Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening"

Transkript

1 Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/195

2 I.50/bda SALGSOPSTILLING KLOKKESTØBERGADE 17, 9000 AALBORG Advokatfirmd Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 2/195

3 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 3/195

4 LSO/bda ,...:::.:.-Kaptain tylibralr ' E - fly*? Jim 111 hi. N- 2 Vatir.,: - ' r-,trn )1 rirttab : 0111 g.t...zri.-- Advokatf ir ma Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 4/195

5 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 5/195

6 L50/bda HjuErnaindK -ApLain INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Rekvirentomkostninger Tingbogsattest Beskrivelse at ejendommen Skatteattest 2014 Vurderingsattest BBR-ejermeddelelse Ejendomsdatarapport m. bilag Deklaration af 4. oktober 1974 Opgørelse Alm. Brand A/S Side Auktionsopgørelse Aalborg Forsyning A/S Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S Auktionsopgørelse Nykredit Realkredit A/S Auktionsopgørelse Danske Bank A/S Lejeoversigt Lejekontrakter Særlige auktionsvilkår for realkreditlån mv. Fogedrettens købervejledning Advokatfirma Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 6/195

7 J.NR /BDA Ejendommens matr.nr.: 804 A Aalborg Bygrunde beliggende: Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg tilhørende: Vestergaard og Co. AIS boende: Pøelvej 41, 8340 Mailing Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk ejendomsmægletforening Auktionstidspunkt: kl. 13:00 Auktionssted: Retten i Aalborg, Fogedretten, Badehusvej 17,9000 Aalborg Rekvirent, hæftelses nr.: 1 - Realkredit Danmark A/S, Retsforfølgning, Strødamvej 46, 2100 København Ø Ved advokat: Lis Sørensen, Badehusvej 16, 9000 Aalborg Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: forretnings-/udlejningsejendom Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen: 460 m2 heraf vej: 0 m2 Forsikringsforhold: Alm. Brand A/S, police nr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11 jf. vedlagte ejendomsskattebillet Beskrivelse (herunder evt, bebygget areal, indretning m.v.): SE VEDLAGTE BESKRIVELSE Lejemål: Byrder og servitutter (Evt, henvisning til vedh. tingbogsattest): Ja - jf. vedhæftede lejekontrakter Se vedlagte tingbogsoplysning Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 7/195

8 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradraq m.v. 1. Fordring opgjort Pr. auktionsdato 2. Restgæld 3. Restancer På hæftelser, der og evt. kan forventes ejerskifteafdrag på overtaget med tillæg hæftelser, der kan af uforfaldne renter forventes overtage t, 4. Hæftelser der kræves rndfriet, Transport Hæftelse nr. 1: Realkredit Danmark NS, Retsforfølgning, Strødamvej 46,2100 København Ø, kr ,00, Flexlån, Flok, rente 4,5484% p.a., Restgæld pr kr ,00. Lånet er baseret på inkonvertible obligationer og har derfor særlige indfrielsesvilkår. Refinansieres pr i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 2: Nykredit Realkredit A/S, v/advokaffirmaet Henrik Christensen & Partnere IS, Algade 31, 9000 Aalborg, opr. EUR ,00, tilpasningslån, rente 0,1492 % p.a., obligationsrestgæld pr. 1. januar EUR ,70 - indfrielse skal ske på baggrund af obligationsrestgælden. Lånet er omregnet til kurs 745,93. KAUTIONISTER: Ulrik Vestergaard Hansen, Praelvej 41, 8340 Malling og Frank Vestergaard Hansen, Lindevangsvej 14A, 8240 Risskov. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 3: Ejerpantebrev kr ,00 med meddelelse til Danske Bank A/S, Finanscenter Midtjylland, Dalgasgade 27,3. sal, 7400 Herning, ref. John Petersen, mail: , , ,86 0, , , ,86 0, , , ,45 0, , , ,31 0, ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 4: Ejerpantebrev kr ,00 med meddelelse til Danske Bank A/S, Finanscenter Midtjylland, Dalgasgade 27, 3. sal, 7400 Herning, ref. John Petersen, mail: , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr , , , ,00 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum kr. Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 8/195

9 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nriserie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskillefradrag m.v. 1. Fordring opgjort Pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes Overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 5: Pantebrev, opr. kr ,00 fil Lehn, Dahlstrøm Madsen, Søndersøvej 29, 8240 Risskov. Medtaget til det tinglyste beløb , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum , , , ,00 A. Total kr , , , ,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: kr ,47 Heraf kontant at betale inden 4 uger: kr ,00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): Andet, jf. specifikation kr ,47 om art og afvikling oplyses Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavemes mødesalærer m.v. kr. kr. 4. andre offentlige bidrag ,75 - RENOVATION, anslået kr ,00 5. vandafgifter kr. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter kr ,42 6. brandforsikringsbidrag kr. 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen 8. andet, jfr. specifikation kr ,83 kr ,47 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 11. november 2014 af Advokat Lis Sørensen Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 9/195

10 4 REKVIRENTOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR ,00 Hut mane I plain Inkassoomkostninger kr ,50 Fogedgebyr kr. 700,00 Tilkendt mødesalær udlæg, inkl, moms kr ,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 400,00 Kopier salgsopstilling kr ,00 Annonceudgifter anslået kr ,00 Rekvirentsalær: Ejendomsværdi kr ,00 25% kr ,00 kr ,00 Grundtakst kr ,00 0,6% at kr ,00 kr ,00 Erhvervsejendomstillæg kr ,00 kr ,00 Moms kr ,25 kr ,25 I alt kr ,75 Auktionskøber indtræder i forpligtelsen vedrørende indbetalt depositum kr ,47. Hertil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inklusiv omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse at auktionsskøde. SIKKERHEDSSTILLELSE VED BUD PÅ KR ,00: Restancer kr ,31 1/4 hæftelse, som kræves indfriet kr. 0,00 Størstebeløbet kr ,00 Friværdi kr. 0,00 I alt kr ,31 Beløbet oprundes til kr ,00 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 10/195

11 5 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :08:03 EJENDOM: Adresse: Klokkestøbergade Aalborg Samlet areal: 460 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Aalborg Bygrunde Matrikelnummer: 0804a Areal: 460 m2 Heraf vej: 0m2 Retskreds: 0076 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 9 P.DKOMSTI1 VERIE: Navn: VESTERGAARD OG CO. NS CVR: Ejerandel: 1 / 1 ICOLESUM: Kontant købssum: Købesummen omfatter beløb til arv/gave: Købesummen omfatter overtagne restancer af skatter og afgifter eller af andre ydelser.: Købesummen omfatter servitutter, tinglyst på det købte, der kan forlanges afløst af en pengeydelse: DKK 0 DKK 0 DKK 0 DKK 06 M1 '1.20M :08:03 Side 1 al 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 11/195

12 6 Købesummen omfatter beløb til anlægsbidrag til vej mv., der er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet: Købesum i alt: 0 DKK ,053 DKK BETALT TNG1.1`SNIIGSAFG.IFT: DKK HÆFTELSER DOICUM ENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokument type: Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rente: ktl OVER FØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: Realkredit Danmark L/EGSTEICST: Tillægstekst med særlige vilkår om afdragsfrihed Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Realkreditpantebrev Hovedstol: EUR Rente: ktl OVEIRLH7,N.-1-: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital Ja :03 Side 22.f 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 12/195

13 7 pantebrev: Beskrivelse: Ja Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: Nykredit Realkredit A/S AIM/6RK WE Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark 1 IL IAEG EKS1 : Tillægstekst resp kr Realk. Danm. ktl DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: 'Ejerpantebrev DKK SENEST PÅTEGWET: Dato: :02:44 OGSÅ LYST Antal: 1 0\1111=0In: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Ejerpantebrev med medd MED ETC) REM Navn: CVR: VESTERGAARD OG CO. A/S DEE3rtettER: Navn: VESTERGAARD OG CO. A/S 06.1'1.20'id 11:08:03 Side 3 df 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 13/195

14 8 CVR: FULD MAGI'S B fik3 Fuldmagtshaver CVR: kkkkelsier: DANSKE BANK A/S Holmens Kanal København K Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger at enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. TILLÆGSL Tillægstekst tillige 80 aeæ Aalborg Mrkj. I 575 Sampantsætning Kan tillige hæfte på anden ejendom UNDERfrANY: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK DANSKE BANK A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Særlige lånevilkår: Ejerpantebrev DKK Rentetilpasning DEL: Dato: :52:33 Antal: 8 lare1311 Navn: VESTERGAARD OG CO. A/S CVR: CS 'I i.71fl4 l'e08:03 Side e, (81-8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 14/195

15 9 DEB[ToREw Navn: CVR: VESTERGAARD OG CO. A/S FULDWIAGITA3ESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: DANSKE BANK A/S Holmens Kanal København K CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. BETALT N YSWINGSAFIGIFT: DKK UHDERPAKT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK DANSKE BANK A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 11 Dokument type: Pantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 8 % ()GSA. [XSV kj,: Antal: 1 If.K1717)1-1-C, K1- Navn: CPR: Lehn Dahlstrøm Madsen **** Navn: CVR: VESTERGAARD OG CO. A/S : :08:03 Side 5 af 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 15/195

16 10 BETALT Tfl4GLYS.N.WGS.AFG.FT: DKK SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja VILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om vedligeholdelse af stakit DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 76 B-A 530 t.:±tlel: Brandmur AN Li EF: Andet Tillægstekst Dok om fælles brandmur/gavl mv 06 1 t2u1' 11:05.03 Side 5 si 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 16/195

17 11 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 76 _ B-A _ 530 TILLÆG STE KST Tillægstekst Dok om at det ubebyggede areal ikke må anvendes til under jordiske anlæg, beboelse/delvist forbud herimod mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 76_B-A_530 AREALAwy ENDELSE: Andet TELLÆGSTEI(F: Tillægstekst Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv LULU : Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut i08:03 Side 7 ai Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 17/195

18 12 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 76 H-A 453 TIL LÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om dør i brandgavl mv DOKUMEUT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om indretning af kontorer ØVRIGE OPLYSNINGER EJEWDOIVISVLIR Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0851 Ejendomsnummer (BBR-nr.): \IDSKAI1NET Filnavn: KT: 76_13-A_ v 11:38:33 Side 8 ai 8 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 18/195

