Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge."

Transkript

1 Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det overleve i lang tid i indtørret tilstand i omgivelserne, og norovirus følsomhed for 70 % alkohol er ringe. Norovirus er en hyppig årsag til udbrud af gastroenteritis i institutioner (fx sygehuse, plejehjem og børnehaver), specielt i efterårs- og vinterperioden. Smittemåde Virus er ekstremt smitsomt, dvs. at ganske få viruspartikler i mave-tarm kanalen er nok til at frembringe infektion. Smittemåderne er i de fleste tilfælde fækal-oral. Aerosolspredning forekommer ved eksplosive opkastninger. Virus spredes indirekte via utensilier, håndtag, genstande, m.v. samt ved direkte kontakt med syge personer eller via kontaminerede drikke- og fødevarer, der ikke er tilstrækkeligt varmebehandlet. Fra smitte til start af symptomer (inkubationstiden) går der fra et halvt til to døgn. Man er almindeligvis ikke smittefarlig før symptomstart. Sygdommen varer to-tre dage. Desuden udskiller organismen virus i min. to døgn efter symptomernes ophør. I praksis kan isolation ophæves 48 timer efter symptomophør. Symptomer: Kvalme Eksplosive opkastninger (kan optræde som eneste symptom) Diaré Ondt i maven Let feber Hovedpine Muskelsmerter Isolation: Patienten: Plejes på enestue med lukket dør; vælg om muligt stue med eget toilet, alternativt afmærkes et toilet/bruserum til stuen. Det kan anbefales at anvende engangsvaskeservietter, hvis patienten ikke kan komme til eget bruserum. Anvendes fælles baderum, skal dette vaskes og desinficeres mellem hver patient. Fjern polstrede møbler og sengeforhæng, der ikke kan vaskes ved 85 C Patienten/patienterne skal forblive i isolation og evt. undersøgelse/behandling bør om Rev. igen: april 2018 side 1

2 muligt ske på stuen. Opkast: Anskaf opkastposer, som mindsker smittespredning bedre end kapsler. Personale: For at forhindre spredning af virusdiaré bør de inficerede patienter plejes af tildelt personale, som ikke plejer andre patienter, ikke deltager i undersøgelser, behandling, madlavning eller servering. Ligeledes bør dette tildelte personale ikke færdes i rene depoter incl. medicinrum. Informer alle enheder og især vikarkorpset, når der er en epidemi på en afdeling. Det anbefales at personale, som får virusdiaré og opkastning, bliver hjemme 48 timer efter sidste opkast/diaré Øvrige foranstaltninger: Ved udbrud, hvor en afdeling har flere isolerede stuer, kan man, hvis muligt, dele afdelingen i en ren del uden isolationsstuer og en uren del, hvor isolationsstuerne er samlet. Dette m.h.p. at skærpe opmærksomheden på korrekte infektionshygiejniske rutiner i både den rene og den urene del. For at nedbringe den samlede virusmængde kan man med jævne mellemrum foretage aftørring med klor 1000 ppm på fælles håndtag, dørgreb, tastaturer m.v. i afdelingen. Anbring klor 1000 ppm, kanyleboks samt evt. andre rekvisitter, som skal anvendes på stuen, inde på isolationsstuen Pårørende: Skal informeres. Skal foretage håndvask og hånddesinfektion, inden stuen forlades. Skal forlade afdelingen direkte efter besøg, dvs. ikke opholde sig i opholdsrum e.l. Afdelingens køkken må ikke bruges Forsyning via buffet/drikkevarer skal ske via afdelingspersonale Håndhygiejne: Patienten: Informer og hjælp ved behov patienten med at vaske og desinficere hænder efter toiletbesøg og før hvert måltid. Rev. igen: april 2018 side 2

3 Personale: Vask hænder med vand og sæbe, afslut med hånddesinfektion Brug medicinske engangshandsker ved direkte patientkontakt, og hvor der er risiko for berøring med afføring og opkast Ved håndtering af klor 1000 ppm anvendes Nitril handsker Værnemidler: Anvend engangsovertrækskittel og engangshandsker ved direkte kontakt med patienten og i patientnære omgivelser (fx ved rengøring) Anvend maske, hvis patienten kaster op. Håndhygiejne og overtrækskittel fremgangsmåde: Hånddesinfektion Tag overtrækskittel på. Eventuelt også maske Tag engangshandsker på. De skal dække den nederste kant på overtrækskitlens ærmer Plej/behandl/undersøg patienten. Udfør rengøring Tag engangshandskerne af Vask og desinficer hænderne Tag eventuel maske samt overtrækskittel af Vask og desinficer hænderne Gå ud af stuen Vask og desinficer hænderne Servering af mad: Buffétordning lukkes for patientselvbetjening og betjenes kun af personalet. Frisk frugt, kage, saft-, vand- og kaffekander, fælles salt/peber, fælles engangsservietter m.m. skal gøres utilgængeligt for patientselvbetjening. Anvend engangsservice og engangsbestik på isolationsstuen. Hvis der undtagelsesvis er anvendt flergangsservice samt bakke, pakkes dette efter brug i plastpose og bringes derefter til køkkenet til desinficering i opvaskemaskine. Utensilier og hjælpemidler i sengen: Bækkener lægges i plastpose og bringes til skyllerum. Kolber skal være med låg og bringes til skyllerum. Kolber og bækkener anbringes direkte i bækkenkoger. Vaskefade lægges i plastpose og bringes til skyllerum. Anbringes direkte i Rev. igen: april 2018 side 3

4 vaskedekontaminator. Blodtryksmanchet og temperaturmåler bliver på stuen og desinficeres med klor 1000 ppm Sengelinned og patienttøj: Skiftes dagligt og ved behov. Snavsetøj: Alt tøj og sengelinned lægges i smeltepose inde på stuen, derefter i gul eller blå plastpose, som anbefalet af det enkelte sygehus, og til sidst i tøjpose og bringes derefter til skyllerum. Affald: Affald anbringes direkte i plastpose, som lukkes på stuen. I øvrigt følges almindelige forholdsregler. Spild: Optørres med engangsmateriale, herefter punktdesinfektion med klor 1000 ppm Rengøringspersonale: Rengøringspersonalet skal anvende samme værnemidler som plejepersonalet og udføre håndhygiejne som andet personale. Rengøringspersonalet må ikke gå på andre afdelinger. Hvis dette ikke er praktisk muligt, skal hele uniformen skiftes, og der skal udføres grundig vask af hænderne med vand og sæbe og efterfølgende hånddesinfektion, inden personalet går på en anden afdeling. Daglig rengøring af stue og tilhørende baderum: Spild optørres med engangspapir, og der skal efterfølgende desinficeres med klor 1000 ppm Stue og tilhørende baderum tages sidst på rengøringsprogrammet Stue og tilhørende baderum rengøres med almindeligt rengøringsmiddel. Anvendes fælles baderum til flere patienter skal dette vaskes og desinficeres mellem hver patient. Der overfladedesinficeres med klor 1000 ppm på kontaktpunkter (greb på vasken, dørhåndtag, skabshåndtag, klokkesnore, knapper til overvågningsudstyr m.v.) Gulvet vaskes med almindeligt rengøringsmiddel Rev. igen: april 2018 side 4

5 Rengøringsvognen må ikke bringes ind på stue/baderum Mopper og klude lægges i plastpose på stuen Rekvisitter desinficeres med klor 1000 ppm inden stuen forlades. Rengøring af toiletter: Toiletter rengøres og desinficeres 3 gange dagligt med klor 1000 ppm Der anvendes maske ved rengøring af toiletter. Transport: Transport bør begrænses til det absolut nødvendige. Isolation må dog ikke hindre nødvendig undersøgelse/behandling. Hvis en patient overflyttes til en anden afdeling, skal afdelingen informeres om smittestatus/isolation. Patienten skal transporteres i en ren seng med rent linned og være iført rent tøj samt medgives opkastningspose. Patienten skal udføre/have udført håndhygiejne vask med vand og sæbe efterfulgt af hånddesinfektion inden stuen forlades. Ophævelse af isolation: Isolation kan ophæves for den enkelte patient 48 timer efter sidste tilfælde af opkast eller diaré. Dette gælder også for patienter på en flersengsstue (kohorteisolerede). Sengetøj, dyne, hovedpude, sengelinned og patienttøj lægges til vask i smeltepose. Herefter i gul eller blå plastpose, som anbefalet af det enkelte sygehus, inden placering i tøjpose. Seng og madras aftørres med klor 1000 ppm Stuen og tilhørende baderum rengøres efter samme princip som ved daglig rengøring Toilet rengøres og desinficeres med klor 1000 ppm. Toiletrulle og toiletbørste kasseres Stuen og toilet/bad kan bruges umiddelbart efter, at klor 1000 ppm er tørret ind, og der er luftet ud. 4) Referencer og litteratur Dansk Standard. DS Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne. 1. udgave. Charlottenlund Dansk Standard. DS Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring. 1. udgave. Charlottenlund Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne. Råd og Anvisninger om Desinfektion i Sundhedssektoren. Rev. igen: april 2018 side 5

6 København: Statens Serum Institut, 6. reviderede udgave, 2. oplag, Den centrale afdeling for sygehushygiejne. Råd og anvisninger om forholdsregler ved isolation og pleje af patienter med smitsomme sygdomme. København: Statens Serum Institut, 3. udgave, Jensen, Elsebeth Tvenstrup, m.fl. Et tiltagende problem på sygehusene. Sygeplejersken 1999; 1: Rev. igen: april 2018 side 6

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland En vejledning til institutionernes arbejde med hygiejniske retningslinjer og forebyggelse af smitsomme sygdomme Indholdsfortegnelse Forord...3

Læs mere

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Fredensborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse side Baggrund..3 1. Håndhygiejne. 5 1.1 Almindelig håndvask...5 1.2 Hånddesinfektion..

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr.

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-03-8 Indholdsfortegnelse Forord 4 NIR om Håndhygiejne 6 Definitioner

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 48096 Udviklet af: Jette C. Svenningsen SOSU Nord Videre- og efteruddannelsesafdelingen, VEU 9000 Aalborg Tlf.: 7221

Læs mere

Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud

Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hygiejnekoordinator... 4 Smitteveje... 4 Håndvask... 5 Til forældre... 7 Vaske hænder sange... 8 Undervisning i håndvask...

Læs mere

Værd at vide om håndhygiejne

Værd at vide om håndhygiejne Værd at vide om håndhygiejne 1 Hvorfor er det vigtigt at forbedre håndhygiejnen? Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og på os. En person

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza En vejledning

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg

Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg Indholdsfortegnelse side 01. Telefonnumre...03 02. Alm.orientering...04 03. Retningslinjer...05 04. Håndvask...06 - vejledning...06 - figur...07

Læs mere

Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren

Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave, 1. oplag 2004 Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne Afdelingen for Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne Statens Serum Institut

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-00-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

lærermateriale Mellemtrin

lærermateriale Mellemtrin lærermateriale Mellemtrin Hi Five Lærermateriale Mellemtrin 1.udgave 1. oplag 2012 Center for Interventions Forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Øster Farimagsgade 5 A

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere