Butiksslagteres arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Butiksslagteres arbejdsmiljø"

Transkript

1 Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning indeholder 10 råd med uddybende tekst om, hvordan alle kan være med til at tage vare på sig selv og hinanden. Branchevejledningen henvender sig derfor både til medarbejdere, arbejdsledere og arbejdsgivere, herunder også sikkerhedsorganisationen eller de personer, der udfører arbejdsmiljøarbejdet i slagterafdelingen/-butikken. Branchevejledning om Butiksslagteres arbejdsmiljø BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: ASC varenummer: Layout: Søren Sørensens Tegnestue.Tryk: PrintDivision A/S 1. udgave, 1. oplag ISBN HK-varenr

2 Forord Indholdsfortegnelse Indledning 10 arbejdsmiljøskarpe råd På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet (BAR Handel). BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft BAR Handels branchevejledninger til gennemsyn. Arbejdstilsynet finder denne vejledning i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Indledning arbejdsmiljøskarpe råd Brug sikkerhedsudstyret på maskinerne..2 Brug knive og andre skarpe arbejdsredskaber sikkert Tænk før løft Arbejd i gode arbejdsstillinger Hav lys på arbejdet Undgå unødig støj Undgå at falde Arbejd i god temperatur og luft Hold huden sund Ryd op og gør rent Viden om arbejdsmiljø Anden relevant litteratur Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. En forudsætning for at kunne tage vare på sig selv og hinanden er, at maskiner, andre tekniske hjælpemidler, redskaber, inventar og personlige værnemidler lever op til arbejdsmiljølovens regler. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljølovens regler overholdes, og at medarbejderne bliver instrueret i, hvordan de sikkert og forsvarligt skal udføre deres arbejde. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, vedkommende leder. Medarbejdernes opgave er at tage vare på sig selv ved blandt andet at følge den instruktion, der bliver givet. Denne branchevejledning indeholder 10 råd med uddybende tekst om, hvordan alle i slagterbutikken/-afdelingen kan være med til at tage vare på sig selv og hinanden. Brug sikkerhedsudstyret på maskinerne Brug knive og andre skarpe arbejdsredskaber sikkert Tænk før løft Arbejd i gode arbejdsstillinger Hav lys på arbejdet Undgå unødig støj Undgå at falde Arbejd i god temperatur og luft Hold huden sund Ryd op og gør rent I tilknytning til branchevejledningen har BAR Handel udarbejdet en plakat med de 10 arbejdsmiljøskarpe råd i kort form. Branchevejledningen henvender sig til både medarbejdere, arbejdsledere og arbejdsgivere, herunder også sikkerhedsorganisationen eller de personer, der udfører arbejdsmiljøarbejdet i slagterafdelingen/-butikken. Branchevejledningens råd og anvisninger kan også bruges i slagterafdelingen/-butikkens tilknyttede funktionsområder, f.eks. delikatesseafdelingen. 1

3 Brug sikkerhedsudstyret på maskinerne Mange maskiner i slagterafdelingen/-butikken har sikkerhedsudstyr, der skal sikre, at du ikke får hænderne i nærheden af maskinens skærende, roterende, stikkende, klippende eller på anden måde farlige maskindele. Kontrollér derfor, om maskinens sikkerhedsudstyr virker efter hensigten og brug kødbåndsavens beskyttelsesskinne, røremaskinens sikkerhedsskærm, beskyttelsesdækslet på lynhakkeren og andet sikkerhedsudstyr. Maskiner med farlige dele skal være konstrueret med sikkerhedsudstyr, og hvis sikkerhedsudstyret fjernes under brug, skal dette automatisk afbryde strømmen, så den farlige maskindel stopper sin bevægelse. Ved placering af maskiner er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan de placeres i forhold til døre og færdselsveje, så påkørselsskader begrænses. Farlige maskiner skal også placeres, så personer, der går forbi, ikke utilsigtet kan komme i kontakt med en maskine, der er i drift. Rengøringen skal foregå på stillestående maskiner, hvor strømmen til maskinen er afbrudt, så risikoen for, at du kommer til skade, er mindre. Leverandøren skal sørge for, at der til maskinerne og andre tekniske hjælpemidler er en dansk let forståelig brugsanvisning, der informerer om maskinens/hjælpemidlets udformning og brug heraf. Brugsanvisningen skal være tilgængelig for alle. Det er f.eks. en god idé at hænge den tæt ved maskinen/hjælpemidlet eller samle alle brugsanvisninger i en mappe. Brug knive og andre skarpe arbejdsredskaber sikkert Knive og andre skarpe arbejdsredskaber bruger du under mange af arbejdsopgaverne. Arbejdsredskaberne skal være udstyret med et sikkert greb, så hånden ikke kan komme nær skæret under arbejdet.vær opmærksom på, at fedtede hænder øger risikoen for, at kniven glider ud af hånden. Ved længerevarende eller kompliceret udbeningsog udskæringsarbejde skal du bruge brynjehandske og eventuelt brynje for at undgå skæreskader. Brynjehandske og brynje må dog ikke bruges under arbejde ved maskiner. Når de skarpe arbejdsredskaber ikke er i brug, bør du placere dem sikkert i en knivholder eller på krog, hvorfra de ikke kan falde ned eller på anden måde udgøre en fare. Under transport bør arbejdsredskaberne også være placeret sikkert, f.eks. bør knive være anbragt i en knivskede. Spidse arbejdsredskaber, f.eks. grej til ophængning af kødstykker, juletræer, skal også opbevares sikkert, når de ikke er i brug, og være konstrueret, så risikoen for stikskader er mindst mulig. Juletræer bør derfor hænges op med krogspidserne nedad og et sted, hvor der ikke kommer mange forbi. Nogle maskiner må ikke betjenes af unge under 18 år, medmindre de er lærlinge. Det gælder f.eks. mekanisk drevne kødsave, lynhakkere, pølsestopper og pålægsmaskine. Unge må heller ikke rengøre maskiner med skarpe eller skærende klinger. 2 3

4 Tænk før løft Under dit arbejde kan der forekomme transport og løft af tunge byrder, f.eks. kødkroppe, dele heraf eller kasser fyldt med kød. Når du løfter, er det en god idé at gøre følgende: Vurder byrden, inden du løfter Gå tæt på byrden, når du skal løfte, og hold den tæt ind til kroppen under løftet Sørg for, at ansigt og fødder vender i samme retning under hele løftet Bøj i benene, når du begynder og afslutter løftet Flyt fødderne i stedet for at vride i ryg og ben Hold ryggen rank under hele løftet Hvis byrden vejer 50 kg eller derover, anses det ofte for at være skadeligt at løfte, men også løft af færre kilo kan belaste kroppen unødigt, hvis løftet foregår uhensigtsmæssigt. Et løft kan være uhensigtsmæssigt, hvis der løftes tungere byrder i følgende arbejdsstillinger: kraftig foroverbøjning af ryggen vrid i ryggen håndtering af byrden langt fra kroppen håndtering af byrden i en løftehøjde over skulderhøjde eller under knæhøjde En god løftehøjde kan du blandt andet opnå ved at bruge løftevogne eller palleløftere. Det er også en god idé at placere tunge byrder på hylder, hvor løft over skulderhøjde og under knæhøjde ikke er nødvendig, og mindre tunge varer på de øvrige hylder. Under transport af tunge byrder over længere afstande er det en god idé at bruge tekniske hjælpemidler, f.eks. rulleborde, rullevogne og glideskinner, i stedet for at bære byrden. Arbejd i gode arbejdsstillinger I slagterafdelingen/-butikken er der arbejdsopgaver, hvor du f.eks. arbejder i stående stilling, går omkring og arbejder med løft, træk og skub af varer. Det er vigtigt, at du bevæger dig og varierer dine arbejdsstillinger under arbejdet, så det ikke er de samme muskler og led, der bliver belastet. Hvis det er muligt, så skift også mellem de forskellige arbejdsopgaver i slagterafdelingen/-butikken. Under arbejde ved diske, huggeblokke, skære- og pakkeborde er det vigtigt, at du kan stå med rank ryg og undgå at bøje nakken for meget, så ryggen ikke bliver belastet forkert. Det gør du ved at stå med fronten forholdsvis tæt ind til bordet, slappe af i skuldrene og have det, du arbejder med, i en højde, hvor hænderne arbejder lidt under albuehøjde. Længerevarende stående arbejde på hårde gulve kan være hårdt for fødder og ben. Sørg derfor for at bevæge benene indimellem. Aflastningsmåtter og særligt fodtøj kan også modvirke belastninger som følge af hårde gulve og stående arbejde. Inventaret bør desuden placeres, så risikoen for skader på grund af påkørsler mindskes, og så det er muligt at arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Hvis der er inventar i slagterafdelingen/-butikken, som ofte bruges af flere forskellige personer, bør det pågældende inventar i fornødent omfang kunne tilpasses den enkelte person og de opgaver, der udføres. 4 5

5 Hav lys på arbejdet Arbejdslokaler med faste arbejdspladser skal være indrettet med dagslystilgang, og belysningen i lokalet bør sikre, at det, du arbejder med, fremstår tydeligt, og at færdslen i afdelingen/butikken kan foregå sikkert og forsvarligt. Lyset bør have en styrke, der passer til det arbejde, du udfører. F.eks. kræver udskæringsarbejde andet lys end pakkearbejde. Det er nemt at vurdere, om der er tilstrækkeligt lys, da din egen oplevelse af lysforholdene er en god målestok. Der er normalt ikke behov for måling af belysningsstyrken, men i Dansk Standard (DS700) findes mere detaljeret viden herom. Du bør også være opmærksom på, at du ikke skygger for lyset eller står, så du bliver blændet direkte af lyskilderne (sollyset og den kunstige belysning) eller af reflekser fra blanke overflader. Blænding og generende reflekser kan også reduceres ved at placere inventar og lyskilder hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Undgå unødig støj I slagterafdelingen/-butikken kan der forekomme støj fra f.eks. maskiner. Støjen herfra kan blive forstærket af stål og flisebelægning i lokalet. Men også musik kan forstærke lydniveauet, hvilket kan gøre det svært at tale sammen. Lydniveauet måles i decibel, db(a) og er et udtryk for lydens styrke. Det er individuelt, hvornår lyde opfattes som støj, men ifølge arbejdsmiljøloven må ingen udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) under arbejdet. Ved hjælp af følgende råd kan lydniveauet begrænses i dagligdagen: Er støjende maskiner placeret ved siden af en anden fast arbejdsplads, kan du planlægge at bruge maskinen på et tidspunkt, hvor der ikke arbejder andre ved siden af Placér maskinerne, så lyd og vibrationer ikke forplanter sig til andre materialer. En maskine med acceptabelt lydniveau kan ved dårlig opsætning bringe lyden op på et uacceptabelt niveau Rengør og vedligehold maskinerne - nedslidte maskiner støjer mere Placér f.eks. maskiner, som bruges ofte og er særligt støjende, i rum for sig selv Anskaf evt. mindre støjsvage maskiner ved nyindkøb Hjul på f.eks. løftevogne, rulleborde og rullevogne bør være af et materiale, der reducerer støj Kan støjniveauet ikke nedsættes ved hjælp af ovenstående, skal du bruge høreværn, hvis støjen er over 85 db(a) - eller hvis støjniveauet vurderes at være høreskadeligt. 6 7

6 Undgå at falde Affald, fedtstof og vand på gulvet kan øge risikoen for faldulykker. Hvis du jævnligt rydder op og gør rent, kan du mindske risikoen for faldulykker. Et fornuftigt valg af fodtøj med f.eks. hælkappe og skridsikre såler kan også være med til at mindske risikoen for faldulykke. Gulvbelægningen kan også spille en rolle. Gulvet skal så vidt muligt være jævnt og uden huller, og eventuelle riste bør være i plan med selve gulvet. Gulvbelægningen kan også være udført i et materiale, der modvirker skridfare. Arbejd i god temperatur og luft I lokaler, hvor der foregår stegning, fritering, brug af ovne o.lign., udvikles der blandt andet stegeos, damp og varme. Åbne vinduer og døre kan give kulde- og trækgener og er ikke altid nok til at fjerne stegeos, damp og varme. Hvis vinduer og døre står åbne over længere tid, skal de være forsynet med et fintmasket net af hensyn til hygiejnen, jf. gældende veterinære standarder. Det kan være nødvendigt med mekanisk ventilation, eventuelt i form af punktudsug over arbejdsprocesser, der afgiver særlig megen stegeos, damp og varme. Det er vigtigt, at du sikrer, at punktudsugningen er tændt og indstillet korrekt, så der sker en effektiv ventilation, og der ikke forekommer træk. Desuden skal ventilationsanlægget have en kontrolanordning, som angiver utilstrækkelig funktion. Den mekaniske ventilation skal jævnligt efterses og vedligeholdes. F.eks. skal filtre og ventilationskanaler hyppigt rengøres, da fedtstoffer og støv kan hæmme tilstrækkelig ventilation. 8 9

7 Hold huden sund Din hud udsættes dagligt for kemiske og biologiske påvirkninger ved kontakt med vand og visse levneds- og rengøringsmidler. Hvis huden over længere tid er fugtig, sker der en affedtning og opblødning af huden. Den naturlige beskyttelse nedbrydes, og huden bliver mere sårbar, så stoffer fra levneds- og rengøringsmidler nemmere irriterer huden. Når du forarbejder og tilbereder levnedsmidler, er det derfor en god idé at bruge redskaber og eventuelt beskyttelseshandsker, f.eks. engangshandsker, så du undgår berøring med de mest generende fødevarer som f.eks. løg og citrusfrugter. Ryd op og gør rent Er der ryddet op, er risikoen for at falde mindre, og der er bedre plads til at arbejde i gode arbejdsstillinger. Støv, snavs og spild kan også påvirke hygiejnen og indeklimaet negativt. Derfor er det vigtigt, at du sørger for en jævnlig oprydning og rengøring i løbet af arbejdsdagen. Med hensyn til hygiejnen er der særlige veterinære krav til oprydning og renholdelse af lokaler, inventar, redskaber m.m., som skal opfyldes. Urrem, fingerringe og andre smykker må du ikke bære under arbejdet af hensyn til hygiejnen. Ophobede madrester og fugt disse steder kan irritere huden. Yderligere kan du holde din hud sund ved at have hudvenlige rutiner: Vask hænderne i lunkent vand Brug mild, hudvenlig og uparfumeret sæbe Vær omhyggelig med at få sæben skyllet af Brug uparfumeret creme efter hver håndvask Brug tynde bomuldshandsker under beskyttelseshandskerne Afdelingen/butikkens rengøringsmidler bør vælges med omhu, da de kan indeholde stoffer, der også kan irritere øjne og luftveje.vælg derfor, så vidt det er muligt, rengøringsmidler, der ikke er klassificeret som farlige. Midlerne skal dog altid opfylde kravene til rengøring/desinficering ud fra de gældende veterinære standarder. Vær opmærksom på rigtig dosering - undgå overdosering. Rengøringsmidler, som kan være farlige eller forringe sikkerheden og sundheden, skal være forsynet med en leverandørbrugsanvisning. Derudover skal arbejdsgiveren udarbejde en brugsanvisning for disse midler, som omhandler afdelingen/butikkens lokale forhold for anvendelse af midlerne. 10 Har du fået væskende eller inficerede sår, udbredt eksem eller lignende, må du ikke arbejde med levnedsmidler, jf. gældende veterinære standarder. 11

8 Viden om arbejdsmiljø Anden relevant litteratur Med sund fornuft kan mange arbejdsmiljøproblemer løses, men det er en god idé at have en vis basal viden om arbejdsmiljø. Viden om arbejdsmiljø fås blandt andet gennem arbejdsmiljøloven, branchevejledninger, bøger, tidsskrifter og hjemmesider. Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet, BAR Handel BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser organisationernes fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Organisationerne Arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer har hver især kompetence til at rådgive om arbejdsmiljø. Rådgivningen sker gennem personlig kontakt, kurser og skriftligt materiale. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, som fører tilsyn med virksomhederne og udgiver information om arbejdsmiljø. Informationen kan rekvireres på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor også arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og Arbejdstilsynets vejledninger (At-vejledninger) findes. I arbejdsmiljøloven findes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for butikken. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der også er bindende for butikken. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes. At-vejledninger beskriver, hvordan Arbejdstilsynet tolker bekendtgørelserne.vejledninger er ikke bindende for butikken, men de bygger på love og bekendtgørelser, der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor f.eks. en butik har fulgt en Atvejledning. At-vejledninger erstatter de tidligere At-anvisninger og At-meddelelser. Arbejdsmiljørådets Service Center (ASC) Hos ASC kan der købes bøger, pjecer og videoer om arbejdsmiljø. ASC udgiver blandt andet Det ny ABF med informationer om nye bekendtgørelser, At-vejledninger og andet nyt inden for arbejdsmiljøområdet. ASC udgiver også bladet Arbejdsmiljø, der indeholder aktuelle artikler om arbejdsmiljø. Love og bekendtgørelser Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelser er bindende for butikkerne. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø, ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 samt lov nr. 437 af 10. juni 2002 Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse Bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning Bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer. Branchevejledninger BAR Handels branchevejledning om APV APV-abc BAR Handels vejledning i plakatform om APV APV? der kan man bare se! BAR Handels branchevejledning om Sikkerhedsorganisationens opbygning BAR Handels branchevejledning om Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar BAR Handels branchevejledning om Succes med arbejdsmiljøarbejdet BAR Handels branchevejledning om Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet BSR 7 s vejledning Sund hud BAR Service og Tjenesteydelsers branchevejledning om Rengøring Andet Dansk Standard 700 DS700:1997 Kunstig belysning i arbejdslokaler Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri - lov om fødevarer m.m. (Fødevareloven) nr. 471 af 1. juli 1998 Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2001 om Fødevarehygiejne samt senere ændringer 12 13

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde Branchevejledning for skorstensfejerarbejde Indholdsfortegnelse Forord................................................ 1 Baggrundsanalyse....................................... 1 Sikkerhedsorganisation..................................

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET OM APV OG DENNE VEJLEDNING SKEMAER TIL KORTLÆGNING Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere