Større omsætning og flere turiser, tak!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større omsætning og flere turiser, tak!"

Transkript

1 Sø omsæg og fl us, ak!

2 D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om, hvad v samm ka fov af had. Og d gg god udgagspuk fo a å vos fælls mål om a makdsfø og udvkl usm ms mulg. Gm d ss å ha v s god g på, a kojuku vd a vd, omd d gå lagsom, og poblm fa d aoal ks du kk løs. M ovagsall ha væ sgd hov somm, og passagall ha væ god hos luffasslskab og d, så d god gud l a væ foøsgsfuld. M d gø d kk al, fo ku gm sæk samabjd, hvo v kood dsas og ssouc ms mulg, få v d søs makdspåvkg, ovav udvklg og d bds sula md d mdl, v ha l ådghd. Hos VsAalbog vl v fosa g så spds fo d dsas. D fosa vos mål a dsg dsao, så v som by-, kys- og au-omåd fmså aakv d fo d fogsomåd og på d makd, hvo v ha d bds mulghd fo a skab fog fo d vksomhd. Pakocp dbæ fosa mulghd fo a vælg fa vos muko, så du få lg op d samabjdsafal, d pass l d vksomhd. Uas om d fokus på fgæs ll hvvsus, sadgæs ll byus. Samm md sæk am af dygg og gagd mdabjd byd v på d følgd sd vlkomm l bd vf af mulghd D vao l samabjd, som ka gv væks på budlj - også d vksomhd! Hlg Søgaad Dkø

3 - vos msso! SALG & MARKEDSFØRING UDVIKLING & RÅDGIVNING SERVICE & NETVÆRK

4

5 VsAalbog à la ca BassPa BusssPa Hav, kys & au BusssPa Sobyf BusssPa Mødmakd VIP-Pa

6 BassPa KONTAKTPERSON Pll Ludgaad Js Sa på sæk samabjd D skal som bkd mds o l samabjd - og g fl! D ha ald væ flosof bag VsAalbogs måd a abjd på - og såda vl d også væ fmd. BassPakocp sædls aakv lbud l dg, som ss sylghd ov fo us, fø d komm, m føs og fmms ms d h. D samdg sæk fudam fo dg, som g vl volvs ydlg VsAalbogs mag pojk sam spædd av og akv. BassPakocp blv skud gag 2010, og blv gg so succs. D føs å ha bl.a. bud på sælg kspog af vos BassPa på hvo v g 2010 ha slå kod aal bsøgd. BassPa ha også modag Wha s O kald md all so vs vos by og go vækøj som gg mag af vos pa glad fo. I 2011 kø v vd md d god og succsfuld lm fa BassPakocp 2010, m ha også gv plads l y av. EKSKLUSIV SYNLIGHED AF DIN VIRKSOMHED Som BassPa ha du mulghd fo a få op d vksomhd sælg pofl vos IfoC. Vos fomaosmdabjd vl løbd abfal d vksomhd l d m d us, som hv å bsøg vos IfoC. VI HOLDER DIG OPDATERET ÅRET RUNDT Md vos ukk ol svc My VsAalbog ha du uk mulghd fo a hold dg opda på al, d sk usmbach. Samdg d mulg a lføj op d favosd, så du hl d ka hold dg ajou md lva sof, som du ha sælg ss fo.

7 D U FÅ RC R O S I T E MI.COM D I T E G.EVTI S I TA A L B O R G s på vo ha o a PÅ W W W g s m ål k pæ u a lbog.com, so. å f d h a s k som søgd D v wbs w w w.v.000 b pva d æ l æk, sålds, v popu m d å h. k u s o fo f.ksog café pss føs. d v a g sk, y sk A ll vsg ll saus pæsao hv. da l ld, h å a p a p s ov d k a vos k k b g bsk vaf d g upla læg u 3 a f l, s m p o p a,o googl m sao s g D pælsk, fa kaoplysd og -ma l,l gæsbog. og g l d hjmm sam v u a bl.a.om. l g å s fm l k g d ak.c m k a sag w w w.v sd o a s o ETER D pæodjyl lad.d k A K T I V I T komm E N I s D.v F AALBORG www s d fo a IGHED A D E S Y N L f å du mu lghom pomov N E K K Æ s D b a, S k D s N A L g k ampag com,. BassPa Md pus l 4 ål w.v saa lbogd.d k Rsaua & café a w l d l m på w sodjy com. w w w.v sdmak..v og w w w Ispao l f Aalbog Nodjyllads hovdsad 2010 Gas AALBORG Gall Kusmusum Kusudsllg Kushådvæk Kus & kushådvæk AALBORG WHAT S ON KALENDER Du få yk vkald fo 2011, så du ald ha ovblk ov d sø akv og bgvhd by og go. Kald abjdsdskab, du vl ku gø bug af d plalægg af vagpla, akv md m Gas Pvadkvag Campg Vadhjm Hol BudgOvag D I V I S IU E R M E D M I N IT-A A L B O R G S GUIDE S v k Som Bas 2010 Gas s so fl m hd blpa v af Vs v om l d m a bas A a lbogsa l l l d m p -g opu læ D d u d s. vos sbu IfoC s bl. ov a. v a a o gssdg bys. KING R O W N E T a l l gglg v g a lbo l hy, Vs Aa agm fo P Basswok ga mu lghddé v g k slg, d g gsudv å væs af fa g pu phd. o k som v DU FÅR ET SMART DISPLAY MED AALBORG GUIDEN DU BLIVER MEDLEM AF TURISTFORENINGEN V fosy dg md hady dsplay md AalbogGud, og søg aulgvs fo løbd supplg af gud. Som BassPa du auomask mdlm af usfog Aalbog, Hals ll Nb - f d g valg. Vos guds god svc l d gæs/kud. Dvd sø du akv d av, som d lokal usfog så spds fo. G U D D AR AT I S NNELS To ga g å E udva l lbyd Vlg - foå g daf mp snodjy og få l la c f o u mak dsfø bl.a. væ dv k lgsd I T- o g, komsk ab, ld k us g wb opmmu k a ls, Vs A g. o, a Bass lbog søg Pa dla f å fo, a a l l g l s lbu k us dss d. VI SES I NORDKRAFT FRA MARTS 2011 Fa mas 2011 fly VsAalbog og IfoC Aalbog Nodkaf. Md dss y omgvls md Aalbogs kulull cum, få v y mulghd fo kspog af d vksomhd ov fo us, gæs og ad bsøgd Nodkaf. V glæd os!

8 BusssPa Hav, kys & au Busss Soby V dsg d - så du ka udvk DINE TILBUD PÅ NORDJYLLANDS ONLINE MARKEDSPLADS Som BusssPa ha du mulghd fo a få d lbud vs på makdsplads på www. vsodjyllad.dk og ad odjysk usmss. VsAalbog s d som af s fomms opgav a dsg vos Hvs v skal lykks md d opgav, så kæv d kos m d kæv også, a vos dsas koods og løfs æ Hvs du øsk a spll cal oll d fosa udvklg og makdsføg V op md kago - Hav, Kys & Nau, Sobyf og M I 2010 påbgyd v dsud vægåd pojk d fo bl.a. væs som pa vd a høj ss fo vos dsao fa vos m d fl udvklgsmulghd pojk, hvofo v væl D ha du u mulghd fo a blv du sø dl a Omfag af dsåd pojk afhæg af, om d fælls od UDVIKLING AF BÆREDYGTIGE OPLEVELSESKONCEPTER I 2010 havd v fokus på d lag, d alld bædygg vos dsao. Nu øsk v a udvkl y bædygg oplvlsskocp l gav fo vos gæs. Idé, a v gm væk skal udvkl ogl sæk oplvlsskocp, d ka væ md l a gv vos dsao subsas og mg. V skal samm df fælls fosåls af bædygghd og abjd ud fa holdg om: hvad ka bædygghd gø fo m vksomhd modsæg l hvad ka vksomhd gø fo bædygghd. Sålds a bædygghd på sg g skull mdvk l a skab sylg sula og m ovskud på budlj. SOM NETVÆRKSDELTAGER FORVENTER VI, AT DU ER MED TIL: - a gmfø bædygg foadg, d bas på sud fouf og kk lgo. - a mdvk som ambassadø fo d holdg, d og kk mds sula, d komm l vd fobdls md væks abjd. - a bdag l a skab og søsæ ogl y, sæk bædygg oplvlsskocp. Blv dl af væk, d udvkl bædygg oplvlsskocp! DET GÆSTFRI NORDJYLLAND 2.0 I 2010 lacd v væskabskass l cposchf og cpos. D blv posv modag og flg bug. M v sopp kk h. Skal vos dsao væ VÆRTENSKLASSE, æll d god væ også sauaø, j, aako, bog m.fl. Idé, a v udabjd kla sag bag væskabsak, hvol d kys bgbsvd og vækøjsappaa. VÆRTSKABSPROJEKTET OMFATTER BL.A.: - uddals. - ablg af væskabskops, hvo mdlmm ka fug som ambassadø. - ablg af M h Das pogam. - udbygg af væskabskass fa 2010, sålds d ka å ud l bd målgupp som f.ks. sauaø og aako. - opfølgg på ovagssds avdls af væskabskass, som blv oduc somm 2010.

