Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening"

Transkript

1 Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/195

2 I.50/bda SALGSOPSTILLING KLOKKESTØBERGADE 17, 9000 AALBORG Advokatfirmd Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 2/195

3 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 3/195

4 LSO/bda ,...:::.:.-Kaptain tylibralr ' E - fly*? Jim 111 hi. N- 2 Vatir.,: - ' r-,trn )1 rirttab : 0111 g.t...zri.-- Advokatf ir ma Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 4/195

5 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 5/195

6 L50/bda HjuErnaindK -ApLain INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Rekvirentomkostninger Tingbogsattest Beskrivelse at ejendommen Skatteattest 2014 Vurderingsattest BBR-ejermeddelelse Ejendomsdatarapport m. bilag Deklaration af 4. oktober 1974 Opgørelse Alm. Brand A/S Side Auktionsopgørelse Aalborg Forsyning A/S Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S Auktionsopgørelse Nykredit Realkredit A/S Auktionsopgørelse Danske Bank A/S Lejeoversigt Lejekontrakter Særlige auktionsvilkår for realkreditlån mv. Fogedrettens købervejledning Advokatfirma Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 6/195

7 J.NR /BDA Ejendommens matr.nr.: 804 A Aalborg Bygrunde beliggende: Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg tilhørende: Vestergaard og Co. AIS boende: Pøelvej 41, 8340 Mailing Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk ejendomsmægletforening Auktionstidspunkt: kl. 13:00 Auktionssted: Retten i Aalborg, Fogedretten, Badehusvej 17,9000 Aalborg Rekvirent, hæftelses nr.: 1 - Realkredit Danmark A/S, Retsforfølgning, Strødamvej 46, 2100 København Ø Ved advokat: Lis Sørensen, Badehusvej 16, 9000 Aalborg Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: forretnings-/udlejningsejendom Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen: 460 m2 heraf vej: 0 m2 Forsikringsforhold: Alm. Brand A/S, police nr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11 jf. vedlagte ejendomsskattebillet Beskrivelse (herunder evt, bebygget areal, indretning m.v.): SE VEDLAGTE BESKRIVELSE Lejemål: Byrder og servitutter (Evt, henvisning til vedh. tingbogsattest): Ja - jf. vedhæftede lejekontrakter Se vedlagte tingbogsoplysning Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 7/195

8 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradraq m.v. 1. Fordring opgjort Pr. auktionsdato 2. Restgæld 3. Restancer På hæftelser, der og evt. kan forventes ejerskifteafdrag på overtaget med tillæg hæftelser, der kan af uforfaldne renter forventes overtage t, 4. Hæftelser der kræves rndfriet, Transport Hæftelse nr. 1: Realkredit Danmark NS, Retsforfølgning, Strødamvej 46,2100 København Ø, kr ,00, Flexlån, Flok, rente 4,5484% p.a., Restgæld pr kr ,00. Lånet er baseret på inkonvertible obligationer og har derfor særlige indfrielsesvilkår. Refinansieres pr i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 2: Nykredit Realkredit A/S, v/advokaffirmaet Henrik Christensen & Partnere IS, Algade 31, 9000 Aalborg, opr. EUR ,00, tilpasningslån, rente 0,1492 % p.a., obligationsrestgæld pr. 1. januar EUR ,70 - indfrielse skal ske på baggrund af obligationsrestgælden. Lånet er omregnet til kurs 745,93. KAUTIONISTER: Ulrik Vestergaard Hansen, Praelvej 41, 8340 Malling og Frank Vestergaard Hansen, Lindevangsvej 14A, 8240 Risskov. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 3: Ejerpantebrev kr ,00 med meddelelse til Danske Bank A/S, Finanscenter Midtjylland, Dalgasgade 27,3. sal, 7400 Herning, ref. John Petersen, mail: , , ,86 0, , , ,86 0, , , ,45 0, , , ,31 0, ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 4: Ejerpantebrev kr ,00 med meddelelse til Danske Bank A/S, Finanscenter Midtjylland, Dalgasgade 27, 3. sal, 7400 Herning, ref. John Petersen, mail: , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr , , , ,00 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum kr. Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 8/195

9 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nriserie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskillefradrag m.v. 1. Fordring opgjort Pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes Overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 5: Pantebrev, opr. kr ,00 fil Lehn, Dahlstrøm Madsen, Søndersøvej 29, 8240 Risskov. Medtaget til det tinglyste beløb , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum , , , ,00 A. Total kr , , , ,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: kr ,47 Heraf kontant at betale inden 4 uger: kr ,00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): Andet, jf. specifikation kr ,47 om art og afvikling oplyses Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavemes mødesalærer m.v. kr. kr. 4. andre offentlige bidrag ,75 - RENOVATION, anslået kr ,00 5. vandafgifter kr. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter kr ,42 6. brandforsikringsbidrag kr. 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen 8. andet, jfr. specifikation kr ,83 kr ,47 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 11. november 2014 af Advokat Lis Sørensen Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 9/195

10 4 REKVIRENTOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR ,00 Hut mane I plain Inkassoomkostninger kr ,50 Fogedgebyr kr. 700,00 Tilkendt mødesalær udlæg, inkl, moms kr ,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 400,00 Kopier salgsopstilling kr ,00 Annonceudgifter anslået kr ,00 Rekvirentsalær: Ejendomsværdi kr ,00 25% kr ,00 kr ,00 Grundtakst kr ,00 0,6% at kr ,00 kr ,00 Erhvervsejendomstillæg kr ,00 kr ,00 Moms kr ,25 kr ,25 I alt kr ,75 Auktionskøber indtræder i forpligtelsen vedrørende indbetalt depositum kr ,47. Hertil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inklusiv omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse at auktionsskøde. SIKKERHEDSSTILLELSE VED BUD PÅ KR ,00: Restancer kr ,31 1/4 hæftelse, som kræves indfriet kr. 0,00 Størstebeløbet kr ,00 Friværdi kr. 0,00 I alt kr ,31 Beløbet oprundes til kr ,00 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 10/195

11 5 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :08:03 EJENDOM: Adresse: Klokkestøbergade Aalborg Samlet areal: 460 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Aalborg Bygrunde Matrikelnummer: 0804a Areal: 460 m2 Heraf vej: 0m2 Retskreds: 0076 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 9 P.DKOMSTI1 VERIE: Navn: VESTERGAARD OG CO. NS CVR: Ejerandel: 1 / 1 ICOLESUM: Kontant købssum: Købesummen omfatter beløb til arv/gave: Købesummen omfatter overtagne restancer af skatter og afgifter eller af andre ydelser.: Købesummen omfatter servitutter, tinglyst på det købte, der kan forlanges afløst af en pengeydelse: DKK 0 DKK 0 DKK 0 DKK 06 M1 '1.20M :08:03 Side 1 al 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 11/195

12 6 Købesummen omfatter beløb til anlægsbidrag til vej mv., der er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet: Købesum i alt: 0 DKK ,053 DKK BETALT TNG1.1`SNIIGSAFG.IFT: DKK HÆFTELSER DOICUM ENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokument type: Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rente: ktl OVER FØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: Realkredit Danmark L/EGSTEICST: Tillægstekst med særlige vilkår om afdragsfrihed Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Realkreditpantebrev Hovedstol: EUR Rente: ktl OVEIRLH7,N.-1-: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital Ja :03 Side 22.f 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 12/195

13 7 pantebrev: Beskrivelse: Ja Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: Nykredit Realkredit A/S AIM/6RK WE Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark 1 IL IAEG EKS1 : Tillægstekst resp kr Realk. Danm. ktl DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: 'Ejerpantebrev DKK SENEST PÅTEGWET: Dato: :02:44 OGSÅ LYST Antal: 1 0\1111=0In: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Ejerpantebrev med medd MED ETC) REM Navn: CVR: VESTERGAARD OG CO. A/S DEE3rtettER: Navn: VESTERGAARD OG CO. A/S 06.1'1.20'id 11:08:03 Side 3 df 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 13/195

14 8 CVR: FULD MAGI'S B fik3 Fuldmagtshaver CVR: kkkkelsier: DANSKE BANK A/S Holmens Kanal København K Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger at enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. TILLÆGSL Tillægstekst tillige 80 aeæ Aalborg Mrkj. I 575 Sampantsætning Kan tillige hæfte på anden ejendom UNDERfrANY: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK DANSKE BANK A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Særlige lånevilkår: Ejerpantebrev DKK Rentetilpasning DEL: Dato: :52:33 Antal: 8 lare1311 Navn: VESTERGAARD OG CO. A/S CVR: CS 'I i.71fl4 l'e08:03 Side e, (81-8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 14/195

15 9 DEB[ToREw Navn: CVR: VESTERGAARD OG CO. A/S FULDWIAGITA3ESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: DANSKE BANK A/S Holmens Kanal København K CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. BETALT N YSWINGSAFIGIFT: DKK UHDERPAKT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK DANSKE BANK A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 11 Dokument type: Pantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 8 % ()GSA. [XSV kj,: Antal: 1 If.K1717)1-1-C, K1- Navn: CPR: Lehn Dahlstrøm Madsen **** Navn: CVR: VESTERGAARD OG CO. A/S : :08:03 Side 5 af 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 15/195

16 10 BETALT Tfl4GLYS.N.WGS.AFG.FT: DKK SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja VILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om vedligeholdelse af stakit DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 76 B-A 530 t.:±tlel: Brandmur AN Li EF: Andet Tillægstekst Dok om fælles brandmur/gavl mv 06 1 t2u1' 11:05.03 Side 5 si 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 16/195

17 11 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 76 _ B-A _ 530 TILLÆG STE KST Tillægstekst Dok om at det ubebyggede areal ikke må anvendes til under jordiske anlæg, beboelse/delvist forbud herimod mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 76_B-A_530 AREALAwy ENDELSE: Andet TELLÆGSTEI(F: Tillægstekst Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv LULU : Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut i08:03 Side 7 ai Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 17/195

18 12 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 76 H-A 453 TIL LÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om dør i brandgavl mv DOKUMEUT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om indretning af kontorer ØVRIGE OPLYSNINGER EJEWDOIVISVLIR Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0851 Ejendomsnummer (BBR-nr.): \IDSKAI1NET Filnavn: KT: 76_13-A_ v 11:38:33 Side 8 ai 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 18/195

19 LSO/bda HulmandKa La J BESKRIVELSE Klokkestøbergade 17, Aalborg: Central beliggende rødstensejendommen med rødt tegltag, opført i Ejendommen er gennemgribende renoveret i 2008 og fungerer som et kontorhotel med 20 individuelle kontorer. Ejendommen er i tre etager med et samlet areal på i alt 800 m2. Kontorerne variere i størrelse fra ca. 15 rr12 til 90 m2. 1 stueetage samt 1. sal er etableret fælles mødelokale med konferencebord og plads til omkring 12 personer. Ejendommen indeholder herudover fælles reception, køkken/kantine samt bad/toiletter. Der vil være fremvisning af ejendommen tirsdag den 9. december 2014 mellem kl Tilmelding skal ske til Ad vo ka t I ir ma Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 19/195

20 14 Aka_ Aa Kommune Ejendomss Stigsborg Brygge 5 Modtager emtsundby Man-ons 9-15 tor 9-17 fre 9-14 Telefax Telefon CVR.nr E jendommens beliggenhed: Klokkestobergade 17 kiem~r~: AALBORG BYGRUNDE 804a Ejendomsværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Licseen. 21/ D ~now Momssnr : XXX XX XXXXXX XX XX Vurderet area!: Kommune 851 Vurderingsår (01/ ) Grundværdi Stuehaværdi Grimds~ftværdi Fritagelse for grundskyld al kommunen E endomsno Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dmknmsafgiftspligbgfm~ærdi Fritagetdækningsafgdispligagforskelsværdi Skatter og afguier m.m. af fast ejendom Side Olaf 01 Specifikation Belie, Herat morns KOMMUNE promille at grundlag Grundskyld 26,950 : /01-31/ ,71 Dækn.afg. af erhvervsejd 5,350 : /01-31/ ,77 Renter ejendomsskat tidl. år Gebyrer ejendomsskat tidl. år ROTTEBEKÆMPELSESGEBYR Renter rottebekæmpelsesgebyr tidl. år 1101, ,00 42,28 1,24 Hvis ejendommen er tilmeldt betalingsservice, vedlægges indb kort ikke MERWERDWGIMMOMS,erberegnetmed25%: Af"naldeenkelæraterkanformomsregisiferedeffxst medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. I ALT 41498, 92 0,00 Rate Forlaldato Siciste~gemdbMag Ratebelob Fakturadato Moms beløb 01 01/ / ,04 01/ , / / ,88 01/ ,00 K MD OGCG uric' Såfremt det forfaldne beløb ikke er befall senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges del inddrevet ved udlæg. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet tit SKAT. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 20/195

21 15 S.LCIVIr Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2013 Adresse: Vurderingsår: Kommune: Vurderingskreds: Benyttelse: Matrikel: KLOKKESTøBERGADE 17, 9000 AALBORG 2012 Kopi AALBORG AALBORG/ØSTRE Forretning 804 A, AALBORG BYGRUNDE Ejendomsnr.: Lejligheds antal: Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Bebyg.% Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris etageareal ,00 % I alt: kr kr kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Dækningsafgift: kr. Vis tidligere vurdering Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 21/195

22 16 AALBORG KOMMUNE BBR rnyndigheden.4 (sender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: BBR-Meddelelse (Liesktili at oplysninger fra Bygnings- og Bokgregistren Kommune nr.' Ejendoms nr Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Klokkestebergade 17 (vejkode: 4254) Aalborg BOR-Meddelelse rekvireret via ØLS Fejl eller mangler udskriften bedes meddell til kommunen via adressen eller lelefonnr, Oplysninger om grunde Adresse: Klokkestøbergade 17 (vejkode: 4254), 9000 Aalborg Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Vand 8, afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Bemærkninger for grund Separatkloakeres ved nybyggeri, større ombygninger og ændringer Matrikelnr. Ejerlav 804a AALBORG BYGRUNDE Oplysninger om bygninger Bygningsnr,: 1 Adresse: Klokkestøbergade 17 (vejkode: 4254), 9000 Aalborg Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (anvendelseskode: 320) Matrikelnr.: 804a Ejerlav: AALBORG BYGRUNDE Opførelsesår: 1910 Om-/tilbygningsår 1986 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalk sten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen Bebygget areal 325 Samlet bygningsareal heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering heraf indbygget garage 0 Kælder heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 heraf indbygget udhus 0 Tagetage heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) m2 Arealanvendelse 796 Samlet boligareal 0 heraf lovlig beboelse i kælder 86 Samlet erhvervsareal 86 Adgangsareal 0 Andet areal 0 Antal etager u. kælder 8, tagetage 0 Åbne overdækninger m Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Klokkestøbergade 17 (vejkode: 4254), 9000 Aalborg Engroshandel og lager. (anvendelseskode: 320) Samlet areal 882 m2 Andet (bl.a. institutioner og erhverv) Areal til erhverv. Bolig areal: Andet areal: 882 m2 0 m2 0 m2 Ejendommens beliggenhed' Kommune no Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side. BBR Klokkestebergade 17 (vejkode. 4254), 9000 Aalborg /2 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 22/195

23 17 Fællesareal: 0 m2 Aben overdækning: 0 m2 Lukket overdækningiudestue: 0 m2 Tinglyst areal fra ESR: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst at teknisk forvaltning Antal værelser: 21 Antal toiletter: 7 Badforhold: Adgang til badeværelse Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Antal værelser til erhverv: 21 Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: B BR Klokkestøbergade 17 (vejkode: 4254), 9000 Aalborg /2 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 23/195

24 18 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport / Rappori færdig 29/ For ejendommen Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg Ejendommens adresse Matr.nr.. Grundareal Klokkestabergade 17, 9000 Aalborg 804a Aalborg Bygrunde 450 rnt Ejendornsnummei Kommune Ejerforhold Enhedens samlede areal Anvendelse 4,LBORGKOMMUNE Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen cuteressendskab) 882 rre Engroshandel og lager Antal værelse, Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde El', sot lo LA lib D151 r IKTrEf R :. 0.9e99.91fr Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 24/195

25 19 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Rapped kohl Rapport lærdig Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendornsrapporten. Resume 3 Uddybning at enkelte svar Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- Og grundværdi 6 Forfalden gæld til kommunen 7 Planer 7 Zonestatus Varmeforsyning Kommunale anlægsprojekter Vand 9 Aktuelle afhabstorhold 9 Aktuel vandforsyning 9 Spildevandsplan 10 Jordforurening 10 Lettere jordforurening 10 Om ejendomsdatarapporten 12 Generelt om ejendornsdatarapporten 12 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 12 Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 el 1E Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 25/195

26 20 EJENDOMS DATA RAPPORT Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Klokkestøbergade 17 Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen Aalborg Oplysninger er indhentel d. 21. oktober 2014 ja, Se bilag Rapport ketl 21/ Rapport færdig 29/ Energimærkning Hvad er ejendommens energimaerke? Oplysninger ei indhentet d. 21. oktober 2014 lstandsrapport Andes der en tilstandsrapport for ejendommer Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen') Oplysninger er indhentet d. 21. okt ober 2014 Ejendommen har ikke noget energirrætke Nej Nej Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen7 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Nej Byggeskadeforsilfting Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?.... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Ofietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendornmen? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?... Oplysninger er indherget d. 21. oktober 2014 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Oplysninger er indhentet d. 21 oktober 2014 Nej kf. Ja se bilag kr Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen'2 ja bilag Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garanter/restancer til kommunen, der hætter på ejendommen og dermed overtages af koberen? Oplysninger er indhentet d. 29. oktober 2014 Huslejenævnssager Er der registreret &a eller flere huslejenævnsager eller ankenævneager for ejendommen?.. Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Arbeiderbofig Er ejendommen betegnet som arbegierbolig? Oplysninger er indherget d. 21. oktober 2014 Jordrente Er ejendommen pålagt joreir entet orpligtelse? Oplysninger er indhentel d 21 oktober 2014 Jet Nei Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantang at skov efle cdgmfald? Nej Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Planer 5; de 3 2i15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 26/195

27 21 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Rapport købl 21/ Rapport tærcag 29/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen' Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag tor ejendommen' Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Vanneforsyning Er der mulighed for kollektiv varmelorsyning eller er der forsyningsforbud' Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Velforsyning Hvad er vejstatus tor vejene i området omkring ejendommen' Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Kommunale anlægsprojekter Vand byzone Nej ae bilag Nej men se bemærkninger Aktuelle afløbsforhold Hvilke alletasforhold er der registreret for ejendommen"? Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Oplysninger er indhentet d oktober 2014 Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen'? Alment vandt orsyningsanlæg (tidligere offentligt) Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold' Oplysninger er indhentet d. 29. oktober 2014 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i el område med drikkevandsinteresser9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Grundvand - Nitratfølsomrne indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfolsomt indvindingsområde9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Jordforurening la Net Nej Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 21 oktober 2014 ja se bilag Lettere jordiorurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet' Oplysninger er indhentet d. 29. oktober 2014 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Majoratsskov Er der noteret mapratsskov på ejerdommer" Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Net Nej Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendornmen9 Nej Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 De faktiske ferried på arealet afgør, om det er beskynet eller ej. Registreringen er dearer vejledende, Se appendix tor yderligere information. Internationale naturbaskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendomanen9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Nej Landbrugspligt Side4.5'115 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 27/195

28 22 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Er ejendommen pålagt landbrugspligt9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler pa ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Bygge- og beskyttelseslinjer Rapport kobi 21/1G 2014 Skovbyggelinjer Rapssa mrda 29/ Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje9 Nej Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Nej Nej Sø- og åbaskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en se- eller åbeskyttelseslinje? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Klatredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en kliffredningslbje2 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 StrandhPokyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandheskyttelseslinle?... Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddige: på ejendommen, Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Miljøsag Miljøsag Er der igangværende miljesag på ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 29. oktober 2014 Nej... Nej Nej Nej Nej Nej Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 28/195

29 23 EJENDOMS DATA RAPPORT økonomi Klokkestobergade Aalborg Rappoil Købt 21/ Rapport færdig 29/ Ejendomsskat (grundskyld) Hvad ska der betales i ejendomsskat for ejendornmen? kr Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats at den laveste at de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 21. oktober 2014 Skatteå 2014 Kommune Grundskyld Grundskyld at værdi at skovbrug/landbrug Grundskyld al værdi at stuehus Dækningsafgift, erhvervsejendomme Dækningsatgift al forskelsværdi Dækningsafgift at grundværdi Dæknngsafgift at grundværdi (statsejendomme) Skat ialt AALBORG KOMMUNE ,71 kr. 0 kr Okt ,77 kr. Okt. Okt. 0 kr kr Kontaktoplysninger Administrativ myndighed økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den of fentlige vurdering? Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og CO. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter fejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendornme 1. oktober hvert andet år. Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 21. oktober COO Vurderingsår 2013 Dato for seneste vurdering eller ændring 01-10:2013 Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi kr kr 0 kr 0 kr Stuehusværdi. 0kr Kontaktoplysninger Administrate myndighed Korhaeloplysninger forklaring ewe adresse Økonomi net lokale skaneeenfer Du kan se adressen for del lokale skai repenter på vurderingsmeddelelsen. Sides ;if 15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 29/195

30 24 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Rapport Rob: 21/ Råpoort færdig 29/ Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der beefier på ejendommen og dermed overtages at køberen? Her angiver kommunen, orb der til korrenunen er utingtyste gældsposler/gaianlrenlrestanoer, der hætter på ejendommen og der med overtages at en eventuel later. Oplysninger vedr. Forialden gæld til kommunen er indlientel d. 29. oktober 2014 Dato for tvangsauktion Bemærkninger Aalborg Forsyning Der tages forbehold tor eventuel restance på 6000: kr vedr forbrugsafgifter/renovation til Aalborg Forsyning.Det endelige krav kan opgores i forbindelse med aflæsning at eventuelle målere. Ny restanceforespergsel bedes fremsendt til Debltorf unktionen ved Aalborg Forsyning etler flytteopgereisen er udarbejdet Forespørgslen kan fremsendes på debitompi aalborg dk ja Gældspost Gældsart Ejendomsskat Belot) 82 7E3,42 k! R. dato Kontaktoplysninger AdmInistraliv myndighed. Kommunen Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejenclommen? Landet er opdelt is zoner. by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler all afhængig at hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår at planlovens 34. byzone Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d, 21. oktober 2014 Zonestatus: Byzone Kommune (før 2007) Aalnorg Matr.nr. 804A Aalborg Bygrunde Andel at matt Ike] dækket at zonen 1,00 Kontaktoplysninul Administrat,v Mjndinhed Planer KomMunen Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varrnel orsyning ellef er der forsyningsforbud?... Bemærk, at oplysningen er Oa- i him Forsyningsområde. Område med forsyningsforbud samt Ornråde med itslutningspligt. Aktuel varmetorsyning Earl ses at BBC meddelelsen. Forsyningsområde el forsyningsområde er et område, som at kommunalbestyrelsen er godkendt fit kollektiv vermeforsyning, des, fjernvarme eller individuel naturgastorsyning (også kaldt: torsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til tådigi red for ornrådel. Sile 7at 15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 30/195

31 25 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestebergade Aalborg Raoport kolut 21/ Ranger! færdig 291/1) 2014 Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmelorsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 21. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er matrikelnummeret beliggende i et forsynægsområde? Område la Navn på forsyningsområde Forsyningsform Eorsyningsselskab Aalborg Forsyning Varme Fjernvarme fralbmg kommune Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med forsyningsforbud Hvis del skonnes nødvendigt for gennemførelse at varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmnngssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 21. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er matriklen beliggende I et område med forsyningsforbud? Ja Område Navn på område med forsyningsforbud Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? Hvad er "Andet"? Aalborg Forsyning, Varme El og andet Ikke vandbårne opvarmningsanlæg Område Navn på område med forsyningsforbud Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? Hvad er 'Andel"? Aalborg Forsyning. Varme El og andet Ikke vandbårne opvarmningsanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via el tilslutningsprojekt, som er reguleret I varrneforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i Området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d, 21. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er matrklen beliggende I el område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? Nei Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 31/195

32 26 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestabergade Aalborg RaPPorl kobi 21, Ra0000 tærci 22/ Planet Kommunale anlægsprojekter Har kommunaibestyrelsen givet bevilhng til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift? Nej Her oplyser kommunen om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. Oplysninger vedr. Kommunale anlægsprojekter er indhenlet d. 29. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker matriklen fysisk eller medfører en udgift? Nej Bemærkning fra kommunen Fjernvarmeforsyningen Nej Caster Syningen Nej By- og LandskabSiorvallningen, -Batik S vejr: Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke dflabsf who'd er der registreret for ejendommen?... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg For alle bebyggede ejendomme skal del oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor el kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende let kloakeret område kan inddeles etter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad my.) ledes til to separate rørsystemer eller om all bortledes i el og same rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenlor et kloakeret område eller er udtrådt al kloaklællesskab, kan Inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle aflobslorhold er indhentet d 21. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Aliobsforhold Af til spildevandsforsyningens tenseaniæg Kontaktoplysninger Adreinislrativ Myndighed Oa rid KoPerriunen Aktuel vandforsyning Hvilken Wide vandforsyning er der registreret for ejendommen? JFJcidf ci!syriingsare hidligere tent] igh Alment Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller pr alment vandlorsyningsanlæg, brand, vandindvindingsanlæg (egen boringl, ikke ailment vandiorsyrillipsanlæg eller blandet vandtorsyning Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning or indhenter d. 21, oktober 2014 sive Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 32/195

33 27 EJENDOMS DATA Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde RAPPORT Vandforsyning Alment vend' or syningsanlæg (tidligere offentligt) Klokkestobergade Aalborg Rapport kr;t1 21/ Rapport fæ.dg 29/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold? Ja Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl, tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens aflobsforhold. Oplysninger vedr. Spildevandsplan er indhentet d. 29. oktober 2014 Bemærkning fm kommunen Planlagt separatkioakerel efter 2019 Vanclalledningsbidrag og evt tilslutningsbidrag betales efter betalingsvedtægtens bestemmelser Kontaktoplysninger ~mistral's myndighed Kommuner) jordforurening Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet/ Bemærk, al oplysningen er opdelt i hhv. Områdeklassificering og Anden viden. Se iøvngt jordforureningsattesten. la Anden viden Kommunen oplyser her, om kommunen har anden viden vedr, lettere jordforurening for den konkrete ejendom. Det er viden om at jorden på ejendommen er lettere forurenet, selvom ejendommen ikke er omfattet at områdeklassificering. Se iøvrigt områdeklassificering. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved stone jordflytning. Oplysninger vedr. Anden viden er indhentet d. 29. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er der anden viden om lettere jordlorurening vedr. matriklen' Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Områdeklassificering Her svarer kommunen, om ejendommen ligger i et området hvor jorden antages at være lettere forurenet, Hvis ejendommen er omfattet at lettere forurening. kan der være anmeldepligt ved storre jordflytning. Oplysninger vedr. Orrirådeklassificering er indhentet d. 21. oktobei 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet? Side rost 15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 33/195

34 28 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestabergade Aalborg Se kcal for matriklen på Danmarks Milloportal Områder på matriklen: Type Kontaktoplysninger Ink Cenrådeklassiteerine Ratgad Kob 21/ trappori Ina Administrativ rrgx.fighed Konirilunen S!ra ar. Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 34/195

35 29 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Rapport kel>121/ Rapocrt færdig 29/ Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning at en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt, el bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag semi et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapponens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en tu (pdfi til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå al et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget. vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har tåel samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger. som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-rneddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse e Tilstandsrapporl (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Efinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen hat registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed pa BBRmeddelelsen boyer hos ejeren at ejendommen, Energimærkning Et energimærke er en vurdering at en bygnings energimæssige tilstand. En Polly, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet at en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet at en bygningsgennemgang foretage( at en beskikket hygningssaykyndly. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering at en boligs synlige skader og tegn på skader. Byggesag En byggesag yedrorer nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrlyning (hel eller delvis). Kommunen regisherer oplysninger orr, byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og foldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBB. Side 12 at 12 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 35/195

36 30 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkeslabergade Aalborg kkoom kom 2 1: kytintmn twos 24 to 2011 ByggeskadeforsIkring scot, I. apt 2008 har professionals bygherwer værel forpigtet II at legne en byggeskadelasking forbirdelse med nybyggert al private helårsboliger. Forsaulrgspfigten gads Ira 1. hi 2012 i nogle lifselde 01/sa. når der elableres nye boligenhedes i eksisterende byggeri. Five esendommen er omfattet al byggeskadelanking. ye der være en ellersynsrappon for My. 1-års og 5-års eftersyn. 011etanke Roriarlen registret el 0PlYsnftgar om obetanke i Bygnigs- og boligregisterel B1BRL Oplysangeme stammer typisk fra den af ejer ells bruger indsendte lark/ilea Det bemærkes al obelareens registrerhg BBR lace i ski selv er en garanli for al lanken er lartig. Der vises Ma oplyeninger an tanke, der er iernel Ira ejendommen. Eiendomssicat (grundslcyld) Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grunclskylden beregnes som en promillesals al den laveste al de re seneste grinclyterdi ansættelser. Promillesetsen varierer alhaingg al kommaren. Derudover kan der i Cleo samlede ejendomsskat nogå grundskyld veck. stuehuse og lanclaug saml forsitellge dækningsbckag. EjendomsskattebIllet En iftendomsskalteblet indeholds oplysninger om oplutsaing al den henclomsskat (grundskyld mv.). som ejeren e< forpligiel ti al betale Ii kommunen. Ejendomsskairebdienen kan også indeholde andre afgifte.. des opkræves al kommunen. Del er dog lorskelka ha kommune id kommune, hvike argils der opkræves via ejenclomsskallebilletlen. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsynaderingen er el skøn. two, SKAT fasisærier ejendomsværdi. ftrundherch og se. fradrag lot forbecitngei. EjendornsArdangen has betytifrtg lot ejendomsskatter (ejendonoveackskat og kommunal hendansskal). SKAT wisteria alle ejendomme 1. Mob«hvert ended It. Vurderingsmeddelelse Bendomsnckvingen. som ken* al vykdeongsmeddelelsen et el SW, hvor SKAT lastsieller ejendomsvier di. gun:matto og evt kackag for lot bechnget. Ejendornsarderingen her belytan9 /01 elendornsskallet leienclomsvam(kskal og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer ale ejendomme 1 oklober rived ender år uhge ål. Forfalden gæld IN kommunen Earthen gæld ti kanratien er gæld (heralds lån). restance oiler gnat. rivet del el kommunen det er kredlor. ells Nor garantien er afgivet al kommunen. Der oplyses typisk om følgende formes la gæld. restance eler Itn: vand. ver, kloak. rensningsenfteg. el og varme. Huslejenzevnssager I alle kommtest fades el huslejentevn, som alger de Ivister, der opstår inelem base og (Alarm I prnare lejeboiger. Nævnet skal indberetle sager ti Ntevnsdalabasen. Indberanngen omfatter eager. som modlages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være lab om verserende Keener afgrone sags om lx om huslejens sands.. Arbejderbolig Arbeftlerboliger er ejendomme, hvor der er ydel statslån ti køb af par cellen og opførsel at beboelsen. Lånet lerfaher lii ubetrge; nellielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende æglekelle ansøge om gækleoverlagelse. Der er bonselsplgt lot ejeren på ejendommen. jordrente Sole al nano raffle. de pålivier jmckergelbtolgelse. skal belale en halverig algal på 2% af ejendommens komante gnrhyaith staten. Jordrenielorpkgrelsen kan overtages at en køber at ejendommen. Jorckentelablgehen kan endvidere atlases ved inchetaling at en allasningssum. Statstilskud etter stormfald Staten kan etter ansøgnng yde tiskud ti oprydning ear gentleman at crivale kedskove, der er welter sorn følge al slorme TrIskudclet gives kun ti skovejere. som har *gnat en basisforsibig mod slormfald. Zonestatus Zonestatus kan vase lendzone. byzone Set sommerhusområde. al ZenenaluS kan det vane Soakage beslemmelser tor anvendelse at ejendomrnen. I landzone skal der lx sees om lendzonetipadelse ved stene byggeri, mens der rbyzone one er lacelplans. der lasisætter regret cm bebyggelse og anvendelse af area's. Sr% F: al 15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 36/195

37 31 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkeslobergade Aalborg Rapport kw 21/ Rapport færdig 29/ Lokalplaner En lokalplan fastsætter regler orn bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Grundejerne må ikke bygge nyl, ændre anvendelse osv, i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i Mind med principperne i planen. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for områdel. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligl/forblivelsespligt til en forsyningsform swirl om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvernarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Kommunale anlægsprojekter Her oplyser kommunen. om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation. eller medfører en udgift for ejeren. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Hvis svaret e Se detalieret besvarelse", skal svaret ses i den ejendonnsdatarapporl, som kan ses online. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privet alment vandforsyningsanlæg. Hvis svaret er "Se detaljeret besvarelse", skal svaret ses i den ejendornsdatarapport, som kan ses online. Spildevandsplan Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan ejendommens aflobsforhold. tillæg) er vedtagelser. der vil ændre Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig al drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitratfølsornt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Jordforureningsattest Danmarks Mitroportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordlorurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau I 011) ogleller vidensniveau 2 D2) i henhold tit lov om lorurenet ford. Oplysningen fremgår også at jordforureningsatteslen. Lettere Jordforurening Byzoneontråder klassifrceres som udgangspunkt som lettere fourenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis allid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr, lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattel at lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning, Fredskov Når en skov er fredskovspl,grig. betyder del, al den, der ejer skovarealer, til enhver rid har pligt til at anvende del til skovbrugsformål. Med firedskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majoratsskov Ifølge skovloven skal majoralsskov bevares under samme ejer, Naturstyrelsen kan give tilladelse til al ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele at skoven. tide 14 at I 5 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 37/195

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain 588-177771 EMO/bda 15.12.2014 1-ii(lhilanciKaptain SALGSOPSTILLING LISBORG VEJ 29, 9900 FREDERIKSHAVN 0 ri IN I I I 11,/,11K Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening [Captain Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10. DAHL Advokatfirma SALGSOPSTILLING N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Ansvej 83, Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.00 J.nr. 111167-145312 - Thomas Moller Kristensen 9 Side 2 af 2 Advokat Thomas Møller

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Helårsgrund TJEBBERUPVEJ75,4300HOLBÆK FORHOLBÆKKOMMUNEUDBYDESGRUNDAREALITJEBBERUPIOFFENTLIGTUDBUD

Helårsgrund TJEBBERUPVEJ75,4300HOLBÆK FORHOLBÆKKOMMUNEUDBYDESGRUNDAREALITJEBBERUPIOFFENTLIGTUDBUD Helårsgrund Kontant: 300.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.381 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 1.704/1.299 Grundm 2 : 898 Sag: 014-J04055 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Helårsgrund DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 709 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 873/656 Grundm 2 : 1.126 Sag: 014-J04091 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ

Læs mere

Helårsgrund DOVREVEJ2,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund DOVREVEJ2,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 709 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 873/656 Grundm 2 : 1.207 Sag: 014-J04024 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE DOVREVEJ2,4500NYKØBINGSJ

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740.

SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740.000) SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Christina Hornbek Advokatfuldmægtig J.nr. K7738-4006 CHOlmbg T +45

Læs mere