Lægeordination Alle behandlinger af sår, bortset fra mindre overfladiske kvæstsår, kræver forudgående lægeordination.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægeordination Alle behandlinger af sår, bortset fra mindre overfladiske kvæstsår, kræver forudgående lægeordination."

Transkript

1 SÅRHÅNDBOG

2 Indledning Behandling af sår er blandt de ydelser, der fylder aller mest i den kommunale sygepleje. Derfor er der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet fælles vejledninger, instrukser samt denne sårhåndbog indenfor forebyggelse og behandling af sår. Målgruppe Sårhåndbogen henvender sig til sygeplejersker og social og sundhedsassistenter i den kommunale sygepleje og på plejehjem. Sårhåndbogen er delt op i forebyggelse og behandling, og omfatter de mest forekommende kroniske sår. Forebyggelsesafsnittene er tænkt som vejledning for sygeplejepersonalet, men håbet er også, at afsnittene kan anvendes i det sundhedspædagogiske arbejde, for at styrke borgerens handlekompetence. Opgaveløsning I sårbehandling som i al anden opgaveløsning skal borgerens perspektiv skal være gennemgående. I samarbejdet med borgeren skal der være fokus på det, der har betydning og værdi for borgeren i hverdagen. Det er borgerens motiv og drivkraft, der skal være udgangspunkt for den hverdagsrehabiliterende indsats. Sygeplejeklinik Alle borgere der er psykisk og fysisk i stand til det, skal modtage sårbehandling på sygeplejeklinik. Lægeordination Alle behandlinger af sår, bortset fra mindre overfladiske kvæstsår, kræver forudgående lægeordination. KK-net Vejledningerne og instrukserne kan findes på KK-net ved at følge stien: Sundhed og Omsorg > Opgaveløsning > Service og ydelser til borgerne > Sårbehandling

3 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Målgruppe Sår og bandage Nekrotisk sår sort sår Inficeret sår Væskende sår Granulerende sår Et godt billede sådan! Hvordan tager man et godt billede! Podning af sår Procedure ved podning Procedure ved skiftning af forbinding Pakning af sårprodukter opbevaring i hjemmet Kritisk iskæmi (arterielle sår) Forebyggelse / behandling Venøse bensår Forebyggelse Behandling Diabetiske fodsår Forebyggelse Behandling Tryksår Forebyggelse Behandling Aflastning

4

5 Sår og bandage Behandling Nekrotisk sår sort sår Kirurgisk revision med skalpel, saks og pincet Såret rengøres Brug hydrogel og hydrocolloid bandage til opløsning af mindre nekroser og fibrin Skiftes hver anden dag Undgå kompressionsbandage pga. den iskæmiske grundsygdom Inficeret sår Såret rengøres Brug hydrofiber bandage, kulholdig bandage eller sølvbandage Anvend ikke antibiotikaholdige salver til kroniske sår Skiftes hver anden dag afhængig af sekretmængde, lugt og gennemsivning

6 Væskende sår Såret rengøres Brug hydrofiber bandage, som er højtabsorberende Beskyt sårkanter med zinkpasta Skiftes afhængig af sekretmængde Aktiv ødembehandling hvis den arterielle cirkulation tillader det Granulerende sår Såret rengøres Såret holdes fugtig f.eks. under hydrokolloid bandager Skiftes efter behov, men minimum x 1 ugentlig Aktiv ødembehandling, hvis den arterielle cirkulation tillader det

7 Et godt billede sådan! Hvordan tager man et godt billede! Identifikation af borger og sår Sæt borgeretiket med borgerdata og dato på Sårlineal (sårlineal på 5 cm.) Læg borgeretiket ved siden af såret Tag først et billede langt fra Sårets placering på kroppen kan her identificeres Tag et nærbillede før soignering af såret Undlad at zoome Brug altid flash (blitz) Baggrund på billede bør være rolig og uforstyrrende Anvend et grønt eller blåt afdækningsstykke som baggrund Tag et billede efter soignering af såret Tag altid med tulipanen aktiveret Hav aldrig stærkt lys tændt ved siden af Sluk evt. behandlingslampe Fotografer vinkelret på såret Afstand cm. Tryk halv ned og vent på at firkanten i søgeren bliver grøn Billedet overføres til computeren Åben sårjournal og billedet overføres manuelt til systemet

8

9 Podning af sår Foretages inden evt. behandling iværksættes Remedier ved podning Udfyldt laboratorieseddel, samt kuvert til forsendelse Stuarts medium Steril kulpodepind (Ovenstående udleveres af egen læge) Procedure ved podning Håndhygiejne udføres Afskærm dig mod sprøjt og stænk Afdækningsstykker til opdækning lægges op i nærheden af arbejdsstedet, eksempelvis på et ryddeligt og rent bord Borgeren sættes til rette Sørg for god arbejdsstilling og godt lys Affaldsposen hænges/ sættes væk fra de rene materialer Afdækningsstykke lægges under den legemsdel, hvorpå der er sår Handsker iføres Fjern forbindingen og læg denne i affaldspose Aftag handsker Sprit hænderne og lad dem tørre Tag rene handsker på Rens såret Ved dybe sår podes fra kaviteten Ved overfladiske sår podes fra overgangen til vitalt væv Undgå at kulpodepinden berører hudfloraen

10 Kulpodepinden stikkes i det åbnede glas (Stuarts medium) Toppen af kulpodepinden knækkes af Glasset lukkes Handsker tages af Sprit hænderne Udfyld laboratoriesedlen inklusiv kliniske oplysninger Opbevar kulpodepind og Stuarts medium på køl 2-8 gr. og afsend hurtigst muligt Afsend materialet som farligt gods til Statens Seruminstitut Behandl såret efter behandlingsplan Sprit hænderne og lad dem tørre Tag rene handsker på Fjern evt. pasta eller lignende der tidligere er påført til at skåne sårkanterne med olie Oprensning / revision af såret udføres med kniv, saks og pincet Undersøg sårets dybde og klassificer Hudpleje og sårbehandling efter ordination Oprydning og aftagning af handsker sprit hænder

11 Procedure ved skiftning af forbinding Håndhygiejne udføres Afskærm dig mod sprøjt og stænk Afdækningsstykker til opdækning lægges op i nærheden af arbejdsstedet, eksempelvis på et ryddeligt og rent bord Borgeren sættes til rette Sørg for god arbejdsstilling og godt lys Affaldsposen hænges/ sættes væk fra de rene materialer Afdækningsstykke lægges under den legemsdel, hvorpå der er sår Handsker iføres Klargør de materialer der skal anvendes og læg dem i afpassede mængder og i den rækkefølge, de skal anvendes Tryk hudplejemidler, creme og salver ud på gazeswabs i afpassede mængder Fjern forbindingen og læg denne i affaldspose Aftag handsker Sprit hænderne og lad dem tørre Tag rene handsker på Brus eller spul såret med kropsvarmt vand drikkekvalitet afhængig af sårstadie Lavtryksskylning Skylning med vand fra kande eller bruser, eller stor sprøjte med studs over 20 gauge Inflammationsfasen uden fastsiddende forurening Proliferationsfasen og maturationsfasen

12 Højtryksskylning Skylning med 30 ml. sprøjte med studsstørrelse gauge Tømmes ved brug af 2 hænder, vinkelret og tæt på såret Inflamationsfasen og præget af fastsiddende forurening Fjern evt. pasta eller lignende der tidligere er påført til at skåne sårkanterne med olie Vask og aftør såret og såromgivelserne med gazeswabs Oprensning / revision af såret udføres med kniv, saks og pincet Undersøg sårets dybde og klassificer Hudpleje og sårbehandling efter ordination Hurtig procedure undgå nedkøling Oprydning Instrumenter rengøres og desinficeres Handsker tages af Afsprit hænder

13 Pakning af sårprodukter - opbevaring i hjemmet Pak sårprodukterne til opbevaring i hjemmet Plastkasse med låg til opbevaring af sårbehandlingsprodukter Latexhandsker uden pudder God kvalitet af saks og pincet flergangs Nonwoven kompressorer Relevante sårprodukter (så få som muligt ved første besøg) Papirplaster (kan anvendes til mærkning) Afdækningsstykker Affaldsposer Håndsprit Opbevar sårprodukterne i hjemmet Plastkassen med sårprodukterne opbevares lukket, på et tørt og rent sted, gerne i et skab - aldrig på gulvet Plastkassen holdes ryddelig og kun med de produkter, der skal anvendes Plastkassen rengøres en gang pr. måned, check udløbsdato på sårprodukter og sterile forbindinger med jævne mellemrum og dokumenter Ilæg plan for sårbehandlingen udskift ved revision

14

15 Arterielle bensår -kritisk iskæmi Forebyggelse/behandling Særlige kendetegn Kroniske smerter i fødder som hindrer nattesøvn Kroniske sår/gangræn på fødder eller ben Positiv elevationstest foden bleger af indenfor 10 sekunder ved ca. 30 gr. elevation Forebyggelse Ophør af rygning Ændring af livsstil Behandling af forhøjet kolesteroltal og ordination af hjertemagnyl Udredning/undersøgelse Undersøgelse af palpable fodpuls Elevationstest Distal trykmåling efter ordination Måling af ankelblodtrykket Udredning af smerter Konference med Videncenter for Sårheling vedrørende evt. karrekonstruktion

16

17 Venøse bensår Forebyggelse Anlæggelse af kompression Kompressionsforbinding Observer Fodpuls Ankel/armindeks over 0,9 % Anlæg Anlægges om morgenen inden borgeren står ud af sengen Flex foden 90 gr. Start anlæggelse fra tæernes grundled Anlæg bindet med spiralteknik hver tur overlapper den forrige med 50 % Højere kompression overlap med mere end 50 % Husk at dække hælen Undgå snørefurer ved anvendelse af polstringsvat Undgå brug af cirkulært påsat tape Kompressionsstrømpe Inden køb Måltagning på afhævet ben om morgenen Påtagning Påtages om morgenen inden borgeren står ud af sengen Aftagning Aftages først når borgeren lægger sig i sengen for at sove

18

19 Venøse bensår Undersøgelse Behandling Fremgangsmåde for behandling Optag anamnese og saml den i sårjournal Hvad er årsagen til at såret er opstået Klarlæg det detaljeret Hvordan er borgerens almene tilstand Er borgeren mobil Ernæringstilstand Hvor lang tid har såret bestået Beskriv såret Sårets placering Sårets udseende Størrelse, farve, dybde, underminering, sårkanternes konsistens og regelmæssighed Såromgivelsernes udseende Tegn på infektion, eksem, rødme af huden, maceration, pigmentering Sekretionsmængde Lugt Fastlæg sårtype Udeluk at såret skyldes arteriosklerose Undersøg om der er palpable fodpuls - ved mangel undersøg ankel/armindeks Udeluk at såret er et immunologisk sår Udelukkes ved sårets udseende Pyoderma ganggraenosum Smertefuldt sår med blålig undermineret kant Necrobiosis lipoidica Velafgrænsede blegrøde planques med gullig centrum og atrofi

20 Smerte anamnese Mål smerteintensitet Inddeling af smerter Kliniske undersøgelser udføres Undersøg puls Undersøg kapillærrespons Undersøg følelsessans Undersøg hudtemperatur Undersøg for ødemer Ved komplicerede sår bør Sårhelingscentret kontaktes og udrede ved hjælp af: Hudperfusionstryk Tåtryk Duplex/farvescanning Radiologiske undersøgelser Transkutan oxygenmåling Læg plan for behandling Plan for behandling i samarbejde med praktiserende læge/sårhelingscentret Opfølgning Hyppigt i starten Ved forværring af såret Jævnlig klinisk undersøgelse Ankel/arm indeks hver 3-6 måned Skift forbinding Følg procedure for skiftning af forbinding, samt sår og bandage

21 Diabetiske fodsår Forebyggelse Rådgivning/undervisning af borger/hjælper Undervis borgeren/hjælperen i fodproblemer Undgå fodbad Undgå bare fødder Aftegn borgerens fødder for kontrol af fodtøj Instruer borgeren/hjælperen i forebyggende selvundersøgelse af fødderne Observer for hyperkeratose (hård hud), tånegle og neglebånd Hård hud og revner i hælen nedgroede negle/ betændt neglebånd, kontakt til autoriseret fodterapeut Observer for sår Observer om der er tegn på infektion Kontakt til borgerens læge Henvisning til autoriseret fodterapeut til regelmæssig fodterapi Henvisning til Videncenter for Sårheling God blodsukkerkontrol Undersøgelse af fodstatus Ved læge eller autoriseret fodterapeut 1gang årligt Tegn på kritisk iskæmi Kontakt videnperson i sårbehandling (sygeplejerske)

22 Diabetiske fodsår Sårbehandling og observation Observer huden på foden og fodpuls Manglende fodpuls eller tegn på infektion Kontakt videnperson i sårpleje Megen hård hud evt. med underliggende vabel Kontakt til fodterapeut eller videnperson i sårpleje Mistanke om opståede problemer Undersøg berørings og smertesansen samt for neuropati Undersøgelse for B12 mangel Undersøg kapillærfyldning Tegn på kritisk iskæmi Kontakt videnperson i sårpleje Sårbehandling Følg herefter procedure for sår og sårbandage samt procedure ved skiftning af forbinding

23 Tryksår Forebyggelse Forebyg tryk Sørg for hensigtsmæssig lejring og aflastning Undgå shear i forbindelse med løft og forflytning af borger Træk ikke i borger ved stillingsskift Benyt forflytningshjælpemidler Læg borger anatomisk korrekt Undersøg borgerens hud for trykspor og skader Borgeren skal ligge på glat underlag Risikoscor tryksårstruede borgere Vurder aktivitet og mobilitet Vurder huden for evaluering af intakt hud Overvej ernæringsmæssige indikatorer Overvej hudens påvirkning af perfusion og oxygenering Overvej hudens påvirkning af fugt eller mangel heraf Fremskreden alder Generelt helbredsniveau Kropstemperatur Braden risikoscoresystem 1 gang pr. måned og ved ændret tilstand af borgeren indenfor 2 timer Risikoscor ved Braden skala og udfyld risikoscoringsskemaet Dokumenter som led i overvågning

24

25 Tryksår Behandling Forebyg yderligere tryk Følg arbejdsbeskrivelse indenfor forebyggelse af tryksår Behandl hud og/ eller sår Undersøg og behandl afhængig af tryksårets stadie Trykspor grad 0 Rødme, af intakt hud, som forsvinder ved tryk med finger Grad 1 Rødme, af intakt hud, som ikke forsvinder ved tryk med finger Når det er muligt vend ikke borger om på del af kroppen, der stadig er rød Behandling for begge grader God hudpleje, brug blødgøringsmiddel til at fugte huden ikke massage Forstærk huden med semipermeabel film eller tynd hydrocolloid forbinding Grad 2 Vabeldannelse eller overfladisk sår Behandling Vabel intakt og borger ikke har diabetes - bevares vablen intakt Vabel bristet og / eller borgeren har diabetes - afklippes vablen Læg tynd hydrocolloidplade eller skumplast på

26 Grad 3 Såret går gennem dermis og ind i det subcutane væv nekroser, underminering eller fistler i såret Muskelfacie intakt Grad 4 Såret er brudt gennem fascie ned i muskelvævet til evt. knogle og led Såret er ofte inficeret Behandling ved sorte og gule nekroser Fjern sorte og gule nekroser med saks, skalpel og pincet OBS. hælnekrose er en lægevurdering Behandling ved meget sekretion Brug Alginat, skumchips/filler eller hydrofiberbandage i kaviteten Dæk med bandage skum eller absorberende evt. ble Behandling ved mindre sekretion og sår i granulationsfasen Brug Hydrogel i kaviteten dæk herefter med semipermeabel film, hydrokolloid plade, skumbandage eller absorberende forbinding Behandling ved infektion Anvend evt. sølvholdige produkter

27 Aflastning Risiko Lav Middel Høj Meget høj Score Score Score Score eller < Aflastning i Trykfor- Trykfor- Veksel- Vekselseng delende delende tryk tryk madras madras eller madras madras Vekseltryk madras Aflastning Trykfordel Vic air Vic air Roho i stol ene pude adjuster adjuster Quadtro 10 cm. 10 cm. Selekt 10 Eller cm Roho flødebolle Quadtro puden Selekt 10 cm. flødebolle puden Hælaflast ning Ved trykspor/tryksår på hælen anvendes altid speciel aflastning til hælene: tagrende er god til borgere der hovedsageligt ligger på ryggen Heel lift (hælløfter) er påmonteret borgerens ben Husk det kan være nødvendigt at understøtte knæet, så det ikke overstrækkes

28 SÅRBEHANDLING Specialkonsulent/Risikomanager Joan Agine Direkte Mobil SUNDHEDSSTABEN Sundheds - og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40, Bygning H 2200 København N Tryk: Rødgaard Grafisk Produktion

Behandling af tryksår

Behandling af tryksår Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

Forebyggelse af tryksår

Forebyggelse af tryksår Forebyggelse af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Forebyggelse af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

Grundbog i lejring. Det betaler sig at forebygge tryksår

Grundbog i lejring. Det betaler sig at forebygge tryksår Grundbog i lejring Det betaler sig at forebygge tryksår Simonsen & Weel - en troværdig partner gennem generationer 2 Forord Korrekt lejring er altafgørende for en patients ve og vel. Hensigtsmæssig lejring

Læs mere

INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7

INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7 YDELSESKATALOG FOR SYGEPLEJE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7 KOORDINATION AF SYGEPLEJE 11 SYGEPLEJEFAGLIG

Læs mere

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015 katalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015 Center for Sundhed og Omsorg 1 Arbejdsgruppe: Eva Sneum, Agnete Søgård, Signe Buch Klausen, Kristina Zøllner,

Læs mere

PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007

PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007 PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007 Udført af KvaliCare Sårsygeplejerske Rie Nygaard Sårsygeplejerske Susan F. Jørgensen Konsulent Thomas K. Julø Indeks Bilagsoversigt..3

Læs mere

Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af Fra barrierer til muligheder

Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af Fra barrierer til muligheder Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse Det kan gøres bedre

En spørgeskemaundersøgelse Det kan gøres bedre CVU Sønderjylland University College En spørgeskemaundersøgelse Det kan gøres bedre Status for sårpatienter i Sønderjylland 2005 Rapporten er udarbejdet af: Lene Corydon-Petersen, Adjunkt, Can. Scient.

Læs mere

Principper for sårbehandling og bandagevalg

Principper for sårbehandling og bandagevalg Principper for sårbehandling og bandagevalg Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling af såret Lokal

Læs mere

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen Indhold Indhold... 2 Forord... 5 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 5 Fokus på indsatser, der højner

Læs mere

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold N OTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Revideret oktober/november 2013 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde

Læs mere

Læsevejledning... 3. Forord... 4. Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5. Åndedrætsorganerne... 8. Ansvar...

Læsevejledning... 3. Forord... 4. Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5. Åndedrætsorganerne... 8. Ansvar... Indhold Læsevejledning... 3 Forord... 4 Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5 Åndedrætsorganerne... 8 Ansvar... 11 Håndhygiejne... 17 Tracheostomipleje... 23 Sugning... 31 Sugning

Læs mere

Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4

Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4 Forældremappe Børneonkologisk afsnit A4 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnittet... 4 2. Åbent brev til forældrene... 5 3. Dagligdagen på Afsnit A4... 6 4. Personale på Afsnit A4... 7 Sekretærer...7

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår Dato 19. august 2013 Sagsnr. 4-1013-10/2 Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Fredensborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse side Baggrund..3 1. Håndhygiejne. 5 1.1 Almindelig håndvask...5 1.2 Hånddesinfektion..

Læs mere

Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand.

Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand. Trykflasker/gasflasker Værkstedet sørger for levering af trykflasker. Det er også dem, som monterer manometeret og sørger for at trykflasken står forsvarligt sikret med en kæde. Det er forbudt selv at

Læs mere

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3 SårDebatten FOR VIDENSBASERET OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING Nummer 1 2010 Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?......... side 2-3 Reportageartikel Behandling

Læs mere

TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS

TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS medlemsblad for statsautoriserede fodterapeuter september 2009 7 TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS formandsstolen bliver Ledig sådan forbereder du dig til influenza a nydiagnosticerede diabetikere bør Have strømperne

Læs mere

Kunstig hofte. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg

Kunstig hofte. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Kunstig hofte Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Patient- og pårørenderolle i hofteforløbet... 4 Hofteforløb på Regionshospitalet Silkeborg... 4 Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Patientinformation. Kunstig hofte. Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstig hofte. Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstig hofte Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Hensigten med denne pjece er at give dig og dine pårørende en grundig information om det at skulle opereres og have indsat

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Ikke omfattet af frit valg-ordningen 2014 1 Indholdsfortegnelse - ydelser ikke omfattet af Frit Valg 1.0 Forord... 3 2.0 Indledning og forudsætninger... 4 3.0 Regulering

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Velkommen og tillykke!

Velkommen og tillykke! Indholdsfortegnelse Velkommen og tillykke!... 2 Babybad... 3 Den daglige babypleje... 3 Det nyfødte barns navle... 5 Trivselstegn hos det nyfødte barn... 8 Gulsot... 9 Grædende, uroligt barn... 20 Stramt

Læs mere