyr - Blikkenslagerarbejde Få lavet om fra elvarme til naturgas Vi kører også naturgasservice og årligt eftersyn

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 124 Maj 2014 32. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 124 Maj 2014 32. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 124 Maj 2014 32. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Træning med Peter Gade. - På billedet ses de 7 ungdomsspillere fra HOG badminton sammen med Peter Gade og Jakob Mørk. Fra venstre er det: Mads Muurholm, Nanna Primdal,

Læs mere

HOVEDSTØDET. Nielstrup-Voldum Ungdoms- og Idrætsforening NR. 5 - NOVEMBER 2009. Gulddrengene fra NVUI! 40. ÅRGANG. Læs mere inde i bladet

HOVEDSTØDET. Nielstrup-Voldum Ungdoms- og Idrætsforening NR. 5 - NOVEMBER 2009. Gulddrengene fra NVUI! 40. ÅRGANG. Læs mere inde i bladet HOVEDSTØDET NR. 5 - NOVEMBER 2009 Nielstrup-Voldum Ungdoms- og Idrætsforening Vintertid er haltid Læs mere om de mange aktivitetsmuligheder inde i bladet! Gulddrengene fra NVUI! Bagerst fra venstre: Mark

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Søften Gymnastikforening

Søften Gymnastikforening Søften Gymnastikforening NR. 115. JUNI 2014 Team Favrskov Badminton rykkede op i Danmarksserien Læs mere side 21-26 FODBOLDFITNESS FOR KVINDER Vi træner hver mandag mellem 19 og 20 på lysbanen. Vi nærmere

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

NR. 109 DECEMBER 2007 26. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

NR. 109 DECEMBER 2007 26. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Badmintonskole - efterårsferien 2007. Foto: Martin Nymark. NR. 109 DECEMBER 2007 26. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: HOGs nye fodboldbaner...

Læs mere

Four Stars pigerne til teambuilding

Four Stars pigerne til teambuilding Vores tur til Barcelona Læs mere side 15 NR. 108. DECEMBER 2011 Succes for badminton Læs mere side 8 Four Stars pigerne til teambuilding Stående øverst til venstre; Sofie, Nanna, Rebecca, Melissa, Astrid,

Læs mere

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor.

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til godkendelse

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Formålsparagraf: www.hog-hinnerup.dk

Formålsparagraf: www.hog-hinnerup.dk Side 2 Side 19 www.hog-hinnerup.dk Læs bl.a. om: Multihallen...... s. 2 Svømmestævne i Harlev......... s. 5 HOG håndbold - pigepuslinge.... s. 8 Forsikringer og idræt......... s. 11 HOG badminton til landsmesterskab.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere

NR.1 JANUAR 2012 33. ÅRGANG

NR.1 JANUAR 2012 33. ÅRGANG NR.1 JANUAR 2012 33. ÅRGANG Forsidefotoet er denne gang U14 Fodbold pigerne der har fået nyt træningstøj i efteråret 2011, sponsoreret af Martin EGEHØJ. Læs mere om holdet på side 18 129 2 FORMANDEN HAR

Læs mere

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD Ny start i seniorafdelingen Læs interviewet med cheftræner Søren Frederiksen Premierekamp i serie 3 med fem debutanter Bestyrelsen Formand: Claus Willadsen Thulebakken 65

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN August- Nr. 6 FORMANDEN HAR ORDET Håber I alle har haft en god sommer og nydt friheden fra fodbolden i nogle dage. Opstarten til den nye sæson er i fuldt gang

Læs mere