Større omsætning og flere turiser, tak!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større omsætning og flere turiser, tak!"

Transkript

1 Sø omsæg og fl us, ak!

2 D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om, hvad v samm ka fov af had. Og d gg god udgagspuk fo a å vos fælls mål om a makdsfø og udvkl usm ms mulg. Gm d ss å ha v s god g på, a kojuku vd a vd, omd d gå lagsom, og poblm fa d aoal ks du kk løs. M ovagsall ha væ sgd hov somm, og passagall ha væ god hos luffasslskab og d, så d god gud l a væ foøsgsfuld. M d gø d kk al, fo ku gm sæk samabjd, hvo v kood dsas og ssouc ms mulg, få v d søs makdspåvkg, ovav udvklg og d bds sula md d mdl, v ha l ådghd. Hos VsAalbog vl v fosa g så spds fo d dsas. D fosa vos mål a dsg dsao, så v som by-, kys- og au-omåd fmså aakv d fo d fogsomåd og på d makd, hvo v ha d bds mulghd fo a skab fog fo d vksomhd. Pakocp dbæ fosa mulghd fo a vælg fa vos muko, så du få lg op d samabjdsafal, d pass l d vksomhd. Uas om d fokus på fgæs ll hvvsus, sadgæs ll byus. Samm md sæk am af dygg og gagd mdabjd byd v på d følgd sd vlkomm l bd vf af mulghd D vao l samabjd, som ka gv væks på budlj - også d vksomhd! Hlg Søgaad Dkø

3 - vos msso! SALG & MARKEDSFØRING UDVIKLING & RÅDGIVNING SERVICE & NETVÆRK

4

5 VsAalbog à la ca BassPa BusssPa Hav, kys & au BusssPa Sobyf BusssPa Mødmakd VIP-Pa

6 BassPa KONTAKTPERSON Pll Ludgaad Js Sa på sæk samabjd D skal som bkd mds o l samabjd - og g fl! D ha ald væ flosof bag VsAalbogs måd a abjd på - og såda vl d også væ fmd. BassPakocp sædls aakv lbud l dg, som ss sylghd ov fo us, fø d komm, m føs og fmms ms d h. D samdg sæk fudam fo dg, som g vl volvs ydlg VsAalbogs mag pojk sam spædd av og akv. BassPakocp blv skud gag 2010, og blv gg so succs. D føs å ha bl.a. bud på sælg kspog af vos BassPa på hvo v g 2010 ha slå kod aal bsøgd. BassPa ha også modag Wha s O kald md all so vs vos by og go vækøj som gg mag af vos pa glad fo. I 2011 kø v vd md d god og succsfuld lm fa BassPakocp 2010, m ha også gv plads l y av. EKSKLUSIV SYNLIGHED AF DIN VIRKSOMHED Som BassPa ha du mulghd fo a få op d vksomhd sælg pofl vos IfoC. Vos fomaosmdabjd vl løbd abfal d vksomhd l d m d us, som hv å bsøg vos IfoC. VI HOLDER DIG OPDATERET ÅRET RUNDT Md vos ukk ol svc My VsAalbog ha du uk mulghd fo a hold dg opda på al, d sk usmbach. Samdg d mulg a lføj op d favosd, så du hl d ka hold dg ajou md lva sof, som du ha sælg ss fo.

7 D U FÅ RC R O S I T E MI.COM D I T E G.EVTI S I TA A L B O R G s på vo ha o a PÅ W W W g s m ål k pæ u a lbog.com, so. å f d h a s k som søgd D v wbs w w w.v.000 b pva d æ l æk, sålds, v popu m d å h. k u s o fo f.ksog café pss føs. d v a g sk, y sk A ll vsg ll saus pæsao hv. da l ld, h å a p a p s ov d k a vos k k b g bsk vaf d g upla læg u 3 a f l, s m p o p a,o googl m sao s g D pælsk, fa kaoplysd og -ma l,l gæsbog. og g l d hjmm sam v u a bl.a.om. l g å s fm l k g d ak.c m k a sag w w w.v sd o a s o ETER D pæodjyl lad.d k A K T I V I T komm E N I s D.v F AALBORG www s d fo a IGHED A D E S Y N L f å du mu lghom pomov N E K K Æ s D b a, S k D s N A L g k ampag com,. BassPa Md pus l 4 ål w.v saa lbogd.d k Rsaua & café a w l d l m på w sodjy com. w w w.v sdmak..v og w w w Ispao l f Aalbog Nodjyllads hovdsad 2010 Gas AALBORG Gall Kusmusum Kusudsllg Kushådvæk Kus & kushådvæk AALBORG WHAT S ON KALENDER Du få yk vkald fo 2011, så du ald ha ovblk ov d sø akv og bgvhd by og go. Kald abjdsdskab, du vl ku gø bug af d plalægg af vagpla, akv md m Gas Pvadkvag Campg Vadhjm Hol BudgOvag D I V I S IU E R M E D M I N IT-A A L B O R G S GUIDE S v k Som Bas 2010 Gas s so fl m hd blpa v af Vs v om l d m a bas A a lbogsa l l l d m p -g opu læ D d u d s. vos sbu IfoC s bl. ov a. v a a o gssdg bys. KING R O W N E T a l l gglg v g a lbo l hy, Vs Aa agm fo P Basswok ga mu lghddé v g k slg, d g gsudv å væs af fa g pu phd. o k som v DU FÅR ET SMART DISPLAY MED AALBORG GUIDEN DU BLIVER MEDLEM AF TURISTFORENINGEN V fosy dg md hady dsplay md AalbogGud, og søg aulgvs fo løbd supplg af gud. Som BassPa du auomask mdlm af usfog Aalbog, Hals ll Nb - f d g valg. Vos guds god svc l d gæs/kud. Dvd sø du akv d av, som d lokal usfog så spds fo. G U D D AR AT I S NNELS To ga g å E udva l lbyd Vlg - foå g daf mp snodjy og få l la c f o u mak dsfø bl.a. væ dv k lgsd I T- o g, komsk ab, ld k us g wb opmmu k a ls, Vs A g. o, a Bass lbog søg Pa dla f å fo, a a l l g l s lbu k us dss d. VI SES I NORDKRAFT FRA MARTS 2011 Fa mas 2011 fly VsAalbog og IfoC Aalbog Nodkaf. Md dss y omgvls md Aalbogs kulull cum, få v y mulghd fo kspog af d vksomhd ov fo us, gæs og ad bsøgd Nodkaf. V glæd os!

8 BusssPa Hav, kys & au Busss Soby V dsg d - så du ka udvk DINE TILBUD PÅ NORDJYLLANDS ONLINE MARKEDSPLADS Som BusssPa ha du mulghd fo a få d lbud vs på makdsplads på www. vsodjyllad.dk og ad odjysk usmss. VsAalbog s d som af s fomms opgav a dsg vos Hvs v skal lykks md d opgav, så kæv d kos m d kæv også, a vos dsas koods og løfs æ Hvs du øsk a spll cal oll d fosa udvklg og makdsføg V op md kago - Hav, Kys & Nau, Sobyf og M I 2010 påbgyd v dsud vægåd pojk d fo bl.a. væs som pa vd a høj ss fo vos dsao fa vos m d fl udvklgsmulghd pojk, hvofo v væl D ha du u mulghd fo a blv du sø dl a Omfag af dsåd pojk afhæg af, om d fælls od UDVIKLING AF BÆREDYGTIGE OPLEVELSESKONCEPTER I 2010 havd v fokus på d lag, d alld bædygg vos dsao. Nu øsk v a udvkl y bædygg oplvlsskocp l gav fo vos gæs. Idé, a v gm væk skal udvkl ogl sæk oplvlsskocp, d ka væ md l a gv vos dsao subsas og mg. V skal samm df fælls fosåls af bædygghd og abjd ud fa holdg om: hvad ka bædygghd gø fo m vksomhd modsæg l hvad ka vksomhd gø fo bædygghd. Sålds a bædygghd på sg g skull mdvk l a skab sylg sula og m ovskud på budlj. SOM NETVÆRKSDELTAGER FORVENTER VI, AT DU ER MED TIL: - a gmfø bædygg foadg, d bas på sud fouf og kk lgo. - a mdvk som ambassadø fo d holdg, d og kk mds sula, d komm l vd fobdls md væks abjd. - a bdag l a skab og søsæ ogl y, sæk bædygg oplvlsskocp. Blv dl af væk, d udvkl bædygg oplvlsskocp! DET GÆSTFRI NORDJYLLAND 2.0 I 2010 lacd v væskabskass l cposchf og cpos. D blv posv modag og flg bug. M v sopp kk h. Skal vos dsao væ VÆRTENSKLASSE, æll d god væ også sauaø, j, aako, bog m.fl. Idé, a v udabjd kla sag bag væskabsak, hvol d kys bgbsvd og vækøjsappaa. VÆRTSKABSPROJEKTET OMFATTER BL.A.: - uddals. - ablg af væskabskops, hvo mdlmm ka fug som ambassadø. - ablg af M h Das pogam. - udbygg af væskabskass fa 2010, sålds d ka å ud l bd målgupp som f.ks. sauaø og aako. - opfølgg på ovagssds avdls af væskabskass, som blv oduc somm 2010.

9 Pa f BusssPa Mødmakd sao l d fog dsao, så du fl gæs få lys l a oplv vos by og go. a fokus på makdsføg og udvklg af vos poduk, samspl md d hvvslv, som lv af a svc gæs. af vos dao, så skal du gag dg som BusssPa hos VsAalbog. ødmakd - som du ka læs mg m om på d følgd sd. kab og bædygghd. Fomål md pojk ha væ a gav j gæs og poll gæs. Pojk blv god modag, g a abjd vd md bl.a. bædygghd og væskab f, hvs du vælg BusssPaskab hos VsAalbog. jysk asøgg l Rgo Nodjyllads Væksfoum mødkomms. PROFILERNG I LANDETS STÆRKESTE E-REJSEMAGASIN VsAalbog.com Magaz Damaks sæks -jsmagas spægfyld md opda spao l god oplvls vos by og go. Magas gv mulghd fo a skab du æ lao md læs fom af vdo, podcass og kk mds ol bookg af op d poduk. M d poll gæs modag VsAalbog.com Magaz dk ds dbakk hv 4. måd, og som BusssPa få du aulgvs poflg magas. FLERE INTERNATIONALE FLYRUTER TIL NORDJYLLAND Aalbog Lufhav ha væ væks lag pod, gæs glad fo lufhav, og fl vælg a js l og fa Aalbog Lufhav. Tds jsbach, a fl gæs vælg ko f md hug og bkvm aspod. Ikk dso md udgø flyus Nodjyllad ku 2% af vos gæs. Rs komm hl md ad aspofom. Spøgsmål dfo, hvad usm Nodjyllad ka gø fo a lækk du fl flyu og dmd også gæs l vos go. V øsk a sæ fokus på lufhavs uudvklg. DETTE VIL VI BL.A. GØRE VED AT: - udvkl vsopakk, dholdd bl.a. fomaosvdo om vos go. - sæ fokus på, a vos poduk skal væ bookba. - kolægg d kssd afsægskaal, som gv gæs mulghd fo a book s js. VI BRINGER DE GODE HISTORIER TIL PRESSEN Hos VsAalbog abjd v md pss på fl vau og ka dmd pomov dsao båd som f- og kofcdsao. Samdg pomov v vos BusssPas yhd. PROJEKTETS AKTIVITETER Ddk PR-poal på vsaalbog.com md mdakv, yhd og baggudsfomao. Som BusssPa ha du mulghd fo a få d pssmddlls kspo va d poal. VsAalbog så øvg bag mg akv pssdsas f. fusm-sgm. D ka du læs m om ud hhv. Sobyf og Hav, Kys & Nau.

10 BusssPa Hav, kys & au KONTAKTPERSON Km Ry Js DsaosDsg Hav, kys & au Kysomåd - og sælg øskys - syd og bobl sommmåd md us fa æ og fj. Damaks ms bøvlg sad, uk og uspol au, god campgplads og gos søs sammhægd sommhusomåd blo ogl af d lm, som df d so usomåd. M folks jsva æd sg, og kav og fovg l foplvls blv fl og sø. D udfodg gæld kk mds fo kysomåd. D so udfodg lgg dls a skab fælls og m kla df fudam fo d fmdg udvklg af sælg øskys og dls a skab gobud fo a folæg sæso. Som BusssPa d fo Hav, kys & au ha du mulghd fo a sø og gag dg d udvklgspocs, som VsAalbog ha væksa md hblk på a syk øskyss oplvlsspofl. Dudov du md l a makdsfø øskys ov fo us, pss, vos samabjdspa og d uopaø og d, d hv dag aspo gæs l Nodjyllad. D afgød, a v sylg som dsao og samabjd gø vos yds l, a øskys fmså som spædd og aakv sd a bsøg. STØRRE FOKUS PÅ DET TYSKE MARKED BL.A. TYSK E-MAGASIN Tysk lsk hav, sad og d o, d op kdg fo øskys. Du ka blv dl af vos makdsføg, å v 2010 gø sø dsas fo a makdsfø øskys ov fo d ysk fhusgæs - ksmplvs va pssomal, ol makdsføgslag ll va vos ysk ol magas. ØSTKYSTEN I MEDIERNE - MÅSKE ER DU MED V sammsæ pogam ud fa joualss øsk og søg fo, a d få bd kdskab l øskys. V md l a lækk jouals fa sæ Damak, Nog, Svg, Tysklad og Eglad så væ kla md d hso, hvs du få bsøg.

11 DU BLIVER MARKEDSFØRT PÅ FLERE MARKEDER VsAalbog ha æ samabjd md VsNodjyllad (VNJ), og samabjd makdsfø v Aalbog og Nodjyllad som skø fdsao fo båd bø og voks Damak, Nog, Svg, Tysklad og Eglad. DESTINATIONSUDVIKLING UDVIKLING AF ØSTKYSTENS HAVNE I samabjd md Aalbog Kommu gagsæ v udvklgspojk på øskyss f hav. V ha udvkl Hou Søsposc som dmopojk fo øvg hav md mulghd fo a lj joll, kao, kajakk m.v. V vl også fosa abjd fo podukudvklg af hav på øskys. BEDRE ADGANG TIL NATUREN V udvkl gø fobdls. Spo md Od ygsækk fomdlgspojk, v ha gmfø samabjd md Aalbog Kommus auvjld. V åd ov 24 ygsækk fuld udsy md GPS, I-pod, fuglkkk. Næs å vl v udvkl d bds gud l oplvls au, øskys ogsd ha s. Dalj ko l vadu, cyklu, lysfsk c. UDVIKLING AF GREEN CARD I 2011 gmfø v aso-o-go pojk, som saml hvvs usm om fælls sylggøls af øskyss oplvlsslbud. I cka 8 ug ud fo højsæso fosys gæs md ko, som gv adgag l bsøg hos ækk akv / aako på øskys. D poduk gv hl y mulghd fo fælls makdsføg af øskys, hvo hvv ha mulghd fo a væ md. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Makdsføg VNJs magas MNodjyllad Makdsføg VNJs ko ov Nodjyllad Fælls aocg osk, svsk og dask md Imagkampag Nog, Svg og Tysklad Dlagls på VsDmak Oslos so Damaksv på Ak Bygg Pssakv fohold l udladsk og dask pss Nyhdsbv og vls l VsDmaks makdskoo Nog, Svg, Tysklad og Eglad BUSINESSPARTNER FORDELE: D vksomhd fokus og pæss, å v skal sammsæ aoc, skv akl ll udabjd pogamm l pssjs. I fællsskab byd v gæs og pss vlkomm l vos omåd, så d få god oplvls md hjm bagag! FÆRGERUTER / TUROPERATØRER Fæg fag hv å mag osk og svsk gæs l ladsdl. Kokuc om gæs sgd, og dfo hold v æ koak md d og ha kosa fokus på sæk samabjd. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Makdsføg Nog og Svg 3 ålg yhdsbv l uopaø Ipu l og opdag af omal af Aalbog på d foskllg hjmmsd V v sælg på podukkdskabsu BUSINESSPARTNER FORDELE D vksomhd fokus og pæss, å v skal sammsæ aoc, skv akl ll udabjd pogamm l podukkdskabsu. I fællsskab byd v gæs og pss vlkomm l vos omåd, og gv dm opda dblk øskyss mag oplvls. GODE TILBUD OM ANNONCERING Som BusssPa d fo Hav, kys og au ka v va VsNodjyllad lbyd aocg l mg fodlagg ps fobdls md sællæg l ladsdækkd avs og magas. EN DAG PÅ ØSTKYSTEN - NY GUIDE TIL FORENINGSLIVET V udvkl gud md spao l god oplvls og akv på øskys fo sø gupp. Gud dsbus l cka 400 busopaø og fog, sæ ældfog Nodjyllad. DET SKER PÅ ØSTKYSTEN -AKTIVITETSGUIDE Somm gm udgv v akvskald på hhv. ysk og dask md ovsg ov ugs akv på hl øskys. Som BusssPa ha du mulghd fo a få sælg fmædd kspog d populæ md.

12 BusssPa Sobyf KONTAKTPERSON Cah Bllud Kallhaug ll DsaosDsg Sobyf Aalbog byd hv å mag gæs vlkomm l hlg sobysmg, d båd v l oplvls af hsosk, gasoomsk og kulul kaak. Og kk ok md d, så lgg d bds sad og d smukks au ku skas fa bys pulsd lv. Som BusssPa Soby hos VsAalbog du md l a pæs Aalbog ov fo us, pss, vos samabjdspa og uopaø og d, d hv dag aspo gæs l Nodjyllad. I d hvo d so fokus på fobug, d afgød, a v sylg som dsao og samabjd gø vos yds l, a Aalbog og omg fmså som spædd og aakv sd a bsøg. V kd vos æms makd som Nog og Svg sædls god og d kd os. Ikk dso md skal v ophold kdskab l Aalbog, d lg u by vd udvklg. Nodmæd lsk a komm på bsøg, og v skal slvfølglg kyd ds u md y oplvls. Svsk lagsom bgyd a komm lbag, og h skal v samabjd øg dsas, sålds a v også fmd få bsøg af vos god abo. VsAalbog md, å Aalbog Lufhav babjd y makd. D dk u fa Lodo skal væ md l a sæ Aalbog på glæds ls ov jsmål, m samdg vl v fokus mod dask gæs, d ka by sg af d bllg og l lgæglg lufvj l Aalbog. E dsas, som du aulgvs md l a påvk og væ dl af som BusssPa Soby. FLERE KRYDSTOGTSKIBE PÅ HAVNEFRONTEN Md flo y havfo ka Aalbog sol modag æs ås kydsogskb. V ha æ samabjd md Aalbog Hav om a lækk fl skb l by og ha målsæg om a å skb ålg løb af få å. Samdg kood v aløb og søg fo, a kydsoggæs få god oplvls md sg hjm. ET STÆRKT NETVÆRK MED GOD SYNERGI V saml vos BusssPa d fo sobyf og mødmakd 4 gag om å. Du ka få glæd af væk, få sæk podukkdskab og væ md, å v sæ akull usmlad ma på agda.

13 Fælls aocg osk, svsk og dask md 3 ålg yhdsbv l uopaø og d DU BLIVER MARKEDSFØRT PÅ FLERE MARKEDER VsAalbog ha æ samabjd md VsNodjyllad (VNJ), og samabjd makdsfø v Aalbog og Nodjyllad som skø fdsao fo båd bø og voks Damak, Nog, Svg, Tysklad og Eglad. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Makdsføg VNJs magas MNodjyllad Makdsføg VNJs ko ov Nodjyllad FLYRUTER Aalbog Lufhav lækk løbd y flyu og -slskab. D åb mulghd fo a pæs Aalbog på makd, d lls lav gad ll sl kk ha væ ssa på gud af magld lgæglghd. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Lodo-Aalbog u makdsfø v samabjd md Nowga, VsDmak Lodo, VsNodjyllad og Aalbog Lufhav. V lækk glsk jouals, som md ds jsbskvls md l a øg kdskab l Aalbog og Nodjyllad. VsAalbog også md, å Aalbog Lufhav fobd sg på a lækk y u l Aalbog. BUSINESSPARTNER FORDELE: Du dgå aulg makdsføgsakv, hud kampag, vs ll vd bsøg af jouals og uopaø. V vl fællsskab makdsfø y u sam udvkl av f. pomovg af kssd. Imagkampag Nog, Svg og Tysklad Dlagls på VsDmak Oslos so Damaksv på Ak Bygg Pssakv fohold l udladsk og dask pss Nyhdsbv og vls l VsDmaks makdskoo Nog, Svg, Tysklad og Eglad BUSINESSPARTNER FORDELE: D vksomhd fokus og pæss, å v skal sammsæ aoc, skv akl ll udabjd pogamm l pssjs. I fællsskab byd v gæs og pss vlkomm l vos omåd, så d få god oplvls md hjm bagag! FÆRGERUTER / TUROPERATØRER Fæg fag hv å mag osk og svsk gæs l ladsdl. Kokuc om gæs sgd, og dfo hold v æ koak md d og ha kosa fokus på sæk samabjd. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Makdsføg Nog og Svg Ipu l og opdag af omal af Aalbog på d foskllg hjmmsd V v sælg på podukkdskabsu BUSINESSPARTNER FORDELE D vksomhd fokus og pæss, å v skal sammsæ aoc, skv akl ll udabjd pogamm l podukkdskabsu. I fællsskab byd v gæs og pss vlkomm l vos omåd, og gv dm opda dblk vos mag spædd poduk og oplvls. NÅR AALBORG BYDER VELKOMMEN Du dl af vos makdsføg og yhdsfomdlg fobdls md so vs Aalbog og omg såvl ov fo gæs som pss og ad lva samabjdspa. AALBORG I MEDIERNE - MÅSKE ER DU MED V sammsæ pogam ud fa joualss øsk og søg fo, a d mag jouals få bd kdskab l vos by og go. V md l a lækk jouals fa sæ Damak, Nog, Svg, Tysklad og Eglad - så væ kla md d hso, hvs du få bsøg. GODE TILBUD OM ANNONCERING Som BusssPa d fo Sobyf ka v va VsNodjyllad lbyd aocg l mg fodlagg ps fobdls md sællæg l ladsdækkd avs og magas.

14 BusssPa Mødmakd KONTAKTPERSON M Du Ads ll DsaosDsg Mødmakd Mødmakd udgø mg væslg dl af d usmæssg volum Aalbog - kk mds ud fa omsægsmæssg bagg. I æ samabjd md vos BusssPa d fo mødmakd fokus v hos VsAalbog pmæ vos dsas omkg påvkg af og opbakg l vos lokal væ, som ka mdvk l a ækk kofc og kogss l by. Iaoal ogasao vælg pmæ dsao ud fa faglg sysvkl. Bys vds- og foskgsmljø dfo VsAalbogs dgagsvkl l a lækk aoal kofc og kogss. V babjd øglpso, som ha mdlmskab af aoal ogasao. D d dk adgagsbll l a påvk d bsyls, d plac fmdg kofc og kogss. D kl fosk sålds af alafgød bydg fohold l babjdg af ogasao - og ku fosk ka påag sg væskab. D dsas ha vs mpod sula på fl fo, og som BusssPa d fo mødmakd du md l a udsø fosa maka sasg på væskabssag, lgsom du aulgvs få mulghd fo a få dl d kogss og kofc, d opsøgd abjd h l by. V ha bl.a. lfø afdlg md mdabjd, som 100% ddk l opsøgd salg. I d følgd ka du få dyk af d akv, v gmfø 2011 sam da dg ovblk ov d kok fodl, du få som BusssPa Mødmakd. VI HAR DIN VIRKSOMHED MED UNDER ARMEN D poduk pæss md ks og blld VsAalbogs bochumaal, d bugs som salgsvækøj vos opsøgd salg, på mss, udsllg, sma og wokshops. Dudov komm v fob md lva kud fobdls md s spcos. DU FÅR EN SÆRLIG OMTALE PÅ VISITAALBORG.COM/CONVENTION D poduk pæss md ks, blld, lk l hjmmsd og koakfomao på vos ddkd mødplalægg-s

15 INTERNATIONALE VÆRTSKABER - AALBORG SYGEHUS INTERNATIONALE VÆRTSKABER - AALBORG UNIVERSITET VsAalbog babjd mål pofsso og lko på Aalbog Uvs, som ha poal l a påag sg væskab fo vdskablg kofc. D abjd søs op af aockampag, yhdsbv, vs, bddgmaal og mg m. BusssPa-fodl: PREFERRED PARTNER D poduk få fmædd plads vos opsøgd salgsabjd og pæss ov fo poll væ kago Iaoal Væskab. NYHEDSMAIL Du ka få d yhd og lag pæs yhdsbv, d udsds o gag ålg l kap poll væ på Aalbog Uvs. ET STÆRKT NETVÆRK MED GOD SYNERGI V saml vos BusssPa d fo mødmakd 4 gag ålg. Ås føs pamød blv halvdagssma fbua md Lægssl på agda. Svd Ek Schmd (blad ad fa Pla B) vl gud os gm sø fosåls fo os slv og vos kud. D æs aagm vl blv mks af faglg dslag md fokus på msalg, væk og kdskab l hads poduk. Fom og dhold på ås akv vl afspjl d ss ds d fo mødmakd. Hvo d gv mg vs Soby og Mødpa samm. D sagsk samabjd md AAU ha vs mpod sula, hvofo d 2011 dlds lsvad abjd på Aalbog Syghus. Kompcpso udpgs samåd md ldls, hvof d opsøgd abjd ka gagsæs. D abjd søs op af aockampag, yhdsbv, vs, bddgmaal og mg m. BusssPa-fodl: PREFERRED PARTNER D poduk få fmædd plads vos opsøgd salgsabjd og pæss ov fo poll væ kago Iaoal Væskab. NYHEDSMAIL Du ka få d yhd og lag pæs yhdsbv, d udsds o gag ålg l d dfcd poll væ på Aalbog Syghus. NATIONALE KONGRESSER & KONFERENCER VsAalbog abjd mål på a få so dask ogasao og fog l a afhold ds åsmød, kofc m.v. Aalbog. Md gupp og cvs hvss dk l vos BusssPa, d ka mødkomm d øsk l kapac og svcs, som kud fspøg. BusssPa-fodl: PREFERRED PARTNER D poduk få fmædd plads vo opsøgd salgsabjd og pæss ov fo poll mødaagø kago Naoal Kud. PRÆSENTATION I EVENTS V pæs d vksomhd vd dlagls vs og s spcos fo dask mødkud. Dsud vos BusssPas pæs va VsAalbog på mds é aoal mødmss, og ha slv mulghd fo a dlag på sad. NYHEDSMAIL Du ka få yhd og lag pæs yhdsbv, d udsds o gag ålg l poll kud på d dask mødmakd. BUSINESS SEMINARS & MEETING EVENTS Som BusssPa d fo mødmakd blv du løbd fom om VsDmaks lbud og lag d fo Busss Smas & Mg Evs. Blad ad byd 2011 på lag på d svsk og osk makd md ffølgd s spco l bl.a. Nodjyllad. STOR ANALYSE AF MØDEMARKEDETS POTENTIALE VsDmak gmfø 2011 omfagsg aalys af mødmakd. VsAalbog ha lkøb dl af aalys, d afdækk Nodjyllad og Aalbog sæskl. Daa, d udov a afdækk d faksk omfag, ka bugs akv l a påvs hvvsusms poal såvl som polsk m.v. VI HOLDER DIG OPDATERET PÅ NYE TRENDS OG TENDENSER VsAalbog mdlm af MPI (Mg Pofssoals Iaoal) og ICCA (Iaoal Cogss & Covo Assocao). V søg hgm fo a hold dg opda på y ds og ds på d aoal kofcmakd. V vl løbd v dg md på MPI sma afhold Damak.

16 VIP-Pa KONTAKTPERSON Las Bch ll Så du vos bds ko Som VIP-Pa d vksomhd æms alld hos VsAalbog. Du ha aulgvs f valg fohold l samlg ydls, d lbyds d samld pakocp. BassPa BusssPa BusssPa Hav, kys & au Sobyf BusssPa Mødmakd Dsud lbyd v: ANNONCERING 1/1 sds aoc VsAalbog.com Magaz al 6 udgvls på hhv. dask, glsk og ysk SYNLIGGØRELSE Sælg ksklusv pomovg af d vksomhd vos IfoC VIP-Pas logo påyk psoals T-shs VsAalbogs IfoC NETWORKING VIP-Pa Wokshop md fokus på y ds og ds, udvklg og wokg UDVIKLING Tlbud om udvklg af os usfomao hos VIP-Pa Ekspog på D Rulld IfoC, d ykk fl l so vs, kogss m.v. VIP-PARTNERE 2010

17 WHAT S NEXT? Ja, v håb slvfølglg du ha lys l a gag dg som pa hos VsAalbog, og v vl dfo opfod dg l a udfyld vdlag koak og u d l os hugs mulg. Ha du spøgsmål, du vlkomm l a koak d koakpso, som agv fobdls md d kl paskabskago. Ps 2011 Ndfo ka du da dg ovblk ov ps fo hhv. aocg og hvvspaskab. All ps aulgvs x. moms. ANNONCERING, AALBORG GUIDE Udgvs ksmpla ERHVERVSPARTNERSKABER Som BusssPa d fo fl kago få du 10% aba Lll aoc 44,5 x 50 mm Mdum bd aoc 92,5 x 50 mm BassPa Mdum høj aoc 44,5 x 103,5 mm So aoc 92,5 x 103,5 mm 1/1 sds aoc 92,5 x 157 mm BusssPa Hav, kys & au BassPa 5.000,- BassPa + BusssPa, Hav, Kys & Nau ,- Lll aoc, 44,5 x 50 mm 5.800,- Mdum, høj aoc, 44,5 x 103,5 mm ,- Mdum, bd aoc 92,5 x 50 mm ,- So aoc 92,5 x 103,5 mm ,- 1/1 sds aoc, 92,5 x 157 mm ,- Bagsd, 1/1 sds aoc, 99,5 x 164 mm ,- ANNONCERING, VISITAALBORG.COM MAGAZINE Poflg Dcoy + Mcos, 6 ålg udg ,- 1/1 sds aoc, mulghd fo vdo m.v., 6 ål. udg ,- Øvg aocg - koak os fo a hø m om mulghd! BusssPa Sobyf BusssPa Mødmakd VIP-Pa BassPa + BusssPa, Sobyf ,- BassPa + BusssPa, Mødmakd ,- VIP-Pa ,-

18 P. V søg slvfølg BYAKTIVITETER V akv gagd mag akv Aalbog, bl.a. D Hm lg Tas byvadg, Kulua, Aalbog Rød og gudfogs u. Som d offcll usmfmmogasao fo Aalb lag ækk sø og md av og akv - som D dj s GENVEJEN TIL OPLEVELSER VsAalbog udbyd oplvlsspoduk AalbogCad, som gv gæs gas é l 14 aako, gas busaspo sam god aba. AALBORG BEERWALK V fosæ md d vllykkd kocp og sælg Aalbog Bwalk ks, som bså af smagglas og vouchs l 6 pubs. MOBIL TURISTINFO Vd so vs og ad spcll ljlghd ykk VsAalbog ud md mobl usfo md vos øjfaldd poscykl. TEMABROCHURER V poduc foskllg mabochu, bl.a. byvadg på g håd Nb - på hhv. dask, glsk og ysk. NIBE GUIDEDE BYVANDRINGER I sommmåd få us og bog mulghd fo sælg hsosk oplvls md d mag gudd byvadg Nb. AT DEN TURISTMÆSSIGE OMSÆTNING I AALBORG KOMMUNE ER PÅ 2,8 MILLIARDER, OG DERMED KUN OVERGÅS AF KØBENHAVN? AT DER ÅRLIGT OVERNATTER MERE END 1/2 MILLION GÆSTER PÅ AALBORGS HOTELLER?

19 S. lg fosa fo... og Kommu VsAalbog hl aulg gag dvkaf, som spagspa ll som paksk koodao. g bl.a. om: RÅVAREMARKED Ef å åvamakd alld suo Hals. D ha skab y lv l ovmakd og lækk us fa æ og fj. GODTFOLK & GALNINGE Spædd vadu Hals, hvo bys hso fomdls på uk måd af pofssoll skuspll. SPOR MED ORD Tus og lokal på øskys ka lj ygsæk md gps, -pod, kkk og aubøg og bgv sg ud på jag Spo md od. AALBORG SORTKRUDTFESTIVAL E hl dag øg og damp på Hals Skas. HALS FJORDFESTIVAL E hl dag md akv fo hl faml, hvo fokus på Lmfjod, floa og faua. LILLE VILDMOSE AKTIVITETSPROGRAMMER V saml fomao om akv l us, så båd aagø og us l fd had. AT ØSTKYSTEN ER NORDJYLLANDS STØRSTE SAMMENHÆNGENDE SOMMERHUSOMRÅDE MED CA SOMMERHUSE? AT EN KONFERENCEGÆST I GENNEMSNIT FORBRUGER CA ,- PR. DØGN? AT BESØGES AF GÆSTER ÅRLIGT, OG VÆKSTRATEN ER PÅ OVER 20 PROCENT?

20 VsAalbog A/S Øsågad Aalbog l IfoC Hals Tov Hals l IfoC Nb c/o Sølys Campg & Hyf Løgsøvj Nb l IfoC Lll Vldmos c/o Lll Vldmos C Bksøvj 16, Dokkdal 9280 Sovod l

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Vi vil vækst, værdi & værtskab

Vi vil vækst, værdi & værtskab Bliv partner hos os i 2013 Vi vil vækst, værdi & værtskab Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... VisitAalborg Kjellerups Torv 5, Niveau 13 9000 Aalborg tel. 9931 7500 info@visitaalborg.com

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - DE KRINGLEDE ORD

INDHOLDSFORTEGNELSE - DE KRINGLEDE ORD INDHOLDSFORTGNLS - D KRINGLD ORD Tyk på d Tyk på d Sa avd Sa avd X v d a d Sa avd - ld f jv Od av d d- ll - Fl pgav d d- ll - Od av d - Od av d - X v d - ll - Fd fjl d - ll - Klak fjl: lgg ll Klak fjl:

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Velkommen til Vækst + Værtskab - VisitAalborgs partnerkoncept for 2012!

Velkommen til Vækst + Værtskab - VisitAalborgs partnerkoncept for 2012! Kære erhvervspartner, Velkommen til Vækst + Værtskab - VisitAalborgs partnerkoncept for 2012! Konceptet bygger fortsat på gode og konstruktive aftaler om, hvad vi sammen kan forvente af hinanden. Og det

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00 CA Clary PPM Brugrvjldg l projksyrg Vrso 14.1.00 D dokumao, som omfar mbddd hjælpsysmr og lkrosk dsrbur maral, (hrfr kald Dokumao ), r udlukkd af formav karakr, og ka l hvr d ædrs llr lbagkalds af CA.

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge PSS - pa fo kkhd og udhd ENTREPRISE 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg Sækg Købhav Køg >>> Soød S Køg ovmb 23 Hovdaf Bag : Abjdpad abjdmjøogaao 2 Bag 2: Pojk ad 3 Bag 3: Byggpaddg 4 Bag 4: Tdpa 5 Bag 5: Fodg af

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER

ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER 2013 ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER 2 INDHOLDS- FORTEGNELSE 6 Flmakv 8 Flmlad akv 10 Flmuddannls 12 SVEND13 13 Vndn af ås SVEND13 14 Øvg akv å d gk 15 FlmFyn saml Fyn 16 Bsyls, Advsoy boad jkommunn 18

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Vi vil vækst, værdi & værtskab

Vi vil vækst, værdi & værtskab Bliv partner hos os i 2013 Vi vil vækst, værdi & værtskab Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... VisitAalborg Kjellerups Torv 5, Niveau 13 9000 Aalborg tel. 9931 7500 info@visitaalborg.com

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10 Få g d sfoo hos os S å sd 10 flsno sjl Vd øb f soooæds s F du 2,5 log få d c us + ch us f d cl 3 å. 2.095, d væ Rsslg No D5100 /18-105VR CMOS-blldsso DX-fo d 16,2 gxl Høj ISO-lysfølsohd 100-6400 ( udvds

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10 Få g d sfoo hos os S å sd 10 flsno sjl Vd øb f soooæds s F d 2,5 log få d c s + ch s f d cl 3 å. 2.095, d væ Rsslg No D5100 /18-105VR CMOS-blldsso DX-fo d 16,2 gxl Høj ISO-lysfølsohd 100-6400 ( dvds l

Læs mere

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

AALBORG KYST PARTNER 2016

AALBORG KYST PARTNER 2016 AALBORG KYST PARTNER 2016 SAMMEN SKABER VI YDERLIGERE VÆKST I TURISMEN VELKOMMEN SOM AALBORGKYST PARTNER 2016 Vækst & Værtskab FOR PARTNERE FOR IKKE-PARTNERE BasisPartner ANNONCERING ANNONCERING StorbyPartner

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

Østergade FERSK OKSEMØRBRAD PR. 1/2 KG. i Italien - D.O.C.G egnelse. komplimenterer ag frugt og sødme. MARTINI ASTI SPUMANTE Italien 75 cl.

Østergade FERSK OKSEMØRBRAD PR. 1/2 KG. i Italien - D.O.C.G egnelse. komplimenterer ag frugt og sødme. MARTINI ASTI SPUMANTE Italien 75 cl. od yå! STOR AFPUDSET OKSEMØRBRAD UDEN BIMØRBRAD 89 RØGET LAKS I SKIVER 19 139 Væ k 8 1,4-1, h vid 200 P. pakk OKSEMØRBRAD a s d i Yd i fohod i! bochu! biis Bys Max. 10 pk. p. kud. Hf pis 39, 23,00 i 40,-

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Effktvsrgr t 80 årgt prspktv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Ladsby Sølud 2016 Effktvsrgr paradgmt fra godt tl bdr 1 Hstorsk rds 81 år 1935: E astalt (md fast forsyg) 2016: E ladsby (på markdslgd vlkår) Bbor:

Læs mere

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året.

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året. Typaf obydg Opgav Layout obydg af agast, X-klusv, d udko 4 gag o åt. Mt bdag tl opgav Jg ha abjdt slvstædgt d opgav, ha væt budt af t fast layout ha væt dal d aoc sælg. Gl foato Pavalg Idsg. Dokutt Foat:198x270

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min.

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min. G A UD y-g... b V å Bgæ! Kc: 7 kg Dy Bgæ! Boch ovkmk P v. m 1 k.: 39 Kffmk Aom xc o Boch vkmk Vkmk WA28361N Kc: 7 kg Cfgg: 1400 o/m. Uk Hg 15 m., U/håvk, Fvk/k 10 ko 1150 w Uvg vmå 2 vmgm M kffmk 288,P

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber Global opvarmig: Saus for vors vid WG1 AR4 hovdbudskabr D global opvarmig r u ydlig; 13 af d 14 varms år sid isrummåligr bgyd mid i 1800-all, r forkomm id for d ss 14 år. Ol Bøssig Chriss Damarks Klimacr

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på www.kast-brand.dk Ny tangt at spll på EDBdstn Dt t spørgsmål om ær, når psonst sætt sg tl tastn for at lær dt d md EDB, fortæll Poul Brønnum. Samm md n andr psonst hjælp han ældr Brand md at blv klar tl

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere