Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole"

Transkript

1 Rengøring Multimedieordbog Vejledning Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole

2 Rengøring Multimedieordbog Multimedieordbogen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr og kan hentes på pub.uvm.dk/2004/rengoering fra senest 15. august Forfattere: Frede Skov Andersen, Allan Axelsen, Sinne Rørdam Jensen, Else Laugesen, Sonja Thordsen og Anette Villadsen I samarbejde med: Undervisningsministeriet Grafisk design og multimedieudvikling: Allan Axelsen, Ole Kristensen og Annette Villadsen, Randers Tekniske Skole Omslag, grafik og lay-out: Allan Axelsen og Annette Villadsen 1. udgave 1. oplag, juni 2004: 600 stk Undervisningsministeriet ISBN ISBN (www) ISSN UVM Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie (Online) Udgivet af: Undervisningsministeriet, Tværgående kontor for erhvervsrettede uddannelser Bestilles hos: Undervisningsministeriets forlag Strandgade 100 D 1401 København K Fax nr Repro og tryk: Rota Rota ApS, København Printed in Denmark

3 Rengøring Multimedieordbog Vejledning Allan Axelsen Ole Kristensen Anette Villadsen Frede Skov Andersen 3

4 Indhold Forord Formål og idé Opslagsord i ordbogen Ordbogens funktionsknapper Indhold og opbygning Ordforklaringer Søgemuligheder i ordforklaringsdelen Om ordenes form i ordbogen Ordværkstedet Grammatik Opgaver Løsninger Forslag til brug af ordbogen i undervisningen Teoriundervisning Praktikundervisning Gruppearbejde Individuelt arbejde Anvendelse i praktikperioder Teknisk instruktion Systemkrav Installationsvejledning

5 Forord Velkommen til multimedieordbogen for rengøringsområdet. Denne ordbog indeholder 521 fagord suppleret med billeder og lyd. Ordbogen er udarbejdet primært til brug for personer med dansk som andetsprog, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelse inden for rengøring. Tosprogede deltagere i andre erhvervsrettede uddannelser vil også kunne anvende ordbogen. Det samme vil personer, der har et job, og som i ordbogen får et redskab til at videreudvikle de dansksproglige færdigheder i en vekselvirkning mellem det levende sprog på arbejdspladsen og ordbogens forklaringer og opgaver. Intentionen har været at udvikle et undervisningsmateriale, som udnytter de nye muligheder, informationsteknologien har givet, med kombinationen af tekst, lyd og billeder i en interaktiv brugerflade. Når brugeren vælger et ord i ordbogen, forklares ordets grundlæggende betydning i tekstform på skærmen, samtidig med at programmet oplæser forklaringen, og der vises et tilhørende billede eller illustration, i visse tilfælde en kort animation. Ordbogen indeholder desuden et ordværksted med en grammatikdel, som redegør for fagsprogets karakteristika, samt en opgavedel, som knytter sig til grammatikkens temaer. Herigennem får brugeren mulighed for interaktivt at udbygge sin forståelse af ord, begreber og grammatik. Styrende for udformningen og indholdet i denne ordbog har været en profil af brugeren som en person, der har et kendskab til dansk sprog, som svarer til, at man har gennemført den grundlæggende danskundervisning på fx et sprogcenter og er klar til at påbegynde faglig undervisning rettet mod arbejdsmarkedet. Kravet til ordforklaringerne har været, at de skulle anvende et ordforråd, som er tilgængeligt for målgruppen. Det betyder, at et svært fagord skulle forklares ved hjælp af hverdagssprog og ikke ved hjælp af nye svære fagord. Erfaringerne fra andre undervisningsmaterialer, som er udviklet til personer med dansk som andetsprog, har vist, at også andre brugere, ikke mindst læsesvage danskere, kan have glæde af materiale, som er sprogligt let tilgængeligt. Rengøringsordbogen er en del af en serie på tre forskellige multimedieordbøger. De to andre er rettet mod cafeteria- og kantineområdet og metalområdet. Multimedieordbøgerne er blevet til ved hjælp af mange menneskers ihærdige arbejde, og vi håber, at mange brugere både i arbejdsmarkedsuddannelserne og i andre sammenhænge vil få god gavn af dem. Annette Ramsøe Uddannelseskonsulent Undervisningsministeriet Tværgående kontor for erhvervsrettede uddannelser Juni

6 1. Formål og idé For personer med dansk som andetsprog indebærer mødet med rengøringsbranchen også mødet med en mængde nye ord og begreber. Formålet med ordbogen er at fungere som sprogligt støttemateriale i processen med at lære og forstå det fagsprog, der er nødvendigt for at nå målene med den pågældende uddannelse. Det er ikke ordbogens formål at give en udtømmende forståelse af alle fagets centrale begreber. Denne forståelse opnås bedst gennem faglærerens teoretiske og praktiske undervisning og gennem arbejdet med fagrelevante kompendier og bøger, herunder denne ordbog. Det er også vigtigt at pointere, at ordbogen ikke er tænkt som en erstatning for den unikke mulighed, man på erhvervsuddannelserne har for at arbejde med sprogtilegnelse i tæt tilknytning til fagets praktiske aktiviteter. Ved at have fx et redskab i hænderne kan sprogtilegneren benytte sig af mange indgange til en forståelse: udseende, lyde, berøring, demonstrationer, afprøvning og ikke mindst dialogen med lærer og medkursister om forståelse og sammenhænge. Et opslag i ordbogens ordforklaringer skal kun erstatte aktiviteten i faglokalet i de tilfælde, hvor det er mest hensigtsmæssigt for løsningen af den pågældende pædagogiske opgave. Den interaktive multimedieordbog kommer dog med sine forskellige faciliteter meget tættere på en aktiv sprogtilegnelse end traditionelle ordbøger. Ordbogen er således tænkt som et supplement til den øvrige undervisning, og som et materiale, deltageren kan benytte sig af både selvstændigt og i dialog med lærere og øvrige deltagere. 6

7 2. Opslagsord i ordbogen Efter hvert ord i ordbogen findes en række oplysninger om ordet. Først oplyses om ordets bøjning. Ved navneord angives bestemt form og flertalsform. Eksempel i ordbog: flise -n, -r. Dette betyder, at den bestemte form er flisen og flertalsformen er fliser. Navneord, hvor flertalsbøjningen er den samme som ordet i ubestemt ental, angives dette med en streg. Eksempel i ordbog: mursten -en, -. Nogle navneord har ikke flertalsbøjning. Her angives kun entalsbøjningen. Eksempel i ordbog: råd -det. Ved udsagnsord angives formerne for nutid og datid. Eksempel i ordbog: afstøve -r, -de. Dette betyder, at nutidsformen er afstøver og datidsformen afstøvede. Ved tillægsord angives ordets form i flertal. Eksempel i ordbog: porøs -e. Dette betyder, at flertalsformen er porøse. Tillægsord i lang tillægsform hedder det samme i ental og flertal. Dette angives med en streg. Eksempel i ordbog: absorberende -. Dernæst oplyses ordklassen, dvs. om det er et navneord, udsagnsord eller tillægsord. Endvidere oplyses, om ordet er et sammensat ord, fx plastlaminat, eller et afledt ord, fx forurening. Arbejdet med ordbogen har stået på i flere år. Flere fagudtryk, især bundet til samfundsmæssige institutioner og forhold ændrer sig hurtigt. Forfatterne har bestræbt sig på, at alle ord er så a jour som muligt, men der kan evt. optræde enkelte forældede udtryk allerede på udgivelsestidspunktet, og brugerne bør generelt være opmærksomme på, at der jævnligt sker ændringer. 7

8 3. Ordbogens funktionsknapper Menubjælken nederst i vinduet Intro Information om programmet. Her introduceres rengøringsordbogen. Klik på Intro for at komme tilbage til Forsiden. Temaer Ordbogen er inddelt i 8 temaer. Klik på Temaer for at sortere alle ord til en temaliste. Grammatik / ordværksted Klik på Grammatik for at lære noget om fagsprog. Der gives en kort gennemgang af udvalgte dele af den danske grammatik Opgaver Klik på Opgaver for at arbejde med opgaver inden for fagsprog. Opgaverne er inddelt i grammatiske emner. Print Klik på Print for at udskrive den valgte ordforklaring. Hjælp Klik på Hjælp for at få et hurtigt overblik over, hvad programmet indeholder, og hvad du kan gøre i programmet. UD Klik på UD for at afslutte programmet. 8

9 Søgeknapper Alle ord Klik på Alle ord for at se listen med alle ord i ordbogen. Ordene står i alfabetisk orden. Søgefelt - Find - Klik i søgefeltet, og skriv det ord, du gerne vil finde. - Klik dernæst på Find, eller tast Enter, og du får en liste over de ord i ordbogen, der begynder med det indtastede ord. Eller: - klik i søgefeltet, og skriv de første bogstaver på det ord, du vil finde. - Klik dernæst på Find eller tast Enter, og du får en liste med alle ord, der begynder med disse bogstaver. Tilbage / Frem Klik på knapperne for at gå frem og tilbage i sidst viste ordforklaringer. Print grammatik eller opgave. Skift mellem aktuel grammatik og opgave. Hvis man har slået op på Grammatik og arbejder med et af underemnerne, fx Sammensatte ord, vil et klik på knappen få programmet til at skifte til det afsnit i Opgaver, som netop indeholder sammensatte ord. Og omvendt vil man ved arbejde med en bestemt kategori under Opgaver kunne klikke sig hen til den tilhørende teori under Grammatik. Man har mulighed for at udskrive Grammatik og opgaver. 9

10 4. Indhold og opbygning Ordbogen er opbygget af to dele: en del med ordforklaringer et ordværksted, som indeholder grammatik og opgaver Ordforklaringer. Ordbogen indeholder fagord, som for manges vedkommende ikke kan slås op i en almindelig danskdansk ordbog (fx Nudansk ordbog eller Retskrivnings- og betydningsordbog). Udvælgelsen af ord til ordbogen er sket på baggrund af erfaringer med svært tilgængelige ord og begreber i forbindelse med undervisning af flygtninge og indvandrere og på baggrund af en faglig vurdering af vigtigheden af disse ord og begreber. Ordene er valgt ud i forhold til arbejdsmarkedsuddannelsernes mål og på baggrund af indholdet i gængse kompendier og grundbøger på området. Det er ikke alle fagspecifikke ord fra de pågældende kompendier og grundbøger, som er medtaget i ordbogen. Den har dog en sådan bredde, at den i de fleste tilfælde vil være dækkende for det behov for faglige ordbogsopslag, der vil forekomme på de grundlæggende uddannelsesniveauer. Alle ordene er ordnet i 8 temaer: 1. Redskaber 2. Maskiner 3. Rengøringsmidler 4. Overflader 5. Arbejdsplanlægning 6. Ergonomi 7. Hygiejne 8. Sikkerhed Man vælger et tema ved at klikke på det. Herefter oplistes alle de ord, som hører til temaet. Når man klikker på et ord, som man ønsker forklaret, fremkommer ordet og den tilhørende forklaring - opdelt i en grundlæggende og en uddybende forklaring - på skærmen. Samtidig oplæser programmet den grundlæggende forklaring, som er kort og definitorisk, og der vises et billede eller en illustration, som understøtter forståelsen af ordet. 10

11 Den uddybende forklaring (som ikke læses op) giver brugeren yderligere faglig information om det pågældende ord eller begreb, og heri forekommer ofte link (markeret med blå skrift) til andre fagord, som indgår i forklaringen. Ved klik på et sådant link springer programmet til den pågældende ordforklaring, og brugeren kan på den måde bevæge sig rundt i ordbogen og få belyst den ønskede problemstilling ved en række beslægtede forklaringer og billeder/illustrationer. Man skal bemærke, at nogle af illustrationerne er forsynet med funktionsknapper. Dette er et tegn på, at de indeholder en lille animation, som kan aktiveres, dvs. at illustrationen levendegøres, så den bedre kan anskueliggøre et begreb, som det ellers ville være vanskeligt at beskrive med et enkelt billede. Funktionsknapper 11

12 4. 2. Søgemuligheder i ordforklaringsdelen Man kan søge efter ordene i ordbogen på flere forskellige måder: 1. Når man vælger et tema på menubjælken, vises alle ord, som hører til dette tema, alfabetisk i en ordliste på skærmen. Ved klik på et ord fremkommer forklaringen. 2. Når man klikker på knappen 'Alle ord', vises alle ord fra samtlige temaer i alfabetisk rækkefølge. 3. Når man skriver det pågældende ord i skrivefeltet ud for knappen 'Find' og derefter klikker på 'Find' eller 'Enter', vil ordbogen vise ordet med tilhørende ordforklaring og billede, hvis det findes i et af de 8 temaer. Bemærk at det ikke er nødvendigt at kende hele ordet og stavemåden præcist for at kunne søge det. Man kan nøjes med at indskrive de første bogstaver i ordet og derefter klikke på 'Find'. Når man leder efter et ord eller bebreb i ordbogen, kan man ikke altid vide, i hvilken form ordet optræder i ordbogen. Man vil fx slå op på 'afstøve' eller 'afstøvning'? Her kan det anbefales, at man kun skriver ordets stamme (eller første del af ordet) og undlader endelsen. Man skriver altså: 'afstøv' i søgefeltet. Så er man sikker på, at programmet finder ordet, hvis det overhovedet er med i ordbogen, uanset hvilken form det står i Om ordenes form i ordbogen I sproget generelt kan mange ord optræde i forskellige former. Fx er 'dosere' et udsagnsord, men det kan også optræde som navneord, nemlig 'dosering' (grammatisk kaldes dette en substantivering). Andre eksempler er 'oplade / opladning', 'opmåle / opmåling'. Fagsproget er bl.a. kendetegnet ved hyppig brug af substantiveringer, hvilket også vil afspejle sig i ordlisten i denne ordbog. I ordforklaringerne, både de grundlæggende og de uddybende, har vi til gengæld bestræbt os på at anvende sproglige formuleringer, som ligger tæt op ad talesproget, fx ved at undgå substantiveringer. På denne måde kan ordbogen forhåbentlig også bidrage til opbygning af brugernes aktive ordforråd i talesproget. 12

13 4. 4. Ordværkstedet Ordværkstedet består af en grammatikdel og en opgavedel Grammatik Fagsproget er uanset branche præget af en række særlige karakteristika. Dette giver vi et sammenhængende overblik over i den del af ordværkstedet, der kaldes frem på skærmen ved at klikke på 'Grammatik'. Ordværkstedet er delt op i 6 afsnit: 1. Ordets stamme 2. Sammensatte ord 3. Afledte ord 4. Udsagnsord 5. Tillægsord 6. Forkortelser 13

14 I hvert afsnit (bortset fra forkortelser) fremlægges der noget grammatisk teori omkring emnet med relevante eksempler fra rengøringsfaget. Ved opslag på et ord vises det altid på skærmen, hvordan ordet bøjes (ental, flertal, nutid, datid), samt hvilken grammatisk kategori ordet tilhører, fx at der er tale om et sammensat ord. Det er netop disse kategorier, som behandles i ordværkstedet, og brugeren kan så klikke hen til grammatikken for at få mere at vide om den pågældende sproglige kategori. Ofte vil der være tale om flere grammatiske kategorier i tilknytning til et ord. Tag fx 'afdrypningsrist', som aktualiserer kategorierne: navneord, sammensat ord og afledt ord Opgaver Brugeren har også mulighed for at vælge en række opgaver (klik på 'Opgaver'), som er bygget op omkring de samme grammatiske emner som nævnt ovenfor. Her har brugeren mulighed for at træne sin forståelse af grammatikken og få kontrolleret om denne forståelse er rigtig. Alle opgaverne har et rengøringsfagligt indhold, og der er således en tæt sammenhæng mellem sprogligt indhold og sproglig form. 14

15 Herved giver arbejdet med opgaverne både en træning af det relevante ordforråd og af de grammatiske konstruktioner, som er karakteristiske for fagsproget i branchen. Ordværkstedet kan med udbytte bruges af deltageren på egen hånd, men vi anbefaler, at underviseren supplerende gennemgår de grammatiske emner, således at deltageren ikke møder de grammatiske forklaringer for første gang i ordværkstedet. På samme måde anbefaler vi, at læreren følger deltagerens arbejde med ordværkstedets opgaver og evt. repeterer eller yderligere uddyber de områder, deltagerne har vanskeligt ved at tilegne sig. Opgaverne i ordværkstedet giver kun et begrænset antal eksempler på anvendelse af de forskellige grammatiske fænomener, og derfor må man ikke tro, at de omfatter hele det faglige indhold på et uddannelsesforløb. Men opgaverne kan være skabelon for lærerens udarbejdelse af tilsvarende og supplerende opgaver. Ligeledes bør læreren være opmærksom på, at opgaverne indholdsmæssigt ikke kan afspejle progressionen i undervisningen eller læringen i øvrigt. Opgaverne henter sit indhold og ordforråd fra grundlæggende rengøringsfaglige problemstillinger i bred forstand, og man kan således først forvente, at deltagerne har den fornødne faglige viden til at kunne besvare alle opgaverne, når man er ved slutningen af forløbet. Også her må læreren udvikle og tilpasse yderligere opgaver, som passer til læreprocessen i undervisningen. Vi anbefaler, at der ofres god tid på arbejdet med ordværkstedets emner. Erfaringsmæssigt er der tale om grammatiske områder, som falder deltagere med dansk som andetsprog svært. En forståelse af de pågældende grammatiske emner er en vigtig forudsætning for at kunne tilegne sig det fagsprog, som netop er nødvendigt for at kunne gennemføre de pågældende uddannelser Løsninger Bemærk, at løsningerne til opgaverne i ordværkstedet er indeholdt på CD en, hvorfra de kan udskrives. Vi anbefaler imidlertid, at man ikke kigger i løsningerne, før man har forsøgt at løse opgaverne - og forstået den bagvedliggende grammatik. Begrundelserne for at bringe facitlisten til opgaverne er: Programmet er konstrueret sådan, at man kun kan komme videre i en opgave, når man har besvaret et spørgsmål korrekt. Hvis man af en eller anden grund ikke kan finde det rigtige svar, kan det være en udvej at smugkigge i løsningen og på den måde komme videre i besvarelsen af en opgave. Man vil dog altid kunne komme videre i programmet ved at vælge Næste opgave, uanset om man er færdig med at besvare en opgave eller ej. I visse opgaver er løsningsmængden ikke helt entydig. Det gælder især inden for opgaverne om sammensatte ord og afledte ord. Her vil man givetvis kunne diskutere, om alle relevante og mulige sammensætninger og afledninger er kommet med, ligesom man kan diskutere, om nogle af de medtagne skulle have været udeladt. Vi har i disse opgavetyper sagt, at et ord skulle være et fagligt ord for at blive godkendt som løsning, men der vil uvægerligt være en gråzone mellem faglige ord og almene ord, hvor man ikke objektivt kan afgøre, om et ord er det ene eller det andet. Derfor er vores løsninger også i visse tilfælde udtryk for et subjektivt valg, og det har man så mulighed for at se i løsningerne. 15

16 5. Forslag til brug af ordbogen i undervisningen Anvendelse af multimedieordbogen i undervisningen forudsætter naturligvis et undervisningslokale, som er velforsynet med computere, således at ordbogen kan bruges som et fleksibelt og let tilgængeligt undervisningsmateriale. Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge, hvordan man skal anvende den, men her gives nogle eksempler, der er tænkt som ideer og inspiration. I øvrigt bør man være opmærksom på, at gentagelse er vigtig for læringen, og at den bedste læring ofte sker, når deltagerne selv er aktive i kommunikationen. Og ikke alle personer lærer et andet sprog på samme måde; de har forskellige læringsstrategier. Derfor bør læreren tilrettelægge undervisningen, så den bringer forskellige metoder i brug og bearbejder emnerne så varieret som muligt Teoriundervisning I forbindelse med en første grundige gennemgang af et emne vil det som regel være en god ide så vidt muligt at knytte gennemgangen til deltagernes oplevelse af emnet. Den bedste forståelse af emner som redskaber, maskiner, rengøringsmidler osv. opnår eleverne, hvis de i praksis ser, føler og afprøver tingene. Men der kan opstå situationer i undervisningen, hvor der ikke vil være mulighed for at tage redskabet/maskinen/emnet ind i undervisningslokalet. Det vil være vanskeligt at anskueliggøre usynlige begreber som fx venepumpe eller mikroorganismer for deltagerne. I disse situationer kan ordbogen bruges til at vise en illustration, evt. en animation, af det pågældende begreb og samtidig give en skriftlig ordforklaring. Man kan bede deltagerne selv slå ordet op, eller hvis der er storskærm knyttet til en lærercomputer, kan læreren slå ordet op og vise det for hele holdet. Siden hen vil det være oplagt at bruge ordbogen ved repetition og bearbejdning af udvalgte spørgsmål. Læreren kan fx stille deltagerne opgaver om ph-skalaen og rengøringsmidlers egenskaber. Her kan deltagerne få lejlighed til at slå begreberne op i ordbogen for at kontrollere deres besvarelser eller få svar på de begreber, som måske ikke blev helt forstået eller husket fra tidligere gennemgange Praktikundervisning Deltagerne kan i forbindelse med praktisk arbejde i undervisningen bruge ordbogen til at finde beskrivelser af redskaber, maskiner eller andet udstyr. Læreren kan fx fremstille forskellige kort, som angiver navnet på et redskab, en maskine eller andet udstyr. Deltagerne trækker hver et kort og bliver så bedt om at finde det pågældende redskab, maskine eller udstyr og forklare for resten af holdet, hvad det er, og hvordan det bruges korrekt. Her kan de få hjælp af ordbogen. På andre kort kan opgaven være, at deltagerne skal finde redskaber og udstyr til fx rengøring af 16

17 inventaroverflader. Igen kan deltagerne få brug for at slå op i ordbogen. Det kan også være en opgave at give deltagerne en arbejdsplan, som de skal arbejde ud fra. Her kan ordbogen være en hjælp til at forstå arbejdsplanen. I den forbindelse vil deltagerne sikkert støde på nogle ord og begreber, som er vigtige at kende og forstå betydningen af for at kunne udføre rengøringsarbejdet korrekt. Derfor vil det for mange være en hjælp at kunne se og høre ordene forklaret i ordbogen Gruppearbejde I forbindelse med gruppearbejde kan ordbogen bruges som støtte til gruppen ved løsning af forskellige opgaver. Der kan være tale om målrettede opgaver, hvor eleverne skal finde de faglige svar på bestemte spørgsmål. Eller der kan være tale om besvarelse af forskellige repetitionsspørgsmål, hvor deltagerne først skal forsøge at svare så godt som muligt på spørgsmålene og så bagefter kontrollere besvarelserne ved hjælp af ordbogen. Ved større eller mindre projektarbejder søger deltagerne ofte informationer forskellige steder. Ved denne informationssøgning vil eleverne gennem ordbogen kunne få hjælp til afkodning af fagudtryk og herved opnå en større forståelse af de tekster, der arbejdes med Individuelt arbejde Når deltagerne arbejder individuelt, vil ordbogen kunne give den enkelte deltager en forklaring på de ord, som deltageren ikke forstår eller kender. Dette kan fx ske ved individuel opgavebesvarelse, ved repetition af gennemgået stof eller ved, at læreren beder de enkelte deltagere om at forklare bestemte ord for hinanden. Hvis den enkelte deltager under læsning af en fagtekst har svært ved at forstå nogle ord og begreber, kan ordbogen bruges til at slå disse ord og begreber op. Ordbogen kan også bruges af den enkelte deltager til at lave sin egen individuelle ordbog. Det sker ved, at deltageren printer de sider med ordforklaringer ud, som deltageren mener er relevante Anvendelse i praktikperioder Deltagerne vil kunne anvende ordbogen, hvis de er i praktik og har adgang til en pc på arbejdspladsen. De kan slå ord og begreber op, som de er usikre på eller har brug for at repetere dem. Kolleger vil også kunne bruge ordbogen til fx at forklare forskellige ord og begreber, og ordbogen kan være en støtte i den faglige kommunikation. 17

18 6. Teknisk instruktion 6.1. Systemkrav For at kunne bruge Multimedieordbogen kræves som minimum: Computer, Pentium 2, 333 MHz. 128 MB ram. 100 MB fri harddisk plads Skærm: 800 x 600 opløsning, 24 bit farver Windows 98 Flashplayer Cd-rom-drev Lydkort Hovedtelefoner eller højtalere Installationsvejledning Det forudsættes, at din pc er korrekt konfigureret til at bruge cd-rom og har lydkort. Ligeledes forudsættes det, at Windows er korrekt konfigureret. Indsæt cd en i cd-drevet og vent et øjeblik. Installationsprogrammet starter normalt af sig selv. Følg vejledningen på skærmen. Hvis installationsprogrammet ikke startes automatisk, følges denne vejledning: Klik på Windows Start-knap, vælg Kør fra menuen, klik Gennemse og vælg cd-rom-ikonet fra Gennemse-menuen. Dobbelt-klik på Setup.exe og klik OK i Kør-dialogboksen. Tekniske spørgsmål: Allan Axelsen og Anette Villadsen. Randers Tekniske Skole, tlf.:

19 19

20 Multimedieordbøger Fagsprog: Cafeteria og kantine Metal Rengøring

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

GrammaEngelsk. Øvede. New Principles in Learning

GrammaEngelsk. Øvede. New Principles in Learning GrammaEngelsk Øvede New Principles in Learning Indholdsfortegnelse Forord 3 En kort beskrivelse af GrammaEngelsk 4 Menusystemet 5 Flyt-øvelsen 6 Sæt ind-øvelsen 7 Skriv-øvelsen 8 Reglen 9 Løsninger 10

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

LURE BOG FOR TOSPROGEDE

LURE BOG FOR TOSPROGEDE Læring Undring Refleksion - Evaluering Velkommen til din LURE bog LURE er en forkortelse og står for: Læring Undring Refleksion Evaluering Hvorfor skal du bruge LURE? Der er i dag større og større krav

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet Lærervejledning til Strømsvigt Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet El-Fagets Uddannelsesnævn I/S 2003 Forord Det interaktive El-kørekort tager afsæt i den praktiske udgave af El-kørekortet,

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 9.0. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Logo! Info til læreren

Logo! Info til læreren Logo! Info til læreren 1 Om Logo!...3 Lydfiler...3 Supplerende oplysninger...3 Interaktive opgaver...3 Ordforrådsopgaver...3 Lytteopgaver...4 Billedopgaver...4 Wörterbank...5 Trin-for-trin-vejledning:

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Svarudskrivning. 1 Introduktion

Svarudskrivning. 1 Introduktion Svarudskrivning Revideret 28-05-2010 MADS MENU: RAPPORT PRØVESVAR SVARUDSKRIVNING (D.1.1.) 1 Introduktion Via programmet Svarudskrivning udskrives papirsvar for ét laboratorieafsnit ad gangen. Fra Svarudskrivning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold.

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold. Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Webværktøjet skal støtte den enkelte elev i at planlægge og få overblik over fremdriften i sin erhvervsuddannelse.

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Nyt AMU. - en kort introduktion

Nyt AMU. - en kort introduktion Nyt AMU - en kort introduktion Undervisningsministeriet 2003 1 Nyt AMU - en kort introduktion 1. udgave, 1. oplag, december 2003: 4000 stk. ISBN 87-603-2360-4 ISBN (WWW) 87-603-2362-0 Internetadresse:

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2. Undervisningens

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Brugervejledning @venbuild Light

Brugervejledning @venbuild Light HÅNDBOG FOR SYSTEMADMINISTRATOR/REDAKTØR Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM @VENBUILD LIGHT... 3 ADGANG... 3 OVERSIGT OVER LÆRINGSOBJEKTER... 4 NAVIGATION... 5 OVERSIGT OVER VARIANTER... 5 OVERSIGT OVER EGNE

Læs mere

TESTS I MAKROØKONOMI. Formål og indhold

TESTS I MAKROØKONOMI. Formål og indhold TESTS I MAKROØKONOMI Formål og indhold Testene er tænkt som et hjælpemiddel til studerende, der bruger bogen Makroøkonomi teori og beskrivelse fra forlaget Limedesign. Sigtet er at støtte de studerende

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 6. Du kan finde en uddybende manual om programmet

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

Læs-Tænk-Regn Indskolingen

Læs-Tænk-Regn Indskolingen Læs-Tænk-Regn Indskolingen Hvad er Læs-Tænk-Regn? Læsning er ikke kun dansklærerens domæne mere, og i UVM s Læseplan for faget matematik står der da også under det tværgående emne Sproglig udvikling :

Læs mere

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen Manual til læringsplatform og sideopbygning af Rikke Braren Lauritzen & Trine Gjerløff Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Login... 3 Ord- og symbolforklaring...

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser Læsning og it øvelser Øvelse 1 Indsæt billede i en tekst... 3 Øvelse 2 Organiser et billedkatalog... 4 Øvelse 3 Indtal en lyd og indsæt den i tekstbehandlingsprogram... 4 Øvelse 4 Indskan en tekst fra

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING. Til undervisere og praktikvejledere. - samarbejde mellem skole og praktik SOSUASSISTENT

SKOLEVEJLEDNING. Til undervisere og praktikvejledere. - samarbejde mellem skole og praktik SOSUASSISTENT Links - læser du vejledningen online, kan du komme direkte til de sider og dokumenter, der henvises til. Til undervisere og praktikvejledere SKOLEVEJLEDNING - samarbejde mellem skole og praktik SOSUASSISTENT

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere