Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013"

Transkript

1 , Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013 Godt Nytår - og grund til optimisme Når der tages hul på et nyt år, er det altid med en vis spænding og de fleste år også med en vis optimisme. I år synes der for de fleste fødevareproducenter at være en del at have optimismen i. Selv om korn- og planteafgrøder sidst på året viste en prismæssig vigende tendens, er forventningen dog, at niveauet vil kunne give mulighed for en fornuftig indtjening til planteavlerne. Det har taget lang tid for svine- og mælkeproducenterne at få hævet deres salgspriser til et niveau, som modsvarede de høje priser på foder. Der synes dog her ved indgangen til 2013 nu også her at være lys at skimte forude for begge disse produktionsgrene. Alle medlemmer og øvrige læsere af DFAs nyhedsbrev ønskes derfor et rigtigt Godt Nytår. Erik Jantzen, formand DFA Generalforsamling og konference den 17. januar 2013 Som nævnt i sidste medlemsnyt og ved separat invitation, afvikles generalforsamlingen i Danish Farmers Abroad torsdag den 17. januar. Generalforsamlingen holdes på Hotel Pejsegården i Brædstrup og vil i lighed med sidste år blive efterfulgt af en konference med en række spændende indlæg og masser af mulighed for at netværke med kolleger. 1

2 Det fulde program for såvel generalforsamling som konference kan ses på: %20konference.pdf Husk tilmelding - gerne inden fredag den 11. januar. Evaluering af FPM uddannelsen Som nævnt i sidste medlemsnyt lykkedes det at få samlet 17 deltagere til FPM hold 4, der herefter blev startet op i uge Uddannelsen gennemføres som bekendt i et samarbejde mellem DFA og Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. De to samarbejdspartnere har efterfølgende haft et evalueringsmøde, hvor forløbet af de tre første FPM hold blev gennemgået. Dette førte til følgende konklusion: 1. Uddannelsesforløbet har overordnet set været tilfredsstillende 2. Der er sket en mærkbar produktforbedring fra hold 1 til hold 3 3. På hold 4 er det, for første gang, lykkedes at få etableret en kvæglinje 4. DFA vil foretage en skriftlig spørgeundersøgelse hos alle de selskaber, som har medarbejdere, der har afsluttet uddannelsen. Dette med henblik på fortsat udvikling af uddannelseskonceptet 5. Der søges etableret et nyt hold - hold 5 - ultimo Kredsen af brugere søges udvidet 7. Markedsføringen for så vidt angår hold 5 påbegyndes primo For at starte et hold op, skal der fra opstarten være minimum 16 deltagere 9. Engelsk er den største barriere for deltagelse. Sammen med VUC vil der derfor blive udarbejdet tilbud om et supplerende engelskkursus 10. Som en del af FPM programmet vil der fremover blive søgt etableret linjeopdelte ERFA grupper for dem, som har afsluttet FPM kurserne. Dette naturligvis under forudsætning af, at der kan skaffes koordinatorer til disse grupper Lande nyt Rumænien Hollandsk jordfordeling i Rumænien Ifølge landbrugsmedierne (v. Morten L. Haldrup) er en gruppe hollandske landmænd i Rumænien i samarbejde med det hollandske matrikelvæsen, Kadaster, og det hollandske miljøministerium i gang med at gennemføre en jordfordeling i Rumænien. Landmændene har jorden, Kadaster har ekspertisen inden for jordfordeling, og projektet finansieres af den hollandske regering. I Rumænien er landbrugsjorden hovedsageligt opdelt i små, lange parceller, der ofte ikke er større end en hektar, og der er derfor et stort behov for jordfordeling. Dertil kommer, at mange bureaukratiske regler forhindrer en effektiv gennemførelse af en jordfordeling. Perspektiverne i projektet rækker langt ud over det konkrete projekt. Det rumænske matrikelvæsen og landbrugsministeriet følger således projektet med stor interesse, fordi de anser det for afgørende for udviklingen af landbruget i hele landet. Da dette også kan få stor betydning for danske landmænd i Rumænien, har vi naturligvis valgt at bore dybere i projektet og dets muligheder. Er der nogen i medlemskredsen, som allerede har kendskab til dette, hører vi meget gerne om det. Kilde: Landbugsmedierne

3 Letland Russisk forbud mod import af svinekød fra Letland Rusland har annonceret forbud mod import af svinekød fra Letland. Forbuddet gælder alle former for svinekød, som ikke har været opvarmet til mindst 70 grader C. Baggrunden for forbuddet er, at Letland for nylig konstaterede det første tilfælde af svinepest siden Indtil nu er der konstateret tre tilfælde. Kilde: Agra Europe 4. december UK Den britiske svineindustri vil lægge pres på lande, der ikke opfylder EU krav om opstaldning The National Pig Association (NPA) hævder, at 40 pct. af søerne i EU ikke lever op til kravet om, at drægtige søer efter 1. januar 2013 skal være løsgående i hovedparten af drægtighedsperioden. NPA har beregnet, at der på Kontinentet vil være omkring slagtesvin i timen, der vil blive leveret fra besætninger, som bryder med EU's velfærdskrav. NPA vil derfor lægge pres på EU for at bryde kraftigt ind over for denne konkurrenceforvridende adfærd i en række lande. Hvem overholder EU's lovgivning pr. 1. januar?? Ifølge en vurdering foretaget af Pig Progress ser status således ud: Nr. Land Pct. som opfylder EU lovgivningen 1. UK Sverige Luxembourg Østrig Estland Tyskland 99 7 Tjekkiet 99 8 Danmark 94 9 Holland Spanien Belgien Irland Italien Frankrig Resten Usikkert 3

4 Polen Strukturudvikling truer polsk svineproduktion På en konference afholdt i Warszawa den 14. december med deltagelse af en række repræsentanter for Polens producentorganisationer samt slagteriorganisation var strukturudviklingen i den polske svinesektor det helt centrale tema. Dette skyldes bl.a., at svinebestanden siden 2002 er faldet fra 19,0 mio. svin til 11,5 mio. - eller et fald på ikke mindre end 40 pct. på 10 år. Faldet er i overvejende grad sket ved, at over halvdelen af de polske svineproducenter har stoppet produktionen i denne periode. Der findes dog fortsat mere end svineproducenter i Polen, hvoraf 75 pct. har under 50 svin på stald og 99 pct. under 500 svin. Danish Farmers Abroad var inviteret med som indleder ved kongressen og kunne blandt andet oplyse, at antallet af besætninger med under 500 svin i Danmark, til sammenligning, i dag er under 1,0 pct. Det polske problem med strukturudviklingen forstærkes af, at de mange små landbrug fortsat er en politisk magtfaktor, der er medvirkende til at gøre det vanskeligt eller næsten umuligt for større svineproducenter at udvide og modernisere. De polske svineproducenters problemer forstærkes af, at effektiviteten er meget lav sammenlignet med andre EU lande med moderne svineproduktion. Antallet af producerede slagtesvin pr. årsso blev angivet til 15,5, hvilket som bekendt er mere end 10 grise mindre end det, den gennemsnitlige danske so præsterer. 4

5 EU's 2013 krav om løsgående drægtige søer har forstærket strukturudviklingen, idet mange so-hold er lukket ned. Dette har igen medført en stærkt stigende import af smågrise til opfedning. Blandt andet blev der fra DK sidste år importeret ikke mindre end 1,6 mio. smågrise. Argentina Nedjustering af forventet sojahøst i Argentina Af Henrik Hansen, Maria Elena S.A. Vejret i 2012 har været ekstremt. Vi begyndte december-januar med en historisk lang periode uden vand, som likviderede en god portion af den tidligt såede majs og soja. Derefter kom regnen, og i begyndelsen af december havde vi allerede på vores gård San Marcos i det nordvestlige hjørne af Buenos Aires staten overskredet de historiske nedbørsregistre, som løber siden 1909, det historiske gennemsnit ligger på 900, og de sidste fem år 800 mm. I alt fik vi 1630 mm i Rapsen, som vi havde store forventninger til, blev først ramt af en storm med vindstød på 75 km/t, for derefter at blive lagt ned af en lokal haglbyge med bordtennisbolde, en af den slags, som naboerne ikke mærkede til, og hvor man spørger, om man mon har opført sig skidt. Resultatet er de værste steder på 800 5

6 kg/ha, hvor de bedste steder var 2,1 t/ha. Vi endte med et gennemsnit på 1000 kg/ha Byggen er også ringe og har dårlig kvalitet. I begyndelse af november havde vi besøg af den lokale repræsentant for den bygsort, som vi havde købt, og han vurderede optimistisk resultatet til mere end 4 t/ha. Vi endte på 1 t/ha. Den forventede byghøst på landsbasis er på 5 m t. Hvedehøsten endte på 3.2 t/ha med 22% tab pga. hagl, hvilket er tilfredsstillende. På landsbasis er hvedehøsten nedskrevet med 3 m tons fra 13 m til 9.8 m t. Det har medført, at regeringen igen har grebet ind i hvedemarkedet og lukket for eksporten. Det har de gjort flere år, og dermed skudt sig selv i foden, fordi der bliver sået mindre år efter år. I år er der for første gang sået mere byg end hvede i nogle af det traditionelle hvededistrikt i den sydlige del af Buenos Aires staten (hvor den historiske danske koloni er), og vi har gjort det samme på vores gård ærgerligt taget i betragtning af det dårlige vejrmæssige byg år. Andre faktorer, som at man tidligere kan så soja, og dermed forbedre denne afgrødes potentiale, medvirker også til, at der sås mere byg. For de danske svineproducenter er det sikkert interessant at høre, hvordan det går med vores majs og soja. Majsen ser god ud p.t., og den såede soja har det også godt. Den meget vand gør, at vi forventer flere svampesygdomme. USDA har netop udsendt deres rapport, hvor de ikke forventer et tab, men lokalt forventer vi, at der kan komme tab pga. sen såning, problemer med oversvømmede arealer og logistik. Forsinkelserne i majssåning kan medføre risiko for frostskader, men uden frost som i 2012 berøres potentialet ikke. Forsinkelserne i sojaen påvirker høstpotentialet direkte. Der er i dag sået 80 pct. af sojaen. Der har været store problemer med at få sået optimalt, og der er stadig arealer, der mangler at blive sået, og det er stadig usikkert, hvor store problemer der vil blive. Vi har 5%, som ikke kan sås. Derudover har vi 5%, som er kompliceret pga. vand. Disse tal er bedre end gennemsnittet, især i de vigtigste sojaområder, hvor det vel er en 10-15%. Vi forventer en sommer med konvektiv regn pga. den meget vand, som allerede er kommet. Det besværliggør arbejdet, da det kan være svært at komme frem med de tunge maskiner ad jordvejene. Når høsten kommer, vil den endelige volumen sandsynligvis blive stor og kan give nye logistikproblemer, som kan påvirke spotpriserne. Vores gård i den sydlige og normalt marginale og tørre del af San Luis har det godt. Vi kan heldigvis producere store mængder kvalitetsgræs, som vi i øjeblikket gøder for at fremme udbyttet og dermed have reserver, hvis de to gårde med kvægjord, som vi lejer i nærheden af hovedgården, som forventet ikke kan producere nok foder til vinterperioden. 6

7 Tanzania Økologisk planteavls projekt i Tanzania På initiativ af det danske rådgivningsselskab RELINK søges etableret et økologisk landbrug i Tanzania. Det forventes, at IFU, Danida og en række fonde vil medvirke til etablering af projektet. Derudover søges danske investorer med interesse for og forstand på planteavl. Se nærmere omtale i Nyhedsklip 49, side 15. DFA på Agromek 2012 Mere end 100 til DFAs netværksmøde på Agromek Der var særdeles fin tilslutning til DFAs arrangement med at lave networking på Agromek 2012 den 29. november. 15 firmamedlemmer havde taget imod tilbuddet om at få en ministand i mødelokalet i auditoriet på Agromek. Vi takker for den flotte opbakning. Tom Axelgaard, CEO Axzon krydrede netværksmødet med et blændende foredrag med titlen: Agerbrug, svineproduktion, mælkeproduktion og slagteri i kombination med produktion af grøn energi (biogas) i Polen og Ukraine Under Tom Axelgaards indlæg blev antallet af deltager optalt til ikke mindre end rigtig flot. Blandt deltagerne var også det nye FPM hold (hold 4), der netop i 48 uge startede uddannelsen op. Af samme årsag foregik Toms indlæg på engelsk. Axzon har blikket rettet mod Ukraine og Rusland Axzons datterselskab Poldanor har siden opstarten i 1994 gennemgået en udvikling med konstant ekspansion og råder i dag over et agerbrug på hektar dyrket, en svineproduktion på årssøer full-line, 200 malkekøer, 10 biogasanlæg samt eget slagteri, Prime Food. Der regnes, ifølge Tom Axelgaard, fortsat med en vis ekspansion af aktiviteterne i Polen, men blikket er i øjeblikket i endnu højere grad rettet mod Ukraine, hvor jorden er billig, prisen på specielt svinekød er høj samt behovet for mælk og mejeriprodukter stærkt stigende. 7

8 Tom Axelgaard: Nøgleordene for Axzon er fortsat ekspansion, øget indtjening med large scale sustainable farming Foto: Jørgen P. Jensen, Effektivt Landbrug I dag omfatter agerbruget i Ukraine ca hektar dyrket og årssøer full-line, men strategien går på en stærk ekspansion i Ukraine og sandsynligvis også i Rusland, hvor klimaet for en forøget landbrugsproduktion er endnu bedre. Denne ekspansion vil komme til at gå hånd i hånd med produktion af grøn energi i form af biogasanlæg samt stor hensyn til såvel omgivelser som dyr og medarbejdere. Nøgleordene for Axzon er fortsat ekspansion og indtjening med large scale sustainable farming. Speakers Corner på Agromek Som et led i DFAs samarbejde med Agromek havde foreningen arrangeret tre korte indlæg på det nye tiltag på Agromek Speakers Corner. Vi bringer nedenfor uddrag af disse tre indlæg. 1. Livet som Farm Manager i et landbrugs selskab i udlandet v. Peder Rom Nielsen, Halyshyna Zahis, Ukraine Der er langt større udefordringer og karrieremuligheder ved at være driftsleder / manager på et landbrug i udlandet og måske specielt i Østeuropa, Rusland end i Danmark Dette var hovedkonklusionen af Peder Rom Nielsens indlæg på Speakers Corner. Peder er 36 år og født i Thyborøn. Uddannet som faglært landmand fra Vejlby Landbrugsskole i Siden 2004 har der imidlertid stået udenlandsdansker på visitkortet. Først 7 måneder på et danskejet svineprojekt i Ungarn. Derefter knapt 2 år på et helt nyt projekt i Ukraine med ukrainske ejere. 8

9 Siden 2007 ansvarlig for svineproduktionen og byggeri på Halyshyna Zahid, der er ejet af en gruppe danske investorer. Selskabet har en svineproduktion baseret på årssøer full-line, egen fodermølle samt ca hektarer agerjord. Der er i alt 100 ansatte i landbrugsselskabet. Peder Roms opsummerede sit indlæg som manager på landbrug i udlandet således: Bagdele Hvorfor større udfordringer ved at være Manager i udlandet?? 1. Investering i nye produktionsanlæg og ekspansion er ikke til stede i DK og vil aldrig komme tilbage i samme omfang som tidligere. Den vil være til stede i Østeuropa, Ukraine og Rusland mange år frem 2. Møde med en ny og anderledes kultur - på godt og ondt 3. Stå på egne ben modellen kan ikke udleves i DK 4. Det giver hår på brystet at være i udlandet 5. Karrieremulighederne er langt større i udlandet end i DK - hvis man ellers kan følge med i det tempo, der kræves i store udenlandske produktions enheder. Speakers Corner: Planteavl i udlandet 2. Nye himmelstrøg - nye udfordringer v. Christian Haldrup, Videncentret for Landbrug, Bukarest Når danske landmænd drager ud under fremmede himmelstrøg, møder de nye udfordringer. Jordtyper, nedbør, temperatur, regler, kultur og meget meget mere er forskellige fra danske forhold. Her er det ikke de samme faktorer, sorter, kvælstof og pesticider, der er afgørende for udbytterne. I Rumænien og Bulgarien, hvor jeg primært har mine erfaringer fra, er vand den mest begrænsende faktor for udbyttet. Jordbund I det sydøstlige Rumænien består de fleste jorde af 45 til 55 pct. ler og silt, 1-8 pct. Humus, og resten er finsand. Det er jord, hvor de fleste danskere umiddelbart vil forvente et udbytte på 10 ton hvede pr. ha eller mere men men - men det er ikke disse udbytter, der opnås. I hvede opnås der 1,5-8,5 ton per ha afhængig af nedbør og lokalitet. Den primære årsag til, at der ikke høstes så høje udbytter, er mangel på vand. 9

10 Water management Da vand er den begrænsende faktor, er det nødvendigt at rette fokus på, hvordan der sikres mest muligt vand til afgrøderne. Der skal sættes fokus på jordbehandling og håndtering af stub, halm og andre planterester, ukrudt og andre faktorer, der har betydning for fordampning og forbrug af vand. Ved såning Der er ofte mangel på vand, når afgrøderne skal sås om efteråret. Vi ser marker med raps og korn, hvor hverken afgrøde eller ukrudt spirer de første fire til seks uger efter såning - spiring sker først efter nedbør. Vi ser uensartet fremspiring, som er relateret til den forudgående jordbehandling. Vi ser afgrøder, der ikke kan spire eller spirer langsommere på grund af mangel på vand. Vi ser sågar planter, der er spiret, men dør på grund af mangel på vand. Dette skyldes i de fleste tilfælde mangel på nedbør, og at jorden er bearbejdet i større dybde end sådybden. Forår Foråret varer kun en uge; vejret skifter meget hurtigt fra vinter til sommer. Nogle arealer dræner dårligt, de er vandlidende, det ses, hvor der er et stort indhold af ler, silt og finsand og lavt indhold af humus samt et lavt reaktionstal i de fleste tilfælde. På sådanne arealer er der risiko for, at de efterårsetablerede afgrøder drukner, og at det er vanskeligt at komme til at så vårafgrøderne rettidigt. Trods dette skal der alligevel under alle forhold igen passes på vandet. Watermanagement er nøgleordet for succes i planteavlen i Centraleuropa Foto: Christian Haldrup De øverste 2-3 cm af jorden tørrer meget hurtigt ud. Dette medfører, at planterne ikke udvikler rødder i de øverste centimeter, hvilket forhindrer planterne i at optage gødning, der ligger i de øverste centimeter. Derfor skal gødning enten placeres i mere end tre centimeters dybde eller udbringes tidligt, så den bliver vasket ned til rødderne. Det er ikke muligt at vaske fosfor ned til rødderne; derfor er det optimalt at placere fosfor i forbindelse med såning, men det kan også indarbejdes inden såning. 10

11 Sommer I maj måned står afgrøderne normalt godt. Men så kommer den hårde tid for planterne. Det bliver varmt og stort behov for vand. Det er her, det viser sig, hvor godt det er lykkedes at passe på vandet. Jo mere vand, der er til rådighed for planterne, jo flere produktionsdage, jo højere udbytte! Nye himmelstrøg nye udfordringer nye muligheder nye risici! Speakers Corner: Styring af en stor mælkeproduktion i USA 3. Systematisk ledelse er en forudsætning for vækst v. virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, Lean Farming Når direktører og herdmanagers med en faglig baggrund får til opgave at lede en stor produktion i udvikling og med mange ansatte, så får de nogle helt nye og store udfordringer. De skal have inspiration og læring fra de bedste i verden. Derfor rejste vi til USA med en engelsksproget gruppe fra Slovakiet, Estland og Danmark. Lære af de bedste i verden De skal have inspiration og læring fra de bedste i verden. De skal møde nogen, der står i samme situation, som de selv gør, og som har et bud på, hvordan man tackler opgaverne. Derfor gik DFA, Danace og Lean Farming sammen om at lave en studietur til Wisconsin og Minnesota, der både havde farm besøg og workshops på programmet. Turen havde tre konkrete temaer, som vi satte fokus på både under besøgene og på workshops undervejs: Vi traf de store spillere Vi gik efter de helt store kvægbrug og dem med gode resultater. Vi lærer mest, hvis vi besøger kolleger, der er rigtig dygtige, og som vi får respekt for. Vi besøgte flere kvægbrug på køer og den største var Rosendale Dairy med køer. Rosendale er et site blandt fem i firmaet MilkSource, som pt. har køer og planer om udvidelse. Vi besøgte også et af de sites, som Davisco Foods ejer. 11

12 Davisco Foods driver to farme og har en række virksomheder i procesindustrien. Ejeren Mitch Davis deltog i vores besøg og gav sammen med sin herdmanager et godt billede af, hvad der skal til for at få succes med en stor virksomhed. Manage people to manage cows Vi lagde op til det selv med vores spørgsmål, men der var ingen tvivl om, at ledelse af mennesker er centralt, når en virksomhed skal vokse. We manage people to manage cows og The people are our company blev gentaget flere gange. Faste skriftlige procedurer Skriftlige procedurer findes for alle arbejdsopgaver. De bliver trænet gennem systematiske træningsprogrammer, undervisning og faste evalueringer med point. Hvis en medarbejder fx har fået 2 point (ud af 4 mulige) for orden og rengøring i hospitalsstalden, så skal lederen tage en samtale. Samtidig bliver der organiseret konkurrencer om at være bedste kollega med pengepræmier til både vinder og indstiller. Figur 1 Reserved for employee of the month Bonusordninger blev ikke brugt mange steder. Det ødelægger den nødvendige team-ånd, så det bedste er at give teamet en fælles bonus, hvis de fx kan holde celletallet Figur 2. En estisk, en amerikansk og en slovakisk leder udveksler faglig viden under Derimod var det almindeligt med stigende løn og flere goder efter flere års ansættelse. Nøglemedarbejdere havde i nogle tilfælde en ordning med overskudsdeling. Respekt for medarbejderne Respekt og fair behandling var også gennemgående for ledelsesstilen. Hovedparten af de ansatte er hispanic, så der kan nemt opstå problemer mellem kulturer og gå ud over motivationen, hvis ikke der vises respekt for hinanden. Når vi kom som besøgende, kunne vi hurtigt mærke det. Folk så på os og hilste smilende. De havde rent firmatøj på med navn og ofte et slogan fx Operational excellence. En af lederne, der var med os rundt, hilste på folk med hånd. Dejligt, når du kan mærke, folk er stolte af deres job. Vi fik mange eksempler og gode ideer til ledelse, blandt andet Do the job easy. Det betyder, at arbejdet skal tilrettelægges enkelt og ukompliceret. Folk skal vide, hvad de skal gøre og hvordan. De skal uddannes, så de kan gøre det korrekt, og de skal have anerkendelse for det. Do the job easy Det er også godt for tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, at der er karrieremuligheder. The best way to leave the milking parlour is to be a god milker. Flere gav udtryk for, at de ansatte medarbejdere ud fra deres attitude. Hvis folk er 12

13 interesserede og lærevillige, så er det vigtigst. Virksomheden laver deres eget uddannelsesprogram og fortalte, at de fik meget engagerede medarbejdere, når de kunne arbejde sig op i virksomheden. Karrierestigen kan fx være malker -> teamleder -> herdmanager -> site manager eller HR-ansvarlig. Figur 3. En ny lagune undervejs Ekspansion med flere sites Det nordøstlige område af USA har været præget af mindre besætninger. Men der er inden for de sidste 10 år etableret flere store virksomheder. Kvægbrug på køer pr. site bliver opbygget, hvor der er plads til at skaffe foder nok. Hovedparten af jorden ejes ikke af mælkeproducenten, for al kapital skal bruges til ekspansion af mælkeproduktionen. Grovfoderet købes Foderet produceres af de naboer, der ligger i området. Det er mindre marker på ha med mange landbrug, der nu er præget af, at bygningerne består af en bolig og et maskinhus. De er klart blevet specialiseret. Prisen fastsættes efter Chicago børsen, og producenten kan fastfryse prisen på et selvvalgt tidspunkt i vækstsæsonen. På spørgsmålet om tørke i år, fortalte en af værterne, at de havde måttet købe 10-20% flere ha, end de havde budgetteret med. Der er ikke en grænse for produktionsstørrelse, når man tænker på den interne logistik. Problemet er den eksterne logistik med foder og gødning. Opdeling i multisite Bortset fra en avlsbesætning og et canadisk familiebrug (1.800 køer), så er produktionsenheder opdelt i malkende køer, evt. transition-køer, kalve og kvier. Kvierne bliver opdrættet i Kansas og Texas, hvortil de køres godt km i lastbiler. Opdræt, der er konkurrencedygtigt, fordi de sydpå kan gå på feedlots. Milksource har kalve fra 1 dag til 6 måneder samlet på et site. Det bliver også brugt til at lave specialisere enheder med transition køer, dvs. fra goldning til 1 mdr. efter kælvning. Ekspansion efter først-til-mølle Ekspansionen sker hurtigt, og lige så hurtigt som kapital og planlægning kan følge med. 13 Figur 4. Rosendale med 8000 køer er bygget med to stalde med tværventilation. Hver stald har 16 rækker senge og 4 foderborde

14 Alle er klar over, at det kører efter et først til mølle princip, hvor jorden er den begrænsende faktor. Vi talte med en ung fyr, der stod for opbygningen af det andet site for Breeze Dairies. Firmaet er ejet af 6 familier og de har køer på en gård. De er i gang med at bygge en mere på køer, og i planlægningen lå allerede næste site. På samme måde ekspanderer MilkSource, der nu har køer på 5 sites, udvider nu med og har planlægt næste træk på køer i Højt fagligt niveau Turen var som nævnt med tre temaer, som vi fik en masse konkrete ideer og læring om. Det er der ikke plads til at skrive om her. Gruppen var professionel, og turen fik et meget højt fagligt niveau på grund af de spørgsmål og diskussioner, vi havde. Det bemærkede værterne også. Næste tur er planlagt til foråret 2013, og en tur til Israel er planlagt til senere i Nyhedsklip + Firmaprofil Nye medlemmer i Danish Farmers Abroad Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 6 nye medlemmer af DFA: 1 Northern Uganda Agricultural Center Ltd. 2 Sdr. Esp, Uganda projekt v. Jens Jensen 3 Bo Agri S.R.L., Rumænien 4 Breeders of Denmark 5 Delacour Dania 6 Peder Rom Nielsen Peder Rom Nielsen på podiet I Speakers Corner på Agromek 2012 Foto: Jørgen P. Jensen, Effektivt Landbrug 14

15 FIRMAPROFIL Xergi: International leverandør af biogasanlæg Xergi har sine rødder i Danmark, men har 25 års erfaring med at levere biogasanlæg til de internationale markeder i Europa og USA. Vi har gennem årene udviklet anlægsdesign og styresystemer, der gør det muligt at opnå et højt gasudbytte og en stabil drift. Vores fokus er at sikre kunden det bedst mulige return on investment. Produkter Vi har bygget anlæg til behandling af husdyrgødning og anlæg, der primært er baseret på affald. Vi har også bygget anlæg til behandling af eksempelvis grøntsagsaffald samt anlæg udelukkende til biogasproduktion på basis af energiafgrøder. Xergis teknologier giver store muligheder for fleksibilitet i anvendelsen af biomasse, da vi råder over en række veldesignede forbehandlingsteknologier til forskellige typer biomasse. Vores anlægsdesign er typisk baseret på at udnytte biogassen til produktion af el, varme og eventuelt køling. Den afgassede biomasse vil typisk være et gødningsprodukt med en væsentligt højere plantetilgængelighed for kvælstof end ubehandlet husdyrgødning. Sådan gør vi Vi designer vores biogasanlæg i et tæt samarbejde med kunden, idet vi tager udgangspunkt i dels den husdyrgødning og biomasse kunden har til rådighed, dels en optimal udnyttelse af biogassen. Vi projekterer anlægget og forestår etableringen i samarbejde med lokale entreprenører. Når anlægget er etableret, sørger vi for, at det kommer i drift og træner driftspersonalet i at sikre en stabil drift med en høj gasproduktion. Xergi har cirka 60 ansatte. Gennem årene har vores medarbejdere opbygget stærke kompetencer inden for design, projektering, etablering og idriftsættelse af biogasanlæg. 15

16 Markeder I de senere år har de internationale markeder, især Storbritannien og Frankrig, været mere attraktive for biogasproduktion end for eksempel det danske. En af Storbritanniens førende grøntsagsproducenter, Staples Vegetables, har været særdeles tilfreds med vores leverancer og har over en periode på tre år afgivet ordrer på ikke mindre end tre biogasanlæg med en samlet kapacitet på 5 MW el. Disse anlæg afgas grøntsagsaffald og majsensilage og producerer el, varme og køling, primært til brug i produktionen hos kunden. Den afgassede biomasse udnyttes som gødning og gør det muligt for virksomheden at reducere indkøbet af kunstgødning. Et vigtigt argument for denne kunde er sikkerhed i energiforsyningen. Vi er også i gang med at etablere et biogasanlæg for Storbritanniens største kalkunproducent, Bernard Matthews. I Frankrig har vi i år etableret Méta-Bio Energies, der afgasser tons biomasse årligt. Vi er ligeledes i gang med at etablere et biogasanlæg for Tiper Métanisation, der årligt skal afgasse tons biomasse, hvoraf en betydelig andel er fast gødning. I 2011 byggede Xergi et biogasanlæg for selskabet Brogas på Gotland i Sverige. Anlægget ejes af en gruppe landmænd sammen med energiselskabet Triventus. Anlægget behandler husdyrgødning, energiafgrøder og affald. Gassen leveres til Arlas mejeri i Visby. Planen er senere også at bruge gassen til transport. I Veendam i Holland har vi etableret et 5 MW biogasanlæg, hvor biogasproduktionen primært er baseret på svinegylle suppleret med affald. I Danmark har vi tidligere etableret en række biogasanlæg, blandt andet Grøngas ved Hjørring, der er baseret på svinegylle suppleret med organisk affald og energiafgrøder. I forbindelse med en forbedring af vilkårene for biogasproduktion i Danmark som ventes at opnå EU-godkendelse i 2013 er Xergi i gang med at udvikle en række nye større biogasprojekter i Danmark, blandt andet i samarbejde med Arla Foods. I flere af disse projekter er målet at udnytte betydelige mængder dybstrøelse baseret på Xergis patenterede NiX -teknologi, der kan forbehandle fast gødning til afgasning i biogasanlæg. Xergi i Østeuropa Med afsæt i vores store internationale erfaring har vi i de senere år taget fat på udviklingen af det østeuropæiske marked for biogas. Via egne aktiviteter og vort ejerskab (Hedeselskabet 50% og Aktieselskabet Schouw & Co. 50%) har vi et indgående kendskab til flere østeuropæiske markeder, og vi er aktuelt i gang med at bearbejde en række potentielle kunder og projektmuligheder i østeuropæiske lande. 16

17 Vi betragter Østeuropa som et vækstmarked med et stort potentiale for biogasteknologien. Vi er derfor interesserede i at komme i dialog med danske landmænd i Østeuropa med henblik på at undersøge, om vi kan bidrage til at understøtte og udvikle deres forretning ved at omdanne affaldsprodukter og eventuelt energiafgrøder til el, varme, køling samt et optimeret gødningsprodukt. Læs mere på Kontakt: Country manager Jørgen Fink DFA NYHEDSKLIP UK UK pig industry ups pressure over sow stall laggards The UK pig industry is stepping up pressure on Brussels to take action against European producers who fail to comply with new pig housing rules which came into effect on January 1. The National Pig Association says up to 40% of European Union pigs will come from farms that are flouting the new regulations, which ban the use of sow stalls for all but the first four weeks of pregnancy. According to NPA calculations, around pigs an hour will be delivered to continental processing plants from farms that are breaking welfare rules. Data published by the European Commission in December revealed that only one third of French farms are compliant. At the same time around half of German farms still use stalls while only 57% of producers in Ireland have switched to loose housing systems. As the January 1 deadline approached, other countries unlikely to meet the deadline included Belgium, Italy, the Netherlands and Spain. NPA says some European countries will strictly enforce the stalls ban but others don't have the necessary infrastructure to identify law-breaking farms, meaning Europe will have a "significant law-breaking problem for some time to come". "We have been pressuring Brussels for more than a year to take measures to protect European consumers from illegally produced pig meat. Its stock response has always been that it could do nothing until January 1, Well that date is now upon us and it needs to act urgently to have any chance of keeping its integrity intact," said NPA chairman Richard Longthorp. Friday January Antibiotic warning after 'superbug' found in UK cattle Thursday January UK food and farming charity, the Soil Association, is calling on the government to investigate farm animals carrying drug resistant 'superbugs' after a dangerous strain of MRSA was found for the first time in British cattle. The UK's largest organic certification body said the finding also underlined the need to curb antibiotic usage in livestock, highlighting the threat from drug residues in waste milk given to calves. Thursday January

18 Belgien RESEARCH: New method for boar taint detection PORK & PROCESSING A PhD thesis at Ghent University, Belgium, has yielded a new method to detect boar taint, called Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC), Dutch agricultural newspaper Boerderij Vandaag reports The method, developed by researcher Karen Bekaert, is a chemical analysing method to separately measure three substances causing boar taint: Skatole, indole and androstenone. The substances are measured in the fat. Measuring has to be done in a laboratory, rather than at the slaughter line. Skatole and indole is measured at least 5 μg/kg of fat, for androsterone the limit is 10 5 μg/kg. The values are well below the threshold at which people perceive boar taint in meat. Interestingly, Bekaert said there may be more substances than the three well known ones being responsible for boar taint. Thursday January Source: Pig Progress Increase in Polish farmland values Data from Poland's Agricultural Property Agency (ANR) has shown that the price of farming land has increased exponentially over the past 20 years. The average price of land sold by the ANR in the third quarter of 2012 amounted to zloty ( 5 033) per hectare, 20% higher than at the end of The best prices were seen with the sales of land of 300 hectares or more - at zloty per ha - while the lowest were in the 1-10 hectare grouping, at zloty/ha. Friday December Italy agrees agriculture loans to Albania Friday December Albania has signed three agreements with near-neighbour Italy worth a total of 10 million in soft loans in support of its agriculture sector, the farming ministry in Tirana has announced. The first of the contracts, worth 5m, will be dedicated to strengthening administrative procedures at Albania's Agricultural Development Agency (AZHBR). This 18

19 will involve the setting up and implementation of an Integrated Administration and Control System (IACS) under the auspices of the European Union. Friday December Hungary moves to ban foreign farmland ownership Friday December Hungary has this week moved towards banning foreign ownership of agricultural land under its new constitution. The Hungarian Parliament passed a government proposal on Monday to amend its 2011 constitution to ensure that only domestic farmers can purchase farmland. Friday December Romania. Winter rapeseed conditions The agrometeorological conditions in Romania were generally normal from December In most farming areas of the country, average air temperature fluctuated within C and precipitation was registered mostly in the form of snow. Depending on the region, the snow cover height ranges from 10 cm to 80 cm. The moisture content in the one-meter soil layer is optimal or close to optimal in most areas. According to adjusted data, winter rape plants entered the winter at the stage of 8-14 leaves are mostly in good condition now. December Source: Black Sea Grain Ukraine to spend half of China loan on irrigation Ukraine's agrarian policy and food ministry has announced that it plans to spend half of a US$3 billion ( 2.3bn) China loan on irrigation projects. Ukraine's loan from the Export-Import Bank of China was secured under an agricultural accord signed by the two nations in July. The deal secured Chinese agricultural investment for Ukraine in return for access to maize exports. Friday December Ukraine starts to reverse cattle herd decline Government support programs appear to be bringing results as Ukraine looks to reverse a prolonged decline in cattle numbers and reduce dependence on overseas beef suppliers. Cattle numbers in the country rose to five million in 2012, an increase of head or 1.3% when compared to the previous year, according to data released by the Ministry of Agrarian Policy and Food. Thursday January

20 Europe may invest in Ukraine poultry feed production Ukraine s largest poultry producer company Mironovsky Hleboproduct (MHP) may receive a grant from the European investment Bank for 85 million to boost its feed production. The project involves the construction of two grain storage facilities, one fodder processing plant and one sunflower crushing plant in the Vinnitsky region of Ukraine. The project forms part of a major investment programme being implemented over several years to expand production capacity and improve resource efficiency and environmental sustainability. In addition to this, the project enhances food security, as it promotes self sufficiency of the host country in terms of locally processed feed and food ingredients and increased storage capacity, thus improving resiliency of the Ukrainian agri-food sector against adverse weather shocks, mainly droughts, notes in the press-release. The project incorporates the best available techniques for emissions reduction and also air and water emissions are expected to be within the acceptable limits represented by international and European standards. The generated waste is neither significant nor of a dangerous nature and corresponding and appropriate disposal mechanisms have already been established. The total cost of this project is approximately 172 million. The complex in the Vinnitsky region of Ukraine will have the total production capacity of 1.2 million tonnes of feed per year. With this amount, the total production capacity of the holding will be estimated to be 2.4 million tonnes of feed per year. The largest part of producing feed will go towards meeting the own needs of the company, which will feed the poultry stock. The rest will be sold accordingly. January Source: Black Sea Grain Hviderusland Belarus bans poultry from the Czech Republic Belarus has introduced a temporary restriction on the import of poultry from the Czech Republic due to a recent Newcastle disease outbreak. The country has also placed restrictions on poultry from the Krasnodar region of Russia over bird flu 20

21 fears, the department of veterinary and food supervisory under the Ministry of Agriculture reported. According to the OIE, the outbreak in the Czech Republic began in a flock of pigeons in Stredocesky. In total, 50 pigeons have been destroyed following the death of 40 birds. Movement control inside the country is ongoing. Simultaneously all previously issued permits for poultry product imports into Belarus from Czech Republic has been cancelled. The similar restrictions were imposed in respect to the Krasnodar region of Russia, where in December last year, there were reported several outbreaks of avian influenza in wild birds. January Source: Black Sea Grain Rusland Russia has cheapest farmland among grain exporters. Russia has the cheapest farmland among six grain exporting regions, according to a survey by the SovEcon consultancy. The most expensive farmland in Russia in the southern Krasnodar region can be bought for around per hectare, less than the US, east or west of the EU, Brazil or Argentina, Bloomberg reported. Friday December Russia cancels GM maize import ban Russia has cancelled a temporary ban on the import of Monsanto's genetically modified glyphosate-tolerant NK603 maize, according to the Black Sea Biotechnology Association. The ban was imposed in September following the publication of a French study claiming harmful effects to rats from exposure to the herbicide, glyphosate, and NK603 maize at levels considered safe to humans (see AE ). Wednesday January Russia Sees Winter Grain Loss of as Much as 30% in Volga Region Russia s wider Volga region may lose 20 percent to 30 percent of winter grains due to frost and snow, Deputy Prime Minister Arkady Dvorkovich said. Losses have been reported in Orenburg, Saratov, Penza and Ulyanovsk, as well as in Volgograd in the Southern Federal District, Dvorkovich said. Grains loss is because of frosts and thin snow layer, he said. Dvorkovich ordered the allocation of additional funds for re-seeding where needed in the spring, according to the statement. Nationwide, winter grain loss is estimated at about 8 percent of 9 percent, which is about average, Dvorkovich said. January Source: Black Sea Grain What should winter crops expect in Russia? Information on the state of Russia s winter crops, in particular rape, is controversial. 21

22 On the one hand, the Agriculture Ministry announces a quite high winter crop forecast of 38.6 MMT, although winter crops were planted in various climatic conditions, from drought to excessively wet soil. On the other hand, some analysts consider these estimates too optimistic because satellite data indicate that snow cover is insufficient or absent in many territories. In view of low temperatures this may lead to significant damage to winter crop plantings. December Source: Black Sea Grain Asien Analysis: Australia aims to become the 'food bowl' of Asia As Chinese interest continues to climb, Australian farmers are waking up to their vast potential to play a greater role in supplying food to the burgeoning Asian middle classes. Alan Bullion writes: With Indonesia's economy set to expand by around 6.2% this year, and China's still growing by an impressive 7.4% per annum, with the added benefits of shipping proximity, such lucrative large markets are much more immediately attractive than those of the stagnant eurozone, for example. Friday January Wave of investments in Indian poultry feed segment A wave of investments in India's fast growing poultry feed sector continues apace, with several European companies recently announcing new projects in the country. As in China, demand for advanced animal nutrition products is being pushed up by pressure to feed an expanding population while also responding to concerns over health and sustainability. December Sydamerika 2013 spells trouble for Brazil's dairy sector Brazil's milk sector is facing a year of reckoning in 2013 as milk producer groups plan to ratchet up pressure on the authorities in Brasilia to ring-fence the domestic market against more efficient neighbouring dairy sectors. Just before Christmas, a petition to Congress, signed by more than milk producers, condemned the rising tide of dairy imports from Uruguay and Argentina, Agra Europe's sister publication Dairy Markets reports. January

23 Nordamerika Smithfield on track with sow stall phase-out Smithfield Foods, the world's largest pigmeat producer, is on track to complete its switch away from using sow stalls on its US farms within the next five years. The company said some 38% of pregnant sows on its US company-owned farms had been transitioned to group housing systems by the end of Smithfield said this puts it on target to finish its conversion by 2017, meeting a commitment first made under pressure from customers and animal welfare groups in The company put these plans on hold during the economic downturn two years later, but then renewed its pledge after recognising the growing importance of welfare issues to consumers. Smithfield said its international pig production operations will also complete the switch away from sow stalls on company-owned farms. The group's pig operations in Poland (AgriPlus) and Romania (Smithfield Ferme) completed the move to group housing facilities a number of years ago. In addition, the company's Granjas Carroll de México (GCM) and Norson joint ventures in Mexico are committed to phasing out gestation stalls on company-owned farms by "We're proud of the commitments made by our international operations, and here in the US we are continuing to make good progress toward our goal of phasing out gestation stalls for pregnant sows at all of our company-owned farms, as our 2012 conversion number reflects," said C. Larry Pope, president and chief executive officer of Smithfield Foods. Friday January Afrika New dam could boost agricultural investment in Sudan Officials in Sudan hope that a major new dam project inaugurated this week and designed to boost power supply and improve agricultural irrigation, will encourage overseas investment in the African country's farmland. A Chinese firm, funded by backers based in the Gulf region, have heightened and expanded the Roseiris Dam on the Blue Nile near the country's southeastern border with Ethiopia for an estimated US$441.5 million ( 336.8m) over four years. 23

24 January Zambia suspends maize exports Zambia has suspended all exports of maize to other markets in the region in order to secure sufficient domestic supplies, the country's agriculture minister has revealed. Emmanuel Chenda told the Zambian National Broadcasting Corporation that the Southern African nation is likely to see a drop in maize production this due an infestation of army worms in central, southern and eastern provinces. Friday December Zimbabwe halts foreign-owned farm seizures Zimbabwe's government today announced that it is stopping the seizure of some foreign-owned farms following the loss of multi-million dollar lawsuit claims under a treaty aimed at protecting overseas investments. Around white farmers have been evicted from their land without compensation under a policy adopted by President Robert Mugabe more than a decade ago. Land minister Herbert Murerwa said lawsuits brought by foreign investors at the International Centre for Settlement of Investment Disputes had prompted the change in policy. A group of 40 Dutch farmers won a 25 million claim against Zimbabwe in 2009 as their farms were covered by the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements (BIPPA). Murerwa told Reuters: "We have acquired many BIPPA farms but we are not going to be taking any in the future." The announcement was met with scepticism by opposition groups, however, who said the government had made similar previous promises before but had continued to evict farmers. Friday January Tanzania Økologisk planteavls projekt i Tanzania Header: Investment Opportunity Organic Agricultural Production in Tanzania Danida Business Partnership, DBP Danish Plant-Route, Croatian RELINK and Tanzanian agricultural plantation farmer seeking a Danish Farmer Abroad partner, for a co-financed investment in 500 ha organic farming in Tanzania. The project is pre-approved in principle by Danida Business Partnership program at the Danish Embassy in Dar-salaam. Two potential local partners are already selected and one of the farmers paid a visit to Denmark in November

25 The project has been developed in cooperation with professional international consultants, financial advisors supported by Danida Business Partnership in cooperation with a Danish and Croatian partner since primo The project is expected to kick-start in primo January 2013 with a partners visit to Tanzania including a final approval off the local partner in Tanzania. Subsequently a feasibility study will be carried out and the preparation of prospect, business plans and financial package will be finalized. The major cost (75%) of the feasibility study will be paid by Danida and the remaining part (max DKK) will be shared among the partners. It is expected that the project could find co-investors in IFU, Danish Technology Fund, Danish pension funds or regional Africa funds. Plant Route is a planttechnology company offering selection sorts, production planning based on demand organic food products to include advisory on ISO, HACCP, Global GAP. RE- LINK is a management and business development company with intensive experience in agricultural projects abroad. Both RELINK, Plant-Route and Tanzanian partner has extensive experience working abroad including Eastern and South Africa, why the goal is to develop organic production programs based on existing production pine apples, mango, passion and some animal production. The goal is to include a complete solution including production planning, production, advisory, handling, packing and storage certifying existing and future production as organic food products for Denmark, Scandinavia, Dubai, UAE and other emerging markets. Danida Business Partnership program at the Danish Embassy is manned with efficient Danish and local staff and is focusing on commercial projects based on the whole Sunday why I did get any sleep! Scope 1. Setup a profitable and sustainable organic agricultural production of fruits and vegetables, with 30% sale for local and regional consumers and70% for export 2. Provide healthy organic food products based on Danish knowhow 3. Transfer knowledge to local partners and stakeholders based on, Corporate Social Responsibility 25

26 4. Establish a web-based agricultural trading platform for sale and export off organic food products from Tanzania Opportunities Experienced organic agricultural knowhow to the farmers in Eastern Africa Well trained and experienced labor force in Tanzania and Eastern Africa Introducing inter-cropping concept 6 years of experience with agricultural land development in Eastern Africa and South East Europe Strong partners in Tanzania, SOKOINE Agricultural University in Morongoro, Strong partners in Kenya (Kenyatta University) and South Africa (Western Cape University) Plant-Route & RELINK, experts in plant breathing, land development and business project management Danish Pension Funds planning to invest in agricultural land development in Africa, Project Summery Project scope is to setup a commercial organic agricultural production in Eastern Africa, Tanzania, providing certified organic fruits and vegetables for the local, regional and exports. The goal is to establish a strong commercial value chain based on production off organic food products in Tanzania, transferring knowledge and investing in agricultural production capacity based on organic certified principles and qualities. In order to supply a fast growing demand in the markets for organic food products, especially vegetables, fruits and other agricultural products, establishing a commercial production and trading company in cooperation with local partners in Tanzania and experts utilizing the above listed opportunities, combined with Plant- Route / RELINK existing international sourcing and trading capacities. The project is based on two different business strategies. One is to convert conventional agricultural productions to certified organic production. Second is to invest in new organic agricultural production capacity in Tanzania including land purchase and farm development. The project is based on establishing a joint venture company with local part ownership as well as experienced partners including the agricultural institution SOKOINE University and Plant-Route / RELINK. The project is based on a 3-year business plan, with revenue in year 2, break even after 3 years with a possible Return of Investment off 9 10% in year 4. The organic agricultural products, choice of crops and varieties, based on existing agricultural production and customer requirements in Eastern Africa, Tanzania combined with the customers requirements. A feasibility study should decide the product lists. Plant-Route and RELINK has more than 6 years off experience with plant and agricultural projects in Eastern Africa and South East Europe (Tanzania, Kenya, Serbia, Croatia), including setting up companies, establishing plant trail projects, set- 26

27 ting up plant nurseries, soil analysis, plant seed trading, business development and management consulting. Carsten Meier and Kim Bretting have established strong network and business relations in Tanzania, Kenya and South Africa since Contact person: Ole Blicher OB-Consult Mobile Firmamedlemmer: Firmaprofil Medlemmerne af Danish Farmers Abroad nyder godt af et godt samspil med deres leverandører og aftagere. I foreningen Danish Farmers Abroad giver dette sig til udtryk ved, at en række leverandør- og servicevirksomheder har meldt sig ind i foreningen som firma medlemmer. Dette er vi glade for, da det giver foreningens medlemskreds en god og udbytterig bredde. For at øge kendskabet til vore firmamedlemmer, har vi valgt at give spalteplads til et af vore firmamedlemmer i hvert nyhedsbrev. I dette nummer er det firmaet Xergi, der giver et kort indblik i firmaets struktur og profil. Dette kan læses i på side 15 i dette nyhedsbrev 27

28 28

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter?

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Den 1. november 2012 v. Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand DLG 1 Kort om DLG Blandt Europas største landbrugsselskaber Lokaliseret i 25 lande Blandt

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Vandforbruget i landbruget 2010-2050 i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d 28.2.2013 Christen D Børgesen Finn Plauborg Inge T Kristensen

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på 1... Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på plante-, kød- pg mælkeprodukter v. Rupert Claxton,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for DISA Industries Remote Monitoring Services DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for Remote Monitoring Services

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Analyse af Globo Plc.

Analyse af Globo Plc. Analyse af Globo Plc. Historie: Historien omkring Globo er ret vigtig for at forstå selskabet. Hvis man søger på nettet, vil man kunne se at Globo er startet som et græsk teleselskab. Nu lyder græske teleselskaber

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Developments and outlooks for biogas in Denmark Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Agenda Brief overlook history and status Targets for biogas development in

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Ideen bag Gøre dansk vandekspertise og danske styrkepositioner internationalt kendte Udvikle dansk vandekspertise

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere