KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune 1

2 2

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning Respondenter Definitioner Signifikante forskelle og statistisk usikkerhed Rapportens opbygning Sammenfatning af resultater Tilfredshed med den praktiske hjælp Tilfredshed med personlig pleje Tilfredsheden med madservice Tilfredsheden med ældreboliger Den praktiske hjælp Personlig pleje Madservice Ældreboliger Resultater vedrørende frit valg af leverandør? Resultater vedrørende fleksibel hjemmehjælp Baggrundsoplysninger

4 2 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af brugernes tilfredshed med hjemmehjælp, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune november Undersøgelsen svarer til den KL Kompas-undersøgelse, som KL og Velfærdsministeriet har designet og gennemført på landsplan juli/august Derudover har Gladsaxe kommune videreført en række spørgsmål om madservice og ældrebolig, som ellers er udgået i KL s undersøgelse. Analysefirmaet Capacent Epinion har stået for dataindsamlingen og KL for en klargøring af datamaterialet. Udviklingssekretariatet i Gladsaxe Kommune har udarbejdet rapporten. KL s og Velfærdsministeriets undersøgelse i 2008 er gennemført med telefoninterviews. For at gøre sammenligning mulig har Gladsaxe Kommune også skiftet metode, og er gået over til telefoninterviews i Der er således muligt i denne rapport at sammenligne tilfredsheden med hjemmehjælp i Gladsaxe med tilfredsheden på landsplan og i Region hovedstaden. Der blev gennemført KL Kompas-undersøgelser i Gladsaxe i 2004 og Ordlyden af spørgsmålene var dengang anderledes. Mange nye spørgsmål er kommet til i 2008, og spørgsmål fra 2004 og 2006 udeladt. Denne rapport sammenligner kun 2008-resultaterne med de tidligere undersøgelser, når ordlyden af spørgsmålene er ens. Det er kun i få tilfælde. Desuden er dataindsamlingen i 2008 foregået med telefoninterviews ligesom den nationale undersøgelse, hvor der tidligere blev benyttet skriftlige spørgeskemaer. Der bør tages forbehold over for at sammenligne resultater, der er blevet til på baggrund af forskellige metoder. Denne rapports styrke er således ekstern sammenligning med aktuelle lands- og regionstal fra 2008 og i mindre grad intern sammenligning med Gladsaxes resultater fra 2004 og I tidligere KL Kompas-rapporter har Gladsaxe også sammenlignet sig med andre store kommuner (over indbyggere). Efter strukturreformen er der dog langt flere kommuner med højt indbyggertal, og det er derfor ikke noget særligt længere at være en stor kommune, så sammenligningen er udgået i denne rapport. 4

5 2.1 Respondenter Når metoden er telefoninterviews, kan man ikke på samme måde som for skriftlige spørgeskemaer beregne svarprocent. Skemaet herunder er en opgørelse over årsagerne til frafald i undersøgelsen. Som det fremgår af skemaet er der i alt gennemført 801 interviews. Totalt antal borgere oplyst af Gladsaxe Kommune 1716 Fejlmelding nummeret eksisterer ikke 194 Intet svar (efter flere opkaldsforsøg) 267 Sprog/kommunikation umuliggjorde interview 74 Ville ikke deltage 287 Interviewet blev afbrudt undervejs 30 Ikke muligt at træffe borgeren på aftalt tidspunkt 22 Numre, det ikke blev nødvendigt at ringe op (fordi det ønskede antal interviews var opnået) 41 Gennemførte interviews 801 Sum Landsresultaterne er baseret på 1400 interviews, mens resultaterne for bygger på 336 interviews. 2.2 Definitioner I undersøgelsen benyttes en skala, hvor bedømmelsen 1 betyder meget utilfreds og 5 betyder meget tilfreds. I rapporten bliver resultaterne præsenteret på to forskellige måder: Gennemsnitsscore: beskriver den gennemsnitlige score på en skala fra 1 til 5 Procentfordelinger: beskriver procentandelen på hver af de fem svarmuligheder. 2.3 Signifikante forskelle og statistisk usikkerhed Undersøgelsen er baseret på en stikprøve, og derfor vil resultaterne være forbundet med en vis statistisk usikkerhed. Det betyder, at de tilsyneladende forskelle ikke nødvendigvis er reelle forskelle. Man benytter ofte begrebet signifikans, når man skal afgøre, om der er reelle forskelle eller ej. Denne rapport viser gennemsnitstilfredshederne med konfidensintervaller. Man kan med 95 % sikkerhed sige, at forskellen i to værdier for tilfredshed er signifikant (altså betydningsfuld og ikke blot tilfældig), hvis de to værdiers konfidensintervaller ikke overlapper hinanden. Denne måde at behandle statistisk usikkerhed er almindeligt udbredt. Et signifikansniveau på 95 % betyder, at der maksimalt er 5 % risiko for, at resultaterne beror på en tilfældighed og ikke reelt afspejler resultatet. I langt de fleste diagrammer i rapporten er usikkerheden afrapporteret ved hjælp af konfidensintervaller. Det er en meget konkret måde at illustrere usikkerheden på. En af de vigtigste faktorer i forhold til usikkerheden er antallet af besvarelser, som gennemsnittet beregnes på baggrund af. Tommelfingerreglen er, at færre besvarelser øger usikkerheden. I forhold til denne undersøgelse gør det sig eksempelvis særligt gældende, 5

6 når der kigges på de private leverandører hver for sig. Her er der så få besvarelser, at usikkerheden bliver stor eller slet ikke kan beregnes. 2.4 Rapportens opbygning Rapporten præsenterer resultaterne for hvert af de fem distrikter i Gladsaxe Kommunes Enhedspleje samt for hver af de fire private leverandører af hjemmehjælp. Derudover præsenterer rapporten også resultater fra KL s og Velfærdsministeriets landsundersøgelse Det er eksempelvis hensigtsmæssigt at kunne sammenligne tilfredsheden hos modtagere af privat hjemmehjælp med tilfredsheden blandt modtagere af kommunal hjemmehjælp. Derfor er der etableret nogle sammenfattende kategorier i rapporten. Nedenstående skema oplister de betegnelser, der er gennemgående i rapporten, og som særligt benyttes i diagrammerne. Betegnelse Forklaring Tilfredsheden for samtlige besvarelser i Gladsaxes undersøgelse. Besvarelser fra modtagere af privat hjælp er vægtet, så de udgør korrekt del af gennemsnittet. Kommunalt hjemmeplejedistrikt Kommunalt hjemmeplejedistrikt Kommunalt hjemmeplejedistrikt Kommunalt hjemmeplejedistrikt Kommunalt hjemmeplejedistrikt Gennemsnittet for de fem distrikter i Gladsaxe Kommune. Privat leverandør af hjemmepleje Service Privat leverandør af hjemmepleje Forenede Care Privat leverandør af hjemmepleje Privat leverandør af hjemmepleje Gennemsnittet for private leverandører af hjemmehjælp i Gladsaxe Kommune. Gennemsnittet for samtlige besvarelser i KL s og Velfærdsministeriets landsdækkende undersøgelse. Gennemsnittet for besvarelser fra hjemmehjælpsmodtagere i i KL s og Velfærdsministeriets landsdækkende undersøgelse. 6

7 3 Sammenfatning af resultater I afsnit 3 sammenfattes besvarelserne på alt i alt spørgsmålene vedrørende de fire områder i undersøgelsen: Praktisk hjælp Personlig pleje Madservice Ældrebolig 3.1 Tilfredshed med den praktiske hjælp Figur 1 Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp alt i alt? Svarfordeling. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Den praktiske hjælp alt i alt. Gladsaxe ,0 45,9 9,9 5,9 2,2 Den praktiske hjælp alt i alt ,6 43,7 10,2 6,4 1,1 Den praktiske hjælp alt i alt ,8 43,5 11,0 8,6 2,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Figur 1 viser, at 81,9 % af brugerne i Gladsaxe Kommune enten er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp. Det tilsvarende tal for er 78,3 %. På landsplan er 82,3 % af brugerne enten tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp. Figur 2 herunder viser, at der dog ikke er statistisk signifikante forskelle på gennemsnitstilfredsheden med den praktiske hjælp i hhv. Gladsaxe, og på landsplan. Det ses ved, at alle konfidensintervaller i figur 2 overlapper hinanden. Det er kun, når to leverandørers konfidensintervaller er helt forskudt og således ikke overlapper, at forskellen kan siges at være signifikant. 7

8 Figur 2 Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp alt i alt? Gennemsnitstilfredshed med konfidensintervaller. 4,33 4,26 4,18 4,17 4,23 4,24 4,31 4,33 4,24 4,31 4,14 4,18 4,16 4,12 4,11 4,10 4,07 4,09 4,08 4,07 4,06 4,06 4,06 4,05 3,99 4,02 3,95 4,01 4,03 4,02 3,91 3,89 3,81 3,87 3,87 3,90 3,76 3,72 Forenede Care 4,64 3,71 2,79 Et eksempel på aflæsning af konfidensinterval: I figur 2 er gennemsnitstilfredsheden for Gladsaxe Kommune eksempelvis 4,08 med et konfidensinterval, der går fra 4,01 til 4, Tilfredshed med personlig pleje Figur 3 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje alt i alt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvor tilfreds er du med den personlige pleje alt i alt? Gladsaxe ,6 48,5 4,3 1,3 4,3 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje alt i alt? Hele landet ,8 51,8 2,5 2,8 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje alt i alt? Region Hovedstaden ,4 43,5 5,8 9,0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Figur 3 viser, at 90,1 % af brugerne i Gladsaxe Kommune enten er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje. Det tilsvarende tal for er 89,9 %. På landsplan er 94,6 % af brugerne enten tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje. Figur 4 herunder viser, at der dog ikke er statistisk signifikante forskelle på gennemsnitstilfredsheden med den personlige pleje i hhv. Gladsaxe, og på landsplan. 8

9 Figur 4 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje alt i alt? Gennemsnitstilfredshed med konfidensintervaller. 4,76 4,67 4,55 4,42 4,42 4,45 4,35 4,28 4,33 4,32 4,37 4,36 4,38 4,29 4,26 4,17 4,12 4,14 4,15 4,24 4,14 4,18 4,02 3,97 3,81 4,65 4,44 4,15 4,14 3,86 3,63 Bemærk: når der ud for en leverandør kun er angivet en prik uden konfidensinterval i diagrammet, så betyder det, at der er meget få besvarelser for den pågældende leverandør. Når linjen, der angiver konfidensintervallet, er meget lang, er der også få besvarelser. I begge tilfælde betyder det, at der er meget stor statistisk usikkerhed. 3.3 Tilfredsheden med madservice Figur 5 Hvor tilfreds er du med madservice alt i alt? 2004, 2006 og 2008 (Obs! Telefonisk interview i 2008 og skriftligt spørgeskema i 2004/2006) Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Andel af tilfredse og meget tilfredse Gennemsnitstilfredshed (på en skala fra 1-5) Hvor tilfreds er du med madservice alt i alt? Gladsaxe ,4 % 4,1 % 20,3 % 59,5 % 14,9 % 74,3 % 3,82 Gladsaxe ,6 % 7,8 % 26,0 % 59,7 % 3,9 % 63,6 % 3,55 Gladsaxe ,0 % 10,8 % 11,7 % 41,7 % 30,8 % 72,5 % 3,83 Figur 5 viser, at alt i alt tilfredsheden med madservice i 2008 har nået omtrent samme niveau som i 2004 efter et dyk i I afsnit 6 om madservice ses en lignende tendens for de øvrige spørgsmål, der er stillet om tilfredsheden med madservice. 9

10 3.4 Tilfredsheden med ældreboliger Figur 6 Hvor tilfreds er du med ældreboligen alt i alt? 2004, 2006 og 2008 (obs! Telefonisk interview i 2008 og spørgeskema i 2004/2006) Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Andel af tilfredse og meget tilfredse Gennemsnitstilfredshed (på en skala fra 1-5) Hvor tilfreds er du med ældreboligen alt i alt? Gladsaxe ,3 % 3,4 % 6,0 % 37,1 % 49,1 % 86,2 % 4,23 Gladsaxe ,3 % 4,7 % 3,5 % 46,5 % 43,0 % 89,5 % 4,23 Gladsaxe ,9 % 2,9 % 7,8 % 46,1 % 40,2 % 86,3 % 4,18 Figur 6 viser, at alt i alt tilfredsheden med ældrebolig ikke har bevæget sig markant i løbet af 2004, 2006 og I afsnit 7 om ældreboliger vises dog, at denne tendens ikke gælder for flere af de underspørgsmål, der er stillet om ældreboliger. For eksempel er der sket en fremgang i tilfredsheden med ventetiden på ældreboliger, der er så markant, at den ikke kan skyldes en ændring i undersøgelsens metode. 10

11 4 Den praktiske hjælp I afsnit 4 præsenteres gennemsnitstilfredshederne for samtlige spørgsmål vedrørende praktisk hjælp. Figur 7 herunder viser gennemsnitstilfredsheden i forhold til hvert af de spørgsmål, der er stillet om praktisk hjælp. De efterfølgende figurer går i dybden med hvert spørgsmål og viser tilfredsheden med konfidensintervaller for hver leverandør og for typer af leverandører (hhv. privat og kommunal). Figur 7 Gennemsnitstilfredshed med forhold vedrørende praktisk hjælp Rengøringen 3,92 Indkøb Tøjvask Medarbejderens imødekommenhed overfor individuelle ønsker i forbindelse med udførelsen af den praktiske hjælp Medarbejderens personlige kontakt i forbindelse med den praktiske hjælp Medarbejderens overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp Antallet af forskellige medarbejdere i hjemmet til praktisk hjælp 4,05 3,90 4,10 4,20 3,45 Det medarbejderen når, når han/hun er i hjemmet Kommunens information om hvilken praktisk hjælp, du har ret til Muligheden for at vælge mellem forskellige leverandører af praktisk hjælp Medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag Stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens, uanset hvem der kommer i hjemmet. Den praktiske hjælp alt i alt 3,98 3,57 3,82 3,88 3,63 4,08 11

12 Figur 8 Hvor tilfreds er du med rengøringen? 2,50 2,25 2,00 4,42 4,26 4,26 4,17 4,17 4,13 4,14 4,02 4,09 4,10 4,03 3,99 4,01 3,98 3,98 3,97 3,96 3,95 3,78 3,80 3,85 3,90 3,94 3,92 3,90 3,89 3,79 3,77 3,84 3,67 3,73 3,80 3,71 Forenede Care 2004 * 4,77 3,89 3,84 3,88 3,77 3,65 3,65 3,66 3,65 3,583,57 3,51 3, * 2,37 * Bemærk at spørgsmålet i 2004 og 2006 lød Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp til rengøring og blev stillet skriftligt, mens der i 2008 blev benyttet telefoninterviews. Figur 9 Hvor tilfreds er du med indkøb? 4,66 4,60 4,59 4,60 4,36 4,33 4,27 4,28 4,24 4,24 4,14 4,07 4,09 4,08 4,05 3,92 3,82 3,88 3,91 3,89 3,87 3,69 Forenede Care 4,40 4,21 4,34 4,36 4,35 3,97 3,96 3,92 3,81 3,73 3,67 3,64 3,53 3,51 3,41 3,44 3,27 2,99 3,18 3,12 2, * 2004 * * Bemærk at spørgsmålet i 2004 og 2006 lød Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp til indkøb og blev stillet skriftligt, mens der i 2008 blev benyttet telefoninterviews. 12

13 Figur 10 Hvor tilfreds er du med tøjvask? 2,50 2,25 4,51 4,42 4,40 4,30 4,16 4,16 4,14 4,09 4,03 4,04 4,04 4,05 4,03 4,01 3,90 3,81 3,83 3,86 3,76 3,68 4,62 3,83 3,05 4,48 4,01 3,70 3,67 3,32 2,92 3,81 3,65 3,49 3,87 3,67 3,44 3,44 3,21 3,01 3,91 2,59 2,50 Forenede Care 2004 * 2006 * * Bemærk at spørgsmålet i 2004 og 2006 lød Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp til vasketøj og/eller linnedservice og blev stillet skriftligt, mens der i 2008 blev benyttet telefoninterviews. Figur 11 Hvor tilfreds er du med medarbejdernes imødekommenhed overfor individuelle ønsker i forbindelse med udførelsen af den praktiske hjælp? 4,86 4,36 4,35 4,31 4,20 4,16 4,17 4,23 4,23 4,29 4,31 4,26 4,20 4,18 4,17 4,12 4,12 4,11 4,11 4,10 4,05 4,05 4,06 4,08 4,06 4,03 4,05 4,04 4,02 4,01 3,95 3,93 3,92 3,88 3,81 3,87 3,91 3,77 3,65 3,14 Forenede Care 13

14 Figur 12 Hvor tilfreds er du med medarbejdernes personlige kontakt i forbindelse med den praktiske hjælp? 4,93 4,45 4,45 4,38 4,41 4,31 4,35 4,27 4,31 4,33 4,31 4,30 4,30 4,24 4,24 4,21 4,21 4,20 4,20 4,16 4,15 4,10 4,17 4,19 4,16 4,14 4,14 4,14 4,11 4,11 4,07 4,01 4,02 3,96 3,97 4,01 3,80 3,69 3,35 Forenede Care Figur 13 Hvor tilfreds er du med medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp? 4,39 4,41 4,29 4,33 4,23 4,22 4,18 4,17 4,10 4,08 4,07 4,07 4,08 4,06 4,06 4,07 4,05 4,02 3,98 3,91 3,78 3,82 3,89 3,89 3,96 3,96 3,92 3,82 3,89 3,69 4,85 3,86 2,86 3,97 3,85 3,74 3,76 3,53 Forenede Care 14

15 Figur 14 Hvor tilfreds er du med antallet af forskellige medarbejdere i hjemmet til praktisk hjælp? 2,50 2,25 4,28 3,94 3,61 4,46 3,85 3,93 3,79 3,80 3,63 3,65 3,63 3,63 3,56 3,56 3,55 3,55 3,51 3,41 3,49 3,49 3,45 3,43 3,40 3,39 3,38 3,38 3,38 3,31 3,35 3,31 3,19 3,23 3,28 3,16 3,24 3,13 3,12 2,83 2,86 2,39 Forenede Care Figur 15 Hvor tilfreds er du med det medarbejderen når, mens han/hun er i hjemmet? 2,50 2,25 4,44 4,24 4,29 4,17 4,16 4,16 4,06 4,13 4,12 3,99 4,07 4,11 4,06 4,04 4,05 3,99 3,98 3,98 3,98 3,97 3,93 3,90 3,80 3,87 3,80 3,83 3,82 3,90 3,90 3,80 3,80 3,87 3,86 3,81 3,79 3,65 3,68 3,52 4,69 3,57 2,45 Forenede Care 15

16 Figur 16 Hvor tilfreds er du med kommunens information om hvilken praktisk hjælp, du har ret til? 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 3,96 3,76 3,56 3,86 3,73 3,70 3,74 3,80 3,82 3,79 3,86 3,82 3,66 3,64 3,63 3,63 3,63 3,60 3,54 3,57 3,58 3,58 3,57 3,57 3,55 3,53 3,54 3,43 3,51 3,41 3,48 3,51 3,33 3,34 3,37 3,24 3,20 3,17 3,05 2,57 2,33 1,13 Forenede Care Figur 17 Hvor tilfreds er du med muligheden for at vælge mellem forskellige leverandører af praktisk hjælp? 4,71 4,35 4,32 4,20 4,29 4,08 4,05 4,05 4,03 4,02 3,98 3,97 3,96 3,91 3,79 3,81 3,86 3,90 3,67 4,03 3,84 3,65 3,91 3,82 3,74 3,98 3,93 3,89 3,81 3,73 3,71 3,69 3,62 3,53 3,54 3,49 3,81 3,56 3,32 Forenede Care 16

17 Figur 18 Hvor tilfreds er du med medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag? 4,62 4,47 4,19 4,18 4,18 4,18 4,07 4,08 4,01 4,01 3,99 3,96 4,01 3,99 3,88 3,95 3,96 3,90 3,88 3,88 3,87 3,83 3,82 3,74 3,81 3,77 3,80 3,81 3,66 3,62 3,38 4,09 3,87 3,81 3,78 3,65 3,47 3,43 3,34 2,87 Forenede Care Figur 19 Hvor tilfreds er du med stabiliteten i hjælpen dvs. om hjælpen er ens uanset, hvem der kommer i hjemmet? 2,50 2,25 4,26 3,92 3,59 4,76 3,95 3,85 3,89 3,94 3,84 3,92 3,82 3,80 3,79 3,73 3,72 3,72 3,71 3,69 3,73 3,69 3,67 3,64 3,63 3,63 3,61 3,60 3,59 3,48 3,49 3,54 3,57 3,35 3,43 3,51 3,49 3,37 3,38 3,44 3,46 3,01 2,57 Forenede Care 17

18 Figur 20 Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp alt i alt? 4,33 4,26 4,18 4,17 4,23 4,24 4,31 4,33 4,24 4,31 4,14 4,18 4,16 4,12 4,11 4,10 4,07 4,09 4,08 4,07 4,06 4,06 4,06 4,05 3,99 4,02 3,95 4,01 4,03 4,02 3,91 3,89 3,81 3,87 3,87 3,90 3,76 3,72 Forenede Care 4,64 3,71 2,79 18

19 5 Personlig pleje I afsnit 5 præsenteres gennemsnitstilfredshederne med konfidensintervaller for samtlige spørgsmål vedrørende hjælp til personlig pleje. Figur 22 herunder viser gennemsnitstilfredsheden i forhold til hvert af de spørgsmål, der er stillet om personlig pleje. De efterfølgende figurer går i dybden med hvert spørgsmål og viser tilfredsheden med konfidensintervaller for hver leverandør og for typer af leverandører (hhv. privat og kommunal). Figur 21 Gennemsnitstilfredshed med forhold vedrørende personlig pleje Hjælp til bad Hjælp til toiletbesøg og øvrig toilette, f.eks. Etagevask, hårvask ved vaskekummen, i sengen mv.? Hjælp til af- og påklædning Medarbejderens imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov til personlige pleje Medarbejderens personlige kontakt i forbindelse med den personlige pleje Medarbejderens overholdelse af de aftalte tidspunkter til den personlige pleje Antallet af forskellige medarbejdere i hjemmet til personlige plej 4,20 4,11 4,28 4,21 4,22 3,60 Det medarbejderen når, når han/hun er hos dig Kommunens information om hvilken hjælp til personlig pleje du har ret til Muligheden for at vælge mellem forskellige leverandører af personlig pleje Medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag Stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens, uanset hvem der kommer i hjemmet. Den personlige pleje alt i alt 4,04 3,63 3,80 3,88 19

20 Figur 22 Hvor tilfreds er du med hjælp til bad? 4,64 4,39 4,14 4,63 4,60 4,49 4,52 4,52 4,35 4,33 4,40 4,34 4,27 4,27 4,32 4,19 4,24 4,23 4,21 4,20 4,05 4,08 4,08 4,15 4,14 4,13 3,97 4,03 3,94 3,85 3,67 3,69 3,71 Figur 23 Hvor tilfreds er du med hjælp til toiletbesøg og øvrig toilette, fx etagevask, hårvask ved vaskekummen, i sengen mv.? 2,50 2,25 2,00 4,73 4,68 4,47 4,38 4,21 4,07 4,52 4,46 4,31 4,40 4,24 4,33 4,21 4,20 4,10 4,19 4,11 3,96 3,94 3,98 3,90 4,70 4,07 3,44 4,38 3,60 4,24 2,82 2,76 4,41 2,59 Figur 24 Hvor tilfreds er du med hjælp til af- og påklædning? 2,50 2,25 2,00 4,82 4,67 4,45 4,43 4,24 4,03 4,55 4,59 4,65 4,43 4,47 4,26 4,35 4,44 4,32 4,32 4,32 4,30 4,28 4,09 4,16 4,05 4,12 3,95 4,77 4,20 3,63 3,59 4,65 4,67 4,12 3,33 20

21 Figur 25 Hvor tilfreds er du med medarbejdernes imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov til den personlige pleje? 2,50 2,25 2,00 4,51 4,55 4,62 4,70 4,40 4,47 4,35 4,33 4,20 4,26 4,34 4,43 4,33 4,32 4,30 4,22 4,22 4,33 4,09 4,11 4,21 4,09 4,19 4,17 3,99 3,97 3,96 3,64 3,03 4,39 4,08 3,77 4,58 4,05 3,52 Figur 26 Hvor tilfreds er du med medarbejdernes personlige kontakt i forbindelse med den personlige pleje? 4,56 4,52 4,56 4,59 4,37 4,35 4,41 4,34 4,27 4,33 4,33 4,29 4,35 4,33 4,32 4,18 4,18 4,24 4,22 4,10 4,14 4,12 4,12 3,93 3,03 4,63 3,51 4,32 4,07 4,05 3,78 4,56 4,05 3,53 21

22 Figur 27 Hvor tilfreds er du med medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den personlige pleje? 2,50 2,25 2,00 4,76 4,39 4,35 4,39 4,31 4,11 4,08 4,08 4,06 4,16 4,14 4,02 3,99 4,09 3,83 3,81 3,89 3,87 3,90 3,72 3,69 3,39 4,46 4,13 4,16 3,91 3,85 3,80 3,69 3,54 3,14 3,67 Figur 28 Hvor tilfreds er du med antallet af forskellige medarbejdere i hjemmet til den personlige pleje? 2,50 2,25 2,00 4,43 4,13 4,16 4,17 3,86 3,78 3,77 3,76 3,28 3,43 3,38 3,36 4,17 3,90 3,80 3,88 3,68 3,77 3,78 3,57 3,67 3,63 3,62 3,60 3,60 3,36 3,44 3,43 3,54 3,19 3,07 3,59 3,15 2,71 22

23 Figur 29 Hvor tilfreds er du med hvor meget medarbejderen når, mens han/hun er hos dem? 2,50 2,25 2,00 4,34 4,40 4,36 4,20 4,20 4,31 4,32 4,04 4,12 4,11 4,21 4,09 4,08 4,08 4,08 4,16 3,89 3,97 4,06 4,04 4,03 3,77 3,80 3,84 3,93 3,79 3,85 4,45 3,93 3,41 4,23 3,67 3,10 3,33 Figur 30 Hvor tilfreds er du med kommunens information om hvilken hjælp til personlig pleje du har ret til? 2,50 2,25 2,00 4,60 3,90 4,21 4,02 3,88 3,95 3,97 4,08 3,88 3,97 3,78 3,80 3,78 3,89 3,69 3,78 3,54 3,54 3,65 3,64 3,63 3,63 3,63 3,48 3,53 3,47 3,32 3,29 3,28 3,17 2,87 3,64 2,33 23

24 Figur 31 Hvor tilfreds er du med muligheden for at vælge mellem forskellige leverandører af personlig pleje? 2,50 2,25 2,00 4,99 4,33 3,68 4,54 4,33 4,32 4,37 4,18 4,05 4,03 4,14 4,07 4,14 4,06 3,83 3,77 3,83 3,93 3,91 3,86 3,84 3,95 3,95 3,80 3,80 3,59 3,66 3,76 3,65 3,74 3,71 3,45 3,32 3,34 3,37 2,33 Figur 32 Hvor tilfreds er du med medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag? 4,24 4,31 4,23 4,08 4,14 4,16 4,05 4,12 3,99 3,98 3,90 3,97 3,95 4,01 3,93 3,92 3,89 3,88 3,72 3,64 3,66 3,71 3,79 3,80 3,62 3,48 4,37 4,14 3,69 3,67 3,52 3,01 2,91 3,33 24

25 Figur 33 Hvor tilfreds er du med stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens uanset, hvem der kommer i hjemmet? 4,67 4,42 4,17 4,76 4,55 4,42 4,45 4,35 4,28 4,33 4,32 4,37 4,36 4,38 4,29 4,26 4,24 4,12 4,14 4,15 4,14 4,18 4,02 3,97 3,81 4,65 4,44 4,15 4,14 3,86 3,63 Figur 34 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje alt i alt? 4,76 4,67 4,55 4,42 4,42 4,45 4,35 4,28 4,33 4,32 4,37 4,36 4,38 4,29 4,26 4,17 4,12 4,14 4,15 4,24 4,14 4,18 4,02 3,97 3,81 4,65 4,44 4,15 4,14 3,86 3,63 25

26 6 Madservice I afsnit 6 præsenteres gennemsnitstilfredshederne og svarfordelingerne for samtlige spørgsmål vedrørende madservice. I 2004 og 2006 blev der stillet tilsvarende spørgsmål om madservice, og disse resultater er præsenteret i figur 36. Der bør tages forbehold for, at svarene i 2004 og 2006 blev indsamlet med spørgeskemaer, mens svarene i 2008 blev indsamlet telefonisk. En ændring i dataindsamlingsmetode kan påvirke tilfredsheden. Figur 35 Tilfredshed med forhold vedrørende madservice Madens smag Informationsmaterialet i forbindelse med madservic Prisen på madservice Portionernes størrelse Muligheden for at vælge mellem forskellige menuer Muligheden for at afbestille måltider efter behov Madservice alt i alt 3,80 4,04 3,84 4,08 4,12 4,06 3,83 26

27 Figur 36 Tilfredshed med forhold vedrørende madservice 2004, 2006 og 2008 Andel af tilfredse og meget tilfredse Gennemsnitstilfredshed (på en skala fra 1-5) Hvor tilfreds er du Meget Hverken Meget med utilfreds Utilfreds eller Tilfreds tilfreds Madservice alt i alt Gladsaxe ,4 % 4,1 % 20,3 % 59,5 % 14,9 % 74,3 % 3,82 Gladsaxe ,6 % 7,8 % 26,0 % 59,7 % 3,9 % 63,6 % 3,55 Gladsaxe ,0 % 10,8 % 11,7 % 41,7 % 30,8 % 72,5 % 3,83 Muligheden for at afbestille måltider efter behov Gladsaxe ,5 % 0,0 % 7,4 % 72,1 % 19,1 % 91,2 % 4,07 Gladsaxe ,4 % 2,7 % 11,0 % 64,4 % 20,5 % 84,9 % Gladsaxe ,0 % 4,8 % 7,7 % 60,6 % 26,0 % 86,6 % 4,06 Muligheden for at vælge mellem forskellige menuer Gladsaxe ,0 % 7,5 % 9,0 % 67,2 % 13,4 % 80,6 % 3,81 Gladsaxe ,0 % 0,0 % 15,0 % 76,7 % 8,3 % 85,0 % 3,93 Gladsaxe ,9 % 3,6 % 10,8 % 52,3 % 32,4 % 84,7 % 4,12 Portionernes størrelse Gladsaxe ,3 % 0,0 % 9,3 % 77,3 % 12,0 % 87,3 % 3,99 Gladsaxe ,4 % 2,7 % 15,1 % 72,6 % 8,2 % 80,8 % 3,84 Gladsaxe ,7 % 5,9 % 5,0 % 57,1 % 30,3 % 87,4 % 4,08 Prisen på madservice Gladsaxe ,8 % 8,5 % 16,9 % 63,4 % 8,5 % 71,9 % 3,66 Gladsaxe ,3 % 8,6 % 24,3 % 61,4 % 1,4 % 62,8 % 3,47 Gladsaxe ,0 % 11,7 % 16,2 % 48,6 % 23,4 % 72,0 % 3,84 Informationsmaterialet i forbindelse med madservice Gladsaxe ,0 % 4,7 % 14,1 % 73,4 % 7,8 % 81,2 % 3,84 Gladsaxe ,1 % 3,6 % 23,2 % 60,7 % 5,4 % 66,1 % 3,54 Gladsaxe ,9 % 1,9 % 13,5 % 55,8 % 26,9 % 82,7 % 4,04 Madens smag Gladsaxe ,3 % 8,0 % 22,7 % 54,7 % 9,3 % 64,0 % 3,55 Gladsaxe ,0 % 10,3 % 28,2 % 47,4 % 5,1 % 52,5 % 3,29 Gladsaxe ,7 % 5,9 % 17,6 % 40,3 % 29,4 % 69,7 % 3,80 Figur 36 viser, at tilfredsheden med de fleste forhold vedrørende madservice i 2008 har nået omtrent samme niveau som i 2004 efter et dyk i

28 7 Ældreboliger I afsnit 7 præsenteres gennemsnitstilfredshederne og svarfordelingerne for samtlige spørgsmål vedrørende ældreboliger. I 2004 og 2006 blev der stillet tilsvarende spørgsmål om ældrebolig, og disse resultater er præsenteret i figur 38. Der bør tages forbehold for, at svarene i 2004 og 2006 blev indsamlet med spørgeskemaer, mens svarene i 2008 blev indsamlet telefonisk. En ændring i dataindsamlingsmetode kan påvirke tilfredsheden. Figur 39 viser tilfredsheden med ældrebolig opdelt på, hvornår borgeren fik anvist en ældrebolig af Gladsaxe Kommune. Figur 37 Tilfredshed med forhold vedrørende ældrebolig Ældreboligen alt i alt Ældreboligens størrelse Ældreboligens indretning Ventetiden på en ældrebolig Kommunens information om ældreboliger 4,18 4,17 4,20 4,06 3,72 Figur 38 Tilfredshed med forhold vedrørende ældrebolig 2004, 2006 og 2008 Andel af tilfredse og meget tilfredse Gennemsnitstilfredshed (på en skala fra 1-5) Hvor tilfreds Meget Hverken Meget er du med utilfreds Utilfreds eller Tilfreds tilfreds Ældreboligen alt i alt Gladsaxe ,3 % 3,4 % 6,0 % 37,1 % 49,1 % 86,2 % 4,23 Gladsaxe ,3 % 4,7 % 3,5 % 46,5 % 43,0 % 89,5 % 4,23 Gladsaxe ,9 % 2,9 % 7,8 % 46,1 % 40,2 % 86,3 % 4,18 Ældreboligens størrelse Gladsaxe ,0 % 5,0 % 5,0 % 40,6 % 46,5 % 87,1 % 4,23 Gladsaxe ,3 % 6,3 % 10,1 % 50,6 % 31,6 % 82,2 % 4,05 Gladsaxe ,0 % 4,0 % 5,9 % 51,5 % 36,6 % 88,1 % 4,17 Ældreboligens indretning Gladsaxe ,0 % 5,0 % 7,9 % 39,6 % 43,6 % 83,2 % 4,14 Gladsaxe ,2 % 6,2 % 7,4 % 48,1 % 32,1 % 80,2 % 3,94 Gladsaxe ,1 % 3,1 % 5,1 % 48,0 % 40,8 % 88,8 % 4,20 28

29 Ventetiden på en ældrebolig Gladsaxe ,9 % 18,8 % 13,0 % 29,0 % 23,2 % 52,2 % Gladsaxe ,2 % 15,3 % 11,9 % 39,0 % 23,7 % 62,7 % 3,51 Gladsaxe ,1 % 7,8 % 11,1 % 44,4 % 35,6 % 80,0 % 4,06 Kommunens information om ældreboliger Gladsaxe ,0 % 9,6 % 16,9 % 43,4 % 18,1 % 61,4 % 3,46 Gladsaxe ,3 % 15,9 % 17,5 % 36,5 % 15,9 % 52,4 % 3,24 Gladsaxe ,6 % 10,0 % 15,6 % 44,4 % 24,4 % 68,9 % 3,72 Figur 37 viser, at alt i alt tilfredsheden med ældrebolig ikke har bevæget sig markant i løbet af 2004, 2006 og Den viser dog også, at denne tendens ikke gælder for flere af de underspørgsmål, der er stillet om ældreboliger, hvor der i en del tilfælde er sket en stigning i tilfredsheden. Eksempelvis er tilfredsheden med ventetiden på ældreboliger er steget fra 52,2 % i 2004 til 80 % i Figur 39 Hvor tilfreds er du alt i alt med ældrebolig? Opgjort efter hvilket årstal borgeren fik anvist en ældrebolig af Gladsaxe Kommune. 4,49 4,61 4,83 4,57 4,72 4,21 3,93 4,33 4,06 4,32 4,29 3,84 4,11 Før Efter ,39 Figur 39 viser, at de, der fik anvist ældrebolig i , er signifikant mere tilfredse med ældrebolig alt i alt, end de der fik anvist ældrebolig i

30 8 Resultater vedrørende frit valg af leverandør? Figur 40 Kender du muligheden for at kunne vælge mellem kommunal og privat leverandør? Ja Nej Gladsaxe 67,5 % 32,5 % Hovedstaden 71,3 % 28,7 % Landsgennemsnit 68,4 % 31,6 % Figur 41 Hvorfra har du hørt om ordningen om frit valg af leverandør? Fra pårørende, Fra brev eller Fra Fra bekendte eller informationsmateriale fra Fra kommunens medarbejderne som udfører Andre steder husker Presse naboer kommunen visitator hjemmeplejen fra ikke Gladsaxe 6,6 % 5,9 % 18,8 % 31,0 % 19,5 % 7,3 % 10,9 % Hovedstaden 0,8 % 6,6 % 19,0 % 22,3 % 33,9 % 4,1 % 13,2 % Landsgennemsnit 1,5 % 6,6 % 15,5 % 21,4 % 38,0 % 5,1 % 11,9 % Figur 42 Hvor vigtigt er det for dig at en ordning som frit valg til leverandør af hjemmehjælp eksisterer? Hverken Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Andel, der finder det vigtigt eller meget vigtigt Gladsaxe 5,9 % 7,6 % 10,9 % 37,6 % 32,0 % 5,9 % 69,7 % Hovedstaden 5,0 % 6,6 % 10,7 % 47,9 % 23,1 % 6,6 % 71,0 % Landsgennemsnit 2,9 % 9,9 % 11,9 % 46,6 % 22,3 % 6,4 % 68,9 % Med hensyn til kendskab til frit valg af leverandør og brugernes vurdering af vigtigheden af denne ordning afviger Gladsaxes resultater ikke væsentligt fra resultaterne for Region Hovedstaden og hele landet. Fordelingen af hvorfra borgerne kender ordningen er for Gladsaxes vedkommende lidt anderledes end på landsplan og i Region hovedstaden, idet pressen og kommunens visitator vejer tungere. 30

31 9 Resultater vedrørende fleksibel hjemmehjælp Figur 43 Kender du muligheden for, at De kan benytte Dem af fleksibel hjemmehjælp? Ja Nej Gladsaxe 37,8 % 62,2 % Hovedstaden 33,4 % 66,6 % Landsgennemsnit 36,8 % 63,2 % Figur 44 Hvorfra har du hørt om ordningen om fleksibel hjemmehjælp? Fra pårørende, Fra brev eller Fra Fra bekendte eller informationsmateriale fra Fra kommunens medarbejderne som udfører Andre steder husker Presse naboer kommunen visitator hjemmeplejen fra ikke Gladsaxe 9,4 % 9,1 % 22,2 % 40,7 % 3,9 % 5,0 % 9,8 % Hovedstaden 5,8 % 9,3 % 33,7 % 36,0 % 1,9 % 6,6 % 6,6 % Landsgennemsnit 8,8 % 11,6 % 27,6 % 34,4 % 3,4 % 5,0 % 9,1 % Figur 45 Hvor vigtigt er det for dig at en ordning som fleksibel hjemmehjælp eksisterer? Hverken Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Andel, der finder det vigtigt eller meget vigtigt Gladsaxe 12,1 % 13,5 % 12,7 % 33,5 % 28,2 % 61,7 % Hovedstaden 8,3 % 12,5 % 17,5 % 36,7 % 25,0 % 61,7 % Landsgennemsnit 8,8 % 14,8 % 18,1 % 36,2 % 22,1 % 58,3 % Med hensyn til kendskab til frit valg af leverandør og brugernes vurdering af vigtigheden af denne ordning afviger Gladsaxes resultater ikke væsentligt fra resultaterne for Region Hovedstaden og hele landet. Der er en svag tendens til, at Hovedstaden inklusiv Gladsaxe Kommune finder ordningen lidt vigtigere, end borgere på landsplan generelt gør. Fordelingen af hvorfra borgerne kender ordningen er for Gladsaxes vedkommende lidt anderledes end på landsplan og i Region hovedstaden, idet pressen og kommunens visitator vejer en anelse tungere. 31

32 10 Baggrundsoplysninger Afsnit 10 præsenterer alt i alt tilfredshed set i forhold til: Antal minutters praktisk hjælp i løbet af 14 dage Antal minutters personlig pleje i løbet af 14 dage Borgerens køn Borgerens alder Figur 46 Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp alt i alt? Fordelt på antal minutters leveret praktisk hjælp i løbet af 14 dage. 4,44 4,20 4,18 4,26 4,08 4,07 4,06 3,96 3,96 3,87 4,34 4,13 3,92 3,56 Under 45 minutter over 136 minutter Figur 47 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje alt i alt? Fordelt på antal minutters leveret hjælp til personlig pleje i løbet af 14 dage. 4,54 4,58 4,34 4,38 4,14 4,17 4,46 4,44 4,44 4,17 4,22 4,19 4,01 3,89 3,95 Under 80 minutter over 841 minutter 32

33 Figur 48 Alt i alt tilfredshed med hhv. praktisk hjælp og personlig pleje. Fordelt på køn. 5 4,5 4 3,5 4,19 4,16 4,05 4,08 4,01 3,91 4,4 4,36 4,16 4,14 3,92 Den praktiske hjælp alt i alt. Mænd. Den praktiske hjælp alt i alt. Kvinder Den personlig pleje alt i alt. Mænd. Den personlig pleje alt i alt. Kvinder. Figur 49 Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp alt i alt? Fordelt på alderskategorier. 4,10 3,91 3,72 4,24 4,28 4,28 4,26 4,27 4,07 4,14 4,08 4,11 4,08 3,89 4,01 3,88 3,96 3,90 op til 68 år over 89 år Figur 50 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje alt i alt? Fordelt på alderskategorier. 4,54 4,57 4,36 4,23 4,15 3,92 4,48 4,23 3,97 4,20 3,83 4,52 4,34 4,17 4,63 4,42 4,22 op til 68 år over 89 år 3,47 Aldersintervallerne er ikke lige brede. Derimod er der nogenlunde samme antal borgere i hvert interval. Når to af intervallerne for eksempel er så smalle som år og år, så er det fordi mange af de borgere, der modtager hjemmehjælp, har den alder. 33

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Odense Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008

Odense Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008 Odense Kommune Brugerhedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008 København, 3. juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund og metode...6 2.1. Måling af oplevet kvalitet...6

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold Overblik... 2 Sammenligninger... 2 Hvad viser figuren?... 3 Hvad viser tabellerne?... 5 Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP Fødende: Analysemetoderne,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen,

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, samt personlig pleje og praktisk hjælp.. 11 Tilfredshed

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse På hjemmeplejeområdet

Brugertilfredshedsundersøgelse På hjemmeplejeområdet Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet September 2006 Brugerhedsundersøgelse På hjemmeplejeområdet 2006 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning 3 1. Sammenfatning 3 1.1 Tilfredshed med

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere