REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser)

2 Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts :46 Til: Charlotte Fischer; Ellen Thrane; Flemming Pless; Hans Andersen; Karsten Skawbo-Jensen; Per Roswall; RegionsraadetAlle; Steen Olesen; Vibeke Storm Rasmussen Cc: Helle Mathiasen; Helle Ulrichsen; Jens Chr. Sørensen; Lars Tanderup; Morten Rand Jensen; Svend Hartling Emne: Supplerende materiale til sag nr. 4 på forretningsudvalgets dagsorden den 16. marts Webadresser på snitfladekataloger på genoptræningsområdet mv. Til forretningsudvalgets medlemmer I henhold til sag nr. 4 - Status vedr. sundhedsaftaler - på forretningsudvalgets dagsorden, som blev behandlet på møde den 16. marts 2010, blev der efterlyst web-adresser på snitfladekataloger på genoptræningsområdet og forløbsprogrammer for KOL og diabetes type 2. Hermed er vedlagt et notat, hvori der er link direkte til de aktuelle sider. (For at komme på web-adressen skal Ctrl-tasten holdes nede mens der klikkes på musetasten). Med venlig hilsen Vera Qvistgaard

3 Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Dato: 18. marts 2010 Web-adresser. Forretningsudvalget har efterspurgt web-adresser på snitfladekataloger på genoptræningsområdet og forløbsprogrammer for KOL og diabetes type 2. Snitfladekatalog genoptræning voksne aler/arbejdsgruppe+vedr.+genoptræning.dk herefter klikkes på: snitfladekatalog version 2 Snitfladekatalog- genoptræning børn aler/arbejdsgruppe+vedr.+genoptræning.dk herefter klikkes på: snitfladekatalog for børneområdet Forløbsprogram KOL v_lungesygdom.dk herefter klikkes på: forløbsprogram kan ses her Forløbsprogram Diabetes type 2 dk herefter klikkes på: forløbsprogrammet for diabetes type 2 kan ses her

4 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 9 Emne: Resultater af ekstern saudit Bilag 6 (Besvarelse af spørgsmål vedrørende )

5 Enhed for Udvikling og Kvalitet Kongens Vænge 2 DK Hillerød Journal nr: Dato: 23. marts 2010 Besvarelse af spørgsmål vedr. til Regionsrådsmødet den 23. marts 2010 På forretningsudvalgets møde den 16. marts 2010 blev svar på nedenstående spørgsmål efterspurgt: 1. Hvilke hospitaler har, hhv. har ikke udliciteret en? 2. Serviceassistenter - på hvilke virksomheder anvendes de? 3. Hvor mange penge bruger vi på? 4. Hvem har (på hospitalerne) ansvaret for at sikre, at spersonalet er en integreret del af virksomheden og at plejepersonalet er en del af en (dvs. sikrer at der er ansvarlighed overfor opgaven?) Der er udsendt et spørgeskema til alle hospitaler og de psykiatriske centre under Region Hovedstadens Psykiatri. Der vedlægges en skematisk oversigt over svarene. Svarene er anført i en kolonne under hvert hospital og for Region Hovedstadens Psykiatri. Det bemærkes, at nogle hospitaler tillige varetager en for et psykiatrisk center, der ligger på samme område. Det fremgår af oversigten, at følgende hospitaler har egen : Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Herudover har de psykiatriske centre - bortset fra Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center København - egen enten ved eget personale eller ved hospitalets personale.

6 Følgende hospitaler og psykiatriske centre har udliciteret en: Hvidovre Hospital Rigshospitalet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center København Side 2

7 Spørgsmål vedr. 1. Har center udliciteret Amager Hospital inkl. PC Amager Ja Bispebjerg Hospital inkl. BUC Bispebjerg Bornholms Hospital Nej Nej Ja Side 1/8 Frederiksberg Hospital inkl. PC Frederiksberg Ved ja: Hvilket firma foretager? Hvornår udløber kontrakten? ISS 31. maj 2011 med mulighed med forlængelse 2x1 år Elite Miljø 31. december Har hospitalet /psykiatrisk center egen safdeling? Nej Ja Ja Nej 3. Anvender center serviceassistenter? Nej Nej Nej Ja, men ikke til 4. Hvor mange penge bruger hospitalet/psykiatrisk center på årligt? kr.ca. 15 mio. Desuden er ansat to controllere, én til og én til kostområdet i alt 1 årsværk kr mio. i 2010 Kr mio. ca.kr. 33. mio. heraf servering af mad ca. kr. 16 mio. PC = Psykiatrisk Center, BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

8 Spørgsmål vedr. 5. Hvem har ansvaret på center for at sikre: a. at spersonalet er en integreret del af virksomheden? Amager Hospital inkl. PC Amager a. Hospitalets egne controllere Bispebjerg Hospital inkl. BUC Bispebjerg a. Via det normale ledelsessystem i organisationen Bornholms Hospital a. Rengøringschefen i samarbejde med hospitalets øvrige ledelse Side 2/8 Frederiksberg Hospital inkl. PC Frederiksberg a. Driftschef Carsten Olesen b. at plejepersonalet er en del af en dvs. sikrer, at der er ansvarlighed overfor opgaven? b. Hospitalets/de enkelte afdelingsledelser og controllere b. Plejepersonalet er på nuværende tidspunkt ansvarlige for af medikoteknisk udstyr og apparatur mv. Hospitalet har såfremt vi får tilført ressourcer fra regionen, planer om at overdrage denne opgave til safdelingen. b. Afdelingssygeplejersken i de respektive afsnit b. Den lokale afdelingsledelse Afdelingsledelserne er ansvarlige for afdelingernes æstetiske fremtræden. Afdelingsledelserne har fokus på samarbejdsrelation og kommunikation mellem service lederne fra safdelingen og afdelingssygeplejerskerne mhp. forståelse for hinandens arbejde og ansvarlighed for afdelingens æstetiske fremtræden, herunder at afdelingerne til en hver tid er ryddelige, så det er muligt at gør rent. PC = Psykiatrisk Center, BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

9 Spørgsmål vedr. 1. Har center udliciteret Frederikssund Hospital inkl. PC Nordsjælland, afd. Frederikssund og Esbønderup Gentofte Hospital inkl. PC Gentofte og Stolpegård Glostrup Hospital inkl. PC Glostrup Nej Nej Nej Nej Side 3/8 Helsingør Hospital inkl. PC Nordsjælland, afd. Helsingør Ved ja: Hvilket firma foretager? Hvornår udløber kontrakten? 2. Har hospitalet /psykiatrisk center egen safdeling? Ja Ja Ja Ja 3. Anvender center serviceassistenter? Nej Nej Ja Ja 4. Hvor mange penge bruger hospitalet/psykiatrisk center på årligt? kr. 14. mio. kr.ca. 41. mio. kr mio. Kr mio. i 2010 Fordelt med: Hospital: ,00 excl. depot Psykiatri: ,00 Budgettet for psykiatrien afregnes med psykiatrien Budgettet omhandler og serviceydelser. PC = Psykiatrisk Center, BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

10 Spørgsmål vedr. 5. Hvem har ansvaret på center for at sikre: a. at spersonalet er en integreret del af virksomheden? Frederikssund Hospital inkl. PC Nordsjælland, afd. Frederikssund og Esbønderup a.serviceledelsen i samarbejde med direktion og afdelinger Gentofte Hospital inkl. PC Gentofte og Stolpegård a. Direktionen Glostrup Hospital inkl. PC Glostrup a. Rengøringsafdelingen Side 4/8 Helsingør Hospital inkl. PC Nordsjælland, afd. Helsingør Helsingør henleder opmærksomheden på, at de oplyste beløb dækker over den nuværende sstandard - ikke de ressourcer som skal anvendes såfremt vi skal Hospitalet skal leve op til INSTA 800 samt DS a. Det er Direktionen og Psykiatriske ledelse som i samarbejde med Servicechefen har ansvaret for at sikre, at spersonalet er en integreret del af virksomheden. b. at plejepersonalet er en del af en dvs. sikrer, at der er ansvarlighed overfor opgaven? b. Et af direktionen nedsat tværfaglig sudvalg samt afdelingsledelserne b. Direktionen PC = Psykiatrisk Center, BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center b. Rengøringsafdelingen arbejder på at formalisere snitfladen med afdelingerne b. Det er Direktionen og Psykiatriske ledelse som i samarbejde med Afsnitsledelserne har ansvaret for, at plejegruppen er en del af en. Hospitalet har nedsat en handleplans-gruppe som pt. afdækker plejepersonalets -sopgaver /gråzoneproblematikken.

11 Spørgsmål vedr. Herlev Hospital Hillerød Hospital og PC Nordsjælland Hvidovre Hospital Rigshospitalet og PC København Side 5/8 1. Har center udliciteret Nej Nej Ja Ja Ved ja: Hvilket firma foretager? Hvornår udløber kontrakten? ISS Facility Services 31. august 2010 ISS Og Sodexo 2. Har hospitalet /psykiatrisk center egen safdeling? Ja Ja Nej Nej 3. Anvender center serviceassistenter? Ja, har 20 serviceassistenter og 153 sassistenter. Begge udfører s og serviceopgaver Ja Nej Nej 4. Hvor mange penge bruger hospitalet/psykiatrisk center på årligt? kr mio. (rum, inventar, gulve) kr. 25 mio. Beløbet er anslået, idet er integreret med de øvrige serviceydelser kr. 45 mio. kr mio. - inkl. vinduespolering på kr ,00 PC = Psykiatrisk Center, BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

12 Spørgsmål vedr. Herlev Hospital Hillerød Hospital og PC Nordsjælland Psykiatrisk center kr. 5.2 mio. Hvidovre Hospital Rigshospitalet og PC København Side 6/8 Beløbet er anslået, idet er integreret med de øvrige serviceydelser 5. Hvem har ansvaret på center for at sikre: a. at spersonalet er en integreret del af virksomheden? a. Intern service og Logistiskafdeling. a. Servicechefen a. Afdelingsledelserne a. Servicecenteret b. at plejepersonalet er en del af en dvs. sikrer, at der er ansvarlighed overfor opgaven? b. Kliniske afdelinger b. Afdelingsledelserne b. Afdelingsledelserne b. Ledelsen for plejepersonalet i det pågældende afsnit PC = Psykiatrisk Center, BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

13 Side 7/8 Spørgsmål vedr. 1. Har center udliciteret Ved ja: Hvilket firma foretager? Region Hovedstadens Psykiatri Nej Psykiatrien har udover egen alene som udføres af de somatiske hospitaler i henhold til samarbejdsaftalerne mellem Psykiatrien og de somatiske hospitaler. PC Hvidovre Ja Forenede service A/S Hvornår udløber kontrakten? 31. maj Har hospitalet /psykiatrisk center egen safdeling? Ja - De psykiatriske centre på Sct.Hans, Ballerup og Bornholm har egne safdelinger. Nej 3. Anvender center serviceassistenter? 4. Hvor mange penge bruger hospitalet/psykiatrisk center på årligt? Ja Der findes på en del af centrene serviceassistenter, som udover specifik, kan udføre enkelte andre funktioner Kr mio. Nej Kr. 4.5 mio. PC = Psykiatrisk Center, BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

14 Spørgsmål vedr. 5. Hvem har ansvaret på center for at sikre: a. at spersonalet er en integreret del af virksomheden? Region Hovedstadens Psykiatri a. Ledelsen på det enkelte psykiatriske center PC Hvidovre a. Afdelings-ledelser Side 8/8 b. at plejepersonalet er en del af en dvs. sikrer, at der er ansvarlighed overfor opgaven? b. Det har ledelsen på det enkelte psykiatriske center Afdelingsledelser PC = Psykiatrisk Center, BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

15 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 20 Emne: Henvendelse fra Bent Larsen (V) vedrørende nyansættelser Bilag 3 (Oversigt over personaleudviklingen sammenholdt med aktivitetsstigningerne)

16 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: Journal nr.: Dato: 22. marts 2010 Oversigt over personaleudviklingen sammenholdt med aktivitetsudviklingen Forretningsudvalget anbefalede på mødet den 15. marts 2010 regionsrådet at tage redegørelsen i anledning af henvendelse fra Bent Larsen (V) vedrørende nyansættelser (sag nr. 23) til efterretning, idet der udarbejdes oversigt over personaleudviklingen sammenholdt med aktivitetsudviklingen. Administrationen har i den anledning udarbejdet en opgørelse der viser, at det samlede personaleforbrug er vokset med knap 3 % fra 2008 til Personaleforbruget er opgjort som lønudgifterne tillagt udgifter til eksterne vikarer i plejen, der er registreret under øvrige driftsudgifter. Den samlede aktivitet er samtidig vokset med over 9 % fra 2008 til Det indikerer, at der er produceret mindst 6 % mere aktivitet pr. medarbejder fra 2008 til Det skal bemærkes, at aktivitetstallene for 2009 er under validering. Tallene skal i øvrigt tolkes i lyset af forrige års konflikt på sundhedsområdet samt virkningen af de ændringer, som er gennemført på hospitalerne i perioden i forbindelse med hospitalsplanen.

5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver.

5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver. Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 44 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 25. september 2012 Sag nr. 1 Emne: 3. økonomirapport 2012 bilag 3-6 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38 66 59 10 Web www.regionh.dk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 25. oktober 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 32.01 Meddelelse nr. 32.02 Meddelelse nr. 32.03 Meddelelse nr. 32.05 Meddelelse nr. 32.06 Meddelelse nr. 32.07 Meddelelse

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 1 Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening 3 bilag Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget

Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. marts 2007 Sag nr. 1 Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget 1 bilag Region Hovedstaden Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Kongens

Læs mere