19 LSO/bda HulmandKa La J BESKRIVELSE Klokkestøbergade 17, Aalborg: Central beliggende rødstensejendommen med rødt tegltag, opført i Ejendommen er gennemgribende renoveret i 2008 og fungerer som et kontorhotel med 20 individuelle kontorer. Ejendommen er i tre etager med et samlet areal på i alt 800 m2. Kontorerne variere i størrelse fra ca. 15 rr12 til 90 m2. 1 stueetage samt 1. sal er etableret fælles mødelokale med konferencebord og plads til omkring 12 personer. Ejendommen indeholder herudover fælles reception, køkken/kantine samt bad/toiletter. Der vil være fremvisning af ejendommen tirsdag den 9. december 2014 mellem kl Tilmelding skal ske til Ad vo ka t I ir ma Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 19/195

20 14 Aka_ Aa Kommune Ejendomss Stigsborg Brygge 5 Modtager emtsundby Man-ons 9-15 tor 9-17 fre 9-14 Telefax Telefon CVR.nr E jendommens beliggenhed: Klokkestobergade 17 kiem~r~: AALBORG BYGRUNDE 804a Ejendomsværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Licseen. 21/ D ~now Momssnr : XXX XX XXXXXX XX XX Vurderet area!: Kommune 851 Vurderingsår (01/ ) Grundværdi Stuehaværdi Grimds~ftværdi Fritagelse for grundskyld al kommunen E endomsno Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dmknmsafgiftspligbgfm~ærdi Fritagetdækningsafgdispligagforskelsværdi Skatter og afguier m.m. af fast ejendom Side Olaf 01 Specifikation Belie, Herat morns KOMMUNE promille at grundlag Grundskyld 26,950 : /01-31/ ,71 Dækn.afg. af erhvervsejd 5,350 : /01-31/ ,77 Renter ejendomsskat tidl. år Gebyrer ejendomsskat tidl. år ROTTEBEKÆMPELSESGEBYR Renter rottebekæmpelsesgebyr tidl. år 1101, ,00 42,28 1,24 Hvis ejendommen er tilmeldt betalingsservice, vedlægges indb kort ikke MERWERDWGIMMOMS,erberegnetmed25%: Af"naldeenkelæraterkanformomsregisiferedeffxst medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. I ALT 41498, 92 0,00 Rate Forlaldato Siciste~gemdbMag Ratebelob Fakturadato Moms beløb 01 01/ / ,04 01/ , / / ,88 01/ ,00 K MD OGCG uric' Såfremt det forfaldne beløb ikke er befall senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges del inddrevet ved udlæg. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet tit SKAT. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 20/195

21 15 S.LCIVIr Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2013 Adresse: Vurderingsår: Kommune: Vurderingskreds: Benyttelse: Matrikel: KLOKKESTøBERGADE 17, 9000 AALBORG 2012 Kopi AALBORG AALBORG/ØSTRE Forretning 804 A, AALBORG BYGRUNDE Ejendomsnr.: Lejligheds antal: Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Bebyg.% Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris etageareal ,00 % I alt: kr kr kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Dækningsafgift: kr. Vis tidligere vurdering Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 21/195

22 16 AALBORG KOMMUNE BBR rnyndigheden.4 (sender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: BBR-Meddelelse (Liesktili at oplysninger fra Bygnings- og Bokgregistren Kommune nr.' Ejendoms nr Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Klokkestebergade 17 (vejkode: 4254) Aalborg BOR-Meddelelse rekvireret via ØLS Fejl eller mangler udskriften bedes meddell til kommunen via adressen eller lelefonnr, Oplysninger om grunde Adresse: Klokkestøbergade 17 (vejkode: 4254), 9000 Aalborg Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Vand 8, afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Bemærkninger for grund Separatkloakeres ved nybyggeri, større ombygninger og ændringer Matrikelnr. Ejerlav 804a AALBORG BYGRUNDE Oplysninger om bygninger Bygningsnr,: 1 Adresse: Klokkestøbergade 17 (vejkode: 4254), 9000 Aalborg Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (anvendelseskode: 320) Matrikelnr.: 804a Ejerlav: AALBORG BYGRUNDE Opførelsesår: 1910 Om-/tilbygningsår 1986 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalk sten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen Bebygget areal 325 Samlet bygningsareal heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering heraf indbygget garage 0 Kælder heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 heraf indbygget udhus 0 Tagetage heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) m2 Arealanvendelse 796 Samlet boligareal 0 heraf lovlig beboelse i kælder 86 Samlet erhvervsareal 86 Adgangsareal 0 Andet areal 0 Antal etager u. kælder 8, tagetage 0 Åbne overdækninger m Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Klokkestøbergade 17 (vejkode: 4254), 9000 Aalborg Engroshandel og lager. (anvendelseskode: 320) Samlet areal 882 m2 Andet (bl.a. institutioner og erhverv) Areal til erhverv. Bolig areal: Andet areal: 882 m2 0 m2 0 m2 Ejendommens beliggenhed' Kommune no Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side. BBR Klokkestebergade 17 (vejkode. 4254), 9000 Aalborg /2 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 22/195

23 17 Fællesareal: 0 m2 Aben overdækning: 0 m2 Lukket overdækningiudestue: 0 m2 Tinglyst areal fra ESR: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst at teknisk forvaltning Antal værelser: 21 Antal toiletter: 7 Badforhold: Adgang til badeværelse Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Antal værelser til erhverv: 21 Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: B BR Klokkestøbergade 17 (vejkode: 4254), 9000 Aalborg /2 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 23/195

24 18 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport / Rappori færdig 29/ For ejendommen Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg Ejendommens adresse Matr.nr.. Grundareal Klokkestabergade 17, 9000 Aalborg 804a Aalborg Bygrunde 450 rnt Ejendornsnummei Kommune Ejerforhold Enhedens samlede areal Anvendelse 4,LBORGKOMMUNE Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen cuteressendskab) 882 rre Engroshandel og lager Antal værelse, Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde El', sot lo LA lib D151 r IKTrEf R :. 0.9e99.91fr Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 24/195

25 19 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Rapped kohl Rapport lærdig Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendornsrapporten. Resume 3 Uddybning at enkelte svar Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- Og grundværdi 6 Forfalden gæld til kommunen 7 Planer 7 Zonestatus Varmeforsyning Kommunale anlægsprojekter Vand 9 Aktuelle afhabstorhold 9 Aktuel vandforsyning 9 Spildevandsplan 10 Jordforurening 10 Lettere jordforurening 10 Om ejendomsdatarapporten 12 Generelt om ejendornsdatarapporten 12 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 12 Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 el 1E Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 25/195

26 20 EJENDOMS DATA RAPPORT Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Klokkestøbergade 17 Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen Aalborg Oplysninger er indhentel d. 21. oktober 2014 ja, Se bilag Rapport ketl 21/ Rapport færdig 29/ Energimærkning Hvad er ejendommens energimaerke? Oplysninger ei indhentet d. 21. oktober 2014 lstandsrapport Andes der en tilstandsrapport for ejendommer Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen') Oplysninger er indhentet d. 21. okt ober 2014 Ejendommen har ikke noget energirrætke Nej Nej Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen7 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Nej Byggeskadeforsilfting Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?.... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Ofietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendornmen? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?... Oplysninger er indherget d. 21. oktober 2014 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Oplysninger er indhentet d. 21 oktober 2014 Nej kf. Ja se bilag kr Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen'2 ja bilag Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garanter/restancer til kommunen, der hætter på ejendommen og dermed overtages af koberen? Oplysninger er indhentet d. 29. oktober 2014 Huslejenævnssager Er der registreret &a eller flere huslejenævnsager eller ankenævneager for ejendommen?.. Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Arbeiderbofig Er ejendommen betegnet som arbegierbolig? Oplysninger er indherget d. 21. oktober 2014 Jordrente Er ejendommen pålagt joreir entet orpligtelse? Oplysninger er indhentel d 21 oktober 2014 Jet Nei Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantang at skov efle cdgmfald? Nej Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Planer 5; de 3 2i15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 26/195

27 21 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Rapport købl 21/ Rapport tærcag 29/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen' Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag tor ejendommen' Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Vanneforsyning Er der mulighed for kollektiv varmelorsyning eller er der forsyningsforbud' Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Velforsyning Hvad er vejstatus tor vejene i området omkring ejendommen' Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Kommunale anlægsprojekter Vand byzone Nej ae bilag Nej men se bemærkninger Aktuelle afløbsforhold Hvilke alletasforhold er der registreret for ejendommen"? Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Oplysninger er indhentet d oktober 2014 Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen'? Alment vandt orsyningsanlæg (tidligere offentligt) Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold' Oplysninger er indhentet d. 29. oktober 2014 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i el område med drikkevandsinteresser9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Grundvand - Nitratfølsomrne indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfolsomt indvindingsområde9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Jordforurening la Net Nej Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 21 oktober 2014 ja se bilag Lettere jordiorurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet' Oplysninger er indhentet d. 29. oktober 2014 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Majoratsskov Er der noteret mapratsskov på ejerdommer" Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Net Nej Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendornmen9 Nej Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 De faktiske ferried på arealet afgør, om det er beskynet eller ej. Registreringen er dearer vejledende, Se appendix tor yderligere information. Internationale naturbaskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendomanen9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Nej Landbrugspligt Side4.5'115 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 27/195

28 22 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Er ejendommen pålagt landbrugspligt9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler pa ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Bygge- og beskyttelseslinjer Rapport kobi 21/1G 2014 Skovbyggelinjer Rapssa mrda 29/ Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje9 Nej Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Nej Nej Sø- og åbaskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en se- eller åbeskyttelseslinje? Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje9 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Klatredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en kliffredningslbje2 Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 StrandhPokyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandheskyttelseslinle?... Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddige: på ejendommen, Oplysninger er indhentet d. 21. oktober 2014 Miljøsag Miljøsag Er der igangværende miljesag på ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 29. oktober 2014 Nej... Nej Nej Nej Nej Nej Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 28/195

29 23 EJENDOMS DATA RAPPORT økonomi Klokkestobergade Aalborg Rappoil Købt 21/ Rapport færdig 29/ Ejendomsskat (grundskyld) Hvad ska der betales i ejendomsskat for ejendornmen? kr Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats at den laveste at de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 21. oktober 2014 Skatteå 2014 Kommune Grundskyld Grundskyld at værdi at skovbrug/landbrug Grundskyld al værdi at stuehus Dækningsafgift, erhvervsejendomme Dækningsatgift al forskelsværdi Dækningsafgift at grundværdi Dæknngsafgift at grundværdi (statsejendomme) Skat ialt AALBORG KOMMUNE ,71 kr. 0 kr Okt ,77 kr. Okt. Okt. 0 kr kr Kontaktoplysninger Administrativ myndighed økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den of fentlige vurdering? Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og CO. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter fejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendornme 1. oktober hvert andet år. Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 21. oktober COO Vurderingsår 2013 Dato for seneste vurdering eller ændring 01-10:2013 Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi kr kr 0 kr 0 kr Stuehusværdi. 0kr Kontaktoplysninger Administrate myndighed Korhaeloplysninger forklaring ewe adresse Økonomi net lokale skaneeenfer Du kan se adressen for del lokale skai repenter på vurderingsmeddelelsen. Sides ;if 15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 29/195

30 24 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Rapport Rob: 21/ Råpoort færdig 29/ Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der beefier på ejendommen og dermed overtages at køberen? Her angiver kommunen, orb der til korrenunen er utingtyste gældsposler/gaianlrenlrestanoer, der hætter på ejendommen og der med overtages at en eventuel later. Oplysninger vedr. Forialden gæld til kommunen er indlientel d. 29. oktober 2014 Dato for tvangsauktion Bemærkninger Aalborg Forsyning Der tages forbehold tor eventuel restance på 6000: kr vedr forbrugsafgifter/renovation til Aalborg Forsyning.Det endelige krav kan opgores i forbindelse med aflæsning at eventuelle målere. Ny restanceforespergsel bedes fremsendt til Debltorf unktionen ved Aalborg Forsyning etler flytteopgereisen er udarbejdet Forespørgslen kan fremsendes på debitompi aalborg dk ja Gældspost Gældsart Ejendomsskat Belot) 82 7E3,42 k! R. dato Kontaktoplysninger AdmInistraliv myndighed. Kommunen Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejenclommen? Landet er opdelt is zoner. by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler all afhængig at hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår at planlovens 34. byzone Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d, 21. oktober 2014 Zonestatus: Byzone Kommune (før 2007) Aalnorg Matr.nr. 804A Aalborg Bygrunde Andel at matt Ike] dækket at zonen 1,00 Kontaktoplysninul Administrat,v Mjndinhed Planer KomMunen Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varrnel orsyning ellef er der forsyningsforbud?... Bemærk, at oplysningen er Oa- i him Forsyningsområde. Område med forsyningsforbud samt Ornråde med itslutningspligt. Aktuel varmetorsyning Earl ses at BBC meddelelsen. Forsyningsområde el forsyningsområde er et område, som at kommunalbestyrelsen er godkendt fit kollektiv vermeforsyning, des, fjernvarme eller individuel naturgastorsyning (også kaldt: torsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til tådigi red for ornrådel. Sile 7at 15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 30/195

31 25 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestebergade Aalborg Raoport kolut 21/ Ranger! færdig 291/1) 2014 Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmelorsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 21. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er matrikelnummeret beliggende i et forsynægsområde? Område la Navn på forsyningsområde Forsyningsform Eorsyningsselskab Aalborg Forsyning Varme Fjernvarme fralbmg kommune Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med forsyningsforbud Hvis del skonnes nødvendigt for gennemførelse at varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmnngssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 21. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er matriklen beliggende I et område med forsyningsforbud? Ja Område Navn på område med forsyningsforbud Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? Hvad er "Andet"? Aalborg Forsyning, Varme El og andet Ikke vandbårne opvarmningsanlæg Område Navn på område med forsyningsforbud Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? Hvad er 'Andel"? Aalborg Forsyning. Varme El og andet Ikke vandbårne opvarmningsanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via el tilslutningsprojekt, som er reguleret I varrneforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i Området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d, 21. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er matrklen beliggende I el område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? Nei Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 31/195

32 26 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestabergade Aalborg RaPPorl kobi 21, Ra0000 tærci 22/ Planet Kommunale anlægsprojekter Har kommunaibestyrelsen givet bevilhng til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift? Nej Her oplyser kommunen om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. Oplysninger vedr. Kommunale anlægsprojekter er indhenlet d. 29. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker matriklen fysisk eller medfører en udgift? Nej Bemærkning fra kommunen Fjernvarmeforsyningen Nej Caster Syningen Nej By- og LandskabSiorvallningen, -Batik S vejr: Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke dflabsf who'd er der registreret for ejendommen?... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg For alle bebyggede ejendomme skal del oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor el kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende let kloakeret område kan inddeles etter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad my.) ledes til to separate rørsystemer eller om all bortledes i el og same rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenlor et kloakeret område eller er udtrådt al kloaklællesskab, kan Inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle aflobslorhold er indhentet d 21. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Aliobsforhold Af til spildevandsforsyningens tenseaniæg Kontaktoplysninger Adreinislrativ Myndighed Oa rid KoPerriunen Aktuel vandforsyning Hvilken Wide vandforsyning er der registreret for ejendommen? JFJcidf ci!syriingsare hidligere tent] igh Alment Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller pr alment vandlorsyningsanlæg, brand, vandindvindingsanlæg (egen boringl, ikke ailment vandiorsyrillipsanlæg eller blandet vandtorsyning Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning or indhenter d. 21, oktober 2014 sive Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 32/195

33 27 EJENDOMS DATA Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde RAPPORT Vandforsyning Alment vend' or syningsanlæg (tidligere offentligt) Klokkestobergade Aalborg Rapport kr;t1 21/ Rapport fæ.dg 29/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold? Ja Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl, tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens aflobsforhold. Oplysninger vedr. Spildevandsplan er indhentet d. 29. oktober 2014 Bemærkning fm kommunen Planlagt separatkioakerel efter 2019 Vanclalledningsbidrag og evt tilslutningsbidrag betales efter betalingsvedtægtens bestemmelser Kontaktoplysninger ~mistral's myndighed Kommuner) jordforurening Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet/ Bemærk, al oplysningen er opdelt i hhv. Områdeklassificering og Anden viden. Se iøvngt jordforureningsattesten. la Anden viden Kommunen oplyser her, om kommunen har anden viden vedr, lettere jordforurening for den konkrete ejendom. Det er viden om at jorden på ejendommen er lettere forurenet, selvom ejendommen ikke er omfattet at områdeklassificering. Se iøvrigt områdeklassificering. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved stone jordflytning. Oplysninger vedr. Anden viden er indhentet d. 29. oktober 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er der anden viden om lettere jordlorurening vedr. matriklen' Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Områdeklassificering Her svarer kommunen, om ejendommen ligger i et området hvor jorden antages at være lettere forurenet, Hvis ejendommen er omfattet at lettere forurening. kan der være anmeldepligt ved storre jordflytning. Oplysninger vedr. Orrirådeklassificering er indhentet d. 21. oktobei 2014 Matr.nr. 804a Aalborg Bygrunde Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet? Side rost 15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 33/195

34 28 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestabergade Aalborg Se kcal for matriklen på Danmarks Milloportal Områder på matriklen: Type Kontaktoplysninger Ink Cenrådeklassiteerine Ratgad Kob 21/ trappori Ina Administrativ rrgx.fighed Konirilunen S!ra ar. Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 34/195

35 29 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkestøbergade Aalborg Rapport kel>121/ Rapocrt færdig 29/ Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning at en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt, el bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag semi et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapponens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en tu (pdfi til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå al et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget. vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har tåel samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger. som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-rneddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse e Tilstandsrapporl (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Efinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen hat registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed pa BBRmeddelelsen boyer hos ejeren at ejendommen, Energimærkning Et energimærke er en vurdering at en bygnings energimæssige tilstand. En Polly, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet at en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet at en bygningsgennemgang foretage( at en beskikket hygningssaykyndly. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering at en boligs synlige skader og tegn på skader. Byggesag En byggesag yedrorer nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrlyning (hel eller delvis). Kommunen regisherer oplysninger orr, byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og foldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBB. Side 12 at 12 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 35/195

36 30 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkeslabergade Aalborg kkoom kom 2 1: kytintmn twos 24 to 2011 ByggeskadeforsIkring scot, I. apt 2008 har professionals bygherwer værel forpigtet II at legne en byggeskadelasking forbirdelse med nybyggert al private helårsboliger. Forsaulrgspfigten gads Ira 1. hi 2012 i nogle lifselde 01/sa. når der elableres nye boligenhedes i eksisterende byggeri. Five esendommen er omfattet al byggeskadelanking. ye der være en ellersynsrappon for My. 1-års og 5-års eftersyn. 011etanke Roriarlen registret el 0PlYsnftgar om obetanke i Bygnigs- og boligregisterel B1BRL Oplysangeme stammer typisk fra den af ejer ells bruger indsendte lark/ilea Det bemærkes al obelareens registrerhg BBR lace i ski selv er en garanli for al lanken er lartig. Der vises Ma oplyeninger an tanke, der er iernel Ira ejendommen. Eiendomssicat (grundslcyld) Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grunclskylden beregnes som en promillesals al den laveste al de re seneste grinclyterdi ansættelser. Promillesetsen varierer alhaingg al kommaren. Derudover kan der i Cleo samlede ejendomsskat nogå grundskyld veck. stuehuse og lanclaug saml forsitellge dækningsbckag. EjendomsskattebIllet En iftendomsskalteblet indeholds oplysninger om oplutsaing al den henclomsskat (grundskyld mv.). som ejeren e< forpligiel ti al betale Ii kommunen. Ejendomsskairebdienen kan også indeholde andre afgifte.. des opkræves al kommunen. Del er dog lorskelka ha kommune id kommune, hvike argils der opkræves via ejenclomsskallebilletlen. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsynaderingen er el skøn. two, SKAT fasisærier ejendomsværdi. ftrundherch og se. fradrag lot forbecitngei. EjendornsArdangen has betytifrtg lot ejendomsskatter (ejendonoveackskat og kommunal hendansskal). SKAT wisteria alle ejendomme 1. Mob«hvert ended It. Vurderingsmeddelelse Bendomsnckvingen. som ken* al vykdeongsmeddelelsen et el SW, hvor SKAT lastsieller ejendomsvier di. gun:matto og evt kackag for lot bechnget. Ejendornsarderingen her belytan9 /01 elendornsskallet leienclomsvam(kskal og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer ale ejendomme 1 oklober rived ender år uhge ål. Forfalden gæld IN kommunen Earthen gæld ti kanratien er gæld (heralds lån). restance oiler gnat. rivet del el kommunen det er kredlor. ells Nor garantien er afgivet al kommunen. Der oplyses typisk om følgende formes la gæld. restance eler Itn: vand. ver, kloak. rensningsenfteg. el og varme. Huslejenzevnssager I alle kommtest fades el huslejentevn, som alger de Ivister, der opstår inelem base og (Alarm I prnare lejeboiger. Nævnet skal indberetle sager ti Ntevnsdalabasen. Indberanngen omfatter eager. som modlages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være lab om verserende Keener afgrone sags om lx om huslejens sands.. Arbejderbolig Arbeftlerboliger er ejendomme, hvor der er ydel statslån ti køb af par cellen og opførsel at beboelsen. Lånet lerfaher lii ubetrge; nellielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende æglekelle ansøge om gækleoverlagelse. Der er bonselsplgt lot ejeren på ejendommen. jordrente Sole al nano raffle. de pålivier jmckergelbtolgelse. skal belale en halverig algal på 2% af ejendommens komante gnrhyaith staten. Jordrenielorpkgrelsen kan overtages at en køber at ejendommen. Jorckentelablgehen kan endvidere atlases ved inchetaling at en allasningssum. Statstilskud etter stormfald Staten kan etter ansøgnng yde tiskud ti oprydning ear gentleman at crivale kedskove, der er welter sorn følge al slorme TrIskudclet gives kun ti skovejere. som har *gnat en basisforsibig mod slormfald. Zonestatus Zonestatus kan vase lendzone. byzone Set sommerhusområde. al ZenenaluS kan det vane Soakage beslemmelser tor anvendelse at ejendomrnen. I landzone skal der lx sees om lendzonetipadelse ved stene byggeri, mens der rbyzone one er lacelplans. der lasisætter regret cm bebyggelse og anvendelse af area's. Sr% F: al 15 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 36/195

37 31 EJENDOMS DATA RAPPORT Klokkeslobergade Aalborg Rapport kw 21/ Rapport færdig 29/ Lokalplaner En lokalplan fastsætter regler orn bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Grundejerne må ikke bygge nyl, ændre anvendelse osv, i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i Mind med principperne i planen. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for områdel. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligl/forblivelsespligt til en forsyningsform swirl om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvernarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Kommunale anlægsprojekter Her oplyser kommunen. om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation. eller medfører en udgift for ejeren. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Hvis svaret e Se detalieret besvarelse", skal svaret ses i den ejendonnsdatarapporl, som kan ses online. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privet alment vandforsyningsanlæg. Hvis svaret er "Se detaljeret besvarelse", skal svaret ses i den ejendornsdatarapport, som kan ses online. Spildevandsplan Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan ejendommens aflobsforhold. tillæg) er vedtagelser. der vil ændre Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig al drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitratfølsornt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Jordforureningsattest Danmarks Mitroportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordlorurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau I 011) ogleller vidensniveau 2 D2) i henhold tit lov om lorurenet ford. Oplysningen fremgår også at jordforureningsatteslen. Lettere Jordforurening Byzoneontråder klassifrceres som udgangspunkt som lettere fourenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis allid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr, lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattel at lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning, Fredskov Når en skov er fredskovspl,grig. betyder del, al den, der ejer skovarealer, til enhver rid har pligt til at anvende del til skovbrugsformål. Med firedskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majoratsskov Ifølge skovloven skal majoralsskov bevares under samme ejer, Naturstyrelsen kan give tilladelse til al ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele at skoven. tide 14 at I 5 Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 37/195

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K J.NR. 20099 Ejendommens matr.nr.: 29e Ll. Heddinge By, Ll Heddinge beliggende: Tilhørende: boende: Korsnæbsvej 54, 4673 Rødvig Stevns F. J. Ejendomsinvest ApS under konkurs Salgsopstilling (købsnøgle)

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom J.NR. 588-147774/PMA Ejendommens matr.nr.: 24-ai Frederikshavn Markjorder, ejerl.nr. 1 beliggende: Elmevej 9, kælderen, 9900 Frederikshavn tilhørende: Poul Fabricius boende: Adressebeskyttelse Salgsopstilling

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4al Fitting By, Vorbasse Grundareal...9105 m² Ejendomsnummer:...000378 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...352 Ullerup Ejerlav, Ullerup Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...014540 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Borupvej 11 9510 Arden

Borupvej 11 9510 Arden Rapport-ID: 9026dd3c-8a45-4f05-986c-6a73f46472e1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :54:01. EJENDOM: Adresse: Fællesvej Nørre Snede. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :54:01. EJENDOM: Adresse: Fællesvej Nørre Snede. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 10:54:01 EJENDOM: Adresse: Fællesvej 15 8766 Nørre Snede Samlet areal: 26006 m2 Heraf vej: 0 m2 BFE-nummer: 4308643 Appr.dato: 24.11.2009 Landsejerlav: Nr. Snede By,

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Søndergade 4B 6280 Højer

Søndergade 4B 6280 Højer Rapport-ID: d441fbfa-f702-4fe9-a784-c2464601c898 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21e Vonsild By, Vonsild Grundareal... 45050 m² Ejendomsnummer:...202046 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain 588-177771 EMO/bda 15.12.2014 1-ii(lhilanciKaptain SALGSOPSTILLING LISBORG VEJ 29, 9900 FREDERIKSHAVN 0 ri IN I I I 11,/,11K Advokatfirma

Læs mere

{5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b} true TINGBOGSATTEST

{5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b} true TINGBOGSATTEST {5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b}101982726true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 05.10.2016 12:23:19 EJENDOM: Adresse: Sværtegade 7, 2. 1118 København K Samlet areal: 183 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup Rapport-ID: fca63ba9-f7f1-472b-9617-8247d60cb3ff Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...3cy Velling By, Bryrup Grundareal... 557 m² Ejendomsnummer:...024346 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {8f829ecc-07a9-4f f7f80faa} true. Udskrevet:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {8f829ecc-07a9-4f f7f80faa} true. Udskrevet: {8f829ecc-07a9-4f22-8927-5328f7f80faa}101860906true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 31.01.2017 12:41:56 EJENDOM: Adresse: Sallingvej 62, ST. TH. 2720 Vanløse Samlet areal: 1090 m2 Heraf vej: 463 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Storegade 11 6261 Bredebro

Storegade 11 6261 Bredebro Rapport-ID: 60ac3f28-8090-4dde-9eb4-8ae5785ad8f2 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1kø Nr. Vrå By, Vrå Grundareal... 901 m² Ejendomsnummer:...030709 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 28c Povlsker Grundareal...9694 m² Ejendomsnummer:...132046 Kommune:...BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...082235 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 3 Antal enheder:...

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgorelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...2b Hindbjerg By, Levring Grundareal... 70422 m² Ejendomsnummer:...027600 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ TINGBOGSATTEST Udskrevet: 19.10.2016 13:55:01 EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej 1 9210 Aalborg SØ Samlet areal: 18083 m2 Heraf vej: 2075 m2 BFE-nummer: 5551578 Appr.dato: 06.06.1986 Landsejerlav: Sohngårdsholm

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

Vinkelvej 36A 8800 Viborg

Vinkelvej 36A 8800 Viborg Rapport-ID: 94ee6011-6e15-4ea4-a695-ad9cf0610025 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 11.08.2015 08:52:47 EJENDOM: Adresse: Hostrupvej 10 9500 Hobro Samlet areal: 866 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 11.11.1111 Landsejerlav: Hobro Markjorder Matrikelnummer: 0532 Areal:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.05.2016 13:01:41 EJENDOM: Adresse: Lygten 57, 3. 2400 København NV Samlet areal: 2471 m2 Heraf vej: 427 m2 Ejl. approbationsdato: 14.10.1971 Ejerlejlighedens areal: 54 kvm

Læs mere

Smørum Bygade 17 2765 Smørum

Smørum Bygade 17 2765 Smørum Rapport-ID: 221cf0b1-9c2d-4390-a960-eac78152fd42 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n tk;

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n tk; Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n tk; Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer:

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 16.12.2011 14:46:00

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:13. EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé Valby. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:13. EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé Valby. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.09.2016 13:23:13 EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé 198 2500 Valby Samlet areal: 241 m2 Heraf vej: 104 m2 BFE-nummer: 6029731 Appr.dato: 08.11.1939 Landsejerlav: Vigerslev, København

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 11:23:35 EJENDOM: Adresse: Grønningen 7, 1. TH. 1270 København K Samlet areal: 956 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 09.04.1970 Ejerlejlighedens areal: 69 kvm

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7}101996255true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.12.2016 15:22:44 EJENDOM: Adresse: Toldbodgade 5, 2. 1253 København K Samlet areal: 166 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...001276 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Krudtløbsvej 2A 1439 København K

Krudtløbsvej 2A 1439 København K Rapport-ID: cf684530-32b8-4995-ab94-2d16a927e2b1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :48:58. EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen Bjert. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :48:58. EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen Bjert. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 03.12.2015 12:48:58 EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen 113 6091 Bjert Samlet areal: 129665 m2 Heraf vej: 295 m2 Appr.dato: 04.08.2010 Landsejerlav: Binderup By, Sdr. Bjert Matrikelnummer:

Læs mere

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13q Pjedsted By, Pjedsted Grundareal... 11705 m² Ejendomsnummer:...100683 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:...Staten Antal bygninger:... 6

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10 EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg Samlet areal: 6126 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.09.1994 Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer: 0015fd

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02 EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande Samlet areal: 10644 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2013 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008ag

Læs mere

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14i Greve By, Greve Grundareal... 875 m² Ejendomsnummer:... 092564 Kommune:... GREVE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN

SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Advokatfirma SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Brogaardsvej 9B, 6950 Ringkøbing ----------------------------- Fredag, den 22. maj 2015 kl. 10.40 Ny auktion fredag, d. 19. juni 2015, kl. 13.00

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening [Captain Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 23.04.2012 09:42:27

Læs mere

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST {7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22}101521869true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.09.2016 12:02:53 EJENDOM: Adresse: Håbets Allé 62 2700 Brønshøj Samlet areal: 496 m2 Heraf vej: 63 m2 Appr.dato: 01.08.1950

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:26:47 EJENDOM: Adresse: Tarpvej 52 7330 Brande Samlet areal: 547200 m2 5983 m2 Appr.dato: 25.05.2004 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008a Areal: 52559

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. ta,,j 'Kaptain

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. ta,,j 'Kaptain Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening ta,,j 'Kaptain Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørels

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene Rapport-ID: 5dcb4c69-8f1f-4368-9aff-3367146cff0b Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere