KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden."

Transkript

1 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. Klagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om standen på den ejerlejlighed, som klagerne købte, og derfor er erstatningsansvarlig over for klagerne. Klagen angår endelig spørgsmålet om, hvorvidt indklagede fejlagtigt har stillet klagerne i udsigt, at de kunne leje en parkeringsplads for ca. 800 kr. om måneden. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Den 5. august 2010 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejerlejligheden for en kontantpris på kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. oktober Det fremgår af købsaftalen: Istandsættelse:

2 2 Det er mellem køber og sælger aftalt, at sælger inden overtagelsen/dispositionsdagen vil få afslebet lejlighedens trægulve samt lakere dem. Endvidere er det aftalt, at sælger udskifter den låge i køkkenet under vasken, som er beskadiget med en ny af samme slags. Dispositionsret Det er mellem køber og sælger aftalt, at køber opnår dispositionsret over lejligheden efter lejer fraflytning og sælger har fået ordnet gulvene som aftalt. Fra dispositionsdagen overgår risikoen for ejendommen i enhver henseende til køber, og fra samme dato afholder køber endvidere alle lejlighedens driftsudgifter til el, vand og varme. Den 8. september 2010 skrev klagerne til indklagede og oplyste, at de havde fået nøglerne til ejerlejligheden den 3. september De oplyste videre, at det var en meget beskidt og misligholdt lejlighed, de havde overtaget, og bad indklagede komme med kommentarer hertil. Den 20. september 2010 skrev klagerne til indklagede bl.a.: [Den ene indehaver] fra DanBolig bad om et møde med os. Han har været i lejligheden og vi har gået den igennem sammen. afprøvede lågernes lukkemekanisme og så hvor ridsede og skrammede lågerne er. (Vi sagde til [den ene indehaver], at vi har valgt ikke at tro på at DanBolig har været og syne lejligheden, for så synes vi rigtig nok i har et problem. Alle der har været her, er rystede over lejlighedens tilstand og mener, ligesom os, at lejlighedens pris er sat for højt. Vi har haft venner og familie til at hjælpe med rengøringen og det har allerede indtil nu taget rigtig mange timer, og vi er endnu ikke færdige. Vi må også efterfølgende erkende, at det ikke passer, hvad [den ene indehaver] sagde, at han kendte [sælger] så godt, at han var helt sikker på, at [sælger] ikke ville løbe fra en aftale. (Hvad med aftalen pr. telefon med hensyn til, at aflevere lejligheden i ordentlig stand). Vi kunne også fortælle, at vi har måttet have bud efter en vand- og gasmester to gange. Første gang løb der vand ud i skabet under køkkenvasken. (Det havde [sælger] ellers forsøgt at udbedre efter overdragelsen, men åbenbart uden held). Næste gang var det afløbet under vasken i badeværelset, hvor et rør skulle skiftes. Der mangler et stykke af fodlisten i soveværelset (Der stod senge, da vi så på lejligheden) Gummilisten på yderdøren i gangen er gået fra.

3 3 Det er hul i gummilisten ved altandøren. Det var en stor fejl, at lejligheden begge gange blev fremvist, mens beboerne var hjemme. Lejligheden rodede helt vildt, så det var faktisk umuligt at komme frem for flyttekasser, vinflasker, tørrestativ med tøj på og meget andet. (Det gør det meget svært for køber egentlig at se, hvordan lejlighedens stand i virkeligheden er). Vores mening er, at DanBolig har et stort ansvar med hensyn til ovenstående og vi vil i første omgang foreslå, at i tager sagen op med [sælger] og at vi sammen finder en løsning på problemerne. Den 23. september 2010 skrev klagerne igen til indklagede og oplyste, at de havde opdaget, at lågen i vaskemaskinen var revnet, og at nogle hårnåle havde bevirket, at der var rust i maskinen. Samme dag skrev indklagede til klagerne bl.a.: Tak for din mail. Status er som følgende. Jeg har forelagt jeres første skrivelse som ønsket for sælger. Sælger har viderebragt denne for sin advokat og i vil i nærmeste fremtid hører fra ham. [ ] en var skrevet af den ene af de 3 ansvarlige indehavere, og han skrev bl.a., at han var statsaut. ejendomsmægler: Den 28. september 2010 skrev klagerne på ny til indklagede:

4 4 Nu håber vi virkelig, at vi er nået til de sidste mangler. Som vi fortalte dig i fredags, kan vi ikke få trevlesien i vaskemaskinen renset, da det umuligt at få den ud. (Vi vil ikke øge vold mod den, da vi risikerer, at ødelægge den). I dag startede så afslibning af gulvene. Vi blev ringet op kl. ca af de to unge mennesker, der foretog afslibningen. De ville gerne have, at vi kom ned i lejligheden og så, at der var flere områder med mørke pletter/rande, som de ikke var i stand til at fjerne. Den 12. november 2010 rykkede klagerne sælgers advokat for en tilbagemelding på deres henvendelser. Den 13. juni 2011 skrev klagerne til indklagede og rykkede for et svar på deres tidligere henvendelser. Klagerne henviste til, at indklagede på et møde den 2. marts 2011 havde givet udtryk for, at indklagede ville gøre alt, hvad han kunne, for at få sælger til at give kompensation til klagerne, og at indklagede ville give kompensation for de punkter, som indklagede var ansvarlig for. Indklagede ses ikke at have svaret klagerne, og klagerne indbragte herefter sagen for Klagenævnet for Ejendomsformidling. Klagerne har fremsendt dokumentation for, at det koster kr. pr. måned at leje en P-plads i parkeringshuset, og har oplyst, at det på handelstidspunktet kostede kr. pr. måned. Klagerne har bl.a. anført: Klagerne har betalt for meget for lejligheden og kræver et nedslag i prisen på kr. Indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede har i salgsopstillingen beskrevet lejligheden som lækker, og skrevet at køkkenet har eksklusive detaljer. Efter at klagerne fik dispositionsret over ejerlejligheden den 3. september 2010 opdagede de, at lejligheden var i virkelig dårlig stand og meget beskidt. Klagerne fik fremvist ejendommen, før købsaftalen blev indgået, og på disse fremvisninger virkede lyset på badeværelser ikke, så det var umuligt for klagerne at vide, hvordan der så ud. Lejerne, som boede i lejligheden, var til stede ved begge fremvisningerne, og der var utrolig rodet. Det flød med tomme flasker, flyttekasser, tøj o.s.v., så det var svært at danne sig et indtryk af lejligheden.

5 5 Klagerne har, efter at de har overtaget ejerlejligheden, fundet ud af bl.a. følgende, som indklagede burde have oplyst klagerne om bl.a.: - at lågen i vaskemaskinen var revnet - at køkkenet var utroligt misligholdt blandt andet med bulet køleskab og ridsede låger - at lågerne i køkkenskabene ikke fungerede - at der var fejl ved termoruderne - at der er en kuldebro ved vinduespartiet i stuen - at der er fejl i belægningen på altanen - at der er et larmende udluftningssystem som kører konstant - at væggen mellem stue og værelse ikke som lovet kan fjernes, fordi der ikke ligger gulv under - at der mangler fodlister flere steder - at der var problemer med afløb i køkken og badeværelse Klagerne har opsat helt nyt køkken i lejligheden, købt ny vaskemaskine, sat fodlister op og haft besøg af vvs mand til både køkken og bad. Indklagede har alene tilgodeset sælger. Indklagede havde ellers forsikret klagerne om, at sælger, som indklagede kendte godt, naturligvis ville aflevere ejerlejligheden i en pæn stand. Klagerne havde tillid til indklagede og troede, at indklagede havde gået lejligheden grundigt igennem og synet den, inden klagerne overtog den. Indklagede oplyste, at man kunne leje en P-plads i kælderen for ca. 800 kr. pr. måned. Det viste sig efterfølgende, at leje af en P-plads i parkeringshuset kostede kr. pr. måned. Indklagede har i forbindelse med klagesagen skrevet, at spørgsmålet om mangler må afgøres ved en sag mod sælger og ved syn og skøn af lejligheden. Det er ikke en brugbar løsning for klagerne, idet klagerne har udbedret de fleste af de opdagede mangler. Indklagede burde have rådet klagerne hertil, straks da klagerne fik nøgle til lejligheden. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede kan ikke anerkende klagernes krav, og det bestrides, at ejerlejlighedens pris var kr. for høj. De øvrige klagepunkter vedrørende fejl og mangler ved ejerlejligheden er et mellemværende mellem klagerne og sælger og bør afgøres ved syn og skøn. Sælgers manglende rengøring og vedligeholdelse kan ikke bebrejdes indklagede,

6 6 ligesom indklagede ikke kan drages til ansvar for, at der under fremvisning ikke er ryddet op osv. I købsaftalen er der i pkt. 16 anført, hvilke særlige aftaler parterne har lavet omkring istandsættelse. Det påhviler ikke indklagede at syne ejerlejligheden i forbindelse med handlen. Nævnet udtaler: Spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har vurderet salgsprisen på klagernes ejerlejlighed forkert, og dermed om klagerne har betalt for meget for ejerlejligheden, skønnes uegnet til nævnsbehandling, idet afgørelsen af dette spørgsmål vil kræve en bevisførelse, herunder sædvanligvis afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Nævnet finder, at klagernes klagepunkter vedrørende diverse fejl og mangler ved ejendommen er et mellemværende mellem klagerne og sælger, som nævnet ikke har kompetence til at afgøre. Nævnet udtaler videre, at indklagede varetager sælgers interesser i handlen, og det påhviler ikke indklagede at syne lejligheden inden overtagelsen. Købsaftalen indgået mellem klagerne og sælger indeholder nærmere aftale om overtagelsen, herunder eksempelvis at sælger skal aflevere ejendommen i ryddeliggjort stand kl på overtagelsesdagen. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede har oplyst klagerne om, at væg mellem værelse og stue kunne fjernes, uden at det ville være nødvendigt at reparere gulv m.v. Nævnet finder det videre ikke godtgjort, at indklagede har stillet klagerne i udsigt, at de kunne få en P-plads for ca. 800 kr. om måneden, og nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede et erstatningsansvar. Den ene af de 3 indehavere af det indklagede selskab har i af 23. september 2010 til klagerne benyttet titlen statsaut. ejendomsmægler. Nævnet skal udtale alvorlig kritik heraf, idet denne indehaver ikke er registreret ejendomsmægler og derfor ikke er berettiget til at anvende titlen. Konklusion: Nævnet udtaler alvorlig kritik af, at den ene af de ansvarlige indehavere har udgivet sig for at være registreret ejendomsmægler uden at være det. Klagernes øvrige klagepunkter tages ikke til følge.

7 7 Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 250 kr. til klagerne inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Jacob Schultz Tennisvej 26 3100 Hornbæk Nævnet har modtaget klagen den 22. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere