Vi brænder for forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi brænder for forbedringer"

Transkript

1 Nr 3 December 2007 Vi brænder for forbedringer For år 2008 skruer vi tempoet yderligere op i forbedringsarbejdet. Det gælder i hele koncernen og vil blive en rød tråd gennem alt, hvad vi gør. At arbejde med forbedringer er ikke noget nyt hos Coor. Forskellen nu er, at det vil blive gjort med større kraft og på en mere struktureret måde end tidligere for at skabe nytte og værdi for vores kunder. For dit firma eller din organisation skal den daglige serviceleverance fra Coor supportere kernevirksomheden. Vi vil anstrenge os mere for, at denne support udvikles og bliver bedre for dig som kunde. År 2007 har været et spændende år på mange måder. De vigtigste begivenheder for os er de fornyede og nye ordrer, som vi har fået fra vore kunder. Det er også af stor betydning, at 3i har indgået aftale om at sælge Coor til det internationale risikokapitalselskab Cinven. Vi har haft en god ejer i 3i, men hilser nu vores nye ejer Cinven velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Jørgen Utzon Adm. direktør, Coor Danmark Til sidst vil vi takke dig som kunde for den viste tillid til at lade os levere og udvikle servicefunktionerne for jeres firma eller organisation, og at ønske dig Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Kontaktperson: Jacob T. Dohn Tekster: Susanne Kinnunen, Staffan Bruzæus, Webbkraft Grafisk udformning og produktion: Webbkraft Foto: Anna Jingrot, ERT, Tank Y&R, Jann Lipka Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

2 Bertil Johansson, ansvarlig for Forretningsudvikling indenfor Produktionsservice hos Coor. I USA og Storbritannien er outsourcing af produktionsservice mere udbredt end i Sverige. Set i hele Norden tog outsourcing af tjenester indenfor produktionsservice fart i slutningen af 1980 erne, eksempelvis fra så forskellige brancher som køretøjs-, atomkraft-, stål- og papir- og masseindustrien. Coor har opbygget viden om vedligeholdelsesteknik og har ressourcer til at lede, analysere og udvikle en produktionsservicevirksomhed, som er anvendelig indenfor alle industrier. Ud fra vore kunders behov skaber vi omkostningseffektiv vedligeholdelse, øget anlægsudnyttelse, overblik og fleksibilitet samt en tryg og strategisk udvikling, siger Bertil Johansson (t v), ansvarlig for Forretningsudvikling indenfor Produktionsservice hos Coor, her til sammen med Berndt Johansson, affärsutvecklare. Produktivitetsgevinster driver outsourcing Trenden med at outsource produktionsservice er tydelig. Det mærkes især indenfor brancher såsom køretøjs- og anden industriproduktion. Det, der driver udviklingen, er behovet for øget produktivitet. I løbet af et par år spås yderligere brancher at følge efter. Det totale marked for produktionsservice i Sverige udgør mia. SEK, hvoraf ca. 20 % er outsourcet. I Sverige står køretøjsindustrien for den største andel af outsourcet produktionsservice, hvor ca. 40 % af produktionsservicen er lagt ud til eksterne partnere. Hvorvidt man har valgt at håndtere produktionsservicen in-house eller at outsource til eksterne partnere, beror dels på tradition i branchen, dels på kompleksiteten i produktionen. Køretøjsindustrien er kendetegnet ved et omkostningspres og et behov for produktivitetsforøgelse, og internationalt er outsourcing af produktionsservice almindeligt. Produktionsservicen indenfor køretøjsindustrien består delvis af mindre komplekse servicetjenester, hvilket også letter beslutningen om at outsource disse, siger Afhængig af firmaets situation varierer motivet for outsourcing af produktionsservice. Ved lav belægning i et produktionsanlæg er motivet for outsourcing at mindske omkostninger. Hvis belægningen derimod er høj, vil man øge produktiviteten ved at mindske forstyrrelser i flowet og samtidig, i størst mulige udstrækning, undgå kapacitetsinvesteringer. En anden årsag til outsourcing er, hvis firmaet har behov for at sikre adgangen til kompetence, siger Berndt Johansson, forretningsudvikler i Produktionsservice hos Coor. At kvalificere sig som leverandør I dag leverer Coor produktionsservice primært til kunder indenfor køretøjs- og atomkraftindustrien. Det handler om at kvalificere sig som leverandør ved at vise, at man har den generelle metodeviden sammen med de ressourcer, der er kræves for at udvikle en produktionsservicevirksomhed, samtidig med at man har viden om kundens proces og de specielle krav, som den indebærer. Coor har opbygget viden om vedligeholdelsesteknik og har ressourcer til at lede, analysere og udvikle en produktionsservicevirksomhed, som er anvendelig indenfor alle industrier. Ud fra vore kunders behov skaber vi omkostningseffektiv vedligeholdelse, øget anlægsudnyttelse, overblik og fleksibilitet samt en tryg og strategisk udvikling, siger Bertil Johansson. Fakta: Coors tjenester indenfor Produktionsservice omfatter bl.a.: Afhjælpende og forebyggede vedligeholdelse, forbedringer og modificering af: * Produktionsanlæg * Produktionsrelaterede mediasystemer * Produktionsværktøjer og hjælpemidler Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 * * Måleværktøjer Materialehåndteringsudstyr Konstruktion, produktion og installation af: * Maskiner, slitage og reservedele * Produktionsrelaterede mediasystemer * Materiale-håndteringsudstyr * Maskiner og automatiseringsløsninger Affaldshåndtering, rengøring, fabriksrengøring og sanering Forsyning og håndtering af materialer, lager og media Produktionsrelateret administration, ledelse og analyse Produktionssupport En rigtig god IFM-aktør tager ikke kun ansvar for at samordne serviceleverancen, men også forstår kundens behov og driver leverancen på en måde, som skaber merværdi for kundens kernevirksomhed. Kort sagt handler det om evnen til at kunne tilføre kunden virkelig nytte, både set i et kortere og længere perspektiv, udtaler Jan-Olof Backman. Positivt syn på outsourcing Indstillingen til at outsource støttefunktioner er uden undtagelse positiv i de nordiske lande. Det viser en undersøgelse i den private og offentlige sektor, der blev udført af Demoskop for Coor. Det, der driver beslutningen om at lægge støttefunktionerne ud, er primært de økonomiske fordele, men også tidsmangel og kvalitet nævnes som vigtige årsager. Et firma eller en virksomhed kan deles op i kernevirksomhed og støttevirksomhed. Med kernevirksomhed menes den specialistvirksomhed, som drives af kunden indenfor dennes respektive branche. Med støttevirksomhed menes anden nødvendig virksomhed udover kernevirksomheden, som kunden driver på eller omkring sine anlæg, så som ejendomsvedligeholdelse, receptionsservice eller lokalepleje. Som støttevirksomhed regnes principielt fire vigtige tjenesteområder: Backoffice-tjenester, IT-tjenester, produktionsrelaterede tjenester og facilities managementtjenester. Tendensen til i stadigt højere grad at outsource støttefunktioner fortsætter. Demoskops undersøgelse viser, at både private firmaer og offentlige virksomheder generelt har en positiv holdning til outsourcing af støttetjenester. Finland udmærker sig som det land, hvor både firmaer og organisationer er mest positive, og Norge som det land der er mindst positiv, i særdeleshed i den offentlige sektor. Flere årsager til at outsource Det vigtigste kriterium for at outsource servicetjenester er omkostningsbesparelsen. Andre vigtige faktorer er bedre kvalitet og service, samt muligheden for at fokusere på kernevirksomhed i stedet for sekundære tjenester. I samtlige nordiske lande opleves det største problem med at drive intern service i eget regi at være mangel på tid til udvikling af nye idéer og løsninger. Eller at man helt enkelt ikke har tilstrækkelig kompetence til at kunne lede og udvikle sin interne service på en effektiv måde. Mange ville vinde ved en handlingsplan I alle landene stilles der krav om at mindske omkostningerne ved sin interne service, hvilket er tydeligst i Norge. Trods det har både firmaer og offentlige virksomheder i mindre udstrækning end de foregående år udarbejdet en handlingsplan for, hvordan de skal mindske omkostningerne ved intern service. I samtlige lande er der en større andel af firmaerne, der har en handlingsplan end de offentlige virksomheder. Blandt de svenske firmaer, som har krav om at mindske omkostningerne, har 63 % en handlingsplan herfor, sammenlignet med 87 % det foregående år. Trods høje krav i Danmark om Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 3

4 omkostningseffektivitet og kvalitet, så er Danmark det land, hvor andelen af firmaer og organisationer, der har en handlingsplan, er lavest. Forøget interesse for helhedsløsninger En anden trend blandt firmaerne på det nordiske marked er interessen for at outsource støttefunktioner til en leverandør, som tilbyder integrerede helhedsløsninger (såkaldte IFM- eller service management-aktører). Vi mærker en forøget interesse for integrerede helhedsløsninger i hele Norden. Stadigt flere firmaer ser fordelene ved at lade en ekspert på området håndtere og udvikle hele servicebehovet, siger Jan-Olof Backman, chef for Forretningsudvikling hos Coor Service Management. Forskellen mellem leverandører af enkelte eller kombinerede tjenester og en IFM-leverandør handler for en stor del om ansvar. En IFM-leverandør tilbyder foruden selve tjenesterne også et ansvar for i tæt samarbejde med kunden at drive, effektivisere og udvikle kundens servicetjenester. En rigtig god IFM-aktør tager ikke kun ansvar for at samordne serviceleverancen, men også forstår kundens behov og driver leverancen på en måde, som skaber merværdi for kundens kernevirksomhed. Kort sagt handler det om evnen til at kunne tilføre kunden virkelig nytte, både set i et kortere og længere perspektiv, udtaler Jan-Olof Backman. Fakta om undersøgelsen: Målgruppen var store firmaer (500 ansatte og med mindst 250 personer på en arbejdsplads), landsting og kommuner. Interviewpersonerne var primært administrerende direktører, vice-administrerende direktører, landstingsdirektører (DK: amtsdirektører) eller kommunaldirektører. Sekundært var det indkøbere, ejendomschefer, forvaltningschefer, administrative chefer eller økonomi-/finansdirektører og sidst personale-/hr-chefer. Undersøgelsen blev gennemført i form af totalt 466 telefoninterviews i Sverige, Norge, Finland og Danmark i perioden 21. maj 5. juni Analysevirksomheden Demoskop udførte undersøgelsen på bestilling af Coor. Vi har fået meget positiv feedback på, hvordan servicen udføres fra både vores medarbejdere og kunder, hvilket føles meget vigtigt. For at blive effektiv i sin outsourcing skal man finde balancen mellem, hvad man skal gøre selv, og hvad nogle andre kan gøre bedre. I dag synes jeg, at vi har fundet frem til en god rollefordeling mellem os, Coor og ejendomsindehaveren, siger Sven Forsberg, stabschef hos EDB Business Partner Sverige. Personlig betjening i første række Da EDB Business Partner Sverige bestemte sig for at outsource sine servicefunktioner, vejede den personlige betjening tungt i valget af serviceleverandør. I udbudsmaterialet stillede vi udover krav til udførelse og kvalitet af tjenesterne også omfattende krav om den rigtige holdning og betjening hos personalet, siger Sven Forsberg, stabschef hos EDB Business Partner Sverige. EDB Business Partner Sverige er en af de førende nordiske IT-virksomheder. Det svenske hovedkontor huser foruden EDB Business Partner også de opkøbte firmaer Guide, Astrakan, Dropit og Spring Consulting. Forberedelserne til at outsource kontorservicen blev påbegyndt i 2005, og købet blev gennemført i I dag varetager Coor al kontorservice på EDBs hovedkontor i Solna. Et vigtigt krav for EDB var en positiv holdning og en serviceindstillet betjening hos serviceleverandørens personale. For os var det yderst vigtigt, at den partner, som vi valgte, forstod vores situation og havde den rette indstilling. Vi lever i en meget turbulent verden, og derfor er det vigtigt aktivt at arbejde med stemningen på arbejdspladsen og at skabe forudsæt- Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 4

5 ninger for medarbejderne, således at de kan udføre et godt stykke arbejde, udtaler Sven Forsberg, stabschef hos EDB Business Partner Sverige. Samarbejde også i Norge EDB har valgt at lægge hele håndteringen af den interne service ud til Coor, og opgaven omfatter f.eks. reception, konferenceservice, nærservice og posthåndtering. Coor og EDB har et samarbejde i Norge, hvor Coor har en lignende opgave som i Sverige. I forbindelse med at Coors opgave påbegyndtes, overgik ejerskabet af ejendommen til et andet regi. Det medførte, at ansvarsfordelingen mellem Coor, EDB og den nye ejendomsindehaver blev et vigtigt spørgsmål. Vi har en tæt dialog med Coor, som f.eks. vurderer og behandler spørgsmålet om, hvad der ligger indenfor deres opgave, og hvad der er en opgave for ejendomsindehaveren. Jeg synes, at vi har en god arbejdsmodel i dag. Det er altid en udfordring at outsource firmaets ansigt udadtil - det er det første, som kunderne møder, når de kommer på besøg og er derfor en meget vigtig funktion. Derudover har vi meget forskellige aktiviteter i huset, og det er vigtigt, at alle trives og føler sig velkomne, fortsætter Sven Forsberg. Om EDB EDB Business Partner er en af Nordens førende, børsnoterede IT-koncerner med en omsætning på 6,7 milliarder SEK i Antallet af medarbejdere er 3.900; heraf i Sverige. EDB tilbyder værdiskabende IT-tjenester indenfor IT-rådgivning og applikationstjenester, drift og infrastruktur, samt branchespecifikke løsninger indenfor udvalgte segmenter. EDB skal være en stærk og tæt IT-partner, som bidrager til, at kunden øger sin konkurrenceevne og når sine forretningsmål. Selskabet er noteret på børsen i Oslo. Vind i sejlene Coor sponserer Ericsson Racing Team (ERT), som skal deltage i kapsejladsen Volvo Ocean Race. Konkurrencen, der strækker sig over fem oceaner og sømil, starter i oktober 2008 og sejler i mål i juni Forberedelserne er i fuld gang besætningerne ligger i hård træning, og bådbyggeriet skrider fremad. Coor sponserer ved at levere servicetjenester til ERTs kontorer og bådværft ved Ericssons hovedkontor i Kista. De servicetjenester, som leveres, er blandt andet lokalepleje, affaldshåndtering, kaffemaskiner og kontormaterialer. Sponseringen af ERT er Coors første fælles koncern sponsorprojekt. Vi byder nye samarbejdsformer med vore kunder velkommen. Sponseringen af Ericsson Racing Team er et eksempel på dette. ERTs målsætning at vinde ved at bygge et stærkt team og udnytte tidligere erfaringer til udvikling og forbedringer, stemmer godt overens med, hvordan vi hos Coor arbejder med at udvikle vore serviceleverancer, siger Mats Jönsson, adm. direktør hos Coor. Mere information om Ericsson Racing Team og Volvo Ocean Race findes på: Om serviceuppdraget Coor Service Management levererar kontorsservicen på EDBs svenska huvudkontor i Solna. Coor och EDB har även ett samarbete i Norge där Coor ansvarar för servicetjänster såsom fastighetsdrift, vaktmästeri, reception, telefonväxel, servicecenter och posthantering på EDBs kontor i Oslo, Bergen och Trondheim. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Nr 3 December 2008 1.600 idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes

Læs mere

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester

Læs mere

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

Service i verdensklasse

Service i verdensklasse Nyhedsbrevet fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Jørgen Utzon Service i verdensklasse Siden sidste nummer af Nova har Coor fået to nye store og spændende kontrakter. Én i Danmark DR som nok er den største

Læs mere

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele NORDENS FØRENDE SERVICELEVERANDØR Kort om Coor Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger,

Læs mere

Strategisk TEMA. Coor har indgået Danmarks største IFM-aftaler med DR og dansk politi S03. Outsourcing. Det handler om tillid og kemi S06.

Strategisk TEMA. Coor har indgået Danmarks største IFM-aftaler med DR og dansk politi S03. Outsourcing. Det handler om tillid og kemi S06. Det handler om tillid og kemi S06 Kraftig vækst i offentlig outsourcing S08 Brug outsourcing optimalt S10 Håndplukket outsourcing S14 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING FOR COOR SERVICE MANAGEMENT, PwC &

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Fremtidens arbejdsplads

Fremtidens arbejdsplads Fremtidens arbejdsplads INDHOLD Indholdsfortegnelse Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel 3 Om fremtidssyn generelt 4 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner 5 Medarbejderne i 2010 - Når arbejdet

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang INDHOLD 04 06 08 10 Håb forude for danske medarbejdere Danske præstationer sendt til tælling Arbejdsglæde & Præstationskultur Tag Pink med på arbejde

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig

Læs mere

Effektiv læring i netværk

Effektiv læring i netværk Effektiv læring i netværk E-læring i praksis Industriens Hus 20. maj 2003 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 5 1.1. Forventning om øget anvendelse af... 5 1.2. De offentlige virksomheder er længst i udnyttelsen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Hjemmebanefordele med FM!

Hjemmebanefordele med FM! Hjemmebanefordele med FM! Opfølgning på debatmøde i Realdania Erhvervsforum den 24. maj 2007 Win-win situation Optimale rammer skaber større arbejdsglæde og bedre bundlinjer Rock i dag, fodbold i morgen

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

RETTE. Sådan når du ud til den. person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris

RETTE. Sådan når du ud til den. person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris Et magasin om informationslogistik fra Strålfors #2 2007 Sådan når du ud til den RETTE person på rette sted på rette facon i rette tid og til den rette pris 4 5 Et tættere samarbejde giver et bedre resultat

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

En kilde til forbedringer

En kilde til forbedringer En kilde til forbedringer Det må kunne gøres bedre! Det er drivkraften bag mange virksomheders udviklinger, men også afviklinger, for outsourcing er nemlig en måde at trimme forretningen og gøre den mere

Læs mere

OUTSOURCING 4TIPS TIL OPTIMALE LØSNINGER TAG UDGANGSPUNKT I STRATEGIEN OG OPNÅ FORDELE. Nr. 8/Okt 09

OUTSOURCING 4TIPS TIL OPTIMALE LØSNINGER TAG UDGANGSPUNKT I STRATEGIEN OG OPNÅ FORDELE. Nr. 8/Okt 09 Nr. 8/Okt 09 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET OUTSOURCING 4TIPS TIL OPTIMALE LØSNINGER Global outsourcing Styrk jeres forretning med global outsourcing FOTO: Facility management Få transparens

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3

2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3 GK koncernbrochure / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INDHOLD Side 4-7 FRA KONcERNchEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked

Læs mere