EN KVALITATIV INDLEDENDE UNDERSØGELSE AF SERVICEOPLEVELSEN I LATINERKVARTERET I KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN KVALITATIV INDLEDENDE UNDERSØGELSE AF SERVICEOPLEVELSEN I LATINERKVARTERET I KØBENHAVN"

Transkript

1 EN KVALITATIV INDLEDENDE UNDERSØGELSE AF SERVICEOPLEVELSEN I LATINERKVARTERET I KØBENHAVN RESUMÉ Latinerkvarteret er et bykvarter under forandring. Både transformationen og et øget fokus på det at skabe en god serviceoplevelse har aktualiseret behovet for at få ny viden om kvarteret, både fra et kunde- og butiksejerperspektiv. Undersøgelsen viser, at Latinerkvarteret tilbyder unikke produkter, anderledes atmosfære og en alternativ serviceoplevelse særligt i kontrast til Strøget, som gang på gang bliver fremhævet som kvarterets absolutte modsætning. Både butiksejere og brugere af kvarteret beskriver et nært butik-kunde forhold som en central værdi i den grundlæggende serviceoplevelse. Kvarteret har et mangfoldigt udbud i butikker, der tiltrækker den bevidste forbruger med en specifik efterspørgsel, men samtidig kommer mange brugere i kvarteret blot for at være en del af den hyggelige atmosfære. UNDERSØGELSENS AFSÆT KBH K - Commerce & Culture har med støtte fra Wonderful Copenhagen iværksat en undersøgelse af, hvordan det er muligt at løfte serviceniveauet i Latinerkvarteret i København. Rådgivnings virksomheden 12byer har designet og afviklet undersøgelsen, hvor formålet har været at få indblik i, hvilke værdier kunderne i kvarteret knytter til det at handle, herunder hvad der er med til at skabe en god serviceoplevelse. Undersøgelsens resultater formidles i form af personaskildringer, det vil sige fem arketypiske kundeprofiler samt dertil knyttede rejseforløb og en række anbefalinger i henhold til at løfte serviceoplevelsen. Undersøgelsens forholdsvist begrænsede omfang betyder, at der er tale om et første skadestik i forhold til at indsamle viden om serviceoplevelsen i Latinerkvarteret. 12byer anbefaler derfor også, at undersøgelsen bruges som springbræt til en dybdegående dataindsamling og analyse. Projektets overordnede vision er, at højne serviceniveauet i Københavns detailhandel ved at transformere Latinerkvarteret i København til et servicedistrikt. I den forbindelse har KBH K Commerce & Culture gerne ville undersøge serviceniveauet i dag, hvilket kan danne grundlag for udvikling og afprøvning af nye løsninger med udgangspunkt i de erhvervsdrivenes og kundernes egne behov. Der er i undersøgelsen sat fokus på serviceoplevelsen 1 i kvarteret. Undersøgelsen er designet med det primære formål at opnå indsigt i disse to centrale spørgsmål: Hvad forventer brugerne af de oplevelser, de møder, i Latinerkvarteret? Hvad er relationen mellem brugere og butiksejerne? 1. Vi arbejder med begrebet serviceoplevelse som en samlet betegnelse for brugernes oplevelse af de mange forskelligartede møder med en bestemt service. Mødet kan opstå mellem bruger og produkt, mellem bruger og butik, mellem bruger og ekspedient etc. Formidlingen af undersøgelsens resultater -kva arketyper- giver et billede af, hvilke forventninger, relationer og potentielle forbedringer af serviceoplevelsen, der er centrale for undersøgelsens respondenter. /1

2 Endvidere giver det indledende afsnit; butiksejerens perspektiv, indsigter i forhold, der kunne optimere serviceoplevelsen for kvarterets kunder. Afslutningsvist gives en række anbefalinger til, hvilke områder der med fordel kunne tilføres ressourcer i ønsket om at løfte serviceniveauet. Undersøgelsen bygger på et kvalitativt datamateriale bestående af interviews med butiksejere/medarbejdere 2, interviews med brugere i kvarteret, samt korte her-og-nu interviews med (potentielle) brugere på Frederiksberggade (op mod Kattesundet) samt observations- og feltnoter. BUTIKSEJERNES PERSPEKTIV Der er fra butiksejernes side mange samstemmende oplevelser og ønsker til forbedringer omkring serviceoplevelsen i kvarteret. Områdets karakter er under forandring Flere kender kvarteret fra barnsben eller har haft en tilknytning til det, siden de var børn/unge. De oplever, at kvarteret har ændret sig markant. Særligt fremhæves det, at kvarteret bærer præg af et gå i byen område. Et par sammenligner kvarteret med Jomfru Ane Gade i Ålborg. Det problematiseres, at de mindre butikker, unika butikkerne og kunsthåndværksbutikkerne er ved at rykke væk fra kvarteret. Deres opfattelse er, at denne udvikling primært skyldes: stødt stigende huslejepriser og utilstrækkelig rengøring af gaderne. De oplever, at der ikke bliver taget hånd om rengøring af gaderne på tilstrækkelig vis trods flere henvendelser til Københavns Kommune. 2. Der er gennemført 10 gadeinterviews (14 brugere) samt fem mobil-etnografiske interviews (ni brugere), der tilsammen udgør det datagrundlag, hvorfra persona og rejseforløb er skabt. 3. Det blev undervejs i undersøgelsen tydeligt, at et gennemgående tema for butiksejerne var synligheden af kvarteret fra de omkringliggende gader, særligt passagen fra Frederiksberggade mod Larsbjørnsstræde (Kattesundet), hvorfor 10 her-og-nu interviews med forbipasserende på Frederiksberggade ved Kattesundet blev afviklet. 4. Jf. undersøgelsesdesign og casebeskrivelse for yderlig information om undersøgelsens afsæt. 5. Dog skiller en af butiksejerne sig ud. Albert fra Alis har ifølge ham selv været med til lign. undersøgelser før og er af den opfattelse, at tidligere deltagelse ikke har gavnet ham eller de andre små butikker. Han mener, at der udelukkende bruges ressourcer på at optimere forholdene for de store kæder og pengemændene. Han mener, at de undersøgelser, der har været hidtil, har en agenda om at tilgodese de store kæder. Han mener endvidere, at huslejen er steget urimeligt højt over de sidste år (denne opfattelse deles af de andre) og oplever, at butiksdøden er enorm blandt de mindre butikker. Han ønsker ikke at optimere oplevelsen for sine kunder med hjælp udefra, da han gerne vil gøre det på sin egen måde uden indblanding fra eksterne aktører. Albert oplever, at KBH K Commerce and Culture og Wonderful Copenhagen koncentrerer sig om butikkerne omkring Strøget og Rådhuspladsen og føler, at Latinerkvarteret bliver forsømt ressourcemæssigt. Specialbutikkerne er under pres Butiksejerne har endvidere en opfattelse af, at de er overladt til sig selv. I den sammenhæng sammenligner de sig med butikkerne på Strøget samt butikskæder. De mener, at de burde modtage ekstra støtte til udvikling af blandt andet synlighed og bedre rengøring (og i nogle tilfælde økonomisk kompensation). Branding af området kræver både en styrket intern og ekstern kommunikation Der er et divergerende ønske og syn på behovet for en intern kommunikationskanal blandt butiks ejere i kvarteret. Det påpeges, at det ikke er muligt at etablere ressourcerne, andre mener det kan lade sig gøre og ville være brugbart, men mangler sparring ift. hvilke platforme der kunne etableres, og hvordan de kunne drives. Der er et gennemgribende ønske om at gøre kvarteret mere synligt for offentligheden. Butiksejerne oplever, at turister (fra ind- og udland) ikke kan finde rundt i kvarteret eller fra kvarteret til Hovedbanegården, andre byområder og turistattraktioner. Det anerkendes, at der er blevet skiltet bedre hen over årene, men langt fra tilstrækkeligt, og de ønsker, at der opsættes bannere, porte eller lign., der fylder meget mere i gadebilledet og tydeligt markerer overgangen fra de omkringliggende gader til kvarteret. De sammenligner sig med andre historiske kvarterer i udlandet, hvis særkende ifølge dem er langt bedre markeret i form af skilte, bannere, porte eller lign., en pointe, der underbygges af brugerne af kvarteret. Områdets særkende Alle har en klar opfattelse af, at Strøget er noget helt anderledes end kvarteret og de butikker, der er her. De mener, at de tilbyder nærhed og ekspertise i deres service og ønsker at give deres kunder en speciel og unik oplevelse gennem deres salg af anderledes produkter af høj kvalitet. De ser deres kunder som bevidste og kritiske. Og det fremhæves at deres kunder har et stort fokus på at skille sig ud fra mængden. Mange oplever også, at brugere af kvarteret blot er vindueskiggere, og det kan være vanskeligt at spotte hvem af kunderne, der ligger penge i butikken. Mange kunder er gengangere Mange butiksejere genkender deres kunder fra gang til gang og flere oplever, at kunderne kommer langvejs fra. De mærker, at kunderne efterspørger høj ekspertise, som de ikke kan finde andre steder i byen og fortæller alle om en meget bred kundeskare. Fra helt unge til ældre. De oplever endvidere, at mange fra den samme omgangskreds kommer igen og igen; at rygtet om den og den butik spredes gennem kundernes personlige relationer, og derfor tiltrækker den samme kundegruppe. De oplever, at kunderne finder stor identitet i at købe produkterne hos dem. Samtlige butiksejere oplever, at kunderne kan komme langvejs fra for at shoppe i kvarteret, og at der i de tilfælde ofte er tale om planlagte ture. /2

3 Persona 1# Patrick, 24 år, universitetsstuderende, fra København Når Patrick ikke har undervisning, nyder han at hænge ud med vennerne. Han slentrer rundt i gaderne, køber måske noget kaffe og shopper lidt tøj. Han er vild med at drikke kaffe på fortorvscaféer og nyder at kunne sidde udenfor, hvor han tit støder ind i folk, han kender. Patrick kan sidde længe på cafe, hvor han slapper godt af, fordi personalet ikke presser ham til at købe noget hele tiden. Patrick kan godt lide at shoppe i mindre bykvarterer, hvor der er hyggeligt og billigt. Når han bruger tid på at shoppe, så forventer han at kunne finde tøj, der er anderledes, unikt og alternativt sammenlignet med, hvad han kan finde i andre butikker i området. Patrick kunne godt tænke sig, at der kom flere events og aktiviteter på ude på gaderne. PATRICK, SØREN, JULIA, HELENE, METTE OG JACOB Det er personaskildringernes formål at skabe et overblik over de forventninger, ønsker og behov, brugeren af Latinerkvarteret har. Det er hensigten, at personaerne skal illustrere situationer, hvor oplevelsen af service er i spil og gøre det muligt at diskutere forskellige scenarier for brugerens oplevelse i forhold til at se de mulighedsrum, der er for at optimere oplevelsen. Personaerne er ikke beskrivelser af én enkelt kundes oplevelser, men derimod et sammenskriv af data fra flere kunder, der grundlæggende har samme oplevelser og bevægelsesmønstre i Latinerkvarteret. Kundernes oplevelsesfortællinger, omkring kvarterets fysiske identitet - det vil sige den stemning, som kunderne oplever i det øjeblik, de bevæger sig ind i Latinerkvarterets gader, er bemærkelsesværdigt meget i fokus. Det er tydeligt, at oplevelsen stilles i kontrast til Strøget. Ord som tæthed, hygge og ro er gennemgående i kundernes beskrivelser. Hvad kunderne kommer for i kvarteret varierer, hvilket afspejler kvarterets mangfoldighed i tilbud af butikker, restauranter, cafeer mv. Dog har det været gennemgående, at kunderne sætter pris på de mange unika butikker, som området tilbyder, hvor det er muligt at købe anderledes og alternative produkter samt en service, der er kompetent uden at være påtrængende. Persona 2# Søren, 33 år, arbejder i vinbranchen, fra Brønshøj Søren bruger ikke megen af sin fritid på at shoppe. Men når Søren skal købe en gave eller en sjælden gang imellem noget til sig selv, så er det afgørende for ham, at han shopper i butikker, der har kompetente ekspedienter med høj faglighed og ekspertise. Søren ved på forhånd, hvilke butikker han vil besøge, når han går på shoppetur, og han bliver sjældent fristet til at gå ind i andre butikker end de planlagte. Han forventer at kunne finde specialiserede butikker, hvor han kan få specialiseret hjælp og rådgivning. Søren synes, det er bekvemt, når bestemte produkter og ekspertviden udbydes i et koncentreret område, så han ikke behøver at gå andre steder hen han bryder sig ikke om og bruger ikke tid på at slentre rundt. Søren kan bedst lide selv at henvende sig til ekspedienterne, hvis der er noget, han er i tvivl om. Persona 3# Julia, 15 år, studerer på Christianshavns gymnasium, fra København Julia vil gerne skille sig ud fra andre gennem det tøj, hun går i. Når Julia shopper, går hun beslutsomt efter butikker, der er markant anderledes end de store tøjkæder. På gymnasiet taler Julia en del med hendes venner om det tøj, de gerne vil købe og de butikker, de gerne vil besøge. Ofte tager Julia en ven med på shopping. Hun føler sig bedst tilpas i genbrugstøj og kan rigtig godt lide, at de samme typer af butikker er samlet på få gader, hvor man bare kan slentre rundt. Julia hænger tit ud med sine venner i kvarteret, hvor de bare hygger sig, og tit køber de noget billigt mad, som de spiser, mens de går rundt og kigger på butiksvinduerne. Nogle gange er der for meget trafik, synes Julia, hvilket er lidt genererende, fordi hun bliver distraheret af det. Julia kunne godt tænke sig, at der var flere billige spisesteder fordi, hun tit opholder sig i kvarteret nogle timer i træk, og hun synes, det er for dyrt at sætte sig ind på cafeerne. /3

4 Persona 4# Helene og Mette 20 år og 21 år, designstuderende, fra Herning. Helene og Mette kan sjældent finde noget tøj, de gerne vil have i Herning, derfor tager de så snart, muligheden byder sig, til Århus eller København for at finde de fede tøjbutikker. De kommer altid sammen med en ven eller veninde, og nogle gange har deres forældre givet penge med til at shoppe for. Men som regel bruger de penge, som de har tjent selv. Engang mødte de nogle piger, der var taget på en endagstur fra Norge bare for at shoppe i kvarteret. Men det forstår veninderne godt, for man kan nemlig sagtens bruge flere timer på at bare kigge i butikkerne og prøve tøjet. Helene og Mette synes, det er fedt at komme hjem med tøj, der ikke kan købes i Herning, og mange venner spørger, hvor de har købt deres tøj henne. Nogle gange er der alt for meget trafik i gaden. Især kassebilerne larmer og forstyrrer, når Helene og Mette bare gerne vil ose. Det kan være ret svært at finde rundt i kvarteret, men nu er det 3. gang, de er her så nu ved Helene og Mette, hvordan man kommer hurtigt hertil, og at det hedder Latinerkvarteret. Helene og Mette synes, at ekspedienterne er søde til at hjælpe og kan godt lide, når de spørger, om der er noget, de kan hjælpe med. Persona 5# Jacob, 53 år, arbejder i et reklamebureau, fra København Jacob kan godt lide at slentre rundt i kvarteret, særligt når vejret er godt, og han ikke har travlt. Ofte bruger han gaderne som smutveje mellem to ærinder. Han shopper i kvarteret i ny og næ og har et par favoritbutikker, han altid besøger. Jacob er fra København og kender kvarteret godt. Derfor er det også tit, at han tager nogle venner med til en frokost i en af cafeerne. Det generer ikke Jacob med den lidt tætte trafik i gaderne, han synes trafikken er med til at give kvarteret dets særlige atmosfære. Det betyder meget for Jacob, at han kan være i fred, når han shopper. Han sætter pris på, at der er rent og pænt i butikkerne, at det er muligt at finde unikavarer, og at ekspedienterne kan give ham kvalificerede svar, hvis han har behov for rådgivning. Jacob har det bedst med, at han hurtigt kan komme til i prøverummet, så derfor shopper han tit mellem to ærinder midt på dagen, så han er sikker på, at der ikke er så mange mennesker i butikkerne. REJSEFORLØB Herunder er illustreret fem arketypiske rejseforløb, der knytter sig til de ovenfor beskrevne personas. Rejse forløbene illustrerer adfærden fra persona går ind i kvarteret, til de forlader det. Til forløbet er knyttet citater og korte beskrivelser af centrale kontaktpunkter; mødet mellem brugerne og trafikken, butikken, ekspedienten, produktet, kvarteret og tiden. Brugerne er blevet interviewet undervejs i deres rejseforløb og skal ses i sammenhæng med personaskildringen. Rejseforløbene har til hensigt at illustrere kontaktpunkter, hvor serviceoplevelsen er tilfredsstillende, utilfredsstillende, gennemsigtig, uklar, behagelig, ubehagelig etc. Med kendskab til disse kontaktpunkter bliver det åbenbart, hvor fokus med fordel kan flyttes til. /4

5 Man skal jo være vågen hele tiden Trafikken generer mig egentlig ikke Det kan virkelig føles trængt og kaotisk Det er irriterende at blive dyttet af Den tætte trafik bidrager til den særlige stemning 1-2 timer Patrick Søren Julia Helene og Mette Jacob TRAFIKKEN Kvarteret integrerer flere typer af trafikanter. Fodgængere, billister og cyklister færdes i kvarteret på en måde, hvor vej, gågade og butikkernes udeliv smelter sammen. Der udspiller sig konstant en forhandling om, hvem der færdes hvor og hvornår. Døde zoner Tæt trafik 3 timer Jeg strækker tiden på cafeerne så lang tid som muligt Jeg er her max en halv time Man kan sagtens bruge nogle timer på bare at slentre rundt Man møder jo butikken allerede ude på gaden det er fedt! Vi bruger rigtig rigtig lang tid i butikkerne Jeg ved bare, at det er her, ekspertisen er Hvis jeg spiser frokost her, så trækker tiden altid ud Det er rart at shoppe tøj her. Det fedeste genbrugstøj er her! TIDEN Hvor lang tid, brugeren opholder sig i kvarteret, afhænger af, hvilken type bruger det er. Det er dog gennemgående, at hvis cafeerne og/eller spisestederne er en del af brugerens rejseforløb så forlænges deres ophold i kvarteret mærkbart. 4 timer Jeg bliver tit overrasket over de alternative ting, man kan købe Man behøver ikke traske igennem alt muligt andet for at finde det, man søger PRODUKTERNE Brugerne oplever, at kvarteret adskiller sig markant fra atmosfæren, butikkerne og produkterne på Strøget ved at tilbyde unikke produkter og kvalificeret rådgivning. /5

6 Det er umuligt at finde denne type tøj i de store kæder Jeg ved, hvad jeg kan få her: seriøs rådgivning og kvalitetsprodukter Det er så fedt, at det hele bare er samlet her Det virker rodet i butikkerne tøjet hænger alt for tæt Jeg kan altid finde noget, jeg gerne vil købe 1-2 timer Patrick Søren Julia Helene og Mette Jacob Døde zoner Butikkerne Kvarteret tilbyder en bestemt type af butikker, der er forskellige fra de, man kan finde i andre byzoner. Brugerne fremhæver det som særdeles positivt, at disse unikke butikker er samlet på få gader. Det kan dog for nogen være forvirrende at finde rundt i både butikkerne, der kan virke rodede, og i gaderne. Tæt trafik De er hyggelige at sludre med og presser aldrig noget ned over en 3 timer Ekspedienterne vejleder mig kompetent Jeg henvender mig selv, når jeg har brug for hjælp. Det er behageligt bare at gå rundt selv Ekspedienterne må gerne tilbyde deres hjælp med det samme Ekspedienterne virker afslappede og naturlige i deres kommunikation med mig Det er gråt og kedeligt ned mod Støget Jeg går kun på de gader, hvor de butikker, jeg vil shoppe i, ligger Man ved slet ikke, hvad alt det her er, hvis man ikke kender det på forhånd Der sker klart mest her i midten Ekspedienterne Brugerne mener, at ekspedienterne er nærværende, venlige og dygtige, når de giver vejledning. De føler sig trygge, når der er plads til at kigge rundt i butikken, men samtidig ønsker de, at ekspedienten er opmærksomme på deres behov. 4 timer Jeg synes altid, der er vejarbejde KVARTERET Brugerne oplever Larsbjørnsstræde som kvarterets knudepunkt. Indgangene hertil er forskellige. Der er en del bil- og cykeltrafik fra begge indgange fra Vester Voldgade, hvilket kan virke forstyrrende for nogle brugere. Indgangen fra Frederiksberggade (Strøget) opleves som decideret ikke-imødekommende, lukket, kedelig og død. /6

7 ANBEFALINGER Med udgangspunkt i interviews fra både kunder og butiksejere samt observationsstudie anbefaler vi, at serviceoplevelsen i Latinerkvarteret optimeres med blik for følgende anbefalinger. Anbefalingerne trækker tråde ind i hinanden, og opdelingen her er lavet for læsevenlighedens skyld. Fasthold et varieret butikstilbud Der er to grundlæggende spor i brugerbehovet i Latinerkvarteret. Det ene bygger på brugernes efterspørgsel på de specifikke unikabutikker, det andet relaterer sig til områdets charmerende atmosfære, der appellerer til ophold i området. Her er cafeer og mulighed for nem og billig mad en central del af det, der fastholder brugerne i kvarteret. Balancen mellem disse to spor er afgørende for identiteten og brugen af Latinerkvarteret og kræver derfor opmærksomhed. Understøt Latinerkvarterets særegenhed Latinerkvarteret er noget særligt. Området skiller sig ud særligt i forhold til Strøget. Områdets bygninger, smalle gader og særligt udbuddet af mange mindre butikker skaber en særlig atmosfære. Der eksisterer en opfattelse blandt butiksejerne om, at kvarteret er ved at forandre sig til et kvarter, hvor de små unikabutikker bliver presset ud blandt andet på grund af høje huslejepriser. Det anbefales derfor, at der etableres et samarbejde mellem KBH K Commerce & Culture, grundejere, Københavns Kommune og detailhandlen med henblik på at drøfte, hvordan kvarterets særkende kan og bør styrkes. I denne proces kan aktørerne med fordel trække på KBH K s erfaring med offentlig/private partnerskaber fra Grønnegadekvarteret. Giv kunden opmærksom, ikke pågående betjening En stor del af de besøgende i Latinerkvarteret har et målrettet formål fx en specifik butik eller produkt. Der er generel en opfattelse af, at der i de mindre butikker i kvarteret ydes en god betjening, præget af høj ekspertise. Dette er centralt for de besøgende, der kendetegner den gode serviceoplevelse som det venlige og nære møde med en ekspedient, der er interesseret, men som samtidig holder sig lidt i baggrunden, indtil kunden selv spørger om hjælp. Skab den gode fortælling om Latinerkvarteret Det anbefales, at der iværksættes en fælles, strategisk markedsføring og branding af kvarteret, der har fokus på at gøre kvarteret langt mere synligt. Som fremhæver den nære serviceoplevelse og den høje ekspertise,som tydeliggør de unikke og anderledes produkter og muligvis fremhæver kvarterets historik (hvorfor hedder det fx Latinerkvarteret?). Her kan også modsætningsforholdet mellem kvarteret og Strøget gøres tydeligere. Dette bliver ikke udnyttet til fulde i dag og kunne med fordel anvendes i en branding strategisk sammenhæng. Gør Latinerkvarteret mere synligt Både butiksejere og kunder har den opfattelse, at kvarteret adskiller sig markant fra Strøget, men der er blandt brugere - der ikke er bekendte med kvarteret på forhånd stor usikkerhed og tvivl ift., hvad kvarteret er, og hvad det kan tilbyde. Det anbefales, at der opsættes skilte, banner, en port eller lign. i passagen mellem Vestergade og Frederiksberggade (Kattesundet), der fremhæves som et særligt lukket passage af butiksejerne og brugere af kvarteret. Det anbefales, at man faciliterer en proces for butiksejerne vedr. udvikling af kvarterets stedsidentitet, ressourcer og ønsker ift. en samlet indsats vedr. synlighed og tilgængelighed for brugere. Da butiksejerne har vanskeligt ved at afsætte tid til udviklingsprojekter på egen hånd, anbefales et samarbejde med KBH K Commerce & Culture, der netop kan facilitere fællesmøder for alle i kvarteret, nedsætte styregrupper, varetage kommunikation og komme med idéer til tiltag, udvikling, arrangementer mv. for kvarteret. Kvarterets transformation kræver fokus på rengøring Der er stor utilfredshed med Københavns Kommunes indsats ift. rengøring af gaderne. Særligt spuling med henblik på at fjerne urin og opkast, føler butiksejerne, ikke er tilstrækkeligt. Det noteres, at der bliver gjort en indsats, men det vurderes endvidere, at det er langt fra tilstrækkeligt og er til stor gene for både butiksejere og kunder. Det anbefales, at der med hjælp fra KBH. K Commerce & Culture - etableres en tæt dialog med kommunen ift. at forbedre rengøring af kvarteret. 7. Vi anbefaler, at anvende personaskildringerne som middel til kommunikation mellem brugere af kvarteret, butiksejere, KBH K Commerce & Culture, Wonderful Copenhagen og andre relevante aktører. 8. De adspurgte brugere på Frederiksberggade bekræfter denne opfattelse. Anbefalingerne knytter sig til de aspekter af servicen, der med fordel kan optimeres i henhold til at gøre oplevelsen endnu bedre, dels for butiksejerne/medarbejderne, dels for brugerne, og forholder sig dels til de oplevelser, hvor brugeren er i direkte kontakt med servicen, men også de bagvedliggende processer, der kan være afgørende, når en god serviceoplevelse skal skabes. /7

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt 7. maj 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Hvad jeg vil argumentere for Et godt butiksliv er afgørende for bymidtens attraktivitet

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling

Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling DAC og Naturstyrelsen, Sorø, 8. marts 2012 Detailhandel og bymidteudvikling to sider af samme sag Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 39 Besvarelserne er blevet indsamlet ved at gå

Læs mere

FELTARBEJDE Børne- og Ungdomspsykiatrien 9. oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

FELTARBEJDE Børne- og Ungdomspsykiatrien 9. oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION FELTARBEJDE Børne- og Ungdomspsykiatrien 9. oktober 2012 Mød Daniel, Caroline, Frederik, Kurt og Malene Personaer baseret på 37 kvalitative interviews, heraf 3 fokusgruppeinterviews og observation over

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 %

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Af Torben Callisen, Adm. Dir. Mobil: + 45 51 88 81 13 E-mail: torben@high-street.dk www.high-street.dk Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Nyt studie af 75 butiksfacader peger på, at

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

I en atmosfære af luksus i Odense

I en atmosfære af luksus i Odense I en atmosfære af luksus i Odense Stilen er enkel og minimalistisk, men Majse Hansen er en farverig pige, og det går igen på de multistribede vægge, der giver The Hair Company i Odense masser af personlighed.

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen?

Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen? Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen? D Det særeste ved fremtiden, er at den til sin tid vil blive de gode gamle dage Ernst Hemmingway Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk,

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10tips til at skabe gnister i kundekontakten

10tips til at skabe gnister i kundekontakten 10tips til at skabe gnister i kundekontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv kunden 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden. Projektejeren er en navngiven leder eller chef.

Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden. Projektejeren er en navngiven leder eller chef. Projektindstilling Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden Ansvarlige for projektet Projektejer Projektejeren er en navngiven leder eller chef. Projektleder Projektidé Baggrund

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU Mellemlederne hos KD Gruppen brugte for meget tid på drift og detaljer. De løb hurtigere og hurtigere for at nå mere og mere selv, mens

Læs mere

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3 Polen 2009 En tur til Gdansk Del 3 Portene fra havnefronten ind til byen Sanne på vej ind i byen Gdansk er en helt utrolig flot og velplejet by. Overalt er der rent og pænt, og alle slags butikker forefindes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Du færdiggjorde det sidste år af folkeskolen og startede på gymnasiet. Der har du gået i to år nu, og det har langt fra gjort dit liv lettere.

Du færdiggjorde det sidste år af folkeskolen og startede på gymnasiet. Der har du gået i to år nu, og det har langt fra gjort dit liv lettere. Drengen 1 Du blev født. Du voksede op. Du havde en lykkelig barndom i naiv forventning om, at hele verden ville dig det godt, og at livet altid ville forblive trygt og dejligt. Så blev dine forældre skilt,

Læs mere

Byliv og Indkøbsoplevelser

Byliv og Indkøbsoplevelser Byliv og Indkøbsoplevelser Visions-og Inspirationsmøde, Udviklingsplan for Asnæs Bymidte, 21. januar 2014 Ekspertisechef Gertrud Øllgaard, antropolog Byliver liv Hvadgår det ud på? Hvorfor gør de sådan?

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Hvordan skaber vi værdi med brands i foodservice branchen i fremtiden?

Hvordan skaber vi værdi med brands i foodservice branchen i fremtiden? Hvordan skaber vi værdi med brands i foodservice branchen i fremtiden? D Det særeste ved fremtiden, er at den til sin tid vil blive de gode gamle dage Ernst Hemmingway Forskningschef Marianne Levinsen

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Hele Vestergade skal være gågade.

Hele Vestergade skal være gågade. Christa Laursen, Holger Danskes Vej 31, 7100 Vejle Tlf. mobil: 22187000 E-mail; chrla@vejle.dk Hjemmeside: www.christalaursen.dk Medlem af: Vejle Byråd siden 1994. Medlem af: Teknisk udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet 9.-10. DECEMBER 2013 Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet haft? casestudie 2 v. Dorte Kousholt () & Peter Berliner (peer@dpu.dk) EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere