Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013"

Transkript

1 , Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013 Godt Nytår - og grund til optimisme Når der tages hul på et nyt år, er det altid med en vis spænding og de fleste år også med en vis optimisme. I år synes der for de fleste fødevareproducenter at være en del at have optimismen i. Selv om korn- og planteafgrøder sidst på året viste en prismæssig vigende tendens, er forventningen dog, at niveauet vil kunne give mulighed for en fornuftig indtjening til planteavlerne. Det har taget lang tid for svine- og mælkeproducenterne at få hævet deres salgspriser til et niveau, som modsvarede de høje priser på foder. Der synes dog her ved indgangen til 2013 nu også her at være lys at skimte forude for begge disse produktionsgrene. Alle medlemmer og øvrige læsere af DFAs nyhedsbrev ønskes derfor et rigtigt Godt Nytår. Erik Jantzen, formand DFA Generalforsamling og konference den 17. januar 2013 Som nævnt i sidste medlemsnyt og ved separat invitation, afvikles generalforsamlingen i Danish Farmers Abroad torsdag den 17. januar. Generalforsamlingen holdes på Hotel Pejsegården i Brædstrup og vil i lighed med sidste år blive efterfulgt af en konference med en række spændende indlæg og masser af mulighed for at netværke med kolleger. 1

2 Det fulde program for såvel generalforsamling som konference kan ses på: %20konference.pdf Husk tilmelding - gerne inden fredag den 11. januar. Evaluering af FPM uddannelsen Som nævnt i sidste medlemsnyt lykkedes det at få samlet 17 deltagere til FPM hold 4, der herefter blev startet op i uge Uddannelsen gennemføres som bekendt i et samarbejde mellem DFA og Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. De to samarbejdspartnere har efterfølgende haft et evalueringsmøde, hvor forløbet af de tre første FPM hold blev gennemgået. Dette førte til følgende konklusion: 1. Uddannelsesforløbet har overordnet set været tilfredsstillende 2. Der er sket en mærkbar produktforbedring fra hold 1 til hold 3 3. På hold 4 er det, for første gang, lykkedes at få etableret en kvæglinje 4. DFA vil foretage en skriftlig spørgeundersøgelse hos alle de selskaber, som har medarbejdere, der har afsluttet uddannelsen. Dette med henblik på fortsat udvikling af uddannelseskonceptet 5. Der søges etableret et nyt hold - hold 5 - ultimo Kredsen af brugere søges udvidet 7. Markedsføringen for så vidt angår hold 5 påbegyndes primo For at starte et hold op, skal der fra opstarten være minimum 16 deltagere 9. Engelsk er den største barriere for deltagelse. Sammen med VUC vil der derfor blive udarbejdet tilbud om et supplerende engelskkursus 10. Som en del af FPM programmet vil der fremover blive søgt etableret linjeopdelte ERFA grupper for dem, som har afsluttet FPM kurserne. Dette naturligvis under forudsætning af, at der kan skaffes koordinatorer til disse grupper Lande nyt Rumænien Hollandsk jordfordeling i Rumænien Ifølge landbrugsmedierne (v. Morten L. Haldrup) er en gruppe hollandske landmænd i Rumænien i samarbejde med det hollandske matrikelvæsen, Kadaster, og det hollandske miljøministerium i gang med at gennemføre en jordfordeling i Rumænien. Landmændene har jorden, Kadaster har ekspertisen inden for jordfordeling, og projektet finansieres af den hollandske regering. I Rumænien er landbrugsjorden hovedsageligt opdelt i små, lange parceller, der ofte ikke er større end en hektar, og der er derfor et stort behov for jordfordeling. Dertil kommer, at mange bureaukratiske regler forhindrer en effektiv gennemførelse af en jordfordeling. Perspektiverne i projektet rækker langt ud over det konkrete projekt. Det rumænske matrikelvæsen og landbrugsministeriet følger således projektet med stor interesse, fordi de anser det for afgørende for udviklingen af landbruget i hele landet. Da dette også kan få stor betydning for danske landmænd i Rumænien, har vi naturligvis valgt at bore dybere i projektet og dets muligheder. Er der nogen i medlemskredsen, som allerede har kendskab til dette, hører vi meget gerne om det. Kilde: Landbugsmedierne

3 Letland Russisk forbud mod import af svinekød fra Letland Rusland har annonceret forbud mod import af svinekød fra Letland. Forbuddet gælder alle former for svinekød, som ikke har været opvarmet til mindst 70 grader C. Baggrunden for forbuddet er, at Letland for nylig konstaterede det første tilfælde af svinepest siden Indtil nu er der konstateret tre tilfælde. Kilde: Agra Europe 4. december UK Den britiske svineindustri vil lægge pres på lande, der ikke opfylder EU krav om opstaldning The National Pig Association (NPA) hævder, at 40 pct. af søerne i EU ikke lever op til kravet om, at drægtige søer efter 1. januar 2013 skal være løsgående i hovedparten af drægtighedsperioden. NPA har beregnet, at der på Kontinentet vil være omkring slagtesvin i timen, der vil blive leveret fra besætninger, som bryder med EU's velfærdskrav. NPA vil derfor lægge pres på EU for at bryde kraftigt ind over for denne konkurrenceforvridende adfærd i en række lande. Hvem overholder EU's lovgivning pr. 1. januar?? Ifølge en vurdering foretaget af Pig Progress ser status således ud: Nr. Land Pct. som opfylder EU lovgivningen 1. UK Sverige Luxembourg Østrig Estland Tyskland 99 7 Tjekkiet 99 8 Danmark 94 9 Holland Spanien Belgien Irland Italien Frankrig Resten Usikkert 3

4 Polen Strukturudvikling truer polsk svineproduktion På en konference afholdt i Warszawa den 14. december med deltagelse af en række repræsentanter for Polens producentorganisationer samt slagteriorganisation var strukturudviklingen i den polske svinesektor det helt centrale tema. Dette skyldes bl.a., at svinebestanden siden 2002 er faldet fra 19,0 mio. svin til 11,5 mio. - eller et fald på ikke mindre end 40 pct. på 10 år. Faldet er i overvejende grad sket ved, at over halvdelen af de polske svineproducenter har stoppet produktionen i denne periode. Der findes dog fortsat mere end svineproducenter i Polen, hvoraf 75 pct. har under 50 svin på stald og 99 pct. under 500 svin. Danish Farmers Abroad var inviteret med som indleder ved kongressen og kunne blandt andet oplyse, at antallet af besætninger med under 500 svin i Danmark, til sammenligning, i dag er under 1,0 pct. Det polske problem med strukturudviklingen forstærkes af, at de mange små landbrug fortsat er en politisk magtfaktor, der er medvirkende til at gøre det vanskeligt eller næsten umuligt for større svineproducenter at udvide og modernisere. De polske svineproducenters problemer forstærkes af, at effektiviteten er meget lav sammenlignet med andre EU lande med moderne svineproduktion. Antallet af producerede slagtesvin pr. årsso blev angivet til 15,5, hvilket som bekendt er mere end 10 grise mindre end det, den gennemsnitlige danske so præsterer. 4

5 EU's 2013 krav om løsgående drægtige søer har forstærket strukturudviklingen, idet mange so-hold er lukket ned. Dette har igen medført en stærkt stigende import af smågrise til opfedning. Blandt andet blev der fra DK sidste år importeret ikke mindre end 1,6 mio. smågrise. Argentina Nedjustering af forventet sojahøst i Argentina Af Henrik Hansen, Maria Elena S.A. Vejret i 2012 har været ekstremt. Vi begyndte december-januar med en historisk lang periode uden vand, som likviderede en god portion af den tidligt såede majs og soja. Derefter kom regnen, og i begyndelsen af december havde vi allerede på vores gård San Marcos i det nordvestlige hjørne af Buenos Aires staten overskredet de historiske nedbørsregistre, som løber siden 1909, det historiske gennemsnit ligger på 900, og de sidste fem år 800 mm. I alt fik vi 1630 mm i Rapsen, som vi havde store forventninger til, blev først ramt af en storm med vindstød på 75 km/t, for derefter at blive lagt ned af en lokal haglbyge med bordtennisbolde, en af den slags, som naboerne ikke mærkede til, og hvor man spørger, om man mon har opført sig skidt. Resultatet er de værste steder på 800 5

6 kg/ha, hvor de bedste steder var 2,1 t/ha. Vi endte med et gennemsnit på 1000 kg/ha Byggen er også ringe og har dårlig kvalitet. I begyndelse af november havde vi besøg af den lokale repræsentant for den bygsort, som vi havde købt, og han vurderede optimistisk resultatet til mere end 4 t/ha. Vi endte på 1 t/ha. Den forventede byghøst på landsbasis er på 5 m t. Hvedehøsten endte på 3.2 t/ha med 22% tab pga. hagl, hvilket er tilfredsstillende. På landsbasis er hvedehøsten nedskrevet med 3 m tons fra 13 m til 9.8 m t. Det har medført, at regeringen igen har grebet ind i hvedemarkedet og lukket for eksporten. Det har de gjort flere år, og dermed skudt sig selv i foden, fordi der bliver sået mindre år efter år. I år er der for første gang sået mere byg end hvede i nogle af det traditionelle hvededistrikt i den sydlige del af Buenos Aires staten (hvor den historiske danske koloni er), og vi har gjort det samme på vores gård ærgerligt taget i betragtning af det dårlige vejrmæssige byg år. Andre faktorer, som at man tidligere kan så soja, og dermed forbedre denne afgrødes potentiale, medvirker også til, at der sås mere byg. For de danske svineproducenter er det sikkert interessant at høre, hvordan det går med vores majs og soja. Majsen ser god ud p.t., og den såede soja har det også godt. Den meget vand gør, at vi forventer flere svampesygdomme. USDA har netop udsendt deres rapport, hvor de ikke forventer et tab, men lokalt forventer vi, at der kan komme tab pga. sen såning, problemer med oversvømmede arealer og logistik. Forsinkelserne i majssåning kan medføre risiko for frostskader, men uden frost som i 2012 berøres potentialet ikke. Forsinkelserne i sojaen påvirker høstpotentialet direkte. Der er i dag sået 80 pct. af sojaen. Der har været store problemer med at få sået optimalt, og der er stadig arealer, der mangler at blive sået, og det er stadig usikkert, hvor store problemer der vil blive. Vi har 5%, som ikke kan sås. Derudover har vi 5%, som er kompliceret pga. vand. Disse tal er bedre end gennemsnittet, især i de vigtigste sojaområder, hvor det vel er en 10-15%. Vi forventer en sommer med konvektiv regn pga. den meget vand, som allerede er kommet. Det besværliggør arbejdet, da det kan være svært at komme frem med de tunge maskiner ad jordvejene. Når høsten kommer, vil den endelige volumen sandsynligvis blive stor og kan give nye logistikproblemer, som kan påvirke spotpriserne. Vores gård i den sydlige og normalt marginale og tørre del af San Luis har det godt. Vi kan heldigvis producere store mængder kvalitetsgræs, som vi i øjeblikket gøder for at fremme udbyttet og dermed have reserver, hvis de to gårde med kvægjord, som vi lejer i nærheden af hovedgården, som forventet ikke kan producere nok foder til vinterperioden. 6

7 Tanzania Økologisk planteavls projekt i Tanzania På initiativ af det danske rådgivningsselskab RELINK søges etableret et økologisk landbrug i Tanzania. Det forventes, at IFU, Danida og en række fonde vil medvirke til etablering af projektet. Derudover søges danske investorer med interesse for og forstand på planteavl. Se nærmere omtale i Nyhedsklip 49, side 15. DFA på Agromek 2012 Mere end 100 til DFAs netværksmøde på Agromek Der var særdeles fin tilslutning til DFAs arrangement med at lave networking på Agromek 2012 den 29. november. 15 firmamedlemmer havde taget imod tilbuddet om at få en ministand i mødelokalet i auditoriet på Agromek. Vi takker for den flotte opbakning. Tom Axelgaard, CEO Axzon krydrede netværksmødet med et blændende foredrag med titlen: Agerbrug, svineproduktion, mælkeproduktion og slagteri i kombination med produktion af grøn energi (biogas) i Polen og Ukraine Under Tom Axelgaards indlæg blev antallet af deltager optalt til ikke mindre end rigtig flot. Blandt deltagerne var også det nye FPM hold (hold 4), der netop i 48 uge startede uddannelsen op. Af samme årsag foregik Toms indlæg på engelsk. Axzon har blikket rettet mod Ukraine og Rusland Axzons datterselskab Poldanor har siden opstarten i 1994 gennemgået en udvikling med konstant ekspansion og råder i dag over et agerbrug på hektar dyrket, en svineproduktion på årssøer full-line, 200 malkekøer, 10 biogasanlæg samt eget slagteri, Prime Food. Der regnes, ifølge Tom Axelgaard, fortsat med en vis ekspansion af aktiviteterne i Polen, men blikket er i øjeblikket i endnu højere grad rettet mod Ukraine, hvor jorden er billig, prisen på specielt svinekød er høj samt behovet for mælk og mejeriprodukter stærkt stigende. 7

8 Tom Axelgaard: Nøgleordene for Axzon er fortsat ekspansion, øget indtjening med large scale sustainable farming Foto: Jørgen P. Jensen, Effektivt Landbrug I dag omfatter agerbruget i Ukraine ca hektar dyrket og årssøer full-line, men strategien går på en stærk ekspansion i Ukraine og sandsynligvis også i Rusland, hvor klimaet for en forøget landbrugsproduktion er endnu bedre. Denne ekspansion vil komme til at gå hånd i hånd med produktion af grøn energi i form af biogasanlæg samt stor hensyn til såvel omgivelser som dyr og medarbejdere. Nøgleordene for Axzon er fortsat ekspansion og indtjening med large scale sustainable farming. Speakers Corner på Agromek Som et led i DFAs samarbejde med Agromek havde foreningen arrangeret tre korte indlæg på det nye tiltag på Agromek Speakers Corner. Vi bringer nedenfor uddrag af disse tre indlæg. 1. Livet som Farm Manager i et landbrugs selskab i udlandet v. Peder Rom Nielsen, Halyshyna Zahis, Ukraine Der er langt større udefordringer og karrieremuligheder ved at være driftsleder / manager på et landbrug i udlandet og måske specielt i Østeuropa, Rusland end i Danmark Dette var hovedkonklusionen af Peder Rom Nielsens indlæg på Speakers Corner. Peder er 36 år og født i Thyborøn. Uddannet som faglært landmand fra Vejlby Landbrugsskole i Siden 2004 har der imidlertid stået udenlandsdansker på visitkortet. Først 7 måneder på et danskejet svineprojekt i Ungarn. Derefter knapt 2 år på et helt nyt projekt i Ukraine med ukrainske ejere. 8

9 Siden 2007 ansvarlig for svineproduktionen og byggeri på Halyshyna Zahid, der er ejet af en gruppe danske investorer. Selskabet har en svineproduktion baseret på årssøer full-line, egen fodermølle samt ca hektarer agerjord. Der er i alt 100 ansatte i landbrugsselskabet. Peder Roms opsummerede sit indlæg som manager på landbrug i udlandet således: Bagdele Hvorfor større udfordringer ved at være Manager i udlandet?? 1. Investering i nye produktionsanlæg og ekspansion er ikke til stede i DK og vil aldrig komme tilbage i samme omfang som tidligere. Den vil være til stede i Østeuropa, Ukraine og Rusland mange år frem 2. Møde med en ny og anderledes kultur - på godt og ondt 3. Stå på egne ben modellen kan ikke udleves i DK 4. Det giver hår på brystet at være i udlandet 5. Karrieremulighederne er langt større i udlandet end i DK - hvis man ellers kan følge med i det tempo, der kræves i store udenlandske produktions enheder. Speakers Corner: Planteavl i udlandet 2. Nye himmelstrøg - nye udfordringer v. Christian Haldrup, Videncentret for Landbrug, Bukarest Når danske landmænd drager ud under fremmede himmelstrøg, møder de nye udfordringer. Jordtyper, nedbør, temperatur, regler, kultur og meget meget mere er forskellige fra danske forhold. Her er det ikke de samme faktorer, sorter, kvælstof og pesticider, der er afgørende for udbytterne. I Rumænien og Bulgarien, hvor jeg primært har mine erfaringer fra, er vand den mest begrænsende faktor for udbyttet. Jordbund I det sydøstlige Rumænien består de fleste jorde af 45 til 55 pct. ler og silt, 1-8 pct. Humus, og resten er finsand. Det er jord, hvor de fleste danskere umiddelbart vil forvente et udbytte på 10 ton hvede pr. ha eller mere men men - men det er ikke disse udbytter, der opnås. I hvede opnås der 1,5-8,5 ton per ha afhængig af nedbør og lokalitet. Den primære årsag til, at der ikke høstes så høje udbytter, er mangel på vand. 9

10 Water management Da vand er den begrænsende faktor, er det nødvendigt at rette fokus på, hvordan der sikres mest muligt vand til afgrøderne. Der skal sættes fokus på jordbehandling og håndtering af stub, halm og andre planterester, ukrudt og andre faktorer, der har betydning for fordampning og forbrug af vand. Ved såning Der er ofte mangel på vand, når afgrøderne skal sås om efteråret. Vi ser marker med raps og korn, hvor hverken afgrøde eller ukrudt spirer de første fire til seks uger efter såning - spiring sker først efter nedbør. Vi ser uensartet fremspiring, som er relateret til den forudgående jordbehandling. Vi ser afgrøder, der ikke kan spire eller spirer langsommere på grund af mangel på vand. Vi ser sågar planter, der er spiret, men dør på grund af mangel på vand. Dette skyldes i de fleste tilfælde mangel på nedbør, og at jorden er bearbejdet i større dybde end sådybden. Forår Foråret varer kun en uge; vejret skifter meget hurtigt fra vinter til sommer. Nogle arealer dræner dårligt, de er vandlidende, det ses, hvor der er et stort indhold af ler, silt og finsand og lavt indhold af humus samt et lavt reaktionstal i de fleste tilfælde. På sådanne arealer er der risiko for, at de efterårsetablerede afgrøder drukner, og at det er vanskeligt at komme til at så vårafgrøderne rettidigt. Trods dette skal der alligevel under alle forhold igen passes på vandet. Watermanagement er nøgleordet for succes i planteavlen i Centraleuropa Foto: Christian Haldrup De øverste 2-3 cm af jorden tørrer meget hurtigt ud. Dette medfører, at planterne ikke udvikler rødder i de øverste centimeter, hvilket forhindrer planterne i at optage gødning, der ligger i de øverste centimeter. Derfor skal gødning enten placeres i mere end tre centimeters dybde eller udbringes tidligt, så den bliver vasket ned til rødderne. Det er ikke muligt at vaske fosfor ned til rødderne; derfor er det optimalt at placere fosfor i forbindelse med såning, men det kan også indarbejdes inden såning. 10

11 Sommer I maj måned står afgrøderne normalt godt. Men så kommer den hårde tid for planterne. Det bliver varmt og stort behov for vand. Det er her, det viser sig, hvor godt det er lykkedes at passe på vandet. Jo mere vand, der er til rådighed for planterne, jo flere produktionsdage, jo højere udbytte! Nye himmelstrøg nye udfordringer nye muligheder nye risici! Speakers Corner: Styring af en stor mælkeproduktion i USA 3. Systematisk ledelse er en forudsætning for vækst v. virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, Lean Farming Når direktører og herdmanagers med en faglig baggrund får til opgave at lede en stor produktion i udvikling og med mange ansatte, så får de nogle helt nye og store udfordringer. De skal have inspiration og læring fra de bedste i verden. Derfor rejste vi til USA med en engelsksproget gruppe fra Slovakiet, Estland og Danmark. Lære af de bedste i verden De skal have inspiration og læring fra de bedste i verden. De skal møde nogen, der står i samme situation, som de selv gør, og som har et bud på, hvordan man tackler opgaverne. Derfor gik DFA, Danace og Lean Farming sammen om at lave en studietur til Wisconsin og Minnesota, der både havde farm besøg og workshops på programmet. Turen havde tre konkrete temaer, som vi satte fokus på både under besøgene og på workshops undervejs: Vi traf de store spillere Vi gik efter de helt store kvægbrug og dem med gode resultater. Vi lærer mest, hvis vi besøger kolleger, der er rigtig dygtige, og som vi får respekt for. Vi besøgte flere kvægbrug på køer og den største var Rosendale Dairy med køer. Rosendale er et site blandt fem i firmaet MilkSource, som pt. har køer og planer om udvidelse. Vi besøgte også et af de sites, som Davisco Foods ejer. 11

12 Davisco Foods driver to farme og har en række virksomheder i procesindustrien. Ejeren Mitch Davis deltog i vores besøg og gav sammen med sin herdmanager et godt billede af, hvad der skal til for at få succes med en stor virksomhed. Manage people to manage cows Vi lagde op til det selv med vores spørgsmål, men der var ingen tvivl om, at ledelse af mennesker er centralt, når en virksomhed skal vokse. We manage people to manage cows og The people are our company blev gentaget flere gange. Faste skriftlige procedurer Skriftlige procedurer findes for alle arbejdsopgaver. De bliver trænet gennem systematiske træningsprogrammer, undervisning og faste evalueringer med point. Hvis en medarbejder fx har fået 2 point (ud af 4 mulige) for orden og rengøring i hospitalsstalden, så skal lederen tage en samtale. Samtidig bliver der organiseret konkurrencer om at være bedste kollega med pengepræmier til både vinder og indstiller. Figur 1 Reserved for employee of the month Bonusordninger blev ikke brugt mange steder. Det ødelægger den nødvendige team-ånd, så det bedste er at give teamet en fælles bonus, hvis de fx kan holde celletallet Figur 2. En estisk, en amerikansk og en slovakisk leder udveksler faglig viden under Derimod var det almindeligt med stigende løn og flere goder efter flere års ansættelse. Nøglemedarbejdere havde i nogle tilfælde en ordning med overskudsdeling. Respekt for medarbejderne Respekt og fair behandling var også gennemgående for ledelsesstilen. Hovedparten af de ansatte er hispanic, så der kan nemt opstå problemer mellem kulturer og gå ud over motivationen, hvis ikke der vises respekt for hinanden. Når vi kom som besøgende, kunne vi hurtigt mærke det. Folk så på os og hilste smilende. De havde rent firmatøj på med navn og ofte et slogan fx Operational excellence. En af lederne, der var med os rundt, hilste på folk med hånd. Dejligt, når du kan mærke, folk er stolte af deres job. Vi fik mange eksempler og gode ideer til ledelse, blandt andet Do the job easy. Det betyder, at arbejdet skal tilrettelægges enkelt og ukompliceret. Folk skal vide, hvad de skal gøre og hvordan. De skal uddannes, så de kan gøre det korrekt, og de skal have anerkendelse for det. Do the job easy Det er også godt for tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, at der er karrieremuligheder. The best way to leave the milking parlour is to be a god milker. Flere gav udtryk for, at de ansatte medarbejdere ud fra deres attitude. Hvis folk er 12

13 interesserede og lærevillige, så er det vigtigst. Virksomheden laver deres eget uddannelsesprogram og fortalte, at de fik meget engagerede medarbejdere, når de kunne arbejde sig op i virksomheden. Karrierestigen kan fx være malker -> teamleder -> herdmanager -> site manager eller HR-ansvarlig. Figur 3. En ny lagune undervejs Ekspansion med flere sites Det nordøstlige område af USA har været præget af mindre besætninger. Men der er inden for de sidste 10 år etableret flere store virksomheder. Kvægbrug på køer pr. site bliver opbygget, hvor der er plads til at skaffe foder nok. Hovedparten af jorden ejes ikke af mælkeproducenten, for al kapital skal bruges til ekspansion af mælkeproduktionen. Grovfoderet købes Foderet produceres af de naboer, der ligger i området. Det er mindre marker på ha med mange landbrug, der nu er præget af, at bygningerne består af en bolig og et maskinhus. De er klart blevet specialiseret. Prisen fastsættes efter Chicago børsen, og producenten kan fastfryse prisen på et selvvalgt tidspunkt i vækstsæsonen. På spørgsmålet om tørke i år, fortalte en af værterne, at de havde måttet købe 10-20% flere ha, end de havde budgetteret med. Der er ikke en grænse for produktionsstørrelse, når man tænker på den interne logistik. Problemet er den eksterne logistik med foder og gødning. Opdeling i multisite Bortset fra en avlsbesætning og et canadisk familiebrug (1.800 køer), så er produktionsenheder opdelt i malkende køer, evt. transition-køer, kalve og kvier. Kvierne bliver opdrættet i Kansas og Texas, hvortil de køres godt km i lastbiler. Opdræt, der er konkurrencedygtigt, fordi de sydpå kan gå på feedlots. Milksource har kalve fra 1 dag til 6 måneder samlet på et site. Det bliver også brugt til at lave specialisere enheder med transition køer, dvs. fra goldning til 1 mdr. efter kælvning. Ekspansion efter først-til-mølle Ekspansionen sker hurtigt, og lige så hurtigt som kapital og planlægning kan følge med. 13 Figur 4. Rosendale med 8000 køer er bygget med to stalde med tværventilation. Hver stald har 16 rækker senge og 4 foderborde

14 Alle er klar over, at det kører efter et først til mølle princip, hvor jorden er den begrænsende faktor. Vi talte med en ung fyr, der stod for opbygningen af det andet site for Breeze Dairies. Firmaet er ejet af 6 familier og de har køer på en gård. De er i gang med at bygge en mere på køer, og i planlægningen lå allerede næste site. På samme måde ekspanderer MilkSource, der nu har køer på 5 sites, udvider nu med og har planlægt næste træk på køer i Højt fagligt niveau Turen var som nævnt med tre temaer, som vi fik en masse konkrete ideer og læring om. Det er der ikke plads til at skrive om her. Gruppen var professionel, og turen fik et meget højt fagligt niveau på grund af de spørgsmål og diskussioner, vi havde. Det bemærkede værterne også. Næste tur er planlagt til foråret 2013, og en tur til Israel er planlagt til senere i Nyhedsklip + Firmaprofil Nye medlemmer i Danish Farmers Abroad Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 6 nye medlemmer af DFA: 1 Northern Uganda Agricultural Center Ltd. 2 Sdr. Esp, Uganda projekt v. Jens Jensen 3 Bo Agri S.R.L., Rumænien 4 Breeders of Denmark 5 Delacour Dania 6 Peder Rom Nielsen Peder Rom Nielsen på podiet I Speakers Corner på Agromek 2012 Foto: Jørgen P. Jensen, Effektivt Landbrug 14

15 FIRMAPROFIL Xergi: International leverandør af biogasanlæg Xergi har sine rødder i Danmark, men har 25 års erfaring med at levere biogasanlæg til de internationale markeder i Europa og USA. Vi har gennem årene udviklet anlægsdesign og styresystemer, der gør det muligt at opnå et højt gasudbytte og en stabil drift. Vores fokus er at sikre kunden det bedst mulige return on investment. Produkter Vi har bygget anlæg til behandling af husdyrgødning og anlæg, der primært er baseret på affald. Vi har også bygget anlæg til behandling af eksempelvis grøntsagsaffald samt anlæg udelukkende til biogasproduktion på basis af energiafgrøder. Xergis teknologier giver store muligheder for fleksibilitet i anvendelsen af biomasse, da vi råder over en række veldesignede forbehandlingsteknologier til forskellige typer biomasse. Vores anlægsdesign er typisk baseret på at udnytte biogassen til produktion af el, varme og eventuelt køling. Den afgassede biomasse vil typisk være et gødningsprodukt med en væsentligt højere plantetilgængelighed for kvælstof end ubehandlet husdyrgødning. Sådan gør vi Vi designer vores biogasanlæg i et tæt samarbejde med kunden, idet vi tager udgangspunkt i dels den husdyrgødning og biomasse kunden har til rådighed, dels en optimal udnyttelse af biogassen. Vi projekterer anlægget og forestår etableringen i samarbejde med lokale entreprenører. Når anlægget er etableret, sørger vi for, at det kommer i drift og træner driftspersonalet i at sikre en stabil drift med en høj gasproduktion. Xergi har cirka 60 ansatte. Gennem årene har vores medarbejdere opbygget stærke kompetencer inden for design, projektering, etablering og idriftsættelse af biogasanlæg. 15

16 Markeder I de senere år har de internationale markeder, især Storbritannien og Frankrig, været mere attraktive for biogasproduktion end for eksempel det danske. En af Storbritanniens førende grøntsagsproducenter, Staples Vegetables, har været særdeles tilfreds med vores leverancer og har over en periode på tre år afgivet ordrer på ikke mindre end tre biogasanlæg med en samlet kapacitet på 5 MW el. Disse anlæg afgas grøntsagsaffald og majsensilage og producerer el, varme og køling, primært til brug i produktionen hos kunden. Den afgassede biomasse udnyttes som gødning og gør det muligt for virksomheden at reducere indkøbet af kunstgødning. Et vigtigt argument for denne kunde er sikkerhed i energiforsyningen. Vi er også i gang med at etablere et biogasanlæg for Storbritanniens største kalkunproducent, Bernard Matthews. I Frankrig har vi i år etableret Méta-Bio Energies, der afgasser tons biomasse årligt. Vi er ligeledes i gang med at etablere et biogasanlæg for Tiper Métanisation, der årligt skal afgasse tons biomasse, hvoraf en betydelig andel er fast gødning. I 2011 byggede Xergi et biogasanlæg for selskabet Brogas på Gotland i Sverige. Anlægget ejes af en gruppe landmænd sammen med energiselskabet Triventus. Anlægget behandler husdyrgødning, energiafgrøder og affald. Gassen leveres til Arlas mejeri i Visby. Planen er senere også at bruge gassen til transport. I Veendam i Holland har vi etableret et 5 MW biogasanlæg, hvor biogasproduktionen primært er baseret på svinegylle suppleret med affald. I Danmark har vi tidligere etableret en række biogasanlæg, blandt andet Grøngas ved Hjørring, der er baseret på svinegylle suppleret med organisk affald og energiafgrøder. I forbindelse med en forbedring af vilkårene for biogasproduktion i Danmark som ventes at opnå EU-godkendelse i 2013 er Xergi i gang med at udvikle en række nye større biogasprojekter i Danmark, blandt andet i samarbejde med Arla Foods. I flere af disse projekter er målet at udnytte betydelige mængder dybstrøelse baseret på Xergis patenterede NiX -teknologi, der kan forbehandle fast gødning til afgasning i biogasanlæg. Xergi i Østeuropa Med afsæt i vores store internationale erfaring har vi i de senere år taget fat på udviklingen af det østeuropæiske marked for biogas. Via egne aktiviteter og vort ejerskab (Hedeselskabet 50% og Aktieselskabet Schouw & Co. 50%) har vi et indgående kendskab til flere østeuropæiske markeder, og vi er aktuelt i gang med at bearbejde en række potentielle kunder og projektmuligheder i østeuropæiske lande. 16

17 Vi betragter Østeuropa som et vækstmarked med et stort potentiale for biogasteknologien. Vi er derfor interesserede i at komme i dialog med danske landmænd i Østeuropa med henblik på at undersøge, om vi kan bidrage til at understøtte og udvikle deres forretning ved at omdanne affaldsprodukter og eventuelt energiafgrøder til el, varme, køling samt et optimeret gødningsprodukt. Læs mere på Kontakt: Country manager Jørgen Fink DFA NYHEDSKLIP UK UK pig industry ups pressure over sow stall laggards The UK pig industry is stepping up pressure on Brussels to take action against European producers who fail to comply with new pig housing rules which came into effect on January 1. The National Pig Association says up to 40% of European Union pigs will come from farms that are flouting the new regulations, which ban the use of sow stalls for all but the first four weeks of pregnancy. According to NPA calculations, around pigs an hour will be delivered to continental processing plants from farms that are breaking welfare rules. Data published by the European Commission in December revealed that only one third of French farms are compliant. At the same time around half of German farms still use stalls while only 57% of producers in Ireland have switched to loose housing systems. As the January 1 deadline approached, other countries unlikely to meet the deadline included Belgium, Italy, the Netherlands and Spain. NPA says some European countries will strictly enforce the stalls ban but others don't have the necessary infrastructure to identify law-breaking farms, meaning Europe will have a "significant law-breaking problem for some time to come". "We have been pressuring Brussels for more than a year to take measures to protect European consumers from illegally produced pig meat. Its stock response has always been that it could do nothing until January 1, Well that date is now upon us and it needs to act urgently to have any chance of keeping its integrity intact," said NPA chairman Richard Longthorp. Friday January Antibiotic warning after 'superbug' found in UK cattle Thursday January UK food and farming charity, the Soil Association, is calling on the government to investigate farm animals carrying drug resistant 'superbugs' after a dangerous strain of MRSA was found for the first time in British cattle. The UK's largest organic certification body said the finding also underlined the need to curb antibiotic usage in livestock, highlighting the threat from drug residues in waste milk given to calves. Thursday January

18 Belgien RESEARCH: New method for boar taint detection PORK & PROCESSING A PhD thesis at Ghent University, Belgium, has yielded a new method to detect boar taint, called Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC), Dutch agricultural newspaper Boerderij Vandaag reports The method, developed by researcher Karen Bekaert, is a chemical analysing method to separately measure three substances causing boar taint: Skatole, indole and androstenone. The substances are measured in the fat. Measuring has to be done in a laboratory, rather than at the slaughter line. Skatole and indole is measured at least 5 μg/kg of fat, for androsterone the limit is 10 5 μg/kg. The values are well below the threshold at which people perceive boar taint in meat. Interestingly, Bekaert said there may be more substances than the three well known ones being responsible for boar taint. Thursday January Source: Pig Progress Increase in Polish farmland values Data from Poland's Agricultural Property Agency (ANR) has shown that the price of farming land has increased exponentially over the past 20 years. The average price of land sold by the ANR in the third quarter of 2012 amounted to zloty ( 5 033) per hectare, 20% higher than at the end of The best prices were seen with the sales of land of 300 hectares or more - at zloty per ha - while the lowest were in the 1-10 hectare grouping, at zloty/ha. Friday December Italy agrees agriculture loans to Albania Friday December Albania has signed three agreements with near-neighbour Italy worth a total of 10 million in soft loans in support of its agriculture sector, the farming ministry in Tirana has announced. The first of the contracts, worth 5m, will be dedicated to strengthening administrative procedures at Albania's Agricultural Development Agency (AZHBR). This 18

19 will involve the setting up and implementation of an Integrated Administration and Control System (IACS) under the auspices of the European Union. Friday December Hungary moves to ban foreign farmland ownership Friday December Hungary has this week moved towards banning foreign ownership of agricultural land under its new constitution. The Hungarian Parliament passed a government proposal on Monday to amend its 2011 constitution to ensure that only domestic farmers can purchase farmland. Friday December Romania. Winter rapeseed conditions The agrometeorological conditions in Romania were generally normal from December In most farming areas of the country, average air temperature fluctuated within C and precipitation was registered mostly in the form of snow. Depending on the region, the snow cover height ranges from 10 cm to 80 cm. The moisture content in the one-meter soil layer is optimal or close to optimal in most areas. According to adjusted data, winter rape plants entered the winter at the stage of 8-14 leaves are mostly in good condition now. December Source: Black Sea Grain Ukraine to spend half of China loan on irrigation Ukraine's agrarian policy and food ministry has announced that it plans to spend half of a US$3 billion ( 2.3bn) China loan on irrigation projects. Ukraine's loan from the Export-Import Bank of China was secured under an agricultural accord signed by the two nations in July. The deal secured Chinese agricultural investment for Ukraine in return for access to maize exports. Friday December Ukraine starts to reverse cattle herd decline Government support programs appear to be bringing results as Ukraine looks to reverse a prolonged decline in cattle numbers and reduce dependence on overseas beef suppliers. Cattle numbers in the country rose to five million in 2012, an increase of head or 1.3% when compared to the previous year, according to data released by the Ministry of Agrarian Policy and Food. Thursday January

20 Europe may invest in Ukraine poultry feed production Ukraine s largest poultry producer company Mironovsky Hleboproduct (MHP) may receive a grant from the European investment Bank for 85 million to boost its feed production. The project involves the construction of two grain storage facilities, one fodder processing plant and one sunflower crushing plant in the Vinnitsky region of Ukraine. The project forms part of a major investment programme being implemented over several years to expand production capacity and improve resource efficiency and environmental sustainability. In addition to this, the project enhances food security, as it promotes self sufficiency of the host country in terms of locally processed feed and food ingredients and increased storage capacity, thus improving resiliency of the Ukrainian agri-food sector against adverse weather shocks, mainly droughts, notes in the press-release. The project incorporates the best available techniques for emissions reduction and also air and water emissions are expected to be within the acceptable limits represented by international and European standards. The generated waste is neither significant nor of a dangerous nature and corresponding and appropriate disposal mechanisms have already been established. The total cost of this project is approximately 172 million. The complex in the Vinnitsky region of Ukraine will have the total production capacity of 1.2 million tonnes of feed per year. With this amount, the total production capacity of the holding will be estimated to be 2.4 million tonnes of feed per year. The largest part of producing feed will go towards meeting the own needs of the company, which will feed the poultry stock. The rest will be sold accordingly. January Source: Black Sea Grain Hviderusland Belarus bans poultry from the Czech Republic Belarus has introduced a temporary restriction on the import of poultry from the Czech Republic due to a recent Newcastle disease outbreak. The country has also placed restrictions on poultry from the Krasnodar region of Russia over bird flu 20

21 fears, the department of veterinary and food supervisory under the Ministry of Agriculture reported. According to the OIE, the outbreak in the Czech Republic began in a flock of pigeons in Stredocesky. In total, 50 pigeons have been destroyed following the death of 40 birds. Movement control inside the country is ongoing. Simultaneously all previously issued permits for poultry product imports into Belarus from Czech Republic has been cancelled. The similar restrictions were imposed in respect to the Krasnodar region of Russia, where in December last year, there were reported several outbreaks of avian influenza in wild birds. January Source: Black Sea Grain Rusland Russia has cheapest farmland among grain exporters. Russia has the cheapest farmland among six grain exporting regions, according to a survey by the SovEcon consultancy. The most expensive farmland in Russia in the southern Krasnodar region can be bought for around per hectare, less than the US, east or west of the EU, Brazil or Argentina, Bloomberg reported. Friday December Russia cancels GM maize import ban Russia has cancelled a temporary ban on the import of Monsanto's genetically modified glyphosate-tolerant NK603 maize, according to the Black Sea Biotechnology Association. The ban was imposed in September following the publication of a French study claiming harmful effects to rats from exposure to the herbicide, glyphosate, and NK603 maize at levels considered safe to humans (see AE ). Wednesday January Russia Sees Winter Grain Loss of as Much as 30% in Volga Region Russia s wider Volga region may lose 20 percent to 30 percent of winter grains due to frost and snow, Deputy Prime Minister Arkady Dvorkovich said. Losses have been reported in Orenburg, Saratov, Penza and Ulyanovsk, as well as in Volgograd in the Southern Federal District, Dvorkovich said. Grains loss is because of frosts and thin snow layer, he said. Dvorkovich ordered the allocation of additional funds for re-seeding where needed in the spring, according to the statement. Nationwide, winter grain loss is estimated at about 8 percent of 9 percent, which is about average, Dvorkovich said. January Source: Black Sea Grain What should winter crops expect in Russia? Information on the state of Russia s winter crops, in particular rape, is controversial. 21

22 On the one hand, the Agriculture Ministry announces a quite high winter crop forecast of 38.6 MMT, although winter crops were planted in various climatic conditions, from drought to excessively wet soil. On the other hand, some analysts consider these estimates too optimistic because satellite data indicate that snow cover is insufficient or absent in many territories. In view of low temperatures this may lead to significant damage to winter crop plantings. December Source: Black Sea Grain Asien Analysis: Australia aims to become the 'food bowl' of Asia As Chinese interest continues to climb, Australian farmers are waking up to their vast potential to play a greater role in supplying food to the burgeoning Asian middle classes. Alan Bullion writes: With Indonesia's economy set to expand by around 6.2% this year, and China's still growing by an impressive 7.4% per annum, with the added benefits of shipping proximity, such lucrative large markets are much more immediately attractive than those of the stagnant eurozone, for example. Friday January Wave of investments in Indian poultry feed segment A wave of investments in India's fast growing poultry feed sector continues apace, with several European companies recently announcing new projects in the country. As in China, demand for advanced animal nutrition products is being pushed up by pressure to feed an expanding population while also responding to concerns over health and sustainability. December Sydamerika 2013 spells trouble for Brazil's dairy sector Brazil's milk sector is facing a year of reckoning in 2013 as milk producer groups plan to ratchet up pressure on the authorities in Brasilia to ring-fence the domestic market against more efficient neighbouring dairy sectors. Just before Christmas, a petition to Congress, signed by more than milk producers, condemned the rising tide of dairy imports from Uruguay and Argentina, Agra Europe's sister publication Dairy Markets reports. January

23 Nordamerika Smithfield on track with sow stall phase-out Smithfield Foods, the world's largest pigmeat producer, is on track to complete its switch away from using sow stalls on its US farms within the next five years. The company said some 38% of pregnant sows on its US company-owned farms had been transitioned to group housing systems by the end of Smithfield said this puts it on target to finish its conversion by 2017, meeting a commitment first made under pressure from customers and animal welfare groups in The company put these plans on hold during the economic downturn two years later, but then renewed its pledge after recognising the growing importance of welfare issues to consumers. Smithfield said its international pig production operations will also complete the switch away from sow stalls on company-owned farms. The group's pig operations in Poland (AgriPlus) and Romania (Smithfield Ferme) completed the move to group housing facilities a number of years ago. In addition, the company's Granjas Carroll de México (GCM) and Norson joint ventures in Mexico are committed to phasing out gestation stalls on company-owned farms by "We're proud of the commitments made by our international operations, and here in the US we are continuing to make good progress toward our goal of phasing out gestation stalls for pregnant sows at all of our company-owned farms, as our 2012 conversion number reflects," said C. Larry Pope, president and chief executive officer of Smithfield Foods. Friday January Afrika New dam could boost agricultural investment in Sudan Officials in Sudan hope that a major new dam project inaugurated this week and designed to boost power supply and improve agricultural irrigation, will encourage overseas investment in the African country's farmland. A Chinese firm, funded by backers based in the Gulf region, have heightened and expanded the Roseiris Dam on the Blue Nile near the country's southeastern border with Ethiopia for an estimated US$441.5 million ( 336.8m) over four years. 23

24 January Zambia suspends maize exports Zambia has suspended all exports of maize to other markets in the region in order to secure sufficient domestic supplies, the country's agriculture minister has revealed. Emmanuel Chenda told the Zambian National Broadcasting Corporation that the Southern African nation is likely to see a drop in maize production this due an infestation of army worms in central, southern and eastern provinces. Friday December Zimbabwe halts foreign-owned farm seizures Zimbabwe's government today announced that it is stopping the seizure of some foreign-owned farms following the loss of multi-million dollar lawsuit claims under a treaty aimed at protecting overseas investments. Around white farmers have been evicted from their land without compensation under a policy adopted by President Robert Mugabe more than a decade ago. Land minister Herbert Murerwa said lawsuits brought by foreign investors at the International Centre for Settlement of Investment Disputes had prompted the change in policy. A group of 40 Dutch farmers won a 25 million claim against Zimbabwe in 2009 as their farms were covered by the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements (BIPPA). Murerwa told Reuters: "We have acquired many BIPPA farms but we are not going to be taking any in the future." The announcement was met with scepticism by opposition groups, however, who said the government had made similar previous promises before but had continued to evict farmers. Friday January Tanzania Økologisk planteavls projekt i Tanzania Header: Investment Opportunity Organic Agricultural Production in Tanzania Danida Business Partnership, DBP Danish Plant-Route, Croatian RELINK and Tanzanian agricultural plantation farmer seeking a Danish Farmer Abroad partner, for a co-financed investment in 500 ha organic farming in Tanzania. The project is pre-approved in principle by Danida Business Partnership program at the Danish Embassy in Dar-salaam. Two potential local partners are already selected and one of the farmers paid a visit to Denmark in November

25 The project has been developed in cooperation with professional international consultants, financial advisors supported by Danida Business Partnership in cooperation with a Danish and Croatian partner since primo The project is expected to kick-start in primo January 2013 with a partners visit to Tanzania including a final approval off the local partner in Tanzania. Subsequently a feasibility study will be carried out and the preparation of prospect, business plans and financial package will be finalized. The major cost (75%) of the feasibility study will be paid by Danida and the remaining part (max DKK) will be shared among the partners. It is expected that the project could find co-investors in IFU, Danish Technology Fund, Danish pension funds or regional Africa funds. Plant Route is a planttechnology company offering selection sorts, production planning based on demand organic food products to include advisory on ISO, HACCP, Global GAP. RE- LINK is a management and business development company with intensive experience in agricultural projects abroad. Both RELINK, Plant-Route and Tanzanian partner has extensive experience working abroad including Eastern and South Africa, why the goal is to develop organic production programs based on existing production pine apples, mango, passion and some animal production. The goal is to include a complete solution including production planning, production, advisory, handling, packing and storage certifying existing and future production as organic food products for Denmark, Scandinavia, Dubai, UAE and other emerging markets. Danida Business Partnership program at the Danish Embassy is manned with efficient Danish and local staff and is focusing on commercial projects based on the whole Sunday why I did get any sleep! Scope 1. Setup a profitable and sustainable organic agricultural production of fruits and vegetables, with 30% sale for local and regional consumers and70% for export 2. Provide healthy organic food products based on Danish knowhow 3. Transfer knowledge to local partners and stakeholders based on, Corporate Social Responsibility 25

26 4. Establish a web-based agricultural trading platform for sale and export off organic food products from Tanzania Opportunities Experienced organic agricultural knowhow to the farmers in Eastern Africa Well trained and experienced labor force in Tanzania and Eastern Africa Introducing inter-cropping concept 6 years of experience with agricultural land development in Eastern Africa and South East Europe Strong partners in Tanzania, SOKOINE Agricultural University in Morongoro, Strong partners in Kenya (Kenyatta University) and South Africa (Western Cape University) Plant-Route & RELINK, experts in plant breathing, land development and business project management Danish Pension Funds planning to invest in agricultural land development in Africa, Project Summery Project scope is to setup a commercial organic agricultural production in Eastern Africa, Tanzania, providing certified organic fruits and vegetables for the local, regional and exports. The goal is to establish a strong commercial value chain based on production off organic food products in Tanzania, transferring knowledge and investing in agricultural production capacity based on organic certified principles and qualities. In order to supply a fast growing demand in the markets for organic food products, especially vegetables, fruits and other agricultural products, establishing a commercial production and trading company in cooperation with local partners in Tanzania and experts utilizing the above listed opportunities, combined with Plant- Route / RELINK existing international sourcing and trading capacities. The project is based on two different business strategies. One is to convert conventional agricultural productions to certified organic production. Second is to invest in new organic agricultural production capacity in Tanzania including land purchase and farm development. The project is based on establishing a joint venture company with local part ownership as well as experienced partners including the agricultural institution SOKOINE University and Plant-Route / RELINK. The project is based on a 3-year business plan, with revenue in year 2, break even after 3 years with a possible Return of Investment off 9 10% in year 4. The organic agricultural products, choice of crops and varieties, based on existing agricultural production and customer requirements in Eastern Africa, Tanzania combined with the customers requirements. A feasibility study should decide the product lists. Plant-Route and RELINK has more than 6 years off experience with plant and agricultural projects in Eastern Africa and South East Europe (Tanzania, Kenya, Serbia, Croatia), including setting up companies, establishing plant trail projects, set- 26

27 ting up plant nurseries, soil analysis, plant seed trading, business development and management consulting. Carsten Meier and Kim Bretting have established strong network and business relations in Tanzania, Kenya and South Africa since Contact person: Ole Blicher OB-Consult Mobile Firmamedlemmer: Firmaprofil Medlemmerne af Danish Farmers Abroad nyder godt af et godt samspil med deres leverandører og aftagere. I foreningen Danish Farmers Abroad giver dette sig til udtryk ved, at en række leverandør- og servicevirksomheder har meldt sig ind i foreningen som firma medlemmer. Dette er vi glade for, da det giver foreningens medlemskreds en god og udbytterig bredde. For at øge kendskabet til vore firmamedlemmer, har vi valgt at give spalteplads til et af vore firmamedlemmer i hvert nyhedsbrev. I dette nummer er det firmaet Xergi, der giver et kort indblik i firmaets struktur og profil. Dette kan læses i på side 15 i dette nyhedsbrev 27

28 28

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 51 April 2013

Nyhedsbrev nr. 51 April 2013 , Nyhedsbrev nr. 51 April 2013 Et spændende forår venter i marken En usædvanlig lang vinter er ved at finde sin afslutning de fleste steder i Europa. Spændende er det for planteavlerne at finde ud af,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Generalforsamling I Danish Farmers Abroad med flot tilslutning. Som bekendt blev årets generalforsamling afholdt den 26. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Med over

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid

Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid university of copenhagen Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

DI s Executive Program 2010

DI s Executive Program 2010 DI s Executive Program 2010 Modul 3: Studietur til Kina fra den 13.-20. november 2010 KINA RAPPORT Deltagere Adm. Direktør Bo Lybæk, GPV International, Managing Director Jette Lykke Mikkelsen, RMIG A/S,

Læs mere

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 -

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 - Forord Den politiske offentlighed savner indsigt i godstransportområdet. Denne opfattelse deles både af transportbranchen, transportforskere og embedsmænd der har godstransport som sagsområde. Den manglende

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.12.2005 KOM(2005) 628 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Udgivet af: Dansk-Nepalesisk Selskab Bladet sendes til alle medlemmer samt personer i Danmark tilknyttet Nepal. Oplag 500 eksmplarer. ISSN 0908-844X Dansk-Nepalesisk

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

A permanent Nordic representation in Masdar City

A permanent Nordic representation in Masdar City NORDIC INNOVATION REPORT 2013:02 // SEPTEMBER 2013 A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibility study A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibilty study Author: Nordic Innovation

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Genanvendelse af hård PVC i Danmark Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Titel: Genanvendelse af hård PVC i Danmark Redaktion: Ole Kaysen og Kristoffer Gulmark Poulsen, Econet AS Anders Christian Schmidt, Force

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Evaluering af carsharing i Danmark

Evaluering af carsharing i Danmark Miljøprojekt Nr. 572 2 Evaluering af carsharing i Danmark Malene Olsen og Morten Rettig Center for Mobilitet og Miljø Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det

Læs mere