9 Pa f BusssPa Mødmakd sao l d fog dsao, så du fl gæs få lys l a oplv vos by og go. a fokus på makdsføg og udvklg af vos poduk, samspl md d hvvslv, som lv af a svc gæs. af vos dao, så skal du gag dg som BusssPa hos VsAalbog. ødmakd - som du ka læs mg m om på d følgd sd. kab og bædygghd. Fomål md pojk ha væ a gav j gæs og poll gæs. Pojk blv god modag, g a abjd vd md bl.a. bædygghd og væskab f, hvs du vælg BusssPaskab hos VsAalbog. jysk asøgg l Rgo Nodjyllads Væksfoum mødkomms. PROFILERNG I LANDETS STÆRKESTE E-REJSEMAGASIN VsAalbog.com Magaz Damaks sæks -jsmagas spægfyld md opda spao l god oplvls vos by og go. Magas gv mulghd fo a skab du æ lao md læs fom af vdo, podcass og kk mds ol bookg af op d poduk. M d poll gæs modag VsAalbog.com Magaz dk ds dbakk hv 4. måd, og som BusssPa få du aulgvs poflg magas. FLERE INTERNATIONALE FLYRUTER TIL NORDJYLLAND Aalbog Lufhav ha væ væks lag pod, gæs glad fo lufhav, og fl vælg a js l og fa Aalbog Lufhav. Tds jsbach, a fl gæs vælg ko f md hug og bkvm aspod. Ikk dso md udgø flyus Nodjyllad ku 2% af vos gæs. Rs komm hl md ad aspofom. Spøgsmål dfo, hvad usm Nodjyllad ka gø fo a lækk du fl flyu og dmd også gæs l vos go. V øsk a sæ fokus på lufhavs uudvklg. DETTE VIL VI BL.A. GØRE VED AT: - udvkl vsopakk, dholdd bl.a. fomaosvdo om vos go. - sæ fokus på, a vos poduk skal væ bookba. - kolægg d kssd afsægskaal, som gv gæs mulghd fo a book s js. VI BRINGER DE GODE HISTORIER TIL PRESSEN Hos VsAalbog abjd v md pss på fl vau og ka dmd pomov dsao båd som f- og kofcdsao. Samdg pomov v vos BusssPas yhd. PROJEKTETS AKTIVITETER Ddk PR-poal på vsaalbog.com md mdakv, yhd og baggudsfomao. Som BusssPa ha du mulghd fo a få d pssmddlls kspo va d poal. VsAalbog så øvg bag mg akv pssdsas f. fusm-sgm. D ka du læs m om ud hhv. Sobyf og Hav, Kys & Nau.

10 BusssPa Hav, kys & au KONTAKTPERSON Km Ry Js DsaosDsg Hav, kys & au Kysomåd - og sælg øskys - syd og bobl sommmåd md us fa æ og fj. Damaks ms bøvlg sad, uk og uspol au, god campgplads og gos søs sammhægd sommhusomåd blo ogl af d lm, som df d so usomåd. M folks jsva æd sg, og kav og fovg l foplvls blv fl og sø. D udfodg gæld kk mds fo kysomåd. D so udfodg lgg dls a skab fælls og m kla df fudam fo d fmdg udvklg af sælg øskys og dls a skab gobud fo a folæg sæso. Som BusssPa d fo Hav, kys & au ha du mulghd fo a sø og gag dg d udvklgspocs, som VsAalbog ha væksa md hblk på a syk øskyss oplvlsspofl. Dudov du md l a makdsfø øskys ov fo us, pss, vos samabjdspa og d uopaø og d, d hv dag aspo gæs l Nodjyllad. D afgød, a v sylg som dsao og samabjd gø vos yds l, a øskys fmså som spædd og aakv sd a bsøg. STØRRE FOKUS PÅ DET TYSKE MARKED BL.A. TYSK E-MAGASIN Tysk lsk hav, sad og d o, d op kdg fo øskys. Du ka blv dl af vos makdsføg, å v 2010 gø sø dsas fo a makdsfø øskys ov fo d ysk fhusgæs - ksmplvs va pssomal, ol makdsføgslag ll va vos ysk ol magas. ØSTKYSTEN I MEDIERNE - MÅSKE ER DU MED V sammsæ pogam ud fa joualss øsk og søg fo, a d få bd kdskab l øskys. V md l a lækk jouals fa sæ Damak, Nog, Svg, Tysklad og Eglad så væ kla md d hso, hvs du få bsøg.

11 DU BLIVER MARKEDSFØRT PÅ FLERE MARKEDER VsAalbog ha æ samabjd md VsNodjyllad (VNJ), og samabjd makdsfø v Aalbog og Nodjyllad som skø fdsao fo båd bø og voks Damak, Nog, Svg, Tysklad og Eglad. DESTINATIONSUDVIKLING UDVIKLING AF ØSTKYSTENS HAVNE I samabjd md Aalbog Kommu gagsæ v udvklgspojk på øskyss f hav. V ha udvkl Hou Søsposc som dmopojk fo øvg hav md mulghd fo a lj joll, kao, kajakk m.v. V vl også fosa abjd fo podukudvklg af hav på øskys. BEDRE ADGANG TIL NATUREN V udvkl gø fobdls. Spo md Od ygsækk fomdlgspojk, v ha gmfø samabjd md Aalbog Kommus auvjld. V åd ov 24 ygsækk fuld udsy md GPS, I-pod, fuglkkk. Næs å vl v udvkl d bds gud l oplvls au, øskys ogsd ha s. Dalj ko l vadu, cyklu, lysfsk c. UDVIKLING AF GREEN CARD I 2011 gmfø v aso-o-go pojk, som saml hvvs usm om fælls sylggøls af øskyss oplvlsslbud. I cka 8 ug ud fo højsæso fosys gæs md ko, som gv adgag l bsøg hos ækk akv / aako på øskys. D poduk gv hl y mulghd fo fælls makdsføg af øskys, hvo hvv ha mulghd fo a væ md. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Makdsføg VNJs magas MNodjyllad Makdsføg VNJs ko ov Nodjyllad Fælls aocg osk, svsk og dask md Imagkampag Nog, Svg og Tysklad Dlagls på VsDmak Oslos so Damaksv på Ak Bygg Pssakv fohold l udladsk og dask pss Nyhdsbv og vls l VsDmaks makdskoo Nog, Svg, Tysklad og Eglad BUSINESSPARTNER FORDELE: D vksomhd fokus og pæss, å v skal sammsæ aoc, skv akl ll udabjd pogamm l pssjs. I fællsskab byd v gæs og pss vlkomm l vos omåd, så d få god oplvls md hjm bagag! FÆRGERUTER / TUROPERATØRER Fæg fag hv å mag osk og svsk gæs l ladsdl. Kokuc om gæs sgd, og dfo hold v æ koak md d og ha kosa fokus på sæk samabjd. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Makdsføg Nog og Svg 3 ålg yhdsbv l uopaø Ipu l og opdag af omal af Aalbog på d foskllg hjmmsd V v sælg på podukkdskabsu BUSINESSPARTNER FORDELE D vksomhd fokus og pæss, å v skal sammsæ aoc, skv akl ll udabjd pogamm l podukkdskabsu. I fællsskab byd v gæs og pss vlkomm l vos omåd, og gv dm opda dblk øskyss mag oplvls. GODE TILBUD OM ANNONCERING Som BusssPa d fo Hav, kys og au ka v va VsNodjyllad lbyd aocg l mg fodlagg ps fobdls md sællæg l ladsdækkd avs og magas. EN DAG PÅ ØSTKYSTEN - NY GUIDE TIL FORENINGSLIVET V udvkl gud md spao l god oplvls og akv på øskys fo sø gupp. Gud dsbus l cka 400 busopaø og fog, sæ ældfog Nodjyllad. DET SKER PÅ ØSTKYSTEN -AKTIVITETSGUIDE Somm gm udgv v akvskald på hhv. ysk og dask md ovsg ov ugs akv på hl øskys. Som BusssPa ha du mulghd fo a få sælg fmædd kspog d populæ md.

12 BusssPa Sobyf KONTAKTPERSON Cah Bllud Kallhaug ll DsaosDsg Sobyf Aalbog byd hv å mag gæs vlkomm l hlg sobysmg, d båd v l oplvls af hsosk, gasoomsk og kulul kaak. Og kk ok md d, så lgg d bds sad og d smukks au ku skas fa bys pulsd lv. Som BusssPa Soby hos VsAalbog du md l a pæs Aalbog ov fo us, pss, vos samabjdspa og uopaø og d, d hv dag aspo gæs l Nodjyllad. I d hvo d so fokus på fobug, d afgød, a v sylg som dsao og samabjd gø vos yds l, a Aalbog og omg fmså som spædd og aakv sd a bsøg. V kd vos æms makd som Nog og Svg sædls god og d kd os. Ikk dso md skal v ophold kdskab l Aalbog, d lg u by vd udvklg. Nodmæd lsk a komm på bsøg, og v skal slvfølglg kyd ds u md y oplvls. Svsk lagsom bgyd a komm lbag, og h skal v samabjd øg dsas, sålds a v også fmd få bsøg af vos god abo. VsAalbog md, å Aalbog Lufhav babjd y makd. D dk u fa Lodo skal væ md l a sæ Aalbog på glæds ls ov jsmål, m samdg vl v fokus mod dask gæs, d ka by sg af d bllg og l lgæglg lufvj l Aalbog. E dsas, som du aulgvs md l a påvk og væ dl af som BusssPa Soby. FLERE KRYDSTOGTSKIBE PÅ HAVNEFRONTEN Md flo y havfo ka Aalbog sol modag æs ås kydsogskb. V ha æ samabjd md Aalbog Hav om a lækk fl skb l by og ha målsæg om a å skb ålg løb af få å. Samdg kood v aløb og søg fo, a kydsoggæs få god oplvls md sg hjm. ET STÆRKT NETVÆRK MED GOD SYNERGI V saml vos BusssPa d fo sobyf og mødmakd 4 gag om å. Du ka få glæd af væk, få sæk podukkdskab og væ md, å v sæ akull usmlad ma på agda.

13 Fælls aocg osk, svsk og dask md 3 ålg yhdsbv l uopaø og d DU BLIVER MARKEDSFØRT PÅ FLERE MARKEDER VsAalbog ha æ samabjd md VsNodjyllad (VNJ), og samabjd makdsfø v Aalbog og Nodjyllad som skø fdsao fo båd bø og voks Damak, Nog, Svg, Tysklad og Eglad. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Makdsføg VNJs magas MNodjyllad Makdsføg VNJs ko ov Nodjyllad FLYRUTER Aalbog Lufhav lækk løbd y flyu og -slskab. D åb mulghd fo a pæs Aalbog på makd, d lls lav gad ll sl kk ha væ ssa på gud af magld lgæglghd. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Lodo-Aalbog u makdsfø v samabjd md Nowga, VsDmak Lodo, VsNodjyllad og Aalbog Lufhav. V lækk glsk jouals, som md ds jsbskvls md l a øg kdskab l Aalbog og Nodjyllad. VsAalbog også md, å Aalbog Lufhav fobd sg på a lækk y u l Aalbog. BUSINESSPARTNER FORDELE: Du dgå aulg makdsføgsakv, hud kampag, vs ll vd bsøg af jouals og uopaø. V vl fællsskab makdsfø y u sam udvkl av f. pomovg af kssd. Imagkampag Nog, Svg og Tysklad Dlagls på VsDmak Oslos so Damaksv på Ak Bygg Pssakv fohold l udladsk og dask pss Nyhdsbv og vls l VsDmaks makdskoo Nog, Svg, Tysklad og Eglad BUSINESSPARTNER FORDELE: D vksomhd fokus og pæss, å v skal sammsæ aoc, skv akl ll udabjd pogamm l pssjs. I fællsskab byd v gæs og pss vlkomm l vos omåd, så d få god oplvls md hjm bagag! FÆRGERUTER / TUROPERATØRER Fæg fag hv å mag osk og svsk gæs l ladsdl. Kokuc om gæs sgd, og dfo hold v æ koak md d og ha kosa fokus på sæk samabjd. AKTIVITETERNE OMFATTER BL.A.: Makdsføg Nog og Svg Ipu l og opdag af omal af Aalbog på d foskllg hjmmsd V v sælg på podukkdskabsu BUSINESSPARTNER FORDELE D vksomhd fokus og pæss, å v skal sammsæ aoc, skv akl ll udabjd pogamm l podukkdskabsu. I fællsskab byd v gæs og pss vlkomm l vos omåd, og gv dm opda dblk vos mag spædd poduk og oplvls. NÅR AALBORG BYDER VELKOMMEN Du dl af vos makdsføg og yhdsfomdlg fobdls md so vs Aalbog og omg såvl ov fo gæs som pss og ad lva samabjdspa. AALBORG I MEDIERNE - MÅSKE ER DU MED V sammsæ pogam ud fa joualss øsk og søg fo, a d mag jouals få bd kdskab l vos by og go. V md l a lækk jouals fa sæ Damak, Nog, Svg, Tysklad og Eglad - så væ kla md d hso, hvs du få bsøg. GODE TILBUD OM ANNONCERING Som BusssPa d fo Sobyf ka v va VsNodjyllad lbyd aocg l mg fodlagg ps fobdls md sællæg l ladsdækkd avs og magas.

14 BusssPa Mødmakd KONTAKTPERSON M Du Ads ll DsaosDsg Mødmakd Mødmakd udgø mg væslg dl af d usmæssg volum Aalbog - kk mds ud fa omsægsmæssg bagg. I æ samabjd md vos BusssPa d fo mødmakd fokus v hos VsAalbog pmæ vos dsas omkg påvkg af og opbakg l vos lokal væ, som ka mdvk l a ækk kofc og kogss l by. Iaoal ogasao vælg pmæ dsao ud fa faglg sysvkl. Bys vds- og foskgsmljø dfo VsAalbogs dgagsvkl l a lækk aoal kofc og kogss. V babjd øglpso, som ha mdlmskab af aoal ogasao. D d dk adgagsbll l a påvk d bsyls, d plac fmdg kofc og kogss. D kl fosk sålds af alafgød bydg fohold l babjdg af ogasao - og ku fosk ka påag sg væskab. D dsas ha vs mpod sula på fl fo, og som BusssPa d fo mødmakd du md l a udsø fosa maka sasg på væskabssag, lgsom du aulgvs få mulghd fo a få dl d kogss og kofc, d opsøgd abjd h l by. V ha bl.a. lfø afdlg md mdabjd, som 100% ddk l opsøgd salg. I d følgd ka du få dyk af d akv, v gmfø 2011 sam da dg ovblk ov d kok fodl, du få som BusssPa Mødmakd. VI HAR DIN VIRKSOMHED MED UNDER ARMEN D poduk pæss md ks og blld VsAalbogs bochumaal, d bugs som salgsvækøj vos opsøgd salg, på mss, udsllg, sma og wokshops. Dudov komm v fob md lva kud fobdls md s spcos. DU FÅR EN SÆRLIG OMTALE PÅ VISITAALBORG.COM/CONVENTION D poduk pæss md ks, blld, lk l hjmmsd og koakfomao på vos ddkd mødplalægg-s

15 INTERNATIONALE VÆRTSKABER - AALBORG SYGEHUS INTERNATIONALE VÆRTSKABER - AALBORG UNIVERSITET VsAalbog babjd mål pofsso og lko på Aalbog Uvs, som ha poal l a påag sg væskab fo vdskablg kofc. D abjd søs op af aockampag, yhdsbv, vs, bddgmaal og mg m. BusssPa-fodl: PREFERRED PARTNER D poduk få fmædd plads vos opsøgd salgsabjd og pæss ov fo poll væ kago Iaoal Væskab. NYHEDSMAIL Du ka få d yhd og lag pæs yhdsbv, d udsds o gag ålg l kap poll væ på Aalbog Uvs. ET STÆRKT NETVÆRK MED GOD SYNERGI V saml vos BusssPa d fo mødmakd 4 gag ålg. Ås føs pamød blv halvdagssma fbua md Lægssl på agda. Svd Ek Schmd (blad ad fa Pla B) vl gud os gm sø fosåls fo os slv og vos kud. D æs aagm vl blv mks af faglg dslag md fokus på msalg, væk og kdskab l hads poduk. Fom og dhold på ås akv vl afspjl d ss ds d fo mødmakd. Hvo d gv mg vs Soby og Mødpa samm. D sagsk samabjd md AAU ha vs mpod sula, hvofo d 2011 dlds lsvad abjd på Aalbog Syghus. Kompcpso udpgs samåd md ldls, hvof d opsøgd abjd ka gagsæs. D abjd søs op af aockampag, yhdsbv, vs, bddgmaal og mg m. BusssPa-fodl: PREFERRED PARTNER D poduk få fmædd plads vos opsøgd salgsabjd og pæss ov fo poll væ kago Iaoal Væskab. NYHEDSMAIL Du ka få d yhd og lag pæs yhdsbv, d udsds o gag ålg l d dfcd poll væ på Aalbog Syghus. NATIONALE KONGRESSER & KONFERENCER VsAalbog abjd mål på a få so dask ogasao og fog l a afhold ds åsmød, kofc m.v. Aalbog. Md gupp og cvs hvss dk l vos BusssPa, d ka mødkomm d øsk l kapac og svcs, som kud fspøg. BusssPa-fodl: PREFERRED PARTNER D poduk få fmædd plads vo opsøgd salgsabjd og pæss ov fo poll mødaagø kago Naoal Kud. PRÆSENTATION I EVENTS V pæs d vksomhd vd dlagls vs og s spcos fo dask mødkud. Dsud vos BusssPas pæs va VsAalbog på mds é aoal mødmss, og ha slv mulghd fo a dlag på sad. NYHEDSMAIL Du ka få yhd og lag pæs yhdsbv, d udsds o gag ålg l poll kud på d dask mødmakd. BUSINESS SEMINARS & MEETING EVENTS Som BusssPa d fo mødmakd blv du løbd fom om VsDmaks lbud og lag d fo Busss Smas & Mg Evs. Blad ad byd 2011 på lag på d svsk og osk makd md ffølgd s spco l bl.a. Nodjyllad. STOR ANALYSE AF MØDEMARKEDETS POTENTIALE VsDmak gmfø 2011 omfagsg aalys af mødmakd. VsAalbog ha lkøb dl af aalys, d afdækk Nodjyllad og Aalbog sæskl. Daa, d udov a afdækk d faksk omfag, ka bugs akv l a påvs hvvsusms poal såvl som polsk m.v. VI HOLDER DIG OPDATERET PÅ NYE TRENDS OG TENDENSER VsAalbog mdlm af MPI (Mg Pofssoals Iaoal) og ICCA (Iaoal Cogss & Covo Assocao). V søg hgm fo a hold dg opda på y ds og ds på d aoal kofcmakd. V vl løbd v dg md på MPI sma afhold Damak.

16 VIP-Pa KONTAKTPERSON Las Bch ll Så du vos bds ko Som VIP-Pa d vksomhd æms alld hos VsAalbog. Du ha aulgvs f valg fohold l samlg ydls, d lbyds d samld pakocp. BassPa BusssPa BusssPa Hav, kys & au Sobyf BusssPa Mødmakd Dsud lbyd v: ANNONCERING 1/1 sds aoc VsAalbog.com Magaz al 6 udgvls på hhv. dask, glsk og ysk SYNLIGGØRELSE Sælg ksklusv pomovg af d vksomhd vos IfoC VIP-Pas logo påyk psoals T-shs VsAalbogs IfoC NETWORKING VIP-Pa Wokshop md fokus på y ds og ds, udvklg og wokg UDVIKLING Tlbud om udvklg af os usfomao hos VIP-Pa Ekspog på D Rulld IfoC, d ykk fl l so vs, kogss m.v. VIP-PARTNERE 2010

17 WHAT S NEXT? Ja, v håb slvfølglg du ha lys l a gag dg som pa hos VsAalbog, og v vl dfo opfod dg l a udfyld vdlag koak og u d l os hugs mulg. Ha du spøgsmål, du vlkomm l a koak d koakpso, som agv fobdls md d kl paskabskago. Ps 2011 Ndfo ka du da dg ovblk ov ps fo hhv. aocg og hvvspaskab. All ps aulgvs x. moms. ANNONCERING, AALBORG GUIDE Udgvs ksmpla ERHVERVSPARTNERSKABER Som BusssPa d fo fl kago få du 10% aba Lll aoc 44,5 x 50 mm Mdum bd aoc 92,5 x 50 mm BassPa Mdum høj aoc 44,5 x 103,5 mm So aoc 92,5 x 103,5 mm 1/1 sds aoc 92,5 x 157 mm BusssPa Hav, kys & au BassPa 5.000,- BassPa + BusssPa, Hav, Kys & Nau ,- Lll aoc, 44,5 x 50 mm 5.800,- Mdum, høj aoc, 44,5 x 103,5 mm ,- Mdum, bd aoc 92,5 x 50 mm ,- So aoc 92,5 x 103,5 mm ,- 1/1 sds aoc, 92,5 x 157 mm ,- Bagsd, 1/1 sds aoc, 99,5 x 164 mm ,- ANNONCERING, VISITAALBORG.COM MAGAZINE Poflg Dcoy + Mcos, 6 ålg udg ,- 1/1 sds aoc, mulghd fo vdo m.v., 6 ål. udg ,- Øvg aocg - koak os fo a hø m om mulghd! BusssPa Sobyf BusssPa Mødmakd VIP-Pa BassPa + BusssPa, Sobyf ,- BassPa + BusssPa, Mødmakd ,- VIP-Pa ,-

18 P. V søg slvfølg BYAKTIVITETER V akv gagd mag akv Aalbog, bl.a. D Hm lg Tas byvadg, Kulua, Aalbog Rød og gudfogs u. Som d offcll usmfmmogasao fo Aalb lag ækk sø og md av og akv - som D dj s GENVEJEN TIL OPLEVELSER VsAalbog udbyd oplvlsspoduk AalbogCad, som gv gæs gas é l 14 aako, gas busaspo sam god aba. AALBORG BEERWALK V fosæ md d vllykkd kocp og sælg Aalbog Bwalk ks, som bså af smagglas og vouchs l 6 pubs. MOBIL TURISTINFO Vd so vs og ad spcll ljlghd ykk VsAalbog ud md mobl usfo md vos øjfaldd poscykl. TEMABROCHURER V poduc foskllg mabochu, bl.a. byvadg på g håd Nb - på hhv. dask, glsk og ysk. NIBE GUIDEDE BYVANDRINGER I sommmåd få us og bog mulghd fo sælg hsosk oplvls md d mag gudd byvadg Nb. AT DEN TURISTMÆSSIGE OMSÆTNING I AALBORG KOMMUNE ER PÅ 2,8 MILLIARDER, OG DERMED KUN OVERGÅS AF KØBENHAVN? AT DER ÅRLIGT OVERNATTER MERE END 1/2 MILLION GÆSTER PÅ AALBORGS HOTELLER?

19 S. lg fosa fo... og Kommu VsAalbog hl aulg gag dvkaf, som spagspa ll som paksk koodao. g bl.a. om: RÅVAREMARKED Ef å åvamakd alld suo Hals. D ha skab y lv l ovmakd og lækk us fa æ og fj. GODTFOLK & GALNINGE Spædd vadu Hals, hvo bys hso fomdls på uk måd af pofssoll skuspll. SPOR MED ORD Tus og lokal på øskys ka lj ygsæk md gps, -pod, kkk og aubøg og bgv sg ud på jag Spo md od. AALBORG SORTKRUDTFESTIVAL E hl dag øg og damp på Hals Skas. HALS FJORDFESTIVAL E hl dag md akv fo hl faml, hvo fokus på Lmfjod, floa og faua. LILLE VILDMOSE AKTIVITETSPROGRAMMER V saml fomao om akv l us, så båd aagø og us l fd had. AT ØSTKYSTEN ER NORDJYLLANDS STØRSTE SAMMENHÆNGENDE SOMMERHUSOMRÅDE MED CA SOMMERHUSE? AT EN KONFERENCEGÆST I GENNEMSNIT FORBRUGER CA ,- PR. DØGN? AT BESØGES AF GÆSTER ÅRLIGT, OG VÆKSTRATEN ER PÅ OVER 20 PROCENT?

20 VsAalbog A/S Øsågad Aalbog l IfoC Hals Tov Hals l IfoC Nb c/o Sølys Campg & Hyf Løgsøvj Nb l IfoC Lll Vldmos c/o Lll Vldmos C Bksøvj 16, Dokkdal 9280 Sovod l

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

R I N G E N S L U T T E S

R I N G E N S L U T T E S hlgø ugtd klampbog købhav hlgbog hv altholm COAS malmø ladkoa babäck foøgct vkhög DASE R I N G E N S L U T T E S Vtkov ø u d v o 1 V I S I O N E N Logbog d.25.10.2040 : Sdd Rg og på udtu go dt mag å d

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere